Általános Szerzõdési Feltételek (ÁSZF)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerzõdési Feltételek (ÁSZF)"

Átírás

1 Általános Szerzõdési Feltételek (ÁSZF) Üdvözöljük a Meghívódiszkont Kft. (továbbiakban: Meghívódiszkont) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerzõdési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhetõ szolgáltatás igénybevételének igénybevevõ (továbbiakban: Vásárló) általi használatának feltételeit. Kérjük, amennyiben a Honlap vásárlója kíván lenni, figyelmesen olvassa el az ÁSZF-et és kizárólag abban az esetben vegye igénybe a Honlap szolgáltatásait, amennyiben minden pontjával egyetért, és azt kötelezõ érvényûnek tekinti magára nézve. A Meghívódiszkont mint a Szek.org (Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért) tagja, magára nézve kötelezõnek ismeri el a szervezet Etikai Kódexét. Az Etikai Kódex elérhetõ ezen a linken. Vásárló személyes adatainak kezelésérõl az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhetõ közvetlenül a fõoldalról vagy a következõ linken keresztül. A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhetõ tájékoztatások nyújtják. A szerzõdés nyelve magyar. A szerzõdés nem minõsül írásbeli szerzõdésnek, azokat a Meghívódiszkont nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhetõ és nem megtekinthetõ. A Honlapon feltüntetett árak bruttóban értendõk, tehát tartalmazzák a 27% ÁFA-t, a szállítás költségeit azonban nem. A Honlap mûködésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülõ kérdések esetén a megadott elérhetõségeinken a Vásárló rendelkezésére áll a Meghívódiszkont! A szerzõdés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: 1. A Meghívódiszkont Cégnév: Meghívódiszkont Kft. Székhely: 7800 Siklós, Iskola u. 14/B 2/8. Telephely: 7800 Siklós, Rédei Károly köz 6. Fióktelep: 1116 Budapest, Barázda u. 40. Adószám: Cégjegyzékszám: Nyilvántartást vezetõ bíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cégtulajdonos / ügyvezetõ: Gitta Bernadett Elektronikus elérhetõség: Telefonos elérhetõség: (H-P: 9-15)

2 2. Felhasználási feltételek 2.1. Felelõsség Vásárló a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Meghívódiszkont nem vállal felelõsséget a használat során felmerülõ vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerzõdésszegésért való felelõsségen túlmenõen. Meghívódiszkont kizár minden felelõsséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelõs saját magatartásáért, Meghívódiszkont ilyen esetben teljes mértékben együttmûködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. A Vásárló által a Honlap használata során esetlegesen elérhetõvé tett tartalmat a Meghívódiszkont jogosult, de nem köteles ellenõrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Meghívódiszkont jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Meghívódiszkont nem vállal felelõsséget. Az Internet globális jellege miatt Vásárló elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggõ bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Vásárlót terheli a felelõsség. Amennyiben a Vásárló a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Meghívódiszkont nak. Ha a Meghívódiszkont jóhiszemû eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására. Meghívódiszkont és Vásárló között a jelen Általános Szerzõdési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszûnik, ha a Vásárló törli a regisztrációját, vagy ha a Meghívódiszkont törli a Vásárló regisztrációját Szerzõi jogok A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzõi jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fûzõdõ jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Meghívódiszkont a szerzõi jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhetõ szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzõi mûnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Meghívódiszkont elõzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás például adatbázisban történõ tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetõvé tétel,

3 kereskedelmi forgalomba hozatal kizárólag a Meghívódiszkont elõzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenõen a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Vásárlónak a Honlapon szereplõ bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerû használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Meghívódiszkont elõzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók. A Meghívódiszkont fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Meghívódiszkont által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Meghívódiszkont adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Meghívódiszkont külön engedélyt ad. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Meghívódiszkont által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresõmotorok megkerülésével a Meghívódiszkont adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévõ adatokat felülírni. A Meghívódiszkont igénybevételével Vásárló elfogadja, hogy a Meghívódiszkont a Szolgáltatás igénybevétele során a Vásárló által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja. 3. A honlapon történõ vásárlás 3.1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre A Honlapon meghívók, borítékok, ültetõ kártyák, köszönõkártyák, menükártyák, év végi üdvözlõlapok, vendégkönyvek és egyéb kiegészítõ termékek vásárolhatók meg egyedi szöveg nyomtatással, vagy anélkül. A termékek személyes megtekintésére, átvételére a Meghívódiszkont siklósi telephelyének címén van lehetõsége a Vásárlónak. Bizonyos esetekben a termékekbõl ingyenes postai minta kérése megoldható Regisztráció A Honlapon történõ vásárlás nincs elõzetes regisztrációhoz kötve. Regisztráció esetén azonban a Vásárló által kiválasztott termékek elmenthetõk kedvencként minden már megadott információval, így Vásárló biztos lehet benne, hogy beállításai nem vesznek el. Vásárló ezáltal bármikor, bárhonnan folytathatja a vásárlását. A Regisztrációval továbbá a kiválasztott termékek automatikusan a kosárba kerülnek, így a Vásárlónak a legközelebbi látogatáskor nem kell újra kikeresni õket. Vásárló regisztrálni a Honlap felületén megtalálható Regisztráció menüpontra kattintást követõ felületen tud. Regisztráció esetén nincs es aktiválási folyamat, a Vásárlónak semmilyen egyéb adatot nem kell megadnia a nevén, az címén és jelszaván kívül. Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni az címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követõen a Meghívódiszkont köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törlésérõl. Vásárló felhasználói adatai a törlést követõen azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerbõl, ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megõrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás

4 után az adatok visszaállítására többé nincs mód. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vásárló a felelõs. Amennyiben Vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhetõ, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejûleg értesíteni a Meghívódiszkontot. Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok idõszerûek, teljesek és a valóságnak megfelelõek legyenek Megrendelés menete A Vásárló a Honlapon eladásra meghirdetett termékekre megrendelését, a Honlapon megtalálható online formanyomtatvány elküldésével adhatja le. Vásárló a megrendelni kívánt termék részletes jellemzõirõl, áráról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történõ kattintást követõen tájékozódhat. Vásárló a termék jellemzõirõl tájékoztatást nyújtó felületen található Kosárba gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti kosarába. Ha a Vásárló kiválasztotta a megrendelni kívánt termékeket, akkor a képernyõ felsõ menüjében a Kosár menüpont alatt tudja megtekinteni a kosárba helyezett termékek listáját. A Kosár menüpont alján található Pénztár gombra kattintást követõen, a Vásárló választhat, hogy regisztrál a Honlapon vagy regisztráció nélkül kívánja a kosárba tett terméket megvásárolni. Vásárló ezen a felületen Regisztrálok gombra kattintást követõen tud, a regisztrációs ûrlap kitöltésével regisztrálni. Amennyiben Regisztráció nélkül folytatom a vásárlást gombra kattint a Vásárló, a megjelenõ rendelõ felületen megadhatja a kiválasztott termék mennyiségét, vagyis hogy például az adott meghívóból hány darabot szeretne rendelni, továbbá megadhatja, a nyomtatási paramétereket (nyomtatással vagy a nyomtatás nélkül kéri a terméket) vagy egyéb megjegyzéseket fûzhet a rendeléséhez. A megrendelõ felület jobb felsõ sarkában található Törlés gombra kattintva a Vásárló törölheti az egyes kiválasztott termékeket. A Kosár kiürítése gombra kattintva pedig a kosár teljes tartalmát kitörölheti. A regisztrált Vásárlóknak továbbá lehetõsége van a Kosár mentése gombra kattintva, a kosárba helyezett termékek elmentésére. A Tovább gombra kattintva a rendelés teljesítéséhez szükséges adatok megadására van szükség a Vásárló részérõl (Vásárló adatai, szállítási adatok, számlázási adatok) valamint megjegyzést fûzhet a rendeléséhez. Amennyiben a Vásárló kuponnal rendelkezik, annak számát itt adhatja meg. Vásárló 30%-os felár ellenében ("A", "B" és "C" kollekciós esküvõi meghívók, "S" kollekciós menükártyák, "S" kollekciós ültetõkártyák valamint keresztelõ meghívók esetében) ezen a felületen kérheti a megrendelés sürgõs elkészítését.

