MILES & MORE MKB HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS / MILES & MORE-MKB CREDIT CARD APPLICATION AND AGREEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MILES & MORE MKB HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS / MILES & MORE-MKB CREDIT CARD APPLICATION AND AGREEMENT"

Átírás

1 MILES & MORE MKB HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS / MILES & MORE-MKB CREDIT CARD APPLICATION AND AGREEMENT Szerződés azonosító száma / ID no. of the agreement:... Kapcsolódó számlacsomag típusa /Type of MKB service package:... Amennyiben Ön Miles & More tag, kérjük adja meg Miles & More kártya számát és annak lejáratát (amennyiben a kártyán fel van tüntetve a lejárat)/ If you are a Miles & More member, please indicate your Miles & More card number and the expiry date (if it is displayed on the card): Kártyaszám / card number: (15 számjegyű, a mellékelt kísérőlevélen a címzés mellett található / fifteen-digit number next to the address on the cover letter attached) Lejárat /expiry date:...,... (hó, év / month, year) Kérjük, jelölje meg, milyen státuszú tagsággal rendelkezik. / Please indicate the status of your membership. Base Frequent Traveller Senator HON Amennyiben Ön nem rendelkezik Miles & More törzsutas kártyával, jelen igénylés kitöltésével egyidejűleg a mérföldek gyűjtéséhez a Miles & More International legyártatja azt, és postán elküldi. A program részleteiről informálódhat a vagy elérhetőségen. / If you do not have a Miles & More member yet, please fill in this application form and Miles & More mileage account will be opened for you. Your Miles & More card will be sent to you by post. For more information about the details of the Miles & More programme see or Az igénylés célja / Purpose of the application: A hiteligényre vonatkozó adatok / Data of the Loan Application Új hitelkártya igénylés / New credit card application Meglévő számú hitelkártyaszerződés módosítása / Amendment to the existing facility agreement with ID no. hitelkeret-emelés kártyacsere nélkül / to increase the credit limit without replacement of the card, csak társkártya igénylés / to apply for a supplementary card Az igényelt hitelkártya típusa / Type of the credit card requested: Miles & More-MKB MasterCard Standard Igényelhető hitelkeret összege / Available loan amount: Ft Ft/HUF Miles & More-MKB MasterCard Gold Igényelhető hitelkeret összege / Available loan amount: Ft Ft/HUF Az igényelt hitelkeret összege / Amount of the overdraft credit limit requested: Egyszerűsített hitelbírálattal / With simplified credit scoring: Ft (Instant Miles & More státusz esetében) / HUF (in case of Instant Miles & More status) Ft (Base Miles & More státusz esetében) / HUF (in case of Base Miles & More status) Ft (Frequent Traveller Miles & More státusz esetében) / HUF (in case of Fequent Traveller Miles & More status) Ft (Senator és HON Circle Miles & More státusz esetében) / HUF (in case of Senator and HON Circle Miles & More status) Egyéb (hitelbírálat további dokumentumok benyújtásával) / Other (credit rating with the submission of further documents)...ft/huf 1

2 Mobiltelefon száma MobilBANKár szolgáltatás nyújtásához / Mobile phone number for the provision of MobilBANKár services: Amennyiben hitelkártyáját MKB bankfiókban kívánja átvenni, külön díj felszámítása mellett megteheti (a hitelkártyát és a kapcsolódó PIN kódot a megadott Értesítési címre postázzuk). Ez esetben a kiválasztott MKB fiók neve és címe: / If you wish to receive the Miles & More MKB credit card at a branch office of MKB, you may do, accepting that credit card handling fee will be charged for this service (otherwise the credit card and the related PIN code will be sent to you by post to the mailing address given). In this case please insert the name and address of the chosen branch office of MKB:... Igen, kérem a hitelkártya soron kívüli elkészítését. (A soron kívül elkészített hitelkártya és PIN kód minden esetben a számlavezető bankfiókban vehető át, díját a mindenkori hatályos Kondíciós lista tartalmazza.) I request urgent Credit Card issuance within the time frame specified in the List of Conditions. (If you request that your Credit Card is issued ahead of the usual time frame, you can only collect the Credit Card and its PIN code in the branch office managing your account. Please find the fee for this service in the List of Conditions valid at the time of your request.) Kapcsolódó szolgáltatások igénylése / Application of Related Services TeleBankár (Amennyiben nem rendelkezik TeleBANKár szolgáltatással, a telefonon nyújtható szolgáltatások köre korlátozott.) /( If you do not use TeleBANKár service, the scope of services available by phone is limited.): Igen, igénylem a Bank TeleBankár szolgáltatását. / Yes, I wish to apply for the Bank's TeleBANKár service. Információ szolgáltatás, bankkártya aktiválás és letiltás Provision of information, activation and cancellation of bank cards. MKB TeleBANKár NetBANKár: Igen, igénylem a Bank NetBankár szolgáltatását. / Yes, I wish to apply for the Bank's NetBANKár service. cím (A Bank a megadott címre továbbítja a NetBANKár használatával kapcsolatos értesítéseket.) / address (The Bank forwards the notices related to the use of NetBANKár to the address given.):. Az Igénylő személyi adatai / Personal Data of the Applicant Megszólítás / Title: ifj./jr. id./sr. özv./widowed dr./dr Családi neve / Family name: Utóneve / First name: Születési neve /... Original family name: A kártyára a következő nevet kérem feltüntetni (legfeljebb 20 karakter, szóközzel együtt) / Name to appear on the card (max 20 characters including spaces): Neme / Sex: Születési ideje (év, hó, nap) / Date of birth (day/month/year): Születési helye /Place of birth: Anyja leánykori neve / Mother's maiden name: Nő / Female, Férfi / Male Személyazonosító okmány(ok) / Personal ID document(s): típusa 1 / type 1 :... száma / number:... érvényességi ideje / valid until:... típusa 1 / type 1 :... száma / number:... érvényességi ideje / valid until:... Magyar adóazonosító jele / Hungarian tax ID code:... Állampolgársága / Citizenship: Magyar / Hungarian egyéb / other: személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély, tartózkodási engedély, lakcím igazoló kártya/ ID card, passport, driving licence, residence permit, address card 2

3 Bejelentett állandó lakcíme 2 / Registered permanent address 2 :..... Bejelentkezési idő lakcím kártya alapján / Date of registration according to the address card:... Vezetékes telefonszáma ezen a helyen (országelőhívó/körzet, szám, mellék) / Land line phone number at this address (country/district code, number, extension):. Tartózkodási címe 2 / Address at which you stay (temporary address) 2 megegyezik a bejelentett címmel / identical to the registered address.. Vezetékes telefonszáma ezen a helyen (körzet, szám, mellék) / Land line phone number at this address (district code, number, extension): Levelezési címe 2 / Mailing address 2 megegyezik a bejelentett / identical to the registered address megegyezik a tartózkodási címmel / identical to the temporary address: Címzett / Addressee:..... Mobil telefonszáma (országelőhívó/körzet, szám) / Mobile phone number (country/district code, number):... címe / address:... Iskolai végzettsége/qualification: Családi állapota / Family status: Eltartottak száma / Number of dependents: Egy háztartásban élők száma / Number of the persons living in the same household: Külföld / Abroad: Internetes Banki szolgáltatás / Internet banking service: Tudomása szerint folyik Önnel szemben / To your knowledge there is Tartásdíj fizetési kötelezettsége? You are felsőfokú / higher education degree középfokú / secondary school diploma alapfokú / elementary school egyedülálló / single házas / married özvegy / widowed elvált/külön él / divorced/separated élettárs / common-law partner... fő / persons,... fő, /persons Igen, tanultam / Yes, I have studied, dolgoztam külföldön / have worked abroad. Igen használok Internetes Banki szolgáltatást / Yes, I use internet banking service Jogi eljárás Igen Nem pending no legal proceedings Polgári per Igen Nem pending no civil proceedings against you. Van Nincs obliged not obliged to pay alimony 2 Ország, Irányítószám, Helység, Közterület, Közterület jellege, Házszám/Helyrajzi szám, Épület, Lépcsőház, Emelet, Ajtó / Country, postal code, town/village, name of the street, road, square, street, road square etc., number/topographical lot number, building, staircase, floor, door 3

4 Az Igénylő vagyoni helyzete / Financial Situation of the Applicant Személyes megtakarítások összege /. Ft / HUF Amount of personal savings: saját tulajdon / your own property Lakhelyéül szolgáló ingatlan társtulajdon / owned as a co-owner tulajdonviszonya / családtag tulajdona / owned by a family member Title to the property where you bérelt (önkormányzattól) / leased (from the municipality) live: bérelt / leased egyéb / other Ennek (becsült) forgalmi értéke /... Ft / HUF Its (estimated) market value: A tulajdonában lévő egyéb ingatlanok száma / Number of other properties owned by you... db / property/ies, becsült forgalmi értékük összesen / their estimated market value in total:... Ft / HUF A tulajdonában lévő ingatlanain lévő jelzálogterhek összege összesen / Value of mortgages on the properties owned by you:... Ft / HUF Az Ön által használt személygépkocsi tulajdonviszonya / The title to the car used by you: saját tulajdon / your own property lízing/hitel / leasing / credit munkahelyi tulajdon / company car egyéb / other... Ft / HUF Ennek becsült forgalmi értéke / Its estimated market value: Az Ön életbiztosításának értéke /... Ft / HUF Value of your life insurance: A háztartás havi jövedelme összesen /... Ft / HUF Total monthly income of the household: A háztartás havi kiadásai összesen (az igénylő hiteltörlesztései nélkül) /... Ft / HUF Total monthly expenses of the household (without the repayments of the Applicant): Az Igénylő egyéb bankkapcsolata / Relationship of the Applicant with Other Banks Más magyar pénzügyi intézménynél vezetett folyószámlájának számlaszáma / Account number of the current accounts kept at other financial institutions: - - Számlanyitás dátuma (év, hó) / Date of account opening (month, year):... Más pénzügyi intézménynél fennálló hitelei / Other credits and facilities from other financial institutions: folyószámla hitelkeretek / Overdraft facilities in respect of current accounts db, együttes összege:..ft / Number of facilities, their aggregate amount in HUF hitelkártya hitelkeretek / Credit card limits db, együttes összege:..ft / Number of facilities, their aggregate amount in HUF fogyasztási hitelek havi törlesztő részlete / Monthly repayments of consumer loans.db, együttes összege:..ft / Number of facilities, their aggregate amount in HUF jelzálog hitelek havi törlesztőrészlete / Monthly repayments of mortgage-backed loans db, együttes összege:..ft / Number of facilities, their aggregate amount in HUF 4

5 A fő jövedelem szerzésének jellege / You earn most of your income as a(n): Az összes munkaviszonyban / vállalkozóként töltött évek száma / Total number of years spent in employment / as entrepreneur: Az Igénylő munkahelyi adatai / Details of Employment of the Applicant alkalmazott / employee, nyugdíjas / pensioner, vállalkozó / self-employed person Főállású munkaviszonyán kívüli egyéb jogviszonyok száma, ahonnan rendszeres jövedelemmel rendelkezik / Number of other legal relations providing regular income further to the full-time employment: Jelenlegi munkaviszonyának kezdete, vagy vállalkozás indulásának időpontja, vagy nyugdíjba lépésének dátuma / Commencement date of your employment, your selfemployment or the date of your retirement: Az Ön munkahelyi beosztása / Your position at work: Munkáltató / Vállalkozás jogi formája / Legal form of the employer/enterprise:...év / year(s)... db... /... (év / hó) / (month / year) felsővezető / top manager, középvezető / senior executive, beosztott / employee Bt / Bt (limited partnership); Önálló / Self-employed Kft / Kft (limited liability company) Zrt / close company limited by shares, Nyrt / public limited company Költségvetési szerv / Administrative institution Egyéb / other Az Ön havi nettó jövedelme/ Your net monthly income:... A Társkártya igénylő személyi adatai / Personal Data of the Applicant for a Supplementary card A Társkártya birtokos vásárlásai után járó mérföldek is a Főkártya birtokos Miles & More tagsági számláján kerülnek jóváírásra. / The miles earned by the Supplementary Cardholders will be credited also in the Miles & More account of the Main Cardholder. Megszólítás / Title: ifj./jr. id./sr. özv./widowed dr./dr Családi neve / Family name: Utóneve / First name: Születési neve /... Original family name: A kártyára a következő nevet kérem feltüntetni (legfeljebb 20 karakter, szóközzel együtt) / Name to appear on the card (max 20 characters including spaces): Neme / Sex: Születési ideje (év, hó, nap) / Date of birth (day/month/year): Születési helye /Place of birth: Anyja leánykori neve / Mother's maiden name Nő / Female, Férfi / Male Személyazonosító okmány(ok) / Personal ID document(s): típusa 3 / type 1 :... száma / number:... érvényességi ideje / valid until:... típusa 1 / type 1 :... száma / number:... érvényességi ideje / valid until:... 3 személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély, tartózkodási engedély, lakcím igazoló kártya/ ID card, passport, driving licence, residence permit, address card 5

6 Magyar adóazonosító jele / Hungarian tax ID code: Állampolgársága / Citizenship:... Magyar / Hungarian egyéb / other: Bejelentett állandó lakcíme 2 / Registered permanent address 2 :... Bejelentkezési idő lakcím kártya alapján / Date of registration according to the address card:... Vezetékes telefonszáma ezen a helyen (országelőhívó/körzet, szám, mellék) / Land line phone number at this address (country/district code, number, extension): Tartózkodási címe 2 / Address at which you stay (temporary address) 2 megegyezik a bejelentett címmel / identical to the registered address Vezetékes telefonszáma ezen a helyen (körzet, szám, mellék) / Land line phone number at this address (district code, number, extension): Levelezési címe 2 / Mailing address 2 megegyezik a bejelentett / identical to the registered address megegyezik a tartózkodási címmel / identical to the temporary address: Címzett / Addressee:... Mobil telefonszáma (országelőhívó/körzet, szám) / Mobile phone number (country/district code, number):... címe / address:... A Bank tölti ki! / To be completed by the Bank Akvizíciós csatorna: Partner DM Partner egyéb kiajánlás MKB saját DM MKB fióki ajánlás Internet Egyéb Befogadó fiók neve:... költséghelyi kódja:... Ügyintéző neve:... azonosító száma:... telefon melléke:... Szubjektív kód:... Ellenjegyzés:.... (aláírás)..(névpecsét).. (level szint száma) KUT ID (igénylő):..... KUT ID (társkártya ig.):..... Meghatalmazotti azonosító (igénylő):.. Meghatalmazotti azonosító (társkártya ig.):..... Termék azonosító száma:... Kampány azonosító száma:... Hitelkeret jóváhagyott összege:. THM: Hitelkártya számla száma:

7 NYILATKOZAT 1. A Főkártyát igénylő (a továbbiakban: Ügyfél) igényli az MKB Bank Zrt.-nek (a továbbiakban: Bank) által kibocsátott Miles & More MKB MasterCard Standard illetve MasterCard Gold Hitelkártyát, valamint a MobilBANKár szolgáltatást, és a kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat (TeleBANKár, NetBANKár) a Miles & More Hitelkártya igénylés és szerződésben, valamint az annak elválaszthatatlan részét képező jelen Nyilatkozatban, a Miles & More MKB MasterCard Gold és Standard hitelkártyához kapcsolódó Miles & More utazási mérföldgyűjtő program feltételeiben (Mérföldgyűjtő feltételek) és a Bank A bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és a kapcsolódó szolgáltatásokról szóló üzletszabályzatában (a továbbiakban: Üzletszabályzat) meghatározott feltételekkel. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen igénylőlapban meghatározott feltételekkel a Bank visszaigazoló lapo(ka)t nyomtat és bocsát rendelkezésére a bankfiókban, amelyek alapján a MobilBANKár, valamint igény esetén a NetBANKár, TeleBANKár szolgáltatás(oka)t nyújtja részére. 2. Ügyfél elfogadja, hogy a Bank postai úton küldi meg vagy személyesen a fiókhálózatban átadja részére a TeleBANKár, illetve a NetBANKár szolgáltatások használatához szükséges titkos azonosítókat, valamint jelszavakat tartalmazó borítékokat. Tudomásul veszi továbbá, hogy postai küldés esetén az azonosítókat és a jelszavakat tartalmazó borítékok egymástól elkülönítve, eltérő időpontban, a Hitelkártya Igénylés és Szerződés formanyomtatványban általa megadott Értesítési címre kerülnek kiküldésre. 3. Tudomásul veszi, hogy az ügyfél-azonosításhoz kötött szolgáltatások kizárólag a titkos azonosító használatával vehetők igénybe, és a Bank az általa adott megbízásokat csak akkor teljesíti, ha a titkos azonosítót a megbízás megadásakor közli a Bankkal. 4. A Bank tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a hitelkártya igénylés elfogadása esetén a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban adatszolgáltatást teljesít a központi hitelinformációs rendszernek. Az adatszolgáltatás kiterjed a jelen igénylés, illetve szerződés adataira, ide értve a Főkártya-birtokos és Társkártya-birtokos természetes személyek azonosító adatait, továbbá az Üzletszabályzat elfogadásával vállalt kötelezettségek mibenlétére, valamint az attól való eltérésre vonatkozó lényeges adatokra is. A tájékoztatást az Ügyfél, valamint a Társkártya-birtokosok a jelen igénylőlap aláírásával tudomásul veszik. 5. Az Ügyfél a jelen szerződés aláírásával: a) kifejezetten felhatalmazza az MKB Bank Zrt-t, hogy a Bankkal kötött szerződései teljesítése során kezelt, banktitkot képező adatai közül a Bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és a kapcsolódó szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzata pontjában megjelölt adatokat a Bank felhasználhassa arra, hogy az Ügyfél számára szóló ajánlatait kialakíthassa, és azokkal megkeresse a következő kommunikációs eszközök útján: Telefon Sms Postai levél nem járul hozzá ahhoz, hogy a Bank üzleti ajánlataival megkeresse; b) kifejezetten felhatalmazza az MKB Bank Zrt-t, hogy a Bankkal kötött szerződései teljesítése során kezelt, banktitkot képező adatai közül a Bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és a kapcsolódó szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzata pontjában megjelölt adatokat a Bank érdekeltségi körébe tartozó, ott megjelölt vállalkozások és egyéb jogi személyek részére továbbítsa az Üzletszabályzat pontjában foglaltak szerint abból a célból, hogy e vállalkozások, illetve egyéb jogi személyek az Ügyfél számára szóló ajánlataikat kialakíthassák és azokkal megkeressék; nem járul hozzá személyes adatainak az MKB Bank Zrt. érdekeltségi körébe tartozó vállalkozások részére történő továbbításához. Az Ügyfél a jelen nyilatkozatba foglalt hozzájárulását jogosult bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszavonni írásban, az MKB Bank Zrt. DM lemondás 1134 Budapest, Kassák Lajos u címre küldött levélben vagy a címre küldött elektronikus üzenetben, valamint a munkanapokon 8 és 17 óra között ingyenesen hívható os zöld számon. Az Ügyfél kijelenti, hogy jelen nyilatkozat az általa a Banknak esetlegesen korábban tett, adatátadásra vonatkozó nyilatkozata helyébe lép, függetlenül attól, hogy azt önálló nyilatkozatba foglalva vagy szerződésbe foglalva tette. Az Ügyfél kijelenti, hogy a fentiekben megjelölt adatok kezeléséhez való hozzájárulását önkéntesen, a megfelelő tájékoztatás birtokában adta. E hozzájárulás nem feltétele annak, hogy a Bank a nyújtott szolgáltatások körében szerződést kössön az Ügyféllel. A hozzájárulás megtagadása semmilyen módon nem érinti az Ügyfél és az MKB Bank Zrt. közötti szerződéses kapcsolatot. 6. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bank fenntartja a jogot a hitelbírálat alapján a jelen igénylés indoklás nélküli utólagos elutasítására, vagy a hitelkártya eltérő hitelkerettel történő kibocsátására, amelyről az Értesítésben tájékoztatja az Ügyfelet. 7. Az Ügyfél kijelenti, hogy a hitelkártya kibocsátására és a hitelszámla vezetésére vonatkozó valamennyi szerződéses feltételt ismeri, ide értve az Üzletszabályzatot is, azok rendelkezéseit elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. 8. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bank az alább tételesen meghatározott okokból jogosult a Hitelszerződés hatálya alatt a hiteldíjat, illetve annak bármely elemét, továbbá a késedelmi kamat mértékét egyoldalúan módosítani. A törlesztőrészleteknek az itt említett okból történt módosulása esetén azok összegét a Bank az esedékességet megelőző 30 napon belül közli a Hitelfelvevővel. Az egyoldalú szerződésmódosításra okot adó körülmények: a) Jogi, szabályozói környezet változása - a bank tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy azt érintő jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a bankra kötelező egyéb szabályozók megváltozása - a hitelező közteher- (pl. adó) fizetési kötelezettségeinek növekedése - a kötelező tartalékolási szabályok kedvezőtlen változása - a lakáscélú állami kamattámogatások változása és/vagy megszűnése b) Pénzpiaci feltételek, makrogazdasági környezet módosulása - a bank forrásköltségeinek változása (pl. anyabank kockázati felár változása, országkockázati felár változása) - jegybanki alapkamat, jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása - pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása - bankközi hitelkamatok változása - tőke-, és pénzpiaci kamatlábak változása 7

8 - fogyasztói árindex változása - FXSWAP és egyéb hozamgörbék egymáshoz képesti kedvezőtlen elmozdulása - a hitelező bank által nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának változása - az éven túli lejáratú állampapírok hozamának változása - OBA díjak változása - Forrásokkal kapcsolatos garancia, illetve hitelbiztosítási díjak változása c) Banki működési feltételek megváltozása - az adóssal szemben vállalt kockázat tényezőinek - a bank megítélése szerinti- változása, ideértve az adós hitelképességének változását és a biztosítékok értékben bekövetkezett csökkenést vagy növekedést is - a kölcsönök kockázatának, illetve kockázati tényezőinek változása - hitelező bank kockázati kamatfelárának emelkedése d) Egyéb feltételek - harmadik féllel kötött, a kölcsönszerződésre hatással bíró szerződések módosítása (pl. Giro Zrt., FHB, Magyar Államkincstár, Állami nyomda, stb.) 9. Az Ügyfél kijelenti, hogy: a) a jelen szerződés megkötése céljából általa a Banknak bejelentett valamennyi információ és adat (a továbbiakban együtt: Adat) a valóságnak megfelel. b) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. Törvény alapján nyilvántartott adatait a Bankkal szemben nem tiltotta le és vállalja, hogy a jelen szerződés hatályának fennállta alatt nem fogja letiltani. 10. Az Ügyfél a jelen szerződés aláírásával kifejezetten felhatalmazza a Bankot és ezzel hozzájárul ahhoz, hogy: a) a Bankkal létrejött, pénzügyi szolgáltatások nyújtásával, ezen belül bankszámla nyitásával és vezetésével, valamint hitelkártya igénylésével és kibocsátásával összefüggő valamennyi szerződéses kapcsolat, valamint jogügylet kapcsán a személyi adatait (név, születési idő, születési hely, ügyfél neme, lakcím, anyja neve, azonosító okmány száma) továbbá arcképét és aláírását a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal nyilvántartásából a Bank megbízottjaként eljáró GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint Adatfeldolgozó (1054 Budapest, Vadász u. 31. Cg. Szám: , cégjegyzéket vezető Bíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság) útján a Bank írásbeli kérelmére elektronikus úton kiszolgáltassák. b) a Bank a 10.a) pontban megjelölt, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény alapján banktitoknak minősülő, és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény szerinti személyes adatait a GIRO Zrt. részére elektronikus adatfeldolgozás és adatellenőrzés céljából átadja, c) a 10/a. pontban megjelölt személyes adatait a GIRO Zrt., mint adatfeldolgozó feldolgozza, d) a Bank az arcképét és az aláírását a személyazonosítás elvégzése után továbbra is kezelje, e) a személyazonosító okmányáról a Bank másolatot készítsen és azt nyilvántartásában megőrizze. A jelen szerződés aláírásával az Ügyfél kijelenti, hogy a 10.a) pontban megjelölt személyes és egyben banktitoknak minősülő adatainak a GIRO Zrt. részére történő elektronikus átadásához/továbbításához a jelen szerződés aláírásával adott felhatalmazás önkéntes, a 10.a) pontban megjelölt személyes és egyben banktitoknak minősülő adatainak a GIRO Zrt. általi elektronikus feldolgozásához adott hozzájárulás önkéntes és a 10.a) pontban megjelölt személyes és egyben banktitoknak minősülő adatainak a GIRO Zrt. részére történő elektronikus átadásával/továbbításával és az adatfeldolgozással kapcsolatosan a Banktól a szükséges tájékoztatást megkapta. 11. Az Ügyfél a jelen szerződés aláírásával: nem járul hozzá a 10.a), meghatározott adat kiszolgáltatáshoz, a 10.b) pontban meghatározott adatátadáshoz, adatfeldolgozáshoz és adatellenőrzéshez, a 10.c) pontban meghatározott adatfeldolgozáshoz, a 10.d) pontban meghatározott adatkezeléshez és a 9.e) pontban meghatározott másolatkészítéshez és őrzéshez. 12. Az Igénylő és a Társkártya igénylő a jelen igénylés és szerződés aláírásával kifejezetten felhatalmazza a Bankot arra, hogy: a) ha nem rendelkezik Miles & More tagsági kártyával, akkor a jelen igénylés és szerződés befogadását követően a hitelkártya kibocsátásával egyidejűleg átadja az Igénylő következő személyes adatait Miles & More International Gmbh részére abból a célból, hogy az Igénylő részt vehessen az 1. pontban hivatkozott mérföldgyűjtő programban: név, megszólítás, nem, levelezési cím, telefonszám, cím. b) a következő adatokat havonta írásban átadja a Miles & More International Gmbh részére abból a célból, hogy az Igénylő részére jóváírhatók legyenek a mérföldek, az 1. pontban hivatkozott mérföldgyűjtő programban való részvétel körében: Miles & More tagsági kártya száma, a tárgyhónapban összegyűjtött Miles & More mérföldek összege. 13. Az ügyfél kijelenti, hogy munkahelyén felmondás alatt nem áll. 14. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy: részére a hitelkártyát a Bank postán küldi meg, illetve a bankfiókban biztosítja annak átvételét, a Kondíciós Listában meghatározott feltételekkel. a Hitelkártya csak akkor használható, ha azt a Kártyabirtokos a Bank által meghatározott módon folyamatos használatra alkalmassá teszi (aktiválja). a Számlatulajdonos, illetve a Kártyabirtokos szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásának minősül különösen: a) ha a bankkártyát a Kártyabirtokos az átvételkor nem írta alá; b) a Kártyabirtokos nem teljesítette, vagy nem megfelelően teljesítette a bankkártya aktiválásával kapcsolatban a Bank által meghatározott kötelezettségeket; c) a Számlatulajdonos, illetve a Kártyabirtokos által el nem ismert kártyahasználatot PIN-kóddal hajtották végre; d) a Számlatulajdonos, illetve a Kártyabirtokos megszegte a bankkártya, illetve a PIN-kód átvételére, őrzésére, vagy használatára vonatkozó, a Bank Üzletszabályzatában meghatározott, vagy a Bank által bármely más módon előírt szabályokat; e) késedelmesen tett eleget a bankkártya letiltására vonatkozó bejelentési kötelezettségének; f) a szerződés megszüntetésekor a bankkártyát nem szolgáltatja vissza a Számlatulajdonos, illetve a Kártyabirtokos; 8

9 g) a MobilBANKár szolgáltatás keretében a Bank által továbbított üzenetben foglalt, az Ügyfél által el nem ismert bankkártya tranzakcióra vonatkozó üzenetre az Ügyfél haladéktalanul nem tesz bejelentést. 15. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a bankkártya elkészítéséhez és átadásához, továbbá a PIN-kód előállításához és kiadásához szükséges tevékenységeket a Bank javára az Állami Nyomda Nyrt. (székhely: 1102 Budapest, Halom u. 5., cégjegyzékszám: ) végzi. 16. Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a jelen igénylésnek a Bank általi elfogadásával minden további jogcselekmény (nyilatkozat, stb.) nélkül létrejön a hitelkártya-szerződés az Ügyfél és a Bank között. Elutasítás (6. pont) esetén megszűnik a hitelkártya-szerződés. 17. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bank azonnali hatállyal jogosult felmondani a Miles & More MKB hitelkártya igénylés és szerződést, ha bármely okból megszűnik az Ügyfél Miles & More tagsága, továbbá a jelen Nyilatkozat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a tagság fennállásáról, illetve megszűnéséről a Bank írásban tájékoztatást kérjen és kapjon a Miles & More International GmbH-tól. Jelen Igénylés és Szerződés készült két, egymással teljesen megegyező szövegű eredeti példányban. DECLARATION 1. The main card applicant (hereinafter the "Customer") has applied for a Miles & More MKB MasterCard Standard or MasterCard Gold Credit Card and the MobilBANKár service and the other related services (TeleBANKár, NetBANKár) in the Miles & More Credit card application and contract and in the present Declaration forming inseparable part with the terms and conditions of the Miles & More travel miles collection program linked to Miles & More MKB MasterCard Gold and Standard credit card (Terms and Conditions of Mile-collecting) and the Business Rules of MKB Bank Zrt. (hereinafter: the Bank ) on Account Keeping, Deposits and the Related Services (hereinafter "Business Rules"). The Customer acknowledges that the Bank prints a confirmation / confirmations subject to the terms set out in this application and provides such confirmation(s) to the Customer in the branch office, on the basis of which the Bank shall provide for the Customer the MobliBANKár and if required NetBANKár, TeleBANKár service(s). 2. The Customer accepts that the Bank will either send to him/her the envelopes containing the confidential identification number and passwords required to use the TeleBANKár and/or NetBANKár services by post or will deliver them to the customer in the Bank s branch network. Furthermore the Customer acknowledges that in case of posting the envelopes with the identification number and passwords, they will be sent separately at different times to the Mailing Address given in the Credit Card Application Form and Agreement. 3. The Customer acknowledges that the services which require the identification of the customer may only be given with use of the confidential identification number. The Bank will only perform the instruction given by the Customer if the customer provides the Bank with the confidential identification number, when giving to the Bank his/her instructions,. 4. The Bank informs the Customer that, if the application for the issue of the credit card is approved, the Bank will provide data to the Central Credit Information System in accordance with Act No CXII of 1996 on Credit Institutions and Financial Enterprises. Such information includes the data in this credit card application, including the ID data of the Main Cardholder and the Supplementary cardholder as private individuals, and the obligations undertaken by Customer with the acceptance of the Business Rules and of any deviation therefrom. By signing this application form, the Customer and the Supplementary cardholder acknowledge this data transfer. 5. By signing this agreement the Customer: a) expressly authorises MKB Bank Zrt, to use data specified in subsection of its Business Rules on Account Keeping, Deposits and the Related Services from among its data - qualifying as banking secrets - managed in the course of the performance of its contracts concluded with the Bank, for creating its proposals for the Customer and to contact the Customer with such proposals by the following means of communication: Telephone Text message Postal letter does not consent to the Bank contacting it with its business proposals; b) expressly authorises MKB Bank Zrt. to forward data specified in subsection of its Business Rules on Account Keeping, Deposits and the Related Services from among its data - qualifying as banking secrets - managed in the course of the performance of its contracts concluded with the Bank to undertakings and other legal persons belonging to the Bank's proprietary interests specified in subsection of the Business Rules, in the way specified in subsection of the Business Rules, to enable such undertakings to create their proposals for the Customer and to contact the Customer with such proposals; does not consent to the transmission of its personal data to entities belonging to MKB Bank Zrt s sphere of proprietary interests. The Customer may withdraw its consent laid out in this declaration at any time without having to justify this decision, in a letter addressed to DM lemondás (cancellation), MKB Bank Zrt, 1134 Budapest, Kassák Lajos u or in an electronic message sent to the address or by word of mouth, calling the toll-free green number on working days between 8.00 a.m. and 5.00 p.m.. The Customer declares that this declaration replaces any of its earlier declarations that may have been given to the Bank concerning the transmission of data, regardless of whether that was made in a separate statement or comprised in the contract. The Customer declares that its consent to the management of data referred to above is made voluntarily, based on adequate information. This consent is not a pre-requisite for the Bank's concluding a contract with the Customer concerning its services. Refusing to grant this consent has no effect whatsoever on the contractual relationship between the Customer and MKB Bank Zrt. 6. The Customer acknowledges that the Bank reserves the right to reject this application without giving any reason for the rejection or to issue a credit card with a different credit limit on the basis of the credit rating. The Bank shall inform the Customer about its decision in writing accordingly. 7. The Customer declares that he/she has become familiar with all the contractual terms and conditions concerning the issuance of a credit card and the keeping of a loan account, including the Business Rules. The Customer accepts the provisions of such documents and accepts to be bound by them. 8. Due to the following reasons defined item per item as follows the Bank is entitled to the unilateral amendment of the credit fee under the effect of the Loan Agreement or any of its elements furthermore the volume of the default interest. In case of the amendment of the repayment instalments due to the reason mentioned here the Bank will notify the Borrower about their amounts within 30 days preceding the due date. 9

MILES & MORE MKB HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZ

MILES & MORE MKB HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZ MILES & MORE MKB HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZİDÉS (Hatályos: 2011. szeptember 15-tıl) / MILES & MORE MKB CREDIT CARD APPLICATION AND AGREEMENT (Valid from: 15 September, 2011) Szerzıdés azonosító száma

Részletesebben

MKB HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS. Szerződés azonosító száma:... Kapcsolódó számlacsomag típusa:...

MKB HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS. Szerződés azonosító száma:... Kapcsolódó számlacsomag típusa:... MKB HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS Szerződés azonosító száma:... Kapcsolódó számlacsomag típusa:... Az igénylés célja: Az igényelt hitelkártya típusa: Új igénylés A hiteligényre vonatkozó adatok Meglévő...

Részletesebben

MKB-T-Mobile MasterCard Standard

MKB-T-Mobile MasterCard Standard MKB-T-MOBILE HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS Szerződés azonosító száma:... Kapcsolódó számlacsomag típusa:... Az igénylés célja: Új igénylés Meglévő... számú szerződés módosítása Hitelkeret-emelés kártyacsere

Részletesebben

MKB-ALLIANZ HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS. Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok. Az igényelt hitelkeret összege:...

MKB-ALLIANZ HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS. Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok. Az igényelt hitelkeret összege:... MKB-ALLIANZ HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igénylés célja: Új igénylés Meglévő... számú hitelkártya szerződés módosítása Az igényelt

Részletesebben

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (MKB-WESTEND MASTERCARD STANDARD HITELKÁRTYA)

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (MKB-WESTEND MASTERCARD STANDARD HITELKÁRTYA) MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (MKB-WESTEND MASTERCARD STANDARD HITELKÁRTYA) Szerződés azonosító száma:... Kapcsolódó számlacsomag típusa:... WestEnd Kártya program információk Amennyiben

Részletesebben

A hitelkártya igényléshez kapcsolódó adatok

A hitelkártya igényléshez kapcsolódó adatok Szerződés azonosító száma Igényelt hitelkeret összeg A hitelkártya igényléshez kapcsolódó adatok Hatályos: 2015.02.01-től Az igényelt hitelkártya típusa MKB Egészség Plusz Hitelkártya MKB Egészségpénztári

Részletesebben

BANKKÁRTYA IGÉNYLŐLAP Magánszemélyek számára

BANKKÁRTYA IGÉNYLŐLAP Magánszemélyek számára BANKKÁRTYA IGÉNYLŐLAP Magánszemélyek számára Bank tölti ki: Számlatulajdonos KUT azonosító:... Számlatulajdonos Globus azonosító:... Számlatulajdonos családi és utóneve: Születés helye, ideje: FŐKÁRTYÁRA

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

HITELKÁRTYA TÁRSKÁRTYA IGÉNYLÉS Magánszemélyek számára (Hatályos: 2013.02.11-től)

HITELKÁRTYA TÁRSKÁRTYA IGÉNYLÉS Magánszemélyek számára (Hatályos: 2013.02.11-től) HITELKÁRTYA TÁRSKÁRTYA IGÉNYLÉS Magánszemélyek számára (Hatályos: 2013.02.11-től) Főkártyabirtokos neve: Születéskori neve: Anyja neve: Születési hely és idő: Szerződés azonosító száma: Kapcsolódó számlacsomag

Részletesebben

1x1 Fordítóiroda 1x1 Translations

1x1 Fordítóiroda 1x1 Translations To the Office of Immigration and Nationality Budapest Application for the Proof of Nationality I request for the establishment of the existence of my Hungarian nationality. I need / do not need a certificate

Részletesebben

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Effective from 1 st of January 2016 1 Cut-off times for the receipt of payment orders for same-day processing: On every business

Részletesebben

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a concluded by and between Company

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

Szerzıdés azonosító száma:... Kapcsolódó számlacsomag típusa:...

Szerzıdés azonosító száma:... Kapcsolódó számlacsomag típusa:... MKB HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZİDÉS (Hatályos : 2012. július 03-tól) Szerzıdés azonosító száma:... Kapcsolódó számlacsomag típusa:... Az igénylés célja: Az igényelt hitelkártya típusa: A hiteligényre

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

... képviseletében aláírásra jogosultak / represented by the undersigned vested with right of signature ...

... képviseletében aláírásra jogosultak / represented by the undersigned vested with right of signature ... Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 19/ 20141001/ BANKSZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON THE MAINTENANCE OF BANK ACCOUNT amely létrejött egyrészről a Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ING Vállalati Kártya Program A társaság adatainak változása - vállalati fizetéshez. ING Corporate Card Programme Change company details

ING Vállalati Kártya Program A társaság adatainak változása - vállalati fizetéshez. ING Corporate Card Programme Change company details ING Vállalati Kártya Program A társaság adatainak változása - vállalati fizetéshez ING Corporate Card Programme Change company details 1. Társasági információk (kötelező) / Company information (mandatory)

Részletesebben

Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban

Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban - Általános Fel tudok venni pénzt külön díjak fizetése nélkül? Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban Mennyi a költsége annak, ha nem a saját bankom automatáját

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

1.9. Csoportos átutalási megbízás / Direct credit 0.1% tételenként, min. 22 Ft 0.1% per order, min. HUF 22

1.9. Csoportos átutalási megbízás / Direct credit 0.1% tételenként, min. 22 Ft 0.1% per order, min. HUF 22 SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. február 1-től STANDARD CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of, February 1 st, 2010 1. Belföldi Forint forgalomhoz kapcsolódó

Részletesebben

8. Születési hely (ország, város) / Place of birth (country, town) 10. Szolgálati igazolvány / Útlevél száma / Military ID Card / Passport No.

8. Születési hely (ország, város) / Place of birth (country, town) 10. Szolgálati igazolvány / Útlevél száma / Military ID Card / Passport No. MAGYARORSZÁG HUNGARY Adatbekérő lap természetes személy részére / Datasheet for personnel of foreign armed forces or international military headquarters 1. Adatközlés célja / Purpose of form Új regisztrációs

Részletesebben

2. melléklet. Irrevocable Payment Undertaking - Készfizető kezességvállalás

2. melléklet. Irrevocable Payment Undertaking - Készfizető kezességvállalás 2. melléklet Irrevocable Payment Undertaking - Készfizető kezességvállalás IRREVOCABLE PAYMENT UNDERTAKING dated 7 July, 2010 Készfizető kezességvállalás 2010. július 7. WHEREAS Előzmények (A) (A) OTP

Részletesebben

EGYEDI ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI SZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON INDIVIDUAL SECURITIES CUSTODY ACCOUNT MANAGEMENT

EGYEDI ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI SZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON INDIVIDUAL SECURITIES CUSTODY ACCOUNT MANAGEMENT Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 03/ 20141001/ EGYEDI ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI SZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON INDIVIDUAL SECURITIES CUSTODY ACCOUNT MANAGEMENT amely létrejött egyrészről a

Részletesebben

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS ÉSSZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) MKB Frissítő és MKB Frissítő Extra Folyószámlahitelhez Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igényelt

Részletesebben

Tanulmányi és vizsgaszabályzat Tervezet III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1.1/C. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 1/C. számú melléklete (formanyomtatványok) 1/C/1. számú melléklet: Igazolás vendéghallgatói

Részletesebben

A KELER Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói

A KELER Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói A KELER Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER Zrt. ügyfeleitől a KELER Zrt. Általános Üzletszabályzatának szabályozása szerinti bankgaranciával is teljesíthető biztosítékok

Részletesebben

Ajánlat Felszámolók szakmai felelısségbiztosításhoz

Ajánlat Felszámolók szakmai felelısségbiztosításhoz 1133 Budapest, Váci út 76. Tel: + 36 1 886 6900 Fax: +36 1 886 6909 Budapest, Ajánlat Felszámolók szakmai felelısségbiztosításhoz Ajánlatszám: 1. Szerzıdı adatai: Név: Adószám: Székhely: Utca: 2. Biztosított

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány - Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány - Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány - Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Kitöltési útmutató: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye HITELKÉRELEM 1. Az igényelt finanszírozás adatai Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási Hitel Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel Egyéb Igényelt kölcsön Igényelt kölcsön Igényelt

Részletesebben

Shareholder Declaration

Shareholder Declaration Shareholder Declaration Shareholders are asked to complete the Shareholder Declaration using block capitals and to submit it with all of its appendices to the Tender Agent in line with Section 2.2 of the

Részletesebben

Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) concluded by and between. mely létrejött egyrészről a

Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) concluded by and between. mely létrejött egyrészről a Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám:.. mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a KELER KSZF Központi

Részletesebben

1. Forint betéti kamatok / HUF Deposit Interest Rates

1. Forint betéti kamatok / HUF Deposit Interest Rates NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39. www.nhbbank.hu TÁJÉKOZTATÓ a forint és deviza betéti kamatokról Közzététel: 2016. november 18-tól Hatályos: 2016. november 21-től Bulletin

Részletesebben

IRREVOCABLE PAYMENT UNDERTAKING dated 7 July, 2010 Készfizető kezességvállalás 2010. július 7.

IRREVOCABLE PAYMENT UNDERTAKING dated 7 July, 2010 Készfizető kezességvállalás 2010. július 7. IRREVOCABLE PAYMENT UNDERTAKING dated 7 July, 2010 Készfizető kezességvállalás 2010. július 7. WHEREAS Előzmények (A) OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (short name in English: OTP Mortgage

Részletesebben

MASTERCARD ELECTRONIC HITELKÁRTYA IGÉNYLŐLAP

MASTERCARD ELECTRONIC HITELKÁRTYA IGÉNYLŐLAP MASTERCARD ELECTRONIC HITELKÁRTYA IGÉNYLŐLAP 3/1 Iktatószám: Hitelintézet: Hitelező Kirendeltség/Fiók kódja: Igénylés dátuma: hó Hitelező ügyintéző neve: Tel: / 1. SZEMÉLYES ADATOK Előn / Titulus: N: Születési

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 154 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 154 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

T/3402. számú. törvényjavaslat

T/3402. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3402. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről

Részletesebben

HONORARY CONSULATE OF HUNGARY MAGYAR TISZTELETBELI KONZULÁTUSA

HONORARY CONSULATE OF HUNGARY MAGYAR TISZTELETBELI KONZULÁTUSA HONORARY CONSULATE OF HUNGARY MAGYAR TISZTELETBELI KONZULÁTUSA PROCEDURE TO REGISTER A MARRIAGE IN HUNGARY Marriages concluded abroad may be registered in Hungary by application through the Consular Section

Részletesebben

HIRDETMÉNY HITELKÁRTYA, FOLÓYSZÁMLAHITEL, SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS ADÓSSÁGRENDEZŐ HITELEKRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTÁK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓK VÁLTOZÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY HITELKÁRTYA, FOLÓYSZÁMLAHITEL, SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS ADÓSSÁGRENDEZŐ HITELEKRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTÁK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓK VÁLTOZÁSÁRÓL HIRDETMÉNY HITELKÁRTYA, FOLÓYSZÁMLAHITEL, SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS ADÓSSÁGRENDEZŐ HITELEKRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTÁK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓK VÁLTOZÁSÁRÓL I. A módosítással érintett kondíciós listák és ügyféltájékoztatók

Részletesebben

1. Bevezető rendelkezések 1 Introductory Provisions

1. Bevezető rendelkezések 1 Introductory Provisions ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT DATA MANAGEMENT REGULATIONS amely készült a Jaipur Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 3. ; cégjegyzékszáma: 01-09- 984763) (a továbbiakban:

Részletesebben

Kölcsönigénylés számú melléklete további Adóstársak részére

Kölcsönigénylés számú melléklete további Adóstársak részére K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Befogadás dátuma:. Átvette: Kölcsönigénylés iktatószáma:. Hitelazonosító:.

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez

Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez Kölcsönszám:... Átvétel dátuma: Ügyintéző: Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez 1. A kölcsön adatai A kölcsön célja: vásárlás építés korszerűsítés Igényelt kölcsön

Részletesebben

SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. november 1-tıl CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of November 1, 2010

SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. november 1-tıl CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of November 1, 2010 SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. november 1-tıl CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of November 1, 2010 Számlatulajdonos neve / Account holder s name: Számla száma /

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Hatályos: július 1-étől

Hatályos: július 1-étől Miles & More MKB MasterCard Gold és Standard, valamint Miles & More MKB MasterCard Gold PayPass és Standard PayPass hitelkártyákhoz kapcsolódó utazási mérföldgyűjtő program feltételei (Mérföldgyűjtő Feltételek)

Részletesebben

Részvényesi Nyilatkozat

Részvényesi Nyilatkozat Részvényesi Nyilatkozat Kérjük a Részvényeseket, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki, és minden vonatkozó melléklettel együtt nyújtsák be a Lebonyolítóhoz a Vételi Jog Gyakorlásáról

Részletesebben

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1055 Budapest, Markó utca 1. al. 3.) Tax number: 25199750-2-41 Company history 1 Registration number Company register number::

Részletesebben

Shareholder Declaration

Shareholder Declaration Shareholder Declaration Shareholders are asked to complete the Shareholder Declaration using block capitals and to submit it with all of its appendices to the Tender Agent in line with Section 2.2 of the

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az MKB Pay Szolgáltatás körébe tartozó

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az MKB Pay Szolgáltatás körébe tartozó English version ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az MKB Pay Szolgáltatás körébe tartozó Virtuális bankkártyák kibocsátásához és használatához 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)

Részletesebben

TAKARÉK FOLYÓSZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1)

TAKARÉK FOLYÓSZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) TAKARÉK FOLYÓSZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) Iktatószám: Hitelező KirendeltségFiók kódja: hó K8. sz. melléklet 31 Előn Titulus: Születési n: Anyja leánykori neve: Neme: Devizabelföldi: Családi állapot:

Részletesebben

Kölcsönigénylés számú melléklete Kezes részére

Kölcsönigénylés számú melléklete Kezes részére K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Befogadás dátuma:. Átvette:... Kölcsönigénylés iktatószáma:. Hitelazonosító:..

Részletesebben

Részvényesi Nyilatkozat

Részvényesi Nyilatkozat Részvényesi Nyilatkozat Kérjük a Részvényeseket, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki, és minden vonatkozó melléklettel együtt nyújtsák be a Lebonyolítóhoz a Vételi Jog Gyakorlásáról

Részletesebben

3/1 SZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) 1. SZEMÉLYES ADATOK 2. MUNKAHELYI ADATOK. Hitelező Kirendeltség/Fiók kódja: hónap. nap.

3/1 SZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) 1. SZEMÉLYES ADATOK 2. MUNKAHELYI ADATOK. Hitelező Kirendeltség/Fiók kódja: hónap. nap. SZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) 3/1 Iktatószám: Hitelező Kirendeltség/Fiók kódja: Az igénylőlapot kitöltő személy az ügyletben: Számlatulajdonos: Társtulajdonos: 1. SZEMÉLYES ADATOK Előn / Titulus: N:

Részletesebben

Fedezet tulajdonosa (zálogkötelezett) Fedezet haszonélvezője. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település

Fedezet tulajdonosa (zálogkötelezett) Fedezet haszonélvezője. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település OTP Bank Nyrt. OTP Áthidaló hitel - Személyi adatlap Érdeklődési kód: Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz

Részletesebben

TAKARÉK FOLYÓSZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1)

TAKARÉK FOLYÓSZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) TAKARÉK FOLYÓSZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) Iktatószám: Hitelező KirendeltségFiók kódja: K8. sz. melléklet 31 Előn Titulus: Születési n: Anyja leánykori neve: Neme: Devizabelföldi: Családi állapot: Legmagasabb

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. MÁJUS 31. TARTALOM A KORMÁNY RENDELETE Oldal 85/2008. (IV. 11.) Korm. r. a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Ügyfél Neve. Iktatószám: Átvétel dátuma:

Ügyfél Neve. Iktatószám: Átvétel dátuma: Iktatószám: Átvétel dátuma: Ügyfél Neve PÁTRIA Takarékszövetkezet 2230 Gyömrő, Szent István u. 28. Telefon: 06-29-530-210, Fax: 06-29-530-213 kozpont@patriatakarek.hu HITELKÉRELEM LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

Részletesebben

INFORMÁCIÓS TÁBLA Fizetési ( bank )kártyáról Information table on bank cards

INFORMÁCIÓS TÁBLA Fizetési ( bank )kártyáról Information table on bank cards INFORMÁCIÓS TÁBLA Fizetési ( bank )kártyáról Information table on bank cards MAGYARORSZÁG FIZETÉSI KÁRTYA Bank cards Igen Yes NEM No MAGYARÁZAT/MEGJEGYZÉS Comment /Remarks 1. A kártya kibocsátója lehet

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások

Pénzügyi szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatások Kedvező pénzügyi megoldásainkkal részletre is vásárolhatsz áruházainkban. Néhány perces ügyintézést követően, pozitív hitelbírálat esetén a kiválasztott árut azonnal haza is viheted.

Részletesebben

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA Amely létrejött egyrészről Cím: 2092 Budakeszi, Fő utca 179. Adószám: 15390022-2-13 Statisztikai számjel: 15390022-7511-32-113 Képviseli: Dr. Csutoráné Dr. Győri

Részletesebben

105 AZ SPB BEFEKTETÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA. Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok

105 AZ SPB BEFEKTETÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA. Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 105 1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 106 amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: (Cégjegyzékszám: Törvényes képviselő: ) Adószám/Adóazonosító

Részletesebben

TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT (TTNY)

TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT (TTNY) Alulírott, TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT (TTNY) A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény szerinti tényleges tulajdos 1 személyének

Részletesebben

Deposits and Withdrawals policy Pénz befizetések és kifizetések szabályzata TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

Deposits and Withdrawals policy Pénz befizetések és kifizetések szabályzata TeleTrade-DJ International Consulting Ltd Deposits and Withdrawals policy Pénz befizetések és kifizetések szabályzata TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Bank Wire Transfers: When depositing

Részletesebben

TAKARÉK FOLYÓSZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1)

TAKARÉK FOLYÓSZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) TAKARÉK FOLYÓSZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) K8. sz. melléklet 31 Iktatószám: Hitelező KirendeltségFiók kódja: hó Hitelező ügyintéző neve: Tel: Szigetvári Takarékszövetkezet Előn Titulus: Születési n:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ADATLAP MKB INGATLANFEDEZETŰ HITEL IGÉNYLÉSÉHEZ1 SUPPLEMENTARY DATASHEET RELATING TO APPLICATION FOR AN MKB MORTGAGE LOAN 1

KIEGÉSZÍTŐ ADATLAP MKB INGATLANFEDEZETŰ HITEL IGÉNYLÉSÉHEZ1 SUPPLEMENTARY DATASHEET RELATING TO APPLICATION FOR AN MKB MORTGAGE LOAN 1 Kapcsolattartó MKB fiók: Hatályos: 2015.01.21-től Relationship managing MKB Branch: Effective from: 21.01.2015 KIEGÉSZÍTŐ ADATLAP MKB INGATLANFEDEZETŰ HITEL IGÉNYLÉSÉHEZ1 SUPPLEMENTARY DATASHEET RELATING

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI, KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TOVÁBBÍTOTT ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁRA

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI, KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TOVÁBBÍTOTT ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁRA Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 11/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI, KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TOVÁBBÍTOTT ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁRA CONTRACT ON PROVIDING ACCESS

Részletesebben

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat MI AZ A TAX FREE? WHAT IS TAX FREE SHOPPING? Tax free, vagyis ÁFA mentes vásárláskor a vásárló a termék ÁFA tartalmának jelentős részét visszaigényelheti.

Részletesebben

ING Vállalati Kártya Program Vállalati igénylőlap - Vállalati fizetésekhez

ING Vállalati Kártya Program Vállalati igénylőlap - Vállalati fizetésekhez ING Vállalati Kártya Program Vállalati igénylőlap - Vállalati fizetésekhez ING Corporate Card Programme Company Application Form - Corporate Pay (Hungary) Kérjük, vegye figyelembe, hogy a magyar fordítás

Részletesebben

Az adatlap benyújtásának módja

Az adatlap benyújtásának módja 1 13T1041INT Bejelentő és változásbejelentő lap A Magyarországon fiókteleppel, pénzügyi képviselővel nem rendelkező külföldi vállalkozás, vagy ha a bejelentést nem a munkáltató teljesíti a külföldi vállalkozás

Részletesebben

Ügyfél Neve. Iktatószám: Átvétel dátuma: év hó nap. Partner cég neve: Partner cég címe:

Ügyfél Neve. Iktatószám: Átvétel dátuma: év hó nap. Partner cég neve: Partner cég címe: Iktatószám: Átvétel dátuma: Ügyfél Neve Partner cég neve: Partner cég címe: Monor és Vidéke Takarékszövetkezet 2230 Gyömrő, Szent István u. 28. Telefon: 06-29-530-210, Fax: 06-29-530-213 kozpont@monor.tksz.hu

Részletesebben

VISA APPLICATION FOR ENTERING AND RESIDING IN THE REPUBLIC OF HUNGARY

VISA APPLICATION FOR ENTERING AND RESIDING IN THE REPUBLIC OF HUNGARY Appendix 2 for MI Decree of 25/2001 (XI.21.) 2.sz. melléklet a 25/2001.(XI.21.) BM rendelethez VÍZUMKÉRELEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBA TÖRTÉNŐ BEUTAZÁSHOZ ÉS TARTÓZKODÁSHOZ VISA APPLICATION FOR ENTERING AND

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 16/A.

NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 16/A. NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 16/A.) REGISZTRÁCIÓS FELHÍVÁS a Megbízási szerződés a Hulladék mennyiségének

Részletesebben

DETAILED GUIDELINE Content Page

DETAILED GUIDELINE Content Page 1 DETAILED GUIDELINE Content Page Purchase for official purposes by Foreign Armed Forces and International Military Headquarters: VAT exemption 2 Purchase for official purposes by Foreign Armed Forces

Részletesebben

SZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1)

SZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) SZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) 3/1 Iktatószám: Hitelező Kirendeltség/Fiók kódja: hó Az igénylőlapot kitöltő személy az ügyletben: Számlatulajdonos: Társtulajdonos: 1. SZEMÉLYES ADATOK Előn / Titulus:

Részletesebben

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Briefing on application procedure for theoretical, practical examinations and licence

Részletesebben

levelezési cím 2 elérhetőségek

levelezési cím 2 elérhetőségek Alulírott 1 TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - azonos pénznemben vezetett fizetési számlák tekintetében természetes személyek részére (2 EREDETI PÉLDÁNYBAN TÖLTENDŐ KI!) név: születési

Részletesebben

DEVIZA KÜLFÖLDI ÜGYFELEK RÉSZÉRE (2009. október 29.-től) FOR NON-RESIDENTS (as of 29th October, 2009.) futamideje (év) (Maturity (year))

DEVIZA KÜLFÖLDI ÜGYFELEK RÉSZÉRE (2009. október 29.-től) FOR NON-RESIDENTS (as of 29th October, 2009.) futamideje (év) (Maturity (year)) MKB fiók: (MKB branch) MKB Bank Zrt. Szerződésazonosító szám(ok): (Contract identification number(s)) HITELKÉRELEM MKB INGATLANFEDEZETŰ HITEL IGÉNYLÉSÉHEZ LOAN APPLICATION FOR DEMANDING MKB MORTGAGE LOAN

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. CIB MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

A CIB BANK ZRT. CIB MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE A CIB BANK ZRT. CIB MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 2 1. A SZÁMLAFIGYELŐ RENDSZER... 3 2. A KÁRTYAFIGYELŐ

Részletesebben

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája I. Egyoldalú szerződésmódosítás lakáshitelek esetén

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a MAGYAR KÖZÚTI FUVAROZÓK EGYESÜLETE és az ÁLTALÁNOS KÖZLEKEDÉSI HITELSZÖVETKEZET. által közösen bonyolított hitelkonstrukcióról 1.) Visszaigényelhető ÁFA megelőlegezése Az igénybe vehető összeg

Részletesebben

Bármilyen hivatkozás a mi, velünk, hozzánk, általunk, Eva Bookkeeping szavakkal az EVLACORP LTD-re vonatkozik.

Bármilyen hivatkozás a mi, velünk, hozzánk, általunk, Eva Bookkeeping szavakkal az EVLACORP LTD-re vonatkozik. Levelezés kezelési szerződési feltételek Bármilyen hivatkozás a mi, velünk, hozzánk, általunk, Eva Bookkeeping szavakkal az EVLACORP LTD-re vonatkozik. Bármilyen hivatkozás az "Ön" vagy "cég" szavakkal

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A VISTA Utazási Irodák Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 1.; cégjegyzékszám: 01-09-067990; GM EKH eng. szám: R-0727/93; adószám: 10415319-2-42;

Részletesebben

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELHEZ KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP 3/1 hó Az igénylőlapot kitöltő személy az ügyletben: Adós: Készfizető kezes: 1. SZEMÉLYES ADATOK Előn / Titulus: N: Születési n: Anyja leánykori neve: Neme: férfi nő Születési idő: hó

Részletesebben

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok Számlacsomagok 14-27-évig Feltétel I. Számlacsomagok Takarékpont ok Rajt Rajt Xtra Gyorsítás Gyorsítás Xtra 14-18 év és 18-27 év és 14-18 év 2 éves hűség- 18-27 év 2 éves hűségszerződés szerződés Számlanyitási

Részletesebben

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet Nyilatkozat 1. A közszférában dolgozó igénylő természetes személy azonosító adatai: Családi és utónév: Születési családi és utónév: Anyja születési családi és utóneve: Születési hely és

Részletesebben

HIRDETMÉNY CIB CAFÉ HITELKÁRTYÁRA, CIB GOLD HITELKÁRTYÁRA ÉS CIB FOLYÓSZÁMLAHITELRE VONATKOZÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY CIB CAFÉ HITELKÁRTYÁRA, CIB GOLD HITELKÁRTYÁRA ÉS CIB FOLYÓSZÁMLAHITELRE VONATKOZÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSÁRÓL HIRDETMÉNY CIB CAFÉ HITELKÁRTYÁRA, CIB GOLD HITELKÁRTYÁRA ÉS CIB FOLYÓSZÁMLAHITELRE VONATKOZÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSÁRÓL I. A változással érintett ügyféltájékoztatók A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest,

Részletesebben

NEVEZÉSI LAP / ENTRY FORM MARATON - váltó / MARATHON - relay

NEVEZÉSI LAP / ENTRY FORM MARATON - váltó / MARATHON - relay NEVEZÉSI LAP / ENTRY FORM MARATON - váltó / MARATHON - relay RAJTSZÁM / START NUMBER: (A rajtszámot a rendezőség tölti ki. / To be entered by the organisers:) Kérjük a nevezési lapot NYOMTATOTT BETŰVEL,

Részletesebben

www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó

www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó SZJA változások Tartalom Személyi jövedelemadó Összevonás alá eső juttatások Béren kívüli

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT JAVÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT JAVÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT JAVÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

A SEPA Direct Debit A SEPA közvetlen beszedés. Információk fogyasztók részére a SEPA Direct Debit-rıl

A SEPA Direct Debit A SEPA közvetlen beszedés. Információk fogyasztók részére a SEPA Direct Debit-rıl A SEPA Direct Debit A SEPA közvetlen beszedés Információk fogyasztók részére a SEPA Direct Debit-rıl SEPA SEPA: Egységes Euró Fizetési Övezet Lehetıséget nyújt arra, hogy ugyanarról a számláról ugyanolyan

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

HIRDETMÉNY CIB SZEMÉLYI KÖLCSÖNRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY CIB SZEMÉLYI KÖLCSÖNRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSÁRÓL HIRDETMÉNY CIB SZEMÉLYI KÖLCSÖNRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSÁRÓL I. A változással érintett kondíciós lista és ügyfél-tájékoztató A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.;

Részletesebben