BESZÁMOLÓ A CSERKESZŐLŐI SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁS MUNKÁKÁJÁRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ A CSERKESZŐLŐI SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁS MUNKÁKÁJÁRÓL"

Átírás

1 Községi Polgármesteri Hivatal Tanyagondnoki Szolgálat Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. Tel.: 56/ BESZÁMOLÓ A CSERKESZŐLŐI SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁS MUNKÁKÁJÁRÓL Készítette: Lászlóné Zsiros Mária szeptember

2 A Tanyagondnoki szolgáltatás és a Szociális szolgáltató új működési engedélye december 8-tól érvényes. A februári testületi ülésére elkészült az új önkormányzati SZMSZ, ami a tanyagondnokságot is érinti, szakfeladaton működünk III. 22-én az Önkormányzat Testülete meghozta rendeletét a Tanyagondnokság és a Szociális szolgáltató SZMSZ-éről is. Közvetlen munkáltatónk a szociális törvény értelmében a polgármester július 1. napjától a hatályos jogszabály alapján Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal a működést engedélyező szerv. Az összes működéssel és ellenőrzéssel kapcsolatos iratot Kunszentmárton Jegyzője megküldte nekik. Működési engedélyünk a következő képen alakul: A Tanyagondnoki Szolgálatnál a működési engedélyt határozatlan időre kaptuk meg, melynek feltétele, volt hogy teljesítettük a tárgyi és személyi feltételeket. Tárgyi feltétel, minden körzetben legyen autó, és a személyi-, hogy mindenkinek legyen meg a tanyagondnoki képzettsége. Az étkeztetésnél, a házi segítségnyújtásnál is határozatlan időre szól a működési engedély. 18 fő az ellátható személyek száma. Két gondozónő dolgozik, az új szociális rendelet értelmében egy gondozó maximum 9 főt láthat el. Kalász Csabáné kinevezett gondozónő gyesen van. Helyettesíti Takács Sándorné. A másik körzetet Tatár Tiborné viszi, egymást és a tanyagondnokokat is helyettesítik szükség esetén. Ellátási területünk, Cserkeszőlő közigazgatási területe. Az I. és II. számú melléklet tartalmazza. A szociális étkeztetésre csak úgy kaptuk meg a végleges működési engedélyt, ha egy dolgozót felveszünk ez év május 31-ig, ugyanis normatívát csak így lehet rá igényelni. Szabados Lászlónét alkalmazzuk napi négy órában a munkaügyi központon keresztül. Csak a szociális törvényben előírt végzettséggel és jogosítvánnyal rendelkező munkatársakat veszünk fel, erre a bizalmon alapuló munkára. A továbbiakban a tanyagondnokság munkájáról számolok be bővebben, mivel a törvény értelmében erről kel rendszeresen beszámolni. Hárman vagyunk tanyagondnokok: Lászlóné Zsiros Mária, tulajdon képen én koordinálom a szociális alapellást a településen. Munkatársaim, Richvalszkyné Nagy Katalin és Richvalszky József. Tanyagondnoki Szolgálat: három körzetben működik, a településünk külterületén életvitelszerűen élő lakosok részére. Megszületésüktől életük végéig vehetik igénybe ingyenesen, kérelemre. A hatályos jogszabály szerint, mindössze egy nyilatkozatot kell aláírni az igénylőnek, hogy más szolgáltatónál nem veszi igénybe a tanyagondnoki szolgáltatást. Átlagosan 75-en veszik igénybe a szolgáltatásunkat.

3 Nálunk szórtan lakott a külterület, ezért a meglátásom az, hogy hiába lenne, például kint egy bolt, a távolabb lakótól ugyan olyan messze lenne, mintha bejönne a településre és akkor már más teendőket is eltud intézni. Az itt élő emberek helyzete nagyon nehéz, sorsuk nagyon keveseknek fontos. A falu és tanyagondnokoknak igen. A szociális szakemberek nem minden nap, foglalkoznak a falutanyagondnoki ellátás sajátosságaival. Most úgy tűnik a tanyán élők helyzetén próbálnak központilag segíteni, egyszerűbb pályázatokkal. Jelenleg a Tanyafejlesztési Program 2011 fut, szeptember 30-ig lehet rá pályázni, tanyán élőknek egyénileg vagy olyan önkormányzatoknak, ahol tanyás térségek vannak. Mi is pályázunk a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztésére,- erre van lehetőség. A falu-, vagy tanyagondnok személye eredetileg öt-hat vidéki ember személyiségének összegyúrásából alakult ki. A kezdeti elképzelés szerint a falugondnok a település egy olyan központi figurája, aki hatással van a többi lakosra, akik bíznak benne, segítséget, tanácsot kérnek tőle, vagy panaszaikkal keresik meg. Törekvéseit a település és a benne élők helyzetének javítása motiválja ben kezdődött meg a falugondnoki szolgálatok munkája, az országban ben valósult meg az első misztériumi pályázat, amit az óta is mindig újabbak követnek. Mára a normatív támogatás Ft. Az elmúlt évekhez képest csökkent, de remélhetően hosszú távon megmarad. A falugondnoki szolgálat először 1996-ban került be a szociális törvénybe. Az évek során a szociális jogszabályi változások a falugondnokokat is érintették. Ezek közül a legfontosabb dátumok: a működési engedélyeztetés folyamatának szabályozása, a szoc. tv. végrehajtási rendelete, mely a falugondnokok konkrét tevékenységi körét is meghatározta ban elkülönült egymástól a falu-, és a tanyagondnoki szolgálat. A szociális törvény évi módosítása, a szolgáltatást térítésmentessé tette, valamint elvetette azt a korábban érvényben lévő szabályt, mely szerint az alapellátási feladatok a falugondnoki szolgálat megszervezésével is megoldhatók. A szoc. tv a értelmében a szolgáltatás célja az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányból eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatáshoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése. A szolgáltatás működtetése a település lakosság számától függ. A falugondnoki szolgálat a 600, vagy annál kevesebb lakossal rendelkező településeken hozható létre. A tanyagondnoki szolgálatnál ez a határ kettős, mivel egyrészt az indításhoz minimum 70 fős lakott külterülettel, vagy egyéb belterülettel kell rendelkezni, de létezik a szolgálat által ellátható személyek maximuma is, ami 400 fő. Amennyiben ezt meghaladja a külterület, vagy egyéb belterület nagysága, több szolgáltatást kell/lehet működtetni.

4 A évi módosítás nagy változást hozó eleme a térítésmentesség előírása, melynek célja a szolgáltatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés és igénybevétel biztosítása volt. Lényegében ugyanezek vannak most is érvényben. A jogszabályból: Közvetlen személyes feladatok- ALAPFELADATOK a) közreműködés az étkeztetésben, a házi segítségnyújtásban, a közösségi és szociális információk szolgáltatásában, b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így a háziorvosi rendelésre szállítás, az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása Közvetlen személyes feladatok- KIEGÉSZÍTŐ FELADATOK az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása az egyéb lakossági szolgáltatások, az előzőekben meghatározottakon kívüli egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés KÖZVETETT FELADATOK: az ételszállítás önkormányzati intézménybe, az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére, a falugondnoki szolgálat működésével kapcsolatos teendők ellátása. A szolgáltatás elsősorban az egyes ember, a hátrányos helyzetű térségekben élő rászorulók közvetlen segítése céljából jött létre, és kap támogatást az adófizetők forintjaiból. E mellet csupán másodlagos feladata lehet az elsődleges cél ellátásán túli szabad kapacitás esetén az ugyancsak a település javát, de a rászoruló emberek szükségleteinek kielégítését csupán közvetve szolgáló tevékenységek, intézmények segítése. A tanyagondnokság egyszemélyes szolgáltatás. A külterületen élőknek gyakran ez az egyetlen lehetőségük arra, hogy olyan alapvető szolgáltatásokhoz hozzájussanak, mint az orvosi ellátás, gyógyszertár, bolt, posta, stb. Nem meglepő, hogy igen magas lakosság igény jelentkezik, melynek igen nehezen lehet eleget tenni. Több esetben napi 8 óránál többet dolgozunk. Ezt megpróbáljuk csúsztatással kompenzálni. Pl. A hétvégi gyerek szállításokat,- általában sport rendezvényekre, vagy más alkalmakra, -ez nem rendszeres, - így oldjuk meg. A szabadságok kivétele rendben zajlik, egymást tudjuk helyettesíteni. Az érvényben lévő törvény szerint, más megbízott személy is helyettesítheti a tanyagondnokot. Richvalszky József szabadságának kivétele és a napi munkarendje igazodik a tanítási napokhoz, mivel a kis busszal ő szállítja a, tanyán élő óvodás és iskolás gyerekeket. A szociális szférában dolgozóknál számos következmény lehet, melyek közül az állandó leterheltség a legfeszítőbb és legveszélyesebb. Ugyancsak a leterheltség jól ismert

5 következménye a kiégés, ami a feladat elvégzését akadályozza, valamint a szolgáltatás minőségét rontja. A szolgáltatást végző minden más szakembernél jobban informált a település lakosainak helyzetéről, ezt igyekszünk is a hasznukra fordítani. Beosztása komoly, felelősség teljes, nagy empátiát igénylő munka. Tevékenységünket hivatásnak tekintjük, és az egész tanyavilág életét segítjük. Mindazon feladatokat igyekszünk ellátni, amelyért kitalálódott ez a rendszer. Tehát minden emberen segítünk, nem csak a közvetlen rászorulókon. A rászorultságot nem szabad vizsgálni. Az ellátás megillet minden külterületen élő lakost. Mi a saját településünkön élők igényei szerint alakítjuk munkánkat. Országosan elismert tény, hogy ez a szolgáltatás valóban képes segítséget nyújtani az apró falvakban, külterületen élők számára. Teszi ezt méghozzá úgy, hogy viszonylag alacsony a létrehozás és működtetés költsége, és ehhez párosulva nagyfokú szabadságot enged a fenntartó számára a tevékenység kialakítása során. Nem véletlen a népszerűsége a lakosság körében. A szakemberek, akiknek ez ügyben döntési lehetőségük van, megegyeznek abban, hogy a szolgáltatás bővítése szükséges. A jelenleg kb.1100 működő szolgálatot, 1300-ra tervezik bővíteni. Ugyanakkor dolgoznak olyan gazdasági, pénzügyi konstrukción, mely automatikussá, kiszámíthatóvá tenné a gépjárművek cseréjét a bizonytalan pályázati lehetőségek helyett. Fontos kérdés a szolgáltatások minőségének javítása, a leterheltség, és a kiszolgáltatottság csökkentése. Ezekben nagy szerep jut a falu- tanyagondnokokat összefogó egyesületeknek, melyek képzéseket, szakmai találkozókat szerveznek, lehetőséget teremtenek a kapcsolati háló fejlesztésére, tanácsadást biztosítanak a felmerülő kérdésekben, a tagok és az illetékességi területen dolgozó valamennyi falu- és tanyagondnok érdekeinek védelmében is kiállnak. Az egyesület azonban nem csupán a szolgáltatást végzőknek jelent segítséget, hanem a szociális szakembereknek, valamint a szociális területen működő intézményeknek, szervezeteknek. A minisztérium is kikéri a véleményüket. Mint minden egyesület, a miénk a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete is tagként egy szervezetbe tömöríti a falugondnokokat, tanyagondnokokat. Pártoló tagok lehetnek az önkormányzatok, a polgármesterek, a jegyzők, intézményvezetők. Az egyesület fő feladata az információk folyamatos biztosítása tagjaik, pártoló tagjaik felé: mely kötelezettségének eleget tesz, többek között- a Hírlevelük megjelentetésével, a honlappal, a rendszeres szakmai találkozókkal. A megjelentetett Kalendáriumot, az Olvasókönyvet megkapjuk tőlük februárban került sor az éves közgyűlésre a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületnél. Az egyesület a Kiemelten Közhasznú címet megkapta. Minden megyében évente egy településen tartanak szakmai találkozót. Ezentúl az öt megyéből még egy-két helyen megszervezik a szakmai napot:- ilyenkor bemutatkozik a rendező település, -gondjaival, örömeivel, fejlesztéseivel együtt, -bemutatkoznak a tanyagondnokok, hogy hogyan működik náluk a szolgálat, -megbeszélünk minden aktuális ügyet, pl.: az idén Jászszentandráson megrendezetten a minisztérium képviselői tartottak tájékoztatót a legfrissebb elképzelésekről, lehetőségekről.

