KlímaSztár 2011 Helyben az éghajlat védelméért

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KlímaSztár 2011 Helyben az éghajlat védelméért"

Átírás

1 A Nyugat dunántúli Regionális Környezetvédelmi Fórum Hírlevele IX. évf./1. szám KlímaSztár 2011 Helyben az éghajlat védelméért Felhívás önkormányzatoknak a legjobb megvalósított éghajlatvédelmi tevékenységért járó díjért A nemzetközi klímavédelmi tárgyalások eredménytelensége rámutat, hogy a nemzetközi és nemzeti vállalásokon túl, jelentős szerepe van, lehet a helyi, önkéntességen alapuló, éghajlatunk megóvásához kapcsolódó tevékenységnek is. E gondolat alapján alakult meg 20 évvel ezelőtt az Európai Klímaszövetség és tavaly annak magyarországi hálózata, a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség. Tartalom: Klímasztár! Felhívás önkormányzatoknak 1. A Bölcsőtől a Bölcsőig szakmai hálózat bemutatása 2. Zölden dübörgő gazdaságot! 3. KárAuchan 4. Nagytérségi hulladékgazdálkodás: civil monitoring 6. Civil együttműködés határok nélkül 7. A hírlevél az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap finanszírozásával valósul meg a Regionális környezetvédelmi fórumok hálózata országos környezetvédő civil érdekképviseleti hálózati együttműködés megerősítése a fejlesztési döntéshozatali folyamatokban való legitim és hatékony részvétel érdekében nevű TAMOP / pályázat keretén belül. A Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség Magyarországon első alkalommal hirdeti meg az Európában már többször sikerrel megvalósított KlímaSztár (ClimateStar) felhívást, ezzel is hangsúlyozva a helyi szintű tevékenységek fontosságát. Programunkkal egyfelől szeretnénk kiválasztani és díjazni a legjobb megvalósított helyi önkormányzatok közreműködésével megvalósított projekteket, másfelől szeretnénk összegyűjteni és bemutatni a hazánkban megvalósult jó példákat. Felhívásunkra olyan fejlesztések, projektek leírását várjuk, amelyekkel az önkormányzatok hozzájárultak az éghajlatváltozás fékezéséhez. Néhány lehetséges példa: - Az energiafelhasználás csökkentéséhez, helyi, megújuló energiaforrások hatékony felhasználásához kapcsolódó fejlesztések; - Fenntartható települési / területi tervezés, fejlesztés környezetkímélő közlekedés (gyalogos, kerékpáros, tömegközlekedési rendszerek fejlesztése), közösségi célú városrehabilitációs tevékenységek (parkosítás); - Zöld közbeszerzés helyi termékeket, termelőket előnyben részesítő tevékenységek, zöld irodai programok.

2 2. oldal Nyugat Dunántúli Környezetvédelmi Hírlevél A felhívásra bármely hazai település jelentkezését várjuk, amennyiben szeretné az első magyarországi KlímaSztár díjat elnyerni. Jelentkezni az önkormányzat éghajlatvédelmi tevékenységeinek bemutatásával lehet: - A honlapunkról letölthető formanyomtatvány három részének (Önkormányzat adatai, Települési klímaprofil és a Projekt bemutatása) feldolgozásával. Az egyszerűen kitölthető klímaprofil alapján ideális esetben amennyiben település az összes kapcsolódó lépést megtette a következő oldalon egy klímacsillag rajzolódik ki. Ez a csillagdiagram grafikusan is segíti az önértékelést. - A projektet bemutató fényképeket kérjük, hogy a formanyomtatványhoz csatoltan küldjék el! Kérjük, hogy a kitöltött formanyomtatványt, mely letölthető a Szövetség honlapjáról, és a fényképeket legkésőbb április 22-ig juttassa el a címre! Bővebb tájékoztatás a felhívásról: Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség (Lajtmann Csaba) - 96/ ; 30/ Részletek: Villámposta: A Bölcsőtől a Bölcsőig Hálózat bemutatása A Nyugat-dunántúli Regionális Környezetvédelmi Fórum idei második találkozóján ismerhették meg a résztvevők a Cradle to Cradle Network (C2C), vagyis a Bölcsőtől a Bölcsőig szakmai hálózat működését, tartalmi elemeit. A projektet Pottyondi Ákos, a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség projektmenedzsere ismertette. A Bölcsőtől a Bölcsőig egy újszerű koncepció a hulladékok kezelésére, melynek célja a hulladékkibocsátás csökkentése, a hulladékok zárt ciklusban történő újrahasznosításának a növelése, illetve a hulladék természetet "tápláló" módon történő elhelyezése. A Bölcsőtől a Bölcsőig szakmai hálózat című projekt gyakorlatorientált módon kívánja általában a nyersanyagok felhasználást csökkenteni, valamint a kevesebb hulladékot és környezetszennyező anyagot eredményező eljárások bevezetését szorgalmazza, de egyúttal támogatja az innovációt és a gazdasági növekedést. A projekt másik célja, hogy gyorsítsa a úgynevezett újrahasznosító társadalom irányába történő fejlődést. A projektben résztvevők regionális akciótervet készítenek, amely a fenti koncepcióra alapul. Az akcióterv a bölcsőtől a bölcsőig módszertanának regionális bemutatását, a nemzetközi jó gyakorlattok megismertetését célozza, valamint részletesen foglalkozik a módszer és a jó gyakorlatok regionális alkalmazhatóságának a kérdésével. A projektnek két szakasza van. Az első szakaszban a partnerek arra fektetik a hangsúlyt, hogy megvizsgálják a jó gyakorlatok tapasztalatainak általános alkalmazhatóságát.. A második szakasz pedig a regionális akcióterv megalkotását tartalmazza, amelyben a partnerek együttműködnek egymással, illetve a regionális partnereiket is bevonják annak megalkotásába. A fenntartható fejlődés a Nyugat-dunántúli régió hosszú távú stratégiájának az egyik fő eleme. Ennek megvalósításához járul hozzá a projekt, mivel a C2Ckoncepció gyakorlati alkalmazása támogatja a gazdasági fejlődést, miközben a környezet megóvásának szempontja is érvényesül, kiemelt figyelmet kap. Ennek érdekében a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség célja, hogy a régióban széles körben megismertesse a C2Ckoncepciót, illetve a szakemberek módszertani és gyakorlati segítséget kapjanak annak bevezethetőségéről, alkalmazásáról. A projekt megvalósítását és az eredményeinek fenntartását - szintén a projekt megvalósítására létrehozott - szakmai hálózat hivatott biztosítani. Gyakorlati példák a Bölcsőtől a Bölcsőig hálózatra (forrás: Wikipédia): Példaként említhetjük egy nagy autógyár gyárközpontját, ahol őshonos növényeket telepítve a gyártetőkre azok természetes vízszűrőként és hőmérséklet-szabályozóként működve évi mintegy 75 millió köbméter vizet szűrnek meg, és hűtik (nyáron), illetve fűtik (télen) a gyárat. A vízszűrő rendszer kiépítése az egész komplexumban 18 millió dollárba került, mellyel egy nagyjából 50 millió dolláros mechanikai víztisztító telep kapacitását sikerült kiváltani (mely az előírások alapján egyébként kötelező lett volna). A Bölcsőtől a Bölcsőig szempontok alapján épült gyárak tehát jelentős költségeket spórolhatnak meg többek közt a víztisztító berendezések, a szemétlerakók hiánya vagy a megspórolt energia (hűtés/fűtés) révén. További jó példa lehet egy nagy cipőgyártó cég új terméke. Ezen cipőben a talpat technológiai tápanyagként, a felső részt pedig biológiai táplálékként tekinthetjük, melyeket a készítő gyár újrahasznosít, méghozzá oly módon, hogy a cipőt nem áruként, hanem szolgáltatásként adja el. Ez azt jelenti, hogy a vásárló egy cipő árának csak a töredékét fizeti ki, és kötelezi magát, hogy a cipő elhasználódása után (elkopás, tönkremenetel, megunt modell) azt visszaszolgáltatja a kereskedőnek, ő pedig a gyárnak. A felső rész, mint biológia tápanyag komposztálható, a talp, mint technológiai tápanyag pedig visszakerül a gyárba.

3 IX. évf / 1. szám Zölden dübörgő gazdaságot! Klímatörvénnyel a fenntartható társadalomért Éghajlatvédelem, zöld gazdaság, fenntartható társadalom Gazdaságélénkítés és klímavédelem. Első hallásra talán egymásnak ellentmondó, egymást kizáró fogalmak. A Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) azonban megcáfolja ezt, sőt! A természetvédők szerint egy jól kidolgozott éghajlatvédelmi törvény lendületet adhat a gazdaságnak, átalakítva annak korábbi szerkezetét, új lehetőségeket biztosítva a társadalom széles rétegeinek, a gazdaság szereplőinek és nem utolsó sorban környezetünknek. Az éghajlatváltozás elleni küzdelem csak az egyik ok, amiért a törvényre szükség van. Magyarországnak sürgősen lépnie kell, hiszen a fosszilis energiahordozók tekintetében az ország erősen kiszolgáltatott. Kőolaj tekintetében 86%-ban, földgáz esetében 82%-ban, szén esetében 40%-ban függünk az importtól. Az energiaköltségek ráadásul szélsőségesen különböző mértékben terhelik a társadalom különböző rétegeit. A gazdagoknak jelenleg túl olcsó az energia, a szegényebbeknek pedig túl drága. Mindez azt eredményezi, hogy egyes csoportok nem motiváltak a fosszilis energia felhasználásának mérséklésében, míg mások képtelenek szabadulni az energia csapdából hiszen a rezsiköltségekre fordítják pénzüket, így nincs anyagi eszköz a kezükben olyan beruházásokra, melyek eredményeként csökkenthetik kiadásaikat és a környezet terhelését. A környezetvédők új megközelítési módját jelzi a jogszabálytervezet címe is: Klímatörvény a fenntartható társadalomért. Az MTVSZ a közgazdasági és szociális megközelítésre helyezi a hangsúlyt. Az energiatakarékos szolgáltatások és beruházások hasznosságáról szeretné meggyőzni mind a lakosságot, mind a piaci szereplőket, és természetesen a döntéshozókat is. Az eddigi környezetvédelmi jogszabályok nem csökkentették energiafüggőségünket, és nem enyhítették a szociális feszültségeket sem. Az eddigi gyakorlat az volt, hogy a szennyezőt az állam megpróbálta büntetni, hátha kevesebbet szennyez. Az MTVSZ által kidolgozott törvény azonban ebben is új szemléletet képvisel: nem büntet, hanem jutalmaz. A kerettörvény három alapeleme: A törvény létrehozná a zöldpiacot. Ide a fenntarthatósági kritériumok alapján kerülhetnek be környezetbarát termékek és szolgáltatások. A zöldpiac ennek köszönhetően már önmagában erősíti a hazai innovációt és a gazdaságélénkítés erős eszköze lehet. 3. oldal A stratégia másik eszköze az erőforrás-kvóta. A csökkentési célokat az erőforrás-kvóta rendszer valósítaná meg. Az évente megállapított csökkentési céloknak megfelelő mennyiségű fosszilis energiahordozó használati jogot osztanának szét a termelők és fogyasztók között. Aki a kvótája felett fogyaszt, annak a többletet meg kell vásárolnia majd a kvóta piacon; aki tud takarékoskodni és marad kvótája, az eladhat. A kvótarendszer tehát nem korlátoz és nem büntet, de az átlagnál többet fogyasztót többletköltséggel igyekszik rávenni az energiatakarékos megoldások alkalmazására. A törvény által létrehozott 100%-os, kamatmentes visszatérülő alap pedig a tőkehiányos vállalkozásokat, önkormányzatokat és a lakosság kevésbé tehetős rétegeit segítené ki abból a csapdahelyzetből, hogy éppen a magas közüzemi számlák miatt nem képesek megtenni az energiatakarékosságot szolgáló beruházásokat. Ennek eredményeként fokozatosan csökkenne energiafüggőségünk, lendületet venne a megújuló energiaforrásokkal és hatékonysággal kapcsolatos kutatás és fejlesztés. Az új megoldások elterjesztése és alkalmazása fellendítené a gazdaságot, mivel a szabályozás ösztönözné az alternatív, környezetbarát megoldások keresletét. Nincs lehetetlen, csak tehetetlen A törvényjavaslatban az is szerepel, hogy Magyarország az 1990-es bázisévhez viszonyítva 2020-ig negyven százalékkal, 2050-ig pedig nyolcvan százalékkal kívánja csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását ben ebből a csökkentésből már kb. 34 százalékot teljesítettünk. A fenntarthatóságot szolgáló törvénytervezetben kitőzött célok egyfajta szerkezetváltást is megteremtenek, így létrejönne egy tudatosabb, anyag- és energiatakarékos gazdaság. Mindez a nagy iparvállalatoknak és a háztartásoknak is érdeke. A jogszabály elfogadásának legfőbb gyakorlati haszna, hogy csökkenne az ország energiaimport-függősége és a zöldberuházások mindenki számára hozzáférhetővé válnának. Így nemcsak kikerülhetnek a háztartások az energia- és gázár csapdából, de nőne a beruházások és az új zöld munkahelyek száma is. Mindezek eredményeként a gazdaság összességében élénkülne és stabilabbá válna mondta Farkas István, az MTVSZ ügyvezető elnöke. A klímakampány során egy 2020-as családi nappali bemutatásával szemléltették, hogy milyen hatást gyakorolhat a magyar családok életére a törvény bevezetése. További részletek a klímatörvénnyel kapcsolatban a weboldalon.

4 4. oldal Nyugat Dunántúli Környezetvédelmi Hírlevél már így is bőségesen meghaladja az európai átlagot, így felesleges ezt még tovább növelni. További aggályaink között szerepel, hogy a beruházás teret enged az olcsó, rossz minőségű, külföldről származó termékeknek, és közlekedési káosszal is fenyeget, hiszen az érintett útszakasz csak részben bővíthető. Fontos szempont az Auchan ellen az is, hogy ellehetetleníti a szomszédos, öko-turisztikai szempontból jelentős pihenőterületet nevezetesen az Achilles Parkot - hisz ki akarna olyan helyen pihenni, ahol kamionparkoló és árufeltöltő sor a panoráma. KárAuchan Tisztelt Polgármester Úr! Az elmúlt hetek történései arra engednek következtetni, hogy a nagy nyilvánosság kizárásával gőzerővel zajlik az Auchan győri beruházásának előkészítése. Az Auchan csoport ingatlanértékesítő vállalata az Immochan a városházán szakértői egyeztetéseken az általa készített kiviteli szintű közlekedési csomóponti tervekről egyeztet a város szakértőivel, míg honlapján júniusi nyitással hirdeti a győri beruházás ingatlanjait. Ezt a pár sort abból a nyílt levélből idéztük, melyet 2010 márciusában juttatott el a győri Reflex Környezetvédő Egyesület Borkai Zsolt polgármesternek a tervezett Auchan beruházással kapcsolatban. Mint ma már ismeretes az Auchan egy közel négyzetméteres bevásárló központot tervez megépíteni a Győr-ménfőcsanaki Szélesföldeken. Az ügy országos publicitást is kapott; a Magyar Narancs március 18-iki számában részletesen foglalkozott a gigaberuházás tervével. Azt már az elején le kell szögezni, hogy a jelenleg érvényben lévő rendezési terv szerint az Auchan más, és jóval kisebb területen építhetne ahhoz képest, mint amit valójában szeretne létrehozni. A helyieknek és a civil szervezeteknek több problémájuk van a beruházással, így például az, hogy veszélyezteti a területen található, kiemelt fontosságú régészeti emlékeket, növeli a környezet terhelését, zavarja a szomszédos Natura 2000-es terület és a közelben található Fertő-Hanság Nemzeti Park, Pannonhalmi TK természetvédelmi területének élővilágát. Az érintett területre jutó bevásárlóterületek nagysága Furcsa eljárásrend A Reflex a levélben arra is felhívta a figyelmet, hogy a régészeti értékeket védő jogszabályokat furcsa eljárásrend keretei között gyengítették. A furcsa eljárásrendről a Magyar Narancs újságírója is beszámolt. Részletesen leírja, hogy miután Németh Iván helyét Révi Zsolt vette át a főépítészi székben, Révi a Győri Építési Szabályzatban (GYÉSZ) több mint 150 hibajavítást végzett, s ezek között olyan is szerepel, ami a készülő Auchan területére vonatkozik. Míg a GYÉSZ korábban így rendelkezett : A terület régészetileg védett részei csak a védelem megszűnése után építhetők be, Révi Zsolt hibajavítása után ez már így nézett ki: A terület csak megfelelő mélységű és részletességű hatásvizsgálattal megalapozott településrendezési szerződés szerint építhető be.. A képviselők közül akkor többen is jelezték, hogy ez bizony nem csak sima javítás, hanem módosítás, amit pedig egyeztetni kell, ám ettől függetlenül Révi 2006 januárjában a közgyűlés elé vitte az anyagot és az akkori képviselőtestület ezt meg is szavazta. Révi Zsolt korábban együtt dolgozott azzal a Juhász Sándorral, aki most ügyvezető igazgatója annak a cégnek, melynek legnagyobb vállalati ügyfelei között szerepel az Auchan Magyarország Kft. és az Immochan Magyarország Kft. A területre már 2008 végén megelőző régészeti feltárást kért az A.B.F.-IMMO/F.BA:-Immobilie Kft, s ennek 1,5 milliárd forintos költségét a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálatnak (KÖSZ) fizeti be a munkák végeztével. Ez utóbbi nem összetévesztendő a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal (KÖH), melynek győri irodavezetője Figler András( ) már az elejétől kifogásolta a beruházást, és a KÖSZ által 2009 márciusában benyújtott feltárási engedélykérelmet el is utasította. Borkai: elég a bevásárlóközpont Annyi bizonyos, hogy az Auchan a jelenlegi rendezési terv módosítása nélkül nem tudja megvalósítani amit elképzelt, így a városvezetésnek kulcsszerepe van az ügyben, s épp ezért a Reflex levelében felidézte Borkai Zsolt egy korábbi

5 IX. évf / 1. szám nyilatkozatát, melyben a következőket mondta a megyei napilapnak: Győrben elég a bevásárlóközpont. A hangsúlyt arra kell fektetni, amit a leköszönő városvezetés elmulasztott: védelmet kell adni a helyi kereskedőknek, versenyhelyzetbe kell hozni a kis- és közepes vállalkozókat. A multiközpontok erősödésével hagyták tönkremenni a győri üzlettulajdonosokat. Ezt az önfeladó várospolitikát gyökeresen meg kell változtatni! Borkai Zsolt álláspontja a nyilatkozat óta remélhetőleg nem változott, és a Fidesz által is képviselt értékek mentén segít abban, hogy ez a gigaberuházás ne nyomja agyon a várost, még jobban kiszolgáltatva ezzel a kis- és középvállalkozásokat a multiknak, s nem utolsó sorban meghazudtolva a Végy Hazait Mozgalom célkitűzéseit, melyet maga a város indított útjára 2009 márciusban. Forgalmi káosz alakulhat ki A Reflex Környezetvédő Egyesület nyílt levelére nem sokkal később megérkezett a polgármesteri válasz. Borkai Zsolt levelében leszögezi: "Sem az elmúlt hetekben, sem annak előtte nem zajlott/zajlik Auchan beruházás-előkészítés a nyilvánosság kizárásával! Továbbá - ami a legfontosabb - a városházán semmilyen hivatalos eljárás nem indult el az Auchan beruházás konkrét ügyében. Egyeztető tárgyalások zajlanak." A válaszlevélben a következőket találhatjuk: a mai állapothoz képest egy szabályozási tervmódosítás nem jár(na) jelentős beépítési növekedéssel, ugyanakkor lehetőséget nyújtana járulékos (környezetvédelmi, útépítési, stb.) igények és egyéb elvárások kielégítésének megköveteléséhez. A tervezett két körgeometriájú lámpás csomópont egészen biztosan még tovább lassítaná a 83. számú főút be- és kivezető közlekedését, s az sem elhanyagolható, hogy a főút autópálya alatt vezető szakasza nem szélesíthető tovább, így könnyen forgalmi káosz alakulna ki az amúgy is forgalmas csomópontnál. Módosítás nélkül is lehetséges Az Auchan-ügy kapcsán lakossági fórumot szervezett a Magyarok Szövetsége, melyen több civil szervezet is részt vett és elmondta személyes problémáját a beruházással kapcsolatban. Egry Ildikó régész például azt fejtegette, hogy a beruházás tervezett helye, vagyis a Szélesföldek európai szintű, régészeti szempontból rendkívül értékes lelőhely, mely alapot adna ahhoz, hogy egy régészeti parkot valósítsanak itt meg. Kollégája Figler András( ), a KÖH győri irodájának vezetője épp ezért kért korábban 5 hektáros védettséget a területre. A Reflex Környezetvédő Egyesület részéről Lajtmann Csaba felhívta a figyelmet arra, hogy a 5. oldal hatályos szabályozás szerint az Auchan a mostani elképzelését, vagyis egy gigantikus bevásárlóközpont megépítését nem tudja véghezvinni, csupán egy jóval kisebb bevásárlóközpontot építhet, ám ebben úgy tűnik nem gondolkozik a francia érdekeltségű multi. Rámutatott arra is, hogy a jelenleg érvényes helyi szabályozás a módosítás nélkül is lehetővé teszi, hogy a város településfejlesztési szerződésben rögzített vállalások mellett járuljon csak hozzá a fejlesztéshez. Sok van a franciák számláján A lakossági fórum vendége volt dr. Csath Magdolna is, aki azt hangsúlyozta, hogy a hazai kkv-szektor összességében több munkaerőt foglalkoztat és több adót is fizet, mint a multinacionális vállalatok, s azt sem szabad elfelejteni, hogy ezek az óriás cégek van úgy, hogy 10 évig nem is adóznak, s olyan kedvezményeket kapnak, melyekről a kis- és középvállalkozók soha sem álmodhatnak. Kiemelte továbbá, hogy ez nem jobb vagy bal oldali ügy, ez nemzeti ügy. Mint mondta, egy globális hálózat agressziójával állunk szemben, olyan agresszióval, mely nem veszi figyelembe a helyiek érdekeit, nem törődik azzal, hogy a természetben milyen károkat okoz. Itt utalt a dunakeszi Auchan beruházásra, ahol a multi egy őslápos területet akar beépíteni. A franciáknak sok van a számláján, hiszen Csath Magdolna Győrrel kapcsolatosan a Danone-t is megemlítette, mely egy ipari kultúrát tett tönkre végleg, és emberek sokaságának vette el a munkahelyét. Jól látható, hogy a multi nem fejleszti, hanem leépíti a helyi gazdaságot. 1,5 millióan az utcán a multik miatt Molnár Ervin a Magyarok Szövetsége gazdasági tagozatának vezetője keményen fogalmazott, amikor azt mondta, hogy tulajdonképpen a multinacionális cégeknek köszönhető, hogy Magyarországon másfél millió munkahely megszűnt. Mint mondja, 1990 előtt a megszállókat felszabadítóknak kellett neveznünk, most pedig munkaadónak kell nevezni azokat, akik gazdaságilag megszállnak minket. A lakossági fórumra egyébként meghívták Borkai Zsolt polgármestert és Révi Zsolt főépítészt is, akik nem jelentek meg. Az Auchan-ügy tehát pillanatnyilag így fest, s reményeink szerint sikerül megakadályozni, hogy ez a káros beruházás tovább rondítsa Győr amúgy is megtépázott arculatát.

6 6. oldal Nyugat Dunántúli Környezetvédelmi Hírlevél Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Rendszer civil monitoring 2003-ban írta alá 112 település önkormányzatának polgármestere a Győr és térsége hulladékgazdálkodási rendszer együttműködési szerződését, mely aztán 2005-ben társulássá alakult. Az új, uniós normáknak megfelelő rendszert az Európai Unió jelentős összeggel, 6,5 milliárd forinttal támogatta. A projekt főbb elemei között szerepelt a Győr-sashegyi Hulladékkezelő Központ megépítése, 339 szelektív hulladékgyűjtő sziget, valamint 42 hulladékudvar kialakítása, illetve 2 átrakó állomás létrehozása (eredetileg 4 épült volna). Ehhez társult a kétkannás gyűjtési rendszer megvalósítása is, melyet két településen már 2006 óta tesztelt a Győri Kommunális Szolgáltató (továbbiakban szolgáltató). A rendszer 2010 áprilisától kezdett el teljes körűen üzemelni, vagyis mind a 112 településen elindult az újfajta hulladékgyűjtés. Ennek értelmében a lakosság a családi házas övezetben, illetve a maximálisan három lakást tartalmazó társasházakban kétféle kukában gyűjtheti a hulladékát. A barna fedelű kukába a komposztálható anyagokat tehetjük, s ezt hetente üríti a szolgáltató, míg a hagyományos szürke fedeles kukában a nem komposztálható és a nem újrahasznosítható anyagokat gyűjthetjük, s ezeket kéthetente viszi el a gyűjtőjárat. Mindemellett a lakosság rendelkezésére állnak a már említett szelektív szigetek és a hulladékudvarok. Ez utóbbiak kiváltják a lomtalanítás szerepét is, melyre ezentúl nincs szükség, hisz a lakosság havi 3 köbméterig bármikor elviheti összegyűlt lomját, nagy méretű szemetét a hulladékudvarokba. Itt egyébként 14 féle hulladékot helyezhetünk el szelektíven, s ide értendő a veszélyes hulladék is. A családi házas övezetben tehát így működik az újfajta gyűjtés. A négy vagy annál több lakást tartalmazó társasházaknál továbbra is egy kukában gyűjtik a hulladékot. A szolgáltató azonban felhívja a figyelmet arra, hogy a megnövekedett számú szelektív hulladékgyűjtő szigeteket továbbra is érdemes lesz használni, hiszen ezeknek köszönhetően kevesebb lesz a hasznosíthatatlan szemét, így kevesebbet kell raktározni a Győr-sashegyi lerakótérben. A szolgáltató a begyűjtött vegyes hulladékot vállalása szerint újrahasznosításra átadja. Nagyon röviden összefoglalva így működik a 2010-ben elindult rendszer, mely eleddig nem vívott ki magának nagy népszerűséget a lakosság körében. Az újfajta gyűjtés pozitívumait és negatívumait alábbiakban tárgyaljuk röviden. A szelektív hulladékgyűjtés Győrben nem ismeretlen, évek óta használják a rendszert és népszerűsége vitathatatlan. Az új gyűjtési rendszerben felértékelődik a szelektív hulladékgyűjtő szigetek szerepe, tulajdonképpen nélkülözhetetlenné válnak. Hatfelé válogatva A szelektív gyűjtésnek már a házon, lakáson belül el kell kezdődnie ahhoz, hogy jól működhessen. Az anyagokat legalább kétfelé érdemes válogatni, komposztálható és nem komposztálható hulladékra. A lakásban is legalább még egy szemeteskukát érdemes munkába állítani. Ezzel a megoldással viszont csak a komposztálható és nem komposztálható anyagokat válogattuk szét a házban, ám az olyan hulladékokról, melyek a szelektív szigetekre kerülnek, még nem beszéltünk. Mivel ezekkel is kezdenünk kell valamit, ha nem akarjuk egy hét alatt megtelíteni a szürke fedeles kukákat, el kell kezdenünk ezen fajta hulladékokat is külön válogatni. Itt jelentkezik egy probléma, mégpedig az, hogy hely szűkében nehéz további négy anyagfajtára osztani a hulladékunkat, bár akinek van erre kapacitása, annak érdemes megtenni. Általános megfigyelés, hogy a szelektív hulladéktól általában egyszerre szabadulunk meg, így autóval szállítjuk a szemetet az edényekig, kivéve azokon a területeken, ahol közvetlenül a lakóházak környezetében helyezkedik el a szelektív sziget. Előbbiek esetében szociális problémaként merülhet fel, ha valaki nem rendelkezik olyan járművel, amivel el tudja szállítani a hulladékot. Kerékpárral vagy gyalogosan szállítani 4-5 teli táska hulladékot nehezen megoldható. Lakossági kritika a szolgáltatóval szemben, hogy folyton tele vannak az edények, s ezért a szemetet mellette dobálják el. Ez a kritika csak részben jogos, ám a lakosságnak saját magával szemben is kritikát kell, hogy megfogalmazzon. A frekventált helyeken valóban gyorsabban telnek meg az edények, mint kéne, ám ez esetben a megoldás nem az, hogy mellette helyezzük el a hulladékot, hiszen a szél rögtön elkezdi áldásos tevékenységét szemétbe borítva ezzel a környéket. Győrben 160 darab szelektív sziget van, így viszonylag kis távolságon belül találhatunk olyat, ami nincs tele. Ahol erre nincs lehetőség, ott érdemes kivárni az ürítés idejét, s utána újra elvinni a szemetünket. Az ürítés menetrendjéről a szolgáltatónál érdemes érdeklődni.

7 IX. évf / 1. szám Két kanna: elég vagy sem? A kétkannás hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan megfogalmazott legfőbb lakossági kritika, hogy pont fordítva kéne üríteni a kukákat, vagyis a barna fedeles komposztkukát kéthetente, a szürke fedelest pedig hetente. A lakosok arra panaszkodnak, hogy a szürke fedeles kuka egy hét alatt megtelik, a komposzt kuka pedig kihasználatlan, kivéve a fűnyírási idényt. A szolgáltató ezzel kapcsolatban arra hívja fel a figyelmet, hogy ha és amennyiben a rendszer ingyenes elemeit (hulladékudvarok, szelektív gyűjtő szigetek) megfelelő gyakorlattal használja a lakosság, akkor egy átlagos (négyfős) háztartásnak elegendő kell, hogy legyen a 120 literes edény. Saját tapasztaltból megerősíthetjük, hogy az ingyenes elemek aktív használatával valóban kitolható két hétre a szürke fedeles kuka megtelítődése. A családi házas, falusi övezetben egyértelmű kritika, hogy a helyben komposztálható anyagokat felesleges elszállítani, pláne, ha azt Győrtől távoli településekről szállítják meglehetősen környezetszennyező módon. Ismereteink szerint a kistelepülések már jelezték, hogy 2011-től tömegesen fogják visszaadni a biokukákat, hiszen ezért nem szeretne fizetni a lakosság, pláne akkor, ha a komposztálás helyben megoldható. Lomtalanítás helyett hulladékudvar A kétkannás gyűjtési rendszert elutasítja a lakosság többsége, ám a hulladékudvaroknak úgy tűnik, hasznát veszik és aktívan használják is. Mint ismert, a hulladékudvarokba havonta 3 köbméter összesen 14 féle lakossági hulladékot helyezhetünk el. Természetesen a hulladékudvarokat is teszteltük. A tapasztalatgyűjtés után kijelenthetjük, hogy a rendszer ezen eleme viszonylag olajozottan, jól szervezetten működik. A hulladékudvarok nyitvatartási rendje megtalálható a Győr Nagytérségi Önkormányzati Társulás weboldalán (www.hulladek.gyor.hu). Sashegy: a leggyengébb pont A rendszer tanulmányozása során egyértelművé vált, hogy a nagytérségi hulladékgazdálkodás leggyengébb pontja a Győr-sashegyi telep, ahová beérkezik a hulladék. Mi civilek már a tervezés szakaszában többször felhívtuk a figyelmet arra, hogy mind földrajzi, mind környezeti szempontból rendkívül rossz a helyszínválasztás a korábban már e tanulmányban leírt okok miatt (Somlóvásárhely 81 kilométerre van Győrtől). Sajnálatos tény, hogy a létesítmény védőtávolságát 500 méterre csökkentette az Országgyűlés (az Alkotmánybíróság ezt később alkotmányellenesnek nyilvánította, de ekkora már kiadták az engedélyeket, így nem lehetett mit tenni), holott az eredeti védőtávolság 1000 méter volt. A 7. oldal Reflex egyesületet számtalanszor keresik fel a helyiek a szagterhelés miatt. Tény az is, hogy a létesítmény szakszerű körbekerítése csak a 81-es út felől megoldott, a terület hátsó részén hiányos, vagy nem megfelelő, így az erős szél áthordja a hulladékot. Kritikát kell megfogalmazni a védőfásítással szemben is. A jelenlegi védőfásítás nem látja el megfelelően a funkcióját. Egy ilyen létesítmény esetében legalább háromszintű (bokor, cserje, fa) védelemre lenne szükség. Civil együttműködés határok nélkül december 9-én ezzel a címmel kezdődött konferencia Szentgotthárdon a térség civil, zöld szervezetei részvételével. Régóta van már kapcsolat Magyarország és Ausztria határ mellett élő környezetvédői között, de most először ültünk le közös eszmecserére, szakmai fórumra. A program a győri Reflex Környezetvédő Egyesület szervezésében, a szentgotthárdi PRONAS aktív együttműködésével valósult meg. A konferenciát Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere nyitotta meg. A megnyitót követően Woki Zoltán és Kiss Katalin (PRONAS) a magyar-osztrák konfliktusokról és azok megoldási lehetőségeiről beszéltek. Lajtmann Csaba (Reflex) a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Civil Fórum és a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség céljait, tevékenységét ismertette. Érdekes előadást hallhattunk dr. Kalas György (REFLEX) és dr. Johann Raunikar (BIGAS) tolmácsolásában. A két jogász Magyarország és Ausztria jogi viszonyrendszerét mutatta be. A szünet után dr. Joachim Tajmel mutatta be szervezetének, az AUNIWAUNDN-nak a működését. Az egyesület alapítása a Raab Naturpark létrejöttével párhuzamos, a tagság a térség környezetének védelméért küzd. Kezdetektől fogva részt vettek nemzetközi projektekben. Nagyon büszkék arra a munkára, amit a Rába rehabilitációja kapcsán végeznek. A konferencia utolsó előadójaként dr. Veöreös András, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyugat-dunántúli Irodájának megbízott irodavezetője az épített örökség megőrzésének fontosságáról, nehézségeiről beszélt, számos konkrét példát felhozva. Lajtmann József, a Reflex és Soós Zoltán, a PRONAS elnöke zárszavával ért véget a program. A tolmácsolás nem könnyű feladatát Pénzes Tibor látta el. A konferencián képviseltették magukat a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és az Őrségi Nemzeti Park munkatársai. Számos megbeszélés, egyeztetés történt a szervezők, előadók, érdeklődők között.

Közép-magyarországi Környezetvédelmi Hírlevél 1. Tisztelt Olvasó!

Közép-magyarországi Környezetvédelmi Hírlevél 1. Tisztelt Olvasó! Közép-magyarországi Környezetvédelmi Hírlevél ZÖLDZöld REGIONÁLIS regionális ÖSSZEFOGÁS összefogás Közép-Magyarországon KÖZÉP-MAGYARORSZÁGON 1 Tisztelt Olvasó! Többször merült fel az elmúlt években, hogy

Részletesebben

Hólabda Önkéntes Klub - Hatvan felhívása: Civil szervezetek, védjük meg az NCA-t! 10. 11. Közösségi összefogás és helyi erőforrások 4.

Hólabda Önkéntes Klub - Hatvan felhívása: Civil szervezetek, védjük meg az NCA-t! 10. 11. Közösségi összefogás és helyi erőforrások 4. 2 Tartalom 2. Az NCA Tanács volt elnökei és alelnökei 8. Hólabda Önkéntes Klub - Hatvan felhívása: Civil szervezetek, védjük meg az NCA-t! Hogy civil pozíciójuk eleve a közpénz részrehajló, befolyásolt

Részletesebben

A zöldfelület ápolástól a hóeltakarításig

A zöldfelület ápolástól a hóeltakarításig A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének folyóirata XIV. évfolyam, 10. szám 2004. október Ára: 197 forint A kormányprogram önkormányzati vonatkozásairól a 4 5. oldalon írunk. Az iskolapélda valamely

Részletesebben

19. célterület. I.em.

19. célterület. I.em. I Somberek Körjegyzőség szervezetfejlesztése ÁROP 1.A.2/A 2008 0228 19. célterület A környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése Folyamatleírás Készítette: SKC Consulting Kft. H 1031 Budapest Monostori

Részletesebben

klikk Klímabarát Hálózatok és Kisközösségek

klikk Klímabarát Hálózatok és Kisközösségek klikk Klímabarát Hálózatok és Kisközösségek Klímabarát Hálózatok Tartalomjegyzék 3 A klímaváltozás és a helyi közösségek (KB) 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Klímabarát hálózatok (FM) Átalakuló Városok Mozgalom

Részletesebben

Közösségi részvétel a hulladékgazdálkodási döntéshozatalban

Közösségi részvétel a hulladékgazdálkodási döntéshozatalban EMLA Környezeti Management és Jog Egyesület EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására Baranyi Rita - Dollmayer Petra - Fodor Mátyás - Kiss Gabriella Ottó Krisztina - Pál Csilla - Szabó Gergely

Részletesebben

Project1 2009. 05. 13. 15:06 Page 1

Project1 2009. 05. 13. 15:06 Page 1 Project1 2009. 05. 13. 15:06 Page 1 Project1 2009. 05. 13. 15:07 Page 1 2-23_168.qxp 2009. 05. 13. 14:59 Page 3 4. Média, sajtó Egy adott ügy befolyásolásában igen fontos szerepe van a helyi, regionális

Részletesebben

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK KÉPVISELETE JELENTÉSE III. 2002.

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK KÉPVISELETE JELENTÉSE III. 2002. A JÖVŐ NEMZEDÉKEK KÉPVISELETE JELENTÉSE III. 2002. A Jövő Nemzedékek Képviseletének első és második jelentése letölthető a Védegylet honlapjáról, a http://www.vedegylet.hu címről, valamint nyomtatott formában

Részletesebben

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében (beszámoló jelentés) Készítette: M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám Régi-új elnök Ismét Bodnár Pál lett a Vállalkozók Országos Szövetségének Heves Megyei Szervezetének

Részletesebben

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Háttéranyag 2010. február 09. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Települési környezetminőség... 3 II. Hulladékgazdálkodás...

Részletesebben

ÖSSZEGZÉS TARTALOM POLGÁRMESTERI ÖSSZEFOGLALÓ... 2. BEVEZETÉS... 3 Összetett problémák, reális veszélyek... 3

ÖSSZEGZÉS TARTALOM POLGÁRMESTERI ÖSSZEFOGLALÓ... 2. BEVEZETÉS... 3 Összetett problémák, reális veszélyek... 3 ÖSSZEGZÉS 28 1 TARTALOM POLGÁRMESTERI ÖSSZEFOGLALÓ............................................ 2 BEVEZETÉS................................................................................ 3 Összetett problémák,

Részletesebben

energiatrend Merre halad tovább az uniós energiapolitika? Nemzetközi árhelyzet, kilátások, hogyan hat mindez az itthoni helyzetre

energiatrend Merre halad tovább az uniós energiapolitika? Nemzetközi árhelyzet, kilátások, hogyan hat mindez az itthoni helyzetre energiatrend Hírek az energia világából az üzleti ügyfelei számára 2014. ősz M A G A Z I N Merre halad tovább az uniós energiapolitika? Nemzetközi árhelyzet, kilátások, hogyan hat mindez az itthoni helyzetre

Részletesebben

ENERGIA HÍRLEVÉL. Energetikai törvényt nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. T a r t a l o m

ENERGIA HÍRLEVÉL. Energetikai törvényt nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. T a r t a l o m ENERGIA HÍRLEVÉL Az Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. havi kiadványa IV.évf. 11. szám, 2012. november Energetikai törvényt nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium A kormány

Részletesebben

2014. március 5. évfolyam 3. szám

2014. március 5. évfolyam 3. szám 2014. március 5. évfolyam 3. szám Ez történt Rekultiváció eltűnik a szemét Kilencven százalékban már befejeződött az egri hulladéklerakó rekultivációja. A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás

Részletesebben

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A projekt keretében megvalósult

Részletesebben

Északkelet-Magyarország geotermikus energiáinak feltárási lehetősége. Hibridkollektor azaz napkollektor és napelem egyben

Északkelet-Magyarország geotermikus energiáinak feltárási lehetősége. Hibridkollektor azaz napkollektor és napelem egyben A tartalomból: Északkelet-Magyarország geotermikus energiáinak feltárási lehetősége Hibridkollektor azaz napkollektor és napelem egyben Víz és élelem a jövő két globális kihívása Pitvaros Község pályázatáról

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. A nemzeti stratégia hiánya A MUNK A ADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZ ÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK L APJA TARTALOM

MAGYAR GYÁRIPAR. A nemzeti stratégia hiánya A MUNK A ADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZ ÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK L APJA TARTALOM BRÜSSZELI HÍRADÓVAL XLVII. ÉVFOLYAM 2007. 2. SZÁM MAGYAR GYÁRIPAR A MUNK A ADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZ ÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK L APJA A nemzeti stratégia hiánya TARTALOM KÖSZÖNTŐ: Nemzeti stratégia nélkül nincs

Részletesebben

Sikeresek az EU-s pályázataink!

Sikeresek az EU-s pályázataink! XVIII. évf. 8. szám 2009. március 4. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Két pályázat, csaknem 1 milliárd forint Sikeresek az EU-s pályázataink! Az elmúlt hetekben

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Molnár Sándor polgármester Szabó Gézáné alpolgármester Berke Lóránd képviselő Csicsó László képviselő Karakas Anikó képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Molnár Sándor polgármester Szabó Gézáné alpolgármester Berke Lóránd képviselő Csicsó László képviselő Karakas Anikó képviselő Ikt.sz.:I/128-29/2013/1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-én tartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza nagytanácskozó terme Jelenlévő

Részletesebben

TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA

TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA SZEKSZÁRD: A KLÍMABARÁT TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA Szekszárd, 2010. november Összeállította: Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány (Tel.: 74/414-217, E-mail: info@zoldtars.hu, www.zoldtars.hu)

Részletesebben

Általános összefoglaló a Nulla Hulladékról 2008

Általános összefoglaló a Nulla Hulladékról 2008 Általános összefoglaló a Nulla Hulladékról 2008 (A GAIA anyagai alapján fordította és szerkesztette a HuMuSz) Tartalom: Nulla Hulladék meghatározása A Nulla Hulladék előnyei A jelenlegi rendszer és Nulla

Részletesebben

A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL ESZTERGOM TÉRSÉGÉRE

A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL ESZTERGOM TÉRSÉGÉRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Újabb diplomás tagozat Logisztika-szállítmányozás szakirány A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS

Részletesebben

Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat?

Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Milliárdok a fenntarthatóságért? Második jelentés Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Milliárdok a fenntarthatóságért? Második jelentés

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA

A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK nappali tagozat public relations szakirány A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA Készítette: Nagy Andrea Budapest,

Részletesebben

50 éves a Zalavíz Zrt.

50 éves a Zalavíz Zrt. Megjelenik 3.500 példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA L XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 50 éves a Zalavíz Zrt. Beszélgetés dr. Burján Richárd elnök.vezérigazgatóval A térség legnagyobb önkormányzati

Részletesebben

Dr. Garai István: a LEADER telitalálat volt

Dr. Garai István: a LEADER telitalálat volt A Kiskunok Vidékéért Egyesület hivatalos lapja II. évfolyam 1. szám Balotaszállás, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Fülöpjakab, Gátér, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kelebia, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas,

Részletesebben

Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. január 28-án tartott közmeghallgatásról.

Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. január 28-án tartott közmeghallgatásról. BANA ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Bana, Jókai Mór utca 18. Ikt.sz.: 311/1/2011. K Ö Z M E G H A L L G A T Á S J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

XXXII. évfolyam, 4. szám 2009. április. Vezérigazgató úr! Gratulálok a kinevezésedhez,

XXXII. évfolyam, 4. szám 2009. április. Vezérigazgató úr! Gratulálok a kinevezésedhez, XXXII. évfolyam, 4. szám 2009. április Zöld út Paks-2 létesítésének elõkészítõ tevékenységéhez A paksi atomerõmû bõvítésére vonatkozó parlamenti határozatot az energetikáért felelõs miniszter, Molnár Csaba

Részletesebben