E l ő t e r j e s z t é s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E l ő t e r j e s z t é s"

Átírás

1 E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő testület május 26 án tartandó ülésére, 1. számú - értékelés az önkormányzat évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról tárgyú - napirendi ponthoz Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Aratóné Perjési Mariann gyámhivatali ügyintéző Tisztelt Képviselő - testület! Véleményezte: Ügyrendi és Szociális Bizottság A gyermekek védelméről és a gyámügyi igaz gatásról szóló évi XXXI. törvény (Gyvt.) 96. (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület megtárgyal. A tartalmi követelményeket meghatározó külön jogszabály a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet (Gyer.) 10. számú melléklete. Átfogó az értékelés abban a tekintetben, hogy tartalmazza az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátásokra, a Polgármesteri Hivatal Városi Gyámhivatala és jegyzői gyámhatósága hatósági intézkedéseire, feladataira vonatkozó adatokat, az önkormányzat biztosította személyes gondoskodást nyújtó ellátások területén a Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszalöki Szociális Szolgáltató Központja, a Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsőde, Tiszavasvári Rendőrkapitányság, Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal, valamint a Tiszalöki Református Egyház Oltalmazó Háza és Oltalmazó Otthona által végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokat. Ki kell térnie a beszámolónak a bűnmegelőzési program főbb pontjaira, az önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében végzett feladatok, szolgáltatások bemutatására, a jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározására is. Az értékelésnek nem kötelező része a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszalöki Szociális Szolgáltató Központ gyermekjóléti alapellátások áttekintése a jelzőrendszer működésének éves értékelése, amely mellékletét képezi a beszámolónak. Az értékelést meg kell küldeni a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának. A Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a megyei gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. Mindezek figyelembe vételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az értékelést szíveskedjen elfogadni. Tiszalök, május 11. Mező József jegyző

2 TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.../2011.(V. 26.) határozat-tervezete Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról A képviselő-testület tudomásul vette és a melléklet szerint elfogadta az átfogó értékelést az önkormányzat évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. 2

3 I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓI 0-3 éves 4-8 éves 9-14 éves éves Összesen Együtt Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő II. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT PÉNZBELI, TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK: II.1. A családtámogatási rendszer átalakításáról szóló évi CXXVI. törvény óta a családtámogatási rendszer megváltozott. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igaz gatásról szóló évi XXXI. törvény 19., 20., és 20/A. -a és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormány rendelet 65., 65/A., 66., 66/A., és 67. -a szerint a települési önkormányzat jegyzője megállapítja a törvényi feltételek fennállása esetén a gyermek(ek) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát. A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév július 1-jén fennáll, a tárgyév július hónapjában, illetve a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában gyermekenként évben forint pénzbeli támogatást folyósított évben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma: 568 fő Támogatásra felhasznált összeg: Ft. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek száma kor szerint: 6 éves: 160 gyerek 7-14 éves: 295 gyerek éves: 94 gyerek 19- éves 19 fő Tartósan beteg, fogyatékos: 24 fő Családok száma a gyermekek száma szerint: 258 család 1 gyerek gyerek 86 3 gyerek 26 4 vagy 5 gyerek 28 6 vagy annál több gyerek 5 Ebből: Egyedülálló szülő 1 gyerekes 46 2 gyerekes 21 3 gyerekes 3 4 vagy 5 gyerekes 3 Az ellátásban részesült személyek száma az egy főre jutó családi jövedelem szerint a jogosultság megállapításakor: A nyugdíjminimum felét nem éri el: 25 fő A nyugdíjminimum fele, illetve annál több, de a nyugdíjminimumot nem éri el: 457 fő A nyugdíjminimumot eléri, illetve meghaladja: 86 fő 3

4 Összesen: 568 fő A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 21.. alapján a települési önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti azt a gyermekes családot, aki időszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került gyermekes családok részére nyújtott támogatás. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma: Támogatásra felhasznált összeg: 57 fő Ft II.2.Egyéb pénzbeli juttatások A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 20/C. - a, valamint a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormány rendelet 68/F 68-L. a értelmében január 01-től lépett hatályba az óvodáztatási támogatás mint új támogatási ellátási forma. A jegyző határozatban állapítja meg az óvodáztatási támogatást a törvényi feltételek fennállása esetén a kérelmező részére. Aki abban az évben beíratja a gyermekét óvodába amikor harmadik illetve negyedik életévét tölti be, első alkalommal forint, ezt követően esetenként és gyermekenként forint óvodáztatási támogatást kap. A támogatás évente két alkalommal történik: júniusban és decemberben évben az óvodáztatási támogatásra jogosultak száma: 24 fő Támogatásra felhasznált összeg: Ft. II.3. Gyermekétkeztetés A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő szülő bölcsődében, óvodában étkező gyermeke illetve az 1 4 és az 5-8 osztályos gyermekek i n g y e n étkeznek. 3 vagy több gyermek esetén, ha nem jogosult a szülő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 50%-os a térítési díj. A tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelő szülő, ha nem jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, 50%-os térítési díjat fizet. Bölcsődei, óvodai adatok: Térítési díj Óvoda Bölcsőde 100% : 64 gyerek 14 gyerek 50% : 16 gyerek 3 gyerek 0 Ft.: 85 gyerek 4 gyerek 4

5 Iskolai adatok: Térítési díj: 100% : 61 gyerek 50 % : 39 gyerek 1-4 és az 5-6 osztály 0.- Ft 216 gyerek Megállapítható, hogy a 316 étkezést igénybe vevő gyermek több, mint 68 %-a kedvezményes étkezésben részesül. III. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOS ÍTOTT S ZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK III. 1. Gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszalöki Szociális Szolgáltató Központja négy fő feladatot lát el: - Gyermekjóléti szolgálat működtetése; - Családsegítő szolgálat működtetése - Rendszeres szociális segélyezettek együttműködési kötelezettségéből adódó feladatok - Városi Gyámhivatal körzetéhez kapcsolódó hivatásos gondnoki teendők ellátása. III.1.1. A Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Az intézmény 1997 ben alakult, mint Családsegítő Szolgálat, januárjától Szociális Szolgáltató Központ lett az elnevezése, hogy tükrözze kibővült feladatkört, majd augusztus 1. napjától a Kistérségi Társulás tagjaként az elnevezése Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszalöki Szociális Szolgáltató Központja nevet kapta. A Gyermekjóléti Szolgálat feladatai: A testileg, lelkileg, erkölcsileg veszélyeztetett gyermekekről jelzést szolgáltató rendszer működtetése. A veszélyeztetettség megelőzése, kiküszöbölése családgondozással, valamint ügyintézés, anyagi és természetbeni támogatáshoz jutás segítése. A gyermekek gyermekvédelmi rendszerbe történő ideiglenes elhelyezésének, átmeneti vagy tartós nevelésbe vételének lehetőség szerinti elkerülése. Szükség esetén a gyermek családból való kiemelésére javaslattétel, intézményben elhelyezett gyerekek családjának gondozása, családba visszahelyezett gyerekek utógondozása. Alapellátásban lévő gyerekek gondozási tervének elkészítése, védelembe vett gyerekek gondozási nevelési tervének elkészítése. Örökbe fogadó családok körülményeinek vizsgálata. Családba fogadott gyerekek utánkövetése. Felülvizsgálati tárgyalásokon részvétel. Feladata továbbá tanácsadás, illetve a tanácsadás megszervezése a következő témákban: családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés. Jelzőrendszer működtetése. Kéthavonkénti rendszerességgel esetmegbeszéléseket tart a szolgálat az iskola és az óvoda ifjúsági és gyermekvédelemi felelősével és a védőnői szolgálattal (csoportban vagy esetekről 5

6 külön külön). Ezen megbeszélések célja az ifjúsággal, gyermekekkel foglalkozó szakemberek munkájának segítése, aktuális problémák megbeszélése, konzultáció a közösen gondozott családok ügyében, jelzőrendszer működtetése (veszélyeztetett gyerek jelzése jelzőlapon). A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermekjóléti szolgálat jelzőrendszert működtet, amely lehetővé teszi a veszélyeztető okok feltárását, valamint az egyes gyermek veszélyeztetettségének időben történő felismerését. A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés, valamint tevékenységük összehangolása érdekében a gyermekjóléti szolgálat szakmaközi esetmegbeszéléseket tart évente legalább hat alkalommal előre meghatározott témakörben. Szabadidős tevékenységek (Nyári napközi, kortárssegítő csoport, szülő- gyerek klub) Családgondozás Alapellátásban gondozottak: Védelembe vettek: Átmeneti nevelt: Tartós nevelt: Utógondozott: 74 gyermek 44 gyermek 13 gyermek - gyermek 1 gyermek Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa szerint: Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő, stb.) 296 eset Gyermeknevelési: 93 eset Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség: 49 eset Magatartászavar, teljesítményzavar: 42 eset Családi konfliktus(szülők egymás közti, szülő-gyermek közti):41 17 eset Szülők vagy a család életvitele: 53 eset Szülői elhanyagolás: 150 eset Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális): 2 eset Fogyatékosság, retardáció: 29 eset Szenvedélybetegségek: 19 eset A kategóriák a kiskorúak veszélyeztetettségének okait tökéletesen lefedik. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet az alábbiakat rendelte el: 15. (7) a gyermekjóléti szolgálat minden év március 31 éig tanácskozást szervez, amelyen a) a jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékeli a jelzőrendszer éves működését, b) áttekinti a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját, és szükség szerint javaslatot tesznek működésük javítására. (8) az éves tanácskozásra meg kell hívni a) a települési önkormányzat polgármesterét, illetve a képviselő testület tagjait, vagy a jegyzőt, b) a gyermekjóléti alapellátást nyújtó szolgáltatások fenntartóit, c) a településen gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást biztosító intézmények képviselőit, d) a jelzőrendszer tagjainak képviselőit, e) a gyámhatóság munkatársait, f) a településen működő gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltató képviselőjét, 6

7 g) a fiatalkorúak pártfogó felügyelőjét, h) a megyei gyámhivatalban működő gyermek és ifjúságvédelmi koordinátort február 16 - én a Szociális Szolgáltató Központ évzáró tanácskozást tartott. A tanácskozás célja, hogy a településen a gyermekjóléti, ill. gyermekvédelmi feladatot ellátó szakemberek, saját tevékenységüket bemutatva segítsék a település gyermekvédelmi rendszerének egységes áttekintését. Egymás értékelését meghallgatva felszínre kerüljenek, valamint a város vezetése által megtárgyalásra kerüljön mindazon probléma, amely az éves munka során felmerült. A megbeszélés témái: Gyermekjóléti alapellátások áttekintése, jelzőrendszer Egyebek, aktualitások. működésnek éves értékelése. A meghívottak írásban tájékoztatást adtak a részvételükről a jelzőrendszer működésében, valamint az elmúlt évi gyermekvédelmi tevékenységükről és észrevételeikről, javaslataikról. Tiszalök Város Szociális Szolgáltató Központja eredményesnek értékeli a évben is a jelzőrendszer működését. Az elmúlt évben folyamatosan azon dolgoztak, hogy hatékonyabban végezzék munkájukat, ami a már kidolgozott és a gyakorlatban is jól működő együttműködési megállapodásoknak megfelelően tapasztalható volt a szemléletváltozás a jelzőrendszeri tagok közötti munkában, együtt sokkal könnyebb dolgozni, összefogással többet tehetünk a gyermekekért. A jelzőrendszeri tagok munkájukat a már kidolgozott és a gyakorlatban évek óta jól működő jelzőlapok (alapellátásba vételre, pszichológusi vizsgálatra, iskolai, óvodai hiányzások jelzésére) felhasználásával végezték. Az iskolai és az óvodai gyermekvédelmi munka, az utóbbi évben újabb kihívásokkal került szembe, tovább sokasodott a magatartási problémákkal küzdő gyermekek száma. Az iskolában két gyermekvédelmi felelős, és egy iskolakoordinátor, az óvodában egy gyermekvédelmi felelős és egy óvodakoordinátor (akinek személyében változás történt) végzi a feladatokat. Velük rendszeres a Gyermekjóléti Szolgálat kapcsolata, a problémákat közösen beszéljük meg. Gyakori az egyéni konzultáció is. Az iskola vezetése kiemelten kezeli a pedagógiai munka mellett a hátrányos helyzetű gyermekek segítését. A védőnői szolgálattal tovább bővült az együttműködés, közös családlátogatások mellett, bekapcsolódtak a szabadidős programok lebonyolításába és vállalkoztak a szülők iskolája rendezvénysorozat első foglalkozásainak megtartására is. A Bűnmegelőzési Tanács és a Gyermekjóléti Szolgálat együttműködése szorosabbá vált a közös feladatok megfogalmazásával. A rendőrség részéről egyre több és rendszeresebb jelzés érkezik, és kérik a viszont jelzéseket is. Kezdeményeznek olyan megbeszéléseket, együttműködéseket, ami a gyerekekkel foglalkozók tájékozottságát segíti. Az I. fokú gyámhatósággal és a Gyámhivatallal a Gyermekjóléti Szolgálat munkakapcsolata napi jellegű és szakmailag egymást segítő. A krízisekben közös megbeszélések segítik a hatékony problémamegoldást. III. 2. Gyermekek napközbeni ellátása A Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsőde gyermeklétszáma: es tanévben bölcsődei férőhelyek száma: 10 fő. 7

8 es tanévben bölcsődés gyermekek száma: 22 fő es tanévben óvodai férőhelyek száma: 200 fő es tanévben beírt óvodások létszáma: 206 fő. Az óvodai beírt létszám a es tanévben 103%. Az engedélyezett maximum létszámhoz képest 6 fővel több gyermek volt beíratva az óvodákba. A tanév során nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek óvodában tartására, a feljárásra. Indokolatlanul nem hiányoztak a gyerekek. Tartós, igazolatlan hiányzásért a tanév során senkit sem kellett hivatalosan felszólítani. Az óvodai, bölcsődei feljárást az SZMSZ és a házirendünk szabályozza, s ezek betartása mindenki számára kötelező. Az óvodák több olyan programot szerveznek az óvoda keretein belül, mellyel támogatják a gyermekek felzárkóztatását, kreativitásuk kibontakoztatását, tehetségeket gondoz, esélyegyenlőséget biztosít, - gyermektorna, játszóház, drámajáték, logopédia, felzárkóztató foglalkozás szakemberek bevonásával. Ezen kívül angol nyelvoktatás, hitoktatás, közös ünnepi készülődés a szülők bevonásával. Az óvodapedagógusok amennyiben lehetséges önállóan is cselekszenek, kérnek segítséget, fordulnak a tagóvoda vezetőkhöz, vagy a gyermekvédelmi felelősökhöz. A legtöbb esetben azonban a családsegítő szolgálathoz irányítják a szülőket. Leggyakoribb problémák a szociális rászorultságból adódnak, valamint az alapellátásból és védelembe vételből. Sok probléma volt a házirend betartásával illetve annak be nem tartásával. Itt nagy az előrelépés, mivel egyre kevesebb a hiányzás. Az óvodáztatási támogatás bevezetésével még jobban odafigyelnek a szülők az ok nélküli hiányzásokra. Egy tagóvodában még mindig igen nagy problémát jelent a higiénia, itt a gyermekeknél nagy az elhanyagoltság, a fejtetvesség. A jelzőrendszer tagjai között megfelelő az együttműködés. Az óvodapedagógusok részéről illetve a szülők részéről gyakran megfogalmazódik az a kérdés, hogy miért nincs egy pszichológus a városban, mivel egyre nagyobb lenne rá az igény. Az óvodákban fontos szerepet kap a gyermekvédelem. A gazdasági, társadalmi viszonyok változásával nőtt a mindennapi megélhetési gondokkal küzdő családok száma, a munkanélküliek számának emelkedésével pedig egyenes arányban nőnek a hátrányos helyzetű családban élő gyermekek. A probléma megelőző gyermekvédelem egyik legfontosabb jelzőrendszere az óvoda. A gyermekek életük jelentős részét itt töltik. Testi tüneteikben, hangulatukban, viselkedésükben történő változás, fejlődésüknek minden hibája, zavara megjelenik az óvodában, mint tünet, ami az óvodapedagógusnak észre kell venni és keresni a tünet mögött meghúzódó okokat. Az óvónőknek a feladata az első családlátogatáskor a gyermekek megismerése, a családi környezet feltérképezése. Ha a gyermek fejlődését, életét veszélyeztetettnek látja a családban, akkor gyermekvédelmi, gyámügyi segítséget kér. Hátrányos helyzetű gyermekek száma: 30 fő Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 50 fő Az óvoda egészségügyi ellátása megfelelő, a 266/1997. (IX.3.) NM rendelet értelmében biztosított az egészségügyi ellátás. Rövid távú terveink: az óvodák állagának megóvása, szükséges fejlesztése. A Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában a 2009/2010-es tanévben napközis ellátásban részesülők száma: 209 fő. Ezek közül a tanulók közül egész napos oktatási formában tanul az 1-3. évfolyamon 148 fő. Az egész napos oktatás alsó tagozatban népszerű azon szülők körében, akik dolgoznak vagy a gyermeket a tanulásban segíteni nem tudják kellőképpen. 8

9 A SNIGY csoportjai jelenleg 13 fővel dolgoznak. Itt 12 fő veszi igénybe az iskolai étkeztetést. A 13 tanulóból egy fő sem napközis és sajnos egy tanuló sem veszi igénybe a tanulószobát. A napközi ellátásban részesülők háromszori étkezést vesznek igénybe, délután három óráig tanítói segítséggel elkészítik a házi feladatot is. A felső tagozat részére tanulószoba biztosított, amely ebben a tanévben 61 fővel működik. Összességében a tanulók 74%-a veszi igénybe az iskolai étkeztetést, ez 10%-os növekedés az előző tanévhez képest. Az igazolatlan hiányzások visszatartása érdekében már az első hiányzást követően osztályfőnöki figyelmeztetésbe részesülnek a tanulók. Az 5. órát követően a szülők hivatalos levelet kapnak gyermekeik igazolatlan mulasztásáról. Ilyen felszólításra a 2009/2010 es tanévben 27 esetben került sor. Családlátogatásra 21 alkalommal került sor. Több esetben a gyermekkel és a szülővel való megbeszélés hatására újabb mulasztás nem történt. 10 órát meghaladó igazolatlan hiányzás miatt 13 esetben tett az iskola igazgatója feljelentést a jegyző felé. Két szülőt egy gyermeke, három szülőt több gyermeke hiányzásai miatt kellett feljelenteni. A gyermekek hiányzásainak jelzése a gyermekjóléti szolgálat családgondozói felé szóban és írásban is megtörtént. A probléma megoldása érdekében konzultációkra, esetmegbeszélésekre került sor. Két tanuló esetében az igazolatlan mulasztások száma meghaladta az 50 órát. A több éve tartó gondozás ellenére ezek a szülők sem észérvekkel, sem segítségadással, sem szankcionálással nem voltak együttműködésre bírhatók. A szülők a szakemberek segítségét nem fogadták el, vállalásaikat sorozatosan nem teljesítették, szülői kötelezettségeiknek nem tettek eleget. Az igazolt hiányzások csökkentése érdekében cél az egy napos távollétek csökkentése a szülő, orvos bevonása. Az előző tanév tapasztalatai szerint sok az egy napos hiányzások száma. A tanulók gyakran kevés indokkal, szülői kísérlet nélkül fordulnak a gyermekorvoshoz, kihasználva, hogy minden esetben kapnak igazolást. Ezekben az esetekben a fő feladat a szülő, mint partner megnyerése annak érdekében, hogy figyeljenek gyermekeikre, kísérjék el őt az orvoshoz. A megelőzés érdekében azokkal a tanulókkal és szüleikkel akiknél feltűnően sok olt az egynapos hiányzás elbeszélgetést tartott a gyermekvédelmi felelős. A tanév során az osztályfőnökök több esetben is komoly magatartási vagy tanulási problémát jeleztek a gyermekjóléti szolgálat felé. A jelzést követően sor került a tanulóval, szüleivel való beszélgetésre valamint családlátogatásra. Az iskola kompetenciáját meghaladó esetekben szakemberek bevonására került sor nevelési tanácsadó, pszichológus -. Súlyosabb esetekben pszichiátriai vizsgálatkérést kezdeményezett az iskola. A tanév során legnagyobb problémát a tanulók agresszív ön és közveszélyes viselkedése jelentette. A házirend súlyos megsértése miatt a tanulóval és a szülővel történő beszélgetésre, fegyelmi eljárásra került sor több esetben. Egy esetben újra védelembe vételi eljárást kezdeményezett az iskola Az iskola és a szülők kapcsolata még nem működik kielégítően. A szülők jelentős része nem érdeklődik gyermeke iskolai teljesítménye felől, nem vesz részt a szülői értekezleteken, fogadóórákon, iskolai rendezvényeken, fórumokon. 9

10 Az osztályfőnökök elmondása szerint családlátogatáskor szívesen fogadják őket és tanácsaikat, de kevés esetben tesznek eleget ígéreteiknek. Jelenleg nagyrészt a halmozottan hátrányos helyzetű (hhh) gyermek családja nem nyújt higiénikus, nyugodt, kiegyensúlyozott környezetet gyermekei számára. A Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, mint jelzőrendszeri tag az elmúlt évekhez hasonlóan aktívan és eredményesen működik együtt a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulást Tiszalöki Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálatával. A megállapodás szerint együttműködésük hatékony. A problémák felvetését követő gyors intézkedések a személyes, szakmai beszélgetések, konzultációk az információk gyors átadása segítették az iskola gyermekvédelmi munkáját. Az iskolában a cél a gyermekek érdekeinek érvényesítése, jelentős pozitív változás elérése a tanulók magatartásában, tanulmányi eredményességében, a szülők és az iskola együttműködésében. Továbbra is fontos feladat a prevenció és a közös hatékony együttműködés a jelzőrendszer tagjaival. III. 3. Gyermekek átmeneti gondozása A Tiszalöki Református Egyház által működtetett intézményekben a 2010 es évben az Oltalmazó Otthonban átlagban 23 főnek, az Oltalmazó Házban 21 főnek biztosítottak szálláslehetőséget. A családok az ország egészterületéről érkezhetnek az otthonba és az itt tartózkodás időtartama változó ( 1 naptól 18 hónapig ). A családok bekerülésének oka, zömében az elégtelen lakáskörülmények és családi konfliktusok, de jelentett veszélyt hajléktalanná válás valamint bántalmazás is. A korábbi években tapasztalt uzsora, kamatos pénz nem jellemezte a bekerülést, annál inkább a különböző hitelek nem fizetése, elszegényedés. A családok gyermekek létszámát figyelembe véve, ebben az évben is a nagy létszámú három gyermekes vagy a feletti családok voltak a jellemzőek. Egész évben 27 fiú és 35 lány került az otthonba. Az intézményekbe való tartózkodási idő két részre bontható, vannak olyan családok, akik nagyon rövid ideig élnek a számukra felkínált lehetőséggel, míg a másik véglet, hogy a maximális másfél évet az otthonban töltik. Több esetben is előfordult, hogy a kiköltözött ellátottak szerettek volna újra elhelyezést nyerni, de két éven belüli visszaköltözés nem volt. Az elmúlt évekhez viszonyítva a helyzet nem változott. A családok most sem tudnak több mindent hozni, mint ami két táskában elfér. Hiányosak az irataik, nincs megfelelő és elegendő ruházatuk. Együttműködve a védőnőkkel, háziorvossal, óvodákkal, iskolával a dolgozók igyekeznek minden hiányosságot pótolni. Sajnos az elmúlt évben a rendőrséggel is szorosabban együtt kellett működni, mivel egy bentlakó anya ellen kísérelt meg emberölést volt élettársa. A nagyobb biztonság érdekében mindkét intézményt kamerákkal látták el, hogy mind az ott lakók, mind az ott dolgozók emberek mindennapjai védve legyenek. 10

11 IV. JEGYZŐI HATÁS KÖRBEN TETT GYÁMHATÓS ÁGI INTÉZKED ÉS EK: Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszűntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetbe mégis biztosítható, a települési önkormányzat jegyzője a gyermeket védelembe veszi. IV.1.Védelembe vétel Nyilvántartott, védelembe vett kiskorúak száma: 28 gyerek A tárgyévben megszűnt védelembe vett kiskorúak száma: 3 gyerek Ebből: Környezeti okból védelembe vett kiskorúak száma: 4 gyerek Szülőnek felróható magatartási okból védelembe vett kiskorúak száma: 8 gyerek Gyermeknek felróható magatartási okból védelembe vett kiskorúak száma: 3 gyerek Gyermek által elkövetett bűncselekmény miatt: 0 gyerek Családok száma, amelyben a védelembe vett kiskorúak élnek: Védelembe vétel keretében elrendelt intézkedések száma: Ebből: A gyermek egészségét veszélyeztető körülmények megszüntetéséről való intézkedés: A gyermek számára - kifogásolt magatartásának megszüntetése érdekében - magatartási szabályok megállapítása: Szülő figyelmeztetése helytelen magatartásának megváltoztatására: 11 család 28 eset 0 esetben 21 esetben 7 esetben A felülvizsgálatok általánosítható tapasztalata, hogy a védelembe vétel legtöbb esetben nem vezet olyan eredményre, ami lehetővé tenné megszüntetését, azt továbbra is fenn kell tartani. IV. 2. Ideiglenes hatályú elhelyezés Ideiglenes hatályú elhelyezés 2010 évben 0 gyermek V. A VÁROSI GYÁMHIVATAL HATÓ SÁGI INTÉZKEDÉSEI, FELADATAI Ideiglenes hatályú elhelyezések és azt követő döntések: A gyámhatóság által elrendelt ideiglenes hatályú elhelyezések száma: 0 Az ideiglenes hatályú elhelyezést kövező gyámhivatali döntések száma: 0 Átmeneti neveltek adatai: A tárgyévben átmeneti nevelésbe vett kiskorúak száma: 0 December 31-én nyilvántartott átmeneti neveltek: 25 Tartós neveltek adatai: 11

12 December 31-én nyilvántartott tartós neveltek száma: 0 Családi jogállás rendezése: Kiskorúak száma, akiknek családi jogállása a gyámhivatalnál az év folyamán rendeződött: 21 Családba fogadás: Családba fogadott kiskorúak száma: 7 Kapcsolattartás: A tárgyévben kezdeményezett kapcsolattartási ügyek száma: 25 A kapcsolattartást a gyámhivatal szabályozta ( jogerősen befejezett ügyek): 25 Gyámság: Gyámság alatt állók száma összesen: 25 Vagyoni ügyek: Nyilvántartott ingó- és ingatlan tulajdonos kiskorúak: 19 Nyilvántartott ingó- és ingatlantulajdonos száma, akiknek gyámi fenntartásos betétállománya van: 19 Kiskorúak száma, akiknek gyámi fenntartásos betétállományon kívül államilag garantált értékpapírja van: 0 Kiskorúak száma, akiknek gyámi fenntartásos betétállományon kívül életbiztosítási kötvénye van: 0 Kiskorúak száma, akiknek gyámi fenntartásos betétállománya van: 0 Örökbefogadás és felbontás Engedélyezett örökbefogadások száma: 0 Örökbefogadás felbontása: 0 Gyermektartásdíj megelőlegezése: A tárgyév folyamán gyermektartásdíj megelőlegezése iránt indult eljárás: 1 Érintett gyermekek száma: 1 Megelőlegezésre a tárgyév folyamán kifizetett összeg (ezer Ft) VI. ELLENŐ RZÉS év június 21. napján végzett teljes körű célvizsgálatot a Észak Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Nyíregyházi Osztálya a Városi Gyámhivatalban. Az ellenőrzés során a felügyeleti szerv megállapította, hogy a gyámhivatal a feltárt anyagi és eljárási hibák és hiányosságok kivételével a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően jár el tevékenysége jó színvonalú. A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszalöki Szociális Szolgáltató Központban december 09 napján végzett vizsgálat a Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala A jegyzőkönyv összegzésében a következő megállapítások szerepelnek: 12

13 A települési önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást az évi XXXI. törvény 40. (1) és a 96. (1) bekezdéseiben, valamint az R rendelkezéseiben előírtak szerint társulásban más intézmény keretében biztosítja. Az R. 30. (3) bekezdésében rögzítettek nem jutnak érvényre, szakmai egység biztosítása nem valósul meg, csak a gyermekjóléti szolgálat működtetése. A gyermekek átmeneti gondozása és a 0 3 éves gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása megfelelő. A gyermekjóléti szolgáltatás működési engedéllyel rendelkezik, az ellátó intézmény szabályozottsága megfelelő, a működéshez szükséges iratokkal rendelkezik. A gyermekjóléti szolgálat személyi feltételei megfelelnek a vonatkozó jogszabályban előírtaknak. A tárgyi feltételek teljesülnek. Az észlelő és jelzőrendszer működtetése érdekében a szolgálat jogszabályi kötelezettségeiknek minimális hiányossággal ( évente hat szakmaközi megbeszélés összehívása kötelező ) eleget tett, a jelzőrendszer működtetésében a szabadidős program szervezésében a prevenciós és gondozási munkában a szolgálat szakmai munkája megfelelő. Felhívás, illetve javaslat a célvizsgálat alkalmával megállapított hiányosságok megszüntetése érdekében: Fenntartó illetve intézményvezető az SZMSZ pontosítása, Szakmai program átdolgozása. A T iszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás T iszalöki Szociális Szolgáltató Központjában december 20 án tartott ellenőrzést Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Jegyzője. Az ellenőrzés során megállapította, hogy a 2008 évben a szolgálat vezetői munkakörét érintően változás történt, ugyanis novemberétől Szabó Veronika helyett Donkáné Húri Éva látja el a vezetői teendőket. A szolgálatnál 2 fő családgondozó dolgozik november 1 től november 15 ig 7 illetve 6 órában, majd ezt követően 8 órában dolgoznak. Mindkét fő kinevezése határozatlan időre szól. A munkavégzésre szolgáló iroda felszereltsége kiváló. A munkavégzéshez szükséges valamennyi eszközzel ( székek, íróasztal, iratszekrény, számítógép, internet, fax, telefon) rendelkeznek. Az irodán kívüli interjúszoba és konferenciaszoba is található az épületben. A családgondozók a terepmunkát gyalogosan, kerékpárral, illetve saját gépjárművel végzik. Az ellenőrzés során megállapítható, hogy a szolgálat az engedélyben és a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelően működik. A T iszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás T iszalöki Szociális Szolgáltató Központjában december 14. napján végzett ellenőrzés a Gyermekjóléti Központ. Az ellenőrzés során megállapította, hogy a családgondozók a gondozások során többnyire a megfelelő adatlapokat vezetik. Az adminisztráció tartalmát tekintve szép, a bejegyzések informatívak, tartalmasak, a javaslatok szakmailag megalapozottak. Az adatlapok továbbítása időben történik. A gyermekek anyagából pontosan követhető a jelzés érkezésétől a probléma megoldásáig vezeteő szakmai munka. VII. JAVASLATO K, CÉLO K A város számára pszichológiai ellátás megszervezésére lenne szükség, mint ahogy a fejlesztő pedagógus és logopédus szolgáltatása is nagy segítség a pedagógusoknak. Szociális Fórum szervezése Újtelepen és Kisfástanyán, a szülők tájékoztatása az igazolatlan hiányzások következményeiről (új törvény az 50 órát meghaladó hiányzás esetén). A prevenció érdekében iskolarendőr, óvodarendőr program működtetése A rendőrőrsön nagy szükség lenne adminisztrátor foglalkoztatására, hogy legyen, aki fogadja a hívásokat, bejelentéseket, akkor is, amikor a rendőrök kint vannak területen. A szórakozóhelyek közös ellenőrzésének folytatása a fiatalok alkoholfogyasztásának csökkenése érdekében. 13

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. május 31-én tartandó ülésének 2. számú Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2014. április 27.-i ülésére

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület!

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület! Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs.u. 25. B E S Z Á M O L Ó a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. elektronikus példány

K I V O N A T. elektronikus példány elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2012.(V.31.)

Részletesebben

Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Aratóné Perjési Mariann gyámhivatali ügyintéző Véleményezte: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Aratóné Perjési Mariann gyámhivatali ügyintéző Véleményezte: Szociális és Egészségügyi Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2009. május 28-án tartandó ülésére, az 1. számú - Átfogó értékelés az önkormányzat 2008. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról tárgyú

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére 3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATELLÁTÁSÁNAK ÁTFOGÓ

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálata Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Kétpó 2013. Berettyó-Körös Többcélú

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E- mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő- testület 2015. április 29-.i ülésére

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. Tel: 32/362-169. Fax:32/362-305. e-mail:titkarsag@matraterenye.hu A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Tura város önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól Ellátási terület, személyi feltételek Debrecen város északi része Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

2. Szakmai tevékenység

2. Szakmai tevékenység Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő- és Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Decs Nagyközségben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 A gyermekjóléti szolgáltatás célcsoportja Az ellátási területen élő gyermekek és szüleik, a veszélyeztetett gyermekek,

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27 2.sz. Melléklet Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat 5420 Túrkeve, Széchenyi út 27 Tel.:56-554-354 Kétpói telephely 5411 Kétpó, Almásy

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. május 30-án tartandó ülésének 3. számú - Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról - tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

A tankötelezettség teljesítéséről újra

A tankötelezettség teljesítéséről újra A tankötelezettség teljesítéséről újra 2012. március 22. dr. Rácz Julianna DMJV PH Családvédelmi Osztály vezetője Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén a) első mulasztás: szülő értesítése b) ismételt

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 Célja: Gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOK, FŐ TÉR. TELEFON + FAX: + E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének. április havi ülésére Tárgy: Az önkormányzati feladatkörbe tartozó

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010.

GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010. Körjegyzőség Melléklet a 48/2011.(VIII.17.) Kt. sz. határozathoz Mátraterenye-Mátraszele-Nemti 3152 Nemti, Kossuth út 28. GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010. Tisztelt

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban:

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban: 29 I. számú melléklet 1. számú táblázat 0-18 éves gyermekek korcsoport szerinti megoszlása 2004. év 2005. év korosztály férfi (fő) nő (fő) összesen férfi (fő) nő (fő) összesen 0-2 éves 2265 2122 4387 2364

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

8. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

8. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 8. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@somogy.hu Szám: T á j é k o z t a t ó A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére

Részletesebben

Nyáregyháza Község Önkormányzatának

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Nyáregyháza Község Önkormányzatának 9/2006. (VI.21.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I-1- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Szakmai feladataink közül továbbra is a legfontosabbak: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

Részletesebben

BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATELLÁTÁSÁNAK ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE

BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATELLÁTÁSÁNAK ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATELLÁTÁSÁNAK ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. (6) bekezdése írja elő

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Szelevény Község Önkormányzatának 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében. 2014. szeptember 23.

A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében. 2014. szeptember 23. A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében 2014. szeptember 23. Szempontsor Eddigi tapasztalatok: Teljes körű adatszolgáltatás a gyámhivatalok felé Egyre jobb minőségű,

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA

A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA 2. sz. melléklet A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA Név:. Születési hely:. Születési idő:... Anyja neve:. Lakcím: település: utca/házszám: irányítószám: Értesítési cím (ha eltér a lakcímtől): település: utca/házszám:

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. átfogó értékelése 2011.

Hegyesd község Önkormányzata. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. átfogó értékelése 2011. Hegyesd község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése 2011. Tisztelt Képviselőtestület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben