3 Ikertalálkozó. Megszületett az idei költségvetés. (Dohány)füstmentes város. Közmeghallgatást tartott a Képviselõ-testület VÁROSI ÜNNEPSÉGRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3 Ikertalálkozó. Megszületett az idei költségvetés. (Dohány)füstmentes város. Közmeghallgatást tartott a Képviselõ-testület VÁROSI ÜNNEPSÉGRE"

Átírás

1 XVIII. évfolyam, 2. szám február A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Változik a lakástámogatás rendszere 3 Ikertalálkozó Közmeghallgatást tartott a Képviselõ-testület A lakosság részvételével február 14- én megtartott testületi ülésen Juhász Zoltán polgármester beszámolt az önkormányzat évi költségvetésének teljesítésérôl és az idei elôirányzatokról, fejlesztési, beruházási célokról. A tájékoztató után a Cigány Kisebbségi Önkormányzat beszámolóját ismertette Bogdán Zoltán elnök, ezt követôen az elmúlt évre vonatkozó közrend-közbiztonság alakulásának részleteirôl számolt be Papp Ernô, a Nagykállói Rendôrôrs mb. parancsnoka és Papp János, a polgárôrség vezetôje. A tájékoztatón Juhász Zoltán elmondta, hogy az elmúlt évben a Nagykállói Önkormányzat költségvetésében a személyi kiadások a kötelezô illetményemelések, bérfejlesztések hatására sem nôttek, illetve a dologi kiadások sem változtak, ami elsôsorban az intézményi átszervezéseknek volt köszönhetô. Elhangzott, hogy a városban 2008-ban is a munkahelyteremtésre, a foglalkoztatás elôsegítésére irányuló programok megvalósítása a legfontosabb. Az önkormányzat ez irányú törekvését segíti, hogy tervezik egy ipari park kialakítását az autópálya-felhajtó melletti területen. Tovább folytatódik az útfejlesztési program, a forgalomtechnika korszerûsítése, illetve új parkolóhelyek kialakítása. Várhatóan ebben az évben elkezdôdik a városközpont rehabilitációját tartalmazó terv megvalósítása, ami elsôsorban a Polgármesteri Hivatal, az Mûvelôdési Központ újjáépítését, valamint parkok, terek kialakítását jelenti. Dankó Gábor, Erdôalja úti lakos az útépítés idôpontjával kapcsolatban fogalmazott meg kérdést. A polgármester erre adott válaszában elmondta, hogy a városban az elmúlt néhány évben megvalósult több milliós útfejlesztési program várhatóan az Erdôalja út kialakításával, valamint az ehhez kapcsoló közmûhálózat kiépítésével folytatódik. Ezzel összefüggésben, a következô hetekben egyeztetô tárgyalásokat kezdenek az Erdôalja út lakóival, ugyanis vannak olyan ingatlantulajdonosok, akiknek lakóháza a majdan megépülô út nyomvonalába épült. Csányi András kérdésére válaszolva, miszerint a városban a kijelölt kerékpárúton a vízelvezetô csatornák beleérnek a járdába, s ettôl a biciklisek számára balesetveszélyessé vált a közlekedés, Juhász Zoltán elmondta, hogy a Kossuth és a Nagybalkányi utat várhatóan még ebben az évben a Közútkezelô Kht. teljes hosszában felújítja. Ezzel egyidejûleg - az érintett útszakaszokon - a csapadékvíz elvezetô rendszer rekonstrukciójára is sok kerül. Juhász József, a Somogyi B. utca lakója vetette fel, hogy a 4 6. szám elôtt az útfelújítás során a vízelvezetôt betemették, aminek következtében az érintett lakóházak 5 Három éves a 6 Új edzô a 7 Nagykállóban Nagykállói Nôszövetség labdarúgócsapat élén elôtti járdán - esôzések idején - megáll a víz. A polgármester ígéretet tett, hogy rövid idôn belül szakemberek megvizsgálják és kijavítják az úthibát. Papp János felvetette, hogy a Krúdy Gy. és az Ámos I. úton problémát jelent elsôsorban a kerékpárral közlekedôk számára, - hogy a lakók kivezették a közterületre az ereszcsatornát. Juhász Zoltán elmondta: nem újszerû ez a probléma. A Képviselô-testület azonban nem él törvény adta jogával, s nem szankcionálja az érintett ingatlantulajdonosokat, mivel ennél sürgetôbb problémákra kell megoldást találniuk, nem beszélve arról, hogy a helyreállítás plusz költséggel járna az ott lakóknak. Bogdán Zoltán, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat beszámolójának ismertetésekor elmondta, hogy az elmúlt év sem hozott jelentôs változást a roma kisebbség életében. Még ma is gyakran éri hátrányos megkülönböztetés a kisebbséghez tartozókat - az élet szinte minden területén. Jelentôs a munkanélküliek aránya, ami elsôsorban a képzettség, a szakképesítés hiányára vezethetô vissza. Ezen az állapoton szeretne változtatni a Kisebbségi Önkormányzat azzal, hogy létrehozott egy alapítványt, amely elsôsorban a hátrányos helyzetû, roma fiatalok felzárkóztatását szeretné elôsegíteni. A közmeghallgatáson ezt követôen a Rendôrôs beszámolója következett, amelybôl kiderült, hogy az elmúlt évben kb. 500 volt a tudomásukra jutott bûnesetek száma a városban. A felderített arány pedig 60 százalékos, ami megfelel a megyei áltagnak, tette hozzá Papp Ernô, mb. ôrsparancsnok, amellett, hogy a szükséges létszámnál kevesebb, 23 fô a rendôrôrs létszáma. Éppen ez az oka annak, hogy a Nagykállói Polgárôrség 32 fôs csapatának gyakrabban kell szolgálatot teljesíteni utalt vissza az elôtte elmondottakra Papp János, polgárôrparancsnok. Az elmúlt év szeptemberében is bekapcsolódtak az egy iskola, egy rendôr, egy polgárôr mozgalomba. Idén, megalakulásuk 15-ik évfordulóját ünneplô civil járôrök ezen kívül a város külterületén is szolgálatot teljesítenek és a mezôr munkáját segítik. A közmeghallgatás végén a polgármester elmondta, hogy a jövôben is várja az itt élôktôl, a városért tenni akaróktól az építô jellegû, konstruktív javaslatokat, kritikai felvetéseket, hogy együtt, közös erôvel épüljön Nagykállóból élhetôbb város. Megszületett az idei költségvetés A február 14-én tartott testületi ülésen döntöttek a város idei költségvetésérôl. A Képviselô-testület Nagykálló Város Önkormányzata évi büdzséjét 2,336 millió forint bevétellel, 2,412 millió forint kiadással és 76,099,000 forint hiánnyal hagyta jóvá. - Az elôzô évben meghozott kormányzati intézkedések hatására a tavalyihoz képest közel 100 millióval csökkent az önkormányzatnak nyújtott normatív támogatás összege mondta az idei költségvetést értékelve Juhász Zoltán polgármester, - viszont a Képviselô-testület 2007-ben meghozott intézkedésének köszönhetôen, amely elsôsorban az intézményrendszer átalakítását érintette, a kiadási oldalt 150 millióval sikerült csökkenteni. Ez pedig azt jelenti, hogy a közel 100 milliós hiány tulajdonképpen ennek a megtakarításnak köszönhetôen nem jelentkezik. Nem vagyunk tehát idén sem jobb helyzetben, takarékossági intézkedéseink ellenére sem, azonban ha nem léptük volta meg, akkor most nagyon nagy bajban lenne a város. Az intézményrendszer átszervezésének köszönhetôen tehát azt értük el, hogy kiszámíthatóság szempontjából (Dohány)füstmentes város A dohányzás káros az egészségre! hangzik az agyoncsépelt mondat, ami ömlik a plakátokról, újságokból, rádióból, tévébôl, a dohányosok pedig naponta többször is olvashatják a cigaretta dobozán. S mégis: Magyarországon az összlakosság 40 százaléka dohányzik. Az egy fôre jutó cigaretta fogyasztás tíz év alatt 25 százalékkal nôtt, ugyanakkor Amerikában 22 százalékkal csökkent. Igen magas a fiatalok dohányzási aránya. Minden harmadik 20 év alatti fiatal dohányzik. Nagykálló Képviselô-testülete még januárban rendeletet alkotott arról, hogy február 1-tôl az önkormányzati intézménye- jó helyzetbe került a város. A bevételi oldalt a helyi adóbevételek jelentik, ennek érdekében igyekszünk azon dolgozni, hogy vállalkozókat csábítsunk Nagykállóba. A város mûködôképességének fenntartásához, infrastrukturális fejlesztések megvalósításához a legfontosabb a saját bevételek növelése, ami újabb munkahelyteremtô, termelô beruházások, vállalkozásokat betelepülése, létrehozása nélkül nem megy. Szemléletváltásra lenne szükség a vállalkozók részérôl! tartja a polgármester, hiszen a gazdaság motorját jelentik. Ezért ösztönözni szeretnék a helyi vállalkozókat, hogy keressenek minket a Polgármesteri Hivatalban, mert szeretnénk a segítségükre lenni fejlesztési terveik megvalósításában a fejlesztések éve lesz Ettôl az évtôl a város szellemi és gazdasági tôkéjének gyarapítására helyezzük a hangsúlyt - szögezte le Juhász Zoltán. A város mûködését illetôen ebben az évben nagyobb jelentôségû strukturális változásokra nem lehet számítani, ami közvetlenül érintené a lakosságot. ken belül megszûnteti a dohányzóhelyeket, és az épületeken kívül engedélyezi ezek kijelölését. A testület az intézkedés végrehajtására február 15-i határnapot adott meg (Folytatás a 3. oldalon) Nagykálló Város Önkormányzata és a Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. tisztelettel meghívja Önt és kedves családját március 15-én (szombaton) 10,30 órára a Szabadság kertben tartandó es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett VÁROSI ÜNNEPSÉGRE Ünnepi mûsor: Beszédet mond: Sándor Attila, a Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat igazgatóhelyettese, közremûködnek a Korányi Frigyes Gimnázium drámatagozatos diákjai Rügyfakadás címû elôadásukkal. NAGYKÁLLÓI HÍRMONDÓ XVIII. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM FEBRUÁR 1

