CA Clarity PPM. PMO Accelerator termékútmutató kiadás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CA Clarity PPM. PMO Accelerator termékútmutató. 03.2.00 kiadás"

Átírás

1 CA Clarity PPM PMO Accelerator termékútmutató kiadás

2 A jelen dokumentáció, amely beágyazott súgórendszereket és elektronikusan terjesztett dokumentumokat (továbbiakban: "Dokumentáció") tartalmaz, kizárólag tájékoztató jelleggel készült. A jelen Dokumentációt a CA bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja. A jelen Dokumentáció nem másolható, terjeszthető, állítható újra elő, hozható nyilvánosságra, dolgozható át vagy többszörözhető, sem egészben, sem részben, a CA előzetes, írásbeli engedélye nélkül. A jelen Dokumentáció a CA tulajdonában álló bizalmas és szerzői joggal védett információkat tartalmaz, amelyek nyilvánosságra nem hozhatók, illetve más célra nem használhatók fel, mint amelyet (i) az Ön és a CA között létrejött, a jelen Dokumentáció tárgyát képező CA szoftver felhasználására jogosító külön megállapodás; vagy amelyet (ii) az Ön és a CA között létrejött külön titoktartási megállapodás megenged. A fentiek ellenére, amennyiben Ön a jelen Dokumentációban meghatározott szoftvertermék(ek)nek licenccel rendelkező felhasználója, akkor a jelen Dokumentáció indokolt példányszámban az Ön vagy alkalmazottai saját, a szoftverrel összefüggő felhasználása céljából kinyomtatható vagy más módon hozzáférhetővé tehető, feltéve, hogy a CA szerzői jogra vonatkozó felirata és címkéje minden egyes többszörözött példányon feltüntetésre kerül. A jelen Dokumentáció kinyomtatására vagy más módon való hozzáférhetővé tételére vonatkozó engedély arra az időszakra korlátozott, ameddig a vonatkozó szoftverlicenc teljes egészében érvényben és hatályban van. Ha bármely oknál fogva ez a licenc megszűnik, abban az esetben az Ön kötelessége a CA-nak írásban igazolni, hogy a jelen Dokumentáció minden példányát és részmásolatait a CA-nak visszaküldték vagy megsemmisítették. AMENNYIBEN JOGSZABÁLY KÖTELEZŐ RENDELKEZÉSE ELTÉRŐEN NEM RENDELKEZIK, A CA A JELEN DOKUMENTÁCIÓT A MELLÉKELT ÁLLAPOTÁBAN BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE, ÉS A DOKUMENTÁCIÓ TEKINTETÉBEN SEMMIFÉLE SZAVATOSSÁGOT SEM VÁLLAL, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT, A RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATRA, ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VAGY JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ VALAMENNYI SZAVATOSSÁGOT IS. A CA SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ÖN VAGY HARMADIK FÉL FELÉ A JELEN DOKUMENTÁCIÓ FELHASZNÁLÁSÁBÓL EREDŐ BÁRMELY VESZTESÉGÉRT, KÁRÉRT, LEGYEN AZ KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ELMARADT HASZNOT, ILLETVE A BEFEKTETÉS ELMARADÁSÁBÓL, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁBÓL, A GOODWILL ÉRTÉKCSÖKKENÉSÉBŐL VAGY AZ ADATVESZTÉSBŐL EREDŐ VESZTESÉGET, KÁRT IS, MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA A CA-T AZ ILYEN VESZTESÉG VAGY KÁR LEHETŐSÉGÉRŐL ELŐZETESEN KIFEJEZETTEN TÁJÉKOZTATTÁK. Valamennyi, a jelen Dokumentációban hivatkozott szoftvertermék használata tekintetében a vonatkozó licencszerződés az irányadó, és a jelen hirdetmény feltételei semmilyen módon sem módosítják a vonatkozó licencszerződést. A jelen Dokumentáció előállítója a CA. "Korlátozott jogokkal" biztosítva. Az Egyesült Államok Kormánya általi felhasználás, többszörözés vagy nyilvánosságra hozatal, a körülményektől függően, a FAR 12,212, 52, és 52,227-19(c)(1) - (2) paragrafusaiban, illetve a DFARS 252, (b)(3) paragrafusában, illetve az ezeket felváltó mindenkori jogszabályban meghatározott korlátozások alá esik. Copyright 2013 CA. Minden jog fenntartva. Az itt hivatkozott valamennyi védjegy, márkanév, szolgáltatási jel, valamint logó a megfelelő gazdasági társaságok tulajdonában állnak.

3 Kapcsolatfelvtel a technikai tmogatssal On-line technikai segítségnyújtásért, illetve a helyszínek, a nyitvatartási idõk és a telefonszámok teljes listájáért keresse fel a technikai támogatást a címen.

4

5 Tartalom Fejezet 1: Áttekintés 11 A PMO Accelerator bővítményről Fejezet 2: Projektéletciklus és folyamatok 13 A projekt életciklusáról Projektéletciklus folyamatok Projektsablonok Az Ötletellenőrzési folyamat használata Ötlet létrehozása A Jelentős IT-projekt létrehozása folyamat használata A Dokumentumellenőrzési folyamat használata Dokumentumok feltöltése és beküldése ellenőrzésre Projekt létrehozása egy projektsablonból A Probléma ellenőrzése és eszkalációja folyamat használata Probléma részleteinek létrehozása Fejezet 3: Üzleti stratégiához igazodás, Portfóliókategorizálás és Állapotjelentések 29 A Üzleti stratégiához igazodás, Portfóliókategorizálás és Állapotjelentések témájáról Igazodási tényezők meghatározása Portfóliókategóriák meghatározása Állapotjelentés készítése Fejezet 4: Általános oldalak és portletek 37 Támogató Projekt KPI-k szervezeti struktúra szerint portlet Portletütemezés portlet Tervezett költség projekttípus szerint portlet Program irányítópult Programmenedzser költség-irányítópultja portlet Programmenedzser ütemezési irányítópultja portlet PM riasztások Ütemezési teljesítmény portlet Mérföldkövek portlet Aktuális problémák portlet Tartalom 5

6 Állomány portlet Projekt irányítópult Projektmenedzser ütemezési irányítópultja portlet Projektmenedzser költségeinek és ráfordításainak irányítópultja portlet Problémák és kockázatok Problémakezelés portlet Kockázatkezelés portlet Fejezet 5: Portfólióoldalak és portletek 91 Portfólió irányítópult Költségek és bevételek Szerepek Költség és állapot Célelemzés Befektetéselemzés Tőke- és működési költség PMO Portfólió befektetési irányítópultja Elemzés Kapacitás Pénzügyek Fejezet 6: Program- és projektoldalak és portletek 141 Az Irányítópult nézetről PMO-Programállapot Oldalelrendezés Költség és ütemterv áttekintés portlet Ütemterv és haladás portlet Erőforrás kihasználtsága portlet PMO-Projektállapot Oldalelrendezés Projektmutatók portlet Közelgő mérföldkövek portlet Projekt baseline-ok portlet Állapotjelentési mutatók portlet Tényadatok tranzakciótípus szerint portlet Csapat kihasználtsága portlet PMO-Projekt képes forgatókönyve oldalelrendezés Csapat kapacitása portlet Közelgő mérföldkövek portlet Problémák prioritás szerint portlet Megvalósulási érték elemzése fázis szerint portlet PMO Accelerator termékútmutató

7 Fejezet 7: Állapotjelentés ellenőrzése 163 Az Állapotjelentés ellenőrzéséről Állapotjelentés-listázás Állapotjelentés-listázás portlet Késő és hiányzó állapotjelentések Késő állapotjelentések portlet Hiányzó állapotjelentések portlet Fejezet 8: Erőforrás-menedzsment portletek 169 Időjelentés áttekintése Befektetés időjelentéseinek összegzése portlet Befektetés időjelentés-ellenőrzése portlet Időjelentés részletei megjegyzései portlet Függőben lévő becslések ellenőrzése portlet Időjelentés ellenőrzése portlet Fejezet 9: Pénzügyi irányítás portletek 179 A Pénzügyi irányítás portletekről Közzétett tranzakció ellenőrzése portlet Közzétett tranzakció ellenőrzése portlet *befektetési szint Fejezet 10: További portletek 185 A További portletekről Késő feladatok és mérföldkövek portlet Időjelentéseim portlet Folyamat szűk keresztmetszetei portlet Projektelemzés portlet Projekt ciklusidő-elemzése portlet Projektdokumentum ellenőrzése portlet Projektéletciklus felülvizsgálata portlet Erőforrás-kihasználtság aránya hónaponként portlet Csapattag feladatainak összegzése portlet Fejezet 11: Keresésleképezési objektum 203 A Keresésleképezési objektumról Keresésleképezési lista létrehozása Keresésleképezési lista törlése Tartalom 7

8 Fejezet 12: Hozzáférési csoportok 205 A Hozzáférési csoportokról PMO vezetői megtekintő PMO vezetői megtekintő - kibővített PMO pénzügyi adminisztrátor PMO ötletlétrehozó PMO ötletellenőr PMO befektetés létrehozója PMO befektetésmegtekintő - kibővített PMO portfóliókezelő PMO programmenedzser PMO projektlétrehozó PMO projektmenedzser PMO projektmenedzser - kibővített PMO projektmegtekintő PMO erőforrás-rendszergazda PMO erőforrás-menedzser PMO erőforrás-menedzser - kibővített PMO rendszergazda PMO csapattag PMO időjelentés-adminisztrátor PMO szállítókezelés Fejezet 13: Mintaadatok 241 A mintaadatokról Szervezetfelépítési struktúrák (OBS) Vállalati osztály szervezeti struktúra Vállalati hely szervezeti struktúra Szervezeti felépítési struktúra Erőforráskészlet szervezeti struktúra Biztonsági szervezeti struktúra - Oldalak OBS Hozzáférési csoportok PMO-partíció - IT PMO folyamatmenedzser Erőforrások Szolgáltatások Eszközök Alkalmazások Ötletek Egyéb munka Projektsablonok PMO Accelerator termékútmutató

9 Projektek Programok Portfóliók Függelék A: PMO Accelerator Objektumnézetek 257 A PMO Accelerator Objektumnézetekről Megbízatás Megbízatástulajdonságok Megbízatás listanézetek Alapterv Baseline tulajdonságok Baseline listanézetek Baseline szűrőnézetek Módosítási kérelem Módosítási kérelem tulajdonságai Módosítási kérelemlista-nézetek Módosítási kérelem szűrőjének nézetei Költség- és haszonterv Költség- és haszonterv tulajdonságok Költségterv és a Haszonterv lista nézetek Költségterv és a Haszonterv szűrő nézetek Főkönyvi allokáció és Erőforrás-jóváírás Főkönyvi allokáció és erőforrás-jóváírás tulajdonságok Főkönyvi allokáció és Erőforrás-jóváírás listanézetek Főkönyvi allokáció és Erőforrás-jóváírás szűrő nézetek Befektetések Befektetés tulajdonságai Befektetés listanézetek Befektetés szűrő nézetek Probléma Probléma tulajdonságai Probléma listanézetek Probléma szűrőnézetek Projekt Projekt tulajdonságai Projekt listanézetek Projekt szűrőnézetek Erőforrás Erőforrás tulajdonságai Erőforrás listanézetek Erőforrás szűrő nézetek Tartalom 9

10 Kockázat Kockázat tulajdonságai Kockázat listanézetek Kockázat szűrőnézetek Feladat Feladattulajdonságok Feladat listanézetek Feladat szűrőnézetek Csapat Csapat tulajdonságai Csapat listanézetek Csapat szűrőnézetek PMO Accelerator termékútmutató

11 Fejezet 1: Áttekintés Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást: A PMO Accelerator bővítményről (lapon 11) A PMO Accelerator bővítményről A PMO Accelerator bővítmény tartalom és nézet konfigurációk gyűjteménye, amelyek a meghatározott ágazathoz nem kötődő projekt portfólió menedzsment számára készült. APMO Accelerator CA Clarity PPM rendszerhez kész tartalmak gyűjteményét biztosítja, amelyet az Ön szervezetének nem kell létrehoznia. A bővítmény lehetővé teszi a meglévő programmenedzsment-irodai (PMO) műveletek támogatását. A bővítmény hasznos a portfóliók, programok és projektek teljesítményének kezelésében és betekintésében. A témakör ismerteti a tartalomgyűjteményt, és részletes információt tartalmaz a bővítményben foglalt következő elemekről: Irányítópult oldalak Portletek Folyamatok Konfigurációk nézete Hozzáférési csoportok A PMO Accelerator mintaadatokat is tartalmaz nem éles környezetekben, választhatóan történő telepítésre. A mintaadatok éles környezetben nem telepíthetők. A mintaadatok portfóliókat, programokat, projekteket, ötleteket, alkalmazásokat, eszközöket, szolgáltatásokat, erőforrásokat, erőforrásszerepeket, sablonokat, pénzügyi terveket és szervezeti struktúrákat (OBS) tartalmaznak. Magukban foglalják ezen tartalom minimális adminisztrációs beállításait is. A PMO Accelerator útmutató a következő, megtekinthető CA Clarity PPM útmutatókra hivatkozik: Telepítési útmutató Rendszergazdai útmutató Studio fejlesztői útmutató A CA Clarity PPM Felhasználói útmutató személyre szabása Projektvezetés felhasználói útmutató Fejezet 1: Áttekintés 11

12

13 Fejezet 2: Projektéletciklus és folyamatok Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást: A projekt életciklusáról (lapon 13) Projektéletciklus folyamatok (lapon 13) Projektsablonok (lapon 14) Az Ötletellenőrzési folyamat használata (lapon 16) A Jelentős IT-projekt létrehozása folyamat használata (lapon 19) A Dokumentumellenőrzési folyamat használata (lapon 20) Projekt létrehozása egy projektsablonból (lapon 23) A Probléma ellenőrzése és eszkalációja folyamat használata (lapon 25) A projekt életciklusáról Az ötlet jóváhagyási folyamaton mehet keresztül vagy gyorsítható a projekt létrehozáshoz. Ha az ötlet átalakításra kész, az Ötletellenőrzési folyamat egy projekt létrehozási folyamatot indít el. A folyamat a következő ötlettípus és ötletkategória kombinációkon alapul. A projektlétrehozási folyamat átalakítja az ötletet az alkalmazható projektsablon használatával. Az ötletből a mezőértékeket is átmásolja a projektbe. Ötlet típusa Ötletkategória Projektlétrehozási folyamat Projektsablon Jelentős projekt Nem alkalmazható Jelentős IT-projekt létrehozása Jelentős projekt sablon Infrastruktúra telepítése Nem alkalmazható Infrastruktúraprojekt létrehozása Infrastruktúra kiépítése sablon Alkalmazás módosítása Fejlesztés Alkalmazásmódosítási projekt létrehozása Alkalmazásmódosítás sablon Alkalmazás módosítása Kész termékek értékelése Alkalmazás késztermékprojekt létrehozása Alkalmazás késztermék sablon Projektéletciklus folyamatok A rendszer tartalmazza a következő automatikus folyamatokat a projektéletciklus kezelésének támogatásához, az ötlet ellenőrzésétől és jóváhagyásától kezdve a projekt létrehozásáig: Fejezet 2: Projektéletciklus és folyamatok 13

14 Projektsablonok Dokumentum ellenőrzése A Dokumentum ellenőrzése folyamat kezeli a Javaslat vagy Operatív típusú dokumentumok ellenőrzési munkafolyamatát. Ötlet ellenőrzése Az ötletek gyors elemzésre adnak lehetőséget egy korai fázisban. Az elemzés célja, hogy időben ki lehessen szelektálni a gyenge vagy pénzügyileg nem megalapozott ötleteket, még mielőtt azok befektetéssé válnának. Az ötletek nyomon követhetők és befektetési lehetőségekké alakíthatók. Probléma ellenőrzése és eszkalációja A Probléma ellenőrzése és eszkalációja folyamat a nagy prioritású projekt problémák munkafolyamatának áttekintését kezeli. Alkalmazásmódosítási projekt létrehozása Az Alkalmazásmódosítási projekt létrehozása folyamat projektet hoz létre az Alkalmazásmódosítás sablon alapján. Alkalmazás késztermékprojekt létrehozása Az Alkalmazás késztermékprojekt létrehozása folyamat projektet hoz létre az Alkalmazás késztermék sablon alapján. Infrastruktúraprojekt létrehozása Az Infrastruktúraprojekt létrehozása folyamat projektet hoz létre az infrastruktúra telepítése sablon alapján. Jelentős IT-projekt létrehozása A Jelentős IT-projekt létrehozása folyamat projektet hoz létre a Jelentős projekt sablon alapján. Projektsablonok A projektsablonokkal létrehozhat projekteket az adott projekttípus szabványos feladatai és szerepmegbízásai alapján. A sablonok a projektek létrehozásánál egységességet és hatékonyságot biztosítanak. Az Ötletellenőrzés folyamat ezen sablonok használatával hozza létre az ilyen típusú projekteket az Ön számára. Másik megoldásként e sablonok használatával Ön is létrehozhat projekteket. 14 PMO Accelerator termékútmutató

15 Projektsablonok A sablonokat az Ön saját szervezetének igényeihez és követelményeihez illeszkedőre módosíthatja. E sablonok duplikálhatók is, így minden szervezeti projekttípushoz új projektsablonok hozhatók létre. Fontos! A Jelentős IT projekt jóváhagyási és kapuellenőrzési folyamat használatához minden fázisban módosítani kell a legutolsó feladatok nevét és tulajdonságait. Az azonosítókat viszont ne módosítsa. A kapuellenőrzési folyamat akkor indul, ha az adott azonosítókkal rendelkező feladatok elkészültek. További információk a Projektvezetés felhasználói útmutatójában olvashatók. A következő projektsablonokat tartalmazza: Alkalmazás módosítása Az Alkalmazás módosítása sablon a szoftveralkalmazások módosításához használt projektek kezelésében segít. Az Alkalmazásmódosítási projekt létrehozása folyamat a projektsablont használja. A folyamat automatikus munkafolyamatot biztosít projektek létrehozásához. A sablon új alkalmazásmódosítási projektek létrehozásához is használható. Alkalmazás késztermék Az Alkalmazás késztermék sablon a késztermék (COTS) alkalmazásválaszték kezeléséhez készült. E projektsablon használatával kezelhetők a tevékenységek, amikor beszállítót választ új termék biztosításához. Az Alkalmazás késztermék projekt létrehozása folyamat a projektsablont használja. A folyamat automatikus munkafolyamatot biztosít projektek létrehozásához. A sablon alkalmazás késztermék projektek létrehozásához is használható. Infrastruktúra telepítése Az Infrastruktúra kiépítése sablon az infrastruktúra fejlesztések bevezetésének kezelésében segít. Az infrastruktúraprojekt létrehozása folyamat a projektsablont használja. A folyamat automatikus munkafolyamatot biztosít projektek létrehozásához. A sablon IT infrastruktúra telepítési projektek létrehozásához is használható. Jelentős projekt A Jelentős projekt sablon kereteket biztosít az alkalmazások javítási és fejlesztési folyamataihoz. Ez a sablon segítséget nyújt a projektvezetőnek a projekt kapuellenőrzéseken történő átviteléhez. A Jelentős IT-projekt létrehozása folyamat a projektsablont használja. A folyamat automatikus munkafolyamatot biztosít projektek létrehozásához és a jóváhagyási és kapuellenőrzési munkafolyamatok kezeléséhez. A sablon projektek létrehozásához is használható. Ez a sablon minta munkalebontási struktúrát (WBS) is tartalmaz. A munkalebontási struktúrának ha fő fázisa van, és mindegyikhez alfeladatok tartoznak. Fejezet 2: Projektéletciklus és folyamatok 15

16 Az Ötletellenőrzési folyamat használata Az Ötletellenőrzési folyamat használata Az Ötletellenőrzési folyamatban a következő feladatok vesznek részt: 1. Az eredeti kérelmező a következőket végzi el: a. Létrehozza az ötletet. (lapon 17) b. Ha az ötlet elkészült, elküldi az ötletet. (lapon 17) 2. Az Ötletellenőrzési folyamat elindul és elvégzi a következők egyikét: Gyorsítás a projekt létrehozásához. Ha a Gyors megoldás jelölőnégyzet be van jelölve, akkor a kiválasztott ötlettípus és ötletkategória kombinációja alapján elindul a projekt létrehozási folyamata. Létrejön egy munkalebontási struktúra és egy baseline. A folyamat a Jelentős IT-projekt létrehozása folyamat kivételével minden projektlétrehozási folyamatot leállít. Elindítja az ötlet-jóváhagyási folyamatot. Ha a Gyors megoldás jelölőnégyzet nincs bejelölve, akkor az üzleti tulajdonos az ötlet ellenőrzésére vonatkozó elvégzendő feladatot kap. 3. Az üzleti tulajdonos értékeli a funkcionális és technikai hasznokat, majd elemzi az ötlet költségelőnyeit. Az üzleti tulajdonos az elvégzendő feladat számára kijelöli a következő lehetőségek egyikét: Elutasítás. Az ötlet állapota Elutasítva lesz, és a folyamat véget ér. Hiányos. Az ötlet állapota Hiányos lesz. Az eredeti kérelmező elvégzendő feladatot kap az ötlet további információkkal való frissítésére. Valamint arra is, hogy az elvégzendő feladat állapotát Kész -re módosítsa. Az üzleti tulajdonos számára az ötlet ellenőrzésére vonatkozó újabb elvégzendő feladat kerül elküldésre. Jóváhagyás. Az ötlet állapota Jóváhagyva lesz. Az eredeti kérelmező elvégzendő feladatot kap, hogy az elvégzendő feladat állapotát Kész -re módosítsa. 4. Elindul a projektlétrehozási folyamat. Az elinduló folyamat típusa az ötlettípus és ötletkategória kombinációján alapul. Létrejön egy munkalebontási struktúra és egy baseline. A Jelentős IT-projektek kivételével a projekt létrehozási folyamat véget ér. 5. A jelentős IT-projektek számára elindul a Kapuellenőrzés folyamat. (lapon 19) 16 PMO Accelerator termékútmutató

17 Az Ötletellenőrzési folyamat használata Ötlet létrehozása Ötlet létrehozásához az Ötletek oldal használható. Ha az ötlet jóváhagyásra kész, elmentheti és elküldheti azt. Másik lehetőség, hogy a jóváhagyási folyamat megkerülésével az ötletet gyorsított megoldás révén projektté alakítja. Ötlet létrehozása előtt a projektazonosító számára be kell állítani az automatikus számozást. Forduljon a CA Clarity PPM-rendszergazdához, illetve további tudnivalók a Rendszergazdai útmutatóban olvashatók. Kövesse az alábbi lépéseket: 1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd az Igénykezelés menüben kattintson az Ötletek elemre. Megjelenik az Ötletek oldal. 2. Kattintson az Új pontra. Megjelenik a Létrehozás oldal. 3. Töltse ki az alábbi mezőket: Tárgy Az ötlet összegzését/nevét határozza meg. A tárgy a befektetést az ötlethez kapcsolja, amikor az ötletet befektetéssé konvertálják. Az ötlet tárgya lesz a befektetés leírása. Ötletazonosító Az ötlet egyedi azonosítóját határozza meg. Ötlet típusa Az ötlet típusát határozza meg. Értékek: Jelentős projekt, Infrastruktúra telepítése vagy Alkalmazásmódosítás Kötelező: Nem Ötletkategória Az ötlet kategóriáját határozza meg. A rendelkezésére álló értékek a kiválasztott ötlettípustól függnek. A mezőtársításokat a CA Clarity PPMrendszergazda határozza meg. Értékek: Új fejlesztés, Megfelelőség/Jogszabályi, Új termék vagy szolgáltatás, Egyéb, Továbbfejlesztés, Késztermék értékelése, Elosztott, Hálózat/Telekom vagy Asztali Kötelező: Nem Fejezet 2: Projektéletciklus és folyamatok 17

18 Az Ötletellenőrzési folyamat használata Ötlet prioritása Az ötlet prioritását határozza meg. Értékek: Alacsony, Közepes és Magas Gyors megoldás Meghatározza az ötlet projektté alakítását az Ötletellenőrzés folyamat ellenőrzési és jóváhagyási lépésének megkerülésével. Alapértelmezett: Törölve Kötelező: Nem Célkitűzés A feladat célkitűzését határozza meg. Korlát: 200 karakter Kérelmező Az ötletet eredetileg megfogalmazó erőforrás nevét határozza meg. Alapértelmezett: A jelenleg bejelentkezett erőforrás neve Üzleti tulajdonos Meghatározza az ötlet üzleti tulajdonosának nevét és jóváhagyja az ötlet projektté alakítását. Az ötlet átalakítása után az ötlet üzleti tulajdonosa a projekt üzleti tulajdonosa lesz. Megjegyzés: Ha a Gyors megoldás jelölőnégyzet nincs bejelölve, akkor az Ötletellenőrzési folyamat értéket igényel a mezőhöz. Menedzser Az ötlet tulajdonos és kezelő erőforrásának nevét határozza meg. Az ötlet kezelőjének hozzáférése van az ötlet költségvetési és ütemezési tulajdonságaihoz. Kezdési dátum Az ötlet kezdő dátumát határozza meg. Befejezési dátum Az ötlet befejező dátumát határozza meg. Célkitűzés Az ötlet célkitűzését határozza meg. Korlát: 200 karakter Szervezeti Az ötlet szervezeti struktúráját határozza meg. 18 PMO Accelerator termékútmutató

19 A Jelentős IT-projekt létrehozása folyamat használata Osztály Az ötlet részleg szervezeti struktúráját határozza meg. 4. Válasszon az alábbi lehetőségek közül: Mentse el az ötletet. Az Ötletellenőrzési folyamat indításához kattintson a Küldés jóváhagyásra pontra. Az ötlet elkészült. A Jelentős IT-projekt létrehozása folyamat használata A jelentős IT-projektek kezelésének folyamata a következő folyamatok használatával történik: Jelentős projekt létrehozása folyamat. Akkor indul el, ha a Jelentős projekt sablon használatával projektet hoznak létre. Projekt kapuellenőrzési alfolyamat. Kapuellenőrzési munkafolyamatot kezel minden jelentős IT projekt számára. A folyamat a Jelentős IT-projekt létrehozása folyamatból háromszor indul el: Kapujóváhagyások kezeléséhez, amikor a projekt a Tervezési szintre, az Összeállítási szintre és Lezárási szintre kerül. A jelentős IT projekt életciklusának kezelésében automatikus folyamat használatával a következő feladatok vesznek részt: 1. A Jelentős IT-projekt létrehozása folyamat elindulása és a projekt létrehozása után a projektkezelő meghatározhatja a projektkezelési irodai (PMO) résztvevőt. Megnyitott projekt esetén lépjen a tulajdonságok oldalra, majd a Résztvevők szakaszban válassza a projektkezelési irodai résztvevőt. Ezután kattintson a Küldés pontra. A projektkezelési irodai (PMO) résztvevő a projekt áttekintésére és jóváhagyására vonatkozó elvégzendő feladatot kap. 2. A projektkezelési irodai (PMO) résztvevő az elvégzendő feladat számára kijelöli a következő lehetőségek egyikét: Jóváhagyva. A projektvezető elvégzendő feladatot kap, hogy a projekt jóváhagyásra került. A projekt állapota Jóváhagyva lesz. A Jelentős IT-projekt létrehozása folyamat elindítja a Tervezési szintet. Elutasítva. A projektvezető elvégzendő feladatot kap, hogy a projekt elutasításra került. A rendszer Elutasítva értékre állítja a projekt állapotát. Fejezet 2: Projektéletciklus és folyamatok 19

20 A Dokumentumellenőrzési folyamat használata 3. Ha a Tervezési fázisban az utolsó feladat is elkészült, a projektvezető frissíti a feladatot. Ezen kívül a Készenléti % mezőt 100 százalékra, az Állapot mezőt pedig Kész értékre módosítja. A projektkezelési irodai (PMO) résztvevő a következő kapuhoz lépés jóváhagyására vonatkozó elvégzendő feladatot kap. 4. A projektkezelési irodai (PMO) résztvevő az elvégzendő feladat számára kijelöli a következő lehetőségek egyikét: Jóváhagyva. A Projekt kapuellenőrzési alfolyamat elindítja a következő fázist. Elvégzendő feladatot kapnak a következők: Az eredeti kérelmező és értesítést kap, hogy a projektkezelési irodai (PMO) résztvevő jóváhagyta a projektet. A projektvezető. Ha a jelenlegi fázis utolsó feladata elkészült, a % Kész mező értékét 100 százalékra módosítja. A jelenlegi fázis utolsó feladatának állapota Kész lesz. Elutasítva. Újraküldés. A projektvezető a projektinformáció ellenőrzésére vonatkozó elvégzendő feladatot kap. Ha elkészült, a projektvezető az elvégzendő feladat állapotát Kész -re módosítja. A projektkezelési irodai (PMO) résztvevő a projekt jóváhagyására és a következő fázishoz lépésre vonatkozó elvégzendő feladatot kap. 5. Projekt kapuellenőrzési alfolyamat megismétli a fennmaradó fázisokat. 6. Ha a Lezárási fázis elkészült, a projektvezető lezárja a projektet. A Dokumentumellenőrzési folyamat használata A Dokumentumellenőrzési folyamat a beküldött jóváhagyási vagy operatív dokumentumot a következő ellenőrzési cikluson viszi keresztül: 1. A csapattag feltölti a jóváhagyási vagy operatív dokumentumot és ha kész, beküldi a dokumentumot ellenőrzésre. A projektvezető elvégzendő feladatot kap. 2. A projektvezető ellenőrzi a dokumentumot és frissíti az elvégzendő feladat állapotát: Jóváhagyás. A dokumentum állapota Jóváhagyva értékre van állítva. Elutasítás. A dokumentum állapota Elutasítva értékre van állítva. A dokumentum tulajdonosa elvégzendő feladatot kap és értesítik a projektvezető döntéséről. 20 PMO Accelerator termékútmutató

21 A Dokumentumellenőrzési folyamat használata Dokumentumok feltöltése és beküldése ellenőrzésre A Dokumentumellenőrzési folyamat használatával a projekthez kapcsolódó dokumentumok ellenőrzési és jóváhagyási folyamaton vihetők keresztül. Ez a folyamat akkor indul, ha a kategória Jóváhagyási vagy Operatív beállítású és a dokumentum állapota Beküldve. Kövesse az alábbi lépéseket: 1. Nyissa meg a projektet. Megjelenik a tulajdonságok oldala. 2. Kattintson az Együttműködés elemre. Megjelenik az együttműködés oldal. 3. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd kattintson a Dokumentumok hozzáadása elemre. Megjelenik a Több dokumentum hozzáadása oldal. 4. Töltse ki az oldal következő mezőit: Aktuális hely Megjeleníti a dokumentum aktuális helyét. Fájlok kiválasztása Állapot A mappához hozzáadandó fájlokat határozza meg. Korlát: Egy időben legfeljebb öt fájl Meghatározza a dokumentum állapotát. Értékek: Beküldve, Jóváhagyva vagy Elutasítva Ellenőrzési folyamatot indít: Beküldve Kategória Meghatározza a dokumentum kategóriáját. Értékek: Javaslat, Tervezés, Továbbfejlesztés, Megvalósítás és Operatív Ellenőrzési folyamatot indít: Javaslat vagy Operatív Létrehozás dátuma A dokumentum feltöltésének dátumát. Tulajdonos A dokumentumot kezelő tulajdonost határozza meg. Az erőforrás ellenőrzi, hogy a dokumentum kezelése és nyomon követése a teljes életciklus során megfelelő legyen. Fejezet 2: Projektéletciklus és folyamatok 21

22 A Dokumentumellenőrzési folyamat használata Hozzáférés A dokumentum hozzáférési típusát mutatja. Értékek: Mindegyik résztvevő. Azt mutatja, hogy a mappához a csoport összes résztvevőjének olvasás/írás típusú hozzáférést ad meg. Résztvevők kiválasztása. Azt mutatja, hogy a meglévő résztvevői csoportból származnak az egyéni erőforrások. Alapértelmezés: Mindegyik résztvevő Dokumentum-hozzáférés engedélyezése nem résztvevők számára Azt mutatja, hogy a dokumentumot nem résztvevők is elérhetik. Alapértelmezett: Törölve Check out engedélyezése Azt mutatja, hogy a megfelelő hozzáféréssel rendelkező erőforrások kivehetik és szerkeszthetik a dokumentumot. Alapértelmezett: Kijelölve Verziókövetés engedélyezése Azt mutatja, hogy a megfelelő hozzáféréssel rendelkező erőforrások létrehozhatják a dokumentum más verzióját. Alapértelmezett: Kijelölve Erőforrások/csoportok értesítése Leírás Azt mutatja, hogy a fájlokhoz hozzáféréssel rendelkező erőforrások kapnak-e értesítést dokumentumok hozzáadásakor. Alapértelmezett: Törölve A dokumentum leírását határozza meg. Megjegyzések A dokumentumra vonatkozó esetleges megjegyzéseket adja meg. 5. Kattintson a Hozzáadás gombra. A dokumentum fel van töltve és be van küldve ellenőrzésre. 22 PMO Accelerator termékútmutató

23 Projekt létrehozása egy projektsablonból Projekt létrehozása egy projektsablonból Kövesse az alábbi lépéseket: 1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd a Portfóliókezelés menüben kattintson a Projektek elemre. Megjelenik a listaoldal. 2. Válassza az Új sablonból lehetőséget. Megjelenik a kijelölés oldal. 3. Válassza a következő sablonok egyikét, majd kattintson a Tovább gombra: Alkalmazásmódosítás sablon Alkalmazás késztermék sablon Infrastruktúra kiépítése sablon Jelentős projekt sablon Megjelenik a projekt létrehozása oldal. 4. Töltse ki az alábbi mezőket: Projekt neve A projekt nevét határozza meg. Korlát: 80 karakter Kötelező: Igen Projekt azonosítója A projekt egyedi azonosítóját határozza meg, ami rendszerint automatikus számozású. Korlát: 20 karakter Kötelező: Igen Kezdési dátum A projekt kezdési dátumát jeleníti meg. Befejezési dátum A projekt elvégzési dátumát jeleníti meg. Célkitűzés A projekt célkitűzéseit határozza meg. Korlát: 200 karakter Fejezet 2: Projektéletciklus és folyamatok 23

CA Clarity PPM. PMO Accelerator termékútmutató. Release 14.2.00

CA Clarity PPM. PMO Accelerator termékútmutató. Release 14.2.00 CA Clarity PPM PMO Accelerator termékútmutató Release 14.2.00 A jelen dokumentáció, amely beágyazott súgórendszereket és elektronikusan terjesztett dokumentumokat (továbbiakban: Dokumentáció ) tartalmaz,

Részletesebben

CA Clarity PPM. PMO Accelerator - kiadási információk - On Demand. Release 14.2.00

CA Clarity PPM. PMO Accelerator - kiadási információk - On Demand. Release 14.2.00 CA Clarity PPM PMO Accelerator - kiadási információk - On Demand Release 14.2.00 A jelen dokumentáció, amely beágyazott súgórendszereket és elektronikusan terjesztett dokumentumokat (továbbiakban: Dokumentáció

Részletesebben

CA Clarity PPM. Igénykezelés felhasználói útmutató. Release 14.2.00

CA Clarity PPM. Igénykezelés felhasználói útmutató. Release 14.2.00 CA Clarity PPM Igénykezelés felhasználói útmutató Release 14.2.00 A jelen dokumentáció, amely beágyazott súgórendszereket és elektronikusan terjesztett dokumentumokat (továbbiakban: Dokumentáció ) tartalmaz,

Részletesebben

CA Clarity PPM. Portfóliókezelés Forgatókönyv útmutató. Release 13.3.00

CA Clarity PPM. Portfóliókezelés Forgatókönyv útmutató. Release 13.3.00 CA Clarity PPM Portfóliókezelés Forgatókönyv útmutató Release 13.3.00 A jelen dokumentáció, amely beágyazott súgórendszereket és elektronikusan terjesztett dokumentumokat (továbbiakban: Dokumentáció )

Részletesebben

CA Clarity PPM. Projektvezetés felhasználói útmutató. 13.2.00-s kiadás

CA Clarity PPM. Projektvezetés felhasználói útmutató. 13.2.00-s kiadás CA Clarity PPM Projektvezetés felhasználói útmutató 13.2.00-s kiadás A jelen dokumentáció, amely beágyazott súgórendszereket és elektronikusan terjesztett dokumentumokat (továbbiakban: "Dokumentáció")

Részletesebben

CA Clarity PPM. Projektvezetés felhasználói útmutató. Release 14.2.00

CA Clarity PPM. Projektvezetés felhasználói útmutató. Release 14.2.00 CA Clarity PPM Projektvezetés felhasználói útmutató Release 14.2.00 A jelen dokumentáció, amely beágyazott súgórendszereket és elektronikusan terjesztett dokumentumokat (továbbiakban: Dokumentáció ) tartalmaz,

Részletesebben

CA Clarity PPM. IT szolgáltatásmenedzsment felhasználói útmutató. Release 13.3.00

CA Clarity PPM. IT szolgáltatásmenedzsment felhasználói útmutató. Release 13.3.00 CA Clarity PPM IT szolgáltatásmenedzsment felhasználói útmutató Release 13.3.00 A jelen dokumentáció, amely beágyazott súgórendszereket és elektronikusan terjesztett dokumentumokat (továbbiakban: Dokumentáció

Részletesebben

CA Clarity TM PPM. PMO Accelerator - kiadási információk - On Demand. Release 14.1.00

CA Clarity TM PPM. PMO Accelerator - kiadási információk - On Demand. Release 14.1.00 CA Clarity TM PPM PMO Accelerator - kiadási információk - On Demand Release 14.1.00 A jelen dokumentáció, amely beágyazott súgórendszereket és elektronikusan terjesztett dokumentumokat (továbbiakban: Dokumentáció

Részletesebben

Projektmenedzsment tréning

Projektmenedzsment tréning Projektmenedzsment tréning Komplex szervezetfejlesztési projekt megvalósítása Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál ÁROP-1.A.2/B-2008-0020 2010.10.20. Tematika Projektek Projektcsapat összeállítása

Részletesebben

CA Clarity PPM. Igénykezelés felhasználói útmutató. 13.2.00-s kiadás

CA Clarity PPM. Igénykezelés felhasználói útmutató. 13.2.00-s kiadás CA Clarity PPM Igénykezelés felhasználói útmutató 13.2.00-s kiadás A jelen dokumentáció, amely beágyazott súgórendszereket és elektronikusan terjesztett dokumentumokat (továbbiakban: "Dokumentáció") tartalmaz,

Részletesebben

CA Clarity PPM. A CA Clarity PPM Felhasználói útmutató személyre szabása. 13.2.00-s kiadás

CA Clarity PPM. A CA Clarity PPM Felhasználói útmutató személyre szabása. 13.2.00-s kiadás CA Clarity PPM A CA Clarity PPM Felhasználói útmutató személyre szabása 13.2.00-s kiadás A jelen dokumentáció, amely beágyazott súgórendszereket és elektronikusan terjesztett dokumentumokat (továbbiakban:

Részletesebben

CA Clarity PPM. PMO Accelerator - kiadási információk - On Premise. Release 14.1.00

CA Clarity PPM. PMO Accelerator - kiadási információk - On Premise. Release 14.1.00 CA Clarity PPM PMO Accelerator - kiadási információk - On Premise Release 14.1.00 A jelen dokumentáció, amely beágyazott súgórendszereket és elektronikusan terjesztett dokumentumokat (továbbiakban: Dokumentáció

Részletesebben

CA Clarity PPM. Erőforrás-menedzsment felhasználói útmutató. 13.2.00-s kiadás

CA Clarity PPM. Erőforrás-menedzsment felhasználói útmutató. 13.2.00-s kiadás CA Clarity PPM Erőforrás-menedzsment felhasználói útmutató 13.2.00-s kiadás A jelen dokumentáció, amely beágyazott súgórendszereket és elektronikusan terjesztett dokumentumokat (továbbiakban: "Dokumentáció")

Részletesebben

CA Clarity PPM. Igénykezelés felhasználói útmutató. Release 13.3.00

CA Clarity PPM. Igénykezelés felhasználói útmutató. Release 13.3.00 CA Clarity PPM Igénykezelés felhasználói útmutató Release 13.3.00 A jelen dokumentáció, amely beágyazott súgórendszereket és elektronikusan terjesztett dokumentumokat (továbbiakban: Dokumentáció ) tartalmaz,

Részletesebben

CA Clarity PPM. IT szolgáltatásmenedzsment felhasználói útmutató. Release 14.2.00

CA Clarity PPM. IT szolgáltatásmenedzsment felhasználói útmutató. Release 14.2.00 CA Clarity PPM IT szolgáltatásmenedzsment felhasználói útmutató Release 14.2.00 A jelen dokumentáció, amely beágyazott súgórendszereket és elektronikusan terjesztett dokumentumokat (továbbiakban: Dokumentáció

Részletesebben

CA Clarity PPM. Erőforrás-menedzsment felhasználói útmutató. Release 14.2.00

CA Clarity PPM. Erőforrás-menedzsment felhasználói útmutató. Release 14.2.00 CA Clarity PPM Erőforrás-menedzsment felhasználói útmutató Release 14.2.00 A jelen dokumentáció, amely beágyazott súgórendszereket és elektronikusan terjesztett dokumentumokat (továbbiakban: Dokumentáció

Részletesebben

CA Clarity PPM. Pénzügyi irányítás felhasználói útmutató. 13.2.00-s kiadás

CA Clarity PPM. Pénzügyi irányítás felhasználói útmutató. 13.2.00-s kiadás CA Clarity PPM Pénzügyi irányítás felhasználói útmutató 13.2.00-s kiadás A jelen dokumentáció, amely beágyazott súgórendszereket és elektronikusan terjesztett dokumentumokat (továbbiakban: "Dokumentáció")

Részletesebben

A P-touch Transfer Manager használata

A P-touch Transfer Manager használata A P-touch Transfer Manager használata Verzió 0 HUN Bevezetés Fontos megjegyzés A dokumentum tartalma és a termék műszaki adatai értesítés nélkül módosulhatnak. A Brother fenntartja a jogot, hogy értesítés

Részletesebben

CA Clarity PPM. Alapszintű felhasználói útmutató. Release 13.3.00

CA Clarity PPM. Alapszintű felhasználói útmutató. Release 13.3.00 CA Clarity PPM Alapszintű felhasználói útmutató Release 13.3.00 A jelen dokumentáció, amely beágyazott súgórendszereket és elektronikusan terjesztett dokumentumokat (továbbiakban: Dokumentáció ) tartalmaz,

Részletesebben

Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon:

Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon: Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon: 1. Belépés a szerkesztőfelületre A következő webcímre belépve - http://www.zalaegerszeg.hu/licoms/login - megjelenik a szerkesztőfelület beléptető ablaka,

Részletesebben

A GroupWise WebAccess Alapillesztőfelület

A GroupWise WebAccess Alapillesztőfelület GroupWise WebAccess Alap-illesztőfelület gyorskalauz 8 Novell GroupWise WebAccess Alapillesztőfelület Gyorskalauz www.novell.com A GroupWise WebAccess Alapillesztőfelület használata Miután a rendszergazda

Részletesebben

CA Clarity PPM. Alapszintű felhasználói útmutató. 13.2.00-s kiadás

CA Clarity PPM. Alapszintű felhasználói útmutató. 13.2.00-s kiadás CA Clarity PPM Alapszintű felhasználói útmutató 13.2.00-s kiadás A jelen dokumentáció, amely beágyazott súgórendszereket és elektronikusan terjesztett dokumentumokat (továbbiakban: "Dokumentáció") tartalmaz,

Részletesebben

Projekt-portfólió menedzsment, ahogy mi csináljuk. Az Oracle Primavera megoldásokkal Ulicsák Béla

Projekt-portfólió menedzsment, ahogy mi csináljuk. Az Oracle Primavera megoldásokkal Ulicsák Béla Projekt-portfólió menedzsment, ahogy mi csináljuk Az Oracle Primavera megoldásokkal Ulicsák Béla Építőipari projekt-portfolió menedzsment Az építőipari projekt-portfólió menedzsment általában egy projekt

Részletesebben

CA Clarity PPM. Alapszintű felhasználói útmutató. Release 14.2.00

CA Clarity PPM. Alapszintű felhasználói útmutató. Release 14.2.00 CA Clarity PPM Alapszintű felhasználói útmutató Release 14.2.00 A jelen dokumentáció, amely beágyazott súgórendszereket és elektronikusan terjesztett dokumentumokat (továbbiakban: Dokumentáció ) tartalmaz,

Részletesebben

CA Clarity PPM. Pénzügyi irányítás felhasználói útmutató. Release 13.3.00

CA Clarity PPM. Pénzügyi irányítás felhasználói útmutató. Release 13.3.00 CA Clarity PPM Pénzügyi irányítás felhasználói útmutató Release 13.3.00 A jelen dokumentáció, amely beágyazott súgórendszereket és elektronikusan terjesztett dokumentumokat (továbbiakban: Dokumentáció

Részletesebben

CA Clarity PPM. Alapszintű felhasználói útmutató. Release 14.1.00

CA Clarity PPM. Alapszintű felhasználói útmutató. Release 14.1.00 CA Clarity PPM Alapszintű felhasználói útmutató Release 14.1.00 A jelen dokumentáció, amely beágyazott súgórendszereket és elektronikusan terjesztett dokumentumokat (továbbiakban: Dokumentáció ) tartalmaz,

Részletesebben

OTOsuite. Telepítési útmutató. Magyar

OTOsuite. Telepítési útmutató. Magyar OTOsuite Telepítési útmutató Magyar Ez a dokumentum leírja miképp telepítse az OTOsuite szoftvert DVD-ről, pendrive-ról vagy tömörített fájlból. Rendszerkövetelmények 1,5 GHz processzor vagy gyorsabb (ajánlott:

Részletesebben

Ez a Használati útmutató az alábbi modellekre vonatkozik:

Ez a Használati útmutató az alábbi modellekre vonatkozik: AirPrint útmutató Ez a Használati útmutató az alábbi modellekre vonatkozik: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW A verzió HUN Megjegyzések meghatározása

Részletesebben

CA Clarity PPM. Portfóliókezelés Forgatókönyv útmutató. Release 14.1.00

CA Clarity PPM. Portfóliókezelés Forgatókönyv útmutató. Release 14.1.00 CA Clarity PPM Portfóliókezelés Forgatókönyv útmutató Release 14.1.00 A jelen dokumentáció, amely beágyazott súgórendszereket és elektronikusan terjesztett dokumentumokat (továbbiakban: Dokumentáció )

Részletesebben

Online nyomtatás 4.0. 1. kiadás

Online nyomtatás 4.0. 1. kiadás Online nyomtatás 4.0 1. kiadás 2008 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People és az Nseries a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation

Részletesebben

Általános nyomtató meghajtó útmutató

Általános nyomtató meghajtó útmutató Általános nyomtató meghajtó útmutató Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) B verzió HUN 1 Áttekintés 1 A Brother

Részletesebben

Projektek. Rövid útmutató az első lépésekhez

Projektek. Rövid útmutató az első lépésekhez Projektek Rövid útmutató az első lépésekhez A tevékenységek nyomon követése A SharePoint-feladatlistákkal kényelmesen nyomon követheti a projektekben végrehajtandó tevékenységeket. Felvehet kezdési dátumokat

Részletesebben

Minták és ismertetők változat 7 alváltozat 5. Munkaerő-felvételi példa oktatóanyag az IBM Process Designer alkalmazáshoz

Minták és ismertetők változat 7 alváltozat 5. Munkaerő-felvételi példa oktatóanyag az IBM Process Designer alkalmazáshoz Minták és ismertetők változat 7 alváltozat 5 Munkaerő-felvételi példa oktatóanyag az IBM Process Designer alkalmazáshoz ii Munkaerő-felvételi példa PDF-könyvek és az információközpont A PDF-könyveket nyomtatásra

Részletesebben

Windows mappaműveletek

Windows mappaműveletek Windows mappaműveletek Windows 7 / 10 Források: http://www.akonyv.hu/windows_elemei/windows_7_mappa_allomany_es_lemezkezeles_minta.pdf http://www2.akg.hu/info/erettsegi/szobeli/10.html Windows Intéző felépítése

Részletesebben

Oktatás. WiFi hálózati kapcsolat beállítása Windows XP és Windows 7-es számítógépeken. SZTE Egyetemi Számítóközpont

Oktatás. WiFi hálózati kapcsolat beállítása Windows XP és Windows 7-es számítógépeken. SZTE Egyetemi Számítóközpont Oktatás WiFi hálózati kapcsolat beállítása Windows XP és Windows 7-es számítógépeken SZTE Egyetemi Számítóközpont WLAN kapcsolat beállítása 1 Tartalom Windows XP... 2 Tanúsítvány telepítése... 2 WPA2 védett

Részletesebben

Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció

Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció Bevezető Tisztelt engedélyes! Üdvözöljük Önt a Magyar Energia Hivatal Energiainformációs Adattár - Adatgyűjtő alrendszerének felhasználói

Részletesebben

CA Clarity PPM. Pénzügyi irányítás felhasználói útmutató. Release 14.2.00

CA Clarity PPM. Pénzügyi irányítás felhasználói útmutató. Release 14.2.00 CA Clarity PPM Pénzügyi irányítás felhasználói útmutató Release 14.2.00 A jelen dokumentáció, amely beágyazott súgórendszereket és elektronikusan terjesztett dokumentumokat (továbbiakban: Dokumentáció

Részletesebben

Bluetooth párosítás. Felhasználói útmutató

Bluetooth párosítás. Felhasználói útmutató Bluetooth párosítás Felhasználói útmutató Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. A Microsoft, a Windows és a Windows Vista a Microsoft Corporation az Egyesült Államokban bejegyzett védjegyei.

Részletesebben

HC Csoport Ügyfélkapu

HC Csoport Ügyfélkapu HC Csoport Ügyfélkapu Felhasználói útmutató Készült: 2013. augusztus 28. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 Bejelentkezés... 2 Jelszóváltás... 3 Főoldal... 3 Szűrések és rendezések... 5 Bejelentés... 6 Üzenet

Részletesebben

Használati útmutató a Székács Elemér Szakközépiskola WLAN hálózatához

Használati útmutató a Székács Elemér Szakközépiskola WLAN hálózatához Használati útmutató a Székács Elemér Szakközépiskola WLAN hálózatához Készítette: Szentgyörgyi Attila Turcsányi Tamás Web: http://www.wyonair.com E-mail: 2008. november 8. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Bár a szoftverleltárt elsősorban magamnak készítettem, de ha már itt van, miért is ne használhatná más is.

Bár a szoftverleltárt elsősorban magamnak készítettem, de ha már itt van, miért is ne használhatná más is. SZOFTVERLELTÁR FREE Amennyiben önnek vállalkozása van, akkor pontosan tudnia kell, hogy milyen programok és alkalmazások vannak telepítve cége, vállalkozása számítógépeire, és ezekhez milyen engedélyeik,

Részletesebben

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv A kézikönyv használata Mielőtt elindítaná és használná a szoftvert kérjük olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet! A dokumentum nem sokszorosítható illetve

Részletesebben

Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató

Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató képzelje el a lehetőségeket Szerzői jog 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Minden jog fenntartva. Ez a felügyeleti útmutató csak tájékoztató célt szolgál.

Részletesebben

WordPress segédlet. Bevezető. Letöltés. Telepítés

WordPress segédlet. Bevezető. Letöltés. Telepítés WordPress segédlet Bevezető A WordPress egy ingyenes tartalomkezelő rendszer (Content Management System - CMS), amely legnagyobb előnye az egyszerű telepítés és a letisztult kezelhetőség és a változatos

Részletesebben

MÁV-START Tudáspróba Felhasználói kéziköny

MÁV-START Tudáspróba Felhasználói kéziköny MÁV-START Tudáspróba Felhasználói kéziköny Tartalomjegyzék Bejelentkezés a tudáspróbára... 3 Kijelentkezés... 3 Megkezdett tudáspróba folytatása... 4 Tudáspróba kiválasztása... 5 Tudáspróba kiválasztása...

Részletesebben

Microsec Zrt. által kibocsátott elektronikus aláírás telepítése Windows 7 (x86/x64) Internet Explorer 9 (32 bites) böngészőbe

Microsec Zrt. által kibocsátott elektronikus aláírás telepítése Windows 7 (x86/x64) Internet Explorer 9 (32 bites) böngészőbe Microsec Zrt. által kibocsátott elektronikus aláírás telepítése Windows 7 (x86/x64) Internet Explorer 9 (32 bites) böngészőbe 1. Indítsa el az Internet Explorer 9 (32 bites) böngészőt. (Start menü > Internet

Részletesebben

Ez a felhasználói útmutató a következő modellekre vonatkozik:

Ez a felhasználói útmutató a következő modellekre vonatkozik: AirPrint útmutató Ez a felhasználói útmutató a következő modellekre vonatkozik: HL-L850CDN/L8350CDW/L8350CDWT/L900CDW/L900CDWT DCP-L8400CDN/L8450CDW MFC-L8600CDW/L8650CDW/L8850CDW/L9550CDW A verzió HUN

Részletesebben

SAP DocuSign Aláírási Útmutató

SAP DocuSign Aláírási Útmutató SAP DocuSign Aláírási Útmutató Tartalomjegyzék 1. SAP DocuSign Aláírási Útmutató... 2 2. E-mail értesítés fogadása... 2 3. A Dokumentum aláírása... 3 4. További opciók... 4 4.1 Befejezés később... 4 4.2

Részletesebben

Android Commander Felhasználói kézikönyv

Android Commander Felhasználói kézikönyv Android Commander Felhasználói kézikönyv A kézikönyv használata Mielőtt elindítaná és használná a szoftvert kérjük olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet! A dokumentum nem sokszorosítható illetve

Részletesebben

FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS

FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit kft. FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Felhasználói kézikönyv Dokumentum állapota: Tervezet Verzió: 0.1.0 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Bejelentkezés...

Részletesebben

Gyártási termelési folyamat és a Microsoft Dynamics AX 2012 R2 logisztikai szolgáltatások

Gyártási termelési folyamat és a Microsoft Dynamics AX 2012 R2 logisztikai szolgáltatások Gyártási termelési folyamat és a Microsoft Dynamics AX 2012 R2 logisztikai szolgáltatások Ez a dokumentum gépi fordítással készült, emberi beavatkozás nélkül. A szöveget adott állapotában bocsátjuk rendelkezésre,

Részletesebben

AirPrint útmutató. A Használati útmutató a következő modellekre vonatkozik: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. 0 verzió HUN

AirPrint útmutató. A Használati útmutató a következő modellekre vonatkozik: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. 0 verzió HUN AirPrint útmutató A Használati útmutató a következő modellekre vonatkozik: MFC-J650DW/J670DW/J690DW 0 verzió HUN Megjegyzések meghatározása A használati útmutatóban a megjegyzéseket végig az alábbi stílusban

Részletesebben

Projektkövetés a 148/2002 (VII.1.) Kormány rendelet alapján

Projektkövetés a 148/2002 (VII.1.) Kormány rendelet alapján KORMÁNYZATI INFORMATIKAI EGYEZTETŐ TÁRCAKÖZI BIZOTTSÁG 18. SZÁMÚ AJÁNLÁS Projektkövetés a 148/2002 (VII.1.) Kormány rendelet alapján Verzió: 1.0 Budapest 2003. 1 / 12. oldal Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3

Részletesebben

Gyorskalauz SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Gyorskalauz SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Gyorskalauz SUSE Linux Enterprise Desktop 11 NOVELL GYORSKALAUZ KÁRTYA A SUSE Linux Enterprise Desktop 11 új verziójának telepítéséhez a következő műveletsorokat kell végrehajtani. A jelen dokumentum áttekintést

Részletesebben

Android Commander Felhasználói kézikönyv

Android Commander Felhasználói kézikönyv Android Commander Felhasználói kézikönyv Android Commander felhasználói kézikönyv A kézikönyv használata Mielőtt elindítaná és használná a szoftvert kérjük olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet!

Részletesebben

AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.3 KELT: 2012.02.01.

AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.3 KELT: 2012.02.01. AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.3 KELT: 2012.02.01. Tartalom 1. A dokumentum célja... 3 2. Akiknek segítséget kívánunk nyújtani...

Részletesebben

A másolás folyamata. vagy. Xerox WorkCentre 5945/5955 többfunkciós nyomtató. Szolgáltatások kezdőlap. Munkaállapot. Érintőképernyő.

A másolás folyamata. vagy. Xerox WorkCentre 5945/5955 többfunkciós nyomtató. Szolgáltatások kezdőlap. Munkaállapot. Érintőképernyő. Xerox WorkCentre 9/9 többfunkciós nyomtató A másolás folyamata. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy. Nyomja meg a vezérlőpult

Részletesebben

AirPrint útmutató. 0 verzió HUN

AirPrint útmutató. 0 verzió HUN AirPrint útmutató 0 verzió HUN Megjegyzések meghatározása Ebben a használati útmutatóban végig az alábbi ikont használjuk: Megjegyzés A Megjegyzések útmutatással szolgálnak a különböző helyzetek kezelésére,

Részletesebben

A másolás folyamata VAGY. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Vezérlőpanel. Dokuadagoló opció. Dokuüveg opció

A másolás folyamata VAGY. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Vezérlőpanel. Dokuadagoló opció. Dokuüveg opció Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 A másolás folyamata Szolgáltatások kezdőlap Munkaállapot Érintőképernyő Start Összes törlése Leállítás. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló

Részletesebben

Egészségterv és edzésprogram használati utasítás

Egészségterv és edzésprogram használati utasítás TELEPÍTÉS (1) Üdvözli a Bi-LINK. Az alkalmazás használatával követheti, megértheti és irányíthatja legfontosabb egészségügyi paramétereit. Az első lépés készüléke adatainak megtekintéséhez, hogy letölti,

Részletesebben

2008 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People és az Nseries a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye.

2008 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People és az Nseries a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Letöltés! 1. kiadás 2008 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People és az Nseries a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye.

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához

Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához A WEB EDInet rendszer használatához internet kapcsolat, valamint egy internet böngésző program szükséges (Mozilla Firefox, Internet Explorer).

Részletesebben

cím: 6725 Szeged Bokor u. 18. telefon: +36 1 808 9666 Innomedio Kft Scrum módszertan 1.0 Verzió Érvényes: 2012. április 1-től

cím: 6725 Szeged Bokor u. 18. telefon: +36 1 808 9666 Innomedio Kft Scrum módszertan 1.0 Verzió Érvényes: 2012. április 1-től Innomedio Kft Scrum módszertan 1.0 Verzió Érvényes: 2012. április 1-től Alapfogalmak: 1. hiba: egy már meglévő, funkcionalitásban hibás működést eredményező programrész hibás működésének leírása konkrét

Részletesebben

Biztonságos várakozó nyomtatási feladatok

Biztonságos várakozó nyomtatási feladatok Biztonságos várakozó nyomtatási feladatok 3.0 verzió Rendszergazdai útmutató 2016. január www.lexmark.com Tartalom 2 Tartalom Változtatási előzmények... 3 Áttekintés...4 Központi telepítés ellenőrzőlistája...

Részletesebben

Projektmenedzsment státusz autóipari beszállító cégeknél tréning tapasztalatok alapján herczeg.ivan@pmakademia.hu mobil: +36-20-485-02-80

Projektmenedzsment státusz autóipari beszállító cégeknél tréning tapasztalatok alapján herczeg.ivan@pmakademia.hu mobil: +36-20-485-02-80 Projektmenedzsment státusz autóipari beszállító cégeknél tréning tapasztalatok alapján herczeg.ivan@pmakademia.hu mobil: +36-20-485-02-80 Herczeg Iván Mesteroktató Semmelweis Egyetem. Szervező mérnök First

Részletesebben

DAT adatcserefájl AutoCAD MAP DWG mapobject konvertáló program dokumentáció

DAT adatcserefájl AutoCAD MAP DWG mapobject konvertáló program dokumentáció H - 1161 Budapest Rákóczi út 76. Tel./Fax.: +36-1-4010159 http://www.pageos.hu toni@pageos.hu DAT adatcserefájl AutoCAD MAP DWG mapobject konvertáló program dokumentáció A program használható a TOPOBASE

Részletesebben

IBM TRIRIGA használatának megkezdése - TRIRIGA környezet személyre szabása videó parancsfájl

IBM TRIRIGA használatának megkezdése - TRIRIGA környezet személyre szabása videó parancsfájl IBM TRIRIGA használatának megkezdése - TRIRIGA környezet személyre szabása videó parancsfájl ii IBM TRIRIGA használatának megkezdése - TRIRIGA környezet személyre szabása videó parancsfájl Tartalom IBM

Részletesebben

BODROGKOZ.COM / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BODROGKOZ.COM / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BODROGKOZ.COM / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1. Adminisztrációs felület elérhetősége: http://www.bodrogkoz.com/wp-admin/ vagy http://www.bodrogkoz.com/wp-login.php A honlap tesztidőszak alatt az alábbi címen érhető

Részletesebben

Szabályzattár fejlesztése a CIB Banknál. 2007. április 24. Dörnyei Ágnes

Szabályzattár fejlesztése a CIB Banknál. 2007. április 24. Dörnyei Ágnes Szabályzattár fejlesztése a CIB Banknál 2007. április 24. Dörnyei Ágnes 1 Miről lesz szó? Bemutatkozás Belső szabályozási rendszer megújítása Új nyilvántartási rendszer igénye Szabályzattár A rendszer

Részletesebben

A számítógép beállításainak megváltoztatása

A számítógép beállításainak megváltoztatása Megjelenés és témák Először tekintsük át, hogy hogyan lehet a képernyőn megjelenő elemek küllemét módosítani. Válasszuk a Start menü Vezérlőpultban a Megjelenés és témák hivatkozást. Itt kattintsunk a

Részletesebben

IBM TRIRIGA Önkiszolgáló felhasználók - Szolgáltatások kérése videó parancsfájl

IBM TRIRIGA Önkiszolgáló felhasználók - Szolgáltatások kérése videó parancsfájl IBM TRIRIGA Önkiszolgáló felhasználók - Szolgáltatások kérése videó parancsfájl ii IBM TRIRIGA Önkiszolgáló felhasználók - Szolgáltatások kérése videó parancsfájl Tartalom IBM TRIRIGA Önkiszolgáló felhasználók

Részletesebben

Home Media Server. A Home Media Server telepítése aszámítógépre. A médiafájlok kezelése. Home Media Server

Home Media Server. A Home Media Server telepítése aszámítógépre. A médiafájlok kezelése. Home Media Server 2007 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People és az Nseries a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye

Részletesebben

ÁROP 1.A.2/A-2008-0278

ÁROP 1.A.2/A-2008-0278 SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS ÉS HATÓSÁGI SZOLGÁLTATÁS Bemutató Készült az Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator Deskphone. My Instant Communicator for Alcatel-Lucent 8 Series 4038/4068

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator Deskphone. My Instant Communicator for Alcatel-Lucent 8 Series 4038/4068 OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Gyors kezdési segédlet R6.0 My Instant Communicator for Alcatel-Lucent 8 Series 4038/4068 A My Instant Communicator for Alcatel-Lucent 8 Series 4038/4068 gyors

Részletesebben

AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.1 KELT:

AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.1 KELT: AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.1 KELT: 2010.08.18. Tartalom 1. A dokumentum célja... 3 2. Akiknek segítséget kívánunk nyújtani...

Részletesebben

A Windows az összetartozó adatokat (fájlokat) mappákban (könyvtárakban) tárolja. A mappák egymásba ágyazottak.

A Windows az összetartozó adatokat (fájlokat) mappákban (könyvtárakban) tárolja. A mappák egymásba ágyazottak. Mappakezelés WINDOWS-7 A Windows az összetartozó adatokat (fájlokat) mappákban (könyvtárakban) tárolja. A mappák egymásba ágyazottak. A PC legnagyobb mappája, amely az összes többi mappát is magában foglalja,

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a 2017. évi belső i terv jóváhagyására ELŐTERJESZTŐ NEVE:

Részletesebben

SMS küldő központ Leírás

SMS küldő központ Leírás SMS küldő központ Leírás Budapest 2015 Bevezetés A Clicxoft programcsalád egyes programjaiból sms-t lehet küldeni. Az sms-t küldése nem közvetlenül a programokból történik. Az egyes programok a küldendő

Részletesebben

Telepítési megjegyzések Windows 7 és Windows Server 2008 R2 felhasználók részére

Telepítési megjegyzések Windows 7 és Windows Server 2008 R2 felhasználók részére FONTOS: Telepítési megjegyzések Windows 7 és Windows Server 2008 R2 felhasználók részére Sajnálattal értesítjük, hogy a készülékkel együtt szállított CD vagy DVD lemezen található automata telepítőprogramok

Részletesebben

a Raiffeisen Expressz programban

a Raiffeisen Expressz programban VIBER utalások kezelése 1. VIBER átutalások kezelése a Raiffeisen Expressz programban A Raiffeisen Expressz lehetőséget biztosít VIBER utalási megbízások kézi rögzítésére, majd elektronikus aláírás után

Részletesebben

AirPrint útmutató. Ez a dokumentáció a tintasugaras modellekre vonatkozik. 0 verzió HUN

AirPrint útmutató. Ez a dokumentáció a tintasugaras modellekre vonatkozik. 0 verzió HUN AirPrint útmutató Ez a dokumentáció a tintasugaras modellekre vonatkozik. 0 verzió HUN Vonatkozó modellek Ez a Használati útmutató a következő modellekre vonatkozik. MFC-J450DW Megjegyzések meghatározása

Részletesebben

Telenor Magyarország MS Office 365 telepítési útmutató

Telenor Magyarország MS Office 365 telepítési útmutató Telenor Magyarország MS Office 365 telepítési útmutató Tartalomjegyzék 1 MEGJEGYZÉS a.hu domainnel regisztrált ÜGYFELEK számára... 2 2 Bejelentkezés az O365 fiókba... 3 2.1 Az adminisztrátor felhasználói

Részletesebben

Felhasználói útmutató CVR mobil kliens, ios rendszerhez.

Felhasználói útmutató CVR mobil kliens, ios rendszerhez. Felhasználói útmutató CVR mobil kliens, ios rendszerhez. Működési feltételek A felhasználói útmutató ios V7.0.4 verziószámú operációs rendszer felhasználásával készült. Az applikáció telepítése 1. Az App

Részletesebben

Mobilalkalmazás! RÖVID ÁTTEKINTÉS: HOGYAN MŰKÖDIK AZ ALKALMAZÁS? " 2015, QBSW, Inc.

Mobilalkalmazás! RÖVID ÁTTEKINTÉS: HOGYAN MŰKÖDIK AZ ALKALMAZÁS?  2015, QBSW, Inc. Mobilalkalmazás! RÖVID ÁTTEKINTÉS: HOGYAN MŰKÖDIK AZ ALKALMAZÁS? " A City Monitor mobilalkalmazás lehetővé teszi" az állampolgárok számára, hogy a városukban felmerülő helyi problémákat könnyen és gyorsan

Részletesebben

Powerline Nano500 XAVB5101 készlet telepítési útmutató

Powerline Nano500 XAVB5101 készlet telepítési útmutató Powerline Nano500 XAVB5101 készlet telepítési útmutató 2012 NETGEAR, Inc. Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány a NETGEAR, Inc.engedélye nélkül részben sem állítható elő újra, továbbítható, írható át,

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. A MODEM SETUP for Nokia 6510 PROGRAMCSOMAGHOZ. Copyright Nokia Corporation 2002. Minden jog fenntartva.

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. A MODEM SETUP for Nokia 6510 PROGRAMCSOMAGHOZ. Copyright Nokia Corporation 2002. Minden jog fenntartva. FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A MODEM SETUP for Nokia 6510 PROGRAMCSOMAGHOZ Copyright Nokia Corporation 2002. Minden jog fenntartva. Tartalom 1. BEVEZETÉS...1 2. A MODEM SETUP FOR NOKIA 6510 TELEPÍTÉSE...1 3.

Részletesebben

A WORDPRESS TESTRESZABÁSA (MEGJELENÉS MENÜ ELEMEI)

A WORDPRESS TESTRESZABÁSA (MEGJELENÉS MENÜ ELEMEI) Mgr. Námesztovszki Zsolt A WORDPRESS TESTRESZABÁSA (MEGJELENÉS MENÜ ELEMEI) Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar Oktatásinformatikai rendszerek - szöveggyűjtemény Budapest, 2013.

Részletesebben

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Telepítési útmutató a SMART Notebook 10 SP1 szoftverhez

Telepítési útmutató a SMART Notebook 10 SP1 szoftverhez Tisztelt Felhasználó! Telepítési útmutató a SMART Notebook 10 SP1 szoftverhez Ezt a dokumentációt abból a célból hoztuk létre, hogy segítse Önt a telepítés során. Kövesse az alábbi lépéseket, és a telepítés

Részletesebben

Tanrend jelentő képző szervek részére

Tanrend jelentő képző szervek részére Tanrend jelentő képző szervek részére Felhasználói segédlet Tartalomjegyzék Belépés Tanrend jelentő felület Új tanrend jelentő Névsor megadása Névsor megadása jelentkezési lap alapján Névsor nyomtatása

Részletesebben

Telepítési útmutató a SMART Response 2009 szoftverhez

Telepítési útmutató a SMART Response 2009 szoftverhez Telepítési útmutató a SMART Response 2009 szoftverhez Tisztelt Felhasználó! Ezt a dokumentációt abból a célból hoztuk létre, hogy segítse Önt a telepítés során. Kövesse az alábbi lépéseket, és a telepítés

Részletesebben

Protection Service for Business. Az első lépések Android-készülékeken

Protection Service for Business. Az első lépések Android-készülékeken Protection Service for Business Az első lépések Android-készülékeken Protection Service for Business az első lépések Ez az útmutató ismerteti a PSB Mobile Security telepítését és konfigurálását Android-eszközökön.

Részletesebben

Memeo Instant Backup Rövid útmutató. 1. lépés: Hozza létre ingyenes Memeo fiókját. 2. lépés: Csatlakoztassa a tárolóeszközt a számítógéphez

Memeo Instant Backup Rövid útmutató. 1. lépés: Hozza létre ingyenes Memeo fiókját. 2. lépés: Csatlakoztassa a tárolóeszközt a számítógéphez Bevezetés A Memeo Instant Backup egyszerű biztonsági másolási megoldás, mely nagy segítséget nyújt a bonyolult digitális világban. A Memeo Instant Backup automatikus módon, folyamatosan biztonsági másolatot

Részletesebben

Rövid útmutató az első lépésekhez

Rövid útmutató az első lépésekhez Rövid útmutató az első lépésekhez A Microsoft Project 2013 megjelenése eltér a korábbi verziókétól, így ezzel az útmutatóval szeretnénk segíteni a megismerését. Gyorselérési eszköztár Ezt a területet testre

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Ez a Használati útmutató a következő modellekre vonatkozik:

Ez a Használati útmutató a következő modellekre vonatkozik: AirPrint útmutató Ez a Használati útmutató a következő modellekre vonatkozik: DCP-J05/J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J00/ J85DW/J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW A verzió HUN Megjegyzések meghatározása

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG CLP-770ND

Az Ön kézikönyve SAMSUNG CLP-770ND Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Felhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43

Felhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43 a TávTagTár programhoz Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43 Tartalomjegyzék Futási feltételek... 3 Telepítés... 3 Indítás... 3 Főablak... 4 Új személy felvétele...

Részletesebben

Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója

Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója 1.) Általános tudnivalók: A segédtábla két méretben készül, 10, és 50 sort lehet kitölteni. A tábla megnevezéséből amit

Részletesebben

Protection Service for Business. Az első lépések Windows-számítógépeken

Protection Service for Business. Az első lépések Windows-számítógépeken Protection Service for Business Az első lépések Windows-számítógépeken Rendszerkövetelmények Rendszerkövetelmények Támogatott operációs rendszerek Microsoft Windows 7, Windows 8 és Vista Windows-munkaállomások

Részletesebben