Mi lesz veled, munkahely?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mi lesz veled, munkahely?"

Átírás

1 Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT. XX. ÉVFOLYAM 22. SZÁM (481) NOVEMBER 21. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Gyógyúszás gyerekeknek 4.» Tudományos elismerés Halász Júliának 5.» Itt járt a Nyugat 100 busz 8.» Negyedik helyen focistáink 13. Mi lesz veled, munkahely?

2 TANKOLJON MINDIG OLCSÓBBAN! A Kolozsvári úti üzemanyagkúton 95-ös, 98-as, E 85-ös benzin és diesel üzemanyagok valamint autógáz LPG egész évben kedvezményes áron! A Celldömölk Kossuth u. 16. sz. (Kontyos udvar) alatt épülô 11 lakást, 1 irodát és 5 üzletet tartalmazó társasházban októberi átadással lakások eladók. Lakások: 34,36 m 2 67,02 m 2 SHOP szolgáltatások Online telefontöltési lehetôség Autópálya-matrica eladás Bankkártyás fizetési lehetôség Celldömölk, Kolozsvár úti üzemanyagkút Lakásárak: Ft Ft Érdeklôdni: 95/ , 70/ Nyitva: hétfôtôl vasárnapig Balogh Zsolt vállalkozó

3 Új Kemenesalja» » AKTUÁLIS Cél: a munkahelyek megtartása» NYILATKOZIK A MUNKAÜGYI KÖZPONT KIRENDELTSÉG-VEZETÔJE ÉS NÉHÁNY HELYI KISVÁLLALKOZÓ Számos következménnyel kell számolnunk az idei gazdasági válság miatt. A világban és az országban történtek ismeretében körképet készítettünk a munkaerôpiacon és a helyi vállalkozók körében, hogy kit hogyan érint a válság. Soós Ferencet, a Vas Megyei Munkaügyi Központ Celldömölki Kirendeltségének vezetôjét arról kérdeztük, hogy a munkanélküliek számában megfigyelhetô-e növekedés az elmúlt idôszakban. Naprakész adatokkal tudok szolgálni a térség munkaerô-piaci helyzetérôl, de arról, hogy ezt a gazdasági válság mennyiben befolyásolta, sajnos felsôvezetôi utasításra nem adhatok ki információt. Mint tudjuk, a celldömölki térség munkaerô-piaci helyzetét döntôen 3 fô település, Celldömölk, Sárvár, Jánosháza munkalehetôségei határozzák meg. A foglakoztatási struktúrában jelenleg a feldolgozóiparnak, a mezôgazdaságnak és a vasúti közlekedéshez tartozó különbözô vasútüzemi, közlekedési és építôipari tevékenységnek van meghatározó szerepe. A feldolgozóipar aránya a reprezentatív felmérés alapján 70% körüli a foglalkoztatásban, amely ipari szerkezet a térségre nézve rendkívül kedvezôtlen, és a kiszolgáltatott helyzetet erôsíti. A térség foglalkoztatásában döntô szerepet játszanak ezek a multinacionális cégek, amelyek a szakképzetlen és olcsó munkaerôre építenek. Jellemzôjük a beruházások gyorsasága, viszonylagos olcsósága, a tôke megtérülésének rövid ideje. Meghonosodásukat a jelentôs adókedvezmények, az olcsó területszerzési lehetôségek segítették. A munka jellegét tekintve bérmunka. A termelési technológia univerzális, ami azt jelenti, hogy bármely, fôleg elektronikai alkatrészt igénylô céget ki tudnak elégíteni. A termelés átállítása egy-egy termékre nem kerül sokba. A dolgozók betanítása rövid ideig tart. A regisztrált munkaerô-kínálat, éppen ezért, jól igazodik azokhoz az igényekhez, amelyeket e cégek célul tûztek ki. A fenti okok mellett azonban megállapítható, hogy a celldömölki körzet munkaerôpiaca az egyik leginkább kiszolgáltatott a megyében, viszont országos összehasonlításban, bizonyos mutatók tekintetében kedvezô. A betanított, szakképzettséget nem igénylô munkakörökre nagy volt az igény a feldolgozóipart érintô válság bekövetkezéséig. A térségben jelentôs létszámleépítések következtek be. A celldömölki kirendeltség nyilvántartásában a évben augusztusig átlagosan 724 fô regisztrált munkanélküli szerepelt, amely 6,2% munkanélküliségi rátának felel meg, októberben a munkanélküliségi ráta 5,5% volt. A év statisztikai adatai azt mutatják, hogy ez a celldömölki kistérségben az elôzô évhez képest kedvezôbb, hiszen az év eleje óta a csökkenés folyamatos volt. E pozitív tendenciát augusztusban a pályakezdôk beáramlása szakította meg, és enyhe növekedést regisztráltunk. A regisztrált munkanélküliek számán belül a férfiak aránya 55-60%, a nôk aránya 40-45% között alakult. A szakképzetlenek aránya 40% körül ingadozott, a regisztráltak 9%-a pályakezdô volt. A helyi vállalkozókat arról kérdeztük, hogy mennyire érinti ôket a gazdasági válság, hosszú távon milyen lépésekre kényszerülnek. Kôvári Andrea vállalkozó: Tartok tôle, hogy minden bekövetkezik majd, amitôl félünk. A nagy cégeket már valószínûleg most érzékenyen érinti a világválság. Ez tovább fog gyûrûzni az olyan kisvállalkozásokba is, mint az enyém. A gazdasági nehézségek végsô elszenvedôi a fogyasztók lesznek, leszünk. Ha konkrétan a saját üzletemben kell gondolkodnom, akkor egyet tehetünk: a legjobb tudásunk szerint fogjuk segíteni a vásárlókat, hogy minôségi áruhoz minél gyorsabban és minél kedvezôbb áron juthassanak hozzá üzletünkben most, a karácsonyi bevásárlás küszöbén. Hosszú távon nehéz megjósolni a nehézségeket, de egyelôre nincs szükség létszámleépítésre. A költségekre nagyon oda kell figyelni, és reménykedünk, hogy a kisvállalkozók életét nem fogják még jobban megnehezíteni újabb adóterhekkel. Kovács Csabáné vállalkozó: Egyelôre nem érezzük a gazdasági válság hatásait, az étkezôk számában nem következett be drasztikus változás. Remélhetôleg ez így marad a jövôben is. Palotai Tímea vállalkozó: Úgy gondolom, hogy az én helyzetemben egy enyhe forgalomcsökkenés várható, mivel valamilyen szinten minden család megérzi a válságot, és ezt a gyerekek pénztárcáján is észre lehet venni. A hó végét, illetve a fizetések elôtti idôszakot például még az elfogyott pékáru mennyiségérôl is észreveszem, sajnos olyankor még tízóraiból is kevesebb fogy. Nagyon reménykedem, hogy ha lesz is forgalomcsökkenés, az tényleg csak minimális, mert ilyen kis üzletbôl, mint az enyém is, önmagában így sem tudnék megélni, hát még ha ennél is rosszabb lenne! Balogh Zsolt vállalkozó: A benzinkút forgalmán egyelôre nem vesszük észre a válság jeleit, de ez nem jelenti azt, hogy az emberek nem spórolnának a benzinköltségen, hiszen az ôszi téli idôszakban eleve kisebb a forgalom, kevesebbet autóznak. A személyszállításban viszont már észrevehetô a visszaesés: Téten van egy autóipari beszállító cég, az eddigi 6 busz helyett mely a dolgozókat szállította már csak 3 buszra kaptunk megrendelést. Ezt a termelési kapacitás csökkentésével magyarázták, mely háromötödére esett vissza az autóipart is jelentôsen érintô válság miatt. Ez a csökkenés egyelôre nem veszélyezteti az alkalmazottaim állását, remélhetôleg továbbra is lesz elég munka.»cságoly SZILVIA 3

4 KÖZÉLET «Gyógyúszásra várja a fürdô a gyerekeket Eddig mintegy hatvan gyermek és 18 év alatti fiatal vette igénybe a Vulkán Gyógy- és Élményfürdô gyógyúszás szolgáltatását. Ez ingyenes minden olyan 18 év alatti számára, aki szív- és keringési eredetû megbetegedésekben, krónikus légzészavarban, gerinc- és mellkasdeformitásban, ízületi megbetegedésben, központi és perifériás idegrendszeri károsodásban valamint veleszületett vagy szerzett végtaghiányos állapotban szenved vagy súlytöbblettel küszködik. A kezeléseket rehabilitációs szakorvos írhatja fel. A nyitó és a záró kezelésen kell forintot fizetni, egyébként a kezelések ingyenesek. Amennyiben a szülô elôtt ismeretes gyermeke felsorolt rendellenességének valamelyike, háziorvosi beutaló nélkül, a fürdôn rendelô dr. Záborszky Zitát rehabilitációs szakorvost keresse páratlan heteken szombaton 9 13 óráig. Évente 52 kezelés írható fel, ez gyakorlatilag heti rendszerességgel kétszer 45 percet jelent, így féléves idôtartamot ölel fel. A társadalombiztosító a vidékieknek nemcsak a kezeléseket, de az útiköltséget is téríti. A terápiát gyógytestnevelô, a Vulkán fürdôn, Ádám Ildikó végzi. A csoportos foglalkozások kedden és csütörtökön tól vannak, egyszerre maximum 15 fô vehet részt a terápiás kezelésen.»losoncz ANDREA Bûnmegelôzési elôadás a Városi Általános Iskolában November 6-án a kistérség intézményvezetôinek, pedagógusainak és az érdeklôdôknek Agresszív viselkedés és bûnmegelôzés az iskolákban címmel tartott elôadást Varga Sándor fôhadnagy, a Szombathelyi Rendôr Fôkapitányság Bûnmegelôzési Osztályának munkatársa. Az osztály ötfôs csapattal próbál segíteni a megye területén dolgozó pedagógusoknak és a szülôknek: a gyermeki bûnelkövetés megelôzésének lehetséges formáihoz, illetve a már megtörtént erôszakos cselekedetek kezeléséhez adnak tanácsokat. Baloghné Danka Adél, a Városi Általános Iskola igazgatója elmondta, hogy a legutolsó statisztikák szerint Celldömölk és környékérôl van a legtöbb fiatalkorú elkövetô a megyében. Sajnos, nincs büntetési eszköz sem a szülôk, sem a pedagógusok kezében. Veszprém megyében már mûködik egy olyan fiatalokból álló csoport, akik megelôzés céljából járják az iskolákat, elôadásokat tartanak a szenvedélybetegségek kialakulásáról és azok káros hatásairól. Érdekes módon a gyerekek jobban hisznek kortársaiknak, mint szüleiknek vagy pedagógusaiknak. Az elôadó elmondta: az okok nagy része a mindennapos, médiában, tv-ben, videójátékokban rejlô erôszakos jelenetekre vezethetô vissza. A gyerekek realitásérzéke még nincs kifejlôdve, így azt hiszik, amit ott látnak, az a valós életben is beválik. A rendkívül érdekes és tanulságos elôadás után a jelenlévôket a sajátos nevelési igényû gyermekek oktatásához szükséges törvényi változásokból eredô feladatokról, valamint a kistérségi logopédiai ellátás szervezésérôl tájékoztatták a szakemberek.»takács MÁRIA Új Kemenesalja» KÖZGYÛLÉST TARTOTT A BARÁTI KÖR 2008 évi ôszi közgyûlését tartotta november 8-án a Kemenesaljai Baráti Kör. Az összegyûlt tagokat elsôként dr. Zsiray Ferenc elnök köszöntötte, majd Fehér László polgármester számolt be a hazajáró celldömölki elszármazottaknak a városban történt, illetve folyamatban levô fejlesztésekrôl, beruházásokról, pályázatokról. Pálné Horváth Mária alelnök a évi tanulmányi ösztöndíjpályázat eredményét ismertette, melynek értelmében két felsôoktatásban tanuló, jó tanulmányi eredményû, szociálisan rászoruló diák részesül a baráti kör ösztöndíjában. Ezúttal Nagy Ádámnak és Sárközi Tibornak ítélték oda, ezen kívül három diákot egyszeri támogatásra méltattak. Kiss Jenôné, a kör gazdasági helyzetérôl és a 2009-es év tervezett költségvetésérôl számolt be, majd a baráti kör tagjai a jövô év terveit, programjait, rendezvényeit vitatták meg. A tervek közt szerepel az iskolákkal való kapcsolat felújítása, ezáltal a fiatalok megnyerése. A város jövô év eleji jubileumi rendezvényébe is szeretne bekapcsolódni a baráti kör, valamint az oktatási intézmények életébe különbözô elôadások, bemutatók révén. A gimnáziumi hagyományokat és gyökereiket ápolandó, az öregdiákok szeretnének megemlékezni egykori tanáraikról, és életrajzi kiadványban megjelentetni ôket, valamint az egykor a gimnáziumnak otthont adó József Attila utcai épület falára emléktáblát terveznek elhelyezni. A hivatalos rész után a közgyûlés baráti beszélgetéssel folytatódott.»reiner ANITA A Vörösmarty úti Óvoda Óvodásaiért Alapítvány ezúton szeretné megköszönni mindazoknak, akik adójuk 1%-át az alapítványnak utalták át. A Ft összegû felajánlást az óvodai játékok bôvítésére, a gyermekek egészséges életmódjának, mozgásának biztosítására fordítják. 4

5 Új Kemenesalja» » PORTRÉ Kiemelkedô elismerés dr. Halász Júliának Dr. Halász Júlia, a Berzsenyi Dániel Gimnázium éppen tíz évvel ezelôtt érettségizett diákja jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem Genetika és Növénynemesítés Tanszékének egyetemi tanársegédje a közelmúltban nem mindennapi elismeréssel öregbítette szülôföldje hírnevét. A Junior Prima Díj Magyar Tudomány Kategóriájában díjazott tíz kutató egyike volt. A díjat az élettudományok, a növénygenetika és molekuláris növénybiológia területén bizonyított kiváló és példaértékû teljesítményével, hazai és nemzetközi viszonylatban is újdonságnak tekinthetô eredményei alapján érdemelte ki.» Milyen út vezetett a biológia iránti érdeklôdéstôl a magas rangú elismerésig? Egészen kicsi koromtól kezdve nagyon intenzíven foglalkoztatott a növények és állatok világa. Általános iskolába Kemenesmihályfára jártam, ahonnét kiemelném Árvai Ilona biológiatanáromat, hiszen ô egyike volt azoknak, akiknek hatására eldöntöttem, hogy biztosan ebbe az irányba indulok el. Középiskolába a Berzsenyi Dániel Gimnázium hat évfolyamos képzésére jártam, majd 1998-ban kerültem a budapesti Szent István Egyetem Kertészettudományi Karára. Itt másodéves koromban a Genetika és növénynemesítés elôadásokat rendkívül izgalmasnak találtam, és lehetôségem volt már akkor bekapcsolódni a tanszék kutatómunkájába. Kezdetben különbözô szôlôfajták és -hibridek rokonsági kapcsolatait vizsgáltam molekuláris genetikai módszerekkel. E munkámból tudományos diákköri dolgozat is született, és ötödéves koromban az Országos Tudományos Diákköri Konferencián harmadik helyezést értem el. A diploma megszerzése után felvételiztem az egyetem doktori iskolájába, és abban az évben az áprilisi virágzástól kezdve már egy új, igen izgalmas kutatási területre tértem át: a kajszi termékenyülési viszonyait meghatározó molekuláris rendszer mûködésével kezdtem foglalkozni. Az egyes növényfajok termékenyülésének molekuláris vizsgálata a virágzásbiológiában már akkor is nagyon jelentôs téma volt nemzetközi szinten. Ehhez a kutatási irányzathoz csatlakoztunk, és munkánk eredményeként ma már a magas színvonalú, nemzetközi szaklapokban jegyzett cikkeink, illetve a számos külföldi konferencián elhangzott elôadásaink alapján e szakterület meghatározó kutatóivá váltunk. Az igazi kiugrást egy 2007-ben megjelent közleményem jelentette a növénytudományok egyik világszerte elismert folyóiratában.» Mit lehet tudni a Junior Príma Díj odaítélésérôl? A Magyar Fejlesztési Bank vállalta a 2007-ben alapított Prima Primissima Junior Díj Magyar tudomány kategória gondozását és a nyertesek anyagi támogatását. A harminc év alatti kutatók munkáját elismerô díj odaítélése az alapján történik, hogy minden egyes szakterület átlagos teljesítményét vizsgálják a megjelent publikációk és az ezekre történô nemzetközi visszhang alapján. Majd a szakterület átlagteljesítményét mérik össze a felterjesztett egyén teljesítményével. Engem a Budapesti Corvinus Egyetem rektora ajánlott, és szakmai zsûri döntötte el a díjazottak névsorát.» Jelenleg mivel foglalkozol? A megkezdett úton haladunk tovább, vagyis a gyümölcsfák (kajszi, alma, szilva, mandula, birs) termékenyülésének genetikai alapjait vizsgáljuk, amelynek egyes elemei alap-, más részei pedig alkalmazott kutatást jelentenek. Ezen túl szeretnénk elindítani egy mandulanemesítési programot. Nemrég tanszékünk belekezdett a funkcionális élelmiszerként is használható, nagy antioxidáns tartalmú gyümölcsfajták nemesítésébe, amely során az én feladatom az öntermékenyülô hibridek, nemesítési alapanyagok korai szelekciója DNS-alapú vizsgálatok segítségével.» Mik a további terveid? Ameddig lehetôségem van rá, mindenképp Magyarországon szeretnék maradni. Jelen pillanatban nagyon jó háttérrel dolgozunk az egyetemen, vannak megfelelô pályázataink, amelyek támogatják munkánkat. Napjainkban azonban nekünk is, mint minden kutatónak, nemzetközi porondon kell versenyeznünk. A természettudományban ma már nem létezik egyedül elért eredmény. Az ötletek egyéntôl származnak, de a megvalósítás mögött mindig csapatmunka áll. A kutatócsoportunk magvát ketten alkotjuk a férjemmel, aki szintén az egyetemen dolgozik docensként. Sikereink alapját az adja, hogy mindig közösen és szinte folyamatosan dolgozunk, otthon is. Rengeteget köszönhetek neki, a konkrét tudáson túl a tudományhoz való hozzáállást is tôle tanultam és tanulom most is folyamatosan.» Mit jelent számodra a Junior Prima díj elnyerése? A tudomány területén Magyarországon nem sok díj van, amely által a figyelem ráirányulhat egy csoport vagy egyén teljesítményére. Emiatt óriási dolog, hogy a 30 év alatti kategóriában létrehozták ezt a díjat, ami által eljuthat a tevékenységünk, munkánk a közélet felé, hiszen a média kiemelkedôen foglalkozik a díjazottakkal. Emellett hatalmas élmény volt egy Nobel-díjas kutatótól átvenni a díjat. Mindenképpen ösztönzôleg hat és megerôsít abban, hogy folytassam ezt a munkát, és ezen az úton haladjak tovább. Remélhetôleg komoly fordulópontot is jelent majd az életemben a hosszú távú megbecsülés és a hazai tudományos elismertség szempontjából.»reiner ANITA» Köszönetnyilvánítás A Városi Óvoda Vörösmarty úti tagóvodájának Búzavirág csoportjában néhány önfeláldozó szülô kifestette a csoportszobát és a gyermeköltözôt. Köszönjük mindazoknak a szülôknek, akik pénzükkel, munkájukkal és szabadidejük felajánlásával hozzájárultak ahhoz, hogy a csoportba járó gyerekek otthonosabb, szebb, gyermekközelibb környezetben tölthessék el óvodás éveiket.»a CSOPORTVEZETÔ ÓVÓNÔK 5

6 GAZDASÁG «Új Kemenesalja» Új lehetôségek a vidék elôtt Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretein belül 2008 ôszétôl a vidékfejlesztési projektek kerülnek elôtérbe. Az október 29-én, Ikerváron megtartott lakossági fórumon az FVM szakállamtitkára beszélt a Program intézkedéseirôl, a támogatásokról és válaszolt számos témába vágó lakossági kérdésre. Dr. Forgács Barnabás, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közösségi ügyeiért felelôs szakállamtitkára várta Ikervárra a téma iránt érdeklôdôket. Beszédében bemutatta az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) intézkedéseit, céljait, a támogatási lehetôségeket. Elmondta, hogy az ÚMVP keretében a ig terjedô idôszakban mintegy 1300 milliárd forintos uniós és nemzeti támogatási lehetôség nyílt meg a magyar mezôgazdaság és a magyar vidék fejlesztésére. Az ÚMVP III. tengelyének intézkedései a vidéki térségekben élôk életkörülményeinek, életminôségének és jövedelemviszonyainak javítását szolgálják. Elmondta, hogy jelenleg a III. tengelyen belül négy intézkedéscsomag keretében adható be támogatási kérelem:» Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása: a támogatás fô célja, hogy uniós támogatások felhasználásával minél több új munkahely létesülhessen, megtarthatóak legyenek a vidéki térségek munkahelyei. A mûködô KÁVÉ MELLETT HEGYI NÓRÁVAL Hegyi Nóra, az RTL Klub szerkesztô-riportere, mûsorvezetô lesz vendége a Cselekvô Összefogással Celldömölkért Egyesület rendezvényén Fehér Lászlónak. Az egyesület Egy csésze kávé mellett címmel indít közéleti beszélgetô sorozatot, melynek nyitóprogramján, december 4-én 18 órától a Kemenesaljai Mûvelôdési Központban a celldömölki származású Hegyi Nórával találkozhat a közönség. Nóra az RTL Klub csatornáján egyebek mellett a Híradóban, a XXI. század címû mûsorban szerkesztô-riporterként dolgozik, a Házon kívül mûsorban pedig mûsort vezet. mikrovállalkozások beruházásainak, mûszaki-technológiai fejlesztésének támogatása, vállalkozói aktivitás, innovációs képesség ösztönzése e terület feladata.» Turisztikai tevékenységek ösztönzése: a vidéki munkahelyek létrehozása vagy megôrzése érdekében támogatást nyerhetnek a falusi, agro-, és ökoturisztikai fejlesztések, melyek szintén fontos szerepet töltenek be a vidék életében. Ide tartozik a magán szálláshelyek kialakítása, ifjúsági és gyermektáborok kialakítása, sátortáborok és turistaházak létrehozása, lovas-, vadász- és horgászturizmus, borturisztikai szolgáltatások szervezése, fejlesztése.» Falumegújítás és -fejlesztés: a településkép, a vidéki lakókörnyezet és a közösségi terek, közterületek állapotának javítása, valamint a helyi termékek értékesítési feltételeinek javítása céljából új piacok létrehozására igényelhetô támogatás. Ilyen például a parkok, sétányok kialakítása, játszóterek létrehozása, helyi piac kialakítása.» Vidéki örökség megôrzése: támogatás igényelhetô a vidéki térség településein a kulturális örökség megtartása, helyreállítása, korszerûsítése, ezen belül a településkép és a környezet állapotának javítására, az épített, természeti és kulturális örökség, a helyi identitás megôrzésére, megújítására. Mindezek célja a vidéki települések vonzóbbá tétele. Az októberben megnyílt támogatási lehetôségek mindegyikére november 30- ig lehet beadni a támogatási kérelmeket. Az uniós vidékfejlesztési források odaítélésekor az ún. LEADER-szemlélet érvényesül, ennek megfelelôen Helyi Akciócsoportok (HACS) alakultak, melyek elôkészítették az adott területre vonatkozó Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát (HVS). A szakállamtitkár azt is elmondta, hogy az országszerte megalakult 96 LEADER HACS feladata a szakmai segítség nyújtása az erre igényt tartóknak. A Sárvár-Celldömölki kistérség területén a Sághegy LEADER Egyesület (SLE) elnöke, Dr. Galántai György tartott tájékoztató fórumot Káldon, november 4-én. A tájékoztatón szó esett az ÚMVP III. tengelyének október 18-án megjelent 4 vidékfejlesztési rendeletérôl, illetve a HVS megvalósításáról. A tájékoztató fórumon szép számmal képviseltették magukat a kistérség településeinek polgármesterei, vállalkozói. Dr. Galántai tájékoztatójában elmondta, hogy magalakult az Egyesület munkaszervezete, a répcelaki irodában 2, a jánosházi irodában 1 munkatárs várja az érdeklôdôket, a támogatást igénylôket. Ismertette, hogy a SLE lefedettségi területén található 58 településen az intézkedéscsoportok finanszírozására mintegy 1,8 milliárd forint áll rendelkezésre között. Példaként elmondta: a mikrovállalkozások és a falusi turizmushoz kapcsolódó projektek megvalósításához 60-65%-os támogatás igényelhetô, melynek minimális összege 1200 euronak megfelelô forintösszeg, maximuma eurot meg nem haladó forintösszeg. Támogatásra pályázhat bárki, aki a feltételeknek megfelel, tervei illeszkednek a HVS-ba, legyen az önkormányzat, önkormányzati társulás, kisebbségi önkormányzat, civil szervezet, vállalkozás, egyházi vagy természetes személy. A fórum után a jelenlévô kistérségi polgármesterek átvehették a LEADER közösséghez való tartozást igazoló táblákat. A pályázni szándékozók tehát november végéig nyújthatják be pályázataikat, bár dr. Forgács Barnabás az ikervári fórumon jelezte, hogy ha szükségesnek látja, kitolja a támogatási kérelmek leadásának határidejét két héttel. A következô pályázat benyújtási határideje 2009 májusában lesz, majd azt követôen októberben, tehát ismétlôdô rendszerben kerülnek meghirdetésre ugyanezek a jogcímek.»cságoly SZILVIA 6

7 Új Kemenesalja» » KITEKINTÔ Testvérvárosaink III. Serramazzoni A testvérvárosi mozgalom a II. Világháborút követôen 1951-ben indult el hódító útjára. Egy olyan típusú együttmûködési formát szerettek volna létrehozni, mely találkozókat tesz lehetôvé, melynek során két önkormányzat az európai értékeket szem elôtt tartva lép fel a jelentkezô problémákkal szemben. Jelenleg több mint testvérvárosi kapcsolat létezik a világon, ebbôl közel hazánkban. Az Európai Bizottság kiemelten támogatja az új testvérvárosi kapcsolatok megkötését, illetve a meglévôk ápolását. Celldömölkön az elmúlt 15 évben már voltak próbálkozások a köztünk és testvértelepüléseink közötti gazdasági kapcsolatok megerôsítésére is. Harmadik testvérvárosunk az olaszországi Serramazzoni tôlünk kb km-re található Olaszország szívében, Emilia Romagna tartományban, Modena megyében. A kapcsolat 1993 körül kezdôdött városunk akkori vezetôjének személyes ismeretsége révén. A kezdeti protokolláris látogatásokat kulturális és sport cserekapcsolatok követték, s a testvérvárosi szerzôdést 1996-ban írták alá. Ebben az idôszakban több alkalommal jártak ifi focistáink Serramazzoniban, akik egyszer még az Enzo Ferrari tiszteletére rendezett nemzetközi labdarúgó-tornán is becsülettel helytálltak. Szinte a szomszédban található Maranello, a Ferrari fellegvára Forma I-es múzeumával, pályájával és szerelômûhelyével. A tengerszint felett 791 m-re fekvô település rendkívül sokarcú. Állandó lakossága 7300 fô, de a nyári hónapokban ennek a három-négyszeresére is nôhet. Egyik irányban a tenger közelsége, másik irányban a hegyvonulatok teszik érdekessé az ide látogató, aktív kikapcsolódást keresô vendégek számára a várost. Serramazzoni nevét a Serra (hegygerinc, hegyvonulatok), valamint a Mazzoni (egy neves arisztokrata család) összetételbôl kapta. A város akkori területe korábban Modena fennhatósága alá tartozott, akinek adót kellett fizetniük. Ez nagy teher volt az itt élô, fôleg mezôgazdasággal foglalkozó lakosok számára. Az adófizetési kötelezettség azután szûnt meg, miután a Mazzoni család felvásárolta a várost körülvevô földterületeket és felépítették a mostani település elsô házait és utcáit, egy kis templomot és egy kisebb fajta erôdöt (1770 körül), mely azóta is a Casa Mazzoni nevet viseli a város központjában. Letekintve a 791 méteres dombról, zöldövezetekkel körülvett csodás kilátás nyílik a Serramazzonit körülvevô síkra. A település az 1960-as években kezdett el jelentôsen fejlôdni, azóta képes kihasználni nagyszerû adottságait turisztikai és sportolási lehetôségeket tekintve. Nagyon sok szálloda, panzió, teniszpálya, röplabdapálya valamint egy uszoda, egy stadion is épült, melyek biztosítják az idelátogatók felhôtlen és zavartalan kikapcsolódását. A stadionban minden nyáron neves focicsapatok tartják edzéseiket, ugyanígy járt már a településen több elsôrangú és világhírû teniszbajnok is. Ezen felül gyalogos és mountain bike túrák sokasága segítségével lehet megismerkedni a táj szépségeivel és történelmi nevezetességeivel. A látványosságok közül talán elsô helyen áll Serramazzoni egyik külterületén, Monfestinon megépített kastély-erôdítmény. Nem ismert építésének pontos ideje, de az biztos, hogy fontos stratégiai szerepet töltött be a terület védelmében. Közel 200 éven keresztül védelmezte a longobárdokat, majd azok bukása után a terület a frankok kezébe ke- A család az a hely, ahol az embert önmagáért szeretik, és feltétel nélkül elfogadják. Bíró László gondolatával hívta idén is a családokat, édesanyákat, édesapákat a gyerekeikkel együtt a Szent Benedek Iskola. A szülôket szellemi táplálék várta, melyre rohanó, gyorsan változó világunkban egyre nagyobb szükségünk van. A programok sorát az iskola irodalmi színpadának A beteg erdô címû elôadása nyitotta, majd 10 órától Balczó András, háromszoros olimpiai és tízszeres világbajnok öttusázó tanúságtételének lehettek részesei a családnap résztvevôi. A délelôtt folyamán Komáromi Mária és János, egy rendkívül szimpatikus budapesti házaspár osztotta meg gondolatait a boldog házasságról és gyermeknevelésrôl. A közösen elfogyasztott ebéd után kiscsoportos beszélgetéseken vehettek részt a családok, ahol a délelôtt folyamán hallottakról elmélkedhettek. A családnap zárásaként játékos vetélkedôkön mérhették össze tudásukat a résztvevôk. Akik rült, amely politikailag a Modenától való elszakadást is eredményezte. A mai Serramazzoni a már elôbb említett sajátosságai mellett még egy dologgal büszkélkedhet: vendéglátóipari iskolájával, mely méltán híres az egész országban. Nemcsak iskola, de szellemi központ is, ahol az olasz és más országokból érkezett diákok a hazai és nemzetközi ízek megismerésén túl a vendéglátói kultúra legkülönbözôbb formáit is mesteri módon el tudják sajátítani. a forma-1 múzeum Együtt egymásért, egy-másért A várost már több ciklus óta Luigi Ralenti polgármester vezeti, akinek fô törekvése a történelmi értékek megôrzése, a középkori hagyományok újjáélesztése mellett a modern igényeknek való megfelelés azért, hogy még több turista látogasson el Serramazzoniba, s minél többen megismerkedhessenek a tájegység példátlan szépségeivel. A városaink közötti kezdetben intenzív kapcsolat mára már kissé lanyhult, ennek oka nem utolsó sorban a településeink közötti távolság. Városunk vezetôi azonban bíznak benne, hogy kapcsolatunk elsôsorban kulturális téren tovább fog majd folytatódni.»takács MÁRIA ezeken a kihívásokon nem kívántak részt venni, azok kávé, üdítô, édesség vagy ropogtatni való mellett beszélgethettek a világ dolgairól. Az óvodás és iskolás gyermekeket egész napos játékos foglalkozásokkal várták a szervezôk, akiknek reményei szerint a családi kapcsolatok megerôsödnek az együtt eltöltött idô és programok által. Bíró László gondolatát idézve: Hisszük és valljuk, hogy minél több boldog család lesz, annál boldogabb lesz nemzetünk.»cs.sz. 7

8 MÛVELÔDÉS «Új Kemenesalja» Az Egyesült Államok története az elnökválasztások tükrében Azt hittem, hallunk valami jó, szaftos kis pletykát Én is úgy gondoltam, többet tudunk meg az elnökök magánéletérôl Nem vagyok nagy Amerika-rajongó, de egészen jó elôadás volt, sok humorral fûszerezve ilyen és hasonló véleményeket hallottam az amerikai elnökválasztásokról szóló elôadás után, melyet a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtárban szerveztek november 13-án. Hahner Péter 1985 óta a Pécsi Tudományegyetemen tanít történelmet. Eleinte a francia, majd az amerikai történelemmel foglalkozott PhD értekezésében pedig mindkettônek teret szentelt ban jelent meg Az Egyesült Államok elnökei címû kötete, mely sorrendben a második volt. Több mint tíz éve foglalkozik tehát a témával, avatott ismerôje. Az elôadás elején rövid vázlatot kaptunk az Egyesült Államok parlamenti felépítésérôl, hogy kissé érthetôbbé váljon a sokak számára kaotikusnak tûnô elnökválasztás. Mint tudjuk, elnökválasztás négyévente van az Egyesült Államokban is, de a szenátusba 6 évente választanak szenátorokat. Minden állam 2 2 szenátort delegálhat, kétharmadukat 2 évente lecserélik. Amerikai elnökválasztáson minden olyan amerikai állampolgár indulhat, aki a 35. életévét betöltötte. Mindenki két választáson mérettetheti meg magát, és 10 évnél hosszabban nem maradhat ezen a poszton. Ha az elnök bármilyen oknál fogva akadályoztatva van (meghal vagy megbukik), az alelnök lép a helyébe óta mindig november elsô hétfôjét követô kedden kell választásokat rendezni, hiszen ekkor legvalószínûbb a magas részvételi arány. A választásoknál is megfigyelhetôek bizonyos törvényszerûségek, egyik ilyen, hogy erôs kezû elnököt ritkán váltanak le, nem váltják le az elnököt háború esetén sem ekkor a folyón való átkeléskor nem cserélünk lovat -elv érvényesül. Ezután szemléletesen felvillantotta az elnökök portréin keresztül az Államok több mint kétszáz éves történelmét jelentôs fordulópont volt, hiszen Amerika ekkor függetlenedett. A cél a szinte kormány nélküli élet volt, a kormányzást A konföderáció cikkelyei alapján végezték. Ez azonban nem vezetett eredményre, az alapító atyák 1887-ben új alkotmányt hoztak létre. És záporoztak a nevek: George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, James Madison, James Monroe, John Quinsey Adams stb., megtudhattuk, hogy kit gyilkoltak meg, ki volt maga esztelen gyilkos, melyik volt az elsô nagyon problémás választás, mikortól beszélhetünk ún. sárdobálásról a politikában. Elhangzott, kit ábrázoltak a lapok szamárként, és pártja ezt a negatívumot hogyan tudta pozitív megvilágításba helyezni; hogy honnan ered a Teddy mackó elnevezés; hogy ki volt Amerika legszûkszavúbb elnöke, hogy Roosevelt gyermekbénulás következtében tolószékben élte életét, és hogy a politikáról Ronald Reagan megválasztásáig azt vallották Amerikában, hogy showbussines csúnya emberek számára. Az elôadást Hahner Péter azzal zárta: Barack Obama megválasztásával az Egyesült Államok népe bebizonyította, hogy hisz a demokráciában.»losoncz ANDREA 100 éves a Nyugat KOMOLYZENE Száz éve, 1908-ban indult útjára a magyar irodalom legnagyobb hatású folyóirata, a Nyugat. Ennek emlékezetére nyílt idén márciusban a Petôfi Irodalmi Múzeumban egy átfogó, reprezentatív kiállítás, melynek elkészítették utazó változatát is. A Nyugat 100 busz június óta járja az országot, november 11-én megérkezett Celldömölkre is. Az 1908 és 1941 között megjelent folyóiratban Ady Endre, Babits Mihály, Móricz Zsigmond, Kosztolányi Dezsô, Karinthy Frigyes és még sok száz tehetséges író, költô közölt írásokat. A 19. század végi új stílusirányzatok ugyanúgy megjelentek benne, mint a nyugati modern irodalom legfrissebb törekvései. A Nyugatot többféle megközelítésben bemutató utazó kiállítás egy különleges, élményekkel teli irodalmi idôutazásra nyújtott lehetôséget az érdeklôdôknek. A guruló, interaktív múzeum a korszakos jelentôségû folyóirat történetét és fontosabb alkotóit dokumentumok és fotók százaival mutatja be, de a szerzôk hangfelvételek és archív filmfelvételek segítségével is megelevenednek elôttünk. A Nyugat mûködésével kapcsolatos egyéb információkat érintôképernyôs számítógépeken lehet elolvasni, a vetített anyagok és filmrészletek pedig további érdekességekbe engednek bepillantást.»reiner ANITA FIATALOKNAK A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár ifjúsági hangversenybérletének elsô elôadására november 13-án került sor. Az általános és középiskolás fiatalok egy zongorista házaspár elôadásában hallgathattak meg versekkel tarkított négykezes zongoramûveket. Várnagy Andrea és Farkas Zsolt Zeneképzelet címmel már a második CD-jét jelentette meg a közelmúltban. A hangversenybérlet-elôadás során a zenemûvekhez illô versrészletek hangzottak el, így például egy Nemes Nagy Ágnes-vers Csajkovszkij Diótörôjével, vagy Csukás István verse Grieg Peer Gyntjével fonódott össze. Az elôadók nem titkolt célja, hogy összeállításukkal felkeltsék az ifjúság érdeklôdését a komolyzene iránt és fogékonnyá tegyék ôket annak befogadására.»r. ANITA 8

9 Új Kemenesalja» » MÛVELÔDÉS» PROGRAMAJÁNLÓ November 26., A Theatrum ifjúsági színházbérlet elsô elôadása: Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde címû színjátéka a budapesti Nevesincs Színház elôadásában. Helyszín: a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár színházterme. November 29., CSERE- BERE vásár megunt, vagy kinôtt játékok, gyermekruhák adás-vétele. Helyszín: a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár elôcsarnoka. December 5., Házhoz megy a Mikulás Bôvebb információ és jelentkezés Tóth Andrea szervezônél a 95/ es telefonszámon. December 6., A Téltündér ajándéka címmel zenés mikulásváró mûsor, közremûködnek: a Koktél Duó és a Tücsök bábcsoport. December 6., Kálmán Imre: A csárdáskirálynô nagyoperett a budapesti Blaha Lujza Színház elôadásában. Információ kérhetô Benke Csaba szervezônél a 95/ es telefonszámon. December Adventi meglepetések vására a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár elôcsarnokában. A vásáron árusíthatnak mindazok, akiknek vannak karácsonyi portékáik (könyvek, képek, dísztárgyak, sütemények) és termékeik. A vásár ideje alatt karácsonyi játszóház, filmvetítés, ünnepi mûsor és sok más meglepetés várja az érdeklôdôket. A programról felvilágosítás kérhetô Lónainé Kondics Zsuzsanna szervezônél a 95/ es telefonszámon. Pavarotti-emlékest Luciano Pavarottira, a tavaly elhunyt halhatatlan tenorra emlékezô mûsorral érkezett a mûvelôdési központba Kenéz György és Kovácsné Szabó Éva november 7-én. A mintegy másfél órás zenei kalandozás során tizenhat, Pavarotti nevével fémjelzett dallam csendült fel, megidézve a legnagyobb zeneszerzôket: Puccinit, Verdit, Donizettit és néhány általuk komponált mûvet. Luciano Pavarotti pályafutása alatt 35 szerepet énekelt el, és mindvégig az olasz operairodalom nagykövete, virtuóz tolmácsolója maradt. 48 lemez és 44 év adatott meg neki a színpadon. Az élettörténeti adatokkal és adalékokkal átszôtt elôadás során a vetített képes zenei betétek hozták még közelebb a közönséghez a Három tenor egyikének lenyûgözô mûvészetét. Az emlékezô mûsor Puccini Turandot áriájával vette kezdetét, majd a Bohémélettel és a Toscával folytatódott. Ezen kívül Verdi Rigolettójából, Trubadúrjából, Aidájából hangzottak el Pavarotti-áriák. A magas C királya jelzôvel illetett méltán világhírû tenor barátaival, Andrea Bocellivel, Liza Minellivel, Bryan Adamssel közös produkcióiba is betekintést nyerhettek a zenekedvelôk; a mûsor zárásaként pedig Pavarotti utolsó budapesti fellépésének koncertfelvételébôl hangzott el részlet.»reiner A. Fiatal festô elsô tárlata a fürdôn Újabb fiatal alkotó mutatkozott be a Vulkán Gyógy- és Élményfürdô konferenciatermében: a B. Hegyi Viola rábapatyi amatôr festômûvész munkáiból rendezett kiállítás november 7-én, pénteken nyílt meg a nagyközönség számára. A fiatal festônô grafikákat, fafaragásokat is készített korábban. Ma inkább olajfestményekkel, falfreskókkal, beltéri faldekorációkkal foglalkozik. Baráti rábeszélésre hozta el munkáit a Vulkán Gyógyés Élményfürdôre. A festmények témája kettôs: egyrészt vallásos áhítat, másrészt a mindent betöltô, elsöprô erotika. Vallás és erotika két ellentétes fogalom, mégis mindkettô magában hordozza az extatikus élményt, a gyönyört. A képek többségén az intenzív, belülrôl fakadó mozgás dominál. A színek is ezt az intenzitást tükrözik nyitotta meg a kiállítást Györéné Losoncz Andrea. A kiállítás mediterrán hangulata megidézi a nyári estéket. Ezért ajánlom a kiállítást mindazoknak, akik a hideg, borongós ôszi idôben egy kis napsütésre vágynak. A tárlat november 30-ig tekinthetô meg.»lilo Emlékkiállítás a tárházban Felhívás! Tisztelettel kérjük, hogy támogatásával segítse a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fôiskola (Beregszász) épületének felújítását! Az erre szánt összeget a Kárpátaljai Magyar Fôiskoláért Alapítvány bankszámla számára lehet utalni: OTP Bank Nyíregyházi Fiókja, Adószáma: A lakossági adományozás módjáról információ kérhetô a Kemenesaljai Mûvelôdési Központban személyesen, vagy a 95/ es telefonszámon. Werner Alajos, egykor Celldömölkön is szolgált római katolikus plébános halálának 30. és Celldömölkrôl történt elhurcoltatásának 41. évfordulója alkalmából rendeztek emlékkiállítást a katolikus kegytemplom tárházában, melynek megnyitója november 8-án volt. A rendezvényen egybegyûlteket elsôként Nagy Péter plébános köszöntötte, és ismertette Werner Alajos életútját. Az atyát ban helyezték a kiscelli Szûzanya kegyhelyére Isten szolgálatára. Itt tartózkodása alatt kórust alapított, mellette hittant oktatott, felújíttatta az orgonát. A tárlatmegnyitó keretében Fábián Gábor karnagy ünnepi beszédét követôen került sor a török hódoltság idején Dénesdre menekített Mária szobor másának felszentelésére és megáldására. A Mertus Juraj szobrászmûvész készítette szobor Boznánszky Ferencnek, a celldömölki Máltai Csoport jeles képviselôjének köszönhetôen került a kiscelli szûzanya kegyhelyére. Werner Alajos atya emlékezetére egy CD is elkészült a közelmúltban Orgonamuzsika a Kiscelli Szûzanya Kegytemplomában címmel. Az ünnepségen résztvevôknek lehetôségük nyílt a hanganyag meghallgatására, Nagy Péter plébános pedig köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik a lemez létrejöttében közremûködtek.»ra 9

10 ISKOLÁINK ÉLETÉBÔL «Felavatták az új gólyákat október 10-én újra megrendezték a gólyabált a Berzsenyi Dániel Gimnázium diákjai, ezúttal a megújult mûvelôdési központban. Az eseményre a gólyák nagyon készültek. Izgatottan várták, hogy vajon melyikük milyen vicces feladatot fog kapni. A rendezvényre az iskola több régi tanulója is visszalátogatott. A hagyomány szerint elôször az új osztályok mûsorait láthatták a jelenlevô tanárok és diákok. Vidám hangulat fogadta a paródiákat, divatbemutatót és táncokat. Az idén 4 fôs zsûri is pontozta a bemutatott produkciókat, valamint az utána következô feladatokat, amit a felsôbb évesek állítottak össze. Ezek között voltak újak és klasszikusak is. Szerencsére az új diákok hôsiesen állták a sarat. Énekeltek, táncoltak, viccet meséltek, fogat mostak háttal egymásnak. A fogkrémbôl jutott bôven az arcra, nyakra is, a nézôk nem kis derültségére. Volt, aki fekvôtámasz közben lufit durrantott. A feladatokat a diákok vidám hangulatban Új Kemenesalja» » HÍREK A GIMNÁZIUM ÉLETÉBÔL A GIMNAZISTÁK TOLLÁBÓL szurkolták végig. A mûsor végén bálkirályt és királynôt választottak, valamint elhangzott a szokásos gólyaeskü - fél lábon Az est végén mindenki fáradtan, de élményekben gazdagon, jó hangulatban tért haza. *** A gimnáziumban minden ünnepélyre komolyan készülnek a diákok és tanáraik is. Idén egy verses-zenés összeállítással emlékeztek meg az októberi eseményekrôl, amit korabeli ruhákkal, fegyverekkel és díszlettel igyekeztek emlékezetessé tenni. A mûsort az énekkar rendhagyó elôadása zárta, akik az 56 zúgó ôsze c. dalt énekelték el az Imperátor együttes élô rockzenei kíséretével.»írta ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: 8. H. OSZTÁLY Egészségnevelési nap a szakközépiskolában Idén elsô alkalommal rendeztek egészségnevelési napot a Mûszaki Szakközépés Szakiskolában, november 14-én. A rendezvény kezdetén Sipos Tibor igazgató köszöntötte az intézmény tornacsarnokában összegyûlt diákokat és tanárokat, majd Tamás Gáborné, a program szervezôje beszélt a nap jelentôségérôl. Mint elmondta, napjainkban a diákság nem az egészséges életmód szerint él, és szinte tudatosan rombolja egészségét. Ezért nagy szükség van arra, hogy a gyerekek tájékozottak legyenek az egészségvédelem és -megôrzés területén. A diákokat gazdag programmal várták az egészségnevelési napon. Dr. Oblidál Zoltán belgyógyász fôorvos elôadása révén a túlsúly, a mozgáshiány egészségre kiható következményeirôl hallhattak, valamint a magas vérnyomás megelôzésérôl, rizikófaktorairól a gyermek- és serdülôkorban. Ezután egy jódtartalmú, nemrég forgalomba került ásványvizet ismerhettek meg, majd Maár Tamás amatôr testépítô az egészséges tömegnövelô edzésrôl, és a táplálék-kiegészítôkrôl beszélt. Az ételkóstoló alatt az iskola pom-pom csapata mutatkozott be, majd különbözô elôadásokon vehettek részt a tanulók. Így például a környezetvédelemrôl, az egészséges táplálkozásról, a rákszûrésrôl, az újraélesztésrôl szerezhettek hasznos ismereteket.»ra NYÍLT NAP A LEENDÔ KISGIMNAZISTÁKNAK A Berzsenyi Dániel Gimnázium hat évfolyamos képzése iránt érdeklôdô hatodik osztályos diákoknak és szüleiknek november 8-án tartottak óralátogatásra is lehetôséget adó nyílt napot az intézményben. Vinter József igazgató tájékoztatójában elmondta, az as tanévben kísérleti jelleggel elindított hat évfolyamos képzés nem tömegoktatás, sokkal inkább az a célja, hogy a korábban érô tehetséges gyerekeknek lehetôséget biztosítson a kiválásra, és egy homogénebb csoportban történô elmélyültebb, gyorsabb haladásra. A képzés elônyeit ismertetve az intézményvezetô elmondta, hogy a tanulók a legfogékonyabb életkorukban kerülnek a középiskolába, ahol terhelésük arányosabb, magasabb színvonalú munkára ad lehetôséget. Emellett nem megy el felesleges idô felzárkóztatásra, hiszen közel azonos felkészültséggel kerülnek a gimnáziumba, és több idô jut tehetséggondozásra, az ismeretek elmélyítésére, rendszerezésére. Az intézmény pedagógiai programja, eredményességi mutatói, a választható fakultációk és a felvételi eljárás ismertetése mellett az országos kompetenciamérés eredményeit is bemutatta az intézményvezetô, és szólt az iskolában folyó sikeres oktatómunkát jól példázó felsôoktatási továbbtanulási mutató magas számáról is.»reiner ANITA 10

11 Új Kemenesalja» » OLVASÓI OLDAL Megkérdeztük» válaszoltak Veszélyben érzi munkahelyét?»kérdez: reiner anita»fotó: major tamás Molnár Zoltánné Németh Elisabeth Horváth Géza Borhyné Petróczy Magdolna Én nem dolgozom, ugyanis rokkantnyugdíjas vagyok. A lányom a Cellcompban dolgozik, ott sajnos már rebesgetik a nagy leépítéseket. Mindennek a kisemberek isszák meg a levét, akik eddig is alacsony szinten tengôdtek, azoknak lesz most is a legrosszabb. Állítólag a Dunántúlon lesz a legtöbb munkanélküli. Szeretnék elhelyezkedni, de semmi jóra nem számítok, talán majd a csökkent munkaképességûekhez sikerül. Emellett gazdálkodunk is, de már az sem éri meg, nem hozza vissza az árát a belefektetett tôke. Jelenleg munkanélküliek vagyunk a párommal. Ebben a nagy gazdasági válságban egyelôre inkább nem is keresünk munkahelyet, ehelyett valamilyen, a munkaügyi központ által támogatott képzésre megyünk el. A varrodában, ahonnan eljöttem, létszámleépítésrôl nem beszéltek, inkább létszámstopról volt szó. Ha beszélnénk valamelyik idegen nyelvet, biztos kimennénk külföldre dolgozni. A válság kapcsán biztos, hogy most nehezebb munkát találni, a kisebb cégek, vállalkozások nem bôvítenek, legfeljebb a nagyobbak. A Szerencsejáték Zrt.-nél dolgozom, nem érzem veszélyben a munkahelyemet. Nálunk a gazdasági válság nem fenyegeti az állásokat, nincs szó az állomány csökkentésérôl. Itt a megyében viszont több cégrôl hallok, ahol megszûnnek a különbözô szolgáltatások, például autóértékesítés. Nálunk a vevôkörben érzékelhetô a visszaesés, az embereknek kevesebb pénze jut külön kiadásokra, például a szerencsejátékokra. A vásárlóerô csökken, ezért a forgalomban hanyatlás várható, és ez kihat a cég árbevételére is. Sárváron dolgozom az Amtek gyárban. Azt hallani, hogy akiknek lejár a szerzôdése, és akik sokat voltak táppénzen, azokat küldik el. Eddig hetven ember dolgozott mûszakonként, januártól ez negyven fôre csökken majd. Három mûszak helyett pedig csak kettô lesz. Jó vége nem lesz ennek a mindenkit hátrányosan érintô válságnak, én is féltem a munkahelyemet. Az ember kereset nélkül hogyan fizesse az adósságait? A lányom egy szombathelyi cégnél dolgozik, ott is nagymértékû létszámleépítést emlegetnek.» Egészségügyi SZOLGÁLAT DECEMBER KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET 01. hétfô Dr. Pánykó Magdolna Kovács Zoltánné 02. kedd Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin 03. szerda Dr. Mojzes Szonja Vida Leventéné 04. csütörtök Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin 05. péntek Dr. Mojzes Szonja Kovács Zoltánné 06. szombat Dr. Pánykó Magdolna Pajor Erika 07. vasárnap Dr. Mesterházy Gábor Kovács Zoltánné 08. hétfô Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin 09. kedd Dr. Gájer Tatjána Vida Leventéné 10. szerda Dr. Kovács Zoltán Kovács Zoltánné 11. csütörtök Dr. Nagy Ildikó Horváth Katalin 12. péntek Dr. Kovács Zoltán Pajor Erika 13. szombat Dr. Gájer Tatjána Kovács Zoltánné 14. vasárnap Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin 15. hétfô Dr. Pánykó Magdolna Vida Leventéné 16. kedd Dr. Gájer Tatjána Kovács Zoltánné 17. szerda Dr. Nagy Ildikó Horváth Katalin 18. csütörtök Dr. Kassas M. Khaled Pajor Erika 19. péntek Dr. Kovács Larisza Kovács Zoltánné 20. szombat tól Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin 21. vasárnap Dr. Kovács Zoltán Vida Leventéné 22. hétfô Dr. Gájer Tatjána Kovács Zoltánné 23. kedd Dr. Mesterházy Gábor Horváth Katalin 24. szerda 8.00-tól Dr. Pánykó Magdolna Pajor Erika 25. csütörtök 8.00-tól Dr. Palatka János Kovács Zoltánné 26. péntek 8.00-tól Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin 27. szombat Dr. Márton Katalin Vida Leventéné 28. vasárnap Dr. Kovács Zoltán Kovács Zoltánné 29. hétfô Dr. Kovács Larisza Horváth Katalin 30. kedd Dr. Kovács Zoltán Pajor Erika 31. szerda Dr. Kassas M. Khaled Kovács Zoltánné csütörtök Dr. Gájer Tatjána Horváth Katalin Az ügyeleti rendben a változtatás jogát fenntartják.»anyakönyvi HÍREK: Celldömölk: születés: Hajas Péter és Staub Ildikó leánya: Júlia, Barcza Péter József és Kotz Gabriella fia: Olivér, Csuka Balázs és Pleiveisz Éva fia: Dániel, Farkas Adrián és Vizi Georgina Tamara fia: Márk Soma. halálozás: Budai Jánosné sz. Gyürü Ella, Németh Béláné sz. Vér Margit, Ambrus Jolán, Horváth Lajosné sz. Perendi Margit, Jeney Imre, Kisvári Istvánné sz. Bokor Margit, Miltényi Dénes. Mersevát: születés: Patakos Gusztáv József és Márkus Boglárka Cecília fia: Filomén. Tokorcs: születés: Jóna József és Finta Andrea leánya: Janka. Nagysimonyi: születés: Csillag Péter és Szabó Judit fia: Marcell Péter. halálozás: Horváth Ferencné sz. Szalai Jolán. Nemeskocs: halálozás: Berecz Lajos. Kemenesmihályfa: születés: Herceg Tibor és Lendvai Alexandra fia: Tibor. Vönöck: születés: Illés Ferenc és Farkas Mónika leánya: Lili. Csönge: születés: Recse László és Kovács Zsanett leánya: Viola. Ostffyasszonyfa: halálozás: Somogyi Dénesné sz. Nagy Matild. Kemenesmagasi: Születés: Horváth Ernô és Süle Ibolya fia: Kristóf Gergely. Kenyeri: születés: Balázs Ernô László és Ivány Viktória fia: Benedek. Pápoc: halálozás: Lukács Ernôné sz. Kozma Mária Irma. Jánosháza: halálozás: Gombor Károly. 11

12 SPORT «Hozták a kötelezôt Wink SC-Celldömölki VSE-Mávépcell Vörsas 2:6. Bp., asztalitenisz Extraliga-mérkôzés. Páros: Kosiba, Perei- Lindner, Molnár 3:2 (-12, -4, 10, 9, 8). Az elsô két szett megnyerése után elbízta magát a celldömölki kettôs, és ezért nagy árat fizettek. A hazaiak remek végjátékkal fordítani tudtak (1:0). Egyéni, 1. kör: Perei-Podpinka 0:3 (-8, -6, -4). Podpinka különösebb erôlködés nélkül gyôzte le ellenfelét (1-1). Palatinus-Lindner 0:3 (-2, -6, - 4). Lindnernek ez a mérkôzés csak bemelegítés volt (1-2). Kosiba-Molnár 3:1 (-8, 4, 4, 10). Molnárnak ezen a meccsen semmi nem sikerült. Az elsô szett megnyerése után a következô kettôben könnyedén kikapott. A negyedikben jó esélye volt az egyenlítésre, de nem volt szerencséje (2-2). 2. kör: Perei-Lindner 0:3 (-5, -5, -7), Kosiba-Podpinka 1:3 (-7, -9, 6, -7), Palatinus-Molnár 1:3 (-7, -5, 13, -5). Mindhárom celli játékos félgôzzel nyert (2:5). 3. kör: Kosiba-Lindner 1:3 (-6, -10, 8, -5). Lindner gyôzelme egy percig nem forgott veszélyben (2:6). Gyôzött: Kosiba, a Kosiba-Perei páros, illetve Lindner 3, Podpinka 2, Molnár. Második hely Szentgotthárdon A Celldömölki Városi Általános Iskola 1995-ben született fiú kézilabdacsapata október 23. és 26. között Szentgotthárdon a XIV. Arany Nemzetközi Kézilabdatornán vett részt. Nagyon jó teljesítménnyel, izgalmas végjátékkal a 2. helyet harcolta ki a grazi sportiskola mögött. A torna legjobb játékosa címet Tánczos NB II. CVSE-MÁVÉPCELL-Vörsas II. Kaposvári AC 12:6 Kun Tibor 4, Ölbei Péter 3, Pávics Péter 3, Kun-Ölbei és a Pávics-Orbán páros. Nagy küzdelem jellemezte a két veretlen csapat játékát. A cellieknek nagy önbizalmat adott a két páros megnyerése, a szoros mérkôzéseket nagyrészt megnyerték. NB III. CVSE-MÁVÉPCELL-Vörsas III. TURRIS SE II. 14:4 Fehér László 4, Tamás László 4, Balázs Gyula 3, Balázs Béla 1, Fehér-Tamás, Balázs-Balázs párosok. A várakozásnak megfelelôen sima mérkôzés volt. NB III. CVSE-MÁVÉPCELL-Vörsas IV. Vonyarcvashegy SE 16:2 Lukács Balázs 4, Máthé Gyula 4, Tket Attila 3, Talián Csaba 3, Teket-Máthé, Lukács-Talián párosok. A sereghajtó ellen ilyen arányban is megérdemelt celli gyôzelem.»csuka Gyôzelem a megyei rangadón Dr. Lupo-Büki TK-Celldömölki VSE-Mávépcell 26:27 (12:13). Bük, 200 nézô, vezette: Lupák, Szabó- Zsemberi. Bük: Peredi - Binder, Elekes 5/1, Petrik 3, Horváth K., VARGA 13/6, Hegyi 2. Csere: Palkovics, Szalai, PUPP K. 3, Pupp R., Fazekas, Kovács. Edzô: Mátés István. Celldömölk: BALOGH - Szomorkovits A. 4, GEIGER SZ. 7/1, FOGLSZINGER, GEIGER CS. 2, SZOMORKOVITS L. 11/5, KAZÁRI 2, Csere: Nagy V., Fûzfa 1, Farkas, Németh. Edzô: Salamonné Csótár Adrienn. A mérkôzés elsô tíz perce a hazaiaké volt, és sikerült meglépniük három góllal (9. perc: 6:3). A folytatásban azonban magára talált a Celldömölk, és fegyelmezett játékuknak köszönhetôen egyenlíteni tudtak, sôt a vezetést is átvették. Az elsô félidô végén egygólos celli elônnyel vonultak az öltözôbe a csapatok. Fordulás után felváltva szerezték a gólokat a csapatok. A hazaiak húzóembere Varga volt, ám ô hiába szórta a gólokat, végig a celliek voltak lépéselônyben. Az 51. percben sikerült ismét egyenlíteniük a házigazdáknak (22:22), de a vezetést nem tudták átvenni. Az utolsó percek megint a vendégeknek sikerültek jobban, és a találkozó végén megérdemelt gyôzelmet arattak. Ifi: 34:14 (15:5). Ld.: Radics 13, Pupp K. 7, Kovács 6, illetve Mestery 8. CSUKA Balázs 7. b osztályos tanuló kapta. A csapat tagjai: Tóth Patrik, Tóth Bence, Kolompár Roland, Tánczos Balázs, Gyömörey Kristóf, Novák Szabolcs, Zámbó Dominik, Kovács Bence. Felkészítôjük: Szabó Lóránt. A csapat következô megmérettetése az ADIDAS bajnokságban lesz, ahol már biztos régiódöntôs. Új Kemenesalja» NAGY CSATÁBAN SIKERÜLT A TOVÁBBJUTÁS ZNTK Finea Maribor-Celldömölki VSE-Mávépcell Vörsas 4:6. Maribor, asztalitenisz Szuperliga-mérkôzés. Páros: Japec, Komac-Lindner, Molnár 1:3 (1, -6, -7, -6). Az elsô szettet kissé elkönnyelmûsködte a celli kettôs, de szerencsére hamar magukhoz tértek, és a vége nem volt kérdéses (0:1). Egyéni, 1. kör: Jaslovsky-Podpinka 3:0 (8, 9, 10). Podpinka játéka meglehetôsen enervált volt, rengeteget hibázott (1:1). Japec- Molnár 1:3 (-8, -7, 11, -8). Molnár a legjobb szlovént nagy csatában verte. (1:2). Komac-Lindner 0:3 (-11, -8, -8). A rutinos Komacot Lindner simán verte (1:3). 2. kör: Japec-Podpinka 3:1 (12, -3, 8, 4). Popdinka második mérkôzését is elveszítette, ráadásul könnyedén (2:3). Jaslovsky-Lindner 2:3 (9, 4, -9, -8, -8). Lindner az utolsó szettben 8:4-es hátrányból nagy bravúrral fordított (2:4). Komac-Molnár 3:0 (9, 9, 9). Három szoros szettben, kis szerencse is kellett a szlovénnak a gyôzelemhez (3:4). Japec- Lindner 3:2 (-13, 11, -6, 7, 7). Lindnernek a végén semmi nem jött össze (4:4). 3. kör: Komac-Podpinka 2:3 (8, 8, -9, -9, - 8). Podpinka a lehetô legjobbkor talált magára, és nagyon fontos gyôzelmet aratott (4:5). Jaslovsky-Molnár 0:3 (-7, - 9, -9). Molnár parádés játékkal segítette a végsô gyôzelemhez csapatát (4:6). Ezzel a gyôzelmével a CVSE-Mávépcell- Vörsas csapata biztosan továbbjutott csoportjából a legjobb nyolc közé.»csuka LÁSZLÓ IDEGENBELI FIASKÓ Georgikon Keszthely Celldömölki VSE- Mávépcell 36:24 (19:13). Keszthely, 50 nézô, vezette: Horváth, Jancsó. CVSE: Csönge - Németh B. 1, Rozmán 13, Derzsényi 2, Takács, Ludvig, Berghoffer 5. Csere: Kazári 2, Németh Z. 1, László 1, Ahmetovics 1, Süle. Edzô: Fancsali Ferenc. Felváltva estek a gólok a mérkôzés elején (15. perc: 9:7). A Celldömölk a támadások után nem sokat törôdött a védekezéssel, amit a hazaiak kíméletlenül kihasználtak, és fokozatosan növelték elônyüket. Fordulás után sem változott a játék képe, végig a hazaiak irányították a mérkôzést. A gyenge színvonalú meccsen magabiztos keszthelyi gyôzelem született. Ifi: 26:26 (12:18). Jók: László 9, Németh B. 6.»CSUKA LÁSZLÓ 12

13 Új Kemenesalja» Téli szünet a negyedik helyen! Celldömölk-Répcelak 1-2 (0-1). NB III. Bakony csoport labdarúgó-mérkôzés 14. forduló, november 9. Celldömölk, 350 nézô. Játékvezetôk: Hofbauer Dávid (Hofbauer Roland, Szeles Krisztina). Celldömölk: Horváth M. Szalai K., Szabó A., GYÔRVÁRI (Hanzl M. 75. p.), Györkös Szalay T., Babics, Horváth Á., Pungor (Kazári B. 46. p.) Présing (Fehér 46. p.), Németh J. Edzô: Balhási István. Répcelak: Heinrich M. Németh Z., Joó, Varga G., Szandi TAMÁSI R.(Pokmecz 57. p.), Csordás (Pezenhófer 57. p.), TAKÁCS P., Németh N. Legáth, TAKÁCS SZ. (Németh G. 84. p.). Edzô: Tóth Zsolt. Góllövôk: Legáth (3. p.), Németh N. (86. p.), illetve Gyôrvári (48. p.). Még tavasszal, az elôzô bajnokságban, utolsó hazai találkozóját a Répcelak ellen játszotta a CVSE. Akkor nagy csatában egy góllal a Cell nyert, most nagy csatában az utolsó hazai meccsen egy góllal a vendégek. Hasonlóság még, hogy akkor és most is a góllövôk között szerepelt Legáth és Gyôrvári. Akkor egy jó mérkôzésen, szépen búcsúzott a hazai publikumtól a gárda, most a hazai veretlenségbe került az, hogy gyengén kezdtük a meccset és rosszul fejeztük be. De az igazsághoz hozzá tartozik, hogy a két idôpont között is minimum partiban volt a Répcelak. Az a csapat, amelyik a Cellel ellentétben igen rapszodikusan szerepelt winner sport nb iii, bakony-csoport 2008/2009 ôszi végeredmény 01. VESZPRÉM HÉVÍZ LIPÓT CELLDÖMÖLK SÁRVÁR CSESZTREG HALADÁS B MTE RÈPCELAK SK AJKA SVSE-GYSEV BÜK BADACSONYTOMAJ CSORNA TAPOLCA VÈP » SPORT az idén, nagy vereségek (nem is egy) és csak néhány (néha meglepô) gyôzelem. Jó ismerôseként egymásnak, a vendégek a szokásos ismerkedési szakaszt kihagyták és rögtön az elsô támadási kísérletnél kihasználva azt, hogy a hazai védôk még keresték a helyüket, Legáth lépett ki egy labdával és szépen elcsavarta a labdát a kifutó kapus mellett (0-1). A korai gól után úgy látszott, helyre áll a világ rendje, jó negyedóráig a vendégek alig-alig jöttek ki a szorításból. Az egyenlítô találat azonban csak nem született meg, így aztán a felbátorodó ellenfél egyre többet kontrázott, igaz, a jónál csak a jobb helyzetet rontották el. A szünetben Balhási István edzô átszerkesztette a hadrendet, a hátsó alakzatból az elsôbe kerülô Gyôrvári egy szögletrúgást követôen szépen fejelt az ellenfél hálójába (1-1). A lendület azonban ebben a félidôben is csak egy negyedóráig tartott, a vendégek jókor frissítve cseréikkel magabiztosan tartották az eredményt. A finisbe fordulást egy Németh József által jegyzett felsô kapufás szabadrúgás nyitotta meg, és ekkor nem volt hazai szurkoló aki, ne hitt volna a pontszerzésben. A Répcelak egyre inkább a biztonságot helyezte elôtérbe, beáldozva a hajdan Cellben is játszó és most nagyot küzdô éket, Takács Szilárdot. A celliek újabb lendületvétele azonban kapkodásba torkollott, egy elhamarkodott kidobásnál a répcelakiak megelôzték a késlekedô hazaiakat, és a számukra szerencsés módon alakuló támadás során Németh Norbert megduplázta szezonbeli találatainak számát (1-2). A vereség ellenére szép volt az idei ôsz a Kolozsvár utcában, a hét találkozón négy gyôzelem és két döntetlen mellett ezt az egy vereséget kellett elkönyvelni. November 16-án Csornán zárult az idei szezon, a tét a negyedik hely megôrzése volt (a Sárvár közeledett rohamléptekkel). A terv sikerült, ugyan csak eggyel gyarapodott a gól nélküli döntetlennel végzôdött meccsen a pontszám, de most ez is elégséges volt a negyedik hely megôrzésére. Gratulálunk!»DOTTO I. CIGÁNY KISEBBSÉGI LABDARÚGÓ TORNA Celldömölk Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2006-ban azzal a céllal alakult meg, hogy képviselje a helyi kisebbség érdekeit, felkutassa és ápolja a cigány kisebbség hagyományait, megteremtse az esélyegyenlôség érvényesítéséhez szükséges feltételeket. Az önkormányzat, megalakulásával egyidôben létrehozta labdarúgó csapatát (nemcsak roma származású játékosokkal), mely az eltelt két évben szép sikereket ért el a különbözô kistérségi és megyei tornákon. Elérkezett az idô, hogy saját kupát szervezzenek, így november 8-án megtartották az I. Cigány Kisebbségi Labdarúgó Tornát a Mûszaki Szakközépés Szakiskola sportcsarnokában. Bakonyi László, a kisebbségi önkormányzat elnöke elmondta, hogy a jó hangulatú kupán a kistérségbôl, sôt még Veszprém megyébôl is érkeztek csapatok. Elsô helyet a Cell-Coop csapata szerezte meg, második a Kuckár SE, harmadik helyezettek pedig Jánosháza labdarúgói lettek. Legjobb játékosnak Kaisinger Andrást (Cell- Coop), legjobb kapusnak Szabó Lászlót (Kuckár SE) választották a résztvevôk. Az elnök elmondta, hogy jövôre szeretnék újból megrendezni a tornát.»tmt A Gáyer Gyula Általános Iskola Diáksport Tevékenységéért Alapítvány ezúton köszöni meg azok támogatását, akik az elmúlt évben adójuk 1%-át felajánlották. Így vált lehetôvé, hogy Ft-ot utaltak számlánkra. A fenti összegbôl és pályázatokból az iskolába járó tanulók versenyeztetését, eszközigényét biztosítjuk. Az alapítvány természetesen a Városi Általános Iskola mûködésében vesz részt. Még egyszer köszönjük, és várjuk a jövô évben is segítô támogatásukat.»szabó LÓRÁNT, AZ ALAPÍTVÁNY ELNÖKE Új» IMPRESSZUM Kemenesalja CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA megjelenik kéthetente felelôs kiadó: Bakó István felelôs szerkesztô: Györéné Losoncz Andrea szerkesztôség: Csuka László, Dummel Ottó, Farkas Gábor, Káldos Gyula, Major Tamás (fotó), Reiner Anita, Rozmán László, Takács Mária, Vass Veronika, Völgyi László (nívódíjas), Horváth Lajos (örökös tag) hirdetésszervezô: Nagy Antal (06 70/ ) szerkesztôség: 9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1. Telefon: 95/ lapterv: Horváth Attila nyomda: Antók Nyomda Celldömölk ISSN Lapzárta: minden páratlan hét péntek Elôfizetés vidékre: egy évre Ft, félévre 780 Ft, egy hónapra 170 Ft. 13

14 MÚLTIDÉZÔ «Új Kemenesalja» Egy új láncszem városunk történetéhez» 100 ÉVE VAN RENDÔRSÉGÜNK A média gyakran foglalkozik a közbiztonságunk állapotával, számol a nyilvánosság fontos szerepével. Tükörképet igyekszik mutatni a tényleges helyzetnek. Ez hol sikerül, hol nem. Jól érzékelhetôen vannak nyugodtabb és intézkedéseket sürgetô idôszakok, utóbbi akkor kerül elôtérbe, ha a közvéleményt nyugtalanító események gyakorivá válnak, változást sürgetnek. Az iménti fejtegetés jellemezheti napjainkat, de egy 100 évvel korábbi állapotot is. Bizony sok hasonlóságot lehet felfedezni a múlt és a jelen között. A közbiztonság összetett fogalom. Leszûkítve tulajdon- és személyi védelmet jelent. Korán kialakult a hozzá kapcsolódó intézmény, illetve szervezet: a XIII. századtól a nemesi vármegye irányítói között ott van a rendôri feladatokat is ellátó szolgabíró, mely intézmény igaz, közben hatáskörük módosult 1945 után szûnt meg. A megyei rendfenntartókat pandúroknak hívták. A szó latin alakja persekutor üldözô, irányítójuk a csendbiztos. Mindkettônek nemesi származásúnak kellett lenni, nyilván azért, hogy renitenskedô nemes urak ellen is felléphessenek. Megyei rendfenntartók voltak a zsandárok, franciából átvett szó, csendôrt jelent. Mivel császári alapítású intézmény, nyelvében és ruházatában a magyarság számára mindig idegen volt csendôrség néven vált ismertté a tekintélyt parancsoló intézményt. Említsük meg a baktert, aki egy-egy település biztonságára, nyugalmára, tûzesetek elhárítására vigyázó éjjeli ôr. Éjszaka járta az utcákat városokban kiabálták a következô versikét: Hallja minden háznak ura, tízet ütött már az óra, tûzre, vízre vigyázzatok, hogy károkat ne valljatok! A falusi bakter idônként a sípjába fújva jelezte éberségét, no meg azt, hogy hol tartózkodik. A felsorolt rendfenntartó intézmények képviselôi városunkban is létezô személyek voltak. A közbiztonság szolgálat-ellátása városokban rendôrségi, vidéken csendôrségi feladat. A 20. század elején már megszûnt a mezôvárosi rang, Cell nagyközség lett. A törvény nem tiltja, hogy községekben is mûködjön rendôrség, azonban mûködtetése nem az állam, hanem az adott község feladata. Mi indokolta nálunk a rendôrség szervezését, mivel itt kirívó eseményekrôl nem tudósítanak? Viszont az országosan romló közhangulat egy bizonyos népcsoport elleni fellépést sürgetnek. A betyárvilág elmúlt, a bûntények száma azonban nem kevesebb, kivéve a városokat, ahol rendôrség mûködik. Legkiáltóbb helyzet a falvakban van olvashatjuk a sajtóban. Késôbbi elemzések összefüggést látnak a közelgô háborúval. A megoldásra két nézet alakul ki. Az egyik emberbaráti alapon közelít a megoldáshoz, a másik radikális módon. Esetünkben van még egy szempont, egyesülés után nôtt az ellátandó terület, új utcák épülnek ki, a lakosság száma gyarapodott. Két népszámlálási idôpont között 1328-cal nôtt a lakosság száma, idegenek betelepülésével. Ami évtizedekig jó volt Kis Czellnek, idejétmúlt Celldömölknek, e téren nincs helye a takarékosságnak. Rendôrségre van szükség, hogy javuljon a gyarló közbiztonság. Az igény általános, a megvalósítás mégis nehezen született meg június 30-ra összehívott képviselô-testületi ülés feladata lett volna határozatot hozni rendôrség felállítására. A gyûlés azonban nem volt határozatképes, csak Pálovics József bíró, Wágner Lôrinc apát, Németh Károly, Rosenberg Miksa, Szabó József, Porkoláb Mihály, László Ferenc tagok és Loránth Gyula jegyzô jelentek meg. Új határidôt jelöltek ki július 31-re, a képviselôk nagyobb része ismét távol maradt. Újabb dátum: augusztus 21. Miután már harmadszor tûzték ki a tárgyalást, a bíró bejelenti: tekintet nélkül a megjelentek számára, a gyûlést határozatképesnek jelenti ki. A döntés megszületett január 1-jével megszûnik az éjjeli ôrség bakter. Összesen nyolcfôs rendôrséget szerveztek: négy elsô osztály, négy másodosztály havi 60 illetve 50 korona fizetéssel. Ezen kívül minden rendôr részére egy szoba, konyha, kamrából álló lakást, 60 korona évi csizmapénzt, egy nyári, egy téli öltözet ruhát, háromévenként egy köpenyt és egy birkabéléses mentét kap. A szabályzat szerint a nyolc fôbôl kettô irodai munkát végez, hat pedig a község területén (3-3) lát el szolgálatot. A fejlesztésnek pénzügyi következményei lettek, évi 8700 koronát kellett a költségvetésben biztosítani. A többletkiadást 15%-os pótadó útján jegyzik, s így más tételekkel együtt a következô évre 35-40%-os pótadó megállapítást igényel. A képviselô-testület távol maradó tagjainak bojkottja ezzel magyarázható. Vas vármegye törvényhatósága szeptember 21-én az alapítást jóváhagyja. A rendôrség polgári intézmény, de tagjai szigorú fegyelmi szabályok alatt állnak. Ruházatuk színe megegyezik az államiakéval, oldalfegyverük kard és forgópisztoly. A bírónak és jegyzônek vannak alárendelve, községen belül támogatják a csendôrség munkáját. Mûködésüket igen részletes, egy 39 fejezetbôl álló szabályrendelet rögzíti. A szabályrendelet mindig rendôrséget említ. Változás januárjában történt, amikor a képviselô-testület a 30 éve érvényben lévô szabályzatot módosítva megalkotja A községi hajdúk szervezésérôl szóló szabályrendeletet Hokhold István bíró, Lajtai Tivadar vezetôjegyzô irányítása alatt, a név változott, de tényleges rendôri feladatokat látnak el. Itt már nem csak együttmûködnek a csendôrséggel, hanem a csendôrség felügyelte munkájukat a fôszolgabíró rendelkezési joga mellett. Ruházatuk változatlan, a paroli azonban piros lett. A községi rendôrség tagjait átvették, nekik három hónapos továbbképzésen és vizsgán kellett részt venni. A létszámot két fôvel növelik: egy hajdúôrmester mint parancsnok, egy szakaszvezetô mint helyettes és 8 hajdú látja el a szolgálatot az 1945 utáni állami rendôrség megjelenéséig.»káldos GYULA» APRÓHIRDETÉS Celldömölk központjában félszobás, harmadik emeleti, 57 m 2 lakóterületû lakás eladó. Tel.: 06 20/ Celldömölk központjában 1 + 1/2 szobás, második emeleti, egyedi fûtésû 44 m 2 lakóterületû lakás eladó. Tel.: 06 20/ Celldömölkön a város központjában, zöldövezetben (Gayer téren) 2. emeleti 3 szobás, egyedi, konvektoros fûtésû lakás, felújított állapotban eladó. Irányár: 9,5 millió Ft. Tel.: 06 70/ EGÉSZSÉGET AJÁNDÉKBA! Lepje meg szeretteit, munkatársait, barátait a Vulkán fürdô karácsonyi egészségmegôrzô ajándékutalványával! Az utalványok december 1-jétôl válthatók a fürdô recepcióján. Az utalványok tartalmát ( Ft értékben) igényeinek megfelelôen közösen állítjuk össze! A fürdô szolgáltatásaira üdülési csekket és egészségpénztári kártyát is elfogadunk! Bôvebb felvilágosítás a 95/ es telefonszámon, vagy személyesen a fürdô recepcióján kapható. Vulkán Gyógy- és Élményfürdô 9500 Celldömölk, Sport utca

15 TOTYA BUSZ Tel.: 06/70/ , 06/70/ KÜLFÖLDI, BELFÖLDI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS 3 CSILLAGOS LÉGKONDICIONÁLT LUXUS AUTÓBUSSZAL (49+1 fô) VÁLLALJUK: BARÁTI TÁRSASÁGOK ISKOLÁK SPORTEGYESÜLETEK MAGÁNSZEMÉLYEK VÁLLALATOK UTAZTATÁSÁT A BUSZON: BÜFÉ, VIDEÓ, DVD, TOALETT HASZNÁLATI LEHETÔSÉGEK. A luxus körülmények között a több száz vagy több ezer km-es utazás sem fárasztó! Ha igazán kényelmesen és luxus körülmények közt szeretnének utazni, keressék a TOTYA BUSZT! Akciós út a Totya Busszal! Adventi vásár Bécsben Ft/fô!!! Idôpontok: december 7-én és 14-én Érdeklôdni: 06 70/ / Forint alapon biztos alapon! Forint személyi kölcsön (deviza hitel kiváltására is) 2 millió Ft-ig a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet Celldömölki, Ostffyasszonyfai és Vönöcki Kirendeltségeinél. Pl Ft akár Ft havi részlettel. Nézzen be hozzánk megéri! Az akció november 3- december 31-ig tart. Répcelak, Petôfi S. u. 50. Tel.: 95/ , FAX: 95/ INTERNET: Celldömölk I., Kossuth L. u. 18. Tel./fax: 95/ Ostffyasszonyfa, Kossuth u. 60. Tel./Fax: 95/ THM: 17,54% Celldömölk II., Hegyi u. 1. Tel./fax: 95/ Vönöck, Kossuth L. u. 69/b. Tel./Fax: 95/ Egész decemberben kedvezményeket kínálunk vásárlóinknak! Folyamatos akcióink: egyes arany ékszerek: -15 %, egyes ezüst ékszerek: -20% és -30%, minden Festina férfi karóra: -20%! AKCIÓINK A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYESEK! December 1 7-ig minden ezüstözött díszmûáru értékébôl 15%-ot elengedünk! Októberi nyereményjátékunk nyertesei: Ft értékû ajándékcsomagot nyert: Boda Attila, Szombathely Ezüstözött díszmûárut nyert: Kolompár Andrásné, Celldömölk Férfi karórát nyert: Németh Edit, Jánosháza NYERTESEINKNEK EZÚTON IS GRATULÁLUNK! Ünnepi nyitva tartás: hétfô péntek: ig, szombat: ig, december 7-én bronz vasárnap: ig.

16 FÉRFI DIVAT Celldömölk, Koptik Odó u 1. Tel.: 06 30/ , 06 30/ Nyitva: 8 12-ig, ig, szombaton 7 11-ig Kedves ballagó diákok. Mi már most gondolunk Rátok! Kínálunk üzletünkben öltönyöket, ingeket, nyakkendôket és kiegészítôket. Osztályrendelés esetén 15 20% engedményt adunk. Továbbá alkalmi mellények, szövetnadrágok, zakók, szövetkabátok is kaphatók. Szeretettel várunk mindenkit! PATYOLAT SZALON átadás-átvétel hétfôi és csütörtöki szállítással, egyhetes átfutással a Gentlemen's FÉRFI DIVATÁRU BOLTBAN Vállalunk: Darabáras mosást Gépi mosást szalonban Fertôtlenítô mosást orvosi rendelôk részére Vegytisztítást lakosság és közület részére 8500 PÁPA FÔ TÉR 12. BEJEGYZÉSI SZÁM: R02068/2000. Bécs karácsonyi hangulatban Idôpont: december 13. Utazás: jó minôségû légkondicionált autóbusszal. Útvonal: Pápa Celldömölk Sárvár Sopron Bécs és vissza. Indulás: Pápáról reggel 6 órakor a fenti útvonalon Bécsbe. Celldömölkön felszállás 6 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal elôtti, Sági utca felôli parkolóban. Program: Gyalogos városnézés Bécs belvárosában (Hôsök tere, Burg, Graben, Szent István Dóm, Kärntner Strasse, Opera, Ring). Piaclátogatás, vásárlási lehetôség a Mariahilfer Strassén. Az adventi díszbe öltözött városháza és környékének megtekintése, amely évrôl-évre a mesés bécsi karácsonyi vásár helyszíne. A téren óriási szépségesen feldíszített fenyôfa áll, amelyet különféle ünnepi portékákat és nyalánkságokat kínáló árusok sokasága vesz körül. Válogathatunk a megannyi áru és ajándék között, élvezhetjük a finom sültek és süteménykülönlegességek fenséges ízeit, a különféle puncsok és forralt borok zamatát. Hazaindulás kb. 17 órakor, érkezés az esti órákban Celldömölkre. Részvételi díj: Ft/fô Jelentkezni: 06/70/ as telefonszámon. Várjuk kedves vásárlóinkat!

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Téma 2009. április 20-25. Időpont, helyszín Ökolábnyom kiállítás FairTrade=Fenntartható kereskedelem (interaktív foglalkozás) Elsősegély verseny Látogatás

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Szombathely, 2012.06. 1-3. EREDMÉNYEK Végeredmény női: M Gy V Pont Kosár 1. Szegedi Tudományegyetem 3 2 1 5 202:203 2. Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület Csongrád Megyei Diáksport Egyesület 2014/2015. TANÉV VÉGEREDMÉNY 1 VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő 1. Békés Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Békéscsaba

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörének beszámolója a Tudományos Diákköri Tanács részére

A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörének beszámolója a Tudományos Diákköri Tanács részére A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörének beszámolója a Tudományos Diákköri Tanács részére 2010. december 23. http://majt.hu/ A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákköre

Részletesebben

Sághegy Leader Egyesület

Sághegy Leader Egyesület Sághegy Leader Egyesület A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia végrehajtása ZÁRÓJELENTÉS Szakmai beszámoló a HVS megvalósításáról 2007-2013 1. Összefoglaló Néhány bekezdésben kerüljön összefoglalásra a zárójelentés

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március Országos Elődöntő I-II. korcsoport B kategória leány Csapatbajnokság Csapat neve: Ugrás Gerenda Talaj Össz pont Helyezés Batthyány Kázmér Ált. Iskola Siklós 47,8 46,9 47,15 141,85 I. Köztársaság Téri Ált.

Részletesebben

Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT. Pécs, 2015. május 08-10.

Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT. Pécs, 2015. május 08-10. Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT 1 AZ ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNYE V. KORCSOPORT VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14. TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT 2014. november 10 - november 14. A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT PROGRAMJA 2014. november 10 - november 14. November 10. hétfő 13 45 óra Megnyitó 14 00 óra Matematika verseny I. forduló

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord EREDMÉNYEK Férfi 10 km utcai futás Döntő 13:05 1. nap 1 010 Farkas Dárius Ádám 1991 BEAC 41 30:20 PB 2 019 Juhász Balázs 1996 DSC-SI 10 30:27 PB 3 023 Koszár Zsolt 1986 SYN FIT SZTG 42 30:35 SB 4 026 Kovács

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954 TÁMOP3.1.4B-13/1-2013-0001. számú Köznevelés az iskolában című pályázat keretén belül a Hiába ott a kincs, ahol egészség nincs című egészségnevelési projektnap Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony,

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban

A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban XV. SOPRONI LOGOPÉDIAI ÉS PEDAGÓGIAI NAPOK A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban ORSZÁGOS AKKREDITÁLT SZAKMAI KONFERENCIA SOPRON, 2009. március 26-27-28. Tervezett program Fogjuk a kezed!

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7.

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7. PREVENT ART 2. Programok és Módszervásár a józanságért 2011. ÁPRILIS 7. ANGYALFÖLDI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMISMERTETŐ A XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofit Kft. Iránytű Ifjúsági Információs

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára FŐVÁROSI FORDULÓ A verseny pedagógiai célja: a tehetséggondozás,

Részletesebben

CHERNEL KÁLMÁN VÁROSI KÖNYVTÁR KŐSZEG

CHERNEL KÁLMÁN VÁROSI KÖNYVTÁR KŐSZEG CHERNEL KÁLMÁN VÁROSI KÖNYVTÁR KŐSZEG 2014-ben a Berzsenyi Dániel Könyvtár által NKA-hoz benyújtott támogatásból ismét részesült könyvtárunk. A kapott támogatást jutalmazásra, meghívó plakátkészítésre

Részletesebben

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés OKTV második forduló matematika Boncz Ádám 11.b biológia Csőkör Katalin 12.b Arany Dániel Matematika verseny döntő Milotai Zoltán 9.c OÁTV német nyelv megyei forduló Pauer László 7.a Czencz Máté 8.a Szöllősi

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

UEFA A. SK STURM GRAZ KLUBLÁTOGATÁS 2010. május Készítette: Artner Tamás

UEFA A. SK STURM GRAZ KLUBLÁTOGATÁS 2010. május Készítette: Artner Tamás SK STURM GRAZ KLUBLÁTOGATÁS 2010. május Készítette: Artner Tamás A SZAKMAI MUNKA ELKÜLÖNÜLÉSE EGY BAJNOKI ÉVBEN 1. Felkészülési időszak 2. Versenyidőszak 3. Téli szünet 4. Átmeneti időszak 5. Versenyidőszak

Részletesebben

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév Pedagógiai Szolgáltató Intézet 2011. június 6. DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév. Tartalom 1. Általános

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

2014. október 21. KEDD

2014. október 21. KEDD 2014. október 21. KEDD Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola 8 óra: A at megnyitja: Pintér Etelka intézményvezető Helyszín: A épület Aula Programok az A épületben 8 12 óra: A szentesi laktanya (II.

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI.

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. TERÜLETI TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA i Batthyány Sportiskolai 2015.02.07. Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. korcsoport

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

2016. július Tisztelt Partnerünk!

2016. július Tisztelt Partnerünk! 2016. július Tisztelt Partnerünk! Ön az Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 2016 évi július hírlevelét olvassa, melyben tájékoztatást nyújtunk a Jász-Nagykun-Szolnok megyében megvalósuló eseményekről, a Vidékfejlesztési

Részletesebben

Összesítő kimutatás a 2013/2014. tanévben versenyre jelentkezett tanulókról

Összesítő kimutatás a 2013/2014. tanévben versenyre jelentkezett tanulókról Összesítő kimutatás a 2013/2014. tanévben versenyre jelentkezett tanulókról A verseny/vetélkedő A tanuló által elért eredmény Tanuló neve András Mátyás Osz tály Oszt.főnök neve Felkészítő tanár neve elnevezése

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ IV. KORCSOPORT. Debrecen, június

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ IV. KORCSOPORT. Debrecen, június 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

A Vas Megyei Közgyűlés május 31-i határozatai. 36/2016. (V. 31.) számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés május 31-i határozatai. 36/2016. (V. 31.) számú határozat A Vas Megyei Közgyűlés 2016. május 31-i határozatai 36/2016. (V. 31.) számú határozat A Vas Megyei Közgyűlés az ülés tárgysorozatát az alábbiakban állapítja meg: Nyílt ülés keretében tárgyalja: 1. Beszámoló

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 7. szám február 25. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 7. szám február 25. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 7. szám 2013. február 25. Hallgatók számára Tisztelt Olvasó! A Pályázati Hírlevél célja, hogy heti rendszerességgel összegyűjtse a Magyarországon és nemzetközi viszonylatokban

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Strandröplabda Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság 2009 Férfi döntő végeredmény

Strandröplabda Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság 2009 Férfi döntő végeredmény Strandröplabda Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság 9 Férfi döntő végeredmény Hely Csapatnév Játékos Intézmény 1. Dudás Tamás Kovács Zoltán. Horváth - Szabados Horváth András Szabados István Eszterházy

Részletesebben

Szakmai beszámoló. 2012/2013-as idény őszi szezon. TÁPIÓSZECSŐ F.C. U-15 korosztályos utánpótlás labdarúgó csapat. Készítette: Szathmári Márton

Szakmai beszámoló. 2012/2013-as idény őszi szezon. TÁPIÓSZECSŐ F.C. U-15 korosztályos utánpótlás labdarúgó csapat. Készítette: Szathmári Márton Szakmai beszámoló TÁPIÓSZECSŐ F.C. U-15 korosztályos utánpótlás labdarúgó csapat 2012/2013-as idény őszi szezon Készítette: Szathmári Márton korosztályos edző Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Előzmény...

Részletesebben

Regionális politika 10. elıadás

Regionális politika 10. elıadás 1 Regionális politika 10. elıadás Magyarország vidékfejlesztési politikája a 2007-2013 idıszakban (ÚMVP) 2 Vidékfejlesztés 2007-2013: Európai vidékfejlesztési stratégia Magyar vidékfejlesztési stratégia

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás).

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás). COMENIUS pályázattal Romániában Közel kétéves előkészítés után a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola az Európai Unió Oktatási Bizottsága által támogatott, Egész életen át tartó tanulás COMENIUS

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben