Tisztelt Képviselő-testület!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Képviselő-testület!"

Átírás

1 Ügyiratszám: /2009 ELŐTERJESZTÉS Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testületének június -án tartandó ülésére. Tárgy: Bököny Község Sport Egyesület Labdarugó szakosztály díjazása Tisztelt Képviselő-testület! A Sport Egyesület Labdarugó szakosztály edzője részére 30 mérkőzésre (bajnoki fordulóra) kifizetendő bruttó Ft + járulék/mérkőzés megbízási díj éves szinten Ft kiadást jelent a Szakosztály költségvetéséből. A 16 játékos részére 30 mérkőzésre kifizetendő Ft + járulék megbízási díj éves szinten Ft-ot jelent. A megbízási díjak győztes mérkőzés esetén kerülnek kifizetésre, illetve a megbízási díj 50%-a jár nem hazai pályán szerzett döntetlen mérkőzésre. Összességében az edző és játékosok részére kifizetendő megbízási díj Ft. Ez az idei évet érintően Ft-ot jelent, mivel a 2008/2009 es szezon már lezárult. A évi költségvetésben a Polgármesteri Hivatal Települési sportcélok szakfeladatán jóváhagyott összeg eft, melyből a Labdarúgó szakosztály támogatása eft. (ezen összegből ig felhasznált összeg 653 eft) Kérjük a képviselő-testületet, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni, észrevételeiket megtenni, valamint a döntést meghozni. Bököny, június 22. Piskolczi Géza Polgármester 1

2 Beszámoló A Barota Mihály Általános Művelődési Központ 2008/2009-es tanévben Végzett Munkájáról Bököny,

3 Bevezetés A Barota Mihály Általános Művelődési Központ - ban a 2008/2009-es tanévben végzett munkáról Bököny Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felé, idén is, tagintézményenként, szervezeti egységenként külön-külön adunk számot. Mivel a Kulturális Tagintézmény beszámolója idén is a gazdasági évhez igazodik, ezért a Képviselőtestület felé, a tagintézmény vezetője ( Bobikné Sándor Erzsébet) külön készíti el a beszámolóját. Pénzügyi vonatkozásokról beszámolónkban, csak amennyire a szakmai munka bemutatásához szükséges, annyiban esik szó, mivel a pénzügyi beszámolásokat a Képviselőtestület felé a Gazdasági Igazgatóhelyettes ( Urbin Péterné) mindig a gazdasági évnek megfelelően készíti el, s ennek megfelelően tárgyalja a Képviselőtestület. A tagintézmények ebben a tanévben is saját programjak szerint, szakmailag önállóan végezték munkájukat, tevékenységüknek szakmai irányítói a tagintézmények vezetői voltak. Igyekeztünk a beszámolót kellő részletességgel elkészíteni, annak érdekében is, hogy végzett munkánk minél pontosabban megörökítődjön. Tartalom Óvodai tagintézmény ( Pelles Brigitta) Iskolai Tagintézmény ( Vastag György) Birkózás ( Radócz János) Labdarúgás ( Deméné Oravecz Márta, Kissné Tóth Enikő, Radócz János Szabadidősport ( Kissné Tóth Enikő, Radócz János) Íjászat ( Ködöböcz Zoltán) Alsó munkaközösségi beszámoló ( Bakosné Horváth Andrea) Felsős munkaközösségi beszámoló ( Ködöböcz Csilla) Alsós gyermekvédelmi beszámoló ( Barnucz Lászlóné) Felsős gyermekvédelmi beszámoló (Urbinné Terdik Katalin) Diákönkormányzati beszámoló ( Kissné Tóth Enikő) Konyha ( Deme Imréné) 3

4 Óvodai beszámoló Minden megkezdett nevelési év elején elgondolkozunk az óvodapedagógusokkal azon, hogy hogyan tudnánk még érdekesebbé, színesebbé tenni a gyerekek számára az óvodában eltöltött napokat, hónapokat, éveket és hogyan tudnánk még többet tenni azért, hogy a szülőkkel közösen összefogva, egymás munkájára építve fejlesszük a gyerekeket. Intézményünkben folyó nevelő-oktató és gondozó munkánkat napokra, hetekre, hónapokra bontva tudatosan a gyerekek fejletségének, egyéni sajátosságaiknak, kézségeinek figyelembe vételével tervezik meg az óvodapedagógusok. A gyerekek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez a napirend biztosítja a feltételeket a megfelelő időtartamú tevékenységi formák megtervezésével, (1 sz. melléklet) a heti rend a tevékenységek közötti belső arányok kialakításában, segíti a munkánkat (2 sz. melléklet). Az óvodapedagógusok a gyerekek életkori sajátosságaikra, érdeklődésükre, kíváncsiságukra építve, biztosítják a gyermekek számára a változatos tevékenységi formákat. A mindennapi mesélést, verselést, mely a kisgyermek mentális higiénéjének elmaradhatatlan eleme, Az élményt nyújtó közös ének-zene tevékenységet, melynek során a gyerekek felfedezik a dallam, a ritmus, a mozgás szépségét, a közös éneklés örömét. A rajzolást, festést, mintázást, építést, képalkotást, a kézi munka különböző fajtáit, a műalkotásokkal ismerkedést, mely fontos eszközei a gyermeki személyiség fejlesztésének. A tornát, a mozgásos játékokat, melyek fejlesztik a gyermekek természetes mozgását(járás, futás, ugrás, támasz, függés, egyensúlyozás, dobás). A külső világ tevékeny megismerését, a számokkal való játszva tanulást, mely elengedhetetlen fejlesztő eszköz a gyermekek számára. A nevelő oktató munkánk eredményei: A nevelő- oktató és gondozó munkánkat hagyományőrző nevelési programunkra, jeles napjainkra építjük, melyek gazdagítják a gyerekek ismeretanyagát, élmény világát, formálják közösségi érzésüket, felelősség tudatukat. Programjaink összeállítása során figyelünk arra, hogy ezen ünnepek a gyerekek világához közel álljanak, mondanivalójukat megértsék és a szüleik, nagyszüleik, barátaik, ismerőseik első osztályos gyerekek, leendő óvodás gyerekek, tanítónők, Idősek Otthonának lakóinak- társaságában töltsenek el egy kellemes délelőttöt. Immár hagyománnyá vált óvodánkban, hogy: Augusztus első heteiben névre szóló levélben értesítjük a gyerekeket és a szüleiket az óvoda kezdéséről, és arról, hogy melyek azok az eszközök, felszerelések, melyeket az első napokban magukkal kell hozniuk, azért, hogy a gyerekek képességeit fejlesszük, illetve az egészséges és higiénikus szokásaikat kialakítsuk, tovább fejlesszük. A 2008/2009-es nevelési évet 121 gyerekkel kezdtük meg. Csoportok száma: 4 Csoportok gyerek létszáma: Maci csoport (középső nagycsoport) 31fő 4

5 Napocska csoport ( középső csoport) 28 fő 1 fő SNI Nyulacska csoport (kiscsoport) 30 fő Süni csoport ( középső nagycsoport) 32 fő A gyereklétszám év közben folyamatosan változott, melynek oka a beköltözések és elköltözések voltak. Szeptember első heteibe a szülők részére, szülői fórumot szerveztünk, ahol tájékoztattuk a szülőket az óvoda házi rendjéről, munkatervéről, az iskolaérettség kritériumairól, hagyományápoló ünnepségeinkről, nyílt napokról, családi délelőttökről, gyerekek képességeinek a méréseiről. Továbbá felhívtuk a szülők figyelmét a kötelességeikre, a gyerekek egészséges nevelésére és arra, hogy a mi munkánk csak akkor lesz sikeres és eredményes, ha együtt összefogva neveljük a gyerekeinket. Szülői fórumot év közben is tartunk, amikor az óvónők úgy látják, egy egy fontosabb esemény alkalmával. Az óvónők szeptember és október hónapokban meglátogatták az új gyerekeket - a szülőkkel való előzetes egyeztetés alapján ahol elbeszélgettek a családtagokkal, információkat gyűjtöttek s anamnézist készítettek a gyerek fejlődésének fontosabb állomásairól, a gyerek családi helyzetéről, családban elfoglalt helyéről s közben az óvónők megismerkedtek a családok nevelési stílusával, értékrendjével. Szeptember második hetében, a nagycsoportos gyerek részére számoláskészségét és írás előkészítő fejlesztő feladatlap gyűjteményt rendeltünk, mely októberben meg is érkezett, s a megérkezés pillanatától a gyerekek körében kedvelt mindennapos foglalkozási tevékenységé vált. Az ügyesebb gyerekek a feladatok ismertetése után önállóan dolgoztak, a gyengébb képességű gyerekek az óvónőkkel együtt oldották meg a színes és sokrétű feladatsorokat. A gyerekek fejlődését Kelemen Lajos Képességmérés az óvodában értékelő lapokon rögzítjük évente két alkalommal először novemberben, másodszor márciusban. A mérések végén kapott eredmények alapján tájékozódunk arról, hogy a gyerek az életkori fejlődésének melyik szakaszán van, mik a hiányosságai illetve melyek azok a területek, ahol ismeretei jóval gazdagabbak, mint a vele egykorú gyerekeké. Módyné Cselényi Mónika logopédus fejleszti a beszédhibás gyerekeket immár második éve szorgalmas és kitartó munkával, heti egy alkalommal csütörtökön reggel 8 órától 12 óráig. A logopédiai foglalkozásokon 23 gyerek vett részt ebben az évben. A foglalkozásoknak köszönhetően a beszédhibás gyerekek beszédfejlettsége évvégére nagyon sokat fejlődött. A szülők és az óvónők nagyon meg vannak elégedve a Mónika munkájával, reméljük, hogy az elkövetkező tanévben is őt kapjuk. A magatartás zavaros, rehabilitációs terápiát javasolt gyerekeknek Kléninger Zita pszichológus segít feldolgozni a lelki problémákat. A foglalkozásokon 10 gyerek vett részt az ő munkájára is nagy szükségünk lesz a következő évben. 5

6 Minden meghívást elfogadva az óvónők és a dajkák továbbképzéseken, bemutató foglalkozásokon vesznek részt, ahol óvodánk hírnevét erősítik, és módszertani kultúrájukat gazdagítják. Az óvoda dolgozóinak szakmai munkáját ebben az évben folyamatosan ellenőriztem, nyílt napokon, változatos időkben tett látogatásom alkalmával. Az óvónők mindennapi munkájában tükröződik hivatás tudatuk és szeretetük, a gyerek neveléséhez való elkötelezettségük, szakmai felkészültségük, kreatív egyéniségük az új módszerek iránti nyitottságuk és fogékonyságuk, a közös cél érdekében együttműködési kézségük. A nevelő - oktató munkában felhasznált ismeretanyag tervezetét, eredményeit napra készen csoportnaplókba rögzítik az óvodapedagógusok, melyet szintén változó időszakokban ellenőriztem. A csoportnaplókban rögzített célok és feladatok képet adtak a gyerekek tudásáról, jelen ismereteikről, a különböző oktatási területeken: környezet megismerésre nevelésben, matematikában, ábrázolásban, anyanyelvi nevelésben, testnevelésben, ének-zenei nevelésben. Az óvónők munkáját gyerekszerető, szakképzett dajkák segítik, akik szintén nyitottak az új módszerek, rendezvények szervezésére és készek a közös cél és siker érdekében összefogni és egymást bíztatni. Újságot szerkesztettünk az év első félévében, mely bepillantást adott a szülőknek az óvoda mindennapi nevelő-oktató munkájába. Az ovi újság minden negyedévben jelent meg, melynek tartalma az adott évszak ünnepe, jeles napja alkalmából tanult versek, mondókák, énekek, mesék, feladatlapok, rejtvények, melyet a szülő, otthon közösen csemetéjével megoldott. Első megrendezésére kerülő ünnepségünk a Mihály napi kavalkádunk volt október 3-án pénteken. Előtte lévő hetekben már lázasan készülődtünk e napra. Plakátokat, meghívókat, a gyerekekkel közösen gyűjtött termésekből termésbábokat készítettünk: tökből: Jani bácsit, Bözsi nénit, teknőst, gombát, répából: szászlábúakat, büdöske virágból láncot fűztünk, mellyel feldíszítettük az óvoda kerítéseit, udvarait. Mihály nap reggelén, köszöntve a megjelent vendégeket, az óvónők és a dajkák, A kiskakas gyémánt félkrajcárja című zenés mesedarab mutattatásával kedveskedtek, a gyerekeinknek és vendégeinknek, mely nagy sikert aratott. A műsor megtekintése után az óvónők kézműves foglalkozásokra hívták a gyerekeket, családtagjaikat, az első osztályos gyerekeket és tanítónőjüket, ahol katicabogarat, képeket, szélforgókat készítettek termésekből, zsírpapírra festettek, kukoricát morzsoltak s körül belül 10 óratájban a konyha dolgozói minden résztvevő vendéget megvendégeltek egy kis gyümölccsel. Az ünnepség végén közösen énekelgettünk, mondókázgattunk. Új hagyomány az óvodánkban, amit ebben az évben elkezdtünk ápolni és a következő években, változatosabbá kívánunk tenni az November 11-e. Szent Márton napja. E napon a gyerekek az óvónőkkel közösen verseltek, mondókázgattak, régi történeteket, időjóslásokat elevenítettek fel. A másik új hagyományápoló jeles napjainkhoz fűződő eseménycsokrunk a november 25-ei. a Katalin napi ághajtatás, december 4-ei. Borbála gyümölcság hajtása, és 6

7 december 13-ai. Luca napi búzahajtás volt, melyeket a Márton naphoz hasonlóan ünnepeltünk meg. November 28-án családi délelőttöt szerveztünk, ahol a szülők gyerekek óvónők dajkák együtt készültek a Mikulás és a Karácsony ünnepére: a csoportokban dekorációkat, ajándék és dísztárgyakat készítettek, festettek, énekeltek, gyertyát gyújtottak. November hónapban az óvodás gyerekekkel közösen megtekintettük az alsó osztályosok gyerekek munkáiból készült rajz kiállítását, melyek színesek, ötletesek, technikákban változatosak, szemet gyönyörködtetőek voltak. A Gyermekprogram a Gyermekekért Alapítvány csapatát fogadtuk óvodánkba november 19-én, akik arcfestőik segítségével a gyerekek arcait, kívánságaik szerint kutyává, macskává, kígyóvá, pillangóvá.. varázsolták. Az arcfestés után a gyerekeket egy vidám Bohócműsor várta. A következő megrendezésre kerülő nyílt napunk december 5-én, Mikulás napja volt, amikor is a gyerekek zenés verses műsorral köszöntötték a Mikulást és köszönték meg a részükre átnyújtott csomagokat. December 15-én volt az óvoda Karácsonyi vására, amire az óvónők a dajkák és a szülők esztétikus, igényes, szépen kidolgozott, ajándéktárgyakat készítettek és kínáltak a vásárlók részére: horgolt harangokat, angyalkákat, hópelyheket, asztalterítőket, asztali- ajtó és karácsonyfadíszeket, táskákat, párnákat, gyertyatartókat, nyakláncokat, karkötőket, mézes süteményeket A bevételt Nyulacska csoportban ,- Ft-ot, Süni csoportban ,- Ft-ot, Napocska csoportban ,- Ft-ot, Maci csoportban ,- Ft-ot a csoportok játékok vásárlására, kirándulásokra költötték el, illetve költik el a következő évben. Januárban a télen itt maradt madarak részére az óvónők a gyerekekkel közösen madáretetőket és madáreleségeket készítettek, melyeket elhelyeztek az óvoda udvarain található fák ágaira. Január végén már készülődtünk a Farsangra, melynek érdekessége az volt, hogy Február 19-én csütörtökön rendeztük meg az óvodai Farsangot és Február 21-én, szombaton óvodai Jótékonysági Bált szerveztünk. Mind két ünnepségre készülve, más- más műsorcsokorral készítették fel a gyerekeket az óvónők. Az óvodai farsangon a gyerekek ötletes maskarába bújva énekelgettek, verselgettek, táncoltak, míg a bálon a Nyulacska csoportosok A Nagy Ho- Ho Horgász tánccal, a Napocska csoportosok Kacsatánccal, a Maci csoportosok Lakodalmas játékkal a Süni csoportosok Farsangi télbúcsúztató műsorral szórakoztatták a megjelent Kedves Vendégeket. A Bál bevétele ,- Ft volt, melyből már a következőre költöttünk: Napkori ÓVI kirándulásra, fogmosó pohártartóra és minden csoportban a csővázas asztalok asztallapját cseréltük ki újra. Tervbe van véve még a székek felújítása és kisebb berendezési tárgyak vásárlása. 7

8 Februárban megkezdődött az iskolaérettségi vizsgálat, melyen a 49 tanköteles korú gyerekből 24 gyerek vett rész. A vizsgálatok eredményei alapján 10 gyerek még egy évig óvodába marad- a szülőkkel való előzetes egyeztetés alapján, szülői kérésekre 14 gyerek pedig iskolába mehet, így szeptemberben 39 gyerek kezdi meg első osztályos tanulmányait. Március 11-én ismét ellátogatott óvodánkba a Gyermekprogram a Gyermekekért Alapítvány csapata, hogy gyerekeinket Bohócműsorukkal szórakoztassák. Március 23-án hétfőn, Igazgató úrral, és az Alsós munkaközösség vezetőjével közösen elkészítettük a leendő első osztályok gyerekek névsorát. A gyerekek osztályokba sorolásánál a fő szempontunk az volt,- a szülők egyéni kéréseinek figyelembe vételével-, hogy mind két osztályban, egyforma arányban legyenek fiúk és lányok, magyar és roma, gyengébb és jobb képességű gyerekek. Március 24-én kedden délután kor az iskolába menő gyerekek szülei részére szülői fórumot szerveztünk az óvodában, ahol megismerkedhettek a szülők az első osztályos tanítónőkkel,- Liptainé Szűcs Erzsébettel és Mészáros Máriával, Vastag Györggyel - akik tájékoztatták a szülőket elvárásaikról, észrevételeikről, s közben a szülők kérdéseire válaszolva, tanácsaikkal segítséget nyújtottak. Április 3-án a Móricz Zsigmond Színház Színi Társulatát fogadtuk, akik az Ágacska című zenés mesedarabot mutatták be a gyerekeink részére. Az előadást a Művelődési Házba szerveztük, mivel a színészek előre jelezték, hogy nagy mozgástérre lesz szükségük, ezért az alsó osztályos gyerekeket is meghívtuk az előadásra. Április 22-én a Föld Napja alkalmából az óvoda udvaraira és balkon ládáiba virágokat ültettünk. Az elmúlt évhez hasonlóan megkértünk minden kedves szülőt, hogy erre a napra az óvodás gyereke hozzon magával egy szál virágot. Április 24-én pénteken délután a tanítónők a leendő első osztályos gyerekek részére Játszóházat szerveztek, ahol a gyerekek együtt töltöttek egy órácskát az osztálytársaikkal, tanítónőjükkel az iskola udvarán. Május az Anyák napja ás a kicsik évzáró ünnepségének a hónapja. Szokásunkhoz híven versekkel, énekekkel, körjátékokkal, a gyerekek maguk készítette ajándékokkal, köszöntötték az anyukájukat, nagymamájukat s közben elbúcsúztak ettől az évtől, hiszen szeptemberben már egy évvel idősebbek lesznek. Környezetvédelem az óvodában továbbképzésen vettünk részt, melynek végén az ÖKO_PANNON május 5-én előadást tartott óvodánkban a környezet védelméről, a szelektív hulladék gyűjtéséről mesébe ágyazva, hogy a gyerekek részére is érthető legyen. Május hónapban megtörtént a leendő óvodás gyerekek beiratkozása. Jelenleg 36 gyereket regisztráltam, akik közül minden gyerek felvételt nyert óvodánkba. A 2009/2010-es nevelési évben várható gyereklétszám 121 fő. Csoportok száma: 4 Csoportok gyereklétszáma: Maci csoport (nagycsoport) 30 fő 8

9 Napocska csoport (középső- nagycsoport) 30 fő Nyulacska csoport (középső csoport) 31 fő Süni csoport (kis csoport) 30 fő Május 30-án Májusfát állítottunk az óvoda udvarára. A programunk az előző évekhez hasonló volt, - a kislányok zsíros kenyeret készítettek az anyukájukkal, óvónőikkel, dajkájukkal, s ez alatt az idő alatt a kisfiúk orgonafaágat díszített szintén az anyukájukkal, óvónőjükkel és dajkájukkal. Amikor mindennel készen voltunk, a fiúkkal megkerültük az iskola és az óvoda épületét közben gyerekdalokat énekelgettünk. Megérkezve az óvodába a fiúk szerenádot adtak a lányoknak, utána az udvaron közösen táncolgatunk, elfogyasztottuk a zsíros kenyeret, és elbúcsúztunk egymástól. Amiben úgy gondoltuk, hogy változtassunk az előző évek tapasztalatai alapján az- az volt, hogy nem este, hanem délután 13 órakor kezdtük meg az ünnepséget. A Gyereknapot június 3-án szerdán szerveztük meg egy közös Napkori kirándulással egybekötve. A gyerekek Napkoron lovagoltak, kocsikáztak, állatokat etettek, a szabadban töltöttek el egy kellemes napot. A kicsik ebédre vissza jöttek az óvodába, míg a nagyobbakkal átsétáltunk Harangodra, körülbelül két és fél kiló métert utat tettünk meg az erdőn keresztül. Az óvodások Ballagási ünnepsége június 14-én vasárnap volt, amikor is 39 gyerek búcsúzott el az óvodától, óvónőjüktől, dajkájuktól, kisebb csoporttársaiktól és köszönték meg három év nevelő-oktató és gondozó munkáját. Partnereinkkel a folyamatos és eredményes kapcsolatok kiépítésére törekszünk: A szülők számára rendszeresen olyan programot szervezünk - szülői fórumot év közben is, nyílt napot, vásárra készülődés délutánonként, - ahol élményekhez, tapasztalatokhoz jutatjuk a családokat és meghitt beszélgetésekre adunk alkalmat. A tanítónőkkel közösen elkészített éves OVI ISI munkatervünk, segíti a nevelőoktató munkánkat, a tanítónők és óvodapedagógusok szakmai együttműködését. A munkatervben rögzítettük találkozásaink főbb állomásait, időpontjait, helyszíneit. - A közös nevelőtestületi megbeszéléseket - Tanítónők óvodai látogatását - Leendő első osztályos gyerekek iskolái látogatását - Közös ünnepségeinket Az Idősek Otthonában rendszeres ellátogatunk egy-egy ünnepkör kapcsán, ahol verssel, énekkel, körjátékokkal, kisebb ajándékokkal köszöntjük az idősebeket: karácsonykor, farsangon, Anyák napja alkalmából. Az idősek Otthonának dolgozói és lakói minden egyes meghívásunkat elfogadják és személyesen vesznek részt az óvoda által megrendezésre kerülő ünnepségeken : Mihály napi kavalkádon.. Család és Gyermekjóléti Szolgálattal a kapcsolatunk eredményes, a problémáinkra mindig megtalálják a megoldásokat. Községünkben megrendezésre kerülő ünnepségeken, rendezvényeken, megemlékezéseken aktívan részt vesszünk 9

10 Elmondhatom a magam és az óvodai dolgozóinak nevében, hogy egy eredményes és sikerekben gazdag évet zártunk, új tervek megvalósításával és a régi szokásaink felpezsdítésével. Bököny, június. Pelles Brigitta Óvoda ig. h. Iskolai tagintézmény Bevezetés Az idei tanévben is kiegészítettük beszámolónkat a munkaközösség vezetők ( Ködöböcz Csilla, Bakosné Horváth Andrea), a gyermekvédelmi felelősök ( Urbinné Terdik Katalin, Barnucz Lászlóné), a diákönkormányzat vezetője ( Kissné Tóth Enikő) beszámolójával is. Mindezek az iskolai beszámoló végén találhatók, annak részét képezik. Az idei tanévben jelentős változásokat hozott intézményünkben az ún. integrációs pedagógiai rendszer kiépítése, erről és a változásokról az alábbiakban részletesen lesz szó. Személyi feltételek A 2008/2009-es tanévben 23 fő teljes állományú pedagógus (tanítók, tanárok, napközisek, fejlesztő pedagógus, iskolaigazgató és helyettes), 2 fő szakos óraadó tanár ( ének: Pálhalminé Bíró Katalin, majd Vannai László, végül Papp Zoltán; fizika: Szabó Barnáné) és 1 fő fejlesztő pedagógus ( Kálmán Anikó) a Munkaügyi Központ támogatásával végezte a munkát. Ehhez az állományhoz csatlakozott még a tanév során az ún. IPR pályázat eredményeként heti 1 alkalommal fejlesztő pedagógus ( Molnárné Hornyák Andrea kiegészítő munkában), mentálhigiénikus ( Mészáros Mária kiegészítő munkában), gyógypedagógus ( Kovácsné Ferencsák Tünde), logopédus ( Gerda Györgyné) és pszichológus ( Kléninger Zita). Ezen kívül az iskolai tagintézményben 4 takarító, 1 biztonsági őr és 1 iskolatitkár dolgozott. A Gazdasági Iroda az iskola területén helyezkedik el, az itteni létszám 3 fő. Továbbképzések Fontos mindenekelőtt megjegyezni, hogy a továbbképzésekre nagy a hajlandóság az intézmény dolgozóiban, amelyeket a lehetőségekhez mérten az erre leutalt állami pénzből ( a helyettesítést 100%-osan, valamint a dolgozók tandíjának 80%-át ebből fizetjük) fedezzük. A 10

11 pedagógus továbbképzésekhez 20% önerő szükséges. Sajnos az állam által biztosított keret nem emelkedett, a továbbképzések és a helyettesítések költségei viszont nőttek, egyre kevesebb embert tudunk tehát támogatni. Így a továbbképzésekben részt vevők száma csökkent. Államilag támogatott továbbképzésben az idei tanévben a következők részesültek: Deméné Oravecz Márta Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Főiskolai Kar ( Kommunikáció és beszédfejlesztő pedagógia) Ködöböcz Zoltán Pedagógus teljesítményértékelés ( 30 órás tanfolyam) Vastag György ECDL tanfolyam Póti Józsefné Etika és emberismeret ( 30 órás tanfolyam) Ezen kívül iskolánk pedagógusainak e következő továbbképzéseket tudtuk pályázati pénzből (IPR) biztosítani: 4 fő Tanulásmódszertan ( helyszín: Geszteréd) 22fő IPR alkalmazása a gyakorlatban ( helyszín: Bököny) 24 fő Drámajáték vezető ( helyszín: Bököny) Nem pedagógus dolgozóink is végeztek továbbképzéseket: Ács Tiborné Bucsku Lászlóné Nyíregyházi Főiskola ( Magyar-ügyvitel szak) Nyíregyházi Főiskola ( szociálpedagógia szak) Kereset kiegészítés Az előző évhez hasonlóan idén sem kaptak minőségi bérpótlékot a kollegák, így az ebből finanszírozott Év Pedagógusa díjat sem ítéltük oda. Ugyanakkor a tanév során a Pedagógus bérkiegészítés pályázat eredményeként mindenki részesült havi bontásban kereset kiegészítésben. Gyermekvédelmi munka Gyermekvédelmi felelőseink minden tanév elején felmérik osztályonként a hátrányos és veszélyeztetett tanulók számát, és a tanév során figyelemmel kísérik tevékenységüket családlátogatásokat szerveznek, segítenek az osztályfőnököknek és jelzik a problémákat családsegítő felé. El kell mondjam, hogy Jegyző Úr az idei tanévben is több büntetést kiosztott azoknak a családoknak, akik többszöri írásbeli felszólítás és figyelmeztetés után sem gondoskodnak gyermekük iskolába járásáról. Nem hunyhatunk szemet a felett, hogy minden figyelmeztetés, kérés ellenére, sokak nem rendelkeznek megfelelő felszereléssel, vagy ha van nekik, akkor nem hozzák azokat. Vannak olyan szülők, akiket egész évben nem látunk, és egyre több olyannal találkozunk, aki még az osztályfőnöke nevét sem tudja. A Családsegítő és az Önkormányzat segített a tanév során több alkalommal a hátrányos helyzetűek vizsgálatra vitelében ( pszichológus, tanulási képességeket vizsgáló bizottság), illetve néhány alkalommal magam is megoldottam a beszállítást. 11

12 A Családsegítő felé jeleztük az igazgatói figyelmezetéseket, valamint a károkozásokat is a tanév során ( a károkozás egyébként jelentősen csökkent). Rendszeresen részt vettünk a Családsegítő által szervezett esetmegbeszéléseken, gyerekeink érdekében. Minden hónapban gyermekvédelmi felelőseink ( Barnucz Lászlóné, Urbinné Terdik Katalin) írásban írásban jelezték a gyermekvédelmi problémákat, a hiányzásokról, a felszólításokról, a feljelentésekről, a károkozásokról és az igazgatói figyelmeztetésekről szintén jeleztünk ( másolatokat küldtünk) Az iskola alsó tagozatán vannak olyan osztályok, ahol többségbe kerültek a kisebbségi gyerekek, s mivel az óvodás gyerekek összlétszámában is 50% körüli a kisebbség aránya, és nem minden gyereket járatnak a kisebbségiek óvodába, várhatóan néhány éven belül a cigányság összlétszáma eléri az 50%-ot az iskolában is. Mindez nem kis gondot fog okozni az intézményben. Egészségvédelem A védőnők rendszeresen elvégezték a tanév során a fejbőrök vizsgálatát. Idén is több alkalommal tetvet találtak. Az alsós tanítók rendszerint maguk oldották meg a fertőtlenítést ( erre a célra tartunk szert), mert az a tapasztalatunk, hogy otthon ezt nem minden esetben teszik meg, hiába szólítjuk fel a szülőket írásban. Van néhány család a faluban, akik állandóan tetvesek. Felsősöknél mindezt már nem tudjuk megtenni az osztálytársak előtt, mert a szülők ezt szóvá teszik. Így marad a családra, ott viszont nem mindig történik meg. Védőoltásra, orvosi vizsgálatokra év közben osztályfőnöki, illetve szaktanári kísérettel vonultak át rendelőbe a gyerekek. A védőnők osztályfőnöki óra keretében több alkalommal tartottak oktatást az egészségvédelemről, helyes táplálkozásról. Mészáros Mária tanítónő az ún. IPR program keretén belül mentálhigiénés és egészséges életmód foglalkozásokat tartott Gorgyánné Kassu Zsuzsanna, Tóth Nikoletta védőnő minden osztályban, valamint Farkas Tamás szintén drogpevenciós és mentálhigiénés előadásokat tartott a gyerekek számára, nagy érdeklődéssel és sikerrel. Iskolatej program Ebben a tanévben az önkormányzat támogatásával az alsó tagozatosok részesültek iskolatejben. Leginkább itt a hatékony a felhasználás, hiszen 80%-ban a gyerekek azt az osztályfőnök irányításával elfogyasztják. Felső tagozatban óriási volt és lenne a pocsékolás. A felhasználás nem érné el az 50%- ot. Nem beszélve arról, hogy sajnos vannak olyan diákjaink, akik előszeretettel locsolják a wc-be és dugják a lefolyóba, így rendszeres lenne a dugulás és a KFT-t kell segítségül hívni. Amennyiben lesz a felső tagozatosoknak iskolatej, az osztást nagyon komolyan meg kell szervezni a fenti problémák elkerülése végett. Hátrányos helyzetűek felzárkóztatása Évek óta jelentős erőfeszítéseket fordítunk a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására. Pénzhiány miatt csak alsó tagozatban tudtuk egész évben működtetni a felzárkóztató foglalkozásokat. Felső tagozatban továbbtanulásra előkészítő tanfolyamokat és tehetséggondozó foglalkozásokat tartottak a kollegák. 12

13 Napközis foglalkozások Az idei tanévben változott intézményünkben a napközis ellátás rendszere. Évfolyamonként szerveztük meg a csoportokat, s ez jelentős tehertételt jelentett a napközisek és a tanítók számára is. Első évfolyamon egy hónapos átmenet után, mivel bekapcsolódtunk a Munkaügyi Központ Segítő pedagógus programjába, egy fő támogatott pedagógust tudtunk alkalmazni, aki az elsősök napközis munkáját segítette. Mindenképpen keresni kell a munkaügyi központ támogatását továbbra is és az önkormányzat segítségére is számítunk. Kirándulások Minden évben az osztályfőnökök osztálykirándulásokat szerveznek a diákoknak, de egyre nehezebb ezt megvalósítani, mivel a szülők egy része nem tudja, vagy nem akarja állni ennek költségeit. Így egyre inkább arra kényszerülnek, hogy több osztállyal összefogva bonyolítsák le ezeket. Jelentősen változtatni kell tehát a továbbiakban, vagy el tudjuk érni, hogy nagyobb számban vegyenek részt a gyerekek az osztálykirándulásban, vagy ha nem, akkor hétvégére kell tennünk azokat. A nyár folyamán várhatóan az évfolyamos gyerekeket érintően lesz még osztálykirándulás, amennyiben az ezzel kapcsolatos pályázatunk támogatásra talál, valamint a felső tagozatos legjobb tanulók vehetnek részt 1 hét jutalomtáborozásban ( Kaland tábor- Tokaj) őszére 1 napos osztálykirándulásra pályáztunk, hogy a szülők költségeit csökkenteni tudjuk A gyerekek fegyelmi helyzete Ebben a tanévben az osztályfőnöki és szaktanári figyelmeztetések után igazgatói figyelmeztetéseket a következők miatt kaptak a tanulók: Jelentős méretű igazolatlan hiányzás Rendszeres hiányos felszereltség Házirend megszegése Lopás Verekedés Zsarolás Fenyegetés Dohányzás 2008/2009-es tanév Igazgatói figyelmeztetés Kártérítési felszólítás 23 6 Több gyermek szüleit fel kellett hivatnunk, vagy lemenni családlátogatásra. Diákjaink közül, valamint szülők közül többeknek rendőrségi eljárással kellett szembenéznie. Több alkalommal hétvégén, vagy éjszaka az iskola valamint az óvoda területére is bejöttek a 13

14 rongálók. Hogy megakadályozzuk az iskola udvarára való hétvégi és esti bemászásokat, a ping-pong asztalokat átvitettük a az IFI-tanyára, ahol délutáni és hétvégi nyitva tartás is van. Kártérítési papír esetén, amennyiben befizetésre nem kerül az összeg, akkor az önkormányzat Gazdasági Irodájával együttműködve igyekszünk behajtani a követelést, amennyiben ez sem vezetett eredményre Polgármester Úrhoz fordultunk segítségért. Újabban előfordul, hogy több szülő nem hajlandó átvenni a hivatalos levelet, a takarítónőkkel vitatkoznak, ennek ellenére a követelést érvényesíteni igyekszünk. Fegyelmi helyzet kapcsán meg kell említeni, hogy a napközi és sportudvar iskolaidőn kívül is nagy igénybevételnek van kitéve. Az ott lakók elmondásából tudom, hogy nem ritkák az esti, éjszakai garázda cselekmények sem, annak ellenére, hogy az udvar minden nap 4 óra után (hivatalosan) zárva van. Az Ifi tanyán is tartózkodnak nyitva tartási időn túl, valamint átmásznak a KFT új udvarára is. A törött üvegek, a csikkek, a maghéj eltakarítás, különösen egy hétvége után a mi takarítóinkat terheli. Az összetört padok javítása pedig minket terhel. Az önkormányzat KFT-jével egyeztetés szükséges, hogy az iskola területén a szippantást úgy valósítsák meg, hogy a tanulási időt ne zavarja. Szükségessé válna a falu központi épületeinek éjjeliőr általi védelme, vagy bekamerázása, hogyha az önkormányzati vagyont védeni akarjuk. A gyerekek fegyelmi helyzetében egyébként jelentős javulás következett be, ennek okai a következők: A Házirendet kiegészítettük, szigorítottuk és tanév elejétől nagy hangsúlyt fordítottunk arra, hogy erről mindenki ( pedagógusok, szülők, gyerek) értesüljenek. Az ügyeleti munkát javítottuk, nagyobb törődést és odafigyelést követeltünk, hogy a tanítási időn kívül se történhessenek (megelőzés) atrocitások a gyerekek között és szűnjön meg a rongálás Megnyitottuk az aulát és oda is ügyeletet szerveztünk Az igazgatóhelyettes és az igazgató is részt vett az ügyeleti munkában Az igazgató folyamatosan ellenőrizte az ügyeletesek tevékenységét Az iskola munkarendjén is változtattunk, egységesen 15 percesek lettek a szünetek a 10 percesek helyett, ezzel a pedagógusok és gyerekek is könnyebben el tudták intézni ügyes-bajos dolgaikat, bár a pedagógusoknak növekedett a munkanapjuk A tantermekben tanári felügyelet nélkül senki sem tartózkodhatott, minden tantermet csuktunk A tornatermi öltözőket szintén csak becsengetés után használhatják a gyerekek. Megszűnt a régi KHT udvar felőli iskolába járás, a tornaterem melletti kaput csuktuk. Ennek ellenére előfordult néhány esetben, hogy a gyerekek átmásztak a kerítésen. A biztonsági őr nem engedte be a szülőket és illetékteleneket az iskolába reggel, nap közben és délután, segítette az ügyeletesek munkáját és a rá bízott 14

15 területet kiválóan felügyelte, amennyiben problémákat tapasztalt azonnal jelezte az intézményvezető felé. Több alkalommal tett javaslatot változtatásra. Ezen javaslatokat megfogadtuk és beépítettük a munkarendbe Összességében úgy ítéljük meg, hogy nagyon sokat javult az iskolai rend, és az mindenki érdeke volt. Magántanulók A magántanulók azok közül a gyerekek közül kerülnek ki, akiket a szülők nem tudnak, vagy nem akarnak iskolába járatni, sok esetben a tankönyvet sem szerzik be nekik a szülők, egész évben nem tanulnak otthon, ezért nagy az esélyük arra, hogy az osztályozóvizsgán is meg fognak bukni. Külön feladat a magántanulók előcsalogatása az osztályozó vizsgára. Ezzel kapcsolatban segítséget kértünk a Családsegítőtől is, mivel a hivatalos értesítést többen nem veszik figyelembe. Ha szükséges, kénytelenek vagyunk magunk előhozni azokat, akik nem akarnak pótvizsgázni. Így történt ez az idei osztályozó vizsgán is, 4 tanulót kellet kocsival az iskolába szállítani. Mindezekért nem támogatjuk azt, hogy a gyerekek magántanulók legyenek. Az előző tanévben már automatikusan szeptembertől senkinek sem engedtük a magántanulóságot, arra próbáltuk rávenni a szülőket, hogy járassák iskolába a gyerekeiket. Ez a visszaintegrálási törekvés nagy ellenállásba ütközött az érintettek ( gyerekek és szülők) részéről egyaránt. Ma már sajnos számtalan olyan lehetőség van, hogy esti tagozaton 1 év alatt 2 osztályt is el lehet végezni, s ez vonzóbb, mint a nálunk fellelhető mindennapos iskolába járás. Mindezek következtében a magántanulóság év elején visszaszorult ( 0) év végére viszont megnövekedett ( 15 fő), ami nem sok az összlétszámhoz viszonyítva. (444), de az Oktatási Minisztérium törekvése az, hogy a magántanulóság szinte teljesen felszámolásra kerüljön. Év Magántanulók száma 2006/ / / Látható, hogy az utóbbi 3 évet tekintve némi növekedés figyelhető meg, de mivcel immáron 18 éves a tankötelezettségi határ,a magántanulók jelentős részét teszi ki azoknak a száma, akik a 16. életévet már betöltötték. Integráltan neveltek Az utóbbi években egyre több gyermek került pszichológiai vizsgálat után a Tanulási Képességeket Vizsgáló Bizottság elé, akik aztán több esetben állapítottak meg részképesség zavarokat ( jelenleg 25 főről rendelkezünk szakértői véleménnyel). Ugyanakkor legalább még ennyi gyermek küszködik hasonló problémával, de mivel a pszichológus akkor nem javasolta, nem kerültek bizottság elé. A törvényi változások a felé hatnak, hogy egyre kevesebb gyermek kerüljön el bent lakásos intézménybe, még a határesetek megoldását is helyben javasolják. Ezzel viszont a pedagógusok nehézségei növekednek. 15

16 Velük az idei tanévben is teljes állású pedagógus ( Molnárné Hornyák Andrea) foglalkozott. Mivel növekszik az egyéni fejlesztésre szorulók száma, igyekszünk ezzel kapcsolatban további segítséget kérni a balkányi kistérségi oktatási központtól. A kistérségi oktatási központtól kaptunk logopédust, aki minden héten, helyben egy napot csak a bökönyi gyerekekkel foglalkozott, valamint pszichológust, akiknek a tevékenységével nagyon meg voltunk elégedve. Szükség lenne ugyanakkor ezek bővítésére is, mindezt többször jeleztük a balkányi kistérségi központ felé. Az IPR pályázat keretén belül a tanév során alkalmaztunk további szakembereket is. Év Sajátos nevelési igényűek 2007/ / Látható tehát, hogy az előző évhez képest jelentősen növekedett a sajátos nevelési igényű gyerekek száma. Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy a Bizottság a nélkül, hogy sajátos nevelési igényűvé nyilvánítaná az iskolában lévő gyereket tartós megfigyelés alá helyezi és egy év elteltével dönt a sorsáról. Egyéni fejlesztő munka A tanév során az osztályfőnökök számára jelentős megterhelést jelentett az egyéni fejlesztési tervekkel kapcsolatos háromhavonta megtartott folyamatos értékelések elkészítése és a szülőkkel való megbeszélése. A pedagógus bérkiegészítés rendszere újabb dokumentációs feladatokat ( óravázlatok, foglalkozási tervek, beszámolók stb.) elkészítését irányozta elő. Véleményünk szerint azonban önmagában az adminisztráció növekedése nem javítja és nem váltja ki a személyes pedagógiai munkát, mert az adminisztratív eszközökkel nem pótolható. A nevelési folyamat legfontosabb része továbbra is a faces to faces (szemtől szembe) kapcsolat. Az IPR rendszer folyamatosan igényli a szülőkkel való intenzívebb kapcsolattartást, ezért a szülői értekezletek számát is duplára ( évente 6 ) emeltük. Az alsósok számára pedig ehhez még hozzákapcsolódott a korábban is vezetett szöveges értékelések rendszer. Mindezek ugyan számítógépes programokban alkalmazhatók, ugyanakkor jelentős pluszmunkákat jelentenek a pedagógusnak. Iskolai statisztika Intézményünkben folyó munkát leginkább a statisztikai eredményekkel lehet mérni. Ennek alapja a minden tanév elején az oktatási minisztérium felé továbbított kötelező adatszolgáltatás, az osztályfőnökök helyi szinten kialakított féléves és év végi felmérései. Az utóbbi években egyre sokrétűbb lett az iskolai statisztikánk. Az alábbiakban a legfontosabb adatokat közöljük. Iskolai gyermeklétszám Tanév Létszám 2004/ / /

17 2007/ / Az idei tanévben a gyermeklétszám ugyan némileg visszaesett, az elsősök beiratkozásából kitűnik, hogy kb. enyien leszünk jövőre is, mint az idén. Év közben nagyok a mozgások. A tanév során 15 gyermek ment el tőlünk ( elköltözés, állami nevelésbe vétel), mindössze 7 fő jött. Év közi mozgások Tanév Elköltözés Betelepülés 2008/ A költözködés, leginkább azt a gondot veti fel, hogy felszerelési problémák jelentkeznek, amelyeket lehetőségeinkhez mérten igyekszünk korrigálni. Legfontosabb osztályadatok Osztály Osztályfőnökök Napközis nevelők Osztálylétszám Magántanulók megneve zése 1.a. Barnucz Szabóné Bucsku 21 - Lászlóné Zuzsa (Kálmán Anikó) 1.b. Liptai Antalné Szabóné Bucsku 22 - Zsuzsa (Kálmán Anikó) 2.a. Barnucz Brigitta Felföldiné Czifra 23 Váradi Emma Éva 2.b. Deméné Oravecz Felföldiné Czifra 24-3.a. Márta Bakosné Horváth Andrea 3.b. Kozákné K. Katalin Éva Kozákné Keresztényi Katalin, Bakosné Horváth Andrea, Póti Józsefné Kozákné Keresztényi Katalin, Bakosné Horváth Andrea, Póti Józsefné 19 Nagy Dániel 21-4.a. Lippai Istvánné Bakóné Papp 30 - Erzsébet, Benőné Kurtyán Anna, Liptai Antalné 4.b. Mészáros Mária Bakóné Papp 30 - Erzsébet, Benőné Kurtyán Anna, Liptai Antalné 5.a. Póti Józsefné - 26 Vadász Roland, 17

18 Lakatos György 5.b. Radócz János - 26 Dalanics Ottó 5.c. Kissné Tóth - 27 Enikő 6.a. Galiger Ildikó b. Benőné Kurtyán - 34 Lakatos István Anna Tógyer Endre Zsolt Vadász Antal 7.a. Nemes Anikó - 30 Csirinyi Tibor Orbán János 7.b. Borosné Mellár - 33 Vadász Gergő Anna 8.a. Ködöböcz Csilla - 25 Erdélyi Mihály Vadász Antal Orgován Attila 8.b. Urbinné Terdik - 21 Szabó Miklós Katalin Összesen : A legmagasabb osztálylétszám a 6.b (34) és 7.b. osztályban (33), a legalacsonyabb pedig a 3.b. osztályban volt az idén (18). Hiányzás és bukás összefüggései Tanév Hiányzás ( óra) Bukás ( tanuló) 2002/ ( ebből évismétlő 47) 2003/ ( ebből évismétlő 42) 2004/ ( ebből évismétlő 44) 2005/ ( ebből évismétlő 41) 2006/ ( ebből évismétlő 24) 2007/ ( igazolt, ( ebből évismétlő 7) igazolatlan) 2008/ ( igazolt, igazolatlan) 10 ( mindannyian jöhetnek pótvizsgára) Megállapítható, hogy az intézményben nagyon magas a hiányzások és a bukások száma. Ettől a tanévtől hiányzásokra hivatkozva az iskola már nem tagadhatja meg az osztályozást. Ennek ellenére még szigorúbb fellépés szükséges a hiányzókkal szemben. Az előző évhez képest ugyan csökkent a hiányzások száma, de ezt az arányt is irdatlanul magasnak tartjuk, mivel a szülő és a gyerek alapvető kötelessége, hogy a gyerek iskolában legyen. Egyes tanulók nagy méretű hiányzása osztályozási problémákat okoz. A bukások drasztikusan visszaestek ( 33-ról 10-re), s a megbukottak is jöhetnek pótvizsgázni, így az arány várhatóan tovább fog javulni. Mindez a pedagógusok eredményes felkészítő munkáját mutatja. Felszólítások és feljelentések 18

19 Együttműködve a gyermekvédelmi felelősökkel folyamatosan a hiányzás csökkentését szeretnénk elérni, ezért a szóbeli meggyőzés eredménytelensége esetén más eszközökhöz folyamodunk. Év Felszólítás Feljelentés 2008/ Ebben a tanévben összesen 65 (!) írásbeli felszólítást kellett kiküldenünk az iskolába járás mulasztása miatt, s ezek után a tankötelezettség többszöri elmulasztása miatt 12 feljelentést kellett tennünk az önkormányzat felé, hogy mint hatóság járjon el a törvénysértőkkel szemben. Iskolaátlag Tanév Átlag 2002/2003 3,3 2003/2004 3,5 2004/2005 3,3 2005/2006 3,3 2006/2007 3,3 2007/ /2009 3,4 Lényegében nem változik évek óta. A legjobb átlaga a 4.b. (3,9) osztálynak lett, a leggyengébb az 5.b. és 6.a. osztályoknak (3,1). Nem javult az iskolaátlag az előző évekhez képest, pedig, mint említettem, jelentős a bukás vissza szorulása, ugyanakkor a tanulók egyre jelentősebb része az alsó harmadban teljesít. Továbbtanulási mutatók Tanév Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Felvételt nem nyert 2002/ / / / / / (6 HHH) 16 (10HHH) 4 (3HHH)+ 2008/ (6HHH) 19 (11HHH) 5(4HHH)+ + Túlkoros tanulók, tankötelezettségük teljesítése kijelölt intézményben kötelező. Az idei osztályból nagyon kevesen választották a gimnáziumot. Ennek oka valószínűleg az, hogy a társadalmi változásokból a szülők és a gyerekek azt a következtetést vonják le, hogy biztosabb, ha szakmát is szereznek. Az idei tanévben is mértük azt, hogy a továbbtanulók között mennyien a halmozottan hátrányos helyzetűek (HHH). Országos felmérés 19

20 A 2008-as országos felmérések eredményeiről idén kaptunk értesítést. A következő eredményeket tudom mutatni: 6. évfolyam-matematika Év Átlag Különbség Konfidencia intervallum Látható, hogy az előző évhez képest visszaesés figyelhető meg. Szövegértés-6. évfolyam Év Átlag Különbség Konfidencia intervallum Látható, hogy az előző évhez képest visszaesés figyelhető meg. Matematika-8. évfolyam Év Átlag Különbség Konfidencia intervallum Látható, hogy az előző évhez képest visszaesés figyelhető meg. Szövegértés-8. évfolyam Év Átlag Különbség Konfidencia intervallum Látható, hogy az előző évihez képest némi javulás figyelhető meg. A továbbiakban arra kell törekednünk, hogy az országos felmérések eredményein közösen javítani tudjunk, ami, mivel a felmérések képességeket mérnek, nem lesz egyszerű feladat. 20

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola neve: Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola címe: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. Az iskola OM azonosítószáma: 029695 Tanév megnevezése: 2015/2016-os tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A munkaközösségem 28 fővel az iskola két épületében tevékenykedik (Nádasdy épület, Fő utcai épület), a következő felosztásban. Jelenleg 3 hely

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

es tanév helyi rendje

es tanév helyi rendje 2016-2017-es tanév helyi rendje Dátum Esemény Tanítási nap 22 hétfő 23 kedd 24 szerda Javítóvizsga 09:00 óra Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 12.00-18.00 25 csütörtök Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 08.00-12.00

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap RENDEZVÉNYTERV 2016/2017. 2016.szeptember 1 (csütörtök) - 2017 június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap aug. 5. 11. IDŐPONT RENDEZVÉNY Tankönyvek átvétele FELELŐS/ RÉSZTVEVŐ Nagyné Szabó Cecília aug. 22.

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

2013 / tanév programjai

2013 / tanév programjai 2013 / 2014. tanév programjai Augusztus 26. hétfő Alakuló értekezlet 27. kedd Munkaközösségi értekezletek 29. csütörtök Osztályfőnöki értekezlet 30. péntek Nevelőtestületi értekezlet Szeptember 01. vasárnap

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1.

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1. Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV Tanév rendje Tanévnyitó ünnepség 2016. szeptember 1. (csütörtök) 8.00 óra Első tanítási nap 2016. szeptember

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

5. A szorgalmi idő rendje

5. A szorgalmi idő rendje 5. A szorgalmi idő rendje A 2013/14. tanév első tanítási napja: utolsó tanítási napja: az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: az I. félév: a félévi értesítők kiosztása: 2013. szeptember

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2016/2017. tanév munkarendje

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2016/2017. tanév munkarendje Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola A 2016/2017. tanév munkarendje 1. Ünnepélyek: Felelősök: Ünnepélyes tanévnyitó 2016. szeptember 1. (csütörtök) 8 óra Endrefalva 2016. augusztus 31. (szerda) Homoki

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

4. A tanév helyi rendje 2015/2016.

4. A tanév helyi rendje 2015/2016. 4. A tanév helyi rendje 2015/2016. Szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek 17.00 3. Tűzriadó próba 2. óra 4. Bombariadó próba 2. óra 7-10. Szülői értekezletek 2-4. és 5-8.

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

6. Első tanítási nap

6. Első tanítási nap 6. Első tanítási nap 17. Félévi nevelési megbeszélések (alsó tagozat) 16:15 ELMARADT! Félévi osztályozó (felső tagozat) 15:00 AMI félévi osztályozó és nevelőtestületi értekezlet 17:00, szaktanárok tanszakon

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2016/2017-es tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2016/2017-es tanév Iskola ESEMÉNYNAPTÁR 2016/2017-es tanév Óvoda Dátum Esemény Esemény 2016. augusztus 22-26 Nevelőtestületi értekezletek Nevelőtestületi értekezletek 24 Nyitás összevont csoporttal 29 Javító- és osztályozó

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web: 36(1) ;

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web:  36(1) ; LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 web: http://www.lazaraltisk.hu/, 36(1)369-3180; e-mail: lazaraltisk@gmail.com A 2016/2017-es tanév munkarendje A 2016/17-es tanév rendje

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. A felvételi lehetőség A felvételnél a tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület!

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület! Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8181 B e r h i d a, Kossuth u. 11. OM azonosító: 037124 / (88) 586-680 /fax: (88) 455-184 /fax: (88) 455-608 E-mail: adyiskola@ altisk-berhida.sulinet.hu

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13.

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13. 1. számú melléklet A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola A tanév tervezett ütemterve A 2016/2017. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév utolsó tanítási napja általános iskola 2017.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Püspökhatvani Bene József Általános Iskola 2682 Püspökhatvan Iskola u. 6. OM: 032427 Tel/fax: (27) 563-620 Tel: (27) 563-621 E-mail: puspokhatvaniskola@invitel.hu KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 1.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet 23 alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet 23 alapján I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola 10. főiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet

Részletesebben

II. 2. Tanév helyi rendje

II. 2. Tanév helyi rendje II. 2. Tanév helyi rendje Idő, időpont Esemény Felelős Keletkezett dokumentumok 2013. szeptember 2 - június Szorgalmi idő: 180 tanítási nap 13. 2013. szeptember 2-2014. Első félév január 17. 2014. január

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben