CA Clarity PPM. PMO Accelerator termékútmutató kiadás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CA Clarity PPM. PMO Accelerator termékútmutató. 03.2.00 kiadás"

Átírás

1 CA Clarity PPM PMO Accelerator termékútmutató kiadás

2 A jelen dokumentáció, amely beágyazott súgórendszereket és elektronikusan terjesztett dokumentumokat (továbbiakban: "Dokumentáció") tartalmaz, kizárólag tájékoztató jelleggel készült. A jelen Dokumentációt a CA bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja. A jelen Dokumentáció nem másolható, terjeszthető, állítható újra elő, hozható nyilvánosságra, dolgozható át vagy többszörözhető, sem egészben, sem részben, a CA előzetes, írásbeli engedélye nélkül. A jelen Dokumentáció a CA tulajdonában álló bizalmas és szerzői joggal védett információkat tartalmaz, amelyek nyilvánosságra nem hozhatók, illetve más célra nem használhatók fel, mint amelyet (i) az Ön és a CA között létrejött, a jelen Dokumentáció tárgyát képező CA szoftver felhasználására jogosító külön megállapodás; vagy amelyet (ii) az Ön és a CA között létrejött külön titoktartási megállapodás megenged. A fentiek ellenére, amennyiben Ön a jelen Dokumentációban meghatározott szoftvertermék(ek)nek licenccel rendelkező felhasználója, akkor a jelen Dokumentáció indokolt példányszámban az Ön vagy alkalmazottai saját, a szoftverrel összefüggő felhasználása céljából kinyomtatható vagy más módon hozzáférhetővé tehető, feltéve, hogy a CA szerzői jogra vonatkozó felirata és címkéje minden egyes többszörözött példányon feltüntetésre kerül. A jelen Dokumentáció kinyomtatására vagy más módon való hozzáférhetővé tételére vonatkozó engedély arra az időszakra korlátozott, ameddig a vonatkozó szoftverlicenc teljes egészében érvényben és hatályban van. Ha bármely oknál fogva ez a licenc megszűnik, abban az esetben az Ön kötelessége a CA-nak írásban igazolni, hogy a jelen Dokumentáció minden példányát és részmásolatait a CA-nak visszaküldték vagy megsemmisítették. AMENNYIBEN JOGSZABÁLY KÖTELEZŐ RENDELKEZÉSE ELTÉRŐEN NEM RENDELKEZIK, A CA A JELEN DOKUMENTÁCIÓT A MELLÉKELT ÁLLAPOTÁBAN BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE, ÉS A DOKUMENTÁCIÓ TEKINTETÉBEN SEMMIFÉLE SZAVATOSSÁGOT SEM VÁLLAL, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT, A RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATRA, ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VAGY JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ VALAMENNYI SZAVATOSSÁGOT IS. A CA SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ÖN VAGY HARMADIK FÉL FELÉ A JELEN DOKUMENTÁCIÓ FELHASZNÁLÁSÁBÓL EREDŐ BÁRMELY VESZTESÉGÉRT, KÁRÉRT, LEGYEN AZ KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ELMARADT HASZNOT, ILLETVE A BEFEKTETÉS ELMARADÁSÁBÓL, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁBÓL, A GOODWILL ÉRTÉKCSÖKKENÉSÉBŐL VAGY AZ ADATVESZTÉSBŐL EREDŐ VESZTESÉGET, KÁRT IS, MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA A CA-T AZ ILYEN VESZTESÉG VAGY KÁR LEHETŐSÉGÉRŐL ELŐZETESEN KIFEJEZETTEN TÁJÉKOZTATTÁK. Valamennyi, a jelen Dokumentációban hivatkozott szoftvertermék használata tekintetében a vonatkozó licencszerződés az irányadó, és a jelen hirdetmény feltételei semmilyen módon sem módosítják a vonatkozó licencszerződést. A jelen Dokumentáció előállítója a CA. "Korlátozott jogokkal" biztosítva. Az Egyesült Államok Kormánya általi felhasználás, többszörözés vagy nyilvánosságra hozatal, a körülményektől függően, a FAR 12,212, 52, és 52,227-19(c)(1) - (2) paragrafusaiban, illetve a DFARS 252, (b)(3) paragrafusában, illetve az ezeket felváltó mindenkori jogszabályban meghatározott korlátozások alá esik. Copyright 2013 CA. Minden jog fenntartva. Az itt hivatkozott valamennyi védjegy, márkanév, szolgáltatási jel, valamint logó a megfelelő gazdasági társaságok tulajdonában állnak.

3 Kapcsolatfelvtel a technikai tmogatssal On-line technikai segítségnyújtásért, illetve a helyszínek, a nyitvatartási idõk és a telefonszámok teljes listájáért keresse fel a technikai támogatást a címen.

4

5 Tartalom Fejezet 1: Áttekintés 11 A PMO Accelerator bővítményről Fejezet 2: Projektéletciklus és folyamatok 13 A projekt életciklusáról Projektéletciklus folyamatok Projektsablonok Az Ötletellenőrzési folyamat használata Ötlet létrehozása A Jelentős IT-projekt létrehozása folyamat használata A Dokumentumellenőrzési folyamat használata Dokumentumok feltöltése és beküldése ellenőrzésre Projekt létrehozása egy projektsablonból A Probléma ellenőrzése és eszkalációja folyamat használata Probléma részleteinek létrehozása Fejezet 3: Üzleti stratégiához igazodás, Portfóliókategorizálás és Állapotjelentések 29 A Üzleti stratégiához igazodás, Portfóliókategorizálás és Állapotjelentések témájáról Igazodási tényezők meghatározása Portfóliókategóriák meghatározása Állapotjelentés készítése Fejezet 4: Általános oldalak és portletek 37 Támogató Projekt KPI-k szervezeti struktúra szerint portlet Portletütemezés portlet Tervezett költség projekttípus szerint portlet Program irányítópult Programmenedzser költség-irányítópultja portlet Programmenedzser ütemezési irányítópultja portlet PM riasztások Ütemezési teljesítmény portlet Mérföldkövek portlet Aktuális problémák portlet Tartalom 5

6 Állomány portlet Projekt irányítópult Projektmenedzser ütemezési irányítópultja portlet Projektmenedzser költségeinek és ráfordításainak irányítópultja portlet Problémák és kockázatok Problémakezelés portlet Kockázatkezelés portlet Fejezet 5: Portfólióoldalak és portletek 91 Portfólió irányítópult Költségek és bevételek Szerepek Költség és állapot Célelemzés Befektetéselemzés Tőke- és működési költség PMO Portfólió befektetési irányítópultja Elemzés Kapacitás Pénzügyek Fejezet 6: Program- és projektoldalak és portletek 141 Az Irányítópult nézetről PMO-Programállapot Oldalelrendezés Költség és ütemterv áttekintés portlet Ütemterv és haladás portlet Erőforrás kihasználtsága portlet PMO-Projektállapot Oldalelrendezés Projektmutatók portlet Közelgő mérföldkövek portlet Projekt baseline-ok portlet Állapotjelentési mutatók portlet Tényadatok tranzakciótípus szerint portlet Csapat kihasználtsága portlet PMO-Projekt képes forgatókönyve oldalelrendezés Csapat kapacitása portlet Közelgő mérföldkövek portlet Problémák prioritás szerint portlet Megvalósulási érték elemzése fázis szerint portlet PMO Accelerator termékútmutató

7 Fejezet 7: Állapotjelentés ellenőrzése 163 Az Állapotjelentés ellenőrzéséről Állapotjelentés-listázás Állapotjelentés-listázás portlet Késő és hiányzó állapotjelentések Késő állapotjelentések portlet Hiányzó állapotjelentések portlet Fejezet 8: Erőforrás-menedzsment portletek 169 Időjelentés áttekintése Befektetés időjelentéseinek összegzése portlet Befektetés időjelentés-ellenőrzése portlet Időjelentés részletei megjegyzései portlet Függőben lévő becslések ellenőrzése portlet Időjelentés ellenőrzése portlet Fejezet 9: Pénzügyi irányítás portletek 179 A Pénzügyi irányítás portletekről Közzétett tranzakció ellenőrzése portlet Közzétett tranzakció ellenőrzése portlet *befektetési szint Fejezet 10: További portletek 185 A További portletekről Késő feladatok és mérföldkövek portlet Időjelentéseim portlet Folyamat szűk keresztmetszetei portlet Projektelemzés portlet Projekt ciklusidő-elemzése portlet Projektdokumentum ellenőrzése portlet Projektéletciklus felülvizsgálata portlet Erőforrás-kihasználtság aránya hónaponként portlet Csapattag feladatainak összegzése portlet Fejezet 11: Keresésleképezési objektum 203 A Keresésleképezési objektumról Keresésleképezési lista létrehozása Keresésleképezési lista törlése Tartalom 7

8 Fejezet 12: Hozzáférési csoportok 205 A Hozzáférési csoportokról PMO vezetői megtekintő PMO vezetői megtekintő - kibővített PMO pénzügyi adminisztrátor PMO ötletlétrehozó PMO ötletellenőr PMO befektetés létrehozója PMO befektetésmegtekintő - kibővített PMO portfóliókezelő PMO programmenedzser PMO projektlétrehozó PMO projektmenedzser PMO projektmenedzser - kibővített PMO projektmegtekintő PMO erőforrás-rendszergazda PMO erőforrás-menedzser PMO erőforrás-menedzser - kibővített PMO rendszergazda PMO csapattag PMO időjelentés-adminisztrátor PMO szállítókezelés Fejezet 13: Mintaadatok 241 A mintaadatokról Szervezetfelépítési struktúrák (OBS) Vállalati osztály szervezeti struktúra Vállalati hely szervezeti struktúra Szervezeti felépítési struktúra Erőforráskészlet szervezeti struktúra Biztonsági szervezeti struktúra - Oldalak OBS Hozzáférési csoportok PMO-partíció - IT PMO folyamatmenedzser Erőforrások Szolgáltatások Eszközök Alkalmazások Ötletek Egyéb munka Projektsablonok PMO Accelerator termékútmutató

9 Projektek Programok Portfóliók Függelék A: PMO Accelerator Objektumnézetek 257 A PMO Accelerator Objektumnézetekről Megbízatás Megbízatástulajdonságok Megbízatás listanézetek Alapterv Baseline tulajdonságok Baseline listanézetek Baseline szűrőnézetek Módosítási kérelem Módosítási kérelem tulajdonságai Módosítási kérelemlista-nézetek Módosítási kérelem szűrőjének nézetei Költség- és haszonterv Költség- és haszonterv tulajdonságok Költségterv és a Haszonterv lista nézetek Költségterv és a Haszonterv szűrő nézetek Főkönyvi allokáció és Erőforrás-jóváírás Főkönyvi allokáció és erőforrás-jóváírás tulajdonságok Főkönyvi allokáció és Erőforrás-jóváírás listanézetek Főkönyvi allokáció és Erőforrás-jóváírás szűrő nézetek Befektetések Befektetés tulajdonságai Befektetés listanézetek Befektetés szűrő nézetek Probléma Probléma tulajdonságai Probléma listanézetek Probléma szűrőnézetek Projekt Projekt tulajdonságai Projekt listanézetek Projekt szűrőnézetek Erőforrás Erőforrás tulajdonságai Erőforrás listanézetek Erőforrás szűrő nézetek Tartalom 9

10 Kockázat Kockázat tulajdonságai Kockázat listanézetek Kockázat szűrőnézetek Feladat Feladattulajdonságok Feladat listanézetek Feladat szűrőnézetek Csapat Csapat tulajdonságai Csapat listanézetek Csapat szűrőnézetek PMO Accelerator termékútmutató

11 Fejezet 1: Áttekintés Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást: A PMO Accelerator bővítményről (lapon 11) A PMO Accelerator bővítményről A PMO Accelerator bővítmény tartalom és nézet konfigurációk gyűjteménye, amelyek a meghatározott ágazathoz nem kötődő projekt portfólió menedzsment számára készült. APMO Accelerator CA Clarity PPM rendszerhez kész tartalmak gyűjteményét biztosítja, amelyet az Ön szervezetének nem kell létrehoznia. A bővítmény lehetővé teszi a meglévő programmenedzsment-irodai (PMO) műveletek támogatását. A bővítmény hasznos a portfóliók, programok és projektek teljesítményének kezelésében és betekintésében. A témakör ismerteti a tartalomgyűjteményt, és részletes információt tartalmaz a bővítményben foglalt következő elemekről: Irányítópult oldalak Portletek Folyamatok Konfigurációk nézete Hozzáférési csoportok A PMO Accelerator mintaadatokat is tartalmaz nem éles környezetekben, választhatóan történő telepítésre. A mintaadatok éles környezetben nem telepíthetők. A mintaadatok portfóliókat, programokat, projekteket, ötleteket, alkalmazásokat, eszközöket, szolgáltatásokat, erőforrásokat, erőforrásszerepeket, sablonokat, pénzügyi terveket és szervezeti struktúrákat (OBS) tartalmaznak. Magukban foglalják ezen tartalom minimális adminisztrációs beállításait is. A PMO Accelerator útmutató a következő, megtekinthető CA Clarity PPM útmutatókra hivatkozik: Telepítési útmutató Rendszergazdai útmutató Studio fejlesztői útmutató A CA Clarity PPM Felhasználói útmutató személyre szabása Projektvezetés felhasználói útmutató Fejezet 1: Áttekintés 11

12

13 Fejezet 2: Projektéletciklus és folyamatok Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást: A projekt életciklusáról (lapon 13) Projektéletciklus folyamatok (lapon 13) Projektsablonok (lapon 14) Az Ötletellenőrzési folyamat használata (lapon 16) A Jelentős IT-projekt létrehozása folyamat használata (lapon 19) A Dokumentumellenőrzési folyamat használata (lapon 20) Projekt létrehozása egy projektsablonból (lapon 23) A Probléma ellenőrzése és eszkalációja folyamat használata (lapon 25) A projekt életciklusáról Az ötlet jóváhagyási folyamaton mehet keresztül vagy gyorsítható a projekt létrehozáshoz. Ha az ötlet átalakításra kész, az Ötletellenőrzési folyamat egy projekt létrehozási folyamatot indít el. A folyamat a következő ötlettípus és ötletkategória kombinációkon alapul. A projektlétrehozási folyamat átalakítja az ötletet az alkalmazható projektsablon használatával. Az ötletből a mezőértékeket is átmásolja a projektbe. Ötlet típusa Ötletkategória Projektlétrehozási folyamat Projektsablon Jelentős projekt Nem alkalmazható Jelentős IT-projekt létrehozása Jelentős projekt sablon Infrastruktúra telepítése Nem alkalmazható Infrastruktúraprojekt létrehozása Infrastruktúra kiépítése sablon Alkalmazás módosítása Fejlesztés Alkalmazásmódosítási projekt létrehozása Alkalmazásmódosítás sablon Alkalmazás módosítása Kész termékek értékelése Alkalmazás késztermékprojekt létrehozása Alkalmazás késztermék sablon Projektéletciklus folyamatok A rendszer tartalmazza a következő automatikus folyamatokat a projektéletciklus kezelésének támogatásához, az ötlet ellenőrzésétől és jóváhagyásától kezdve a projekt létrehozásáig: Fejezet 2: Projektéletciklus és folyamatok 13

14 Projektsablonok Dokumentum ellenőrzése A Dokumentum ellenőrzése folyamat kezeli a Javaslat vagy Operatív típusú dokumentumok ellenőrzési munkafolyamatát. Ötlet ellenőrzése Az ötletek gyors elemzésre adnak lehetőséget egy korai fázisban. Az elemzés célja, hogy időben ki lehessen szelektálni a gyenge vagy pénzügyileg nem megalapozott ötleteket, még mielőtt azok befektetéssé válnának. Az ötletek nyomon követhetők és befektetési lehetőségekké alakíthatók. Probléma ellenőrzése és eszkalációja A Probléma ellenőrzése és eszkalációja folyamat a nagy prioritású projekt problémák munkafolyamatának áttekintését kezeli. Alkalmazásmódosítási projekt létrehozása Az Alkalmazásmódosítási projekt létrehozása folyamat projektet hoz létre az Alkalmazásmódosítás sablon alapján. Alkalmazás késztermékprojekt létrehozása Az Alkalmazás késztermékprojekt létrehozása folyamat projektet hoz létre az Alkalmazás késztermék sablon alapján. Infrastruktúraprojekt létrehozása Az Infrastruktúraprojekt létrehozása folyamat projektet hoz létre az infrastruktúra telepítése sablon alapján. Jelentős IT-projekt létrehozása A Jelentős IT-projekt létrehozása folyamat projektet hoz létre a Jelentős projekt sablon alapján. Projektsablonok A projektsablonokkal létrehozhat projekteket az adott projekttípus szabványos feladatai és szerepmegbízásai alapján. A sablonok a projektek létrehozásánál egységességet és hatékonyságot biztosítanak. Az Ötletellenőrzés folyamat ezen sablonok használatával hozza létre az ilyen típusú projekteket az Ön számára. Másik megoldásként e sablonok használatával Ön is létrehozhat projekteket. 14 PMO Accelerator termékútmutató

15 Projektsablonok A sablonokat az Ön saját szervezetének igényeihez és követelményeihez illeszkedőre módosíthatja. E sablonok duplikálhatók is, így minden szervezeti projekttípushoz új projektsablonok hozhatók létre. Fontos! A Jelentős IT projekt jóváhagyási és kapuellenőrzési folyamat használatához minden fázisban módosítani kell a legutolsó feladatok nevét és tulajdonságait. Az azonosítókat viszont ne módosítsa. A kapuellenőrzési folyamat akkor indul, ha az adott azonosítókkal rendelkező feladatok elkészültek. További információk a Projektvezetés felhasználói útmutatójában olvashatók. A következő projektsablonokat tartalmazza: Alkalmazás módosítása Az Alkalmazás módosítása sablon a szoftveralkalmazások módosításához használt projektek kezelésében segít. Az Alkalmazásmódosítási projekt létrehozása folyamat a projektsablont használja. A folyamat automatikus munkafolyamatot biztosít projektek létrehozásához. A sablon új alkalmazásmódosítási projektek létrehozásához is használható. Alkalmazás késztermék Az Alkalmazás késztermék sablon a késztermék (COTS) alkalmazásválaszték kezeléséhez készült. E projektsablon használatával kezelhetők a tevékenységek, amikor beszállítót választ új termék biztosításához. Az Alkalmazás késztermék projekt létrehozása folyamat a projektsablont használja. A folyamat automatikus munkafolyamatot biztosít projektek létrehozásához. A sablon alkalmazás késztermék projektek létrehozásához is használható. Infrastruktúra telepítése Az Infrastruktúra kiépítése sablon az infrastruktúra fejlesztések bevezetésének kezelésében segít. Az infrastruktúraprojekt létrehozása folyamat a projektsablont használja. A folyamat automatikus munkafolyamatot biztosít projektek létrehozásához. A sablon IT infrastruktúra telepítési projektek létrehozásához is használható. Jelentős projekt A Jelentős projekt sablon kereteket biztosít az alkalmazások javítási és fejlesztési folyamataihoz. Ez a sablon segítséget nyújt a projektvezetőnek a projekt kapuellenőrzéseken történő átviteléhez. A Jelentős IT-projekt létrehozása folyamat a projektsablont használja. A folyamat automatikus munkafolyamatot biztosít projektek létrehozásához és a jóváhagyási és kapuellenőrzési munkafolyamatok kezeléséhez. A sablon projektek létrehozásához is használható. Ez a sablon minta munkalebontási struktúrát (WBS) is tartalmaz. A munkalebontási struktúrának ha fő fázisa van, és mindegyikhez alfeladatok tartoznak. Fejezet 2: Projektéletciklus és folyamatok 15

16 Az Ötletellenőrzési folyamat használata Az Ötletellenőrzési folyamat használata Az Ötletellenőrzési folyamatban a következő feladatok vesznek részt: 1. Az eredeti kérelmező a következőket végzi el: a. Létrehozza az ötletet. (lapon 17) b. Ha az ötlet elkészült, elküldi az ötletet. (lapon 17) 2. Az Ötletellenőrzési folyamat elindul és elvégzi a következők egyikét: Gyorsítás a projekt létrehozásához. Ha a Gyors megoldás jelölőnégyzet be van jelölve, akkor a kiválasztott ötlettípus és ötletkategória kombinációja alapján elindul a projekt létrehozási folyamata. Létrejön egy munkalebontási struktúra és egy baseline. A folyamat a Jelentős IT-projekt létrehozása folyamat kivételével minden projektlétrehozási folyamatot leállít. Elindítja az ötlet-jóváhagyási folyamatot. Ha a Gyors megoldás jelölőnégyzet nincs bejelölve, akkor az üzleti tulajdonos az ötlet ellenőrzésére vonatkozó elvégzendő feladatot kap. 3. Az üzleti tulajdonos értékeli a funkcionális és technikai hasznokat, majd elemzi az ötlet költségelőnyeit. Az üzleti tulajdonos az elvégzendő feladat számára kijelöli a következő lehetőségek egyikét: Elutasítás. Az ötlet állapota Elutasítva lesz, és a folyamat véget ér. Hiányos. Az ötlet állapota Hiányos lesz. Az eredeti kérelmező elvégzendő feladatot kap az ötlet további információkkal való frissítésére. Valamint arra is, hogy az elvégzendő feladat állapotát Kész -re módosítsa. Az üzleti tulajdonos számára az ötlet ellenőrzésére vonatkozó újabb elvégzendő feladat kerül elküldésre. Jóváhagyás. Az ötlet állapota Jóváhagyva lesz. Az eredeti kérelmező elvégzendő feladatot kap, hogy az elvégzendő feladat állapotát Kész -re módosítsa. 4. Elindul a projektlétrehozási folyamat. Az elinduló folyamat típusa az ötlettípus és ötletkategória kombinációján alapul. Létrejön egy munkalebontási struktúra és egy baseline. A Jelentős IT-projektek kivételével a projekt létrehozási folyamat véget ér. 5. A jelentős IT-projektek számára elindul a Kapuellenőrzés folyamat. (lapon 19) 16 PMO Accelerator termékútmutató

17 Az Ötletellenőrzési folyamat használata Ötlet létrehozása Ötlet létrehozásához az Ötletek oldal használható. Ha az ötlet jóváhagyásra kész, elmentheti és elküldheti azt. Másik lehetőség, hogy a jóváhagyási folyamat megkerülésével az ötletet gyorsított megoldás révén projektté alakítja. Ötlet létrehozása előtt a projektazonosító számára be kell állítani az automatikus számozást. Forduljon a CA Clarity PPM-rendszergazdához, illetve további tudnivalók a Rendszergazdai útmutatóban olvashatók. Kövesse az alábbi lépéseket: 1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd az Igénykezelés menüben kattintson az Ötletek elemre. Megjelenik az Ötletek oldal. 2. Kattintson az Új pontra. Megjelenik a Létrehozás oldal. 3. Töltse ki az alábbi mezőket: Tárgy Az ötlet összegzését/nevét határozza meg. A tárgy a befektetést az ötlethez kapcsolja, amikor az ötletet befektetéssé konvertálják. Az ötlet tárgya lesz a befektetés leírása. Ötletazonosító Az ötlet egyedi azonosítóját határozza meg. Ötlet típusa Az ötlet típusát határozza meg. Értékek: Jelentős projekt, Infrastruktúra telepítése vagy Alkalmazásmódosítás Kötelező: Nem Ötletkategória Az ötlet kategóriáját határozza meg. A rendelkezésére álló értékek a kiválasztott ötlettípustól függnek. A mezőtársításokat a CA Clarity PPMrendszergazda határozza meg. Értékek: Új fejlesztés, Megfelelőség/Jogszabályi, Új termék vagy szolgáltatás, Egyéb, Továbbfejlesztés, Késztermék értékelése, Elosztott, Hálózat/Telekom vagy Asztali Kötelező: Nem Fejezet 2: Projektéletciklus és folyamatok 17

18 Az Ötletellenőrzési folyamat használata Ötlet prioritása Az ötlet prioritását határozza meg. Értékek: Alacsony, Közepes és Magas Gyors megoldás Meghatározza az ötlet projektté alakítását az Ötletellenőrzés folyamat ellenőrzési és jóváhagyási lépésének megkerülésével. Alapértelmezett: Törölve Kötelező: Nem Célkitűzés A feladat célkitűzését határozza meg. Korlát: 200 karakter Kérelmező Az ötletet eredetileg megfogalmazó erőforrás nevét határozza meg. Alapértelmezett: A jelenleg bejelentkezett erőforrás neve Üzleti tulajdonos Meghatározza az ötlet üzleti tulajdonosának nevét és jóváhagyja az ötlet projektté alakítását. Az ötlet átalakítása után az ötlet üzleti tulajdonosa a projekt üzleti tulajdonosa lesz. Megjegyzés: Ha a Gyors megoldás jelölőnégyzet nincs bejelölve, akkor az Ötletellenőrzési folyamat értéket igényel a mezőhöz. Menedzser Az ötlet tulajdonos és kezelő erőforrásának nevét határozza meg. Az ötlet kezelőjének hozzáférése van az ötlet költségvetési és ütemezési tulajdonságaihoz. Kezdési dátum Az ötlet kezdő dátumát határozza meg. Befejezési dátum Az ötlet befejező dátumát határozza meg. Célkitűzés Az ötlet célkitűzését határozza meg. Korlát: 200 karakter Szervezeti Az ötlet szervezeti struktúráját határozza meg. 18 PMO Accelerator termékútmutató

19 A Jelentős IT-projekt létrehozása folyamat használata Osztály Az ötlet részleg szervezeti struktúráját határozza meg. 4. Válasszon az alábbi lehetőségek közül: Mentse el az ötletet. Az Ötletellenőrzési folyamat indításához kattintson a Küldés jóváhagyásra pontra. Az ötlet elkészült. A Jelentős IT-projekt létrehozása folyamat használata A jelentős IT-projektek kezelésének folyamata a következő folyamatok használatával történik: Jelentős projekt létrehozása folyamat. Akkor indul el, ha a Jelentős projekt sablon használatával projektet hoznak létre. Projekt kapuellenőrzési alfolyamat. Kapuellenőrzési munkafolyamatot kezel minden jelentős IT projekt számára. A folyamat a Jelentős IT-projekt létrehozása folyamatból háromszor indul el: Kapujóváhagyások kezeléséhez, amikor a projekt a Tervezési szintre, az Összeállítási szintre és Lezárási szintre kerül. A jelentős IT projekt életciklusának kezelésében automatikus folyamat használatával a következő feladatok vesznek részt: 1. A Jelentős IT-projekt létrehozása folyamat elindulása és a projekt létrehozása után a projektkezelő meghatározhatja a projektkezelési irodai (PMO) résztvevőt. Megnyitott projekt esetén lépjen a tulajdonságok oldalra, majd a Résztvevők szakaszban válassza a projektkezelési irodai résztvevőt. Ezután kattintson a Küldés pontra. A projektkezelési irodai (PMO) résztvevő a projekt áttekintésére és jóváhagyására vonatkozó elvégzendő feladatot kap. 2. A projektkezelési irodai (PMO) résztvevő az elvégzendő feladat számára kijelöli a következő lehetőségek egyikét: Jóváhagyva. A projektvezető elvégzendő feladatot kap, hogy a projekt jóváhagyásra került. A projekt állapota Jóváhagyva lesz. A Jelentős IT-projekt létrehozása folyamat elindítja a Tervezési szintet. Elutasítva. A projektvezető elvégzendő feladatot kap, hogy a projekt elutasításra került. A rendszer Elutasítva értékre állítja a projekt állapotát. Fejezet 2: Projektéletciklus és folyamatok 19

20 A Dokumentumellenőrzési folyamat használata 3. Ha a Tervezési fázisban az utolsó feladat is elkészült, a projektvezető frissíti a feladatot. Ezen kívül a Készenléti % mezőt 100 százalékra, az Állapot mezőt pedig Kész értékre módosítja. A projektkezelési irodai (PMO) résztvevő a következő kapuhoz lépés jóváhagyására vonatkozó elvégzendő feladatot kap. 4. A projektkezelési irodai (PMO) résztvevő az elvégzendő feladat számára kijelöli a következő lehetőségek egyikét: Jóváhagyva. A Projekt kapuellenőrzési alfolyamat elindítja a következő fázist. Elvégzendő feladatot kapnak a következők: Az eredeti kérelmező és értesítést kap, hogy a projektkezelési irodai (PMO) résztvevő jóváhagyta a projektet. A projektvezető. Ha a jelenlegi fázis utolsó feladata elkészült, a % Kész mező értékét 100 százalékra módosítja. A jelenlegi fázis utolsó feladatának állapota Kész lesz. Elutasítva. Újraküldés. A projektvezető a projektinformáció ellenőrzésére vonatkozó elvégzendő feladatot kap. Ha elkészült, a projektvezető az elvégzendő feladat állapotát Kész -re módosítja. A projektkezelési irodai (PMO) résztvevő a projekt jóváhagyására és a következő fázishoz lépésre vonatkozó elvégzendő feladatot kap. 5. Projekt kapuellenőrzési alfolyamat megismétli a fennmaradó fázisokat. 6. Ha a Lezárási fázis elkészült, a projektvezető lezárja a projektet. A Dokumentumellenőrzési folyamat használata A Dokumentumellenőrzési folyamat a beküldött jóváhagyási vagy operatív dokumentumot a következő ellenőrzési cikluson viszi keresztül: 1. A csapattag feltölti a jóváhagyási vagy operatív dokumentumot és ha kész, beküldi a dokumentumot ellenőrzésre. A projektvezető elvégzendő feladatot kap. 2. A projektvezető ellenőrzi a dokumentumot és frissíti az elvégzendő feladat állapotát: Jóváhagyás. A dokumentum állapota Jóváhagyva értékre van állítva. Elutasítás. A dokumentum állapota Elutasítva értékre van állítva. A dokumentum tulajdonosa elvégzendő feladatot kap és értesítik a projektvezető döntéséről. 20 PMO Accelerator termékútmutató

21 A Dokumentumellenőrzési folyamat használata Dokumentumok feltöltése és beküldése ellenőrzésre A Dokumentumellenőrzési folyamat használatával a projekthez kapcsolódó dokumentumok ellenőrzési és jóváhagyási folyamaton vihetők keresztül. Ez a folyamat akkor indul, ha a kategória Jóváhagyási vagy Operatív beállítású és a dokumentum állapota Beküldve. Kövesse az alábbi lépéseket: 1. Nyissa meg a projektet. Megjelenik a tulajdonságok oldala. 2. Kattintson az Együttműködés elemre. Megjelenik az együttműködés oldal. 3. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd kattintson a Dokumentumok hozzáadása elemre. Megjelenik a Több dokumentum hozzáadása oldal. 4. Töltse ki az oldal következő mezőit: Aktuális hely Megjeleníti a dokumentum aktuális helyét. Fájlok kiválasztása Állapot A mappához hozzáadandó fájlokat határozza meg. Korlát: Egy időben legfeljebb öt fájl Meghatározza a dokumentum állapotát. Értékek: Beküldve, Jóváhagyva vagy Elutasítva Ellenőrzési folyamatot indít: Beküldve Kategória Meghatározza a dokumentum kategóriáját. Értékek: Javaslat, Tervezés, Továbbfejlesztés, Megvalósítás és Operatív Ellenőrzési folyamatot indít: Javaslat vagy Operatív Létrehozás dátuma A dokumentum feltöltésének dátumát. Tulajdonos A dokumentumot kezelő tulajdonost határozza meg. Az erőforrás ellenőrzi, hogy a dokumentum kezelése és nyomon követése a teljes életciklus során megfelelő legyen. Fejezet 2: Projektéletciklus és folyamatok 21

22 A Dokumentumellenőrzési folyamat használata Hozzáférés A dokumentum hozzáférési típusát mutatja. Értékek: Mindegyik résztvevő. Azt mutatja, hogy a mappához a csoport összes résztvevőjének olvasás/írás típusú hozzáférést ad meg. Résztvevők kiválasztása. Azt mutatja, hogy a meglévő résztvevői csoportból származnak az egyéni erőforrások. Alapértelmezés: Mindegyik résztvevő Dokumentum-hozzáférés engedélyezése nem résztvevők számára Azt mutatja, hogy a dokumentumot nem résztvevők is elérhetik. Alapértelmezett: Törölve Check out engedélyezése Azt mutatja, hogy a megfelelő hozzáféréssel rendelkező erőforrások kivehetik és szerkeszthetik a dokumentumot. Alapértelmezett: Kijelölve Verziókövetés engedélyezése Azt mutatja, hogy a megfelelő hozzáféréssel rendelkező erőforrások létrehozhatják a dokumentum más verzióját. Alapértelmezett: Kijelölve Erőforrások/csoportok értesítése Leírás Azt mutatja, hogy a fájlokhoz hozzáféréssel rendelkező erőforrások kapnak-e értesítést dokumentumok hozzáadásakor. Alapértelmezett: Törölve A dokumentum leírását határozza meg. Megjegyzések A dokumentumra vonatkozó esetleges megjegyzéseket adja meg. 5. Kattintson a Hozzáadás gombra. A dokumentum fel van töltve és be van küldve ellenőrzésre. 22 PMO Accelerator termékútmutató

23 Projekt létrehozása egy projektsablonból Projekt létrehozása egy projektsablonból Kövesse az alábbi lépéseket: 1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd a Portfóliókezelés menüben kattintson a Projektek elemre. Megjelenik a listaoldal. 2. Válassza az Új sablonból lehetőséget. Megjelenik a kijelölés oldal. 3. Válassza a következő sablonok egyikét, majd kattintson a Tovább gombra: Alkalmazásmódosítás sablon Alkalmazás késztermék sablon Infrastruktúra kiépítése sablon Jelentős projekt sablon Megjelenik a projekt létrehozása oldal. 4. Töltse ki az alábbi mezőket: Projekt neve A projekt nevét határozza meg. Korlát: 80 karakter Kötelező: Igen Projekt azonosítója A projekt egyedi azonosítóját határozza meg, ami rendszerint automatikus számozású. Korlát: 20 karakter Kötelező: Igen Kezdési dátum A projekt kezdési dátumát jeleníti meg. Befejezési dátum A projekt elvégzési dátumát jeleníti meg. Célkitűzés A projekt célkitűzéseit határozza meg. Korlát: 200 karakter Fejezet 2: Projektéletciklus és folyamatok 23

CA Clarity PPM. Pénzügyi irányítás felhasználói útmutató. 13.2.00-s kiadás

CA Clarity PPM. Pénzügyi irányítás felhasználói útmutató. 13.2.00-s kiadás CA Clarity PPM Pénzügyi irányítás felhasználói útmutató 13.2.00-s kiadás A jelen dokumentáció, amely beágyazott súgórendszereket és elektronikusan terjesztett dokumentumokat (továbbiakban: "Dokumentáció")

Részletesebben

CA Clarity PPM. Kibocsátási tájékoztató - On Premise. 13.2.00-s kiadás

CA Clarity PPM. Kibocsátási tájékoztató - On Premise. 13.2.00-s kiadás CA Clarity PPM Kibocsátási tájékoztató - On Premise 13.2.00-s kiadás A jelen dokumentáció, amely beágyazott súgórendszereket és elektronikusan terjesztett dokumentumokat (továbbiakban: "Dokumentáció")

Részletesebben

CA Clarity PPM. Kibocsátási tájékoztató - On Premise. Release 14.2.00

CA Clarity PPM. Kibocsátási tájékoztató - On Premise. Release 14.2.00 CA Clarity PPM Kibocsátási tájékoztató - On Premise Release 14.2.00 A jelen dokumentáció, amely beágyazott súgórendszereket és elektronikusan terjesztett dokumentumokat (továbbiakban: Dokumentáció ) tartalmaz,

Részletesebben

Jobb Hitelező interaktív esetbemutató

Jobb Hitelező interaktív esetbemutató Jobb Hitelező interaktív esetbemutató ii Jobb Hitelező interaktív esetbemutató Tartalom 1. fejezet Bevezetés.......... 1 Üdvözöli a Jobb Hitelező........... 1 Üzlet egy pillantásra............ 2 2. fejezet

Részletesebben

Projekt Alapító Dokumentum V100

Projekt Alapító Dokumentum V100 EKOP-1.1.10.-2012-2012-0001 Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága A katasztrófavédelmi informatikai rendszerek döntéstámogató szerepének és biztonságának növelése projekt Projekt

Részletesebben

Módszertani összefoglaló

Módszertani összefoglaló ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana Készült: 2002. novemberében a Széchenyi-terv támogatásával KFKI Számítástechnikai Rt Verzió: 3.1 Módszertani összefoglaló Tartalom 1.1. ÁTTEKINTÉS... 2 1.2.

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.) 27.12.2006 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 371/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 3. sz. melléklet PROJEKTSZEMLÉLET TUDÁSBÁZIST MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 3. sz. melléklet PROJEKTSZEMLÉLET TUDÁSBÁZIST MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM SZABADSZÁLLÁS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1. Tel.: (06) 76-558-006; Fax: (06) 76-558-146 E-mail: szabadszallas@szabadszallas.hu www.szabadszallas.hu SZERVEZETFEJLESZTÉS

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE. Informatikai tanulmány

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE. Informatikai tanulmány Tel.: 06-1-212-2070,, Fax: BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE Informatikai tanulmány Készült az Új Magyarország Fejlesztési terv Államreform Operatív Program

Részletesebben

Projekt koordinációs eljárás a Megrendelő és a Vállalkozó között. Dr. Molnár Bálint. PhD, műszaki informatika

Projekt koordinációs eljárás a Megrendelő és a Vállalkozó között. Dr. Molnár Bálint. PhD, műszaki informatika Projekt koordinációs eljárás a Megrendelő és a Vállalkozó között Dr. Molnár Bálint PhD, műszaki informatika Egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem Tudományos főmunkatárs, ELTE 1. Koordinációs eljárás

Részletesebben

ESET SMART SECURITY 5

ESET SMART SECURITY 5 ESET SMART SECURITY 5 Felhasználói útmutató (5.0-s és újabb termékverziókhoz) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server Ide kattintva letöltheti a dokumentum legújabb verzióját ESET SMART SECURITY

Részletesebben

OPENCART. Online Webáruház. Felhasználói Ismertető. verzió: 1.0

OPENCART. Online Webáruház. Felhasználói Ismertető. verzió: 1.0 OPENCART Online Webáruház Felhasználói Ismertető verzió: 1.0-1 - Tartalomjegyzék Bevezető...5 Az OpenCart telepítése...6 Rendszer követelmények és installálás...7 Alapvető Beállítások...12 A magyar nyelvi

Részletesebben

IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08.

IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08. IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A DOKUMENTUM CÉLJA,

Részletesebben

TÁMOP 4.1.1 Szolnoki Főiskola VIR rendszerterv. Szolnoki Főiskola. TÁMOP 4.1.1 Vezetői Információs Rendszer. Rendszerterv. Verziószám: 1.

TÁMOP 4.1.1 Szolnoki Főiskola VIR rendszerterv. Szolnoki Főiskola. TÁMOP 4.1.1 Vezetői Információs Rendszer. Rendszerterv. Verziószám: 1. Szolnoki Főiskola TÁMOP 4.1.1 Vezetői Információs Rendszer Rendszerterv Verziószám: 1.1 Dátum: 2011.01.21. Oldal: 1 / 40 Dokumentumtörténet Verzió Dátum Készítő Státusz Megjegyzés 1.0 2010.11.30. Lochmayer

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Beépített összetevők: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Personal Firewall ESET Antispam A NOD32 technológiaúj generációja Felhasználói útmutató we protect your digital worlds tartalomjegyzék

Részletesebben

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 Felhasználói útmutató (5.0-s és újabb termékverziókhoz) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Ide kattintva letöltheti a dokumentum legújabb verzióját

Részletesebben

Az IPMA projektmenedzsment kompetencia rendszerének elemei 2006. október. az IPMA Competence Baseline 3.0 June 2006 részleges magyar fordítása

Az IPMA projektmenedzsment kompetencia rendszerének elemei 2006. október. az IPMA Competence Baseline 3.0 June 2006 részleges magyar fordítása Az IPMA projektmenedzsment kompetencia rendszerének elemei 2006. október az IPMA Competence Baseline 3.0 June 2006 részleges magyar fordítása 2006. október 1 Előszó Az 1965-ben alapított Nemzetközi Projektmenedzsment

Részletesebben

DNX7230DAB DNX5230BT DNX5230DAB DNX4230BT DNX4230DAB

DNX7230DAB DNX5230BT DNX5230DAB DNX4230BT DNX4230DAB GPS NAVIGÁCIÓS RENDSZER DNX7230DAB DNX5230BT DNX5230DAB DNX4230BT DNX4230DAB GPS-NAVIGÁCIÓ KEZELÉSI ÚTMUTATÓ IM366_Nav_E_Hu_00 Tartalom Végfelhasználói licencszerződés 4 Első lépések 10 A navigációs rendszer

Részletesebben

Data System Control Kft. DSC v1.52

Data System Control Kft. DSC v1.52 Data System Control Kft. DSC v1.52 távkönyvelő és iktató rendszer felhasználói kézikönyv 1 / 80 Tartalomjegyzék Üdvözöljük... 4 A rendszer indítása... 5 Rendszerkövetelmények... 6 A DSC rendszer moduljai...

Részletesebben

A könyv példáiban szereplő személyek, vállalatok és World Wide Web címek nem valódiak, pusztán a szerző képzeletének szüleményei.

A könyv példáiban szereplő személyek, vállalatok és World Wide Web címek nem valódiak, pusztán a szerző képzeletének szüleményei. I. RÉSZ Intranet Manapság közhelynek számít arról beszélni, hogy az elektronikus adatfeldolgozás mennyire tért hódított a mindennapi életben. Már senki sem lepődik meg azon, ha egy postahivatalban vagy

Részletesebben

F-Secure Policy Manager 5

F-Secure Policy Manager 5 F-Secure Policy Manager 5 A vállalati biztonság integrált megoldása Adminisztrátori kézikönyv. A könyvben hivatkozott valamennyi terméknév a neki megfelelő gyártó kereskedelmi védjegye vagy bejegyzett

Részletesebben

Kaspersky Anti-Virus Felhasználói útmutató

Kaspersky Anti-Virus Felhasználói útmutató Kaspersky Anti-Virus Felhasználói útmutató A L K A L M A Z Á S V E R Z I Ó J A : 1 5. 0 Tisztelt Felhasználó! Köszönjük, hogy termékünket választotta. Reméljük, hogy ez a dokumentum segít a munkájában,

Részletesebben

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához Oldal: 1/69 Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási Készítette: Trusted Business Partners Kft. www.trusted.hu 2014. július Oldal: 2/69 Tartalom 1. A TULAJDONOSI KONTROLL ÉRVÉNYESÍTÉSE...

Részletesebben

DkonWIN. Windows alapú kettős könyvelő program 3.09 verzió. Felhasználói leírás

DkonWIN. Windows alapú kettős könyvelő program 3.09 verzió. Felhasználói leírás DkonWIN Windows alapú kettős könyvelő program 3.09 verzió Felhasználói leírás Nyilatkozat A DkonWIN 3.01 és magasabb verziószámú könyvelő program kétféle pénztárbizonylatot kezel: a gépi sorszámozású

Részletesebben

INFORMATIKA ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

INFORMATIKA ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Kirner Attila (CISA) és Pichler Attila (CISA) INFORMATIKA ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV avagy GYAKORLATI TANÁCSOK AZ INFORMATIKAI KONTROLLOK MŰKÖDTETÉSÉHEZ 2007 Szerzők: Kirner Attila, Pichler Attila, Lektor:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Bevezető és általános rendelkezések 1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF, vagy Általános Szerződési Feltételek) tartalmazzák a profession.hu

Részletesebben

TopNet Magyarország Kft. B03 Informatikai Felhasználói Szabályzata (a B07 Informatikai Biztonsági Szabályzat felhasználói kivonata)

TopNet Magyarország Kft. B03 Informatikai Felhasználói Szabályzata (a B07 Informatikai Biztonsági Szabályzat felhasználói kivonata) B03 Informatikai Felhasználói Szabályzata (a B07 Informatikai Biztonsági Szabályzat felhasználói kivonata) Készült: 2015. április 30. Utolsó módosítás: 2015. április 30. Módosította: Lehoczki Anna Azonosító:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

Minőségirányítási Kézikönyv

Minőségirányítási Kézikönyv Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 48. Tel.: +36 1 215 6440 / 178 Fax: +36 1 215 6440 / 178 Honlap: www@itlogicom.hu E-mail: sales@itlogicom.hu Minőségirányítási Kézikönyv MSZ

Részletesebben

WORDPRESS FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ

WORDPRESS FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ WORDPRESS FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ e-motions Kft. 1 1. Tartalomjegyzék WordPress Felhasználói dokumentáció... 1 1. Tartalomjegyzék...2 2. A WordPress szoftverről...4 3. Online dokumentáció... 5 A WordPress

Részletesebben