6 Pályázati lehetőségeket, jogszabályi változásokat rendszeresen ismertetik.. Az egyesületben a magánszemély Ft tagdíjat, az önkormányzatok (ők a pártoló tagok) pedig szolgálatonként Ft támogató tagdíjat fizetnek. Ezúton kérem a Tisztelt Képviselőket, járuljanak hozzá, hogy a mi önkormányzatunk is utalja évente a tagdíjat. Ebből vagy pályázati pénzekből fedezik a továbbképzések egy részét vagy egészét. Minden évben kora tavasszal három napos látóutat szerveznek, kedvező áron, hogy minél több tanyagondnok részese tudjon lenni. Ez a kirándulás az országban, vagy határon túli faluvagy tanyagondnokos településekre történik. Az egyesület erre minden évben pályázik. Évente egy alkalommal családi napot tartanak. Több alkalommal Kunfehértón volt, legutóbb Bócsán került megszervezésre, augusztus elején. Ilyenkor legtöbben a családjukkal mennek és kellemes környezetben töltik el a napot. Most a házi gondozó kolléga nőket vittük el. Egy vidám, de kissé fizikailag megerőltető vetélkedőn vettünk részt, a közép mezőnyben végeztünk. Tehát gondoskodnak róla, hogy drága tréningek helyett fizikai és szellemi feltöltődést kapjunk. Folyamatosan tudjuk tartani a színvonalat munkánk során. Magyarországon a szociális szférában kevés helyen teszik lehetővé a dolgozók folyamatos, szinte ingyenes vagy olcsó képzését Ezen területen dolgozóknál, számos következmény lehet, melyek közül az állandó leterheltség a legfeszítőbb és legveszélyesebb. A leterheltség jól ismert következménye a kiégés, ami a feladat elvégzését akadályozza, valamint a szolgáltatás minőségét rontja. A kiégés ellen sokat lehet tenni egy támogató szakmai háttérrel. Továbbra is alapvető a minisztérium és a civil szervezetek együtt működése, melyhez azonban biztosítani kell a működés feltételeit. Szükség van a szolgáltatás ismertségének, társadalmi presztízsének növelésére. Immár, az idén második alkalommal került megrendezésre az FDTKE és a Bács-Kiskun Megyei Rendőrkapitányság szervezésével kresz- és baleset megelőzési vetélkedő, a tanyagondnokok részére. A mi csapatunk 2. helyezést ért el Richvalszky József közre működésével. A rendőrség fontosnak tartja velünk a kapcsolatot, az ő elmondásuk szerint ezt az egy lehetőséget látják jelenleg a tanyasi lakosság eléréséhez. Itt jegyzem meg, hogy a beszámolóm készítése idején a Kunszentmártoni Rendőrkapitányságnak, Cserkeszőlő külterületén élő, azon veszélyeztetett 65 év feletti lakosokról, akikkel kapcsolatban vagyunk, kérésükre elküldtem a neveket, címmel együtt. Az Unió hangsúlyt fektet arra, hogy a tagállamok megismerjék egymás példa értékű programjait, melynek során elleshetnek egy mástól fortélyokat, megoldási módokat. Ezzel adott esetben nem kell kitalálni az eljárást, hanem alkalmazható egy már jól kipróbált módszer, a helyi viszonyokra hangolva persze. Ezeket a jó gyakorlatokat az Unió választja ki a tagországok által pályázott programokból. Ha egy program bekerül ide, ez igen nagy szakmai megtiszteltetést és presztízst jelent. Magyarország eddig egy ilyen jó gyakorlattal rendelkezik, mégpedig az aprófalvak, tanyák és egyéb külterületek lakóinak ellátást nyújtó

7 falu- és tanyagondnoki szolgáltatással. Ez a szolgáltatási forma az egyik legnagyobb sikertörténet a szociális ellátások rendszerének fejlődésében júliusában a kecskeméti egyesülethez Nagy-Britannia nagykövete látogatott el. Ebben az évben voltak már Szerbiából, Svájcból és Romániából is vendégek, e két utóbbi delegáció Cserkeszőlőt is meglátogatta, szakmai munkánkról érdeklődött. Általában a következőképen alakul egy napunk: Lépcsős munkakezdésünk van. Richvalszky József ig ig, amikor tanítási szünet van ig Tatár Tiborné ig Takács Sándorné ig Lászlóné Zsiros mária ig Richvalszkyné Nagy Katalin ig Szabados Lászlóné ig Munka megbeszélést szinte minden nap tartunk. Ezt nem mindig tudjuk a reggeli órákra időzíteni, -mert akkor kell a házi gondozottakat ellátni-, inkább valamikor a délelőtti órákban, az ebéd hordás előtt tudunk össze jönni egy rövidebb időre. Megosszuk egymás között a közös feladatokat (orvos, gyógyszertár, hivatalos ügyek, kisebb- nagyobb beszerzések). Ezen túlmenően, mindenki a saját területét látja el. Elvégezzük a házi gondozásnál is a szükséges teendőket. Minden olyan feladatot, amivel megbíztak bennünket. Legtöbb esetben a napi bevásárlás a legfőbb teendő. Ivóvizet viszünk, de akadt, akinek a fürdéshez, mosáshoz szükséges vizet is. A nagy bevásárlásokat általában Kunszentmártonban oldjuk meg, havonta egy-két alkalommal. A legfontosabb, hogy leüljünk a magányos emberrel beszélgetni, meghallgatni őket. Ezeknek a beszélgetéseknek aztán vannak egyéb hasznai is, például lehet tájékozódni az ellátottak táplálkozási vagy gyógyszerszedési (vagy nem szedési) szokásaikról. A tanyagondnoki szolgálatnál új dokumentáció, a Tevékenységnapló bevezetésére került sor. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium január elsejével módosította az évi III. szociális törvény, - a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló rendeletét. Ezt az egy dokumentációt kell vezetni a tanyagondnoknak az ellátottakról. Vezetjük még a a jelenléti ívet és a gépkocsi menetlevelét.

8 Naponta vezetem az ebédnyilvántartást, hetente leadom az ebéd megrendelést, havi összesítőt készítek egyeztetem a Napsugár étteremmel augusztusától innen kapjuk a szociális ebédet. Jelenleg epe, - és köszvény diétás igényt tudnak kielégíteni. Az étkeztetéssel és házi segítségnyújtással kapcsolatos összes adminisztrációt vezetem, elkészítem a számlákat. Ezen tevékenységek után járó térítési díjakat beszedjük, ezt a pénzt, a pénzügyi szabályzat alapján kezeljük, - a beszedés napján viszem a Takarék Szövetkezetbe. A tanyagondnoki szolgálatnak fontos feladata a szállítási teendők ellátása. A külterületi lakosság részére, az egyik legfontosabb feladat. Ennek egyrészt fizikai okai vannak hogyan menjen be a tanyáról a községbe? Legtöbbjük, akik igénybe veszik, idős,beteg és nincs is megfelelő járműve, amit használhatna. Szükség esetén a kunszentmártoni szakrendelőbe bevisszük az arra rászoruló idős, beteg embert. Ugyanis mára ellehetetlenült a betegszállítás. Sokszor egész napját a rendelőben, meg órákat a mentőben töltene étlen, szomjan az orvosi ellátásra szoruló. Úgy tudunk rajtuk segíteni, ha Doktor úr jelez, egy -egy sürgős esetben, akkor azonnal visszük. Természetesen nem mentő helyett! Ezzel csak a feladatunkat végezzük. Egyébként vannak néhányan, akiket rendszeresen kell vinni szakrendelésre. Néhány hónappal ezelőtt történt, hogy este 9-kor telefonáltak hozzám a kunszentmártoni orvosi ügyeletről, hogy menjek be egy emberért -a tanyagondnoki szolgálat autójával, mert pénze nincs, meg hozzátartozója sincs olyan aki bemenne érte, megjegyzem kínos volt mert megmondták, hogy mielőtt ellátták, öngyilkos öngyilkos akart lenni, és ittas is volt. Megoldottuk. A dilemmánk ezzel kapcsolatban: a tanyagondnoki szolgálatokra megkapjuk a normatívát, míg a beteg szállításra a mentők igen, mi meg nem. Havi rendszerességgel a bölcsőde konyhájának segítünk a nagy bevásárlásnál, ugyanis Kunszentmártonban veszik meg az alapanyagokat. Itt jegyzem meg, hogy nyaranta a rászoruló iskolásoknak ebédet viszünk, ez év kivétel volt. Az ebéd szállításnál lényeges szempont a gyors kiszállítás. Az ebédnek ugyan olyan minőségűnek kell lenni, amikor megkapja az ellátott, mint ahogy kiszolgálják a főzőhelységben. Tehát igyekszünk, hogy legkésőbb két órán belül mindenki megkapja. Köztudott, hogy a tanyai ember zárkózott, idegenkedik a hivataloktól, és nem szívesen mozdul ki otthonról. Vagy az állapota nem engedi meg, hogy intézhesse az ügyeit. A családsegítővel nagyon jó munkakapcsolatunk van. Sok esetben együtt keressük fel a rászorulót. Legtöbb esetben jó ismerősként fogad bennünket. Bízhat bennünk, hiszen kipróbált, napi kapcsolat ez a tanyagondnok és a tanyai ember között. A családsegítő és gyermekjólét szolgálat munkatársa számára is pótolhatatlan segítséget nyújt a szakmai munkában ez az együttműködés. Másképpen el sem tudna jutni egy egy nehezen megközelíthető tanyára. Főleg, ha viszontagságosabb időjárási körülmények között kell ezt az utat megtenni. A tanyagondnok speciális ismeretei közé tartozik: -helyismerettel rendelkezik, tudja az utakat, az elérhetőségeket, -általános ismeretek a tanyai életformáról, mentalitásról,

9 -általában tudja a területen élők szociális és mentálhigiénés állapotára jellemzőket, -konkrétan ismeri a családokat, jelzőrendszeri tagként előzetes ismereteteket adhat róla. Sokszor olyan problémákat is látunk, melyekbe a személyes kapcsolat miatt nem szeretnénk közvetlenül beavatkozni. Ha mégis szükséges a beavatkozás, akkor esetmegbeszéléssel felkészíthet bennünket az adott probléma kezelésére a családsegítő. Vannak esetek, amikor a családsegítő munkatársat kell vinni, ha szükséges jelenlétünkkel támogatjuk a kollégát, esetleg a háttérben vagy a kocsiban tudunk maradni. Ez vagy előre megbeszélve, vagy jelzés útján dőlhet el. Ha bármi rendkívüli esemény történik, kölcsönösen jelezzük, és ha szükségét érezzük, soron kívül felkeressük a krízishelyzetbe került családot. Mivel a mi munkánk, -segítő, így a kényes eseteket megbeszéljük az illetékesekkel, közvetlenül nem avatkozunk be. A segélyek, -ez általában élelem- kijuttatásában minden alkalommal segítünk. Van akihez havi rendszerességgel meghatalmazás útján visszük a segélyt. Sok esetben rangsorolni kell a teendőinket, ez megtalálható a falugondnoki szolgáltatást definiáló 1/2000-es rendeletben. Mint már említettem három autónk van, ebből a Ford Tranzitot ősszén, az UMVP pályázaton nyertünk. A gépkocsik karban tartása, takarítása, üzemeltetésével járó teendők, pl. szervíz, esetleg javíttatás a feladataink közé tartoznak. Múlt év decemberében a II-es körzet Suzuki Svift autója összetört, beletolattak, február közepére lett kész. Addig a meglévő autókkal végeztük a feladatunkat. A téli rossz, nehezen járható utak próbára tesznek bennünket, mivel egyik autó sem terepjáró, nekünk meg mindennap el jutnunk az ellátottainkhoz. Vannak esetek, amikor a polgárvédelem terepjáróját kell kölcsönöznünk. Mivel ételt szállítunk velük, az ÁNTSZ előírásainak eleget kell tenni. Emiatt sokszor gondban is vagyunk az autók kölcsön adása miatt. Mindenki a saját gépkocsiját vezesse, mert azért felel. A normatíva, akkor igényelhető meg, csak ha tanyagondnok vezeti. Ugyanis Kincstári ellenőrzésnél a menetlevelet kérik. A kölcsönadásnál segít a Polgármester Úr, ugyanis csak az Ő engedélyével adhatjuk oda az autót. Összefoglalva tehát: a tanyagondnok feladatai elsősorban a külterületi lakosság szociális alapellátása, illetve minden olyan feladat ellátása, amely segíti a mindennapi életvitelében az embereket. Így feladataink: -ebédszállítás, -betegek orvoshoz szállítása -szükség esetén orvos beteghez szállítása, -gyógyszer felíratása, kiváltása, -egészségügyi és szociális szolgáltatás (vérnyomásmérés, szűrővizsgálatokra szállítás) -élelmiszerek és egyéb szükségleti cikkek bevásárlása, -lakossági ügyek intézése (csekkek, számlák befizetése), -idős, rászoruló emberek szállítása nyugdíjas klubba, templomba, temetőbe, tüdőszűrésre, -magányos emberek sorsának figyelemmel kísérése, -felmerülő problémák jelzése az illetékeseknek, -közösségi rendezvények szervezésében, lebonyolításában részvétel,

10 -minden olyan feladat elvégzése, melyre az adott területen és az adott rászoruló embernél szükség van, -illetve, amire a munkáltatója utasítja, vagy amire szükség van. És még egy adalék:- Más szolgáltatások ilyen gyors elterjedésének talán anyagi okai is vannak:nehezen vagy nem tudják kifizetni másféle ellátás utáni térítési díjat. Minden hónapban kiszámolom a térítési díjakat, összeszedjük, és a szükséges adminisztráció elvégzése után befizetem a Takarékba. Az ebéd térítési díjakat a számla elkészítésétől számított 30 napon belül beszedjük. Ez általában 95%-ban megtörténik. Sajnos minden hónapban akad 2-3 hátralékos, ezt külön listán leadom a gazdasági osztálynak. Általában ezek az emberek a következő hónap elején,- közepén rendezik a tartozásukat, de ez egy mókus kerék. Nem tudják utol érni magukat, szociálisan nagyon hátrányosak. A területünkön élő ellátottakat folyamatosan értesítjük szóban és írásban is a változásokról. Pl. térítésdíj változásról, vagy az ünnepek miatti munkarend változásról. Intézem az elhelyezéssel kapcsolatos ügyeket. Ugyanis, ha egy idős vagy egy fiatalabb ember olyan helyzetbe kerül, hogy az itthoni ellátását nem lehet megoldani, bentlakásos otthonban keresünk helyet a számára. A környező intézményekbe szükség esetén elmegyek, elviszem a jelöltet, aki a bentlakásos helyet szeretné megnézni. Ha szükség van rá, beköltöztetjük. A kapcsolattartást az ellátottakkal és a hozzátartozóikkal nagyon komolyan vesszük. Ugyan ilyen fontosnak tartjuk a rendszeres megbeszélést a hivatali munkatársakkal, a különféle civil szervezetekkel: Nyugdíjas klubbal, Ifjúsági klubbal, polgár őrség munka társaival, rendőrséggel. A háziorvossal, védőnővel nagyon fontos az együtt működés. Egyházakkal is kapcsolatot tartunk. Több esetben kérjük a segítségüket., szükség esetén tudunk tőlük hozni ételt, italt, ágyneműt, ruhaneműt a rászorulóknak. Állandó kapcsolatban vagyunk a szociális területen működő szervekkel is,pl. Vöröskereszttel, Magyar Máltai Szeretet Szolgálattal. Az Esély Közalapítvány Regionális Forrásközpont, a Munkaügyi Központ és Kistérségi Társulás munkatársaival is kapcsolatot tartunk. Az Életesély Alapítvány is megkeresett bennünket. Így már az ősszel részt tudtunk venni egy ingyenes kredit pontot adó tanfolyamán, amit Kunszentmártonban tartottak. Az Önkormányzattól kaptunk mobiltelefonokat. Így a probléma megoldódott, szükség esetén tudjuk egymást értesíteni, ezenkívül az ellátottak hozzátartozóit, orvost, mentőt, netán a rendőrséget. Az internet, számítógép használata napi tevékenységünkké vált. Továbbképzések: A szükséges továbbképzésekre eljutunk. A kötelező kredit pontokat meg szerezzük. Az ehhez szükséges tanfolyamok elvégzéséhez megkapjuk a hozzájárulást az önkormányzattól. Több esetben ingyenes tanfolyamot találunk. Sokat segít a Duna Tisza Közi Falugondnokok egyesülete.

11 Szakmai folyóiratot, a Szociális menedzsert, évente megrendeltem. Jelentősebb eseményekről cikket írok a helyi újságba, a Falugondnoki Hírlevélbe. Különféle; állapotfelmérő,- ortopédiai vizsgálatokat igény esetén megszervezzük, esetleg helyet biztosítunk neki. Igyekszünk a megszokott időpontokat úgy a házi gondozásnál, mint az ebédek házhoz szállításánál betartani, de akadhatnak technikai okok, pl. az ebéd nem készül el a megszokott időben, vagy valakinél több időt kell eltölteni. Ezután később jutunk a következő ellátotthoz. Ez a késés maximum fél óra lehet. Van, aki ezt rögtön szóvá teszi, és nem mindig jó indulattal. Igyekszünk udvariasak maradni. Az idősek egy része nem tudja elgondolni, hogy mások is léteznek rajtuk kívül. Szeretnék, ha az ebédszállításnál több időt töltenénk náluk nem csak a legszükségesebbet. Ugyanez vonatkozik a házi gondozásra is. Érthető, mert magányosak. Sokuknak más sincs rajtunk kívül, aki rájuk nézne. Egy gondozónak átlag helyre kell elvinni az ebédet, ezen kívül reggelente a házi gondozásba besegítés, ami 3-4 embert jelent átlagosan naponta. Így aztán extra kívánságokra nem igen telik az időnkből. Ezt bizony mind udvariasan meg kell értetni, ami nem mindig könnyű. Szinte minden évben kapunk ellenőrzést. Tavaly nyáron volt egy belső ellenőrzés, röviddel utána a Kunszentmártoni Jegyző bízta meg munkatársait egy átfogó ellenőrzéssel, a tanyagondnoki szolgátnál és a szociális szolgáltatónál, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Viktória Ápoló-Gondozó Otthon és Módszertani Központ is tartott szakmai ellenőrzést miden munka területen. Előző évben a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Rehabilitációs és Szociális Igazgatóság Szociális Főosztálya tartott hatósági ellenőrzést, és a Mák is folytatott helyszíni vizsgálatot. A hiányosságokat, észrevételeket időben pótoltuk. Kora tavasszal az ellátottaink körében, az étkeztetés és a házi segítségnyújtás területén elégettségi vizsgálatot végeztünk, ennek eredményéről testületi ülés keretében számoltam be. Takarítónőnk nincs, így az iroda rendben tartásáról magunk gondoskodunk, a gépkocsik belső tisztaságáról, a szállító edények és ha szükséges az ételhordók tisztán tartásáról is gondoskodunk. A szükséges eszközöket megvásároljuk. Minden gépkocsiban tartunk, az ÁNTSZ élőírásának meg felelő tisztító, -mosó és törlőfelszerelést, valamint vizet. Beszámolóm elkészítéséhez alapként szolgált a Szociális törvény, a Szociális menedzser, a Falugondnoki Hírlevél, a saját munkánkon alapuló adminisztráció és tapasztalat. Cserkeszőlő, Lászlóné Zsiros Mária s.k.

12

HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Szakmai Programja A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 4/2013. (II.28.) sz. határozatával elfogadva Készítette: Zabos Péterné Intézményvezető

Részletesebben

1. FALUGONDNOKI/TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS. ellenőrzési szempontsora 2012. évben

1. FALUGONDNOKI/TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS. ellenőrzési szempontsora 2012. évben NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 1. FALUGONDNOKI/TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS ellenőrzési

Részletesebben

Falugondnoki szolgáltatás a bonyhádi mikrotérség 3 kistelepülésén. Jelige: Falugondnokság

Falugondnoki szolgáltatás a bonyhádi mikrotérség 3 kistelepülésén. Jelige: Falugondnokság Falugondnoki szolgáltatás a bonyhádi mikrotérség 3 kistelepülésén Jelige: Falugondnokság 1. Bevezetés Születésem óta egy közel 430 fős kistelepülésen élek. Érettségi után úgy döntöttem, hogy szociális

Részletesebben

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója Készítette: dr. Rakuszné Villám Mária intézményegység- vezető Beszámolóm a Gyulai

Részletesebben

Nagygyimót község Önkormányzata Falugondnoki Szolgálatának SZAKMAI PROGRAMJA

Nagygyimót község Önkormányzata Falugondnoki Szolgálatának SZAKMAI PROGRAMJA Nagygyimót község Önkormányzata Falugondnoki Szolgálatának SZAKMAI PROGRAMJA Nagygyimót község Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com.

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com. Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com. Ikt. szám: 92/2011. Tárgy: 2010. évi beszámoló Kiszombor Község Önkormányzat

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége. Kelt: 2011. január 5.

SZAKMAI PROGRAM. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége. Kelt: 2011. január 5. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége SZAKMAI PROGRAM Készítette: Jóváhagyta: Nagy Istvánné intézményvezető Dombainé Arany Vera szociális referens Kelt: 2011. január

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAMJA

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAMJA HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: Szabó Marianna intézményvezető, Hatályos: 2012. szeptember 01. Tartalomjegyzék A szolgáltató adatai 3. o. I. Általános információk 4. o. I. l. A

Részletesebben

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BALATONKENESE VÁROSBAN 2014. ÁPRILIS AZ INTÉZMÉNY ÉLETÉT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Az elmúlt év egyik örömteli eseménye volt,

Részletesebben

Csorvás Város HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

Csorvás Város HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Csorvás Város HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Csorvás, 2015. június 24. 1/25 Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja A K I T A R T Á S A Z, A M I E L Ő R E V I S Z A kecskeméti Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálatának referencia intézményi pályázati programjának eredményei, tapasztalatai,

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK ALAKULÁSÁRÓL A 2010. ÉVBEN KÉSZÍTETTE: OROSZNÉ VERBA JULIANNA GONDOZÁSI KÖZPONT VEZETŐ

B E S Z Á M O L Ó A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK ALAKULÁSÁRÓL A 2010. ÉVBEN KÉSZÍTETTE: OROSZNÉ VERBA JULIANNA GONDOZÁSI KÖZPONT VEZETŐ B E S Z Á M O L Ó A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK ALAKULÁSÁRÓL A 2010. ÉVBEN KÉSZÍTETTE: OROSZNÉ VERBA JULIANNA GONDOZÁSI KÖZPONT VEZETŐ 1 A jelenlegi szociális gondoskodás rendszere, melyet számos

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK KÖZÖTTI ELJÁRÁSI UTAK

SZOLGÁLTATÁSOK KÖZÖTTI ELJÁRÁSI UTAK TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0031 - Szociális együttműködés kialakítása a Körös-szögben Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 5540 Szarvas, Kossuth L. u. 19. Tel: +36-66/400-140 E-mail: tamopegyutt@gmail.com

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2009-ben ötödik, teljes évi tevékenységét zárta.

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1221 Budapest Anna u. 10. Email: kapcsolat@szocszolg22.hu; vezeto@szocszolg22.hu www.szocszolg22.hu Beszámoló a Szociális Szolgálat

Részletesebben

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi. Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye www.ujpestszi.hu 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.hu SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta Budapest

Részletesebben

2014. ÉV SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

2014. ÉV SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon 6646 Tömörkény, Ifjúság u.8. Tel: 63-477-152; Fax:63-577-020 E-mail: gondozasi.kozpont@tomorkeny.hu 2014. ÉV SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE A központjában található,

Részletesebben

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN Alsózsolca Város helyi adottságai 1 Alsózsolca Borsod Abaúj - Zemplén megyében, Miskolc Megyei jogú várostól 10 km-re

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Családtámogató és Gyermekjóléti Központ Családsegítő Szolgálat 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVŐKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5516 Körösladány, Dózsa Gy. út 2. Tel.:66/474-012 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2 0 0 7 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS:... 3 I./ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI

Részletesebben