Tisztelt Képviselő-testület!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Képviselő-testület!"

Átírás

1 Ügyiratszám: /2009 ELŐTERJESZTÉS Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testületének június -án tartandó ülésére. Tárgy: Bököny Község Sport Egyesület Labdarugó szakosztály díjazása Tisztelt Képviselő-testület! A Sport Egyesület Labdarugó szakosztály edzője részére 30 mérkőzésre (bajnoki fordulóra) kifizetendő bruttó Ft + járulék/mérkőzés megbízási díj éves szinten Ft kiadást jelent a Szakosztály költségvetéséből. A 16 játékos részére 30 mérkőzésre kifizetendő Ft + járulék megbízási díj éves szinten Ft-ot jelent. A megbízási díjak győztes mérkőzés esetén kerülnek kifizetésre, illetve a megbízási díj 50%-a jár nem hazai pályán szerzett döntetlen mérkőzésre. Összességében az edző és játékosok részére kifizetendő megbízási díj Ft. Ez az idei évet érintően Ft-ot jelent, mivel a 2008/2009 es szezon már lezárult. A évi költségvetésben a Polgármesteri Hivatal Települési sportcélok szakfeladatán jóváhagyott összeg eft, melyből a Labdarúgó szakosztály támogatása eft. (ezen összegből ig felhasznált összeg 653 eft) Kérjük a képviselő-testületet, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni, észrevételeiket megtenni, valamint a döntést meghozni. Bököny, június 22. Piskolczi Géza Polgármester 1

2 Beszámoló A Barota Mihály Általános Művelődési Központ 2008/2009-es tanévben Végzett Munkájáról Bököny,

3 Bevezetés A Barota Mihály Általános Művelődési Központ - ban a 2008/2009-es tanévben végzett munkáról Bököny Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felé, idén is, tagintézményenként, szervezeti egységenként külön-külön adunk számot. Mivel a Kulturális Tagintézmény beszámolója idén is a gazdasági évhez igazodik, ezért a Képviselőtestület felé, a tagintézmény vezetője ( Bobikné Sándor Erzsébet) külön készíti el a beszámolóját. Pénzügyi vonatkozásokról beszámolónkban, csak amennyire a szakmai munka bemutatásához szükséges, annyiban esik szó, mivel a pénzügyi beszámolásokat a Képviselőtestület felé a Gazdasági Igazgatóhelyettes ( Urbin Péterné) mindig a gazdasági évnek megfelelően készíti el, s ennek megfelelően tárgyalja a Képviselőtestület. A tagintézmények ebben a tanévben is saját programjak szerint, szakmailag önállóan végezték munkájukat, tevékenységüknek szakmai irányítói a tagintézmények vezetői voltak. Igyekeztünk a beszámolót kellő részletességgel elkészíteni, annak érdekében is, hogy végzett munkánk minél pontosabban megörökítődjön. Tartalom Óvodai tagintézmény ( Pelles Brigitta) Iskolai Tagintézmény ( Vastag György) Birkózás ( Radócz János) Labdarúgás ( Deméné Oravecz Márta, Kissné Tóth Enikő, Radócz János Szabadidősport ( Kissné Tóth Enikő, Radócz János) Íjászat ( Ködöböcz Zoltán) Alsó munkaközösségi beszámoló ( Bakosné Horváth Andrea) Felsős munkaközösségi beszámoló ( Ködöböcz Csilla) Alsós gyermekvédelmi beszámoló ( Barnucz Lászlóné) Felsős gyermekvédelmi beszámoló (Urbinné Terdik Katalin) Diákönkormányzati beszámoló ( Kissné Tóth Enikő) Konyha ( Deme Imréné) 3

4 Óvodai beszámoló Minden megkezdett nevelési év elején elgondolkozunk az óvodapedagógusokkal azon, hogy hogyan tudnánk még érdekesebbé, színesebbé tenni a gyerekek számára az óvodában eltöltött napokat, hónapokat, éveket és hogyan tudnánk még többet tenni azért, hogy a szülőkkel közösen összefogva, egymás munkájára építve fejlesszük a gyerekeket. Intézményünkben folyó nevelő-oktató és gondozó munkánkat napokra, hetekre, hónapokra bontva tudatosan a gyerekek fejletségének, egyéni sajátosságaiknak, kézségeinek figyelembe vételével tervezik meg az óvodapedagógusok. A gyerekek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez a napirend biztosítja a feltételeket a megfelelő időtartamú tevékenységi formák megtervezésével, (1 sz. melléklet) a heti rend a tevékenységek közötti belső arányok kialakításában, segíti a munkánkat (2 sz. melléklet). Az óvodapedagógusok a gyerekek életkori sajátosságaikra, érdeklődésükre, kíváncsiságukra építve, biztosítják a gyermekek számára a változatos tevékenységi formákat. A mindennapi mesélést, verselést, mely a kisgyermek mentális higiénéjének elmaradhatatlan eleme, Az élményt nyújtó közös ének-zene tevékenységet, melynek során a gyerekek felfedezik a dallam, a ritmus, a mozgás szépségét, a közös éneklés örömét. A rajzolást, festést, mintázást, építést, képalkotást, a kézi munka különböző fajtáit, a műalkotásokkal ismerkedést, mely fontos eszközei a gyermeki személyiség fejlesztésének. A tornát, a mozgásos játékokat, melyek fejlesztik a gyermekek természetes mozgását(járás, futás, ugrás, támasz, függés, egyensúlyozás, dobás). A külső világ tevékeny megismerését, a számokkal való játszva tanulást, mely elengedhetetlen fejlesztő eszköz a gyermekek számára. A nevelő oktató munkánk eredményei: A nevelő- oktató és gondozó munkánkat hagyományőrző nevelési programunkra, jeles napjainkra építjük, melyek gazdagítják a gyerekek ismeretanyagát, élmény világát, formálják közösségi érzésüket, felelősség tudatukat. Programjaink összeállítása során figyelünk arra, hogy ezen ünnepek a gyerekek világához közel álljanak, mondanivalójukat megértsék és a szüleik, nagyszüleik, barátaik, ismerőseik első osztályos gyerekek, leendő óvodás gyerekek, tanítónők, Idősek Otthonának lakóinak- társaságában töltsenek el egy kellemes délelőttöt. Immár hagyománnyá vált óvodánkban, hogy: Augusztus első heteiben névre szóló levélben értesítjük a gyerekeket és a szüleiket az óvoda kezdéséről, és arról, hogy melyek azok az eszközök, felszerelések, melyeket az első napokban magukkal kell hozniuk, azért, hogy a gyerekek képességeit fejlesszük, illetve az egészséges és higiénikus szokásaikat kialakítsuk, tovább fejlesszük. A 2008/2009-es nevelési évet 121 gyerekkel kezdtük meg. Csoportok száma: 4 Csoportok gyerek létszáma: Maci csoport (középső nagycsoport) 31fő 4

5 Napocska csoport ( középső csoport) 28 fő 1 fő SNI Nyulacska csoport (kiscsoport) 30 fő Süni csoport ( középső nagycsoport) 32 fő A gyereklétszám év közben folyamatosan változott, melynek oka a beköltözések és elköltözések voltak. Szeptember első heteibe a szülők részére, szülői fórumot szerveztünk, ahol tájékoztattuk a szülőket az óvoda házi rendjéről, munkatervéről, az iskolaérettség kritériumairól, hagyományápoló ünnepségeinkről, nyílt napokról, családi délelőttökről, gyerekek képességeinek a méréseiről. Továbbá felhívtuk a szülők figyelmét a kötelességeikre, a gyerekek egészséges nevelésére és arra, hogy a mi munkánk csak akkor lesz sikeres és eredményes, ha együtt összefogva neveljük a gyerekeinket. Szülői fórumot év közben is tartunk, amikor az óvónők úgy látják, egy egy fontosabb esemény alkalmával. Az óvónők szeptember és október hónapokban meglátogatták az új gyerekeket - a szülőkkel való előzetes egyeztetés alapján ahol elbeszélgettek a családtagokkal, információkat gyűjtöttek s anamnézist készítettek a gyerek fejlődésének fontosabb állomásairól, a gyerek családi helyzetéről, családban elfoglalt helyéről s közben az óvónők megismerkedtek a családok nevelési stílusával, értékrendjével. Szeptember második hetében, a nagycsoportos gyerek részére számoláskészségét és írás előkészítő fejlesztő feladatlap gyűjteményt rendeltünk, mely októberben meg is érkezett, s a megérkezés pillanatától a gyerekek körében kedvelt mindennapos foglalkozási tevékenységé vált. Az ügyesebb gyerekek a feladatok ismertetése után önállóan dolgoztak, a gyengébb képességű gyerekek az óvónőkkel együtt oldották meg a színes és sokrétű feladatsorokat. A gyerekek fejlődését Kelemen Lajos Képességmérés az óvodában értékelő lapokon rögzítjük évente két alkalommal először novemberben, másodszor márciusban. A mérések végén kapott eredmények alapján tájékozódunk arról, hogy a gyerek az életkori fejlődésének melyik szakaszán van, mik a hiányosságai illetve melyek azok a területek, ahol ismeretei jóval gazdagabbak, mint a vele egykorú gyerekeké. Módyné Cselényi Mónika logopédus fejleszti a beszédhibás gyerekeket immár második éve szorgalmas és kitartó munkával, heti egy alkalommal csütörtökön reggel 8 órától 12 óráig. A logopédiai foglalkozásokon 23 gyerek vett részt ebben az évben. A foglalkozásoknak köszönhetően a beszédhibás gyerekek beszédfejlettsége évvégére nagyon sokat fejlődött. A szülők és az óvónők nagyon meg vannak elégedve a Mónika munkájával, reméljük, hogy az elkövetkező tanévben is őt kapjuk. A magatartás zavaros, rehabilitációs terápiát javasolt gyerekeknek Kléninger Zita pszichológus segít feldolgozni a lelki problémákat. A foglalkozásokon 10 gyerek vett részt az ő munkájára is nagy szükségünk lesz a következő évben. 5

6 Minden meghívást elfogadva az óvónők és a dajkák továbbképzéseken, bemutató foglalkozásokon vesznek részt, ahol óvodánk hírnevét erősítik, és módszertani kultúrájukat gazdagítják. Az óvoda dolgozóinak szakmai munkáját ebben az évben folyamatosan ellenőriztem, nyílt napokon, változatos időkben tett látogatásom alkalmával. Az óvónők mindennapi munkájában tükröződik hivatás tudatuk és szeretetük, a gyerek neveléséhez való elkötelezettségük, szakmai felkészültségük, kreatív egyéniségük az új módszerek iránti nyitottságuk és fogékonyságuk, a közös cél érdekében együttműködési kézségük. A nevelő - oktató munkában felhasznált ismeretanyag tervezetét, eredményeit napra készen csoportnaplókba rögzítik az óvodapedagógusok, melyet szintén változó időszakokban ellenőriztem. A csoportnaplókban rögzített célok és feladatok képet adtak a gyerekek tudásáról, jelen ismereteikről, a különböző oktatási területeken: környezet megismerésre nevelésben, matematikában, ábrázolásban, anyanyelvi nevelésben, testnevelésben, ének-zenei nevelésben. Az óvónők munkáját gyerekszerető, szakképzett dajkák segítik, akik szintén nyitottak az új módszerek, rendezvények szervezésére és készek a közös cél és siker érdekében összefogni és egymást bíztatni. Újságot szerkesztettünk az év első félévében, mely bepillantást adott a szülőknek az óvoda mindennapi nevelő-oktató munkájába. Az ovi újság minden negyedévben jelent meg, melynek tartalma az adott évszak ünnepe, jeles napja alkalmából tanult versek, mondókák, énekek, mesék, feladatlapok, rejtvények, melyet a szülő, otthon közösen csemetéjével megoldott. Első megrendezésére kerülő ünnepségünk a Mihály napi kavalkádunk volt október 3-án pénteken. Előtte lévő hetekben már lázasan készülődtünk e napra. Plakátokat, meghívókat, a gyerekekkel közösen gyűjtött termésekből termésbábokat készítettünk: tökből: Jani bácsit, Bözsi nénit, teknőst, gombát, répából: szászlábúakat, büdöske virágból láncot fűztünk, mellyel feldíszítettük az óvoda kerítéseit, udvarait. Mihály nap reggelén, köszöntve a megjelent vendégeket, az óvónők és a dajkák, A kiskakas gyémánt félkrajcárja című zenés mesedarab mutattatásával kedveskedtek, a gyerekeinknek és vendégeinknek, mely nagy sikert aratott. A műsor megtekintése után az óvónők kézműves foglalkozásokra hívták a gyerekeket, családtagjaikat, az első osztályos gyerekeket és tanítónőjüket, ahol katicabogarat, képeket, szélforgókat készítettek termésekből, zsírpapírra festettek, kukoricát morzsoltak s körül belül 10 óratájban a konyha dolgozói minden résztvevő vendéget megvendégeltek egy kis gyümölccsel. Az ünnepség végén közösen énekelgettünk, mondókázgattunk. Új hagyomány az óvodánkban, amit ebben az évben elkezdtünk ápolni és a következő években, változatosabbá kívánunk tenni az November 11-e. Szent Márton napja. E napon a gyerekek az óvónőkkel közösen verseltek, mondókázgattak, régi történeteket, időjóslásokat elevenítettek fel. A másik új hagyományápoló jeles napjainkhoz fűződő eseménycsokrunk a november 25-ei. a Katalin napi ághajtatás, december 4-ei. Borbála gyümölcság hajtása, és 6

7 december 13-ai. Luca napi búzahajtás volt, melyeket a Márton naphoz hasonlóan ünnepeltünk meg. November 28-án családi délelőttöt szerveztünk, ahol a szülők gyerekek óvónők dajkák együtt készültek a Mikulás és a Karácsony ünnepére: a csoportokban dekorációkat, ajándék és dísztárgyakat készítettek, festettek, énekeltek, gyertyát gyújtottak. November hónapban az óvodás gyerekekkel közösen megtekintettük az alsó osztályosok gyerekek munkáiból készült rajz kiállítását, melyek színesek, ötletesek, technikákban változatosak, szemet gyönyörködtetőek voltak. A Gyermekprogram a Gyermekekért Alapítvány csapatát fogadtuk óvodánkba november 19-én, akik arcfestőik segítségével a gyerekek arcait, kívánságaik szerint kutyává, macskává, kígyóvá, pillangóvá.. varázsolták. Az arcfestés után a gyerekeket egy vidám Bohócműsor várta. A következő megrendezésre kerülő nyílt napunk december 5-én, Mikulás napja volt, amikor is a gyerekek zenés verses műsorral köszöntötték a Mikulást és köszönték meg a részükre átnyújtott csomagokat. December 15-én volt az óvoda Karácsonyi vására, amire az óvónők a dajkák és a szülők esztétikus, igényes, szépen kidolgozott, ajándéktárgyakat készítettek és kínáltak a vásárlók részére: horgolt harangokat, angyalkákat, hópelyheket, asztalterítőket, asztali- ajtó és karácsonyfadíszeket, táskákat, párnákat, gyertyatartókat, nyakláncokat, karkötőket, mézes süteményeket A bevételt Nyulacska csoportban ,- Ft-ot, Süni csoportban ,- Ft-ot, Napocska csoportban ,- Ft-ot, Maci csoportban ,- Ft-ot a csoportok játékok vásárlására, kirándulásokra költötték el, illetve költik el a következő évben. Januárban a télen itt maradt madarak részére az óvónők a gyerekekkel közösen madáretetőket és madáreleségeket készítettek, melyeket elhelyeztek az óvoda udvarain található fák ágaira. Január végén már készülődtünk a Farsangra, melynek érdekessége az volt, hogy Február 19-én csütörtökön rendeztük meg az óvodai Farsangot és Február 21-én, szombaton óvodai Jótékonysági Bált szerveztünk. Mind két ünnepségre készülve, más- más műsorcsokorral készítették fel a gyerekeket az óvónők. Az óvodai farsangon a gyerekek ötletes maskarába bújva énekelgettek, verselgettek, táncoltak, míg a bálon a Nyulacska csoportosok A Nagy Ho- Ho Horgász tánccal, a Napocska csoportosok Kacsatánccal, a Maci csoportosok Lakodalmas játékkal a Süni csoportosok Farsangi télbúcsúztató műsorral szórakoztatták a megjelent Kedves Vendégeket. A Bál bevétele ,- Ft volt, melyből már a következőre költöttünk: Napkori ÓVI kirándulásra, fogmosó pohártartóra és minden csoportban a csővázas asztalok asztallapját cseréltük ki újra. Tervbe van véve még a székek felújítása és kisebb berendezési tárgyak vásárlása. 7

8 Februárban megkezdődött az iskolaérettségi vizsgálat, melyen a 49 tanköteles korú gyerekből 24 gyerek vett rész. A vizsgálatok eredményei alapján 10 gyerek még egy évig óvodába marad- a szülőkkel való előzetes egyeztetés alapján, szülői kérésekre 14 gyerek pedig iskolába mehet, így szeptemberben 39 gyerek kezdi meg első osztályos tanulmányait. Március 11-én ismét ellátogatott óvodánkba a Gyermekprogram a Gyermekekért Alapítvány csapata, hogy gyerekeinket Bohócműsorukkal szórakoztassák. Március 23-án hétfőn, Igazgató úrral, és az Alsós munkaközösség vezetőjével közösen elkészítettük a leendő első osztályok gyerekek névsorát. A gyerekek osztályokba sorolásánál a fő szempontunk az volt,- a szülők egyéni kéréseinek figyelembe vételével-, hogy mind két osztályban, egyforma arányban legyenek fiúk és lányok, magyar és roma, gyengébb és jobb képességű gyerekek. Március 24-én kedden délután kor az iskolába menő gyerekek szülei részére szülői fórumot szerveztünk az óvodában, ahol megismerkedhettek a szülők az első osztályos tanítónőkkel,- Liptainé Szűcs Erzsébettel és Mészáros Máriával, Vastag Györggyel - akik tájékoztatták a szülőket elvárásaikról, észrevételeikről, s közben a szülők kérdéseire válaszolva, tanácsaikkal segítséget nyújtottak. Április 3-án a Móricz Zsigmond Színház Színi Társulatát fogadtuk, akik az Ágacska című zenés mesedarabot mutatták be a gyerekeink részére. Az előadást a Művelődési Házba szerveztük, mivel a színészek előre jelezték, hogy nagy mozgástérre lesz szükségük, ezért az alsó osztályos gyerekeket is meghívtuk az előadásra. Április 22-én a Föld Napja alkalmából az óvoda udvaraira és balkon ládáiba virágokat ültettünk. Az elmúlt évhez hasonlóan megkértünk minden kedves szülőt, hogy erre a napra az óvodás gyereke hozzon magával egy szál virágot. Április 24-én pénteken délután a tanítónők a leendő első osztályos gyerekek részére Játszóházat szerveztek, ahol a gyerekek együtt töltöttek egy órácskát az osztálytársaikkal, tanítónőjükkel az iskola udvarán. Május az Anyák napja ás a kicsik évzáró ünnepségének a hónapja. Szokásunkhoz híven versekkel, énekekkel, körjátékokkal, a gyerekek maguk készítette ajándékokkal, köszöntötték az anyukájukat, nagymamájukat s közben elbúcsúztak ettől az évtől, hiszen szeptemberben már egy évvel idősebbek lesznek. Környezetvédelem az óvodában továbbképzésen vettünk részt, melynek végén az ÖKO_PANNON május 5-én előadást tartott óvodánkban a környezet védelméről, a szelektív hulladék gyűjtéséről mesébe ágyazva, hogy a gyerekek részére is érthető legyen. Május hónapban megtörtént a leendő óvodás gyerekek beiratkozása. Jelenleg 36 gyereket regisztráltam, akik közül minden gyerek felvételt nyert óvodánkba. A 2009/2010-es nevelési évben várható gyereklétszám 121 fő. Csoportok száma: 4 Csoportok gyereklétszáma: Maci csoport (nagycsoport) 30 fő 8

9 Napocska csoport (középső- nagycsoport) 30 fő Nyulacska csoport (középső csoport) 31 fő Süni csoport (kis csoport) 30 fő Május 30-án Májusfát állítottunk az óvoda udvarára. A programunk az előző évekhez hasonló volt, - a kislányok zsíros kenyeret készítettek az anyukájukkal, óvónőikkel, dajkájukkal, s ez alatt az idő alatt a kisfiúk orgonafaágat díszített szintén az anyukájukkal, óvónőjükkel és dajkájukkal. Amikor mindennel készen voltunk, a fiúkkal megkerültük az iskola és az óvoda épületét közben gyerekdalokat énekelgettünk. Megérkezve az óvodába a fiúk szerenádot adtak a lányoknak, utána az udvaron közösen táncolgatunk, elfogyasztottuk a zsíros kenyeret, és elbúcsúztunk egymástól. Amiben úgy gondoltuk, hogy változtassunk az előző évek tapasztalatai alapján az- az volt, hogy nem este, hanem délután 13 órakor kezdtük meg az ünnepséget. A Gyereknapot június 3-án szerdán szerveztük meg egy közös Napkori kirándulással egybekötve. A gyerekek Napkoron lovagoltak, kocsikáztak, állatokat etettek, a szabadban töltöttek el egy kellemes napot. A kicsik ebédre vissza jöttek az óvodába, míg a nagyobbakkal átsétáltunk Harangodra, körülbelül két és fél kiló métert utat tettünk meg az erdőn keresztül. Az óvodások Ballagási ünnepsége június 14-én vasárnap volt, amikor is 39 gyerek búcsúzott el az óvodától, óvónőjüktől, dajkájuktól, kisebb csoporttársaiktól és köszönték meg három év nevelő-oktató és gondozó munkáját. Partnereinkkel a folyamatos és eredményes kapcsolatok kiépítésére törekszünk: A szülők számára rendszeresen olyan programot szervezünk - szülői fórumot év közben is, nyílt napot, vásárra készülődés délutánonként, - ahol élményekhez, tapasztalatokhoz jutatjuk a családokat és meghitt beszélgetésekre adunk alkalmat. A tanítónőkkel közösen elkészített éves OVI ISI munkatervünk, segíti a nevelőoktató munkánkat, a tanítónők és óvodapedagógusok szakmai együttműködését. A munkatervben rögzítettük találkozásaink főbb állomásait, időpontjait, helyszíneit. - A közös nevelőtestületi megbeszéléseket - Tanítónők óvodai látogatását - Leendő első osztályos gyerekek iskolái látogatását - Közös ünnepségeinket Az Idősek Otthonában rendszeres ellátogatunk egy-egy ünnepkör kapcsán, ahol verssel, énekkel, körjátékokkal, kisebb ajándékokkal köszöntjük az idősebeket: karácsonykor, farsangon, Anyák napja alkalmából. Az idősek Otthonának dolgozói és lakói minden egyes meghívásunkat elfogadják és személyesen vesznek részt az óvoda által megrendezésre kerülő ünnepségeken : Mihály napi kavalkádon.. Család és Gyermekjóléti Szolgálattal a kapcsolatunk eredményes, a problémáinkra mindig megtalálják a megoldásokat. Községünkben megrendezésre kerülő ünnepségeken, rendezvényeken, megemlékezéseken aktívan részt vesszünk 9

10 Elmondhatom a magam és az óvodai dolgozóinak nevében, hogy egy eredményes és sikerekben gazdag évet zártunk, új tervek megvalósításával és a régi szokásaink felpezsdítésével. Bököny, június. Pelles Brigitta Óvoda ig. h. Iskolai tagintézmény Bevezetés Az idei tanévben is kiegészítettük beszámolónkat a munkaközösség vezetők ( Ködöböcz Csilla, Bakosné Horváth Andrea), a gyermekvédelmi felelősök ( Urbinné Terdik Katalin, Barnucz Lászlóné), a diákönkormányzat vezetője ( Kissné Tóth Enikő) beszámolójával is. Mindezek az iskolai beszámoló végén találhatók, annak részét képezik. Az idei tanévben jelentős változásokat hozott intézményünkben az ún. integrációs pedagógiai rendszer kiépítése, erről és a változásokról az alábbiakban részletesen lesz szó. Személyi feltételek A 2008/2009-es tanévben 23 fő teljes állományú pedagógus (tanítók, tanárok, napközisek, fejlesztő pedagógus, iskolaigazgató és helyettes), 2 fő szakos óraadó tanár ( ének: Pálhalminé Bíró Katalin, majd Vannai László, végül Papp Zoltán; fizika: Szabó Barnáné) és 1 fő fejlesztő pedagógus ( Kálmán Anikó) a Munkaügyi Központ támogatásával végezte a munkát. Ehhez az állományhoz csatlakozott még a tanév során az ún. IPR pályázat eredményeként heti 1 alkalommal fejlesztő pedagógus ( Molnárné Hornyák Andrea kiegészítő munkában), mentálhigiénikus ( Mészáros Mária kiegészítő munkában), gyógypedagógus ( Kovácsné Ferencsák Tünde), logopédus ( Gerda Györgyné) és pszichológus ( Kléninger Zita). Ezen kívül az iskolai tagintézményben 4 takarító, 1 biztonsági őr és 1 iskolatitkár dolgozott. A Gazdasági Iroda az iskola területén helyezkedik el, az itteni létszám 3 fő. Továbbképzések Fontos mindenekelőtt megjegyezni, hogy a továbbképzésekre nagy a hajlandóság az intézmény dolgozóiban, amelyeket a lehetőségekhez mérten az erre leutalt állami pénzből ( a helyettesítést 100%-osan, valamint a dolgozók tandíjának 80%-át ebből fizetjük) fedezzük. A 10

11 pedagógus továbbképzésekhez 20% önerő szükséges. Sajnos az állam által biztosított keret nem emelkedett, a továbbképzések és a helyettesítések költségei viszont nőttek, egyre kevesebb embert tudunk tehát támogatni. Így a továbbképzésekben részt vevők száma csökkent. Államilag támogatott továbbképzésben az idei tanévben a következők részesültek: Deméné Oravecz Márta Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Főiskolai Kar ( Kommunikáció és beszédfejlesztő pedagógia) Ködöböcz Zoltán Pedagógus teljesítményértékelés ( 30 órás tanfolyam) Vastag György ECDL tanfolyam Póti Józsefné Etika és emberismeret ( 30 órás tanfolyam) Ezen kívül iskolánk pedagógusainak e következő továbbképzéseket tudtuk pályázati pénzből (IPR) biztosítani: 4 fő Tanulásmódszertan ( helyszín: Geszteréd) 22fő IPR alkalmazása a gyakorlatban ( helyszín: Bököny) 24 fő Drámajáték vezető ( helyszín: Bököny) Nem pedagógus dolgozóink is végeztek továbbképzéseket: Ács Tiborné Bucsku Lászlóné Nyíregyházi Főiskola ( Magyar-ügyvitel szak) Nyíregyházi Főiskola ( szociálpedagógia szak) Kereset kiegészítés Az előző évhez hasonlóan idén sem kaptak minőségi bérpótlékot a kollegák, így az ebből finanszírozott Év Pedagógusa díjat sem ítéltük oda. Ugyanakkor a tanév során a Pedagógus bérkiegészítés pályázat eredményeként mindenki részesült havi bontásban kereset kiegészítésben. Gyermekvédelmi munka Gyermekvédelmi felelőseink minden tanév elején felmérik osztályonként a hátrányos és veszélyeztetett tanulók számát, és a tanév során figyelemmel kísérik tevékenységüket családlátogatásokat szerveznek, segítenek az osztályfőnököknek és jelzik a problémákat családsegítő felé. El kell mondjam, hogy Jegyző Úr az idei tanévben is több büntetést kiosztott azoknak a családoknak, akik többszöri írásbeli felszólítás és figyelmeztetés után sem gondoskodnak gyermekük iskolába járásáról. Nem hunyhatunk szemet a felett, hogy minden figyelmeztetés, kérés ellenére, sokak nem rendelkeznek megfelelő felszereléssel, vagy ha van nekik, akkor nem hozzák azokat. Vannak olyan szülők, akiket egész évben nem látunk, és egyre több olyannal találkozunk, aki még az osztályfőnöke nevét sem tudja. A Családsegítő és az Önkormányzat segített a tanév során több alkalommal a hátrányos helyzetűek vizsgálatra vitelében ( pszichológus, tanulási képességeket vizsgáló bizottság), illetve néhány alkalommal magam is megoldottam a beszállítást. 11

12 A Családsegítő felé jeleztük az igazgatói figyelmezetéseket, valamint a károkozásokat is a tanév során ( a károkozás egyébként jelentősen csökkent). Rendszeresen részt vettünk a Családsegítő által szervezett esetmegbeszéléseken, gyerekeink érdekében. Minden hónapban gyermekvédelmi felelőseink ( Barnucz Lászlóné, Urbinné Terdik Katalin) írásban írásban jelezték a gyermekvédelmi problémákat, a hiányzásokról, a felszólításokról, a feljelentésekről, a károkozásokról és az igazgatói figyelmeztetésekről szintén jeleztünk ( másolatokat küldtünk) Az iskola alsó tagozatán vannak olyan osztályok, ahol többségbe kerültek a kisebbségi gyerekek, s mivel az óvodás gyerekek összlétszámában is 50% körüli a kisebbség aránya, és nem minden gyereket járatnak a kisebbségiek óvodába, várhatóan néhány éven belül a cigányság összlétszáma eléri az 50%-ot az iskolában is. Mindez nem kis gondot fog okozni az intézményben. Egészségvédelem A védőnők rendszeresen elvégezték a tanév során a fejbőrök vizsgálatát. Idén is több alkalommal tetvet találtak. Az alsós tanítók rendszerint maguk oldották meg a fertőtlenítést ( erre a célra tartunk szert), mert az a tapasztalatunk, hogy otthon ezt nem minden esetben teszik meg, hiába szólítjuk fel a szülőket írásban. Van néhány család a faluban, akik állandóan tetvesek. Felsősöknél mindezt már nem tudjuk megtenni az osztálytársak előtt, mert a szülők ezt szóvá teszik. Így marad a családra, ott viszont nem mindig történik meg. Védőoltásra, orvosi vizsgálatokra év közben osztályfőnöki, illetve szaktanári kísérettel vonultak át rendelőbe a gyerekek. A védőnők osztályfőnöki óra keretében több alkalommal tartottak oktatást az egészségvédelemről, helyes táplálkozásról. Mészáros Mária tanítónő az ún. IPR program keretén belül mentálhigiénés és egészséges életmód foglalkozásokat tartott Gorgyánné Kassu Zsuzsanna, Tóth Nikoletta védőnő minden osztályban, valamint Farkas Tamás szintén drogpevenciós és mentálhigiénés előadásokat tartott a gyerekek számára, nagy érdeklődéssel és sikerrel. Iskolatej program Ebben a tanévben az önkormányzat támogatásával az alsó tagozatosok részesültek iskolatejben. Leginkább itt a hatékony a felhasználás, hiszen 80%-ban a gyerekek azt az osztályfőnök irányításával elfogyasztják. Felső tagozatban óriási volt és lenne a pocsékolás. A felhasználás nem érné el az 50%- ot. Nem beszélve arról, hogy sajnos vannak olyan diákjaink, akik előszeretettel locsolják a wc-be és dugják a lefolyóba, így rendszeres lenne a dugulás és a KFT-t kell segítségül hívni. Amennyiben lesz a felső tagozatosoknak iskolatej, az osztást nagyon komolyan meg kell szervezni a fenti problémák elkerülése végett. Hátrányos helyzetűek felzárkóztatása Évek óta jelentős erőfeszítéseket fordítunk a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására. Pénzhiány miatt csak alsó tagozatban tudtuk egész évben működtetni a felzárkóztató foglalkozásokat. Felső tagozatban továbbtanulásra előkészítő tanfolyamokat és tehetséggondozó foglalkozásokat tartottak a kollegák. 12

13 Napközis foglalkozások Az idei tanévben változott intézményünkben a napközis ellátás rendszere. Évfolyamonként szerveztük meg a csoportokat, s ez jelentős tehertételt jelentett a napközisek és a tanítók számára is. Első évfolyamon egy hónapos átmenet után, mivel bekapcsolódtunk a Munkaügyi Központ Segítő pedagógus programjába, egy fő támogatott pedagógust tudtunk alkalmazni, aki az elsősök napközis munkáját segítette. Mindenképpen keresni kell a munkaügyi központ támogatását továbbra is és az önkormányzat segítségére is számítunk. Kirándulások Minden évben az osztályfőnökök osztálykirándulásokat szerveznek a diákoknak, de egyre nehezebb ezt megvalósítani, mivel a szülők egy része nem tudja, vagy nem akarja állni ennek költségeit. Így egyre inkább arra kényszerülnek, hogy több osztállyal összefogva bonyolítsák le ezeket. Jelentősen változtatni kell tehát a továbbiakban, vagy el tudjuk érni, hogy nagyobb számban vegyenek részt a gyerekek az osztálykirándulásban, vagy ha nem, akkor hétvégére kell tennünk azokat. A nyár folyamán várhatóan az évfolyamos gyerekeket érintően lesz még osztálykirándulás, amennyiben az ezzel kapcsolatos pályázatunk támogatásra talál, valamint a felső tagozatos legjobb tanulók vehetnek részt 1 hét jutalomtáborozásban ( Kaland tábor- Tokaj) őszére 1 napos osztálykirándulásra pályáztunk, hogy a szülők költségeit csökkenteni tudjuk A gyerekek fegyelmi helyzete Ebben a tanévben az osztályfőnöki és szaktanári figyelmeztetések után igazgatói figyelmeztetéseket a következők miatt kaptak a tanulók: Jelentős méretű igazolatlan hiányzás Rendszeres hiányos felszereltség Házirend megszegése Lopás Verekedés Zsarolás Fenyegetés Dohányzás 2008/2009-es tanév Igazgatói figyelmeztetés Kártérítési felszólítás 23 6 Több gyermek szüleit fel kellett hivatnunk, vagy lemenni családlátogatásra. Diákjaink közül, valamint szülők közül többeknek rendőrségi eljárással kellett szembenéznie. Több alkalommal hétvégén, vagy éjszaka az iskola valamint az óvoda területére is bejöttek a 13

14 rongálók. Hogy megakadályozzuk az iskola udvarára való hétvégi és esti bemászásokat, a ping-pong asztalokat átvitettük a az IFI-tanyára, ahol délutáni és hétvégi nyitva tartás is van. Kártérítési papír esetén, amennyiben befizetésre nem kerül az összeg, akkor az önkormányzat Gazdasági Irodájával együttműködve igyekszünk behajtani a követelést, amennyiben ez sem vezetett eredményre Polgármester Úrhoz fordultunk segítségért. Újabban előfordul, hogy több szülő nem hajlandó átvenni a hivatalos levelet, a takarítónőkkel vitatkoznak, ennek ellenére a követelést érvényesíteni igyekszünk. Fegyelmi helyzet kapcsán meg kell említeni, hogy a napközi és sportudvar iskolaidőn kívül is nagy igénybevételnek van kitéve. Az ott lakók elmondásából tudom, hogy nem ritkák az esti, éjszakai garázda cselekmények sem, annak ellenére, hogy az udvar minden nap 4 óra után (hivatalosan) zárva van. Az Ifi tanyán is tartózkodnak nyitva tartási időn túl, valamint átmásznak a KFT új udvarára is. A törött üvegek, a csikkek, a maghéj eltakarítás, különösen egy hétvége után a mi takarítóinkat terheli. Az összetört padok javítása pedig minket terhel. Az önkormányzat KFT-jével egyeztetés szükséges, hogy az iskola területén a szippantást úgy valósítsák meg, hogy a tanulási időt ne zavarja. Szükségessé válna a falu központi épületeinek éjjeliőr általi védelme, vagy bekamerázása, hogyha az önkormányzati vagyont védeni akarjuk. A gyerekek fegyelmi helyzetében egyébként jelentős javulás következett be, ennek okai a következők: A Házirendet kiegészítettük, szigorítottuk és tanév elejétől nagy hangsúlyt fordítottunk arra, hogy erről mindenki ( pedagógusok, szülők, gyerek) értesüljenek. Az ügyeleti munkát javítottuk, nagyobb törődést és odafigyelést követeltünk, hogy a tanítási időn kívül se történhessenek (megelőzés) atrocitások a gyerekek között és szűnjön meg a rongálás Megnyitottuk az aulát és oda is ügyeletet szerveztünk Az igazgatóhelyettes és az igazgató is részt vett az ügyeleti munkában Az igazgató folyamatosan ellenőrizte az ügyeletesek tevékenységét Az iskola munkarendjén is változtattunk, egységesen 15 percesek lettek a szünetek a 10 percesek helyett, ezzel a pedagógusok és gyerekek is könnyebben el tudták intézni ügyes-bajos dolgaikat, bár a pedagógusoknak növekedett a munkanapjuk A tantermekben tanári felügyelet nélkül senki sem tartózkodhatott, minden tantermet csuktunk A tornatermi öltözőket szintén csak becsengetés után használhatják a gyerekek. Megszűnt a régi KHT udvar felőli iskolába járás, a tornaterem melletti kaput csuktuk. Ennek ellenére előfordult néhány esetben, hogy a gyerekek átmásztak a kerítésen. A biztonsági őr nem engedte be a szülőket és illetékteleneket az iskolába reggel, nap közben és délután, segítette az ügyeletesek munkáját és a rá bízott 14

15 területet kiválóan felügyelte, amennyiben problémákat tapasztalt azonnal jelezte az intézményvezető felé. Több alkalommal tett javaslatot változtatásra. Ezen javaslatokat megfogadtuk és beépítettük a munkarendbe Összességében úgy ítéljük meg, hogy nagyon sokat javult az iskolai rend, és az mindenki érdeke volt. Magántanulók A magántanulók azok közül a gyerekek közül kerülnek ki, akiket a szülők nem tudnak, vagy nem akarnak iskolába járatni, sok esetben a tankönyvet sem szerzik be nekik a szülők, egész évben nem tanulnak otthon, ezért nagy az esélyük arra, hogy az osztályozóvizsgán is meg fognak bukni. Külön feladat a magántanulók előcsalogatása az osztályozó vizsgára. Ezzel kapcsolatban segítséget kértünk a Családsegítőtől is, mivel a hivatalos értesítést többen nem veszik figyelembe. Ha szükséges, kénytelenek vagyunk magunk előhozni azokat, akik nem akarnak pótvizsgázni. Így történt ez az idei osztályozó vizsgán is, 4 tanulót kellet kocsival az iskolába szállítani. Mindezekért nem támogatjuk azt, hogy a gyerekek magántanulók legyenek. Az előző tanévben már automatikusan szeptembertől senkinek sem engedtük a magántanulóságot, arra próbáltuk rávenni a szülőket, hogy járassák iskolába a gyerekeiket. Ez a visszaintegrálási törekvés nagy ellenállásba ütközött az érintettek ( gyerekek és szülők) részéről egyaránt. Ma már sajnos számtalan olyan lehetőség van, hogy esti tagozaton 1 év alatt 2 osztályt is el lehet végezni, s ez vonzóbb, mint a nálunk fellelhető mindennapos iskolába járás. Mindezek következtében a magántanulóság év elején visszaszorult ( 0) év végére viszont megnövekedett ( 15 fő), ami nem sok az összlétszámhoz viszonyítva. (444), de az Oktatási Minisztérium törekvése az, hogy a magántanulóság szinte teljesen felszámolásra kerüljön. Év Magántanulók száma 2006/ / / Látható, hogy az utóbbi 3 évet tekintve némi növekedés figyelhető meg, de mivcel immáron 18 éves a tankötelezettségi határ,a magántanulók jelentős részét teszi ki azoknak a száma, akik a 16. életévet már betöltötték. Integráltan neveltek Az utóbbi években egyre több gyermek került pszichológiai vizsgálat után a Tanulási Képességeket Vizsgáló Bizottság elé, akik aztán több esetben állapítottak meg részképesség zavarokat ( jelenleg 25 főről rendelkezünk szakértői véleménnyel). Ugyanakkor legalább még ennyi gyermek küszködik hasonló problémával, de mivel a pszichológus akkor nem javasolta, nem kerültek bizottság elé. A törvényi változások a felé hatnak, hogy egyre kevesebb gyermek kerüljön el bent lakásos intézménybe, még a határesetek megoldását is helyben javasolják. Ezzel viszont a pedagógusok nehézségei növekednek. 15

16 Velük az idei tanévben is teljes állású pedagógus ( Molnárné Hornyák Andrea) foglalkozott. Mivel növekszik az egyéni fejlesztésre szorulók száma, igyekszünk ezzel kapcsolatban további segítséget kérni a balkányi kistérségi oktatási központtól. A kistérségi oktatási központtól kaptunk logopédust, aki minden héten, helyben egy napot csak a bökönyi gyerekekkel foglalkozott, valamint pszichológust, akiknek a tevékenységével nagyon meg voltunk elégedve. Szükség lenne ugyanakkor ezek bővítésére is, mindezt többször jeleztük a balkányi kistérségi központ felé. Az IPR pályázat keretén belül a tanév során alkalmaztunk további szakembereket is. Év Sajátos nevelési igényűek 2007/ / Látható tehát, hogy az előző évhez képest jelentősen növekedett a sajátos nevelési igényű gyerekek száma. Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy a Bizottság a nélkül, hogy sajátos nevelési igényűvé nyilvánítaná az iskolában lévő gyereket tartós megfigyelés alá helyezi és egy év elteltével dönt a sorsáról. Egyéni fejlesztő munka A tanév során az osztályfőnökök számára jelentős megterhelést jelentett az egyéni fejlesztési tervekkel kapcsolatos háromhavonta megtartott folyamatos értékelések elkészítése és a szülőkkel való megbeszélése. A pedagógus bérkiegészítés rendszere újabb dokumentációs feladatokat ( óravázlatok, foglalkozási tervek, beszámolók stb.) elkészítését irányozta elő. Véleményünk szerint azonban önmagában az adminisztráció növekedése nem javítja és nem váltja ki a személyes pedagógiai munkát, mert az adminisztratív eszközökkel nem pótolható. A nevelési folyamat legfontosabb része továbbra is a faces to faces (szemtől szembe) kapcsolat. Az IPR rendszer folyamatosan igényli a szülőkkel való intenzívebb kapcsolattartást, ezért a szülői értekezletek számát is duplára ( évente 6 ) emeltük. Az alsósok számára pedig ehhez még hozzákapcsolódott a korábban is vezetett szöveges értékelések rendszer. Mindezek ugyan számítógépes programokban alkalmazhatók, ugyanakkor jelentős pluszmunkákat jelentenek a pedagógusnak. Iskolai statisztika Intézményünkben folyó munkát leginkább a statisztikai eredményekkel lehet mérni. Ennek alapja a minden tanév elején az oktatási minisztérium felé továbbított kötelező adatszolgáltatás, az osztályfőnökök helyi szinten kialakított féléves és év végi felmérései. Az utóbbi években egyre sokrétűbb lett az iskolai statisztikánk. Az alábbiakban a legfontosabb adatokat közöljük. Iskolai gyermeklétszám Tanév Létszám 2004/ / /

17 2007/ / Az idei tanévben a gyermeklétszám ugyan némileg visszaesett, az elsősök beiratkozásából kitűnik, hogy kb. enyien leszünk jövőre is, mint az idén. Év közben nagyok a mozgások. A tanév során 15 gyermek ment el tőlünk ( elköltözés, állami nevelésbe vétel), mindössze 7 fő jött. Év közi mozgások Tanév Elköltözés Betelepülés 2008/ A költözködés, leginkább azt a gondot veti fel, hogy felszerelési problémák jelentkeznek, amelyeket lehetőségeinkhez mérten igyekszünk korrigálni. Legfontosabb osztályadatok Osztály Osztályfőnökök Napközis nevelők Osztálylétszám Magántanulók megneve zése 1.a. Barnucz Szabóné Bucsku 21 - Lászlóné Zuzsa (Kálmán Anikó) 1.b. Liptai Antalné Szabóné Bucsku 22 - Zsuzsa (Kálmán Anikó) 2.a. Barnucz Brigitta Felföldiné Czifra 23 Váradi Emma Éva 2.b. Deméné Oravecz Felföldiné Czifra 24-3.a. Márta Bakosné Horváth Andrea 3.b. Kozákné K. Katalin Éva Kozákné Keresztényi Katalin, Bakosné Horváth Andrea, Póti Józsefné Kozákné Keresztényi Katalin, Bakosné Horváth Andrea, Póti Józsefné 19 Nagy Dániel 21-4.a. Lippai Istvánné Bakóné Papp 30 - Erzsébet, Benőné Kurtyán Anna, Liptai Antalné 4.b. Mészáros Mária Bakóné Papp 30 - Erzsébet, Benőné Kurtyán Anna, Liptai Antalné 5.a. Póti Józsefné - 26 Vadász Roland, 17

18 Lakatos György 5.b. Radócz János - 26 Dalanics Ottó 5.c. Kissné Tóth - 27 Enikő 6.a. Galiger Ildikó b. Benőné Kurtyán - 34 Lakatos István Anna Tógyer Endre Zsolt Vadász Antal 7.a. Nemes Anikó - 30 Csirinyi Tibor Orbán János 7.b. Borosné Mellár - 33 Vadász Gergő Anna 8.a. Ködöböcz Csilla - 25 Erdélyi Mihály Vadász Antal Orgován Attila 8.b. Urbinné Terdik - 21 Szabó Miklós Katalin Összesen : A legmagasabb osztálylétszám a 6.b (34) és 7.b. osztályban (33), a legalacsonyabb pedig a 3.b. osztályban volt az idén (18). Hiányzás és bukás összefüggései Tanév Hiányzás ( óra) Bukás ( tanuló) 2002/ ( ebből évismétlő 47) 2003/ ( ebből évismétlő 42) 2004/ ( ebből évismétlő 44) 2005/ ( ebből évismétlő 41) 2006/ ( ebből évismétlő 24) 2007/ ( igazolt, ( ebből évismétlő 7) igazolatlan) 2008/ ( igazolt, igazolatlan) 10 ( mindannyian jöhetnek pótvizsgára) Megállapítható, hogy az intézményben nagyon magas a hiányzások és a bukások száma. Ettől a tanévtől hiányzásokra hivatkozva az iskola már nem tagadhatja meg az osztályozást. Ennek ellenére még szigorúbb fellépés szükséges a hiányzókkal szemben. Az előző évhez képest ugyan csökkent a hiányzások száma, de ezt az arányt is irdatlanul magasnak tartjuk, mivel a szülő és a gyerek alapvető kötelessége, hogy a gyerek iskolában legyen. Egyes tanulók nagy méretű hiányzása osztályozási problémákat okoz. A bukások drasztikusan visszaestek ( 33-ról 10-re), s a megbukottak is jöhetnek pótvizsgázni, így az arány várhatóan tovább fog javulni. Mindez a pedagógusok eredményes felkészítő munkáját mutatja. Felszólítások és feljelentések 18

19 Együttműködve a gyermekvédelmi felelősökkel folyamatosan a hiányzás csökkentését szeretnénk elérni, ezért a szóbeli meggyőzés eredménytelensége esetén más eszközökhöz folyamodunk. Év Felszólítás Feljelentés 2008/ Ebben a tanévben összesen 65 (!) írásbeli felszólítást kellett kiküldenünk az iskolába járás mulasztása miatt, s ezek után a tankötelezettség többszöri elmulasztása miatt 12 feljelentést kellett tennünk az önkormányzat felé, hogy mint hatóság járjon el a törvénysértőkkel szemben. Iskolaátlag Tanév Átlag 2002/2003 3,3 2003/2004 3,5 2004/2005 3,3 2005/2006 3,3 2006/2007 3,3 2007/ /2009 3,4 Lényegében nem változik évek óta. A legjobb átlaga a 4.b. (3,9) osztálynak lett, a leggyengébb az 5.b. és 6.a. osztályoknak (3,1). Nem javult az iskolaátlag az előző évekhez képest, pedig, mint említettem, jelentős a bukás vissza szorulása, ugyanakkor a tanulók egyre jelentősebb része az alsó harmadban teljesít. Továbbtanulási mutatók Tanév Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Felvételt nem nyert 2002/ / / / / / (6 HHH) 16 (10HHH) 4 (3HHH)+ 2008/ (6HHH) 19 (11HHH) 5(4HHH)+ + Túlkoros tanulók, tankötelezettségük teljesítése kijelölt intézményben kötelező. Az idei osztályból nagyon kevesen választották a gimnáziumot. Ennek oka valószínűleg az, hogy a társadalmi változásokból a szülők és a gyerekek azt a következtetést vonják le, hogy biztosabb, ha szakmát is szereznek. Az idei tanévben is mértük azt, hogy a továbbtanulók között mennyien a halmozottan hátrányos helyzetűek (HHH). Országos felmérés 19

20 A 2008-as országos felmérések eredményeiről idén kaptunk értesítést. A következő eredményeket tudom mutatni: 6. évfolyam-matematika Év Átlag Különbség Konfidencia intervallum Látható, hogy az előző évhez képest visszaesés figyelhető meg. Szövegértés-6. évfolyam Év Átlag Különbség Konfidencia intervallum Látható, hogy az előző évhez képest visszaesés figyelhető meg. Matematika-8. évfolyam Év Átlag Különbség Konfidencia intervallum Látható, hogy az előző évhez képest visszaesés figyelhető meg. Szövegértés-8. évfolyam Év Átlag Különbség Konfidencia intervallum Látható, hogy az előző évihez képest némi javulás figyelhető meg. A továbbiakban arra kell törekednünk, hogy az országos felmérések eredményein közösen javítani tudjunk, ami, mivel a felmérések képességeket mérnek, nem lesz egyszerű feladat. 20

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei

Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei Féléves értékelés a Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei 2010 szeptemberétől 2011. január 15-ig végzett

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére Tárgy: Békés Város Oktatási és Nevelési intézményeinek 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatók Előkészítette: Bereczki Lászlóné Igazgató Asszony Kis Eszter Tankerületi Igazgató Asszony, Deákné Domonkos

Részletesebben

2014/2015. tanév. féléves beszámoló

2014/2015. tanév. féléves beszámoló TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA 2014/2015. tanév. féléves beszámoló Készítette: Buzás József mb. igazgató Szirák, 2015. január 26. Tartalom 1 Intézményünk képzési struktúrája a 2014/2015.

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2013. június 25. Feltételrendszer 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet,

Részletesebben

OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás

OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás Egy embert nem taníthatsz meg semmire, csupán segíthetsz neki,hogy maga fedezze fel a dolgokat A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Beszámoló 2011/2012 tanév készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Balatonkenese, 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola

Návay Lajos Általános Iskola 2011/2012-es tanév 1. félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata I. Általános adatok 1. Belső felújítások, állagmegóvás Épületeinkben a nyár folyamán jelentős felújítás nem

Részletesebben

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Beszámoló 2012/2013. tanév 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A szakmai munka áttekintése... 3 2 A minőségfejlesztési

Részletesebben

A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 2011/2012 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA

A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 2011/2012 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 211/212 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA TARTALOM A...1 BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA...1 ÉS SPORTISKOLA...1 211/212 ÉV VÉGI...1 BESZÁMOLÓJA...1 TARTALOM...2 A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal: www.egyesiskola.hu B E S Z Á M O L Ó 2013/14.

Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal: www.egyesiskola.hu B E S Z Á M O L Ó 2013/14. KLIK Érdi Tankerület 123001 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal:

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013 Készítette : Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. A Zimándy Ignác Általános Iskola tárgyi feltételeiről 3. oldal 1.1 Költségvetési-pénzügyi

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-10/2010. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 13-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 10-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola beszámolója a 2011/2012-es tanévről

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről

T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről 1. Beszámoló az oktatási intézmények a 2010/11-es tanévéről, kiemelve a két tanítási képzés tapasztalatait.

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2012. október 26-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2012. október 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Kistérségi Iskola elmúlt évi munkájáról és működéséről Előkészítette: Kis Eszter igazgató Békési Kistérségi Iskola Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság bizottság:

Részletesebben

TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ

TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2013/2014-ES TANÉVRE Körösladány 2014. 1 I. BEVEZETÉS, STATISZTIKAI ALAPADATOK A Köznevelési törvény arra kötelezi

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Beszámoló - Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2011-12. tanév Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2011 2012 Készítette : Palkóné

Részletesebben

Feltételrendszer. 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet, eszközök)

Feltételrendszer. 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet, eszközök) A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-2012. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2012. június 27. Kapja: Bencsik Mónika Polgármester Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. február Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Tájékoztató a népszavazásról Beiratkozás előtt 4.oldal Kiváló minősítést kapott a zeneiskola A gyáli Kodály Zoltán

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/8/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 25-i ülésére Tárgy: A Gyulaffy László Általános Iskola

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 1 Tartalom 1. A szakmai munka áttekintése 4 1.1 A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása 4 1.2 A nevelőmunkában elért eredmények 4 1.3 Az oktatómunkában

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG III JSJOÍ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG Készült a Képviselő-testület 2012. május 30-i ülésére! Tárgy: A Hermán Ottó Általános Iskola magasabb

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

A települési önkormányzat feladatai

A települési önkormányzat feladatai Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. J-10399-26/2015. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és

Részletesebben

Beszámoló. Zimándy Ignác Általános Iskola

Beszámoló. Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló - Zimándy Ignác Általános Iskola 2010-11. tanév Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola 2010 2011 Készítette : Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Beszámoló - Zimándy Ignác Általános Iskola 2010-11.

Részletesebben

A képen: Parák József, Papp Erzsébet, Kalcsú Mihály, Dombi Ferenc, Papp Jánosné (Cikk a 7. oldalon)

A képen: Parák József, Papp Erzsébet, Kalcsú Mihály, Dombi Ferenc, Papp Jánosné (Cikk a 7. oldalon) 30 éves osztálytalálkozó (Cikk a 9. oldalon) Ballagtak az ovisok (Cikk a 8. oldalon) A képen: Parák József, Papp Erzsébet, Kalcsú Mihály, Dombi Ferenc, Papp Jánosné (Cikk a 7. oldalon) Gratulálunk Réti

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó 2014/15. TANÉV OM 037767 KIK 123001

B E S Z Á M O L Ó 2014/15. TANÉV OM 037767 KIK 123001 KLIK Érdi Tankerület 123001 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal:

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben