Theodora Minden 10. kódfeltöltés nyer! GY.I.K. - Gyakran Ismételt Kérdések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Theodora Minden 10. kódfeltöltés nyer! GY.I.K. - Gyakran Ismételt Kérdések"

Átírás

1 Theodora Minden 10. kódfeltöltés nyer! GY.I.K. - Gyakran Ismételt Kérdések Milyen termékek va sa rla sa val vehetek részt a ja tékban? A ja te kban az ezüst kupakos, 1,5 literes, sze nsavas, sze nsavmentes e s enyhe, Minden 10. kódfeltölte s nyer! promóciós csomagola su Theodora a sva nyvizek vesznek re szt. Mettől meddig tart a ja ték? A ja te k ju nius 15-től augusztus 15-ig tart. A nyereme nyja te k teljes időtartama alatt, minden nap korla tlan pa lya zattal ja tszhatsz. Hogyan nyerhetek a Minden 10. kódfeltöltés nyer! promóciós csomagola sú, ezüst kupakos Theodora termékekkel? A ja te kban re szt vevő terme kekkel ke tfe leke ppen nyerhetsz: először is u gy, ha azok ezüst kupakja nak belseje ben 12 karakterből a lló numerikus kódot tala lsz, regisztra lsz e s a kódot feltöltöd a oldalra. Ha Tie d lesz a 10. kódfeltölte s, Tie d lehet a sza mtalan izgalmas aja nde k egyike. Minden feltöltött kód re szt vesz a fődíjsorsola son, így aka r megnyerheted a Nissan Micra-t is! FONTOS: a kupakokat e ppen eze rt mindenke ppen tartsd meg a ja te k ve ge ig! A ja te kban re szt vevő terme kekkel tova bbi db terme knyereme nyt is nyerhetsz, amennyiben az ezüst kupak belseje ben Theodora1.5L feliratot tala lsz. Ezt az ezüst kupakot a kijelölt beva ltóhelyeken tudod beva ltani egy 1,5 literes sze nsavas, sze nsavmentes vagy enyhe Theodora a sva nyvízre. A beva ltóhelyek lista ja t itt tala lod: Ha ny darab ezüst kupakos Theodora terméket kell va sa rolnom? Ma r egy darab ezüst kupakos Theodora 1,5L va sa rla sa val is nyerhetsz me g pedig ne gyfe le nyereme ny közül: terme knyereme nyt (Theodora 1,5L), az izgalmas ta rgynyereme nyek egyike t, a logózott ta rgynyereme nyek (Theodora nya ri kollekció) egyike t, online kedvezme nykuponok egyike t. Ezen felül ma r 1 db ezüst kupakban le vő kód feltölte se vel is indulhatsz a fődíje rt, a stílusos Nissan Micra-e rt, hiszen a feltöltött kóddal automatikusan re szt veszel a fődíjsorsola son. Hol tudom beva ltani a csomagola st, ha az ezüst kupakban Theodora1.5L feliratot tala ltam? A kijelölt beva ltóhelyek lista ja t itt tala lod: A beva ltóhelyre vidd magaddal e s mutasd be a kupakot, amelyet 1,5 literes, sze nsavmentes, sze nsavas vagy enyhe Theodora a sva nyvízre egyara nt be tudsz va ltani.

