O L T A L O M K A R I T A T Í V E G Y E S Ü L E T B E S Z Á M O L Ó. Jót, jól. Köszönjük, hogy támogatta munkánkat!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "O L T A L O M K A R I T A T Í V E G Y E S Ü L E T B E S Z Á M O L Ó. Jót, jól. Köszönjük, hogy támogatta munkánkat!"

Átírás

1 O L T A L O M K A R I T A T Í V E G Y E S Ü L E T B E S Z Á M O L Ó 1 Jót, jól. Köszönjük, hogy támogatta munkánkat!

2 TARTALOMJEGYZÉK 2010 Köszöntöm az olvasót 3 Képek az Egyesület életéből 4 Közhasznúsági jelentés 2010 év 6 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 16 HAJLÉKTALANOK ELLÁTÁSA, CSALÁD- ÉS GYERMEKVÉDELEM 16 Fűtött Utca 17 A MET Fűtött Utca Szociális Irodája 20 Nappali melegedő, Népkonyha, Éjjeli menedékhely 22 Utcai szociális gondozó szolgálat 24 Szociális Iroda 30 Férfi Átmeneti Szálló 32 Női Átmeneti Szálló a József nádor téren 35 A Felügyelő Bizottság beszámolója a Női átmeneti szálló programjairól 39 Családok Átmeneti Otthona 41 Menekültszálló 45 Ruharaktár és Varroda 48 EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOK 50 Oltalom Kórház és Háziorvosi Rendelő 50 Kórházi szociális munka 51 Pszichiáteri és pszichológusi munka a kórházban 54 Pszichiátriai és rehabilitációs részleg 56 Fogászati alapellátás 57 Kórházi gyógytorna 58 IDŐSKORÚAK GONDOZÁSA 61 MET Idősek Otthona, Budaörs 61 MET Oltalom Idősek Otthona, Békéscsaba 71 Oltalom Idősek Központja, Hetefejércse 77 Mária Gondozóház, Esztergom 80 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK, REHABILITÁCIÓ, KARITATÍV MUNKA 83 Kommunikációs Iroda 83 Karácsonyi vásár Vörösmarty tér 88 Adományszervezés 89 Oltalom Sportegyesület 91 Kézműves foglalkozások, művészeti tevékenység 95 Csillagszálló kulturális utcalap 96 CSALÁDOK SEGÍTÉSE, TERÜLETI SZERVEZETEK 99 Adományszervezés 99 Kisvárda és környéke 100 Nyíregyháza, Mátészalka és a szatmári körzet 101 PROGRAMOK, ÉPÜLETFENNTARTÁS, VAGYONVÉDELEM, EGYÉB 102 Vagyonvédelem, szállítási feladatok, raktár 102 Karbantartási csoport 104 Informatikai kabinet 106 Közérdekű munka 107 Szükségletfelmérés hajléktalan emberek körében 108 HALOTTAINK AKIKRŐL TUDUNK 122 TÁMOGATÓINK 2010-BEN 124 FENNTARTÓNK: MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG 131 TÁRSINTÉZMÉNYÜNK: WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA 132 ELÉRHETŐSÉGEK 133 2

3 Köszöntöm az olvasót Mikor ezeket a bevezető sorokat írom, a Parlament éppen tárgyalni kezdi azt a kormánypárti javaslatot, miszerint az utcán életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanokat Ft-ra lehessen büntetni. Túl vagyunk a VIII. kerület polgármestere által áterőltetett népszavazáson, melyre a választópolgárok legfeljebb 15%-a ment el. E kisebbség 80%-a ugyan támogatta a polgármester törekvését, amely a hajléktalanok kiűzését célozza, ám a többség távolmaradásával jelezte: nem partner a hajléktalan-kérdés embertelen megoldásá -ban. A dolgok kimenetele ennek ellenére kérdéses elején a Főváros (főpolgármestere) felmondta a velünk kötött és évek óta elfogadhatóan működő kapcsolatot. Nehéz időkben kell mégis határozottan a legszegényebbek mellé állunk. Jézust a századik bárány érdekelte igazán, s azt mondta magáról, azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Az Ő példája inspirál bennünket. Köszönjük hűséges adományozóink támogatását. Köszönöm munkatársaink és önkénteseink önfeláldozó munkáját. Kegyelettel emlékezünk halottainkra. Minden nehézség ellenére kívánok sok erőt és örömöt minden külső és belső munkatársunknak és támogatónknak október 17-én, a Szegénység elleni küzdelem világnapján Iványi Gábor elnök 3

4 Az Egyesület lapja Adományosztás Kórházi foglalkozás Karácsony a Vörösmarty téren Irodalmi délután 4

5 Várakozás az ebédre Hajléktalan zenekar Utcai szociális munka 5

6 Közhasznúsági jelentés 2010 év Az Oltalom Karitatív Egyesületet 1989-ben jegyezte be a Fővárosi Bíróság (a 9. Pk /1989/1. sz. alatt a 40. sorszámmal) társadalmi szervezetként, amely január 1- től kiemelkedően közhasznú szervezeti minősítést kapott (a 7.Pk /3. sz. alatt). A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény értelmében a kiemelkedően közhasznú szervezet besorolásra azért vált jogosulttá Egyesületünk, mert olyan közfeladatot látunk el, amelyről állami szervnek, vagy helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia (ez a szociális, egészségügyi, családsegítői tevékenységünk). A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni, amelyben szerepel a költségvetési támogatások felhasználása, vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás, a cél szerinti juttatások, a közhasznú tevékenységről szóló beszámoló. A közhasznúsági jelentés célja a gazdálkodási tevékenység, a (köz)feladatellátási támogatások felhasználásának nyilvánosságra hozatala, a honlapon történő megjelentetéssel pedig bárki számára a gazdálkodásba való betekintés nyilvános biztosítása. I. Számviteli beszámoló 1. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK, KÖZTESTÜLETEK KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉV adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d E 1. A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok) I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök

7 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök (6.-9. sorok) I. Készletek 7. II. Követelések III. Értékpapírok 9. IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5:+10. sor) D. Saját tőke ( sorok) I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/Eredmény III. Lekötött tartalék 16. IV. Értékelési tartalék 17. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 19. E. Céltartalékok 20. F. Kötelezettségek ( sorok) I. Hátrasorolt kötelezettségek 22. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 23. III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK, KÖZTESTÜLETEK KÖZHASZNÚ 7

8 BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉV adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a B c d E 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás 3. a. alapítótól 4. b. központi költségvetésből c. helyi önkormányzattól d. egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele 12. Vállalkozási tevékenység bevétele 13. C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordításai Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 8

9 22. Anyagjellegű ráfordítások 23. Személyi jellegű ráfordítások 24. Értékcsökkenési leírás 26. Egyéb ráfordítások 27. Pénzügyi műveletek ráfordításai 28. Rendkívüli ráfordítások 29. F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség 32. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) Tájékoztató adatok (E Ft-ban) Megnevezés Összeg A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: - megbízási díjak tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások

10 II. A költségvetési támogatás felhasználásáról készített kimutatás adatok E Ft-ban Támogatást nyújtó Támogatás Felhasználás A felhasználás összege Átvitel Elszámolás szervezet megnevezése Időpontja Összege célja Előző évi Tárgyévi összege határideje Pest megyei MÁK éves működésre január 31 OEP éves működésre folyamatos Helyi Önkormányzattól éves működésre június 30. Tárgyévi felhasználás (és átvitel) összesen: III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Adatok E Ft-ban Megnevezés Előző év Tárgyév Változás Ft Változás % Megjegyzés Saját tőke ,71 Induló tőke állandó Tőkeváltozás , Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény - közhasznú tevékenységből ,96 - vállalkozási tevékenységből - IV. A cél szerinti juttatások kimutatása Adatok E Ft-ban 10

11 Juttatás megnevezése Előző év Tárgyév Eltérés Ft-ban Eltérés %-ban Közhasznú tevékenység keretében nyújtott - pénzbeli juttatások összesen ebből: adóköteles adómentes ,32 - természetbeni juttatások összesen ebből: adóköteles adómentes 0 0 Közhasznú működési költségei összesen Továbbutalt támogatás összege ebből pénzösszeg eszközérték Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott - pénzbeli juttatások - nem pénzbeli juttatások Egyéb Összesen: V. Kimutatás a kapott támogatásokról adatok E Ft-ban Támogatás megnevezése Támogatás összege Eltérés Ft-ban Eltérés %-ban Előző év Tárgyév Központi költségvetési szervtől ,19 Helyi Önkormányzattól ,27 11

12 Magánszemélyektől ,52 Vállalatoktól, Bankoktól ,37 SZJA 1% Térítési díjak ,17 Tagdíjak ,16 Támogatás összesen VI. Az egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatásokról készített kimutatás Az egyesület 2010-ben nem nyújtott juttatást vezető tisztségviselőinek. Ónodi István gazdasági igazgató Cím: Oltalom Karitatív Egyesület Gazdasági Hivatal Budapest, Dankó utca 15. Telefon: (06-1) , Fax: (06-1) VII. A közhasznú tevékenységről szóló szöveges beszámoló Az Oltalom Karitatív Egyesület célja: a rászorulók megtalálása, támogatása, valamint érdekükben a közvélemény figyelmének és szolidaritásának a felkeltése. A célok elérése érdekében végzett tevékenységeink: - felvilágosítás, ismeretterjesztés, lelki gondozás, rehabilitációs foglalkoztatási tevékenység; - szociális szolgáltatás, családsegítés, időskorúak gondozása; - karitatív, egészségmegőrzést elősegítő, betegségmegelőző, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység; - nevelés és oktatás, személyiségfejlesztés, közösségformálás, képességfejlesztés; 12

13 - perifériára sodródott, hátrányos helyzetű emberek, rétegek képességeinek fejlesztése, foglalkoztatásuk elősegítése; - magyarországi etnikai kisebbségek és a határon túli magyarság segítésével kapcsolatos tevékenység; - gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet; - valamint az ezekhez kapcsolódó tudományos tevékenység, kutatás, felmérések készítése évben végzett munkánk adatai Hajléktalanok egészségügyi ellátása: - a járó beteg- rendelés forgalma 6401 fő; - mozgó orvosi szolgálatot 625 fő vette igénybe; - a fogászati ellátást 592-en vették igénybe; - a bőrgyógyászati szakrendelésen 1704 esetet regisztráltunk; - kórházi ellátásban 776 fő részesült; - a pszichiátriai részlegen 32 főt kezeltünk. Hajléktalanok szociális gondozása: - a női átmeneti szállón 147 főt láttunk el. Gyermekvédelem: - a családok átmeneti otthonában 57 anya és 92 gyermek vette igénybe a szolgáltatást. A Menekült szállón: 48 személy 4870 vendégéjszakát töltött. Az Oltalom Karitatív Egyesület a hozzáforduló rászoruló érdekében is szoros kapcsolatban működik együtt a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséggel (MET). Az elmúlt években az Egyesület több ellátásának, intézményének fenntartói feladatait átadta az Egyház részére, továbbra is jelentős részt vállalva az intézmények működtetésében. A MET, a Dankó út 9. és 15. szám alatti hajléktalan ellátó intézményeket, integrált formában működteteti, az intézmény neve és székhelye: Fűtött Utca Hajléktalanok Központja, Dankó utca 15, melynek telephelye a Dankó utca 9. szám alatti Oltalom Hajléktalanok Központja ben végzett munkánk adatai: - az éjjeli menedékhelyen a Dankó u. 9. szám alatti épületünkben alkalommal nyújtottunk szállást; 13

14 - a nappali ellátásban a Dankó u. 9. szám alatti épületünkben főt regisztráltunk; - a népkonyhán adag ebédet szolgáltunk fel; - a férfi átmeneti szálló hagyományos és rehabilitációs részlegén összesen 26 fő lakott; - a szociális munkások segítségét a Dankó u. 9. szám alatti épületünkben, 1390 esetben 480 fő, a kórházban 204 fő vette igénybe; - az utcai szociális munkások összesen 564 fő hajléktalan személy részére nyújtottak segítséget; - a Fűtött Utca éjjeli menedékhelyén alkalommal nyújtottunk szállást, a nappali ellátásban főt regisztráltunk ben 515 fő részére nyújtottunk szociális és mentálhigiénés segítséget, összesen 1980 alkalommal. Az Egyház az időskorúak gondozásában is jelentős feladatokat vállalt fel ben végzett munkánk adatai: A Békéscsabai Oltalom Idősek Otthonába 2010-ben összesen 32 kérelem érkezett be január 01-én 29 főt láttunk el, ebből 7 fő súlyos demens személy. Az ellátottak átlagéletkora 84 év es évben 8 fő hunyt el. A Budaörsi MET Idősek Otthonában 42 tartós és 6 átmeneti helyen tudtuk fogadni az ellátottakat ben összesen 60 kérelem érkezett intézményünkhöz. Beköltözők száma tartós férőhelyre 9 fő, átmeneti férőhelyre 8 fő. Demens ellátottaink száma összesen 22 fő, ebből 11 fő súlyos. A 2010-es évben összesen 64 fő idős ember ellátásáról gondoskodtunk. Az Egyház ellátási szerződést keretében Oltalom Idősek Központja néven működteti a Hetefejércsei integrált intézményt. Ellátott feladataink: Idősek Otthona - engedélyezett férőhelyek száma: 32 fő. Az ország egész területéről fogadunk be kérelmeket ben 17 fővel kötöttünk megállapodást. Idősek Klubja - 20 fő részére (17 nő és 3 férfi veszi igénybe, átlagéletkoruk 66 év). Házi segítségnyújtás - a gondozottak létszáma 10 fő, 2 férfi, 8 nő részesül ellátásban, átlagéletkor 68 év. Falugondnoki szolgálat ben a falu 42 lakója vette igénybe folyamatosan a szolgáltatást. 14

15 Szolnokon a Napsugár utca 19. szám alatti ingatlanban folytatódtak a felújítási, átalakítási munkálatok, átadása után itt is idős ellátottakat fogadunk majd. Mária Gondozóház, Esztergom: Az engedélyezett férőhelyek száma 23 fő. Az ellátottak száma (2010. december 31-i állapot szerint) 23 fő. A tárgyévben felvételt nyert személyek száma 24 fő. Az ellátásból kikerült személyek száma 22 fő. Vasárnap és csütörtökön tartunk áhítatot, azok számára, akik ezt igénylik. Minden csütörtök reggel 9 órakor fehér abrosz és gyertyafény mellett reggelivel egybekötött áhítatot tartanak munkatársaink. Családsegítői tevékenységet Budapesten, Gyöngyösön, Orosházán, Szegeden, Kisvárdán, Kabán, Nyíregyházán, Tápiószelén, Győrben, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye falvaiban végzünk. Az év folyamán mintegy 2500 krízis helyzetben lévő család, illetve személy kapott természetbeni támogatásként bútort, ruhaneműt és élelmiszert. A hajléktalanok között heti két alkalommal tartott ruhaosztáson, alkalmanként fő kapott ruhaneműt. 38 család részesült rendszeres pénzbeli támogatásban. Hátrányos helyzetű gyermekek számára minden évben üdülési lehetőséget biztosítottunk Hejcén. Mintegy 150 alkalommal szállítottunk el magánszemélytől adományként kapott bútort és ruhaneműt. Köszönünk minden támogatást, és a továbbiakban is lehetőséget kívánunk adni mindazok számára, akik segíteni szeretnének bajbajutott embertársaikon, és ezt az Oltalom Karitatív Egyesületen keresztül kívánják megtenni. Borsányi Katalin egyesületi titkár Az Egyesület elnöke: Iványi Gábor Az Egyesület címe: 1086 Budapest, Dankó u.9. Levelezési címe: 1410 Budapest, Pf Telefon- és faxszáma: /128 mellék 15

16 Bankszámlaszáma: Adószáma: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK Az Oltalom Karitatív Egyesület alaptevékenységének tekinti a rászorulók megtalálását, támogatását, a szociális, egészségügyi, mentális segítségnyújtást, a lelki gondozást. Elsőként 1989-ben a rendszerváltozás áldozatait karoltuk fel, és a munkásszállókról, munkahelyekről kikerülő, a pályaudvarokon, köztereken tartózkodó emberek részére nyitottuk meg szállásainkat, és alakítottuk ki azt a segítő környezetet, amely emberek ezreinek életvitelét elviselhetőbbé tette. A hajléktalan emberek szálláson történő elhelyezése mellett szükség volt az étkeztetés, a ruházati ellátás, a nappali melegedés, az elfoglaltság megoldására, az utcán tartózkodók felkutatására. Így ellátórendszerünk folyamatosan bővült. A hajléktalan embertársainkkal való törődés, a sokirányú segítség igénye vezetet rá bennünket arra, hogy problémáikat nem lehet szociális szolgáltatás keretében megoldani, szükség van a betegségük kezelésére, életmentésre, gyógyszerellátásukra, az egészségügyi ellátásuk biztosítására. Ezért alakítottuk ki a 24 órás egészségügyi centrumot, a szakrendeléseket, a kórházi, lábadozó ellátást, a pszichiátriai és rehabilitációs részleget, biztosítunk gyógytornát és működtetünk szociális irodát. Munkánk jelentős részében életmentést végzünk, mivel a hajléktalan emberek többsége már hosszú évek óta az utcán, köztereken, szállásokon él. Fontos számunkra, hogy életvitelükről, a részükről igényelt segítségről, terveikről minél több információval rendelkezzünk, ezért folyamatosan figyelemmel kísérjük helyzetüket, kérdőíves felméréssel rögzítjük jellemzőiket. A évben végzett felmérés elemzéséről Beszámolónkban adunk tájékoztatást. Szociális szolgáltatásainkat az idős emberekre, a hátrányos településeken élőkre is kiterjesztettük. Működtetünk 4 idősek otthonát, egy település részére az idősek otthona mellett 16

17 komplex ellátás keretében falugondnoki szolgáltatást, idősek klubját, házi segítségnyújtást is biztosítunk. Szociális szolgáltatásainkat a nehéz anyagi helyzetben lévő, többségében rossz egészségi és mentális állapotú emberek veszik igénybe, akik számára sokszor az egyetlen kapcsolatot és segítséget a mi munkatársaink jelentik. HAJLÉKTALANOK ELLÁTÁSA, CSALÁD- ÉS GYERMEKVÉDELEM Fűtött Utca (Nappali melegedő, Éjjeli menedékhely, Lábadozó, Utcai szociális munka) 1 Dankó utca 15. Az Oltalom Karitatív Egyesület december 13-án Fűtött utca néven nyitotta meg kapuit olyan hajléktalan emberek előtt, akik az utcai életformához szoktak, így a hajléktalan szolgáltatásokat biztosítók követelményeinek nem tudnak megfelelni, és ezért más ellátásból kiszorulnak. Mi a legszélesebb körből fogadjuk a segítséget igénylőket, valamennyi problémájukat meghallgatva, a lehetőség szerinti segítséget megadva számukra. A hajléktalan személyek által igénybe vehető ellátási formák között a Fűtött Utca képviseli az első szintet. Ez az intézmény van a legközelebb az utcai életformához, ezért az év minden 1 A hajléktalan emberek ellátásával foglalkozó szolgáltatások fenntartói feladatait február1-től a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség látja el. 17

18 napján, ingyenesen igénybe vehető. Szolgáltatásainkat, feltétel és szabályrendszerünket is igyekeztünk ehhez igazítani. Az ellátottak körét olyan hajléktalan férfiak és nők képezik, akik önellátásra képesek, vagy önellátásra csak segítséggel képesek, illetve más lakhatással nem rendelkeznek. A fővárosban szinte egyedülállóan biztosítunk lehetőséget arra, hogy párkapcsolatban élők együtt vehessék igénybe szolgáltatásainkat. Intézményünk négy szervezeti egységből áll: - nappali melegedő, ahol egy időben maximum 90 ember tartózkodhat, napi szinten pedig ennek a háromszorosa, - éjjeli menedékhely, amelynek befogadó képessége fő, de a szolgáltatást igénybevevők száma megközelíti a napi főt, - lábadozó 15 ággyal, amely a Dankó utca 9. szám alatt működő egészségügyi centrum szakmai felügyelete alatt áll, - utcai szociális munka, az V. kerületi önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapján végzett tevékenység, amely az utcai szociális munkások mellé bevont ügyeletes munkatársakkal együtt keresi fel a legveszélyeztetettebbeket, az utcán élőket. A szolgáltatásainkat minden olyan 18. életévét betöltött férfi és nő igénybe veheti, aki betartja a házirendet és folyamatos bent tartózkodás esetén fél évnél nem régebbi tüdőszűrő és érvényes ÁNTSZ igazolással rendelkezik, illetve részt vesz az intézményünk tisztasági vizsgálatán. A 2010-es év sajátosságai: Ez évben igen magas arányban jelentek meg az utcáról élősködőkkel fertőzöttek, így az ügyeletes szociális munkások napi rendszerességgel végeznek tisztasági vizsgálatokat és fertőtlenítő kezeléseket, illetve egészségügyi/szépészeti okból hajnyírást. Ezzel hozzájárulunk egészségi állapotuk, személyi higiénéjük, de emberi méltóságuk javításához is. 18

19 Továbbra is a legnehezebb helyzetben a rendszeres gondozást igénylő idősek, megváltozott munkaképességűek és az egyre nagyobb számban az utcára kerülő pszichiátriai betegek (az ellátást igénylők 15 %-a) vannak, akiket az OKE kórház orvosainak segítségével próbálunk megfelelő szakellátásba juttatni. Az utcáról, intézményünkből a kórházba bekerülő hajléktalan betegeket látogattuk, kétheti rendszerességgel. Orvosaikkal, szociális munkásaikkal, esetleges segítőikkel tartottuk a kapcsolatot. A betegek részére kiegészítő élelmiszert, tisztálkodó felszerelést, ruhát, dohányt, kávét tudtunk biztosítani kórházi elhelyezésük idejére. Az ellátottak reszocializációs folyamatát elősegítő programként kézműves foglalkozásokat, zenés kulturális programokat szerveztek munkatársaink. Könyvtárunk lakossági adományból származó, megközelítőleg 500 darabszámú könyve az év 120 napján állt vendégeink rendelkezésére. Ebben az évben is minden nagyobb ünnepet megtartottunk, apró ajándékokkal leptük meg lakóinkat. Immár hagyományt teremtve a karácsonyi ünnepség ünnepi vacsoráját és annak hangulatát a Kulacs étterem és cigányzenekarának játéka biztosította. A munkatársak változatlanul nagy pszichés megterheléssel járó munkát végeznek, melynek jelentős részét, az egyre nagyobb számban az utcán, és ezáltal az intézményünk szolgáltatásait igénybe vevő pszichiátriai betegekkel való - sokszor testi-lelki épségüket veszélyeztető - foglalkozás jelenti. A felmerülő problémák, dilemmák kezelésére hetente teamet (szupervíziót, esetmegbeszélő csoportot) tartottunk. Évente több alkalommal külső helyszíneken csapatépítő hétvégéket szerveztünk. A Fűtött Utca működése a számok tükrében A négy részleg a 2010-es évben is teljes kihasználtságban működött. - a nappali melegedőt alkalommal, - az éjjeli menedékhelyet ezer alkalommal vették igénybe vendégeink, - a lábadozónk szinte egész évben maximális kapacitással végezte feladatát, 19

20 - az utcai gondozó szolgálatunk alkalommal kereste fel az utcán élőket. A MET Fűtött Utca Szociális Irodája A Szociális Irodában 2010-ben 515 fő részére nyújtottunk szociális és mentálhigiénés segítséget, tanácsadást összesen 1980 probléma rendezéséhez (egy embernek 3-4 típusú problémájához), közel 5200 típusú segítségnyújtást felajánlva (1 főre 9-10 fajta segítséget biztosítva), az alábbi táblázat szerint: A probléma jellege A segítségnyújtás jellege Családi, kapcsolati 127 Információadás 906 Mentális (lelki) 248 Ügyintézés 1102 Anyagi 255 Segítő beszélgetés 850 Foglalkoztatási 66 Tanácsadás 816 Egészségkárosodási 305 Más ellátáshoz jutás segítése 873 Ügyintézési 746 Szolgáltatás (pl. telefon, postázás) 639 Információs 160 Egyéb (rendőrségi, bírósági) 73 Összes problémaszám: 1980 Összes segítség: 5186 Egészségkárosodáson alapuló ellátást (leszázalékolás) 33, TAJ szám érvényesítést 18, szociális otthoni elhelyezést 9 (ebből 8 visszamondta), közgyógyellátás igénylését 7, fogyatékossági támogatást 2, gondnokság alá helyezést 5 esetben kezdeményeztünk. Ez évben 25 vendégünk hunyt el. Végső útjára 9 főt tudtunk elkísérni. 20

21 A négy ellátási forma, szervesen egy egységként történő működését 6 szociális segítő, 11 szociális gondozó, 17 szociális munkás és 1 intézményvezető munkakörben dolgozó munkatárs biztosítja. A takarítást 6, külső cég megbízásában dolgozó takarító kolléga végzi. Esetleírás 1958-ban született hölgy 2009 áprilisában került hozzánk. Külföldön élő leányától jött haza, mert betegnek érezte magát, nem akart gyermeke terhére lenni. Megérkezése után még a pályaudvaron kirabolták, így iratainak pótlása vált szükségessé, valamint az Áldozatsegítő Szolgálat támogatására szorult. Hónapokon keresztül próbáltunk vele beszélgetést kezdeményezni, de mindig elzárkózott, senkivel nem láttuk beszélgetni, így gyanítottuk, hogy mentális gondjai vannak. Hosszabb időre eltűnt, keresni kezdtük, s lakóink információja szerint az utcán élt. Megtaláltuk, próbáltuk behívni, behozni, de ellenállt. Pár nap múlva onnan is eltűnt, hosszas nyomozás után a SOTE Pszichiátriai Osztályán fedeztük fel. Rendszeresen látogattuk, elláttuk kórházi felszereléssel, orvosával tartottuk a kapcsolatot, rokonait is értesítettük. Kórházi kezelését követően elindítottuk leszázalékolását. 50 %-os egészségkárosodása miatt végül rehabilitációs járadékot állapítottak meg részére. Közben intézményünkben testvére rendszeresen látogatta, külföldön élő lányával levelezett, tervezi a visszaköltözést. A hajléktalan életforma a kapcsolatok elvesztésével jár, és ha nincs olyan segítő személy, aki folyamatában pótolja ezt a hiányt, egyedül különösen pszichiátriai/mentális betegség mellett kevesen képesek saját helyzetükön változtatni. Farkas Barnabás intézményvezető Cím: MET Fűtött utca, 1086 Budapest, Dankó utca 15. Telefon: (06-1) /143,

22 Nappali melegedő, Népkonyha, Éjjeli menedékhely Dankó utca 9. A MET Fűtött Utca Oltalom Hajléktalanok Központjának szolgáltatásai közül a nappali melegedő a népkonyha és az éjjeli menedékhely szolgáltatásait minden felnőtt teljesen ingyenesen veheti igénybe az év összes napján (az éjjeli menedékhelyre érvényes tüdőszűrő és ANTSZ igazolás bemutatása szükséges). Az ingyenes népkonyhán ahol hajléktalan nők és férfiak, illetve a környéken lakó szegénységben élők kértek ellátását az év folyamán több mint adag melegételt osztottunk ki, a többségében rendszeresen visszatérő, nálunk ebédelő vendégeknek. A nappali melegedőt az év 365 napján összesen alkalommal vették igénybe. Ez némi növekedést jelent az elmúlt évekhez képest, melynek tapasztalati oka az, hogy növekszik a Budapesten élő hajléktalanok száma. A nappali melegedő reggel 9 és 11 illetve délután 14 és 18 óra között vehető igénybe. Fürdési, mosási, háziorvosi és szakorvosi szolgáltatás látogatható a nyitva tartás ideje alatt. Továbbá csocsó, ping-pong, sakk, kártya, filmklub, és egy szerény könyvtár teszi színesebbé a nálunk töltött időt. Tolner Tibor lelkes szociális munkás vezetésével szerdánként és péntekenként látogatható a méltán híres Oltalom kulturális kör. Az éjjeli menedékhelyen több mint alkalommal nyújtottunk lehetőséget felnőtt férfiak számára védett, biztonságos és meleg helyen való pihenésre délután 6 és reggel 8 között. Üzemel a csomagmegőrző szolgáltatásunk is, aminek köszönhetően naponta 35 nagyméretű csomag megőrzését vállaljuk mindazok számára, akik munkába vagy hivatalos ügyintézésre indulnak reggelente. A csomagmegőrzést - kizárólag a szabályok betartása mellett - a nappali órákban vállaljuk, ezen időszakon túl csupán érték megőrzésre van lehetőségünk. 22

23 Elvárásainknak megfelelően működik az emeltszintű fapad azaz a második lépcsős szállás, ami az éjszakai alaptípusú szolgáltatás és az átmeneti szálló között helyezkedik el. Funkciójában az átmeneti szálló előszobájának felel meg. Takaró, állandó ágyak és a hozzátartozó zárható szekrények állnak az ellátottak rendelkezésére az éjszaka folyamán. Célja, hogy perspektívát nyújtson, illetve motiváljon a legalacsonyabb szintű ellátásról való továbblépésre olyan személyeket is, akik állandó, bejelentett munkahellyel nem rendelkeznek. Továbbá célja, hogy a teljes lecsúszást és a hospitalizációt megelőzzük, illetve, hogy elfogadhatóbb ellátását biztosítsunk olyan klienseink számára, akik a munkaerőpiac követelményeinek nem felelnek meg. Nyitva tartása: 18 órától reggel 8 óráig történik. Az Oltalom Karitatív Egyesület által kiadott kulturális utcalap a Csillagszálló terjesztésével foglalkozó hajléktalan kliensek a részlegre való felvételekor elsőbbséghez jutnak. Kollegáink lelkiismeretes munkájának köszönhetően jelentősen bővült a könyvtárunk, ahol lehetőség van színes magazinok és képes újságok olvasására is. Sajnos, 2010-es évben az évek óta egyre növekvő ügyfél szám ellenére sem sikerült a szinte nélkülözhetetlen elektronikus kliensnyilvántartó program fejlesztése, melynek hiánya megnehezíti az ügyeletes szociális munkások mindennapi munkáját és dokumentációját. Rákos András intézményvezető 23

24 Utcai szociális gondozó szolgálat A szolgáltatás célja, feladata Az Utcai Szociális Szolgálat a 2010-es esztendőben is jelentős tevékenységét látott el a hajléktalan emberek körében. Az esti órákban autóval működő szolgálatot a MET Fűtött Utca Oltalom Hajléktalanok Központja hajléktalanellátó komplexumában működő intézmények, egészségügyi személyzet és szociális munkások munkájának támogatásával, szoros együttműködésével végezzük. Célunk az utcán élő emberek, családok, csoportok mentális és szociális gondozása. Fő feladatunk az ellátásból kimaradók felkutatása és segítése. Ennek keretében a következőket végezzük: - az utcán élő hajléktalanok felkutatása; - összekötésük a szociális ellátórendszer intézményeivel; - ügyintézés (pl. személyi okmányok beszerzése, jövedelemhez juttatás stb.); - természetbeni támogatás (ruhák, cipők, takarók, tisztálkodó szerek stb. osztása); - krízisintervenció: azonnali beavatkozások a kliens krízishelyzetének feloldása érdekében; - kapcsolattartás: az intézménybe juttatott személyek utógondozása, látogatása (kórházi látogatás is); - érdekvédelem: fellépés a kilakoltatások, a diszkrimináció, vagy embertelen és megalázó bánásmódokkal szemben. Szükség esetén az Egyesület teljes járműparkja és tárgyi eszköze az utcai munkában a szociális munkások rendelkezésére állnak. Az ellátottak köre Az utcai szociális munkás azoknak a közterületen megtalálható embereknek ajánl fel segítséget, akiket fix helyen lévő segítő szolgálatok nem érnek el, vagy akik a szociális ellátórendszert nem ismerik, nincsenek tisztában azzal, hogy milyen ellátásokra jogosultak, vagy bizalmatlanok a hivatalos szervekkel rossz tapasztalatok miatt, éjszakáikat is közterületen töltik. 24

O L T A L O M K A R I T A T Í V E G Y E S Ü L E T B E S Z Á M O L Ó. Jót, jól. Köszönjük, hogy támogatta munkánkat!

O L T A L O M K A R I T A T Í V E G Y E S Ü L E T B E S Z Á M O L Ó. Jót, jól. Köszönjük, hogy támogatta munkánkat! O L T A L O M K A R I T A T Í V E G Y E S Ü L E T 2 0 0 9 B E S Z Á M O L Ó Jót, jól. Köszönjük, hogy támogatta munkánkat! OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2009 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ

Részletesebben

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2008 Oltalom Karitatív Egyesület TARTALOMJEGYZÉK 2007 Köszöntöm az Olvasót! (Iványi

Részletesebben

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2008

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2008 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2008 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2008 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2009 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2007

Részletesebben

Oltalom beszámoló 2003

Oltalom beszámoló 2003 Oltalom beszámoló 2003 Tartalomjegyzék Beköszöntő (Iványi Gábor) (2) Közhasznúsági jelentés (Borsányi Katalin) (5) SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK: Férfi átmeneti szálló (Iványi Zoltánné) (7) Női átmeneti szálló

Részletesebben

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2005 2006

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2005 2006 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2005 2006 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2005 2006 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2007 Wesley János Kiadó Kht. Budapest,

Részletesebben

Menedékház Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011

Menedékház Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Menedékház Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 211 1 8 2 6 2 3 4 9 4 9 9 5 6 9 1 Statisztikai számjel 6 1-6 - 2 5 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Menedékház Alapítvány A vállalkozás címe: Budapest,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1 Tartalomjegyzék: Vezetői összefoglaló 3. I. Beszámoló az intézményi ellátásokról 9. Éjjeli Menedékhelyek 10. Egészségügyi feladatok

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója Készítette: dr. Rakuszné Villám Mária intézményegység- vezető Beszámolóm a Gyulai

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 1 KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 2013 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó 201 3 114/2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Hazai Intézmények Szociális és Fejlesztési Igazgatóság

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-18402-14/2010. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

Félúton Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2012. évi közhasznú tevékenységei

Félúton Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2012. évi közhasznú tevékenységei Félúton Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója Félúton Alapítvány a 2012. évi közhasznú tevékenységei I. Félút Centrum - Szenvedélybetegek Integrált Intézménye (Husznay

Részletesebben

1. Az integrált intézmény működési keretei a 2012-es évben

1. Az integrált intézmény működési keretei a 2012-es évben Ú Á Í ó é é ú é é ö í 1. Az integrált intézmény működési keretei a 2012-es évben A Twist Olivér Alapítvány megalakulásakor (1991.) a hajléktalan emberek támogatása lett célkitűzésünk. Jelenleg az alapítvány

Részletesebben

Szentes Város. Szociális. Szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata

Szentes Város. Szociális. Szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata Szentes Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Készült Szentes Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán 2006. november 2 Bevezetés Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.7

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2015. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T A 2014. évi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Családtámogató és Gyermekjóléti Központ Családsegítő Szolgálat 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com.

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com. Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com. Ikt. szám: 92/2011. Tárgy: 2010. évi beszámoló Kiszombor Község Önkormányzat

Részletesebben

Menedékház Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010

Menedékház Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 Menedékház Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 1. Számviteli beszámoló A Menedékház Alapítvány a 2010. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ. Éves BESZÁMOLÓ 2014.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ. Éves BESZÁMOLÓ 2014. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ 1173 Budapest, Újlak u. 106. email: csskbp17@ enternet.hu 25-71-624, 25-85-181 (fax) web: www.cssk17.hu Éves

Részletesebben

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1221 Budapest Anna u. 10. Email: kapcsolat@szocszolg22.hu; vezeto@szocszolg22.hu www.szocszolg22.hu Beszámoló a Szociális Szolgálat

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Több, mint tizenkét évvel ezelőtt, 1997-ben fogadta el az Országgyűlés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról. 10. NAPIREND Ügyiratszám:4/2595-2/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

Részletesebben