{ INCLUDEPICTURE "http://www.mta-jti.hu/majtenyi.jpg" \* MERGEFORMATINET } Szakmai Önéletrajz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "{ INCLUDEPICTURE "http://www.mta-jti.hu/majtenyi.jpg" \* MERGEFORMATINET } Szakmai Önéletrajz"

Átírás

1 { INCLUDEPICTURE "http://www.mta-jti.hu/majtenyi.jpg" \* MERGEFORMATINET } Személyi adatok Szakmai Önéletrajz Név: Dr. Majtényi Balázs Ph.D. { INCLUDEPICTURE "http://www.mta-jti.hu/majtenyi.jpg" \* MERGEFORMATINET } Szül. idı: Szül. hely: Budapest Végzettség A Városmajori Gimnázium tanulója Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán diplomát szereztem. Szakdolgozatomat Az identitáshoz való jog címmel írtam. Az ELTE Bölcsészettudományi Karának Történelem szakán diplomát szereztem. Szakdolgozatomat Vallásos anarchizmus a századfordulón címmel írtam. A magyarországi németek nyelve és irodalma címő program óráit látogattam az ELTE Bölcsészettudományi Karán. Az ELTE Jogtudományi Karán német jogi szaknyelvet tanultam Practical experience of experts teaching EU studies in the public administration of EU member states (Programme in Västernorrland, Sweden) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Politikatudományi Doktori Iskolájában Ph.D. hallgató voltam. Doktori értekezésemet A többkultúrájú politikai közösség magyarországi intézményesülése címmel maximális pontszámmal summa cum laude minısítéssel védtem meg. Foglalkozás Az ELTE ÁJK Széchenyi István Fıiskola Oktatási Intézete megbízásából Gyırben politikaelméleti és jogelméleti tárgyakat oktattam.

2 Az MTA Jogtudományi Intézetében tudományos segédmunkatársként, majd tudományos munkatársként, 2009-tıl tudományos fımunkatársként dolgozom. A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Nemzetközi Tanszékén tanársegédi állást töltöttem be A Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Karának Nemzetközi és Európai Jogi Tanszékének adjunktusaként dolgoztam. A Zsigmond Király Fıiskola megbízásából nemzetközi jogi tárgyakat oktattam. Vizi Balázzsal közösen vezetem a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karán az Esélyegyenlıség és kisebbségvédelem a közigazgatásban címő szakirányú továbbképzési szakot. Tanácsadóként dolgoztam a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyőlési Biztosa mellett. Egyetemi docensként tanítok az egri Eszterházy Károly Fıiskolán A Föld-rész (Nemzetközi és Európai Jogi Szemle) fıszerkesztıje, valamint a Föld-rész könyvek sorozatszerkesztıje vagyok (L Harmattan Kiadó). Nyelvvizsgák Tagság tudományos és tanácsadó szervezetekben Német középfokú nyelvvizsga Német felsıfokú nyelvvizsga Angol középfokú nyelvvizsga Német szakosított (jogi szaknyelv) nyelvvizsga Hungarian National Focal Point of Fundamental Rights Agency /member of the research team/ (2007-) AWR (Association for the Study of the World Refugee Problem, Hungarian Branch) ESIL (European Society of International Law) Ösztöndíjak 2007-ben a Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht támogatását nyertem el az alkotmánykommentár egyes

3 paragrafusainak elkészítéséhez (Heidelberg, 1 hónap) tıl Bolyai János kutatási ösztöndíjban részesülök. Egyéb 2009 Kemény István Díj Publicisztikáim jelentek meg az Élet És Irodalom és a Népszabadság hasábjain. Kutatási programokban részvétel való A magyarországi romák politikai és emberi jogai (NKFP kutatás, jogi alprogram, témavezetı) ( ) A határon túliak jogállása Kelet-Közép-Európában (OTKA kutatás résztvevı, témavezetı Szarka László) ( ) Alkotmánykommentár elkészítésével foglalkozó OTKA kutatás (résztvevı, témavezetı Sólyom László) (2004-) Etnopolitikai modellek Európában címő kutatási program (OTKA kutatás, témavezetı Szarka László) Jogállamiság és rendırség címő kutatási program (OTKA kutatás, témavezetı Pap András László ) BCE Közigazgatás-tudományi Kar HEFOP program (résztvevı, 2005-) The Fundamental Rights Agency Views from the new Member States and Germany project /Támogatta az Európai Bizottság és a Konrad Adenauer Alapítvány, résztvevı/ Az önkormányzatiság, a pozitív diszkrimináció, az oktatás szerepe a romák helyzetének javításában elméleti és gyakorlati modellek (Jedlik Ányos Pályázat, jogi alprogram témavezetı) (2007-) Sustainable Development and Transboundary Co-operation in Mountain Regions /közösen az olasz Italian National Research Council-lal, támogatja a European Science Foundation, társ-témavezetı/ (2007) Technical Assistance to the Institute for Public Administration and European Integration (IPAEI) (Bulgaria) in Designing Training Programmes and Training Representatives of Minority and Vulnerable Groups EuropeAid/121556/D/SER/BG /legal expert/ (2007) Strengthening Democratic Institutions in the Balkans: Ombudsman Service Reform in Kosovo and Montenegro /International Centre for Democratic Transition (ICDT), legal expert/ (2007)

4 Ombudsman Service Reform in Moldova /International Centre for Democratic Transition (ICDT), legal expert/ (2008) The Role of the V4 Countries in the European Neighbourhood Policy /Visegrad Fund, témavezetı/ (2009) Fontosabb nemzetközi konferenciaszereplés: 2001, September Roma, Italy, 51 International Congress of the AWR. Refugees and Immigrants: today and tomorrow. /Elıadás tartása a magyarországi menekültjogi szabályozásról/ március Budapest, MTA Társadalomtudományi Központ, Dél-Tirol példa és tanulság /nemzetközi konferencia/ (A Dél-Tiroli példa és a regisztráció) október Budapest, MTA JTI MTA KKI Teleki László Intézet Hokkaido University, Slavic Research Centre, The Status Law Syndrome: Post-Communist Nation-Building or Post-Modern Citizenship? Elıadás címe: Utilitarianism in Minority Protection szeptember Budapest, Enlargement of the EU - A Challenge for What? Elıadás címe: Innovation of public law in favour of kin-minorities in CEE 2005 Florence, Italy, Founding Conference of the European Society of International Law. Elıadás címe: Where are they headid? The situation of the Roma minority in Hungarian and International law április 7-8., Budapest A magyar jogrendszer átalakulása 1985/ jog, rendszerváltozás, EU-csatlakozás címő nemzetközi konferencia. Elıadás címe: A magyar kisebbségi jog rd October 2006., Warsaw Conference on Fundamental Rights Agency. Elıadás címe: Hungarian Perspective on the European Human Rights Agency december 12., Sapporo (Japán), Elıadás címe: The Creation and Evolution of the Hungarian Minority System szeptember , Budapest, Nemzetközi konferencia a { HYPERLINK "http://www.esf.org/" \t "_blank" }oundation és a UNEP támogatásával: Sustainable Development and Transboundary Co-Operation in Mountain Regions - The Alpine and the Carpathian Conventions. Elıadás címe: Sustainable Development and the Carpathian and Alpine Conventions Third Generation of Human Rights or Individual Rights, Rights of future generation International Conference of the Eötvös-Loránd-University, Budapest on the occasion of the 60th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights November 2008 Organisers: Eötvös Loránd University, Institute for Legal Studies, Hungarian Academy of Sciences

5 Fontosabb publikációk Monográfia Majtényi Balázs: A nemzetállam új ruhája. Multikulturalizmus Magyarországon. Gondolat Kiadó, Budapest, Szerkesztett tanulmánykötetek: Majtényi, Balázs (ed.): Merre visz az út? (A romák politikai és emberi jogai a változó világban). Lucidus K. Budapest, Zoltán Kántor, Balázs Majtényi, Osamu Idea, Balázs Vizi, Iván Halász (eds.): The Hungarian Status Law: Nation Building and/or Minority Protection. Slavic Research Center, Hokkaido University, Sapporo, Iván Halász Balázs Majtényi László Szarka (eds.): Ami összeköt? Státustörvények közel s távol. Gondolat, Budapest, Halász, Iván Majtényi, Balázs (eds.): Regisztrálható-e az identitás? Az identitásválasztás szabadsága és a nemzeti hovatartozás nyilvántartása. Gondolat MTA Jogtudományi Intézet, Budapest, Beyond Sovereignty: From Satus Law to Trans-national Citizenship? /Editor in chief: Osamu Ieda Editorial board: Balázs Majtényi, Zoltán Kántor, Balázs Vizi, Iván Halász, Stephan Deets/ Sapporo, Slavic Research Center, Hokkaido University, Majtényi Balázs (szerk.): Lejtıs pálya. Antidiszkrimináció és esélyegyenlıség. L Harmattan, Budapest, Balázs Majtényi Gianfranco Tamburelli (ed.): Sustainable Development and Transboundary Co-operation in Mountain Regions (The Alpine and the Carpathian Conventions) L Harmattan, m.a. Szarka László Vizi Balázs Majtényi Balázs Kántor Zoltán (szerk.): Nemzetfogalmak és etnopolitikai modellek Kelet-Közép-Európában. Gondolat, Budapest, Szerkesztett dokumentumgyőjtemények: Majtényi, Balázs Vizi, Balázs (eds.) A kisebbségi jogok nemzetközi okmányai Budapest, Gondolat Kiadó, Majtényi Balázs Vizi Balázs (szerk.): Európa kisebbsége. (A roma kisebbség a nemzetközi dokumentumokban). Budapest, Gondolat, Majtényi, Balázs Vizi, Balázs (eds.): A Minority in Europe. (Selected International Documents Regarding the Roma) Gondolat Kiadó, Budapest, Szerkesztett szöveggyőjtemény: Kántor Zoltán Majtényi Balázs (szerk.): Szöveggyőjtemény a nemzeti kisebbségekrıl. Budapest, Rejtjel,

6 Fıiskolai jegyzetek: Majtényi, Balázs: Nemzetközi környezetvédelmi jog. Fıiskolai jegyzet, Budapest, Majtényi Balázs: Nemzetközi jog. L Harmattan Zsigmond Király Fıiskola, Budapest, Majtényi Balázs: Nemzetközi jog (2. bıvített, átdolgozott kiadás). L Harmattan Zsigmond Király Fıiskola, Budapest, Majtényi Balázs (szerk.): Az állampolgárság és az uniós polgárság kérdése a nemzetközi jogban (elektronikus tananyag). /Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar/ Halász Iván Majtényi Balázs Vizi Balázs (szerk.): Az önrendelkezés és a délszláv válság (elektronikus tananyag A délszláv válság egyes nemzetközi jogi kérdései (elektronikus tananyag). /Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar/ Majtényi Balázs: Nemzetközi környezetvédelmi jog L Harmattan, Budapest, m.a. Kádár András Kristóf Majtényi Balázs Pap András László: Antidiszkriminációs alapismeretek. L Harmattan, Budapest, m.a. Tanulmányok Majtényi Balázs Pap András László: Uniformizáltak-e az etnikai adatok? (Eltérı helyzetek az etnikai adatok, információk kezelésénél. In: Majtényi Balázs (szerk.): Lejtıs pálya. Antidiszkrimináció és esélyegyenlıség. L Harmattan, Budapest, Balázs, Majtényi: Hungary In: The Fundamental Rights Agency views from the new Member States and Germany. Center for International Relation, Warsaw, Majtényi Balázs: Multikulturalizmus Magyarországon? A magyarországi kisebbségi szabályozás a rendszerváltás után In: A magyar jogrendszer átalakulása: 1985/ szerk. Jakab András és Takács Péter. - Budapest: Gondolat: ELTE ÁJK, köt Majtényi Balázs: Nyilvánvaló diszfunkciók. A 2005-ös kisebbségi önkormányzati választás In: Törzsök Erika Paskó Ildikó Zolnay János (szerk.): Cigánynak lenni Magyarországon A romapolitika kifulladása. Budapest, EÖKIK, Balázs Majtényi: The Unresolved Issue: Hungarian Minority Legislation after 1989 In: Jakab A., Takács P. and Tatham A.F. ed(s) The Transformation of the Hungarian Legal Order Kluwer Law International, The Hague (2007) A nemzetfogalom a magyarországi közjogban és közpolitikai vitákban. In: Szarka László - Vizi Balázs - Majtényi Balázs - Kántor Zoltán (szerk.) Nemzetfogalmak és etnopolitikai modellek Kelet-közép-Európában, Gondolat, 2007, Balázs, Majtényi: Utilitiarianism in Minority Protection?: Status Laws and International Organisations. In: Beyond Sovereignty: From Satus Law to Transnational Citizenship? /Editor in chief: Osamu Ieda Editorial board: Balázs Majtényi, Zoltán Kántor, Balázs Vizi, Iván Halász, Stephan Deets/ Sapporo, Slavic Research Center, Hokkaido University,

7 A 6. (3) bekezdés kommentára In: Jakab András (szerk.): Az Alkotmány kommentárja. Századvég /megjelenés alatt/ A 18. bekezdés kommentára In: Jakab András (szerk.): Az Alkotmány kommentárja. Századvég /megjelenés alatt/ Az 56. kommentára. In: Jakab András (szerk.): Az Alkotmány kommentárja. Századvég /megjelenés alatt/ A 68. kommentára. In: Jakab András (szerk.): Az Alkotmány kommentárja. Századvég /megjelenés alatt/ Balázs, Majtényi: Special Minority Rights and Interpretations of the Nations in the Hungarian Constitutions. Regio Vol Balázs, Majtényi: The UN and the Protection of Minority. Minority Research 6 (ed. By Gyızı Cholnoky) Balázs, Majtényi: Utilitiarianism in Minority Protection?: Status Laws and International Organisations. Central European Political Science Review No Lásd még In: Beyond Sovereignty: From Satus Law to Trans-national Citizenship? /Editor in chief: Osamu Ieda Editorial board: Balázs Majtényi, Zoltán Kántor, Balázs Vizi, Iván Halász, Stephan Deets/ Sapporo, Slavic Research Center, Hokkaido University, Balázs, Majtényi: The Autonomy of Minorities and Registration. In: Gy. Cholnoky (ed.) Minority Research - A Collection of Studies by Hungarian Authors 5/ Balázs, Majtényi: Trade Union Rights in the European Union. In: European Integration Regional Politics; Budapest, Balázs, Majtényi: Where Are They Headed? The Situation of Roma Minority in Hungarian and International Law. Regio Lásd még az interneten Where Are They Heading? The Situation of the Roma int the Hungarian and International Law. { HYPERLINK "http://www.esil-sedi.org" } Halász Iván - Majtényi Balázs: A Magyar Köztársaság Alkotmányának "nemzeti felelısségi klauzulája" (Egy értelmezési kísérlet) In: Halász Iván Majtényi Balázs - Szarka László: Ami összeköt? (Státustörvények közel s távol). Gondolat, Budapest, Halász Iván Majtényi Balázs: A magyar és a szomszédos államok státustörvényei. Kisebbségkutatás, sz. Halász Iván Majtényi Balázs: Létrehozhatók-e a kisebbségi választói névjegyzékek Magyarországon? In Halász Iván Majtényi Balázs (szerk.): Regisztrálható-e az identitás? Az identitásválasztás szabadsága és a nemzeti hovatartozás nyilvántartása. Budapest: Gondolat-MTA JTI, Halász Iván - Majtényi Balázs: Magyarország és a szomszédos államok státustörvényei. In: Halász Iván Majtényi Balázs - Szarka László: Ami összeköt? (Státustörvények közel s távol). Gondolat, Budapest, Iván Halász Balázs Majtényi Balázs Vizi: A New Regime of Minority Protection? Preferential Treatment of Kin Minorities under National and International Law. In: Zoltán Kántor, Balázs Majtényi, Osamu Idea, Balázs Vizi, Iván Halász (eds.): The Hungarian Status Law: Nation Building and/or Minority Protection. Slavic Research Center, Hokkaido University, Sapporo, Iván Halász Balázs Majtényi: Constitutional Regulation in Europe on the Status of Minorities Living Abroad In: Gy. Cholnoky (ed.) Minority Research - A Collection of Studies by Hungarian Authors 4/ Kántor Zoltán Majtényi Balázs Vizi Balázs Bevezetı (Fórum a kettıs állampolgárságról. Kisebbségkutatás, sz

8 Kántor Zoltán Majtényi Balázs: A "kettıs állampolgárság" - népszavazás, politikai vita, érvek. In: Bodó Barna (szerk.): Romániai Magyar Évkönyv 2004/2005. Temesvár: Szórvány Alapítvány-Marineasa Kiadó, Halász, Iván Majtényi, Balázs Sulyok, Gábor: Hungary: Non-governmental and gender-related persecution. In: Ralf Rosskopf (ed.): Agents and Victims (Non- Governmental and Gender-Related Persecution in International and National Law). Berlin, Berliner Wissenschafts-Verlag, Kántor Zoltán Majtényi Balázs: A kettıs állampolgárság népszavazás, politikai vita, szakmai érvek. In: Sándor Péter Vass László Sándor Ágnes Tolnai Ágnes (szerk.): Magyarország politikai évkönyve. Budapest, Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, CD melléklet Kántor Zoltán Majtényi Balázs: Autonómia-modellek Erdélyben - Jövıkép és stratégia. Magyar Kisebbség sz Kántor Zoltán Majtényi Balázs: Bevezetı. In: Kántor Zoltán Majtényi Balázs (szerk.): Szöveggyőjtemény a nemzeti kisebbségekrıl. Budapest, Rejtjel, Majtényi Balázs Majtényi György: Állami romapolitikák. Pro Minoritate, Nyár, Majtényi Balázs Majtényi György: Romakérdés és állami politikák. In: Neményi Mária Szalai Júlia (szerk.): Kisebbségek kisebbsége (A magyarországi cigányok emberi és politikai jogai). Budapest, ÚMK, Majtényi Balázs: A kisebbségek egyenlısége a törvény színe elıtt. Regio 2003/ Majtényi Balázs: A roma kisebbség a nemzetközi dokumentumokban. In: Majtényi Balázs Vizi Balázs (szerk.): Európa kisebbsége. (A roma kisebbség a nemzetközi dokumentumokban). Budapest, Gondolat, Majtényi Balázs: Az ENSZ és a kisebbségek védelme. Kisebbségkutatás, sz. Majtényi Balázs: Hol húzodnak a kisebbségvédelem határai? Regio sz Majtényi Balázs: Mi lesz veled bezzeggyerek? (Változóban a kisebbségi jogi szabályozás). Fundamentum, sz Majtényi Balázs: Minority Rights in Hungary and the Situation of the Roma. Acta Juridica Hungarica 45, Nos (2004) Majtényi Balázs: Utilitarista kisebbségvédelem. In: Halász Iván Majtényi Balázs - Szarka László: Ami összeköt? (Státustörvények közel s távol). Gondolat, Budapest, Majtényi, Balázs: A kisebbségi önkormányzatok elvei és mőködése. Fundamentum, 2001/ Majtényi, Balázs: Etnikai identitás a jogban és a mindennapi életben. Állam és Jogtudomány, 1999/ Majtényi, Balázs: Korlátozható-e az identitásválasztás szabadsága? Regisztrálható-e az identitás? Az identitásválasztás szabadsága és a nemzeti hovatartozás nyilvántartása. Gondolat MTA Jogtudományi Intézet, Budapest, Majtényi, Balázs: Mit ér a nemzetközi szabályozás? (A roma kisebbséget érintı nemzetközi és közösségi jogi szabályozás) In: Merre visz az út? (A romák politikai és emberi jogai a változó világban). Lucidus K. Budapest, Majtényi, Balázs: Szakszervezeti jogok az emberi joggá válás útján. Állam és Jogtudomány, 1999/ Majtényi, Balázs: Vallásos anarchizmus a Magyar századfordulón Állam és Jogtudomány, 2000/

9 Majtényi, Balázs: Változóban a jogszemlélet? (A jövı nemzedékek és a természeti tárgyak megjelenése a nemzetközi jogban és a nemzeti jogrendszerekben) Állam- és Jogtudomány XLIII/ Majtényi Balázs: Struccpolitika? Kisebbségmeghatározás és a magyarországi jogi szabályozás. In: Kovács Nóra Osvát Anna Szarka László: Politikai identitás, politikai lojalitás. (Nemzeti és állampolgári kötıdések) Balassi K., Budapest, Majtényi Balázs Pap András László: Uniformizáltak-e az etnikai adatok? (Eltérı helyzetek az etnikai adatok, információk kezelésénél. In: Majtényi Balázs (szerk.): Lejtıs pálya. Antidiszkrimináció és esélyegyenlıség. L Harmattan, Budapest, Balázs, Majtényi: A right without a subject? (The right to a healthy environment in the Hungarian Constitution and the practice of the Hungarian Constitutional Court). Fundamentum, Majtényi Balázs: A jövı nemzedékek és a természeti tárgyak köztársasága? Fundamentum, sz Balázs, Majtényi: The Institutional System of Hungarian Environmental Law Lásd az Interneten:<http:/www.isgi.chr.it/stat/ricerche/ambiente/Majtenyi.pdf> Balázs, Majtényi: Il quadro istituzionale del diritto ambientale ungherese. Gazzetta Ambiente Balázs, Majtényi: What Has Happened to Our Model Child? The Creation and Evolution of the Hungarian Minority Act European Yearbook of Minority Issues Vol Majtényi Balázs: Minority Rights in Hungary and the Situation of the Roma. (in Japanese) /Translated by Prof. Hiromichi Hayakawa, Prof. Takashi Hakoi, Lect. Fumito Sato) Comparative Law Rewiew Majtényi Balázs: Végtelen történet. A kisebbségi hovatartozásról [Pap András Lászlóval] Fundamentum Recenziók: Kántor Zoltán: Státustörvény (Tanulmányok, dokumentumok, publicisztika) BUKSZ 2004 Nyár Varga Attila: Nulla pax sine iustitia. Állam- és Jogtudomány XLV/ Majtényi Balázs: Megjelent az Apám Tyúkja! BUKSZ 2007 Nyár Majtényi Balázs: A kisebbségvédelem elmélete és dokumentumai. REGIO Sorozatszerkesztı: Föld-rész Könyvek (L Harmattan Kiadó) Fıszerkesztı: Föld-rész Nemzetközi és Európai Jogi Szemle (L Harmattan Kiadó)

10