Előterjesztés. A turizmus helyzete és lehetséges jövőbeni irányai Vas megyében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés. A turizmus helyzete és lehetséges jövőbeni irányai Vas megyében"

Átírás

1 Előterjesztés A turizmus helyzete és lehetséges jövőbeni irányai Vas megyében 1. Megyei turisztikai helyzetelemzés A Vas Megyei Önkormányzat azon döntése a megye egyik legfontosabb gazdasági ágazatát, a turizmust illetően, hogy a turisztikai helyzetfelmérés és középtávú koncepció elkészítését a megye turizmus szakmai szereplőire, a turisztikai vállalkozásokat - is - tömörítő Kereskedelmi és Iparkamara koordinálására bízza, bármennyire indokolt is volt, korántsem tekinthető általános gyakorlatnak Magyarországon. Szakmai anyagok, elemzések megírásához ugyanis megszokott, hiszen kézenfekvő és kényelmes az adott témában rutint szerzett, jó érdekérvényesítő képességgel rendelkező tanácsadó cégek igénybevétele: a végeredmény azonban sokszor csalódást keltő, terjedelmében hosszú, tartalmilag azonban szegény, közhelyes, szakmailag gyenge, udvarias rutinmunka, amelyre kockázatos hosszútávú stratégiát építeni. A határidő rövidsége és a megelőző kutatások hiánya miatt a megye turisztikai helyzetének elemzése ugyan nem lehetett teljeskörű, de azon az eléggé nem hangsúlyozható eredményen kívül, hogy együttműködésre, közös munkára késztette a megye turisztikai szereplőit, jó néhány olyan folyamatot összegzett, illetve közhelyet cáfolt, amelyek ismerete, elemzése illetve felülbírálata nélkül könnyen elhibázott koncepció és sikertelen stratégia készül(ne). A helyzetelemzés megállapításai vázlatosan, a pozitívumok és negatívumok kiemelésével. Pozitívumok: - a megye turizmusa válságállónak bizonyult, 2008 után is tovább, az országos átlagot jóval meghaladó mértékben növekedett a vendégéjszakák száma (2011-ig) - az osztrák és német vendégek mellett egyre több a cseh turista, a külföldiek a megye forgalmának több mint felét adják - a fürdő- és szállásfejlesztéseknek köszönhetően Sárvár népszerűsége, látogatottsága is ugrásszerűen nőtt, a turisták száma immár Bükét is meghaladja - a méretében és lakosságszámában is kicsi Vas megye a balatoni megyék után a legnépszerűbb hazai turisztikai célpont: az egy vasi lakosra eső hivatalos

2 vendégéjszakák száma közel 6, míg az országos átlag ennek felét sem éri el; az egy vendégre jutó átlagos tartózkodási idő is jóval magasabb (3,1) a hazai átlagnál (2,6) - a megyében, Bükön alakult meg 2009-ben a Nyugat-Dunántúl első, hivatalos (regisztrált) turizmus menedzsment szervezete; ez a szám azóta ötre bővült, további két térség (Kőszeg Őrség) turizmussal foglalkozó szervezetei pedig nemzetközileg, díjakkal is elismert szakmai munkát végeznek: a megye turisztikai szervezetei között ráadásul egyre intenzívebb az együttműködés Negatívumok: - az egyes fejlesztések koordinálatlanul, pontszerűen, részben megalapozatlanul, koncepciótlanul, esetenként annak ellentmondóan valósultak meg - a vendégéjszakák több mint 80%-a továbbra is a két fürdővárosban összpontosul: Bükön azonban jellemzően alacsony az átlagköltés, Sárváron pedig az átlagos vendégtartózkodás alig éri el a 2,5 vendégéjszakát, amely kevésbé gyógyhelyekre, sokkal inkább wellness-úticélokra jellemző adat. A két fürdőhelyen a rövidebb tartózkodási idejű, wellness-orientált cseh vendégkör térnyerése figyelhető meg az igényes, német nyelvű gyógyvendégek rovására: a fejlesztéseknél pedig sokkal inkább az egymásra figyelés, mint sem az együttműködés vagy az egyértelmű piaci pozicionálás érhető tetten - Vas megye aktív kikapcsolódásra, egyedi kulturális élmények szerzésére is alkalmas más vidékei a kiváló adottságok ellenére nem tudtak érdemben felnőni a két fürdővároshoz - a rendezvények, fejlesztések összehangolatlansága, a termékfejlesztés és marketingkommunikáció hiányosságai, az attrakciók és szolgáltatások változó minősége, a létező vagy elképzelt tematikus utak, termékek gazdátlansága mind a befejezetlen vagy félresiklott szervezetfejlesztést, a koordináció és a megfelelő együttműködés hiányát jelzik. Kimondottan éles a különbség a jól szervezett osztrák térségi turizmus hatékonysága, illetve Vas megye turisztikai attrakció- és projektgazdáinak, szereplőinek magányos harca között - a megye infrastrukturálisan, de a szolgáltatások, attrakciók és a gasztronómiai kínálat egyedisége és minősége terén is elmarad a szomszéd térségektől (A, SLO), igazán az alacsonyabb költésű, árérzékeny külföldi célcsoportok számára érdekes, versenyképes. - a helyi termékkínálat fejlesztése, bevonása a turisztikai kínálatba esetleges

3 - a helyzetelemzéshez kapcsolódó kutatások, mélyinterjúk alapján a vendégek a belső mobilitás hiányosságai mellett elsősorban az egyedi attrakciókat, rendezvényeket, minőségi szolgáltatásokat, illetve azok elérhetőségét, összehangoltságát, promócióját hiányolták - Vas megye turizmusgazdasága, különös tekintettel az aprófalvas térség demográfiaiszociális-infrastrukturális kihívásaira, az országos átlaghoz képest szép számok ellenére, a megye természeti-kulturális adottságaihoz képest, jóval a potenciális lehetőségei alatt teljesít 2. Megyei turisztikai koncepció A megyei önkormányzat gesztorálásával megvalósuló FUTUR projekt keretében elvégzett aktivitásokat, a helyzetelemzés munkáját követően elkészült a megyei turizmus koncepció. A VMKIK, mint a koncepció készítésében alvállalkozóként közreműködő szervezet, a turisztikai koncepció összeállítását a megye turisztikai szakembereinek szakértelmére alapozva, velük együttműködve, és folyamatosan egyeztetve valósította meg. A megalakult munkacsoportok tematikus elvek alapján, (de figyelembe véve a területi tagozódást és a már elkezdődött térségi tervezési folyamatokat is), fogalmazták meg javaslataikat a koncepcióhoz. Alapelvként elfogadásra került az Egészség Minőség Egyediség, mint vezérgondolat, amelyhez kapcsolódóan kellett az elérendő célokat, ill. a célok eléréséhez szükséges tevékenységeket és erőforrásokat minden munkacsoportnak meghatároznia. Kidolgozásra kerültek azok az elvárások (horizontális cél megfogalmazása, jövőkép meghatározása, a stratégiai terület fejlődésének lehetséges alternatívái, kimenetelei, stb.), amelyek mentén a munkacsoportok megkezdhették munkájukat. A munkacsoportok az önkéntesség elve alapján szerveződtek, az azokban tevékeny szerepet vállaló szakemberek munkáját a VMKIK koordinálta. A koncepció az Egészség Minőség Egyediség vezérgondolat, mint horizontális cél alapul vételével újraértékelte a vonzerőket, egyidejűleg minősítve azokat helyi-, térségi-, nemzeti-, nemzetközi jelentőségüket tekintve. Másik fontos feladat a termékfejlesztési prioritások meghatározása, illetve a célcsoportok egyértelmű lehatárolása volt. A javaslatoknak megfelelően az indikátorok meghatározása az egyes térségekben realizált vendégéjszaka szám alapján történt.

4 A koncepció készítői a vízió alapú tervezést preferálták, mégpedig úgy, hogy a vízióalkotáshoz kapcsolódjon mintegy annak alátámasztásaként egy részletes SWOT analízis. A turisztikai tervezés során prioritást kapott a minőségi vendégkör megszólításának, a tematikus turisztikai kínálat létrehozásának, ill. a helyi termékek turisztikai kínálatba építésének elve. Mindez a közötti tervezési időszakra vonatkozó megyei fejlesztési programhoz horizontálisan illeszkedve került kimunkálásra. A koncepció legfontosabb megállapításai az alábbiakban összegezhetőek: - A két húzómárka Bük és Sárvár dominanciája a megye turisztikai piacán továbbra is tényként értékelendő, de nincs ok és lehetőség sem az elégedettségre: a gyógy- és wellnessturizmus területén is szükségszerű a kutatásokon és nemzetközi mintákon alapuló, innovatív termék- és szolgáltatásfejlesztés, amely elősegítheti a két ismert hazai márka nemzetközi piacokon történő egyedi pozicionálását. - A természeti, táji értékekre, illetve a kulturális vonzerők egyediségére alapozva, új vendégkört kell megszólítani: új, szelídturisztikai és kulturális márkák kialakítása elengedhetetlen a térség turisztikai fejlődéséhez; nem lehet újabb évtizedekig azt várni, hogy a két fürdővárosba érkező vendégek majd spontán kirándulásokon felfedezik maguknak Vas megye egyéb attrakcióit, és onnan ráadásul jelentős költéssel, számos plusz vendégéjszakával távoznak. - Alapvető mindehhez a párbeszéd, az együttműködés, a koordináció, de elengedhetetlen a szakmában dolgozók és vállalkozók valódi, nemzetközi versenyképességét, menedzsmentszemléletét eredményező továbbképzése is. Az Európai Unió törekvéseivel összhangban, a határon átnyúló programok létrehozása a turizmus területén is szoros nemzetközi összefogást, bizalmi együttműködést követel meg. - A hasonló adottságok, termékstruktúra és az egyedi jellegzetességekkel tarkított, mégis rokon kulturális kínálat jó alapot szolgáltathatnak ahhoz, hogy létrejöhessen térségünkben akár egy olyan, határo(ko)n átnyúló turisztikai desztináció, amely jobban látható és sikeresen értékesíthető harmadik országbeli küldő piacokon is. - Fenti lehetőségek és feladatok feltételezik egy a turisztikai munkát, folyamatokat és fejlesztéseket koordináló térségi menedzsment szervezet meglétét, illetve a tervezés és pályáztatás, a vidékfejlesztés és a turizmus szoros együttműködését Vas megyében. - A szakma által konszenzussal elfogadott legfontosabb hívószavak térségünkben, amelyeknek minden fejlesztést alá kell rendelni: egészség minőség egyediség; értve ez alatt a testi-lelki-szellemi egészség valamennyi vetületét, a magas minőségű, innovatív termék- és szolgáltatásfejlesztést egy élményközpontú, egyedi célterület, térség létrehozása érdekében.

5 - A folyamatos koordinációs és menedzsment-tevékenység, a részterületekre is kiterjedő kutatások és a szervezettség megfelelő finanszírozással - reményeink szerint egy olyan fenntartható és sikeres turizmusgazdaság alapjait teremthetik meg, amelynek eredményeként 2020-ra Vas megye akár Magyarország TOP desztinációjává válhat. 3. Vas Megyei Turizmus Szövetség A turisztikai helyzetelemzés készítésével párhuzamosan, bár ténylegesen már az első helyi turizmus menedzsment szervezetek létrejötte, 2010 óta folytak egy térségi menedzsment szervezet létrehozásának szervezeti és szakmai kérdéseit érintő egyeztetések. Végül 2013 folyamán kamarai gesztorálással, a megyei önkormányzat és a fejlesztési ügynökség támogató részvételével a megye turizmusban és vidékfejlesztésben érintett szervezeteinek, jelentős turisztikai attrakcióinak képviselői elhatározták, hogy szakmai találkozóikat rendszeressé, az együttműködést szorosabbá és állandóvá teszik. Ennek eredményeként jött létre elsőként a Vas Megyei Turisztikai Egyeztető Fórum. A Fórum egyik kiemelt prioritása a megyei turisztikai szereplői közötti párbeszéd, a turizmus fejlesztésének előmozdítása, ajánlások megfogalmazása volt a készülő Vas Megyei Területfejlesztési Koncepcióhoz. A rendszeres konzultációk során világossá vált, hogy a tevékenység hatékonyságának növelése érdekében szükség van egy, a megye turizmusát átfogó, koordináló, a megyei turisztikai szereplők részvételével létrehozott turizmus szövetségre, amely végül március 17-én tartotta alakuló ülését (2014 augusztusában került bejegyzésre). A szövetség rendes tagjai: - Vas Megyei Önkormányzat - Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - Falusi Turizmus Vas Megyei Szövetsége - Őrségi Nemzeti Park - Írottkő Natúrparkért Egyesület - Vasi Hegyhát-Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület - Ság hegy Térsége Turisztikai Egyesület - Savaria Turizmus Nonprofit Kft - Sárvár Tourist &TDM Nonprofit Kft - Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület

6 - Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület - Pannon Termál Klaszter Egyesület - Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft A szövetség célja Vas megye turisztikai fejlesztése, fejlesztési irányainak, turisztikai termékeinek meghatározása, koordinálása és részben menedzselése, folyamatos aktualizálása kompetens turisztikai és vidékfejlesztési szervezetek és szakemberek összefogásával úgy, hogy a turizmusgazdaság fejlődése lehetőleg az egész térségre, az egész megyére pozitív hatással legyen. Nevezetesen: - A turisztikai- és vidékfejlesztési kezdeményezések, fejlesztések, akciók összehangolása - Részvétel Vas megye és a régió turisztikai fejlesztési stratégiájának alakításában - A szövetség hatékony munkájához, és a szövetség által elfogadott, helyesnek tartott fejlesztésekhez a forrásteremtés elősegítése - Folyamatos információáramlás megteremtése és fenntartása a turisztikai szereplők között - Turizmust elősegítő nemzetközi/határon átnyúló együttműködések, fejlesztések generálása, összehangolása A szövetség feladatai: - A Vas Megyei Turisztikai Egyeztető Fórum működtetése - A szövetség tagjai szakmai és marketingtevékenységének koordinációja, aktív segítése, a megye turisztikai kínálatának összefogása, bemutatása, piacra vitele - Térségi termékfejlesztés, márkaépítés, a termék-, szolgáltatás- és rendezvénykínálat összehangolása - Informatikai fejlesztések koordinációja, megyei turisztikai CRM-rendszer működtetése - A szakemberképzés elősegítése, szakmai kompetenciák fejlesztése - Partnerségi projektek generálása, fejlesztése, megvalósítása, menedzselése

7 - Kutatás, tanácsadás, elemzések és egyéb szakmai háttéranyagok összeállítása - Térségeken (határon) átívelő vonzerők és szolgáltatások fejlesztése, üzemeltetése Fentieket a Szövetség a Vas Megyei Önkormányzattal együtt, szoros, folyamatos, stratégiai együttműködésben, az Önkormányzat feladatait és céljait is figyelembe véve kívánja megvalósítani. A közös sikerhez elengedhetetlen egy professzionális munkaszervezet létrehozása, az annak működéséhez és a feladatok elvégzéséhez szükséges források előteremtése. Szombathely, január 15. Balogh Károly Zsolt főtitkár

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről Bevezető A turizmus hazánk GDP-jének 8,5 százalékát állítja elő, és mintegy 400 ezer munkahelyet biztosít, fontos szerepet tölt be a külkereskedelmi mérleg

Részletesebben

Turisztikai koncepciót megalapozó helyzetfeltárás Vas megyében

Turisztikai koncepciót megalapozó helyzetfeltárás Vas megyében Turisztikai koncepciót megalapozó helyzetfeltárás Vas megyében Készítette: a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal megbízásából a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. augusztus 31. 1 Köszönet Ezúton

Részletesebben

Nemzeti turizmusfejlesztési koncepció 2014 2024. Erőt adó Magyarország

Nemzeti turizmusfejlesztési koncepció 2014 2024. Erőt adó Magyarország Nemzeti turizmusfejlesztési koncepció 2014 2024 Erőt adó Magyarország A versenyképes turizmus koncepciója Stratégiai tervdokumentum Készítette: A Nemzetgazdasági Minisztérium Turizmusért felelős Helyettes

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 15 2.1. Dokumentum

Részletesebben

Gyöngyös Város Turisztikai Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiája Gyöngyös, 2015. április 8

Gyöngyös Város Turisztikai Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiája Gyöngyös, 2015. április 8 Gyöngyös Város Turisztikai Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiája Gyöngyös, 2015. április 8 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 2 2. Külső környezet elemzése... 4 2.1 Turisztikai trendek... 4 Heves

Részletesebben

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT 2011. május Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 3. DEFINICIÓK, MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 3.1. Definíciók... 9 3.2. A koncepció

Részletesebben

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Balaton Fejlesztési Tanács Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Koncepció 2014-2030 II. kötet 2014. szeptember Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. A térség jövőképe... 6 2. A térség célrendszerének

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET XXIV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 10. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. szám: 02/151-10/2014 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Magyar Turizmus Rt. A Budapest-közép-dunavidéki régió turisztikai stratégiája

Magyar Turizmus Rt. A Budapest-közép-dunavidéki régió turisztikai stratégiája Szemrédi Turizmus A Jelentés Ez a dokumentum 101 oldalt tartalmaz 2006. május 15. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1 A DOKUMENTUM CÉLJA... 4 1.2 FEJLESZTÉSI STRATÉGIA ILLESZKEDÉSE AZ ORSZÁGOS TURISZTIKAI

Részletesebben

Turisztikai desztinációmenedzsment (TDM)

Turisztikai desztinációmenedzsment (TDM) Turisztikai desztinációmenedzsment (TDM) Készítette: Dr. Tőzsér Anett Versenyképes turisztikai desztináció: új turisztikai versenyképességi modell című doktori értekezése (Miskolci Egyetem, 2010) alapján

Részletesebben

A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája

A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája 2014-2016 CampInvest Kft. 2013. december Készítették: Dr. Gonda Tibor PhD. Dr.Spiegler Patrícia PhD. Dr. Bencsikné Aubert Judit Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Sárospataki Kistérség Turizmusfejlesztési és Turizmusmarketing Programja. Készítette:

A Sárospataki Kistérség Turizmusfejlesztési és Turizmusmarketing Programja. Készítette: A Sárospataki Kistérség Turizmusfejlesztési és Turizmusmarketing Programja Készítette: Miskolc, 2005 A kutatás készítői: kutatás vezetője, szakmai iránítója: Dr. G. Fekete Éva MTA, RKK, ÉMO vezetője kutatás

Részletesebben

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL 2005-2013 ÖSSZEGZÉS 2 0 0 5. J A N U Á R A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter felügyelete alá tartozó kormányhivatal 1012 BUDAPEST,

Részletesebben

TDM MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV I. rész

TDM MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV I. rész TDM MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV I. rész Készült az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkársága megbízásából. Heller Farkas Főiskola Budapest, 2008. TDM MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV Szerkesztő:

Részletesebben

THE IMPORTANCE OF NETWORKING IN ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH THE EXAMPLE OF TOURISM DESTINATION MANAGEMENT ORGANISATIONS

THE IMPORTANCE OF NETWORKING IN ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH THE EXAMPLE OF TOURISM DESTINATION MANAGEMENT ORGANISATIONS Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Szolnok, 2011. Herbály Katalin 1 A HÁLÓZATÉPÍTÉS JELENTŐSÉGE A GAZDASÁGFEJLESZTÉSBEN A TDM SZERVEZETEK PÉLDÁJÁN KERESZTÜL A TDM szervezet hálózatépítési terve feltételezi

Részletesebben

Pest Megyei Területfejlesztési Program

Pest Megyei Területfejlesztési Program Stratégiai Program munkarész Pest Megyei Területfejlesztési Program Készült Pest Megye Önkormányzatának megbízásából 2014-ben. Köszönetet mondunk azoknak a Pest megyei önkormányzatoknak, Pest megyei vállalkozásoknak,

Részletesebben

TANULMÁNY. Végső teljesítés. Tartalom:

TANULMÁNY. Végső teljesítés. Tartalom: TANULMÁNY a Joint Planning CODE Közös Tervezés és Együttműködés a Határmenti Térség Hosszútávú Fejlesztéséért elnevezésű (HUHR/1101/2.1.4/0013) projekt keretein belül Zala megye Turisztikai Desztinációs

Részletesebben

BEVEZETŐ 3. A Balaton Fejlesztési Tanács működésének, összetételének reformja. 10. A Balaton régió területi ellentmondásainak feloldása..

BEVEZETŐ 3. A Balaton Fejlesztési Tanács működésének, összetételének reformja. 10. A Balaton régió területi ellentmondásainak feloldása.. BALATON PROGRAM ( V i t a a n y a g ) TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ 3 I. LEGYEN A BALATON ÖNÁLLÓ FEJLESZTÉSI RÉIGÓ. 9 A Balaton Fejlesztési Tanács működésének, összetételének reformja. 10 A Balaton régió területi

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Helyzetfeltárás 1. verzió 2009. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. MÓDSZERTAN... 4 3. HELYZETFELTÁRÁS... 7 3.1. KÜLSŐ KÖRNYEZET

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK SZAKMAI KONCEPCIÓJA. Szakmai és szervezeti-működési keretek meghatározása

A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK SZAKMAI KONCEPCIÓJA. Szakmai és szervezeti-működési keretek meghatározása A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK SZAKMAI KONCEPCIÓJA Szakmai és szervezeti-működési keretek meghatározása A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK SZAKMAI KONCEPCIÓJA 1. rész Szakmai és szervezeti-működési keretek meghatározása

Részletesebben

Turizmus rendszere előadás 7.

Turizmus rendszere előadás 7. A turizmus tervezési rendszere a nemzeti turizmusfejlesztési koncepció 2014-24 Turizmus rendszere előadás 7. Készítette: Dr. Piskóti István intézetigazgató A tervezés szintjei Országos Regionális KONCEPCIÓ

Részletesebben

3. Célok meghatározása

3. Célok meghatározása 3. Célok meghatározása Minden közösség gazdasági társaság, egyesület, szervezet, intézmény valamilyen cél, célok megvalósítása, elérése érdekében jön létre. A lakóhelyhez kötődő helyi közösségek és az

Részletesebben

SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA í SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Készítette: Terra Studió Kft. 1134 Budapest, Szomolnok u. 14. 2 Siófok Településfejlesztési

Részletesebben

365 nap turizmus Nyugat-Dunántúlon. Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja

365 nap turizmus Nyugat-Dunántúlon. Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja 365 nap turizmus Nyugat-Dunántúlon Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja 3 365 nap

Részletesebben

A SÁRVÍZ KISTÉRSÉG ÖKOTURISZTIKAI KONCEPCIÓ JÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ JA

A SÁRVÍZ KISTÉRSÉG ÖKOTURISZTIKAI KONCEPCIÓ JÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ JA A SÁRVÍZ KISTÉRSÉG ÖKOTURISZTIKAI KONCEPCIÓ JÁNAK RÖVID JA A SÁRVÍZ KISTÉRSÉG RÖVID BEMUTATÁSA A Sárvíz Kistérséget Fejér megye tíz községe - Aba, Cece, Csõsz, Káloz, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Sáregres,

Részletesebben

Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében

Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2013. április TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ I.1. A HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI

Részletesebben

III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA KESZTHELY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Nyugat-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható

Részletesebben

ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020)

ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020) ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020) A TOP 5.0, illetve az ahhoz kapcsolódó szakmai követelményrendszerek tervezete (2014. október 10-i változat),

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI. (első munkaváltozat)

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI. (első munkaváltozat) A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI (első munkaváltozat) Készült a Magyar Tudományos Akadémia RKK felkérésére Győr, 2004. Dr. Fekete Mátyás egyetemi adjunktus, szaktanácsadó

Részletesebben