Városházi. Napló. Rákospalota, Pestújhely és Újpalota polgárainak lapja. XV. évfolyam 19. szám október 19.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Városházi. Napló. Rákospalota, Pestújhely és Újpalota polgárainak lapja. XV. évfolyam 19. szám 2006. október 19."

Átírás

1 XV. évfolyam 19. szám október 19. Városházi Napló Rákospalota, Pestújhely és Újpalota polgárainak lapja ALAKULÓ ÜLÉST TARTOTT AZ ÚJ KÉPVISELŐ-TESTÜLET Október 11-én tartotta alakuló ülését az október 1-jei önkormányzati választáson mandátumot nyert képviselőkből alakult testület a Polgármesteri Hivatal Dísztermében. A képviselők Hajdu László megválasztott polgármester vezetésével tíz nappal a választások után munkához láttak. A Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat képviselő-testületének ünnepi alakuló ülését Csaba Elemér, a testület doyenje (korelnöke) vezette, aki ezúttal már ötödik ciklusát kezdhette meg a XV. kerületben. A MSZMP színeiben mandátumhoz jutott képviselő bevezetőjében a Helyi Választási Bizottság munkáját elismerve azt mondta: a szavazók bizalma arra jogosítja majd fel a képviselőket, hogy tegyék a dolgukat úgy, hogy az a kerület javát szolgálja. Csaba Elemér köszöntőjét követően dr. Kanta Tamás, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette az október 1-jei önkormányzati választások eredményeit. A XV. kerületben június 25-én alakult meg a választási bizottság, mely ezt követően 16 alkalommal ülésezett. Ezek során összesen 256 határozatot hozott, mely ellen az érintettek hét alkalommal fellebbeztek. A Fővárosi Választási Bizottság azonban a Helyi Választási Bizottság valamennyi határozatát törvényesnek találta, és azokat helyben hagyta. Dr. Kanta Tamás ezt követően részletesen is ismertette a választási eredményeket. Elmondta, hogy 28 tagú testületbe kétféle úton nyerhettek mandátumot a jelöltek: egyrészt az egyéni választókörzetek győztesei (17 fő), másrészt pedig a kompenzációs listáról (11 fő). A választók október 1-jén nemcsak a képviselő-testület tagjaira szavazhattak, hanem a polgármester személyére is leadhatták voksukat, és kisebbségi önkormányzatok létrejöttéről is határozhattak. Dr. Kanta Tamás szerint ezek a szavazások is eredményesek voltak, ennek megfelelően a választók többsége immár negyedik alkalommal Hajdu Lászlónak (MSZP) szavazott bizalmat. Ugyancsak a választók akaratából október 1-je után nyolc kisebbségi önkormányzat megalakulásának teremtődtek meg a törvényes feltételei: ezek szerint között Bolgár-, Cigány-, Görög-, Horvát-, Német-, Örmény-, Román- és Szerb Kisebbségi Önkormányzatok működnek majd a kerületben. - Ismét van törvényes önkormányzati képviselő-testülete a kerületnek - mondta Hajdu László polgármester az eskütételt követő székfoglaló beszédében. - Először is a magam és a képviselőtársaim nevében is megköszönöm a Helyi Választási Bizottságnak, illetve a szavazatszámláló bizottságok tagjainak azt a munkát, ami az október 1-jei választás törvényességét és eredményességét eredményezte. Ezen kívül köszönet illeti azokat a polgárokat, akik éltek a törvényes jogukkal, elmentek szavazni, és ezzel aktívan hozzájárultak a kerület működőképességének biztosításához. Esküt tettünk, de nemcsak az alkotmányra, hanem a kerület szolgálatára is. Valamennyi képviselőtársam nevében elmondhatom: a szavazók bizalma nemcsak munkát, hanem felelőséget is ró ránk. Természetesen ezzel magunk is tisztában vagyunk, hiszen a jelöltetésünkkel ezt valamennyien vállaltuk. Most a legfontosabb feladatunk a kerület működőképességének a megteremtése. Ebben segíthet bennünket a mögöttünk álló hivatal dr. Nagy Antal jegyző és dr. Hercegh Julianna aljegyző vezetésével. A felkészült szakemberekből álló apparátus a törvényességi hátteret is megteremti a számunkra. A testületnek között is az lesz majd a feladata, hogy működtesse a kerületet, és a lehetőségeihez képest fejlesztéseket indítson, valamint gyarapítsa a kerület vagyonát. Folytatni és fejleszteni szeretnénk az előző évek gyakorlatát: azaz minden kérdésben párbeszédet kívánunk folytatni az érintettekkel. Cél, hogy az elkövetkezendő négy évben ne csak döntéshozó, hanem ügyeket intéző képviselők legyünk. Köszöntöm a zsúfolt nézőtéren helyet foglaló családtagokat is, akiktől egyben elnézést is kérek, hiszen a képviselői munka nem egy nyolc órában ellátható feladat, hanem igénybe veszi a hétvégéinket és az ünnepnapjainkat is. A feladatok egy része pedig csak a magánélet terhére végezhető el. Zárásképpen annak a reményemnek szeretnék hangot adni, hogy négy év múlva a ciklus zárásakor minden tekintetben jelentős előrelépésekről tudok majd beszámolni. Egy szomorú epizódja is volt a rendezvénynek. A teremben helyet foglaló képviselők, tisztségviselők, díszpolgárok, intézményvezetők és a hivatal dolgozói ugyanis László Tamás (Fidesz) javaslatára egy perces néma felállással adóztak a szeptember 22-én elhunyt Szentirmainé Jordán Eszter (9. sz. v. képviselőjelöltje) emléke előtt. Az ünnepséget követően a megbízólevelüket átvett képviselők hat napirendi pontban hoztak határozatot. - Elsőként egy törvényi kötelezettségének tett eleget a testület: a képviselők a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására tett előterjesztést tárgyalták meg. A testület többsége úgy döntött, hogy a polgármester havi illetményét október 1-től az önkormányzati illetményalap 14,5-szeresében, azaz Ft-ban határozza meg. A polgármestert adómentesen megillető költségátalányt a havi illetmény 30%-ban, azaz Ft-ban állapították meg. Jóváhagyta a testület, hogy a kerület vezetője a hivatali gépjárművet használhassa, és annak költségeit a Polgármesteri Hivatal viselje. - Második napirendi pontként a képviselő-testület bizottságainak számáról és összetételéről döntöttek a képviselők. Ezen kívül a képviselõ-testület úgy döntött, hogy Marsovszky Györgyné és Varga Imre képviselõket tanácsnokoknak választja meg. Az előző négy évhez hasonlóan között is hét bizottság tárgyalja majd a szakmai feladatokat. - Harmadik napirendi pontként a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjáról határoztak. A képviselők havi tiszteletdíját a évi törvény rendelkezése szerint a megállapított illetményalap ( Ft) 2,5-szeresében állapították meg. Ha a képviselő tagja egy vagy több bizottságnak, akkor a tiszteletdíja az alapdíjon felül annak 45%-ával növekszik. A bizottság elnökének, valamint a tanácsnoknak a tiszteletdíja az alapdíjon felül az alapdíj 90%-val növekszik. Az állandó bizottságok külsős tagjai az alapdíj 45%-t kapják majd. - Negyedik napirendi pontként az alpolgármesterek megválasztására került sor. A képviselők a törvény szerint titkos szavazással döntöttek a jelöltek (három fő) személyéről. A háromtagú szavazatszámláló bizottság megállapította, hogy a jelöltek közül csak Gyurcsánszky János (MSZP) kapta meg a szükséges szavazatot, így csak őt választotta meg a testület alpolgármesternek. - Ötödik napirendi pontként az alpolgármester illetményéről döntött a testület. Eszerint a megválasztott alpolgármester október 11-től az illetményalap 13,5-szeresét, azaz Ft-ot kapja. Az alpolgármestert megillető költségátalány összegét a testület a havi illetmény 20%- ban, azaz Ft-ban határozta meg. - Zárásképpen a képviselők az önkormányzat a évi II. félévének hátralevő munkatervét vitatták meg. Eszerint az október 11-i alakuló ülést követően legközelebb október 22-én kor ülésezik majd a testület, amikor az os forradalom és szabadságharcra egy ebből a célból öszszehívott ünnepi ülésen emlékeznek majd a képviselők. Október 30-án rendkívüli testületi ülésen bírálják majd el a paneltámogatási pályázatokat, míg november 8-án, november 29-én és december 20-án már a megszokott módon zajlanak a testületi ülések. A XV. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1.sz.vk. 2.sz.vk. 3.sz.vk. 4.sz.vk. 5.sz.vk. 6.sz.vk. 7.sz.vk. 8.sz.vk. 9.sz.vk. 10.sz.vk. 11.sz.vk. 12.sz.vk. 13.sz.vk. 14.sz.vk. 15.sz.vk. 16.sz.vk. 17.sz.vk. Árkosi Sándor (MSZP) Gyurkovics Miklós (FIDESZ-KDNP-VP) Dr. Balázs Zoltán (FIDESZ-KDNP-VP) Ambrus János (MSZP) Novák Ágnes (FIDESZ-KDNP-VP) Marsovszky Györgyné (MSZP) Dr. Hetyei László Antal (MSZP) Király Csaba (MSZP) Báder György (FIDESZ-KDNP-VP) Gyurcsánszky János (MSZP) Baracskai Éva (MSZP) Varga Imre (MSZP) Dr. Pálinszki Antal (MSZP) Móricz Eszter (MSZP) László Tamás (FIDESZ-KDNP-VP) Németh Angéla (MSZP) Tóth Imre (MSZP) KOMPENZÁCIÓS LISTÁN MANDÁTUMOT SZERZETT KÉPVISELŐK: Goró Oszkár (FIDESZ) Koteschel Vendelné (FIDESZ) Vizér Klára (KDNP) Mihályi Zoltán (MDF) Mihály Zoltán (MIÉP-FKGP) Csaba Elemér (MSZMP) Mirilo Milos (MSZP) Molnár István Csaba (MSZP) Máté Gyula (SZDSZ) Báthory Erzsi (VP) Dr. Balogh András Tibor (VP) A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI: Jogi, Ügyrendi, Közrendvédelmi és Integrációs Bizottság (7 fő) Elnök: Vizér Klára képviselő (FIDESZ), Alelnökök: Dr. Hetyei László képviselő (MSZP), Máté Gyula képviselő (SZDSZ) Tagjai: Mirilo Milos képviselő (MSZP), Bónáné Kormos Klára nem képviselő (MSZP), Balogh Zoltán nem képviselő (FIDESZ), Major Sándor nem képviselő (FIDESZ) Kerületfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság (7 fő) Elnök: Ambrus János képviselő (MSZP) Alelnökök: Árkosi Sándor képviselő (MSZP), László Tamás képviselő (FIDESZ) Tagjai: Báder György képviselő (FIDESZ), Kain Lajos nem képviselő (MSZP), Magyar István nem képviselő (MSZP), Matolcsiné dr. Szimon Ildikó nem képviselő (FIDESZ) Lakásgazdálkodási Bizottság (7 fő) Elnök: Báthory Erzsi képviselő (FIDESZ) Alelnökök: Mirilo Milos képviselő (MSZP), Koteschel Vendelné képviselő (FIDESZ) Tagjai: Tóth Imre képviselő (MSZP), Papp György nem képviselő (MSZP), Fekete István nem képviselő (MSZP), Kurucz László nem képviselő (FIDESZ) Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság (7 fő) Elnök: Németh Angéla képviselő (MSZP) Alelnökök: Baracskai Éva képviselő (MSZP), Mihály Zoltán képviselő (MIÉP-FKGP) Tagjai: Gyurkovics Miklós képviselő (FIDESZ), Laky Lászlóné nem képviselő (MSZP), Rezács Istvánné nem képviselő (MSZP), Donga Árpádné nem képviselő (FIDESZ) Pénzügyi és Gazdasági Bizottság (7 fő) Elnök: Móricz Eszter képviselő (MSZP) Alelnökök: Varga Imre képviselő (MSZP), dr. Balázs Zoltán képviselő (FIDESZ) Tagjai: Goró Oszkár képviselő (FIDESZ), Sztojanovitsné Jóna Andrea nem képviselő (MSZP), Pálinszki András nem képviselő (MSZP), Dr. Pintér Gábor nem képviselő (MDF) Szociálpolitikai és Egészségügyi Bizottság (9 fő) Elnök: Mihályi Zoltán képviselő (MDF) Alelnökök: Marsovszky Györgyné képviselő (MSZP), dr. Balogh András képviselő (FIDESZ) Tagjai: Németh Angéla képviselő (MSZP), Csaba Elemér képviselő (MSZMP), Podmaniczky Elek nem képviselő (MSZP), Dr. Oláh Lajos nem képviselő (MIÉP- FKGP), Németh Gábor nem képviselő (FIDESZ), Mag Péter nem képviselő (FIDESZ) Tulajdonosi Vagyonkezelési és Közbeszerzési Bizottság (7 fő) Elnök: Tóth Imre képviselő (MSZP) Alelnökök: Molnár István képviselő (MSZP), Novák Ágnes képviselő (FIDESZ) Tagjai: Vizér Klára képviselő (FIDESZ), Pál Gábor nem képviselő (MSZP), Makrai Jánosné nem képviselő (MSZP), Czibik Tamás nem képviselő (SZDSZ) október 24-én órai kezdettel LAKOSSÁGI FÓRUMOT tartunk, melyre tisztelettel meghívjuk. Helye: Bp. XV. ker. Polgármesteri Hivatal Díszterme (Bp. XV.ker. Bocskai u. 1-3.C. épület I. emelet) Témái: 1./ Bp. XV. ker. Rákospalota-Pestújhely-Újpalota Városrendezési és Építési Szabályzat átdolgozásának tervezete 2./ Bp. XV. ker. Rákospalotai Köztemető bővítési területének Kerületi Szabályozási Terv tervezete 3./ Bp. XV. ker. Bányató és környéke Kerületi Szabályozási terv tervezete 4./ Bp. XV. ker. Rákospalota, Dobó utcától délre eső lakóterület Kerületi Szabályozási Terv tervezete 5./ Bp. XV. ker. Rákospalota Városrész-központ Kerületi Szabályozási Tervének részbeni módosítás tervezete Házigazda: Hajdu László polgármester Témafelelős: Balázs Zoltán Ádám Megjelenésére feltétlenül számítunk!

2 2 Városházi Napló október 19. KONFERENCIA A SORS ÉS A FELELŐSSÉG KÉRDÉSEIRŐL Napjainkban már nemcsak az számít társadalmi kérdésnek, hogyan és mit tanítsanak a magyar oktatási intézményekben, hanem az is: kik és kikkel együtt vegyenek részt ebben a folyamatban. A XV. kerület évek óta irányító szerepet vállal ebben a diskurzusban. Jó példa erre az az együttnevelési konferencia, mely már harmadik éve a Száraznád Nevelési Oktatási Központra irányítja a közfigyelmet. A házigazda Száraznád NOK, illetve a Fővárosi Pedagógiai Intézet által közösen szervezett rendezvény megnyitó ünnepségén Hajdu László polgármester köszöntötte a résztvevőket. Beszédében kiemelte, hogy a XV. kerületben az oktatás szervezése során mindig is ÚJABB JÁTSZÓTÉR ÚJULT MEG Újra a gyerekek és a családok ünnepelhettek a kerületben. Szeptember 20-án befejeződött ugyanis az önkormányzat legújabb beruházása, a Neptun utcai játszótér felújítása. A XV. kerület immár 14. európai uniós szabványoknak megfelelő, XXI. századi színvonalú játszókertjét - hisz ezek a terek a szép sétányoknak, padoknak, köztéri ivókútnak, kultúrált, esztétikus szemétgyűjtőknek és a dísznövényeknek köszönhetően, már a park vagy kert minősítést is kiérdemlik - szeptember 20-án ünnepélyes keretek között vehették át az érintettek. Az ünnepélyes átadáson a Molnár Viktor utcai óvoda növendékei egy kedves kis műsorral kedveskedtek a beruházás felelőseinek, majd ezt követően Hajdu László polgármester mondott rövid köszöntőbeszédet az egybegyűlteknek. Kiemelte, a kerület játszótér-fejlesztési programjában, nem csak biztonságos és szép hinták, csúszdák, homokozók kialakítása, felszerelése szerepel, hanem az elavult játszóterek környezetének a rendezése is. Így került sor a fák gallyazására, növények ültetésére, gyeptelepítésre, virágos kert kialakítására. A Neptun utcai játszótér a kerület legnagyobb szabadtéri játszóterülete. A több mint ezer négyzetméteres park felújítása ennek megfelelően közel 40 millió Ft-ba került. Ebből az összegből 18,6 millió forintot egy sikeres pályázatnak köszönhetően a főváros környezetvédelmi bizottsága biztosított az önkormányzat rendelkezésére. A parkot, a többi felújított játszótérhez hasonlóan kerítés védi és a kaput az önkormányzat éjszakára bezáratja. kiemelt szempont volt az integrált nevelés kérdése. Ebben a munkában vezető szerepet vállalt a Száraznád NOK. A rendezvényt megtisztelte az Oktatási és Kulturális Minisztérium államtitkára, Arató Gergely is, aki a következőket mondta: - Ma az oktatás legfontosabb szakmai problémája az együttnevelés kérdése. Ez nem csak 80 ezer fogyatékkal élő gyerek külön ügye, hanem az oktatásban résztvevő 1,4 millió diáké. Persze fontos kérdés, hogy mi történik a sajátos nevelésű gyerekekkel. Ha csak a számokat nézzük, akkor láthatjuk, hogy a több mint félmillió érintettnek mindössze az egynegyede jut el az érettségiig, 9%-uk kap szerepet a munkaerőpiacon, és mindössze 5%-uk vehet részt a felsőoktatásban. Az ő sorsuk azonban nem kizárólag az oktatás feladata. Az együttnevelés ugyanis egy általános intézményhálózat kiépítését jelenti, melyben az oktatás is jelentős szerepet kap. A program célja, hogy egyenlő lehetőséggel indulhassanak az életbe a gyerekek. Ezt a kormány eddig is támogatta, de a jövőben ennél is többre van szükség: egyrészt az intézményen, másrészt a társadalmon belüli elfogadásra. El kell tudnunk fogadni, hogy minden gyerek értékes, ám mindegyik különböző. Az együttnevelés tehát nem lehet csak néhány intézmény és néhány gyerek saját ügye. A konferencia a továbbiakban a szervezők által megfogalmazott mottó - Sorsuk az övék, a felelősség a miénk - jegyében zajlott. Az előadások során szó esett a jogszabályi lehetőségekről, az együttoktatás feltételrendszeréről, a kistérségi lehetőségekről, valamint az autizmussal élő gyerekek esélyeiről. Lehettek volna híres szakácsok is, mégis a politikát választották azok a hölgyek és urak, akik minden évben összegyűlnek a XVIII. kerületi Bókay kertben, hogy bebizonyítsák: a törvényalkotás mellett értenek máshoz is, így például kiválóan főznek. A XV. kerületi önkormányzat csapata is részt vett a programon, ahol bográcsban gombás szarvaspörköltet készítettek. A szeptember 1-je és 3-a között, hetedik alkalommal megrendezett SzeptEmber- Feszten nem csak a gasztronómia szerelmesei érezhették jól magukat. Vetélkedők, gyermekprogramok, koncertek kísérték végig a három napos rendezvényt. Ügyességi játékok, teaház, kézműves piac, hastánc-bemutató és egészség-sátor várta a hagyományos Bókay kerti nyárbúcsúztatóra érkező családokat. Szeptember idusán került sor a hagyományos Benkő-telepi napokra. A lokálpatrióta rendezvénynek ezúttal is a korábbi években már megszokott három intézmény, az Arany János utcai Idősek Klubja, a Klapka utcai óvoda és a Czabán Általános Iskola adott otthont. Benkő Istvánra, a kerületi református egyházközség egykori esperesére emlékező ünnepségen Ambrus János, az önkormányzat MOS Bizottságának elnöke köszöntötte a diákokat, majd a Nefelejcs Bábszínház szórakoztatta a résztvevőket. A Czabánban délután sportversenyekkel folytatódott a rendezvénysorozat. Másnap az idősek klubjában Tarnai Kiss László nótaműsorának tapsolhatott a közönség, majd diétás ételbemutatóra és kóstolóra került sor, délután pedig Kiss Péter országgyűlési képviselő látogatott el a nyugdíjasok rendezvényére. Budapest Fôváros XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal XV. kerület, Bocskai u Telefon: Zöld szám: Ügyfélfogadás Hajdu László egyéni országgyûlési képviselô, polgármester Elôzetes bejelentkezés alapján a XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (XV. kerület, Bocskai u. 1 3.) 112. számú tárgyalójában, minden hónap elsô csütörtökén és 16 óra között, de rendkívüli esetben egyeztetés alapján máskor is. Bejelentkezés nélkül ünnepnap és szabadság kivételével minden héten csütörtökön 17 órától, amíg a folyosón ügyfél vár, az Újpalotai Közösségi Házban, a Zsókavár utca 15. szám alatt. Gyurcsánszky János alpolgármester Minden hónap negyedik hétfôjén óráig Kiss Péter egyéni országgyûlési képviselô A Polgármesteri Hivatal 112. számú tárgyalójában, minden hónap utolsó szerdáján órától. Küldeményeket a polgármesteri hivatal postaládájában lehet elhelyezni. Dr. Nagy Antal jegyzô Minden hónap második hétfôjén óráig a Polgármesteri Hivatalban. Dr. Herczeg Julianna aljegyzô Minden hónap negyedik hétfôjén óráig a Polgármesteri Hivatalban. Az önkormányzati tisztségviselôk ügyfélfogadására fogadónaponként max. 15 ügyfél kaphat sorszámot. Az idôpontok a bejelentkezések sorrendjében az év végéig elôre kiosztásra kerülnek. Jelentkezni lehet: félfogadási idôben a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján. A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfôn: óráig szerdán: óráig pénteken: óráig Az ügyfélszolgálati iroda XV. kerület, Szôcs Áron u Telefon: Ügyfélfogadás: hétfôn: óráig kedden: óráig szerdán: óráig csütörtökön: óráig pénteken: óráig Okmányügyi osztály XV. kerület, Bocskai u Telefonszámok: Gépjármûvekkel kapcsolatos ügyintézés Vezetôi engedély: Egyéni vállalkozói igazolványok: Személyazonosító és lakcím igazolvány: Ügyfélfogadás: hétfôn: óráig szerdán: óráig csütörtökön: óráig pénteken: óráig Kihelyezett információs iroda Pólus Center XV. kerület, Szentmihályi út 131. Vasárnap kivételével a hét minden napján óráig tart nyitva. Telefon: Városházi Napló Rákospalota, Pestújhely és Újpalota polgárainak lapja Fôszerkesztô: Fehér István Szerkesztôség: 1153 Budapest, Bocskai u Telefon: Telefon/fax: Fotó: Varga Gábor Hirdetésfelvétel: , , Kiadó és nyomda: Egri Nyomda Kft Eger, Vincellériskola u. 3. Telefon: Felelôs vezetô: Kopka László Terjeszti a 3 Profi Kft. Telefon:

3 2006. október 19. Városházi Napló 3 Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 56-os Emlékbizottsága nevében tisztelettel meghívjuk GYÁSZNAP Október 6-a a magyar történelem egyik legszomorúbb napja. 157 évvel ezelőtt ezen a napon végezték ki Budán gróf Batthyány Lajost, az első független magyar kormány felelős miniszterelnökét, illetve Aradon az orosz túlerővel szemben fegyverét letevő magyar hadsereg 13 vezetőjét. A császári haditörvényszék ítélete alapján kivégezték Vécsey Károly, Knézich Károly, Török Ignác, Nagysándor József, Dessewffy Arisztid, Schweidel József, Lahner György, Pöltenberg Ernő, Kiss Ernő, Aulich Lajos, Leiningen-Westerburg Károly és Damjanich János honvédtábornokokat valamint Lázár Vilmos honvéd ezredest. A mártírokról számtalan közterületet, intézményt neveztek el. Ez utóbbi tekintetében a XV. kerület élen járt, hisz Rákospalotán Aulich Lajosról, Pöltenberg Ernőről, Damjanich Jánosról, Dessewffy Arisztidről, Vécsey Károlyról, Nagysándor Józsefről, Leiningen-Westerburg Károlyról és Kiss Ernőről egyaránt utcát neveztek el, ráadásul néhány évvel ezelőtt az önkormányzat a Kossuth Nevelési és Oktatási Központ előtti közterületen egy Batthyány-emlékkertet alakított ki. A nyolc tábornokról elvezett utcák közül hétben két évvel ezelőtt szintén egy-egy emléktáblát helyezett el a hivatal. Az egyetlen kivételt a Kiss Ernő utca képezte, ahol a kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzatnak köszönhetően már korábban is hasonló módon emlékeztek meg a hős (örmény származású) névadóról. A kerületi 1848-as kegyhelyek száma tavaly egy újabb helyszínnel bővült: a Károly Róbert Kereskedelmi Szakközépiskola, Általános Iskola és óvoda Sződliget utcai épületének falán ugyanis egy 48-as emléktáblát helyeztek el. S ha már több iskola neve is szóba került, az emlékezés talán legszebb gesztusa, hogy az emlékkert, emléktáblák gondozását egyegy kerületi iskola - Hartyán NOK, Kolozsvár Ált. Isk., Pestújhelyi NOK, Szent Korona Ált. Isk., Dózsa György Gimnázium, László Gyula Gimn. Ált. Isk. és Óvoda, Kontyfa NOK és a Czabán Ált. Isk. -tantestülete és tanulóközössége vállalta fel. Ők azok, akik minden év október 6-án az általuk féltett és óvott táblánál egy emlékműsorral és egy koszorúval emlékeznek a 48-as mártírokról. Idén Hajdu László polgármester, Király Csaba, dr. Pálinszki Antal és Gyurcsánszky János alpolgármester valamint dr. Nagy Antal jegyző képviselte az önkormányzatot a megemlékezéseken. a kerületi 56-os EMLÉKHÉT rendezvényeire Időpont: október 19 - november 4. Hajdu László Bácskai Endre elnök Kecskés Mihály társelnök társelnök PROGRAM október A KÖZVÉLEMÉNYBEN óra REGIONÁLIS KONFERENCIA (Csokonai Művelődési Ház) október 21. KERÉKPÁROS EMLÉK-FELVONULÁS óra (Karácsony Benő park, Rákospalota) október 22. KERÜLETI EMLÉKÜNNEPSÉGEK 9.00 óra Megemlékezés a kopjafánál (Karácsony Benő park) óra Megemlékezés az 56-os Emlékoszlopnál (Széchenyi tér, Epres sor) óra Ünnepi képviselő-testületi ülés (Polgármesteri Hivatal díszterem) óra Kitüntetési Ünnepség (Polgármesteri Hivatal díszterem) október 22. VIRRASZTÁS ÉS FILMVETÍTÉS óra (Csokonai Művelődési Ház) október 23. EMLÉKTÁBLA - KOSZORÚZÁS 9.30 óra (Kossuth utcai templom) október 25. TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ óra KI-MIT-TUD 56-RÓL (Csokonai Művelődési Ház) október 26. RÁKOSPALOTAI EMLÉKEK KIÁLLÍTÁS óra (Rákospalotai Múzeum) október OS SPORTNAP óra TRIATLON VERSENY AZ 50. ÉVFORDULÓN (Budai II. Stadion) november 1. HALOTTAK NAPI KOSZORÚZÁS ÉS A óra DÍSZPOLGÁROK EMLÉKFALÁNAK FELAVATÁSA (301. parcella, Rákospalotai temető) november 3. ÜNNEPI DÍSZELŐADÁS óra (Hubay Jenő Zeneiskola- Bocskai utca) november 4. FÁKLYÁS FÖLVONULÁS óra Ökumenikus szertartás (Széchenyi tér, Epres sor, 56-os Emlékoszlop) óra Tiszteletadás a hősök és áldozatok emlékének (Karácsony Benő park, Kopjafa) A kerékpáros felvonulás útvonala módosult: Gyülekezés a Karácsony Benő parkban- Fő út- Deák utca- Szőcs Áron u.- Rákos út- Körvasút sor- Thököly u.- Apolló u.- Nyírpalota u.- Szentmihályi út- Pólus Center megkerülése- Szentmihályi út- Régi Fóti út- Epres sor- Fő u.- Csobogós u.- Közvágóhíd u.- Esthajnal u.- Szántóföld utcai Napközis tábor (összesen 17 km) A kerékpárosok azonos sebességgel, egy tömbben, folyamatosan haladva teszik meg a kijelölt, rendőrség és polgárőrség által biztosított útvonalat. A felvonuláshoz bárki csatlakozhat. A fölvonulás keretében koszorúzás lesz az 56-os Emlékoszlopnál (XV, Széchenyi tér). A TŰZSZERÉSZEK KÖSZÖNTÉSE 61 esztendővel ezelőtt a II. világháborúban ledobott, elhelyezett bombák és aknák hatástalanítása érdekében alakult meg az első tűzszerész egység Magyarországon szeptember 28-án elrendelték, hogy a honvédkerületi parancsnokságok állítsanak fel egy munkás aknakutató szakaszt. Ezek voltak a tűzszerész és aknakutató zászlóalj elődei, így ezt a napot tekintjük megalakulásunk napjának olvasható a Honvédelmi Minisztérium weblapján a Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred címszó alatt. A hazai honvédség eme különleges feladatokkal megbízott ezrede történetesen a XV. kerületben, a Szentmihályi útról az M3- ra vezető bekötőút melletti Irinyi János Laktanyában állomásozik. Az ezred életében pedig kiemelten fontos eseménynek számít a szeptember 28-i Tűzszerészek napja, amikor is egy ünnepélyes állománygyűlés keretében emlékeznek meg az elmúlt több mint hat évtized történelméről, illetve a hősi halált halt társaikról. Az idei állománygyűlésen a rövid ünnepi műsort és a koszorúzást követően kitüntetések átadására került sor. A Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztere elöljáró parancsnokai javaslatára, beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréséül Szolgálati Érdemjel ezüst fokozatát Ciráki Tamás őrnagy, Szolgálati Érdemjel bronz fokozatát Jansik Attila zászlós és Pajtli Norbert főtörzsőrmester kapta. A nemzetközi szervezet felkérésén alapuló külföldön teljesített katonai szolgálatának elismeréséül Békefenntartásért Szolgálati Jelet Csóti Péter hadnagy érdemelte ki. Hajdu Gábor mk. ezredes a MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred parancsnoka elöljárói parancsnokai javaslatára beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréséül Nemzeti Ünnepünk, október 23-a és a Tűzszerész Nap, szeptember 28-a alkalmából pénzjutalomban részesítette Zsolnay Gábor főtörzsőrmestert, Nagy Norbert főtörzsőrmestert Szlivon Judit főtörzsőrmestert. Emlékérmet és oklevelet vehetett át Szabó Péter nyugállományú százados a Tűzszerész és Aknakutató Bajtársi Egyesület és a Magyar Honvédség I. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred között végzett eddigi áldozatkész munkája elismeréseként. Emléklapot kapott Szaniszló Lajos és a Homoktövis Általános Iskola kórusa az ünnepi állománygyűlésen előadott színvonalas műsorért. Emléktárgyat Marsi Pál r. alezredes, míg tárgyjutalmat Veres Beatrix r. főhadnagy, Lekli Sándor r. főtörzszászlós Demeter István r. főtörzszászlós vehetett át. II. osztályú Honvéd tűzszerész fokozatot kapott Szabó Tamás törzsőrmester, III. osztályú Honvéd tűzszerész fokozatot pedig Ember István hadnagy, Lepsényi István hadnagy, Nagy Balázs törzsőrmester, Csorba Zoltán sz. szakaszvezető, Lemberger Sándor sz. szakaszvezető, Nagy László sz. szakaszvezető, Hegedűs Tamás sz. tizedes, Kovács Balázs sz. tizedes, Tarcsi Zsolt sz. őrvezető kapott. PÉNZÜGYI KÖZPONT NYÍLT ÚJPALOTÁN A Nyírpalota utcában, az egykori postahivatal helyén szeptember 11-én egy új bankfiók nyílt. A K&H Bank Rt. által üzemeltetett pénzügyi központ megnyitása sok szempontból jelentős lépésnek számít a kerület fejlődésében. Egyrészt azért, mert az új fiók új színfoltot jelent majd a lakosság és vállalkozások életében; eddig ugyanis a kerületben csak egyetlen bank nyitott korábban fiókot, s ha az ügyfelek mást akartak választani, vagy más kerületekbe, vagy pedig a Pólus Centerbe kellett menniük. Másrészről azért is előnyös kerület számára az új fiók, mert ma már a bankok is ügyfél- és vállalkozásbarátokká váltak, és ezáltal folyamatosan jobbnál jobb pénzügyi befektetési lehetőségeket kínálnak. Arról nem is beszélve, ha egy bankfiók jól működik, az a kerület működését irányító önkormányzat számára is kedvező, hisz újabb adózó növeli a fejlesztésekre fordítható büdzséjét. - Amikor innen a postát új helyére költöztettük, arra törekedtünk, hogy ezen a helyszínen továbbra is pénzügyi vállalkozás működjön mondta Hajdu László polgármester az új fiók avatásán. Ezen a területen közel 40 ezren laknak, ám ennek ellenére nagyon kevés bankfiók található a környéken. Aki járt már itt a Nyírpalota utcai létesítményben, az maga is megtapasztalhatta, hogy jól felkészült pénzügyi szakemberekkel, és egy gyönyörű környezettel gazdagodott Újpalota. Ráadásul mindez nekünk, itt élőknek egyetlen fillérünkbe sem került. Mondhatjuk tehát, hogy kaptunk egy ajándékot, amely jól hasznosítható egy olyan térség számára, amely perem elhelyezkedése ellenére 8 millió négyzetméter hasznosítható vállalkozási területtel rendelkezik. Az újpalotai bankfiók egyike annak a 11 új fióknak, melyeket a K&H Bank Rt. létesített Magyarországon 2006-ban. - Az ügyfelek a fiókban igénybe vehetik a 24 órás zónát, amely ATM készpénzkiadó automatánk éjjel-nappali diszkrét használatát teszi lehetővé mondta dr. Bába Ágnes vezérigazgató-helyettes. Szintén az ügyfelek kényelmét szolgálja az ügyfélhívó, a vállalkozói ügyfelek kiszolgálásához épített ülőpultok és klimatizált ügyféltér is. A bankfiók hétfőnként , keddtől csütörtökig , pénteken pedig ig tart nyitva.

4 4 Városházi Napló október 19. KONYHABÚTOR, ELŐSZOBABÚTOR, GARDRÓB készítés, felújítás, szállítás, szerelés, ingyenes felmérés és árajánlat UNIVER SZERVIZ KFT Budapest, Zsókavár u. 47. Tel.: (06-1) , (06-30) Az UZSGYI Természetjáró Egyesület (Adószámunk: ) köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik adójuk 1%-ának felajánlásával segítették az egyesület működését. A kapott Ft-ot természetvédő, egészségmegőrző és ismeretterjesztő programok szervezésére és ennek a közleménynek a megjelentetésére fordítottuk. PERITY JÓZSEF SZŰCS IRHA, BŐR, JAVÍTÁS, ÁTSZABÁS, BÉLÉSCSERE, BŐRFESTÉS, TISZTÍTÁS ÁTKÖLTÖZTÜNK: PÁSKOMLIGET U. 8. (CSARNOKHOZ A PÁLMAI CUKRÁSZDA MELLÉ) Nyitvatartás: H-P óráig Szombat 9-14 óráig telefon: mobil: MATEMATIKA, FIZIKA korrepetálást, felvételire felkészítést vállal általános- és középiskolásoknak nagy gyakorlattal rendelkező szaktanár. Tel.: OSB-lap, BETONYP, GIPSZKARTON és tartozékai LAMBÉRIA, FAROST, BÚTORLAP Faforgácslap, zsindely, Onduline tetőfedő lemez, THERWOOLIN, terméskő. XV. Kinizsi u Tel.: Számítástechnikai és Informatikai Kft. Szolgáltatás és Szervíz 1152 Szőcs Áron u Tel.: , FOGÁSZATI kis és panoráma RÖNTGEN 1152 Bp. Szilaspark 5. sz. fsz. (Pólus mellett) BEUTALÓ NÉLKÜL IS! Rendelési idõ: H-P: 8-20 h Tel.: és PRENOR Palotai Kertészeti Áruda Bp. XV. Testvériség tér 4. (M3-as Szerencs u-i lejáratánál) GAZDAG VÁLASZTÉK: díszfák, díszcserjék, örökzöldek, évelők, rózsák, gyümölcsfák, kertészeti kellékek, OS MOCOTE műtrágyák. Állandó akciókkal várjuk vásárlóinkat! Smaragd tuja 1,2 m-es 2350 Ft/db Madárbirs 40 cm 445 Ft/db Tel./Fax: , ELADÓ XV. Régi Fóti úton teljes felszereltséggel, épülettel és kereskedelmi jogokkal, bevezetett, működő autós-motoros telep bérleti joga. Tel.: , AUTÓS ISKOLA ZUGLÓBAN (a volt 24. számú Gépjárművezetőképző Munkaközösség) Érdeklődni lehet: Budapest, XIV. Bácskai u. 58/a. (a volt Révai J. utca) BOSNYÁK TÉRNÉL Telefonszám: , 30/ , 30/ , 70/ Félfogadás: Hétfőn 14-18, Csütörtökön14-18, Pénteken GYORS HITEL ELŐZETES NÉLKÜL FELMONDOTT HITEL SZEMÉLYI KÖLCSÖN DNP CREDIT Tel.: , / / / HŰTŐGÉPJAVÍTÁS háztartási, keresekedelmi, ipari hűtőberendezések javítása garanciával. T/F.: , ZÖLDKÁRTYA diesel és benzines autóra Autójavítás, vizsgáztatás. Olajcsere megvárható. (Valvoline) Szombat, vasárnap is! Cím: XV., Obsitos u. 30. Telefon: SHEN DENT Egészségügyi Bt. Dr. László Gabriella Teljeskörű fogászati szakellátás Bp. Martinovics u. 7. Bejelentkezés: H, SZ, P: h között. Rendelés a hét minden napján változó időpontban. (Hétvégén megbeszélés szerint) Tel.: Fax: IMMO-NORD KFT. Újpesti Ingatlaniroda 1042 Budapest, Árpád út 16. Telefon/fax: , h cs.: 9 18 óráig; p.: 9 14 óráig Eladna, vásárolna, bérelne? Forduljon hozzánk bizalommal! Ajánlataink: Eladó, bérbeadó lakások, családi házak, irodák, üzlethelyiségek, telephelyek. TÁRSKERESŐ IRODA REFERENCIÁM A TÖBB SZÁZ BOLDOG PÁR Szeretettel várom Önt is: Szabóné Marika T.: 06-30/ TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT MÁSKÉNT Rheuma, mozgásszervi panasz, szénanátha, allergia, emésztési zavar, fájdalom, gyulladás, bőrbetegség és sok más panasz fájdalommentes kezelése orvosaink által a XXI. század biofizikai eljárásával. IBR-System / Bejelentkezés: 06-30/ Budapest, XV. ker. Nádastó u. 25. Ingyenes bemutató: csüt. 16 óra KÁRPITOS MESTER 20% KEDVEZMÉNNYEL VÁLLALJA modern és styl bútorok felújítását olcsó szövetválasztékkal. Díjtalan kiszállás, szállítás. Nyugdíjasoknak ajándék! Hívjon: , (06-20) Garbacz GENERALI PROVIDENCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. ügyfélszolgálati irodája megújított formában megnyílt a lakosság részére a MEHOLA ÜZLETHÁZBAN. Hitel és teljes biztosítási ügyintézés. Szilaspark 10. Tel.: VAGYONVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT Budapest, Tompa Mihály u. 45. tel./fax: , , Elektronikus riasztórendszerek telepítése, eseti- és átalánydíjas karbantartása 24 órás diszpécserszolgálattal, Észak-Pesten járőrszolgálattal. Zártláncú videórendszerek, beléptetőrendszerek telepítése, üzemeltetése. Rendészeti, portaszolgálati feladatok ellátása. Telephely, ingatlanőrzés. Pénz-, értékszállítás, értékkísérés. Hagyományos vagyonvédelmi tevékenységek. TESTRE SZABOTT BIZTONSÁG Fogorvosi rendelõ és fogtechnikai laboratórium 8-20-ig Fogpótlások 48 óra alatt is! Cím: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 97/B-C Tel.: AUTÓJAVÍTÁS JÓTÁLLÁSSAL XV. Neptun u. 40. sz. A nálunk vásárolt motorolajat ingyen kicseréljük. FÉKJAVÍTÁS, SZÁMÍTÓGÉPES FÉKHATÁSMÉRÉS. Klímarendszer tisztítás, fertőtlenítés. Futómű holtjáték ellenőrzés. VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS 24 ÓRÁN BELÜL VIZSGÁZTATÁS Tel.: és Virágh László

5 2006. október 19. Városházi Napló 5 Tisztelt Választópolgárok! Engedjék meg, hogy köszönetünket fejezzük ki a helyhatósági választásokon valamennyi szavazónknak, akik bizalmukkal megtisztelték a nemzeti keresztény oldal jelöltjeit. Támogatásukkal sikerült az önkormányzatban képviselethez jutnunk. A testületi munkában jelölőszervezeteim értékrendje szerint megpróbálom legjobb tudásommal a közügyeket szolgálni. Mihály Zoltán (MIÉP-FKGP) önkormányzati képviselő MI ITT VAGYUNK! Ki mit tud? vetélkedő nyugdíjasoknak. Örömmel értesítjük Önöket, hogy a MI ITT VAGYUNK - nyugdíjas Ki mit tud? -ra jelentkezők, (zenés, énekes műfajokban) előzetes próbái, novemberben elkezdődnek. Jelentkezési határidő: október 31., nevezési díj nincs. Jelentkezési lapok személyesen az MSZP XV. kerületi szervezetének irodájában az Eötvös utca 8. szám alatt hétfő, kedd, szerda, csütörtök 8:00-16:00 óra között igényelhetők, vagy érdeklődni lehet telefonon: a as számon. Minden kedves versenyzőt a próbarendről értesítünk. Kiss Péter és Hajdu László, a kerület egyéni országgyűlési képviselői A Hálózat a Kultúráért, Művészetért Egyesület bemutatkozó koncertjét tartja november 26-án 14,30 órakor Újpesten az Ady Endre Művelődési Házban (1043. Tavasz u, 4.) Az Újpalotai Családsegítő Szolgálat ruhavásárt szervez november 7-én kedden 10 és 15 óra között a családsegítő új épületében (XV. Árendás köz 4-6.) Használt ruhák, blúzok, szoknyák, ingek, öltönyök, gyerekruhák, cipők kabátok 30, 50, 100, 150 forintos egységáron. Mindenkit szeretettel várunk. Az Alapítvány a MÁV telepi iskoláért (1155 Bp., Szent korona útja 5.) köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át ( ,- Ft-ot) alapítványunk javára ajánlották fel. A befolyt összeget jutalomkönyvekre, eszközök vásárlására, nevezési díjakra és szabadidős tevékenységek támogatására fordította. Köszönetet mondunk A Holnap Egészséges Gyermekeiért Alapítvány minden támogatójának az 1 % személyi jövedelemadó felajánlásáért. Az ebből befolyt összeg évben forint volt. Ebből az összegből az óvoda részére labdát, több funkciós mászókát és torna szőnyeget vásároltunk. Köszönetet mondunk a Nádastó parki Óvodai Alapítvány az Egészséges Gyermekekért minden támogatójának az 1 % személyi jövedelemadó felajánlásáért. Az ebből befolyt összeg évben forint volt. Ebből az udvari játékok állagának megóvása érdekében festéket vásároltunk. Az Arany Alkony Idősek Otthonában (Bp. XV. Bánkút u ) minden szombaton kor ökumenikus bibliaóra van. Novemberben szolgálnak: 4-én PECSUK OTTÓ református lelkész; 11-én DR. BEER MIKLÓS római katolikus püspök; 18-án DR NÉMETH CSILLA főorvos; 25-én DR. SZEBIK IMRE evangélikus püspök Minden érdeklődőt szeretettel várnak! A forradalom, ahogy mi láttuk, beszélgetés az 56-os forradalomról, személyes élményeikről kerületi lakosokkal október 21-én szombaton 17:00 órakor a Pestújhelyi Közösségi Házban. (Szűcs I. u. 45. Megközelíthető a 24-es busszal.) Házigazda-beszélgetőtárs: László Tamás önkormányzati és országgyűlési képviselő. Jöjjenek minél többen! A Fidesz Magyar Polgári Szövetség ünnepi megemlékezést tart az 56-os forradalom 50. évfordulója alkalmából a Pestújhelyi téren a 48-as emlékműnél október 22-én vasárnap a pestújhelyi szentmisét követően kb. ½ 12-kor. Ünnepi beszédet mond László Tamás a Fidesz XV. kerületi szervezetének elnöke, országgyűlési és önkormányzati képviselő. Várunk mindenkit szeretettel. (A helyszín megközelíthető a 24-es busszal.) Külvárosi 56 A lyukas emlékezet címmel nyitja meg ünnepi kiállítását a Fidesz Magyar Polgári Szövetség helyi szervezete október 22-én vasárnap 14:30 órakor a Széchenyi utcai református templom gyülekezeti termében (Széchenyi u. 18. Megközelíthető a 25-ös busszal.) Várunk minden kedves érdeklődőt. A évi Katasztrófák Csökkentésének Világnapja alkalmából az ÖTM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Főigazgatója, a Katasztrófavédelem, a Tűzoltóság, és a Polgári Védelem munkájának segítése és tevékenységéről a közvélemény számára nyújtott pontos, hiteles tájékoztatása elismeréseként, Katasztrófavédelmi emlékérmet adományozott Fehér Istvánnak a Városházi Napló főszerkesztőjének. Az emlékérmet Dr. Tatár Attila tü. altábornagy főigazgató nevében átadta Benkovics Zoltán pv. dandártábornok, a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság igazgatója. ÉGŐ HULLADÉKUDVAROK Három kerületi rendőrt, Sütő Krisztián és Ördög Krisztián őrmestert valamint Vincze Attila törzsőrmestert elismerésben részesítette Hajdu László polgármester, mert elfogták azt a férfit, akit a nyomozók január óta számtalan kerületi szelektív hulladékudvar felgyújtásával gyanúsítottak. Az év eleje óta a kerület több pontján, de főleg Újpalotán több úgynevezett zöld udvar is lángra kapott. A széleskörű adatgyűjtésnek és nyomozásnak köszönhetően a kerületi rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályának munkatársai arra a következtetésre jutottak, hogy egyetlen elkövetőről lehet szó. Akciószolgálatot szerveztek, és a veszélyeztetett hulladékudvarokat felügyelő civil ruhás rendőrök szinte a nap 24 órájában lesték, mikor bukkan fel a szemtanúk által pontosan leírt férfi. A várva várt eseményre június 16-án került sor, amikor a fent említett három rendőr a Páskomliget utca 49. alatti a CBA közért melletti hulladékudvar közelében teljesített szolgálatot. A civil ruhás rendőrök hajnali kor egy gyanús férfire lettek figyelmesek. Az illető akire a tanúk által megadott személyleírás pontosan illett a villamosmegállóból tartott a hulladékudvar felé. Eközben azonban feltűnően zavartan viselkedett; valószínűleg gyanút foghatott, mert némi ácsorgást követően otthagyta a tárolókat, és visszaindult a villamosmegálló felé. A három rendőr azonban megállította, és igazoltatta őt. Intézkedés közben, a ruházatának átvizsgálása során tűzgyújtásra alkalmas szerszámok kerültek elő a zsebéből, és az elszámoltatás során a gyanúsított még az utcán elismerte, hogy az utóbbi idők tűzeseteiben tevékenyen közreműködött. A férfi bevallotta, hogy a Legénybíró utcában, a Páskomparkban, a Zsókavár utcában több alkalommal is felgyújtotta a hulladékudvarokat, volt olyan is, hogy a fém szeméttárolókba dobott égő gyufát, és egy alkalommal az Erdőkerülő utca melletti füves, bokros területet is felgyújtotta. A férfi ez utóbbi kivételével minden bűncselekményét a hajnali órákban követte el. A gondozás alatt álló 30 éves férfi semmivel sem tudta indokolni tetteit öszszesen 28 rendbeli gyújtogatást ismert el -, ugyanakkor az orvosi vizsgálatok azt támasztották alá, hogy a szorongásos depresszióban szenvedő férfi a bűncselekmények elkövetésének pillanatában a betegsége befolyásoltsága alatt volt. A kerületi rendőrkapitányság ennek ellenére továbbította az ügyészség felé a vádemelési javaslatot. A közel 2 millió forintos kár okozásával gyanúsított férfi a továbbiakban szabadlábon védekezhet. PROGRAMAJÁNLAT Csokonai Művelődési Ház 1153 Eötvös utca Tel: , emlékezete filmvásznon Kedd esti vetítéseinken az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára emlékezünk. Az ingyenes filmvetítéseket követően közös beszélgetésre, gondolkodásra várjuk. október óra SZAMÁRKÖHÖGÉS (rendezte: Gárdos Péter) november 7. NAPLÓ GYERMEKEIMNEK (rendezte: Mészáros Márta) november 14. NAPLÓ SZERELMEIMNEK (rendezte: Mészáros Márta) november 21. NAPLÓ APÁMNAK, ANYÁMNAK (rendezte: Mészáros Márta Emlékek 56-ból - Fotó- és dokumentum kiállítás Megtekinthető: november 5-ig. A fényképeket Pető András (akkor fiatal palotai lakos) 1956-ban készítette Rákospalotán és Budapest belvárosában. A kiállítást korabeli újságok, röplapok és egyéb dokumentumok egészítik ki. Gyermekruha börze November 5-én 9-13 óra között Francois Villon: A nagy testamentum November 10-én 19 órától Takács Pál előadóművész estje A verseket fordította Faludy György. Belépő: 700 Ft Családi Kreatív műhely - Képkeret díszítés November óra Belépő: 500 Ft Aprók tánca - magyar táncház és játszóház gyerekeknek November óra Belépő: 400 Ft Görög táncház a Maskardes együttessel November óra Belépő: felnőtt 600 Ft, gyerek: 400 Ft Virágkötő 250 órás tanfolyamunkon (elmélet + gyakorlati órák) két félév alatt OKJ-s szakképesítést szerezhet. Ára: Ft (részletfizetést biztosítunk). Pestújhelyi Közösségi Ház 1158 Szűcs István utca 45. Tel: A Prizma kör Alkonyattól-Pirkadatig című fotópályázatának kiállítás megnyitója október 21-én, 11 órakor A kiállítás megtekinthető november 17-ig. Tánc és illem egy időben egy helyen Európai viselkedéskultúra oktatásával egybekötött társastánc tanfolyam. Közkedvelt táncok - salsa, samba, rock and roll, tangó - oktatása. Kedden, óráig a kezdőket, 18-19,30 óráig a haladókat várja S ha már bűnügyekről esik szó, említsünk meg egy másik nagy gyakorisággal előforduló szabálysértést a kerületben. Egy, nem csak kerületi fiatalokból álló társaság hosszabb ideje rendez gyorsulási versenyeket a kerületben. Korábban az M3-as kivezető szakasza mellett a Magyar Autópálya Zrt és a felüljáró közötti útszakaszon rendezték alkalmi futamaikat. A versenyeken résztvevő autó, és a főből álló nézőközönség azonban az utóbbi időben áttette a székhelyét a hulladékhasznosító melletti útszakaszra. A versenyekre általában péntek este kerül sor, ugyanakkor a szervezők semmiféle hivatalos engedéllyel nem rendelkeznek. Az amatőr autóversenyek szervezésének szigorú szabályai vannak, ezek közül a legfontosabb, hogy csak olyan helyen lehet megrendezni, ahol minden feltétel adott a versenyzők biztonságának megóvására. Emellett az orvosi ügyelet biztosítása is kötelező. Eddig, a Fortunának köszönhetően, egyetlen baleset sem történt. A rendőrök - miután lakossági bejelentések alapján információkat szereztek ezekről a versenyekről -, minden alkalommal kimentek a helyszínre, és megakadályozták a programokat. A rendőrségtől kapott tájékoztatás alapján a közeljövőben rendszeresítik a rendőri szolgálatokat a HUHA környékén, amitől azt remélik, hogy a fiatalok lemondanak veszélyes hobbijukról. Krekuska Ferenc diplomás táncpedagógus. Kerámia kör 8 éves kortól minden korosztálynak, péntekenként, óráig. Művészeti vezető Majer Nóra kerámikus. Grafikus- és festő Kör középiskolásoknak és felnőtteknek, szombaton 9,30-tól 12,30-ig. A kör lehetőséget nyújt a különféle festészeti- és grafikai technikák megismerésén túl, szakirányú felvételi előkészítőre. Művészeti vezető Kissné Breczek Margit rajzpedagógus. Akrobatikus Rock and Roll kedden, 16-17,30-ig. Vezeti Mandics Edit edző. Életmód torna klub Kedden és csütörtökön ig. Vezeti Páhi Lászlóné. Jóga Csütörtökön, óráig. Vezeti Zahovai Magdolna diplomás Etkajóga oktató. Újpalotai Közösségi Ház 1158 Zsókavár utca 15. Tel: Hastánc Minden szombaton óra között gyermek és felnőtt hastáncoktatás várja mindazokat, akik már művelik a csábítás táncát és azokat is, akik most szeretnének megismerkedni vele. Zeneovi Zenés fejlesztő foglalkozás kicsiknek 3-6 éves korig hétfõnként a Zöld Klubban (Hartyán köz 3.) és óra között. Alkalmi jegy: 500 Ft, 4 alkalomra szóló bérlet ára: Ft. A foglalkozáson a szülők is részt vehetnek! Zenekuckó Hétfőnként és óra között várjuk az 1-4 éves gyermekeket és szüleiket Zenekuckónkba, ahol a kicsik ritmikus mondókák, énekek és hangszeres játék segítségével ismerkedhetnek meg a hangok világával. Részvételi díj: 500 Ft / alkalom vagy Ft / hónap. Baba-mama torna Csütörtökönként 10 órától ig játékos mozgás 1,5-3 éves gyerekek és szüleik számára. Részvételi díj: 450 Ft / alkalom Aranyszamár Színház: Szurokbaba október óra Gyöngyi és Magdi, a két rosszcsont kislány egy napon izgalmas furcsa tárgyakat talál a nagymama padlásán. A kacatokról hamarosan kiderül, hogy egy réges-rég elfeledett bábjáték kellékei. Kamarabábjáték 45 percben óvodásoknak, kisiskolásoknak. Csoportok jelentkezését telefonon várjuk. (06/ Simon Patrícia) Belépő: 500 Ft, kísérőknek ingyenes Családi kézműves játszóház október óra Üvegfestés Belépő: 300 Ft + anyagköltség Október óra Beszélgetés az 1956-os forradalomról és szabadságharcról M. Kiss Sándor történésszel. A belépés díjtalan. Kozák téri Közösségi Ház 1154 Gábor Áron utca 58/c Tel: Dúdoló minden csütörtök délelőtt tól. Zenés foglalkozások 1,5-4 éveseknek, ahol ritmikus mondókák, egyszerű dalok, énekes játékok, hangszerek segítségével vezetjük a gyerekeket a zene és a hangok világába. Ára: 400 Ft/alkalom Női kondicionáló torna kedd-csütörtök óra között. Ára: 3600 Ft/hó, vagy 500 Ft/alkalom Etka-jóga hétfő-szerda között. Nyugdíjba ment a 78 éves Turi Károly, közismert nevén Karcsi bácsi, aki egy évtizeden át szolgálta a hivatalt karbantartóként. Nem ismert lehetetlent, ha arról volt szó, valamit meg kell javítani a hivatal házában. Odaadással, becsülettel végzett munkája elismeréséül tavaly Polgármesteri Dicséretben részesült. Munkatársaitól megérdemelt pihenésére egy televíziót kapott.

6 6 Városházi Napló október 19.

7 2006. október 19. Városházi Napló 7

8 8 MEGNYERTE ELSŐ MECCSÉT A REAC Bár jóslással eddig még nem foglalkoztunk a napló hasábjain, lehet, hogy bővíteni kell profilt. Éppen előző számunk hasábjain esett arról szó, hogy a REAC labdarúgóinak legalább kétszer kell a közeljövőben győzniük ahhoz, hogy egyáltalán legyen miről beszélni a csapat NB I-es jövőjét illetően. Nos, a nagy zakókat követően, a kilencedik fordulóban megtörtént a kisebbfajta csoda. A négy bajnoki után edzőt cserélt REAC az fordulóban vesztesként hagyta el a játékteret, s ekkor az új edző, Aczél Zoltán amolyan udvariassági gesztusként felajánlotta lemondását, amit Kutasi Róbert klubigazgató nem fogadott el. Ezt követően a pécsi kirándulás már részben igazolta Kutasi optimizmusát, hiszen a REAC kétszer is előnyt szerzett a Mecsek fővárosában, s végül döntetlennel tért haza. Utóbb hazai pályán - megalázóan kevés, 400 néző előtt - már 4-0-ra vezetett az 55. percben, amikor azután az addig padlót fogott újonc, a Paks gárdája egymás után három gólt is szerzett. Végül maradt a 4-3, s ezzel a REAC rendkívül fontos három pontot kaszírozott. A meccset követően sikerült Aczél Zoltánnal is beszélni. A tréner így kezdte: - Érkezésemkor egy teljesen hitehagyott, félelmekkel küszködő, hangulattalan társaságot találtam az öltözőben. Egyszerűen nem tudtam felfogni, hogy ez a csapat miként szerepelhet tartósan ilyen gyengén? A három vereség után Pécsett már láttam bíztató jeleket, hiszen az ottani kilencven percről elmondhatom, hogy két pontot ottfelejtettünk. - Mivel a játékosállomány Bárányos Zsolt érkezését leszámítva, érdemben nem változott, így a csapat játékában kellett valami újat hoznia. Mi volt ez? - Megpróbáltam egy rendkívül racionális stílust kialakítani, azt elfogadtatni a játékosokkal. Ennek lényege a folyamatos emberfogás megvalósítása. Bár a Zalaegerszegtől simán kikaptunk, de ott már harminc percig ezt a felfogást képviseltük, a Pécs ellen pedig már egy félidőn keresztül sikerült ez a törekvésünk. A Pakssal szemben hatvan percig jól működött a csapat. Ekkor 4-0-s vezetésünknél érthetetlen módon és villámgyorsan behátráltak a játékosok, a labdát össze-vissza ellövöldözték, aminek eredménye azután a három paksi gól lett. - Amikor a játékosoktól fegyelmezett teljesítményt vár, kikre számít elsősorban, mint pillérekre? - Érkezésem óta Farkas Balázs élvezi a kapuban a bizalmat. Ezt csak részben szolgálta meg, hiszen a REAC-nak most olyan utolsó emberre lenne szüksége, aki képes megbízható produkcióra úgy, hogy nullára, tehát kapott gól nélkül hozza az adott meccset. A hátsó alakzatokban elsősorban Pusztai Olivérre gondolok, a középpályán a két, válogatottat is megjárt labdarúgóra, Bárányos Zsoltra és Polonkai Attilára, míg elől elsősorban a csapatkapitány Torma Gábor és Nyerges Krisztián tehet sokat azért, hogy a REAC bennmaradjon az NB I-ben. - A következő három fordulóban sok minden eldőlhet. Mire számít? - A Vasas után hazai pályán fogadjuk a Kaposvár együttesét. A harmadik öszszecsapásra idegenben kerül sorra, Vácra látogatunk. E három meccs alakulása nagyban befolyásolhatja a REAC további sorsát. Ha a továbbiakban is úgy mennek a dolgok, ahogy eddig, akkor minimum öt pontra számítok. Ebben az esetben már felszabadulhatnának a játékosok a nyomás alól, s tartósan megindulhatnánk felfelé. Sportiskola labdarúgó szakága felvételt hirdet között született fiúk részére. Érdeklődni lehet a telefonszámon. Az Ifjúsági és Sportközpont uszoda gépész munkakör betöltéséhez szakembert keres. Érdeklődni lehet a es telefonszámon Sági Ferencnél. Városházi Napló október 19. LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS A kerületi lakosok számára szolgáltatások kivételével legfeljebb 20 szóig ingyenes megjelenést biztosítunk. A hirdetéseket az adott terjedelmi lehetőségek figyelembevételével, a beérkezés sorrendjében közöljük. A feladó nevével, címével és telefonszámával ellátott hirdetéseket írásban várjuk a szerkesztőség címére. GYORS HITEL JELZÁLOGHITEL Szabad felhasználásra, ingatlan vételre. Bank- és magánhitel kiváltására is. Forint-, euro- vagy CHF alapú hitelek az ingatlan értékének akár 60%-ig is M Ft-ig, Kezes és jövedelemigazolás nélkül! Végrehajtással érintett ingatlanra és BAR listásoknak is! SZEMÉLYI HITEL Fedezet nélkül, akár 5 M Ft-ig is , (06-30) (06-20) Eladó jobboldali bőr sarok-ülőgarnitúra áron alul és étkezőgarnitúra 6 db székkel és 3 db tálalószekrénnyel A XV. kerületben a Mensch Medicin Centrum, 10 éve működő magánklinikán rendelők kiadók. Fogorvosi, ultrahang, ambulánsműtői lehetőség adott. Nem manuális beállítottságú szakorvosok jelentkezését várjuk. Tel.: , , fax: Skoda 120 L, garázsban tartott, biztonságosan működő, 1987-es évj. második tulajdonostól eladó, ig érvényes műszakival és ig érvényes zöldkártyával, 85 eft-ért. Tel.: , este Vennék használt 28-as, jó állapotban lévő versenykerékpárt Eladó 400 literes hűtőláda, 2 db10 literes demizson, Radal radiátorok Megbízható kisgyermekes anyuka otthonában végezhető, vagy részmunkaidőben telemarketinges munkát keres. Tel.: , Eladó: 38 nm-es, harmadik emeleti, nem panel öröklakás a VIII. ker. Baross utcánál; ötrészes világos szekrénysor,; 160 literes Lehel hűtő; NDK félautomata mosógép; 2 db ágyneműtartós heverő 2 db fotellel, kétszemélyes rekamié 2 db fotellel Magánszemélytől eladó Újpalotán egy + két félszobás, csendes összkomfortos, világos, parkettás, vízórás, erkélyes, IX. emeleti, jó állapotú panellakás. Irányár: 9,5 MFt Rákospalota határán 66 nm-es ház 60 nm-es melléképülettel 440 nm telekrészszel eladó 18,7 MFt-ért Rákosszentmihályon három lakásos házban 36 nm-es lakás 60 nm melléképülettel 240 nm telekrésszel, kocsi beállóval 11,5 MFt-ért eladó. Zuglóban, Mogyoródi utcában, négyemeletes házban, 68 nm-es, három szoba hallos egyedi fűtésű öröklakás pincével 14,9 MFt-ért eladó XV.ker. Nádastó utcában 90 nm-es, háromszobás házrész garázzsal, 370 nmes saját kerttel, 18,5 MFt-ért eladó. Tel.: Felújított két szobás lakás hosszú távra KÁRPITOSMESTER Antik - Modern - Styl felújítása, javítása GARANCIÁVAL ingyenes felmérés, szövetkollekcióval, szállítással Tel.: , Bp, Nyírpalota u. 17. kiadó az Epres sor 4. sz. alatti házban Zsókavár utcában eladó egy másfélszobás, felújított, vízórás, klímás, redőnyös, parkra néző öröklakás. Igény esetén bútorozottan is.irányár: 8,5 MFt Rákospalotán 28 lakásos ben átadott - társasházban 36 nm + 12 nm-es állógalériás lakás eladó. Teljes felszereltséggel, légkondicionáló, beépített szekrények, konyhabútor stb. zárt udvaron biztonságos parkolási lehetőség biztosított Sárospatakon, közvetlen Bodrog parti, kétszobás, konyhás, fürdőszobás, teraszos parasztház eladó. Nyaralásra, horgászásra kiváló. Irányár: 5,1 MFt. Tel.: Eladó: használt 220 V-os, 120 literes betonkeverő 20 eft-ért, használt villanysütős négy rácsos gáztűzhely 20 eft-ért. Tel.: Eladó négy rózsás, sütős gáztűzhely és 4 db 11 kg-os gázpalack 30 eft-ért. Használt Eladó hibátlan, háromszemélyes, cseh csővázas házsátor, alul zárt, szúnyoghálós Rákospalotán nm-es családi ház 40 nm-es pincével, külön 80 nm-es épülettel, garázzsal eladó. Tel.: Családi házban teljesen különálló egyszobás, felújított, gázfűtéses, komfortos lakás bútorozottan kiadó Eladó alig használt 150 x 200 cm-es franciaágy. Tel.: VÍG KALMÁR VENDÉGLŐ XV. Fő út 78. Újra indítjuk a nagysikerű ŐSZI LIBANAPOK -at. 22 féle libaétellel várjuk kedves vendégeinket. Minden libaételnél 1 pohár borra a vendégünk. Esküvők, rendezvények igényes lebonyolítása. Tel.: és Napi menü 500,- Ft (elvitelre is). Nyitva minden nap! ÁLLÁS Széleskörű pénzügyi szakértői munkára keresünk jelentkezőket. Ingyenes képzés, garantált jövedelmi háttér. MEHOLA ÜZLETHÁZ Tel.: V & V FOGTECHNIKAI LABOR Precíziós kivehető, rögzített fogpótlások készítése - mérsékelt árakon. Nyugdíjasoknak kedvezmény! Bp. XV. Madách u. 35. Tel.: MOSÓGÉP Villanytűzhely, mikrosütő javítása garanciával. Tel / , HÁZTARTÁSI-GÉP SZERVIZ Hűtő-, mosogép, tűzhely, TV, DVD, mikró, porszívó javítása Rákos út Tel.: Nyitva: 9 17-ig EZÜSTFELVÁSÁRLÁS! Evőeszközkészletet (hiányosat is), tálcát, gyertyatartót, cukordobozt, valamint aranyékszereket, bizsukat, alkarórákat készpénzért vásárolunk. Üzleteink: Bp. II. Margit krt Tel.: Bp. VII. Wesselényi u. 19. Tel.: Kérem jöjjön el hozzánk! KERÜLETI GYORSSZERVIZ! Teljeskörű gázkészülékjavítás, fűtésszerelés, villany-, vízszerelés, duguláselhárítás. 24 órás ügyelet, hétvégén is! Tel.: , Televízió - gyorsszervíz javít helyszínen garanciával. E hirdetés felmutatója 10% kedvezményt kap a munkadíjból A HÉTVÉGÉN IS DOLGOZOM! Tel.: , mobil: LAKATOS VÉDŐRÁCS BEJÁRATI AJTÓRA, ABLAKRA KAPUK, KORLÁTOK, KERÍTÉSEK KÉSZÍTÉSE. Tel.: , (06-20) GÁZKÉSZÜLÉK és ALKATRÉSZ ÜZLET - SZERVIZ Készülék csere! Üzlet: 1046 Bp., Nádor u , 06-30/ Szervíz: /

A cigány önkormányzat összetétele: Oláh Józsefné Rafael Ferenc Rafael István Rafael János Sztojka István

A cigány önkormányzat összetétele: Oláh Józsefné Rafael Ferenc Rafael István Rafael János Sztojka István XV. évfolyam 18. szám 2006. október 11. Városházi Napló Rákospalota, Pestújhely és Újpalota polgárainak lapja ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2006. Az október 1-jén tartott önkormányzati választáson a XV. kerületi

Részletesebben

A megemlékezők egy-egy szál virágot helyeztek el a fal tövében, így tisztelegve Beller Imre, Bátki József, Szőcs Áron, Gyökössy Endre,

A megemlékezők egy-egy szál virágot helyeztek el a fal tövében, így tisztelegve Beller Imre, Bátki József, Szőcs Áron, Gyökössy Endre, XV. évfolyam 21. szám 2006. november 22. Városházi Napló Rákospalota, Pestújhely és Újpalota polgárainak lapja EMLÉKFAL A DÍSZPOLGÁROKNAK A rendszerváltás óta 38-an vehették már át a kerület mindenkori

Részletesebben

részesített. - Sokan vannak, akik ma itt lehetnének azok közül, akik méltók a kitüntetésre

részesített. - Sokan vannak, akik ma itt lehetnének azok közül, akik méltók a kitüntetésre XV. évfolyam 16. szám 2006. szeptember 20. Városházi Napló Rákospalota, Pestújhely és Újpalota polgárainak lapja SOKSZÍNÛ ÜNNEPSÉGSOROZAT A helyszín idén is a Karácsony Benő park volt, ahol augusztus 19-én

Részletesebben

Városházi. Napló. Rákospalota, Pestújhely és Újpalota polgárainak lapja. XV. évfolyam 20. szám 2006. november 8.

Városházi. Napló. Rákospalota, Pestújhely és Újpalota polgárainak lapja. XV. évfolyam 20. szám 2006. november 8. XV. évfolyam 20. szám 2006. november 8. Városházi Napló Rákospalota, Pestújhely és Újpalota polgárainak lapja 195 2006 dr. Antall Józsefné, Semegi József, Kiss Miklós, Mécs Imre, Kopácsi Sándorné, Szanics

Részletesebben

XIII. évfolyam 18. szám 2004. október 13.

XIII. évfolyam 18. szám 2004. október 13. XIII. évfolyam 18. szám 2004. október 13. Mérföldkô a kerület életében Egy gondos családfô úgy tervezi az életét, a háztartását, hogy mindenre a megfelelô összeg jusson, és az évek során észrevehetôvé

Részletesebben

védelmi ezredes, a Fõvárosi Polgári Védelem igazgatója, dr. Bende Péter, tûzoltó vezérõrnagy, Fõvárosi Tûzoltóparancsnok

védelmi ezredes, a Fõvárosi Polgári Védelem igazgatója, dr. Bende Péter, tûzoltó vezérõrnagy, Fõvárosi Tûzoltóparancsnok XIII. évfolyam 5. szám 2004. március 10. Városházi Napló Rákospalota, Pestújhely és Újpalota polgárainak lapja Tisztelt Kerületi Polgárok! Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Lakosai! Az önkormányzat képviselõ-testülete

Részletesebben

Közmeghallgatás a fejlesztési koncepcióról. képviselõ-testület. A felmerülõ kérdésekre

Közmeghallgatás a fejlesztési koncepcióról. képviselõ-testület. A felmerülõ kérdésekre XIII. évfolyam 4. szám 2004. február 25. Városházi Napló Rákospalota, Pestújhely és Újpalota polgárainak lapja Közmeghallgatás a fejlesztési koncepcióról Tisztelt Lakosok! Közmeghallgatást tartott az önkormányzat

Részletesebben

Ifjú művészek Bernecebarátiban. Egy fiatal városrész hagyományai. 400 éves az óvárosi egyházközség

Ifjú művészek Bernecebarátiban. Egy fiatal városrész hagyományai. 400 éves az óvárosi egyházközség XIII. évfolyam 13. szám 2004. július 7. Egy fiatal városrész hagyományai A Nemzetközi Mûvészeti Tábort a tavalyi év sikerén felbuzdulva az önkormányzat idén is megrendezte Bernecebarátiban. Június 21-e

Részletesebben

Közösen az uniós pénzekért

Közösen az uniós pénzekért XIV. évfolyam 13. szám 2005. július 6. Közösen az uniós pénzekért Tizennégy fôvárosi és nyolc agglomerációs önkormányzat vezetôje ünnepélyes keretek között együttmûködési megállapodást kötött egymással

Részletesebben

Mint ahogy azt dr. Dóczi Noémitôl, a kerületi önkormányzat uniós referensétôl

Mint ahogy azt dr. Dóczi Noémitôl, a kerületi önkormányzat uniós referensétôl XIV. évfolyam 12. szám 2005. június 22. Nemzetközi panelfelújítási program Nemzetközi panelfelújítási konferenciának adott otthont június 1-2- án a kerület. A Stabilizációs Program elnevezésû szakmai mûhelyen

Részletesebben

ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁS

ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁS XIX. évfolyam 8. szám Napló Városházi Rákospalota, Pestújhely és Újpalota polgárainak lapja ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁS NEGYVEN ÚJ BÖLCSŐDEI FÉRŐHELY Egy esemény, amelynek felhőtlenül örülhetett minden érintett:

Részletesebben

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT MAGYARORSZÁG!

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT MAGYARORSZÁG! XVII. évfolyam 16. szám 2008. szeptember 8. Rákospalota, Pestújhely és Újpalota polgárainak lapja BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT MAGYARORSZÁG! Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep kerületi programjai a városrész gazdag

Részletesebben

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK 2012. JANUÁR 16-ÁN JELENIK MEG!

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK 2012. JANUÁR 16-ÁN JELENIK MEG! ÉLETképek X V. k e r ü l e t i II. évfolyam 22. szám 2012. november 19. R Á K O S P A L O T A P E S T Ú J H E L Y Ú J P A L O T A k ö z é l e t i l a p j a KÖVETKEZŐ SZÁMUNK 2012. JANUÁR 16-ÁN JELENIK

Részletesebben

Galambritkaságok a Csokonaiban

Galambritkaságok a Csokonaiban XV. évfolyam 2. szám 2006. február 1. Galambritkaságok a Csokonaiban Biztos sokan vannak a kerületben, akik nem tudják, mi is az angol apácakeringô, vagy észak-kaukázusi keringô, és miért szeretik annyian

Részletesebben

és jegyzője emlékplakettet adományozott

és jegyzője emlékplakettet adományozott XIX. évfolyam 14. szám Napló Városházi Rákospalota, Pestújhely és Újpalota polgárainak lapja KÖZTISZTVISELŐKET KÖSZÖNTÖTTEK A Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete 1996- ban kezdeményezte,

Részletesebben

8. osztályos tanulója és a Hort Sport Egyesület kézilabdázója, Horváth Csenge a Kolozsvár Általános. Iskola és Összevont Óvoda

8. osztályos tanulója és a Hort Sport Egyesület kézilabdázója, Horváth Csenge a Kolozsvár Általános. Iskola és Összevont Óvoda XVIII. évfolyam 12. szám Napló Városházi Rákospalota, Pestújhely és Újpalota polgárainak lapja ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN Május végén az önkormányzat Dísztermében tartották az Élen a tanulásban,

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ. Klaudia a japánok kedvence INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN!

ÚJPESTI NAPLÓ. Klaudia a japánok kedvence INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2012. november 8., VI. évf., 37. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA WWW.UJPEST.HU Klaudia a japánok kedvence Az újpesti Kozma Klaudia Japánban

Részletesebben

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Tisztelt Gyáliak! Egy település fejlettségében nagyon fontos, hogy milyen az utak, egyéb közművek állapota, az intézményhálózat színvonala

Részletesebben

törekvéseit kívánják támogatni. Ám, emellett nagy hangsúlyt helyeznek

törekvéseit kívánják támogatni. Ám, emellett nagy hangsúlyt helyeznek XVI. évfolyam 9. szám 2007. május 7. Városházi Napló Rákospalota, Pestújhely és Újpalota polgárainak lapja A fûtéskorszerûsítés jegyében Újabb szerződést írt alá a Fővárosi Gázművek Zrt-vel az önkormányzat

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXI. évfolyam 19. szám 2010. november 2. Ingyenes Koszorúzás, emlékezés, kitüntető címek átadása október 23-án Mi az ünnep? Különbözés, írta az egyik legnagyobb

Részletesebben

Hírek. Így ünnepelt a város október 23-án. Püspökladányi. Mindenszentek-halottak napja

Hírek. Így ünnepelt a város október 23-án. Püspökladányi. Mindenszentek-halottak napja Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XVIII. évfolyam 16. szám 2007. november 6. Ingyenes Így ünnepelt a város október 23-án Az 1956-os forradalom és szabadságharc 51., valamint a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Pihenő- és sportövezet a Kontyfa iskolánál

Pihenő- és sportövezet a Kontyfa iskolánál XV. KERÜLETI R á k o s p a l o t a P e s t ú j h e l y Ú j p a l o t a k ö z é l e t i l a p j a V. évf. 9. szám 2015. május 18. Pihenő- és sportövezet a Kontyfa iskolánál Fotó: xv média, Vargosz Fotó:

Részletesebben

Csonka. Gábor. A kispesti hegedűművész. Interjú a 12. oldalon. 2013. május. Az önkormányzat saját beruházásaként

Csonka. Gábor. A kispesti hegedűművész. Interjú a 12. oldalon. 2013. május. Az önkormányzat saját beruházásaként XVIII. évfolyam 4. szám 2013. május Csonka Gábor A kispesti hegedűművész Interjú a 12. oldalon 7. oldal Bogó Józsefné Épül a második kert Az ország első közösségi kertje Kispesten nyílt tavaly. Az önkormányzat

Részletesebben

Ovivarázs. Mértékletesség a hosszú élet titka Felkészültek a havazásra ANNO 2013 képekben. III. évf. 23. szám 2013. december 2.

Ovivarázs. Mértékletesség a hosszú élet titka Felkészültek a havazásra ANNO 2013 képekben. III. évf. 23. szám 2013. december 2. XV. KERÜLETI R á k o s p a l o t a P e s t ú j h e l y Ú j p a l o t a k ö z é l e t i l a p j a III. évf. 23. szám 2013. december 2. Fotó: xv média, Vargosz Ovivarázs Mértékletesség a hosszú élet titka

Részletesebben

Együttműködést kötött az önkormányzat a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel a Kö-Ki déli része melletti Kiserdő rendbetételére.

Együttműködést kötött az önkormányzat a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel a Kö-Ki déli része melletti Kiserdő rendbetételére. XIV. évf. 2008. május www.kispest.hu 3. Környezetvédelem OLDAL Először vehetett át Zöld Kispestért díjat öt magánszemély, egy-egy lakóközösség, intézmény és civil szervezet a Föld Napján. 4. Kiserdő Együttműködést

Részletesebben

2. oldal 2014. október. Szüreti mulatság Tobrukban

2. oldal 2014. október. Szüreti mulatság Tobrukban 2. oldal 2014. október Szüreti mulatság Tobrukban 2014. október 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár október havi programja Október 3. 17 óra Helyi tehetségek a Zene Világnapján

Részletesebben

Minden kedves Olvasónknak békés karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk!

Minden kedves Olvasónknak békés karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk! XV. KERÜLETI R á k o s p a l o t a P e s t ú j h e l y Ú j p a l o t a k ö z é l e t i l a p j a III. évf. 24. szám 2013. december 16. Minden kedves Olvasónknak békés karácsonyi ünnepeket és boldog új

Részletesebben

ÉS VIDÉKE. Esküt tett az új képviselő-testület. XXVIII. évf. 18. szám 2014. október 27. Szentendre polgármestere: Verseghi-Nagy Miklós

ÉS VIDÉKE. Esküt tett az új képviselő-testület. XXVIII. évf. 18. szám 2014. október 27. Szentendre polgármestere: Verseghi-Nagy Miklós SZE N XXVIII. évf. 18. szám 2014. október 27. 1 8 N TE DRE ÉS VIDÉKE Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120 Esküt tett az új képviselő-testület

Részletesebben

MEGHÍVÓ Isten, áldd meg a magyart / Jó kedvvel, bõséggel, / Nyújts feléje védõ kart, /Ha küzd ellenséggel; Kölcsey Ferenc

MEGHÍVÓ Isten, áldd meg a magyart / Jó kedvvel, bõséggel, / Nyújts feléje védõ kart, /Ha küzd ellenséggel; Kölcsey Ferenc XX. évfolyam 10. szám Jánoshalma 2005. október Megjelenik havonta Ára: 100 forint Jánoshalma Város önkormányzatának lapja Szakmai konferencia Kistérségek mint kommunikációs mezõ címmel szakmai konferencia,

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ. Suli-Foci pálya épült INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN!

ÚJPESTI NAPLÓ. Suli-Foci pálya épült INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2012. szeptember 13., VI. évf., 30. szám ÚJPESTI NAPLÓ Ú J P E S T Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K H I V A T A L O S LA P J A WWW.UJPEST.HU Suli-Foci pálya épült Újpest

Részletesebben