2 ELSÕSORBAN A KÉPVISELÔ-TESTÜLET JANUÁRBAN HOZOTT DÖNTÉSEI Az Észak-Alföldi Régió Ivóvízminôség-javító programja 2001-ben indult azokon a településeken, ahol az ivóvíz minôsége nem volt megfelelô. A program 41 településen indult el, a megvalósítás pedig jelenleg is tart ra elkészült az Ivóvízprogram II. ütemterve is. Nagykállóban szakemberek megvizsgálták a szerzôdés-tervezetet, és arra a következtetésre jutottak, hogy a helyi ivóvíz minôségének javítása érdekében célszerû lenne csatlakozni a programhoz. A Képviselô-testület az Észak-Alföldi Régió Ivóvízminôség-javító Program II. ütemének elôkészítésére vonatkozó Önkormányzati Konzorcium létrehozásáról szóló szerzôdést egyhangúlag elfogadta. Az Önkormányzat támogatási igényt nyújtott be a szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósuló projekt megvalósítására. Jelenleg a benyújtott pályázatok értékelésének idôszakában van a projekt. Kedvezô döntés esetén, modern, uniós normáknak megfelelô szennyvíztisztító épülhetne Nagykállóban, amire nagy szükség lenne, mert a jelenlegi technológiával nem lehet a város szennyvízének ártalmatlanítását gazdaságosan megoldani. De ezzel együtt megújulna városunk szennyvízelvezetô csatornahálózata is. A pályázat elsô fordulójában a felhasználható összeg 54 millió forint, 8,1 millió önrész biztosítása mellett, míg a II. fordulóban a beruházás teljes megvalósulási költsége 1 milliárd forint, 90 százalékos támogatással. A képviselôk elfogadták a polgármester úrnak a pályázat jelenlegi állásáról szóló beszámolóját. Az Képviselô testület jóváhagyta, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújtson be az Észak-Alföldi Operatív program keretében az Oktatási nevelési intézmények fejlesztésének támogatása elnevezésû felhívásra. A pályázat során a Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsôde olyan módon alakulna át, hogy a jelenlegi épületben a Bölcsôde is helyet kapna, illetve elvégezhetnék az épület akadálymentesítés is. A beruházás megvalósításához 11,5 millió Ft. önerô biztosítása mellett 211,555,747,-Ft. igényelhetô. Szintén az Észak-Alföldi Operatív programon belül nyílna lehetôség a Nagykállói Általános Iskola fejlesztésére, ami az oktatási intézmény épületének belsô kialakítását újítaná meg, illetve megvalósulna a teljes akadálymentesítés is. Ennek a beruházásnak 526,1 millió az összköltsége 27,2 millió Ft saját és 498,9 millió igényelt támogatás mellett. Mindkét pályázat esetében a testület kötelezettséget vállalt arra, hogy a pályázathoz szükséges saját forrásra a évi költségvetés biztosítja a fedezetet. Az Észak-Alföldi Operatív keretében az oktatási nevelési intézmények fejlesztésére kiírt pályázat nélkülözhetetlen eleme a Közoktatási Esélyegyenlôségi Terv, amely az egyenlô hozzáférés elvének érvényesítésére, a településen mûködô közszolgáltatások elérésére és fejlesztésére, valamint a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek támogatására irányul. Az Intézkedési Terv az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kirendelt szakértô koordinálásával valósulna meg, aki egy ösztöndíj rendszer kidolgozását javasolja, a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek esélyegyenlôsége megteremtése érdekében, tekintettel arra, hogy Nagykállóban a 6 évfolyamos gimnáziumi képzés helyben történô indításával az általános iskola 7-8. évfolyamán esetlegesen elinduló szegregációs folyamat megfékezésére. A képviselô-testület felhatalmazta a polgármestert az esélyegyenlôségi Ösztöndíj rendszerének kidolgozására. Elfogadta a Képviselô-testület a köztisztviselôk jogállásáról szóló rendelet módosítását. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselôket megilletnek szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatások, valamint szociális és kegyeleti támogatások. Mint ismeret Nagykálló Képviselô-testülete még az elôzô évben átszervezte a közoktatási szféra intézményrendszereit. A döntés eredménye volt az is, hogy a Pedagógiai Szakszolgálat az általános iskolához került (Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat lett). A Nagykállói Önkormányzat mikro-körzeti megállapodás keretében Kállósemjénben és Biriben is ellátja a pedagógiai szakszolgálatot. A képviselôk egyhangúlag megszavazták elfogadták az errôl szóló mikro-körzeti megállapodás módosítást. A szociális és egészségügyi ellátásról Módosította a Képviselô-testület Nagykálló Város szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendeletét. A rendelet február 1-i határidô megjelölésével a rendszeres szociális segélyben részesülôk együttmûködési kötelezettségének súlyos megszegési eseteit pontosította. Ennek értelmében amennyiben a jövôben a segélyezett az együttmûködésre kijelölt szervet nem keresi fel és az együttmûködési megállapodásban meghatározottakat nem tartja be, úgy az együttmûködé- si kötelezettség súlyos megszegését követi el, ebben az esetben megszûnik számára a rendszeres szociális segély folyósítása. A rendelet további módosítása szerint a rendszeres szociális segélyben részesülôk amennyiben keresô tevékenységet folytatnak, abban az esetben a rendszeres szociális segélyt tovább kell folyósítani és a keresôtevékenység fennállását igazolni kell minden hónap elsô munkanapjáig. A rendszeres szociális segélyt minden hónap 5. napjáig kell kiutalni az ügyfelek részére. Általános választási tudnivalók Tisztelt Választópolgár! március 9-én ügydöntô országos népszavazásra kerül sor. A népszavazás eredményessége Az ügydöntô országos népszavazás eredményes, ha az adott kérdésre az ország összes választópolgárának több mint egynegyede azonos választ ad. A választópolgárok döntése az Országgyûlés számára 3 évig kötelezô. Ha a népszavazás eredménytelen, a döntés joga visszaszáll az Országgyûlésre. Értesítô február 22-ig névre szóló Értesítô -ben kap tájékoztatást a névjegyzékbe vételérôl. Ha nem kap Értesítôt, Nagykálló Város Polgármesteri Hivatalában érdeklôdhet annak okáról. A névjegyzék február 20-tól február 27-ig tekinthetô meg a Polgármesteri Hivatalban. Ha a névjegyzékbôl kimaradt, minél elôbb kezdeményezze a névjegyzékbe vételét, mert a szavazás napján erre már nem lesz lehetôsége! A szavazás 6.00 órától óráig tart. A szavazás helye Az Értesítô -ben tájékoztatjuk annak a szavazóhelyiségnek a címérôl, ahol leadhatja szavazatát. Ha a szavazás napján Ön Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, igazolással szavazhat tartózkodási helyén. Igazolást személyesen vagy meghatalmazottja útján március 7-ig kérhet a helyi választási iroda vezetôjétôl a Polgármesteri Hivatalban. Ajánlott levélben úgy kérhet igazolást, hogy a kérelem március 4-ig megérkezzen a lakóhelye szerinti helyi választási irodába. A nyomtatvány mintáját az internetrôl (www.valasztas.hu) is letöltheti. Nagykállóban az igazolással szavazók a számukra kijelölt 1. számú szavazókörben (Nagykálló, Kossuth út 8. szám alatt, a Kállay Rudolf Szakiskola épületében) szavazhatnak. Azon választópolgárok számára, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak az adott település megnevezését tartalmazza, illetôleg akik igazolással rendelkeznek a Helyi Választási Iroda vezetôje az 1. számú szavazókört (Nagykálló, Kossuth út 8. szám 1. szavazókör (Kállay Rudolf Szakiskola, Kossuth út 8.) Árpád utca Bajcsy-Zs. E. út Balassi B. út Bátori út Bethlen G. út Béke utca Deák F. út Eszperantó utca Hunyadi út Ibolya út Kossuth út Lakcím nélküli szavazók Petôfi út Somogyi B. út Szabadság tér Tulipán zug Vadkert út Vár utca 2. szavazókör (Budai Nagy Antal Szakközépiskola, Korányi út ) Erdôalja út Fenyô dûlô Jókai út Kert utca Kisharangodi út Nagykertiszôlô Simonyi utca Szabadságharcos út Vasvári P. út 3. szavazókör (Korányi Frigyes Gimnáziu, Korányi út ) Ady E. út Budai N.A. út Fürst S. út József A. út Korányi út Kölcsey út Táncsics M út alatt, a Kállay Rudolf Szakiskolát) jelölte ki a szavazásra. Ha Ön mozgásában gátolt, kérésére Magyarországon mozgóurnával szavazhat. FIGYELEM: mozgóurna csak írásban kérhetô! Mozgóurnát a szavazás napja elôtt a helyi választási irodától, a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni. A szavazás módja Szavazni csak személyesen lehet. A népszavazásra kérdésenként külön szavazólap készül. Érvényesen szavazni csak az egyik válaszra lehet, az alatta elhelyezett körbe tollal írt X vagy + jellel! Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehetô figyelembe. Névjegyzék vezetésével, külképviseleti szavazással, igazolással kapcsolatos ügyek intézése Somogyiné Marozsán Lívia, az Okmányügyi, Anyakönyvi és Népesség-nyilvántartó Csoportvezetô-helyettes (Polgármesteri Hivatal, Nagykálló, Somogyi B. u. 5-7., Telefon: /231-es mellék) Választási információs szolgálatok A népszavazással kapcsolatos információkat a internetes oldalon találhat, illetôleg az alábbi információs szolgálatoktól kaphat: Nagykálló Város választási információs szolgálata A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatalában Boros Zsolthoz fordulhat (Nagykálló, Somogyi B. u. 5-7., I. bejárat 2. ajtó, Telefon: /154-es mellék) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei választási információs szolgálat 4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 5. Telefon: , Az Országos Választási Iroda választási információs szolgálata 1051 Budapest, Roosevelt tér 1. Telefon: , Kék szám: (06-40) , Fax: Levélcím: 1903 Budapest, Pf.: Web: Nagykálló Város szavazókörzetei: 4. szavazókör (volt TITÁSZ Bercsényi út 6.) Ámos I. utca Bercsényi utca Krúdy Gy. út Porosladányi út Széchenyi út Temetô út Zöldmezô Tsz. Tanya 5. szavazókör (Általános Iskola Nagybalkányi út 2-6.) Alma út Birisi út Biriszôlô út Csokonai út Debreceni út Geszterédi út Görény tanya Iskola út Kísérleti Gazdaság tanya Kisgörénytanya Kiskút utca Május 1. út Rácztanya Reformátusegyháztag Szirond tanya Szúrótag Zalka M. út 6. szavazókör (Általános Iskola Nagybalkányi út 2-6.) Kisbalkányi út Mezôgép út Nagybalkányi út Sport köz Sport út Szakolyi köz Szakolyi út Vasúti ôrház 7. szavazókör (Általános Iskola Nagybalkányi út 2-6.) Csillag út Damjanich út Ifjúság útja Internátus út Katona J. út Kisvasút út Dr. Török László, a Helyi Választási Iroda vezetôje Mártírok útja Táncsics út Tompa M. út Városkert út Virág utca Zrínyi I. út Zrínyi M. út 8. szavazókör (KÁLLFO Kht. Bátori út 92.) Arany J. út Bátori út Bessenyei utca Fintortag Forrásdûlô Gyöngyvirág út Jánoskert Kállai É. út Lászlókert Lehel köz Lehel út Magyi út Rákóczi út Ságvári út 9. szavazókör (Idôsek Szociális Intézete, Kossuth út 40.) Bocskai út Harangod tanya Kisharangodi út Kossuth út Nagykertiszôlô út Nagyszállási út Orosi út Zöldfa út 10. szavazókör (Általános Iskola, Szabadság tér 5-8.) Akácos út Bem utca Dózsa Gy. út Hársfa utca Móricz Zs. út Nyár út Ôsz út Rózsa út Tavasz út A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Kiadja: Nagykálló Város Polgármesteri Hivatala, 4320, Nagykálló, Somogyi B. u Felelôs szerkesztô: Hanusiné Bornemisza Andrea, Fotó: Janics Attila Tördelés: Soltész Attila Nyomdai munkálatok: Litográfia Kft. Debrecen, Vágóhíd u. 3/A Megjelenik: Nagykálló város területén, példányban. Terjeszti: Magyar Posta Zrt. ISSN: NAGYKÁLLÓI HÍRMONDÓ XVIII. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM FEBRUÁR

3 KÖZÉLET Változó lakástámogatási rendszer Nagykálló Város Önkormányzat Képviselô-testülete a februári ülésén elfogadta a lakástámogatás helyi szabályairól szóló rendelet módosítását. A szabályozás értelmében március 1.-tôl a támogatás lakóház építés, valamint lakásvásárlás esetén Ft, (maximum Ft költségszintû és kivitelezésû lakóház, lakás esetén). A támogatás formája vissza nem térítendô támogatás, illetve kamatmentes kölcsön lehet. Támogatás nyújtható minden olyan: családnak, ahol a házastársak egyikének a kora sem haladja meg a 35 évet, legalább a házastársak egyike a településen folyamatosan legalább 5 éve bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és a házastársak egyike határozatlan idejû munkaviszonnyal, vagy legalább 3 éve fennálló vállalkozói jogviszonnyal, vagy legalább 3 éve fennálló egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonnyal rendelkezik, méltányosságból gyermekét (gyermekeit) egyedül nevelô 35 életévét be nem töltött személynek, aki a településen folyamatosan legalább 5 éve bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és határozatlan idejû munkaviszonnyal, vagy legalább 3 éve fennálló vállalkozói jogviszonnyal, vagy legalább 3 éve fennálló egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonnyal rendelkezik, annak a családnak, amely Nagy- Beteg embertársaink nevében fordulunk Önhöz és kérjük, vegyen részt véradásunkon február 29-én, pénteken 8 15 óra között véradást tartunk, melyre szeretettel várjuk, megjelenésére számítunk. Helye: Mûvelôdési Központ épülete (Nagykálló, Kossuth u. 8. I. emelet) A véradás VIZITDÍJ MENTES! Elôtte étkezés és folyadék fogyasztása ajánlott! Egyben kérjük, segítsen új véradók toborzásában, a térítésmentes véradó-mozga- Kedves Véradók! kállóban szeretne letelepedni és a házastársak egyikének a kora sem haladja meg a 35 évet, a családtagok egyike legalább 18 éves koráig nagykállói lakos volt, de elköltözött ( különösen: tanulás, munkahely, beteg ápolása, házasságkötés), de ez a távollét a 3 évet, tanulmányok folytatása esetén a 6 évet nem haladta meg, és a házastársak egyike határozatlan idejû munkaviszonnyal, vagy legalább 3 éve fennálló vállalkozói jogviszonnyal, vagy legalább 3 éve fennálló egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonnyal rendelkezik, Az 5 éves bejelentett lakóhelyre vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni annál a családnál, ahol a házastársak egyike legalább fôiskolai diplomával rendelkezik. A támogatás megilleti azt az egyedülálló, 35 évet be nem töltött fiatalt is, aki legalább fôiskolai diplomával rendelkezik és határozatlan idejû munkaviszonnyal, vagy legalább 3 éve fennálló vállalkozói jogviszonnyal, vagy legalább 3 éve fennálló egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonnyal rendelkezik. A támogatás igénylésének további feltételeirôl, az igénylés eljárási rendjérôl bôvebb felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Csoportjának munkatársaitól kaphatnak. Dr. Török László jegyzô lom népszerûsítésében, annak érdekében, hogy minden rászoruló beteg számára biztosítva legyen az életmentô, pótolhatatlan gyógyszer - a VÉR. Kérjük azokat, akik még sohasem vagy régen adtak vért, de egészségük megengedi, hallgassanak lelkiismeretükre, küzdjék le esetleges félelmeiket és jöjjenek, segítsenek! Személyi Igazolványát és a TAJ számát tartalmazó kártyáját feltétlenül hozza magával! Önzetlen segítségét köszönjük! Botáné Hadházi Mónika megyei véradószervezô koordinátor Gyorsabb ügyintézés A februári testületi ülésen a képviselôt elfogadták a gyorsabb ügyvitel bevezetésérôl szóló elôterjesztést. Ennek alapján március 1-tôl a Polgármesteri Hivatalban jelentôsen lerövidülnek az ügyintézési határidôk. 3 munkanap alatt kell elintézni a szociálpolitikai kedvezményekkel kapcsolatos igazolás kiállítását, a szociális igazgatási eljárás keretében, a szociális ellátásban részesülô személyeknek az ellátás összegére, idôtartamára vonatkozó igazolás kiállítását, a temetési segélyre való jogosultság elbírálását, az adóigazolás kiállítását, a teljes hatályú apai elismerô nyilatkozat felvételét, a mûködési engedélyekkel kapcsolatos eljárásokban a hatósági bizonyítványok kiadását, a szabálysértési elôéletre vonatkozó igazolás kiadását, az építéshatósági eljárásokban a lakcímigazolások, építésügyi, városfejlesztési és városgazdálkodási tárgyú igazolások, nyilatkozatok kiállítását, az építéshatósági eljárásokban a másolatok kiadását. 5 munkanap alatt kell elintézni a gyámügyi eljárásban a kiskorú személy vagyoni ügyének elintézését, a gyámügyi eljárásban a gondnokolt személy vagyoni ügyének elintézését, a gyámügyi eljárásban a nagykorú, volt állami gondozott otthonteremtési támogatási ügyét, a lakáscélú, illetve egyéb hitelekhez kapcsolódóan kért adó-érték bizonyítvány kiállítását, az üzletek mûködési engedélyének megszüntetését, a mûködési engedélyekkel kapcsolatos eljárásokban a mûködési engedély módosítását amennyiben a mûködéi engedély jogosultjának személyében történik változás, a gépjármûvek forgalomból történô kivonását a gépjármûvek lefoglalása esetén, a mûszaki alkalmatlanság miatt bevont forgalmi engedélyekkel kapcsolatos ügyeket, építéshatósági ügyekben a szakhatósági hozzájárulások kiadását, építéshatósági ügyekben hatósági bizonyítványok kiadását. 15 munkanap alatt kell elintézni: a mûködési engedélyek, telephely engedélyek kiadását. NAGYKÁLLÓI HÍRMONDÓ XVIII. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM FEBRUÁR (Dohány)füstmentes város (Folytatás az 1. oldalról) az érintett intézmények vezetôinek. A testületi ülésen elhangzott: terveik között szerepel, hogy a jövôben az intézmények egész területén, illetve a belváros meghatározott részein is megtiltják a dohányzást. A füstmentes város kialakítása ma már nem idegen, például Hódmezôvásárhelyen is megtiltották a dohányzást a köztereken és az önkormányzati intézményekben. Nem kitûnni szeretne ezzel az intézkedéssel Nagykálló Város Önkormányzata, hanem tenni egy lépést az emberek egészségéért, a város tisztaságáért, Nagykálló megítéléséért - mondja Juhász Zoltán polgármester. Kíváncsiak vagyunk, hogy az intézményekben milyen fogadtatásra talál a rendelkezés, sikerül-e megvalósítani az abban foglaltakat, s csak ezután szeretnénk tovább lépni a Füstmentes város eléréséért. Természetesen sejtem, hogy a lakosság körében a dohányosok elutasító, míg az egészségüket féltô nemdohányzók örömmel fogadják az intézkedést. Nagykállóban a Brunszvik Teréz Óvoda munkatársai még 2004-ben elhatározták, hogy az óvoda területén egyáltalán nem dohányoznak. A dohányzás károsító hatására akartuk ráirányítani a szülôk figyelmét, és példát mutatni a gyermekek számára mondja Cseh Árpádné óvodavezetô. Pedagógiai programunkban is szerepel az Egészséges életmódra nevelés, olyan szemlélet kialakítása, amely arra irányul, hogy a gyermekek saját egészségük ôrzôi legyenek. 25 év után, másfél éve szoktam le a cigarettáról, tehát szavazáskor a dohányosokat is képviseltem mondta a szavazást követôen Juhász Mihály, önkormányzati képviselô. - Tudom, nem könnyû betartani, 1% 1% 1% Segítsen, hogy segíthessünk! Köszönet a kezdeményezô pedagógusoknak, az általános iskola diákjainak, hogy gyûjtésükkel támogatták a nagykállói beteg gyermekeket. Juhász János kuratórium elnöke Jövedelemadója 1 %-ával támogassa Ön is alapítványunkat. A Nagykállói Beteg Gyermekekért Alapítapítvány adószáma: Ajánljuk adónkat! hogy idônként csak a kijelölt helyen gyújtsanak rá, mert nem mindig olyan helyen tartózkodnak, ahol van dohányzóhely, de mindenféleképpen meg kell tennünk az elsô lépést a nemdohányzók védelmének érdekében, egy egészségesebb környezetért. Támogatom azt az elképzeléssel is, hogy idôvel megszûnjön a dohányzás a belvárosban, hogy az emberek úton útfélen ne dobálják el a cigarettavéget, hanem a megfelelô helyre tegyék. Véleményem szerint elkeserítô, hogy a fiatalok körében ugyanúgy sikk maradt a dohányzást, sôt, egyre többen és fiatalabb korban kezdenek cigarettázni. Mészáros Sándor, önkormányzati képviselô, maga is dohányzik, mégis Igen -nel szavazott a rendeletrôl. Egy demokráciában oda kell figyelni arra, hogy a megfelelô mértéket betartsuk, amikor tiltó intézkedéseket hozunk. A dohányzásnak is megvan a maga kultúrája, ezért szerencsésebb lenne, ha a dohányosok maguktól tartanák be annak írott és íratlan szabályait. A dohányosok döntô többsége azonban figyelmen kívül hagyja ezeket a szabályokat, pedig szerintem teljesen természetes, hogy a nemdohányzókat ne kényszerítsük arra, hogy szívják a dohányfüstöt. Az intézkedés közterületre való kiterjesztésének nem látom értelmét, mert naponta tapasztaljuk, hogy a belváros, a Szabadság kert tele van eldobált cigarettavégekkel, azzal, hogy megtiltjuk ott a dohányzást, nem oldunk meg semmit. Elsôsorban nevelés kérdése, egy hosszú távol folyamat eredménye lehet a tisztább, (dohány)füstmentes környezet. A különbözô megszorító intézkedésekkel nem lehet eredményt elérni, mert az elején, ha lesznek is látványos sikerek, azok egy idô után ellaposodnak, és ugyanoda jutunk, mint ahonnan elindultunk. Igazi báli hangulatban volt része mindazoknak, akik a Nagykállói Beteg Gyermekekért Alapítvány által szervezett jótékonysági bálon részt vettek. Alapítványunk megalakulása óta idén második alkalommal szerveztünk jótékonysági bált a beteg gyermekek megsegítésére. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a bálon való részvételükkel, tombolatárgyak felajánlásával, támogatójegyek vásárlásával segítenek céljaink elérésében. Személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával Ön a Kállai Kettôs Közalapítvány célkitûzéseinek megvalósulását is támogathatja, nevezetesen: a Kállai Kettôs Néptáncegyüttes mûködését a XXIV. Kállai Kettôs Néptáncfesztivál megrendezését Az iskolarendszerû néptáncoktatást A Kállai Kettôs Közalapítvány adószáma:

4 KÖZÉLET Portré Az ország legszebb orchideái Nagykállóban nyílnak Mégpedig Jónás Sándor üvegházában, s ezzel a fiatalember két éve elnyerte Magyarország legszebb orcideagyûjteménye díjat. De ne szaladjunk ennyire elôre az idôben, hanem a Simonyi út elejére, ahol a Jónás család él az orchideák mellett még számos más növény társaságában. Már a kapun belépve egy gyönyörû kertben találjuk magunkat, ahol csak fenyôfajtából legalább 10- et számolnék, ha ismerném a nevüket. A házigazda sem számolta, szerényen csak annyit mond: sokfélék. Orchideázni (ahogy ô mondja) még éves korában kezdett. A 80-as évek elején - egy költségvetési üzem által fenntartott - kis virágüzlet mûködött a mai Korányi Frigyes Gimnázium környékén, ahová egyszer egy orchidea is bekerült. Sándor rendszeres látogatója és vásárlója volt az üzletnek, s nem kerülte el figyelmét a szépséges növény. Megtakarított zsebpénzén megvette a virágot, gyûjteménye elsô darabját. - Az orchideagyûjtôk, mint így kezdik, hogy valami miatt szemet szúr nekik a virág, magyarázza Jónás Sándor e nemes és különleges virághoz való kapcsolatát. - De maga a szó is, hogy ORCHIDEA, olyan jól csengô, ritka, sejtelmes. A gyûjtôszenvedély pedig azóta is - kisebb-nagyobb megszakításokkal - megmaradt a fiatalember életében. Középiskolásként elôbb fólia-, majd szülôi segítséggel üvegházat épített a trópusi növénygyûjtemény számára. A nyolcvanas években ahány virágbolt és kertészet volt a környéken Sándor szabadidejében ezeket sorra járta és gyûjtötte a virágokat, a tapasztalatot. - A nagykállói idôs kertészek tudnának errôl mesélni, hogy mennyi idôt is töltöttem velük. Sôt, télen, amikor nem tudtam a teleltetni a növényeimet, a költségvetési üzem üvegházában tarthattam ôket. Az itt dolgozók már általános iskolás koromban felkértek, hogy a nyári szünetben dolgozzam velük, amiért fizetést is kaptam mesél a kezdetekrôl. Már ekkor különbözô dísznövénye volt, pedig ebben az idôben nem volt hogy vannak, akik azzal szórakoznak, hogy mások tulajdonában kárt tesznek. De ami még ennél is felháborítóbb, hogy vannak, akik mások emlékét sem tisztelik. Nagykálló-Harangodon az utóbbi idôben az Iboly-ligetben Janics Ibolya tanárnô emlékére állított emlékhelyet az utóbbi idôben valakik rendszeresen feldúlják, megrongálják, az emléktáblát céltáblának használják. Milyen lehet ezeknek az embereknek a lelki világa, akik egy halott emlékét megalázva szórakoznak? Nem beszélve a hozzátartozók érzésérôl. Bosszantó. A díjnyertes orchideák Bosszantó Jónás Sándor és kisfia Gergô könnyû hozzájutni a trópusi virágkülönlegességhez, elsôsorban a botanikus kertek kiváltsága volt. Ma pedig ezerféle orchidea él a család üvegházában. Vannak kedvencei, fôleg a kemény, pozsgás levelû orchidea fajták. De ettôl függetlenül másféléket is gyûjt, így virágzásuk idején tavasszal és ôsszel - a színskála valamennyi árnyalata megjelenik az üvegházban. - Még van mit gyûjteni, mert csak a természetben elôforduló tiszta fajok száma megközelíti a , úgyhogy egy emberélet is kevés ahhoz, hogy mindegyiket beszerezzük. Én elsôsorban Ausztriából, Németországból, Hollandiából, Olaszországból szerzem be a különbözô fajtákat, és csak ritkán szaporítom, mert minél nagyobb egy tô, annál értékesebb, - mondja Sándor, aki több orchidea kiállításon is megmutatta virágait, és szinte minden jelentôsebb díjat megkapott, 2006-ban pedig más egyéb mellett Magyarország legszebb orchidea-gyûjteménye kitüntetô címet is sikerült megszereznie. De díjat hozott el az Európai Orchidea Kongresszusról (2005) is. A nagykállói fiatalember 5 éve tagja a hazai és az amerikai orchideagyûjtôk társaságának, sôt, idôközben már nem csak kiál- lító, hanem - fiatal kora ellenére, - pazar gyûjteményének köszönhetôen az orchideatársaság zsûrijébe is beválasztották. Mindezek ellenére hobbigyûjtônek tartja magát. Pedig mint megtudom nem is olyan egyszerû a növények ápolása, gondozása. - Más levél dísznövények tized annyi törôdést sem igényelnek, mint az orchideák avat be a növénytartár rejtelmeibe a házigazda. - Naponta legalább háromszor kell permetezni, mert különben kiszáradnak a csüngô virágok. Az orchideák 80 százaléka egyébként az ôserdôkben méteres magasságban, a fák ágvilláiba, kérgére kapaszkodva élnek. A Jónás család üvegházában pedig parafa és fenyôkéreg darabokról lógnak alá a rendkívüli fényigényû, érzékeny növények, amelyek már egyszeri túlöntözéstôl is képesek elpusztulni. - A feleségem, (aki végzettségét tekintve tanítónô) jelenleg gyesen van a kisebbik gyermekünkkel, így nem kell napközben Élj tisztán! ingáznom a munkahelyemrôl, hogy locsoljak, szellôztessek az üvegházban. Ráadásul a jelentôs mennyiség ápolása igen sok idô elvesz a családtól. Sándor a középiskolában dísznövénykertész szeretett volna lenni, az érettségi megszerzése után pedig a kertészmérnöki egyetemre jelentkezett, de idôközben meggondolta magát, ma kisgépszerelôként dolgozik. - Nagykállóban inkább így ismernek, kevesen tudják rólam, hogy orchidea-gyûjtô vagyok mondja a házigazda, aki nem a meggazdagodás reményében tartja a növényeket, hiszen még a kinyíló virágokat sem értékesíti a kereskedôknek, pedig szívesen megvennék tôle a díjnyertes virágkülönlegességeket. Elsôsorban a saját, a családom és a közeli hozzátartozók örömére tartom ôket - mondja megye az egyedüli orchideagyûjtôje. Több mint 400 érdeklôdô középiskolás, fôiskolás, civil szervezetek képviselôje vett részt a Megyei Pszichiátriai Szakkórház által létrehozott, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által támogatott Mondj nemet a drogokra! Élj tisztán! Segíts másokon is! elnevezésû programsorozat nyitórendezvényén, melyet február 12-én szerveztek a Szakkórházban. A programon érdekes standokkal várták az érdeklôdôket, melyen hasznos tanácsokat, információkat szerezhetett mindenki a kábítószerrel és egyéb függôségekkel kapcsolatban, illetve képzett szakemberekkel oszthatta meg kérdéseit, kételyeit. A megnyitón a szervezôk meghirdették a programsorozathoz tartozó pályázatot is A kábítószer és egyéb drogok kapcsán felmerül a kérdés, hogy kinek mi a benyomása, véleménye ezen szerek használatáról. Az alábbi alkotópályázaton olyan mûveket várnak fiataloktól, melyek kifejezik a szenvedélybetegséggel kapcsolatos érzéseket, gondolatokat és/vagy megoldást kínálnak azok számára, akik a különbözô drogok csapdájába estek. A Megyei Pszichiátriai Szakkórház a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által támogatott Mondj nemet a drogokra! Élj tisztán! Segíts másokon is! címû programsorozat keretein belül rajz-,grafika-, videopályázatot hirdet általános-, közép- és fôiskolások számára. Téma: A kábítószer használat következményei, megelôzése, hogyan segíthetsz Te is másokon? Kategóriák: Általános iskolások részére: Rajz készítése választott technikával (vízfesték, zsírkréta stb.) A/3, vagy A/4 formátum Középiskolások részére: Plakát készítése számítógépes grafikai technikával (szabadon válaszható méretben) Fôiskolások részére: 3 perces videoklipp, vagy animációs film készítése Az elkészült mûveket március 15.- ig küldhetik az alábbi címre: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pszichiátriai Szakkórház 4320 Nagykálló, Szabadság tér 13. A borítékra írják rá a jeligét: Mondj nemet a drogokra! Élj tisztán! Segíts másokon is! - pályázat. Az elkészült mûveken kérik feltüntetni az alkotó nevét, elérhetôségeit. Az eredményhirdetésre március 27.-én (csütörtök) 15 órától a Megyei Pszichiátriai Szakkórház Lovagtermében ünnepélyes gála keretében kerül sor, ahol értékes ajándékokkal díjazzák a nyertes alkotásokat. További részletek a Vidáné Pikó Gabriella A táplálkozás és fogaink egészsége A táplálkozás rizikófaktora a fogbetegségeknek, ezért a helyes étrend nagyon fontos fogaink egészségének érdekében. Az elfogyasztott táplálék (étel, üdítô, chips stb.) biztosítja a szájüregi baktériumok életfeltételeit. Fontos tudni, hogy a kisgyermek foga - általában - a cukros teák, a gyümölcslevek, sôt még a tej és a tápszerek tartós szopogatása miatt is romlik. Az étkezés során a kémhatás (ph) savas irányba tolódik el, melynek következtében a kalcium kioldódik a fogkoronát borító zománcból. Mindez hozzájárul a fogak romlásához (caries). Étkezés után a ph rendezôdik és a kalcium is visszaépül a fogba. Nassolással (gyakori eszegetés) állandó savas tartományban marad a ph, így nincs idô a kalcium visszaépülésére. Ezért javaslom, hogy minimális édességet, valamint sok erôs rágást igénylô ételt fogyasszanak! Étkezések után mossanak fogat, amennyiben nincs rá mód, öblítsék ki szájukat bô vízzel, jó alaposan! Így marad idô a szájüregi kémhatás visszaállására. Dr. Dankócsik Enikô fogorvos 4 NAGYKÁLLÓI HÍRMONDÓ XVIII. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM FEBRUÁR

5 OKTATÁS, KULTÚRA ÓVODAI HÍREK A Nagykállói Egyesített Óvodában és Bölcsôdében a beiratkozás folyamatosan történik. A bölcsôdébôl óvodába való áthelyezés rugalmasan megoldható, amióta egy intézményként mûködünk. * * * A kompetencialapú óvodai programcsomag bevezetésének lehetôségérôl szakmai tanácskozást tartottunk február 14-én óvodánkban. A tanácskozás elôtt gyakorlati bemutatót tekinthettek meg az érdeklôdôk a Brunszvik Teréz tagóvoda, Katica csoportjában. A kompetenciaalapú óvodai programcsomag megerôsítést ad abban, hogy nem az intézménytípushoz kell közeledni a nevelés-oktatás során, hanem a GYERMEK-hez, a gyermek életkori sajátossága, határozza meg nevelô-oktató munkánkat. * * * A hagyományápolás kiemelt jelentôségû óvodánk Helyi Nevelési Programjában. Február hónapban a farsanghoz kapcsolódó népszokásokkal ismerkednek a gyerekek, jelmezes, vidám napot, ovi farsangot szerveztünk. * * * A szülôk, baráti körök, a dolgozók közösen báloztak, melynek bevételét eszközök beszerzésére, játékudvar fejlesztésére fordítjuk. * * * A gyermekek fejlesztése során igyekszünk változatos programot, pozitív élményeket biztosítani. A Manócska és a Huncutka csoport Gyermekkönyvtárba látogattak el február 21-én bábszínházi elôadás színesíti az óvodai életet. Cseh Árpádné óvodavezetô Ikertalálkozó Nagykállóban Kétszeres öröm, kétszeres gond - szokták mondani, ha ikerpár érkezik a családba. A február 10-én Nagykállóban rendezett II. Ikertalálkozó résztvevôi garantáltan ez utóbbiból nem részesültek. Nagykállóban a II. Ikertalálkozót a Helytörténeti Gyûjtemény épületében (a Szilágyi Emlékházban) rendezték, ahová - nemtôl, életkortól és hasonlóságtól függetlenül várták az ikerpárokat, családtagokat és látogatókat. A szervezô, Harsányi Gézáné helytörténet-kutató elmondta, hogy az ikertalálkozó alapötletét a Valentin-nap közelsége adta, hiszen az a nap nem csak a szerelmeseké, hanem minden más fontos, szoros emberi kapcsolaté is. Már pedig kik tartozhatnak össze jobban, mint azok, akik már születésük elôtt is együtt voltak?! Általában nem szeretem az idegenbôl átvett szokások honosítását, épp ezért utánanéztem a Valentin nap eredetének. Ezt találtam: 270. február Szent Valentin kivégzése. Keresztény hite miatt II. Claudius császár börtönében sínylôdött, s a börtönôr vak lányának imádságával visszaadta a látását. Kivégzése elôtt szerelmes üzenetet küldött a lánynak, s így írta alá: A Te Valentinod mondja Harsányi Gézáné, Manyika néni. - Egy másik megközelítés szerint Valentint azért ítélték halálra, mert megszöktette üldözött keresztény társait a börtönbôl, de van olyan forrás, amely szerint titokban párokat adott össze, noha ezt a császár tiltotta, mondván: a nôtlen katona lojálisabb a nôsnél. A Valentin nap európai megünneplése régi hagyomány, már a Hamlet 4. felvonás 5. szín is említi. A szerelmesek, a jó barátok és mindazok ünnepe, akik szeretik egymást. Magyar szokás is fûzôdik a mi naptárunkban ugyanekkor szereplô - Bálint naphoz. Régi hagyomány, hogy ezen a napon az udvar, porta olyan részére, ahová nem fér oda az aprójószág, az ég madarainak magvakat, aszalt gyümölcsöt szórnak. A néphit szerint a madarak e napon tartják menyegzôjüket. Manyika néni, aki sok hasznos ismeret tudója elmondta még, hogy a zarándokok úgy tartják: a kállói csodarabbi haló poraiban is bôséget tud varázsolni, s érdekes, hogy a Balkányi úti temetô körül szinte minden házban születtek ikrek. Az idei ikertalálkozón vendég volt a két Szilvásiné, Zsófia és Marika, akiknek férjeik is ikrek, s gyermekeik - biológiai szempontból - testvéreknek számítanak. Megtréfálták hasonlóságukkal a jelenlévôket a Faggyas lányok, Fruzsina és Tünde, viszont a Stekler ikreknek Barbarának és Gergônek - érthetô okokból - erre már nem volt lehetôsége. A testvérpárok közeli és távoli hozzátartozóin, valamint az érdeklôdô vendégeken kívül olyan szülôket is vendégül látott a II. Ikertalálkozó háziasszonya, akik maguk is ikergyermekeket nevelnek, például a nyíregyházi Pozsgai házaspárt. A találkozón a testvérpárok sajátos élethelyzetükbôl adódó - vidám-komoly történeteket meséltek, majd közös ügyességi játékban vehettek részt. Az ikrek jelezték: jövôre is szívesen jönnek majd! NAGYKÁ LLÓ I HÍ RMONDÓ XVIII. É VFOLYAM, 2. SZÁ M FEBRUÁ R Petôfi est A nagykállói Ôszi Napfény Nyugdíjas Egyesület Petôfi Sándor születésének 185. évfordulója alkalmából januárban nagysikerû irodalmi estet rendezett a Mûvelôdési Központ kamaratermében. Az egyesület tagjai nagy lelkesedéssel készültek a rendezvényre, ahol 14 gyönyörû Petôfi költeményt adtak elô. Ismeretes, hogy - egyik - legnagyobb nemzeti költônk 202 versét zenésítették meg, ezekbôl adott elô 6 szép dalt az énekcsoport Szabolcsi László vezetésével. Az ismert dallamokat az egyesület tagjai közösen énekelték. A több órás rendezvényt Ruszka Lôrinc, az egyesület kulturális felelôse szerkesztette és vezette nagy hozzáértéssel. Ôszi Napfény Nyugdíjas Egyesület Mogyorósi László Ingajárat a valóságba X. Az égre felkúszó vörös korong meglódítja a szürke áradat masszáját, mely nevetgél, szorong, és arcára írja az árakat. Talpam alatt a szennyvízcsatorna, zubogó zajára riadok, az utcán így haladnak csacsogva kopott és jövendô divatok. A valóság felszívott sötétje a holdfényben lesz szerves anyag, burjánzik, mint kertben a kövérke, álmunk koponyánk ege alatt. Nônap alkalmából szeretettel köszöntjük hölgy olvasóinkat! KULTURÁLIS KÍNÁLÓ március 6 8. A Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. és a Nagykállói Nôszövetség szeretettel várja kedves vendégeit Mûvelôdési Központ (Nagykálló, Kossuth út 8.) Március 6. (csütörtök) 14,00 h.: Bemutatókkal egybekötött vásár a Mûvelôdési Központ aulájában (Nagykálló, Kossuth út 8.) Kiállítás nagykállói hölgyek saját készítésû kézimunkáiból Nônapi virágvásár (Horváth Kertészeti Áruda) AVON tanácsadás, bemutató és vásár Forever Living Product termékbemutató Zepter 22 éve az egészség és szépség szolgálatában - áruvásárral egybekötött termékbemutató Ásvány és féldrágakô kiállítás és börze A kézimunka fortélyai (csipkeverés és a tojáshorgolás) 17,00 h.: Civilizációs betegségek okai a természetgyógyász szemével Elôadó: dr. Czégé Zoltánné Március 7. (péntek) 14,00h.: Bemutatókkal egybekötött vásár a Mûvelôdési Központ aulájában (Nagykálló, Kossuth út 8.) 17,30 h.: FITT-LESZ Nônapi aerobic az Aktiv Zona Fitness Centrumban (a Szabadság téren, az Áruház emeletén) Edzést tart: Gôdény Melinda, aerobic, step aerobic oktató és sportkoreográfus (A teremben tornacipô használata kötelezô!) 18,30 h.: Egészség és szépség - elôadás biotermékekrôl, táplálék-kiegészítôkrôl, vitaminokról Elôadó: Gôdény Melinda, aerobic, step aerobic oktató és sportkoreográfus Március 8.(szombat) 9,00 h.: Bemutatókkal egybekötött vásár a Mûvelôdési Központ aulájában (Nagykálló, Kossuth út 8.) Jóslás kártyából: Török Marica Svéd frissítô masszázs: Vékonyné Molnár Sarolta Számmisztika elemzés: Moldván Kata A szolgáltatásokra március 5-ik lehet jelentkezni. Személyesen a Mûvelôdési Központban, vagy telefonon 42/ ,00h.: A jányok, a jányok, a jányok angyalok, Tóth Zoltán és Petneházy Attilla, a Móricz Zsigmond Színház mûvészeinek zenés, ünnepi mûsora a Mûvelôdési Központban (Kossuth út 8.) Felhívás! A Nagykállói Nôszövetség Nônap alkalmából kiállítást szervez a nagykállói hölgyek saját készítésû kézimunkáiból. A kiállításra szánt munkákat március 3-ig (hétfô) lehet leadni a Mûvelôdési Központba (Kossuth út 8.) A kiállítást március 6 8, között a Nônapi Kavalkád ideje alatt lehet megtekinteni. A Nagykállói Nôszövetség április 7-én (hétfôn) órától tartja következô találkozóját, a Mûvelôdési Központban (Kossuth út 8.) Minden érdeklôdôt szeretettel várunk! 5

6 KÖZÉLET Vízkereszt alkalmából idén a Nagykállói Polgármesteri Hivatal épületét is felszentelte dr. Soltész Mihály paróchus, aki ezzel jelképesen áldást kért a hivatal munkatársaira, azok családtagjaira és a város lakóira is MÁRCIUS 15-én UTCAI FUTÓVERSENY NAGYKÁLLÓ FÔTÉRÉN délelôtt tól A SZABADIDÔSPORT és TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET rendezésében. Nevezés: tól, ig a SZÖKÔKÚT elôtt. Korcsoportok: I. Óvodások leányok fiúk II. Általános iskolások - alsós leányok alsós fiúk III. Általános iskolások felsôs leányok felsôs fiúk IV. Középiskolások 1-4 leányok 1-4 fiúk V. Felnôtt 45 éves korig - nôi, férfi VI. Szenior 45 év fölött - nôi, férfi Díjazás: Korcsoportonként az helyezettek érem és tárgynyereményben részesülnek. Az elsô száz nevezô pólót kap ajándékba. A célba érkezô egy üdítôt és szelet édességet is kap. Minden érdeklôdôt várunk! SZATE A RENDÔRSÉG INGYENESEN HÍVHATÓ ZÖLDSZÁMA: 06-80/ Ökumenikus imahét a Biblia évében január 18.-án Ökumenikus Imahét kezdôdött Nagykállóban, melyen a görög katolikus, a református és a római katolikus egyház hívei vettek részt. Az imahét középpontjában a Biblia éve és a közös, felekezeti hovatartozás nélküli imádság állt, mert mint elhangzott csak az imádság képes lebontani a falakat, de szükség van a szüntelen imára azért is, mert az imádság az Istennel való párbeszéd. Az Ökumenikus Imahét elsô napját a 450 éves görög katolikus templomban, Nagykálló legrégebbi mûemlék jellegû épületében tartották, ahová felekezeti hovatartozás nélkül várták a híveket. Az ökumenikus imahétnek, a hivatalos nemzetközi szempontokat figyelembe véve fogalmaztuk meg az üzenetét: imádság és a Biblia mondta dr. Soltész Mihály görög katolikus paróchus. Én nagyon örültem annak a gondolatnak, hogy egymás imádságát is értékeljük és fogadjuk el. A katolikus egyházon belül nem jellemzô az ún. magán imádság, amikor az ember saját szavaival is imádkozik, pedig ahogyan az ige is hirdeti (Pál Apostol levelében) Szüntelenül imádkozzatok, mert az imádság az Istennel való párbeszéd Soltész Mihály paróchus elmondta: különleges év az idei, hiszen a Biblia éve. A Biblia örömhír ezért boldog, aki olvassa a Bibliát! Az imahéten az ökumenizmus jegyében a történelmi egyházak hívei együtt imádkoznak mondta Barátné Hatházi Eszter református lelkész, mert minden munka elôtt és után imádkozni kell. Olyanná kell válnia az ember számára, mint a levegôvételnek, hogy ne tudjuk meglenni nélküle. De a közös imának egyben közösségépítô ereje is van. A közös imahetek egyben nyitást is jelentenek az egyházak képviselôi számára tette hozzá. - Ez egy nagyon fontos lépés, a hasonló események pedig segítik, hogy beszivárogjon az egyházi vezetôk és az emberek tudatába az együttmunkálkodás gondolata. Az imádság az Isten erejébôl van és nem a mi erônkbôl adódik mondta Vitai László római katolikus apát A keresztény egyházak képviselôinek pedig mindent meg kell tenni azért, hogy egymást értékelve a világ elôtt tanúságot tegyünk arról, hogy egyek akarunk lenni, nem széthúzni, hanem együtt békességben, megértésben élni, imádkozni. Mert ez Isten akarata! Nem a széthúzás, hanem az egység. A polgármester számára az ökumenikus imahét felemelô érzés, mikor a történelmi egyházak hívei együtt emlékeznek, együtt imádkoznak, együtt énekelnek mondta Juhász Zoltán polgármester, aki maga is részt Vitai László, Baráthné Hazházi Eszter, Dr. Soltész Mihály, Horváth György, Juhász Zoltán vett az imahét nyitónapján. - Én magam, aki folyamatosan az erôk integrálásával vagyok elfoglalva a vallás területén is nagyon fontosnak tartom az öku- A Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ Nagykállói Intézményegységének szervezésében Ha érez magában kellô elhivatottságot a szociális és gyermekvédelemi munka területén, és szívesen segítene másokon, jelentkezzen önkéntes segítônek! Az önkéntes munka végzése lehetôséget nyújt a fôiskolai hallgatók részére szakmai tapasztalat szerzésére referencia biztosítása mellett. A munka során végezhetô tevékenységek: segítségnyújtás (fizikai, lelki, szellemi) kérdôívek szerkesztése lakossági igények felmérése gyermekek tantárgyi elégedettségi vizsgálatok korrepetálása Az önkéntes tevékenység helyszíne: Nagykálló Kortól függetlenül várjuk jelentkezését! Érdeklôdni lehet: Krausz Gabriella intézményvezetônél Személyesen: Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ Nagykállói Intézményegység 4320 Nagykálló, Kossuth út 40. Telefonon: 42/ , cím: Tavasznyitó nyílttúra a Zemplénben A nagykállói Szabadidôsport és Természetbarát Egyesület (SZATE) kirándulást és nyílttúrát, szervez a Zempléni hegységbe március 1-ére (szombatra) az érdeklôdôk, az egyesület tagjai és családtagjaik részére. Indulás: reggel 7 órakor a nagykállói Fôtérrôl. Érkezés: este kb.: 18 órakor a Fôtérre. Utazás: autóbusszal Túratáv: 14 km, szintemelkedés: 600 m. Felszerelés: hátizsák, vagy válltáska, csúszásmentes lábbeli (túrabakancs, edzôcipô), valamint idôjárásnak megfelelô öltözet. Étkezés: egyénileg (Ki mit hoz magának!). Részvételi díj: Ft/ fô + belépôdíj a várba (ezt ott a vár pénztáránál kell fizetni) Jelentkezés, és felvilágosítás kérés a túráról, Kondor Bertalannál a telefonszámon. Sportolási lehetôség fiataloknak Elkezdôdtek az edzések Keveset és ritkán mozgunk! sokszor halljuk ezt a mondatot, és tisztelet a kivételnek, de be is tartjuk. Sajnos, igaz ez a gyerekekre is. Pedig azok, akik felvállalták, hogy megmozgassák az embereket, mindent megtesznek, hogy felkeltsék az érdeklôdésünket. Nagykállóban is változatos és színes a kínálat a diáksportot illetôen, s ez a kínálat az utóbbi hónapokban tovább bôvült. Elmenni az elsô edzésre, elkéne kezdeni a sportolni. De nem csak a felnôttek, hanem a felmérések szerint ma már a gyerekek is egyre kevesebbet sportolnak, pedig Nagykállóban már korábban megalakult a birkózó egyesület, de az akkori edzô betegsége miatt egy hosszabb idôre fel kellett függeszteni az edzéseket. S. L. Akkor a sportoláshoz szükséges eszközök nem az egyesület tulajdonában voltak, most tudtunk az Önkormányzat és szponzori támogatásából saját eszközt (birkózó) szônyeget és ahhoz szükséges takarót, valamint sportoláshoz szükséges mezeket és cipôtvásárolni Sôrés László, a Nagykállói Birkózó Egyesület elnöke Hosszú szünet után ismét elkezdte a munkájáét a Nagykállói Birkózó Egyesület Nyeste István edzô irányításával, akinek hosszú és kiváló szakmai tapasztalattal rendelkezik, aki tudását most Nagykállóban szeretné kamatoztatni. Elsôsorban gyerekeknek tartják/szervezték az edzéseket általános iskolás korig, diáksport jelleggel mûködne, amibôl idôvel kinôhetne a felnôtt csoport is. Általános iskolás diákok számára diáksport jelleggel szervezték meg az edzéseket, de az érdeklôdô nagycsoportos óvodásokat is várják az edzésekre. S hogy mennyire koedukált ma már minden sportág, ez abból is menizmust. Ilyenkor látszik, hogy a történelmi egyházaknak jó a kapcsolata egymással és az önkormányzattal, az önkormányzat pedig igyekszik minden tôle telhetôt megtenni, hogy lehetôségeihez mérten támogassa az egyházakat. Önkéntes munka! látszik, hogy a nagykállói csapatba nem csak fiúk, hanem lányok jelentkezését is várják. Egyelôre négy lány sportol az egyesületbe. November végén kezdôdtek az edzések Nyeste István az intézmények költözése miatt nem tudták elkezdeni az edzéseket, így novemberben kezdôdtek. Sôrés László: Elôször is, a sportoláshoz szükséges birkózó szônyegeket szereztük be. Minden olyan fiatalt, akit érdekel a birkózás, aki mozogni szeretne, de azokat is szívesen várjuk, akikbôl nem lesz versenyszerû birkózó, de szeretne egy-két fogást megtanulni, vagy szeretne mozogni, azokat is várják az egyesületbe. Nyeste: Jelenleg 20 gyerek jár edzeni, szerda délutánonként a Szakiskola tornatermébe. Várjuk azokat az általános iskolásokat 1-8 osztályig, illetve középiskola 9 és 10. évfolyam tanulóit, akiket érdekel a küzdôsport. A küzdôsportot párban játsszák a sportolók ezért fontos, hogy mindenkinek meglegyen az erônléti partnere, mert így tudnak fejlôdni a különbözô súlycsoportok vannak természetesen a diáksportban is. A Nagykállói Birkózó Egyesület edzést tart hétfôn 16,00 órától és pénteken 15,30 órától a Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola tornatermében (Nagykálló, Kossuth út 8.) Telefon 06-20/ NAGYKÁ LLÓ I HÍ RMONDÓ XVIII. É VFOLYAM, 2. SZÁ M FEBRUÁ R

7 SPORT Új edzô a labdarúgócsapat élén Az idei szezont már az új edzô, Révész Csaba irányításával kezdi a nagykállói labdarúgó csapat, Drágár Zsolt távozása után. Az egyesület a megyei bajnokság 12. helyén áll, de az új edzô célja, hogy már a tavaszi idény végére feljebb jussanak a nagykállói futballisták. Nem jött teljesen idegen pályára, ha jól tudom korábban is kapcsolatban volt a nagykállói labdarúgással? Ez 1983-ban történt, fôiskolás koromban. A helyi vezetôk kerestek meg és átigazoltak Nagykállóba. Rövid ideig tartott az itteni pályafutásom, ugyanis abban az idôben kikötés volt, hogy egy diák csak az oktatási intézmény székhelyén, vagy a lakóhelyén mûködô csapathoz igazolhat. Így hamar elváltak útjaink. Az új edzô hogyan ítéli meg csapatát? Ez nehéz kérdés! Azt tudom mondani, hogy volt már ennél jobb csapata Nagykállónak. Az ôszi szezonban Drágár Zsolt irányításával a megyei ranglista 12. helyére kerültek, úgy, hogy több játékos távozott a csapattól, akiket fiatalokkal kellett helyettesíteni. Nem volt könnyû dolga az edzônek, de nekem sem lesz! Mi a kitûzott cél, mondjuk a tavaszi szezon végére? Az, hogy ennél jobb helyezést érjünk el. Elsôsorban a csapat játékát, szerkezetét szeretném átalakítani, ezért kell néhány játékossal a védelmet, a középpályát, a támadó sort megerôsíteni. Minden játékosnak megtalálni azt a posztot, ahol a legjobbat tud teljesíteni. Tehát ez azt jelenti, hogy nem a meglévô csapatban gondolkodik, lesznek átigazolások. Révész Csaba edzô Igen, több is. Két futballistát Kosztyu Jánost, aki (Kisvárdáról) a középsô védôi posztra és Palmer Alexet, (Mándokról) védekezô középpályást - már leszerzôdtettük, egy nagykállói játékos, Málik János átigazolása pedig folyamatban van. Júniusra hányadik helyre szeretné felhozni a csapatot? Mindenekelôtt azt szeretném, hogy bent maradjunk a megyei elsô osztályban, és stabilizáljuk pozíciónkat a középmezônyben. De ehhez nagyon sok munkára, odaadásra van szükség. Tizenévesen Tuzséron, utána Nyíregyházán a NYVSC serdülô, majd ifi csapatának játékosa A Nyíregyházi Fôiskola testnevelés-biológia szakos hallgatója A tuzséri serdülô csapat edzôje Nyíregyházi Focisuli Egyik korosztályos csapata Országos diákolimpiát nyert (25 0 gólaránnyal) Újfehértói labdarúgó csapat (elsô felnôtt csapat) Tuzséri labdarúgó csapat Feljutnak a NB III-ba, elnyerik a Joma kupát Nyíregyházi utánpótlás Közben A licenszes edzôi minôsítést szerez Nyíregyházán pályaedzô Kisvárda labdarúgó csapata Szerintem az utánpótlás nevelésére is nagyobb figyelmet kellene fordítani, tehát arra, hogy képzett edzôk foglalkozzanak a gyerekekkel. Azt kellene elérni, hogy minél több gyerek futballozzon, akik késôbb bekapcsolódnának a felnôtt labdarúgásba is. Az edzô hogyan, mivel tudja a csapatot motiválni? Megmondom ôszintén, ez nagyon nehéz, fôleg egy amatôr csapatnál, ahol munka és egyéb elfoglaltság mellett futballoznak a játékosok. A motiváció? Leginkább a gyôzelem lehet motiváló, az, hogy egy jól sikerült mérkôzés után jó hangulatban, együtt tud örülni a csapat a közösen elért eredménynek. Kosaras palánták Iskolánk kosaras tanulói részére már augusztus végén folytak a kosárlabda edzések. Fontos is volt, mert októberben elkezdôdtek az országos bajnokságok, melybe két korosztállyal indultunk. A gyermek korcsoportú tanulók (1996. jan. 01. után született fiúk) a Kosárlabda Országos Gyermek Bajnokságban versenyeznek. Ebben a bajnokságban havonta két mérkôzést szerveznek. Eddig 14 mérkôzést játszottunk, 7-et megnyertünk, 7- et szoros küzdelemben elveszítettünk. Kosárlabdázott a csapatunk Nyíregyházán, Debrecenben, Szolnokon, Tiszaújvárosban, Jászberényben. A februári fordulót, Nagykállóban rendezték. Hazai pályán sikerült gyôznünk Jászberény és Szolnok csapata ellen is. A mérkôzések megnyerése nagy fegyverténynek számít, hiszen többnyire sportiskolák csapatai ellen küzdünk, ahol nagy hagyománya van a gyerekkosárlabdázásnak. Játékosaink ügyesek, lelkesek, biztosan sok örömet, hírnevet szereznek még iskolánknak, városunknak. Iskolánk másik kosárlabda csapata (1997. jan. 01. után született lányok és fiúk) az Országos Kenguru Kupában versenyez. Tavaly eb- ben a korcsoportban ezüstérmet nyertünk. Jó lenne az idén a tavalyihoz hasonló, vagy még fényesebb érmet szerezni. Mini kosaras gyerekeink az elsôs, másodikos tanulók, akik szorgalmasan gyakorolnak, hiszen szeretnének társaik nyomdokaiba lépni. A játékosok szüleivel nagyon jó közösséget alkotunk. Akik tehetik, elkísérnek bennünket a mérkôzésekre, lelkesen szurkolnak a csapatnak. Több közös rendezvényünk is volt. A es évet gyerek-szülô kosárlabda mérkôzéssel búcsúztattuk, közel ötvenen. Óriási karácsonyi tortát szeletelhettünk, - és gyerekpezsgôvel koccintottunk egy sikeres, boldog új évre. Az újabb közös mérkôzést március 6- ra tervezzük, reméljük olyan Csapatunk a gyõztes hazai mérkõzések után A Megyei Labdarúgó Szövetség 1. Joma Kupa Megyei Labdarúgó Teremtornát szervezett januárban. Az elôdöntô a megyében nyolc helyszínen, többek között Nagykállóban került megrendezésre. A szervezô a tornával lehetôséget kívánt biztosítani a megyei labdarúgó bajnokság I II III IV. osztályában szereplô csapatoknak a téli idôszakban a tavaszi idényre való felkészülésében. A nagykállói Sportcsarnokban január 19-én 7 labdarúgó együttes (Geszteréd, Nagykálló, Nyírbátor, Nyírbéltek, Szakoly, Terem Újfehértó) mérkôzött a középdöntôbe jutásért. Az egész napos küzdelem végére Nagykálló labdarúgó csapata állha- Juhász Mihály jót fogunk játszani, mint az elôzôekben. Munkánk még eredményesebbé tételéhez támogatókat, szponzorokat keresünk, akik segítségével nyári sporttábort is szervezhetnénk, ahol a kosárlabdázás mellett más sportágat is gyakorolhatnának a gyerekek. Füzesné Borsy Paula, Füzes Tamás Nagykálló, Általános Iskola A jövô teniszcsillaga Kitartásról, kemény felkészítô edzésekrôl ír Vizi Bianka, a teniszben eddig elért igen szép eredményeirôl ôszén kezdett ugyanis teniszezni, jelenleg az NYVTC versenyzôje. A heti 4 teniszedzése, valamint 4 kondicionáló edzése, napi több óra elfoglaltságot jelent számára, azonban mégsem érzi tehernek, hisz az élete ma már elképzelhetetlen a játék nélkül, mindamellett, hogy az általános iskola 7-ik osztályos tanulója. Jelenleg a 14 éves korosztályban játszom, az országos ranglistán a 17. helyen szerepelek. A 2007-es évet sikeresnek mondhatom, hisz rengeteg versenyen indultam. Nyáron az NYVTC - Tatár TC felnôtt csapattagjaként az NB2-ben játszhattam, csapatunkkal a 2. helyet szereztük meg, ami nagy élmény volt, mivel ellenfeleink átlag életkora 25 év volt. Megnyertem Esztergomban a Duna-kupát, Debrecenben a DFTSE kupát, Nyíregyházán a Bige-Hol- Teremfoci Nagykállóban tott a dobogó legmagasabb fokára, második Szakoly lett, míg a harmadik helyen a nyírbátori együttes végzett. Ezzel a három csapat továbbjutott a Joma kupáért folyó verseny középdöntôjébe, amit január 26-án Tiszavasváriban tartottak. A mai napon a nagykállói csapat 100 százalékos teljesítményt nyújtott mondta Juhász Mihály, a Nagykállói Labdarúgó Egyesület elnöke a selejtezô végén. Reméljük a középdöntôbe is sikerül bejutnia a csapatnak, ahová a két legjobban szereplô együttes kerül, illetve február 3-án a Bujtosi Szabadidô Csarnokban megrendezésre kerülô döntôbe. A mostani jó szereplés nagyrészt annak köszönhetô, hogy a Sportcsarnokban a fiúknak télen is lehetôségük van a felkészülésre, s ezt a mai napon sikerült is kihasználni. Az Egyesület elnöke elmondta, hogy a nagykállói csapat a megyei ranglistán (12.) ugyan volt már jobb pozícióban is, de bízik benne, hogy a jövôben sikerül újra az élvonalba kerülni. Rövidesen a féléves átigazolási idôszakban a csapatnál is lesz jövés-menés tette hozzá Juhász Mihály. Próbáljuk erôsíteni az együttest, elsô lépésként edzôcsere történt a csapatnál, bár, ennek pusztán az volt az oka, a hogy Megyei Labdarúgó Szövetség versenykiírásában az szerepelt, hogy B licenszes minôsítéssel rendelkezô edzôt alkalmazhatunk, s ennek a korábbi edzô, Drágár Zsolt nem felelt meg. Szerintem ding kupát és területi versenyeket, ill. egyéb versenyeket nyertem. Ezen kívül többször 2., ill. 3. helyen végeztem. Az év egyik legfontosabb versenye, az Országos Vidékbajnokság Balatonbogláron került megrendezésre, ahol csapatban a 2. helyet szereztük meg, s amivel kvalifikálhattuk magunkat az Országos döntôre, ahol az 5. helyen végeztünk. Ebben az évben meghívást kaptam a debreceni DEAC NB I-es nôi csapatába, ami számomra nagy kihívást jelent, hiszen célunk a Szuperligába való feljutás. Sokat köszönhetek régi és jelenlegi edzôimnek, erônléti edzômnek, ill. barátnômnek Zubor Zsófinak, aki egyben felkészítô edzôm is, s akitôl nagyon sokat tanultam. Ô egyébként jelenleg Amerikában tanul a Teniszakadémián, s sikerült megszereznie az Amerika bajnoka címet. Köszönettel tartozom szüleimnek is, hiszen az ô támogatásuk nélkül nem érhettem volna el ezeket a szép eredményeket. Révész Csaba személyében sikerült egy jó szakembert az együttes élére állítani, akinek a segítségével sikerül jobb helyre felhozni a csapatot. Sajnos, január 26-án Megyei Labdarúgó Szövetség által szervezett Teremtornán Tiszavasváriban a nagykállói labdarúgó csapatnak nem sikerül a középdöntôbe jutás, így kiestek a Joma kupáért folyó küzdelembôl. NAGYKÁ LLÓ I HÍ RMONDÓ XVIII. É VFOLYAM, 2. SZÁ M FEBRUÁ R 7

8 MOZAIK HIRDETÉSI SZELVÉNY Kérem, hogy a mellékelt hirdetési szöveget a Nagykállói Hírmondó következô számában ingyenesen tegyék közzé. A hirdetés szövege: Név:... Cím:... Kérjük, a hirdetés szövegét minden hónap 10-ig szíveskedjenek leadni a Polgármesteri Hivatal Somogyi B. u szám alatti ügyfélszolgálati irodáján. APRÓHIRDETÉS Nagykálló belvárosában a Petôfi úton, összkomfortos családi ház ELADÓ 1100 nm-es telken. Telefon: 06-70/ Nagykálló, Bátori úton 2,5 szobás, nagy nappalis, alápincézett családi ház garázzsal, központi fûtéssel, 2 kapubeállóval, parkosított udvarral, saját játszótérrel ELADÓ. Telefon: 06-70/ Nagykálló, Akácos út 39. szám alatt 400 öles telek sürgôsen ELADÓ. Telefon: 06-42/ Nagykálló, Simonyi út 52. szám alatti 3 szoba + nappalis, hôszigetelt családi ház nagy pincével, garázzsal, gáz és vegyes tüzelésû fûtéssel, parkosított udvarral, kertre nézô nagy terasszal ELADÓ. Telefon: 06-42/ Üzletnek, irodának, rendelônek kiválóan alkalmas 200 nm-es családi ház Nagykálló fôutcáján ELADÓ. Telefon: 06-70/ Hirdetésfelvétel: Telefon: 42/ , 70/ Szobafestés, stukkódíszítés, laminált parkettázás, teljes körû kivitelezés. Téli elôjegyzési akció. Helyiségenként haladva, felfordulás nélkül szépülhet lakása. IGÉNYES MUNKA referenciákkal, garanciával, anyagbeszerzéssel, bútormozgatással. Telefon: 06-30/ Csatornázás, bádogos munkák készítése, régi tetôk javítása, új lemeztetôk kialakítása GARANCIÁVAL. Gyors és pontos kivitelezés. Telefon: 06-70/ Világhírû japán kristálygomba ELADÓ. Méregtelenítô hatású, vérnyomásra, súlyproblémára, daganatok kezelésére. Érdeklôdni: Nagykálló, Bercsényi utca 2. ELADÓ 250 literes vitrines hûtô, széthúzható étkezôasztal 4 székkel+étkezôsarok, valamint dohányzóasztal 2 db gurulós fotellel. Ár: 18,000, 30,000, 23,000.-Ft. Telefon: 06-20/ NE DOBJA EL! Javíttassa! Húzózár cserét, ruhajavítást, aljazást vállalok. Érdeklôdni: Nagykálló, Krúdy Gy. u. 6. Telefon: 06-42/ NAGYKÁ LLÓ I HÍ RMONDÓ XVIII. É VFOLYAM, 2. SZÁ M FEBRUÁ R

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő- testülete a helyi

Részletesebben

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására tanévkezdéshez B e n y ú j t h a t ó a tárgyév június 1-je és június 30-a között.

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására tanévkezdéshez B e n y ú j t h a t ó a tárgyév június 1-je és június 30-a között. T-RTT S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523-157 telefonszámok: (06

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő)

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő) 6724 Szeged, Huszár u. 1. (6701 Szeged, Pf.:485) Tel.: (62) 561-961 Fax: (62) 561-962 E-mail: titkarsag@ngsz.hu Web: www.ngsz.hu Adószám: 15484990-2-06 RAIFFEISEN BANK ZRt: 12067008-00103129-00100005 NYILATKOZAT

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: 4465 Rakamaz, Dózsa György út 1. Óvodába jelentkezhet vagy másik óvodába átjelentkezhet minden

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvodában és a Hétszínvirág

Részletesebben

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY KÉRELEM A kérelmező adatai: Neve:. Előző neve:. Születési helye:. Ideje:.. Anyja neve:... TAJ száma:.... Adóazonosító jele:.. Iskolai végzettsége(i):. Szakképzettsége(i):..

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

Látássérültek Észak-alföldi Regionális. Egyesülete. 26/2015. számú hírlevél. Tartalom. 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk

Látássérültek Észak-alföldi Regionális. Egyesülete. 26/2015. számú hírlevél. Tartalom. 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete 26/2015. számú hírlevél Tartalom 1. Tájékoztatás a MÁK igazolványról 2. Út a diplomához 2015-2016 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk 1. Tájékoztatás

Részletesebben

Monostorapáti, november 8. T a k á cs Lászlóné jegyző

Monostorapáti, november 8. T a k á cs Lászlóné jegyző MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8296 Monostorapáti Petőfi u. 123. Telefon; 87/435-055, 87/535-005; Fax: 87/435-055 E-mail: mapatik@hu.inter.net Hirdetmény Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához Melléklet a 3/2013.(XI.30.) sz. rendelethez K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához A kérelmező személyes adatai Neve:. Születési neve:. Anyja neve: Születési hely,

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Közlekedési kedvezmény megállapítása iránti KÉRELEM (Beadási határidő: tárgyév március 31. és szeptember 30.)

Közlekedési kedvezmény megállapítása iránti KÉRELEM (Beadási határidő: tárgyév március 31. és szeptember 30.) Közlekedési kedvezmény megállapítása iránti KÉRELEM (Beadási határidő: tárgyév március 31. és szeptember 30.) Kérem, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt tájékoztatót! A kérelmet és a

Részletesebben

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete Szociális célú tűzifa juttatásáról Jászjákóhalma község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 23/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a háziorvosi és védőnői körzetek

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított 10./2000 (X. 19.) számú rendelete A LAKÁSÉPÍTÉS ÉS VÁSÁRLÁS HELYI TÁMOGATÁSÁRÓL

Részletesebben

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL A 39/2006. (VI. 30.), A 7/2007. (II. 28.), A 35/2008. (VI. 30.) ÉS A 35/2009. (VIII.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

Óvodai jelentkezési lap 2016/2017. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2016.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék.

Óvodai jelentkezési lap 2016/2017. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2016.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Óvodai jelentkezési lap 2016/2017 Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2016.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. 1. A

Részletesebben

T/4448. számú törvényjavaslat

T/4448. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4448. számú törvényjavaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében

Részletesebben

KÉRELEM. A) Személyi adatok

KÉRELEM. A) Személyi adatok KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: A) Személyi

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

KÉRELEM SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10. Tel: 96/554-214, Fax: 96/554-219 Email: igazgatas@pannonhalma.hu Ügyintéző:

Részletesebben

MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP. 2015. május 13-15. PAKS

MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP. 2015. május 13-15. PAKS MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP 2015. május 13-15. PAKS A Mobilitás hét és Autómentes nap című városi programsorozattal a környezettudatos magatartásra, a környezetbarát közlekedési módokra fókuszálva,

Részletesebben

3.984/2014 Tárgy: egyéni választókerületek kialakítása. H a t á r o z a t

3.984/2014 Tárgy: egyéni választókerületek kialakítása. H a t á r o z a t Nyírbátori Helyi Választási Iroda Vezetője 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. Tel.: 42/281-042 Fax: 42/281-311 3.984/2014 Tárgy: egyéni választókerületek kialakítása H a t á r o z a t Nyírbátor település

Részletesebben

Az Engame Akadémia Szociális Ösztöndíjának adatlapja. a 2015/2016-os tanévre

Az Engame Akadémia Szociális Ösztöndíjának adatlapja. a 2015/2016-os tanévre Az Engame Akadémia Szociális Ösztöndíjának adatlapja a 2015/2016-os tanévre Jelen pályázatot csak abban az esetben tekintjük érvényesnek, ha a pályázó diák túl van az Engame Akadémia felvételi folyamatán,

Részletesebben

Óvodai jelentkezési lap 2015/2016. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék.

Óvodai jelentkezési lap 2015/2016. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Óvodai jelentkezési lap 2015/2016 Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. 1. A

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-én tartandó nyílt ülésére 16. Napirendi pont: Tárgy: Az orvosi körzet

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

SZOCIÁLIS TÜZIFA IRÁNTI KÉRELEM

SZOCIÁLIS TÜZIFA IRÁNTI KÉRELEM A kérelmező adatai: SZOCIÁLIS TÜZIFA IRÁNTI KÉRELEM a) Neve: b) Születési neve: c) Születési hely, idő: d) Anyja neve: e) Bejelentett lakóhelye: (érvényes személyi igazolvány, lakcím kártya szerinti lakcím)

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők és ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről /egységes szerkezetben

Részletesebben

2011. április 7-i ülésére

2011. április 7-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a dombóvári kisebbségi önkormányzatok részére elkülönített támogatási

Részletesebben

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ Bp. II. ker. Önkormányzat KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ 2015 / 2016 TANÉV Alulírott kérem, hogy kiskorú gyermekek (gyermekeim) nevelésének elősegítéséhez szíveskedjék részünkre kedvezményes étkezési térítési

Részletesebben

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (.) rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló, 29/2009.( IX.30.) számú rendelet

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9 /2014.(IX. 25.) rendelete. az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról.

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9 /2014.(IX. 25.) rendelete. az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról. KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9 /2014.(IX. 25.) rendelete az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról. Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

2007. évi CLXXII. törvény

2007. évi CLXXII. törvény http://www.complex.hu/kzldat/t0700172.htm/t0700172.htm 2007. évi CLXXII. törvény a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény, valamint az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998.

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

ISKOLAKEZDÉS 2005/2006-OS TANÉV

ISKOLAKEZDÉS 2005/2006-OS TANÉV Sajtóiroda ISKOLAKEZDÉS 2005/2006-OS TANÉV Szeptember 1-jén az általános és középfokú oktatási intézményekben 1.416.337 tanuló kezdi el az új tanévet. Köztük várhatóan 102.861 első osztályos kisdiák és

Részletesebben

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei 2.SZ. MELLÉKLET Javaslat a Polgármesteri Hivatal strukturális átalakítására című előterjesztéshez A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei Építéshatósági és Általános feladatköre a) az építési,

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Intézményünkben a SODEXO Magyarország Kft. gondoskodik az intézményi étkeztetésről. Intézményünkben esztétikusan kialakított ebédlő várja a gyerekeket.

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Monostorapáti község Önkormányzata

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szociális és Köznevelési Osztály 1139. Budapest XIII., Béke tér 1. elektronikus elérhetőség: szoco@bp13.hu KÉRELEM Önkormányzati segély Elhunyt személy

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

Jelentkezési lap iskolai közösségi szolgálatra

Jelentkezési lap iskolai közösségi szolgálatra Jelentkezési lap iskolai közösségi szolgálatra Alulírott tanuló a(z) iskola osztályos tanulója a./ tanévben az alábbi területeken kívánok eleget tenni a közösségi szolgálatnak: területen órában területen

Részletesebben

Ózd Város Jegyzőjének

Ózd Város Jegyzőjének Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Ózd Város Jegyzőjének Név, leánykori név is: Születési helye, ideje: Állampolgárság: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási cím: Társadalombiztosítási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S HAJDÚHADHÁZ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL a Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 20-án tartandó rendkívüli - ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i ülésének jegyzőkönyvéből 104/2012. (VIII. 30.) önkormányzati testületi határozat a Medical 2007 Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel 2010. március 16. napján megkötött szerződést az alábbiak szerint módosítja: 1. mely létrejött egyrészről

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2016. ( ) önkormányzati rendelete a 2016/2017. évi szociális célú tüzelőanyag juttatásról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2016. ( ) önkormányzati rendelete a 2016/2017. évi szociális célú tüzelőanyag juttatásról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2016. ( ) önkormányzati rendelete a 2016/2017. évi szociális célú tüzelőanyag juttatásról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt Bősárkány Nagyközség J e g y z ő j é n e k A l u l í r o t t : Név:... Születési név:... Születési helye, ideje:.. Anyja neve:... Lakcíme:... Tartózkodási helye:...

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 15 fő részére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 15 fő részére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatot hirdet a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ egységes rendvédelmi moduláris szakképzésében résztvevő roma származású fiatalok

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai Kisújszállás Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának Szervezeti és Működési Szabályzata Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 113/2016. (IV. 28.) számú önkormányzati határozatával

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-i rendes ülésére 766-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i rendes ülésére Tárgy: Óvoda és bölcsődei beiratkozási időpontjának meghatározása Előterjesztő:

Részletesebben

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IX.15) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IX.15) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IX.15) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1993.

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szajol Község Önkormányzata Képviselőtestületének a 8/2005.(IV.21.) sz. rendeletével módosított 8/2004. (III. 25.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (Egységes

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2013. ÉV 2013. január 30. (szerda) 1.1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése (első olvasat) 1.2. Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetés

Részletesebben

KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ

KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet amatőr és hivatásos művészek, művészeti együttesek alkotói

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT.

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT. KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név: Leánykori név: Szül. helye: Ideje: Anyja neve:

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben