Az OKKR szintjei és szintleírásai 6 8. szint

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az OKKR szintjei és szintleírásai 6 8. szint"

Átírás

1 TÁMOP / A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése Az OKKR szintjei és szintleírásai 6 8. szint Készítette: Bókay Antal Pillérvezető: Elemiprojekt-vezető: Alprojekt: Elemi projekt: Feladat sorszáma: Dátum: április 18. Temesi József Falus Iván Országos Képesítési Keretrendszer 3. Az OKKR felsőoktatási szintjei leírására vonatkozó javaslat elkészítése

2 Tartalomjegyzék Bevezető. 3 A deskriptorok leírási szintjének átfogó elvei. 3 A felsőoktatás szintjei és szintleírásai. 4 Az OKKR 6. szintje. 5 Az EFT KKR metarendszere a 6. szintre. 5 Az EKKR 6. szint javaslatai. 5 OM rendelet alapképzésre vonatkozó kimeneti leírása. 6 Az OKKR 6. szintjének deskriptorai. 6 Tudás/ismeret. 6 Készségek, képességek. 7 Attitűdök/nézetek. 7 Autonómia és felelősségvállalás. 7 Az OKKR 7. szintje. 7 Az EFT KKR metarendszere a 7. szintre. 8 Az EKKR 7. szint javaslatai. 8 OM rendelet mesterképzésre vonatkozó kimeneti leírása. 8 Az OKKR 7. szintjének deskriptorai. 9 Tudás/ismeret. 9 Készségek, képességek. 9 Attitűdök/nézetek. 10 Autonómia és felelősségvállalás. 10 Az OKKR 8. szintje. 10 Az EFT KKR metarendszere a 8. szintre. 10 Az EKKR 8. szint javaslatai. 11 Az OKKR 8. szintjének deskriptorai. 11 Tudás/ismeret. 11 Készségek, képességek. 11 Attitűdök/nézetek. 11 Autonómia és felelősségvállalás. 12 A 6 8. szint deskriptorainak összefoglaló táblázata. 12 2

3 Bevezető A TÁMOP pályázat 3. sz. elemi projektje az Országos Képesítési Keretrendszer legfelső szintjének a megfogalmazását tűzte ki célul. Ez a szint az EKKR metarendszerét fordítja le, illetve inkább újraírja, transzformálja egy párhuzamos nemzeti szinten. Az EKKR metarendszer, azaz egy olyan átfogó és általános leírási szint, amely rögzíti az Európai Felsőoktatási Térség tanulási-oktatási aktivitásának, tudásmenedzsmentjének tanulási eredmények szempontjából megfogalmazott legátfogóbb célkitűzéseit. Az Országos Képesítési Keretrendszer egyik irányból hasonlóképpen metarendszer, ez lehet majd a magyar metarendszer, mert azok a deskriptorok, amelyek a TÁMOP jelen kutatása keretében lettek/ lesznek kialakítva nem szakmaspecifikusak, hanem képesítésiszint-specifikusak. A következő lebontási szint az, amely ma a felsőoktatásban az ún. KKK-k szintje, már nem metarendszer lesz, mert szakmai sajátosságok szempontjából definiálja a felsőoktatás bizonyos területei elvárt tanulási kimeneteit. Az OKKR ezen átfogóbb, metajellegű formáját előzetes szakértői munka során határozták meg, ennek elveit tartalmazza Falus Iván vitaindítója. A vitaindító meghatározta: 1. a rendszer formális szerkezetét (vertikális) szintjeit (ciklusok); 2. vázolja horizontális tagolódását (tudás/ismeret, készségek stb.); 3. és különösképpen: definiálja az egész rendszer elvi, szemléleti jellegét, kompetenciaalapúságát. A deskriptorok leírási szintjének átfogó elvei Az elmúlt években rendszeresen elhangzott a kimeneti oktatásszervezés meghatározó jelentősége, az Európai Képesítési Keretrendszer legfontosabb jellemzője és elvárása a tanulási eredményeket megfogalmazó, kimeneti szempontú oktatástervezés. A magyar felsőoktatásban a különböző oktatásmenedzsment dokumentumok (minisztériumi és kormányrendeletek, MAB-elvárások, űrlapok) tartalmaztak kimeneti elemeket, ezek az oktatási folyamat szervezésébe nem épültek be, csak mintegy érthetetlen külső díszítményként jelennek meg. Ennek egyik oka mindenképpen az, hogy az oktatási folyamat tervezését végzők és az ennek nyomán született, illetve ezt megalapozó rendeletek nem értették és nem fogadták el a kompetenciaalapú tervezés, irányítás lényegi, megalapozó szerepét. A kompetencia egy új képzési filozófia, egy új pedagógiai szemléletmód alapszava, programadó kifejezésként nem pusztán egy új elméleti-gyakorlati terminus, hanem egy jelentős személyes-társadalmi aktivitási terület programadó, diszkurzusmeghatározó fogalma. A XX. század második felének oktatással-neveléssel foglalkozó gondolkodásában nyomon követhetők azok a fázisok, elméletek, amelyek ennek az új (korábbi kezdemények nyomán mintegy húsz éve és az elmúlt húsz évben megfogalmazott) szemléletmódhoz vezettek. A behaviorizmus a világban aktív ember belső szerveződése kapcsán épített ki képzési-nevelési elképzelést, ennek sokkal komplexebb változatát fejlesztette ki a strukturalizmus (pl. Piaget), majd a kompetenciafogalmat felvető, felépítő kognitív pszichológia/pedagógiai következett. A behaviorista elképzeléshez mérten a kognitív megközelítés abban radikálisan új, hogy az ember relációjában és nem elsősorban magában az emberben rekonstruálja a világelsajátítás és az önépítés folyamatát és fejlesztési irányítása lehetőségeit. A kompetencia ilyen relációs alapfogalom, arról szól, hogy a személy és a világ (tárgyak, más emberek és önmaga) viszonyában, közvetítésében milyen releváns relációk alakulnak ki, kell hogy kialakítódjanak. A kompetencia nem a személy viselkedését értelmezi, hanem a személy 3

4 életaktivitása és valami külső, társadalmi komplexum, lehetőség, elvárás közötti viszonyt, és ennek a viszonynak adja szintekre, területekre, viszonytípusokra vonatkozó fenomenológiai leírását. A felsőoktatás kompetenciaalapú újraírásának elveiről, gyakorlatáról a TÁMOP keretén belül (Gönczi Éva, Derényi András Temesi József és mások írásai) és az elmúlt években másutt is (pl. a Temesi József által vezetett os projektben) sok átfogó anyag készült, ezek következtetéseit nagyon fontos lenne (akár utólagosan is) alaposan beépíteni a mostani feladatba, a deskriptorok rendszerének kidolgozásába. Az a közeg (a felsőoktatásban oktatók és vezetők), amely hivatott lenne egy ilyen radikálisan új szempontú, logikájú oktatástervezés és oktatás kialakításában nemhogy teljesen tájékozatlan a deskriptorok rendszerének elveiről, az Európai és az Országos Képesítési Keretrendszer jellegéről, céljairól, hanem alapvetően félretájékozott, és a XIX. századi tudományosság, tudományfilozófia mentén próbálja meghatározni a felsőoktatási képzések karakterét, és eleve elutasítóan, elszörnyedve tekint egy kimeneti szempontú építkezés, minőségbiztosítás lehetőségére. A szintleírások további hasznosulásához, szakalapítási és szakindítási szintre történő lebontásához már különböző szakterületek meglehetősen nagy létszámú szakértőjének hozzáértő együttműködésére van szükség. Jelenleg nem az az elsődleges gond, hogy az ilyen vagy olyan szintleírásokat nem fogadják el, hanem az, hogy a szintleírások mögötti koncepció teljesen idegen vagy elfogadhatatlan, vagy legalábbis ismeretlen a felsőoktatás szereplői számára. Ezért a felsőoktatási szintleírásokat rövid, magyarázó szerepű európai háttérrel próbálom alátámasztani, és idézem a 2005-ös OM rendelet kimeneti követelményeit is. A felsőoktatás szintjei és szintleírásai Az európai felsőoktatásban egy-két évtizede néhol már Bologna előtt és igazán rangos egyetemi kultúrájú nemzeti felsőoktatásokban megindult az a folyamat és átalakulás, amely a napi működés szintjén általánossá, sőt kizárólagossá tette az új képzési filozófiát. Ennek eredményeként ma már több helyen hosszabb időhátterű képzési tapasztalat halmozódott fel a kimeneti szempontú, képesítési követelményeket kijelölő felsőoktatási működés kapcsán. A kompetenciaalapú felsőoktatás a bolognai egyezmény elvei között még nem szerepelt, de az utóbbi évek miniszteri találkozóiban egyre fontosabbá vált, és most talán a mobilitás kérdése mellett ez a leghangsúlyosabb közös európai fejlesztési feladat. A bergeni (2005-ös) miniszteri találkozót záró nyilatkozat például a tanulási eredmények témáját a következőképpen fogalmazta meg: Elfogadjuk az Európai Felsőoktatási Térségen belüli képesítésekre vonatkozó átfogó keretrendszert, amely három képzési ciklusból (beleértve az egyes nemzeti sajátosságok figyelembevételével a nem minden esetben felsőfokú végzettséget adó képesítések megszerzésének lehetőségét), az egyes ciklusokra vonatkozó, tanulási eredményeken és kompetenciákon alapuló általános jellemzőkből, valamint az első és a második ciklus kredittartományaiból áll. Elkötelezzük magunkat az EFT átfogó keretrendszeréhez illeszkedő nemzeti képesítési keretek 2010-ig történő kidolgozása, illetve e munka 2007 előtti megkezdése mellett. Ennek a feladatnak a teljesítéséhez születtek előbb átfogó elvek (az ún. Dublin deskriptorok), majd résztémákhoz, szakterületekhez kapcsolódó projektek (Tuning-programok), végül megszülettek az EU egészére vonatkozó közös irányelvek is. Fontos, hogy a felsőoktatás ebben meglehetősen önállóan lépett, és az átfogó, a teljes iskolázásra és különösképpen az élethosszig tartó tanulás elvére alapuló képesítési keretrendszerbe már jelentős előmunkálatok hátterével lépett be. A bolognai folyamat keretében 2005-re született meg egy kizárólag a felsőoktatással foglalkozó képesítési keretrendszer, az Európai Felsőoktatási Térség Képesítési Keretrendszere (EHEA QF magyarul EFT KKR), melynek kiinduló pontja volt a Bologna folyamat egyik alapelemeként elgondolt többszintű felsőoktatás, előbb a bachelor és master, később a bachelor-master-doktori szintek szétválasztása és kimeneti szempontú, tanulási eredményekre alapuló megfogalmazása nyarán fogadta el az Európa Parlament és Tanács az élethosszig tartó tanulás képesítési keretrendszerét, amit Európai Képesítési Keretrendszerként em- 4

5 legetünk. Ez már nyolc szintet tartalmaz, amelyből az utolsó három az, amely elsősorban a felsőoktatásra vonatkoztatható. Az EFT-KKR és az EKKR felsőoktatáshoz kapcsolható része alapjában hasonlít egymásra, de vannak köztük különbségek. Az EKKR esetében lényeges, hogy nem képzési szinteket vett alapul (tehát nem úgy gondolkodott, hogy van alapképzés és mesterképzés, és azt miként lehet leírni), hanem kimeneti elvárási szinteket (lehetséges, elvárt kimeneti típusokat) írt le, amihez aztán többé-kevésbé jól kapcsolhatók az adott felsőoktatási rendszerben szokásos végzettségek. A magyar felsőoktatásra vonatkoztatható deskriptorok esetében is lényeges kérdések merültek fel, az FSZ-képzések vagy éppen a szakirányú továbbképzések elhelyezése kapcsán. Az OKKR 6. szintje A 6. szint deskriptorai a magyar felsőiktatási folyamatban elsősorban az alapképzésre vonatkoznak. A deskriptorok karakterét úgy kell kialakítani, hogy azok le tudják fedni egyrészt a felsőoktatás első szintjének tömegesedéséből származó sajátos, a korábbi magyar felsőoktatásban nem észlelhető kimeneti elvárásokat. E képzési szakasz, a korábbi speciális, szakmai célokkal szemben ma átfogóbb tudást, alapvetőbb készségeket és képességeket kell kialakítson. A kétszintű képzés kialakításakor az alapképzés sajátos karakterét, elvárásait nem igazán tartották szem előtt a KKK-k és a tantervek kidolgozói. Valószínű, hogy a képzési szintek közül a felsőoktatásban ezen a szinten van a legnagyobb különbség a jelenlegi helyzet és az EKKR hátterű szintleírás között. A 6. szint deskriptorai, szintleírása kapcsán fontos tudni, hogy nem kizárólag az alapképzésre vonatkoztatható, hanem fontos komponense lehet az FSZ-képzések kreditjeinek közel harmada, de legalább negyede esetében. Az EFT KKR metarendszere a 6. szintre Sikeres befejezését tanúsító képesítést azoknak a hallgatóknak lehet odaítélni, akik»» valamely tanulmányi területen olyan tudásról és megértésről tettek tanúbizonyságot, amely az általános középfokú oktatásra épül, amelynek a szintje tipikusan a magas szintű tankönyvek alkalmazásával jellemezhető, és megjelennek benne a kérdéses szakterület élvonalából származó tudás bizonyos aspektusaira is;»» képesek az elsajátított tudás és megértés alkalmazására olyan módon, ami a munkájuk, illetve szakmájuk professzionális megközelítését jelzi, és olyan kompetenciával rendelkeznek, amit tipikusan a szakterületükön belüli érvelés és problémamegoldás képessége bizonyít;»» képesek azoknak a releváns adatoknak az összegyűjtésére és értelmezésére (többnyire a szakterületükön belül), amelyek alapján ítéletet tudnak alkotni társadalmi, tudományos vagy etikai kérdésekről;»» képesek az információk, gondolatok, problémák és megoldások kommunikálására, szakmai és nem szakmai közönség felé egyaránt;»» rendelkeznek azokkal a tanulási képességekkel, amelyek a nagyfokú autonómiával végzendő további tanulmányok folytatásához szükségesek. Az EKKR 6. szint javaslatai»» Valamely munka- vagy tanulmányi terület magas szintű ismerete, elméletek és elvek kritikai megértésével. 5

6 »» Szakmai magabiztosságot és az innovációt bizonyító magas szintű készségek, amelyek egy specializálódott munka- vagy tanulmányi területen összetett és előre nem látható problémák megoldásához szükségesek.»» Összetett technikai vagy szakmai tevékenységek vagy projektek vezetése, felelősség vállalása a döntéshozatalért előre nem látható munka- vagy tanulmányi helyzetekben felelősség vállalása egyének vagy csoportok szakmai fejlődésének irányításáért. OM rendelet alapképzésre vonatkozó kimeneti leírása Alapképzésben alapfokozatot az szerezhet, aki a) a képzés során az ismereteket illetően bizonyította, hogy»» a képzési területéhez tartozó ismereteket elsajátította, és olyan ismereteket szerzett, amelyek alapján az adott és más képzési területen folyó mesterképzésbe léphet;»» képes a választott képzési ág összefüggésein kívül eső alapfogalmak és alapelvek önálló elsajátítására, alkalmazására és egy adott munkakörben való felhasználására;»» ismeri a tanulmányi területre érvényes ismeretszerzés módjait, a legfontosabb ismeretszerzési forrásokat;»» képes eldönteni, hogy egy adott problémát milyen megközelítésben lehet megoldani, és ez adott esetben milyen mértékben alkalmas a probléma sikeres megoldására; b) ismereteit illetően alkalmas»» szakképzettségének megfelelő munkakör ellátására;»» az információk kritikus elemzésére és sokoldalú feldolgozására;»» idegen nyelven és az informatika legújabb eszközeivel is hatékonyan kommunikálni, és az információkat, érveket és elemzéseket különböző nézőpontok szerint bemutatni;»» a képzési ágon belül elsajátított problémamegoldó technikák hatékony alkalmazására;»» önálló továbbtanulással vagy szervezett továbbképzések segítségével meglévő készségei fejlesztésére és olyan új kompetenciák elsajátítására, amelyek segítségével alkalmassá válhat egy szervezeten belül felelősségteljes munkakör vállalására;»» a tanulást illetően képes összefüggő szöveg, valamint vizuális jelekkel, tipográfiai eszközökkel, ikonokkal tagolt szövegek, táblázatok, adatsorok, vizuális szövegek (mozgó-, állóképek, térképek, diagramok stb.) megértésére, értelmezésére;»» saját tanulási folyamatainak hatékony megszervezésére;»» a legkülönbözőbb tanulási források felhasználására; c) a szakmai attitűdök és magatartás terén rendelkezik»» olyan személyes tulajdonságokkal és együttműködési készséggel, amelyek a személyes felelősséget és az egyéni döntéshozatalt is megkövetelő munkakörökhöz szükségesek;»» minőségtudattal és sikerorientáltsággal;»» saját tevékenysége kritikus értékelésének képességével;»» értékek kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartással. Az OKKR 6. szintjének deskriptorai Tudás/ismeret»» Egy adott tanulmányi és/vagy szakterület tárgykörének, minőségi és mennyiségi jellemzőinek, irányainak és határainak alapozó és átfogó ismerete 6

7 »» Az adott szak, ill. tanulmányi terület legfontosabb összefüggéseinek, elméleteinek és az ezeket felépítő terminológiának az ismerete és használata»» Ismeri és alkalmazni tudja szakterületének megalapozó ismeretszerzési és problémamegoldási módszereit Készségek, képességek»» Képes az adott szakterület ismeretrendszerét alkotó elképzelések alapfokú analízisére, az öszszefüggések szintetikus megfogalmazására és adekvát értékelő tevékenységre»» Képes rutin szakmai problémák azonosítására, és azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására»» Ismeri és képes használni, megérteni szakterületének jellemző írásműfajait, számitástechnikai, könyvtári forrásait, alapvető textbookjait.»» Rendelkezik a szakterület alkalmazhatósági (employability) elvárásainak megfelelő készségekkel»» Kiszámítható, jól körülhatárolt kontextusokban képes standard eljárások egy meghatározott körének gyakorlati alkalmazására Attitűdök/nézetek»» Ismeri és vállalja szakmája alapvető világképét, érti az adott szakterület személyes vonatkozásait és társadalmi szerepét»» Képes szakmája átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati működése alapvető jellemzőinek hiteles közvetítésére, átadására»» Rendelkezik olyan érdeklődéssel és tanulási képességgel, mely a további képzés és önképzés alapjaként működhet»» Képes erősségei és gyengeségei felmérésére, döntően mások által meghatározott kritériumok alapján Autonómia és felelősségvállalás»» Önállóan képes átfogó, megalapozó szakmai kérdések végiggondolására, adott források alapján történő kidolgozására és a szakmát megalapozó nézetek felelősségteljes vállalására»» Alapfokú kooperáció és felelősségvállalás mások adott területen folyó munkájáért, a különféle erőforrásokkal való gazdálkodásért»» Együttműködés és felelősség az adott szakterület képzett szakembereivel, tanáraival»» Az adott szakterület etikai kérdéseinek, morális problémáinak tudatosítása, az adott szakma etikájának követése Az OKKR 7. szintje A magyar felsőoktatás szempontjából ez a szint meglehetősen jól meghatározható diploma és képzési időszak szempontjából: ez a mesterképzés. A mesterképzés kimeneti elvárásai állnak talán legközelebb a hagyományos egyetemi képzések elvárásaihoz, természetesen kimeneti szempontból tanulási eredményeken keresztül fogalmazódnak meg. 7

8 Ennek a szintnek is van eltérő képzési formája: valószínű erre a szintre kellene tervezni a a jelenleg a rendszerből kimaradt szakirányú továbbképzéseket, speciális posztgraduális képzéseket, továbbképzéseket. Az EFT KKR metarendszere a 7. szintre Sikeres befejezését tanúsító képesítést azoknak a hallgatóknak lehet odaítélni, akik»» tipikusan az első cikluson alapuló, azt kiterjesztő és továbbfejlesztő tudásról és megértésről tettek tanúbizonyságot, amely alapul szolgál és lehetőséget teremt az eredetiségre a gondolatok kifejlesztésében és/vagy alkalmazásában, gyakran kutatási környezetben;»» képesek az elsajátított tudás, megértés és problémamegoldó képesség alkalmazására új vagy szokatlan környezetben is, a szakterületükhöz kötődő tágabb (vagy multidiszciplináris) kontextusokban is;»» képesek a tudás integrálására és komplexitásának kezelésére, az ítéletalkotásra hiányos, korlátozott információk birtokában is, akkor is, ha az a tudás alkalmazásával kapcsolatos társadalmi és etikai felelősségre való reflektálást is magában foglalja;»» képesek a következtetéseik, valamint az azokat megalapozó tudás és érvelés világos és egyértelmű kommunikálására, szakmai és laikus közönség felé egyaránt;»» rendelkeznek az ahhoz szükséges tanulási képességekkel, hogy további tanulmányaikat autonóm módon, nagyrészt külső irányítás nélkül végezhessék. Az EKKR 7. szint javaslatai»» kiemelten szakosodott tudás, részben valamely munka- vagy tanulmányi terület legfrissebb fejleményeinek ismeretével, amely eredeti megközelítések és/vagy kutatások alapjául szolgálhat kritikus tudatosság a tudáshoz kapcsolódó kérdésekben valamely munka- vagy tanulmányi területen, valamint különböző területek kapcsolódásainál»» a kutatásban és/vagy az innovációban új tudás és eljárások kifejlesztéséhez, valamint a különböző területekhez tartozó tudás integrálásához szükséges, szakosodott problémamegoldási készségek»» összetett, előre nem látható és új stratégiai megközelítéseket igénylő munka- vagy tanulási kontextusok vezetése és átalakítása, felelősség vállalása a csoport szakmai tudásához vagy gyakorlatához való hozzájárulásért és/vagy stratégiai teljesítményének értékeléséért OM rendelet mesterképzésre vonatkozó kimeneti leírása Mesterképzésben mesterfokozatot az szerezhet, aki a) a képzés során az ismereteket illetően bizonyította, hogy»» felkészült tanulmányi területén az ismeretek rendszerezett megértésére és elsajátítására, illetve a tudományterületről vagy a megszerzett tapasztalatból származó információk, felmerülő új problémák, új jelenségek kritikus feldolgozására;»» ismeri saját kutatásaihoz vagy tudományos munkájához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat;»» eredeti látás- és gondolkodásmóddal és megfelelő absztrakcióval rendelkezik a tudományág mélyebb összefüggéseinek megértésében, a megszerzett tudás alkalmazásában és gyakorlati hasznosíthatóságában, valamint a problémamegoldó technikák felhasználásában;»» képes a tudományágában a tudományos kutatások és a különböző módszerek értékelésére, önálló kritika megfogalmazására és szükség esetén alternatív megoldások felvetésére; 8

9 b) ismereteit illetően alkalmas»» rendszerszerűen és kreatívan új és összetett témakörökkel foglalkozni, helytálló bírálatot vagy véleményt megfogalmazni, döntést hozni, és az ebből adódó következtetéseket levonni és közérthetően bemutatni;»» a megoldandó problémák megértésére, önálló megoldására és eredeti ötletek felvetésére;»» szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani feladatokat;»» a képzési terület belső törvényszerűségeinek mélyebb megismerésére és önművelésre;»» az egyéni tudás, ismeret elmélyítésére, bővítésére; c) a szakmai attitűdök és magatartás terén rendelkezik»» a munkakörhöz szükséges olyan tulajdonságokkal, amelyek alapján képes együttműködésre, kezdeményezésre és személyes felelősségvállalásra, döntéshozatalra, szakmai önképzésre;»» saját tevékenysége kritikus értékelésének képességével;»» értékek kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartással. Az OKKR 7. szintjének deskriptorai Tudás/ismeret»» Egy adott tanulmányi és/vagy szakterület átfogó tárgykörének általános és specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határinak átfogó és részletes ismerete»» Az adott szak, ill. tanulmányi terület összefüggéseinek, elméleteinek és az ezeket felépítő terminológiának részletes, belső összefüggéseikben, ellentmondásaikban is megfogalmazódó ismerete és használata»» Ismeri és alkalmazni tudja szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit, absztrakciós technikáit, az elvi kérdések gyakorlati vonatkozásainak kidolgozási módjait Készségek, képességek»» Képes az adott szakterület ismeretrendszerét alkotó elképzelések különböző területeinek részletes analízisére, az átfogó és speciális összefüggések szintetikus megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő tevékenységre»» Képes speciális szakmai problémák azonosítására, és azok megoldásához szükséges részletes elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására»» Bekapcsolódás kutatási, fejlesztési projektekbe»» Magas szinten ismeri a szakterület ismeretközvetítési technikáit, publikációs forrásait képes ezek magyar és idegen nyelvű feldolgozására»» Képes a szakterületének egyes résztémáiról önálló, magas szakmai szintű, szaktudmányos formájú összefoglalók, elemzések készítésére»» Rendelkezik a szakterület alkalmazhatósági (employability) elvárásainak megfelelő készségekkel»» Különböző bonyolultságú és különböző mértékben kiszámítható kontextusokban képes a módszerek és technikák széles körének gyakorlati alkalmazására 9

10 Attitűdök/nézetek»» Ismeri és vállalja azokat az átfogó és speciális viszonyokat, érzéseket, amelyek szakterülete sajátos karakterért személyes és közösségi szerepét alkotják»» Képes szakmája összefoglaló és részletezett problémaköreinek saját személyén keresztül történő megértésére és hiteles közvetítésére»» Rendelkezik olyan érdeklődéssel és tanulási képességgel, mely a további képzés és önképzés alapjaként működhet»» Képes erősségei és gyengeségei felmérésére, a bevett vélemények érvényes megkérdőjelezésére, saját ítéletalkotásra, és ítéletalkotási kritériumainak kialakítására Autonómia és felelősségvállalás»» Jelentős mértékű önállóság átfogó és speciális szakmai kérdések kidolgozásában, szakmai nézetek képviseletében, indoklásában»» Kezdeményező szerep és magas szintű kooperáció másokkal együtt végzett szakmai munkában, felelősség a kooperatív társak munkájáért és az erőforrásokkal való gazdálkodásért»» Együttműködés és bizonyos kérdésekben egyenrangú partneri kooperáció a terület szakembereivel, tanáraival»» Az adott szakterület etikai kérdéseinek, morális problémáinak aktív, alkotó végiggondolása és képviselete Az OKKR 8. szintje A képesítési keretrendszer legfelső szintje elsősorban a doktori képzés. Ennek integrálása, mint harmadik, illetve nyolcadik szint beépítése a bolognai folyamatban az európai fórumokon is meglehetősen későn, jóval az előző két szint kitalálása után kezdődött. A 2005-ös OM rendelet még nem vett tudomást a doktori képzésről, és ma Magyarországon a doktori képzéshez nem készültek KKK-k. A 8. szint megfogalmazásában a legfontosabb, hogy egy legfelső, felfelé voltaképpen nyitott kimeneti követelményű deskriptor rendszert kell megadni. Az EFT KKR metarendszere a 8. szintre Sikeres befejezését tanúsító képesítést azoknak a hallgatóknak lehet odaítélni, akik»» bizonyították, hogy képesek egy számottevő kutatási folyamat koncepciójának elgondolására, megtervezésére, végrehajtására és alkalmazására, a megfelelő tudományos integritással;»» eredeti kutatási eredménnyel járultak hozzá a tudás határainak tágításához egy nagy terjedelmű munka megalkotásával, amelynek részei hazai vagy nemzetközi hivatkozott publikációban is testet öltenek;»» képesek új és komplex gondolatok kritikai elemzésére, értékelésére és szintézisére;»» a szakterületükhöz tartozó kérdésekről képesek kommunikálni a kollégáikkal, a tágabb akadémiai közösséggel és általában a társadalommal;»» várható, hogy akadémiai vagy szakmai munkájukkal hozzájárulnak a technológiai, társadalmi vagy kulturális haladáshoz a tudásalapú társadalomban. 10

11 Az EKKR 8. szint javaslatai»» a tudás jelenlegi határait feszegető ismeretek valamely munka- vagy tanulmányi területen és a területek kapcsolódásainál»» a kutatás és/vagy az innováció kritikus problémáinak megoldásához, valamint a létező tudás vagy szakmai gyakorlat kiterjesztéséhez és újradefiniálásához szükséges legmagasabb szintű és legspecializáltabb készségek és technikák, többek között a szintetizálás és az értékelés képessége»» a munka- vagy tanulmányi kontextus beleértve a kutatást élvonalában új elképzelések vagy folyamatok kifejlesztésénél mutatott kiemelkedő tekintély, innovációs képesség, autonómia, tudományos és szakmai feddhetetlenség és folyamatos elkötelezettség Az OKKR 8. szintjének deskriptorai Tudás/ismeret»» Rendelkezik egy adott tanulmányi és/vagy szakterület tárgykörének, általános és specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott összefüggéseinek kutatási szintű ismeretével»» Képes az adott szak, ill. tanulmányi terület összefüggéseinek, elméleteinek és az ezeket felépítő fogalmi rendszernek, terminológiának megértésére és részletes, belső összefüggéseikben, ellentmondásaikban is megfogalmazódó egyéni kutatási területén történő önálló, kreatív használatára»» Képes speciális, előre nem látható szakmai problémák azonosítására, és azok megoldásához szükséges kutatási szintű részletes elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására, új összetett, absztrakt fogalmak és összefüggésrendszerek bevezetésére»» Képes a tiszta és/vagy alkalmazott tudományterületen kutatást végezni, új technikákat és megközelítéseket kialakítani. Készségek, képességek»» Képes az adott szakterület ismeretrendszerét alkotó elképzelések különböző területeinek részletes és kreatív analízisére, átfogó és speciális összefüggések szintetikus új szemléletű megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő és kritikai tevékenységre.»» Ismeri és alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos ismeretszerzési és problémamegoldási módszereit, absztrakciós technikáit, képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati vonatkozásainak kreatív kidolgozására.»» Képes új projektek tervezésére, futtatására»» Szakterületéhez tartozó ismeretszerzési módok, informatikai lehetőségek és rendszerek kratív, alkotó-fejlesztő használata Attitűdök/nézetek»» Speciális szempontból aktívan, alkotó módon járul hozzá a szakterület átfogó világképéhez, képviseli és saját témájához kapcsolódva továbbfejleszti azokat a relációkat, amelyek a szakterület sajátosságából következően járulnak hozzá az emberi önteremtés folyamatához 11

12 »» Képes szakterülete szempontjából lényeges új viszonyok, a személyes és közösségi lét szempontjából releváns átfogó összefüggések felépítésére és közvetítésére»» Rendelkezik olyan érdeklődéssel és tanulási képességgel, mely lehetővé teszi a szakterület jelen pillanatban még átláthatatlan, előjelezhetetlen kutatási problémáinak azonosítását és megoldását»» Képes erősségei és gyengeségei felmérésére, a szaktudomány autoritásai által képviselt vélemények érvényes megkérdőjelezésére, saját ítéletalkotásra és ítéletalkotási kritériumainak kialakítására Autonómia és felelősségvállalás»» Alkotó, kreatív önállósággal épít ki és kezdeményez új ismeretterületeket és gyakorlati megoldásokat»» Vezető szereppel és magas szintű kooperációval képes részt venni az elméleti és gyakorlati kérdések kidolgozásában»» Képes egyenrangú, vitapartneri szerepre a terület szakembereivel és tanáraival»» Képes szakmája elméleti és gyakorlati kérdései kapcsán új etikai, morális kérdések felvetésére és megválaszolására A 6 8. szint deskriptorainak összefoglaló táblázata Kompetenciák Tudás/ ismeret Képességek/ készségek 6. szint Egy adott tanulmányi és/vagy szakterület tárgykörének, minőségi és mennyiségi jellemzőinek, irányainak és határainak alapozó és átfogó ismerete Az adott szak, ill. tanulmányi terület legfontosabb összefüggéseinek, elméleteinek és az ezeket felépítő terminológiának az ismerete és használata Ismeri és alkalmazni tudja szakterületének megalapozó ismeretszerzési és problémamegoldási módszereit Képes az adott szakterület ismeretrendszerét alkotó elképzelések alapfokú analízisére, az összefüggések szintetikus megfogalmazására és adekvát értékelő tevékenységre Képes rutin szakmai problémák azonosítására, és azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására Ismeri és képes használni, megérteni szakterületének jellemző írásműfajait, számitástechnikai, könyvtári forrásait, alapvető textbookjait Rendelkezik a szakterület alkalmazhatósági (employability) elvárásainak megfelelő készségekkel Kiszámítható, jól körülhatárolt kontextusokban képes standard eljárások egy meghatározott körének gyakorlati alkalmazására Nézetek/ attitűdök Autonómia és felelősségvállalás Ismeri és vállalja Önállóan képes átfogó, szakmája alapvető világképét, megalapozó szakmai érti az adott kérdések végiggondo- szakterület személyes lására, adott források vonatkozásait és társadalmi alapján történő kidol- szerepét gozására és a szakmát megalapozó nézetek felelősségteljes vállalására Képes szakmája átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati működése alapvető jellemzőinek hiteles közvetítésére, átadására Rendelkezik olyan érdeklődéssel és tanulási képességgel, mely a további képzés és önképzés alapjaként működhet Képes erősségei és gyengeségei felmérésére, döntően mások által meghatározott kritériumok alapján Alapfokú kooperáció és felelősségvállalás mások adott területen folyó munkájáért, a különféle erőforrásokkal való gazdálkodásért Együttműködés és felelősség az adott szakterület képzett szakembereivel, tanáraival Az adott szakterület etikai kérdéseinek, morális problémáinak tudatosítása, az adott szakma etikájának követése 12

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja Új, európai úton a diplomához A magyar felsőoktatás modernizációja 1 Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári Éva

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat A TÁMOP 4.1.2-08/1/B pályázat 13. "Módszertani sztenderdek kidolgozása a pedagógusjelöltek pályaalkalmasságára és a képzés eredményességére irányuló kutatásokhoz" című alprojekt 2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

Szakmai besza molo a Magyar Ke pesí te si keretrendszer bevezete se cí mű szakmai konzűlta cio val egybeko to tt konferencia ro l

Szakmai besza molo a Magyar Ke pesí te si keretrendszer bevezete se cí mű szakmai konzűlta cio val egybeko to tt konferencia ro l Szakmai besza molo a Magyar Ke pesí te si keretrendszer bevezete se cí mű szakmai konzűlta cio val egybeko to tt konferencia ro l 1 A konferencia időpontja: 2015. május 6. szerda A konferencia helyszíne

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC ZSKF TKK FÜZETEK 6. A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. KÉSZÜLT A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJÁBAN AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere 1 Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere TARTALOM Bevezetés 1 A hatás és beválás értelmezése 3 Hatás 3 Beválás 4 A hatásvizsgálat és beválás-vizsgálat 5 A

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER 1 FELÉ - AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSÉRT

AZ EURÓPAI KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER 1 FELÉ - AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSÉRT 1 AZ EURÓPAI KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER 1 FELÉ - AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSÉRT Az Európai Unió döntéshozóinak az elmúlt néhány esztendő során megvalósított sok és sokféle kezdeményezése egyértelműen

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE ETENIM KFT 2006 TARTALOMJEGYZÉK AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás

Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola vezető: Dr. habil. Szabolcs Éva PhD Dömsödy Andrea Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás doktori

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 66. szám 10635 III. Kormányrendeletek A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A Kormány a nemzeti

Részletesebben

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE 1.-10. A TANÁRI MESTERSZAK..5 1. A mesterképzési szak megnevezése: tanári szak (Teacher Education)... 5 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat

Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat Forrai Szilvia Andragógia mester szak I. évfolyam Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula

Részletesebben

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA JAVASLAT a nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének stratégiájára A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai

Részletesebben

EPOSTL. Európai portfólió nyelvtanárjelölteknek. Reflexiós eszköz a nyelvpedagógus-képzés számára A B C D. Languages for social cohesion

EPOSTL. Európai portfólió nyelvtanárjelölteknek. Reflexiós eszköz a nyelvpedagógus-képzés számára A B C D. Languages for social cohesion Languages for social cohesion Language education in a multilingual and multicultural Europe Les langues pour la cohésion sociale L éducation aux langues dans une Europe multilingue et multiculturelle A

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

A kutatásalapú tanulás/tanítás ( inquiry-based learning/teaching, IBL) és a természettudományok tanítása

A kutatásalapú tanulás/tanítás ( inquiry-based learning/teaching, IBL) és a természettudományok tanítása Nagy Lászlóné SZTE, TTIK Biológiai Szakmódszertani Csoport SZTE, BTK Neveléstudományi Intézet Oktatáselméleti Kutatócsoport SZTE-MTA, Képességkutató Csoport A kutatásalapú tanulás/tanítás ( inquiry-based

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM 1. KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK...3 1.1. Demográfiai összefüggések...3 1.2. Nemzetköziesedés...8 1.3.

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A PEDAGÓGIAI RENDSZER Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A könyv a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.2.2-08/1-2008-0002) kiemelt projekt keretében A pedagógiai rendszerek fejlesztési

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben