Schneider. Magazin. I. évf./2.szám szeptember

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Schneider. Magazin. I. évf./2.szám 2001. szeptember"

Átírás

1 Schneider Magazin I. évf./2.szám szeptember Idôutazás 2. oldal Gyártás 4. oldal Project megvalósítás 6. oldal Szakértônk válaszol 8. oldal Partnereink 10. oldal Négy nap a PRISMA szülôföldjén 12. oldal Távvezérelt hálózatok 14. oldal TeSys 15. oldal Mozaik 16. oldal e-mozaik 18. oldal

2 Idôutazás A Verteszt 1951-ben elsôsorban villamosenergia-ipari létesítmények tervezésére, helyszíni kivitelezésére hozták létre, amely magában foglalta a vállalkozási és szerelési tevékenységet is. A cég vállalkozási mérnökeinek feladata volt az ajánlatok elkészítése és a szerzôdéskötés. Ôk irányították a létesítményelôkészítési, tervezési és üzembe helyezési munkákat, gondoskodtak a helyszíni szerelés megszervezésérôl és elvégezték a munkák helyszíni ellenôrzését is. A vállalat az elmúlt 50 évben dolgozott hazánk 32, a Magyar Villamos Mûvekhez tartozó erômûvében, illetve számos ipari erômûben. A cég elsô erômûvi munkája a Mátravidéki Erômû szerelése volt, amelyet korábban a Ganz Gyár már egyszer felépített, de a Szovjetuniónak nyújtott háborús jóvátétel fejében le kellett szerelni és át kellett adnia. Hazánkban kezdetben széntüzelésû erômûvek létesültek, mint a Pécsi, Oroszlányi Hôerômû, majd késôbb a Gyöngyösi Hôerômû. Idôközben megjelent az új energiaforrás, a kôolaj, amelyre alapozva létesült a Dunamenti, késôbb a Tiszai Hôerômû. Ezek mindegyikének teljes erôátviteli és irányítástechnikai kivitelezését a Vertesz végezte. Az 1970-es évek közepén kapta a vállalat a legösszetettebb feladatát, a Paksi Atomerômû építését. Az erômû 4 blokkjának kivitelezése során az alábbi munkákat végeztük el: 500 mezô középfeszültségû, közel mezô 0,4 kv-os kapcsolóberendezés, db kapocsszekrény gyártása és szerelése, db szovjet vezénylô- és relétábla telepítése, km hosszban mintegy db kábel lefektetése és bekötése, db villamos motor, db armatúra, db mérôkör szerelése és üzembe helyezése. Az erômûvekkel párhuzamosan a Vertesz szerelte az 1990-es évek elejéig az összes hazai nagy- és középfeszültségû transzformátorállomást is. A kezdeti 120/10 és 120/20 kv-os feszültségszint után az alállomásokon Zuglóban megjelent 220 kv-os, Gödön a 400 kv-os, majd Európában, a Szovjetunión kívül, egyedül Magyarországon a 750 kv-os feszültség. A Vertesz már az 50-es évek során a hagyományos villamosenergia-ipari létesítményeken kívül más nemzetgazdasági ágazatban is végzett szerelési munkákat. Ezek közül kezdetben igen nagy volument, az összbevétel 20 %-át jelentették a bányák. A 60-as évek során erôteljes fejlôdésnek indult a vegyipar, ahol az energiaigényes technológiák villamos berendezései mellett a nagy- vagy középfeszültségû fogadóállomásokat is a cég 2

3 szerelte. Ilyen létesítmények voltak a Tiszai Vegyikombinát, Borsodi Vegyikombinát, Dunai Kôolajipari Vállalat, Tiszai Vegyimûvek, Péti Nitrogénmûvek stb. Mindezek mellett tevékeny szerepet vállaltunk a hazai vasútvillamosításban is, amelynek során 1953-tól kezdôdôen 1990-ig folyamatosan szereltük az alállomásokat. Szerelési tevékenységet nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is végeztünk, így az 1950-es évek második felében elôször El-Tabinban, majd például Orenburgban, Obrovácon, Törökországban, Indiában, Irakban. A két legnagyobb exportmunka a tengizi olaj- és gázlelôhelyek feltárásánál a felvonulási energiaellátás és a kéntelenítô technológiájának kiépítése, illetve a líbiai Misuratában épült acélmû villamos kivitelezése volt. A privatizációt követôen a vállalat tevékenysége átalakult. Jelentôs szerkezeti és szervezeti változások történtek, amelyek a vállalkozási-szerelési tevékenységet is érintették. Az eltelt évtizedek során a szerelési-vállalkozási tevékenység sok ezer embert foglalkoztatott, a Paksi Atomerômû építésén például egyidôben 800 szerelô dolgozott a helyszínen. Ma a munkaerôigényes vállalkozásokat alvállalkozókkal bonyolítjuk le. De a közvetlen termékértékesítés mellett a vállalkozás fontos árbevételi forrás maradt továbbra is. Az ipari és villamosipari beruházások csökkenése miatt azonban a szolgáltatási és környezetvédelmi szektorban történô beruházások kerültek elôtérbe, így új piacokra kellett betörnünk. A Schneider Electric Hungária Villamossági Rt. büszke arra, hogy az elôzô évtizedekben a kivitelezésben szerzett tapasztalatát sikerült átmentenie és továbbfejlesztenie korszerû technológiák, know-how-k megszerzésével. 3

4 Gyártás Komponensgyártás Zalaegerszegen Az Industria Szakkiállításon is bemutatott OKKEN elosztóberendezés várhatóan Magyarországon is népszerû lesz a felhasználók körében. A megvalósítható mûszaki megoldásokat és funkciókat értékelve azonban csak kevesekben tudatosul, hogy a magas villamos színvonal megvalósítását csak egy precíz, kiemelkedô minôségû és biztonságú lemezalkatrész (komponens) gyártásra lehet alapozni. Zalaegerszegen, immár hatodik éve tart a Masterbloc elosztószekrény-család komponenseinek gyártása. A komponensgyártásban megszerzett és felhalmozott tapasztalat az elért és kialakított magas színvonalú és minôségû lemezalkatrész-gyártási kultúra biztos alapot jelentett a folytatáshoz. Ennek köszönhetôen 1988-tól a gyár jelentôs szerepet kapott a Masterbloc-ot felváltó OKKEN komponensek gyártás elôkészítésében és gyártásában is. A gyár Európa minden országát Zalegerszegrôl fogja ellátni fém alkatrészekkel. Az iparizációs (gyártásba viteli) fázis három éven keresztül zajlott. Ez alatt az idôszak alatt a gyárban több, mint 700 új alkatrész gyártási CNC programját, prototípusát és minôsítését készítették el. A munka elvégzéséhez szükséges volt új eljárások és ezeken keresztül új eszközök bevezetése is. A mai gyári és gyártási színvonal már méltón összemérhetô a Schneider Electric más gyáraiban folytatott tevékenységgel. A gyártáselôkészítés integrált CAD-CAM (ProEngineer PN4000 WICAM) rendszerre és feldolgozásra épül. Így az alkatrészek gyárthatósága, pontos gyártásközi mérete, gyártási költsége még a tényleges ráfordítások elôtt ellenôrizhetôek és tervezhetôek. A gyártás elôkészítésben elkészült NC programok helyi hálózaton keresztül közvetlenül elérhetôek a megmunkáló gépek számára. A lemezeket koordináta lyukasztással, hajlítással alakítják, végül ha szükséges, porszórásos festéssel felületkezelik. Idén tavasszal a koordináta lyukasztógép-park a meglévô Trumatic 260-as és 240-es mellett egy új Trumatic 500-as géppel bôvült. Az élhajlítógépek törzsét 2 db TrumaBend V85S gép alkotja. Mindegyik CNC gép el van látva nagy pontosságú szögérzékelô rendszerrel. A gyártott alkatrészek pontossága mm lyukasztáskor és mm hajlítás után. A pontosság és a minôség elsôdleges kérdés, hiszen a több száz alkatrészbôl felépülô elosztószekrény utolsó kapcsolódó alkatrészének is egyszerûen szerelhetônek kell lennie. Ezt a követelményt 4-9 kapcsolódó hajlítást tartalmazó alkatrészek esetében csak pontosan meghatározott technológiával és magas minôségû gépparkkal lehet megvalósítani. A jövôben a forgalom növekedésével párhuzamosan szükséges újabb lyukasztó és hajlító gépek beszerzése. Amennyiben szükséges, az alkatrészek magas minôségû elektrosztatikus porszórásos technológiával a gyár saját festômûhelyében lefesthetôk a vevô kívánságának megfelelô színre. A festés mi- 4

5 nôsége csakúgy, mint az alkatrész megmunkálásé folyamatosan ellenôrzött és biztosított. Ezt támasztják alá a megszerzett és folyamatosan megújított ISO9001 és ISO14001-es minôségi tanúsítványok. Az elmúlt években a gyár belsô elrendezése is jelentôsen megváltozott. A szigetszerû gépek és technológiák rövid idô alatt elôször gyártósorokba, majd technológiai egységek sorába szervezôdtek. Jelenleg a gyártás fizikai folyamata nyílegyenes. A felesleges elemektôl letisztított technológiák a lehetô legközelebb kerültek egymáshoz ezzel is csökkentve a gyártási átfutási idôt. Az 1-2 napos gyártási ciklus után az alkatrészek egy köztes raktáron keresztül kerülnek csomagolásra és kiszállításra. Az elmúlt három évben 200 millió forintot ruházott be a cég különbözô gépek vásárlására és további jelentôs összegeket áldozott a gyártás átszervezésére, a munkakörnyezet javítására. A jövôben a már említett új gépberuházásokra további összegeket fordít majd, megalapozva ezáltal a gyártási hátterét a 3-5-szörösére növekvô gyártási forgalomnak. A zalaegerszegi gyárban elkészített komponensek segítségével a tervezôasztalon elképzelt villamos funkció megbízható, pontos térbeli szerkezetre épülve nyeri el azt a villamos elosztóberendezés formát, mely a világ számos területén fémjelzi és tanúsítja az elvégzett munka kiemelkedô minôségét. Új Hélios Gyártósor június 29-én kezdte meg a termelést az MG Zala Kft. legújabb gyártósora, amelyen a Hélios fantázianevû kismegszakítók több típusa készül. A Hélios, a Multi 9-es háztartási és ipari kismegszakító termékcsalád legújabb tagja, a Schneider Electric új fejlesztése. A termékcsalád Magyarországon gyártott típusai közül elôször háztartási célra 6-40 A-es készülékek, majd a késôbbiek során az ipari célú típusokkal 1-40 A-esre bôvül a termékskála. Európában egyedül Zalaegerszegen gyártják a többfázisú TSN és QPN típusú kismegszakítókat, míg az egyfázisú DPN termékeknek csak a szerelése történik itt ben született döntés a közel 1 milliárd forintos beruházásról, amelyben a termelô gépek igazodva a Schneider Electric vállalati filozófiájához a legújabb technológiai színvonalat képviselik. A gyártósor gépei öt típusból állnak: termikus és mágneses beállítógép, melegsajtoló gép, ellenôrzô gép és feliratozó gép. A gyártósor május elején érkezett Zalaegerszegre, a gépek beállítása hét hétig tartott, francia szakemberek közremûködésével. A próbaüzemre június közepén került sor. Az új gyártósor évi 2,5 millió készüléket képes elôállítani, s kétmûszakos termelésben 70 fônek biztosít munkát. A Zalaegerszegen készülô termékeket Franciaországban, Olaszországban és Spanyolországban értékesítik. Mivel a gyártósor rugalmasan átalakítható, a cég tervei szerint a jövôben többféle terméktípus gyártására is használni fogja a Merlin Gerin Zala Kft. 5

6 Project megvalósítás WESLIN A Schneider Electric Rt. idei egyik legnagyobb vállalkozása A WESCAST és a LINEMAR kanadai vállalatcsoport 2000-ben létrehozta a WESLIN Hungary Autóipari Rt.-t, amelynek fô tevékenysége az autóiparban használt öntöttacél alkatrészek turbófeltöltô házak, kipufogó blokkok, differenciálmû házak - elôállítása és megmunkálása lesz. Az új gyár helyszínéül az Észak- Dunántúl nagy ipari hagyományokkal rendelkezô térségét választották. A szerencsés város Oroszlány lett, ahol a bányászat és a Bokodi Hôerômû jövôje körüli bizonytalanságok miatt nagy várakozás elôzte meg a létesítmény megvalósulását. A helyszín több szempontból is ideális, egyrészt jó megközelíthetôsége, a nagy autógyárak (FORD Székesfehérvár, AUDI Gyôr, OPEL Szentgotthárd) közelsége, valamint a jól képzett munkaerô rendelkezésre állása miatt. A létesítmény tervezésével, illetve elôkészítésével a GEMCO ENGINEERS nevû holland mérnökirodát bízták meg, amely a magyarországi tevékenységek koordinálására a TEBODIN EC Kft.-t kérte fel. Hosszas tervezési folyamat végén megszülettek a tendertervek, megkezdôdhetett a kivitelezôk, beszállítók kiválasztása. Vállalatunk két tendercsomagban volt érintett. Az elsô a villamos nagy berendezések szállítását, a másik a gyár mûködtetéséhez szükséges villamosenergia elosztóhálózat és gyengeáramú berendezéseinek létesítési és szerelési munkáit tartalmazta. Az elsô tender nyertese automatikusan indulhatott a második csomagért, a vesztes kiesett a további tárgyalási lehetôségekbôl. Nagy versenyben elôztük meg a Siemens Rt.-t a berendezé- sek beszállításáért folyó küzdelemben, így jó esélyekkel indulhattunk harcba a kivitelezésért. Többszöri egyeztetés és tárgyalás után a megrendelést végül október végén megkaptuk, vagyis a teljes villamos kivitelezés a Schneider Electric Rt.-n keresztül valósult meg és így vált teljessé az épületegyüttest kivitelezôk csapata, vagyis a KEVIÉP, KÉSZ, TRANSPORTBETON, MHH, SZIGMA-COOP, SCHNEIDER ELECTRIC által alkotott team. A beruházás nagyságrendjét jól érzékelteti a következô néhány adat magáról a létesítményrôl. Az elsô ütemben beépülô technológiai terület megközelítôleg m 2, amely az öntödei csarnokból és kiszolgáló berendezéseibôl, a megmunkáló mûhelybôl, az irodaépületbôl és kommunális kiegészítôibôl áll. A gyár villamosenergia igénye a jelenlegi kiépítésben 20 MW, amelyet a közvetlen szomszédságában épült 120/35/20 kv-os ÉDÁSZ transzformátorállomás fog biztosítani 20 kv-os feszültségszinten. A Schneider Electric által vállalt feladatok sokféleségét, a kivitelezési munkák összetettségét a keretes írásunkban felsorolt adatok is jelzik. Ezen feladatok elvégzése november elejétôl a júliusi befejezésig komoly erôfeszítést és jó csapatmunkát kívánt, mind vállalatunk teljes szervezetétôl - a tervezéstôl a logisztikán keresztül a helyszíni szerelés irányításig -, mind pedig valamennyi alvállalkozónktól. A munka ennek megfelelôen szigorú ütemezésben zajlott, amelynek következtében az elsô részátadás már 2001 februárjában megtörténhetett a megmunkáló mûhely és az irodaépület átadásával. A megmunkálóból az elsô kész mintadara- 6

7 bok ugyan hozott anyagból március végére elkészültek, bemérésük sikeresen megtörtént, melynek következtében a WESLIN Hungary Autóipari Rt. hivatalosan is megkezdhette termelését. Az öntödei technológiák telepítése 2001 márciusában kezdôdött, ezzel egy újabb fejezet indult a beruházás történetében. Egyre több beszállító jelent meg rövidebb, hosszabb idôre a területen olaszok, németek, hollandok, angolok idônként komoly bábeli zûrzavart okozva. Mivel a géptelepítések és az öntöde villamos, gépészeti, építészeti munkái párhuzamosan zajlottak, nem kis fejfájást okozott ezeknek a munkáknak a koordinálása. A helyszíni folyamatos (idônként az éjszakákat és gyakran a hétvégéket sem kímélô), és a körülményekhez képest jól összehangolt munkavégzésnek köszönhetôen azonban, a technológiai berendezések próbái már június elején megkezdôdhettek. A próbák elsô szakaszában feszültség alá került a 20 kv-os tokozott berendezés, valamennyi 20/0,4 kv-os transzformátor és fôelosztó, valamint a tokozott sínek nagy része. A sikeres tesztelések eredményeképpen az elsô próbaolvasztás és öntés augusztus 8-án megtörtént. Valamennyi telepített technológia próbaüzeme 2001 augusztusában megkezdôdött. Beépített villamos berendezések: 12 mezô 20 kv/1250 A SM6 típusú tokozott elosztóberendezés, kikocsizható SF1 megszakítókkal, SEPAM2000 és SEPAM1000+ védelmekkel, hat darab 20/0,4 kv-os 2000 kva teljesítményû TRIHAL száraztranszformátor, különálló transzformátor kamrában, 20 kv-on vonali és földelôszakaszolóval, 0,4 kv-on CANALIS 3200 A-es KH típusú áramsínnel (plusz egy hideg tartalék transzformátor), minden transzformátorhoz egy-egy 0,4 kv-os fôelosztó Prisma P típusú elosztó szekrényben 3200 A/50 ka sínezéssel, automatikus fázisjavító berendezéssel, Masterpact NW típusú betáplálási, sínbontó és leágazási megszakítókkal, összesen 40 mezô, egy darab 1300 kva állandó terhelhetôségû, szükségenergia forrásként alkalmazható diesel generátoregység, automatikus átkapcsolással, 12 óra autonóm üzemmóddal, 15 másodpercen belüli 100%-os terhelhetôséggel. Erôsáramú kivitelezési munkák: CANALIS KT 2000 A-es áramsín telepítése 1660 m Hozzákapcsolt leágazások száma 160 A-1000 A-ig 180 db Prisma típusú alelosztók (PH, P, G, GK, GX) 40 mezô CANALIS KBB40 világítási áramsín 4000 m Lámpatestek (irodai formatervezettôl az 1000 W ipari fémhalogénig) 3700 db Kábelek (1,5 mm 2 tôl 20 kv / 500 mm 2 -ig) 90 km Ipari csatlakozó szekrények 160 db PRODAX szerelvények 1800 db Kábeltálcák, létrák, csatornák, védôcsövek m Földelô rendszerek m Gyengeáramú kivitelezési munkák: Tûzjelzô rendszerek, automatikus és kézi tûzjelzôk, távjelzés a tûzoltóságra 300 db jeladó Strukturált telefon és számítógépes hálózat telepítése 600 db végpont Telefonközpont DECT rendszerû mobil készülékekkel kiegészítve 100 db felhaszn. Beléptetô rendszer CCTV rendszer Behatolás jelzô rendszer Központi órarendszer Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a Schneider Electric Rt. teljes csapata, valamint szerzôdött partnereink, alvállalkozóink egy meglehetôsen összetett feladatot oldottak meg nem egészen tíz hónap alatt. Köszönjük mindazok munkáját akik ebben részt vállaltak: BÍRÓBAU BT. a létesítmény teljes világítási rendszerének és kábelnyomvonalainak tervezésében, FABRICOM ELECTRICAL PVV Kft. az öntöde és a külsô létesítmények villamos kivitelezésében, GANZSET Rt a diesel generátor egység tervezésében, kivitelezésében, NOVOSERV Rt. a 20 kv-os berendezés és a transzformátor kamrák szerelésében, PRISZEK Kft. a megmunkáló mûhely és a diesel átkapcsoló automatika 0,4 kv-os fôelosztóinak gyártásában és telepítésében, SYNERGON Rt. a BOSCH Rt. közremûködésével a gyengeáramú rendszerek tervezésében, kivitelezésében, VIVBER Kft. az öntödei 0,4 kv-os fôelosztók gyártásában és telepítésében, ZÁÉV Rt., a ZÁÉVELEKTRO Kft. és a Z-VILL Kft. a megmunkáló mûhely és az irodaépület villamos kivitelezésében. 7

8 Szakértônk válaszolv Mûszaki támogatóinkhoz érkezett be a következô, frekvenciaváltó kínálatunkat érintô kérdés: Mikor kell alkalmazni az ATV58 típusú frekvenciaváltó F jelû változatát? Mi a különbség a két változat között? A Telemecanique 1997-ben jelent meg a piacon az ATV58 típusú frekvenciaváltóval. Ez a legkorszerûbb teljesítményelektronikai elemek (negyedik generációs szigetelt kapus bipoláris tranzisztor, angol rövidítéssel IGBT) és aszinkron hajtásvezérlési elv (az úgynevezett érzékelô nélküli fluxusvektor vezérlés) felhasználásával készült. A korszerû építôelemeknek és vezérlési elvnek köszönhetôen ez a berendezés rendkívül jó hajtásjellemzôkkel rendelkezik és megbízhatóságával is kiemelkedik. Míg kezdetben, a félvezetôs frekvenciaváltók megjelenése után, ezeket a berendezéseket szinte kizárólag csak szivattyúk vagy ventilátorok fordulatszámának változtatására használták (teljesítôképességük korlátja miatt), addig jelenleg majd minden technológiában megtalálhatók. A mai legfejlettebb tranzisztoros készülékek hajtásjellemzôi túlszárnyalják az egyenáramú hajtások jellemzôit, az alkalmazható aszinkron motorok teljesítménytartománya pedig megközelíti az egy megawattot. Az alkalmazási terület kiszélesedése, valamint az egyre növekvô felhasználói igények azonban új fejlesztésre sarkallták a frekvenciaváltók gyártóit. Ennek az eredménye a zárthurkú (vagy más néven fordulatszám-visszacsatolással rendelkezô) fluxusvektor vezérlésû frekvenciaváltó, mely minden jelentôs gyártó kínálatában megjelent. A Telemecanique frekvenciaváltó esetében ezt az új fejlesztésû készüléket jelöli az F betû a típusjelben (ATV58F). Ennek az új vezérlési elvnek az elnevezésébôl következtetve, az alapvetô különbség csak a fordulatszám-visszacsatolás alkalmazásában van, valójában azonban ennél jóval többrôl van szó. Mik is ezek a különbségek? A visszacsatolás nélküli fluxusvektor vezérlésû készülékek az aszinkron motor fordulatszámának terhelés hatására történô változását (szlipjét) a kalkulált motormodell, valamint a terhelô áram alapján számított szlipkompenzációval ellensúlyozzák. Ez helyettesíti a vezérlésben a fordulatszám-szabályozót. Valójában tehát szlipkompenzációra épülô frekvenciaszabályozásról van szó. Ez a módszer az alkalmazások többségében megfelelô megoldást jelent, mivel a fo r d u l a t s z á m t a r t á s pontossága így ±1% és a legalacsonyabb fordulatszám, amelynél a névleges motornyomaték még elérhetô, 0.5 Hz-nek megfelelô (vagyis a nyo- 8

9 maték-átfogás értéke, más néven a nyomaték-sávszélesség 50 Hz-re vonatkoztatva 1:100). Ezek nagyon jó értékek. E mellett még nagyon jó dinamikával is (tehát a gyors terhelésváltozásra történô reagálóképességgel vagy hirtelen fordulatszámváltoztatási képességgel) rendelkeznek ezek a hajtások. Az aszinkron-motoros hajtásokkal szemben egyre gyakrabban merülnek fel olyan igények, melyek ettôl eltérô, kifinomultabb vezérlési móddal elégíthetôk csak ki. Az ilyen igényekre (mint például ami a nagyon nagy dinamikájú anyagmozgató hajtásoknál, emelô hajtásoknál, szerszámgép fôorsójának hajtásánál stb. felmerülnek) A fordulatszám-viszszacsatolásból eredô elônyökön túlmenôen ez az új vezérlési stratégia rendkívül nagy dinamikát, nagyobb gyorsítási és lassítási nyomatékot eredményez, mint ahogy ez a két vezérlési mód összehasonlítását mutató oszcillogramon is látszik. Az ilyen vezérlési elvvel mûködô aszinkron-motoros hajtás a szervo hajtások ezen jellemzôivel vetekszik. (Az állandó mágnesû szervo motor forgórészének kisebb a tehetetlenségi nyomatéka, amibôl kisebb reagálási idô adódik.) Az ATV58F frekvenciaváltó menürendszere, paraméterkészlete is bôvült, egyrészt igazodva a megcélzott új alkalmazási területek igényeihez, másrészt ez a bôvülés az eltérô vezérlési módból adódik. Ezáltal például a szabadon felhasználható technológiai szabályozó jóval tágabb lehetôséget kínál a technológiába való illesztéshez. jelent megoldást a zárthurkú fluxusvektor vezérlési móddal rendelkezô frekvenciaváltó. Ezekkel a hajtásokkal akár ±0.01 % fordulatszám-pontosság is elérhetô, a motor tengelyére épített digitális jeladótól (enkódertôl) függôen. A fordulatszám-visszacsatolásnak köszönhetôen a motor gerjesztésének (forgórész-fluxusának) szabályozása sokkal pontosabban megvalósítható, fôleg alacsony fordulatszámon; sôt nulla fordulatszámon is, aminek következtében álló állapotban is ki tudja fejteni a motor a névleges nyomatékot! Ennek köszönhetôen, daruhajtásként alkalmazva például, a motor névleges áram mellett, álló tengelynél (amikor a hálózati áramfelvétel nulla, a veszteségeket elhanyagolva) lebegtetni tudja a névleges nyomatékot jelentô terhet, rögzítô fék nélkül. Tehát a nyomaték-sávszélesség elméletileg végtelen. Az eddig kapható kommunikációs és egyéb bôvítô kiegészítôk az új típushoz is alkalmazhatók. Ezek mellett új kiegészítôk is megjelentek ehhez a típushoz, mint például a web-lapot tartalmazó Ethernet kommunikációs kártya és a kifejezetten ehhez a típushoz készült, két tengely szinkronizálását és azonos pozícióját biztosító bôvítô kártya. A két frekvenciaváltó típus különbségeinek bemutatása után, a kérdés elsô részére a válasz a fentiekbôl következik. Tehát a Telemecanique ATV58F típusú frekvenciaváltója minden olyan területen használható, ami az új vezérlési módot igényli, tehát ha nagyon nagy dinamikájú aszinkron-hajtásra vagy nagyon nagy pontosságú (1% alatti) fo rd u l a t s z á m - s z a - bályozásra van szükség. Ilyenek lehetnek például az igényes vízszintes és függôleges anyagmozgató hajtások, szerszámgép-hajtások, két tengely elektromos összekapcsolását megvalósító hajtások. 9

