Tokaj Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tokaj Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája"

Átírás

1 Tokaj Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája 2008

2 1. A RÉGIÓTÓL A KISTÉRSÉGIG A TÉRSÉG FÖLDRAJZA GAZDASÁGI-TÁRSADALMI KÖRNYEZET DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐK GAZDASÁGI JELLEMZŐK FOGLALKOZTATOTTSÁG ÉS INFRASTRUKTÚRA 9 2. TOKAJ JELENLEGI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE TOKAJ VÁROS TÖRTÉNETE A TELEPÜLÉS SZERKEZETE A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN AZ ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓHOZ VALÓ KAPCSOLÓDÁS A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TÁGABB ÉS SZŰKEBB TÉRSÉGBEN VÁROSI FUNKCIÓK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK GAZDASÁGI HELYZET VÁLLALKOZÁSOK SZÁMA ÉS MEGOSZLÁSA NEMZETGAZDASÁGI ÁGAZATOK SZERINT IDEGENFORGALOM MEZŐGAZDASÁG BORÁSZAT IPAR TÁRSADALMI HELYZET DEMOGRÁFIAI MUTATÓK FOGLALKOZTATOTTSÁG ISKOLÁZOTTSÁGI MUTATÓK A LAKOSSÁG VALLÁS ÉS NEMZETISÉGI HOVATARTOZÁS SZERINTI MEGOSZLÁSA ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET A VÁROS MEGKÖZELÍTHETŐSÉGE LAKÁSÁLLOMÁNY MŰEMLÉKEK, ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK TELEPÜLÉSI INFRASTRUKTÚRA TERMÉSZETI KÖRNYEZET KÖRNYEZETVÉDELEM VILÁGÖRÖKSÉG A TÁJKÉP VÉDELME KÖZSZOLGÁLTATÁSOK OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK KULTURÁLIS, SPORT-, ÉS SZABADIDŐS INTÉZMÉNYEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÖNKORMÁNYZATI ÜGYINTÉZÉS, ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓK AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK PIACI ALAPÚ SZOLGÁLTATÁSAI A VÁROS SWOT-ANALÍZISE 80 2

3 3. VÁROSRÉSZ SZINTŰ ELEMZÉS ÉSZAKI FEJLESZTÉSI TERÜLETEK DÉLI FEJLESZTÉSI TERÜLETEK KÜLTERÜLET INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA TÁRSADALMI, DEMOGRÁFIAI CÉLKITŰZÉSEK DEMOGRÁFIA FOGLALKOZTATOTTSÁG ISKOLÁZOTTSÁG KISTÉRSÉGI MUNKAMEGOSZTÁS CÉLHIERARCHIA: A VÁROS ÁTFOGÓ CÉLJAI CÉLHIERARCHIA: KÖZÉP- ÉS RÖVIDTÁVÚ CÉLOK IDEGENFORGALOM SZŐLÉSZET-BORÁSZAT MUNKAHELYTEREMTÉS ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET KISTÉRSÉGI KÖZPONTI SZEREP INFRASTRUKTÚRA A STRATÉGIA KOHERENCIÁJA, KONZISZTENCIÁJA ILLESZKEDÉS TOKAJ VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ (1999) ILLESZKEDÉS TOKAJ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ (2007) ANTISZEGREGÁCIÓS TERV HELYZETELEMZÉS A VÁROS EGÉSZÉNEK TEKINTETÉBEN NÉPESSÉG SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDSZERE, KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ELÉRHETŐSÉGE LAKÁSÁLLOMÁNY KÖZOKTATÁS A PROGRAM CÉLTERÜLETE A SZEGREGÁCIÓ ÁLTAL ÉRINTETT TERÜLETEK HELYZETELEMZÉSE ELSŐ TERÜLET: BETHLEN G. U.- VÁRADI U MÁSODIK TERÜLET: KOSSUTH TÉR BETHLEN G. U. RÓZSA KÖZ HARMADIK TERÜLET: DÓZSA GY. U. - TEMETŐ KÖZ KOSSUTH ÚT NEGYEDIK TERÜLET: RÁKÓCZI U ÖTÖDIK TERÜLET: SERHÁZ U. MOSOLYGÓ U A SZEGREGÁCIÓ ÁLTAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓ JELLEMZÉSE ANTISZEGREGÁCIÓS PROGRAM LAKHATÁSI ÉS MOBILIZÁCIÓS INTEGRÁCIÓS PROGRAM OKTATÁSI INTEGRÁCIÓ MUNKAERŐPIACI INTEGRÁCIÓ A KÖZSZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS JAVÍTÁSA INTÉZKEDÉSI TERV 154 3

4 6. AKCIÓTERÜLETEK KIJELÖLÉSE A BELVÁROS A BELVÁROS CÉLRENDSZERE ÉSZAKI FEJLESZTÉSI TERÜLET AZ ÉSZAKI FEJLESZTÉSI TERÜLET CÉLRENDSZERE DÉLI FEJLESZTÉSI TERÜLET A DÉLI FEJLESZTÉSI TERÜLET CÉLRENDSZERE KÜLTERÜLET A KÜLTERÜLET CÉLRENDSZERE A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA INGATLANGAZDÁLKODÁSI TERV AZ ÖNKORMÁNYZAT VÁROSREHABILITÁCIÓS CÉLOK ELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ NEM FEJLESZTÉSI JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEI PARTNERSÉG, INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS AZ INTEGRÁLT BEAVATKOZÁSOK TERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK AZ INTEGRÁLT STRATÉGIA ÉS AZ INTEGRÁLT FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZERVEZETI ELVÁRÁSOK TELEPÜLÉSKÖZI KOORDINÁCIÓ MECHANIZMUSAI A STRATÉGIA MONITORINGJA 170 MELLÉKLETEK 171 4

5 1. A régiótól a kistérségig 1.1 A térség földrajza 1. számú térkép Az Észak-Magyarországi Régió Magyarország észak-keleti részén helyezkedik el, Borsod- Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyét öleli föl, központja Miskolc. Területe: km 2, mely az ország területének 14,4%-a. Észak-Magyarország földrajzi és természeti adottságai alapján hazánk egyik legváltozatosabb régiója. Itt mérhető az országban a legnagyobb felszíni magasságkülönbség (Kékes-Kisköre), valamint három, viszonylag jól elkülöníthető térszerkezetre bontható: északon, a szlovák határ mentén alacsonyabb középhegységek és dombságok húzódnak, a régió középső sávjában vannak hazánk legmagasabb középhegységei, míg a déli, Tisza-menti térség az Alföld része. Borsod-Abaúj-Zemplén megye az ország legészakibb fekvésű területe, északi határa egyben Szlovákiával közös államhatár. Nagyságát tekintve a megyék között a második helyen áll, területe 7248 km 2, lakosainak száma közel 750 ezer fő. Tájszerkezetében a hegységek, folyóvölgyek, dombságok és sík vidékek váltakoznak, ugyanakkor a megye számos nemzetközi hírű termál- és gyógyvíz-forrással rendelkezik. A megye észak-keleti részét kitöltő Zempléni-hegység az ország legérintetlenebb tájegységei közé tartozik, amely mindemellett igen gazdag kulturális és épített örökséggel bír. A Tokaji kistérség január 1-én alakult, 11 település összefogásával. Név szerint a következő településeket öleli fel: Tarcal, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Szegi, Szegilong, Erdőbénye, Tiszaladány, Tiszatardos, Csobaj, Tokaj, Taktabáj. A kistérség területe 256 km 2, 5

6 lakossága fő (2004). A kistérség központja a boráról évszázadok óta világhírű kisváros, Tokaj. Tokaj nem csupán adminisztratív értelemben, de fejlesztések, látnivalók terén is a kistérség központja. Tokaj Magyarország észak-keleti régiójában, Borsod-Abaúj-Zemplén megye délkeleti, a Tisza folyó általi természetes határvonalán, az Alföld és a Zempléni hegység találkozásánál, a Tisza és a Bodrog összefolyásánál fekszik. Fekvéséből kifolyólag a város tájszerkezete magán viseli a két markánsan eltérő nagytáj természeti adottságait, melyek nem csak a település kialakulásához és gazdasági fejlődéséhez teremtették meg a feltételeket, hanem egy páratlan szépségű tájképi keretet is képeznek a város körül. Állandó lakosainak száma 5000 fő körül mozog. A város Tiszán átívelő közúti és vasúti hídja már Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe vezet. A térség tengerszint feletti magassága 93 és 300 méter között változik. Hegyalja természetes növénytakarója a lejtős-erdős-sztyepp, melyet az alacsonyabb fekvésű területeken a szőlőkultúra váltott fel. A Kopasz-hegyen több mint ezer éve művelnek szőlőt, ennek következtében egyértelműen a szőlőművelés és kapcsolódó tevékenységei határozzák meg a táj jellegét és diverzitását. A térség éghajlata nagyon változatos, köszönhetően az Észak-Magyarországi Régiót alkotó kistájak felszíni tagoltságának. Az évi napfénytartalom óra, az évi középhőmérséklet a hegység északi részén 6-7 C, a védett déli oldalakon, a sík területeken eléri a 10 C -t. Az évi csapadékmennyiség a hegyekben 650 mm feletti, míg a sík tájakon 600 mm alatti. Az itt kialakult mikroklímának köszönhető a világszerte ismert tokaji bolkultúra is. A térség forrásokban és felszíni vízfolyásokban bővelkedik. A környék nem mellesleg igen jelentős védett természeti értékekkel, területekkel rendelkezik. 1.2 Gazdasági-társadalmi környezet Demográfiai jellemzők Borsod-Abaúj-Zemplén megye Pest után az ország második legnépesebb megyéje. Lakosságának száma fő, ebből 182 ezren laknak Miskolcon, ami a megye teljes népességének 24%-át, városi népességének 46%-át teszi ki. A megye 17 városának együttes lakossága kb. 400 ezer fő, így a teljes megyei népesség 54%-a városlakó. A 342 község lakosainak együttes száma 349 ezer fő, a községek átlagos lakossága 1022 fő. Az egyes települések mérete között viszont igen nagy különbségek vannak. A lakosság nemek szerinti összetételében a 388 ezer nővel szemben a férfiak száma csak 362 ezer, így az 1000 férfira jutó nők száma Különösen magas a mutató értéke a 60 év fölötti korosztályok esetében, ahol 1000 férfira már 1536 nő jut. A megye lakosságának korszerkezete nem kedvezőtlen: a 0-14 éves korosztályba tartozók száma 152 ezer (20%), míg a 60 éves és idősebb lakosoké csak 138 ezer (18%). A év közötti korosztályba 255 ezren tartoznak (34%), míg a évesek száma 206 ezer fő (27%). A ma még viszonylag jónak mondható korszerkezet ellenére az elöregedési tendencia a megye lakossága esetében is évről évre érvényesül. Miskolcon az idősek aránya már kissé meghaladja a fenti fiatal korosztályét. A megye lakosságának átlagos életkora 66,5 év, viszont a férfiaké mindössze 62,5, a nőké ellenben 71,3 év. A megye háztartásainak egy főre jutó évi átlagos nettó jövedelme 130 ezer Ft körül alakul, mely érték a megyék többségénél kedvezőtlenebb. Ez az összeg a Pest megyei érték 87%-át 6

7 éri el, és csak 68%-a a budapesti átlagjövedelemnek. A jövedelmek több mint 50%-át a munkából származó bérek alkotják, de tekintélyes hányadot képviselnek a nyugdíjak és a különféle járadékok is, melyek alacsony átlaga jól kifejezi a megye lakosságának az országosnál jóval kedvezőtlenebbül alakuló életszínvonalát. A háztartások egy főre jutó átlagos kiadásai évente a következő árufőcsoportokra irányulnak: élelmiszerek (összes kiadás 35%-a), lakásfenntartás (13%), közlekedés-hírközlés (11%), ruházkodás (7%), lakáskorszerűsítés (7%), élvezeti cikkek vásárlása (6%), háztartási cikkek (5%). A kiadások összege 12-18%-al elmarad a hasonló budapesti, és 8-15%-al a megyék 2/3-ának értékeitől Gazdasági jellemzők A régió egészét érintette a kilencvenes évek elejének ipari válsága, mely a térséget súlyos recesszióba sodorta. Napjainkra már érezhető némi fellendülés, elsősorban azokon a területeken, melyek közel fekszenek a Közép-Magyarországi régióhoz, illetve amelyek a megépült M3-as autópálya mentén húzódnak. A régió kistérségeinek fele ugyanakkor továbbra is stagnál, vagy elmaradott területnek számít. Egy térség gazdasági szerkezetének vizsgálata, az egyes ágazatok (mezőgazdaság, ipar, szolgáltatások) súlyának elemzése alapján következtetni lehet a vizsgált terület gazdasági fejlettségére. A hazai és nemzetközi tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy fordított reláció figyelhető meg a mezőgazdaság gazdasági szerkezeten belüli súlyának nagysága, és az adott térség fejlettsége között. Tehát minél alacsonyabb az agrárium részesedése a GDP-ből, annál fejlettebb az adott térség, és fordítva. Észak-Magyarországon a mezőgazdaság hazai viszonylatban átlagos súlyt képvisel a régió gazdaságában, az ipari tevékenységek részaránya ugyanakkor magas (39,4%), ami az országos átlag 126%-át teszi ki. A szolgáltatói szektor részesedése a bruttó hozzáadott értékben viszont közel 10 százalékponttal elmarad a hazai átlagtól. 1. számú táblázat Megnevezés Mezőgazdaság, vad-, erdőgazdálkodás, halászat Ipar, építőipar Szolgáltatások Közép- Magyarország 1,0 23,8 24,8 Közép-Dunántúl 4,8 45,8 49,4 Nyugat- Dunántúl 4,3 43,9 51,8 Dél-Dunántúl 8,4 30,8 60,8 Észak- Magyarország 4,6 39,4 56 Borsod-Abaúj- Zemplén megye 4,08 39,08 56,84 Észak-Alföld 8,6 31,6 59,8 Dél-Alföld 10,8 29,2 60 Magyarország 4,3 31,3 64,4 összesen Forrás: KSH: A magyar régiók zsebkönyve (2002); KSH: Területi Statisztikai Évkönyv (2002). 7