2 Hol tala lom a feltöltendő kódot? A ja te kban re szt vevő terme kek ezüst kupakja ban tala lod a 12 karakterből a lló feliratokat vagy a 12 karakteres numerikus kódot. Hova kell feltöltenem a kódot? A kódot a oldalra kell feltöltened, miuta n regisztra lta l a ja te kba. Elküldtem ben /sms-ben/ a Facebook oldalra a csomagola son tala lható kódot, mégsem kaptam visszajelzést! Miért nem kaptam reakciót? A kódot a oldalra kell feltöltened ahhoz, hogy megnyerhesd a sza mtalan izgalmas aja nde k egyike t, e s re szt vehess a fődíj sorsola sa n. Az egye b módon e rkező kódokat nem tudjuk elfogadni. Egy napon több kódot is feltölthetek? Igen, egy ja te kos korla tlan sza mu pa lya zat bekülde se vel jogosult a nyereme nyja te kban való re szve telre. Viszont ugyanazon kódot egy ja te kos csak egyszer töltheti fel, illetve egy kód csak egyszer tölthető fel. Sorsolja k a nyerteseket? A nyereme nyja te k sora n a nyertesek nem sorsola ssal kerülnek kiva laszta sra. A kódfeltölte sek sorrendje hata rozza meg a Ja te kosok nyertesse ge t, teha t nem a megva sa rolt ezüst kupakos, promóciós Theodora terme kek egyidejűleg va sa rolt darabsza ma tól függ a nyertesse g, hanem a kódok feltölte se nek sorrendje hata rozza meg azt. Minden 10. kódfeltölte s nyer, vagyis minden tizedszerre feltöltött 12 karakteres kupak kód nyer. A feltöltött kódokkal a ve letlenszerűse g elve alapja n ke szített algoritmus szaba lyozza, milyen nyereme nyt nyerhetnek a Ja te kosok. A fődíj viszont sorsola s u tja n nyerhető meg. Azt a nyereme nyja te k sora n feltöltött összes kód között sorsoljuk ki. Mennyi nyereményt nyerhetek összesen? Az egy ja te kos a ltal megnyerhető nyereme nyek sza ma nincs korla tozva, az csak a feltöltött kódok sza ma nak függve nye. Mine l több kódot töltesz fel, anna l nagyobb az ese lye, hogy a Tie d lesz a 10. kódfeltölte s. A ja te k sora n aka r többször is a Tie d lehet a 10. kódfeltölte s, így aka r több nyereme nyt is megnyerhetsz. A kódfeltölte ssel megnyerhető nyereme nyek az ala bbiak: I. Logózott ta rgyi nyeremények összesen 5500 db Összesen 550 db manikűrke szlet Összesen 550 db mobiltartó karpa nt Összesen 550 db ha tizsa k Összesen 550 db hűtőta ska Összesen 550 db nya ri takaró Összesen 550 db nyakpa rna Összesen 550 db sport palack Összesen 550 db u szógumi Összesen 550 db gye ke nyszőnyeg

3 II. Összesen 550 db fejla mpa Ta rgyi nyeremények összesen 500 db Összesen 100 db fe le ves Cosmopolitan előfizete s Összesen 100 db fe le ves Marie Claire előfizete s Összesen 100 db fe le ves Wellness magazin előfizete s Összesen 50 db Ft e rte kű Henkel Beauty Care aja nde kcsomag (2 db Vademecum 2 in 1 e s White Fresh fogkre m; Fa Greek Yoghurt tusfürdő e s folye kony szappan; Fa Orchidea e s Fa Lotus roll on; Fa Nutri Skin testa poló; Gliss Kur BB kre m - 11 in 1 hajsze pítő hajpakola s; Gliss Kur Hyaluron Filler sampon, hajbalzsam e s hajpakola s; Gliss Kur Total Repair 19 sampon, hajbalzsam e s hajpakola s; Gliss Kur 6 Miracles Oil Essence hajolaj; Essence Ultime Volume sampon, hajbalzsam e s haja poló kre m) Összesen 50 db Ft e rte kű Hawaiian Tropic aja nde kcsomag Összesen 70 db Zelmer konyhai kisge p (20 db Zelmer ke zi mixer, 20 db Zelmer gyümölcscentrifuga, 10 db Zelmer gőzpa roló ke szüle k, 10 db Zelmer turmixge p, 10 db Zelmer grillező) Összesen 17 db Feldobox Aktív pihene s csomag Összesen 8 db Foglalj.hu wellness utalva ny (2 e jszaka s, 2 főre szóló) Összesen 5 db Csepel Budapest kere kpa r III. Kedvezménykuponok Azon ja te kos, aki a oldalra feltöltötte a ja te kban re szt vevő terme k kupakja ban tala lható kódot, az ala bbi kedvezme nyek egyike t nyerheti meg, ha nem illeti ta rgyi - vagyis a fenti I-II. pontban meghata rozott - nyereme ny. A kedvezme ny típusa ve letlenszerűen, sza mítóge pes program u tja n kerül meghata roza sra. A megnyerhető tízfe le kedvezme ny: 45% Central Me dia Magazin előfizete sek: National Geographic 33% Central Me dia Magazin előfizete sek: Nők Lapja 30% Central Me dia Magazin előfizete sek: Nők Lapja Konyha 39% Central Me dia Magazin előfizete sek: Nők Lapja Ege szse g 23% Central Me dia Magazin előfizete sek: Nők Lapja Psziche 25% Central Me dia Magazin előfizete sek: Story Magazin 50% Central Me dia Magazin előfizete sek: digita lis Nők Lapja Psziche 50% Central Me dia Magazin előfizete sek: digita lis Nők Lapja Konyha 30% Book24 15% Dolce Gusto webshop 20% Lifestelyshop.uh webshop 10% Angyalműhely webshop Hogyan vehetek részt a fődi jsorsola son? A fődíjsorsola son a promóciós Theodora 1,5L terme kek ezüst kupakja nak belseje ben tala lható, 12 karakterből a lló kód feltölte se vel lehet indulni. Minden feltöltött kód re szt vesz a fődíjsorsola son. I gy teha t egy ja te kos ese lyei a feltöltött kódjainak függve nye ben va ltoznak.

4 Hol tudom megnézni, hogy eddig milyen kódokat töltöttem ma r fel? Minden kódfeltölte st követően küldünk a ja te kosok sza ma ra egy üzenetet az a ltaluk a regisztra ció sora n megadott címre, amelyben az aktua lis feltöltött kódjuk e s a kora bban feltöltött kódok is szerepelnek. Honnan tudom meg, hogy nyertem? Kódfeltölte s uta n a rendszer azonnal kiírja, ha nyerte l. Amennyiben Te vagy a 10. kódfeltöltő, akkor a sikeres kódfeltölte st visszaigazoló ben minden informa ciót megtala lsz a nyereme nyeddel e s annak a tve tele vel kapcsolatban. A nyertesek neve a nyilva nos nyertes lista ban csak azt követően kerül kihirdete sre, hogy a nyertesse g e rve nyesse va lik. A nyertesse g csak sikeres adategyeztete s, valamint egyes esetekben a nyertes ezüst kupak bekülde se, illetve bemutata sa uta n va lik e rve nyesse. Meg kell őriznem a 12 jegyű kódokat tartalmazó Theodora ezüst kupakokat? Igen! Csak abban az esetben tudjuk a nyereme nyed a tadni, amennyiben nyertesse ged a feltöltött, nyertes promóciós kóddal ella tott ezüst kupak bemutata sa val igazolod. A kupak hia nya ban a nyereme nyt nem a ll módunkban a tadni. A nyertesse get nem tekintjük e rve nyesnek, amennyiben a kupakot csak fe nyke pen tudod bemutatni. Az ezüst kupak bemutata sa a fődíj, a ta rgyi nyereme nyek e s a logózott ta rgyi nyereme nyek (Theodora kollekció) nyertesei sza ma ra kötelező. Az online kedvezme nykuponokhoz való hozza juta snak nem felte tele az ezüst kupak bemutata sa. Hogyan vehetem a t a nyereményemet? A nyereme ny a tve tele nek felte tele egyes nyereme nytípusonke nt va ltozó. Logózott ta rgyi nyereményeket (Theodora kollekció) a Pick Pack Pont orsza gos ha lózata ban, az a ltalad kiva lasztott Pick Pack Pont a tvevőpontban veheted a t. Nyereme nyed kisza llíta sa ról az a ltalad kiva lasztott Pick Pack Pontba a regisztra ciód sora n megadott SMS sza mon e rtesítünk 12 napon belül. Nyereme nyedet az SMS kikülde se től sza mított 14 napig beza rón veheted a t. Ke rjük, őrizd meg a kupakot, mert a nyereme nyek a tve tele ne l szükse ged lesz ra! Vidd magaddal az a ltalad kiva lasztott Pick Pack Pontba, ahol megtekinthetik az abban tala lható kódot. A kupakod a Pick Pack Pontban nem kell leadnod. A tova bbi ta rgyi nyereményeket is az a ltalad kiva lasztott Pick Pack Pontban veheted a t a logózott ta rgyi nyereme nyekhez hasonló felte telekkel. A ta rgyi nyereme nyek közül az ala bbiak a tve tele nek felte tele kive telt ke pez: 1. Foglalj.hu wellness utalva ny a tvételi feltételei: Amennyiben 10. kódfeltölte seddel megnyerted a foglalj.hu wellness utalva nyok egyike t, a nyertes kupakot 14 napta ri napon belül be kell küldened a következő címre: Popart Rekla mügynökség Kft., 2001 Szentendre, Postafiók 333. A kupak ke zhezve tele t követően, amennyiben a kupakban tala lható kód egyezik az a ltalad feltöltött kóddal, az utalva nyt a Foglalj.hu juttatja el neked a posta za si címed egyeztete se uta n. 2. A Csepel Budapest kerékpa r a tvételi feltételei: A nyereme nyed a tada sa nak re szleteiről a Fogyasztói Szolga lattól kapsz e rtesíte st 14 napon belül az a ltalad megadott telefonsza mon. 3. A Cosmopolitan, Marie Claire és Wellness 6 lapsza mos magazin-előfizetés felhaszna la si feltételei: Amennyiben 10. kódfeltölte seddel megnyerted a magazin-előfizete sek egyike t, a nyertes kupakot 14 napta ri napon belül be kell küldened a következő címre: Popart Rekla mügynökség Kft., 2001 Szentendre, Postafiók 333. A kupak ke zhezve tele t követően,

5 amennyiben a kupakban tala lható kód egyezik az a ltalad feltöltött kóddal, egy levelet küldünk az a ltalad megadott címre, amelyben megkapod a kedvezme ny e rve nyesíte se hez szükse ges kuponkódot, e s mindent megtudhatsz a nyereme nyed felhaszna la si felte teleiről is. Ha be kell küldenem a kupakot, hogyan vehetek részt a fődi j sorsola son? Amennyiben Foglalj.hu wellness utalva nyt vagy a Cosmopolitan, Marie Claire, illetve Wellness magazin-előfizete sek egyike t nyerted meg, valóban el kell küldened a nyertes kupakot a Popart Rekla mügynökse g Kft., 2001 Szentendre, Postafiók 333 címre, annak e rdeke ben, hogy ellenőrizzük a kód e rve nyesse ge t. Viszont a kupakodat megőrizzük, amely így e rve nyes marad abban az esetben is, ha Te leszel a szerencse s, e s megnyered a Fődíjat, vagyis annak a tve tele re ugyanu gy feljogosít majd. Ha online kedvezménykupont nyertem, hogyan, ha nyszor, hol és mikor va lthatom be? A kedvezme nyes kuponok csak egyszer haszna lhatóak fel, va lthatóak be. A beva lta sokkal kapcsolatos re szletes leíra st, beva lta si időtartamot ben küldjük el sza modra az a ltalad, a regisztra ciókor megadott címre. Hova fordulhatok, ha ba rmi egyéb kérdésem fel merülne a nyereményja ték sora n? Ha ba rmi proble ma d, ke rde sed vagy e szreve teled van, ke rjük, jelezd az címen, vagy hívd a Fogyasztói Szolga latot a (40) es nem emelt díjas telefonsza mon.

BALATON szelet Nyerj vagy Nyerj!

BALATON szelet Nyerj vagy Nyerj! BALATON szelet Nyerj vagy Nyerj! GYIK - Gyakran Ismételt Kérdések Milyen terme kek va sa rla sa val vehetek re szt a ja te kban? A ja te kban a BALATON tej 30g, BALATON e t 30g, BALATON RUM 30g, BALATON

Részletesebben

A KÉKKÚTI ÁSVÁNYVÍZ ZRT. Minden 10. kód feltöltés nyer! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ( Játékszabályzat )

A KÉKKÚTI ÁSVÁNYVÍZ ZRT. Minden 10. kód feltöltés nyer! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ( Játékszabályzat ) A KÉKKÚTI ÁSVÁNYVÍZ ZRT. Minden 10. kód feltöltés nyer! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ( Játékszabályzat ) 1. BEVEZETÉS, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 1.1. A Kékkúti Ásványvíz Kitermelő,

Részletesebben

KONVERZIÓ OPTIMALIZÁLÁS LÉPÉSBEN

KONVERZIÓ OPTIMALIZÁLÁS LÉPÉSBEN KONVERZIÓ OPTIMALIZÁLÁS LÉPÉSBEN Az e-könyv alapja: Benjamin Gundgaard Conversion rate optimization in 187 steps című blog posztja Fordi totta: Favorit Fordíto Iroda, 2013 Add tova bb! Ez az e-ko nyv ingyenesen

Részletesebben

Hírlevél. 2013. február. Fejleszte sek e s va ltoza sok a CLEAN-PRECI Z Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerben. 2013. I.

Hírlevél. 2013. február. Fejleszte sek e s va ltoza sok a CLEAN-PRECI Z Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerben. 2013. I. Hírlevél Fejleszte sek e s va ltoza sok a CLEAN-PRECI Z Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerben 2013. I. negyede v 2013. február Tartalom Számviteli modul Az A FA to rve ny va ltoza sa val o sszefu

Részletesebben

ÖSSZEVONT ALAPTÁKOZTATÓ

ÖSSZEVONT ALAPTÁKOZTATÓ A jelen Alapta je koztato egy dokumentumban tartalmazza a tartalomjegyze ket, a Bizottsa gnak a 2003/71/EK euro pai parlamenti e s tana csi ira nyelvnek a ta je koztato kban foglalt informa cio k forma

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

a) 250 EUR minden 1 500 kilome teres vagy ro videbb repu lo u tra; a) EUR 250 for all flights of 1500 kilometres or less;

a) 250 EUR minden 1 500 kilome teres vagy ro videbb repu lo u tra; a) EUR 250 for all flights of 1500 kilometres or less; A PANNONHITEL ZRT. A LTALA NOS SZERZO DE SI FELTE TELEI LE GI UTASOK KA RTALANI TA S IRA NTI KO VETELE SEINEK MEGVA SA RLA SA VAL E S E RVE NYESI TE SE VEL KAPCSOLATOSAN GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval klímatechnika Konkrétumok írta: Mottl Gábor, Kiss Gábor Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval A 2009. NO VEM BE RI VGF-BEN A PAD LÓ HÛ TÉS LE VE GÕS HÕ SZI VAT TYÚ - VAL CÍ MÛ CIK

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben