Tisztelt Önkormányzat!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Önkormányzat!"

Átírás

1 Tisztelt Önkormányzat! Az alábbiakban szeretnék beszámolni az Eötvös Iskola lakiteleki általános iskolai tagintézményében végzett munkáról a esztendőben. A beszámoló mellett arról is szeretnék tájékoztatást adni Önöknek, hogy a Nemzeti köznevelési törvény kapcsán milyen változások várhatók az elkövetkezendő időszakban: A nevelő-oktató munka színvonalának biztosítása mellett legnagyobb feladataink a TÁMOP és a TÁMOP pályázatok párhuzamos fenntartása, valamint a TÁMOP páyázathoz kapcsolódó beszerzések, a számítógépes rendszerek beüzemelése, az interaktív táblák használatának megtanulása voltak. Mindezek mellett pályázatot adtunk be a lakiteleki óvoda és a lakieleki általános iskola referencia intézménnyé válásának elindítására. Ezzel szeretnénk bekerülni azok közé a példaadó óvodák, iskolák közé, amelyek a nevelés-oktatás legjobb helyi ötleteit, hagyományait mások számára is elérhetővé teszik. A pályázatokhoz kötődően az alsó tagozaton matematika, szociális életvitel és szövegértés kompetenciaterületeken, felsőben matematika és szövegértés területen folyik a munka. Témaheteink, projektjeink, és moduljaink sok örömet szereztek a gyermekeknek. Bevezettük az integrált pedagógiai rendszert, a beóvodázási, beiskolázási feladatokat a korábbi esztendőkhöz hasonlóan nagyon magas szinten láttuk el. A bölcsőde és az óvoda, az iskola és az óvoda között nagyon jó a szakmai kapcsolta. Az óvónők látogatják a gyermekeket a bölcsődében és az iskolában is, s a tanítónők is részt vesznek az óvodai foglalkozásokon, hogy játék, és a napi program keretén belül figyelhessék meg a gyermekeket. A tapasztalatokat közösen beszélik meg. Évtizedes hagyomány nálunk, hogy az elsősök Gergely-járáson hívogatják iskolába az óvodásokat. A tanév során nyolcadikosaink számára ingyenes felvételi előkészítő foglalkozásokat tartottunk magyarból, matematikából, idegen nyelvből. Mivel a pályázati pénz csak a 2011 júniusáig tette lehetővé a foglalkozások ingyenes tartását, szeptembertől ezeket a szakkörökhöz hasonlóan, térítési díj ellenében tudtuk a gyermekek számára biztosítani. A lakiteleki óvoda az ökoóvodai cím elérését követően a föld, víz, levegő programok következetes véghezvitelével szerzett sok örömöt minden tagóvoda gyerekeinek. Az együttműködés arra is kiterjed, hogy a társult településeken lévő intézmények vendégül látják a csoportokat, s együtt végzik a projektmunkát. A pályázatok arra is jók voltak, hogy a tagintézmények óvodáinak berendezése megújult, s az iskolákban is komoly taneszköz beszerzésekre kerülhetett sor. Így gazdagodtunk öt interaktív táblával, s a hozzájuk kapcsolódó hordozható számítógépekkel, s kicseréltük a számítógépes terem teljes gépparkját is. Minden tagintézményben magas szinten folyt a gyermekvédelmi és a fejlesztő pedagógiai munka. Ettől a tanévtől iskolákban saját logopédus segítette munkánkat, sajnos őt csak a kécskei Móricz intézmény közreműködésével tudtuk óraadóként alkalmazni, célunk, hogy főállásban számíthassunk munkájára. Nyolcadik osztályosaink beiskolázását gondosan előkészítve a környék húsz középiskolájából érkeztek vendégek továbbtanulási szülői értekezletünkre, diákjaink pedig részesei lehettek a kecskeméti pályaválasztási vásárnak is.

2 Az esztendő során kiemelt szerepet tulajdonítottunk a közösségszervezésnek, amely az óvodai és iskolai foglalkozásokon túl a művészeti oktatás keretén belül is megvalósult. Kiválóra minősített zeneművészeti tanszakaink: zongora, hegedű, furulya, fuvola, citera, gitár, képzőművészeti ágon pedig szintén kiválóra minősített grafika tanszakunk működik. Diákjaink nagy sikerrel koncerteztek karácsonykor, valamint a tanév végén. A TÁMOP pályázatban résztvevő furulyások, kézműves szakkörösök, valamint grafika tanszakunk diákjai is bemutatkoztak kiállításokkal, a hangversenyen való fellépéssel. A Kösöntyű Néptáncegyüttes utánpótlásaként három gyermekcsoport is működött a tanévben, melyek közül az egyiket a TÁMOP pályázatból tudtuk finanszírozni. Testvériskolai kapcsolataink negyedik éve tartanak az erdélyi Vice és a lengyelországi Pogwizdow település általános iskoláivel. Legnagyobb közös rendezvényünk az Eötvös-nap volt, mely korábban Lakiteleken, Tiszaugon és Nyárlőrincen, s 2011-ben újra Lakiteleken került megrendezésre. Ősszel közösen szerveztük meg az Anyanyelvi hét rendezvénysorozatát, melyen mesemondó, versmondó, szépolvasó találkozókat rendeztünk diákjainknak, s az is kiderült, évfolyamonként kik a legjobb helyesírók. Februárban ismét intézményünk adott helyet a Kazinczy szépolvasó verseny területi fordulójának őszén 17. alkalommal hirdettünk országos történelmi versenyt általános iskolások számára, s versenyünkre harmadik alkalommal középiskolásokat is vártunk. A döntők a Lakiteleki Népfőiskolán voltak, s a győztesek a Népfőiskola támogatásával egy nándorfehérvári tanulmányúton vehetnek részt a nyáron. Szintén a Népfőiskola ad otthont az alsósok számára szervezett területi mesemondó, népdaléneklő és rajz versenynek is. Hagyományos programunk Nyárlőrincen a Buzás-napok rendezvénysorozata, amely keretében sportversenyeken és tanulmányi versenyeken vettek részt diákjaink. A nyárlőrinci iskolában országhatárokon túlnyúló sikerrel működik lábtollabda szakosztály. Nemzetközi edzőtáborok, bemutatók, versenyek helyszíne az intézmény. Örömünkre közös kézilabda és focicsapatunk is megyei és országos döntő résztvevője volt. 4. osztályos diákjaink országos sikerrel vettek részt a Fiatal Gazdák Szövetsége által kezdeményezett Vesd bele magad mozgalomban. Ennek az a célja, hogy a gyermekeket ráneveljék az önellátásra zöldségekből, kiskerti veteményekből. A munkálatokat dokumentálni kellett, a szakértők pedig országos találkozón értékelték a teljesítményeket. Iskolánk csapata 2. helyezett lett, s azóta ennek kapcsán a televízióban is szerepeltek. Nagy örömünkre újra van gyakorlókertünk, ahol a felsős évfolyamok technika óráit tartjuk. A pályázatokból következett az is, hogy azok lezárásáig át kellett dolgozni alapvető iskolai dokumentumaink többségét. Megújult pedagógiai programunk, a helyi óvodai nevelési program, a szervezeti és működési szabályzat, minőségirányítási rendszer és a házirend. A fenntartó jóváhagyása után ezek augusztustól szabályozzák az óvodai és az iskolai munkát. Értékeltük és átdolgoztuk az intézmény esélyegyenlőségi intézkedési tervét is, beleépítettük a terv elkészülése óta elért eredményeket, további feladatainkat.

3 Tisztelt Képviselő testület! Az Eötvös Iskola évi gazdálkodását a mellékelt kimutatások tükrözik. A kimutatások településenként, tagintézményenként tartalmazzák a kiadások és a bevételek alakulását. A költségvetés tervezésekor a nagy összegű hiány miatt a béreken és járulékain kívül, dologi kiadásra csak minimális összeget tervezhetett a lakiteleki iskola és óvoda. Az összes béren kívüli juttatás (cafetéria, számlanyitási összeg, pedagógus szakkönyv ) elvonásra került. A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés négy hónapra eső részét megkapták a lakiteleki intézmények. Az idei év költségvetését terhelte az előző évről áthozott e Ft kifizetetlen számla összege is. A lakiteleki intézmények erre a többletkiadásra előirányzat módosítást nem kérhettek május 1-től átszervezés miatt az iskola és óvoda karbantartói (3 fő) átkerültek a Polgármesteri Hivatal település üzemeltetési csoportjához. Az előirányzat átadása megtörtént. Az előirányzatunk a módosítások hatására 9664 e Ft-tal növekedett.(a kereset kiegészítések, túlóra, helyettesítés összegével, mivel ilyen címen a költségvetésben összeget nem tervezhettünk.) Az intézményfinanszírozás átutalásra került. A kifizetetlen számlák értéke a beszámolási időszak végén kb. 278 e Ft volt. A közös költség intézmények közötti felosztása valamint az iskolák fenntartási költségeinek felosztása megtörtént. BEVÉTELEK (1.sz. melléklet) Az intézmény összes bevétele a beszámolási időszakban e Ft, (100,4 %-a), melyből e Ft intézményfinanszírozás, e Ft saját bevétel, e Ft támogatás (mely főleg a TáMOP es pályázat kifizetéseire átadott pénzösszegeket tartalmazza. A saját bevételek 81,1 %-át az étkezési térítési díjak alkotják, a fennmaradó rész a zeneiskolai térítési díjak, tandíjak valamint bérleti díjak és egyéb bevételek. Az étkezési térítési díjaknál 301 e hátralék halmozódott fel az elmúlt években, főleg az ingyenesen étkezők határozatainak lejárta miatt, mert a szülők nem figyelték (ik) a lejárati időt és késve nyújtották (ják) be újabb igényüket. A 2011/12-es tanévben ezért előre szedjük a térítési díjakat, a hátralék csökkentése érdekében. A művészeti oktatás tervezett térítési díjainak 106,2 %-a folyt be. A visszatérített áfa összege a beszámolási időszakban e Ft bevételt jelentett.

4 KIADÁSOK (2.sz.melléklet) Az összes kiadás a társulás egészét tekintve a beszámolási időszakban e Ft, (100,1 %), A teljesítés, Lakitelek esetében 100,6 %, Nyárlőrinc intézményeinél: 99,33 %, Tiszaugi intézményeknél 100,1 %. A személyi juttatások teljesítése átlagosan 98,81 %, a dologi kiadásoké 104,9 %. Szeptembertől módosult a túlóra elszámolása. Kéthavi elszámolás helyett 1 havi elszámolást írt elő a törvény, havonta kellett a kifizetést engedélyeztetni az Önkormányzattal, így több esetben csúszott a túlórák kifizetése. A tervezett jubileumi jutalmak kifizetésre kerültek a beszámolási időszakban. A lakiteleki óvodából 1 fő dajka, a nyárlőrinci iskolából 1 fő iskolatitkár nyugdíjba vonult, míg a tiszugi óvodából tétszám leépítés miatt 1 fő dogozó jogviszonya felmentéssel megszűnt. A Képviselő testület decemberben a közalkalmazottak részére egyszeri Ft-os étkezési utalványt kifizetését engedélyezte. A kiadások előirányzata tartalmazza az iskolák esetében az ingyen tankönyvek finanszírozására fordítható normatív támogatás összegét, az elszámolás a tankönyvterjesztővel októberben megtörtént. Az iskolakezdésre sikerült elvégezni a szükséges festési és karbantartási munkákat. A napközi otthonban 2 tanterem parkettáját felújítottuk, 1 tantermet lelakkoztunk és 4 tantermet lefestettünk. A felújításokhoz szükséges eszközök egy részét saját költségvetésünkből biztosítottuk. Sokat jelentett az udvar rendben tartásánál, hogy az Önkormányzat 2 fő közcélú foglalkoztatottat biztosított egészen november 29-ig az iskolának és 1 főt pedig az Óvodának (így az iskolabusz kísérői feladatait is el tudtuk látni). A fűnyírásban besegített a Település Üzemeltetési Csoport is. Az érintésvédelmi vizsgálatot és az udvari játékok felülvizsgálatát augusztusban elvégeztettük. Az udvari játékok egy része szabványosítható, de ehhez ütéscsillapító talajra lenne szükség, melynek anyagi feltételei nem állnak rendelkezésünkre. A balesetveszélyes játékokat lebontottuk. A kazánok és konvektorok felülvizsgálata a fűtési szezon megkezdése előtt befejeződött. Az új kazánszivattyú beszerelése megtörtént. A radiátorok nyomás alá helyezésekor tapasztaltuk, hogy a fűtőtestek elöregedése több szivárgást illetve törést eredményez. A karbantartók kb. egy évtizede, toldozzák-foldozzák a fűtési rendszert, de végleges megoldást csak a teljes felújítás jelenthet. A lyukadások miatti elöntések egy-egy terem parkettázatában okoznak javítandó károkat.

5 A dologi kiadásainkat megnövelte, hogy a TÁMOP es pályázatot 5 évig fenn kell tartani. A projekteket, témaheteket, moduláris programokat minden évben meg kell valósítani, de a pályázat erre már anyagi forrásokat nem tartalmaz. Idén a pályázatba foglalt erdei iskolát a pályázati pénzmaradványok átcsoportosításával még meg tudtuk oldani, de jövőre olyan tábort kell kitalálnunk, ami nem kerül pénzbe ( pl. evezős tábor Tiszaugon). A pályázati szakköröket a pedagógusok eddig térítés nélkül vállalták. A TÁMOP esélyegyenlőségi pályázaton intézményünk e Ft-ot nyert. A projektet július 31.-ig megvalósítottuk, a záró elszámolás megtörtént. A kiadások közül csak a pályázatokban részvevő pedagógusok, valamint a gyógypedagógus bére, a helyettesítések, útiköltségek jelennek meg az intézmények könyvelésében, a többi kifizetés az Önkormányzaton keresztül történik. Ennek a pályázatnak is 5 év a fenntartási ideje. A pénzkészlet alakulását a 4 sz. melléklet tükrözi. Beruházások: A beszámolási időszakban beruházás csak a nyárlőrinci tagintézményeknél történt. 3 sz. melléklet. Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek figyelembevételével kérjük, hogy beszámolónkat elfogadni szíveskedjenek. Lakitelek, március 20. Olajos István ig.

6 A nemzeti köznevelésről szóló törvényről Tisztelt Önkormányzat Magyarország Országgyűlése decemberben egyeztetések és viták sora után megalkotta a évi CXC. törvényt A nemzeti köznevelésről címmel. Az évi LXXIX. törvényt (Közoktatási törvény) az elmúlt 18 esztendőben nagyon sokszor változtatták, rendelkezéseit hol a törvény szövegének átírásával, hol más törvényekbe bújtatott szakaszokkal egészítették ki, változtatták meg. A kormány kezdettől azt hangoztatta, hogy szükség van olyan egységes és új anyagra, amely szemléletében és szövegében is a közoktatás megújítását szolgálja. A nemzeti köznevelésről szóló törvény legfontosabb újdonságai: Az intézményrendszer fenntartója újra az állam lesz január elsejétől főszabály szerint az óvoda kivételével a köznevelési intézmények a fenntartója az állam lesz, mely a kormányhivatalokon keresztül gyakorolja a fenntartói jogait. A települési önkormányzatok öt évre szóló köznevelési szerződésben vállalhatják meghatározott feltételek mellett bizonyos intézmények működtetését. Megmarad viszont az alapítás szabadsága, így továbbra is működhetnek egyházi, alapítványi és magánintézmények. A központi költségvetés fenntartótól függetlenül biztosítja a nevelési-oktatási intézmény és a kötelezően igénybe veendő pedagógiai szakszolgálat ellátásához szükséges pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak illetményét, munkabérét és ezek járulékait. A pedagógusok és a segítő alkalmazottak számáról, a kötelező órakeretekről a törvény 1-6. mellékletei rendelkeznek. Az egyházi, valamint a nemzetiségi önkormányzati intézményfenntartók által ellátott nevelési, nevelési-oktatási feladatok központi költségvetési finanszírozása az állami fenntartású intézményekre vonatkozó általános szabályok alapján, azokkal azonos mértékben történik, vagyis ezek az intézmények a megfelelő jogi háttér fennállása esetén kiegészítő támogatást is kapnak. Tankötelezettség A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, vagy az azt követő évben válik tankötelessé. Az a gyermek, akinek esetében szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodába járhat. Bulgária, Dánia, Észtország, Franciaország, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Málta, Moldova, Nagy-Britannia, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország, Svédország, Szlovákia példáját követve a tankötelezettség a fiatalok 16. életévének betöltéséig tart. Mindemellett az állam továbbra is biztosítja a térítésmentes továbbtanulás lehetőségét az érettségi, illetve az első szakképesítés megszerzéséig. A tankötelezettség felső határa azok számára 16 esztendő, akik 2012-ben, vagy azt követően kezdik el általános iskolai tanulmányaikat. A többiek továbbra is 18 éves korukig tankötelesek.

7 A tanköteles, de általános iskolát elvégezni nem tudó, vagy általános iskola elvégzését követően továbbtanulni nem tudó vagy nem akaró tanulók számára a köznevelési Hídprogramok biztosítanak lehetőséget az előmenetelre. Ezek a programok egyénre szabott segítséget nyújtanak a tanulóknak a középfokú nevelésoktatásba, szakképzésbe való bekapcsolódáshoz, vagy a munkába álláshoz, valamint az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek megszerzéséhez. Három éves kortól kötelező az óvoda A gyermeknek főszabály szerint három éves korától kötelező napi négy órában óvodai foglalkozáson részt venni. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével a gyermek ötödik életévének betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. Megújul a Nemzeti alaptanterv A Nemzeti alaptanterv meghatározza azt a korszerű tudás-, nemzeti és egyetemes műveltségi minimumot, amely minden magyar gyermek számára alanyi jogon jár. A megújuló Nat alapján készülnek a kötelezően választható kerettantervek, amelyek szerint készítik el az iskolák a helyi tantervüket. A kerettantervek lehetőséget adnak az egyéni arculat kialakítására, a tananyag 10 százalékáról pedig teljesen szabadon rendelkezhet az iskola. Lehetőség lesz egyéni, alternatív kerettantervek használatára is. Az új NAT alapján készülnek majd el a tankönyvek, amelyek a tervek szerint - csupán néhány kiadó (3-4) gondozásában jelennek meg majd, s tartós tankönyv formájában készülnek, több évre biztosítva a használhatóságot. Hit- és erkölcstan 2013-tól felmenő rendszerben a kötelező tanórai foglalkozások része lesz az állami általános iskolában az erkölcstan vagy az e helyett választható hit- és erkölcstan óra. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az osztályban a hitoktatást választó gyermekek hittanra, a többiek erkölcstan órára járnak heti egy alkalommal csoportbontásban. Az iskolai foglalkozások ideje Az általános iskolában 16 óráig tart a nevelés-oktatás, igény esetén az iskolának 17 óráig gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. Az általános iskola egész napos iskolaként is működhet. Az intézményvezető a szülő kérelmére felmenti a tanulót a délutáni egyéb foglalkozások alól, amennyiben az intézmény nem egész napos iskolaként működik. A rendelkezés tehát nem azt jelenti, hogy minden gyermeknek délután négyig bent kell tartózkodni az intézményben, hanem azt az eddig is fennálló lehetőséget erősíti, hogy a tanítási órák és a szabadidős, készségfejlesztő foglalkozások egymást váltva a délelőtti és a délutáni sávban is tervezhetők, az általános iskola egész napos iskolaként is működhet. A törvény értelmezi az egész napos iskola fogalmát, és rögzíti, hogy amennyiben az iskola ilyen nevelés-oktatási programcsomagként működik, a tanuló nem kérhető el a 16 óráig szervezett foglalkozásokról. Érettségi vizsgára vonatkozó szabályok Az érettségi vizsga kötelezően választandó tantárgyainak köre gimnáziumban nem változik. A szakközépiskolában a magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv mellett az ötödik érettségi tárgy nem a kötelezően választandó vizsgatárgy, hanem a szakközépiskola ágazatának megfelelő szakmai vizsgatárgy.

8 2016 január elseje után az érettségi vizsga bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. Szakképzés A szakiskolai végzettség a jövőben középfokú végzettségnek számít. A szakiskolának a speciális és készségfejlesztő intézmények, továbbá a törvényben meghatározott képzési formák kivételével három, az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti képzést és szakmai elméleti és gyakorlati oktatást magában foglaló szakképzési évfolyama van. Pedagógiai szakmai szolgáltatók A pedagógiai szakszolgálat intézményei állami intézmények lesznek. Feladataik között szerepel egyebek mellett a nevelési tanácsadás, és a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása is. Utóbbi szerepel a pedagógusok kötelességei között is. Országosan egységes szakmai irányítás mellett pedagógiai szakmai szolgáltatást, állami, vagy egyházi illetve magánintézmények fenntartói nyújthatnak. A szakmai szolgáltatók legfontosabb feladatai a szaktanácsadás és a továbbképzések szervezése. Pedagógus életpályamodell szeptember 1-től A Nemzeti köznevelési törvényben a pedagógus életpályamodell a jelenleginél magasabb béreket irányoz elő, s rögzíti az előmeneteli rendszert. A pedagógus életpálya kétéves gyakornoki időszakból és négy (Pedagógus I., a Pedagógus II., a Mesterpedagógus és a Kutatótanár) fokozatból áll: Az új bértábla nemcsak a megszerzett képesítéseket és a pályán töltött éveket veszi figyelembe, hanem a pedagógusok személyre szabott minősítésének eredményét is. A minősítő vizsga és a minősítési eljárás során minden pedagógusra egységes szabályok vonatkoznak. A bizottság a jelölt teljes körű iskolai tevékenységét vizsgálja. A pedagógusok minősítő vizsgáját és minősítési eljárását a kormányhivatal szervezi. A minősítő vizsga és a minősítési eljárás részletes szabályait rendelet szabályozza majd. A pedagógusok meghatározott feltételek teljesítése esetén legfeljebb egy éves alkotói szabadságot vehetnek igénybe. Pedagógusok óraszáma, elfoglaltsága A pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje 40 óra, melynek nyolcvan százaléka (32 óra) a kötött munkaidő, amelyet a pedagógus az intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni. A teljes munkaidő ötvenöt hatvanöt százaléka (22-26 óra) a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő, amelynek terhére tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el. A kötött munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelésoktatással összefüggő egyéb feladatokat lát el. Az intézményvezető kötelessége az órák és egyéb feladatok arányos beosztása. Pedagógiai-szakmai ellenőrzés bevezetése Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés ötévente ismétlődő, értékeléssel záruló vizsgálat. Célja a pedagógusok munkájának külső, egységes kritériumok szerinti ellenőrzése és értékelése a minőség javítása érdekében. Az ellenőrzés kiterjed fenntartótól függetlenül minden köznevelési intézményre. Az intézmény ellenőrzését legalább három köznevelési szakértőből álló csoport végzi. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben az a köznevelési szakértő vehet részt, aki az előírt

9 továbbképzési követelményeket teljesítette. Az intézmény ellenőrzésében részt vevő szakértő kijelöléséhez a fenntartó egyetértése szükséges. További újdonságok: A törvény mellékletei részletesen szabályozzák az nevelési-oktatási intézmény alkalmazottainak kötelező létszámát: Óvodában Az eddigi, csoportonkénti egy dajka mellé intézményenként egy gondozónő és takarító is bekerült a kötelező létszámba. Az óvodában 3 óvodai csoportonként kell egy pedagógiai asszisztenst alkalmazni. Iskolában Az eddigiektől eltérően 500 gyermekig, tanulóig egy félállású iskolapszichológus 500 fő fölött főállású szakember alkalmazását finanszírozza az állam. 100 gyermekenként egy főállású pedagógiai asszisztens alkalmazását is előírja a jogszabály. Újdonság, hogy az iskolában főállású rendszergazdát kell alkalmazni a számítógépek karbantartására. Sajátos módon az iskola esetében a nevelő-, és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott létszáma című táblázatban nem szerepelnek sem takarítók, sem karbantartók. Az iskolában a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülők, a tanulók, a nevelőtestület, az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat, a történelmi egyházak, a helyi gazdasági kamarák azonos számú képviselőjéből és az intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatal delegáltjából álló intézményi tanács hozható létre. Bizonyára ezzel akarják ellensúlyozni a jogalkotók azt a helyzetet, hogy a járási közigazgatási hivatal alá rendelték az iskolákat. A helyi közösségek elvárásai legalább így hangot kaphatnak az intézményekben. Az intézményi tanácsnak ott lehet létjogosultsága, ahol sem az iskolaszék, sem a szülői közösség nem működik hatékonyan. A hatályba lépés fontosabb dátumai szeptember 1.4 Ekkor lép hatályba a nemzeti köznevelésről szóló törvény, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre január 1. - Ekkortól kerülnek főszabály szerint állami fenntartásba a köznevelési intézmények, és változik a bérek finanszírozása. - Hatályba lépnek a szakszolgálatokkal kapcsolatos változások. - Ekkortól érvényesek a tankötelezettségre vonatkozó szabályok szeptember 1. Ekkortól lép életbe: - az általános iskolában 16 óráig szervezendő foglalkozások, - a pedagógus életpálya-modell, - a pedagógusok új típusú munkaidő-számítása - a pedagógusok magasabb bérezése. - Indulnak a köznevelési Híd-programok. - Ekkortól érvényesek az új csoport- és osztálylétszámok és tanulói óraszámok. - Bevezetésre kerül általános iskolában felmenő rendszerben az erkölcstan és a helyette választható hittan. - Hatályba lépnek az intézményvezetők létszáma és óraszámai. - Ekkortól kell nyolc gyermek esetén a szülők kérésére óvodát vagy alsó tagozatot szervezni a kistelepüléseken. - Ekkortól hatályos a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők létszámára vonatkozó melléklet szeptember 1.

10 Ekkortól kötelező a 3 éves kortól való óvodába járás. Tisztelettel: Lakitelek, március 20. Olajos István ig.

11 Az Eötvös Iskola esztendőben végzett munkáról havi bontásban: témahetek, idő feladatok projektek, időpont osztályok felelősök modulok Január Február Az első félév zárása, igazgatói mérések a páratlan évfolyamokon A központi felvételik megírása Farsangi bál Osztályfarsangok A Tisztaság fél egészség projekt az alsó tagozaton Görög témahét Február 21-től 5. évfolyam Ig. osztályfőn ökök Szekeres Jánosné Március Április Május Június 16. országos történelmi verseny döntője Nemzeti ünnepünk Helyesírási verseny Gergely-járás Fogadóóra Tiszaugon Negyedévi magatartás, szorgalom értékelés Óvodai látogatások 1. osztályosok beiratkozása Kölcsey Ferenc versmondó és népdaléneklő verseny Anyák napja Kompetencia mérések Osztálykirándulások Vizsgák Művészeti iskolai koncert, kiállítás Osztálykirándulások Ballagás, bankett Tanévzárás Elsősegély modul Veszélyek projekt Ember és természet témahét Kémia a konyhában témahét Gyógynövény modul Kenu modul Máj évfolyam 8. évfolyam Kovácsné Nagy Szilvia Varga Melinda Olajos István Tábori Kálmánné Igazgató Tábori Kálmánné Tábori Kálmánné Ofők Ig. Ofők Nádudvari né Révész Dóra Csató Tamás Ofők Ig.

12 Szeptember A tanév kezdése 1. nap:- naplók megnyitása, órarend ismertetése, adatlapok átvétele és összesítése- /menzások, buszosok, osztálynévsor/ - Ingyenesek tankönyveinek kiosztása és átvételi lap kitöltése - Ellenőrzőbe tájékoztató bejegyzések - Tűz- és balesetvédelmi oktatás, közlekedési ismeretek - Házirend, - DÖK-tagok Tisztálkodás, tisztítás - projekt a, b Varga Melinda, Csupor Antal - l. szülői értekezletek- SZMKtagok - TÁMOP pályázatokba bevont osztályoknak tájékoztatás Szept. 23. összevont szülői őszi hulladékgyűjtés október okt. 6. Sportnap emlékezés az aradi vértanúkra Biztonságos közlekedés - témahét a, b Kovácsné Nagy Szilvia - nyílt napok: Alsós: 18., 19 felsős :19, okt. 23. nemzeti ünnep Környezetvédelem -projekt a, b, c Osadebe- Kiss Erzsébet, Nagyné Nádudvari Ilona, Szekeres Jánosné

13 november - munkaközöss égi megbeszélésnegyedéves értékelés TÁMOP nov. Apáczai Kiadó bázisnapja Anyanyelvi hét I. - témahét- Anyanyelvi hét II. -témahét novembe r novembe r 21-5, 6. évfolyam 7., 8. évfolyam Olajosné Kádár Ilona Olajosné Kádár Ilona nov. 19. Erzsébet- Katalin bál nov pályaválasztási szülői értekezlet 7-8. évf. Iskolabörze Kecskemét 8. évf. december dec. 9. Mikulás ünnep dec. 9. központi felvételi beadási ideje, AJTP-ba is Központi felvételikre való jelentkezés karácsony előtti készülődések dec Adventi udvar (Advent 3. vasárnapja előtt) Egészséges táplálkozás projekt- Betlehemezés -modul dec dec a, b, c o. hittanosok o. hittanosok Csinger Andrea, Csató Tamás. Kenderesi Rozália Olajos István - zeneiskolai koncert dec. pedagógus karácsony iskolai karácsony

14 A esztendő statisztikai adatairól: osztály Tiszaugi /fő SNI HHH összes/ ebből tiszaugi HH összes/ ebből tiszaugi félévkor a bukások száma Tiszaugiak közül a bukottak 1.a 20 fő b 18 fő c 19 fő ből a 18 fő ből b 21 fő ből c 18 fő ből a 24 fő ből 1 5-ből b 24 fő a 25 fő ból 1 5-ből b 25 fő a 23 fő b 23 fő ból a 19 fő b 20 fő c 19 fő ből 1 5-ból a 20 fő ből b 18 fő ből c 19 fő a 27 fő ból 1 5-ből b 23 fő ból Összesen: 423 fő ból ből fő 8 fő 8. évfolyamosok közül Útravaló programban 8 fő vesz részt, ebből 1 fő tiszaugi 7. évfolyamosok közül Útravaló programban 10 fő vesz részt, tiszaugi nincs közöttük. Zeneiskolások összesen 89-en vannak, ebből tiszaugi 3 fő. Képzőművészti szakon összesen 75 fő tevékenykedik, ebből tiszaugi 3 fő. Honvéd Hagyományőrző Egyesületben a30 főből 2 gyermek tiszaugi

15 vers olvasás tétel évszám angol írásbeli szóbeli német írásbeli szóbeli osztály tollbamondás szövegértés környezetismeret matematika földrajz biológia könyvtártan informatika fizika kémia A TANÉV VÉGI VIZSGÁK EREDMÉNYEI MÁJUS-JÚNIUS magyar irodalom történelem idegen nyelv 2.a 2,5 3,89 0 3, b 2,9 4, a 3,4 4 4,2 3,8 4,7 4, b 2,9 3,69 3,6 3,8 4,87 3, a 3,2 3,5 0 2,4 4,17 3,6 3,52 4 2,5 3,4 2,8 2, b 2,6 3,42 0 2,3 3,8 3,5 3 3,5 2,3 3,2 2,6 2, c 3,1 2,95 0 3,2 3,28 3,33 3,11 4 1,9 3,3 2,2 1, a 2,9 3,23 0 3,1 2,88 2,97 3,25 3,59 1,7 3,1 2,3 3,1 5 2,5 3,3 3,7 4,25 2,66 8.b 3 3,3 0 2,7 2,88 2,72 2,8 2,45 2,7 3,3 2,4 3,1 0 2,6 3,8 4,2 3,66 3,28

16 1.000,- Ft-ban Eötvös Iskola 2011.évi kiadások Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Tankönyv tám.átadott pe. Felhalmozási kiadás Össze Lakitelek Mód ei Telj. % Mód ei Telj. % Mód ei Telj. % Mód.ei Telj. % Mód ei Telj. % Mód ei Tel Iskola Okt.ig , , , okt , , , , okt , , , , Napközi , , , Tanulósz , , , Zeneokt , , , Grafika , , , sp , , , sp , , , Isk.étkezés , Iskola összesen , , , , Óvoda Óv.nev , , , Óv. étk , Óvoda összesen , , , Lakitelek összesen: , , , ,

17 Nyárlőrinc Iskola Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Tankönyv támog.+útrav. Felhalmozási kiadás Össze Mód ei Telj. % Mód ei Telj. % Mód ei Telj. % Mód.ei Telj. % Mód ei Telj. % Mód ei Tel Bérlet Okt.ig , , , okt , , , okt , , , , Napközi , , , Tanulósz , , , spc , , , spc , , , Isk.étk , Sport , , Iskolai összesen , , , , Óvoda Óv.nev , , , Óvod.étk , Óvoda összesen: , , , Nyárlőrinc összesen: , , , , Iskola Tiszaug Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Tankönyv támog. Felhalmozási kiadás Össze Mód ei Telj. % Mód ei Telj. % Mód ei Telj. % Mód.ei. Telj. % Mód ei Telj. % Mód ei Tel átsz.ktg , Napközi 0 Iskolai összesen , Óvoda Óvodai nev , , , Óv. étk , Óvoda összesen: , , , Tiszaug összesen , , , Közös ktg. Függő kiadás Eötvös Iskola összesen: , , , ,

18 1.000,- Ft-ban EÖTVÖS ISKOLA 2011 ÉVI BEVÉTELEK 1. melléklet Működési bevétel Felhalmozási bevétel Támogatások Összesen Lakitelek Mód ei Telj. % Mód ei Telj. % Mód ei Telj. % Mód ei Telj. % Iskola Bérlei díjak , ,40 Egyéb bev. Tört.ver.,Lurkó t , ,42 Áfa visszatér , ,76 Tandíj zeneisk , ,25 Kamat , ,33 Átvett pénzeszk.támop ,00 Néptánc szakkör befiz , ,46 Térítési díj bev , ,97 Iskolai összesen: , ,72 Óvoda Egyéb bevétel , Térítési díj bev , ,33 Átvett pénz. 0 0 Bérlei díjak Áfa visszatér , ,07 Óvoda összesen: , ,75 Saját bevételek összesen: , ,57 Előző évi pénzmaradvány ,00 Lakitelek összesen: , ,46

19 Működési bevétel Felhalmozási bevétel Támogatások Összesen Nyárlőrinc Mód ei Telj. % Mód ei Telj. % Mód ei Telj. % Mód ei Telj. % Iskola Bérlei díjak , ,31 Áfa visszatérül , ,43 Térítési díjbev , ,05 Egyéb bevétel Átvett pénzeszk ,24 Iskola összesen: , ,44 Óvoda Térítési díjbev , ,67 Áfa visszatérül , ,00 Átvett pénzeszk ,00 Egyéb bevétel 0 0 Bérlei díjak 0 0 Óvoda összesen: , ,15 Előző évi pénzmaradvány Nyárlőrinc összesen: , ,45 Működési bevétel Felhalmozási bevétel Támogatások Összesen Tiszaug Mód ei Telj. % Mód ei Telj. % Mód ei Telj. % Mód ei Telj. % Iskola Tov.száml.kiadás ,50 Iskolai összesen: , ,50 Óvoda: óvoda tér.díjbev , ,18 Áfa visszatér , ,33 átvett pénzeszköz 0 Óvoda összesen: , ,04 Előző évi pénzmaradvány Tiszaug összesen: , ,00 Intézményfinanszirozás ,00 Függő bevétel: EÖTVÖS ISKOLA ÖSSZ , ,36

20

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye 2013/2014 tanév Munkaterv Összeállította: Pataki Lászlóné Tagintézmény-vezető 1 1. Helyzetkép Intézményünk a Klebersberg Intézményfenntartó

Részletesebben

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2015/2016-os tanév Összeállította: Nagy Zsolt intézményvezető Debrecen, 2015. augusztus 25. Tartalom 1. A 2015/2016-os tanévet meghatározó jogszabályok, dokumentumok...4

Részletesebben

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2015/2016. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 188 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási

Részletesebben

Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola. 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola. 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó e A munkatervet készítette: Horváth János igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi értekezlet kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3. Készítette: Bakos Péterné intézményvezető Budapest, 2015. október 12. Tartalom

Részletesebben

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola A munkatervet készítette: Tamás Emília igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2013. augusztus 30. Tartalom

Részletesebben

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 Nyitva tartási rend Általános iskola Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitvatartási idő: 7 00 16 00, (igény szerint 17 óráig).

Részletesebben

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V 2009 /2010-es tanév A 2009-10-es tanév feladatait az alábbi dokumentumok alapján állítottuk össze: - az 1993. évi LXXIX. sz. törvény

Részletesebben

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola Ikt.sz.: 74-2/2015. 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Ügyintéző: Ősze Józsefné Tel: 74/496-782 Ügyintézés helye: Őcsény, Perczel u. 1. e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu

Részletesebben

A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II.1.i struktúra II.1.1. Általános iskola 1-4. (Újszász utca) II.1.2. Általános iskola

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2014/2015. tanév. Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2014/2015. tanév. Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. tanév Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Kegyes József Általános Iskolája 7025 Bölcske, Paksi u. 18. Tel: 75/535-017 e-mail: bolcske.suli@tolna. net KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

Szücsné Sajtos Ágnes Katalin

Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Igazgatói pályázat Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Tóvárosi Általános Iskola Székesfehérvár 2011. május 6. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2 1. SZEMÉLYES ADATOK Név: Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Születési név: Sajtos

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

2006. évi... törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról*

2006. évi... törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról* 2006. évi... törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról* 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 8. -a (3) bekezdésének harmadik mondata helyébe

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. (XI. 24.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Felsőbüki Nagy Pál Általános

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 5 2. PEDAGÓGIAI PROGRAM HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGE...

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2012/2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK II. A 2012/2013-OS TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 1. ÓRAKERETSZÁMÍTÁS

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Évfolyam Osztályok száma Létszám Magántanuló SNI BTM Összlétszám 1. 2 29 3 32 2. 1 21 1 1 23 3. 2 30 1 2 2 35 4. 1

Részletesebben

MUNKATERV 2014/15 tanév

MUNKATERV 2014/15 tanév MUNKATERV 2014/15 tanév Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola OM 033966 (Kaposvár, Fő u. 40-44.) Kaposvár, 2014. szeptember 5. Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató Jóváhagyta: az intézmény

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium OM : 028318 M U N K A T E R V 2014-2015. tanév Összeállította: Laurinyeczné Trnyík Judit igazgató 1 Az ember csak neveléssel válik

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Tóth Pál Általános Iskolájának Különös közzétételi listája a 2011/12-es tanévben [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Helyi Pedagógiai Program Az emberi nemnek hivatása nem rontás, pusztítás, megsemmisítés, hanem, hogy munkálkodjon, alkosson, teremtsen. / Széchenyi István: Por és sár / KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR - PÉTERFY SÁNDOR

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve a 10. tanévre Felsőpakony, 2009. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás feltételei... 4 Személyi feltételek...

Részletesebben

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2014/2015-ös tanéve előkészítésének helyzetéről és feladatairól A képesség, hogy valaki tud kitartani az akadályok ellenére is, az a tulajdonság, amit az emberek

Részletesebben

Helyi tanterv HELYI TANTERV 2015.

Helyi tanterv HELYI TANTERV 2015. tanterv A helyi tanterv biztosítja, hogy alsó tagozaton a tanítás-tanulás szervezése játékos formában, a tanulói közreműködésre építve, az érdeklődés felkeltésére, a problémák felvetésére, a megoldáskeresésre,

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület SZÁZHALOMBATTAI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Rigó Katalin intézményvezető Készítés dátuma: 2013. márc.31. Jóváhagyta:

Részletesebben

Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Sághy Mihály Tagintézményének M U N K A T E R V E. 2013-2014. tanév

Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Sághy Mihály Tagintézményének M U N K A T E R V E. 2013-2014. tanév A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Sághy Mihály Tagintézményének M U N K A T E R V E 2013-2014. tanév Kiemelt feladatok a tanév során Az alapdokumentumok áttekintése, a szükséges módosítások

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola Különös közzétételi lista Szigetszentmártoni Általános Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

GYAKORMOKI SZABÁLYZAT

GYAKORMOKI SZABÁLYZAT GYAKORMOKI SZABÁLYZAT érvényes: 2008. január 1.-től Magyar Margit igazgató A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre Összeállította: Szabó Ferenc Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2015.09.02. Bevezetés: Az idei a harmadik

Részletesebben

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre 2652 Tereske Telefon: +35 559002 Honlapcím: http://www.tereske.net OM: 032281 MUNKATERV a 2013/2014 es tanévre Az iskolai munkatervet 2013. szeptember 3 án a nevelőtestület egyhangúan elfogadta. jegyzőkönyv

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2011/2012-es tanévre Petőfiszállás, 2011. augusztus Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 7 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. HÁROM SZIROM ÓVODA 4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 1/a Tel/Fax:06-52-384-553 E-mail cím:postmaster@haromszirom.t-online.hu MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 030839 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2471 Baracska, Templom u. 19. OM: 030166 2015-2016-os tanév Készítette: Kárpáthegyi Józsefné 1. A pedagógusok iskolai végzettsége - szakképzettsége

Részletesebben

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja A Bajai III. Béla Gimnázium pedagógiai nevelési programja 1 TARTALOMJEGYZÉK A) NEVELÉSI TERV 1. BEVEZETŐ... 4 2. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 4 3. ALAPELVEINK, KIEMELTEN KEZELT ÉRTÉKEINK... 9 4. AZ ISKOLA CÉL-

Részletesebben

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról előírásai alapján Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola valamint tagintézménye: Hejőbábai

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévi munkaterve MUNKATERV

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévi munkaterve MUNKATERV MUNKATERV A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm.

Részletesebben

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM 2014/2015. tanév Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Tartalomjegyzék I. A tanévindítás feltételei 3 II. Fő célkitűzések a 2013/2014-es

Részletesebben

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék HELYZETELEMZÉS... 5 BEVEZETÉS... 7 NEVELÉSI PROGRAM... 9 Szervezeti tagozódás... 19 Tárgyi, személyi feltételek... 20 Ellenőrzés, értékelés...

Részletesebben

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve A MUNKATERVET KÉSZÍTETTE: SZAKÁLL TIBOR A MUNKATERVET JÓVÁHAGYÓ NEVELŐTESTÜLETI DÖNTÉS KELTE : 1 2 2015. SZEPTEMBER 18. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tájékoztatás az önálló informatika tantárgyról közoktatási intézmények számára

Tájékoztatás az önálló informatika tantárgyról közoktatási intézmények számára Tájékoztatás az önálló informatika tantárgyról közoktatási intézmények számára Az Emberi Erőforrások Minisztériuma meghatározta a Nemzeti Alaptantervhez kapcsolódó kerettanterveket, amelyekben az önálló

Részletesebben

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Intézményvezető: Nevelőtestület nevében:.. Varró Gyuláné Legitimációs eljárás Gáti Sándorné Alkalmazotti közösség nevében:. Papp Sándorné A dokumentum

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben Ügyirat szám: 639/2/2015. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest Hárslevelű u. 5. Tel: 06/1/262-4171 Email: harslevelu@freemail.hu Honlap: www.harsleveluovoda.kobanya.hu Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó T á j é k o z t a t ó a nevelési oktatási intézmények tanévkezdési tapasztalatairól 2012. Az anyagot előzetesen véleményezi az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 1 2 BEVEZETÉS Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve. Általános rész

A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve. Általános rész A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve Általános rész Tartalom 1. AZ EGYES ÉVFOLYAMOKON TANÍTOTT TANTÁRGYAK, KÖTELEZŐ ÉS VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, EZEK ÓRASZÁMAI... 3 2. A TANKÖNYVEK ÉS MÁS

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-8. évfolyam Módosítva Székesfehérvár 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A helyi tanterv célja, koncepciója... 3 2. Tantárgyi rendszer és óraszámok...

Részletesebben

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Csomádi Esztergály Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja (kiegészített, átdolgozott változat) 2008. A képviselőtestület jóváhagyta: 2008. jan. 21-én határozat száma: 9/2008 (01.21.) 1 II. Az intézmény

Részletesebben

A nem szakrendszerű oktatás gyakorlati kérdései. Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény Kalocsa

A nem szakrendszerű oktatás gyakorlati kérdései. Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény Kalocsa A nem szakrendszerű oktatás gyakorlati kérdései Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény Kalocsa Az iskolai tanulás tervezésének meghatározói Alapkészségek, képességek Pszichológiai determináció Műveltség Kulturális

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM

NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM azonosító: 203045 004 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016 KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 5340 KUNHEGYES, KOSSUTH ÚT 64.,TEL./FAX:06-59-325-230, E-mail: titkarsag@refisk.hu A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2008. JANUÁR 01-től

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2008. JANUÁR 01-től KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM VÁC GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Érvényes: 2008. JANUÁR 01-től Vác, 2007. november 30. Mészáros Ferenc igazgató Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása...

Részletesebben

2011/2012. tanév munkaterve

2011/2012. tanév munkaterve KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KISKŐRÖS 2011/2012. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves intézményi, tagintézményi

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ A minőségirányítási program végrehajtásának

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzata

Gyakornoki Szabályzata VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM, POSTAFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA Gyakornoki Szabályzata 2008 1 Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya...3 3. A szabályzat

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről. 1. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről. 1. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor elvárásaival és a jövő lehetőségeivel ötvözve, a felnövekvő nemzedékek

Részletesebben

PÉCSI HAJNÓCZY JÓZSEF KOLLÉGIUM

PÉCSI HAJNÓCZY JÓZSEF KOLLÉGIUM PÉCSI HAJNÓCZY JÓZSEF KOLLÉGIUM 2015 2016. tanévi munkaterve Elfogadta: a nevelőtestület Pécsett, 2015. szeptember 30. (Dr. Barna Viktor, igazgató) 1 1. A tanévi munkaprogram előkészítésének rendje (időpontok,

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE Készítette: Konkolyné Bárkányi Ibolya tagintézmény-vezető Az SZKTT

Részletesebben

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. (Kodály Zoltán) OM azonosító: 031528 VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27 Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1.. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre 1. Tárgyi feltételek: Az előző évek uniós pályázatainak köszönhetően valamennyi tantermünk megújult: korszerű bútorok, taneszközök állnak

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Bocskai István Református Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 17. / Fax: 24/517

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet Hatályos: 2013.01.02-2013.02.28 Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2015/16-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT

BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT A BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Összeállította: Malik Károly igazgató BEVEZETŐ Az iskola hivatalos neve: Balla Károly Általános Iskola Csévharaszt /2002.09.01 óta/ Az iskola

Részletesebben

ESZTERLÁNC ÓVODA. 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. OM:201096 ÉVES MUNKATERV. Érvényes: 2012.09.01 2013.08.31.

ESZTERLÁNC ÓVODA. 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. OM:201096 ÉVES MUNKATERV. Érvényes: 2012.09.01 2013.08.31. ESZTERLÁNC ÓVODA 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. OM:201096 ÉVES MUNKATERV Érvényes: 2012.09.01 2013.08.31. Készítette: Balog Tiborné Intézményvezető 1 A jó pedagógus megőrzi a múltat, feltárja a jelent

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18.

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. 2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. Éves intézményi, tagintézményi feladatok Ellenőrzési terv Ütemterv Versenynaptár

Részletesebben

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 PEDAGÓGIAI PROGRAM 8000 Székesfehérvár, Berényi út 105 Székesfehérvár 2013. március 27. 2 Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI

Részletesebben

A Tóvárosi Általános Iskola és a Magyaralmási Tagiskola 2015/2016. tanévre vonatkozó munkatervei

A Tóvárosi Általános Iskola és a Magyaralmási Tagiskola 2015/2016. tanévre vonatkozó munkatervei A Tóvárosi Általános Iskola és a Magyaralmási Tagiskola 2015/2016. tanévre vonatkozó munkatervei 1 A székesfehérvári Tóvárosi Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó munkaterve A munkatervet készítette:

Részletesebben

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti

Részletesebben

Tanórán kívüli és egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

Tanórán kívüli és egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége Tanórán kívüli és egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái: Az intézményben a tanulók részére az alábbi tanórán kívüli rendszeres foglalkozások működnek:

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium HÁZIREND 2014. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ERKÖLCSTAN VALAMINT A HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGYAK OKTATÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ERKÖLCSTAN VALAMINT A HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGYAK OKTATÁSÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ ERKÖLCSTAN VALAMINT A HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGYAK OKTATÁSÁRÓL Magyarország Alaptörvénye rögzíti: mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához. Ez a jog magában

Részletesebben

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2007. NOVEMBER 12.

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2007. NOVEMBER 12. A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2007. NOVEMBER 12. Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 3 3. A szabályzat időbeli hatálya...

Részletesebben

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE Apagy, 2015. 08. 31. Benga András Igazgató A munkaterv összeállításánál következő dokumentumokat vettük alapul: - A köznevelési Törvényt.

Részletesebben

A KOMÁROMI JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KOMÁROMI JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KOMÁROMI JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Aktualizálva: 2013. március TARTALOMJEGYZÉK: 1. PRAEAMBULUM... 3 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 6 2. 1.

Részletesebben

A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE

A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE MESEVÁR ÓVODA 4465. Rakamaz, Bocskai út 76. TEL: +3642-570-717 MESEVÁR ÓVODA M U N K A T E R V E A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Bodnár Jánosné igazgató Rakamaz, 2014. szeptember 22. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MUNKATERV 2015-2016.

MUNKATERV 2015-2016. KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba Szegfű utca 87-89. OM: 028062 MUNKATERV 2015-2016. 1 KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba, Szegfű utca 87-89. MUNKATERV 2015-2016. Intézmény OM- azonosítója: 028062 Intézményvezető:

Részletesebben

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 HELYZETELEMZÉS... 4 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV A SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA és a SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Sárbogárd, 2014. szeptember 1. Készítette:.. Fülöpné Nemes Ildikó

Részletesebben

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18.

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015 Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola 2014-2015-ös tanév A FELADATAINKAT

Részletesebben