10 Partnereink GRUNDFOS projekt - a partneri együttmûködés kiváló példája A szegedi székhelyû FÔSZER Elektroprofil Kft végén nyerte el azt a hatalmas projektet, amelynek keretében Tatabányán a Grundfos Manufacturing Hungary dán cég motoralkatrészgyártó üzemének teljes elektromos szerelését végezte el. Az elsô ütem 2000-ben négy hónap alatt fejezôdött be, jelenleg a második ütem megvalósításán dolgoznak a szakemberek vázolja összefoglalóan a projektet Kispéter Gábor, a cég kereskedelmi és vállalkozási igazgatója. A FÔSZER Elektroprofil Kft. és a Schneider Electric sokéves múltra visszatekintô partnerkapcsolatának, a Schneider Electric piaci tevékenységének, és elismerten jó minôségû termékeinek alkalmazásában szerzett tapasztalatoknak köszönhetôen a tatabányai Grundfos-nál a FÔSZER nem csak a csarnoképület megvalósítása során, hanem a mellette megépített irodaház villamos szerelésekor is a Schneider termékeire támaszkodott. A dinamikusan fejlôdô FÔSZER Elektroprofil Kft. igazgatójaként büszke vagyok arra, hogy 1999 végén megnyertük azt a projektet, amelynek keretében a dán Grundfos Manufacturing Hungary zöldmezôs, 14 ezer négyzetméter alapterületû motoralkatrészgyártó üzeme elektromos rendszerének kiépítése volt a feladatunk. A létesítmény a fejlôdésnek indult, s a vállalkozók számára elônyös feltételeket kínáló tatabányai ipari övezetben épült meg. A beruházás elsô ütemében, 2000 februárja és májusa között, megépítettünk egy 2 MVAes közép/kisfeszültségû transzformátorállomást, elkészültünk egy 0,4 kv-os erôátviteli rendszerrel, készre szereltünk több nagyáramú tápsínrendszert, továbbá befejeztük a kisfeszültségû elosztórendszer szerelését, a csarnok- és irodavilágítást, valamint az installációs szerelést. A szegedi társaság a legjobb minôségû munka érdekében partnere, a Schneider Electric termékeit alkalmazta a tatabányai beruházás megvalósítása során. Így került az újonnan épített közép/kisfeszültségû transzformátorállomásba 2 darab 1 MVA-es France Transfo gyártmányú, Minera típusú olajos transzformátor, a primer oldalon egy 5 mezôs SM6 típusú KÖF elosztóberendezés, a szekunder oldalon pedig a Merlin Gerin készülékekkel szerelt 8 mezôs Prisma P fôelosztó-berendezés. Az elosztóberendezés a FÔSZER szegedi elosztógyártó üzemében készült el, ahol 2000-ben összesen 130 mezônyi Prisma P-elosztót szereltek össze a cég szakemberei. A gyártócsarnok szekunder kisfeszültségû energiaellátását Prisma G, GK alelosztókkal, COMPACT NS, INTERPACT, MULTI 9 készülékekkel, valamint Canalis KT és KHF típusú nagyáramú tápsín-rendszerekkel, a meddôkompenzációs feladatokat Rectimat kondenzátorok alkalmazásával oldotta meg. A sikeres elsô ütem után a második ütem tervezését és komplett elektromos szerelését is megnyertük, és ez az újabb szakasz még nagyobb kihívást jelentett számunkra folytatja a projekt ismertetését Kispéter Gábor. A második ütemben már egy 5 MVA-es összteljesítményû gyárkomplexum villamos kivitelezése a feladatunk. 10

11 Jelenleg is Tatabányán, a beruházás második ütemének megvalósításán dolgozik kivitelezô csapatunk, 40 szakemberünk. Ez a munka elôreláthatóan júliustól szeptemberig tart. A projekt teljes megvalósítása során biztonsággal támaszkodhatunk a Schneider Electric magas szintû szakmai segítségnyújtására, a Szegedi Ügynökséggel kialakított nagyszerû kapcsolatra. A kiemelkedô minôségû termékek, amelyekhez fejlett szolgáltatási támogatás járul és az ezekbôl összeállított komplex KÖF/KIF rendszer pedig biztosítja, hogy a jól elvégzett munkánk után az üzemeltetés is biztonsággal fog folyni, erôsítve ezzel cégünk jó hírnevét. FÔSZER Elektroprofil Kft.: szegediként az európai vérkeringésben A FÔSZER Elektroprofil Kft. ma a legerôsebb és a legnagyobb dél-magyarországi elektromos szerelôipari középvállalkozásnak számít. FÔSZER-ként harminc, FÔSZER Elektroprofil Kft.-ként tíz esztendeje foglalkozik elektromos kivitelezéssel. A 110 fôt foglalkoztató gazdasági társaság mára jócskán kinôtte a régióhatárokat, olyannyira, hogy legnagyobb megrendeléseit az ország legkülönbözôbb és legtávolibb pontjairól kapja. Az egyik legismertebb szegedi középvállalkozás fô profilja (árbevételének fele is ebbôl a tevékenységbôl származik) az elektromos szerelôipar, amely felöleli a kis- és középfeszültség teljes palettáját. Sokoldalúságát jelzi, hogy kimagasló eredményeket ért el a világítástechnikában, az elosztó-berendezések gyártásában (a Schneider Electric minôsített PRISMA berendezésgyártó - és több világhírû cég kiemelt - partnereként), az elektromos anyagok kis- és nagykereskedelmében (mint a Schneider Electric Együttmûködö viszonteladó partnere), valamint a klímatechnikában. Legnagyobb partnerei között tartja számon a Mol Rt.-t, a Pick Szeged Rt.-t, a Démász Rt.-t és a Vivendit. Referenciamunkái közül a Szegedi Nemzeti Színház teljes elektromos felújítására a legbüszkébb amelyet még FÔ- SZER-ként valósított meg, majd a sorban, többek között, a szegedi Postabank, a Démász-székház, az orosházi Mezôgép Rt. iparcsarnoka s a tatabányai FCI Hungary iparcsarnoka követték egymást, mely beruházásokat mind a Schneider Electric-kel közösen, az ô termékeit és megoldásait alkalmazva valósított meg. A FÔSZER Elektroprofil Kft május 19-én kapta meg ISO 9001-es tanúsítványát elektromos tervezésre, kivitelezésre, kereskedelemre, légkondicionálók felszerelésére, idén pedig az ISO KIR rendszerben is sikeresen vizsgázott. 11

12 Négy nap a PRISMA szülôföl A Schneider Electric Minôsített PRISMA Berendezésgyártó Partnereinek franciaországi tanulmányútja 2001 júniusában immár második alkalommal látogattunk Franciaországba berendezésgyártó partnereinkkel. A tanulmányutat N 000/ a PRISMA berendezések gyártásához kapcsolódó minôsítési akcióban sikeresen részt vett, és így a minôsítést megszerzô cégek franciaországi tapasztalatszerzése céljából szerveztük. (A Prisma minôsítésrôl bôvebben keretes írásunkban olvashat.) Elsô ilyen utunkat két évvel ezelôtt bonyolítottuk le. Akkor az a nyolc partnerünk utazott velünk, akik már 1999-ben megszerezték a minôsítést, a mostani utazáson további hat partnerünk képviseltette magát a cégvezetô, vagy a cég mûszaki tevékenységét irányító vezetô személyében. Mind az elsô, mind a második utazásunk alkalmával több gyártóegységbe és technikai központba látogattunk el. Felkerestük a Montmalien-ben lévô kisfeszültségû COMPACT NS megszakítókat gyártó MSZ A Schneider Electric a minôsítési eljárás elindításával a Magyarországon elôállított elosztóberendezések mûszaki színvonalát szándékozott emelni oly módon, hogy a kínálatában szerepelô tipizált PRISMA elosztóberendezés-rendszer ellenôrzötten magas szervezeti és mûszaki szinten álló partnercégek által kerüljön összeszerelésre, és ezáltal a beruházóknak és üzemeltetôknek a megvalósult minôséget tudja biztosítani. A minôsítési akció során, amely az MSZ-EN szabványra és PRISMA berendezések összeszerelésének technológiai elôírásaira épül, a követelményrendszer feltételeinek való megfelelésre készítjük fel a jelentkezô cégeket, majd az elért színvonal auditálásával minôsítjük ôket. A cím elnyerését oklevél igazolja, amely két évig érvényes, ezután egy újabb auditon újra meg kell felelni a folyamatosan emelkedô minôségi követelményeknek. EN Ez a MEGFELEL AZ kapcsolóberendezés megfelela típus és SZABVÁNYNAK darabvizsgálatoknak az ellenörzôlista alapján. PRODIPACT üzemet, ahol a A-es alapkészülékek és TM kioldók készülnek az automata gépsorokon. Ezt követôen a PRISMA moduláris elosztóberendezés-elemeket gyártó MGA gyárat tekintettük meg. Itt a PRISMA szerkezet fémmegmunkálási és festési munkálataival ismerkedtünk. Grenoble-ban látogatást tettünk a MULTI 9 termékek fejlesztésének központjában, ahol ennek a moduláris termékcsaládnak a jelenérôl és jövôjérôl hallottunk, valamint az SM6-os középfeszültségû mezôs elosztóberendezéseket gyártó ún. L-üzem remek show-roomjában és magában a gyártómûben ismerkedtünk a termékkörrel. Nagy hatást tett vendégeinkre az automata gyártósorok precíz mûködése és a folyamatok minden lépésénél alkalmazott minôségellenôrzés biztonságot sugalló rendje. Utazásunk legérdekesebb állomása a Schneider Electric PRISMA összeszerelô mûhelyének megtekintése volt. A látogatóknak itt lehetôségük nyílt arra, hogy végigkövessék a teljes elôkészítési és gyártási folyamatot, kiindulva az ajánlatadástól az elkészült berendezések szállításra történô elôkészítéséig. Élôben tekinthették meg mindazokat az eljárásokat és technológiai megoldásokat, amelyeket a minôsítés kapcsán mint elérendô követelményt a partnereink elé tûzünk ki. Vendégeink itt választ kaptak mind a technológiát, mûszaki megoldá- 12

13 djén sokat, mind a munkaszervezést érintô kérdéseikre. Érdekes volt megtapasztalni, hogy igazából majdnem minden így történik most is Magyarországon, csak egy-két apróbb részletben van különbség. De, mint tudjuk, az ördög még a mûszaki is épp a részletekben szokott megbújni A szakmai programok után a környék, elsôsorban Grenoble nevezetességeivel ismerkedtünk. Izgalmas élmény volt a város jelképének számító öt plexi gömbbôl álló felvonóval a rohanó Isar folyó fölött a fellegvárba utazni, ahonnan gyönyörû panoráma nyílik a hegyekkel körülvett városra. Az árnyat adó hatalmas platánfák alatt, egy kávézó teraszán megpihenve gyönyörködhettünk a városi park rózsafáiban. Az óváros galambjai között tett sétánk, és a templom oldalához simuló kisvendéglôben elfogyasztott vacsoránk pedig kellemesen oldotta a napi rohanás feszültségét. A szakmai program napjai leteltével, kikapcsolódásként, a Mont Blanc-hoz kirándultunk. Chamonix-bôl drótkötélpályás felvonóval jutottunk fel a 3842 méter magas Aguille du Midi csúcsra. Sajnos az idôjárással nem volt nagy szerencsénk, de a nap végén Annessyben, ebben a festôi kisvárosban tett sétánk kárpótolt a jeges szélvihar miatt átélt kellemetlenségekért. A természeti szépségekben gazdag hegyvidéken és a francia gasztronómia világában tett közös kirándulások remek alkalmat adtak arra, hogy a piacon, a mindennapi életben olykor még egymás konkurenseként mûködô cégek vezetôi személyesen is jobban megismerhessék egymást, kicserélhessék tapasztalataikat, lehetôséget biztosítva a további kapcsolattartás megalapozására is. Az utazás sûrû, progmokkal zsúfolt napjai után kicsit fáradtan, de sok hasznos tapasztalattal és érdekes élménnyel gazdagodva búcsúztunk egymástól Ferihegyen: Viszontlátásra a legközelebbi PRISMA CLUB rendezvényen! Az elmúlt négy év alatt több, mint hatvan cég jelentkezett nálunk a minôsítéssel kapcsolatban, harminchét cégnél egy, vagy több alkalommal tettünk felkészítô látogatást és a mai napig tizenhat cég nyerte el a minôsített címet. Jelenleg a következô partnereink rendelkeznek érvényes minôsítéssel: ALBA LINE 91 KFT. Székesfehérvár ALBATHERM KFT. Székesfehérvár BÓTA ELECTRONIC KFT. Eger ELMONT-HATING KFT. Kazincbarcika FÔSZER ELEKTROPROFIL KFT. Szeged MINKOVILL KFT. Miskolc NOVOSERV RT. Budapest POLÁR-STÚDIÓ KFT. Kecskemét PRISZEK KFT. Tatabánya SZINTÉZIS KFT. Hódmezôvásárhely VASÉP VILLANYSZERELÔ KFT. Szombathely VILLKISZ KFT. Nyíregyháza VIVBER KFT. Bicske 13

14 Zöld jelzés Zöld jelzés a távvezérelt középfeszültségû hálózatoknak Az elektronikai készülékek rohamos elterjedésével és fejlôdésével párhuzamosan megnövekedtek az energiaszolgáltatás minôségével és üzembiztosságával szemben támasztott fogyasztói igények. A fejlett mûszaki színvonalat képviselô fogyasztók - akiknek száma egyre bôvül - megkövetelik a szünetmentes energiaellátást. Többek között ezen követelmények igénylik, hogy a középfeszültségû hálózatok meghatározott pontjait távvezérelhetô kapcsolókkal, illetve kommunikációképes védelmi készülékekkel szereljük fel. Távvezérelt kompakt transzformátorállomások A Schneider Electric 1999 végén kifejlesztette saját Galaxi és Kozmosz típusú betonházas transzformátorállomását, amelybôl már több, mint 150 darabot értékesített. Ez idô alatt bizonyossá vált, hogy vevôink egyre nagyobb számban szeretnék transzformátorállomásaikat távvezérelni. A Schneider Electric ennek az elvárásnak megfelelôen egy olyan komplett csomagot kínál, amely jelentôsen javítja az energiaellátás minôségét. Meghibásodás, üzemzavar esetén a távvezérelhetôségnek köszönhetôen - átlagosan 10 percre csökkenti az energiakimaradás idejét. Ezt a megbízhatóságot: c Talus 200 I típusú távvezérlô egység, c az energiaelosztás területén már bizonyított RM6 típusú KÖF kapcsolóberendezés (amely utólag is felszerelhetô a telemechanizáláshoz szükséges eszközökkel), c valamint Galaxi vagy Kozmosz típusú betonházas transzformátorállomás nyújtja. A Talus 200 I típusú távvezérlô készülék rádiós és vezetékes kommunikációval, szabványos protokollokon keresztül biztosítja az RM6 típusú KÖF elosztóberendezés távfelügyeletét: c távvezérelhetôségét, c mérését, c zárlatérzékelését, valamint c átkapcsoló és egyéb automatizálását. Hogy mit takar a Sepam 1000 ÚJ 40-es sorozata? A tavaly év elején bevezetett Sepam védelmi készülék 20-as sorozata a vártnál nagyobb sikereket ért el. Korszerû újdonságainak köszönhetôen (moduláris felépítés, kommunikáció, zavaríró funkció, jól áttekinthetô LCD kijelzô.) a korábbi Sepam 1000-es készülék forgalmát megduplázta. A Sepam készülékben rejlô további lehetôségeket felismerve a Schneider Electric kifejlesztette és idén augusztusban bevezette a Sepam család új 40-es sorozatát, amely a 20-as sorozat újdonságait megôrizve további lehetôségeket rejt magában: Feszültség- és áramérzékelés Irányított földzárlat és túláramvédelem Egyedi hibaüzenetek és logikai függvények szerkesztése A zavaríró felvétel hosszától függôen (1-10 sec.) akár 19 fájl rögzítése Logikai szelektivitás mellett két független görbecsoport használata Univerzális segédfeszültség csatlakozási lehetôség: v Vdc v Vac Energiakimaradás esetén is: v 24 órás dátum- és idôtárolás v 250 esemény tárolása 14

15 TeSys hamarosan a polcokon A Telemecanique új motorindító készülékcsaládjával a vártnál is nagyobb érdeklôdést keltett az elsô hazai bemutatón, az Industria 2001 kiállításon. Az azóta is folyamatosan érkezô mûszaki kérdések többsége a kisebb méretû (40 A alatti) mágneskapcsolókra különösen a kisfogyasztású típusokra, valamint az új motorvédô kapcsolókra vonatkozik. A PLC-s vezérlések tervezésével, építésével foglalkozók érdeklôdése természetes, hiszen a 9 A-tôl 38 A-ig, azaz 18,5 kw-ig (AC-3) létezô kisfogyasztású (P<2.4 W!!) mágneskapcsolók kifejezetten az ilyen alkalmazásra készültek. A kis jelszint melletti igen széles vezérlôfeszültség-tartomány (a névleges érték 70%-ától 125%-áig!!) magas biztonságú mûködtetést tesz lehetôvé, amelyet tovább fokoz a tekercsre épített diódás túlfeszültségvédelem. További, szabadalommal védett újítás a beépített állandómágnes, mely a gerjesztetlen állapotban rögzíti a mozgó alkatrészek pozícióját javítva ezzel a rázásállóságot, míg állapotváltozáskor a zárás illetve bontás sebességét növeli. A készülék rendkívül alacsony zajszintû, így csendes munkahelyi környezetbe történô telepítésre is ideális. Az összes TeSys mágneskapcsolóban használt nagymegbízhatóságú záró-bontó segédérintkezôpár, valamint a különbözô kiegészítô segédérintkezô-modulok további kimenetszám-növelést tesznek lehetôvé. Az említettek alapján talán belátható, hogy a TeSys kisfogyasztású mágneskapcsolója jelenleg a piacon egyedülálló konstrukció. Vezérlôköri alkalmazásra készült a TeSys D modell segédkapcsolója, mely öt beépített segédérintkezôt tartalmaz, a mágneskapcsolók csaknem minden kiegészítôje ráépíthetô és ami a legfontosabb: ugyanúgy létezik kisfogyasztású típusa. TeSys motorvédô kapcsoló, mágneskapcsoló, valamint hôrelé összeépítésével a legkülönfélébb alkalmazási igényre is található megfelelô motorindító megoldás. A rugós kábelbekötési technológiának köszönhetôen ezek a készülékek soha nem látott gyorsasággal és biztonsággal csatlakoztathatók, velük az egyszerû direkt indítótól a PLC-vel összekötött Tego Power QUICKFIT moduláris rendszerig bármi megvalósítható. Ne feledjük, hogy a rugós technológia nem csak a szerelési idôt és így a költséget csökkenti, hanem a karbantartási igény is minimális, hiszen szükségtelen az állandó utánhúzás és mégis nagyobb a bekötés biztonsága. Reméljük, hogy a Telemecanique felhasználói igények alapján fejlesztett TeSys készülékei tovább erôsítik vásárlóink több évtizedes bizalmát termékeink iránt. Ígéretünknek megfelelôen, a TeSys termékcsalád ôsztôl a polcokról lesz kapható. Több vásárlónk jelezte, hogy bizonyos üzletekben a Telemecanique jelenleg kapható K és D típusú mágneskapcsolójára, valamint azok kiegészítô segédérintkezô blokkjaira kísértetiesen hasonlító termékek jelentek meg a polcokon. Közelebbi szemrevételezéssel már nem csak a Telemecanique felirat hiánya miatt nyilvánvaló a különbség. Kérjük, ha a Telemecanique minôséget keresi, választásakor legyen körültekintô! 15

16 mozaik Új Power Suit Pack Altivar-hoz Alig néhány hónapja vezette be a Telemecanique a Palmtop PC-n is futó, az Altivar 58 és Altivar 58F frekvenciaváltók beállítását, a konfigurációk mentését, valamint a paraméterek grafikus megjelenítését is biztosító Power Suite szoftverét. Az új szoftver már az Altivar 28 ugyanilyen komfortú kezelését is lehetôvé teszi, a csomag pedig az új HP Jornada 525 Palmtop PC-t és az összekötés valamennyi kellékét tartalmazza. Pozícionáló kártya Altivar 58F-hez További bôvítôkártyával szaporodott az ATV58 kiegészítôinek listája. Az új opciós kártyával felszerelt frekvenciaváltó forgó jeladó csatlakoztatásával pozícionálási feladatok megoldására alkalmas. Ethernetes újdonságok TSX Micro újdonságok Az ôsz sok változást hoz a gépgyártóknál már jól ismert TSX Micro életébe. Az új, TSX ETZ Ethernet vagy modem kommunikációs modulok a Transparent Factory termékek közé emelik ezt a kategóriát is. A 10/100 Mbit/s-os Ethernet port, a külsô modemek számára biztosított 56 kbit/s-os soros vonal mellett Web-technológiát is biztosít a TSX37-10/ 21/22 Micro PLC-k számára. Két új, félmagas formátumú kártyával is bôvül a kínálat. A 4 db 12 bites bemenettel és 2 kimenettel rendelkezô vegyes analóg modul a kis alkalmazások számára ideális. Az SSI abszolút forgásjeladót kezelô modul 1 MHz-es csatornája az egyszerû pozícióvezérléseket hivatott szolgálni. A TSX Micro kommunikációs lehetôsége az Ethernet kapcsolaton felül is bôvül. A Modbus Master lehetôség olcsó kommunikációt biztosít, akár majdnem URH és GSM kommunikáció A nagy területen elhelyezkedô terepi eszközök vezérlése, felügyelete pl. a víz- és szennyvíztisztítás vagy alállomás automatizálás területén számos esetben nem lehetséges fixen kiépített kommunikációs hálózaton (bérelt vagy kapcsolt telefonvonal) keresztül. Ilyenkor van szükség a vezeték nélküli kommunikációs technológiák alkalmazására. Az idei MagyarRegula kiállításon bemutatott készülékeink GSM kommunikációra képesek, a Hidrológiai Vándorgyûlés látogatói pedig a TSX Micro és TSX Momentum PLC-k számára kifejlesztett URH rádiós kapcsolatot tekinthették meg. A fejlesztések jelenleg is folynak mindkét változat esetében, reméljük, hamarosan minden készülékünk kamatoztathatja a vezetéktôl való függetlenség elônyeit. 100 más készülékkel, PLC-kkel, frekvenciaváltókkal vagy HMI terminálokkal. Az új TSX Micro-k ezen felül a PL7 Micro új verziójában már Structured Text (struktúrált szöveg) programnyelven is programozhatóak. A TSX Micro kapcsán már szóba került a kisgépgyártók számára készült TSX ETZ modul, mely 10/100 Mbit/s-os Ethernet kapcsolatot biztosít, és bizonyos típusai a Quantum és Premium PLC kategóriáknál megismert Webképességekkel rendelkeznek. A Transparent filozófia terjedését mi sem jellemzi jobban, mint az hogy az Ethernet kapcsolat mára elérhetô az ATV58 frekvenciaváltók, valamint az XBT Magelis grafikus megjelenítô terminálok számára is. Villámgyors láthatóság Az XBT-F(C) grafikus Magelis megjelenítô terminálok is megújultak. Az eredmény magáért beszél. Az immáron Pentium gyors processzor és a nagy memória kapacitás révén a képernyôváltások a korábbinál tízszer gyorsabbak lettek és a valósidejû óra sem felejt már. Az új képernyô pedig +25% fényerôt és 80 -os láthatósági szöget biztosít. A 610-es típusok hátoldalra integrált 10/100BaseT csatlakozóval rendelkeznek, amely közvetlen Ethernet kapcsolatot nyújt a Magelis számára. A szintén megújult szoftverbôl így már kényelmesen ki lehet választani a Modbus TCP/ IP protokollt is. Az Ethernet kapcsolat a hálózatra kapcsolt irányítástechnikai készülékek adatainak transzparens és gyorsabb elérését, és távoli adatátvitelt jelent a Mageliseknek, mely esetben az alkalmazás letöltési idôk jelentôsen csökkennek. 16

17 MCset - Új megoldásokkal Az úgynevezett primer KÖF energiaelosztás területére tipizált népszerû MCset metalclad tokozott berendezés-család megtartva a már bevált mûszaki szolgáltatásokat igazi megújuláson esett át a vevõi kívánságoknak megfelelõen. A fejlesztés mottójához Válassza a nyugodt biztonságot - igazodó újdonságok közül kiemelésre érdemes az új típusú toroid mérôváltók alkalmazása, a megújult gyûjtôsín földelési rendszer, illetve a földelôkapcsoló reteszelésének és kezelõfelületének még könnyebben áttekinthetõ kialakítása. A berendezésben tipizált SF6-os kapcsolókészüléken (SF,LF) kívül a jövõben választható a vákuummegszakítóval (Evolis) felszerelt elosztó is (17,5 kv-ig). A különbözõ típusú megszakítók egymással csereszabatosak, kezelõrendszerük azonos. A teljes körû biztonságot szavatolja az IEC AA annex 1-6 kritériumai szerint elvégzett belsõ ívállósági vizsgálatok tanúsítványa, ami a berendezéshez 4 oldalról történô biztonságos kezelôi hozzáférést garantálja. MINs lépcsôházi idôrelé Kicsi, de nagy teljesítményû Az új MINs lépcsôházi idôrelé család kétfajta automatikus üzemmóddal rendelkezik: rövid üzemmód: idôkésleltetés 30 másodperc és 8 perc között állítható be, hosszú üzemmód: 20 perc. Valójában a vezérlô nyomógombról kapott impulzus ideje az, amely meghatározza a programozás típusát: - a nyomógombot kevesebb, mint 2 másodpercig nyomva tartva: a világítás a beállított ideig lesz bekapcsolva, - a nyomógombot 2 másodpercnél tovább nyomva tartva: a világítás 20 percig lesz bekapcsolva. Mivel a MINs teljesen zajmentesen mûködik, kiegészíthetô a PRE kikapcsolásra figyelmeztetô készülék csatlakoztatásával. RT idôrelék Kibôvített lehetôségek Megújult a Merlin Gerin RT idôrelé családja, mely a kereskedelmi és ipari épületekben alkalmazható, például a világítás, redônyök, ipari kapuk és mozgólépcsôk vezérlésére. A 6 idôrelé funkciói megmaradtak, de a lehetôségeik kibôvültek. A relék érintkezôinek állapotjelzésére az elôlapon található világító jelzôlámpa szolgál. Ez a jelzôlámpa villog a programozás idôtartama alatt. A programozási idô 0,1 másodperc és 100 óra között változik (korábban 10 óra volt). Valamennyi RT idôrelé 8 A (250 V AC) terhelhetôségû kimeneti váltóérintkezôvel szerelt. Az egyes típusok idôzítési módjai a következôk: RTA: lehetôvé teszi egy fogyasztó késleltetett feszültség alá helyezését vagy kikapcsolását, RTB: lehetôvé teszi egy fogyasztó feszültség alá helyezését meghatározott idôtartamra egy nyomógomb zárásakor, RTC: késlelteti egy fogyasztó feszültségmentesítését egy nyomógomb zárásakor, RTH: lehetôvé teszi egy fogyasztó feszültség alá helyezését vagy kikapcsolását egy meghatározott idôtartamra, RTL: lehetôvé teszi egy fogyasztó be- és kikapcsolását különbözô ideig, ismétlôdô jelleggel. RTMF: lehetôvé teszi, hogy kiválasszuk az A, B, C vagy H késleltetési típus valamelyikét. TVe700 távvezérelt dimmer kis- és törpefeszültségû világításhoz A Merlin Gerin legújabb dimmere, a TVe700, egyaránt jól használható fénycsöves és halogén típusú (230 V vagy V, elektromos vagy ferromágneses transzformátorral is) fényforrás vezérlésére. Túlterhelés és rövidzárlat ellen beépített elektronikus védelemmel van felszerelve. Egy készülék maximális terhelhetôsége 700 VA. IH és IHH kapcsolóórák Egyszerû és mégis teherbíró A Merlin Gerin 18 mm-es IH és IHH kapcsolóórái újabb elônyökkel gazdagodtak: - könnyített bekötés/vezetékezés, mivel a be- és kimeneti csatlakozók a készülék felsô részén találhatóak, - kézi felülíró üzemmód lehetséges. Ezek a készülékek kiválóan alkalmazhatóak a lakossági és kereskedelmi, szolgáltatói épületek egyszerû vezérlési folyamataiban, mint például: világítás, fûtés, öntözés vezérlésére. Napi vagy heti programozási ciklussal (100 órás mûködési tartalékkal vagy anélkül) kaphatóak. A rendelési számai nem változtak. 17

18 e-mozaik CanPOWER 2.0 a CANALIS konfiguráló és árajánlatadó szoftver kisfeszültségû energia- és világítási elosztáshoz 2001 májusában a Schneider Electric kifejlesztette legújabb magyar nyelvû szoftverét. A gyors és költségkímélô CanPOWER 2.0 szoftver segítséget nyújt Önnek a kisfeszültségû Canalis áramsín-rendszerek konfigurálásában és gyors árajánlatadásában 250 A ig. A Canalis KSA, KNA energiaelosztási áramsínekre és a Canalis KBA világítási áramsínekre, pár lépéses konfigurálás után részletes árajánlatot készíthet, melyben tételekre bontott anyaglista (listaárakkal és munkaidôkkel) szerepel. A szoftver képes az Ön által beállított, saját rezsi-munkabér (Ft/h), családonkénti kedvezmények százalékos értékeit figyelembe venni az árajánlatban. Az adatbázisban szereplô Canalis árakat utólag kiadott, aktualizált fájlokkal frissítheti. A teljes projekt összes konfigurált gerinceire vonatkozó árajánlatát MS Excel formában könnyedén lementheti, illetve ki is nyomtathatja. A mérnök-kereskedô kollégáinknál található lap kitöltésével regisztráljuk rendszeres felhasználóink között, így a továbbiakban automatikusan elküldjük Önnek az esetleges listaár módosuláskor a frissített árlista fájlt. Konfigurálás: a megfelelô Canalis síncsatorna-család (KSA, KNA, KBA) kiválasztásával és a fôbb villamos paraméterek megadásával a CanPOWER 2.0 automatikusan konfigurálja a gerincet.további paramétereket adhat meg, illetve más termékeket, tartozékokat is kiválaszthat. Új letöltési funkciók a Schneider Electric honlapon A májusban megújult honlapunkon a formai és strukturális változások mellett új funkciókat is elérhetôvé tettünk a honlapunkat látogatók számára. Digitalizáltuk az eddig csak papírformátumban rendelkezésre álló katalógusainkat, dokumentumainkat, és szoftvereinkkel együtt ezeket most letölthetôvé, megrendelhetôvé tettük. A honlapunk fejlécében megtalálható Letöltés menüpont kiválasztásával egy típusok és termékkategóriák szerint csoportosított adatbázisban találkozhat letölthetô fájljaink részletes leírásaival, adatlapjaival. Bizonyos dokumentumok, szoftverek csak regisztrálás után tölthetôk le. A gyors adatlap kitöltés után felhasználóinkat rendszerünk automatikusan regisztrálja, így a védett dokumentumainkat is elérhetik. Lehetôség van a Kedvencek menüben a legkedveltebb témakörök saját felhasználói elrendezésére. Tervezô-felhasználóink részére egy külön felületet hoztunk létre TechNet elnevezéssel. Ennek a menüpontnak a beiktatásával az volt a szándékunk, hogy a leginkább tervezô-mérnökök által keresett tervezési segédleteket, mûszaki dokumentációkat, tervezôi szoftvereket, CAD alapú adatbázisokat helyezzük itt el a könnyebb elérhetôség, tájékozódás érdekében. Az oldal mûködésében teljesen megegyezik a Letöltés funkciónál felsoroltakkal. A Letöltés és TechNet menükben található dokumentumokat a jövôben folyamatosan frissítjük és bôvítjük. Összehasonlítás: a Canalis KBA család esetében részletes összehasonlítást jeleníthet meg, melyben a CanPOWER 2.0 a hagyományos kábeltálcás megoldást hasonlítja össze tételszintû listaárakkal,munkaidôvel az Ön által konfigurált Canalis KBA síncsatornás megoldással. Árajánlat - készítés: a konfigurált gerinc(ek)rôl a CanPOWER 2.0 részletes árajánlatot készít rendelési számokkal, listaárakkal és munkaidôkkel. A táblázatok egyszerûen konvertálhatóak MS Excel formába. 18

19 Lásson Ön is több dimenzióban megfejtés! Elôzô havi számunkban megtalálható több dimenziós játékunk sokak érdeklôdését felkeltette, hiszen több száz helyes megfejtés érkezett a lap megjelenését követô elsô két hétben. A képen látható feladvány a Galaxi típusú elôre gyártott betonházas KÖF/KIF transzformátorállomást, valamint a Schneider Electric logót ábrázolta. A megfejtést beküldôk látcsövet, pólót és poháralátétet kaptak jutalmul. Kereskedelmi képviseleteinken még továbbra is hozzáférhetô a több dimenziós képet ábrázoló poszter! 19

20 Keresztrejtvény Az elsô 100 beküldô képernyôvédôt kap ajándékba, melyet CD-re írva postán juttatunk el a nyertesekhez. A megfejtendô sor a Schneider Electric egyik, a kisfeszültségû áramsínrendszerek területére kifejlesztett, újdonságát rejti. Ha sikerült kitalálnia a zöld színnel jelölt fôsort, küldje vissza a megfejtést a Schneider Electric címére: Schneider Electric Rt., Budapest, Pf Rejtvény jeligére. Schneider Electric Hungária Villamossági Rt Budapest, Fehérvári út Schneider Vevôszolgálat telefon: , fax:

Teljes termékpaletta. Elôre gyártott áramsínrendszer A-ig. Canalis

Teljes termékpaletta. Elôre gyártott áramsínrendszer A-ig. Canalis Teljes termékpaletta Elôre gyártott sínrendszer 20 5000 A-ig Canalis Canalis s z e m l é l e t Canalis KDP Világítási és kis teljesítményû v Canalis KBA Canalis KBB Canalis KBX illamosenergia-elosztás

Részletesebben

Programozható vezérlô Twido. A programozás és a kommunikáció szabadsága

Programozható vezérlô Twido. A programozás és a kommunikáció szabadsága Programozható vezérlô Twido A programozás és a kommunikáció szabadsága Simply Smart Leleményes, intelligens és egyszerûen használható. Twido: A felhasználók igényeire szabott automatizálási rendszer vezérlô

Részletesebben

Szolgáltatások Iparvállalatok részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások Iparvállalatok részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások Iparvállalatok részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés Megújuló

Részletesebben

Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel

Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel A Protecta intelligens EuroProt készülékei a védelem-technika és a mikroprocesszoros technológia fejlődésével párhuzamosan követik a kommunikációs

Részletesebben

Fedezze fel a Legrand világát

Fedezze fel a Legrand világát Fedezze fel a Legrand világát MINDEN, AMI VILLANYSZERELÉS www.legrand.hu 15 éve Magyarországon! A Legrand Magyarország Villamossági Rendszerek Zrt. piacvezetõ a kisfeszültségû elektromos szerelvények gyártása

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

Telemecanique Phaseo. Tápegységek 0,3 A-tôl 40 A-ig

Telemecanique Phaseo. Tápegységek 0,3 A-tôl 40 A-ig Telemecanique Phaseo Tápegységek 0,3 A-tôl 40 A-ig Egyfázisú Univerzális kínálat b Kettôs LED-es kijelzés: U be /U ki. b EN 61000-3-2 megfelôség a beépített felharmonikus szûrônek köszönhetôen. b B osztályú,

Részletesebben

EnergoBit KÖF technikai megoldásai és fejlesztései a Mátrai Erőmű 15 MW-os naperőművének megvalósításában

EnergoBit KÖF technikai megoldásai és fejlesztései a Mátrai Erőmű 15 MW-os naperőművének megvalósításában EnergoBit KÖF technikai megoldásai és fejlesztései a Mátrai Erőmű 15 MW-os naperőművének megvalósításában ZÖLD ÚT A ZÖLD PROJEKTNEK, megkezdődik a Mátrai Erőmű Zrt. 15 MW-os naperőművének építése, Magyarország

Részletesebben

A kecskeméti. autógyár nagyfeszültségű villamosenergia ellátása

A kecskeméti. autógyár nagyfeszültségű villamosenergia ellátása Infoplan Kft. Továbbképzési program A kecskeméti autógyár nagyfeszültségű villamosenergia ellátása Kecskemét Autógyár 132/22 kv állomás Mercedes-Benz gyár Kecskeméten 2008 nyár: bejelentés a gyár építéséről

Részletesebben

moduláris átkapcsoló rendszer 63... 160 A áramerősségre KAPCSOLJON SWITCH TO INNOVÁCIÓRA

moduláris átkapcsoló rendszer 63... 160 A áramerősségre KAPCSOLJON SWITCH TO INNOVÁCIÓRA moduláris átkapcsoló rendszer 63... 160 A áramerősségre KAPCSOLJON SWITCH TO INNOVÁCIÓRA INNOVATION Socomec : intelligens átkapcsolás A SOCOMEC cég, mint az áramforrás átkapcsolás szakterületének piacvezetője

Részletesebben

Kisfeszültségű termékek. Termékválaszték 2014

Kisfeszültségű termékek. Termékválaszték 2014 Kisfeszültségű termékek Termékválaszték 2014 Megbízható minőség Tartalom Moduláris alkatrészek 01-09 Kismegszakítók és moduláris kapcsolók Életvédelmi relék Időzítő relék és moduláris mágneskapcsolók Túlfeszültség

Részletesebben

Mérés és kommunikáció az energiaelosztásban

Mérés és kommunikáció az energiaelosztásban Kisfeszültség Mérés és kommunikáció az energiaelosztásban Energiahatékonysági segédlet Compact NSX Compact NS 630A felett Masterpact Energiamérés és vezérlés Megnövelt energia rendelkezésre-állás Biztonság

Részletesebben

KINCO PLC és HMI, frekvenciaváltó árlista

KINCO PLC és HMI, frekvenciaváltó árlista K2 PLC család K5 PLC család MT univerzális kijelző CV frekvenciaváltó Viszonteladói árlista Érvényes: 2016. májustól KINCO PLC és HMI, frekvenciaváltó árlista : +36 1 236 0427 +36 1 236 0428 Fax: +36 1

Részletesebben

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A az energiaellátás minőségi jellemzőinek mérésére szolgáló szabadon programozható készülék. Épületfelügyeleti rendszerben (BMS), valamint önállóan

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Elektromos gép- és készülékszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

PERRY ELECTRIC. Heti digitális kapcsolóóra, automatikus téli-nyári átállással, 1 modul

PERRY ELECTRIC. Heti digitális kapcsolóóra, automatikus téli-nyári átállással, 1 modul Digitális kapcsolóórák Heti digitális kapcsolóóra, automatikus téli-nyári átállással, 1 modul 9 148 Ft Minimális kapcsolási időtartam 15perc; maximális kapcsolási szám: 672; IP40 védettség, tápfeszültség:

Részletesebben

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés

Részletesebben

Az átviteli hálózat távkezelése

Az átviteli hálózat távkezelése Az átviteli hálózat távkezelése MEE 20 éves a hazai alállomási számítógépes kezelés 2009.11.18. Bencsik Tibor MAVIR ZRt. üzemviteli igazgató 2 Távvezetékek nyomvonalhossza: 3.600 km Alállomások száma:

Részletesebben

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Villanyszerelő

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Villanyszerelő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

KINCO PLC és HMI, frekvenciaváltó árlista

KINCO PLC és HMI, frekvenciaváltó árlista K2 PLC család K5 PLC család MT univerzális kijelző CV frekvenciaváltó Viszonteladói árlista Érvényes: 2016. májustól KINCO PLC és HMI, frekvenciaváltó árlista : +36 1 236 0427 +36 1 236 0428 Fax: +36 1

Részletesebben

A gyártási rendszerek áttekintése

A gyártási rendszerek áttekintése SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR Gyártócellák (NGB_AJ018_1) A gyártási rendszerek áttekintése Bevezetés A tantárgy célja A gyártócellák c. tárgy átfogóan foglalkozik a gyártás automatizálás eszközeivel, ezen

Részletesebben

MOTOR HAJTÁS Nagyfeszültségű megszakító

MOTOR HAJTÁS Nagyfeszültségű megszakító Forradalom a megszakító technológiában MOTOR HAJTÁS Nagyfeszültségű megszakító ABB HV Products - Page 1 Mi az a Motor Hajtás? ABB HV Products - Page 2 Energia Átvitel Energia Kioldás Energia Tárolás Energia

Részletesebben

WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés

WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés Wago Hungária Kft. Cím: 2040. Budaörs, Gyár u. 2. Tel: 23 / 502 170 Fax: 23 / 502 166 E-mail: info.hu@wago.com Web: www.wago.com Készítette: Töreky Gábor Tel:

Részletesebben

AIRPOL PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok. Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok

AIRPOL PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok. Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok Az Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok változtatható sebességű meghajtással rendelkeznek 50-100%-ig. Ha a sűrített levegő fogyasztás kevesebb,

Részletesebben

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet Intelligens biztonsági megoldások A riasztást fogadó távfelügyeleti központok felelősek a felügyelt helyszínekről érkező információ hatékony feldolgozásáért, és a bejövő eseményekhez tartozó azonnali intézkedésekért.

Részletesebben

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban 6. előadás Karbantartás irányítási információs rendszer

Részletesebben

TeSys U motorindítók Váltson nagyobb sebességre

TeSys U motorindítók Váltson nagyobb sebességre Új kommunikációs modulokkal! TeSys U motorindítók Váltson nagyobb sebességre Simply Smart Leleményes, intelligens és egyszerűen használható. TeSys U Motorindítók Az első intelligens intengrált motorindító,

Részletesebben

Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal

Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal Integrált flash 4GB belső 16 kb nem felejtő RAM B&R tovább bővíti a nagy sikerű X20 vezérlő családot, egy kompakt vezérlővel, mely integrált be és kimeneti

Részletesebben

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok:

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: 1.) Alvállalkozói szerződések: Szerződés tárgya Szerződés-kötés éve MÁV berendezés

Részletesebben

LEÍRÁS NÉVLEGES ÁRAM A / KW* EAN-CODE SZÁLLÍTÁS STORE RENDELÉSI SZÁM. Motorvédő relé 0,11...0,16 A / 0,04 kw 9004840541731 LSTD0016

LEÍRÁS NÉVLEGES ÁRAM A / KW* EAN-CODE SZÁLLÍTÁS STORE RENDELÉSI SZÁM. Motorvédő relé 0,11...0,16 A / 0,04 kw 9004840541731 LSTD0016 W LST MOTORVÉDŐ RELÉ NAGYSÁG 00 LSTD0032 Jellemző tulajdonságok: - Túlterhelés és fáziskiesés védelem - 1 záró + 1 nyitó segédérintkező - Kézi és automatikus visszaállítás - Állásjelzés - Teszt funkció

Részletesebben

KAPCSOLÓÓRÁK ÉS ALKONYKAPCSOLÓK

KAPCSOLÓÓRÁK ÉS ALKONYKAPCSOLÓK W ANALÓG SZINKRON KAPCSOLÓÓRA TEMPUS ANALOG 1KE BZ926448 W SCHRACK INFO Analóg kapcsolóóra 1 csatornás Napi program Járási tartalék nélkül 96 kapcsoló szegmens Hálózat szinkron : 15 perc Csavaros kapcsok

Részletesebben

Linergy Evolution. A legújabb technológiai innovációt nyújtjuk Önnek B-4

Linergy Evolution. A legújabb technológiai innovációt nyújtjuk Önnek B-4 Linergy Evolution A legújabb technológiai innovációt nyújtjuk Önnek B-4 Linergy Evolution az új gyűjtősínrendszer Biztonságos, megbízható és rugalmas a legmagasabb teljesítményszint mellett A Schneider

Részletesebben

Building Technologies. DESIGO TM PX HVAC rendszerek és épület szolgáltatások automatizálási rendszere

Building Technologies. DESIGO TM PX HVAC rendszerek és épület szolgáltatások automatizálási rendszere Building Technologies DESIGO TM PX HVAC rendszerek és épület szolgáltatások automatizálási rendszere A DESIGO PX mögött több éves tapasztalat áll. Világelsõk vagyunk az automatizálás és a HVAC irányítás

Részletesebben

(PV) Fotovillamos rendszerek Védelmi-és kapcsolási elemek tervezése

(PV) Fotovillamos rendszerek Védelmi-és kapcsolási elemek tervezése (PV) Fotovillamos rendszerek Védelmi-és kapcsolási elemek tervezése M E E 60. Vándorgyűlés és Konferencia A1 Szekció: - Új utakon az energiatermelés Darvas István Kft. 30kWp teljesítményű PV - fotovillamos

Részletesebben

TELE - Referenciák. A TELE Vásárlói

TELE - Referenciák. A TELE Vásárlói TELE - Referenciák A TELE Vásárlói Az ipar valamennyi területén elégedett vásárlói kapcsolatok Ipari automatizálás Ermvek Vízkezelés Berendezésgyártók Bányászat Termelipar Élelmiszeripar Htkocsik Ftés,

Részletesebben

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás cégjegyzékszámunk: 06-09-003238 adószám: 11094315-2-06 Cégünk a nagy ipari üzemek és a termelõ kisvállalkozások műszaki problémáinak megoldására

Részletesebben

Átkapcsoló automatika

Átkapcsoló automatika Átkapcsoló automatika Átkapcsoló automatika Twido PLC-vel Bemutatás 2 Funkciók és jellemzôk 7 Méretek 33 Villamos rajzok 55 Átkapcsoló automatika Twido PLC-vel Átkapcsoló automatika kialakítása Twido PLC-vel

Részletesebben

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Ügyfelünk a Grundfos Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Összefoglalás A Grundfos globális viszonylatban vezető szerepet tölt be a szivattyúágazatban. A dán vállalat jelenléte Magyarországon

Részletesebben

átkapcsoló rendszer 125...3200 A ÁRAMERŐSSÉGRE KAPCSOLJON INNOVÁCIÓRA

átkapcsoló rendszer 125...3200 A ÁRAMERŐSSÉGRE KAPCSOLJON INNOVÁCIÓRA átkapcsoló rendszer 125...3200 A ÁRAMERŐSSÉGRE KAPCSOLJON INNOVÁCIÓRA SOCOMEC : úttörő a szakaszolókapcsolós átkapcsolás területén Szakaszolás, kapcsolás, vezérlés... a SOCOMEC cég 1922 óta elismert szakvéleményekkel

Részletesebben

14-es sorozat - Többfunkciós lépcsõházi automaták 16 A

14-es sorozat - Többfunkciós lépcsõházi automaták 16 A Többfunkciós lépcsõházi automaták Mûködtetés nyomógombokkal vagy glimmlámpás világító nyomógombokkal 17,5 mm-es szélesség A késleltetési idõ 30 s-tól 20 min-ig állítható ámpakímélõ üzem a feszültség nullátmenetnél

Részletesebben

Hűtőkalorifer csere 2008. 3-as mező szekunder rekonstrukció 2008. SF-6 megszakító csere 2008. 3-4. blokki dízelgépek átalakítás tervezése 2008

Hűtőkalorifer csere 2008. 3-as mező szekunder rekonstrukció 2008. SF-6 megszakító csere 2008. 3-4. blokki dízelgépek átalakítás tervezése 2008 A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: 1.) Vállalkozási szerződések: Szerződés tárgya Szerződés kötés éve Hűtőkalorifer

Részletesebben

Easy9. A megfizethető lakáselosztó, amiben bármikor megbízhat

Easy9. A megfizethető lakáselosztó, amiben bármikor megbízhat A megfizethető lakáselosztó, amiben bármikor megbízhat Süllyesztett és falon kívüli kiselosztók PB104284-20 PB104288-30 PB104283-20 PB104287-30 Leírás Az Easy9 kiselosztókat úgy tervezték, hogy azokban

Részletesebben

2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat

2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat 2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat Alkalmazási terület: A mágneskapcsolót egyen- vagy váltakozó feszültséggel vezérelve kapcsolhatunk max. 6VAC névleges feszültségű és 95A névleges áramú áramkört. A készülék

Részletesebben

KIBŐVÍTETT RUGALMAS AUTOMATIZÁLÁS

KIBŐVÍTETT RUGALMAS AUTOMATIZÁLÁS KIBŐVÍTETT RUGALMAS AUTOMATIZÁLÁS ZEN-C4 nagyobb rugalmasság RS-485 kommunikációval Kínálatunk kommunikációs típussal bővült. Így már lehetősége van több ZEN egység hálózati környezetbe csatlakoztatására.

Részletesebben

TeSys motorindítók 65 A-ig motorvédı kapcsolók (13-65A), mágneskapcsolók (40, 50, 65A) és hırelék (13-65A) Összefoglaló

TeSys motorindítók 65 A-ig motorvédı kapcsolók (13-65A), mágneskapcsolók (40, 50, 65A) és hırelék (13-65A) Összefoglaló TeSys motorindítók 65 A-ig motorvédı kapcsolók (13-65A), mágneskapcsolók (40, 50, 65A) és hırelék (13-65A) Összefoglaló Motorindítók 65A-ig Mágneses-termikus motorvédık GV2P GV2ME GV3P 2-darabból 0 Mágneskapcsolók

Részletesebben

Installációs kontaktorok - VS120, VS220, VS420, VS425, VS440, VS463

Installációs kontaktorok - VS120, VS220, VS420, VS425, VS440, VS463 Installációs kontaktorok VS0, VS0, VS0, VS, VS0, VS áramkörök kapcsolására, különösen rezisztív típusú terhelésekhez és háromfázisú aszinkron motorokhoz VS0 érintkezőinek száma: VS0 érintkezőinek száma:

Részletesebben

Az alaphálózati stratégia megvalósítása

Az alaphálózati stratégia megvalósítása Az alaphálózati stratégia megvalósítása Tari Gábor 2012. október 4. Az átviteli hálózat fejlıdése 19. század vége Villamosenergia szolgáltatás kezdete 20. század első fele Feszültségszint növekedése (60-ról

Részletesebben

l i CSATLAKOZÓ-KOMBINÁCIÓK

l i CSATLAKOZÓ-KOMBINÁCIÓK r e GANZ KK Kft n ISO 9001 d s z e rb a en t l tá i d u CSATLAKOZÓKOMBINÁCIÓK A ház különlegesen erõs, ütésálló könnyen nyitható, ezáltal komfortos szerelést biztosít tömszelencén át csatlakoztatható 35

Részletesebben

Rubin SMART COUNTER. Műszaki adatlap 1.1. Státusz: Jóváhagyva Készítette: Forrai Attila Jóváhagyta: Parádi Csaba. Rubin Informatikai Zrt.

Rubin SMART COUNTER. Műszaki adatlap 1.1. Státusz: Jóváhagyva Készítette: Forrai Attila Jóváhagyta: Parádi Csaba. Rubin Informatikai Zrt. Rubin SMART COUNTER Műszaki adatlap 1.1 Státusz: Jóváhagyva Készítette: Forrai Attila Jóváhagyta: Parádi Csaba Rubin Informatikai Zrt. 1149 Budapest, Egressy út 17-21. telefon: +361 469 4020; fax: +361

Részletesebben

CLOSER TO YOU. Intraorális röntgenek Intraorális képalkotás, az Ön igényeinek megfelelően

CLOSER TO YOU. Intraorális röntgenek Intraorális képalkotás, az Ön igényeinek megfelelően CLOSER TO YOU Intraorális röntgenek Intraorális képalkotás, az Ön igényeinek megfelelően FONA Intraorális röntgenek FONA XDC Intraorális képalkotás, az Ön igényeinek megfelelően A FONA intraorális röntgen

Részletesebben

Nemzeti Színház Szeged, Deák Ferenc u. 2. Műszaki leírás. 13/ pld. MGI 6722 Szeged, Lengyel u. 26. : (36) 62/

Nemzeti Színház Szeged, Deák Ferenc u. 2. Műszaki leírás. 13/ pld. MGI 6722 Szeged, Lengyel u. 26. : (36) 62/ 13/ pld. Nemzeti Színház Szeged, Deák Ferenc u. 2. Műszaki leírás Megbízó: Török Csongor Szeged Létesítmény: Nemzeti Színház, Szeged, Deák Ferenc u. 2. Tárgy: Elektromos műszaki leírás Hőtechnikai korszerűsítéshez

Részletesebben

Compact NS, még több alkalmazási lehetôség

Compact NS, még több alkalmazási lehetôség push to trip Compact NS, még több alkalmazási lehetôség Kisfeszültségû elosztóhálózatok védelme 14. oldal E20999 Védelem: c a transzformátorral táplált elosztóhálózatokhoz, c a generátorral táplált elosztóhálózatokhoz,

Részletesebben

Kisfeszültségű termékek. Termékválaszték 2014

Kisfeszültségű termékek. Termékválaszték 2014 Kisfeszültségű termékek Termékválaszték 2014 Megbízható minőség Tartalom Moduláris alkatrészek 01-09 Kismegszakítók és moduláris kapcsolók Életvédelmi relék Időzítő relék és moduláris mágneskapcsolók Túlfeszültség

Részletesebben

SYS700-A Digitális szabályozó és vezérlõ modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család. Terméktámogatás:

SYS700-A Digitális szabályozó és vezérlõ modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család. Terméktámogatás: DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A SYS00-A a Dialog-III készülékcsalád analóg jelek kezelésére alkalmas tagja, amely kifejezetten épületgépészeti szabályozási és vezérlési feladatok

Részletesebben

Második generációs szekunder rekonstrukciós tapasztalatok a MAVIR ZRt. alállomásain. Szedlák Róbert szakszolgálati üzemvezető

Második generációs szekunder rekonstrukciós tapasztalatok a MAVIR ZRt. alállomásain. Szedlák Róbert szakszolgálati üzemvezető 2 Második generációs szekunder rekonstrukciós tapasztalatok a MAVIR ZRt. alállomásain Szedlák Róbert szakszolgálati üzemvezető 3 A MAVIR ZRt. alállomásain a 90-es évek végen kezdődött el a primer és szekunder

Részletesebben

Kezelési utasítás SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT 02/2010. SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok

Kezelési utasítás SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT 02/2010. SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok Kezelési utasítás 02/2010 SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok 2 Általános utasítások Az üzembe helyezés során figyelembe kell venni

Részletesebben

Gyôztes minden ipari rendszerben

Gyôztes minden ipari rendszerben Automatizálási alkalmazásokhoz Modicon Premium Gyôztes minden ipari rendszerben > Premium Automatizálás Üdvözöljük a Telemecanique Simply Smart* világában. A nagy teljesítmény, az egyszerûség, a modularitás,

Részletesebben

80 mm min. Fűtésvezérlés: Forrasztástechnika Műanyag ipar Galvanazilás Csomagolás Gumi ipar

80 mm min. Fűtésvezérlés: Forrasztástechnika Műanyag ipar Galvanazilás Csomagolás Gumi ipar W EGY-, KETTŐ ÉS HÁROMFÁZISÚ VEZÉRLÉSŰ FÉLVEZETŐ-KAPCSOLÓK - ÁLTALÁNOS ADATOK FÉLVEZETŐ-KAPCSOLÓK 30 mm min. 45 mm széles kapcsoló méretek (LAS1, LAW, LAK 15 A, LAD, LAA 30 A) 80 mm min. 30 mm min. 90

Részletesebben

Alacsony kapcsolási zaj Energiamegtakarítási funkció 0,5-30 perc Nagy kapcsolási képesség, 80 A bekapcsolási áramlökési csúcs LED-es kijelzés

Alacsony kapcsolási zaj Energiamegtakarítási funkció 0,5-30 perc Nagy kapcsolási képesség, 80 A bekapcsolási áramlökési csúcs LED-es kijelzés W IMPULZUSKAPCSOLÓ STELLA W SCHRACK INFO Alacsony kapcsolási zaj Energiamegtakarítási funkció 0,5-30 perc Nagy kapcsolási képesség, 80 A bekapcsolási áramlökési csúcs LED-es kijelzés 142 LQ540000 W FUNKCIÓK

Részletesebben

Útmutató EDC kézivezérlőhöz

Útmutató EDC kézivezérlőhöz Útmutató EDC kézivezérlőhöz ALAPFUNKCIÓK A kézivezérlő használata során állítsa az EDC vezérlő előlapján található forgó kapcsolót 0 állásba. Ezáltal a felhasználó a kézivezérlő segítségével férhet hozzá,

Részletesebben

Transzformátor rekonstrukciók a Paksi Atomerőműben. Üzemviteli vezetők találkozója

Transzformátor rekonstrukciók a Paksi Atomerőműben. Üzemviteli vezetők találkozója Transzformátor rekonstrukciók a Paksi Atomerőműben Üzemviteli vezetők találkozója 2010.12.01-03 Tengelic Hevesi Antal osztályvezető Villamos Műszaki Osztály Tartalom Házi üzemi transzformátorok rekonstrukciója

Részletesebben

Energia- & teljesítmény mérők

Energia- & teljesítmény mérők Energia- & teljesítmény mérők 1194 Budapest, Mészáros Lőrinc u. 130/b Tel.: 06 (1) 288 0500 Fax: 06 (1) 288 0501 www.lsa.hu ELNet GR/PQ Villamos fogyasztásmérő és hálózat analizátor - pontosság: 0,2% (speciális

Részletesebben

Automatizálási platform. Modicon TSX Micro A valóban nyitott, specializált vezérlôrendszer

Automatizálási platform. Modicon TSX Micro A valóban nyitott, specializált vezérlôrendszer Automatizálási platform Modicon TSX Micro A valóban nyitott, specializált vezérlôrendszer A nagy mértékben specializált Modicon TSX Micro sokoldalúságot és igazi szakértelmet nyújt Üdvözöljük a Telemecanique

Részletesebben

1. VEZÉRLŐSZEKRÉNY ISMERTETŐ

1. VEZÉRLŐSZEKRÉNY ISMERTETŐ Elektromos Vezérlőszekrények EQ.M típuscsalád EQ.M- x xxx - xx - x... Opciók: "O 1 -O 10" Belső kód Kimenetek terhelhetősége: "06 "- 6A "10 "- 10A "14 "- 14A "18 "- 18A Doboz kivitel: "M"- PVC Villamos

Részletesebben

Motorvédő relé 1,8...2,5 A / 0,75 kw LST Motorvédő relé 2,2...3,2 A / 1,1 kw LST00320

Motorvédő relé 1,8...2,5 A / 0,75 kw LST Motorvédő relé 2,2...3,2 A / 1,1 kw LST00320 W LST MOTORVÉDŐ RELÉ NAGYSÁG 0 LST0... Jellemző tulajdonságok: - Túlterhelés és fáziskiesés védelem - 1 záró + 1 nyitó segédérintkező - Kézi és automatikus visszaállítás - Állásjelzés - Teszt funkció és

Részletesebben

RCA távműködtető segédrelé

RCA távműködtető segédrelé távműködtető segédrelé ic60 kismegszakítókhoz PB10653-40 távműködtető rendszer lehetővé teszi: b Kismegszakító villamos távműködtetése (nyitás és zárás) Vigi áram-védőkioldóval vagy anélkül, villamos kioldótekercsekkel

Részletesebben

LEÍRÁS NÉVLEGES ÁRAM A / KW* EAN-CODE SZÁLLÍTÁS STORE RENDELÉSI SZÁM. Motorvédő relé A / 18,5 kw LST34000

LEÍRÁS NÉVLEGES ÁRAM A / KW* EAN-CODE SZÁLLÍTÁS STORE RENDELÉSI SZÁM. Motorvédő relé A / 18,5 kw LST34000 W LST MOTORVÉDŐ RELÉ NAGYSÁG 3 LST2... W SCHRACK INFO Jellemző tulajdonságok: - Túlterhelés és fáziskiesés védelem - 1 záró + 1 nyitó segédérintkező - Kézi és automatikus visszaállítás - Állásjelzés -

Részletesebben

80 mm min. Fűtésvezérlés: Forrasztástechnika Műanyag ipar Galvanazilás Csomagolás Gumi ipar

80 mm min. Fűtésvezérlés: Forrasztástechnika Műanyag ipar Galvanazilás Csomagolás Gumi ipar W EGY-, KETTŐ ÉS HÁROMFÁZISÚ VEZÉRLÉSŰ FÉLVEZETŐ-KAPCSOLÓK - ÁLTALÁNOS ADATOK FÉLVEZETŐ-KAPCSOLÓK 30 mm min. (LAS1, LAW, LAK 15 A, LAD, LAA 30 A) 80 mm min. 30 mm min. 90 mm széles kapcsoló méretek (LAS2

Részletesebben

Paradox márkanevû riasztóberendezések

Paradox márkanevû riasztóberendezések Paradox márkanevû riasztóberendezések A Paradox Security Systems termékeket Az EVO48 és EVO192 új központok forgalomba hozatalával az EVO széria egységes Magyarországon a Cadillac Zrt. forgalmazza. A cég

Részletesebben

TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek

TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek Az erőművekben és transzformátor alállomásokon lévő akkumulátortelepeknek hálózat kiesés esetén készenléti energiát kell szolgáltatniuk. Sajnálatos módon az

Részletesebben

SORBAÉPÍTHETÕ KÉSZÜLÉKEK

SORBAÉPÍTHETÕ KÉSZÜLÉKEK SORBAÉPÍTHETÕ KÉSZÜLÉKEK KISMEGSZAKÍTÓK BMS6 6kA (0kA)... 2 SI-E KESKENY KIVITEL (+N) 6kA... 0 BMS0-DC EGYENÁRAMÚ KIVITEL 7,5kA... BMS0 0kA (5kA)... 2 BMS0-H VEZÉRLÕKÖRI KISMEGSZAKÍTÓ 0kA (5kA)... 22 BMS

Részletesebben

ETICON. Kisfeszültségű mágneskapcsolók ETICON. Moduláris mágneskapcsolók. Miniatűr mágneskapcsolók, kontaktorok,

ETICON. Kisfeszültségű mágneskapcsolók ETICON. Moduláris mágneskapcsolók. Miniatűr mágneskapcsolók, kontaktorok, Moduláris mágneskapcsolók 56 Miniatűr mágneskapcsolók, kontaktorok, kondenzátorkapcsoló és segédkontaktorok, hőkioldó relék Műszaki adatok 58 271 Kisfeszültségű mágneskapcsolók Az erő felügyeletet igényel

Részletesebben

CM507 PROGRAMOZHATÓ TERMOSZTÁT TULAJDONSÁGOK TERMÉK LEÍRÁS

CM507 PROGRAMOZHATÓ TERMOSZTÁT TULAJDONSÁGOK TERMÉK LEÍRÁS CM507 PROGRAMOZHATÓ TERMOSZTÁT TERMÉK LEÍRÁS A CM507 termosztát családi házak és lakások fűtési rendszerének időprogram szerinti, automatikus szabályozására alkalmazható. Felhasználható gázkazánt, szivattyút

Részletesebben

Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft.

Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft. Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft. Cégünk, a 2001. évben alakult, 100 százalékban magyar tulajdonú vállalatként. Központi telephelyünk, üzemünk, raktárunk Balatonfűzfőn, az Ipari Park területén található.

Részletesebben

Hivatásunk a szakértelem Profigram Kft.

Hivatásunk a szakértelem Profigram Kft. Hivatásunk a szakértelem Profigram Kft. Cégünk 1998 óta kínál teljes körű megoldásokat az ipari irányítástechnika, automatizálás széles spektrumában. Megalakulásunk óta az erőművektől, a gyógyszergyártáson

Részletesebben

Installációs készülékek

Installációs készülékek www.moeller.hu Főkatalógus érvényes: 2008. januártól Installációs készülékek Új generációs installációs készülékek, amelyek világszerte gondoskodnak a biztonságos villamos szerelésről létrehozva a személyek

Részletesebben

S C H E R M A N N -V ILL

S C H E R M A N N -V ILL SCHERMANN-VILL Üdvözöljük! Ön a SCHERMANN-VILL Kft bemutatkozó anyagát tartja kezében. Reméljük, sikerül Társaságunkról olyan reális képet alkotni, amely egy sikeres üzleti kapcsolat alapját képezheti.

Részletesebben

Intégro CLIA. A klímavezérlő számítógép általános ismertetése

Intégro CLIA. A klímavezérlő számítógép általános ismertetése BRINKMAN HUNGARY KFT. Hódmezővásárhely 6800 Szántó K. J. u. 180. Tel.: (62) 533-260 Fax.: (62) 243-254 Intégro CLIA A klímavezérlő számítógép általános ismertetése Az Integro Clia növényházakban alkalmazható

Részletesebben

KINCO PLC és HMI árlista

KINCO PLC és HMI árlista K5 PLC család MT univerzális kijelző Viszonteladói árlista Érvényes: 2015. II. negyedév KINCO PLC és HMI árlista : +36 1 236 0427 +36 1 236 0428 Fax: +36 1 236 0430 dial@dialcomp.hu 1131 Budapest, Keszkenő

Részletesebben

Advisor Master. GE Interlogix Magyarország Kft.

Advisor Master. GE Interlogix Magyarország Kft. Aritech A megoldás bármilyen biztonságtechnikai alkalmazásra mérettől és komplexitástól függetlenül az ATS Advisor Master Integrált Biztonságtechnikai rendszer. Néhány alkalmazási példa: Kisebb üzletek

Részletesebben

Eljött az új impulzusok ideje. A Weidmüller bemutatja Önnek a nehézcsatlakozók új választékát: RockStar

Eljött az új impulzusok ideje. A Weidmüller bemutatja Önnek a nehézcsatlakozók új választékát: RockStar Az új dimenzió Eljött az új impulzusok ideje. A Weidmüller bemutatja Önnek a nehézcsatlakozók új választékát: RockStar Meggyőző fellépés erőteljes, dinamikus és irányadó. Az új koncepció - legyen szó a

Részletesebben

VISSZAKAPCSOLÓ ÉS TÁVKAPCSOLÓ KÉSZÜLÉKEK

VISSZAKAPCSOLÓ ÉS TÁVKAPCSOLÓ KÉSZÜLÉKEK A1 A VISSZAKAPCSOLÓ ÉS TÁVKAPCSOLÓ KÉSZÜLÉKEK VISSZAKAPCSOLÓ AUTOMATIKA ÉS FSE TÁVKAPCSOLÓ KÉSZÜLÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 5,5 11, 8 SCHRACK INFO Mechanikus készülék, motoros működtetéssel Oldal 133 18,

Részletesebben

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON 150 BZ327210-A W FUNKCIÓK Energiamegtakarítás funkció Beállíthatóság 0,5 30 perc Halk működés Nagy bekapcsoló képesség, 80 A max / 20 ms 3 vagy 4 vezetékes bekötés Glimmlámpaállóság:

Részletesebben

Hálózatokat alkotunk. Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked!

Hálózatokat alkotunk. Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked! Hálózatokat alkotunk Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked! Europort Kft. Az Europort Kft. legfontosabb tevékenysége a gyenge- és erősáramú hálózatok tervezése, kivitelezése. Olyan komplex tervezési feladatokat

Részletesebben

Termékismertető. Tápegység és vezérlő készülék: BVS20 egy felszálló vezetékű berendezésekhez

Termékismertető. Tápegység és vezérlő készülék: BVS20 egy felszálló vezetékű berendezésekhez Termékismertető Tápegység és vezérlő készülék: BVS20 egy felszálló vezetékű berendezésekhez 2 11/2009 1 x BVS20-SG 1 x termékismertető Szállítási terjedelem Biztonsági utasítások! A készüléket csak elektromos

Részletesebben

Termelési folyamat logisztikai elemei

Termelési folyamat logisztikai elemei BESZERZÉSI LOGISZTIKA Termelési logisztika Beszállítás a technológiai folyamat tárolójába Termelés ütemezés Kiszállítás a technológiai sorhoz vagy géphez Technológiai berendezés kiválasztása Technológiai

Részletesebben

Automatikus hálózati átkapcsoló készülék. www.eaton.hu ATS-C. Hálózati átkapcsoló készülék ATS-C 96 és C 144

Automatikus hálózati átkapcsoló készülék. www.eaton.hu ATS-C. Hálózati átkapcsoló készülék ATS-C 96 és C 144 Automatikus hálózati átkapcsoló készülék www.eaton.hu ATS-C Hálózati átkapcsoló készülék ATS-C 96 és C 144 Kisfeszültségű szünetmentes ellátás ATS-C típusú automatikus átkapcsoló készülékek az Eatontól

Részletesebben

DUGASZOLHATÓ RELÉK ÉS FOGLALATOK

DUGASZOLHATÓ RELÉK ÉS FOGLALATOK W MINATÜR RELÉ PT PT 2 pólusú 12 A, 3 pólusú 10 A, vagy 4 pólusú 6 A DC és AC tekercsműködtetés 2,3 vagy 4 váltóérintkező 3000 VA kapcsolási teljesítményig Magasság 29 mm Kadmiummentes érintkező Mechanikus

Részletesebben

Időprogramozott üzemeltetés a kényelemért és a gazdaságosságért

Időprogramozott üzemeltetés a kényelemért és a gazdaságosságért Idővezérlés Időprogramozott üzemeltetés a kényelemért és a gazdaságosságért A Hager digitális heti- és éves kapcsolóóráival vevőinek a legmodernebb időkapcsolási technikát kínálhatja. Programozható kulcs

Részletesebben

A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése

A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése Siófok, 2010. szeptember 17. GA Magyarország Kft., Papp László Tartalom 1. Bevezetés 2. Terjedelem 3. Megoldandó

Részletesebben

Toolless-Connection Szerszám nélküli csatlakozás

Toolless-Connection Szerszám nélküli csatlakozás Toolless-Connection Szerszám nélküli csatlakozás MOBIL ÉS ONLINE VÁSÁRLÁS! Mobil App: ios, Android Webáruház: www.schrack.hu SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK Raktárról Store www.schrack.hu ENERGIA IPAR Get Ready.

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Relék. irta b Lehetővé teszi egy fogyasztó késleltetett feszültség alá helyezését.

Relék. irta b Lehetővé teszi egy fogyasztó késleltetett feszültség alá helyezését. Relék Időreléket a szolgáltatási és ipari szektorban szoktak használni kisebb automatizációs vezérlési rendszerekhez: ventiláció, fűtés, mozgatás, redőnyvezérlés, szervóvezérlés, liftek, szivattyúk, világítás,

Részletesebben

W BEÁLLÍTHATÓ IDŐ TARTOMÁNY. 10min 30s - 10min 30min 90s - 30min 30min - 10h 90min - 30h. 72min - 1d 216min - 3d 12h - 10d 36h - 30d

W BEÁLLÍTHATÓ IDŐ TARTOMÁNY. 10min 30s - 10min 30min 90s - 30min 30min - 10h 90min - 30h. 72min - 1d 216min - 3d 12h - 10d 36h - 30d ZR6MF052 W SCHRACK INFO 16 funkció 16 időzítési tartomány Külső potenciométer csatlakoztatási lehetőség Univerzális tápfeszültség 24-240 V AC/DC 2 váltóérintkező 22,5 mm széles Ipari tokozat W FUNKCIÓK

Részletesebben

Magazin. Schneider. Kedves Olvasóink!

Magazin. Schneider. Kedves Olvasóink! Schneider Magazin III. évf./7. szám 2003. május Kedves Olvasóink! Engedjék meg, hogy megújult Magazinunkban elsôként köszöntsem Önöket, és bemutassam vállalatunk fôbb idei célkitûzéseit. Elôször is szeretnék

Részletesebben

ELMŰ ÉMÁSZ Smart Metering Multi Utility pilot projekt bemutatása

ELMŰ ÉMÁSZ Smart Metering Multi Utility pilot projekt bemutatása ELMŰ ÉMÁSZ Smart Metering Multi Utility pilot projekt bemutatása Simon Krisztián ELMŰ Hálózati Kft.; ÉMÁSZ Hálózati Kft. krisztian.simon@elmu.hu 1. OLDAL Smart Metering Multi Utility pilot projekt indításának

Részletesebben

Vizsgáló berendezések elektromos átviteli és elosztó hálózatokhoz

Vizsgáló berendezések elektromos átviteli és elosztó hálózatokhoz Vizsgáló berendezések elektromos átviteli és elosztó hálózatokhoz 1 A Megger cég Mér és vizsgáló berendezések vezet gyártója Robusztus és megbízható mszerek helyszini mérésekhez Több mint száz éve innovatív

Részletesebben

Premium Application Note Hőközponti irányítástechnika

Premium Application Note Hőközponti irányítástechnika Premium Application Note Hőközponti irányítástechnika Iparág Energetika Alkalmazás A Kaposvári Önkormányzat fűtőműve által üzemeltetett Honvéd utcai hőközpont rekonstrukciós munkálatai során az alkalmazott

Részletesebben

Make or Buy döntés filozófiája

Make or Buy döntés filozófiája Make or Buy döntés filozófiája Make or Buy döntés lehet: - egy konkét megrendelés esetére, - egy meghatározott időszakra, amíg a feltételek, adottságok nem változnak. A vásárlást kizáró esetek - A kívánt

Részletesebben

Napenergia-hasznosító photovotaikus rendszerek egyes biztonsági kérdései Bottka László okl. villamosmérnök műszaki igazgató Eaton Industries Kft.

Napenergia-hasznosító photovotaikus rendszerek egyes biztonsági kérdései Bottka László okl. villamosmérnök műszaki igazgató Eaton Industries Kft. Napenergia-hasznosító photovotaikus rendszerek egyes biztonsági kérdései Bottka László okl. villamosmérnök műszaki igazgató Eaton Industries Kft. 1 09.2012 Eaton Corporation. All rights reserved. EATON

Részletesebben