20. évf. 2011/9. szeptember. Ára: 287 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "20. évf. 2011/9. szeptember. Ára: 287 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG"

Átírás

1 A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 20. évf. 2011/9. szeptember Ára: 287 Ft Magyar Agrárkamarák lapja

2

3 Tisztelt Olvasó! A magyar agrártermelés helyzetét évek óta megnehezítô helyzet kezelését határozta el a kormányzat akkor, amikor a jelenlegi hárommilliós sertésállomány belátható idôn belüli megduplázását tûzte ki célul. Errôl már megszületett a részteles akcióterv is, amit lapzártánk után ismertetnek. Abban szinte minden ágazati szakmai szervezet messzemenôkig egyetért, hogy a hazai sertésállomány elhatározott megduplázása egyáltalán nem eget karcoló álom, megvalósítása igenis lehetséges. Az európai uniós csatlakozás után agrártermelési szerkezetünk piaci, technológiai és támogatási okok miatt rendkívül kedvezôtlen szerkezetben fagyott be. Gabonahozamunk bô fele kényszerexportként értékesül, miközben a lényegesen magasabb hozzáadott érték és azzal jövedelem elôállítására képes abrakfogyasztó állattartásunk visszaesett. Még úgy éve is elképzelhetetlen lett volna, ami mára tény: sertéshúsból Magyarország nem teljesen önellátó, baromfipiacunkat pedig immár folyamatosan a tengeren túli és távol-keleti import szorongatja ben még hatmilliós volt a sertésállomány, aztán az uniós támogatások és a szervezettség híján a termelôk lába alól kicsúszott a talaj. Ebben a helyzetben mindenképpen üdvözlendô egy hosszabb távra szóló fejlesztési program. A program elsôsorban a háztáji vagy kistermelôi magánvállalkozói fejlesztés mellett teszi le a voksot, ami miatt a tervezetet már megjelenése elôtt kemény bírálatok érték. Font Sándor, a parlamenti mezôgazdasági bizottság elnöke lapunk elôzô számában nyilatkozta azt, hogy mi a családi modelltôl várjuk az áttörést, az egyéni vállalkozótól, akinek, ha van megfelelô tôkeereje, elôbb-utóbb rájön, hogy a feldolgozásba is be kell szállni. Hogy nem mûködôképes az a rendszer, amelyben a gazdálkodó a gabonát neppereknek kénytelen eladni. Sokkal inkább válik hasznára, ha a saját állataival eteti meg a takarmányt és a kész sertést maga dolgozza fel. Kétségkívül impozáns gondolatok, de a tízéves program alighanem mégis úgy alakul majd, ahogy a közgazdasági szabályok alakítják az életet, és abban elôbb-utóbb megjelennek majd a nagy hatékonyságú, intenzív állattartó üzemek is. Ez azonban az állattenyésztés komoly fejlesztését célul tûzô program alapértékeit semmiben sem fogja csökkenteni. Tamás Gábor Agrárpolitika 4 Hatékonyabb érdekérvényesítés 5 Következetesség és hitelesség Kamara 8 A tavaly beszerzett jelölôeszközökre is kérhetô támogatás Növénytermesztés 10 Amit az idôjárás elront Agrárfinanszírozás 15 Agrárvállalkozások finanszírozása Hozzáadott érték 16 Magyar Termék Nagydíj 2011 OMÉK Ôszi búza fajtakísérleti eredmények összefoglalása 29 Ôszi mezei munkák és gépeik 36 Baktériumtrágyázás elônyei 3200 hektáron 4 29 Együttmûködô partnereink: Tartalom 38 A baromfiágazat tartalékai 43 Pályázati lehetôség tojótelepek korszerûsítésére 46 Válságban a sertéságazat 48 Fogalmi meghatározásra várva 50 Hungarikum-törvény: egyetértés, kérdôjelekkel Ültetvénytelepítés 55 Fejleszteni kellene a gyümölcsösökben is 58 Erdôgazdálkodás és erdôtelepítés 62 Energiaültetvények piaci szerepe Agrárenergetika 64 Praktikus bálabontás 66 Energia és foglalkoztatás Halászat 68 Kutatással a hazai halfogyasztás növeléséért Kaleidoszkóp tartalom 55 3

4 4 Agrárpolitika Hatékonyabb érdekérvényesítés Wiktor Szmulewicz, a Lengyel Agrárkamarák elnöke, a COPA európai gazdaszervezet frissen megválasztott, egyetlen nem nyugat-európai alelnöke Poprády Gézának, a Magyar Agrárkamara miniszteri biztosának meghívására augusztus án Budapestre látogatott. K amarai programja elsô napján Szmulewicz úr többek között kerekasztal-beszélgetést folytatott a terméktanácsok és a hazai élelmiszeripar vezetô képviselôivel a magyar élelmiszer-gazdaság eredményesebb európai érdekképviseletének lehetôségeirôl. A COPA-alelnök hangsúlyozta: az egyes termékpályáknak nem elég a saját nemzetközi szakmai szervezeteikhez csatlakozni, erôs állandó képviseletre és intenzív lobbimunkára van szükség a COPA- COGECA brüsszeli központjában és munkacsoportjaiban ahhoz, hogy a magyar agrárérdekek egyáltalán megjelenhessenek az EU-s döntéshozatalnál. Amelyik tagország nem képes folyamatosan jelen lenni a döntéselôkészítésben és ott egységes álláspontot képviselni kormányzati, érdekképviseleti és szakmai szinteken egyaránt, annak esélye sincs arra, hogy támogatókat szerezzen az érdekeinek. Az alelnök megjegyezte: tapasztalata szerint Magyarországnak ezen a területen fejlôdnie kellene. Tárgyalások a minisztériumban Poprády Géza és Wiktor Szmulewicz a program második napján dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelôs helyettes államtitkárral folytatott megbeszéléseket a Vidékfejlesztési Minisztériumban. A magyar politikus támogatásáról biztosította a két kamara együttmûködési kezdeményezését, és meghívta a COPA-alelnököt az idei OMÉK-kiállításra. Wiktor Szmulewicz kiemelte: a COPA-COGECA-n belüli hatékony kamarai munka alapfeltétele egy erôs, stabil költségvetési hátterû, a kormány által támogatott nemzeti agrárkamara, amely a szakminisztériummal közösen kialakított, egységes nemzeti álláspontot képviselhet Brüsszelben. Az állandó kinti képviselet fenntartása és a COPAtagság ugyanakkor igen magas költségekkel jár, amelynek viselése nem várható el egyedül a kamarától. A helyettes államtitkár kijelentette, hogy az agrárkormányzat minden támogatást meg fog adni a kamarai törvény alapján felálló új agrárkamarának az eredményes brüsszeli munkához. Találkozó az agrárkamarákkal Programjának záróakkordjaként a COPAalelnök a Magyar Agrárkamara területi koordinátorainak tartott elôadást, majd válaszolt kérdéseikre, mint például a Közös Agrárpolitika várható alakulása, a kölcsönös megfeleltetés környezetvédelmi és állatjóléti vonatkozásai, illetve az energia célú növénytermesztés kilátásai. Együttmûködési megállapodás Poprády Géza kamarai biztos a két nap során több alkalommal tárgyalt a lengyel elnökkel a COPA-n belüli közös munkáról. A tárgyalások eredményeként a felek kidolgozták egy új együttmûködési megállapodás kereteit: a lengyel kamara támogatja az állandó magyar COPA-képviselet létrehozását saját brüsszeli irodáinak és infrastruktúrájának részleges átengedésével; a képviselet létrehozásáig a lengyel fél folyamatosan ellátja a magyar kamarát a legfrissebb brüszszeli információkkal; a lengyel és a magyar COPAképviselet szomszédos irodákban fog mûködni Brüsszelben; a két fél rendszeresen egyezteti, és ahol lehet, összehangolja álláspontját a COPA-munkacsoportok ülésein és egyéb döntési fórumokon; a COPA-alelnök egyeztet a magyar kamarai biztossal az elnökségi ülések kérdéseiben elfoglalt kölcsönös álláspontokról; a két fél lehetôség szerint támogatja egymás önálló kezdeményezéseit, brüsszeli kapcsolatrendszerének felhasználásával. A megállapodás aláírására a visegrádi országok szeptemberben sorra kerülô lengyelországi kamarai tanácskozásán kerül sor. Poprády Géza kamarai biztos öszszegzésében eredményesnek nevezte a két napos látogatást, de emlékeztetett rá: a mostani megállapodás egyelôre csak egy lehetôség, amelyet a mindennapi munka során konkrét tartalommal kell megtölteni. Magyar Agrárkamara

5 Agrárpolitika 5 Következetesség és hitelesség A magyar EU-elnökség ideje alatt a Vidékfejlesztési Minisztérium vezetése és szakmai csapata kiemelkedô sikereket ért el a mezôgazdaság, a halászat és a környezetvédelem területén. Tartottuk a menetrendet, több esetben túl is teljesítettük a kitûzött célokat, úrrá lettünk a váratlan helyzeteken és gyorsan, hatékonyan léptünk, ha arra volt szükség értékelt lapunk kérésére Vajda László, a Vidékfejlesztési Minisztérium EU koordinációs fôosztályvezetôje június 30-án befejezte munkáját a magyar elnökség. Mit jelentett számunkra s fôként a szakértôi gárda számára ez az uniós tisztség? Az elnökség egyik oldalról nagy lehetôséget jelent az adott ország életében. Lehetôséget arra, hogy az egész EU életének a menetét befolyásolja, de különösen a Tanács munkáját, hiszen az készíti fél évre az elnökségi programot, határoz meg prioritásokat, szervezi a munkát. Ezen felül az elnökséget adó országnak a váratlanul felmerülô problémákra az egész EU-27 tagállam nevében is reagálnia kell, s persze a reagálást szervezni és egyeztetni a többi tagállammal. A magyar elnökség számos terve július 1- jén a lengyel elnökség asztalára került. Ezért is nagyon fontos, hogy jó kapcsolat alakult ki a két egymást követô elnökség között, s mindaz a munka, amit mi befektettünk, és az az irányultság, amit mi a munkánkkal adtunk az EUnak, az a lengyel elnökség alatt minél zavartalanabbul folyatódhat. Az elnökség tehát óriási lehetôség a soros tagállamnak, de egyben óriási felelôsség is, hiszen elvárják tôle, hogy a lehetô leghatékonyabban dolgozzon. A hatékonyág alatt nem feltétlenül csak azt kell értenünk, hogy elintézzen napirenden lévô ügyeket, hanem hogy ezeket az ügyeket lehetôleg mind a 27 tagállam egyetértésével intézze. S még azok is, akik esetleg induláskor eltérô véleményen voltak, vagy ahhoz netán ragaszkodtak is egy ideig, az elnökségi munka eredményeképpen létrejövô kompromisszumot a maguk számára is elfogadhatónak tekintsék. A magyar elnökségi programban a legfontosabb témaként a Közös Agrárpolitika jövôjét jelöltük meg, hiszen november 18-án adta a ki a Bizottság azt a közleményt, amelyben a tôl kezdôdô KAP fô irányaira tett javaslatot. A szóban forgó bizottsági közleménnyel kapcsolatban mind a Tanács, mind az EP állást kellett foglaljon elsô félévében, tehát a magyar elnökség ideje alatt. Nos, a március 17-i agrártanács ülésén volt a végsô megbeszélése a Tanács keretében a Közös Agrárpolitikára vonatkozó bizottsági közleménynek. És itt a magyar elnökség javaslatát 20 tagállam támogatta, de akik nem támogatták, azok is csak egészen minimális különbségek miatt nem tették ezt. Ezt mindenki nagy sikernek tekintette, mintegy jelentôs hozzájárulásnak ahhoz, hogy a munkálatok ezt követôen a Tanács által megadott világos irányvonalnak megfelelôen folytatódhassanak. Két másik nagy témát is kiemelten kezelt a magyar elnökség, ezek a tejcsomag és a minôségcsomag voltak. Az eredeti menetrend szerint az EP mezôgazdasági bizottsága áprilisban foglalkozott volna a tejcsomaggal, amit azonban a parlament elhalasztott. A magyar elnökség idô hiányában ezért csupán a Tanácson belül tudott egységes álláspontot kialakítani, az EP-vel való egyeztetések a lengyel elnökségre maradtak. A tejcsomag alapvetô célja a termelôk pozíciójának az erôsítése, mind a tejfeldolgozókkal folytatott egyeztetéseken, mind a kereskedelem irányában. Vagyis erôsíteni a szerzôdéses fegyelmet, és a feldolgozókat rávenni, hogy hosszú távú szerzôdést kössenek a termelôkkel olyan módon, ahogy azt a termelôk kérik. A termelôk érdekeinek megfelelôen növelni kell a piacok átláthatóságát, hogy a termelôknek több információ álljon rendelkezésre az árak alakulásáról; és a minôségi tejtermékeknél is erôsebb védelem legyen. Szóval egy termelôorientált csomagról van szó, amit a magyar gazdák is nagyon várnak, és szaktárca minden erejével azon van, hogy ez a megállapodás most már létrejöjjön a lengyel elnökség alatt. A magyar elnökség feladatainak harmadik nagy csoportját az úgynevezett lisszaboni adaptáció ügyei képezték. A lisszaboni szerzôdés életbelépésével megváltozott az Bizottságra átruházott feladatok eljárásrendje, ezért gyakorlatilag valamennyi agráros jogszabályban módosításra van szükség a Bizottságra átruházott feladatok területén. Ugyanakkor ezt a lisszaboni szerzôdésbôl adódó kötelezô adaptációt igyekeztünk arra felhasználni, hogy a jogszabályok más fontos pontjait is módosítsuk az adott terület jobb mûködése érdekében. Mire gondol? Négy nagyon fontos, alapvetô agrárpolitikai jogszabályra: a közvetlen kifizetések; a mezôgazdaság finanszírozása; a vidékfejlesztés és az egységes piacszabályozás kérdéskörére. Mind a négy esetében igen hatékony munkát végzett a magyar elnökség. Három jogszabálytervezet vonatkozásában a munkacsoportokban, illetve a mezôgazdasá-

6 6 Agrárpolitika gi különbizottságban is kialakultak az egységes álláspontok. Az egységes piacszabályozás viszont olyan hatalmas téma, amirôl a Tanácsnak ezután kell kialakítani az egységes véleményét, és az EP-tel is szó szerinti egyetértésre kell jutni. A vidékfejlesztési és a közvetlen kifizetéseknél a magyar elnökség kétkét egyeztetést folytatott le az EP-tel, és az ellenôrzéseknek az ügye kivételével megállapodásra jutottunk. Az élelmiszerek jelölésére vonatkozó jogszabályról a legutolsó pillanatban, egy hajnalig tartó megbeszélésen megszületett a megállapodás az EP-tel. Az ún. új élelmiszerek ügyében, mely a klónozott élelmiszerek forgalomba hozatalát is magába foglalta, viszont minden erôfeszítés ellenére sem sikerült a magyar elnökség alatt az EP-tel a végsô megállapodást tetô alá hozni. A halászat területén ugyancsak eredményesnek bizonyult Magyarország. Fontos, a közös halászati politika jövôjét illetô kérdésekben, témákban sikerült a magyar elnökségnek elôrehaladást elérni. Így például magyar javaslatra több közép-európai ország támogatásával valamennyi tagállam hitet tett amellett, hogy a most kidolgozásra kerülô, 2014-tôl életbe lépô új közös halászati politika az akvakultúra és ezen belül az édesvízi halászat témáját sokkal hangsúlyosabban fogja kezelni, mint a jelenlegi, illetve korábbi idôszakokban. Ez a magyar számára komoly fejlôdési lehetôséget fog nyújtani a következô évtizedben. Összegezve az Európai Bizottság is úgy nyilatkozott, hogy végig zavartalanul és hatékonyan tudott együttmûködni Magyarországgal. A lengyel elnökség is többször hitet tett amellett, hogy a megkezdett munkát annak szellemében kívánja folytatni, ahogy a magyarok ezt végezték. Ez is elismerése annak, hogy jól dolgoztunk. Hogy látja, mennyire járult hozzá hazánk ismertségéhez, netán elismertségéhez a magyar elnökség? Élve a lehetôséggel Magyarország is helyet adott egy informális agrárminiszteri tanácsülésnek. Az esemény május végén Debrecenben került megrendezésre, de ezen kívül a halászati, az erdészeti igazgatók, a vidékfejlesztési igazgatók és nagyon sok esetben a szakértô attasék is két-három napos üléseken vettek részt Magyarországon, amelyeknek igen kedvezô volt a visszhangja. Számukra különösen fontos volt ez vizit: módunk nyílt rá, hogy a látogatóknak bemutassuk Magyarország egy-egy szeletét mind földrajzi, mind szakmai értelemben. A táj, a városok, az ételek-italok, az emberek vendégszeretete, az a hangulat, ami sugárzik Magyarországból, mind nagy hatást tett a vendégekre, a magyar elnökséget ebbôl a szempontból is abszolút is sikernek tekinthetjük. Említette, hogy az elnökség elôre elfogadott program alapján dolgozott. Nyilván voltak ettôl eltérések, hiszen senki nem láthatta elôre például a zöldségbotrányt. Az E-Coli-fertôzés és annak a pusztító hatása a mezôgazdasági termelésre és fogyasztásra valóban feladta leckét. A magyar elnökség azonnal reagált. Már a debreceni informális miniszteri értekezleten napirendre tûztük a tervezettôl eltérôen a témát, rá hét nappal már rendkívüli tanácsülést hívtunk össze Brüsszelben, és még egyszer a június végi agrártanácsülésen is a magyar elnökség kezdeményezésére napirenden szerepelt a téma. Ezt a tagállamok valamennyien, de különösen az érintett tagállamok nagyon köszönték és nagy elismeréssel fogadták. Mi várható Brüsszelben a következô félévben a lengyel elnökség alatt? Ami a lengyel elnökséget illeti, folytatják a magyar elnökség alatt végzett munkát. A KAP ügyét illetôen a Bizottság október elejére ígéri a jogszabályjavaslat csomag bemutatását. A KAP jövôje a lengyel elnökségnek is hangsúlyos prioritása. Mindenképpen tovább kell vigyék és szándékoznak lezárni, befejezni a tejcsomaggal és a minôségcsomaggal kapcsolatos parlamenti egyeztetéseket is. Ugyancsak szeretnék lezárni azokat a lisszaboni adaptációs jogszabályokat, melyeket Magyarország már megkezdett. A lengyel elnökségi programban lényegében nincsen rendkívüli elem, az a magyar elnökségi munka szerves folytatása. Szeptember án lesz Lengyelországban az informális tanácsülés, ami az elsô nagy lehetôség arra, hogy miniszterek együtt véleményt cseréljenek. A szeptember 20-i Brüszszelben megrendezésre kerülô hivatalos tanácsülést követôen érkezik a lengyel miniszter és még jó néhány ország agrárminisztere Budapestre az OMÉK-ra. Eddig már öt-hat elsô számú vezetô jelezte a részvételét. A Bizottságot egy magas szintû tisztviselô fogja képviselni. Az OMÉK-on egyébként számos konferenciát szervezünk a különbözô témákban, amelyek alapvetôen szintén az EU-hoz kapcsolódnak. A megnyitó napján, 28-án a KAP jövôjérôl lesz egy szeminárium, amelyen felszólal Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter és a lengyel miniszter is. Össze hasonlítható-e a magyar elnökség teljesítménye más országokéval? Nem, én kerülném az összehasonlítást. Nagyon sok múlik ugyanis azon, mennyi javaslat érkezik a Bizottságtól. Az elôttünk szereplô belga vagy a spanyol elnökséghez igen kevés bizottsági javaslat futott be, ellentétben velünk. Új helyzetet teremt az együttdöntési eljárás is. Viszont szívesen vállalom, hogy a magyar elnökség nagyon jó munkát végzett, és nemcsak mi éreztük ezt így, hanem ez volt a visszajelzés a tagállamoktól, a bizottságtól és a külsô szervezetektôl is. Milyen haszna származhat Magyarországnak az elnökségben végzett tevékenységébôl? Jobban értjük azokat a jelzéseket, amelyeket kapunk. Pontosabban meg tudjuk ítélni, melyek a Magyarország szempontjából reális és a kevésbé reális megoldások. Könnyebben szót tudunk érteni egy-egy tagországgal, hiszen gyakran tárgyaltunk velük. Jobban ismerjük az érveiket. A hitelességünk nagyban növekedett a magyar elnökség alatt, és ez nagyon fontos. Következetesség, hitelesség ezeken a területeken Magyarországnak érzéklehetôen megnôtt ázsiója. Valkó Béla

7

8 8 Kamara A tavaly beszerzett jelölôeszközökre is kérhetô támogatás Segít a kamarai tanácsadó! Uniós rendelet teszi kötelezôvé hazánkban is a juh- és kecskefajok azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszerek létrehozását, december 31-tôl pedig az elektronikus egyedi jelölôeszköz alkalmazását írja elô az addigi vonalkódos fülbevaló (krotália) helyett. Mivel a váltás jelentôs többletköltséggel jár, az állattartók támogatást igényelhetnek az Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az új azonosító eszközök beszerzéséhez, ráadásul visszamenôleg, már a tavaly gyártott és megkapott elektronikus füljelzôk után is. A Vidékfejlesztési Minisztérium 79/2011. (VIII. 3.) rendelete értelmében a támogatás normatív jellegû, az állománylétszámtól független, és degresszív, tehát összege az öt év alatt fokozatosan csökken. Így amíg a 2010-ben gyártott és beszerzett egyedi jelölôeszközökre 1,02 eurót kaphatnak az állattartók, az idén gyártott és beszerzett eszközök után annak már csak a 80 százalékát (0,82 euró), az utolsó évben pedig már csak 0,2 euróval támogatják az elektronikus jelölôeszközök vásárlását. A támogatás összege az elektronikus egyedi jelölôeszközök gyártási éve szerint: Gyártási év Támogatás/ füljelzô (euró) , , , , ,20 Az állattartók a kérelem benyújtási idôszak kezdete elôtt, de legkorábban a kérelem postázását megelôzô naptári évben megrendelt és legyártott, még nem támogatott elektronikus a tenyészethez rendelt jelölôeszközök után is jogosultak a támogatásra. A támogatás hazai keretösszege 800 millió forint. A támogatás felsô határa a támogatási idôszak alatt állattartónként 10 ezer eurónak megfelelô forintösszeg/év, azaz legfeljebb mintegy 2,8 millió forint, az állatlétszámtól függetlenül. A támogatás kizárólag a Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal által engedélyezett és a honlapon közzétett elektronikus jelölôeszközök vásárlásához kérhetô, ha az az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben (ENAR) az ENAR-szám alapján a kérelmezô tenyészetéhez van hozzárendelve. A támogatás emellett csak azokat a juhés kecsketartókat illeti meg, akik szerepelnek a Tenyészet Információs Rendszerben, eleget tesznek az ENAR elôírásainak, és legalább 10 állattal rendelkeznek. Egy adott juh vagy kecske ENAR-számon nyilvántartott elektronikus jelölôeszköz csak egyszer támogatható az öt évben. Ha azonban az azonosító az állat fülébôl kiesett, elveszett vagy olyan mértékben károsodott, hogy nem olvasható rajta a jel, a pótlására még egyszer igényelhetô támogatás. A támogatási kérelem idén szeptember 15-tôl november 30-ig postázható a Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által rendszeresített és a honlapján közzétett formanyomtatványon egy példányban az MVH székhely/lakóhely szerint illetékes megyei kirendeltségéhez. Figyelem! A határidô jogvesztô, azaz a késve postázott kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül elutasítják, ahogyan azok támogatási kérelmét is, akik nem rendelkeznek regisztrációs számmal, fizetési számlaszámmal, avagy nem tüntetik fel a KKV-kódjukat, illetve eredeti aláírásukkal nem hitelesítik a fôlapot. A támogatási kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minôsül, amelyet az MVH a beérkezés sorrendjében bírál el. Ha benyújtási idôszakban egy ügyfél több támogatási kérelmet is beküldött, azokból a legkorábban postázottat fogadják el. A következô években február 1. és február 28., valamint augusztus 1. és augusztus 31. között postázhatók majd a juh- és kecskeállományok azonosítására és nyilvántartására szolgáló elektronikus egyedi jelölôeszközök beszerzésének költségeit utólagosan mérséklô támogatások kérelmei. Hasznos információkért látogassa meg a és a oldalakat. Magyar Agrárkamara Gazdálkodói Információs Szolgálat Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa. Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával.

9

10 10 Növénytermesztés Amit az idôjárás elront Ahogyan a régi, öreg gazdák mondták volt: Amit az idôjárás elront, azt helyre is hozza. Talán nem is kell emlékeztetni az olvasókat arra, milyen riadalom volt az elmúlt évi csapadékos idôjárás, majd a belvizek okozta károk miatt szinte országszerte. S okáig úgy tûnt, hogy a 2011 a csalódottság éveként vonul be az évkönyvekbe. De lám, az idôjárás fordított a dolgok menetén, és a sok pesszimista vélemény ellenére jó közepes vagy még talán annál is jobb évjárat kerekedett. A kontraszt kedvéért néhány szakember egyenesen szenzációs gazdasági évrôl és rekordbevételrôl beszél. Persze, minden viszonyítás kérdése. Lehet önmagunkhoz képest rekord közeli eredményeket emlegetni, de azért okos mértéktartással kell pufogtatni az örömfrázisokat. Soha ne feledjük, hogy a magyar adottságok ennél többre is feljogosítanának. Lehet és kell is örülni annak, hogy a rossz évkezdés, a sok gond ellenére valóban szép eredmények születnek az idei évben, de nem érhetjük be hosszú távon ennyivel. A magyar mezôgazdaság többre hivatott és a világ élvonalában lenne a helye a termésszintek tekintetében. Temérdek tennivaló vár tehát a magyar gazdálkodókra következetesség, technológiai fegyelem, gépesítés, fajtahasználat és szemléleti megújulás dolgában annak érdekében, hogy valóban a világ élelmiszer-termelésének élvonalába verekedje fel magát Elégedettség honol Panaszszó nem hangzik, útlezárás, demonstráció sem fenyeget ezen a nyárutón annyi bizonyos. Ez nagy biztonsággal arra utaló jel, hogy ha rekordtermés és ezzel együtt rekordbevétel nem is körvonalazódik a hazai mezôgazdasági vállalkozások számára, de a csalódottság nyomai sem látszanak. Vagyis a termés jó, a terményárak pedig garantálják a jó árbevételt, ha megfelelô idôben értékesítettek/értékesítenek a gazdák. Persze piaci anomáliák azért vannak, mert a felvásárlás egyáltalán nem nevezhetô folyamatosnak, hiszen a kalászosoknál a kezdeti vásárlási láz alábbhagyott a kereskedôk részérôl, és szeptembertôl jellemzôen csak a magas minôséget képviselô szinte csak a javító minôségû kenyérgabonát keresik. Aztán majd változik a helyzet, és ismét megpezsdül a piac, ahogyan a készletek apadnak, ahogyan a feldolgozás folyik. A külföldi piac érdeklôdése is erôsebb most a szokásosnál, mondhatni, hogy akár a teljes magyar szántóföldi termést fel tudná szívni, jó áron. Ennek azonban akadálya, hogy az eladók is érzik az alkulehetôséget, és a még magasabb ár reményében nem sietnek a teljes készleteik eladásával. Az idei év nyereséges kalászos termesztése egyébként már nagyon kellett, hiszen mind többen álltak le a kenyérgabona termelésérôl. Az ok pedig nagyon egyszerû, hiszen a jövedelmezôség olyan követelmény minden szántóföldi kultúránál, amit nem lehet szem elôl téveszteni. Végre lehet az idei árbevételekbôl akár még tartalékot is képezni, amire tízévenként kétszer, esetleg háromszor nyílik csak lehetôség. Persze sokaknál a fejlesztés gondolata ötlik fel elôször, hiszen vannak lemaradások, ami a termelés színvonalát befolyásolja. Annál is inkább bátrabban lehet tervezni, mert a szántóföldi növények szinte mindegyikénél jó termésre lehet számítani. Ha, az idôjárás el nem vesz ismét belôle Magas terményárak A világpiaci helyzet természetesen elsôdlegesen befolyásolja az árak alakulását. Azt már tudni lehetett, hogy a világ kenyérgabona készletei megcsappantak, a kereslet pedig ennek következtében élénkebb lett. Ezt tükrözik a növekvô árak is, amelyeknek a termelôk kifejezetten örülnek. Persze, csak a növénytermesztôk, hiszen az állattenyésztést annál inkább sújtja a magas terményár. Az amúgy is szenvedô magyar állattenyésztô ágazat az igazi vesztese az idei termésszinteknek és felvásárlási áraknak. Olyan magas a takarmánygabona ára, hogy egyszerûen nem éri meg állattartásra fordítani állítják az állattenyésztôk egyre többen. Ezért a magyar állattenyésztésbôl eltûntek a háztáji állattartók, a falusi emberek nem tartanak otthon sem disznót, sem marhát, de baromfit is csak elvétve. A nagyüzemi állattenyésztô telepek még mûködnek, de nem tudni, meddig. A kifutó támogatások és az évek óta magas takarmányárszint miatt ugyanis egyértelmûen veszteségessé vált az állattartás számukra is. Ha nem indulnak újabb programok ami nagyon valószínûtlen, hamarosan sorra zárhatnak be a nagyok is Az idén minimum 14 millió tonna gabonát aratnak le országszerte, de a belsô felhasználás csak 6 6,5 milliót tesz ki, így közel 7 8 millió tonnát exportálhatunk. A csökkenô belsô kereslet búzából 1,5 2 millió, kukoricából 4 4,5 millió tonna, amihez még 500 ezer tonna árpa is társul. A számok jól hangzanak, csak nagy kérdés, hogy a nyereség milyen hányada csapódik le majd a termelôi szférában, menynyire lesz igazságos az elosztás? A minôséggel sincs baj A búza idén minôségben is kiugróan jó 70 75%-ban étkezésinek számít míg szokásosan a termés fele-kétharmada kerülhet humán felhasználásra. Az átlaghozam hektáronként 4,2 4,3 tonna az idén, a felvásárlási ár pedig tonnánként ezer forint körül mozog átlagosan. Mivel egy hektár búza termelésének költsége maximum ezer forint körül van, s a hektárra vetített árbevétel elérheti a ezer Ft-ot, a földalapú támogatással (45 ezer Ft/ha) együtt ez hektáronként ezer Ft nyereséget jelent. Még ennél is magasabb jövedelmet ígér a kukorica, hiszen

11 Növénytermesztés 11 a kedvezô idôjárásnak köszönhetôen 7 tonnás termésátlag is lehetséges országosan. Ha ez teljesül, akkor a termelôk haszna hektáronként bizonyosan jóval 100 ezer Ft felett lesz ebbôl is. Ha lehet még srófolni, ennél is nagyobb eredmény várható az olajos magvak repce, napraforgó esetében. A termelôk a korábbi évek rossz tapasztalatai alapján nem kötötték le terményeiket szerzôdéssel részben a bizonytalan hozamkilátások, részben a várható magasabb árak miatt. A kereskedôk és feldolgozók is elbizonytalanodtak és ún. long pozíciót kezdtek kiépíteni, amelynek lényege az árufelhalmozás éppen az emelkedô árak letörése céljából. Erre azonban nem volt igazán szükség, hiszen ahogy közeledett a betakarítás idôpontja, egyre világosabban látszott a termés tényleges mennyisége. Bizonyos megtorpanás után azonban Kanada, Oroszország és Ukrajna terméskilátásai jól alakulnak, és a magyar termés is a várakozásoknak megfelelô. Így az árak is megnyugtatóan alakultak, és októberi szállításra ezer Ft/t közötti tartományban mozognak a BÉT októberi jegyzései alapján. Ennél persze lehet szabadpiaci környezetben jobb árakat is elérni és természetesen a szárazanyagra vetített olajtartalom függvényében további felárakra szert tenni. Mivel a gabonák (búza, árpa, tritikálé, kukorica) és az olajos magvak vetésterülete meghaladja a 3,5 millió hektárt, a szántóföldi növények termesztése valóban nagyon kedvezô nyereségszintet mutat, és milliárd Ft nyereséget jelent országosan a termelôi szférában. Ez azért is ritka év, mert általában vagy a kalászosok, vagy a kukorica volt sikeres és meghatározó. Ezzel szemben az idei évben mindkét nagy vetésterületû gabonanövény termésszintje magas, ami miatt valóban sikeres évjáratnak tekinthetô. A gabonatermesztés része a kereskedés A korábbi években jelentôs tárolókapacitás épült ki a gabona készletezésére. A még magasabb árak érdekében érdemes lehet várni és tárolni/tároltatni gondolhatná a kereskedelemben kevésbé járatos gazdaember. Ez a látszólagos törvényszerûség lehet, hogy éppen az idei évben borul fel, hiszen az árak jelenleg is magasan állnak. Aligha várható jelentôs áremelkedés reálértékben, viszont a tárolás költsége és a kamatok óhatatlanul terhet jelentenek a terménytulajdonosok számára, amit nem biztos, hogy lehet érvényesíteni a késôbbiek során. Talán szerencsésebb az idén az egyébként teljesen korrekt árakon eladni a terményt, mert akkor biztos és forgatható bevételhez juthatnak különösen a tôkehiányos gazdaságok. Az árbevétel ismeretében azután indulhatnak különbözô fejlesztések, beruházások, amelyek esetleg már évek óta húzódtak, illetve a hiteltörlesztések határidôre történô fizetése sem ütközik akadályba. A terménykereskedelem, mint szakma, az utóbbi két évtizedben óriási változáson ment keresztül. A korábbi ellátási kötelezettségen alapuló terménymozgásokat felváltotta a liberalizált szabadpiac, amelybe a termelôi szféra már nem tudott bekapcsolódni. A világkereskedelmi tendenciák, majd késôbb az EU szabályozásai alaposan összezavarták a korábbi relatív rendet, amelyhez alkalmazkodni kellett. A kereskedelem igyekezett felvenni a változások fonalát és kellô ügyeskedéssel sikerült is zavart kelteni a hazai terménykereskedelemben. Lassan pedig a termelôk is rájöttek, hogy nem bízhatják magukat csupán a kereskedôk és felvásárlók által diktált mechanizmusokra, mert akkor a nyereségbôl csak nyomokban részesednek, és az igazságtalan elosztási viszonyok uralják az üzletkötéseket. Éppen ezért bele kellett tanulni a kereskedelem rejtelmeibe, bele kellett kóstolni a tôzsdék világába, és igazi tárgyalóképes partnerként kellett viselkedni, ami mára a gazdálkodók jelentôs részének sikerült is GyZ EREDETI NÉMET MINÔSÉG! A jól ismert HW-80-as és HW-180-as pótkocsik megújult külsôvel, erôsített kivitelben ismét kaphatók különbözô felépítményekkel, melyek külön is megvásárolhatók. Teljes eredeti alkatrészellátás. Érdeklôdni lehet: Gyuris Gyula magyarországi képviselônél CONOW-HW Pótkocsi Kft. Szeged Tel./Fax: Mobil:

12

13

14 14 Pr Július 5-én igen kellemes idôben gyülekeztek a résztvevôk Hajdúszoboszlón az Arysta LifeScience Magyarország Kft. kelet-magyarországi szántóföldi bemutatójára. A szakmai rendezvény központi témája a kukorica-talajfertôtlenítés új lehetôsége volt, ám a kíváncsiságot csak fokozta a Santana nyereményjáték eredményhirdetése. A kukorica hazánk egyik legjelentôsebb termesztett kultúrnövénye, vetésterülete mintegy 1,2 millió hektár. A kukorica növényvédelme során a növényi kórokozók (baktériumos, gombás megbetegedések) által okozott károk elhanyagolhatók a gyomnövények, illetve állati károsítók nyomán bekövetkezô terméscsökkenéshez képest. A magról kelô, illetve évelô egy- és kétszikû gyomnövényfajok ellen számos gyomirtó szer alkalmazható, kultúrnövényeink közül talán a kukorica rendelkezik a legtöbb engedélyezett herbiciddel. Nem ilyen kedvezô a helyzet a rovarkárosítók esetében, különösen, ami a talajlakó, gyökérkárosító fajokat illeti. Mindenki nyert! Új generációs rovarölô talajfertôtlenítô Az amerikai kukoricabogár 1995-ös magyarországi betelepedésével alapvetôen változtatta meg a hazai monokultúrás kukoricatermesztés gyakorlatát. Amennyiben lárvái a talajban számottevô mennyiségben fordulnak elô, jelentôs terméskiesést okozhat. A talajlakó kártevôk ellen használható módszerek közül tapasztalatok alapján a rovarölô szeres talajfertôtlenítés a legeredményesebb. Az erre a célra alkalmazható készítmények köre azonban a növényvédôszer-hatóanyagok európai uniós felülvizsgálata következtében jelentôsen leszûkült az utóbbi években. A Santana 1 G talajfertôtlenítô granulátum új korszakot nyithat a kukoricatermesztés gyakorlatában, hiszen felszívódó tulajdonsága révén mind a gyökéren táplálkozó, mind a kukorica fiatal (2 3 leveles) egyedeit károsító rovarok ellen megfelelô védelmet nyújt. Kultúra Károsító Dózis Kukorica (takarmány és vetômag) Csemegekukorica A Santana 1 G felhasználható Kukoricabogár-lárva, kukoricabarkó, egyéb talajlakó kártevôk 11 kg/ha Felhasználása Hatáskifejtés módja: a klotianidin az ideg-ingerület átvitel gátlásán keresztül fejti ki hatását. A hatóanyag az idegsejtek szinapszisaiban az acetil-kolin receptorokhoz kötôdve okoz abnormális viselkedést, majd pusztulást. A készítmény kontakt módon és gyomorméregként fejti ki a hatását. A csírázó növény már a gyökérképzôdés kezdeti szakaszában felveszi a hatóanyagot, amely hatás- és gyökérirányban egyaránt elmozdul. A kezelés a kukorica vetésével egy menetben, a vetôgépre szerelt granulátumszóró adapter segítségével történik. A készítmény kijuttatásakor ügyelni kell arra, hogy a magot körülvevô talajrétegbe történjen az adagolás, ezzel biztosítva a hatóanyag minél korábbi felvételét. A hatóanyag egyik fontos tulajdonsága a nagyfokú perzisztencia. Ezt a tulajdonságát leginkább azon kártevôk estében tudjuk kihasználni, amelyek a kijuttatást követôen, viszonylag hoszszú idô elteltével jelentkeznek, mint pl. az amerikai kukoricabogár lárvái. A Santana mikrogranulátuma feltûnô színû, így a talajban is könnyen megtalálható. Figyelem, a készítmény hatóanyaga méhekre kifejezetten veszélyes! A méhek és egyéb beporzást végzô rovarok védelme érdekében kijuttatás során ügyelni kell arra, hogy azok a szer elsodródása következtében kárt ne szenvedjenek. Viszonylag nagy fajsúlyának és pormentes formázásának köszönhetôen azonban a kezelt területrôl nem sodródik el. A vadon élô madarak és emlôsök védelme érdekében a talajfelszínen ne hagyjunk elszóródott granulátumszemcséket! A növényvédô szer nem használható a vizek, vízfolyások, illetve az ásványi nyersanyag külszíni kitermelés során létrejött tavak környezetében mért 5 m-es biztonsági távolságon belül! Az ivóvízbázisok belsô védôterületén felhasználni tilos. Szerencsés nyertesek A hajdúszoboszlói rendezvény résztvevôi a szántóföldi bemutatón maguk is meggyôzôdhettek a Santana 1 G talajfertôtlenítôvel kezelt állományok minôségérôl, majd az azt követô szakmai konzultáción érdeklôdhettek a részletek után. Bár a bemutató már belecsúszott az aratási idôszak elejébe, azért szép számú gazdálkodó gondolt a jövôre, s tisztelte meg érdeklôdésével rendezvényt. Ezután került sor az Arysta LifeScience Magyarország Kft. meghirdette Santana nyereményjáték keleti régiójának eredményhirdetésére. A játékba az nevezhetett, aki február 15. és június 15. között legalább 506 kg (46 zsák) Santana 1 G talajfertôtlenítô granulátumot vásárolt. A Keleti régió szerencsés nyertese, Kovács Zoltán, nyírgyulaji magángazdálkodó egy Monosem NG Plus 6 soros vetôgépet vehetett át a jó hangulatú szántóföldi bemutatót követôen. A Nyugati régió nyertesét két nappal késôbb, a bonyhádi szakmai napon hirdették ki. SI

15 Agrárfinanszírozás 15 Agrárvállalkozások finanszírozása A Budapest Bank az agrárvállalkozásokra mint jól finanszírozható, stabil ágazati szereplôkre tekint, ennek elsôdleges oka, hogy többségük fogyasztásra termel, és termékeikre a kereslet ha némileg csökkent is, de stabil maradt a válság alatt is. Tömör László, a Budapest Bank agrárszakértôje a mezôgazdaságról ad helyzetelemzést és a finanszírozási konstrukciókról tájékoztatja lapunkat. A válság az agrárvállalkozásokat sem hagyta érintetlenül, ám mivel a támogatási rendszer jórészt változatlan maradt, és a korábbi források során is elérhetôek voltak, így nem viselte meg annyira a gazdálkodókat, mint néhány más iparágat. Mi több, az exportra termelô cégekre jó hatással volt a devizaárfolyamok alakulása, náluk már a növekedés jelei is megfigyelhetôk. Mi mégis úgy látjuk, hogy a vállalkozások egy része még alultôkésített, és ezek likviditási problémákkal küzdenek, így többségük elhalasztja a nagyobb, kapacitásnövelô fejlesztéseket. Ugyanakkor az elmúlt pár évben technológiai oldalon tapasztaltunk fellendülést. Leginkább az EU-s támogatásoknak köszönhetôen egyre több vállalat tudott költséghatékony gépeket beszerezni, korszerûsíteni. Emellett a támogatott beruházások közül a termékfejlesztésre, állattenyésztôtelep-építésre vagy -felújításra fordított források kerültek elôtérbe az utóbbi években. Mitôl tud talpon maradni, jól mûködni egy agrárvállalkozás? Az agrárcégekre is igaz, ami a legtöbb vállalkozásra: a több lábon állás, a piaci és a gazdasági változásokhoz való gyors alkalmazkodási készség segítheti át a cégeket a kihívásokkal teli idôszakon. Mi pedig pénzügyi segítséget nyújtunk ahhoz, hogy minél gyorsabban reagálhassanak a változó környezethez, és terveiket megvalósítsák. Ugyanakkor nem csak a gazdaság fellendülése, a stabil gazdasági környezet visszaállása feltétele a cégek hatékony mûködésének. A jó mûködés záloga a tudástranszfer, a tudás átadása is: ennek jelen kell lennie az integrátorok szintjén, hogy a termelôket hasznos szakmai javaslatokkal lássák el. Jelen kell lennie az utódlásnál, generációváltásnál, hogy a cég folyamatosan mûködhessen, és elengedhetetlen a banki együttmûködésben is: kollégáink ezért arra törekszenek, hogy tudásuk legjavát nyújtva segítsék a gazdálkodókat Hogyan tud együttmûködni a Budapest Bank a gazdaságokkal? A bank az agrárágazatra jellemzô specifikus ciklusigényekhez igazítva alakítja ki termékeit, ilyen pl. a növénytermesztési hitel, vagy a támogatások elôfinanszírozása. Fontos, hogy a termelôk gyorsabban hozzájuthassanak az értékesített anyagok, szolgáltatások ellenértékéhez. Az agráreszközök finanszírozása azonban nemcsak vállalati üzletágunknál, hanem a lízing cégünknél is kiemelt fontosságú. A Budapest Bank leányvállalata, a Budapest Lízing Zrt. kifejezetten agrárcégeknek többek között ôstermelôk, családi gazdaságok számára is kínál megoldásokat: ilyen például a 0 százalékos önerôvel igényelhetô, áfa-visszaforgatással mûködô lízingkonstrukció vagy a törlesztési részletek szezonális visszafizetésének lehetôsége. Meglévô ügyfeleinkkel a jövôben szeretnék folytatni az együttmûködést, illetve bôvíteni partnereink körét. Jelenleg portfóliónk 6 8%-a élelmiszer- és mezôgazdásági finanszírozási termék, a közeljövôben során szeretnénk növelni részarányunkat a mezôgazdaságban, bôvíteni pl. az integrátori finanszírozást. Célunk minél hatékonyabb segítséget nyújtani a vállalkozóknak, hosszú távú kapcsolatot kiépíteni velük: hisz az idôjárásra ugyan nincs hatása a gazdálkodóknak, de pénzügyeikre igen. Mit kínál A Budapest Bank az agrárvállalkozásoknak? 1. Egyedi növénytermesztési hitel: A konstrukciót a növénytermesztéssel foglalkozó termelôknek, valamint a velük kapcsolatban álló integrátoroknak ajánljuk, együttmûködésben az Agrárvállalkozási Hitelgarancia alapítvánnyal. Kiegészítô banki termék: Közraktárjegy fedezete melletti hitel 2. Magyar Fejlesztési Bank (MFB) által refinanszírozott hitelek: Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitel. A kedvezményes kamatozású hitelt igénybe veheti ingatlanok beépítésére, megvásárlására és fejlesztésére, továbbá gépek, berendezések, számítógépes szoftverek vásárlására. MFB Agrár Forgóeszköz Hitel Új Magyarország Termelôi és Értékesítési (TÉSZ) Szövetkezet Forgóeszköz Hitelprogram Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram 3. Normatív támogatott hitelek 4. Lízingszolgáltatások Pénzügyi Lízing Konstrukciók Operatív lízing Eszközvásárlási hitel. A szerkesztôség

16 16 Hozzáadott érték Magyar Termék Nagydíj 2011 Tizennegyedik alkalommal vehették át ez év szeptember 1-jén a Parlamentben kitüntetéseiket a Magyar Termék Nagydíj Pályázat díjazottai. Napjainkban e legrangosabb civil kezdeményezésû pályázat a minôségtudatos szemlélet elterjesztését tûzte ki legfôbb feladatként, mellyel a tudatos fogyasztói magatartás kialakulását is segíti. A Magyar Termék Nagydíj Pályázat kiírói az INDUSTORG VÉDJEGY- IRODA Minôségügyi Kft., a Magyar Export Import Bank Zrt., a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt., a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a TÜV Rheinland InterCert Kft.; szakmai támogatói a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Külgazdasági Hivatal. Az ünnepélyes Eredményhirdetés idén is a Gazdaság Ünnepe volt. A ceremónián közel ötszáz jelenlévô gazdasági szakember, nemzetközi diplomata és médiaképviselô osztozott a díjazottak örömében ben 37 pályázó 39 pályázata kapta meg a Magyar Termék Nagydíj tanúsító védjegy használati jogát. A Magyar Termék Nagydíj Pályázat Gazdaságért Nívódíj elismerést a PICK Szeged Szalámigyár és Húsüzem Zrt. kapta, azért az elkötelezettségért és iránymutató tevékenységért, amellyel több évtizede gyártanak minôségi alapanyagokból kiváló húsipari termékeket, közöttük az egyik legismertebb Hungarikumot, a Magyar Termék Nagydíj -as PICK Téliszalámit. A Magyar Termék Nagydíj Pályázat Klímabarát Termék Nívódíjat, idén az újonc ELCON ELECTRONIC CONTROL Automatizálási és Kereskedelmi Kft. kapta a DIALOG III épületautomatikai rendszer létrehozásáért, mellyel mérhetô módon járult hozzá a környezet védelméhez, az energiatudatos környezet kialakításához. A Magyar Termék Nagydíj Pályázat Innovációért Nívódíjat a szintén újonc chocome Kft. érdemelte ki a chocome egyedileg összeállított, kézzel készült, különleges csokoládékreációk létrehozásáért. A vadonatúj innováció hazai és nemzetközi piacon biztosítja a személyre szabható prémium csokoládé élményét, amit a cég honlapján is össze tudnak állítani és megrendelni az érdeklôdôk. A Magyar Termék Nagydíj Pályázat Informatikai Nívódíját hagyományteremtô céllal ez évben alapította a Kiírók Tanácsa, melyet a MOHAnet Mobilsystems Zrt. kapott a Vario MedCare 4 in 1 Lifeguard rendszer címû pályázatáért, a 21. század technológiájának kiemelten kreatív alkalmazásáért az élet minôségének javítása és megóvása céljából. A évben alapított Magyar Termék Nagydíj Pályázat Sajtókövete Nívódíjat a Kiírók Tanácsa ez évben a Co. Production Kft. és a MTV Zrt. alkotó kollektíváinak ítélte, az értékek közvetítéséért a minôség kommunikációjában, ezen belül a Magyar Termék Nagydíj Pályázat népszerûsítéséért végzett kiemelkedô munkáért. Ebben az évben is értékes különdíjakat ajánlott fel: a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, a Sérültek.hu Magazin, a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a TÜV Rheinland InterCert Kft. A évi Magyar Termék Nagydíj Pályázat további gyôztesei: Apáczai Kiadó és Könyvterjesztô Kft. Apáczai Tudástár interaktív oktatási rendszer; Állami Nyomda Nyrt. Magyar Posta Zrt. Különleges alkalmi bélyegblokk Magyarország új alaptörvényének tiszteletére; BATZ HUNGARY Kft. Batz kényelmi nôi papucsok; Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft. Környezetbarát, rovarfejlôdést gátló Protect márkanevû termékcsalád; Bio Textima Kft. VitalWOOD farugós matraccsalád; CSABA METÁL Zrt. CSM urbanus midibusz; CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft. ÖMA Beton, Trapézszelvényû könnyített árok- és mederburkoló elemcsalád; DENT ART TECHNIK Szolgáltató Kereskedelmi Kft. Implantációs protetika: implantátumok felhasználásával készült fogpótlások; Délalföldi Kertészek Zöldség-gyümölcs Termelô és Értékesítô Szövetkezete Friss fogyasztású paradicsom; DR Pack Csomagolóanyaggyártó Kft. Tároló és adagoló egység/rendszer egyszer használatos törlôkendôhöz; Electrolux Lehel Kft. Nyíregyházi Hûtôszekrény Gyár AEG Electrolux Neue Kollektion alulfagyasztós hûtôszekrény termékcsalád; Electrolux Lehel Kft. Porszívógyár ULTRAONE Electrolux porszívó készülék és tartozék rendszer; Festékipari Kutató-fejlesztô és Vállalkozó Kft. Kétkomponensû, magas, nem illóanyag tartalmú, oldószeres hôálló festékek és vízzel higítható hôálló festékek; FOREST PAPÍR Kft. Bianka papírzsebkendô termékcsalád, Kiskokas papírzsebkendôk gyermekek részére; Fôvárosi Közterület-fenntartó Zrt. Hulladékgazdálkodás, hulladékkezelés; GéSz Gaál és Sziklás Kft. Flavon étrend-kiegészítô termékcsalád; GLOBOMAX ELEKTRONIKAI Kft. MikroKam Önkormányzati TV Média szerver; GRP Plasticorr Kft. PLASTIMOL vázerôsített mûanyag kompozitbevonati rendszer család, nagy átmérôjû, nyomás alatti ipari-technológiai csôvezetékek felújítása PLASTIMOL PR prepreg alkalmazásával; Gyulai Húskombinát Zrt. Gyu-

17 Hozzáadott érték 17 lai Mályvádi Sonka, Gyulai Pokol Szalámi; HIKSZ Mezôgazdasági Termelô és Kereskedelmi Kft. Borki félkemény juhsajt különlegességek; Ital Magyarország Kft. 895 Hunnium valódi pálinkacsalád; IVM Zrt. Védôeszköz és rezsianyag adagoló automata rendszer; Legrand Magyarország Villamossági Rendszerek Rt. Niloé süllyesztett kettôs csatlakozó aljzat, kettôs csatlakozóaljzat Schuko, francia csapos csavaros és rugós vezetékbekötéssel; Magyar Suzuki Zrt. Suzuki Swift III. személygépkocsi; MOHAnet Mobilsystems Zrt. Vario MedCare 4 in 1 Lifeguard rendszer; Naszálytej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt. Magic Milk laktózmentes termékcsalád; Natural Highway Kft., Szerényi Júlia Eszter Organic Green Gold élô algás (bio) növényi tápoldat-koncentrátum; Nádudvari Élelmiszer Kft. Nádudvari vajkrém termékcsalád; PAPP LÁSZLÓ Mûanyag székes mobil lelátó; POLI- FARBE Vegyipari Kft. Poli Farbe Neo beltéri falfesték család; SOÓS TÉSZTAIPARI Kft. Gran Premio 8 tojásos száraztészta durumlisztbôl; Steelvent 2000 Csavar és Húzottáru Ipari, Kereskedelmi Zrt. Steelvent gyártmányú ST10 típusú trapézbordával merevített tüzihorganyzott táblás kerítésrendszer. Magyar Termék Nagydíj 2011 Gyulai Mályvádi Sonka Gyulai Pokol Szalámi HIKSZ KFT. Bokri Juhsajt- és Juhtúró Különlegességek HAGYOMÁNY, TERMÉSZETESSÉG, KIVÁLÓ ÍZ, KITÛNÔ EGÉSZSÉG, MODERN TECHNOLÓGIA A HIKSZ Kft. mikrovállalkozásként teljesen önellátó, az ökológiai rendszerbe illeszkedô bio jellegû termelést folytat, ez biztosítja az állatállomány számára a megfelelô legelôterületeket is. Magyarországon cégünk tulajdonában van ugyanis a legnagyobb A törzskönyves Gyimesi Racka juhállomány, megközelítôen 2500 példány. A sajtelôállítás alapanyagát, a juhtejet így saját gazdaságunk állítja elô. A Sajtüzemet évtôl mûködteti a Társaság, amelyet ezt követôen a több lábon álló, innovatív gazdálkodás jellemez. A sajtüzem teljesen önálló, zárt technológiás, EU minôsítéssel rendelkezik, és a legmodernebb gépekkel, illetve technológiával van felszerelve, amely a hagyományos sajtgyártás modern körülmények közötti megvalósítását jelenti. A Hiksz Kft. kizárólag a ritka termékeknek számító 100% teljes juhtejbôl készített juhsajtokat és juhtúrókat állít elô, Bokri Juhsajt- és Juhtúró Különlegességek fantázianéven. Jelenlegi termékpalettánkon 11-féle különbözô termék található. A Magyar Termék Nagydíjat 2011-ben elnyert Natúr, Fokhagymás, Füst ízû és a Kolozsmonostori Módra készített Sáfrányos ízesítésû Bokri Félkemény Juhsajt Különlegességek mellett Bokri Juhgomolya Különlegességek, Bokri Krémfehér Juhsajt Különlegességek és négyféle ízesítésû Bokri Székely Juhtúró Különlegességek fantázianevû terméket gyártunk. Prémium minôségû delikát termékeink receptúrája eredeti ôsi erdélyi magyar származású, amelyek fogyaszthatók a tejcukor- és tejfehérje érzékenységben szenvedôk számára is, csonterôsítôk, magas értékû fehérjét tartalmaznak, vitaminban gazdagok és tartósítószer alkalmazása nélkül is 1 év lejárati idôvel rendelkeznek. Nagytisztaságú, kóser minôsítéssel is készíthetô termékcsalád, ünnepi (pészah) kategóriában. Fentiekben kifejtett elkötelezettségünket bizonyítja a Magyar Termék Nagydíj 2011., a Magyar Termék védjegy, valamint a Kiváló Magyar Élelmiszer és a Premium Hungaricum védjegy elnyerése is évben Farkaslakán, a Tej-Tejtermék-Sajt világbajnokságon, Juhsajtok, Juhtúrók és Gomolyák kategóriában Közönség-Különdíjat, a XIII. Gyomaendrôdi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztiválon ezüst minôsítést, korábban a Magyar Agrárkamara Különdíját nyerték el termékeink. Hiksz Kft Budapest, Fogarasi út 58. Tel.:

18 18 Pr A multik árnyékában is létezik siker Fajtabemutató Martonvásáron Kevés beszédesebb jelzés tanúskodik egy intézmény gyakorlati eredményeinek jó hírérôl és elfogadottságáról, mint egy bemutatón megjelenô hatszáz érdeklôdô vendég. Az MTA martonvásári Mezôgazdasági Kutatóintézete legutóbbi kukoricafajta-bemutatóján ennyien voltak, és ez beszédes jelzés arról, hogy a nagy hírû kutató-, illetve a hozzá kapcsolódó vetômagcég a multik árnyékéban is képes sikeresen tenni a dolgát. Talán nem volna baj, ha amikor nemzetközi hírünkrôl esik szó a közbeszédben, sûrûbben hangozna el a martonvásári MTA Mezôgazdasági Kutatóintézet neve. Méltatlanul kevesen tudják például azt, hogy Európában elôször itt született százalékos hozamnövelésre alkalmas kukoricahibrid a szakma egyik nagy úttörôje, Pap Endre jóvoltából. Rajki Sándor professzor, a kutatóintézet akkori igazgatója ambiciózus tervekbe fogott, és ban már (amerikai technológiával!) létrehozta az ország elsô hibridkukorica vetômag-feldolgozó üzemét. Hamarosan az ország szinte teljes területén a nagy hozamú martonvásári kukoricát vetették a gazdák, és ennek köszönhetôen emelkedett hazánk a legelismertebb kukoricatermelô országok sorába. Nagy elôdök, méltó utódok Marton L. Csaba professzor, az intézet igazgatóhelyettese a bemutatón hangsúlyozta: a nagy elôdök nélkül, akik a munkát megalapozták, a jelenlegi terméseredmények, fajtamutatók és fajtakínálat nem állna ilyen magas színvonalon. Az 1954-ben elindított hibridprogram keretében 14 vetômagüzem épült az országban, köztük a legelsô Martonvásáron. A csaknem ötvenéves kutatómunka eredményeként az elmúlt évben három, az idén pedig négy martonvásári hibridkukoricát minôsítettek Magyarországon, de külföldön is hét fajta elismertetést kapott tavaly, négy pedig 2011-ben. Az már szinte természetes, hogy 2004-es csatlakozásunkkal a martonvásári hibridek is felkerültek az uniós fajtalistára. A kutatómunka nem állhat meg a jövôben sem, hiszen az idôjárási szélsôségek mind több bajt okoznak a magyar és európai táblákon egyaránt, a csapadékhiány és a hôösszeg-gyarapodás miatt új feltételeknek megfelelô fajták kikísérletezésére van szükség Martonvásáron is. Az utóbbi évtizedekben Magyarországon is megjelent a nagy tôkeerôvel rendelkezô konkurencia, de a martonvásáriak a nehezedô körülmények között is talpon tudtak maradni. Ma az ország mintegy tíz százalékán termesztenek Mv hibrideket, de jelen vannak a fajták Ukrajnában, Oroszországban és Franciaországban hogy csak a legjelentôsebbeket említsük, és a napjainkban folyó nemzetközi tárgyalások eredményeként a lista további bôvülése várható. A piaci igényeknek megfelelô mennyiségû vetômag áll majd a partnerek rendelkezésére hangsúlyozta a bemutatón Dr. Oross Dénes, a kutatóintézethez tartozó Bázismag Kft. ügyvezetô igazgatója. Az értékesítési szezonban a forgalmazásban igen magasnak számító 80 százalékban sikerült a készletet értékesíteni, ezért a vetômag-elôállítás területének növelése mellett döntöttek. A 27 százalékos bôvülés kapcsán az igazgató a vetômagüzemi partnerek segítségét emelte ki, valamint azt, hogy Martonvásáron a hibridérték mellett nem szorul háttérbe a gazdaságos elôállíthatóság. Két új hibridbôl kereskedelmi mennyiségû vetômagot is ígérnek. Széles paletta Ami a jelenlegi választékot illeti, mindenképpen kiemelhetô az Mv 255, amely 2010-ben Termékdíjat kapott, a fajta kiemelkedô termô- és alkalmazkodóképességével vívta ki helyét. A Hunor az egyik legtöbbet termô fajta, a kísérletek alapján akár 10 százalékkal is felülmúlhatja a standard eredményeket. Hasonlóan kiemelkedô teljesítményû az Mv 277-es új martonvásári hibrid. Koraisága, kiemelkedô termôképessége és kiváló vízleadása alapján optimális elôveteménye az ôszi kalászosoknak. Versenytársaitól rendkívüli betegség-ellenállósága is megkülönbözteti. MGSZH-vizsgálatok alapján szárhibája, golyvásüszög-fertôzöttsége fele a standardokénak. Agronómiai tulajdonságai alapján a FAO 300-as fajtakínálat kiemelkedô hibridje az Mv 350, mely zöld száron érô típus, így a levelek hosszú ideig megôrzik életképességüket. Gyengébb adottságú területeken is nagy termést ad kiváló alkalmazkodóképessége okán, az MGSZH kísérletei alapján átlagosan 8,5 százalékkal adott nagyobb termést a standardok átlagánál. Különösen nagy termôképességû és gyors vízleadású (Miranda, FAO 450), mely átlagos körülmények között hektáronként 8 10 tonna, de átlagosnál jobb körülmények között akár tonnás termésátlagot is produkál. Igen gyors vízleadású, ezt támasztja alá, hogy betakarítási szemnedvessége alacsonyabb a FAO 400-as standardok átlagánál. Különösen figyelemre méltó volt a FAO 310 Maros, valamint a FAO 530 Silóking és a FAO 630 Massil Lfy silókukoricák bemutatkozása. -tg-

19

20 20 Pr CIMBRIA MAGFELDOLGOZÓ TECHNOLÓGIA REFERENCIÁK Cimbria Heid Hungaria KFT 2011-ben nagyot alkotott a mezôgazdasági telepek szárító és tisztító beruházásaiban, vetômagüzemek létrehozatalában és az élelmiszeripari vállalatok magfeldolgozó technológiájában. Dávod Komplex Cimbria szárító és tisztító telep. Ragyogó gépek, összhangban a természettel. Szentes Termálvízzel és gázfûtéssel mûködô új típusú Cimbria szárítótorony. Szeretjük a föld kincseit. Baja Élelmiszeripari üzem napraforgó feldolgozó sor bôvítése. Megterveztük, kiviteleztük. HUNGARIA Szakértelem, szerviz, folytonosság CIMBRIA HEID HUNGARIA KFT H-9029 Gyôr, Pásztor tér 14. Horváth Zoltán tf: 30/ , Magyar Tamás tf: 30/ iroda: tf/fax: 96/ , Kétpó Vetômagüzem kis teljesítményre méretezve, magas színvonalon. Megfelelve az ügyfél igényeinek. TOVÁBBI GÉPEK ÉS KONZULTÁCIÓ: OMÉK, A pavilon 211/b stand

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar 52. Közgazdász Vándorgyűlés, Nyíregyháza Dr. Losó József MIRELITE MIRSA Zrt. - Elnök A mezőgazdaság az

Részletesebben

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE Növényvédő szerek értékesítése 2009. év Összeállította: Gáborné Boldog Valéria boldogv@aki.gov.hu (06 1) 476-3299 TARTALOMJEGYZÉK Összefoglaló...3 Növényvédő szer értékesítés

Részletesebben

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE 2013. év Növényvédő szerek értékesítése Növényvédő szerek értékesítése XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Megjelenik évente

Részletesebben

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.127.08.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

Összefoglaló. Mostani hírlevelünk hosszabb a megszokottnál az elmúlt hét eseményei miatt.

Összefoglaló. Mostani hírlevelünk hosszabb a megszokottnál az elmúlt hét eseményei miatt. Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t- online.hu www.zoldforras.hu 25. Hírlevél TERMÉNYPIACI

Részletesebben

A 2012-es szezon értékelése

A 2012-es szezon értékelése A 2012-es szezon értékelése Kecskés Gábor ELNÖK Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács Burgonya Ágazati Fórum Keszthely 2013.január 17. Európai helyzetkép Rekord alacsony burgonya termés az idei esztendőben

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.131.01.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

Vajai László, Bardócz Tamás

Vajai László, Bardócz Tamás A halászat helye a magyar agrárágazatban A Közös Halászati Politika reformja és az EU halászati és akvakultúra ágazatának fejlesztési irányai Vajai László, Bardócz Tamás Az előadás tartalma: Magyarország

Részletesebben

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához Segédlet a kezesség kategóriájának megállapításához Jelen Segédlet célja, hogy segítséget nyújtson a kezesség kategóriájának kiválasztásában. A kezesség alapvetően az ügylet cél szerinti tevékenységi köre

Részletesebben

Összefoglaló. A takarmánybúza ára július 6-7-én még tartja magát, utána élesen esni fog. Az igazodás előtt még van a piacon lehetőség.

Összefoglaló. A takarmánybúza ára július 6-7-én még tartja magát, utána élesen esni fog. Az igazodás előtt még van a piacon lehetőség. Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 2009/15

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Finanszírozási kilátások az agráriumban. Előadó: Szabó István, igazgató

Finanszírozási kilátások az agráriumban. Előadó: Szabó István, igazgató Finanszírozási kilátások az agráriumban Előadó: Szabó István, igazgató Agrárágazati Igazgatóság 2 A mezőgazdaság... Agrárágazati Igazgatóság 3 A mezőgazdaság befolyásoló tényezői Agrárágazati Igazgatóság

Részletesebben

Nagygazdák és kisgazdák*

Nagygazdák és kisgazdák* Raskó György Nagygazdák és kisgazdák* Helyzet- és jövőkép az agrárgazdaságról *Gazdaságpolitikai választások, GKI konferencia 2005 november 8. Húzóerő-e az agrárszektor Magyarországon? Nem Az agrárium

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

A vidékért kezeskedünk

A vidékért kezeskedünk A vidékért kezeskedünk Sajtóbeszélgetés dr. Herczegh András 2014. november 20. Megtorpanó hitelállomány, növekvő jelentőségű hitelgarancia 165% 161% 145% 139% 125% 105% 85% 100% 105% 100% 95% 99% 92% 114%

Részletesebben

HITA roadshow 2012.05.8-10.

HITA roadshow 2012.05.8-10. HITA roadshow 2012.05.8-10. Széleskörű kétoldalú gazdasági kapcsolatok Áru és szolgáltatás kereskedelem Kétoldalú tőkekapcsolatok Közös infrastruktúra fejlesztések Határ menti, regionális együttműködés

Részletesebben

t/ha őszi búza 4,4-4,6 őszi árpa 4,0-4,2 tavaszi árpa 3,5-3,7 tritikálé 3,6-3,8 rozs 2,4-2,6 zab 2,6-2,8 repce 2,3-2,4 magborsó 2,3-2,5

t/ha őszi búza 4,4-4,6 őszi árpa 4,0-4,2 tavaszi árpa 3,5-3,7 tritikálé 3,6-3,8 rozs 2,4-2,6 zab 2,6-2,8 repce 2,3-2,4 magborsó 2,3-2,5 1.) Magyarországi helyzet Piaci információk a gabonáról és az olajnövényekről A Magyar Agrárkamara Növénytermesztési Osztályának június 24.-i ülésén elhangzottak szerint a kalászosokból jó termés ígérkezik.

Részletesebben

Tisztelt Olvasók! 2007. június 6-7-én (szerdán és csütörtökön) A 9óra 30perckor kezdődő program mindkét napon azonos. Kutatás + Marketing

Tisztelt Olvasók! 2007. június 6-7-én (szerdán és csütörtökön) A 9óra 30perckor kezdődő program mindkét napon azonos. Kutatás + Marketing Kutatás + Marketing A Gabonatermesztési Kutató Közhasznú Társaság lapja Tisztelt Olvasók! Kalászos és repce fajtabemutatóinkra invitáló Híradónk ez évi nyári számának írásaiban is igyekszünk a múló, de

Részletesebben

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

is. A támogatott célterületek, a támogatás jellege

is. A támogatott célterületek, a támogatás jellege HÍRLEVÉL 2007/9. Az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó pályázatok végleges változatának rövid leírásán kívül figyelmükbe ajánlunk egy tervezetet a beruházások kedvezményes finanszírozására

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP )

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP ) 6720 Szeged, Arany J. u. 7. VI. em. 601.; +36(62) 424-361; iroda@nariz.hu; www.nariz.hu A pályázat célja Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1-16) Kiemelt iparágakban

Részletesebben

A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN

A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN A K I I Budapest 2003 Agrárgazdasági Tanulmányok 2003. 6. szám Kiadja: az Agrárgazdasági

Részletesebben

Várható változások a csávázás szabályozásában

Várható változások a csávázás szabályozásában Várható változások a csávázás szabályozásában 2014.05.22. VSZT/SGS ESTA fórum Ruthner Szabolcs Előadás tartalma: ESTA minősítések helyzete: Miért alkalmazzuk az ESTA-t? Európai helyzetkép (résztvevő országok,

Részletesebben

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember Megvalósítási határidő hosszabbítás A LEADER HACS közreműködésével megvalósuló, 2012-2014. években benyújtott támogatásban részesült kérelmek esetében meghosszabbításra került a megvalósítási határidő.

Részletesebben

2009/19 Terménypiaci előrejelzések 2009-08-02, Vasárnap. Összefoglaló. A búza ára hamarosan csökkenni fog, igazodva a külpiachoz.

2009/19 Terménypiaci előrejelzések 2009-08-02, Vasárnap. Összefoglaló. A búza ára hamarosan csökkenni fog, igazodva a külpiachoz. Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 2009/19

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program

Vidékfejlesztési Program Vidékfejlesztési Program Pályázatok és általános információk gazdálkodók részére HBF Hungaricum Kft. Az előadás tartalma Vidékfejlesztési Program (VP) támogatási lehetőségek 2020 Közeljövőben várható VP

Részletesebben

Az élelmiszeripar jelene, jövője

Az élelmiszeripar jelene, jövője Az élelmiszeripar jelene, jövője dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár 2012. április 25. Élelmiszergazdaság jelentősége Stratégiai jelentőségű ágazat:

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14.

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14. Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja Heicz Péter, 2014.01.14. Termelői kihívások Magyarországon Hogyan tudom stabilizálni a terméshozamaimat ilyen időjárási szélsőségek mellett?

Részletesebben

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre Bardócz Tamás halászati osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Az előadás tartalma: Magyar

Részletesebben

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök 2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök Az európai tejpiac helyzete és kilátásai 2013 január-április Készült a CLAL megrendelésére Főbb jellemzők:

Részletesebben

Ön tudja már, ki lesz az utóda?

Ön tudja már, ki lesz az utóda? Ön tudja már, ki lesz az utóda? és elkezdte felkészíteni? 2013.február.28. Tömör László, a Budapest Bank agrárszakértője A kutatásról A kutatást a TÁRKI végezte a Budapest Bank megbízásából 2012. szeptemberében,

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő

Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő támogatása Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár Földművelésügyi Minisztérium AGRYA KONFERENCIA 2015. február 27. - Budapest Az EU 7 éves pénzügyi

Részletesebben

Sugó-Gabona Kft. VIII. Bajai Gabona Partnerség Találkozó június 9-10.

Sugó-Gabona Kft. VIII. Bajai Gabona Partnerség Találkozó június 9-10. Sugó-Gabona Kft. VIII. Bajai Gabona Partnerség Találkozó 2016. június 9-10. Termelői csoportok Magyar mezőgazdaság: kitörési pont a termelői összefogás Önkéntes együttműködés Termelői csoportok Nemzeti

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2012. június 15. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban az

Részletesebben

A baromfi-egészségügy aktuális

A baromfi-egészségügy aktuális A baromfi-egészségügy aktuális kérdései Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár országos főállatorvos XIX. Derzsy-napok 2011. június 2-3. Témák: Az állategészségügyi

Részletesebben

Fiatal Gazda Pályázat 2015.

Fiatal Gazda Pályázat 2015. Műszerteszt Kft. www.muszerteszt.hu A 2014-2020-as mezőgazdasági pályázati rendszer nagy nyertesei kétség kívül a fiatal mezőgazdasági termelők lesznek. Ilyen jellegű pályázat eddig 2008-ban, 2009-ben,

Részletesebben

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást?

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Előadó: Fehérváry Tamás 2011-10-27 Három termék Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel 50 millió forintig, önerő nélkül Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

A köles kül- és belpiaca

A köles kül- és belpiaca A köles kül- és belpiaca Györe Dániel tudományos segédmunkatárs Agrárgazdasági Kutató Intézet Köles Reneszánsza Konferencia 2013. október 25. Budapest Világ gabonatermelése - Az elmúlt 50 évben a főbb

Részletesebben

A hús-feldolgozás súlya és szerepe a számok tükrében Problémák és megoldások a húsfeldolgozásban

A hús-feldolgozás súlya és szerepe a számok tükrében Problémák és megoldások a húsfeldolgozásban A hús-feldolgozás súlya és szerepe a számok tükrében Problémák és megoldások a húsfeldolgozásban 2016. február 16. Dr. Felkai Beáta Olga Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripar számokban 1992-ben

Részletesebben

Vállalkozás általános bemutatása

Vállalkozás általános bemutatása Helyi adottságokhoz, erőforrásokhoz illeszkedő térségi gazdaságfejlesztés keretében Helyi vállalkozások fejlesztése, új szolgáltatási paletták kialakítása, versenyképességük növelése célterületre benyújtott

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 20. szám szeptember 23.

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 20. szám szeptember 23. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL II. évfolyam 20. szám 2008. szeptember 23. Tartalomjegyzék Indulnak a vidékfejlesztési programok (ÚMVP)... 2 Lízingdíj- és kamattámogatás gazdáknak...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Állattartó telepek korszerűsítése

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Állattartó telepek korszerűsítése PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Állattartó telepek A támogatás célja: A Felhívás alapvető célja az állattartó gazdaságok versenyképességének javítása, az ágazat foglalkoztatotti számának növelése és a hozzáadott

Részletesebben

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei Az Üzletszabályzat 2011. február 3-i módosításának részletei Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, hogy az Európai Bizottság az "Ideiglenes közösségi keretrendszer a finanszírozási lehetőségek elérésének

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

A zöldítés, mint a KAP reform egyik legvitatottabb eleme. Madarász István EU agrárpolitikai referens VM Agrárközgazdasági Főosztály

A zöldítés, mint a KAP reform egyik legvitatottabb eleme. Madarász István EU agrárpolitikai referens VM Agrárközgazdasági Főosztály A zöldítés, mint a KAP reform egyik legvitatottabb eleme Madarász István EU agrárpolitikai referens VM Agrárközgazdasági Főosztály KAP ÚJ CÉLKITŰZÉSEI 1. Életképes élelmiszertermelés: a mezőgazdasági jövedelmek

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Rábaközi Tájtermék Klaszter tagjai között (a továbbiakban Tagok) az alábbi feltételekkel: Az együttműködési megállapodás megkötésének célja, hogy a klaszter

Részletesebben

VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS. Versenyképességünk helyzete Európában

VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS. Versenyképességünk helyzete Európában VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS Versenyképességünk helyzete Európában 2010 2014. Előzmények: a hazai agrár-élelmiszer ipar elmúlt 25 éve ~ A '80-as évek végére a tőkeigényes állattenyésztési

Részletesebben

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2014. június

Részletesebben

Aktuális tapasztalatok, technológiai nehézségek és kihívások a növényvédelemben

Aktuális tapasztalatok, technológiai nehézségek és kihívások a növényvédelemben Aktuális tapasztalatok, technológiai nehézségek és kihívások a növényvédelemben Dr. Ripka Géza MgSzH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Monor, 2012. Mezőgazdaság az új évezredben Oly

Részletesebben

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mi az Agrár-környezetgazdálkodási Program? Nemzeti Vidékfejlesztési Terv részeként az EU közös agrárpolitikáját képviseli A támogatási

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.)

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.11. C(2015) 3035 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a méhészeti ágazatban

Részletesebben

Az agrárágazat előtt megnyíló pályázati lehetőségek

Az agrárágazat előtt megnyíló pályázati lehetőségek Az agrárágazat előtt megnyíló pályázati lehetőségek Dr. Mezei Dávid agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár Miniszterelnökség 2016. május 27. Pápa Az agrár-vidékfejlesztési

Részletesebben

Pályázati összefoglaló

Pályázati összefoglaló Pályázati összefoglaló Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Célja: Jelen felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő

Részletesebben

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk:

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: HÍRLEVÉL 2007/8. Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: 1. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével

Részletesebben

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 19. szám szeptember 9.

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 19. szám szeptember 9. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL II. évfolyam 19. szám 2008. szeptember 9. Tartalomjegyzék Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelye (ÚMVP)... 2 Fiatal gazdák

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Hamarosan újra pályázható két KKV-kat támogató vállalkozásfejlesztési felhívás

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Hamarosan újra pályázható két KKV-kat támogató vállalkozásfejlesztési felhívás Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2016. október Hamarosan újra pályázható két KKV-kat támogató vállalkozásfejlesztési felhívás Társadalmi egyeztetésre került két, korábban felfüggesztett

Részletesebben

Fenntartható Kertészet és Versenyképes Zöldségágazati Nemzeti Technológiai Platform Szakmai Fórum

Fenntartható Kertészet és Versenyképes Zöldségágazati Nemzeti Technológiai Platform Szakmai Fórum Fenntartható Kertészet és Versenyképes Zöldségágazati Nemzeti Technológiai Platform Szakmai Fórum Budapest, 2011. június 7. Dr. Bujáki Gábor ügyvezető igazgató Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Részletesebben

NETYE BÁLINT Nyugat-Békés megye netye.balint@trigo.hu +36 30 536 8020 1 HORVÁTH PÉTER. Zala, Nyugat-Somogy 2 KASÓ ANDRÁS

NETYE BÁLINT Nyugat-Békés megye netye.balint@trigo.hu +36 30 536 8020 1 HORVÁTH PÉTER. Zala, Nyugat-Somogy 2 KASÓ ANDRÁS 2015 1 HORVÁTH PÉTER 10 Zala, Nyugat-Somogy 8 horvath.peter@trigo.hu 9 5 12 +36 30 251 0178 1 2 KASÓ ANDRÁS 13 11 Baranya, Somogy megye 6 2 kaso.andras@trigo.hu 4 +36 30 525 1775 3 LUDÁNYI PÉTER Baranya,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS HALÁSZATI POLITIKÁJÁNAK REFORMJA ÉS LEHETSÉGES HATÁSAI A MAGYAR HALÁSZATI ÁGAZATRA

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS HALÁSZATI POLITIKÁJÁNAK REFORMJA ÉS LEHETSÉGES HATÁSAI A MAGYAR HALÁSZATI ÁGAZATRA AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS HALÁSZATI POLITIKÁJÁNAK REFORMJA ÉS LEHETSÉGES HATÁSAI A MAGYAR HALÁSZATI ÁGAZATRA Bardócz Tamás, Mihálffy Szilvia, Tarpataki Tamás Vidékfejlesztési Minisztérium, Budapest Magyar

Részletesebben

A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában

A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában Magyar Vidékakadémia második sorozata Konferencia a helyi termékekről Mórahalom, 2011. február 24. A Magyar Kézműves Remek cím szerepe

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom:

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom: Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom: Az elmúlt évben a gazdasági válság minden bizonnyal az

Részletesebben

Kombinált Mikrohitel. A Mikrovállalkozások fejlesztéséért

Kombinált Mikrohitel. A Mikrovállalkozások fejlesztéséért Kombinált Mikrohitel A Mikrovállalkozások fejlesztéséért Kombinált Mikrohitel Mikrovállalkozások fejlesztése - Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési pályázata - Újdonság a magyar finanszírozási termékpalettán

Részletesebben

2009/18 Terménypiaci előrejelzések , Vasárnap. Összefoglaló

2009/18 Terménypiaci előrejelzések , Vasárnap. Összefoglaló Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 2009/18

Részletesebben

GINOP

GINOP ÉLELMISZERIPARI KOMPLEX BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA KOMBINÁLT HITELTERMÉKKEL GINOP-1.2.6-8.3.4-16 A Felhívás és a Hitelprogram együttes célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő támogatás

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

ŐSTERMELŐ Gazdálkodók Lapja. Jónásné Zselezni Borbála programmenedzser PRIMOM Alapítvány

ŐSTERMELŐ Gazdálkodók Lapja. Jónásné Zselezni Borbála programmenedzser PRIMOM Alapítvány ŐSTERMELŐ Gazdálkodók Lapja Jónásné Zselezni Borbála programmenedzser PRIMOM Alapítvány Kezdetek A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII.26.) kormányrendelet meghatározta a mezőgazdasági

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1.

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1. GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtására

Részletesebben

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Virágzó Vidékünk Európa Nap Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Dr. Weisz Miklós AGRYA társelnök MNVH elnökségi tag Kecskemét, 2014-05-16 2000 2010 Fiatal gazdák (< 35): - 2,1% Gazdák (35 54): - 5,3 % Fiatal

Részletesebben

Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP számú pályázatról

Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP számú pályázatról Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP2-4.1.1.3-16 számú pályázatról A pályázati kiírás keretében a következő vállalkozások pályázhatnak: 1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak II. évfolyam 9. szám 2008. április 22. Tartalomjegyzék Meghirdették

Részletesebben

Hivatkozási szám: Melléklet:

Hivatkozási szám: Melléklet: Tervezet Levélcím: 1518 Budapest, Pf.: 127 Tárgy:Mesurol 500 FS csávázószer import behozatala export célra termelt kukorica vetőmag csávázására (Pioneer Hi-Bred Zrt.) Telefon: 06(1) 309-1017 309-1040 Ügyintéző:

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. február 13. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

Innovatív technológiák és technológiai megoldások a tógazdasági haltermelésben

Innovatív technológiák és technológiai megoldások a tógazdasági haltermelésben Innovatív technológiák és technológiai megoldások a tógazdasági haltermelésben Egyed Imre Czikkhalas Kft. Debrecen 2011. Innováció Innováció: az a társadalmi jelenség, amely a technikai eszközök, technológiák

Részletesebben

Az agrárgazdaság szereplôi. A mezôgazdaság eredményei. Vadgazdálkodás és halászat. az élelmiszergazdaságban

Az agrárgazdaság szereplôi. A mezôgazdaság eredményei. Vadgazdálkodás és halászat. az élelmiszergazdaságban TARTALOM 3 Elôszó 4 6 10 Az agrárgazdaság szereplôi A magyar mezôgazdaság adottságai A mezôgazdaság eredményei 14 Erdôgazdálkodás 15 Vadgazdálkodás és halászat 16 Agrár-vidékfejlesztési intézkedések 20

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

Tájékoztató. A pályázati kiírás elsősorban az baromfitartó gazdaságok telephelyeinek korszerűsítésére irányul.

Tájékoztató. A pályázati kiírás elsősorban az baromfitartó gazdaságok telephelyeinek korszerűsítésére irányul. Tájékoztató Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, Ügyfeleinket, hogy megjelent a Baromfitartó telepek korszerűsítése pályázati felhívás! A pályázati kiírás elsősorban az baromfitartó gazdaságok telephelyeinek

Részletesebben

JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6

JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6 JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6 Pannonia Ethanol Zrt. Helyszín: Dunaföldvár, Tolna megye Alakult: 2009 Fő befektetése az Ethanol Europe Renewables Limited vállalatnak Termelés kezdete: 2012 március

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk arról, hogy idén is meghirdetésre került a Magyar Termék Nagydíj nyilvános pályázat,

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

TISZTELETPÉLDÁNY AKI A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN. Agrárgazdasági Kutató Intézet

TISZTELETPÉLDÁNY AKI A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN. Agrárgazdasági Kutató Intézet Agrárgazdasági Kutató Intézet A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN AKI Budapest 2010 AKI Agrárgazdasági Információk Kiadja: az Agrárgazdasági

Részletesebben

Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához

Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához I. Ügyfél adatai: Ügyfél neve: Címe: Levelezési cím: Telefonszám: Ügyintéző neve: Fő számlavezető bank: e-mail: Faxszám: Telefonszám: Mobil: Számlaszám:

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban.

A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban. A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban. Pest megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

Részletesebben

A hüvelyes növények termesztésének színvonala és gazdaságossági kérdései Magyarországon. Tikász Ildikó Edit Budapest, szeptember 29.

A hüvelyes növények termesztésének színvonala és gazdaságossági kérdései Magyarországon. Tikász Ildikó Edit Budapest, szeptember 29. A hüvelyes növények termesztésének színvonala és gazdaságossági kérdései Magyarországon Tikász Ildikó Edit Budapest, 2016. szeptember 29. Tartalom 1. Száraz hüvelyesek jelentősége 2. Termelési mutatók

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Együttműködések támogatása Tószegi Orsolya Miniszterelnökség EMVA Stratégiai Főosztály Gyarmat 2015.10.21. Legfontosabb célkitűzések Munkahelyteremtés, vidéki munkahelyek

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben