BESZÁMOLÓ A CSERKESZŐLŐI SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁS MUNKÁKÁJÁRÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ A CSERKESZŐLŐI SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁS MUNKÁKÁJÁRÓL"

Átírás

1 Községi Polgármesteri Hivatal Tanyagondnoki Szolgálat Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. Tel.: 56/ BESZÁMOLÓ A CSERKESZŐLŐI SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁS MUNKÁKÁJÁRÓL Készítette: Lászlóné Zsiros Mária szeptember

2 A Tanyagondnoki szolgáltatás és a Szociális szolgáltató új működési engedélye december 8-tól érvényes. A februári testületi ülésére elkészült az új önkormányzati SZMSZ, ami a tanyagondnokságot is érinti, szakfeladaton működünk III. 22-én az Önkormányzat Testülete meghozta rendeletét a Tanyagondnokság és a Szociális szolgáltató SZMSZ-éről is. Közvetlen munkáltatónk a szociális törvény értelmében a polgármester július 1. napjától a hatályos jogszabály alapján Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal a működést engedélyező szerv. Az összes működéssel és ellenőrzéssel kapcsolatos iratot Kunszentmárton Jegyzője megküldte nekik. Működési engedélyünk a következő képen alakul: A Tanyagondnoki Szolgálatnál a működési engedélyt határozatlan időre kaptuk meg, melynek feltétele, volt hogy teljesítettük a tárgyi és személyi feltételeket. Tárgyi feltétel, minden körzetben legyen autó, és a személyi-, hogy mindenkinek legyen meg a tanyagondnoki képzettsége. Az étkeztetésnél, a házi segítségnyújtásnál is határozatlan időre szól a működési engedély. 18 fő az ellátható személyek száma. Két gondozónő dolgozik, az új szociális rendelet értelmében egy gondozó maximum 9 főt láthat el. Kalász Csabáné kinevezett gondozónő gyesen van. Helyettesíti Takács Sándorné. A másik körzetet Tatár Tiborné viszi, egymást és a tanyagondnokokat is helyettesítik szükség esetén. Ellátási területünk, Cserkeszőlő közigazgatási területe. Az I. és II. számú melléklet tartalmazza. A szociális étkeztetésre csak úgy kaptuk meg a végleges működési engedélyt, ha egy dolgozót felveszünk ez év május 31-ig, ugyanis normatívát csak így lehet rá igényelni. Szabados Lászlónét alkalmazzuk napi négy órában a munkaügyi központon keresztül. Csak a szociális törvényben előírt végzettséggel és jogosítvánnyal rendelkező munkatársakat veszünk fel, erre a bizalmon alapuló munkára. A továbbiakban a tanyagondnokság munkájáról számolok be bővebben, mivel a törvény értelmében erről kel rendszeresen beszámolni. Hárman vagyunk tanyagondnokok: Lászlóné Zsiros Mária, tulajdon képen én koordinálom a szociális alapellást a településen. Munkatársaim, Richvalszkyné Nagy Katalin és Richvalszky József. Tanyagondnoki Szolgálat: három körzetben működik, a településünk külterületén életvitelszerűen élő lakosok részére. Megszületésüktől életük végéig vehetik igénybe ingyenesen, kérelemre. A hatályos jogszabály szerint, mindössze egy nyilatkozatot kell aláírni az igénylőnek, hogy más szolgáltatónál nem veszi igénybe a tanyagondnoki szolgáltatást. Átlagosan 75-en veszik igénybe a szolgáltatásunkat.

3 Nálunk szórtan lakott a külterület, ezért a meglátásom az, hogy hiába lenne, például kint egy bolt, a távolabb lakótól ugyan olyan messze lenne, mintha bejönne a településre és akkor már más teendőket is eltud intézni. Az itt élő emberek helyzete nagyon nehéz, sorsuk nagyon keveseknek fontos. A falu és tanyagondnokoknak igen. A szociális szakemberek nem minden nap, foglalkoznak a falutanyagondnoki ellátás sajátosságaival. Most úgy tűnik a tanyán élők helyzetén próbálnak központilag segíteni, egyszerűbb pályázatokkal. Jelenleg a Tanyafejlesztési Program 2011 fut, szeptember 30-ig lehet rá pályázni, tanyán élőknek egyénileg vagy olyan önkormányzatoknak, ahol tanyás térségek vannak. Mi is pályázunk a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztésére,- erre van lehetőség. A falu-, vagy tanyagondnok személye eredetileg öt-hat vidéki ember személyiségének összegyúrásából alakult ki. A kezdeti elképzelés szerint a falugondnok a település egy olyan központi figurája, aki hatással van a többi lakosra, akik bíznak benne, segítséget, tanácsot kérnek tőle, vagy panaszaikkal keresik meg. Törekvéseit a település és a benne élők helyzetének javítása motiválja ben kezdődött meg a falugondnoki szolgálatok munkája, az országban ben valósult meg az első misztériumi pályázat, amit az óta is mindig újabbak követnek. Mára a normatív támogatás Ft. Az elmúlt évekhez képest csökkent, de remélhetően hosszú távon megmarad. A falugondnoki szolgálat először 1996-ban került be a szociális törvénybe. Az évek során a szociális jogszabályi változások a falugondnokokat is érintették. Ezek közül a legfontosabb dátumok: a működési engedélyeztetés folyamatának szabályozása, a szoc. tv. végrehajtási rendelete, mely a falugondnokok konkrét tevékenységi körét is meghatározta ban elkülönült egymástól a falu-, és a tanyagondnoki szolgálat. A szociális törvény évi módosítása, a szolgáltatást térítésmentessé tette, valamint elvetette azt a korábban érvényben lévő szabályt, mely szerint az alapellátási feladatok a falugondnoki szolgálat megszervezésével is megoldhatók. A szoc. tv a értelmében a szolgáltatás célja az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányból eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatáshoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése. A szolgáltatás működtetése a település lakosság számától függ. A falugondnoki szolgálat a 600, vagy annál kevesebb lakossal rendelkező településeken hozható létre. A tanyagondnoki szolgálatnál ez a határ kettős, mivel egyrészt az indításhoz minimum 70 fős lakott külterülettel, vagy egyéb belterülettel kell rendelkezni, de létezik a szolgálat által ellátható személyek maximuma is, ami 400 fő. Amennyiben ezt meghaladja a külterület, vagy egyéb belterület nagysága, több szolgáltatást kell/lehet működtetni.

4 A évi módosítás nagy változást hozó eleme a térítésmentesség előírása, melynek célja a szolgáltatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés és igénybevétel biztosítása volt. Lényegében ugyanezek vannak most is érvényben. A jogszabályból: Közvetlen személyes feladatok- ALAPFELADATOK a) közreműködés az étkeztetésben, a házi segítségnyújtásban, a közösségi és szociális információk szolgáltatásában, b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így a háziorvosi rendelésre szállítás, az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása Közvetlen személyes feladatok- KIEGÉSZÍTŐ FELADATOK az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása az egyéb lakossági szolgáltatások, az előzőekben meghatározottakon kívüli egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés KÖZVETETT FELADATOK: az ételszállítás önkormányzati intézménybe, az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére, a falugondnoki szolgálat működésével kapcsolatos teendők ellátása. A szolgáltatás elsősorban az egyes ember, a hátrányos helyzetű térségekben élő rászorulók közvetlen segítése céljából jött létre, és kap támogatást az adófizetők forintjaiból. E mellet csupán másodlagos feladata lehet az elsődleges cél ellátásán túli szabad kapacitás esetén az ugyancsak a település javát, de a rászoruló emberek szükségleteinek kielégítését csupán közvetve szolgáló tevékenységek, intézmények segítése. A tanyagondnokság egyszemélyes szolgáltatás. A külterületen élőknek gyakran ez az egyetlen lehetőségük arra, hogy olyan alapvető szolgáltatásokhoz hozzájussanak, mint az orvosi ellátás, gyógyszertár, bolt, posta, stb. Nem meglepő, hogy igen magas lakosság igény jelentkezik, melynek igen nehezen lehet eleget tenni. Több esetben napi 8 óránál többet dolgozunk. Ezt megpróbáljuk csúsztatással kompenzálni. Pl. A hétvégi gyerek szállításokat,- általában sport rendezvényekre, vagy más alkalmakra, -ez nem rendszeres, - így oldjuk meg. A szabadságok kivétele rendben zajlik, egymást tudjuk helyettesíteni. Az érvényben lévő törvény szerint, más megbízott személy is helyettesítheti a tanyagondnokot. Richvalszky József szabadságának kivétele és a napi munkarendje igazodik a tanítási napokhoz, mivel a kis busszal ő szállítja a, tanyán élő óvodás és iskolás gyerekeket. A szociális szférában dolgozóknál számos következmény lehet, melyek közül az állandó leterheltség a legfeszítőbb és legveszélyesebb. Ugyancsak a leterheltség jól ismert

5 következménye a kiégés, ami a feladat elvégzését akadályozza, valamint a szolgáltatás minőségét rontja. A szolgáltatást végző minden más szakembernél jobban informált a település lakosainak helyzetéről, ezt igyekszünk is a hasznukra fordítani. Beosztása komoly, felelősség teljes, nagy empátiát igénylő munka. Tevékenységünket hivatásnak tekintjük, és az egész tanyavilág életét segítjük. Mindazon feladatokat igyekszünk ellátni, amelyért kitalálódott ez a rendszer. Tehát minden emberen segítünk, nem csak a közvetlen rászorulókon. A rászorultságot nem szabad vizsgálni. Az ellátás megillet minden külterületen élő lakost. Mi a saját településünkön élők igényei szerint alakítjuk munkánkat. Országosan elismert tény, hogy ez a szolgáltatás valóban képes segítséget nyújtani az apró falvakban, külterületen élők számára. Teszi ezt méghozzá úgy, hogy viszonylag alacsony a létrehozás és működtetés költsége, és ehhez párosulva nagyfokú szabadságot enged a fenntartó számára a tevékenység kialakítása során. Nem véletlen a népszerűsége a lakosság körében. A szakemberek, akiknek ez ügyben döntési lehetőségük van, megegyeznek abban, hogy a szolgáltatás bővítése szükséges. A jelenleg kb.1100 működő szolgálatot, 1300-ra tervezik bővíteni. Ugyanakkor dolgoznak olyan gazdasági, pénzügyi konstrukción, mely automatikussá, kiszámíthatóvá tenné a gépjárművek cseréjét a bizonytalan pályázati lehetőségek helyett. Fontos kérdés a szolgáltatások minőségének javítása, a leterheltség, és a kiszolgáltatottság csökkentése. Ezekben nagy szerep jut a falu- tanyagondnokokat összefogó egyesületeknek, melyek képzéseket, szakmai találkozókat szerveznek, lehetőséget teremtenek a kapcsolati háló fejlesztésére, tanácsadást biztosítanak a felmerülő kérdésekben, a tagok és az illetékességi területen dolgozó valamennyi falu- és tanyagondnok érdekeinek védelmében is kiállnak. Az egyesület azonban nem csupán a szolgáltatást végzőknek jelent segítséget, hanem a szociális szakembereknek, valamint a szociális területen működő intézményeknek, szervezeteknek. A minisztérium is kikéri a véleményüket. Mint minden egyesület, a miénk a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete is tagként egy szervezetbe tömöríti a falugondnokokat, tanyagondnokokat. Pártoló tagok lehetnek az önkormányzatok, a polgármesterek, a jegyzők, intézményvezetők. Az egyesület fő feladata az információk folyamatos biztosítása tagjaik, pártoló tagjaik felé: mely kötelezettségének eleget tesz, többek között- a Hírlevelük megjelentetésével, a honlappal, a rendszeres szakmai találkozókkal. A megjelentetett Kalendáriumot, az Olvasókönyvet megkapjuk tőlük februárban került sor az éves közgyűlésre a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületnél. Az egyesület a Kiemelten Közhasznú címet megkapta. Minden megyében évente egy településen tartanak szakmai találkozót. Ezentúl az öt megyéből még egy-két helyen megszervezik a szakmai napot:- ilyenkor bemutatkozik a rendező település, -gondjaival, örömeivel, fejlesztéseivel együtt, -bemutatkoznak a tanyagondnokok, hogy hogyan működik náluk a szolgálat, -megbeszélünk minden aktuális ügyet, pl.: az idén Jászszentandráson megrendezetten a minisztérium képviselői tartottak tájékoztatót a legfrissebb elképzelésekről, lehetőségekről.

6 Pályázati lehetőségeket, jogszabályi változásokat rendszeresen ismertetik.. Az egyesületben a magánszemély Ft tagdíjat, az önkormányzatok (ők a pártoló tagok) pedig szolgálatonként Ft támogató tagdíjat fizetnek. Ezúton kérem a Tisztelt Képviselőket, járuljanak hozzá, hogy a mi önkormányzatunk is utalja évente a tagdíjat. Ebből vagy pályázati pénzekből fedezik a továbbképzések egy részét vagy egészét. Minden évben kora tavasszal három napos látóutat szerveznek, kedvező áron, hogy minél több tanyagondnok részese tudjon lenni. Ez a kirándulás az országban, vagy határon túli faluvagy tanyagondnokos településekre történik. Az egyesület erre minden évben pályázik. Évente egy alkalommal családi napot tartanak. Több alkalommal Kunfehértón volt, legutóbb Bócsán került megszervezésre, augusztus elején. Ilyenkor legtöbben a családjukkal mennek és kellemes környezetben töltik el a napot. Most a házi gondozó kolléga nőket vittük el. Egy vidám, de kissé fizikailag megerőltető vetélkedőn vettünk részt, a közép mezőnyben végeztünk. Tehát gondoskodnak róla, hogy drága tréningek helyett fizikai és szellemi feltöltődést kapjunk. Folyamatosan tudjuk tartani a színvonalat munkánk során. Magyarországon a szociális szférában kevés helyen teszik lehetővé a dolgozók folyamatos, szinte ingyenes vagy olcsó képzését Ezen területen dolgozóknál, számos következmény lehet, melyek közül az állandó leterheltség a legfeszítőbb és legveszélyesebb. A leterheltség jól ismert következménye a kiégés, ami a feladat elvégzését akadályozza, valamint a szolgáltatás minőségét rontja. A kiégés ellen sokat lehet tenni egy támogató szakmai háttérrel. Továbbra is alapvető a minisztérium és a civil szervezetek együtt működése, melyhez azonban biztosítani kell a működés feltételeit. Szükség van a szolgáltatás ismertségének, társadalmi presztízsének növelésére. Immár, az idén második alkalommal került megrendezésre az FDTKE és a Bács-Kiskun Megyei Rendőrkapitányság szervezésével kresz- és baleset megelőzési vetélkedő, a tanyagondnokok részére. A mi csapatunk 2. helyezést ért el Richvalszky József közre működésével. A rendőrség fontosnak tartja velünk a kapcsolatot, az ő elmondásuk szerint ezt az egy lehetőséget látják jelenleg a tanyasi lakosság eléréséhez. Itt jegyzem meg, hogy a beszámolóm készítése idején a Kunszentmártoni Rendőrkapitányságnak, Cserkeszőlő külterületén élő, azon veszélyeztetett 65 év feletti lakosokról, akikkel kapcsolatban vagyunk, kérésükre elküldtem a neveket, címmel együtt. Az Unió hangsúlyt fektet arra, hogy a tagállamok megismerjék egymás példa értékű programjait, melynek során elleshetnek egy mástól fortélyokat, megoldási módokat. Ezzel adott esetben nem kell kitalálni az eljárást, hanem alkalmazható egy már jól kipróbált módszer, a helyi viszonyokra hangolva persze. Ezeket a jó gyakorlatokat az Unió választja ki a tagországok által pályázott programokból. Ha egy program bekerül ide, ez igen nagy szakmai megtiszteltetést és presztízst jelent. Magyarország eddig egy ilyen jó gyakorlattal rendelkezik, mégpedig az aprófalvak, tanyák és egyéb külterületek lakóinak ellátást nyújtó

