20. évf. 2011/9. szeptember. Ára: 287 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "20. évf. 2011/9. szeptember. Ára: 287 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG"

Átírás

1 A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 20. évf. 2011/9. szeptember Ára: 287 Ft Magyar Agrárkamarák lapja

2

3 Tisztelt Olvasó! A magyar agrártermelés helyzetét évek óta megnehezítô helyzet kezelését határozta el a kormányzat akkor, amikor a jelenlegi hárommilliós sertésállomány belátható idôn belüli megduplázását tûzte ki célul. Errôl már megszületett a részteles akcióterv is, amit lapzártánk után ismertetnek. Abban szinte minden ágazati szakmai szervezet messzemenôkig egyetért, hogy a hazai sertésállomány elhatározott megduplázása egyáltalán nem eget karcoló álom, megvalósítása igenis lehetséges. Az európai uniós csatlakozás után agrártermelési szerkezetünk piaci, technológiai és támogatási okok miatt rendkívül kedvezôtlen szerkezetben fagyott be. Gabonahozamunk bô fele kényszerexportként értékesül, miközben a lényegesen magasabb hozzáadott érték és azzal jövedelem elôállítására képes abrakfogyasztó állattartásunk visszaesett. Még úgy éve is elképzelhetetlen lett volna, ami mára tény: sertéshúsból Magyarország nem teljesen önellátó, baromfipiacunkat pedig immár folyamatosan a tengeren túli és távol-keleti import szorongatja ben még hatmilliós volt a sertésállomány, aztán az uniós támogatások és a szervezettség híján a termelôk lába alól kicsúszott a talaj. Ebben a helyzetben mindenképpen üdvözlendô egy hosszabb távra szóló fejlesztési program. A program elsôsorban a háztáji vagy kistermelôi magánvállalkozói fejlesztés mellett teszi le a voksot, ami miatt a tervezetet már megjelenése elôtt kemény bírálatok érték. Font Sándor, a parlamenti mezôgazdasági bizottság elnöke lapunk elôzô számában nyilatkozta azt, hogy mi a családi modelltôl várjuk az áttörést, az egyéni vállalkozótól, akinek, ha van megfelelô tôkeereje, elôbb-utóbb rájön, hogy a feldolgozásba is be kell szállni. Hogy nem mûködôképes az a rendszer, amelyben a gazdálkodó a gabonát neppereknek kénytelen eladni. Sokkal inkább válik hasznára, ha a saját állataival eteti meg a takarmányt és a kész sertést maga dolgozza fel. Kétségkívül impozáns gondolatok, de a tízéves program alighanem mégis úgy alakul majd, ahogy a közgazdasági szabályok alakítják az életet, és abban elôbb-utóbb megjelennek majd a nagy hatékonyságú, intenzív állattartó üzemek is. Ez azonban az állattenyésztés komoly fejlesztését célul tûzô program alapértékeit semmiben sem fogja csökkenteni. Tamás Gábor Agrárpolitika 4 Hatékonyabb érdekérvényesítés 5 Következetesség és hitelesség Kamara 8 A tavaly beszerzett jelölôeszközökre is kérhetô támogatás Növénytermesztés 10 Amit az idôjárás elront Agrárfinanszírozás 15 Agrárvállalkozások finanszírozása Hozzáadott érték 16 Magyar Termék Nagydíj 2011 OMÉK Ôszi búza fajtakísérleti eredmények összefoglalása 29 Ôszi mezei munkák és gépeik 36 Baktériumtrágyázás elônyei 3200 hektáron 4 29 Együttmûködô partnereink: Tartalom 38 A baromfiágazat tartalékai 43 Pályázati lehetôség tojótelepek korszerûsítésére 46 Válságban a sertéságazat 48 Fogalmi meghatározásra várva 50 Hungarikum-törvény: egyetértés, kérdôjelekkel Ültetvénytelepítés 55 Fejleszteni kellene a gyümölcsösökben is 58 Erdôgazdálkodás és erdôtelepítés 62 Energiaültetvények piaci szerepe Agrárenergetika 64 Praktikus bálabontás 66 Energia és foglalkoztatás Halászat 68 Kutatással a hazai halfogyasztás növeléséért Kaleidoszkóp tartalom 55 3

4 4 Agrárpolitika Hatékonyabb érdekérvényesítés Wiktor Szmulewicz, a Lengyel Agrárkamarák elnöke, a COPA európai gazdaszervezet frissen megválasztott, egyetlen nem nyugat-európai alelnöke Poprády Gézának, a Magyar Agrárkamara miniszteri biztosának meghívására augusztus án Budapestre látogatott. K amarai programja elsô napján Szmulewicz úr többek között kerekasztal-beszélgetést folytatott a terméktanácsok és a hazai élelmiszeripar vezetô képviselôivel a magyar élelmiszer-gazdaság eredményesebb európai érdekképviseletének lehetôségeirôl. A COPA-alelnök hangsúlyozta: az egyes termékpályáknak nem elég a saját nemzetközi szakmai szervezeteikhez csatlakozni, erôs állandó képviseletre és intenzív lobbimunkára van szükség a COPA- COGECA brüsszeli központjában és munkacsoportjaiban ahhoz, hogy a magyar agrárérdekek egyáltalán megjelenhessenek az EU-s döntéshozatalnál. Amelyik tagország nem képes folyamatosan jelen lenni a döntéselôkészítésben és ott egységes álláspontot képviselni kormányzati, érdekképviseleti és szakmai szinteken egyaránt, annak esélye sincs arra, hogy támogatókat szerezzen az érdekeinek. Az alelnök megjegyezte: tapasztalata szerint Magyarországnak ezen a területen fejlôdnie kellene. Tárgyalások a minisztériumban Poprády Géza és Wiktor Szmulewicz a program második napján dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelôs helyettes államtitkárral folytatott megbeszéléseket a Vidékfejlesztési Minisztériumban. A magyar politikus támogatásáról biztosította a két kamara együttmûködési kezdeményezését, és meghívta a COPA-alelnököt az idei OMÉK-kiállításra. Wiktor Szmulewicz kiemelte: a COPA-COGECA-n belüli hatékony kamarai munka alapfeltétele egy erôs, stabil költségvetési hátterû, a kormány által támogatott nemzeti agrárkamara, amely a szakminisztériummal közösen kialakított, egységes nemzeti álláspontot képviselhet Brüsszelben. Az állandó kinti képviselet fenntartása és a COPAtagság ugyanakkor igen magas költségekkel jár, amelynek viselése nem várható el egyedül a kamarától. A helyettes államtitkár kijelentette, hogy az agrárkormányzat minden támogatást meg fog adni a kamarai törvény alapján felálló új agrárkamarának az eredményes brüsszeli munkához. Találkozó az agrárkamarákkal Programjának záróakkordjaként a COPAalelnök a Magyar Agrárkamara területi koordinátorainak tartott elôadást, majd válaszolt kérdéseikre, mint például a Közös Agrárpolitika várható alakulása, a kölcsönös megfeleltetés környezetvédelmi és állatjóléti vonatkozásai, illetve az energia célú növénytermesztés kilátásai. Együttmûködési megállapodás Poprády Géza kamarai biztos a két nap során több alkalommal tárgyalt a lengyel elnökkel a COPA-n belüli közös munkáról. A tárgyalások eredményeként a felek kidolgozták egy új együttmûködési megállapodás kereteit: a lengyel kamara támogatja az állandó magyar COPA-képviselet létrehozását saját brüsszeli irodáinak és infrastruktúrájának részleges átengedésével; a képviselet létrehozásáig a lengyel fél folyamatosan ellátja a magyar kamarát a legfrissebb brüszszeli információkkal; a lengyel és a magyar COPAképviselet szomszédos irodákban fog mûködni Brüsszelben; a két fél rendszeresen egyezteti, és ahol lehet, összehangolja álláspontját a COPA-munkacsoportok ülésein és egyéb döntési fórumokon; a COPA-alelnök egyeztet a magyar kamarai biztossal az elnökségi ülések kérdéseiben elfoglalt kölcsönös álláspontokról; a két fél lehetôség szerint támogatja egymás önálló kezdeményezéseit, brüsszeli kapcsolatrendszerének felhasználásával. A megállapodás aláírására a visegrádi országok szeptemberben sorra kerülô lengyelországi kamarai tanácskozásán kerül sor. Poprády Géza kamarai biztos öszszegzésében eredményesnek nevezte a két napos látogatást, de emlékeztetett rá: a mostani megállapodás egyelôre csak egy lehetôség, amelyet a mindennapi munka során konkrét tartalommal kell megtölteni. Magyar Agrárkamara

5 Agrárpolitika 5 Következetesség és hitelesség A magyar EU-elnökség ideje alatt a Vidékfejlesztési Minisztérium vezetése és szakmai csapata kiemelkedô sikereket ért el a mezôgazdaság, a halászat és a környezetvédelem területén. Tartottuk a menetrendet, több esetben túl is teljesítettük a kitûzött célokat, úrrá lettünk a váratlan helyzeteken és gyorsan, hatékonyan léptünk, ha arra volt szükség értékelt lapunk kérésére Vajda László, a Vidékfejlesztési Minisztérium EU koordinációs fôosztályvezetôje június 30-án befejezte munkáját a magyar elnökség. Mit jelentett számunkra s fôként a szakértôi gárda számára ez az uniós tisztség? Az elnökség egyik oldalról nagy lehetôséget jelent az adott ország életében. Lehetôséget arra, hogy az egész EU életének a menetét befolyásolja, de különösen a Tanács munkáját, hiszen az készíti fél évre az elnökségi programot, határoz meg prioritásokat, szervezi a munkát. Ezen felül az elnökséget adó országnak a váratlanul felmerülô problémákra az egész EU-27 tagállam nevében is reagálnia kell, s persze a reagálást szervezni és egyeztetni a többi tagállammal. A magyar elnökség számos terve július 1- jén a lengyel elnökség asztalára került. Ezért is nagyon fontos, hogy jó kapcsolat alakult ki a két egymást követô elnökség között, s mindaz a munka, amit mi befektettünk, és az az irányultság, amit mi a munkánkkal adtunk az EUnak, az a lengyel elnökség alatt minél zavartalanabbul folyatódhat. Az elnökség tehát óriási lehetôség a soros tagállamnak, de egyben óriási felelôsség is, hiszen elvárják tôle, hogy a lehetô leghatékonyabban dolgozzon. A hatékonyág alatt nem feltétlenül csak azt kell értenünk, hogy elintézzen napirenden lévô ügyeket, hanem hogy ezeket az ügyeket lehetôleg mind a 27 tagállam egyetértésével intézze. S még azok is, akik esetleg induláskor eltérô véleményen voltak, vagy ahhoz netán ragaszkodtak is egy ideig, az elnökségi munka eredményeképpen létrejövô kompromisszumot a maguk számára is elfogadhatónak tekintsék. A magyar elnökségi programban a legfontosabb témaként a Közös Agrárpolitika jövôjét jelöltük meg, hiszen november 18-án adta a ki a Bizottság azt a közleményt, amelyben a tôl kezdôdô KAP fô irányaira tett javaslatot. A szóban forgó bizottsági közleménnyel kapcsolatban mind a Tanács, mind az EP állást kellett foglaljon elsô félévében, tehát a magyar elnökség ideje alatt. Nos, a március 17-i agrártanács ülésén volt a végsô megbeszélése a Tanács keretében a Közös Agrárpolitikára vonatkozó bizottsági közleménynek. És itt a magyar elnökség javaslatát 20 tagállam támogatta, de akik nem támogatták, azok is csak egészen minimális különbségek miatt nem tették ezt. Ezt mindenki nagy sikernek tekintette, mintegy jelentôs hozzájárulásnak ahhoz, hogy a munkálatok ezt követôen a Tanács által megadott világos irányvonalnak megfelelôen folytatódhassanak. Két másik nagy témát is kiemelten kezelt a magyar elnökség, ezek a tejcsomag és a minôségcsomag voltak. Az eredeti menetrend szerint az EP mezôgazdasági bizottsága áprilisban foglalkozott volna a tejcsomaggal, amit azonban a parlament elhalasztott. A magyar elnökség idô hiányában ezért csupán a Tanácson belül tudott egységes álláspontot kialakítani, az EP-vel való egyeztetések a lengyel elnökségre maradtak. A tejcsomag alapvetô célja a termelôk pozíciójának az erôsítése, mind a tejfeldolgozókkal folytatott egyeztetéseken, mind a kereskedelem irányában. Vagyis erôsíteni a szerzôdéses fegyelmet, és a feldolgozókat rávenni, hogy hosszú távú szerzôdést kössenek a termelôkkel olyan módon, ahogy azt a termelôk kérik. A termelôk érdekeinek megfelelôen növelni kell a piacok átláthatóságát, hogy a termelôknek több információ álljon rendelkezésre az árak alakulásáról; és a minôségi tejtermékeknél is erôsebb védelem legyen. Szóval egy termelôorientált csomagról van szó, amit a magyar gazdák is nagyon várnak, és szaktárca minden erejével azon van, hogy ez a megállapodás most már létrejöjjön a lengyel elnökség alatt. A magyar elnökség feladatainak harmadik nagy csoportját az úgynevezett lisszaboni adaptáció ügyei képezték. A lisszaboni szerzôdés életbelépésével megváltozott az Bizottságra átruházott feladatok eljárásrendje, ezért gyakorlatilag valamennyi agráros jogszabályban módosításra van szükség a Bizottságra átruházott feladatok területén. Ugyanakkor ezt a lisszaboni szerzôdésbôl adódó kötelezô adaptációt igyekeztünk arra felhasználni, hogy a jogszabályok más fontos pontjait is módosítsuk az adott terület jobb mûködése érdekében. Mire gondol? Négy nagyon fontos, alapvetô agrárpolitikai jogszabályra: a közvetlen kifizetések; a mezôgazdaság finanszírozása; a vidékfejlesztés és az egységes piacszabályozás kérdéskörére. Mind a négy esetében igen hatékony munkát végzett a magyar elnökség. Három jogszabálytervezet vonatkozásában a munkacsoportokban, illetve a mezôgazdasá-

6 6 Agrárpolitika gi különbizottságban is kialakultak az egységes álláspontok. Az egységes piacszabályozás viszont olyan hatalmas téma, amirôl a Tanácsnak ezután kell kialakítani az egységes véleményét, és az EP-tel is szó szerinti egyetértésre kell jutni. A vidékfejlesztési és a közvetlen kifizetéseknél a magyar elnökség kétkét egyeztetést folytatott le az EP-tel, és az ellenôrzéseknek az ügye kivételével megállapodásra jutottunk. Az élelmiszerek jelölésére vonatkozó jogszabályról a legutolsó pillanatban, egy hajnalig tartó megbeszélésen megszületett a megállapodás az EP-tel. Az ún. új élelmiszerek ügyében, mely a klónozott élelmiszerek forgalomba hozatalát is magába foglalta, viszont minden erôfeszítés ellenére sem sikerült a magyar elnökség alatt az EP-tel a végsô megállapodást tetô alá hozni. A halászat területén ugyancsak eredményesnek bizonyult Magyarország. Fontos, a közös halászati politika jövôjét illetô kérdésekben, témákban sikerült a magyar elnökségnek elôrehaladást elérni. Így például magyar javaslatra több közép-európai ország támogatásával valamennyi tagállam hitet tett amellett, hogy a most kidolgozásra kerülô, 2014-tôl életbe lépô új közös halászati politika az akvakultúra és ezen belül az édesvízi halászat témáját sokkal hangsúlyosabban fogja kezelni, mint a jelenlegi, illetve korábbi idôszakokban. Ez a magyar számára komoly fejlôdési lehetôséget fog nyújtani a következô évtizedben. Összegezve az Európai Bizottság is úgy nyilatkozott, hogy végig zavartalanul és hatékonyan tudott együttmûködni Magyarországgal. A lengyel elnökség is többször hitet tett amellett, hogy a megkezdett munkát annak szellemében kívánja folytatni, ahogy a magyarok ezt végezték. Ez is elismerése annak, hogy jól dolgoztunk. Hogy látja, mennyire járult hozzá hazánk ismertségéhez, netán elismertségéhez a magyar elnökség? Élve a lehetôséggel Magyarország is helyet adott egy informális agrárminiszteri tanácsülésnek. Az esemény május végén Debrecenben került megrendezésre, de ezen kívül a halászati, az erdészeti igazgatók, a vidékfejlesztési igazgatók és nagyon sok esetben a szakértô attasék is két-három napos üléseken vettek részt Magyarországon, amelyeknek igen kedvezô volt a visszhangja. Számukra különösen fontos volt ez vizit: módunk nyílt rá, hogy a látogatóknak bemutassuk Magyarország egy-egy szeletét mind földrajzi, mind szakmai értelemben. A táj, a városok, az ételek-italok, az emberek vendégszeretete, az a hangulat, ami sugárzik Magyarországból, mind nagy hatást tett a vendégekre, a magyar elnökséget ebbôl a szempontból is abszolút is sikernek tekinthetjük. Említette, hogy az elnökség elôre elfogadott program alapján dolgozott. Nyilván voltak ettôl eltérések, hiszen senki nem láthatta elôre például a zöldségbotrányt. Az E-Coli-fertôzés és annak a pusztító hatása a mezôgazdasági termelésre és fogyasztásra valóban feladta leckét. A magyar elnökség azonnal reagált. Már a debreceni informális miniszteri értekezleten napirendre tûztük a tervezettôl eltérôen a témát, rá hét nappal már rendkívüli tanácsülést hívtunk össze Brüsszelben, és még egyszer a június végi agrártanácsülésen is a magyar elnökség kezdeményezésére napirenden szerepelt a téma. Ezt a tagállamok valamennyien, de különösen az érintett tagállamok nagyon köszönték és nagy elismeréssel fogadták. Mi várható Brüsszelben a következô félévben a lengyel elnökség alatt? Ami a lengyel elnökséget illeti, folytatják a magyar elnökség alatt végzett munkát. A KAP ügyét illetôen a Bizottság október elejére ígéri a jogszabályjavaslat csomag bemutatását. A KAP jövôje a lengyel elnökségnek is hangsúlyos prioritása. Mindenképpen tovább kell vigyék és szándékoznak lezárni, befejezni a tejcsomaggal és a minôségcsomaggal kapcsolatos parlamenti egyeztetéseket is. Ugyancsak szeretnék lezárni azokat a lisszaboni adaptációs jogszabályokat, melyeket Magyarország már megkezdett. A lengyel elnökségi programban lényegében nincsen rendkívüli elem, az a magyar elnökségi munka szerves folytatása. Szeptember án lesz Lengyelországban az informális tanácsülés, ami az elsô nagy lehetôség arra, hogy miniszterek együtt véleményt cseréljenek. A szeptember 20-i Brüszszelben megrendezésre kerülô hivatalos tanácsülést követôen érkezik a lengyel miniszter és még jó néhány ország agrárminisztere Budapestre az OMÉK-ra. Eddig már öt-hat elsô számú vezetô jelezte a részvételét. A Bizottságot egy magas szintû tisztviselô fogja képviselni. Az OMÉK-on egyébként számos konferenciát szervezünk a különbözô témákban, amelyek alapvetôen szintén az EU-hoz kapcsolódnak. A megnyitó napján, 28-án a KAP jövôjérôl lesz egy szeminárium, amelyen felszólal Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter és a lengyel miniszter is. Össze hasonlítható-e a magyar elnökség teljesítménye más országokéval? Nem, én kerülném az összehasonlítást. Nagyon sok múlik ugyanis azon, mennyi javaslat érkezik a Bizottságtól. Az elôttünk szereplô belga vagy a spanyol elnökséghez igen kevés bizottsági javaslat futott be, ellentétben velünk. Új helyzetet teremt az együttdöntési eljárás is. Viszont szívesen vállalom, hogy a magyar elnökség nagyon jó munkát végzett, és nemcsak mi éreztük ezt így, hanem ez volt a visszajelzés a tagállamoktól, a bizottságtól és a külsô szervezetektôl is. Milyen haszna származhat Magyarországnak az elnökségben végzett tevékenységébôl? Jobban értjük azokat a jelzéseket, amelyeket kapunk. Pontosabban meg tudjuk ítélni, melyek a Magyarország szempontjából reális és a kevésbé reális megoldások. Könnyebben szót tudunk érteni egy-egy tagországgal, hiszen gyakran tárgyaltunk velük. Jobban ismerjük az érveiket. A hitelességünk nagyban növekedett a magyar elnökség alatt, és ez nagyon fontos. Következetesség, hitelesség ezeken a területeken Magyarországnak érzéklehetôen megnôtt ázsiója. Valkó Béla

7

8 8 Kamara A tavaly beszerzett jelölôeszközökre is kérhetô támogatás Segít a kamarai tanácsadó! Uniós rendelet teszi kötelezôvé hazánkban is a juh- és kecskefajok azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszerek létrehozását, december 31-tôl pedig az elektronikus egyedi jelölôeszköz alkalmazását írja elô az addigi vonalkódos fülbevaló (krotália) helyett. Mivel a váltás jelentôs többletköltséggel jár, az állattartók támogatást igényelhetnek az Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az új azonosító eszközök beszerzéséhez, ráadásul visszamenôleg, már a tavaly gyártott és megkapott elektronikus füljelzôk után is. A Vidékfejlesztési Minisztérium 79/2011. (VIII. 3.) rendelete értelmében a támogatás normatív jellegû, az állománylétszámtól független, és degresszív, tehát összege az öt év alatt fokozatosan csökken. Így amíg a 2010-ben gyártott és beszerzett egyedi jelölôeszközökre 1,02 eurót kaphatnak az állattartók, az idén gyártott és beszerzett eszközök után annak már csak a 80 százalékát (0,82 euró), az utolsó évben pedig már csak 0,2 euróval támogatják az elektronikus jelölôeszközök vásárlását. A támogatás összege az elektronikus egyedi jelölôeszközök gyártási éve szerint: Gyártási év Támogatás/ füljelzô (euró) , , , , ,20 Az állattartók a kérelem benyújtási idôszak kezdete elôtt, de legkorábban a kérelem postázását megelôzô naptári évben megrendelt és legyártott, még nem támogatott elektronikus a tenyészethez rendelt jelölôeszközök után is jogosultak a támogatásra. A támogatás hazai keretösszege 800 millió forint. A támogatás felsô határa a támogatási idôszak alatt állattartónként 10 ezer eurónak megfelelô forintösszeg/év, azaz legfeljebb mintegy 2,8 millió forint, az állatlétszámtól függetlenül. A támogatás kizárólag a Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal által engedélyezett és a honlapon közzétett elektronikus jelölôeszközök vásárlásához kérhetô, ha az az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben (ENAR) az ENAR-szám alapján a kérelmezô tenyészetéhez van hozzárendelve. A támogatás emellett csak azokat a juhés kecsketartókat illeti meg, akik szerepelnek a Tenyészet Információs Rendszerben, eleget tesznek az ENAR elôírásainak, és legalább 10 állattal rendelkeznek. Egy adott juh vagy kecske ENAR-számon nyilvántartott elektronikus jelölôeszköz csak egyszer támogatható az öt évben. Ha azonban az azonosító az állat fülébôl kiesett, elveszett vagy olyan mértékben károsodott, hogy nem olvasható rajta a jel, a pótlására még egyszer igényelhetô támogatás. A támogatási kérelem idén szeptember 15-tôl november 30-ig postázható a Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által rendszeresített és a honlapján közzétett formanyomtatványon egy példányban az MVH székhely/lakóhely szerint illetékes megyei kirendeltségéhez. Figyelem! A határidô jogvesztô, azaz a késve postázott kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül elutasítják, ahogyan azok támogatási kérelmét is, akik nem rendelkeznek regisztrációs számmal, fizetési számlaszámmal, avagy nem tüntetik fel a KKV-kódjukat, illetve eredeti aláírásukkal nem hitelesítik a fôlapot. A támogatási kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minôsül, amelyet az MVH a beérkezés sorrendjében bírál el. Ha benyújtási idôszakban egy ügyfél több támogatási kérelmet is beküldött, azokból a legkorábban postázottat fogadják el. A következô években február 1. és február 28., valamint augusztus 1. és augusztus 31. között postázhatók majd a juh- és kecskeállományok azonosítására és nyilvántartására szolgáló elektronikus egyedi jelölôeszközök beszerzésének költségeit utólagosan mérséklô támogatások kérelmei. Hasznos információkért látogassa meg a és a oldalakat. Magyar Agrárkamara Gazdálkodói Információs Szolgálat Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa. Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával.

9

10 10 Növénytermesztés Amit az idôjárás elront Ahogyan a régi, öreg gazdák mondták volt: Amit az idôjárás elront, azt helyre is hozza. Talán nem is kell emlékeztetni az olvasókat arra, milyen riadalom volt az elmúlt évi csapadékos idôjárás, majd a belvizek okozta károk miatt szinte országszerte. S okáig úgy tûnt, hogy a 2011 a csalódottság éveként vonul be az évkönyvekbe. De lám, az idôjárás fordított a dolgok menetén, és a sok pesszimista vélemény ellenére jó közepes vagy még talán annál is jobb évjárat kerekedett. A kontraszt kedvéért néhány szakember egyenesen szenzációs gazdasági évrôl és rekordbevételrôl beszél. Persze, minden viszonyítás kérdése. Lehet önmagunkhoz képest rekord közeli eredményeket emlegetni, de azért okos mértéktartással kell pufogtatni az örömfrázisokat. Soha ne feledjük, hogy a magyar adottságok ennél többre is feljogosítanának. Lehet és kell is örülni annak, hogy a rossz évkezdés, a sok gond ellenére valóban szép eredmények születnek az idei évben, de nem érhetjük be hosszú távon ennyivel. A magyar mezôgazdaság többre hivatott és a világ élvonalában lenne a helye a termésszintek tekintetében. Temérdek tennivaló vár tehát a magyar gazdálkodókra következetesség, technológiai fegyelem, gépesítés, fajtahasználat és szemléleti megújulás dolgában annak érdekében, hogy valóban a világ élelmiszer-termelésének élvonalába verekedje fel magát Elégedettség honol Panaszszó nem hangzik, útlezárás, demonstráció sem fenyeget ezen a nyárutón annyi bizonyos. Ez nagy biztonsággal arra utaló jel, hogy ha rekordtermés és ezzel együtt rekordbevétel nem is körvonalazódik a hazai mezôgazdasági vállalkozások számára, de a csalódottság nyomai sem látszanak. Vagyis a termés jó, a terményárak pedig garantálják a jó árbevételt, ha megfelelô idôben értékesítettek/értékesítenek a gazdák. Persze piaci anomáliák azért vannak, mert a felvásárlás egyáltalán nem nevezhetô folyamatosnak, hiszen a kalászosoknál a kezdeti vásárlási láz alábbhagyott a kereskedôk részérôl, és szeptembertôl jellemzôen csak a magas minôséget képviselô szinte csak a javító minôségû kenyérgabonát keresik. Aztán majd változik a helyzet, és ismét megpezsdül a piac, ahogyan a készletek apadnak, ahogyan a feldolgozás folyik. A külföldi piac érdeklôdése is erôsebb most a szokásosnál, mondhatni, hogy akár a teljes magyar szántóföldi termést fel tudná szívni, jó áron. Ennek azonban akadálya, hogy az eladók is érzik az alkulehetôséget, és a még magasabb ár reményében nem sietnek a teljes készleteik eladásával. Az idei év nyereséges kalászos termesztése egyébként már nagyon kellett, hiszen mind többen álltak le a kenyérgabona termelésérôl. Az ok pedig nagyon egyszerû, hiszen a jövedelmezôség olyan követelmény minden szántóföldi kultúránál, amit nem lehet szem elôl téveszteni. Végre lehet az idei árbevételekbôl akár még tartalékot is képezni, amire tízévenként kétszer, esetleg háromszor nyílik csak lehetôség. Persze sokaknál a fejlesztés gondolata ötlik fel elôször, hiszen vannak lemaradások, ami a termelés színvonalát befolyásolja. Annál is inkább bátrabban lehet tervezni, mert a szántóföldi növények szinte mindegyikénél jó termésre lehet számítani. Ha, az idôjárás el nem vesz ismét belôle Magas terményárak A világpiaci helyzet természetesen elsôdlegesen befolyásolja az árak alakulását. Azt már tudni lehetett, hogy a világ kenyérgabona készletei megcsappantak, a kereslet pedig ennek következtében élénkebb lett. Ezt tükrözik a növekvô árak is, amelyeknek a termelôk kifejezetten örülnek. Persze, csak a növénytermesztôk, hiszen az állattenyésztést annál inkább sújtja a magas terményár. Az amúgy is szenvedô magyar állattenyésztô ágazat az igazi vesztese az idei termésszinteknek és felvásárlási áraknak. Olyan magas a takarmánygabona ára, hogy egyszerûen nem éri meg állattartásra fordítani állítják az állattenyésztôk egyre többen. Ezért a magyar állattenyésztésbôl eltûntek a háztáji állattartók, a falusi emberek nem tartanak otthon sem disznót, sem marhát, de baromfit is csak elvétve. A nagyüzemi állattenyésztô telepek még mûködnek, de nem tudni, meddig. A kifutó támogatások és az évek óta magas takarmányárszint miatt ugyanis egyértelmûen veszteségessé vált az állattartás számukra is. Ha nem indulnak újabb programok ami nagyon valószínûtlen, hamarosan sorra zárhatnak be a nagyok is Az idén minimum 14 millió tonna gabonát aratnak le országszerte, de a belsô felhasználás csak 6 6,5 milliót tesz ki, így közel 7 8 millió tonnát exportálhatunk. A csökkenô belsô kereslet búzából 1,5 2 millió, kukoricából 4 4,5 millió tonna, amihez még 500 ezer tonna árpa is társul. A számok jól hangzanak, csak nagy kérdés, hogy a nyereség milyen hányada csapódik le majd a termelôi szférában, menynyire lesz igazságos az elosztás? A minôséggel sincs baj A búza idén minôségben is kiugróan jó 70 75%-ban étkezésinek számít míg szokásosan a termés fele-kétharmada kerülhet humán felhasználásra. Az átlaghozam hektáronként 4,2 4,3 tonna az idén, a felvásárlási ár pedig tonnánként ezer forint körül mozog átlagosan. Mivel egy hektár búza termelésének költsége maximum ezer forint körül van, s a hektárra vetített árbevétel elérheti a ezer Ft-ot, a földalapú támogatással (45 ezer Ft/ha) együtt ez hektáronként ezer Ft nyereséget jelent. Még ennél is magasabb jövedelmet ígér a kukorica, hiszen

11 Növénytermesztés 11 a kedvezô idôjárásnak köszönhetôen 7 tonnás termésátlag is lehetséges országosan. Ha ez teljesül, akkor a termelôk haszna hektáronként bizonyosan jóval 100 ezer Ft felett lesz ebbôl is. Ha lehet még srófolni, ennél is nagyobb eredmény várható az olajos magvak repce, napraforgó esetében. A termelôk a korábbi évek rossz tapasztalatai alapján nem kötötték le terményeiket szerzôdéssel részben a bizonytalan hozamkilátások, részben a várható magasabb árak miatt. A kereskedôk és feldolgozók is elbizonytalanodtak és ún. long pozíciót kezdtek kiépíteni, amelynek lényege az árufelhalmozás éppen az emelkedô árak letörése céljából. Erre azonban nem volt igazán szükség, hiszen ahogy közeledett a betakarítás idôpontja, egyre világosabban látszott a termés tényleges mennyisége. Bizonyos megtorpanás után azonban Kanada, Oroszország és Ukrajna terméskilátásai jól alakulnak, és a magyar termés is a várakozásoknak megfelelô. Így az árak is megnyugtatóan alakultak, és októberi szállításra ezer Ft/t közötti tartományban mozognak a BÉT októberi jegyzései alapján. Ennél persze lehet szabadpiaci környezetben jobb árakat is elérni és természetesen a szárazanyagra vetített olajtartalom függvényében további felárakra szert tenni. Mivel a gabonák (búza, árpa, tritikálé, kukorica) és az olajos magvak vetésterülete meghaladja a 3,5 millió hektárt, a szántóföldi növények termesztése valóban nagyon kedvezô nyereségszintet mutat, és milliárd Ft nyereséget jelent országosan a termelôi szférában. Ez azért is ritka év, mert általában vagy a kalászosok, vagy a kukorica volt sikeres és meghatározó. Ezzel szemben az idei évben mindkét nagy vetésterületû gabonanövény termésszintje magas, ami miatt valóban sikeres évjáratnak tekinthetô. A gabonatermesztés része a kereskedés A korábbi években jelentôs tárolókapacitás épült ki a gabona készletezésére. A még magasabb árak érdekében érdemes lehet várni és tárolni/tároltatni gondolhatná a kereskedelemben kevésbé járatos gazdaember. Ez a látszólagos törvényszerûség lehet, hogy éppen az idei évben borul fel, hiszen az árak jelenleg is magasan állnak. Aligha várható jelentôs áremelkedés reálértékben, viszont a tárolás költsége és a kamatok óhatatlanul terhet jelentenek a terménytulajdonosok számára, amit nem biztos, hogy lehet érvényesíteni a késôbbiek során. Talán szerencsésebb az idén az egyébként teljesen korrekt árakon eladni a terményt, mert akkor biztos és forgatható bevételhez juthatnak különösen a tôkehiányos gazdaságok. Az árbevétel ismeretében azután indulhatnak különbözô fejlesztések, beruházások, amelyek esetleg már évek óta húzódtak, illetve a hiteltörlesztések határidôre történô fizetése sem ütközik akadályba. A terménykereskedelem, mint szakma, az utóbbi két évtizedben óriási változáson ment keresztül. A korábbi ellátási kötelezettségen alapuló terménymozgásokat felváltotta a liberalizált szabadpiac, amelybe a termelôi szféra már nem tudott bekapcsolódni. A világkereskedelmi tendenciák, majd késôbb az EU szabályozásai alaposan összezavarták a korábbi relatív rendet, amelyhez alkalmazkodni kellett. A kereskedelem igyekezett felvenni a változások fonalát és kellô ügyeskedéssel sikerült is zavart kelteni a hazai terménykereskedelemben. Lassan pedig a termelôk is rájöttek, hogy nem bízhatják magukat csupán a kereskedôk és felvásárlók által diktált mechanizmusokra, mert akkor a nyereségbôl csak nyomokban részesednek, és az igazságtalan elosztási viszonyok uralják az üzletkötéseket. Éppen ezért bele kellett tanulni a kereskedelem rejtelmeibe, bele kellett kóstolni a tôzsdék világába, és igazi tárgyalóképes partnerként kellett viselkedni, ami mára a gazdálkodók jelentôs részének sikerült is GyZ EREDETI NÉMET MINÔSÉG! A jól ismert HW-80-as és HW-180-as pótkocsik megújult külsôvel, erôsített kivitelben ismét kaphatók különbözô felépítményekkel, melyek külön is megvásárolhatók. Teljes eredeti alkatrészellátás. Érdeklôdni lehet: Gyuris Gyula magyarországi képviselônél CONOW-HW Pótkocsi Kft. Szeged Tel./Fax: Mobil:

22. évf. 2012/2. február. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

22. évf. 2012/2. február. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 22. évf. 2012/2. február Ára: 287 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Nem túl rózsás e szavakkal foglalta össze egyik legpatinásabb mezôgazdasági kutatóintézetünk professzora

Részletesebben

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/3. március. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/3. március. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 21. évf. 2011/3. március Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Tartósan alacsony felvásárlási árak esetén a termelôk nem képesek intenzív gazdálkodásra, mert

Részletesebben

agrárium 23. évf. 2013/8. augusztus Ára: 499 Ft

agrárium 23. évf. 2013/8. augusztus Ára: 499 Ft 23. évf. 2013/8. augusztus Ára: 499 Ft Tisztelt Olvasó! Lapunkban beszámolunk arról a fura helyzetrôl, ami napjainkra a gabonapiacon kialakult. Szerzôdés szinte alig érvényesül, a kereskedôk napi ajánlatokkal

Részletesebben

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/4. április. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/4. április. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 21. évf. 2011/4. április Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Sok szó esik manapság akár a készülô hungarikumtörvény, akár a központi agrármarketing szervezet

Részletesebben

NAKlap. A magyar virágkertészek mozgástere 18-19. oldal. A kamara a degresszióról 4-5. oldal

NAKlap. A magyar virágkertészek mozgástere 18-19. oldal. A kamara a degresszióról 4-5. oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. szeptember II. évfolyam 9. szám A magyar virágkertészek

Részletesebben

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe Prepared by/készítette: Agrárhaszon Kommunikációs Kft. Address/Postacím: Pomáz, 2013. Pf.: 201. E-mail: agrarhaszon@gmail.com Phone/Telefon (Belgium): +32.488.292.170 Phone/Telefon: (Magyarország) +36.20.444.0653

Részletesebben

NAKlap. Szeretik a bankok a gazdákat? Kész az etikai kódex. Új erdôtörvény kell! Növénytermesztôk: a legnépesebb osztály. 6-7.

NAKlap. Szeretik a bankok a gazdákat? Kész az etikai kódex. Új erdôtörvény kell! Növénytermesztôk: a legnépesebb osztály. 6-7. ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. június, II. évfolyam 6. szám Szeretik a bankok a

Részletesebben

23. évf. 2013/1. január. Ára: 499 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

23. évf. 2013/1. január. Ára: 499 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 23. évf. 2013/1. január Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! 2012-ben az a paraszt is megtanult imádkozni, aki még sosem járt templomban e keserûen ironikus

Részletesebben

NAKlap. Egy pillantás a múltunkba A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. 2013. szeptember. Érkezik a kamarai kártya 18. oldal

NAKlap. Egy pillantás a múltunkba A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. 2013. szeptember. Érkezik a kamarai kártya 18. oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap 2013. szeptember A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA Egy pillantás a múltunkba Érkezik a kamarai

Részletesebben

» Sertéstelepfejleszés Hajdúszováton» Az évszázad repcéje.?» Hibridbúza termelői szemmel» Aktuális növényvédelmi teendők» Hibridbúza termelői szemmel

» Sertéstelepfejleszés Hajdúszováton» Az évszázad repcéje.?» Hibridbúza termelői szemmel» Aktuális növényvédelmi teendők» Hibridbúza termelői szemmel » Sertéstelepfejleszés Hajdúszováton» Az évszázad repcéje.?» Hibridbúza termelői szemmel» Aktuális növényvédelmi teendők» Hibridbúza termelői szemmel tartalom 4. Köszöntő 6. Bemutatkozik az Agrária Mezőgazdasági

Részletesebben

A tar ta lom ból. XIX. évfolyam, 2012. 2. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata

A tar ta lom ból. XIX. évfolyam, 2012. 2. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata XIX. évfolyam, 2012. 2. szám A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata A tar ta lom ból A vetőmagágazat stratégiája 2 Fókuszban a vetőmagcsávázás 5 Egy cívis cég a cívis városból

Részletesebben

agrárium Gyors finanszírozási lehetõségek a Kvantum Faktor Zrt.-tõl Szeretne Ön állami támogatásához korábban hozzájutni?

agrárium Gyors finanszírozási lehetõségek a Kvantum Faktor Zrt.-tõl Szeretne Ön állami támogatásához korábban hozzájutni? 17. évf. 2007/5. május Ára: 287 Ft A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG Magyar Agrárkamarák lapja Gyors finanszírozási lehetõségek a Kvantum Faktor Zrt.-tõl Szeretne Ön állami támogatásához korábban hozzájutni? Üzleti

Részletesebben

NAKlap. Itt az új KAP: zöldítési program. 6-7. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. A tárca és a kamara: interjú a miniszterrel 4-5.

NAKlap. Itt az új KAP: zöldítési program. 6-7. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. A tárca és a kamara: interjú a miniszterrel 4-5. ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG 2013. november A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA Itt az új KAP: zöldítési program 6-7. oldal A tárca

Részletesebben

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe Prepared by/készítette: Agrárhaszon Kommunikációs Kft. Address/Postacím: Pomáz, 2013. Pf.: 201. E-mail: agrarhaszon@gmail.com Phone/Telefon (Belgium): +32.488.292.170 Phone/Telefon: (Magyarország) +36.20.444.0653

Részletesebben

GARANCIA. az élelmiszeripar gazdasági teljesítményének javulása a mezőgazdaság fejlődéséhez is elengedhetetlen

GARANCIA. az élelmiszeripar gazdasági teljesítményének javulása a mezőgazdaság fejlődéséhez is elengedhetetlen IX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2015. augusztus GARANCIA AZ AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY KKV FEJLESZTÉSI MELLÉKLETE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG HETILAPHOZ Fejlesztésekre készülve Miközben az élelmiszeripar

Részletesebben

NAKlap. A földbizottságok megalakulása elõtti átmenet. A magyar pálinkafõzés védelmében. Az Országos küldöttgyûlés határozatai. 11-13.

NAKlap. A földbizottságok megalakulása elõtti átmenet. A magyar pálinkafõzés védelmében. Az Országos küldöttgyûlés határozatai. 11-13. ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. május, II. évfolyam 5. szám A földbizottságok megalakulása

Részletesebben

NAKlap. Aratás 2014 4-7. oldal. Kamarai etikai kódex. Kujáni tanya 10-11. oldal Sikertörténet a Homokhátságon 30. oldal

NAKlap. Aratás 2014 4-7. oldal. Kamarai etikai kódex. Kujáni tanya 10-11. oldal Sikertörténet a Homokhátságon 30. oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. július-augusztus II. évfolyam 7-8. szám Aratás 2014

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. A nemzeti stratégia hiánya A MUNK A ADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZ ÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK L APJA TARTALOM

MAGYAR GYÁRIPAR. A nemzeti stratégia hiánya A MUNK A ADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZ ÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK L APJA TARTALOM BRÜSSZELI HÍRADÓVAL XLVII. ÉVFOLYAM 2007. 2. SZÁM MAGYAR GYÁRIPAR A MUNK A ADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZ ÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK L APJA A nemzeti stratégia hiánya TARTALOM KÖSZÖNTŐ: Nemzeti stratégia nélkül nincs

Részletesebben

és kedvezô ízhatást érnek el. tejcukorban gazdag fázisra és fôként ásványi anyagokat tartalmazó fázisnak

és kedvezô ízhatást érnek el. tejcukorban gazdag fázisra és fôként ásványi anyagokat tartalmazó fázisnak Tejipari_aprilis_01 3/24/12 16:41 Page 1 XXXIX ÉVFOLYAM 2. SZÁM AZ EGYETEMES MAGYAR TEJGAZDASÁG ORSZÁGOS LAPJA 12 OLDAL Innováció a Hajdúböszörményi Sajtüzemben Két éve tartó fejlesztô munka eredményeként

Részletesebben

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre -

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre - SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel - különös

Részletesebben

A tar ta lom ból. XIX. évfolyam, 2012. 3. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata

A tar ta lom ból. XIX. évfolyam, 2012. 3. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata XIX. évfolyam, 2012. 3. szám A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata A tar ta lom ból Tanácskozás az ESTA vetőmag-csávázási rendszer hazai bevezetéséről 2 Az aktív részvétel

Részletesebben

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió Bevezetés 2 Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája (KAP) 3 Magyar uniós agrárkapcsolatok 11 A csatlakozási tárgyalások 12 A magyar agrárgazdaság helyzete, a tagság

Részletesebben

Sikeres volt a SIRHA Budapest szakkiállítás

Sikeres volt a SIRHA Budapest szakkiállítás Tejipari_april_01 4/6/14 16:28 Page 1 XLI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM AZ EGYETEMES MAGYAR TEJGAZDASÁG ORSZÁGOS LAPJA 12 OLDAL Sikeres volt a SIRHA Budapest szakkiállítás Több mint 15 ezer látogató vett részt az

Részletesebben

agrárium Kamara: Az új ügyvezetô elnökség Javuló takarmányhelyzet 2013-ban? Jobban gazdálkodjunk vizeinkkel! 9 milliárd forint kárenyhítésre

agrárium Kamara: Az új ügyvezetô elnökség Javuló takarmányhelyzet 2013-ban? Jobban gazdálkodjunk vizeinkkel! 9 milliárd forint kárenyhítésre 23. évf. 2013/5. május Ára: 499 Ft NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA Kamara: Az új ügyvezetô elnökség Javuló takarmányhelyzet 2013-ban? Jobban gazdálkodjunk vizeinkkel! 9 milliárd forint kárenyhítésre Deszikkálási

Részletesebben

Zöldség- Gyümölcs X I. é v f o l y a m, 1 2. s z á m, 2 0 0 7. j a n u á r f e b r u á r

Zöldség- Gyümölcs X I. é v f o l y a m, 1 2. s z á m, 2 0 0 7. j a n u á r f e b r u á r Piac Gyümölcs X I. é v f o l y a m, 1 2. s z á m, 2 0 0 7. j a n u á r f e b r u á r Zöldség- és F u i t v e b M a g y a r Z ö l d s é g - G y ü m ö l c s S z a k m a k ö z i S z e r v e z e t l a p j

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Nekem a Balaton a riviéra A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA TARTALOM

MAGYAR GYÁRIPAR. Nekem a Balaton a riviéra A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA TARTALOM BRÜSSZELI HÍRADÓVAL XLVIII. ÉVFOLYAM 2008. 4. SZÁM MAGYAR GYÁRIPAR A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA Nekem a Balaton a riviéra TARTALOM KÖSZÖNTŐ Húzóágazat a turizmus...3 NAPIREND

Részletesebben

Partner a növekedésben Agrárfinanszírozásban otthon vagyunk

Partner a növekedésben Agrárfinanszírozásban otthon vagyunk Partner a növekedésben Agrárfinanszírozásban otthon vagyunk Az FHB Bank hagyományosan elkötelezett az agrárium finanszírozása, teljes körű pénzügyi, szakértői kiszolgálása iránt. Az őstermelőktől a nagy

Részletesebben

2008. márciusi hírek

2008. márciusi hírek Diszkriminatív az új klaszterpályázat-kiírás? Mikrofinanszírozás: siker és kockázat 2008. márciusi hírek Új! Max. 60%-os támogatás vállalkozásoknak: Környezetvédelem és innováció. Brüsszeli pályázat 2008-ban

Részletesebben

BIOTERMÉK AVAGY ÚJ PIACI TREND A HIPERMARKETEKBEN. Készítette: Majkut Sarolta. Budapest, 2005

BIOTERMÉK AVAGY ÚJ PIACI TREND A HIPERMARKETEKBEN. Készítette: Majkut Sarolta. Budapest, 2005 BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XV. ÉVF. 6. SZÁM 2010. JÚNIUS

EURÓPAI TÜKÖR XV. ÉVF. 6. SZÁM 2010. JÚNIUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XV. ÉVF. 6. SZÁM 2010. JÚNIUS A TARTALOMBÓL Elõtérben a vidékfejlesztés Beszélgetés Udovecz Gáborral az EU agrárpolitikájának jövõjérõl

Részletesebben