20. évf. 2011/9. szeptember. Ára: 287 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "20. évf. 2011/9. szeptember. Ára: 287 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG"

Átírás

1 A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 20. évf. 2011/9. szeptember Ára: 287 Ft Magyar Agrárkamarák lapja

2

3 Tisztelt Olvasó! A magyar agrártermelés helyzetét évek óta megnehezítô helyzet kezelését határozta el a kormányzat akkor, amikor a jelenlegi hárommilliós sertésállomány belátható idôn belüli megduplázását tûzte ki célul. Errôl már megszületett a részteles akcióterv is, amit lapzártánk után ismertetnek. Abban szinte minden ágazati szakmai szervezet messzemenôkig egyetért, hogy a hazai sertésállomány elhatározott megduplázása egyáltalán nem eget karcoló álom, megvalósítása igenis lehetséges. Az európai uniós csatlakozás után agrártermelési szerkezetünk piaci, technológiai és támogatási okok miatt rendkívül kedvezôtlen szerkezetben fagyott be. Gabonahozamunk bô fele kényszerexportként értékesül, miközben a lényegesen magasabb hozzáadott érték és azzal jövedelem elôállítására képes abrakfogyasztó állattartásunk visszaesett. Még úgy éve is elképzelhetetlen lett volna, ami mára tény: sertéshúsból Magyarország nem teljesen önellátó, baromfipiacunkat pedig immár folyamatosan a tengeren túli és távol-keleti import szorongatja ben még hatmilliós volt a sertésállomány, aztán az uniós támogatások és a szervezettség híján a termelôk lába alól kicsúszott a talaj. Ebben a helyzetben mindenképpen üdvözlendô egy hosszabb távra szóló fejlesztési program. A program elsôsorban a háztáji vagy kistermelôi magánvállalkozói fejlesztés mellett teszi le a voksot, ami miatt a tervezetet már megjelenése elôtt kemény bírálatok érték. Font Sándor, a parlamenti mezôgazdasági bizottság elnöke lapunk elôzô számában nyilatkozta azt, hogy mi a családi modelltôl várjuk az áttörést, az egyéni vállalkozótól, akinek, ha van megfelelô tôkeereje, elôbb-utóbb rájön, hogy a feldolgozásba is be kell szállni. Hogy nem mûködôképes az a rendszer, amelyben a gazdálkodó a gabonát neppereknek kénytelen eladni. Sokkal inkább válik hasznára, ha a saját állataival eteti meg a takarmányt és a kész sertést maga dolgozza fel. Kétségkívül impozáns gondolatok, de a tízéves program alighanem mégis úgy alakul majd, ahogy a közgazdasági szabályok alakítják az életet, és abban elôbb-utóbb megjelennek majd a nagy hatékonyságú, intenzív állattartó üzemek is. Ez azonban az állattenyésztés komoly fejlesztését célul tûzô program alapértékeit semmiben sem fogja csökkenteni. Tamás Gábor Agrárpolitika 4 Hatékonyabb érdekérvényesítés 5 Következetesség és hitelesség Kamara 8 A tavaly beszerzett jelölôeszközökre is kérhetô támogatás Növénytermesztés 10 Amit az idôjárás elront Agrárfinanszírozás 15 Agrárvállalkozások finanszírozása Hozzáadott érték 16 Magyar Termék Nagydíj 2011 OMÉK Ôszi búza fajtakísérleti eredmények összefoglalása 29 Ôszi mezei munkák és gépeik 36 Baktériumtrágyázás elônyei 3200 hektáron 4 29 Együttmûködô partnereink: Tartalom 38 A baromfiágazat tartalékai 43 Pályázati lehetôség tojótelepek korszerûsítésére 46 Válságban a sertéságazat 48 Fogalmi meghatározásra várva 50 Hungarikum-törvény: egyetértés, kérdôjelekkel Ültetvénytelepítés 55 Fejleszteni kellene a gyümölcsösökben is 58 Erdôgazdálkodás és erdôtelepítés 62 Energiaültetvények piaci szerepe Agrárenergetika 64 Praktikus bálabontás 66 Energia és foglalkoztatás Halászat 68 Kutatással a hazai halfogyasztás növeléséért Kaleidoszkóp tartalom 55 3

4 4 Agrárpolitika Hatékonyabb érdekérvényesítés Wiktor Szmulewicz, a Lengyel Agrárkamarák elnöke, a COPA európai gazdaszervezet frissen megválasztott, egyetlen nem nyugat-európai alelnöke Poprády Gézának, a Magyar Agrárkamara miniszteri biztosának meghívására augusztus án Budapestre látogatott. K amarai programja elsô napján Szmulewicz úr többek között kerekasztal-beszélgetést folytatott a terméktanácsok és a hazai élelmiszeripar vezetô képviselôivel a magyar élelmiszer-gazdaság eredményesebb európai érdekképviseletének lehetôségeirôl. A COPA-alelnök hangsúlyozta: az egyes termékpályáknak nem elég a saját nemzetközi szakmai szervezeteikhez csatlakozni, erôs állandó képviseletre és intenzív lobbimunkára van szükség a COPA- COGECA brüsszeli központjában és munkacsoportjaiban ahhoz, hogy a magyar agrárérdekek egyáltalán megjelenhessenek az EU-s döntéshozatalnál. Amelyik tagország nem képes folyamatosan jelen lenni a döntéselôkészítésben és ott egységes álláspontot képviselni kormányzati, érdekképviseleti és szakmai szinteken egyaránt, annak esélye sincs arra, hogy támogatókat szerezzen az érdekeinek. Az alelnök megjegyezte: tapasztalata szerint Magyarországnak ezen a területen fejlôdnie kellene. Tárgyalások a minisztériumban Poprády Géza és Wiktor Szmulewicz a program második napján dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelôs helyettes államtitkárral folytatott megbeszéléseket a Vidékfejlesztési Minisztériumban. A magyar politikus támogatásáról biztosította a két kamara együttmûködési kezdeményezését, és meghívta a COPA-alelnököt az idei OMÉK-kiállításra. Wiktor Szmulewicz kiemelte: a COPA-COGECA-n belüli hatékony kamarai munka alapfeltétele egy erôs, stabil költségvetési hátterû, a kormány által támogatott nemzeti agrárkamara, amely a szakminisztériummal közösen kialakított, egységes nemzeti álláspontot képviselhet Brüsszelben. Az állandó kinti képviselet fenntartása és a COPAtagság ugyanakkor igen magas költségekkel jár, amelynek viselése nem várható el egyedül a kamarától. A helyettes államtitkár kijelentette, hogy az agrárkormányzat minden támogatást meg fog adni a kamarai törvény alapján felálló új agrárkamarának az eredményes brüsszeli munkához. Találkozó az agrárkamarákkal Programjának záróakkordjaként a COPAalelnök a Magyar Agrárkamara területi koordinátorainak tartott elôadást, majd válaszolt kérdéseikre, mint például a Közös Agrárpolitika várható alakulása, a kölcsönös megfeleltetés környezetvédelmi és állatjóléti vonatkozásai, illetve az energia célú növénytermesztés kilátásai. Együttmûködési megállapodás Poprády Géza kamarai biztos a két nap során több alkalommal tárgyalt a lengyel elnökkel a COPA-n belüli közös munkáról. A tárgyalások eredményeként a felek kidolgozták egy új együttmûködési megállapodás kereteit: a lengyel kamara támogatja az állandó magyar COPA-képviselet létrehozását saját brüsszeli irodáinak és infrastruktúrájának részleges átengedésével; a képviselet létrehozásáig a lengyel fél folyamatosan ellátja a magyar kamarát a legfrissebb brüszszeli információkkal; a lengyel és a magyar COPAképviselet szomszédos irodákban fog mûködni Brüsszelben; a két fél rendszeresen egyezteti, és ahol lehet, összehangolja álláspontját a COPA-munkacsoportok ülésein és egyéb döntési fórumokon; a COPA-alelnök egyeztet a magyar kamarai biztossal az elnökségi ülések kérdéseiben elfoglalt kölcsönös álláspontokról; a két fél lehetôség szerint támogatja egymás önálló kezdeményezéseit, brüsszeli kapcsolatrendszerének felhasználásával. A megállapodás aláírására a visegrádi országok szeptemberben sorra kerülô lengyelországi kamarai tanácskozásán kerül sor. Poprády Géza kamarai biztos öszszegzésében eredményesnek nevezte a két napos látogatást, de emlékeztetett rá: a mostani megállapodás egyelôre csak egy lehetôség, amelyet a mindennapi munka során konkrét tartalommal kell megtölteni. Magyar Agrárkamara

5 Agrárpolitika 5 Következetesség és hitelesség A magyar EU-elnökség ideje alatt a Vidékfejlesztési Minisztérium vezetése és szakmai csapata kiemelkedô sikereket ért el a mezôgazdaság, a halászat és a környezetvédelem területén. Tartottuk a menetrendet, több esetben túl is teljesítettük a kitûzött célokat, úrrá lettünk a váratlan helyzeteken és gyorsan, hatékonyan léptünk, ha arra volt szükség értékelt lapunk kérésére Vajda László, a Vidékfejlesztési Minisztérium EU koordinációs fôosztályvezetôje június 30-án befejezte munkáját a magyar elnökség. Mit jelentett számunkra s fôként a szakértôi gárda számára ez az uniós tisztség? Az elnökség egyik oldalról nagy lehetôséget jelent az adott ország életében. Lehetôséget arra, hogy az egész EU életének a menetét befolyásolja, de különösen a Tanács munkáját, hiszen az készíti fél évre az elnökségi programot, határoz meg prioritásokat, szervezi a munkát. Ezen felül az elnökséget adó országnak a váratlanul felmerülô problémákra az egész EU-27 tagállam nevében is reagálnia kell, s persze a reagálást szervezni és egyeztetni a többi tagállammal. A magyar elnökség számos terve július 1- jén a lengyel elnökség asztalára került. Ezért is nagyon fontos, hogy jó kapcsolat alakult ki a két egymást követô elnökség között, s mindaz a munka, amit mi befektettünk, és az az irányultság, amit mi a munkánkkal adtunk az EUnak, az a lengyel elnökség alatt minél zavartalanabbul folyatódhat. Az elnökség tehát óriási lehetôség a soros tagállamnak, de egyben óriási felelôsség is, hiszen elvárják tôle, hogy a lehetô leghatékonyabban dolgozzon. A hatékonyág alatt nem feltétlenül csak azt kell értenünk, hogy elintézzen napirenden lévô ügyeket, hanem hogy ezeket az ügyeket lehetôleg mind a 27 tagállam egyetértésével intézze. S még azok is, akik esetleg induláskor eltérô véleményen voltak, vagy ahhoz netán ragaszkodtak is egy ideig, az elnökségi munka eredményeképpen létrejövô kompromisszumot a maguk számára is elfogadhatónak tekintsék. A magyar elnökségi programban a legfontosabb témaként a Közös Agrárpolitika jövôjét jelöltük meg, hiszen november 18-án adta a ki a Bizottság azt a közleményt, amelyben a tôl kezdôdô KAP fô irányaira tett javaslatot. A szóban forgó bizottsági közleménnyel kapcsolatban mind a Tanács, mind az EP állást kellett foglaljon elsô félévében, tehát a magyar elnökség ideje alatt. Nos, a március 17-i agrártanács ülésén volt a végsô megbeszélése a Tanács keretében a Közös Agrárpolitikára vonatkozó bizottsági közleménynek. És itt a magyar elnökség javaslatát 20 tagállam támogatta, de akik nem támogatták, azok is csak egészen minimális különbségek miatt nem tették ezt. Ezt mindenki nagy sikernek tekintette, mintegy jelentôs hozzájárulásnak ahhoz, hogy a munkálatok ezt követôen a Tanács által megadott világos irányvonalnak megfelelôen folytatódhassanak. Két másik nagy témát is kiemelten kezelt a magyar elnökség, ezek a tejcsomag és a minôségcsomag voltak. Az eredeti menetrend szerint az EP mezôgazdasági bizottsága áprilisban foglalkozott volna a tejcsomaggal, amit azonban a parlament elhalasztott. A magyar elnökség idô hiányában ezért csupán a Tanácson belül tudott egységes álláspontot kialakítani, az EP-vel való egyeztetések a lengyel elnökségre maradtak. A tejcsomag alapvetô célja a termelôk pozíciójának az erôsítése, mind a tejfeldolgozókkal folytatott egyeztetéseken, mind a kereskedelem irányában. Vagyis erôsíteni a szerzôdéses fegyelmet, és a feldolgozókat rávenni, hogy hosszú távú szerzôdést kössenek a termelôkkel olyan módon, ahogy azt a termelôk kérik. A termelôk érdekeinek megfelelôen növelni kell a piacok átláthatóságát, hogy a termelôknek több információ álljon rendelkezésre az árak alakulásáról; és a minôségi tejtermékeknél is erôsebb védelem legyen. Szóval egy termelôorientált csomagról van szó, amit a magyar gazdák is nagyon várnak, és szaktárca minden erejével azon van, hogy ez a megállapodás most már létrejöjjön a lengyel elnökség alatt. A magyar elnökség feladatainak harmadik nagy csoportját az úgynevezett lisszaboni adaptáció ügyei képezték. A lisszaboni szerzôdés életbelépésével megváltozott az Bizottságra átruházott feladatok eljárásrendje, ezért gyakorlatilag valamennyi agráros jogszabályban módosításra van szükség a Bizottságra átruházott feladatok területén. Ugyanakkor ezt a lisszaboni szerzôdésbôl adódó kötelezô adaptációt igyekeztünk arra felhasználni, hogy a jogszabályok más fontos pontjait is módosítsuk az adott terület jobb mûködése érdekében. Mire gondol? Négy nagyon fontos, alapvetô agrárpolitikai jogszabályra: a közvetlen kifizetések; a mezôgazdaság finanszírozása; a vidékfejlesztés és az egységes piacszabályozás kérdéskörére. Mind a négy esetében igen hatékony munkát végzett a magyar elnökség. Három jogszabálytervezet vonatkozásában a munkacsoportokban, illetve a mezôgazdasá-

6 6 Agrárpolitika gi különbizottságban is kialakultak az egységes álláspontok. Az egységes piacszabályozás viszont olyan hatalmas téma, amirôl a Tanácsnak ezután kell kialakítani az egységes véleményét, és az EP-tel is szó szerinti egyetértésre kell jutni. A vidékfejlesztési és a közvetlen kifizetéseknél a magyar elnökség kétkét egyeztetést folytatott le az EP-tel, és az ellenôrzéseknek az ügye kivételével megállapodásra jutottunk. Az élelmiszerek jelölésére vonatkozó jogszabályról a legutolsó pillanatban, egy hajnalig tartó megbeszélésen megszületett a megállapodás az EP-tel. Az ún. új élelmiszerek ügyében, mely a klónozott élelmiszerek forgalomba hozatalát is magába foglalta, viszont minden erôfeszítés ellenére sem sikerült a magyar elnökség alatt az EP-tel a végsô megállapodást tetô alá hozni. A halászat területén ugyancsak eredményesnek bizonyult Magyarország. Fontos, a közös halászati politika jövôjét illetô kérdésekben, témákban sikerült a magyar elnökségnek elôrehaladást elérni. Így például magyar javaslatra több közép-európai ország támogatásával valamennyi tagállam hitet tett amellett, hogy a most kidolgozásra kerülô, 2014-tôl életbe lépô új közös halászati politika az akvakultúra és ezen belül az édesvízi halászat témáját sokkal hangsúlyosabban fogja kezelni, mint a jelenlegi, illetve korábbi idôszakokban. Ez a magyar számára komoly fejlôdési lehetôséget fog nyújtani a következô évtizedben. Összegezve az Európai Bizottság is úgy nyilatkozott, hogy végig zavartalanul és hatékonyan tudott együttmûködni Magyarországgal. A lengyel elnökség is többször hitet tett amellett, hogy a megkezdett munkát annak szellemében kívánja folytatni, ahogy a magyarok ezt végezték. Ez is elismerése annak, hogy jól dolgoztunk. Hogy látja, mennyire járult hozzá hazánk ismertségéhez, netán elismertségéhez a magyar elnökség? Élve a lehetôséggel Magyarország is helyet adott egy informális agrárminiszteri tanácsülésnek. Az esemény május végén Debrecenben került megrendezésre, de ezen kívül a halászati, az erdészeti igazgatók, a vidékfejlesztési igazgatók és nagyon sok esetben a szakértô attasék is két-három napos üléseken vettek részt Magyarországon, amelyeknek igen kedvezô volt a visszhangja. Számukra különösen fontos volt ez vizit: módunk nyílt rá, hogy a látogatóknak bemutassuk Magyarország egy-egy szeletét mind földrajzi, mind szakmai értelemben. A táj, a városok, az ételek-italok, az emberek vendégszeretete, az a hangulat, ami sugárzik Magyarországból, mind nagy hatást tett a vendégekre, a magyar elnökséget ebbôl a szempontból is abszolút is sikernek tekinthetjük. Említette, hogy az elnökség elôre elfogadott program alapján dolgozott. Nyilván voltak ettôl eltérések, hiszen senki nem láthatta elôre például a zöldségbotrányt. Az E-Coli-fertôzés és annak a pusztító hatása a mezôgazdasági termelésre és fogyasztásra valóban feladta leckét. A magyar elnökség azonnal reagált. Már a debreceni informális miniszteri értekezleten napirendre tûztük a tervezettôl eltérôen a témát, rá hét nappal már rendkívüli tanácsülést hívtunk össze Brüsszelben, és még egyszer a június végi agrártanácsülésen is a magyar elnökség kezdeményezésére napirenden szerepelt a téma. Ezt a tagállamok valamennyien, de különösen az érintett tagállamok nagyon köszönték és nagy elismeréssel fogadták. Mi várható Brüsszelben a következô félévben a lengyel elnökség alatt? Ami a lengyel elnökséget illeti, folytatják a magyar elnökség alatt végzett munkát. A KAP ügyét illetôen a Bizottság október elejére ígéri a jogszabályjavaslat csomag bemutatását. A KAP jövôje a lengyel elnökségnek is hangsúlyos prioritása. Mindenképpen tovább kell vigyék és szándékoznak lezárni, befejezni a tejcsomaggal és a minôségcsomaggal kapcsolatos parlamenti egyeztetéseket is. Ugyancsak szeretnék lezárni azokat a lisszaboni adaptációs jogszabályokat, melyeket Magyarország már megkezdett. A lengyel elnökségi programban lényegében nincsen rendkívüli elem, az a magyar elnökségi munka szerves folytatása. Szeptember án lesz Lengyelországban az informális tanácsülés, ami az elsô nagy lehetôség arra, hogy miniszterek együtt véleményt cseréljenek. A szeptember 20-i Brüszszelben megrendezésre kerülô hivatalos tanácsülést követôen érkezik a lengyel miniszter és még jó néhány ország agrárminisztere Budapestre az OMÉK-ra. Eddig már öt-hat elsô számú vezetô jelezte a részvételét. A Bizottságot egy magas szintû tisztviselô fogja képviselni. Az OMÉK-on egyébként számos konferenciát szervezünk a különbözô témákban, amelyek alapvetôen szintén az EU-hoz kapcsolódnak. A megnyitó napján, 28-án a KAP jövôjérôl lesz egy szeminárium, amelyen felszólal Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter és a lengyel miniszter is. Össze hasonlítható-e a magyar elnökség teljesítménye más országokéval? Nem, én kerülném az összehasonlítást. Nagyon sok múlik ugyanis azon, mennyi javaslat érkezik a Bizottságtól. Az elôttünk szereplô belga vagy a spanyol elnökséghez igen kevés bizottsági javaslat futott be, ellentétben velünk. Új helyzetet teremt az együttdöntési eljárás is. Viszont szívesen vállalom, hogy a magyar elnökség nagyon jó munkát végzett, és nemcsak mi éreztük ezt így, hanem ez volt a visszajelzés a tagállamoktól, a bizottságtól és a külsô szervezetektôl is. Milyen haszna származhat Magyarországnak az elnökségben végzett tevékenységébôl? Jobban értjük azokat a jelzéseket, amelyeket kapunk. Pontosabban meg tudjuk ítélni, melyek a Magyarország szempontjából reális és a kevésbé reális megoldások. Könnyebben szót tudunk érteni egy-egy tagországgal, hiszen gyakran tárgyaltunk velük. Jobban ismerjük az érveiket. A hitelességünk nagyban növekedett a magyar elnökség alatt, és ez nagyon fontos. Következetesség, hitelesség ezeken a területeken Magyarországnak érzéklehetôen megnôtt ázsiója. Valkó Béla

7

8 8 Kamara A tavaly beszerzett jelölôeszközökre is kérhetô támogatás Segít a kamarai tanácsadó! Uniós rendelet teszi kötelezôvé hazánkban is a juh- és kecskefajok azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszerek létrehozását, december 31-tôl pedig az elektronikus egyedi jelölôeszköz alkalmazását írja elô az addigi vonalkódos fülbevaló (krotália) helyett. Mivel a váltás jelentôs többletköltséggel jár, az állattartók támogatást igényelhetnek az Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az új azonosító eszközök beszerzéséhez, ráadásul visszamenôleg, már a tavaly gyártott és megkapott elektronikus füljelzôk után is. A Vidékfejlesztési Minisztérium 79/2011. (VIII. 3.) rendelete értelmében a támogatás normatív jellegû, az állománylétszámtól független, és degresszív, tehát összege az öt év alatt fokozatosan csökken. Így amíg a 2010-ben gyártott és beszerzett egyedi jelölôeszközökre 1,02 eurót kaphatnak az állattartók, az idén gyártott és beszerzett eszközök után annak már csak a 80 százalékát (0,82 euró), az utolsó évben pedig már csak 0,2 euróval támogatják az elektronikus jelölôeszközök vásárlását. A támogatás összege az elektronikus egyedi jelölôeszközök gyártási éve szerint: Gyártási év Támogatás/ füljelzô (euró) , , , , ,20 Az állattartók a kérelem benyújtási idôszak kezdete elôtt, de legkorábban a kérelem postázását megelôzô naptári évben megrendelt és legyártott, még nem támogatott elektronikus a tenyészethez rendelt jelölôeszközök után is jogosultak a támogatásra. A támogatás hazai keretösszege 800 millió forint. A támogatás felsô határa a támogatási idôszak alatt állattartónként 10 ezer eurónak megfelelô forintösszeg/év, azaz legfeljebb mintegy 2,8 millió forint, az állatlétszámtól függetlenül. A támogatás kizárólag a Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal által engedélyezett és a honlapon közzétett elektronikus jelölôeszközök vásárlásához kérhetô, ha az az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben (ENAR) az ENAR-szám alapján a kérelmezô tenyészetéhez van hozzárendelve. A támogatás emellett csak azokat a juhés kecsketartókat illeti meg, akik szerepelnek a Tenyészet Információs Rendszerben, eleget tesznek az ENAR elôírásainak, és legalább 10 állattal rendelkeznek. Egy adott juh vagy kecske ENAR-számon nyilvántartott elektronikus jelölôeszköz csak egyszer támogatható az öt évben. Ha azonban az azonosító az állat fülébôl kiesett, elveszett vagy olyan mértékben károsodott, hogy nem olvasható rajta a jel, a pótlására még egyszer igényelhetô támogatás. A támogatási kérelem idén szeptember 15-tôl november 30-ig postázható a Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által rendszeresített és a honlapján közzétett formanyomtatványon egy példányban az MVH székhely/lakóhely szerint illetékes megyei kirendeltségéhez. Figyelem! A határidô jogvesztô, azaz a késve postázott kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül elutasítják, ahogyan azok támogatási kérelmét is, akik nem rendelkeznek regisztrációs számmal, fizetési számlaszámmal, avagy nem tüntetik fel a KKV-kódjukat, illetve eredeti aláírásukkal nem hitelesítik a fôlapot. A támogatási kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minôsül, amelyet az MVH a beérkezés sorrendjében bírál el. Ha benyújtási idôszakban egy ügyfél több támogatási kérelmet is beküldött, azokból a legkorábban postázottat fogadják el. A következô években február 1. és február 28., valamint augusztus 1. és augusztus 31. között postázhatók majd a juh- és kecskeállományok azonosítására és nyilvántartására szolgáló elektronikus egyedi jelölôeszközök beszerzésének költségeit utólagosan mérséklô támogatások kérelmei. Hasznos információkért látogassa meg a és a oldalakat. Magyar Agrárkamara Gazdálkodói Információs Szolgálat Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa. Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával.

9

10 10 Növénytermesztés Amit az idôjárás elront Ahogyan a régi, öreg gazdák mondták volt: Amit az idôjárás elront, azt helyre is hozza. Talán nem is kell emlékeztetni az olvasókat arra, milyen riadalom volt az elmúlt évi csapadékos idôjárás, majd a belvizek okozta károk miatt szinte országszerte. S okáig úgy tûnt, hogy a 2011 a csalódottság éveként vonul be az évkönyvekbe. De lám, az idôjárás fordított a dolgok menetén, és a sok pesszimista vélemény ellenére jó közepes vagy még talán annál is jobb évjárat kerekedett. A kontraszt kedvéért néhány szakember egyenesen szenzációs gazdasági évrôl és rekordbevételrôl beszél. Persze, minden viszonyítás kérdése. Lehet önmagunkhoz képest rekord közeli eredményeket emlegetni, de azért okos mértéktartással kell pufogtatni az örömfrázisokat. Soha ne feledjük, hogy a magyar adottságok ennél többre is feljogosítanának. Lehet és kell is örülni annak, hogy a rossz évkezdés, a sok gond ellenére valóban szép eredmények születnek az idei évben, de nem érhetjük be hosszú távon ennyivel. A magyar mezôgazdaság többre hivatott és a világ élvonalában lenne a helye a termésszintek tekintetében. Temérdek tennivaló vár tehát a magyar gazdálkodókra következetesség, technológiai fegyelem, gépesítés, fajtahasználat és szemléleti megújulás dolgában annak érdekében, hogy valóban a világ élelmiszer-termelésének élvonalába verekedje fel magát Elégedettség honol Panaszszó nem hangzik, útlezárás, demonstráció sem fenyeget ezen a nyárutón annyi bizonyos. Ez nagy biztonsággal arra utaló jel, hogy ha rekordtermés és ezzel együtt rekordbevétel nem is körvonalazódik a hazai mezôgazdasági vállalkozások számára, de a csalódottság nyomai sem látszanak. Vagyis a termés jó, a terményárak pedig garantálják a jó árbevételt, ha megfelelô idôben értékesítettek/értékesítenek a gazdák. Persze piaci anomáliák azért vannak, mert a felvásárlás egyáltalán nem nevezhetô folyamatosnak, hiszen a kalászosoknál a kezdeti vásárlási láz alábbhagyott a kereskedôk részérôl, és szeptembertôl jellemzôen csak a magas minôséget képviselô szinte csak a javító minôségû kenyérgabonát keresik. Aztán majd változik a helyzet, és ismét megpezsdül a piac, ahogyan a készletek apadnak, ahogyan a feldolgozás folyik. A külföldi piac érdeklôdése is erôsebb most a szokásosnál, mondhatni, hogy akár a teljes magyar szántóföldi termést fel tudná szívni, jó áron. Ennek azonban akadálya, hogy az eladók is érzik az alkulehetôséget, és a még magasabb ár reményében nem sietnek a teljes készleteik eladásával. Az idei év nyereséges kalászos termesztése egyébként már nagyon kellett, hiszen mind többen álltak le a kenyérgabona termelésérôl. Az ok pedig nagyon egyszerû, hiszen a jövedelmezôség olyan követelmény minden szántóföldi kultúránál, amit nem lehet szem elôl téveszteni. Végre lehet az idei árbevételekbôl akár még tartalékot is képezni, amire tízévenként kétszer, esetleg háromszor nyílik csak lehetôség. Persze sokaknál a fejlesztés gondolata ötlik fel elôször, hiszen vannak lemaradások, ami a termelés színvonalát befolyásolja. Annál is inkább bátrabban lehet tervezni, mert a szántóföldi növények szinte mindegyikénél jó termésre lehet számítani. Ha, az idôjárás el nem vesz ismét belôle Magas terményárak A világpiaci helyzet természetesen elsôdlegesen befolyásolja az árak alakulását. Azt már tudni lehetett, hogy a világ kenyérgabona készletei megcsappantak, a kereslet pedig ennek következtében élénkebb lett. Ezt tükrözik a növekvô árak is, amelyeknek a termelôk kifejezetten örülnek. Persze, csak a növénytermesztôk, hiszen az állattenyésztést annál inkább sújtja a magas terményár. Az amúgy is szenvedô magyar állattenyésztô ágazat az igazi vesztese az idei termésszinteknek és felvásárlási áraknak. Olyan magas a takarmánygabona ára, hogy egyszerûen nem éri meg állattartásra fordítani állítják az állattenyésztôk egyre többen. Ezért a magyar állattenyésztésbôl eltûntek a háztáji állattartók, a falusi emberek nem tartanak otthon sem disznót, sem marhát, de baromfit is csak elvétve. A nagyüzemi állattenyésztô telepek még mûködnek, de nem tudni, meddig. A kifutó támogatások és az évek óta magas takarmányárszint miatt ugyanis egyértelmûen veszteségessé vált az állattartás számukra is. Ha nem indulnak újabb programok ami nagyon valószínûtlen, hamarosan sorra zárhatnak be a nagyok is Az idén minimum 14 millió tonna gabonát aratnak le országszerte, de a belsô felhasználás csak 6 6,5 milliót tesz ki, így közel 7 8 millió tonnát exportálhatunk. A csökkenô belsô kereslet búzából 1,5 2 millió, kukoricából 4 4,5 millió tonna, amihez még 500 ezer tonna árpa is társul. A számok jól hangzanak, csak nagy kérdés, hogy a nyereség milyen hányada csapódik le majd a termelôi szférában, menynyire lesz igazságos az elosztás? A minôséggel sincs baj A búza idén minôségben is kiugróan jó 70 75%-ban étkezésinek számít míg szokásosan a termés fele-kétharmada kerülhet humán felhasználásra. Az átlaghozam hektáronként 4,2 4,3 tonna az idén, a felvásárlási ár pedig tonnánként ezer forint körül mozog átlagosan. Mivel egy hektár búza termelésének költsége maximum ezer forint körül van, s a hektárra vetített árbevétel elérheti a ezer Ft-ot, a földalapú támogatással (45 ezer Ft/ha) együtt ez hektáronként ezer Ft nyereséget jelent. Még ennél is magasabb jövedelmet ígér a kukorica, hiszen

11 Növénytermesztés 11 a kedvezô idôjárásnak köszönhetôen 7 tonnás termésátlag is lehetséges országosan. Ha ez teljesül, akkor a termelôk haszna hektáronként bizonyosan jóval 100 ezer Ft felett lesz ebbôl is. Ha lehet még srófolni, ennél is nagyobb eredmény várható az olajos magvak repce, napraforgó esetében. A termelôk a korábbi évek rossz tapasztalatai alapján nem kötötték le terményeiket szerzôdéssel részben a bizonytalan hozamkilátások, részben a várható magasabb árak miatt. A kereskedôk és feldolgozók is elbizonytalanodtak és ún. long pozíciót kezdtek kiépíteni, amelynek lényege az árufelhalmozás éppen az emelkedô árak letörése céljából. Erre azonban nem volt igazán szükség, hiszen ahogy közeledett a betakarítás idôpontja, egyre világosabban látszott a termés tényleges mennyisége. Bizonyos megtorpanás után azonban Kanada, Oroszország és Ukrajna terméskilátásai jól alakulnak, és a magyar termés is a várakozásoknak megfelelô. Így az árak is megnyugtatóan alakultak, és októberi szállításra ezer Ft/t közötti tartományban mozognak a BÉT októberi jegyzései alapján. Ennél persze lehet szabadpiaci környezetben jobb árakat is elérni és természetesen a szárazanyagra vetített olajtartalom függvényében további felárakra szert tenni. Mivel a gabonák (búza, árpa, tritikálé, kukorica) és az olajos magvak vetésterülete meghaladja a 3,5 millió hektárt, a szántóföldi növények termesztése valóban nagyon kedvezô nyereségszintet mutat, és milliárd Ft nyereséget jelent országosan a termelôi szférában. Ez azért is ritka év, mert általában vagy a kalászosok, vagy a kukorica volt sikeres és meghatározó. Ezzel szemben az idei évben mindkét nagy vetésterületû gabonanövény termésszintje magas, ami miatt valóban sikeres évjáratnak tekinthetô. A gabonatermesztés része a kereskedés A korábbi években jelentôs tárolókapacitás épült ki a gabona készletezésére. A még magasabb árak érdekében érdemes lehet várni és tárolni/tároltatni gondolhatná a kereskedelemben kevésbé járatos gazdaember. Ez a látszólagos törvényszerûség lehet, hogy éppen az idei évben borul fel, hiszen az árak jelenleg is magasan állnak. Aligha várható jelentôs áremelkedés reálértékben, viszont a tárolás költsége és a kamatok óhatatlanul terhet jelentenek a terménytulajdonosok számára, amit nem biztos, hogy lehet érvényesíteni a késôbbiek során. Talán szerencsésebb az idén az egyébként teljesen korrekt árakon eladni a terményt, mert akkor biztos és forgatható bevételhez juthatnak különösen a tôkehiányos gazdaságok. Az árbevétel ismeretében azután indulhatnak különbözô fejlesztések, beruházások, amelyek esetleg már évek óta húzódtak, illetve a hiteltörlesztések határidôre történô fizetése sem ütközik akadályba. A terménykereskedelem, mint szakma, az utóbbi két évtizedben óriási változáson ment keresztül. A korábbi ellátási kötelezettségen alapuló terménymozgásokat felváltotta a liberalizált szabadpiac, amelybe a termelôi szféra már nem tudott bekapcsolódni. A világkereskedelmi tendenciák, majd késôbb az EU szabályozásai alaposan összezavarták a korábbi relatív rendet, amelyhez alkalmazkodni kellett. A kereskedelem igyekezett felvenni a változások fonalát és kellô ügyeskedéssel sikerült is zavart kelteni a hazai terménykereskedelemben. Lassan pedig a termelôk is rájöttek, hogy nem bízhatják magukat csupán a kereskedôk és felvásárlók által diktált mechanizmusokra, mert akkor a nyereségbôl csak nyomokban részesednek, és az igazságtalan elosztási viszonyok uralják az üzletkötéseket. Éppen ezért bele kellett tanulni a kereskedelem rejtelmeibe, bele kellett kóstolni a tôzsdék világába, és igazi tárgyalóképes partnerként kellett viselkedni, ami mára a gazdálkodók jelentôs részének sikerült is GyZ EREDETI NÉMET MINÔSÉG! A jól ismert HW-80-as és HW-180-as pótkocsik megújult külsôvel, erôsített kivitelben ismét kaphatók különbözô felépítményekkel, melyek külön is megvásárolhatók. Teljes eredeti alkatrészellátás. Érdeklôdni lehet: Gyuris Gyula magyarországi képviselônél CONOW-HW Pótkocsi Kft. Szeged Tel./Fax: Mobil:

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar 52. Közgazdász Vándorgyűlés, Nyíregyháza Dr. Losó József MIRELITE MIRSA Zrt. - Elnök A mezőgazdaság az

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben

Vajai László, Bardócz Tamás

Vajai László, Bardócz Tamás A halászat helye a magyar agrárágazatban A Közös Halászati Politika reformja és az EU halászati és akvakultúra ágazatának fejlesztési irányai Vajai László, Bardócz Tamás Az előadás tartalma: Magyarország

Részletesebben

Összefoglaló. Mostani hírlevelünk hosszabb a megszokottnál az elmúlt hét eseményei miatt.

Összefoglaló. Mostani hírlevelünk hosszabb a megszokottnál az elmúlt hét eseményei miatt. Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t- online.hu www.zoldforras.hu 25. Hírlevél TERMÉNYPIACI

Részletesebben

A 2012-es szezon értékelése

A 2012-es szezon értékelése A 2012-es szezon értékelése Kecskés Gábor ELNÖK Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács Burgonya Ágazati Fórum Keszthely 2013.január 17. Európai helyzetkép Rekord alacsony burgonya termés az idei esztendőben

Részletesebben

HITA roadshow 2012.05.8-10.

HITA roadshow 2012.05.8-10. HITA roadshow 2012.05.8-10. Széleskörű kétoldalú gazdasági kapcsolatok Áru és szolgáltatás kereskedelem Kétoldalú tőkekapcsolatok Közös infrastruktúra fejlesztések Határ menti, regionális együttműködés

Részletesebben

Finanszírozási kilátások az agráriumban. Előadó: Szabó István, igazgató

Finanszírozási kilátások az agráriumban. Előadó: Szabó István, igazgató Finanszírozási kilátások az agráriumban Előadó: Szabó István, igazgató Agrárágazati Igazgatóság 2 A mezőgazdaság... Agrárágazati Igazgatóság 3 A mezőgazdaság befolyásoló tényezői Agrárágazati Igazgatóság

Részletesebben

Összefoglaló. A takarmánybúza ára július 6-7-én még tartja magát, utána élesen esni fog. Az igazodás előtt még van a piacon lehetőség.

Összefoglaló. A takarmánybúza ára július 6-7-én még tartja magát, utána élesen esni fog. Az igazodás előtt még van a piacon lehetőség. Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 2009/15

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

A vidékért kezeskedünk

A vidékért kezeskedünk A vidékért kezeskedünk Sajtóbeszélgetés dr. Herczegh András 2014. november 20. Megtorpanó hitelállomány, növekvő jelentőségű hitelgarancia 165% 161% 145% 139% 125% 105% 85% 100% 105% 100% 95% 99% 92% 114%

Részletesebben

Várható változások a csávázás szabályozásában

Várható változások a csávázás szabályozásában Várható változások a csávázás szabályozásában 2014.05.22. VSZT/SGS ESTA fórum Ruthner Szabolcs Előadás tartalma: ESTA minősítések helyzete: Miért alkalmazzuk az ESTA-t? Európai helyzetkép (résztvevő országok,

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

t/ha őszi búza 4,4-4,6 őszi árpa 4,0-4,2 tavaszi árpa 3,5-3,7 tritikálé 3,6-3,8 rozs 2,4-2,6 zab 2,6-2,8 repce 2,3-2,4 magborsó 2,3-2,5

t/ha őszi búza 4,4-4,6 őszi árpa 4,0-4,2 tavaszi árpa 3,5-3,7 tritikálé 3,6-3,8 rozs 2,4-2,6 zab 2,6-2,8 repce 2,3-2,4 magborsó 2,3-2,5 1.) Magyarországi helyzet Piaci információk a gabonáról és az olajnövényekről A Magyar Agrárkamara Növénytermesztési Osztályának június 24.-i ülésén elhangzottak szerint a kalászosokból jó termés ígérkezik.

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

Tisztelt Olvasók! 2007. június 6-7-én (szerdán és csütörtökön) A 9óra 30perckor kezdődő program mindkét napon azonos. Kutatás + Marketing

Tisztelt Olvasók! 2007. június 6-7-én (szerdán és csütörtökön) A 9óra 30perckor kezdődő program mindkét napon azonos. Kutatás + Marketing Kutatás + Marketing A Gabonatermesztési Kutató Közhasznú Társaság lapja Tisztelt Olvasók! Kalászos és repce fajtabemutatóinkra invitáló Híradónk ez évi nyári számának írásaiban is igyekszünk a múló, de

Részletesebben

Nagygazdák és kisgazdák*

Nagygazdák és kisgazdák* Raskó György Nagygazdák és kisgazdák* Helyzet- és jövőkép az agrárgazdaságról *Gazdaságpolitikai választások, GKI konferencia 2005 november 8. Húzóerő-e az agrárszektor Magyarországon? Nem Az agrárium

Részletesebben

Ön tudja már, ki lesz az utóda?

Ön tudja már, ki lesz az utóda? Ön tudja már, ki lesz az utóda? és elkezdte felkészíteni? 2013.február.28. Tömör László, a Budapest Bank agrárszakértője A kutatásról A kutatást a TÁRKI végezte a Budapest Bank megbízásából 2012. szeptemberében,

Részletesebben

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök 2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök Az európai tejpiac helyzete és kilátásai 2013 január-április Készült a CLAL megrendelésére Főbb jellemzők:

Részletesebben

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program

Vidékfejlesztési Program Vidékfejlesztési Program Pályázatok és általános információk gazdálkodók részére HBF Hungaricum Kft. Az előadás tartalma Vidékfejlesztési Program (VP) támogatási lehetőségek 2020 Közeljövőben várható VP

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14.

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14. Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja Heicz Péter, 2014.01.14. Termelői kihívások Magyarországon Hogyan tudom stabilizálni a terméshozamaimat ilyen időjárási szélsőségek mellett?

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember Megvalósítási határidő hosszabbítás A LEADER HACS közreműködésével megvalósuló, 2012-2014. években benyújtott támogatásban részesült kérelmek esetében meghosszabbításra került a megvalósítási határidő.

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2012. június 15. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban az

Részletesebben

2009/19 Terménypiaci előrejelzések 2009-08-02, Vasárnap. Összefoglaló. A búza ára hamarosan csökkenni fog, igazodva a külpiachoz.

2009/19 Terménypiaci előrejelzések 2009-08-02, Vasárnap. Összefoglaló. A búza ára hamarosan csökkenni fog, igazodva a külpiachoz. Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 2009/19

Részletesebben

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre Bardócz Tamás halászati osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Az előadás tartalma: Magyar

Részletesebben

Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő

Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő támogatása Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár Földművelésügyi Minisztérium AGRYA KONFERENCIA 2015. február 27. - Budapest Az EU 7 éves pénzügyi

Részletesebben

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Virágzó Vidékünk Európa Nap Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Dr. Weisz Miklós AGRYA társelnök MNVH elnökségi tag Kecskemét, 2014-05-16 2000 2010 Fiatal gazdák (< 35): - 2,1% Gazdák (35 54): - 5,3 % Fiatal

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Kombinált Mikrohitel. A Mikrovállalkozások fejlesztéséért

Kombinált Mikrohitel. A Mikrovállalkozások fejlesztéséért Kombinált Mikrohitel A Mikrovállalkozások fejlesztéséért Kombinált Mikrohitel Mikrovállalkozások fejlesztése - Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési pályázata - Újdonság a magyar finanszírozási termékpalettán

Részletesebben

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást?

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Előadó: Fehérváry Tamás 2011-10-27 Három termék Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel 50 millió forintig, önerő nélkül Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN

A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN A K I I Budapest 2003 Agrárgazdasági Tanulmányok 2003. 6. szám Kiadja: az Agrárgazdasági

Részletesebben

A zöldítés, mint a KAP reform egyik legvitatottabb eleme. Madarász István EU agrárpolitikai referens VM Agrárközgazdasági Főosztály

A zöldítés, mint a KAP reform egyik legvitatottabb eleme. Madarász István EU agrárpolitikai referens VM Agrárközgazdasági Főosztály A zöldítés, mint a KAP reform egyik legvitatottabb eleme Madarász István EU agrárpolitikai referens VM Agrárközgazdasági Főosztály KAP ÚJ CÉLKITŰZÉSEI 1. Életképes élelmiszertermelés: a mezőgazdasági jövedelmek

Részletesebben

Vállalkozás általános bemutatása

Vállalkozás általános bemutatása Helyi adottságokhoz, erőforrásokhoz illeszkedő térségi gazdaságfejlesztés keretében Helyi vállalkozások fejlesztése, új szolgáltatási paletták kialakítása, versenyképességük növelése célterületre benyújtott

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk arról, hogy idén is meghirdetésre került a Magyar Termék Nagydíj nyilvános pályázat,

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

A köles kül- és belpiaca

A köles kül- és belpiaca A köles kül- és belpiaca Györe Dániel tudományos segédmunkatárs Agrárgazdasági Kutató Intézet Köles Reneszánsza Konferencia 2013. október 25. Budapest Világ gabonatermelése - Az elmúlt 50 évben a főbb

Részletesebben

VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS. Versenyképességünk helyzete Európában

VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS. Versenyképességünk helyzete Európában VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS Versenyképességünk helyzete Európában 2010 2014. Előzmények: a hazai agrár-élelmiszer ipar elmúlt 25 éve ~ A '80-as évek végére a tőkeigényes állattenyésztési

Részletesebben

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2014. június

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Rábaközi Tájtermék Klaszter tagjai között (a továbbiakban Tagok) az alábbi feltételekkel: Az együttműködési megállapodás megkötésének célja, hogy a klaszter

Részletesebben

A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában

A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában Magyar Vidékakadémia második sorozata Konferencia a helyi termékekről Mórahalom, 2011. február 24. A Magyar Kézműves Remek cím szerepe

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

Innovatív technológiák és technológiai megoldások a tógazdasági haltermelésben

Innovatív technológiák és technológiai megoldások a tógazdasági haltermelésben Innovatív technológiák és technológiai megoldások a tógazdasági haltermelésben Egyed Imre Czikkhalas Kft. Debrecen 2011. Innováció Innováció: az a társadalmi jelenség, amely a technikai eszközök, technológiák

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

NETYE BÁLINT Nyugat-Békés megye netye.balint@trigo.hu +36 30 536 8020 1 HORVÁTH PÉTER. Zala, Nyugat-Somogy 2 KASÓ ANDRÁS

NETYE BÁLINT Nyugat-Békés megye netye.balint@trigo.hu +36 30 536 8020 1 HORVÁTH PÉTER. Zala, Nyugat-Somogy 2 KASÓ ANDRÁS 2015 1 HORVÁTH PÉTER 10 Zala, Nyugat-Somogy 8 horvath.peter@trigo.hu 9 5 12 +36 30 251 0178 1 2 KASÓ ANDRÁS 13 11 Baranya, Somogy megye 6 2 kaso.andras@trigo.hu 4 +36 30 525 1775 3 LUDÁNYI PÉTER Baranya,

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben

Fiatal Gazda Pályázat 2015.

Fiatal Gazda Pályázat 2015. Műszerteszt Kft. www.muszerteszt.hu A 2014-2020-as mezőgazdasági pályázati rendszer nagy nyertesei kétség kívül a fiatal mezőgazdasági termelők lesznek. Ilyen jellegű pályázat eddig 2008-ban, 2009-ben,

Részletesebben

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mi az Agrár-környezetgazdálkodási Program? Nemzeti Vidékfejlesztési Terv részeként az EU közös agrárpolitikáját képviseli A támogatási

Részletesebben

Aktuális tapasztalatok, technológiai nehézségek és kihívások a növényvédelemben

Aktuális tapasztalatok, technológiai nehézségek és kihívások a növényvédelemben Aktuális tapasztalatok, technológiai nehézségek és kihívások a növényvédelemben Dr. Ripka Géza MgSzH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Monor, 2012. Mezőgazdaság az új évezredben Oly

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom:

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom: Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom: Az elmúlt évben a gazdasági válság minden bizonnyal az

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Wayda Imre vezető főtanácsos Agrárfejlesztési Főosztály Kaposvár, 2012. szeptember 21-22. Előzmények A 2007-2013. vidékfejlesztési program (ÚMVP

Részletesebben

1. melléklet a 116/2013. (XII. 12.) VM rendelethez

1. melléklet a 116/2013. (XII. 12.) VM rendelethez 845 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y. évi 7. szám. melléklet a 6/. (XII..) VM rendelethez Nagyértékű gépbeszerzések értékelése a. () bekezdés a) pontja esetén A B C D. Értékelési szempont megnevezése Értékelés/Ellenőrzés

Részletesebben

Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához

Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához I. Ügyfél adatai: Ügyfél neve: Címe: Levelezési cím: Telefonszám: Ügyintéző neve: Fő számlavezető bank: e-mail: Faxszám: Telefonszám: Mobil: Számlaszám:

Részletesebben

A VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS A FINANSZÍROZÁS

A VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS A FINANSZÍROZÁS Vidékfejlesztési Konferencia, Kecskemét 2015. szeptember 29. A VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS A FINANSZÍROZÁS Dr. Sebestyén Róbert, igazgató www.mfb.hu MFB Zrt. Minden jog fenntartva 2014. 2015. május

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.)

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.11. C(2015) 3035 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a méhészeti ágazatban

Részletesebben

ŐSTERMELŐ Gazdálkodók Lapja. Jónásné Zselezni Borbála programmenedzser PRIMOM Alapítvány

ŐSTERMELŐ Gazdálkodók Lapja. Jónásné Zselezni Borbála programmenedzser PRIMOM Alapítvány ŐSTERMELŐ Gazdálkodók Lapja Jónásné Zselezni Borbála programmenedzser PRIMOM Alapítvány Kezdetek A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII.26.) kormányrendelet meghatározta a mezőgazdasági

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. február 13. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

A magyar halászat helye az európai akvakultúrában

A magyar halászat helye az európai akvakultúrában II. Szarvasi Horgász és Halas Gasztronómiai Napok, Szarvas, 2012. augusztus 3. A magyar halászat helye az európai akvakultúrában Dr. Váradi László Magyar Akvakultúra Szövetség Szarvas Magyarország az Európai

Részletesebben

A Sertésstratégia eredményei, jövőbeni intézkedések

A Sertésstratégia eredményei, jövőbeni intézkedések A Sertésstratégia eredményei, jövőbeni intézkedések Horváth István Kiemelt programokért felelős miniszteri biztos, Országgyűlési képviselő Gödöllő, 2015. 05.05. 1 2012 augusztus 30-án Magyarország Kormánya

Részletesebben

JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6

JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6 JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6 Pannonia Ethanol Zrt. Helyszín: Dunaföldvár, Tolna megye Alakult: 2009 Fő befektetése az Ethanol Europe Renewables Limited vállalatnak Termelés kezdete: 2012 március

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

LEADER vállalkozási alapú

LEADER vállalkozási alapú HPME-hez rendelt forrás HPME HVS célkitűzéshez Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakítása Versenyképesség (411) LEDER vállalkozási alapú 55 000 000 Ft Míves Térség térség gazdasági

Részletesebben

A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban.

A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban. A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban. Pest megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

Részletesebben

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. bemutatása Tulajdonos A 2009-ben alapított Bank tulajdonosa 2010 márciusa

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

Kiss Szilárd, Moszkva 2011/2012 éves attasé jelentés

Kiss Szilárd, Moszkva 2011/2012 éves attasé jelentés Kiss Szilárd, Moszkva 2011/2012 éves attasé jelentés 1. Oroszország számokban 2. Oroszország mezőgazdasága 3. Oroszország és a WTO 4. Orosz magyar mezőgazdasági kapcsolatok 5. Hivatalos látogatások Magyarországról

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban Budapest, 24. szeptember hó A Cukorrépatermesztők Országos Szövetsége Elnökségének 24. szeptember 17-i határozata: Az EU Bizottság

Részletesebben

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés 6/2014. (II. 6.) VM rendelet a termésbecslésről A szakmaközi

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról,

Részletesebben

kedvező adottságok, de csökkenő termelés kemény korlátok között: időjárás, import, botrányok, feketegazdaság, A zöldség- és gyümölcsszektor - Termelés

kedvező adottságok, de csökkenő termelés kemény korlátok között: időjárás, import, botrányok, feketegazdaság, A zöldség- és gyümölcsszektor - Termelés GfK Custom Research A friss zöldség, gyümölcs vásárlások GfK Hungária / Sánta Zoltán OMÉK 2011 A zöldség- és gyümölcsszektor - Termelés kedvező adottságok, de csökkenő termelés 2 kemény korlátok között:

Részletesebben

Szimulált vadkárok szántóföldi kultúrákban

Szimulált vadkárok szántóföldi kultúrákban Szimulált vadkárok szántóföldi kultúrákban Napraforgó, kukorica és őszi búza Dr. habil. Marosán Miklós iü. szakértő Dr. Király István iü. szakértő Bevezetés A termésképzés befejeződése előtt keletkező

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Fejlesztéspolitikai Fórum Vajdahunyadvár dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Budapest, 2014.12.10. A V4 részesedése az EU

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE Támogatás célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, amely során

Részletesebben

Szarvasmarha ágazat aktuális kérdései. Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu

Szarvasmarha ágazat aktuális kérdései. Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu Szarvasmarha ágazat aktuális kérdései Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu Támogatási lehetőségek 2013-ban Összesen 690 Mrd Ft (2012-ben 628 Mrd +10%) mezőgazdasági és vidékfejlesztési

Részletesebben

TISZTELETPÉLDÁNY AKI A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN. Agrárgazdasági Kutató Intézet

TISZTELETPÉLDÁNY AKI A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN. Agrárgazdasági Kutató Intézet Agrárgazdasági Kutató Intézet A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN AKI Budapest 2010 AKI Agrárgazdasági Információk Kiadja: az Agrárgazdasági

Részletesebben

Az agrárgazdaság szereplôi. A mezôgazdaság eredményei. Vadgazdálkodás és halászat. az élelmiszergazdaságban

Az agrárgazdaság szereplôi. A mezôgazdaság eredményei. Vadgazdálkodás és halászat. az élelmiszergazdaságban TARTALOM 3 Elôszó 4 6 10 Az agrárgazdaság szereplôi A magyar mezôgazdaság adottságai A mezôgazdaság eredményei 14 Erdôgazdálkodás 15 Vadgazdálkodás és halászat 16 Agrár-vidékfejlesztési intézkedések 20

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Együttműködések támogatása Tószegi Orsolya Miniszterelnökség EMVA Stratégiai Főosztály Gyarmat 2015.10.21. Legfontosabb célkitűzések Munkahelyteremtés, vidéki munkahelyek

Részletesebben

A baromfi ágazat stratégiája. Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács

A baromfi ágazat stratégiája. Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács A baromfi ágazat stratégiája Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács 1949 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995

Részletesebben

Sikeres kajszibarack tanácskozás és fajtabemutató Cegléden a Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kftben

Sikeres kajszibarack tanácskozás és fajtabemutató Cegléden a Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kftben Sikeres kajszibarack tanácskozás és fajtabemutató Cegléden a Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kftben 2013 július 16-án több mint százan vettek részt a Gyümölcstermesztési

Részletesebben

OROSZ EMBARGÓ HATÁSA, KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZATRA. Készítette: Márton Gábor

OROSZ EMBARGÓ HATÁSA, KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZATRA. Készítette: Márton Gábor OROSZ EMBARGÓ HATÁSA, KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZATRA. Készítette: Márton Gábor A FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUS HÁTTERE Oroszország kormánya augusztus 7-én importtilalmat vezetett

Részletesebben

3/2010. Terménypiaci előrejelzések 2010-01-25, Hétfő. Összefoglaló

3/2010. Terménypiaci előrejelzések 2010-01-25, Hétfő. Összefoglaló Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 3/2010.

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2014. április 30. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

vállalkozásfejlesztés pénzügyi eszközökkel

vállalkozásfejlesztés pénzügyi eszközökkel vállalkozásfejlesztés pénzügyi eszközökkel K&H üzleti tippek 2015 Kovács Viktor Zoltán K&H KKV Marketing vezető 1 életciklus modell megújuló expanzió érett növekedés növekedő hanyatló induló induló vállalkozások

Részletesebben

Halászati Operatív Program Magyarországon

Halászati Operatív Program Magyarországon Halászati Operatív Program Magyarországon www.fvm.hu 1 Mi az Európai Halászati Alap? A halászat az Európai Unióban kiemelt fontosságú, a mezőgazdaságtól elkülönülő, önálló politikával rendelkező ágazat.

Részletesebben

C é g t ö r t é n e t

C é g t ö r t é n e t C é g t ö r t é n e t t a l a p a s p o r t k f t. z ö l d s é g - g y ü m ö l c s n a g y k e r e s k e d é s A Talapa Sport Kft. 1994. április 11- ével alakult, határozatlan idôre. A cég alapítója és

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. december 21. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, Kis- és

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 8. melléklet A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által meghirdetett nyilvános termőföld-haszonbérleti pályázat keretében benyújtott ajánlatok részét képező

Részletesebben

Mikro-, kis-, és középvállalkozások aktuális finanszírozási lehetőségei. HaNgsúly a HitelkéPességeN

Mikro-, kis-, és középvállalkozások aktuális finanszírozási lehetőségei. HaNgsúly a HitelkéPességeN HaNgsúly a HitelkéPességeN 2015 www.glosz.hu HaNgsúly a HitelkéPességeN Növekedési Hitel Program és Növekedési HitelProgram + széchenyi kártya Program exim konstrukciók VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK HitelkéPesség

Részletesebben

Az ágazat helyzete, tendenciák a gyümölcslé, gyümölcsital és ásványvízfogyasztás alakulásában

Az ágazat helyzete, tendenciák a gyümölcslé, gyümölcsital és ásványvízfogyasztás alakulásában Az ágazat helyzete, tendenciák a gyümölcslé, gyümölcsital és ásványvízfogyasztás alakulásában Bikfalvi Istvánné Magyarországi Üdítőital-, Gyümölcslé- és Ásványvízgyártók Szövetsége Zöldség és gyümölcslevek

Részletesebben