7 falu- és tanyagondnoki szolgáltatással. Ez a szolgáltatási forma az egyik legnagyobb sikertörténet a szociális ellátások rendszerének fejlődésében júliusában a kecskeméti egyesülethez Nagy-Britannia nagykövete látogatott el. Ebben az évben voltak már Szerbiából, Svájcból és Romániából is vendégek, e két utóbbi delegáció Cserkeszőlőt is meglátogatta, szakmai munkánkról érdeklődött. Általában a következőképen alakul egy napunk: Lépcsős munkakezdésünk van. Richvalszky József ig ig, amikor tanítási szünet van ig Tatár Tiborné ig Takács Sándorné ig Lászlóné Zsiros mária ig Richvalszkyné Nagy Katalin ig Szabados Lászlóné ig Munka megbeszélést szinte minden nap tartunk. Ezt nem mindig tudjuk a reggeli órákra időzíteni, -mert akkor kell a házi gondozottakat ellátni-, inkább valamikor a délelőtti órákban, az ebéd hordás előtt tudunk össze jönni egy rövidebb időre. Megosszuk egymás között a közös feladatokat (orvos, gyógyszertár, hivatalos ügyek, kisebb- nagyobb beszerzések). Ezen túlmenően, mindenki a saját területét látja el. Elvégezzük a házi gondozásnál is a szükséges teendőket. Minden olyan feladatot, amivel megbíztak bennünket. Legtöbb esetben a napi bevásárlás a legfőbb teendő. Ivóvizet viszünk, de akadt, akinek a fürdéshez, mosáshoz szükséges vizet is. A nagy bevásárlásokat általában Kunszentmártonban oldjuk meg, havonta egy-két alkalommal. A legfontosabb, hogy leüljünk a magányos emberrel beszélgetni, meghallgatni őket. Ezeknek a beszélgetéseknek aztán vannak egyéb hasznai is, például lehet tájékozódni az ellátottak táplálkozási vagy gyógyszerszedési (vagy nem szedési) szokásaikról. A tanyagondnoki szolgálatnál új dokumentáció, a Tevékenységnapló bevezetésére került sor. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium január elsejével módosította az évi III. szociális törvény, - a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló rendeletét. Ezt az egy dokumentációt kell vezetni a tanyagondnoknak az ellátottakról. Vezetjük még a a jelenléti ívet és a gépkocsi menetlevelét.

8 Naponta vezetem az ebédnyilvántartást, hetente leadom az ebéd megrendelést, havi összesítőt készítek egyeztetem a Napsugár étteremmel augusztusától innen kapjuk a szociális ebédet. Jelenleg epe, - és köszvény diétás igényt tudnak kielégíteni. Az étkeztetéssel és házi segítségnyújtással kapcsolatos összes adminisztrációt vezetem, elkészítem a számlákat. Ezen tevékenységek után járó térítési díjakat beszedjük, ezt a pénzt, a pénzügyi szabályzat alapján kezeljük, - a beszedés napján viszem a Takarék Szövetkezetbe. A tanyagondnoki szolgálatnak fontos feladata a szállítási teendők ellátása. A külterületi lakosság részére, az egyik legfontosabb feladat. Ennek egyrészt fizikai okai vannak hogyan menjen be a tanyáról a községbe? Legtöbbjük, akik igénybe veszik, idős,beteg és nincs is megfelelő járműve, amit használhatna. Szükség esetén a kunszentmártoni szakrendelőbe bevisszük az arra rászoruló idős, beteg embert. Ugyanis mára ellehetetlenült a betegszállítás. Sokszor egész napját a rendelőben, meg órákat a mentőben töltene étlen, szomjan az orvosi ellátásra szoruló. Úgy tudunk rajtuk segíteni, ha Doktor úr jelez, egy -egy sürgős esetben, akkor azonnal visszük. Természetesen nem mentő helyett! Ezzel csak a feladatunkat végezzük. Egyébként vannak néhányan, akiket rendszeresen kell vinni szakrendelésre. Néhány hónappal ezelőtt történt, hogy este 9-kor telefonáltak hozzám a kunszentmártoni orvosi ügyeletről, hogy menjek be egy emberért -a tanyagondnoki szolgálat autójával, mert pénze nincs, meg hozzátartozója sincs olyan aki bemenne érte, megjegyzem kínos volt mert megmondták, hogy mielőtt ellátták, öngyilkos öngyilkos akart lenni, és ittas is volt. Megoldottuk. A dilemmánk ezzel kapcsolatban: a tanyagondnoki szolgálatokra megkapjuk a normatívát, míg a beteg szállításra a mentők igen, mi meg nem. Havi rendszerességgel a bölcsőde konyhájának segítünk a nagy bevásárlásnál, ugyanis Kunszentmártonban veszik meg az alapanyagokat. Itt jegyzem meg, hogy nyaranta a rászoruló iskolásoknak ebédet viszünk, ez év kivétel volt. Az ebéd szállításnál lényeges szempont a gyors kiszállítás. Az ebédnek ugyan olyan minőségűnek kell lenni, amikor megkapja az ellátott, mint ahogy kiszolgálják a főzőhelységben. Tehát igyekszünk, hogy legkésőbb két órán belül mindenki megkapja. Köztudott, hogy a tanyai ember zárkózott, idegenkedik a hivataloktól, és nem szívesen mozdul ki otthonról. Vagy az állapota nem engedi meg, hogy intézhesse az ügyeit. A családsegítővel nagyon jó munkakapcsolatunk van. Sok esetben együtt keressük fel a rászorulót. Legtöbb esetben jó ismerősként fogad bennünket. Bízhat bennünk, hiszen kipróbált, napi kapcsolat ez a tanyagondnok és a tanyai ember között. A családsegítő és gyermekjólét szolgálat munkatársa számára is pótolhatatlan segítséget nyújt a szakmai munkában ez az együttműködés. Másképpen el sem tudna jutni egy egy nehezen megközelíthető tanyára. Főleg, ha viszontagságosabb időjárási körülmények között kell ezt az utat megtenni. A tanyagondnok speciális ismeretei közé tartozik: -helyismerettel rendelkezik, tudja az utakat, az elérhetőségeket, -általános ismeretek a tanyai életformáról, mentalitásról,

9 -általában tudja a területen élők szociális és mentálhigiénés állapotára jellemzőket, -konkrétan ismeri a családokat, jelzőrendszeri tagként előzetes ismereteteket adhat róla. Sokszor olyan problémákat is látunk, melyekbe a személyes kapcsolat miatt nem szeretnénk közvetlenül beavatkozni. Ha mégis szükséges a beavatkozás, akkor esetmegbeszéléssel felkészíthet bennünket az adott probléma kezelésére a családsegítő. Vannak esetek, amikor a családsegítő munkatársat kell vinni, ha szükséges jelenlétünkkel támogatjuk a kollégát, esetleg a háttérben vagy a kocsiban tudunk maradni. Ez vagy előre megbeszélve, vagy jelzés útján dőlhet el. Ha bármi rendkívüli esemény történik, kölcsönösen jelezzük, és ha szükségét érezzük, soron kívül felkeressük a krízishelyzetbe került családot. Mivel a mi munkánk, -segítő, így a kényes eseteket megbeszéljük az illetékesekkel, közvetlenül nem avatkozunk be. A segélyek, -ez általában élelem- kijuttatásában minden alkalommal segítünk. Van akihez havi rendszerességgel meghatalmazás útján visszük a segélyt. Sok esetben rangsorolni kell a teendőinket, ez megtalálható a falugondnoki szolgáltatást definiáló 1/2000-es rendeletben. Mint már említettem három autónk van, ebből a Ford Tranzitot ősszén, az UMVP pályázaton nyertünk. A gépkocsik karban tartása, takarítása, üzemeltetésével járó teendők, pl. szervíz, esetleg javíttatás a feladataink közé tartoznak. Múlt év decemberében a II-es körzet Suzuki Svift autója összetört, beletolattak, február közepére lett kész. Addig a meglévő autókkal végeztük a feladatunkat. A téli rossz, nehezen járható utak próbára tesznek bennünket, mivel egyik autó sem terepjáró, nekünk meg mindennap el jutnunk az ellátottainkhoz. Vannak esetek, amikor a polgárvédelem terepjáróját kell kölcsönöznünk. Mivel ételt szállítunk velük, az ÁNTSZ előírásainak eleget kell tenni. Emiatt sokszor gondban is vagyunk az autók kölcsön adása miatt. Mindenki a saját gépkocsiját vezesse, mert azért felel. A normatíva, akkor igényelhető meg, csak ha tanyagondnok vezeti. Ugyanis Kincstári ellenőrzésnél a menetlevelet kérik. A kölcsönadásnál segít a Polgármester Úr, ugyanis csak az Ő engedélyével adhatjuk oda az autót. Összefoglalva tehát: a tanyagondnok feladatai elsősorban a külterületi lakosság szociális alapellátása, illetve minden olyan feladat ellátása, amely segíti a mindennapi életvitelében az embereket. Így feladataink: -ebédszállítás, -betegek orvoshoz szállítása -szükség esetén orvos beteghez szállítása, -gyógyszer felíratása, kiváltása, -egészségügyi és szociális szolgáltatás (vérnyomásmérés, szűrővizsgálatokra szállítás) -élelmiszerek és egyéb szükségleti cikkek bevásárlása, -lakossági ügyek intézése (csekkek, számlák befizetése), -idős, rászoruló emberek szállítása nyugdíjas klubba, templomba, temetőbe, tüdőszűrésre, -magányos emberek sorsának figyelemmel kísérése, -felmerülő problémák jelzése az illetékeseknek, -közösségi rendezvények szervezésében, lebonyolításában részvétel,

10 -minden olyan feladat elvégzése, melyre az adott területen és az adott rászoruló embernél szükség van, -illetve, amire a munkáltatója utasítja, vagy amire szükség van. És még egy adalék:- Más szolgáltatások ilyen gyors elterjedésének talán anyagi okai is vannak:nehezen vagy nem tudják kifizetni másféle ellátás utáni térítési díjat. Minden hónapban kiszámolom a térítési díjakat, összeszedjük, és a szükséges adminisztráció elvégzése után befizetem a Takarékba. Az ebéd térítési díjakat a számla elkészítésétől számított 30 napon belül beszedjük. Ez általában 95%-ban megtörténik. Sajnos minden hónapban akad 2-3 hátralékos, ezt külön listán leadom a gazdasági osztálynak. Általában ezek az emberek a következő hónap elején,- közepén rendezik a tartozásukat, de ez egy mókus kerék. Nem tudják utol érni magukat, szociálisan nagyon hátrányosak. A területünkön élő ellátottakat folyamatosan értesítjük szóban és írásban is a változásokról. Pl. térítésdíj változásról, vagy az ünnepek miatti munkarend változásról. Intézem az elhelyezéssel kapcsolatos ügyeket. Ugyanis, ha egy idős vagy egy fiatalabb ember olyan helyzetbe kerül, hogy az itthoni ellátását nem lehet megoldani, bentlakásos otthonban keresünk helyet a számára. A környező intézményekbe szükség esetén elmegyek, elviszem a jelöltet, aki a bentlakásos helyet szeretné megnézni. Ha szükség van rá, beköltöztetjük. A kapcsolattartást az ellátottakkal és a hozzátartozóikkal nagyon komolyan vesszük. Ugyan ilyen fontosnak tartjuk a rendszeres megbeszélést a hivatali munkatársakkal, a különféle civil szervezetekkel: Nyugdíjas klubbal, Ifjúsági klubbal, polgár őrség munka társaival, rendőrséggel. A háziorvossal, védőnővel nagyon fontos az együtt működés. Egyházakkal is kapcsolatot tartunk. Több esetben kérjük a segítségüket., szükség esetén tudunk tőlük hozni ételt, italt, ágyneműt, ruhaneműt a rászorulóknak. Állandó kapcsolatban vagyunk a szociális területen működő szervekkel is,pl. Vöröskereszttel, Magyar Máltai Szeretet Szolgálattal. Az Esély Közalapítvány Regionális Forrásközpont, a Munkaügyi Központ és Kistérségi Társulás munkatársaival is kapcsolatot tartunk. Az Életesély Alapítvány is megkeresett bennünket. Így már az ősszel részt tudtunk venni egy ingyenes kredit pontot adó tanfolyamán, amit Kunszentmártonban tartottak. Az Önkormányzattól kaptunk mobiltelefonokat. Így a probléma megoldódott, szükség esetén tudjuk egymást értesíteni, ezenkívül az ellátottak hozzátartozóit, orvost, mentőt, netán a rendőrséget. Az internet, számítógép használata napi tevékenységünkké vált. Továbbképzések: A szükséges továbbképzésekre eljutunk. A kötelező kredit pontokat meg szerezzük. Az ehhez szükséges tanfolyamok elvégzéséhez megkapjuk a hozzájárulást az önkormányzattól. Több esetben ingyenes tanfolyamot találunk. Sokat segít a Duna Tisza Közi Falugondnokok egyesülete.

11 Szakmai folyóiratot, a Szociális menedzsert, évente megrendeltem. Jelentősebb eseményekről cikket írok a helyi újságba, a Falugondnoki Hírlevélbe. Különféle; állapotfelmérő,- ortopédiai vizsgálatokat igény esetén megszervezzük, esetleg helyet biztosítunk neki. Igyekszünk a megszokott időpontokat úgy a házi gondozásnál, mint az ebédek házhoz szállításánál betartani, de akadhatnak technikai okok, pl. az ebéd nem készül el a megszokott időben, vagy valakinél több időt kell eltölteni. Ezután később jutunk a következő ellátotthoz. Ez a késés maximum fél óra lehet. Van, aki ezt rögtön szóvá teszi, és nem mindig jó indulattal. Igyekszünk udvariasak maradni. Az idősek egy része nem tudja elgondolni, hogy mások is léteznek rajtuk kívül. Szeretnék, ha az ebédszállításnál több időt töltenénk náluk nem csak a legszükségesebbet. Ugyanez vonatkozik a házi gondozásra is. Érthető, mert magányosak. Sokuknak más sincs rajtunk kívül, aki rájuk nézne. Egy gondozónak átlag helyre kell elvinni az ebédet, ezen kívül reggelente a házi gondozásba besegítés, ami 3-4 embert jelent átlagosan naponta. Így aztán extra kívánságokra nem igen telik az időnkből. Ezt bizony mind udvariasan meg kell értetni, ami nem mindig könnyű. Szinte minden évben kapunk ellenőrzést. Tavaly nyáron volt egy belső ellenőrzés, röviddel utána a Kunszentmártoni Jegyző bízta meg munkatársait egy átfogó ellenőrzéssel, a tanyagondnoki szolgátnál és a szociális szolgáltatónál, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Viktória Ápoló-Gondozó Otthon és Módszertani Központ is tartott szakmai ellenőrzést miden munka területen. Előző évben a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Rehabilitációs és Szociális Igazgatóság Szociális Főosztálya tartott hatósági ellenőrzést, és a Mák is folytatott helyszíni vizsgálatot. A hiányosságokat, észrevételeket időben pótoltuk. Kora tavasszal az ellátottaink körében, az étkeztetés és a házi segítségnyújtás területén elégettségi vizsgálatot végeztünk, ennek eredményéről testületi ülés keretében számoltam be. Takarítónőnk nincs, így az iroda rendben tartásáról magunk gondoskodunk, a gépkocsik belső tisztaságáról, a szállító edények és ha szükséges az ételhordók tisztán tartásáról is gondoskodunk. A szükséges eszközöket megvásároljuk. Minden gépkocsiban tartunk, az ÁNTSZ élőírásának meg felelő tisztító, -mosó és törlőfelszerelést, valamint vizet. Beszámolóm elkészítéséhez alapként szolgált a Szociális törvény, a Szociális menedzser, a Falugondnoki Hírlevél, a saját munkánkon alapuló adminisztráció és tapasztalat. Cserkeszőlő, Lászlóné Zsiros Mária s.k.

12

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról 1 (Egységes szerkezetben!) NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyírmeggyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályban

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzatának 29/2011. (XII.14.) számú önkormányzati rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról. 1. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Hajdúsámson Város Önkormányzatának 29/2011. (XII.14.) számú önkormányzati rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról. 1. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Hajdúsámson Város Önkormányzatának 29/2011. (XII.14.) számú önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Hajdúsámson Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Falugondnoki szolgáltatás a bonyhádi kistérség 3 településén

Falugondnoki szolgáltatás a bonyhádi kistérség 3 településén Falugondnoki szolgáltatás a bonyhádi kistérség 3 településén Varga Gabriella Katalin Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar IV. évfolyam, szociális munka szak A kistelepülések problémái Hátrányos földrajzi

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya

I. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezet: 2015.02.13. Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (VII.31.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2009. (VII.27.) RENDELETE A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2009. (VII.27.) RENDELETE A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2009. (VII.27.) RENDELETE A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Csönge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2015.(III.6.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgáltatásról

Csönge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2015.(III.6.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgáltatásról Csönge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2015.(III.6.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgáltatásról Csönge Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (X. 28.) sz. önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (X. 28.) sz. önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (X. 28.) sz. önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2008. (IV. 16.) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról. A rendelet célja, hatálya

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2008. (IV. 16.) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról. A rendelet célja, hatálya JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2008. (IV. 16.) rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hely önkormányzatokról szóló - módosított - 1990.

Részletesebben

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2013.(VII.5.)önkormányzati rendelete

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2013.(VII.5.)önkormányzati rendelete Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2013.(VII.5.)önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról szóló 1/2011.(I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Orgovány Nagyközség

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Zákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 Zákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet-tervezete a tanyagondnoki szolgálatról Zákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hely önkormányzatokról

Részletesebben

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2007. /XII.12./ számu Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 MEDINA község Önkormányzati képviselı-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013. (VI. 24.) számú ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013. (VI. 24.) számú ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (VI. 24.) számú ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a tanyagondnoki szolgáltatásról A képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Felsőszölnök Önkormányzat Képviselőtestületének 11/1999. (XI.22.) számú rendelete. tanyagondnoki szolgálatról

Felsőszölnök Önkormányzat Képviselőtestületének 11/1999. (XI.22.) számú rendelete. tanyagondnoki szolgálatról Felsőszölnök Önkormányzat Képviselőtestületének 11/1999. (XI.22.) számú rendelete tanyagondnoki szolgálatról Módosítva: a 2/2007.(I.25.) ÖKT rendelettel, a 12/2008. (IX.15.) ÖKT rendelettel, 3/2010.(II.20.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 40/2007.(VII.20.)

Részletesebben

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 20/2004. (IX. 24.) számú rendelete A tanyagondnoki szolgálatról Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (III.28) önkormányzati rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (III.28) önkormányzati rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (III.28) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Pacsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének../2009. (II. 23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008.

Részletesebben

Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (X.21.) önkormányzati rendelete. A falugondnoki szolgálatról

Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (X.21.) önkormányzati rendelete. A falugondnoki szolgálatról Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (X.21.) önkormányzati rendelete A falugondnoki szolgálatról Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (IV.11.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (IV.11.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (IV.11.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Szakonyfalu Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2000. (IX. 18.) számú rendelete falugondnoki szolgálatról

Szakonyfalu Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2000. (IX. 18.) számú rendelete falugondnoki szolgálatról Szakonyfalu Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2000. (IX. 18.) számú rendelete falugondnoki szolgálatról Módosította a 24/2006. (XII.15.) ÖKT. rendelettel, 11/2008. (IX.15.) ÖKT rendelettel, 3/2010.

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról Jászszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

5/2000. (VII. 3.) sz. rendelete. A falugondnoki szolgálatról

5/2000. (VII. 3.) sz. rendelete. A falugondnoki szolgálatról 5/2000. (VII. 3.) sz. rendelete A falugondnoki szolgálatról Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv-ben kapott felhatalmazás, valamint

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

1. számú melléklet az 54/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez

1. számú melléklet az 54/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez 1. számú melléklet az 54/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez [2. számú melléklet a 9/2008. (I. 24.) FVM rendelethez] A 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet a kistérségi közlekedési szolgáltatások keretében beszerezhető

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3)

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.(II.16.), 4/2005.(I.28.), 37/2005.(VI.8.), 8/2006.(II.20.), 29/2006.(IX.1.), 2/2007.(I.31.), 18/2007.(IV.12.), 7/2008.(I.30.), 22/2008.(IV.30.),

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének. 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete

Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének. 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 Zomba község Önkormányzati képviselő-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének január 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének január 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. január 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat működésének tapasztalatairól Az előterjesztést készítette: Mozsárik

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2015/04. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásában a rendeletalkotásra kijelölt Önkormányzat, Ábrahámhegy Önkormányzata.

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásában a rendeletalkotásra kijelölt Önkormányzat, Ábrahámhegy Önkormányzata. 4. NAPIREND Ügyiratszám: 2-140-6./2014. ELŐTERJESZTÉS A Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 13. - i nyilvános ülésére Tárgy: A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

A falugondnoki szolgálatról

A falugondnoki szolgálatról Csöde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2009.(III.31.) számú rendelete A falugondnoki szolgálatról Csöde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - módosított

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (XI. 30.) TKt rendelete a falugondnoki szolgálatról

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (XI. 30.) TKt rendelete a falugondnoki szolgálatról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (XI. 30.) TKt rendelete a falugondnoki szolgálatról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6/2014.(I.28.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6/2014.(I.28.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6/2014.(I.28.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

MAGYARSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA FALUGONDNOKI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

MAGYARSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA FALUGONDNOKI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA MAGYARSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA FALUGONDNOKI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA 1. A falugondnoki szolgáltatás célja, feladatai: œ Magyarszentmiklós község Önkormányzata 2003. április 15. napjával

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2008.( IV. 18.)rendelete. 1. rész A rendelet célja, hatálya

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2008.( IV. 18.)rendelete. 1. rész A rendelet célja, hatálya Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2008.( IV. 18.)rendelete A tanyagondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a módosításra kiadott 17/2009. (IX. 18.) rendelettel) Öreglak Községi

Részletesebben

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani. Hunya Község Önkormányzat Képviselő - testületének 4/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Hunya

Részletesebben

Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének. 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról 1..

Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének. 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról 1.. Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete a falugondnoki szolgálatról Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-i ülésére a Fehér Gyolcs Alapítvány által házi segítségnyújtás végzésére

ELŐTERJESZTÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-i ülésére a Fehér Gyolcs Alapítvány által házi segítségnyújtás végzésére Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571. Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2008. (IV.16) számú rendelete

Bér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2008. (IV.16) számú rendelete Bér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2008. (IV.16) számú rendelete A falugondnoki és tanyagondnoki szolgálatról Bér Község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (...) rendelete

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (...) rendelete Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (....) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról Kelebia Községi Önkormányzat

Részletesebben

Tard Község Önkormányzatának 4/2003. ( IV.11. ) számú Rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról

Tard Község Önkormányzatának 4/2003. ( IV.11. ) számú Rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról Tard Község Önkormányzatának 4/2003. ( IV.11. ) számú Rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Tard község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló - módosított - 1990.évi LXV.

Részletesebben

8/2001. (VIII.1.) számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról

8/2001. (VIII.1.) számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2001. (VIII.1.) számú rendelete a falugondnoki szolgálatról Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna Házi segítségnyújtás a gyakorlatban Márta Anna 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Házi segítségnyújtás 63. (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Javaslat tanyagondnoki szolgálat létrehozására

Javaslat tanyagondnoki szolgálat létrehozására Az előterjesztés száma: 100/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én 18-órakor megtartandó ülésére Javaslat tanyagondnoki

Részletesebben

Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2009. (III.26.) rendelete. a falugondnoki szolgálatról

Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2009. (III.26.) rendelete. a falugondnoki szolgálatról Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2009. (III.26.) rendelete a falugondnoki szolgálatról Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Előterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 17-i ülésére

Előterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 17-i ülésére Előterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 17-i ülésére Tárgy: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2016. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a szociális étkeztetés szakmai programja

ELŐ TERJESZTÉS a szociális étkeztetés szakmai programja 3. Napirend Szociális étkeztetés szakmai programja 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a szociális étkeztetés szakmai programja Tisztelt képviselő-testület! A Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2012. október 25-én 14 órától tartandó rendkívüli ülésére a Gondozási Központ Családsegítő és Védőnői Szolgálat házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: /2008. Előkészítő: Váradi Gézáné/Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Beszámoló az Önkormányzat fenntartásában működő tanyagondnoki szolgálatok 2015. évi működéséről

Beszámoló az Önkormányzat fenntartásában működő tanyagondnoki szolgálatok 2015. évi működéséről Száma: 609-2 /2016/U1 Tárgy: Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat 2015. évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület! Beszámoló az Önkormányzat fenntartásában működő tanyagondnoki szolgálatok 2015. évi

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzatának 6/2000. (VI.05.) számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról

Zalacsány község Önkormányzatának 6/2000. (VI.05.) számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról Zalacsány község Önkormányzatának 6/2000. (VI.05.) számú rendelete a falugondnoki szolgálatról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló,többször

Részletesebben

Kisszékely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (VI.29) rendelete. Afalugondnoki és tanyagondnoki szolgálatról

Kisszékely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (VI.29) rendelete. Afalugondnoki és tanyagondnoki szolgálatról Kisszékely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (VI.29) rendelete Afalugondnoki és tanyagondnoki szolgálatról Kisszékely Községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2008. (I.30.) önkormányzati rendelete

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2008. (I.30.) önkormányzati rendelete Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2008. (I.30.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról 2 Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzata Dorog Bécsi út 71. 2510. Dorog Város Képviselő-testülete Dr. Tittmann János Polgármester

Dorog Város Önkormányzata Dorog Bécsi út 71. 2510. Dorog Város Képviselő-testülete Dr. Tittmann János Polgármester Baptista Szeretetszolgálat Figyelj Rám! Szociális Szolgáltató Házi Segítségnyújtás Székhely: 2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út. 2. Tel. 06 70 953 53 43.Telephely: 2500 Esztergom, Bánomi ltp. 35. Tel:

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

3. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 118/2015.

3. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 118/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 118/2015. Tárgy: A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módjáról, szervezeti kereteiről és az e feladatok biztosítására kötött ellátási szerződés

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

a falugondnoki szolgálatról

a falugondnoki szolgálatról Dámóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(VII.31.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról Dámóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,

Részletesebben

Heresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének. a falugondnoki szolgáltatásról.

Heresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének. a falugondnoki szolgáltatásról. Heresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006(IV. 28.) rendelete a falugondnoki szolgáltatásról. Heresznye község képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND 1 Kedves Ellátottak! Kérem Önöket, hogy ezen házirendet, amely a nappali ellátás életének fontos meghatározója, szíveskedjenek

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (III. 17.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (III. 17.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (III. 17.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról (Egységes szerkezetben a 12/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 6/2016.(V.02.) önkormányzati rendelete. A falugondnoki szolgálatról

Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 6/2016.(V.02.) önkormányzati rendelete. A falugondnoki szolgálatról Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2016.(V.02.) önkormányzati rendelete A falugondnoki szolgálatról 1 Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2016.(V.02.)

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN A

EGYSÉGES SZERKEZETBEN A Andocs Község Képviselő-testületének 10./2005. (VII.29.) számú rendelete a 7/2009.(VIII.31.) számú, valamint a 9/2011.(VI.22.) számú képviselő-testületi rendeletekben foglalt módosítás szövegével EGYSÉGES

Részletesebben

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete. a falugondnoki szolgálatról

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete. a falugondnoki szolgálatról Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület!

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület! Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs.u. 25. B E S Z Á M O L Ó a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Helesfa Község Önkormányzat 6/2000(XI.2.)sz. rendelete a falugondnoki szolgálatokról

Helesfa Község Önkormányzat 6/2000(XI.2.)sz. rendelete a falugondnoki szolgálatokról Helesfa Község Önkormányzat 6/2000(XI.2.)sz. rendelete a falugondnoki szolgálatokról Helesfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - módosított - 1990. évi LXV. tv.-ben

Részletesebben

1. 1 Az ellátások formái

1. 1 Az ellátások formái Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003. (II.03.) Kt. egységes rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről valamint az ezekért

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK

AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK Sényő Község Önkormányzatának 1/2008. (I. 31.) számú rendeletének 1. számú melléklete AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK Önköltségszámítás 2008. január 01. Az 1993. évi III. törvény, valamint 29/1993. (II. 17.)

Részletesebben