5 A Tovább gombra kattintva egy összesítõ felületre jut a Vásárló, ahol ellenõrizheti rendelésének helyességét. Amennyiben rosszul adta meg a mennyiséget vagy egyéb hibát vél felfedezni, a rendelés véglegesítéséig a Vissza gombra kattintva javíthatja a hibát. Ugyanezen a felületen a Vásárló kiválaszthatja, hogy milyen módon kívánja a rendelésének összegét kifizetni. Ezt követõen a Vásárló a Megrendelem gombra kattintva küldheti el megrendelését a Meghívódiszkont részére. A szerzõdés megkötését a Meghívódiszkont a megrendelés visszaigazolását követõen megtagadhatja, ha a megrendelt termék vagy termékek nincsenek készleten, vagy az nem beszerezhetõ, illetve a kért szolgáltatás egyéb okból nem kivitelezhetõ A megrendeléssel kapcsolatos egyéb információk, szolgáltatások, díjak Amennyiben a Vásárló a megrendelése során nyomtatással rendeli meg a terméket, úgy a szöveg nyomtatásának költsége minden esetében egységesen: 120 Ft/db (színtõl, mennyiségtõl, szöveghossztól függetlenül). A nyomtatási költség magában foglalja a termékek összeállítását is (hajtogatás, masnizás, ragasztás, stb.) Grafikai szerkesztés költsége 2900 Ft/rendelés (termékektõl függetlenül, rendelésenként egyszer kerül felszámításra, mely maximálisan 3 szövegverziót, illetve annak maximálisan 5 alkalommal történõ módosítását foglalja magába). A nyomtatással rendelt termékek egyedisége miatt szükséges, hogy a vételár 50%-a gyártás elõtt megérkezzen a Meghívódiszkonthoz. Külföldre szállítandó rendelés esetén a teljes vételár kiegyenlítése szükséges. Nyomtatás nélküli rendelés esetén a termékeket a Meghívódiszkont utánvétes csomagként küldi ki a Vásárló részére, de természetesen Vásárlónak lehetõsége van az elõre utalásra illetve bankkártyás fizetésre is. Nyomtatás nélküli rendelés esetén a Meghívódiszkont a termékeket összeállítás nélkül küldi meg a Vásárló részére, a nyomtathatóság érdekében. Ilyen esetekben, vagyis otthoni vagy más nyomdában történõ nyomtatás után a Vásárló feladata a külön részekbõl álló meghívó összeállítása (ragasztás, hajtogatás, masni kötés, stb). Az elõleg pontos összegérõl a Meghívódiszkont a megrendelést visszaigazoló ben tájékoztatja a Vásárlót. Amennyiben az elõleg/vételár a megrendelést követõ 1 hónapon belül semmilyen formában nem kerül kiegyenlítésre a Vásárló részérõl, illetve Vásárló nem jelzi elõre késõbbi fizetési szándékát, az inaktív megrendelést a Meghívódiszkont töröli rendszerébõl. A nyomtatással kért termékeknél a Meghívódiszkont az elõleg/vételár beérkezését követõ 5 munkanapon belül ben átküldi a termék szövegezésének grafikájának tervezetét jóváhagyásra, amelyen még bármi módosítható. Meghívódiszkont lehetõséget biztosít arra, hogy a Vásárló a korrektúrát (grafikai terv) többszörösen is leellenõrizze. A korrektúra jóváhagyása után a szövegben elõforduló bárminemû hibáért (így például a helyesírási hibák, elírások, rossz idõpont, túl kicsi betûk...stb.) Meghívódiszkont felelõsséget nem vállal. Az esetleges újragyártás költsége ilyen esetben a Vásárlót terheli. A korrektúra módosítására a Meghívódiszkont 5 alkalmat biztosít a Vásárló számára, melyet a vételár magában foglal. Minden további korrektúra készítéséért a Meghívódiszkont további 750 Ft/alkalom felárat számít fel, tekintettel arra, hogy a további korrektúra, a Vásárló igényei szerinti további kijavítása illetve átszerkesztése - mely az eredeti tervektõl nagymértékben eltér - a Meghívódiszkontnak jelentõs többletmunkát eredményez. Meghívódiszkont a Vásárló rendelkezésére álló 5 alkalom kimerítése elõtt, ben értesíti a Vásárlót, hogy az 5. javítást követõen a fent megjelölt felár felszámítására kerül sor. Amennyiben a Vásárló ezt az ajánlatot írásban elfogadja

6 ( ben visszaigazolja a Meghívódiszkont felé írásban), a Meghívódiszkont minden további értesítés nélkül elkészíti a további korrektúrákat. PANTONE színkód hiányában színhelyességre vonatkozó reklamációt a Meghívódiszkontnak nem áll módjában elfogadni. A grafikán történõ módosítási kérelmek esetén az újabb tervet a Meghívódiszkont maximum 3 munkanapon belül küldi. Jóváhagyást Meghívódiszkont kizárólag írásban fogadja el! Felhívjuk a Vásárlók figyelmét, hogy a termékfotók minimális mértékben eltérhetnek a valóságostól (leginkább színárnyalatban). Nyomtatással kért termékek esetében a Meghívódiszkont semmilyen önreklámot nem helyez el a termékeken. Azonban mivel a meghívók jelentõs része külföldi neves gyártók terméke, sok esetben a termék hátoldalán a gyártó márkajelzése, termék kódszáma a gyártó által feltüntetésre kerül. Mivel ezek eltávolítására a Meghívódiszkontnak nincs lehetõsége, erre vonatkozó reklamációt Meghívódiszkontnak nem áll módjában elfogadni Adatbeviteli hibák javítása A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Meghívódiszkont részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetõsége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból az Törlés gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minõsül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím) Ajánlati kötöttség, visszaigazolás A Vásárló által elküldött ajánlat megérkezését a Meghívódiszkont késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló útján visszaigazolja a Vásárló részére, mely visszaigazoló tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendõ végösszeget. A megrendelés aktuális állása a visszaigazolásban megadott azonosító segítségével folyamatosan nyomon követhetõ a Honlapon, illetve minden egyes státuszról Meghívódiszkont automatikus értesítõt küld a megadott címre. Ha Vásárló rendelését már elküldte a Meghívódiszkont részére és hibát vesz észre a visszaigazoló ben szereplõ adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Meghívódiszkont felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legfeljebb 48 órán belül nem kapja meg Meghívódiszkonttól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló t. E visszaigazoló Meghívódiszkont részérõl a Meghívódiszkont által tett ajánlat elfogadásának minõsül. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerzõdésnek minõsül, amelyre a polgári törvénykönyvrõl szóló évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerzõdés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzõdések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem elõtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

7 3.7. Fizetés Vásárló a Honlapon az alábbi fizetési módok közül választhat. - Utánvéttel: utánvétes fizetésre abban az esetben van lehetõség, ha a Vásárló a terméket nyomtatás nélkül rendelte meg. Nyomtatással rendelt termékek vételára - kizárólag utánvéttel - nem egyenlíthetõ ki. - Átutalással bankszámlánkra: Vásárló a megrendelt termékek árát, azok kiszállítását, illetve átvételét megelõzõen fizeti meg a Meghívódiszkont Kft számú a Raiffeisen BankZrt.-nél vagy számú, a Szigetvári Takarékszövetkezetnél vezetett bankszámlára banki átutalás útján. Elõre utalás esetén a megjegyzés rovatban a megrendelés számot minden esetben szükséges feltünteti. Elõre utalás esetén a Vásárló a megrendelt termékek átvételére csak az átutalás jóváírását követõen jogosult. - Pénztári befizetéssel: Az ország bármely Raiffeisen Bank vagy Szigetvári Takarékszövetkezet fiókjában számlánkra történõ befizetéssel. - Postai rózsaszín utalvánnyal telephely címünkre: 7800 Siklós, Rédei Károly köz 6. - PAY PAL-al: Azonosítónk: - Bankkártyával a PayU Hungary Kft. által biztosított biztonságos fizetési felületen keresztül, kizárólag a megrendelés leadását követõen. - Transferwise nemzetközi pénzküldéssel 3.8. Számla Meghívódiszkont a megrendelt termékek kiszállításakor vagy azt megelõzõen Vásárló részére, a kifizetés igazolására, a termékkel együtt kinyomtatott számlát ad Szállítás A megrendelt termékek átvétele a Vásárló választása szerint, az alábbi módokon történhet: 1. Személyes átvétel, 2. Pick-Pack Ponton keresztül 3. GLS General Logistics Systems Csomag-Logisztikai Kft. futárszolgálattal 4. GLS Csomagponton keresztül Személyes átvétel:

8 A Vásárlónak a személyes átvételre a Meghívódiszkont siklósi telephelyén van lehetõsége, Hétfõtõl- péntekig 9:00-15:00 között, mely esetben semmilyen szállítási díj nem kerül felszámításra: A Meghívódiszkont telephelyének címe: 7800 Siklós, Rédei Károly köz 6. Pick Pack Pont: Pick Pack Pont pontjai között találják az Inmedio és a Relay üzleteket elõbbiek megtalálhatóak a bevásárlóközpontokban, hipermarketekben, nagyvárosaink sétálóutcáin; utóbbiak pedig a fõbb közlekedési csomópontoknál: MÁV, BKV, Volán társaságok, Budapest Airport, hétfõtõl vasárnapig 08:00-20:00 óra közötti nyitva tartással õsze óta szintén átvevõpontokkal rendelkezõ partnerek a Playersroom, Sportfactory, valamint Playmax hálózat üzletei megtalálhatóak minden nagyobb plázában és bevásárlóközpontban, valamint a Co-op Star hálózat boltjai. Az átvevõpontok rendszerét az OMV, Avanti és Avia töltõállomások teszik teljessé, melyek akár 00:00-24:00 órás nyitvatartási idejükkel, az autóval közlekedõknek, vagy az éjszakáig dolgozóknak jelenthetnek megoldást. Az utánvét összege a legtöbb helyen bankkártyával is fizethetõ.a Pick Pack Pont szolgáltatását választva a csomagátvétel tehát személyesen, a lehetõ legegyszerûbben intézhetõ: az interneten megrendelt áru a kiválasztott lakhelyhez, útvonalhoz, vagy épp munkahelyhez legközelebbi átvételi pontba érkezik, ahol gondosan tárolják azt, míg értük nem mentek GLS Futárszolgálat GLS Futárszolgálat választása esetén amennyiben a Vásárlónak nem megfelelõ a kiszállítási idõpont, a futárszolgálattal újabb, 5 munkanapon belüli idõpont egyeztethetõ. Újabb kiszállítási idõpont hiányában, 5 munkanapon túl a futárszolgálat automatikusan visszaküldi a csomagot a Szolgáltatónak. Ezt követõen, ha a csomag másodszorra is feladásra kerül, a szállítási díj ismételten felszámításra kerül a melynek költsége a Vásárlót terheli. A Meghívódiszkont részére, az átutalt vételár-elõlegen felüli vételár összegét a kiszállításkor a futárnak kell kifizetni. Ha Vásárló sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekrõl a kiszállítást végzõ személy jelenlétében jegyzõkönyvet kell felvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelõzõen keletkezett, a termék visszavételét Meghívódiszkont díjmentesen biztosítja. Az átvételt követõen észlelt sérülésért Meghívódiszkont felelõsséget nem vállal! GLS Csomagpont: A megrendelt csomag a felvételt követõ 24 ór múlva átvehetõ a választott átvételi ponton. A csomag feladásáról Meghívódiszkont ben értesíti a Vásárlót Szállítási költségek, szállítási idõ 1. Személyes átvétel esetén nincs szállítási költség. 2. GLS Futárszolgálat: Magyarországi szállítás díjai vásárlási összeghatártól függõek: Ft között 990 Ft Ft felett INGYENES

9 Külföldi szállítás az alább felsorolt országokba lehetséges. A listában nem szereplõ országokba történõ szállítás elõzetes egyeztetést igényel. Ausztria, Szlovákia, Szlovénia, Csehország, Románia, Horvátország: Ft Németország, Lengyelország, Belgium, Hollandia, Luxemburg, Bulgária: Ft Dánia, Franciaország, San Marino, Olaszország, Nagy-Britannia, Monaco, Írország: Ft Litvánia, Lettország, Spanyolország, Svédország, Észtország, Málta, Görögország, Portugália, Finnország, Ciprus: Ft 3. Pick Pack Pont: A szállítás díjai vásárlási összeghatártól függõek: Ft között 890 Ft Ft felett INGYENES A csomag Budapesten 3 munkanappal, Vidéken 4 munkanappal a Meghívódiszkont általi feladást követõen átvehetõ a kiválasztott átvevõhelyen. 3. GLS Csomagpont A szállítás díjai vásárlási összeghatártól függõek: Ft között 790 Ft Ft felett INGYENES A csomag a feladást követõ 24 óra múlva elérhetõ a választott átvételi ponton. Tájékoztatjuk a Vásárlót, hogy A, "B", "C" kollekciós esküvõi meghívó, "S" kollekciós ültetõ és menükártyák, valamint a keresztelõ meghívók rendelése esetén +30% sürgõsségi felár ellenében lehetõség van 1 héten belüli szállításra is. A Meghívódiszkont - eltérõ megállapodásának hiányában - a szerzõdés megkötését követõen késedelem nélkül, de legkésõbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A Meghívódiszkont késedelme esetén a fogyasztónak minõsülõ Vásárló jogosult póthatáridõt tûzni. Ha a Meghívódiszkont a póthatáridõn belül nem teljesít, a Vásárló jogosult a szerzõdéstõl elállni. A Vásárló póthatáridõ tûzése nélkül akkor jogosult a szerzõdéstõl elállni akkor, ha a) a Meghívódiszkont a szerzõdés teljesítését megtagadta; vagy b) a szerzõdést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhetõ rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési idõben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni. 4. Elállási jog 4.1. Elállási jog gyakorlásának menete Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes

10 személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó ). Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerzõdés esetén a) a terméknek, b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérõ harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerzõdéstõl indokolás nélkül elállni. Fogyasztót a szerzõdés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti idõszakban is gyakorolja elállási jogát. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmû nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetõségek igénybevételével a Meghívódiszkont részére. Ebbõl a célból Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló hez mellékelt vagy a következõ linken [link beillesztése] keresztül elérhetõ elállásinyilatkozat - mintát is. Fogyasztó határidõben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidõ lejárta elõtt elküldi elállási nyilatkozatát a Meghívódiszkont részére. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelõen gyakorolta. Mindkét esetben a Meghívódiszkont ben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történõ elállás esetén azt határidõben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Meghívódiszkontnak. Postai úton történõ jelzés alkalmával a postára adás dátumát, vagy telefaxon keresztül történõ értesítés esetén az e- mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Meghívódiszkont a határidõ számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlõen bizonyítható legyen a feladás dátuma. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Meghívódiszkont 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésõbb elállási nyilatkozatának közlésétõl számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidõ betartottnak minõsül, ha Fogyasztó a 14 napos határidõ letelte elõtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. A termék Meghívódiszkont címére történõ visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Meghívódiszkontnak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. Ha Fogyasztó eláll a szerzõdéstõl, haladéktalanul, de legkésõbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétõl számított 14 napon belül Meghívódiszkont visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Meghívódiszkont által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérõ fuvarozási módot választott. Meghívódiszkont jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem

11 igazolta hitelt érdemlõen, hogy azt visszaküldte: a kettõ közül Meghívódiszkont a korábbi idõpontot veszi figyelembe. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyezõ fizetési módot alkalmaz a Meghívódiszkont, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelõsségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és mûködésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog: a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követõen, ha a Meghívódiszkont a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, elõzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követõen felmondási jogát elveszíti; b) olyan nem elõre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elõ a Meghívódiszkont, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelmûen a Fogyasztószemélyére szabtak. 5. Szavatosság 5.1. Kellékszavatosság Vásárló a Meghívódiszkont hibás teljesítése esetén a Meghívódiszkonttal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerzõdés esetén Vásárló az átvétel idõpontjától számított 2 éves elévülési határidõ alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása idõpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidõn túl kellékszavatossági jogait Vásárló érvényesíteni már nem tudja. Nem fogyasztóval kötött szerzõdés esetén a jogosult az átvétel idõpontjától számított 1 éves elévülési határidõ alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. Vásárló választása szerint kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Meghívódiszkont számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Meghívódiszkont költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy végsõ esetben a szerzõdéstõl is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Meghívódiszkont adott okot. Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem késõbb, mint a hiba felfedezésétõl számított kettõ hónapon belül közölni a Meghívódiszkonttal. Vásárló közvetlenül a Meghívódiszkonttal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A szerzõdés teljesítésétõl számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket a Meghívódiszkonttól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Meghívódiszkont csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történõ átadást követõen keletkezett. Amennyiben a

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK http://iho.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK http://iho.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK http://iho.hu Üdvözöljük a Complex Plusz Bt. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza

Részletesebben

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Üdvözöljük az Island Management Group Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a BS Tanning Kft. (Szolgáltató) által üzemeltetett www.protanhungary.hu webáruházban (a továbbiakban

Részletesebben

http://szakallasember.hu/home/shop/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

http://szakallasember.hu/home/shop/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK http://szakallasember.hu/home/shop/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Kérünk, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a http://szakallasember.hu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.wwieland.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.wwieland.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.wwieland.hu Üdvözöljük a Wieland és Wieland Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

Általános szerződési feltétel

Általános szerződési feltétel Általános szerződési feltételek Szavatossági feltételek ruházatra Kérjük, őrizd meg a számlát arra az esetre, ha minőségi problémával fordulnál a HELL Energy Store-hoz. FIGYELEM! Ez a termékkör nem esik

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.erogenzona.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.erogenzona.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.erogenzona.hu A leadott rendelések értéktől függetlenül INGYENESEN kerülnek kiszállításra az összes szállítási móddal! Üdvözöljük Tóth Erika egyéni vállalkozó (továbbiakban:

Részletesebben

A Mászás.hu mászófelszerelés webáruház Általános Szerződési Feltételei

A Mászás.hu mászófelszerelés webáruház Általános Szerződési Feltételei A Mászás.hu mászófelszerelés webáruház Általános Szerződési Feltételei Jelen Általános Szerződési Feltételek (röviden ÁSzF) tartalmazza a www.maszas.hu webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Bevezetés Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.lupi.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.burkolo-shop.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.burkolo-shop.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.burkolo-shop.hu Ön mint felhasználó a www.burkolo-shop.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat: 1. A Honlapon folytatott

Részletesebben

www.aco-shop.hu Ön mint felhasználó a www.aco-shop.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

www.aco-shop.hu Ön mint felhasználó a www.aco-shop.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.aco-shop.hu Ön mint felhasználó a www.aco-shop.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat: 1. A Honlapon folytatott

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Bevezetés, cégadatok Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.mybabyhug.com webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető szolgáltatás igénybe vevő (továbbiakban:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a LED-DISZKONT Kft. (székhely:1151 Budapest, Bogáncs u. 6-8., adószám:23159624-2-42), mint szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Extreme Digital Zártkörűen működő Részvénytársaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Információ A jelen általános szerződési feltételek a Tchibo Budapest Kft. valamennyi, a www.tchibo.hu honlapon (a továbbiakban Webáruház) elérhető és megvásárolható árucikkére

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Webgépész Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban:szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.kazanpont.hu

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Alfa-Klíma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.alfa-klima.hu

Részletesebben

2. Rendelés előzetes regisztráció nélkül, automatikus regisztráció

2. Rendelés előzetes regisztráció nélkül, automatikus regisztráció Általános Szerződési Feltételek FüggönyFutár Webáruház www.fuggonyfutar.hu Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.fuggonyfutar.hu weboldalon (a továbbiakban: Webáruház)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (az ÁSZF letölthető és eltárolható ide kattintva: www.szexshoponline.com/aszf.pdf)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (az ÁSZF letölthető és eltárolható ide kattintva: www.szexshoponline.com/aszf.pdf) Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (az ÁSZF letölthető és eltárolható ide kattintva: www.szexshoponline.com/aszf.pdf) Tartalom: 1. Felek megnevezése és az ÁSZF hatálya 2. Regisztráció 3. A vásárlás

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A szerződés nyelve magyar. A

Részletesebben

Az ABLAKEMELOK.HU webáruház ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (Érvényes: 2015. február 26-tól)

Az ABLAKEMELOK.HU webáruház ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (Érvényes: 2015. február 26-tól) Az ABLAKEMELOK.HU webáruház ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (Érvényes: 2015. február 26-tól) A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ablakemelő Kft. (továbbiakban: Szolgáltató),

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan)

Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan) Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan) Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.wezzpage.hu weboldalon (a továbbiakban:

Részletesebben

RENDELÉSI FELTÉTELEK és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Kérjük, hogy vásárlás előtt olvassák el figyelmesen a következő feltételeket:

RENDELÉSI FELTÉTELEK és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Kérjük, hogy vásárlás előtt olvassák el figyelmesen a következő feltételeket: RENDELÉSI FELTÉTELEK és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kérjük, hogy vásárlás előtt olvassák el figyelmesen a következő feltételeket: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek April-optic.hu Általános Szerződési Feltételek hatályos: 2014. július 3. 1 Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek 1 Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Masszazsolajok.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Diamondnails.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben