O L T A L O M K A R I T A T Í V E G Y E S Ü L E T B E S Z Á M O L Ó. Jót, jól. Köszönjük, hogy támogatta munkánkat!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "O L T A L O M K A R I T A T Í V E G Y E S Ü L E T B E S Z Á M O L Ó. Jót, jól. Köszönjük, hogy támogatta munkánkat!"

Átírás

1 O L T A L O M K A R I T A T Í V E G Y E S Ü L E T B E S Z Á M O L Ó 1 Jót, jól. Köszönjük, hogy támogatta munkánkat!

2 TARTALOMJEGYZÉK 2010 Köszöntöm az olvasót 3 Képek az Egyesület életéből 4 Közhasznúsági jelentés 2010 év 6 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 16 HAJLÉKTALANOK ELLÁTÁSA, CSALÁD- ÉS GYERMEKVÉDELEM 16 Fűtött Utca 17 A MET Fűtött Utca Szociális Irodája 20 Nappali melegedő, Népkonyha, Éjjeli menedékhely 22 Utcai szociális gondozó szolgálat 24 Szociális Iroda 30 Férfi Átmeneti Szálló 32 Női Átmeneti Szálló a József nádor téren 35 A Felügyelő Bizottság beszámolója a Női átmeneti szálló programjairól 39 Családok Átmeneti Otthona 41 Menekültszálló 45 Ruharaktár és Varroda 48 EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOK 50 Oltalom Kórház és Háziorvosi Rendelő 50 Kórházi szociális munka 51 Pszichiáteri és pszichológusi munka a kórházban 54 Pszichiátriai és rehabilitációs részleg 56 Fogászati alapellátás 57 Kórházi gyógytorna 58 IDŐSKORÚAK GONDOZÁSA 61 MET Idősek Otthona, Budaörs 61 MET Oltalom Idősek Otthona, Békéscsaba 71 Oltalom Idősek Központja, Hetefejércse 77 Mária Gondozóház, Esztergom 80 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK, REHABILITÁCIÓ, KARITATÍV MUNKA 83 Kommunikációs Iroda 83 Karácsonyi vásár Vörösmarty tér 88 Adományszervezés 89 Oltalom Sportegyesület 91 Kézműves foglalkozások, művészeti tevékenység 95 Csillagszálló kulturális utcalap 96 CSALÁDOK SEGÍTÉSE, TERÜLETI SZERVEZETEK 99 Adományszervezés 99 Kisvárda és környéke 100 Nyíregyháza, Mátészalka és a szatmári körzet 101 PROGRAMOK, ÉPÜLETFENNTARTÁS, VAGYONVÉDELEM, EGYÉB 102 Vagyonvédelem, szállítási feladatok, raktár 102 Karbantartási csoport 104 Informatikai kabinet 106 Közérdekű munka 107 Szükségletfelmérés hajléktalan emberek körében 108 HALOTTAINK AKIKRŐL TUDUNK 122 TÁMOGATÓINK 2010-BEN 124 FENNTARTÓNK: MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG 131 TÁRSINTÉZMÉNYÜNK: WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA 132 ELÉRHETŐSÉGEK 133 2

3 Köszöntöm az olvasót Mikor ezeket a bevezető sorokat írom, a Parlament éppen tárgyalni kezdi azt a kormánypárti javaslatot, miszerint az utcán életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanokat Ft-ra lehessen büntetni. Túl vagyunk a VIII. kerület polgármestere által áterőltetett népszavazáson, melyre a választópolgárok legfeljebb 15%-a ment el. E kisebbség 80%-a ugyan támogatta a polgármester törekvését, amely a hajléktalanok kiűzését célozza, ám a többség távolmaradásával jelezte: nem partner a hajléktalan-kérdés embertelen megoldásá -ban. A dolgok kimenetele ennek ellenére kérdéses elején a Főváros (főpolgármestere) felmondta a velünk kötött és évek óta elfogadhatóan működő kapcsolatot. Nehéz időkben kell mégis határozottan a legszegényebbek mellé állunk. Jézust a századik bárány érdekelte igazán, s azt mondta magáról, azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Az Ő példája inspirál bennünket. Köszönjük hűséges adományozóink támogatását. Köszönöm munkatársaink és önkénteseink önfeláldozó munkáját. Kegyelettel emlékezünk halottainkra. Minden nehézség ellenére kívánok sok erőt és örömöt minden külső és belső munkatársunknak és támogatónknak október 17-én, a Szegénység elleni küzdelem világnapján Iványi Gábor elnök 3

4 Az Egyesület lapja Adományosztás Kórházi foglalkozás Karácsony a Vörösmarty téren Irodalmi délután 4

5 Várakozás az ebédre Hajléktalan zenekar Utcai szociális munka 5

6 Közhasznúsági jelentés 2010 év Az Oltalom Karitatív Egyesületet 1989-ben jegyezte be a Fővárosi Bíróság (a 9. Pk /1989/1. sz. alatt a 40. sorszámmal) társadalmi szervezetként, amely január 1- től kiemelkedően közhasznú szervezeti minősítést kapott (a 7.Pk /3. sz. alatt). A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény értelmében a kiemelkedően közhasznú szervezet besorolásra azért vált jogosulttá Egyesületünk, mert olyan közfeladatot látunk el, amelyről állami szervnek, vagy helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia (ez a szociális, egészségügyi, családsegítői tevékenységünk). A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni, amelyben szerepel a költségvetési támogatások felhasználása, vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás, a cél szerinti juttatások, a közhasznú tevékenységről szóló beszámoló. A közhasznúsági jelentés célja a gazdálkodási tevékenység, a (köz)feladatellátási támogatások felhasználásának nyilvánosságra hozatala, a honlapon történő megjelentetéssel pedig bárki számára a gazdálkodásba való betekintés nyilvános biztosítása. I. Számviteli beszámoló 1. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK, KÖZTESTÜLETEK KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉV adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d E 1. A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok) I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök

7 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök (6.-9. sorok) I. Készletek 7. II. Követelések III. Értékpapírok 9. IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5:+10. sor) D. Saját tőke ( sorok) I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/Eredmény III. Lekötött tartalék 16. IV. Értékelési tartalék 17. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 19. E. Céltartalékok 20. F. Kötelezettségek ( sorok) I. Hátrasorolt kötelezettségek 22. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 23. III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK, KÖZTESTÜLETEK KÖZHASZNÚ 7

8 BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉV adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a B c d E 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás 3. a. alapítótól 4. b. központi költségvetésből c. helyi önkormányzattól d. egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele 12. Vállalkozási tevékenység bevétele 13. C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordításai Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 8

9 22. Anyagjellegű ráfordítások 23. Személyi jellegű ráfordítások 24. Értékcsökkenési leírás 26. Egyéb ráfordítások 27. Pénzügyi műveletek ráfordításai 28. Rendkívüli ráfordítások 29. F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség 32. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) Tájékoztató adatok (E Ft-ban) Megnevezés Összeg A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: - megbízási díjak tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások

10 II. A költségvetési támogatás felhasználásáról készített kimutatás adatok E Ft-ban Támogatást nyújtó Támogatás Felhasználás A felhasználás összege Átvitel Elszámolás szervezet megnevezése Időpontja Összege célja Előző évi Tárgyévi összege határideje Pest megyei MÁK éves működésre január 31 OEP éves működésre folyamatos Helyi Önkormányzattól éves működésre június 30. Tárgyévi felhasználás (és átvitel) összesen: III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Adatok E Ft-ban Megnevezés Előző év Tárgyév Változás Ft Változás % Megjegyzés Saját tőke ,71 Induló tőke állandó Tőkeváltozás , Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény - közhasznú tevékenységből ,96 - vállalkozási tevékenységből - IV. A cél szerinti juttatások kimutatása Adatok E Ft-ban 10

11 Juttatás megnevezése Előző év Tárgyév Eltérés Ft-ban Eltérés %-ban Közhasznú tevékenység keretében nyújtott - pénzbeli juttatások összesen ebből: adóköteles adómentes ,32 - természetbeni juttatások összesen ebből: adóköteles adómentes 0 0 Közhasznú működési költségei összesen Továbbutalt támogatás összege ebből pénzösszeg eszközérték Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott - pénzbeli juttatások - nem pénzbeli juttatások Egyéb Összesen: V. Kimutatás a kapott támogatásokról adatok E Ft-ban Támogatás megnevezése Támogatás összege Eltérés Ft-ban Eltérés %-ban Előző év Tárgyév Központi költségvetési szervtől ,19 Helyi Önkormányzattól ,27 11

12 Magánszemélyektől ,52 Vállalatoktól, Bankoktól ,37 SZJA 1% Térítési díjak ,17 Tagdíjak ,16 Támogatás összesen VI. Az egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatásokról készített kimutatás Az egyesület 2010-ben nem nyújtott juttatást vezető tisztségviselőinek. Ónodi István gazdasági igazgató Cím: Oltalom Karitatív Egyesület Gazdasági Hivatal Budapest, Dankó utca 15. Telefon: (06-1) , Fax: (06-1) VII. A közhasznú tevékenységről szóló szöveges beszámoló Az Oltalom Karitatív Egyesület célja: a rászorulók megtalálása, támogatása, valamint érdekükben a közvélemény figyelmének és szolidaritásának a felkeltése. A célok elérése érdekében végzett tevékenységeink: - felvilágosítás, ismeretterjesztés, lelki gondozás, rehabilitációs foglalkoztatási tevékenység; - szociális szolgáltatás, családsegítés, időskorúak gondozása; - karitatív, egészségmegőrzést elősegítő, betegségmegelőző, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység; - nevelés és oktatás, személyiségfejlesztés, közösségformálás, képességfejlesztés; 12

13 - perifériára sodródott, hátrányos helyzetű emberek, rétegek képességeinek fejlesztése, foglalkoztatásuk elősegítése; - magyarországi etnikai kisebbségek és a határon túli magyarság segítésével kapcsolatos tevékenység; - gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet; - valamint az ezekhez kapcsolódó tudományos tevékenység, kutatás, felmérések készítése évben végzett munkánk adatai Hajléktalanok egészségügyi ellátása: - a járó beteg- rendelés forgalma 6401 fő; - mozgó orvosi szolgálatot 625 fő vette igénybe; - a fogászati ellátást 592-en vették igénybe; - a bőrgyógyászati szakrendelésen 1704 esetet regisztráltunk; - kórházi ellátásban 776 fő részesült; - a pszichiátriai részlegen 32 főt kezeltünk. Hajléktalanok szociális gondozása: - a női átmeneti szállón 147 főt láttunk el. Gyermekvédelem: - a családok átmeneti otthonában 57 anya és 92 gyermek vette igénybe a szolgáltatást. A Menekült szállón: 48 személy 4870 vendégéjszakát töltött. Az Oltalom Karitatív Egyesület a hozzáforduló rászoruló érdekében is szoros kapcsolatban működik együtt a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséggel (MET). Az elmúlt években az Egyesület több ellátásának, intézményének fenntartói feladatait átadta az Egyház részére, továbbra is jelentős részt vállalva az intézmények működtetésében. A MET, a Dankó út 9. és 15. szám alatti hajléktalan ellátó intézményeket, integrált formában működteteti, az intézmény neve és székhelye: Fűtött Utca Hajléktalanok Központja, Dankó utca 15, melynek telephelye a Dankó utca 9. szám alatti Oltalom Hajléktalanok Központja ben végzett munkánk adatai: - az éjjeli menedékhelyen a Dankó u. 9. szám alatti épületünkben alkalommal nyújtottunk szállást; 13

14 - a nappali ellátásban a Dankó u. 9. szám alatti épületünkben főt regisztráltunk; - a népkonyhán adag ebédet szolgáltunk fel; - a férfi átmeneti szálló hagyományos és rehabilitációs részlegén összesen 26 fő lakott; - a szociális munkások segítségét a Dankó u. 9. szám alatti épületünkben, 1390 esetben 480 fő, a kórházban 204 fő vette igénybe; - az utcai szociális munkások összesen 564 fő hajléktalan személy részére nyújtottak segítséget; - a Fűtött Utca éjjeli menedékhelyén alkalommal nyújtottunk szállást, a nappali ellátásban főt regisztráltunk ben 515 fő részére nyújtottunk szociális és mentálhigiénés segítséget, összesen 1980 alkalommal. Az Egyház az időskorúak gondozásában is jelentős feladatokat vállalt fel ben végzett munkánk adatai: A Békéscsabai Oltalom Idősek Otthonába 2010-ben összesen 32 kérelem érkezett be január 01-én 29 főt láttunk el, ebből 7 fő súlyos demens személy. Az ellátottak átlagéletkora 84 év es évben 8 fő hunyt el. A Budaörsi MET Idősek Otthonában 42 tartós és 6 átmeneti helyen tudtuk fogadni az ellátottakat ben összesen 60 kérelem érkezett intézményünkhöz. Beköltözők száma tartós férőhelyre 9 fő, átmeneti férőhelyre 8 fő. Demens ellátottaink száma összesen 22 fő, ebből 11 fő súlyos. A 2010-es évben összesen 64 fő idős ember ellátásáról gondoskodtunk. Az Egyház ellátási szerződést keretében Oltalom Idősek Központja néven működteti a Hetefejércsei integrált intézményt. Ellátott feladataink: Idősek Otthona - engedélyezett férőhelyek száma: 32 fő. Az ország egész területéről fogadunk be kérelmeket ben 17 fővel kötöttünk megállapodást. Idősek Klubja - 20 fő részére (17 nő és 3 férfi veszi igénybe, átlagéletkoruk 66 év). Házi segítségnyújtás - a gondozottak létszáma 10 fő, 2 férfi, 8 nő részesül ellátásban, átlagéletkor 68 év. Falugondnoki szolgálat ben a falu 42 lakója vette igénybe folyamatosan a szolgáltatást. 14

15 Szolnokon a Napsugár utca 19. szám alatti ingatlanban folytatódtak a felújítási, átalakítási munkálatok, átadása után itt is idős ellátottakat fogadunk majd. Mária Gondozóház, Esztergom: Az engedélyezett férőhelyek száma 23 fő. Az ellátottak száma (2010. december 31-i állapot szerint) 23 fő. A tárgyévben felvételt nyert személyek száma 24 fő. Az ellátásból kikerült személyek száma 22 fő. Vasárnap és csütörtökön tartunk áhítatot, azok számára, akik ezt igénylik. Minden csütörtök reggel 9 órakor fehér abrosz és gyertyafény mellett reggelivel egybekötött áhítatot tartanak munkatársaink. Családsegítői tevékenységet Budapesten, Gyöngyösön, Orosházán, Szegeden, Kisvárdán, Kabán, Nyíregyházán, Tápiószelén, Győrben, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye falvaiban végzünk. Az év folyamán mintegy 2500 krízis helyzetben lévő család, illetve személy kapott természetbeni támogatásként bútort, ruhaneműt és élelmiszert. A hajléktalanok között heti két alkalommal tartott ruhaosztáson, alkalmanként fő kapott ruhaneműt. 38 család részesült rendszeres pénzbeli támogatásban. Hátrányos helyzetű gyermekek számára minden évben üdülési lehetőséget biztosítottunk Hejcén. Mintegy 150 alkalommal szállítottunk el magánszemélytől adományként kapott bútort és ruhaneműt. Köszönünk minden támogatást, és a továbbiakban is lehetőséget kívánunk adni mindazok számára, akik segíteni szeretnének bajbajutott embertársaikon, és ezt az Oltalom Karitatív Egyesületen keresztül kívánják megtenni. Borsányi Katalin egyesületi titkár Az Egyesület elnöke: Iványi Gábor Az Egyesület címe: 1086 Budapest, Dankó u.9. Levelezési címe: 1410 Budapest, Pf Telefon- és faxszáma: /128 mellék 15

16 Bankszámlaszáma: Adószáma: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK Az Oltalom Karitatív Egyesület alaptevékenységének tekinti a rászorulók megtalálását, támogatását, a szociális, egészségügyi, mentális segítségnyújtást, a lelki gondozást. Elsőként 1989-ben a rendszerváltozás áldozatait karoltuk fel, és a munkásszállókról, munkahelyekről kikerülő, a pályaudvarokon, köztereken tartózkodó emberek részére nyitottuk meg szállásainkat, és alakítottuk ki azt a segítő környezetet, amely emberek ezreinek életvitelét elviselhetőbbé tette. A hajléktalan emberek szálláson történő elhelyezése mellett szükség volt az étkeztetés, a ruházati ellátás, a nappali melegedés, az elfoglaltság megoldására, az utcán tartózkodók felkutatására. Így ellátórendszerünk folyamatosan bővült. A hajléktalan embertársainkkal való törődés, a sokirányú segítség igénye vezetet rá bennünket arra, hogy problémáikat nem lehet szociális szolgáltatás keretében megoldani, szükség van a betegségük kezelésére, életmentésre, gyógyszerellátásukra, az egészségügyi ellátásuk biztosítására. Ezért alakítottuk ki a 24 órás egészségügyi centrumot, a szakrendeléseket, a kórházi, lábadozó ellátást, a pszichiátriai és rehabilitációs részleget, biztosítunk gyógytornát és működtetünk szociális irodát. Munkánk jelentős részében életmentést végzünk, mivel a hajléktalan emberek többsége már hosszú évek óta az utcán, köztereken, szállásokon él. Fontos számunkra, hogy életvitelükről, a részükről igényelt segítségről, terveikről minél több információval rendelkezzünk, ezért folyamatosan figyelemmel kísérjük helyzetüket, kérdőíves felméréssel rögzítjük jellemzőiket. A évben végzett felmérés elemzéséről Beszámolónkban adunk tájékoztatást. Szociális szolgáltatásainkat az idős emberekre, a hátrányos településeken élőkre is kiterjesztettük. Működtetünk 4 idősek otthonát, egy település részére az idősek otthona mellett 16

17 komplex ellátás keretében falugondnoki szolgáltatást, idősek klubját, házi segítségnyújtást is biztosítunk. Szociális szolgáltatásainkat a nehéz anyagi helyzetben lévő, többségében rossz egészségi és mentális állapotú emberek veszik igénybe, akik számára sokszor az egyetlen kapcsolatot és segítséget a mi munkatársaink jelentik. HAJLÉKTALANOK ELLÁTÁSA, CSALÁD- ÉS GYERMEKVÉDELEM Fűtött Utca (Nappali melegedő, Éjjeli menedékhely, Lábadozó, Utcai szociális munka) 1 Dankó utca 15. Az Oltalom Karitatív Egyesület december 13-án Fűtött utca néven nyitotta meg kapuit olyan hajléktalan emberek előtt, akik az utcai életformához szoktak, így a hajléktalan szolgáltatásokat biztosítók követelményeinek nem tudnak megfelelni, és ezért más ellátásból kiszorulnak. Mi a legszélesebb körből fogadjuk a segítséget igénylőket, valamennyi problémájukat meghallgatva, a lehetőség szerinti segítséget megadva számukra. A hajléktalan személyek által igénybe vehető ellátási formák között a Fűtött Utca képviseli az első szintet. Ez az intézmény van a legközelebb az utcai életformához, ezért az év minden 1 A hajléktalan emberek ellátásával foglalkozó szolgáltatások fenntartói feladatait február1-től a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség látja el. 17

18 napján, ingyenesen igénybe vehető. Szolgáltatásainkat, feltétel és szabályrendszerünket is igyekeztünk ehhez igazítani. Az ellátottak körét olyan hajléktalan férfiak és nők képezik, akik önellátásra képesek, vagy önellátásra csak segítséggel képesek, illetve más lakhatással nem rendelkeznek. A fővárosban szinte egyedülállóan biztosítunk lehetőséget arra, hogy párkapcsolatban élők együtt vehessék igénybe szolgáltatásainkat. Intézményünk négy szervezeti egységből áll: - nappali melegedő, ahol egy időben maximum 90 ember tartózkodhat, napi szinten pedig ennek a háromszorosa, - éjjeli menedékhely, amelynek befogadó képessége fő, de a szolgáltatást igénybevevők száma megközelíti a napi főt, - lábadozó 15 ággyal, amely a Dankó utca 9. szám alatt működő egészségügyi centrum szakmai felügyelete alatt áll, - utcai szociális munka, az V. kerületi önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapján végzett tevékenység, amely az utcai szociális munkások mellé bevont ügyeletes munkatársakkal együtt keresi fel a legveszélyeztetettebbeket, az utcán élőket. A szolgáltatásainkat minden olyan 18. életévét betöltött férfi és nő igénybe veheti, aki betartja a házirendet és folyamatos bent tartózkodás esetén fél évnél nem régebbi tüdőszűrő és érvényes ÁNTSZ igazolással rendelkezik, illetve részt vesz az intézményünk tisztasági vizsgálatán. A 2010-es év sajátosságai: Ez évben igen magas arányban jelentek meg az utcáról élősködőkkel fertőzöttek, így az ügyeletes szociális munkások napi rendszerességgel végeznek tisztasági vizsgálatokat és fertőtlenítő kezeléseket, illetve egészségügyi/szépészeti okból hajnyírást. Ezzel hozzájárulunk egészségi állapotuk, személyi higiénéjük, de emberi méltóságuk javításához is. 18

19 Továbbra is a legnehezebb helyzetben a rendszeres gondozást igénylő idősek, megváltozott munkaképességűek és az egyre nagyobb számban az utcára kerülő pszichiátriai betegek (az ellátást igénylők 15 %-a) vannak, akiket az OKE kórház orvosainak segítségével próbálunk megfelelő szakellátásba juttatni. Az utcáról, intézményünkből a kórházba bekerülő hajléktalan betegeket látogattuk, kétheti rendszerességgel. Orvosaikkal, szociális munkásaikkal, esetleges segítőikkel tartottuk a kapcsolatot. A betegek részére kiegészítő élelmiszert, tisztálkodó felszerelést, ruhát, dohányt, kávét tudtunk biztosítani kórházi elhelyezésük idejére. Az ellátottak reszocializációs folyamatát elősegítő programként kézműves foglalkozásokat, zenés kulturális programokat szerveztek munkatársaink. Könyvtárunk lakossági adományból származó, megközelítőleg 500 darabszámú könyve az év 120 napján állt vendégeink rendelkezésére. Ebben az évben is minden nagyobb ünnepet megtartottunk, apró ajándékokkal leptük meg lakóinkat. Immár hagyományt teremtve a karácsonyi ünnepség ünnepi vacsoráját és annak hangulatát a Kulacs étterem és cigányzenekarának játéka biztosította. A munkatársak változatlanul nagy pszichés megterheléssel járó munkát végeznek, melynek jelentős részét, az egyre nagyobb számban az utcán, és ezáltal az intézményünk szolgáltatásait igénybe vevő pszichiátriai betegekkel való - sokszor testi-lelki épségüket veszélyeztető - foglalkozás jelenti. A felmerülő problémák, dilemmák kezelésére hetente teamet (szupervíziót, esetmegbeszélő csoportot) tartottunk. Évente több alkalommal külső helyszíneken csapatépítő hétvégéket szerveztünk. A Fűtött Utca működése a számok tükrében A négy részleg a 2010-es évben is teljes kihasználtságban működött. - a nappali melegedőt alkalommal, - az éjjeli menedékhelyet ezer alkalommal vették igénybe vendégeink, - a lábadozónk szinte egész évben maximális kapacitással végezte feladatát, 19

20 - az utcai gondozó szolgálatunk alkalommal kereste fel az utcán élőket. A MET Fűtött Utca Szociális Irodája A Szociális Irodában 2010-ben 515 fő részére nyújtottunk szociális és mentálhigiénés segítséget, tanácsadást összesen 1980 probléma rendezéséhez (egy embernek 3-4 típusú problémájához), közel 5200 típusú segítségnyújtást felajánlva (1 főre 9-10 fajta segítséget biztosítva), az alábbi táblázat szerint: A probléma jellege A segítségnyújtás jellege Családi, kapcsolati 127 Információadás 906 Mentális (lelki) 248 Ügyintézés 1102 Anyagi 255 Segítő beszélgetés 850 Foglalkoztatási 66 Tanácsadás 816 Egészségkárosodási 305 Más ellátáshoz jutás segítése 873 Ügyintézési 746 Szolgáltatás (pl. telefon, postázás) 639 Információs 160 Egyéb (rendőrségi, bírósági) 73 Összes problémaszám: 1980 Összes segítség: 5186 Egészségkárosodáson alapuló ellátást (leszázalékolás) 33, TAJ szám érvényesítést 18, szociális otthoni elhelyezést 9 (ebből 8 visszamondta), közgyógyellátás igénylését 7, fogyatékossági támogatást 2, gondnokság alá helyezést 5 esetben kezdeményeztünk. Ez évben 25 vendégünk hunyt el. Végső útjára 9 főt tudtunk elkísérni. 20

21 A négy ellátási forma, szervesen egy egységként történő működését 6 szociális segítő, 11 szociális gondozó, 17 szociális munkás és 1 intézményvezető munkakörben dolgozó munkatárs biztosítja. A takarítást 6, külső cég megbízásában dolgozó takarító kolléga végzi. Esetleírás 1958-ban született hölgy 2009 áprilisában került hozzánk. Külföldön élő leányától jött haza, mert betegnek érezte magát, nem akart gyermeke terhére lenni. Megérkezése után még a pályaudvaron kirabolták, így iratainak pótlása vált szükségessé, valamint az Áldozatsegítő Szolgálat támogatására szorult. Hónapokon keresztül próbáltunk vele beszélgetést kezdeményezni, de mindig elzárkózott, senkivel nem láttuk beszélgetni, így gyanítottuk, hogy mentális gondjai vannak. Hosszabb időre eltűnt, keresni kezdtük, s lakóink információja szerint az utcán élt. Megtaláltuk, próbáltuk behívni, behozni, de ellenállt. Pár nap múlva onnan is eltűnt, hosszas nyomozás után a SOTE Pszichiátriai Osztályán fedeztük fel. Rendszeresen látogattuk, elláttuk kórházi felszereléssel, orvosával tartottuk a kapcsolatot, rokonait is értesítettük. Kórházi kezelését követően elindítottuk leszázalékolását. 50 %-os egészségkárosodása miatt végül rehabilitációs járadékot állapítottak meg részére. Közben intézményünkben testvére rendszeresen látogatta, külföldön élő lányával levelezett, tervezi a visszaköltözést. A hajléktalan életforma a kapcsolatok elvesztésével jár, és ha nincs olyan segítő személy, aki folyamatában pótolja ezt a hiányt, egyedül különösen pszichiátriai/mentális betegség mellett kevesen képesek saját helyzetükön változtatni. Farkas Barnabás intézményvezető Cím: MET Fűtött utca, 1086 Budapest, Dankó utca 15. Telefon: (06-1) /143,

22 Nappali melegedő, Népkonyha, Éjjeli menedékhely Dankó utca 9. A MET Fűtött Utca Oltalom Hajléktalanok Központjának szolgáltatásai közül a nappali melegedő a népkonyha és az éjjeli menedékhely szolgáltatásait minden felnőtt teljesen ingyenesen veheti igénybe az év összes napján (az éjjeli menedékhelyre érvényes tüdőszűrő és ANTSZ igazolás bemutatása szükséges). Az ingyenes népkonyhán ahol hajléktalan nők és férfiak, illetve a környéken lakó szegénységben élők kértek ellátását az év folyamán több mint adag melegételt osztottunk ki, a többségében rendszeresen visszatérő, nálunk ebédelő vendégeknek. A nappali melegedőt az év 365 napján összesen alkalommal vették igénybe. Ez némi növekedést jelent az elmúlt évekhez képest, melynek tapasztalati oka az, hogy növekszik a Budapesten élő hajléktalanok száma. A nappali melegedő reggel 9 és 11 illetve délután 14 és 18 óra között vehető igénybe. Fürdési, mosási, háziorvosi és szakorvosi szolgáltatás látogatható a nyitva tartás ideje alatt. Továbbá csocsó, ping-pong, sakk, kártya, filmklub, és egy szerény könyvtár teszi színesebbé a nálunk töltött időt. Tolner Tibor lelkes szociális munkás vezetésével szerdánként és péntekenként látogatható a méltán híres Oltalom kulturális kör. Az éjjeli menedékhelyen több mint alkalommal nyújtottunk lehetőséget felnőtt férfiak számára védett, biztonságos és meleg helyen való pihenésre délután 6 és reggel 8 között. Üzemel a csomagmegőrző szolgáltatásunk is, aminek köszönhetően naponta 35 nagyméretű csomag megőrzését vállaljuk mindazok számára, akik munkába vagy hivatalos ügyintézésre indulnak reggelente. A csomagmegőrzést - kizárólag a szabályok betartása mellett - a nappali órákban vállaljuk, ezen időszakon túl csupán érték megőrzésre van lehetőségünk. 22

23 Elvárásainknak megfelelően működik az emeltszintű fapad azaz a második lépcsős szállás, ami az éjszakai alaptípusú szolgáltatás és az átmeneti szálló között helyezkedik el. Funkciójában az átmeneti szálló előszobájának felel meg. Takaró, állandó ágyak és a hozzátartozó zárható szekrények állnak az ellátottak rendelkezésére az éjszaka folyamán. Célja, hogy perspektívát nyújtson, illetve motiváljon a legalacsonyabb szintű ellátásról való továbblépésre olyan személyeket is, akik állandó, bejelentett munkahellyel nem rendelkeznek. Továbbá célja, hogy a teljes lecsúszást és a hospitalizációt megelőzzük, illetve, hogy elfogadhatóbb ellátását biztosítsunk olyan klienseink számára, akik a munkaerőpiac követelményeinek nem felelnek meg. Nyitva tartása: 18 órától reggel 8 óráig történik. Az Oltalom Karitatív Egyesület által kiadott kulturális utcalap a Csillagszálló terjesztésével foglalkozó hajléktalan kliensek a részlegre való felvételekor elsőbbséghez jutnak. Kollegáink lelkiismeretes munkájának köszönhetően jelentősen bővült a könyvtárunk, ahol lehetőség van színes magazinok és képes újságok olvasására is. Sajnos, 2010-es évben az évek óta egyre növekvő ügyfél szám ellenére sem sikerült a szinte nélkülözhetetlen elektronikus kliensnyilvántartó program fejlesztése, melynek hiánya megnehezíti az ügyeletes szociális munkások mindennapi munkáját és dokumentációját. Rákos András intézményvezető 23

24 Utcai szociális gondozó szolgálat A szolgáltatás célja, feladata Az Utcai Szociális Szolgálat a 2010-es esztendőben is jelentős tevékenységét látott el a hajléktalan emberek körében. Az esti órákban autóval működő szolgálatot a MET Fűtött Utca Oltalom Hajléktalanok Központja hajléktalanellátó komplexumában működő intézmények, egészségügyi személyzet és szociális munkások munkájának támogatásával, szoros együttműködésével végezzük. Célunk az utcán élő emberek, családok, csoportok mentális és szociális gondozása. Fő feladatunk az ellátásból kimaradók felkutatása és segítése. Ennek keretében a következőket végezzük: - az utcán élő hajléktalanok felkutatása; - összekötésük a szociális ellátórendszer intézményeivel; - ügyintézés (pl. személyi okmányok beszerzése, jövedelemhez juttatás stb.); - természetbeni támogatás (ruhák, cipők, takarók, tisztálkodó szerek stb. osztása); - krízisintervenció: azonnali beavatkozások a kliens krízishelyzetének feloldása érdekében; - kapcsolattartás: az intézménybe juttatott személyek utógondozása, látogatása (kórházi látogatás is); - érdekvédelem: fellépés a kilakoltatások, a diszkrimináció, vagy embertelen és megalázó bánásmódokkal szemben. Szükség esetén az Egyesület teljes járműparkja és tárgyi eszköze az utcai munkában a szociális munkások rendelkezésére állnak. Az ellátottak köre Az utcai szociális munkás azoknak a közterületen megtalálható embereknek ajánl fel segítséget, akiket fix helyen lévő segítő szolgálatok nem érnek el, vagy akik a szociális ellátórendszert nem ismerik, nincsenek tisztában azzal, hogy milyen ellátásokra jogosultak, vagy bizalmatlanok a hivatalos szervekkel rossz tapasztalatok miatt, éjszakáikat is közterületen töltik. 24

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés I. Számviteli beszámoló II. A költségvetési támogatások felhasználásáról készített kimutatás III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás IV. A cél szerinti juttatások kimutatása

Részletesebben

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y Ki e melkedően közhaszn ú szervezet 1 2 21 Budapest L eá nyk a u 34. 3/21. Telefon / Fax: 1/229-3542 A kuratórium elnöke: Kovács Zoltán 2010. évi közhasznúsági jelentés

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Alapítva: 1986 M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET Székhely: 1221 Budapest Leányka u. 34. III/21. Adószám: 19004909-2-43 Telefon/Fax: (1) 229-3542 Levélcím: Segítő Kéz Iroda

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Angyal fény Közhasznú Alapítvány 1153 Budapest, Eötvös u. 9. ½ évi Közhasznúsági jelentése

Angyal fény Közhasznú Alapítvány 1153 Budapest, Eötvös u. 9. ½ évi Közhasznúsági jelentése Angyal fény Közhasznú Alapítvány 1153 Budapest, Eötvös u. 9. ½. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. február 10. Bús Gábor elnök Angyal fény Közhasznú Alapítvány Közhasznúsági jelentése a

Részletesebben

Az Életvirág. Szociális Közhasznú Alapítvány.

Az Életvirág. Szociális Közhasznú Alapítvány. Az Életvirág Szociális Közhasznú Alapítvány. 2011.-éves közhasznú egyszerűsített Beszámolója. 2011.Január.01.-től. - 2011.December.31.-ig. Tartalom. 1) Közhasznú beszámoló mérlege és eredmény levezetése.

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint 18028049-1-13 i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint, 2011. május 10. képviselő 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A szervezet ben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2013.május 24. Surányi Gábor elnök Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 2. VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET ELEMZÉSE 2.1. Számviteli beszámoló 2.2. Támogatások felhasználása 2.3.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Statisztikai számjel Adószám: 18057966-1-42 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Tartalom: 1. Számviteli beszámoló Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a./ Mérleg b./ Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2007. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2006. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2007. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. 01.01. - 2014 12.31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b)

Részletesebben

2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás Szolnok, 2012. május 20. Szegedi György a Kuratórium elnöke

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szociális Háló Egyesület 7960 Sellye Batthyány u. 4. Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú Közhasznúsági végzés: Pk. 60.163/1995/22 2008.év Tartalom: I. Közhasznú beszámoló

Részletesebben

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Wünsch Kft. 2012.02.18. Virtuális Plébánia Alapítvány 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 38/a 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány 6000 Kecskemét, Serfőző u. 21. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány 6000 Kecskemét, Serfőző u. 21. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány 6000 Kecskemét, Serfőző u. 21. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Kecskemét, 2011.12.31. Dr. Virányiné Csertő Ágnes elnök Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány

Részletesebben

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24.

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tass, 2012. február 24. Gubacsi István elnök ph. Tassi Helytörténeti Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 2014. május 22.

Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 2014. május 22. 214. május 22. Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 6771. Szeged, Palackozó u. 9. 213. évi Közhasznúsági jelentése Záradék: Az Éves Beszámolót és Közhasznúsági jelentést az Ebtenyésztők

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18693001-1-13 Pk.60.266/2001 Ceglédi Őszikék Szociális Alapítvány 2700 Cegléd Bajcsy-Zs. u. 1 2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Viharvadászok Egyesülete 2011. január 5. Viharvadászok Egyesülete 2483 Gárdony, Babits Mihály u. 1. Pk.60.064/2010/2 3449/közhasznú szervezet 2010. évi Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2009. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2009. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

2010. évi. Közhasznúsági jelentése

2010. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Őr, 2011. június 16. Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011.

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011. FALUNKÉRT, ISKOLÁNKÉRT, GYERMEKEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 2615, Csővár, Kinizsi út 53/A. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011. I. Számviteli beszámoló MÉRLEG 2011. ÉV Adatok e Ft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió

Részletesebben

TOVÁBBI TARTALMI ELEMEK: AZ EGYESÜLET 2013 ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

TOVÁBBI TARTALMI ELEMEK: AZ EGYESÜLET 2013 ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL TOVÁBBI TARTALMI ELEMEK: II. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ AZ EGYESÜLET 2013 ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2013 ÉV. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2013 ÉV III. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Részletesebben

MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Dunaújváros, 2012. május 19. Katona Dániel elnök Az MTH Magyar Túra Hajó

Részletesebben

FEJLESZTÉS A GYERMEKRE FIGYELVE ALAPÍTVÁNY mint közhasznú szervezet. 4031 Debrecen, Margit tér 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

FEJLESZTÉS A GYERMEKRE FIGYELVE ALAPÍTVÁNY mint közhasznú szervezet. 4031 Debrecen, Margit tér 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése FEJLESZTÉS A GYERMEKRE FIGYELVE ALAPÍTVÁNY mint közhasznú szervezet 4031 Debrecen, Margit tér 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Debrecen, 2012.május 29. Fodorné Szabó Julianna elnök Fejlesztés a Gyermekre

Részletesebben

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okány, 2012. február 18. Petri László elnök A Okányi Horgász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

2009. december 31-i KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE (2009.01.01. - 2009.12.31.)

2009. december 31-i KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE (2009.01.01. - 2009.12.31.) Magyar Mucopolysaccharidózis Társaság (MPS) 1122 Budapest, Ráth Gy. u. 27. Statisztikai számjel: 18250286-9133-529-01 Jogállása: Közhasznú szervezet Bírósági végzés: 7. Pk. 61306/2003/1. 2009. december

Részletesebben

Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület

Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület BODOR KARATE ÉS REKREÁCIÓS KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET 6724 Szeged, Körtöltés u. 52. i Közhasznúsági jelentése 1 A Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010.

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010. FALUNKÉRT, ISKOLÁNKÉRT, GYERMEKEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 2615, Csővár, Kinizsi út 53/A. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010. I. Számviteli beszámoló MÉRLEG 2010. ÉV Adatok e Ft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió

Részletesebben

Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a gazdálkodási évről

Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a gazdálkodási évről Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012. gazdálkodási évről Készítette: Magyar Tinnitus Egyesület Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012-as esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4.

Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4. Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4. 2010. évi Közhasznúsági jelentése 1 Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány 2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény vonatkozó jogszabálya kötelezően előírja - közhasznú

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társaság Az élmény önmagát írja; az ötletet te írod. Márai Sándor Közhasznúsági jelentés 2010. július 17-2010. december 31. Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társaság (KERT)

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA év

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA év Adószám: 18348567-1-03 KISKŐRÖS VÁROSÉRT ALAPÍTVÁNY 6200, Petőfi tér 1. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2009. év adatok e Ft-

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 3 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Őr, 2013. február 14. Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2008. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2007. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2008. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Mezőkövesd, 2013. május 31. Bolykó István ügyvezető A DUETT

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

Rotary Club Győr Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Rotary Club Győr Alapítvány Közhasznúsági jelentés Rotary Club Győr Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Sys & Co Kft 2015. május 27. Rotary Club Győr Alapítvány 9086 Töltéstava, Virág u. 2/A 2014. évi Közhasznúsági jelentése Győr, 2015. május

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány 2012. május 14. Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány Kiskunmajsa Csontos Károly utca 2. 2011. évi Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről Közhasznúsági Beszámoló a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány 21. évi tevékenységéről AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁS A.,Képző és Iparművészeti Közalapítvány

Részletesebben

2009. évi. Közhasznúsági jelentése

2009. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2009-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY. Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója

DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY. Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója 18323351-9499-569-02 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY 7621 Pécs, Váradi Antal utca 4 Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója 2013 Keltezés:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MURASZEMENYE KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 8872 MURASZEMENYE, BÉKE U. 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Közhasznúsági jelentés 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007. január 01. - 2007. december 31.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 2011

Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről Közhasznúsági Jelentés a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről 1, Számviteli beszámoló Az alapítvány 2006. évben gazdálkodásáról a számviteli törvény szerinti egyéb

Részletesebben

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Budapest: 2012. március 26. Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011 évről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 0 8 év. Vízililiom Egyesület egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 0 8 év. Vízililiom Egyesület egyéb szervezet megnevezése 1 8 1 1 9 3 2 3 9 4 9 9 5 2 9 1 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 8 év egyéb szervezet megnevezése 139.Budapest, Budakalász utca 1. X. 91. címe Keltezés:_Budapest,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. Országúti Keselyűk Motorkerékpáros Klub Sportegyesület 5144 Jászboldogháza, Rózsa u. 10.

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. Országúti Keselyűk Motorkerékpáros Klub Sportegyesület 5144 Jászboldogháza, Rózsa u. 10. KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ A hatályos 222/200...(XII.19.) Korm. Rendelet- a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési kötelezettségeinek sajátosságairól Országúti Keselyűk Motorkerékpáros

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentése

2010. évi Közhasznúsági jelentése A Sonkádi Európa Nostra Díjas Református Templomért Alapítvány 4954 Sonkád, Rákóczi u. 36. i Közhasznúsági jelentése Sonkád, 2011.03.21. Róka Edit Alapítvány elnöke 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sonkádi Európa

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Csillogó Gyermekszemek Alapítvány 4100 Berettyóújfalu Vass Jenő u. 8. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Gálné Tóth Klára elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Csillogó Gyermekszemek Alapítvány

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény vonatkozó jogszabálya kötelezően előírja - közhasznú

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Tartalom

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Tartalom KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Vándor Sándor és Révész László Emlékére Alapítvány Székhely: 1112 Budapest, Méra utca 3/a/6. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Tartalom 1. Számviteli beszámoló 2.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés 1 8 6 7 9 4 9 4 9 4 9 9 5 6 9 1 Statisztikai számjel Pest Megyei Orvosokért Alapítvány a szervezet megnevezése 1115 Budapest Fraknó utca 26/B F.3. a szervezet címe 211. január 1-211. december 31.időszakról

Részletesebben

Kék Nefelejcs Alapítvány

Kék Nefelejcs Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2008. Kék Nefelejcs Alapítvány 4405, Nyíregyháza, Bóbita u. 43. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. Vagyon felhasználása

Részletesebben

Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány Közhasznúsági jelentés Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány 2014. május 27. Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány 2800 Tatabánya Bánhidai-ltp.408.

Részletesebben

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI E. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM Gyerekszem Művészeti Egyesület 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. DECEMBER 31. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek számára

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. DECEMBER 31. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek számára 0 8 7 2 4 4 0 8-9 3 1 2-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel 1 8 2 4 4 2 7 4-2 - 4 1 Adószám A vállalkozás megnevezése: "Ha megvetted, tekerd!" Egyesület A vállalkozás címe, telefonszáma:. DECEMBER 31. KÖZHASZNÚ

Részletesebben

2010. december 31-i KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE (2010.01.01. - 2010.12.31.)

2010. december 31-i KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE (2010.01.01. - 2010.12.31.) Magyar Mucopolysaccharidózis Társaság (MPS Társaság) 2600 Vác, Jókai u. 5. Adószám: 18250286-1-13 Statisztikai számjel: 18250286-9133-529-01 Jogállása: Közhasznú szervezet Bírósági végzés: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

K Ö ZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

K Ö ZHASZNÚSÁGI JELENTÉS K Ö ZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 CSERHÁT NATÚRPARK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY székhely: 3176 Hollókő, Kossuth út 46. adószám: 18643563-1-12 közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány közhasznúsági végzés: Pk.60.039/2007/4.

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 181899 9499 29 1 Az Új Magyar Zene Egyesülete 167 Budapest, Podmaniczky u. 31. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 1 8 0 1 9 6 4 9-1 - 4 3 adószáma cégjegyzék száma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2 0 1 4 ÉV A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011. január 1. - 2011. december 31. I. A szervezet alapadatai 1. Név: Ars Erotica Alapítvány 2. Igazgató: Mester Dóra Djamila 3. Székhely: 1024.Budapest Keleti K.u.33.I/4. 4. Adószám:

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest,2012.március 7. A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Győr, 2012. február 4. elnök Az Összefogás a Börtönügyért Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

2012.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2012.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 9 8 0 6 0 7 9 9 2 6 2 5 2 1 0 1 MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLETE a egyéb szervezet megnevezése 1123 Budapest, Alkotás u. 44. az egyéb szervezet címe 2012.évi A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy segítségével

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 1 6 7 6 7 9 4 9 9 5 2 9 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 Év KORTÁRS GASZTRONÓMIAI

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2010. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2011. május 24. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentése

2009. évi közhasznúsági jelentése 21. SZÁZADÉRT ALAPÍTVÁNY ( közhasznú szervezet ) http://www.ejk-heves.hu 2009. évi közhasznúsági jelentése Székhelye: Eötvös József Középiskola, 3360 Heves, Dobó út 29. Adószáma: 1-8579521-1-10 21. Századért

Részletesebben

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 1 2 P K 6 0 0 1 1 2 0 0 5 3 Bírósági végzés száma 1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2015. május 4. Tartalomjegyzék: I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés 1 8 6 7 9 4 9 4 9 4 9 9 5 6 9 1 Statisztikai számjel Pest Megyei Orvosokért Alapítvány a szervezet megnevezése 1115 Budapest Fraknó utca 26/B F.3. a szervezet címe 29.Január 1-29. december 31.. Közhasznúsági

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete i Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás Közhasznúsági jelentés Az 1997. évi CLVI tv. 19. (3) bek. b) pontja

Részletesebben