8 A megyei adatok együtt mozognak a regionális értékekkel. Borsod-Abaúj-Zemplén megye ugyanis Magyarország egyik legiparosodottabb, átalakuló mezőgazdasággal, s bővülő tercier szektorral rendelkező térsége. Az itt lévő ipari kultúra több mint fél évezredes múltra tekint vissza, hiszen a XV. századtól jelentős fa-, üveg- majd papírgyártás folyt itt. A bőséggel rendelkezésre álló természeti kincsek felhasználására az 1700-as évektől manufakturális jellegű ipari üzemek működtek. Sokfelé ismert és elismert volt a környékeken termelt bor, valamint a vízimalmok, a gabona-, gyapjú-, és bőrfeldolgozás révén ez a vidék lett az egyik legfontosabb elosztó-, kereskedelmi- és agrárközpont. Az 1800-as években a kapitalista fejlődés előrehaladtával kiépült a nehézipar (elsősorban vas- és szénbányászat, a kohászat, majd a gépipar), amely a térséget a történelmi Magyarország egyik legjelentősebb ipari körzetévé tette. A XIX. században lefektetett vasúthálózat (a budapesti és a gömöri vasútvonal megépítése) közvetlen összeköttetést biztosított a nagyvilággal, s a kor színvonalán elősegítette a belsőkülső integrálódást. A XX. század első felének világháborúi azonban megszakították a természetes kapcsolatokat, s a korábbi egységes piac helyén önálló vámterületek jöttek létre, amely komoly gazdasági átrendeződést okozott. Nem sokkal később, a század második felének tervgazdálkodása pedig átalakítva a tulajdonviszonyokat kibővítette és megerősítette a megye nehézipari jellegét. A 80-as években az állam visszavonulása, és a piacgazdaságra való átmenet felgyorsulása a nagyvállalatok széteséséhez, a gazdasági szerkezet felbomlásához, és nagyarányú munkanélküliséghez vezetett. A XX. század második felében tett intézkedések hatására 1994 óta Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a GDP folyamatosan nő, s az új évezred kezdetén már három és félszerese volt a nyolc évvel azelőtti szintnek. Az Észak-Magyarországi Régió és Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdaságát tehát alapvetően az ipari tevékenységek túlsúlya jellemzi. A megye gazdasági erejét a vegyipar, a gépipar, az elektronika, a környezetipar, az idegenforgalom és a logisztika jelenti, fejlődésük maga után vonja az építőipar, a kereskedelem és a szolgáltatások növekedését. Az ipari termelés növekedési üteme 2004-ben kétszerese, 2005-ben közel háromszorosa volt az országos átlagnak, s csaknem 20%-ot tett ki elején a megye ipari termelése 125,9% volt az előző évihez képest, míg az országos adat 112,6% volt (KSH). A megye gazdaságának fejlődése erősen függ az említett ágak konjunkturális változásaitól. A hozzáadott érték termelésében a megye kistérségei között azonban jelentős különbségek vannak. A miskolci térség hozzájárulása a legnagyobb, ezt követi a tiszaújvárosi, majd a kazincbarcikai kistérség, ami jelzi az ipari (a hagyományos ipari tengelyen elhelyezkedő) térségek húzóerejét. A Tokaji Kistérséget górcső alá véve megállapítható, hogy gazdasági versenyképessége alacsony, struktúrája pedig többnyire korszerűtlen. Társadalmi-gazdasági szempontból elmaradottnak számít, épp ezért területfejlesztési szempontból kedvezményezett térség. Az ország többi kistérségéhez viszonyítva a 311/2007. (XI.17.) Kormányrendelet szerint a komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségek közé tartozik. A csupán néhány speciális ágazatban megmutatkozó tőkevonzó képessége miatt a gazdaság vegyes képet mutat. Tokaj térségében a borászat, a turizmus és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások, valamint a faipar dominál, és változatlanul hangsúlyos szerepet tölt be a mezőgazdaság, melyre a nem minden esetben megfelelő területi adottságok, és a korszerűtlen technológia alkalmazása is jellemző. Ugyanakkor alacsony a termelési-értékesítési együttműködés elterjedtsége. Néhány kivételtől eltekintve tőkeszegény kis- és középvállalkozások működnek, valamint az egyéni vállalkozások száma kiugróan magas. Az 8

9 üzleti infrastruktúra kiépítettsége sem megfelelő. Összetételét tekintve 1 város és 10 község található itt, ezen belül 5 település társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott, 11 pedig az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott. A korszerű ismeretekkel rendelkező, szakképzett munkaerő száma csekély Foglalkoztatottság és infrastruktúra Az utóbbi másfél évtized előnytelen változásai (nehézipar, kohászat, gépipar válsága, állami tulajdonú nagyvállalati struktúra piacképtelensége) kedvezőtlenül befolyásolták a megye gazdaságát és társadalmát, és számos hosszútávon fennmaradó probléma jelent meg ezzel egy időben. Még mindig elég magas a munkanélküliség, az inaktív keresők aránya az állandó lakosokhoz viszonyítva 25% körül mozog, és az átlagkereset más megyékhez viszonyítva alacsony szintű (123,019 Ft; a megyék átlaga 126,360 Ft, míg az országos átlag 145,059 Ft). A kistérségben szintén magas a munkanélküliségi ráta (16%), de van olyan település, ahol az arányuk megközelíti a 40%-ot (Taktabáj), s a helyzetet csak súlyosbítja az inaktív lakosság rendkívül nagy aránya. Ennek oka elsősorban az, hogy hiányoznak a térségből a gazdasági szektor nagyfoglalkoztatói, s a kisebb vállalkozások is többnyire szezonálisan alkalmaznak munkaerőt. A lakosság iskolázottsági szintje a megyei és országos átlag alatt marad, ami tovább nehezíti a foglalkoztatás bővítését. A kistérség legtöbb településén a 14 év alattiak és az időskorúak vannak túlsúlyban. 1. számú grafikon: Munkanélküliek aránya statisztikai tájegységek szerint A műszaki infrastruktúra kiépítettsége terén jelentős fejlesztések történtek a közelmúltban, viszont a csapadék és belvíz elvezetése a legtöbb településben még mindig nem megoldott. A kistérség gazdag természeti, épített és kulturális adottságokkal rendelkezik. Az ezekre épülő új turisztikai szolgáltatások fellendülést jelenthetnek a kedvezőtlen gazdasági helyzet számára. A kistérség települései közül 7 (Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Erdőbénye, Szegi, Szegilong, Tarcal és Tokaj) része a Tokaj Hegyaljai Történelmi Borvidéknek, amely 2002-ben nyerte el a Világörökség címet. 9

10 2. Tokaj jelenlegi helyzetének értékelése A helyzetelemzéshez használt adatok körét az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium honlapjáról letölthető Integrált Városfejlesztési Stratégia útmutatója szerint határoztuk meg, illetve ahol szükségét éreztük, ott bővebb adatforrásokkal is dolgoztunk. A helyzetelemzéshez továbbá elöljáróban el kell mondanunk, hogy bár a város jelenleg két jól elkülöníthető részre, az arányaiban kisebb óvárosi, és a nagyobb területű, újabb beépítésű kistokaji részre oszlik, Tokaj méreteinél fogva városrész szintű elemzés készítése nem indokolt. Természetesen a városrehabilitáció akcióterületére vonatkozó adatokat ahol lehetett külön is tárgyaltuk. Az akcióterület a következő utcák által határolható le: Rákóczi Ferenc utca Liget köz Óvár utca Serház utca Hajdú köz Mosolygó János út Városház köz Zákó köz Szepesy köz József Attila út Kossuth tér Bem utca Rózsa köz Dózsa György út Temető köz Szepsy László utca Vasvári Pál út Görög utca Rév köz Bethlen Gábor út. Szintén itt érdemes megemlíteni, hogy a Központi Statisztikai Hivatal Népességstatisztikai Főosztályával történt előzetes egyeztetés alapján Tokajban nem található olyan terület, amely a szegregációs mutató alapján megfelelne a tényleges szegregátum feltételeinek. A Városrehabilitációs Kézikönyvben foglaltak szerint ugyanis csak azon területek nyilvánulnak szegregátumnak, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők, illetve a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül eléri, illetve meghaladja az 50%-ot. 2.1 Tokaj Város története A közeli településekről előkerült régészeti leletek alapján feltételezhető, hogy a Felső- Tiszavidék, és ezen belül Tokaj környékének már a X. századi magyar történelemben is kiemelkedő szerepe volt, és feltételezhetően a honfoglaló magyarság szállásközpontja is ezen a tájegységen belül volt megtalálható. Írásos emlékekben Tokajt először a százdi apátság 1067-es alapítólevelében, majd a XIV. században íródott Képes Krónikában említik. A település valószínűleg fontos átkelőhely lehetett az Árpád-korban. A Bodrog és a Tisza találkozásánál épült földvára valamikor a XII. században épült, amely a tatárjárás alatt elpusztult. Ezt követően 1290-ben olvashatunk egy oklevélben egy a Tisza és a Bodrog összefolyásánál épült kővárról, amelyet a XIV. században már a tokaji kővárként emlegetnek. Már ebben az időszakban is szőlőtermelés és borászati tevékenység folyt a Hegyalján től a tokaji uradalom a Hunyadi család birtokába került, majd a Szapolyai család kapta meg zálogbirtokként októberében a Szapolyai János vezette nemzeti párt a család tokaji kúriájáról indult Buda felé, hogy megszerezze a koronát. Királlyá választása után azonban elveszítette a tokaji uradalmat, és ezzel a település történelmében is új korszak kezdődött ban, János Zsigmond király Erdélybe történő visszahívása után királyi uradalom lett, és a középkori kővárat megerősítették. A század vége felé a hegyaljai borvidék egyre jövedelmezőbbé vált. A vár Bethlen Gábor tulajdonába került, ahonnan a Rákóczi család 10

11 visszaváltotta, és megkezdődtek a vár megerősítési munkálatai. Az egyre növekvő bevételei miatt a XVII. században, a hegyaljai felkelés során többen szerették volna megszerezni a tokaji uradalmat, de a tokaji átkelőhely stratégiai katonai jelentőséggel is bírt. A várat ban elfoglalták a kurucok, majd 1705-ben lerombolták. Tokajt ezek után a szepesi kamara kezelte. A XVII. század első felére jelentősen megnőtt a népesség száma, már több mint 20 nemesi kúria lett összeírva. Ezzel a város a békés fejlődés időszakába lépett, és polgárosodott mezővárossá vált. Ekkor kapta meg a Kiváltságolt Tisza-Tokaj Város címet. Ez a XVII- XVIII. századi periódus a hegyaljai borkereskedés aranykora. Lengyel és orosz felvásárlók lepték el a várost, új piacokat, és jelentős bevételi forrásokat hozva az ekkorra már világhírűvé vált tokaji bornak. A város földrajzi elhelyezkedése miatt az es szabadságharc folyamán újra csak stratégiai fontosságúvá vált mindkét harcoló fél számára. A Kiegyezés után pedig ismét a gazdasági fellendülés lett jellemző, amely 1910-re érte el a csúcspontját. A borászat és kereskedelem mellett több kőbánya is termelt ekkor. A polgárosodás kora volt ez, amelyet az I. Világháború tört csak meg ben a tokaji járástól területeket csatoltak el, ezzel csökkentve jelentőségét, 1929-ben pedig Tokaj-Hegyalja szőlőterületei igen súlyos fagykárokat szenvedtek, melyet csak nagyon lassan, a 40-es évekre tudtak helyrehozni márciusában a németek megszállták Tokajt. Novemberre a front elérte a várost, és az orosz csapatok bevonultak a településre. A II. világháború utáni időszakban Tokaj fejlődése visszaesett. Politikai és egyéb okok miatt (például Tokaj helyzetét erősen hátráltatta, hogy a megye peremén helyezkedik el, és tényleges vonzáskörzetétől megfosztották, az értékek újrafelosztásánál pedig az utolsó sorba került) a borkereskedelemben betöltött szerepe is megváltozott, az új központ Sátoraljaújhely lett. Történelmi értékei, bájos kisvárosi jellege azonban megmaradt. A történelem folyamán elvesztett városi rangját 1986-ban kapta vissza. Ekkor a város ismét virágzásnak indult. A napjainkig tartó időszakban intenzív fejlesztés vette kezdetét, amely látványos építészeti és infrastrukturális fejlődést eredményezett. Ezt a tudatos, intenzív munkával elért eredményt 1997-ben Hild-éremmel ismerték el, a közelmúltban pedig Tokaj-Hegyalját a világörökség részévé nyilvánították (2002), s így hivatalosan is a világ leghíresebb és legvédettebb tájegységei közé tartozik A település szerkezete (lásd: 1. számú melléklet) A település térbeli szerkezete, az úthálózat rendszere, az útvonalvezetés olyan főérték, ami Tokaj fennmaradt örökségeként megőrizendő. Már egy 1704-ből ránk maradt térkép is a mai állapotra jellemző rostos szerkezetet mutat a folyókkal párhuzamos utcákkal, amelyeket merőleges utcák és közök kötnek össze. Az utcák elrendezése pedig nem változik a következő századok folyamán, Tokajnak tehát a mai napig megmaradt a középkori településszerkezete a Bodroggal és a Tiszával párhuzamos főutca tengelye körül, ami jellegzetes hegyaljai utcás települési elrendezést jelent. A XVIII. század két fontos településszerkezeti változása az állandó Tisza-híd megépülése, valamint a Kistokaj városrész mérnökileg tervezett új negyedének a létrejötte. 11

12 A város jelenleg két élesen elkülönülő részre, az arányaiban kisebb óvárosi és a nagyobb területű, újabb beépítésű kistokaji részre oszlik. Az óvárosi rész jelenlegi beépítésének városképi értékei a táji-gazdagság és a beépítés értékei mellett jelentős mértékben a rostos szerkezetű település útvonalvezetésén alapulnak. Az É D-i útvonalak íves, tört nyomvonalát, melyek közel párhuzamosak a folyóval, a hegyről lefutó meredek lépcsős, szűk, gyakran sikátorszerű keresztutcák metszik át, ezek biztosítják a keresztirányú közlekedést. Az utcák hálózata sajátos, a környezetre érzékeny. A szűk utcákon több kiszögellés, kidomborodás vagy beszűkülés tapasztalható, amelynek eredete már homályba vész, pedig annak idején lényeges folyamatok eredményeképp jött létre. Például a Rákóczi u. 46. szám előtt az utcának érdekes beszögellése van, ami lehet, hogy a városkapu belső oldalán egykor volt kis teresedés emlékét őrzi. A főutca városias szakaszát a Rákóczi utca és a Hajdú köz csomópontjában egymással szemben álló két emeletes épület indítja. A Rákóczi u. 50. sz. körül induló szűkülő szakasz képe már valóban városias hatású. A főutcának a főtérre kivezető utolsó szakasza viszont már egyszerűbb földszintes üzletházakkal szegélyezett. A Kossuth tér hangulatához hozzátartozó XVIII. századi copf lakóházak tulajdonképpen már nem is a téren, hanem a Rákóczi utca folytatásában, a Bethlen Gábor utcában állnak. A Bethlen Gábor úttól és a Zákó köztől a Szepesy közig terjedő szakaszon az addig zömmel emeletes, zártsorú beépítés után egyre inkább a hézagosabb földszintes beépítésnek adja át a helyét. A Szepesy köz bal oldalán álló, Bethlen Gábor út 7. szám alatti Sasarát-ház után a beépítés egyre inkább fésűs jellegű, oldalhatáron álló, hosszú, vagy L alakú házakkal tűzdelt. A hegyoldali beépítést az árvizek és tűzvészek jobban megkímélték, de az itteni beépítés egyszerűbb és dísztelenebb. Míg a főutcán és a környező utcákban a kereskedő- és gazdag polgári házak túlsúlya érvényesül, addig ide a zajos főutcától távolabb települtek az értelmiségi és hivatali épületek, valamint az ezeket szolgáló lakások. A Dózsa György út alsó szakaszát még a Kossuth térhez tartozónak érezzük, a baloldalon és jobboldalon is a városközpont jelentős épületeit találjuk. Felső szakaszán találhatjuk a tokaji szőlősgazdák jellegzetes házait, amelyek alsó szintjükön présházat illetve pincét tartalmazó magas lakóházak. A házakat gyakran támpillérek erősítik. Ez a településrész volt a városban a legvédettebb, így itt maradhattak fenn a legrégebbi épületek vagy épületrészek. A település jelenlegi épületállománya zömmel a XVIII XIX. században épült. A néhány díszes copf stílusú épület mellett Tokaj meghatározó épülettípusai a főutca déli szakaszán az utcára üzletajtókkal nyíló XIX. századi kereskedő-, vagy üzletházak. A hegyoldali beépítésben néhol folyamatos sorokat alkotó szőlősgazda kétszintes házak a XVII. század kialakult típusát tükrözik. A mai Kossuth tér és környéke a település legrégebbi magjához tartozik. A tér a település mindenkori köz-pontja vagy egyik központja volt. A középkori városszerkezet legjellegzetesebb eleme az utcahálózat, de a teresedések is fontos összetevők, a városi szövet szerves részei. A Kossuth tér nem is nevezhető jellegzetes, szervezett térnek, inkább az ide futó fontos utcák szabálytalan, hirtelen kiszélesedésének, melyet már a középkor óta itt megtalálható fontos középületek idehelyezése indokolt. Így a tér egyben ezek előtereképpen is működik. A piactér helye is egészen a középkor óta a templom melletti kiszélesedő, beépítetlen teresedésen volt található. A tér szabálytalan alakja valószínűleg a valamikor itt zajló események, illetve a végzett tevékenységek és mozgások hatására alakult ki. 12

13 2.2 A város szerepének meghatározása a településhálózatban Az Országos Területfejlesztési Koncepcióhoz való kapcsolódás Tokaj és térsége az Észak-Magyarországi Régió észak-keleti részén, az Észak-Alföldi Régió mellett található. A hazai fejlesztéspolitika területi elrendezése okán a nagyobb pólusok közül Miskolc kiemelten fontos integrálódási pont a város számára, de a földrajzi közelség miatt Nyíregyházához is tradicionálisan szoros kapcsolatok fűzik. A város a két régió keleti tájegységeinek, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének közúti és vasúti érintkezési pontja is egyben, de a Bodrog és a Tisza-folyó is Tokaj mellett egyesül. 2. számú térkép: A Tokaji Kistérség elhelyezkedése Az Országos Településfejlesztési Koncepcióban (OTK) szereplő, Magyarország európai integrációját bemutató ábra alapján Tokaj a Budapest-Kijev fejlesztési tengely közelében, a Miskolc-Kassa, valamint az Ungvár központú (nyíregyházi alközpontú) vonzáskörzet találkozásánál található. 13

14 3. számú térkép: Magyarország és környezetének fejlesztési tengelyei, centrumai A regionális fejlesztési tengelyek és pólusok közül Tokaj a miskolci és a debreceni fejlesztési pólus találkozási pontján, Miskolctól és az alközpontként meghatározott Nyíregyházától nagyjából egyforma távolságra fekszik. A fejlesztési centrumoktól való azonos távolság általában inkább hátrányt, semmint előnyt jelent. Azonban annak fontossága, hogy Tokaj a hazai borászat, és az erre épülő turizmus emblematikus jelképe, illetve a világörökségi helyszín névadó települése, a fejlesztéspolitika hazai döntéshozói előtt sem ismeretlen, ezért a város eddig viszonylagos sikerrel tudta kompenzálni a legtöbb kistérség számára hátrányként mutatkozó földrajzi elhelyezkedését. Mindazonáltal hosszú távon a város létérdeke, hogy a két szomszédos régió közötti, valamint a határokon átnyúló együttműködések minél inkább elmélyüljenek, mert ebben épp a fentebb említett fekvése központi szerephez juttathatja Tokajt. 14

15 4. számú térkép Az OTK-ban részletezett Külső, és belső perifériák, elmaradott térségek felzárkóztatása fejezetben leírtak szerint is a tartósan elmaradott térségek között találjuk Tokajt és környékét. Az ilyen térségekkel kapcsolatban az OTK a helyi tulajdonságokhoz igazodó saját, egyedi stratégiák kidolgozásán keresztüli felzárkózást, gazdasági fellendítést kíván meg. Ezen térségekkel szemben az alapkövetelmény továbbá, hogy környezetükkel harmóniában megtartsák erőforrásaikat, lakosaikat, és ehhez kapcsolódóan új erőforrásokon keresztül hajtsák végre fejlesztéseiket. 5. számú térkép 15

Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája ÖZD - 2008. ITI. Kötet

Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája ÖZD - 2008. ITI. Kötet Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája ÖZD - 2008 ITI. Kötet Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját Ózd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja. - --"---.~:t~~., r"--; polgármester

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. 2010. TARTALOMJEGYZÉK 0. Bevezetés...2 1. Vezetői összefoglaló...4 2. Intergrált Városfejlesztési Stratégia... 12 2.1. Az IVS szemléletmódja... 12 2.2. Az IVS tartalmi elemei...13 2.2.1. A város szerepe

Részletesebben

TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült: Téglás Városi Önkormányzat megbízásából KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ IRODA

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT HELYZETFELTÁRÁS, HELYZETELEMZÉS ÉS HELYZETÉRTÉKELÉS TOKAJ VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT HELYZETFELTÁRÁS, HELYZETELEMZÉS ÉS HELYZETÉRTÉKELÉS TOKAJ VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT HELYZETFELTÁRÁS, HELYZETELEMZÉS ÉS HELYZETÉRTÉKELÉS TOKAJ VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Észak-Magyarországi Operatív

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. Elfogadta: Igal Város Önkormányzata Képviselő-testületi határozat száma: 144/2012. (X/26.) 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 5 1.1.

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS)

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) - Nádudvar - Nyíregyháza 2010. Készítette: Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft. 1. Összefoglaló... 5 1.1. A város egészének helyzetelemzése... 5 1.2. Városrészi

Részletesebben

TISZAVASVÁRI INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

TISZAVASVÁRI INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA TISZAVASVÁRI VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (2007-2013) TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 1. Tiszavasvári város szerepének meghatározása a településhálózatban

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (02.21.) Önkormányzati határozatával jóváhagyott FEHÉRGYARMAT

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (02.21.) Önkormányzati határozatával jóváhagyott FEHÉRGYARMAT Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (02.21.) Önkormányzati határozatával jóváhagyott FEHÉRGYARMAT INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Tervező: Origó Tervező Iroda Kft. 2013.

Részletesebben

PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013. 2009. április

PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013. 2009. április PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 2009. április KÉSZÜLT PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 Készítette: PESTTERV

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Nyírbátor Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő munkatársak: Balla Jánosné, Máté Antal, Szilvási Judit, Batay Árpád Az elkészítésben közreműködő

Részletesebben

Abony Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Abony Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Abony Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Abony Város Önkormányzatának megbízásából készítette: Pa-Ku Consulting Bt. 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 1 1.1 AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA (IVS) 2007-2013 PÜSPÖKLADÁNY

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA (IVS) 2007-2013 PÜSPÖKLADÁNY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA (IVS) 2007-2013 PÜSPÖKLADÁNY 2009 Tartalomjegyzék 1. Bevezető...4 2. Városi léptékű fejezetek...7 2.1. A város szerepének meghatározása a településhálózatban...7 2.1.1.

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata

Kazincbarcika Város Önkormányzata Kazincbarcika Város Önkormányzata INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2008. JÚNIUS 10. 1. Vezetői összefoglaló... 6 2. Kazincbarcika szerepe a településhálózatban... 7 2.1. Geográfiai jellemzők... 7 2.2.

Részletesebben

CIGÁND VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

CIGÁND VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA CIGÁND VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készítette: Plan-Net Lezárva: 2009. november Felülvizsgálat időpontja: 2013. március 1 Integrált Városfejlesztési Stratégia A kidolgozásában részt vettek:

Részletesebben

SZARVAS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SZARVAS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZARVAS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készítette: Gekko Consulting Kft. Budapest, Istenhegyi u. 59-61. 2009. december TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 7 I.1. Integrált városfejlesztési stratégia

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE 2007-2013 Munkaváltozat 1. verzió (társadalmi egyeztetésre) 2008. április 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Vezetői összefoglaló

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Füzesgyarmat, 2013. Jóváhagyva a Füzesgyarmat Önkormányzatának 10/2013. (II. 14.) képviselőtestületi határozatával 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1.1.

Részletesebben

II. HELYZETÉRTÉKELÉS... 47

II. HELYZETÉRTÉKELÉS... 47 II. HELYZETÉRTÉKELÉS II. HELYZETÉRTÉKELÉS... 47 II.1. Gazdasági helyzet...49 II.1.1. Vállalkozások helyzete...49 II.1.2. Ágazati szerkezet...52 II.1.3. K+F...54 II.1.4. Idegenforgalom...57 II.1.5. A helyi

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) Kunhegyes 2009. Készítette: Híd az Együttműködésért Társadalmi Gazdasági Tanácsadó Nonprofit Kft. Nyíregyháza Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Vezetői

Részletesebben

I. PROGRESS RIPORT/ HALADÁSI JELENTÉS... 4 I.1. ELŐZMÉNYEK, AZ IVS ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB ELVEI... 4 I.2. AZ IVS KÉSZÍTÉSÉNEK MUNKAFOLYAMATA... 4 I.3.

I. PROGRESS RIPORT/ HALADÁSI JELENTÉS... 4 I.1. ELŐZMÉNYEK, AZ IVS ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB ELVEI... 4 I.2. AZ IVS KÉSZÍTÉSÉNEK MUNKAFOLYAMATA... 4 I.3. I. PROGRESS RIPORT/ HALADÁSI JELENTÉS... 4 I.1. ELŐZMÉNYEK, AZ IVS ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB ELVEI... 4 I.2. AZ IVS KÉSZÍTÉSÉNEK MUNKAFOLYAMATA... 4 I.3. AZ IVS KÉSZÍTÉSÉNEK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI... 7 I.4.

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐKÖVESD Megbízó: Mezőkövesd Város Önkormányzata TMB Hungary Kft. TATÁR + TATÁR 28. ALÁÍRÓLAP INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐKÖVESD Tállai András polgármester

Részletesebben

Alsózsolca Város Önkormányzatának. Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Szociális célú városrehabilitáció

Alsózsolca Város Önkormányzatának. Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Szociális célú városrehabilitáció Alsózsolca Város Önkormányzatának Integrált Városfejlesztési Stratégiája Szociális célú városrehabilitáció ÉMOP-3.1.1-12 KÉSZÜLT: ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL Alsózsolca, 2013. február

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája 2007 2013 (második, átdolgozott változat) Előszó A város helye a térben

Részletesebben

Sellye város településfejlesztési koncepciója

Sellye város településfejlesztési koncepciója Sellye város településfejlesztési koncepciója Sellye Város Önkormányzatának megbízásából készítette a Summa Cum Bt., Pécs Pécs, 2004. november A tanulmány elkészítésében részt vettek: Mezei Cecília (önkormányzati

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

PÁSZTÓ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÁSZTÓ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készítette: Terra Studio Kft. 4 plusz Építész Stúdió Kft. 2008. június PÁSZTÓ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készítette: Terra Studio Kft.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. MÁRCIUS

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. MÁRCIUS NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. MÁRCIUS NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva: 2008. március 17.) A tanulmány

Részletesebben

Egerben az elmúlt belül. Eger

Egerben az elmúlt belül. Eger II. A VÁROS EGÉSZÉREE VONATKOZÓ HELYZETÉRTÉKELÉS II.1. GAZDASÁGI, ÁGAZATI JELLEMZŐK Eger ágazati jellemzői Eger városa és az egri kistérség gazdasága fejlettnek és a régión belül versenyképesnek tekinthető,

Részletesebben

CCI-szám: 2007HU161PO005

CCI-szám: 2007HU161PO005 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM CCI-szám: 2007HU161PO005 Verzió: KDOP_070705 Oldalszám összesen: 134 TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1.1 CÉLOK ÉS STRATÉGIA...

Részletesebben