KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 29. napján megtartott rendes üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 29. napján megtartott rendes üléséről."

Átírás

1 BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 16/2009 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 29. napján megtartott rendes üléséről. ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Veréb János, Cseh Sándor, Vajai Tiborné, Farkas Lászlóné képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző Fazekas Róbert tervező Hársfalvi József Kiss Nándor Remondis Kft ügyvezető igazgatója Krieger István BTHE V O L L M U T H P É T E R: Üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, 5 képviselő jelen van. Az ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Farkas Lászlónét és Vajai Tibornét javasolja. A javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. Javasolja a Képviselő-testület tagjainak, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg. A javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. N A P I R E N D: 1. Badacsonytördemic község településrendezési tervének módosítása Előadó: Vollmuth Péter polgármester, Fazekas Róbert tervező 2. A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 17/2004 (VII.1) rendelete módosítása Előadó: Dr. Harkai Barbara jegyző, Kiss Nándor Remondis ügyvezető igazgató 3. A helyi adókról szóló 11/2006. ( I. 01.) számú rendelet módosítása Előadó: Dr. Harkai Barbara jegyző 4. Badacsonytomaji Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság kérelméről döntés Előadó: Dr. Harkai Barbara jegyző 5. Vegyes ügyek Előadó: Vollmuth Péter polgármester 1

2 1. Badacsonytördemic község településrendezési tervének módosítása VOLLMUTH PÉTER: Nekem és Vajai Tiborné képviselő Asszonynak is lenne előterjesztésünk. A kerítésekre való előírások szerinti 1,5 m kerítésmagasságot kellene emelni, 1,8 m magasra javasolnám vagyonvédelmi szempontból és ha elolvassátok a másik előterjesztést, az azt tartalmazza, hogy olyan tájba illő épületeknek a módosítását javasolom, -a 70 es évekre gondolok, ami egyrészt torzó- helyettük más épületet lehetne emelni, amit természetesen egyeztetnek az építési hatósággal az építési szabályzatnak megfelelő, szebb épületre cserélhessék a meglévő épületet. VAJAI TIBORNÉ: Az én előterjesztésemben a 160 m2 területű épületek építését lehetne továbbra is engedélyezni a 90 m2 helyett a kertes mezőgazdasági területen. Lényegében maradna a mostani szabályozás szerint, és nem csökkenne a felére. VOLLMUTH PÉTER: Itt a szakemberek véleményét kérném. FAZEKAS RÓBERT: Az egyeztetési eljárás lezárultát követően érkezett ez a három észrevétel, ami megfogalmazódott itt a polgármester úr és a képviselőasszony részéről. A hatályos rendezési terv 150 cm ben határozta meg a kerítések építésének felső korlátját, ahogy végigtekintünk a településen, már sok helyen most is meghaladja a 150 cm-t, így szakmailag elfogadhatónak tartjuk, hogy 180 cm-ben legyen ez meghatározva, ez jogszabályi szempontból is elfogadható módosításnak tekinthető. Egy másik javaslat, az egyeztető tárgyalás keretében a Nemzeti Park javasolta, hogy a kertes mezőgazdasági területeken a jelenleg 160 m2-es beépítést ill. a 3 %-os beépíthetőséget csökkentsük, ennek megfelelően lett meghatározva egy maximum 90 m2 es beépítési lehetőség, erre vonatkozóan érkezett ugye az észrevétel, hogy ez túlzó. Elfogadhatónak tartjuk azt a megoldást, hogy ne vegye figyelembe a Nemzeti Park javaslatát a képviselő-testület, a hatályos állapot maradjon, amennyiben a képviselőtestület ezt egyhangúan jóváhagyja. A harmadik módosítási javaslat a meglévő épületek kezeléséről szólt. Erre javaslatként amit már le is tettünk az asztalra, egy új paragrafus kerülne az építési szabályzatba, az építési engedélyezési eljárás helyi szabályai címen, ami úgy fogalmazódna meg, hogy a meglévő épület a telek méretétől függetlenül felújítható, átalakítható, újjá építhető az eredeti beépítettség mértékéig új épületre cserélhető, ill. az építési helyen az előkertek, oldalkertek, hátsó kertek területének biztosításával a beépítési feltételek teljesülése esetén az övezeti előírásokban rögzített beépítési mértékig bővíthető. Ezzel a paragrafussal a meglévő épületek és a beépített telkek esetén lévő szabályozatlan helyzet is megoldódna és kezelhetővé válna. Az előterjesztetthez képest, ha ezzel a három módosítási javaslattal egyetért a testület, akkor komplex rendezési terv fogadható el. VOLLMUTH PÉTER: Kinek van kérdése? FARKAS LÁSZLÓNÉ: Ha ezt elfogadjuk, akkor ez időben nem tolja ki a rendezési tervet? 2

3 FAZEKAS RÓBERT: Törvényt nem sértenek ezek a módosítások, szakmailag pedig elfogadhatók. HÁRSFALVI JÓZSEF: Ráadásul a település szabadságát nem korlátozza, lehetőség van arra, és a polgármester úr is mondta, hogy a 70-es években megépített hullámpalatetős és ilyen- olyan megépített épületeknek nem kell ott maradni, azért mert a tulajdonos vagy megtartja azt vagy pedig nem lesz háza. Ez lehetőséget ad ez a paragrafus arra, hogy ezeket a tájba nem illő épületeket ki lehessen cserélni, úgy is fogalmaz az előterjesztés, hogy új épületre, ami nyilván akkor engedélyezhető, ha a szakhatóságok szűrőjén átmegy. Tehát biztos, hogy egy kultúrált tájba illő épület kerül az oda nem illő helyére. A kerítéssel kapcsolatban meg láthatjuk, hogy mások a kerítések, mint az 1, 5 m magasság, ezzel kapcsolatban el kell mondani, hogy az építési engedélyezésre vonatkozó új jogszabály nem teszi építési engedély alapján végezhető munkának a kerítésépítést, de ennek ellenére meg kell felelni az engedély nélkül épített kerítésnek a rendezési tervi előírásoknak, azért fontos ezt itt most szabályozni. FARKAS LÁSZLÓNÉ: Hogy miből épüljön? HÁRSFALVI JÓZSEF: Az is meg van határozva. Nem kell engedély, de úgy kell megépíteni, ami meg van határozva. VOLLMUTH PÉTER: Nem tudom itt a vendégeknek van-e kérdése? SÁRI ENDRE: Pontosan ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban jöttünk. Nekünk volt a szomszédommal egy konkrét beadványunk az utcánkban telekalakítást szeretnénk, ez most itt téma lesz-e, milyen bontásban? DR HARKAI BARBARA: Válaszolnék rá, nem változott az Önnek megküldött válaszlevelem óta semmi az Ön ügyében, amit legutoljára írtam, az került a rendezési tervbe, tehát lesz lehetősége a telekösszevonásra. SÁRI ENDRE: Egyben meg is szeretném köszönni polgármester úrnak, jegyzőasszonynak is és képviselőknek akik foglalkozott a mi ügyünkkel. Kicsit előbbre jutottunk, nagyon nagy problémánk volt, mert nem tudtunk építkezni. Örülök annak is, hogy a polgármester úr indítványára bekerült az is, hogy a régi épületeknek a tájba illő és korszerűsítése palatető lecserélése, én is ilyen cipőben járok szeretném kicsit az otthonomat a mai modern kornak megfelelően átépíteni, remélem, hogy majd ha beadom a kérelmem az építési hatósághoz át fog ez menni ill. látok erre garanciát most, hogy hallottam az előterjesztéseket. VOLLMUTH PÉTER: Lajos? CZIRÓK LAJOS: Az építkezéssel kapcsolatban hátha valami csúszás lesz. 3

4 DR HARKAI BARBARA: Nem lesz csúszás, mert az Ön kérelmére vonatkozóan pedig az előterjesztésnek a vége tartalmazza, hogy amennyiben a képviselőtestület megszavazza akkor 2 plusz paragrafus kerül be a rendezési tervbe. Ön februárjában mikor lehetőség volt arra, hogy a lakosság is kéréseket nyújtson be a módosítással kapcsolatban Ők benyújtottak egy módosítást, amit mi beterveztünk a rendezési tervbe, majd a lakossági kifüggesztés ideje alatt újabb kérelmet terjesztettek be, ami már másra vonatkozott - az oldalhatárra- és az ami az előterjesztés végén ott van kiegészítésként, hogy amennyiben elfogadjuk akkor ez a kérése is teljesül, mert kérelmező oldalhatárral vonatkozó telekkel rendelkezik. VOLLMUTH PÉTER: Kinek van még hozzászólása? FAZEKAS RÓBERT: Még szeretnék tájékoztatást nyújtani, az előterjesztésnek olyan része volt a főépítész úrnak a záró véleménye, december elején, ami azt rögzítette, hogy a terv elfogadható, megfelelő a szabályoknak azzal a kiegészítéssel, hogy el kell készíteni olyan számításos működést, amivel igazolni lehet, hogy maga a terv megfelel a Balaton törvénynek. Ezt a kiegészítő anyagot mi összeállítottuk, elkészítettük amiből tökéletesen meg lehetett állapítani, hogy nem felel meg a hatályos rendezési terv a Balaton Törvénynek. Érdekességként ugyanaz a Váti készítette a hatályos rendezési tervet, mint a Balaton törvényt és mégis egymásnak a két terv ellentmondott. Annyit a Váti védelmére mindenképpen rögzíteni kell, hogy abban az időben még nem kellett ezt a számítással alátámasztani, viszont volt egy olyan erdőtelepítés tervezve a településen, ami miatt a jelenlegi terv nem felel meg a Balaton Törvénynek ezt a főépítész iroda a második levelében rögzítette is. Ha most szó szerint vennénk az Ő levelüket, akkor a terv nem lenne elfogadható, vagy pedig úgy kellene dönteni a testületnek, hogy az északi tehát Gulács felé tervezett lakóterületeket törölni kellene a rendezési tervből, ami viszont egy bődületes kártérítési igénnyel terhelné meg az önkormányzatot kb. 30 lakótelekkel kell számolni. Egyeztetve a főépítész irodával is, de le nem írva javasolnám azt, hogy fogadják el úgy a rendezési tervet, hogy a jóváhagyott rendezési tervben kerülne beépítésre az, hogy a 2005-ös rendezési terv által elfogadott belterületbe vonásra tervezett területek lennének nevesítve, hogy nem a hatályos rendezési terv vonja ezt belterületbe, hanem a 2005-ös, és ebből egyértelműen megállapítható, hogy nem a jelenlegi módosítás keretében lettek ezek a telek bevonások betervezve. Tehát nem a jelenlegi terv módosítás nem felel meg a Balaton törvénynek, hanem már a hatályos jogi állapot. Ebben az esetben főépítész iroda álláspontjának megfelelően nem fogják a terv jóváhagyását megtámadni. Ezt mindenképpen rögzíteni szükséges. VERÉB JÁNOS: És ez valójában most lett ez a változás? FAZEKAS RÓBERT: Voltak már évtől már elég jelentős jogszabály változások, mint a Balaton Törvényt érintő, mint a magasabb szintű jogszabályokat érintően, amik kötelezővé tették ezt a számításos munkarésznek az elkészítését. VERÉB JÁNOS: Értem, de én arra kérdezek rá, hogy a előttibe ez szerepelt ezek szerint. 4

5 FAZEKAS RÓBERT: Nem kellett igazolni, hogy megfelel-e a Balaton Törvénynek. CSEH SÁNDOR: Én szeretném kérdezni, mivel említette, hogy nem kell építési engedély a kerítésekhez, mivel viszont jelentős kötelezettség azért van az hogy miből lesz a kerítés stb. nekiállunk kerítést építeni az önkormányzatnál kell HÁRSFALVI JÓZSEF: Az előírásoknak megfelelően kell építkezni. DR. HARKAI BARBARA: Nem változik most a külterületi, belterületi határunk a mostani módosításunkkal. Nem vontunk semmit belterületbe a külterületek közül a mostani módosítással. Pont ez a lényege, hogy ezt rögzíteni kell, hogy ez már az előző tervbe volt. FARKAS LÁSZLÓNÉ: Én is ugyanazt kérdeztem, hogy gyakorlatilag semmi nem változik most van egy módosítás most meg kellene felelni valaminek. Elfogadják, hogy csak a módosítások felelnek meg a mostani előírásnak a régit meg hagyják. HÁRSFALVI JÓZSEF: Úgy van, a szerzett jog hatalmas kártérítést kellene fizetni azoknak, akiknek most úgy van a telkük, hogy az meg beépíthető lesz és ezeknek az embereknek ki mondaná hogy nem. Ezt nem akarjuk ezeket a jogokat elvenni azoktól akiknek megvan a joguk, hogy belterületbe csatolhassák a telkeiket és beépíthessék megfelelő közművesítéssel. Az csak a lehetőség rendezési tervbe, hogy az beépíthető belterületté alakítható belterületté kell vonni, ki kell fizetni a földvédelmi járulékot, közművesíteni kell tehát megvan ez a lehetőség. VOLLMUTH PÉTER: Van még kérdés? DR HARKAI BARBARA: Először a határozati javaslatot kell elfogadni, ami az előterjesztés végén van. VOLLMUTH PÉTER: Ki az aki igennel szavaz, hogy az előterjesztésnek megfelelően a határozati javaslatot elfogadja Badacsonytördemic Község település szerkezeti tervével kapcsolatban? A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi 82/2009. (XII.29.) határozat Badacsonytördemic község önkormányzatának képviselő-testülete Badacsonytördemic Község hatályos településszerkezeti tervét, tervlapját hatályon kívül helyezi. A helyébe lépő, az e 5

6 határozat 1. számú mellékletét képező TSZ-1 jelű településszerkezeti tervlapot, továbbá Badacsonytördemic Község hatályos településszerkezeti terve leírását módosító, az e határozat 2. számú mellékletét képező dokumentumot jóváhagyólag elfogadja. Felelős: polgármester Határidő: november 30. VOLLMUTH PÉTER: Ki az aki igennel szavaz, hogy a most elhangzott 3 kiegészítéssel együtt az előkészített Badacsonytördemic község helyi építési szabályzatának, és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 4/2005. (VI. 01.) számú rendelet módosítását elfogadja? A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi 10/2009. (XII.30.) határozat Badacsonytördemic község önkormányzatának képviselő-testülete Badacsonytördemic község helyi építési szabályzatának, és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 4/2005. (VI. 01.) számú rendeletét az elhangzott kiegészítésekkel együtt az előterjesztésnek megfelelően módosítja. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. Felelős: jegyző Határidő: azonnal 2. A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 17/2004 (VII.1) rendelet módosítása VOLLMUTH PÉTER: Tisztelettel köszöntöm Kiss Nándor Urat. Gondolom ismert a téma, jövőre megváltozik a szemétszállítási helyzet. Királyszentistvánon hamarosan beindul ez a nagy gyűjtőhely és emiatt különböző változtatások vannak. Átadom a szót Kiss Nándor Úrnak. KISS NÁNDOR: Meg tetszettek kapni az anyagot, gondolom átolvasták. Péter és a jegyzőasszony elmondta, amiket el kellett mondani. Gyakorlatilag volt egy négy 6

7 színhelyes történet, ahol a különböző 158 község, különböző csoportosításban összejött, vagy ennek a képviselője, ott elmondta Czaun János Úr a társulás elnöke, hogy mire kell számítani 2010-ben. Gyakorlatilag az az előterjesztés, ami itt van nagyon egyértelmű és tiszta. A tavalyihoz képest bruttóban Ft emelés, ebből a forintból 14.- Ft ami az inflációval összefüggő gyűjtési, szállítási díjemelés, ami teljesen normális és korrekt történet, a másik ami a nagyobb része a 91.- Ft-os bruttó emelés, a 120 literes edényre az emelés ez pedig onnét jön, gondolom ez is egyértelmű a levezetésből. A társulás azaz a 158 község, város Társulási Tanácsa azzal a kimondott kéréssel fordult a nyertes konzorciumhoz, amit mi hatan szolgáltatók alkotunk, hogy várhatóan a beruházás úgy fog alakulni, hogy júniusban, júliusban el fog kezdődni ennek az egész rendszernek a próbaüzemelése, amin nem csak Királyszentistvánt kell érteni mint azt a polgármester úr mondta, ahol az ún. maradékhulladék lerakás ill. a települési szilárd hulladéklerakó lesz egy ilyen mechanikai- biológiai hulladékkezelővel kiegészítve, hanem a rendszerbe tartozik a pápai, ajkai és tapolcai hulladékkezelőmű, ahol lesz egy hulladékválogató üzem és lesz egy hulladékátrakó állomás mérlegházzal és egyébbel, valamint lesz Balatonfüreden egy komposztáló üzem és Veszprémben szintén lesz egy válogató üzem bővítése. Ez egy olyan nagy rendszer, ahol gyakorlatilag el fog indulni a próbaüzem a jövő év derekán. A próbaüzemet a kivitelező három hónaposra tervezi. Három hónap alatt kell azokat a paramétereket produkálni nekik, ami elő van írva az EU projekt részére és a három hónap után dilemmaként merült fel, hogy vigyük tovább a próbaüzem utáni időszakot is, hiszen az egész rendszer januárjától szól. Tehát januárjára teljesen összeállított rendszer működne Királyszentistvánon a maradék hulladéklerakó, hol működnének egyes helyeken ezek a hulladékkezelő művek addigra 400 db 3 funkciós vagy három db literes edényzettel felszerelt szelektív sziget többek közt Badacsonytördemicen is. Jelenleg, ahol mi szolgáltatunk 44 községben, összesen 54 db ilyen sziget van Badacsonytomajtól elkezdve Sümegen keresztül, Tapolcán van a legtöbb. Ez ki lesz egészítve nálunk is a négyszáz darabból hatvanvalahány lesz és ezenkívül tervezzük tól az ún. házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést, ami azt jelenti, hogy nem csak a szigeteken elhelyezett edényekből szállítjuk el a szelektív hulladékot, hanem lehetősége lesz a lakosságnak zsákos szelektívre ami azt jelenti, hogy abba bele lehet tenni a palackot, az üveget, a papírt, mi ezt külön gyűjtőjárattal elvisszük. Bevisszük ebbe a hulladékkezelő üzembe, ahol 7-8 fős létszámmal egy vagy két műszakban attól függ mennyire megy föl a szelektív hulladéknak az aránya, történik a válogatás, ami abból használható az zsugorfóliázásra kerül és továbbértékesítésre, ami pedig nem az ún. maradékhulladék az kerül Királyszentistvánra. A Társulási Tanács részéről merült az fel igényként, hogyha szeptember végével sikerül a próbaüzemet a kivitelezőnek úgy lezárni, hogy átveszi tőle a társulás, tehát az önkormányzatoknak a társulása, és megbíz bennünket, hogy mi üzemeltessük tovább, és ne legyen megállás, mert ennek nincs értelme, hanem működjön a rendszer minél előbb. Ennek a bizonyos tört egyenlőre három hónapnak kiszámított időszaknak az a 440 millió forintos költsége köszön itt vissza, ami gyakorlatilag vissza van osztva hat szolgáltatóra az általuk szolgáltatással ellátott lélekszám arányában. Pl. amikor itt nézzük ezt a táblázatot akkor azt látjuk, hogy a Remondis Tapolca Kft-nél 16,77 %-os aránya van ez azt jelenti, hogy a 158 településen összességében van lakos, akit ellátunk és ennek a lakosságnak az 7

8 aránya a mienk 16,77 % tehát lakos, aki ebben a 44 településen ahol mi vagyunk dolgozik. Tehát ennek a 440 millió forintnak a 16,77 %-át azaz 73,935 millió forintot kell nekünk a díjban érvényesíteni, beszedni a költségek fedezetét megteremteni. A következő táblázatban direkt levezettük a 120 literes edényzet mintáján. A 4,5%-os infláció mellett van egy másik díj elem, ez a bizonyos 73,935 millió forintról indulunk ki, ezt gyakorlatilag csak a leendő szerződésnek a 85 %-os infláció érvényesítési mechanizmusával számoltuk tovább, tehát 76,763 millió forint lesz a éves költség, ezt arra a 126, 416 literre ami a 44 település fős lakosának az edényzetéből adódik. Úgy jött ki, hogy egy darab 120 literes edénynél egy literre vetítve a nettó díj 0,6 Ft tehát 0,72 azaz nettóban 72,87 Ft, bruttóban egy db 120 literesre 91.- Ft. Tehát amikor mi ezt beszedjük akkor a költségek fedezetére szedjük be. Azt a várhatóan millió forint közötti felmerülő költséget, ami ezzel a három- négy hónapos üzemmel jár, annak a fedezetét teremtjük meg. Ez mind a hat szolgáltató által ellátott településen ugyanazzal a sémával lett levezetve, gyakorlatilag legelőször Veszprémben fogadták el ezt a 34 százalékos díjemelést, Füreden 42 %-ot terjesztettek be 34- vagy 35 %-ot fogadtak el, Tapolcán elfogadták, Tomajon elfogadták, Sümegen elfogadták tehát ahonnét nekem visszajelzéseim voltak. Még egyszer ez a 105 Ft-os díjemelés, ami a 2009-es tényhez képest jelentkezik jövőre abból 4,5 % ami a mi szorosan vett tevékenységünkkel összefügg, és ami inflációkövető, és a többi pedig az új rendszer háromhavi üzemeltetésének fedezetére van beállítva. VAJAI TIBORNÉ: Ha mégsem jön be ez az üzemeltetés, nem fogják levonni a következő évi számlákból a befizetett összeget. KISS NÁNDOR: Az biztos, hogy üzemelni fog, az Eu felé el kell számolni a társulásnak. Időarányosan úgy állnak a beruházások, hogy biztos, hogy a próbaüzemek el fognak indulni, itt csak az a kérdés, hogy ez a 440 millió forint, amit beállítottunk ide és a szolgáltatók beszednek, vélhetően nem lesz elég. Természetesen, ha olyan probléma van, hogy nem lesz próbaüzem, vagy később indul, vagy nem tudjuk üzemeltetni, akkor a díjban érvényesített azt a részt visszaadjuk. VAJAI TIBORNÉ: Azt szeretném kérdezni, hogy Önök most nem a lakosokkal fognak külön külön szerződést kötni, hogy én most továbbra is a 120 literes edényt szeretném vagy én szeretnék egy kicsit spórolni és a 60 literes edényt szeretnék. Ez jövőre indul már? Vagy csak 2011-től? És ott a lakosokkal Önök kötnek szerződést vagy Önök továbbra is az önkormányzattal vannak szerződésben? KISS NÁNDOR: Két lehetőség lesz, erre a jövő évben térünk vissza, a jövő év végén. Úgy van a szerződés az a szerződés az ún. közszolgáltatás társulási szerződés, amely megköttetett a hat cég konzorciummal és a társulás között, amit alá kell írni 158 polgármesternek, az arról szól, hogy januárjától működik a rendszer. A tapolcai körzetbe vagy az általunk szolgáltatással ellátott körzetben lehetőség lesz arra, két változat lesz, van egy olyan hogy vagy az önkormányzat vállalja a számlázást vagy fizet, önkormányzati számlázás és fizetés esetén és van egy olyan eset ami drágább, amikor mi vállaljuk a számlázást. Írásbeli szerződés nem kell a lakosokkal. Jövő évben 8

9 amikor meglesznek az önkormányzati választások, jövő év novemberében amikor ideterjesztjük a évi díjakat, ami egy elfogadott díj, akkor eldönti az önkormányzat igen vállalja-e a számlázást, vagy nem ráterheli-e ezt a lakosságra, vagy pontosabban a szolgáltatóra. VAJAI TIBORNÉ: Én attól félek, rengeteg teher fog ezzel anyagi teher is meg egyéb az önkormányzatra hárulni. Egyrészt az anyagi terhet abban látom, hogyha az önkormányzat azt mondja, hogy mi nem akarunk számlázással foglalkozni, foglalkozzanak önök, küldjék ki a csekkeket és azért legyünk őszinték nagyon sokan nem tudják ez befizetni két okból, az egyik dacból, a másik mert üres a pénztárcája. Az önkormányzatnak ki fogják küldeni, hogy hajtsa be adó módjára és ha be tudja hajtani szerencséje van, de nagyon sok olyan lakóház lesz, aki azt mondja, nem tudja beszedni és rá kell terhelni a lakóházra és amit esetleg 20 évig nem adnak el. Az önkormányzatnak ebből pénze nem lesz, és az önkormányzat fogja fizetni ezt? KISS NÁNDOR: Gyakorlatilag elég összetett lesz a helyzet. A hulladéktörvény leírja, mit milyen sorrendben, lépésben kell csinálni től amit tetszett említeni, elvileg lesz lehetőség vagy gyakorlatilag is lesz lehetőség arra, hogy nemcsak 120 literes edényre, hanem ha akarja 80 literesre, vagy 60 literesre cseréli az edényzetet, hiszen azokra is meg vannak a díjtételek. Itt egyetlenegy dologra hívnám fel a figyelmet és ezt elmondta a Czaun Úr is és a szakértő is, hogy nem ilyen egyértelmű a történet és ha nagyon sarkítjuk és ha mindenki 60 literesre tér át semmi gond. Egy év múlva a 60 literes költsége ugyanott lesz, mint a 120 literesé, hiszen az egész rendszer költsége fele literre oszlik el. És azt sem hiszem el hogyha valaki évek óta a 120 literest meg tudta tölteni, most csak a 60 literest fogja megtölteni ill. elhiszem, csak kidobja valahova és az önkormányzatnak a saját költségén el kell valahova vitetni. VAJAI TIBORNÉ: Azért sok helyen van úgy hogy egy nyugdíjas, vagy két nyugdíjas nem tölti meg hetente. KISS NÁNDOR: Senki nem mondta ezt, én azt mondom, hogy teljesen jogos, hogy egy egyedülálló nyugdíjas asszony azt mondja, hogy én csak 60 literest kérek, akkor azt kap. VOLLMUTH PÉTER: Én a Czaunnak elmondtam már, hogy nem ebben a világban élnek, valami falat vontak maguk köré. Én csak azt szeretném kérdezni, hogy technológia szerint, heti egy alkalom lesz gyűjtve. A kör ugyanúgy le fog menni falvanként maga a gyűjtés hol fog lenni, Tapolcán? Hogyan bonyolódik tovább ez a dolog? KISS NÁNDOR: Úgy működik, hogy mi most 44 településről behozzuk és a tapolcai depóniába tesszük. Ebből a 44 településből a lakossági kommunális hulladék 11,800 tonna, ezt mi úgy visszük el, hogy nem mi visszük el Királyszentistvánra a saját kocsijainkkal lábon, hanem lesz az a hulladékátrakó állomás. Tehát mi a gyűjtőkörzetbe a hulladékátrakó állomásra behozzuk, ott leürít a kukásautó egy öntömítős préssel, egy 32 m3 vagy kettőbe fel lesz rakva, fölvesz egy pótos- nyergest 9

10 magára és elballag vele naponta kétszer -háromszor Királyszentistvánra Tapolcáról, Pápáról, Ajkáról. VOLLMUTH PÉTER: Hány tonnás? KISS NÁNDOR: Gyakorlatilag tonnát tud elvinni a kettő db 32 be olyan 40 tonna. VOLLMUTH PÉTER : És hány fordulót csinál naponta? KISS NÁNDOR: Vissza lehet számolni, hogy mondjuk havi 1000 tonna és húsz munkanappal számolva havonta, az napi 50 tonna, az napi két három forduló. CSEH SÁNDOR: Vasúton nem olcsóbb lenne már mindent összevetve? KISS SÁNDOR: Az egész rendszer úgy épült fel, és nem mi építettük úgy fel, hanem a társulás építette fel, hogy ezeket a hulladékátrakó állomásokat és válogató üzemeket kell ide letelepíteni. Tehát nem abban gondolkodtak innét Tapolcáról még csak el lehetne vinni Fűzfőig és ott átrakni de ugyanez máshonnan már egy kicsit problémás lenne. FARKAS LÁSZLÓNÉ: Nekem az a problémám, hogy ez mind szép és jó, hogy a törvény előírja, hogy el kell vinni, most az UNIOS előírásoknak meg kell felelni stb. stb. én arra lennék kíváncsi, hogy amikor ezt az egészet elindították figyelembe vették-e azt, hogy ezt embereknek kell kifizetni. Egyszerűen már maga a mostani díj, meg ami től bejön, szerintem ez olyan összeg, ha a keresetek nem mennek utána, ezt nem tudják kifizetni. KISS NÁNDOR: Ezt nem a szolgáltatók kérték, pályázták meg, nyerték el az Eu-tól, hanem a társulás, tehát az önkormányzatok. Sokkal egyszerűbb lenne az önkormányzatnak is meg mindenkinek, ha nem majd Ft-os bruttó árakat kellene számlázni és fizetni vagy nem fizetni, mint ahogy most kell, hanem fele áron, mint ahogy most van, vagy az inflációt követően. Az önkormányzatok vállalták ezt, a Társulási Tanács írta ki ezt a pályázatot, a Társulási Tanács kötelezett bennünket a szerződés által azokra a dolgokra amikre, tehát nem mi találtuk ki. FARKAS LÁSZLÓNÉ: Mi van akkor, ha összedől az egész rendszer, mert ha nem fizetik be, akkor hiába vetnek ki ilyen magas díjat, hát nem fognak bejönni a pénzek. Akkor mindenki házára ráterhelik? Adó módjára be kellene szedni, de ha ezek az árak maradnak, ez meg fog bukni. DR HARKAI BARBARA: Köztartozásnak minősül a hulladékszállítás díja, ha a szolgáltató számláz, felhívja a tartozás rendezésére 30 napon belül, majd ha eredménytelen, átteszi a Hivatalhoz köztartozás behajtása címén. KISS SÁNDOR: Én mindenkit megértek, csak azért vegyük sorra ezért nagyon nehéz 10

11 pontosan nekünk akiknek van depóniája és tudjuk, hogy milyen áron tudnánk szolgáltatni ebben az egész rendszerben, őszintén és lelkesen a társulás mellé felsorakozva. Én is nagyon jól tudom, hogy van egy áram, van egy gáz, van fűtés, van kábeltelevízió, van újság előfizetés, itt mindig a szemétszállítás az, ami nagyon olcsó és szükségtelen rossz. Én mindig az szoktam példának elmondani, hogy nekem Kiss Nándornak ha van egy vonalas telefonom, ha egész hónapban nem emelem fel akkor havonta Ft-ot fizetek és nem csináltam számlát. VAJAI TIBORNÉ: Eldönthetem, hogy kérem-e lemondom, ha nem bírom bevállalni, akkor lemondom. KISS NÁNDOR: Ezt nem lehet eldönteni, mert törvény írja elő. VAJAI TIBORNÉ: Olyan szolgáltatást sóznak rám, amit én nem igénylek, mert én nem így igénylem, mert én azt mondom, hogy nekem, mint kisnyugdíjasnak elég lenne ha kéthetente szállítanák el a szemetet, de nem, köteleznek, hogy hetente szállítják. DR. HARKAI BARBARA : A heti szállítást egészségügyi minisztérium rendelet írja elő. VAJAI TIBORNÉ: Ráerőltetnek az emberre itt. Ha lekapcsolom a villanyt, TV-t tudok spórolni, víz az egész környéken nálunk a legdrágább de valahogy tudok spórolni, mert annyit engedek, amennyit ki tudok fizetni. De itt nem tudok semmiben sem spórolni, de rám erőltetik ezt az összeget. DR. HARKAI BARBARA: Közegészségügy szempontjából van előírva, hogy legalább heti egyszeri szemétszállítás a kötelező. VAJAI TIBORNÉ: És nincs választási lehetőség sem, hogy lenne egy konkurencia, legalább lehetne választani. KISS NÁNDOR: Nem ráerőltetik, van egy hulladéktörvény, ami tartalmaz bizonyos dolgokat. A hulladéktörvénynek van egy aprópénzre váltása a helyi rendelet, ami szintén előír bizonyos dolgokat és van egy olyan társulás, ami Eu projekt keretében bevállalt, valamint működtetni akar egy rendszert és ennek a működtetésnek van egy díja. Lehet választani 120-at, 80-at, vagy 60-at, a díj akkor is ugyanannyi. VAJAI TIBORNÉ: Azért mondom nincs beleszólási jogunk tulajdonképpen a 120-at lecsökkentettem 60 ra két évig. KISS NÁNDOR: Egy évig. VAJAI TIBORNÉ: Azért mondom nincs beleszólási jogunk, vagy döntési jogunk, azért érzem, hogy ránk van erőltetve. DR. HARKAI BARBARA: Ezért fogalmazhatjuk, hogy illúzió, hogy az önkormányzat 11

12 állapítja meg az árakat és ez tényleg igaz. VOLLMUTH PÉTER: Még egyszer tehát naponta három pótkocsis szerelvény megy el. Gondolom ünnepnap nincs szállítás. Durván, ha azt mondod 40 tonna egy ilyen szállítmány, mert annyi igaz? KISS NÁNDOR : Géppel együtt, mert 20-at visz. Tiszta súlyra mondom, hogy 19-et. VOLLMUTH PÉTER: Itt válogatás van Tapolcán? KISS NÁNDOR: Van a válogatógép, van az az ún. maradékhulladék, amit a szelektíven gyűjtötteken kívül klasszikusan a kukákból elviszünk. Abból visszük el ezt a tonnát egy évben. És van az, amit szelektíven válogatsz és vagy elviszel a gyűjtőszigetre vagy otthon zsákban, amit utána elviszünk tőled, beviszünk a válogatóüzembe, keresztül engedünk a szalagon, 6 7 ember kiválogatja a hasznosíthatót, lebálázzuk és értékesítjük, ami meg nem hasznosítható az ún. maradék hulladékként bekerül a többivel és megy Királyszentistvánra. VAJAI TIBORNÉ: Szelektív hulladék szállításért az önkormányzat pluszban fizet? DR. HARKAI BARBARA: 2011-től nem. KISS NÁNDOR: A 2011-es díjban heti egy gyűjtés, évi egyszeri ingyenes lomtalanítás és a szelektív rendszernek az ingyenessége van a szolgáltatási díjban. VAJAI TIBORNÉ: Ha van nekünk három konténerünk, mint amink van, akkor az továbbra is az önkormányzatot terheli? DR. HARKAI BARBARA: Azt külön fizetjük továbbra is. FARKAS LÁSZLÓNÉ: És ebben a nagy rendszerben nincs olyan, hogy költségeken lehetne lefaragni. Kérdésem, hogy hol lehetne itt spórolni? KISS NÁNDOR: A rendszer úgy működik, volt egy kiírás, ami adott paraméterekre épült, mi felkértünk egy olyan szakértő társaságot, akinek ott volt a szakértője bécsi székhelyű cég, aki már Magyarországon több ilyen projektet végigcsinált. Konkrét üzemeltetési tapasztalatai, szakmai fajlagosai vannak. Ez összeállított egy nagy komplett anyagot, és leadtuk az ajánlatot. Négy nagyon kemény tárgyalási fordulóban a Czaunék, a társulásnak a vezetése a mi szakértői cégünk és a konzorciumot adó cég vezetője leültünk. És négy nagyon kemény tárgyalással alakítgattuk a dolgokat, és annak a vége lett az egy olyan mindenki számára elfogadható visszamentünk a költségekkel, visszamentünk a díjakkal megállapodtunk abban, hogy ez a díjkövető klauzula, nem a szakmai infláció, nem a rendes infláció annak csak a 85 %-a és azt mondtuk és a szerződésben az van, hogy 2011-től ennyi a díj év végén tehát novemberében a első kilenc havi tényleges üzemeltetési költségei alapján a évi díjban, hogyha nem elég a költség akkor ráteszünk, hogyha elég és 12

13 megtakarítunk és itt jön vissza a megtakarítás akkor meg kevesebb is lesz a 2012-es díj. Bármi elképzelhető, én azt gondolom egy olyan plusz, mínusz %-on belül. Túl nagyot nem lehet tévedni, de mindenképpen határon belül leszünk, sőt úgy meg még inkább a határon belül leszünk, hogy nem 2011-től kezdődik hanem októberétől ahogy itt van, akkor meg már egy éve üzemel. És az bent van a szerződésben, hogy egyéves vagy háromnegyed éves tényleges költségek alapján kell a 2012-őt megcsinálni, egyébként meg úgy fog menni 2012-ben, 2013-ban, hogy a díj két részből fog állni. Az egyik rész az ún. hulladékkezelési díj, a másik rész gyűjtési, szállítási díj. A hulladékkezelési díj az egész rendszernek az üzemeltetésével összefüggő költségeket, energiától elkezdve szállítási költségen keresztül. Gyakorlatilag a hat szolgáltató létrehoz egy Kft-t. Egy hulladékkezelési Kft-t, aki üzemelteti magát a Királyszentistvánt, és az adott területen lévő szolgáltatóknak kiadja bérleti díjért ezeket a hulladékkezelő üzemeket, ami nálunk Tapolcán, Pápán meg Ajkán lesz. Gyakorlatilag, mi szolgáltatók abban a 44 vagy 22-ben ki mennyiben mi a gyűjtési, szállítási díjtétel részre adjuk be minden adott év november 30-ig a mi javaslatunkat. A közös célunk az előző év tapasztalatai számai alapján beadja a társulási tanácsnak a 158 település társulási tanácsának vezetőségének az ún. hulladékkezelési díjhányadra vonatkozó javaslatát, ott megbeszélik és az a díjhányad kötelező jelleggel komplex díj elemeként ide fog jönni november 30-val ide jön a mi gyűjtési szállítási díjhányadunk és a kettő összességében a testületek által elfogadva adott év december 20-val áll össze. Itt a konzorciumot alkotó mostani hat szolgáltató mindenki a saját területén a gyűjtési, szállítási díjáért felel, vagy azon tud alakítani a közös cég meg az ún. hulladékkezelési díjhányadon és az nem is a mi kompetenciánk, hanem a közös cégnek a vezetése fogja majd a Társulási Tanács elnökségével megbeszélni. Mi a saját szűken vett gyűjtési, szállítási költségeinket tudjuk alakítani, a közös rendszert meg majd a közös cég fogja tudni alakítani. Tehát ez így fog működni. FARKAS LÁSZLÓNÉ: És még azt is szeretném megkérdezni, hogy vannak közvetlen felmerülő költségek, ami felmerül üzemanyag és mennyi ha %-an szeretnénk kifejezni és mennyi ebből az adminisztrációs költség gondolom, hogy nem elenyésző az sem. Meg gondolom ezt a rendszert működtetik nemcsak gépkocsivezetők, egyebek, adminisztrációs része is van ennek %- ban gondoltam nem forintban. KISS NÁNDOR: Pár százalék, nem több. VAJAI TIBORNÉ: És nem férne bele, hogy Önök végezzék még a számlázást. KISS NÁNDOR: Bele fog férni így is belefér, 2011-től csak akkor az a differencia, hogy akkor lesz egy 3, Ft-os díjkülönbözet. VAJAI TIBORNÉ: Akkor nem fér bele, mert akkor kivetik a lakosokra. KISS NÁNDOR: Persze, hogy nem fér bele, a 64/2008. kormányrendelet és azt mondja, hogy a szolgáltató valamennyi felmerülő költségét a díjba be kell építeni. 13

14 VAJAI TIBORNÉ: Én nem hiszem, hogy itt az önkormányzatnál az lenne a legnagyobb probléma, hogy a Zitának le kell ülnie és ki kell küldeni a csekkeket, itt a legnagyobb probléma az, hogy az önkormányzat előlegezi meg azt a havi Ft-ot amit ugye félévente vagy visszakap vagy nem, azért szeretné inkább hogyha ezt Önök tennék, de ha még a lakosokra ennyit hárítanak az nagyon sok. DR. HARKAI BARBARA: Ezzel éri el a füredi, az ajkai és minden megállapított körzetben, hogyha a Remondis számláz, akkor ugyanannyiba fog kerülni itt, mintha Ajkán élnénk vagy Füreden. Tehát ez egy kiváltságos helyzet Tapolcán, az önkormányzatok bevállalták azt, hogy a tapolcai körzetben az önkormányzat számláz. Ha nem mi számlázunk, akkor igazából ugyanannyi lesz az ár nálunk is, mint az összes többi térségben, csak ez egy 8-9 %-os kedvezmény, ha az önkormányzat képes lesz bevállalni, hogy Ő számláz, akkor Ft-tal kevesebb lesz a lakossági hulladékszállítás egy évben. Csak hát az önkormányzat pl Sümeg, Tomaj vagy aki jól áll, az megtudja azt engedni magának, hogy mondjuk a kintlétet előlegezi a havi számlák összegét nekem ezer forintot havonta kifizetni és félévenként számlázunk, majdnem 7 millió forintot előlegezek. És ott már bent van egy lomtalanítás. KISS NÁNDOR: Igen, teljesen tiszta el lehet dönteni jövőre vagy utána. Valamit hadd mondjak el amit a jegyzőasszony mond gyakorlatilag a megye legtávolabbi részétől a legközelebbi részéig úgy 5-6 %-os differencia lesz a évi díjakban és itt van az, hogy ha az önkormányzati számlázás esetén lejön még egy Ft ez évi, ez ne tévesszen meg senkit. A differencia kb Ft.- körül tehát bruttóban egy ingatlanra egy 120 literes edényre ennyi a differencia. Ha nekünk kell számláznunk, mint szolgáltatónak akkor abban a pillanatban ez a díj ugyanennyi mint mindenhol máshol, mitől lenne más, akkor nekünk embereket kell felvennünk, számítógépes hátteret kell bővíteni, programot meg kell venni, a mai rendszerünk nem erre van, ki kell bocsátani db számlát negyedévente. Most meg éves szinten kibocsátunk 44 önkormányzatnál 500 számlát. VAJAI TIBORNÉ: Én elhiszem, de ezt is a lakosságra terhelik. FARKAS LÁSZLÓNÉ: Ha ennyire megemelkedik a díj és nem fizetik be akkor mi történik az önkormányzatoknak valóban ki kell fizetni? KISS NÁNDOR: Számláz a szolgáltató, a lakosság %-a majd meglátjuk, hogy mennyi fog fizetni. Aki nem fizet, azt felszólítjuk, amennyiben a felszólítás hatására sem fizet akkor azt kompletten átadjuk az önkormányzatnak adók módjára történő behajtásra. Ha sikerül akkor kifizet, ha nem akkor nem. VAJAI TIBORNÉ: És ha nem, akkor mi történik. KISS NÁNDOR: Ellehetetlenül a szolgáltató és a szolgáltatás maga visszaáll a régi rendszer és fölborul az egész, vagy nem lehetetlenül el és valakinek fizetni kell, vagy akkor azok fogják megfizetni, akik egyébként is tudják fizetni. Hiszen a nem fizetők 14

15 helyett a költségeket finanszírozni kell a szolgáltatóknak, vagy a rendszerüzemeltetésének. Ezek olyan teljesen jogos felmerülő dolgok, amiket majd az élet fog igazolni. VERÉB JÁNOS: Most itt arról van szó, hogy egy külső cég diktál nekünk, hogy ennyit kell fizetni, az is elhangzott, hogy a díj már kettő fele lesz osztva a kettő még kiadja egyik és a másik munkát ez mind plusz pénzek. A törvény nagyon helytelenül írja azt le, mert legalábbis a hulladékgazdálkodási törvény a azt mondja, hogy a kezelt hulladék mennyiségét és minőségét figyelembe kell venni a szolgáltatásnál. Mert alapvetően 120 liter nincs benne közöm ahhoz, hogy én nem teszek bele két hétig semmit akkor is úgy fizetem a pénzt ahogy kell. Ez nem teljesített szolgáltatás,, ennek van egy másik oldala, amivel itt nem nekünk kell foglalkozni, hanem a képviselőknek az országházba. Amennyiben ők nem tudják megcsinálni, majd rákényszeríti a nép, mert itt amikor az önkormányzatok már úgy vannak a csőd eljárás alatt akkor miről beszélünk. CSEH SÁNDOR: Másik falukba ilyen könnyen lenyelik, én ezt el nem hiszem? KISS NÁNDOR: Könnyen sehol nem nyelik le, de tudomásul kell venniük, mivel az önkormányzatok vállalták be és kötelezték magukat erre a dologra, nem a szolgáltató, hanem az önkormányzat. 158 önkormányzat, aki a Társulást alkotja. Nem a szolgáltató kényszerítette ezt a díjat senkire sem. DR. HARKAI BARBARA: Az a probléma, hogy amikor ez 2002-ben ez a konzorcium és a Társulási Tanács megalakult, senki nem mondta el az önkormányzatoknak, hogy ha ennek és tényleg megvalósul, nyerünk és a végére érünk, akkor lesz egy buktatója, az ár, ez a legnagyobb probléma most. FARKAS LÁSZLÓNÉ: Az is egy kényszerpálya volt, mert az önkormányzatoknak el kellett fogadnia, az UNIÓS előírásnak meg kell felelni, és ezt létre kell hozni, mert az itteni szemétlerakók nem felelnek meg az UNIÓS előírásoknak, én emlékszem rá. Nem dalolva vállalták be az önkormányzatok. Az is kényszerpálya volt. VOLLMUTH PÉTER: Sokáig nem húzhatjuk ezt a dolgot. Valamit hadd kérdezzek, ha akarsz válaszolsz rá ha akarsz nem, hány cége van a Remondisnak Magyarországon? KISS NÁNDOR: 12 vagy 13. VAJAI TIBORNÉ: Én még olyat szeretnék kérdezni, hogy ugye arról van szó, hogy az önkormányzatoknak van bizonyos beleszólási joguk, én a mai újságban olvastam, hogy Füred Ft helyett elfogadott 30 valamennyi ezret, Kapolcs csak az inflációkövetőt tudja elfogadni, most szerintem én is azt mondanám, hogy az infláció követőt tudnám elfogadni, többet nem, mi van a kieső részekkel? Minden önkormányzatnál van valami alkudjunk egy kicsit érzés, ezt rászámolták? 15

16 KISS NÁNDOR: Gyakorlatilag azt hiszem, ez úgy lesz, van egy ilyen előterjesztés ahol le van írva minden fehéren, feketén és az, hogy miért. Amennyiben a 440 millió forint ettől a hat cégtől 158 önkormányzattól vagy díjban érvényesítve nem folyik be, két dolog lehet. Vagy az van, hogy nem működik a rendszer. Vagy az van, hogy központi újabb megbeszélésen és ezen már nem én veszek részt, hanem a Vollmuth Péter meg akik, a második körben el kell hogy fogadják különben nem fog ez működni. Vagy a szerződés azon jogcímen, hogy amennyiben az önkormányzat a díjat nem úgy állapítja meg, ahogy az előterjesztés szerint, van akkor a különbséget kompenzáció formájában köteles megfizetni szó szerint ez benne van a szerződésben. VAJAI TIBORNÉ: Erre vagyok kíváncsi, hogy a plusz pénzeket honnan fogják előszedni amiket most megpróbálunk lealkudni. DR. HARKAI BARBARA: Ezért illúzió, hogy mi állapítjuk meg az árakat. VAJAI TIBORNÉ: De legalább ne mondanák, mert a lakosok abban vannak, hogy tehetetlenek vagytok. KISS NÁNDOR: Nemcsak simán egy község és egy szolgáltató huzavonájára, vagy alkujára vagy a szakmai konzultációjából eredőjéről díjról van szó teljesen másról van szó, itt az eddigiekkel ellentétben most belép valami, amely teljesen új rendszer. És utána még belép egy nagyon nagy komplex rendszer, amibe sem az önkormányzat, sem a szolgáltató nem tud vitapartner lenni ez van és pont. VOLLMUTH PÉTER: Én azt gondolom, hogy ne bonyolódjunk bele, mert még várnak ránk egypáran. Én azt gondolom, átbeszéljük ezt a kérdést és meghozzuk a döntést és majd meglátjuk, hogy hogyan tovább. DR. HARKAI BARBARA: Még egy kérdésem lenne, ha megint úgy járunk, mint tavaly. Tavaly sem fogadtuk el első körben, idén is március 1-től lépett be a évi díj. KISS NÁNDOR: A 4,5 %-ot az nem kérdés, a másik része meg az én kompetenciámon túlmegy, én nem fogok tudni abban huzakodni, hogy az Önöknek kirótt ebből a 73 millióból meg kell szorozni, hogy én abból tudjak vállalni, én cégként nem tudok vállalni. Ez vagy befolyik ez a része ha üzemeltetve lesz ez a rendszer, vagy nem folyik be. Ha nem folyik be akkor akinél megszavazták ott nem lesz érvényesítve, de úgy gondolom, hogy ebben még januárban és februárban lesz egy kör, nem nálam, hanem a Társulási Tanács szintjén, azoknál az önkormányzatoknál ahol ez nem került elfogadásra és ki lesz adva a közös üzemeltetés végett a szerződés értelmében kompenzáció formájában köteles az önkormányzat fizetni. CSEH SÁNDOR: Én annyit szeretnék kérdezni, miért nincs itt nálunk bevezetve ugyanúgy, mint nyugaton, miért nem követhetjük, hogy mindenki az önkormányzatoknál megveszi a bélyegeket és ráragassza a kukára a kéthetet kiadjuk, hogy miért nem ilyen technikával működik ez az egész? 16

17 KISS NÁNDOR: Nyugaton ép úgy egy hetente van az ürítés, ott sem kéthetente ott még vannak plusz szelektív edények is jóval drágább ez az egész, ott most kb Ft a díj. VOLLMUTH PÉTER: Csak akik meghozták a döntést, nem teszik hozzá, hogy a jövedelmük sokszorosa a miénknek. DR. HARKAI BARBARA: Még egy kérdés ez 2011-től lesz érdekes, tételezzük fel Önök számláznak, ha nem kötnek a lakosokkal szerződést és látják, hogy 60 literes edényzetet tesz ki a polgár. Ki fogja azt ellenőrizni, hogy mondjuk 60 literest fizetek és a kukát aki üríti az alatt a házszám alatt 60-ast, vagy 120 -at fizetnek. Ki fogja ezt ellenőrizni? KISS NÁNDOR: Kell, hogy tudja, ha nem is rögtön, 2-3 hónap alatt meg kell tanulniuk. Kiss Nándor távozott. VOLLMUTH PÉTER: Úgy állapodtunk meg a kistérségben ezért volt összehívva, hogy nem megyünk bele ebbe a dologba, ki kell kényszeríteni, oldják meg a vasúti szállítást. Nem véletlen, hogy kérdeztem hány Remondis cég van az országban, hatalmas profittal dolgoznak. Én azt javaslom, és ami itt van benn, amit a kistérség is ajánlotta hogy csak az inflációval összefüggő mértékben fogadjuk el az emelést. VAJAI TIBORNÉ: Emelkedik plusz még azzal, amit eddig az önkormányzat átvállalt az idei emelést, mert jövőre nem vállaljuk át. DR. HARKAI BARBARA: Ha tényleg nem fogunk össze, akkor az lesz mint tavaly, ugye először mi nem fogadtuk el az árajánlatot. Péter kezdeményezte a kistérségnél is, tavaly még nem volt olyan drasztikus az áremelés és nem foglalkoztak vele, most már kistérségi szintre emelkedett ez az egész történet. De abban lehet igazság, hogy ennek lesz egy második köre, tehát ha most elfogadjuk a 4,5 %-ot, január 1-től hatályba lép ez a rendelet. Biztos vagyok benne, hogy lesz ennek folytatása, akik nem fogadták el azt a megállapított összeget, amit a cégek beterjesztettek, lesz egy második kör, ahova Péter el fogsz menni, és ott egyértelműen megfogják mondani azt, hogy a kettő közötti különbözetet az önkormányzatnak kötelessége kifizetni. Azt pedig nem vállalhatjuk be, mert nincs miből. VOLLMUTH PÉTER: Szavazzuk meg azt, hogy 4,5 % azaz az inflációval növekszik, semmivel sem többel. DR. HARKAI BARBARA: Még egy kérdés, hogy a tavalyi elfogadott összeget emeljük 4, 5 %-kal, mert ugye ott 9,32 %-ot azaz a tavalyi áremelést mi fizettük a lakosok helyett, mert tavaly nem terheltük ki az emelést a lakosokra. 17

18 VERÉB JÁNOS: A teljes összeget fizetik a lakosok, a villanyszámlából sem fizet senki helyettem 8 %-ot. DR. HARKAI BARBARA: Teljes összeggel számoljak, tehát az 9,32 és a 4,5 %-os emelést jelent. Így gondoltátok? VERÉB JÁNOS: Az önkormányzatoknak nem lesz több pénze ez az alapvető kérdés. Miből tudunk fizetni? Egyszerűen nincs mozgásterünk, arról van szó. DR. HARKAI BARBARA: Ez egy ördögi kör amiatt, mert itt az UNIO támogatta ezt a hulladékégetőt. Hulladékgazdálkodási törvény egyértelműen rendelkezik, hogy ki köteles fizetni. FARKAS LÁSZLÓNÉ: Ez az egyik, ha egységesen nagyon sokan nem fogadják el a 440 millió forintot, itt a szolgáltatók ugyanúgy fognak engedni az árból, hisz fönn akar maradni, nem akar megbukni. VOLLMUTH PÉTER: Ki az, aki igennel szavaz, hogy az inflációval emelkedő 4,5%- ban emeli a hulladékszállítás díját évben, továbbá kiterheli a évben a lakosságtól átvállalt 9,32 %-os áremelés összegét és ennek megfelelően módosítsuk a az önkormányzat települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 17/2004 (VII.1.) rendeletét? A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi 11/2009. (XII.30.) határozat Badacsonytördemic község önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 17/2004 (VII.1.) rendeletét az előterjesztésnek megfelelően módosítja, azzal az eltéréssel, hogy a évre vonatkozó szolgáltató által tett áremelést részben fogadja el, és az elhangzottaknak megfelelően a díjat állandó lakásnak minősített ingatlan esetén Ft + 25% ÁFA, üdülőnek minősített ingatlan esetén Ft + 25% ÁFA, tárgyév január 01. napján a 65. életévét már betöltött, állandó lakásnak minősített ingatlan tulajdonos, aki egyben egyedülálló és egyedülélő nyugdíjas esetén Ft.+ 25 % ÁFA ( kérelem esetén) határozza meg. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. Felelős: jegyző Határidő: azonnal 18

19 3. A helyi adókról szóló 11/2006. ( I. 01.) számú rendelet módosítása VERÉB JÁNOS: Ezt már boncoltuk a múltkor is nem? DR. HARKAI BARBARA: Csak beszéltünk róla. Minden adó marad a régibe, csak az idegenforgalmi adó mértéke változik forint/fő/éjről 250 forint/fő/éjre. Kérdés, hozzászólás nem volt. VOLLMUTH PÉTER : Ki az aki igennel szavaz, hogy az előterjesztésnek megfelelően módosítjuk a helyi adókról szóló rendeletet? A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi 12/2009. (XII.30.) határozat Badacsonytördemic község önkormányzatának képviselőtestülete a helyi adókról szóló rendeletét az előterjesztésnek megfelelően módosítja. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. Felelős: jegyző Határidő: azonnal 4. Badacsonytomaji Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság kérelméről döntés VERÉB JÁNOS: Egyszer meg kell venniük az eszközt, és bízunk benne, hogy nem lesz rá szükség. Támogatom a kérelmet. VOLLMUTH PÉTER: Ki az, aki igennel szavaz, hogy a Badacsonytomaji Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságot 40 ezer forinttal támogatjuk a kérelmüknek megfelelően? A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi 83/2009. (XII.29.) határozat Badacsonytördemic község önkormányzatának képviselő-testülete Badacsonytomaj Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére forint támogatást biztosít a kérelmében megjelölt célra a tartaléka terhére. 19

20 5. Vegyes ügyek a/ Védőnői körzet módosítása A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás utalásáról gondoskodjon. Felelős: polgármester Határidő: január 15. DR. HARKAI BARBARA: A védőnői körzet bővüléséről szól az előterjesztés, úgy szól a szerződésünk, hogy 60 nappal előtte be kell jelenteni a csatlakozási szándékot, február 1-i határidővel Nemesvita és Balatonederics is hozzánk tartozna. Ők sem kapják meg a normatívát, mivel csökkent a körzetük, nem gondolom, hogy ezt el kellene utasítani, igazából Szigliget lesz ugyanúgy a gesztor, úgyhogy ők kapják a normatívát is meg. Kérdés, hozzászólás nem volt. VOLLMUTH PÉTER: Ki az, aki igennel szavaz, hogy az előterjesztésnek megfelelően a védőnői körzethez Nemesvita és Balatonederics község csatlakozzon február 1-i hatállyal? A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi 84/2009. (XII.29.) határozat Badacsonytördemic község önkormányzatának képviselő-testülete a Védőnői feladatok ellátására vonatkozó társulási megállapodás 5.3 pontja alapján hozzájárul, hogy a társuláshoz Nemesvita és Balatonederics község csatlakozzon február 1-i hatállyal. Megbízza a gesztor település polgármesterét, hogy a védőnői körzetek összevonásával kapcsolatos engedélyezési eljárást kezdeményezze. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított társulási megállapodást írja alá. Határidő: január 31. Felelős: polgármester b/ Pályázaton való részvételről tájékoztatás FARKAS LÁSZLÓNÉ: Van írásos anyaguk? 20

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-181/2011-24. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2011. november 25. 25. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1) A 2012. évi hulladékkezelési

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. október 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Molnár Sándor polgármester Szabó Gézáné alpolgármester Berke Lóránd képviselő Csicsó László képviselő Karakas Anikó képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Molnár Sándor polgármester Szabó Gézáné alpolgármester Berke Lóránd képviselő Csicsó László képviselő Karakas Anikó képviselő Ikt.sz.:I/128-29/2013/1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-én tartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza nagytanácskozó terme Jelenlévő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 4/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 01. napján megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 5/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. március 11-én 14:00 órai kezdettel tartott RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2013. február 14-én, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott, közmeghallgatással egybekötött n y í l t üléséről. Jelen

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2010. december 14-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Lejárt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. június 28-án megtartott ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106.

Részletesebben

4/2011. számú. 2011. március 9.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 33-35/2011. (III.9.sz. Kth.)

4/2011. számú. 2011. március 9.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 33-35/2011. (III.9.sz. Kth.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 2482-2/2011. 4/2011. számú 2011. március 9.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 33-35/2011. (III.9.sz.

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 505-6/2007. PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. január 08-án (Kedd) 11.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 15-én 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: polgármester alpolgármester képviselő

Részletesebben

Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. január 28-án tartott közmeghallgatásról.

Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. január 28-án tartott közmeghallgatásról. BANA ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Bana, Jókai Mór utca 18. Ikt.sz.: 311/1/2011. K Ö Z M E G H A L L G A T Á S J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2012. május 3-án (csütörtökön) 13 órakor kezdődött nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2012. május 3-án (csütörtökön) 13 órakor kezdődött nyilvános üléséről Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 8330 Sümeg, Deák F. u. 6. Tel.: (87) 550-325 Fax: (87) 550-326 E-mail: postmaster@sterseg.t-online.hu Ikt.szám: 117 / 1 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Sümegi Kistérségi

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-19/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25.

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2010. sz. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. november 25-én 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N D E K :

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2010. 03. 31. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-8/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/13/2013. 13. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

291-292/2010. sz. határozat

291-292/2010. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2-46/2010/JT 291-292/2010. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 25-i rendkívüli

Részletesebben