Adattárház és üzleti intelligencia rendszerek menedzselése a BI kompetencia központ működése a gyakorlatban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adattárház és üzleti intelligencia rendszerek menedzselése a BI kompetencia központ működése a gyakorlatban"

Átírás

1 Adattárház és üzleti intelligencia rendszerek menedzselése a BI kompetencia központ működése a gyakorlatban Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 2 Piaci trendek... 4 BICC szervezeti felépítése, üzleti és IT oldalhoz való viszonya... 4 BICC finanszírozási formája... 5 BICC tagok száma... 6 BICC tagjai mely szervezeti egységekből jönnek... 6 BICC főbb szerepkörei... 7 Mellékletek... 9 Példaként bemutatott cégek főbb adatai... 9 BICC szerepkör ajánlások How Companies Are Implementing Business Intelligence Competency Centers (BICCs) kutatás részletes eredményei

2 Vezetői összefoglaló Az elmúlt évtizedben az IT fejlődésnek köszönhetően a vállalatok napjainkban számos üzleti rendszert használnak. Ezen rendszerekben található adatok kinyerése, és üzleti értékké való váltása a széles körű BI alkalmazásoknak köszönhetően megoldott, de a BI tevékenység hatékonyságát számos tényező hátráltatja. Ilyenek problémák lehetnek többet között: a koordinálatlan és többszörös BI projektek, az üzleti adatok megfelelő ismeretének hiánya, a hiányzó folyamatszabályozások, üzleti szabályok, vállalati BI standardok és best practice-k, a nem megfelelő adatminőség, a hiányos felhasználói támogatás és oktatás vagy az IT és az üzleti csoportok közötti található jelentős szakadék. Ezek a tényezők szükségessé tették egy olyan szervezeti egység létrehozását, mely az egész szervezet adattárház és üzleti intelligencia tevékenységét kontrollálni tudja. Ezen kompetencia központ felállítása a vállalatot képessé teszi arra, hogy a felsővezetés által támogatott, az üzleti oldal igényeinek megfelelő üzleti intelligencia stratégia mentén szervezze tevékenységet; kontrollált, szabályozott, egységesített módon menjen végbe minden DW és BI fejlesztés, bevezetés és üzemeltetés; gazdagítsa a meglévő DW és BI megoldások számát; biztosítsa a hatékony működéshez szükséges adatminőséget és üzleti adattartalmat; közelítse egymáshoz az informatikai és üzleti oldal képviselőit; széles körben kialakítsa a szervezeten belül az üzleti intelligencia kultúrát, és növelje ezen eszközök használatát. A kompetencia központok felépítésüket tekintve hibrid módon tudnak a leghatékonyabb módon működni, közel azonos arányban merítve tagokat az üzleti és az informatikai oldalról. Az 2-10 fős központi állandó mag mellett virtuális tagként az aktuálisan érintett funkcionális egységek vezetői, tagjai kapcsolódnak be a központ munkájába. Az állandó tagok által betöltött szükséges szerepkörökre egyértelmű, minden szervezet számára jól használható metodológia nincs, azonban számos ajánlás segíti ezen szerepkörök kialakítását. Az ajánlott, teljes körűen lefedett szerepkörök a következők: a kompetencia központ vezető (adattárház és üzleti intelligencia programigazgató); az adatgazdák (adattartalom ismerői, adatminőséget biztosítók); az üzleti szakértők (üzleti igényeket informatika nyelvére lefordítók) és a felhasználói szoftverek szakértői (riport készítők, adatbányász, supportot biztosítók). A vizsgált hazai pénzintézetek üzleti intelligencia tevékenységei vegyes képet mutatnak. Általánosságban megfigyelhető, hogy az adattárházak továbbfejlődősének elsődleges gátja, hogy a legelőször létrehozott megoldások tipikusan egy-két funkcionális terület támogatására jöttek létre, és az idők során erre általában egységes stratégia hiányában ráépült, más területek által igényelt megoldások miatt az adattárház és az BI megoldások nehezen kezelhetők, szervezeti szempontból 2

3 nem hatékonyak. Tipikus, hogy az elsőként támogatott üzleti funkcionalitás látja el a teljes adattárház és BI felügyeletét, így olyan területekét is, amelyhez nem rendelkezik megfelelő kompetenciával. Ezen hátrányok kiküszöbölése érdekében adattárház újraszervezések zajlottak vagy zajlanak le, mely folyamatokhoz kapcsolódva felállításra kerültek az első kompetencia központok is, melyek működésében elsősorban az üzleti oldal igényei a meghatározók. Azonban csak részben megfelelnek azoknak az elvárásoknak, amiket egy kompetencia központ esetében támasztani lehet. A legfőbb problémák a következőkben keresendők: a stratégia irányok, az egyes kapcsolódó folyamatok (pl.: az új igények kezelése, üzleti felhasználási folyamatok) illetve az adattárház és BI alkalmazások tulajdonosi kérdései nem tisztázottak; egyes szükséges szerepkörök, ezáltal egyes ellátandó funkciók nincsenek lefedve a kompetencia központon belül, például a belső BI marketing és az oktatás, mely az adattárház és üzleti intelligencia használatának erősödéséhez vezethet; a kompetencia központ nem lát el megfelelő szerepet a metaadatok központi kezelésében, így nem alakul ki egységes, szervezet egészében elfogadott üzleti definíciós bázis. Jelen dokumentum áttekinti az adattárház/bi fejlődésével, működtetésével, üzleti kérdéseinek kezelésével kapcsolatos elemzői véleményeket, piaci trendeket, kitekintést ad néhány konkrét nemzetközi nagyvállalatnál bevált módszerre, megközelítésre. 3

4 Piaci trendek Az adattárház területen érzékelhető tendenciák tükrében a vállalatok számára szükségessé vált egy olyan szervezet létrehozása nevezzék azt akár üzleti intelligencia kompetencia központnak (Business Intelligence Competence Center, BICC), integrált kompetencia központnak (Integration Center of Competences) vagy kiválóság központnak (Center of Excellence, COE), amely a fentebb vázolt problémákra vállalati szintű megoldást tud nyújtani, elősegítve az egységes vállalati BI víziót, a kontrollált és érthető adatvagyont, a vállalati BI alkalmazások szélesebb körű alkalmazását, a jobb és költséghatékonyabb döntéshozatalt. Kiemelten igazak ezen megállapítások a komplex portfólióval rendelkező, több iparágban vagy szegmensben tevékenykedő, regionális vagy nemzetközi piacon jelen lévő vállalatok esetében. A vállalati BI kompetencia központ (továbbiakban: BICC) létjogosultságát jól mutatja, hogy a Gartner 1 előrejelzése szerint 2009-re a világ legnagyobb 2000 globális vállalatának és közigazgatási intézményének több mint 60% megalakítja vagy elkezdi megalakítani BICC-jét, illetve a ComputerWorld os felmérése szerint a nagyvállalatok 45%-a, míg a kisebb vállalatok 23% már megalakította vagy a közeljövőben tervezte megalakítani a BICC-t. A Cognos eleji felmérése ez utóbbi témakörben 56%-os értéket mért. A BICC létrehozására, működtetésére, tagjai, feladatai és egyéb tényezőire mind független szakértők (pl.: Inmon-Imhoff: Corporate Information Factory szemlélet, stb.), mind a BI szállítói oldal képviselői (pl.: Business Objects, Cognos, SAS, stb.) kínálnak a vállalatok számára BICC metodológiát. A következőkben röviden összefoglalásra kerülnek elsősorban ajánlások és konkrét vállalati példák mentén azon főbb BICC kérdéskörök, melyek befolyásolják ezen szervezeti egység sikeres működését. BICC szervezeti felépítése, üzleti és IT oldalhoz való viszonya Napjainkban az egyik szélesebb körben ismert és elfogadott ajánlása a BICC szervezeti egységének vonatkozásában a Bill Inmon és Claudia Inhoff féle Corporation Information Factory (CIF) elv. A szerzők szerint a BICC-nek olyan állandó, kereszt-funkcionális teamnek kell lennie, melynek vállalati szintű hatalma van a BI projektek koordinálására és támogatására, mely optimálisan megszerkesztett, működő, egész vállalatban használt BI rendszert biztosít, mely vállalat szintű BI definíciókat, üzleti szabályokat alkot meg. A BICC teamet két különálló kompetencia csoportra osztják. A Getting Data In (GDI) csoport a technikai problémákra fókuszál (adatok elérhetősége, adatintegráció, adatminőség, technikai metaadatok stb.), illetve terjeszti a speciális képességeket, folyamatokat és technológiákat a BI és DW területen. A Getting Information Out (GIO) csoport szerepe, hogy hidat képezzen az üzleti közösség és az IT fejlesztők között, az üzleti oldal új adatszükségleteit kezelje és egyeztesse a GDI központtal, kezelje az üzleti metaadatokat, illetve szakértelmet halmozzon fel és biztosítson az üzleti felhasználók számára. 1 Lásd: Gartner: "BI Competency Centers: From 'Should We?' to 'How Should We?'", February Lásd: How Companies Are Implementing Business Intelligence Competency Centers (BICCs), ComputerWorld, April Lásd: Mediaplanet Business Intelligence Supplement A rose by any other name, 26 March

5 Az egyes funkciók és feladatok alapján a GDI csoport tagok elsősorban az IT terület képviselőiből, míg a GIO csoport tagok az üzleti oldal képviselőiből és a főbb vállalati rendszerek felelőseiből kerülnek ki. A BICC két fajta szerepet tölthet be a vállalaton belül. Az egyik megközelítés szerint teljesen a kezében tarthatja az össze BI alkalmazással és projekttel kapcsolatos tevékenységeket, ekkor a tevékenységei kiterjednek olyan területekre mint a program- és projektmenedzsment, a technológia kiválasztás, az adatminőség kezelése, a BI szolgáltatások biztosítása, az üzleti igények összegyűjtése illetve a fenntartás és továbbfejlesztés koordinálása. A másik szerint csak magas szintű tanácsadói és felügyelői szerepet tölt be a szervezeti BI törekvések fellett, ekkor projekt terv sablonokat készít és standardokat állít fel (nomenklatúra, adatmodellek, ETL), speciális tudások és képességek területén supportot biztosít, illetve a program és adat minőség koordinációt lát el. A magas szintű tanácsadói és felügyelői szerep esetében a vállalati BI szervezet az alábbi ábra szerint épül fel. A BICC szerepe ebben a esetben a standardok és folyamatok meghatározásával illetve a BI eszközökön, metaadat alapelveken, metodológiákon és oktatási tevékenységeken keresztül magas szinten kontrollálja az IT szervezetet és az üzleti oldalt a BI területeken. Az IT szervezet fő feladata az üzleti oldal igényeit kielégítő BI alkalmazások implementálása, technikai támogatása, üzemelteltése és folyamatos felülvizsgálata a BICC elvek alapján. Így üzleti szempontok által kialakított BI infrastruktúra illetve a BICC elvek képessé teszik az üzleti oldal szereplőit, hogy a vállalati stratégiát és az üzleti irányelveket támogató, széles körben használt, önkiszolgáláson alapuló analitikai és riport szolgáltatásokat vegyenek igénybe. BICC finanszírozási formája Az BICC egységek finanszírozásával kapcsolatban két fő megoldás kínálkozik, ezt támasztják alá a felmérések és a vállalati esetek is. Az egyik esetben a BICC vállalati cost centerként működik, azaz a vállalati költségvetésből meghatározott résszel rendelkezik, és a vállalat egészét egységesen kiszolgálja. A ComputerWorld felmérése szerint ezt a lehetőséget elsősorban a nagyobb vállalatok választják. 5

6 A másik esetben a BICC a nyújtott szolgáltatások ellenértékét a funkcionális egységek számára belső elszámolási rendszeren keresztül kiszámlázza. Ezt a formát a ComputerWorld felmérés szerint elsősorban a kisebb szervezetek részesítik előnyben. A két módszer közötti választás minden esetben függ a vállalati szemlélettől illetve a belső elszámolási rendszer meglététől. BICC tagok száma A BICC tagok számát jelentősen befolyásolja az üzleti egységek száma, a szervezeti működés fókusza, a vállalati működés kiterjedtsége, a használt informatikai rendszerek és BI alkalmazások száma és heterogenitása vagy a felhasználók száma. Ezen tényezők mind a technológiai, mind az üzleti oldal részvetőinek számát, és ezáltal azok megoszlását is befolyásolják. A ComputerWorld felmérése szerint a BICC létszámát tekintve jellemzőek az 5 fő alatti illetve az 5-10 fő közötti megoldások. Azonban a nagyobb, globális vállalatok esetében sok esetben megfigyelhető a 20 fő fölötti létszám is. A létszám ezen felül döntően függ a BICC hatáskörétől és befolyásától, hiszen a világpiacon tevékenykedő France Telekom esetében mindössze 4 tagja van a szervezetnek, igaz ők csak magas szinten nyújtanak támogatást a vállalati BI folyamatokhoz. A vállalati működésből adódó különbségekre jó példa többek között a Nedbank esete, ahol a 12 fős üzleti és IT (3 fő erős hardver és szoftver tudással) szakemberekből álló BICC az ügyfélközpontúság miatt 4-5 fővel egészül ki marketing és CRM oldalról. Míg a CSI-Piemonte esetében átlag feletti a BICC tagok száma, hiszen az 74 főt foglalkoztat. Ennek oka elsősorban az üzleti oldalon keresendő, hiszen a magas konzorciumi tagszám miatt heterogén szolgáltatásokat kell nyújtania a szervezetnek. BICC tagjai mely szervezeti egységekből jönnek Többek között a Gartner (lásd az ábrát) és a független szakértők ajánlásait illetve az egyes vállalati példákat figyelembe véve egyértelműen látszik, hogy a BICC tagjainak rendelkezni kell üzleti, analitikai és IT kompetenciákkal is a megfelelő eredmények eléréséhez. A BICC tagok összetételével kapcsolatban a vállalati példák jól mutatják, hogy alapvetően az üzleti és az technológiai oldal közel azonos arányban képviseli magát a BICC magját figyelembe véve (lásd például a Mutual&Federal, a Nedbank vagy a Liberty Mutual Group esetét). 6

7 A BICC összetételét ezen felül az egyes szervezetek működési területei befolyásolják. A kritikus fontosságú üzleti területek főbb képviselői is részt kell hogy vegyenek a BICC munkájában, hiszen a BI alkalmazások támogatása ezen területeken döntő fontosságú. A Nedbank estében például az üzletkapcsolatok fontossága miatt a CRM és marketing oldal képviselői 4-5 fővel vannak jelen, míg a CSI-Piemonte esetében a szerteágazó ügyféligények miatt jelentős a létszámtöbblet. BICC főbb szerepkörei Az egyes ajánlásokat, elemezéseket és vállalati eseteket figyelembe véve a következő szerepkörök fordulhatnak elő a kompetencia központban, függően attól, hogy mire terjed ki a hatásköre a szervezetnek. A ténylegesen működő BICC ennél általában kevesebb szerepkörrel rendelkezik, bizonyos tevékenységek összevonhatóak. BI program menedzser BICC vezető Koordinálja a tevékenységeket BI stratégiák és célok meghatározása, nyomon követése összhangban a cég stratégiájával Projekt iroda BI-al kapcsolatos projektek esetén BI újdonságok nyomon követése BI információ megosztás szervezeten belül Szállító szerződés menedzsment Licenc, szoftver elosztás, szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdések kezelése Számlázás Beszállító menedzsment Üzleti tanácsadó Üzleti szabályok ismerete Adatok felhasználhatósága Üzleti igények megértése és megvalósításának támogatása Felhasználóknak üzleti adattartalom kérdésben segít Riportkészítő Ad-hoc riportigények gyors megvalósítása Üzleti igényeknek megfelelő rendszeres riportok készítése és publikálása Portál menedzselés Adatgazda Metaadatok (technikai és üzleti) egyeztetése, karbantartása Adatsztenderdek felállítása Adatminőségért felelős Adattárház tanácsadó (architect) Adattárház tervezés, adatmodellezés az üzleti igényeknek megfelelően 7

8 Adattárház menedzsment ETL folyamtok Adattárolás kezelése Adattesztelés Adatintegráció Adattárház menedzsment Elemzés, adatbányász Statisztikai és adatbányászati eszközök mély ismerete Üzleti oldal elemzési igényeinek megfelelő statisztikai és adatbányászati elemzéseket elvégzi Proaktív módon kutatásokat végez: modellek javítása, összefüggések feltárása Oktatás Koordinálja a üzleti intelligenciához és az adattárhozz kapcsolódó tréningeket, igényeket és oktatókat, tananyagfejlesztést Tanfolyamot tart végfelhasználóknak Infrastruktúra tanácsadó Hardver és infrastruktúra menedzselés, fejlesztés Adatbiztonság, mentések, visszaállítások, katasztrófa menedzsment Adattárház és BI környezet biztosítása, installálás Végfelhasználói támogatás Helpdesk (BI terület), felhasználói kérdések, kérések, problémák kezelése Technikai támogatás 2. szintű, a helpdesk után, kifejezetten BI kérdésekben Probléma elemzése, megoldás keresés, megoldás visszajuttatás 8

9 Mellékletek Példaként bemutatott cégek főbb adatai CSI-Piemonte Az 1977-ben alapított CSI-Piemonte a közigazgatás területen az egyik legnagyobb ICT operátora Olaszországban, hat területi irodával (Torinói központtal) és 64 konzorciumi taggal rendelkezik, munkatársainak száma több mint 1200 fő. Éves bevétele 177 millió EUR, eszközállománya 195 millió EUR volt. A 2003-ban a szervezetben használt SAS technológiák jelentős növekedése miatt döntött egy belső BI kontroll szervezet megalakításáról. A BICC fő céljai a belső illetve a külső felhasználók felé a help desk rendszeren keresztül a BI területtel kapcsolatos információk, támogatás nyújtása, a SAS eszközök fenntartásának biztosítása illetve megfelelő tanácsadó és support biztosítása. Az elmúlt évek folyamán hivatalos SAS partner és tanácsadó lett BICC terülten, így a SAS európai közigazgatási projektjeiben konzultációs tevékenységet is folytat. France Telecom A legnagyobb franciaországi ICT szolgáltató 2001-ben 91 millió fogyasztóval bírt, a világ 220 országából vagy tartományából. A vállalatnak több mint alkalmazottja van, akik közel munkaállomást használnak. A cégcsoport a hagyományos vezetékes telefon piac mellett érdekelt a mobiltelefóniában (Orange), az internet szolgáltatásban (Wanadoo) és a távközlési berendezések (Equant) piacán is. A cégcsoport üzleti informatikai alkalmazások területén a következőket használja: Business Objects (BI), Oracle Application (pénzügyek), PeopleSoft CRM és Genesys (CRM), PeopleSoft HR (HR), WebMethod (EAI), Documentum (dokumentum menedzsment). Az egységes BI szemlélet érdekében munkaállomásra vásárolt Business Objects licencet. Pénzügyi eredmények tekintetében 2007-ben 52,96 milliárd EUR bevételt könyvelt el, míg teljes eszközértéke 101 milliárd EUR volt. Liberty Mutual Group Az amerikai székhelyű diverzifikált működési területű nemzetközi biztosító vállalat 2006-ban 23,5 milliárd USD bevételt könyvelt el (85,5 milliárd USD eszközállomány mellett), a 100-as Fortune lista 95. helyezettje. Világszinten több mint 900 irodával rendelkeznek, feletti alkalmazotti létszámmal. Mutual&Federal A Mutual&Federal Dél-Afrikai Köztársaság piacvezető biztosítási vállalata több mint 2000 munkavállalóval, akik közül kb. 700 BI felhasználó. A KPMG és a SAS által 2004 végén vázolt BICC megoldást kezdte el bevezetni, a teljes bevezetés közel 3 évig tartott. A BICC létrehozásával a vállalat céljai között szerepelt a vállalati adatok egy igaz forrásának megvalósítása, a BI használat vállalaton belüli használatának elterjesztése, és BI folyamatok vállalati stratégiához való igazítása. 9

10 Nedbank A Nedbank a Dél-Afrikai Köztársaság a négy legnagyobb lakossági bankjának egyik ban a banki rendszerek 80 TB adatmennyiséget kezeltek, 72 adatpiacot tartottak fenn, és felhasználóval bírtak. A beszállítói oldalon SAS, Microsoft, Aprimo és MapInfo alkalmazások is találhatók. A bank 2006 végére hozta létre BICC egységét a szervezeten belül egységes BI kezelésének, a szervezeti bevezetésnek, az oktatásnak és a szervezeti tudásadásnak a támogatására. Piaci értékét 2006 májusában 46,5 milliárd randra (közel 5 milliárd EUR) becsülték. 10

11 BICC szerepkör ajánlások SAS BICC megközelítés 4 A SAS BICC megközelítése 9 fő szerepkört különít el, amelyek létrehozását javasolja egy BICC egységen belül. Ezen szerepkörök és főbb feladataik az alábbi táblázatban kerültek röviden összefoglalásra. Szerepkör megnevezése Kompetencia központ vezető (BICC manager) Üzleti elemző (Business analyst) Adat steward (Data Steward) Projektmenedzser (Project manager) Technikai konzulens (Technical consultant) Alkalmazás tervező / fejlesztő (Application designer/developer) Adattárház tanácsadó (Warehouse consultant) BI specialista (BI specialist) Tréning tanácsadó (Training consultant) Ellátandó feladatok - BI értékek terjesztése a szervezeten belül - BI projektek igazítása az üzleti stratégiákkal - kapcsolat az IT és üzleti oldal között - beszállítók menedzselése - üzleti szabályok teljes körű megértése - adatok használatának kommunikálása - támogatás nyújtása az adat és a szükséglet igények megértéséhez - adatminőségben fellépő javításokra ajánlatok tétele - adat tulajdonosok definiálása - gondoskodás arról, hogy a BI projekt üzleti értéket teremtsen - napi szintű csapat menedzselés, koordináció - projektek státuszának jelentése - vállalati támogatáshoz és erőforrásokhoz való hozzáférés - a BI környezethez megfelelő technológiai támogatás nyújtása - tanácsok a projekt teameknek biztonság és összekapcsolhatóság témakörében - teljes technikai környezet megértése - BI programok és alkalmazások tervezése, fejlesztése és tesztelése - adatmodellek és tervek készítése az üzleti igények alapján - modellek és riportok megértése - üzleti tudás az analitikai és statisztikai modellek értelmezéséhez és alkalmazásához - BI megoldások fejlesztésének segítése - felhasználók emelt szintű kéréséinek támogatása - periodikus jelleggel képzések tartása - az üzleti felhasználók képességinek figyelembe vételével tréningek megtervezése és kidolgozása 4 Gloria J. Miller [edited by]: The Business Intelligence Competency Center: A SAS Approach; SAS Press 11

12 PA Consulting Group megközelítés 5 A PA Consulting Group megközelítése 9 fő funkciót határoz meg, amelyeknek a lefedése véleménye szerint szükséges egy BICC egységen belül. Ezen funkciók és főbb területeik az alábbi táblázatban kerültek röviden összefoglalásra. Funkciók megnevezése Ellátandó területek BI stratégia - BI használat vállalaton belüli elterjesztése - BI összehangolása az üzleti célokkal és stratégiákkal Teljesítmény menedzsment - üzleti teljesítmény mérés menedzselése Fejlett elemzés, analitika Adat bevitel Adat menedzsment BI megoldások Support Oktatás Beszállító menedzsment - adatmodellezés - előrejelzések - adatbányászat - adatintegráció tervezése, végrehajtása - adatok tesztelése - adattárház menedzsment - adat standardok felállítása - adatminőség biztosítása - adatgazdai szerepek ellátása - gyors bevezetés és fejlesztés - BI alkalmazások - riport eszközök - portál - felhasználói helpdesk - külső beszállítói termék helpdesk - felhasználói oktatás - coaching - BI képesítések szerepe - beszállítói licencek kezelése - SLA megállapodások menedzsmentje 5 12

13 Jeroen Leverman féle megközelítés 6 Jeroen Leverman BI tanácsadó, elsősorban Cognos eszközök területe megközelítése 10 fő funkciót határoz meg, amelyeknek a lefedése véleménye szerint szükséges egy BICC egységen belül. Ezen funkciók és főbb területeik az alábbi táblázatban kerültek röviden összefoglalásra. Funkciók megnevezése Szervezet Projekt tervezés Adatgazda Fejlesztés Oktatás Support Licence menedzsment Ellátandó területek - BI és BICC stratégia megalkotása - BI roadmap - BI felelősségi körök meghatározása - BI kommunikációs tervek - BI projekt metodológia meghatározása - BI projekt roadmap - metaadat menedzsment - metaadat eljárások és folyamatok - BI fejlesztési standardok - BI bevezetési folyamatok - fejlesztési best practice-k - oktatási tervek és segédanyagok - technikai és végfelhasználói oktatás - helpdesk folyamatok és eljárások - beszállítói licenc menedzsment Infrastruktúra - jelenlegi és jövőbeli HW/SW biztosítása - mentési és visszaállítás tervek, folyamatok Tanácsadás és konzultáció - tanácsadási folyamatok - kommunikációs tervek Üzleti analitika - üzleti célokhoz és stratégiához szükséges analitikai lehetőségek biztosítása 6 13

14 How Companies Are Implementing Business Intelligence Competency Centers (BICCs) kutatás részletes eredményei 7 A felmérésben részt vevők megoszlása A BI standardok, szabályok a szervezetben 7 A grafikonok a How Companies Are Implementing Business Intelligence Competency Centers (BICCs), ComputerWorld, April 2006 jelentésből származnak. 14

15 A BICC egység megléte vagy létrehozásának szándékai A BICC előnyei, hasznai, céljai 15

16 A BICC egység finanszírozása A BICC szervezetben elfoglalt helye A BICC létszáma 16

17 Üzleti alkalmazások és az azokat támogató kompetencia központok 17

DW/BI rendszerek kialakítása bevezetői szemszögből. Gollnhofer Gábor - Meta Consulting Kft.

DW/BI rendszerek kialakítása bevezetői szemszögből. Gollnhofer Gábor - Meta Consulting Kft. DW/BI rendszerek kialakítása bevezetői szemszögből Gollnhofer Gábor - Meta Consulting Kft. Bemutatkozás Meta Consulting Kft. BI, DW és CRM rendszerek tervezése és kialakítása rendszerintegráció, egyedi

Részletesebben

Rendszerbevezetés Saját tulajdonú HW/SW komponensek Rendszerintegráció

Rendszerbevezetés Saját tulajdonú HW/SW komponensek Rendszerintegráció Költséghatékony IT üzleti modellek Tóth Zoltán üzlettámogatási igazgató Három út Üzleti folyamatok tervezésének lehetséges irányai Rendszerbevezetés Saját tulajdonú HW/SW komponensek Rendszerintegráció

Részletesebben

Self Service szekció. XXVIII. Budapesti Menedzsment és Controlling Fórum. Havas Levente. Budapest, május 26. IFUA Horváth & Partners

Self Service szekció. XXVIII. Budapesti Menedzsment és Controlling Fórum. Havas Levente. Budapest, május 26. IFUA Horváth & Partners Self Service szekció XXVIII. Budapesti Menedzsment és Controlling Fórum Havas Levente Budapest, 2016. május 26. Self Service szekció XXVIII. Budapesti Menedzsment és Controlling Fórum Havas Levente Budapest,

Részletesebben

Teljeskörű BI megoldás a gyakorlatban IBM eszközök használatával, Magyarországon

Teljeskörű BI megoldás a gyakorlatban IBM eszközök használatával, Magyarországon Teljeskörű BI megoldás a gyakorlatban IBM eszközök használatával, Magyarországon esettanulmány csokor, mely megpróbálja összefoglalni az elmúlt 10 év tapasztalatait,tanulságait és bemutat egy élő, hazai

Részletesebben

Iparágak. Integrált vállalatirányítás. Ügyfélkapcsolat-kezelés. Jelentéskészítés. Üzleti intelligencia. Döntéstámogatás. Üzleti folyamatmenedzsment

Iparágak. Integrált vállalatirányítás. Ügyfélkapcsolat-kezelés. Jelentéskészítés. Üzleti intelligencia. Döntéstámogatás. Üzleti folyamatmenedzsment Ügyfélkapcsolat-kezelés Integrált vállalatirányítás Iparágak Üzleti intelligencia Üzleti folyamatmenedzsment Rendszerfejlesztés Logisztika és disztribúció Rendszerintegráció Üzleti tanácsadás, oktatás

Részletesebben

Üzletmenet-folytonosság és katasztrófa helyzet kezelés (Honnan indultunk, miért változtunk, hova tartunk?)

Üzletmenet-folytonosság és katasztrófa helyzet kezelés (Honnan indultunk, miért változtunk, hova tartunk?) Üzletmenet-folytonosság és katasztrófa helyzet kezelés (Honnan indultunk, miért változtunk, hova tartunk?) Év indító IT szakmai nap - PSZÁF Budapest, 2007.01.18 Honnan indultunk? - Architektúra EBH IT

Részletesebben

TRL Hungary Kft. Cégismertető. TRL Hungary Kft. www.trl.hu

TRL Hungary Kft. Cégismertető. TRL Hungary Kft. www.trl.hu Cégismertető www.trl.hu Cégismertető A 2000. óta Magyarország, Szlovénia, Horvátország, Finnország és a balti államok regionális Maconomy disztribútora. A ezenkívül Európától Ázsiáig számos nemzetközi

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

Tartalom. Jó hogy jön Jucika, maga biztosan emlékszik még, hányadik oldalon van a Leszállás ködben.

Tartalom. Jó hogy jön Jucika, maga biztosan emlékszik még, hányadik oldalon van a Leszállás ködben. Tartalom Jó hogy jön Jucika, maga biztosan emlékszik még, hányadik oldalon van a Leszállás ködben. Előszó 1. Az adatbányászatról általában 19 1.1. Miért adatbányászat? 21 1.2. Technológia a rejtett információk

Részletesebben

Projektmenedzsment státusz autóipari beszállító cégeknél tréning tapasztalatok alapján herczeg.ivan@pmakademia.hu mobil: +36-20-485-02-80

Projektmenedzsment státusz autóipari beszállító cégeknél tréning tapasztalatok alapján herczeg.ivan@pmakademia.hu mobil: +36-20-485-02-80 Projektmenedzsment státusz autóipari beszállító cégeknél tréning tapasztalatok alapján herczeg.ivan@pmakademia.hu mobil: +36-20-485-02-80 Herczeg Iván Mesteroktató Semmelweis Egyetem. Szervező mérnök First

Részletesebben

Ügyfélkapcsolat menedzsment rendszerek nyílt forráskódú szoftverekkel. Herdon Miklós, Kaderják Gyula, Simon András

Ügyfélkapcsolat menedzsment rendszerek nyílt forráskódú szoftverekkel. Herdon Miklós, Kaderják Gyula, Simon András Ügyfélkapcsolat menedzsment rendszerek nyílt forráskódú szoftverekkel Herdon Miklós, Kaderják Gyula, Simon András Mi a CRM? A Customer Relationship Management, vagyis az ügyfélkapcsolat-menedzsment kifejezés

Részletesebben

Változások előtt hol áll a banki (adat)elemzés? Nándorfi György

Változások előtt hol áll a banki (adat)elemzés? Nándorfi György Változások előtt hol áll a banki (adat)elemzés? Nándorfi György Budapest Bank 1987-ben jött létre az egyik legelső hazai kereskedelmi bankként A 8 hazai nagybank egyike Tulajdonosi háttér: 1995-től 2015-ig

Részletesebben

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr Smarter cities okos városok Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Részletesebben

TOGAF elemei a gyakorlatban

TOGAF elemei a gyakorlatban TOGAF elemei a gyakorlatban Vinczellér Gábor 2009.06.0406 04 8 éves szakmai tapasztalat Bemutatkozás IT Support, Programozó, jelenleg Projektvezető, Termékfejlesztési Üzletág Vezető Tanácsadási és Szoftverfejlesztési

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

ITIL alapú folyamat optimalizációs tapasztalatok

ITIL alapú folyamat optimalizációs tapasztalatok ITIL alapú folyamat optimalizációs tapasztalatok Berky Szabolcs vezető tanácsadó szabolcs.berky@stratis.hu A Stratisról dióhéjban 1998 2008: 10 éve vagyunk a tanácsadási piacon Független, tisztán magyar

Részletesebben

DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt

DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt Követelmény felmérés DW séma tervezése Betöltési modul tervezése Fizikai DW tervezése OLAP felület tervezése Hardver kiépítése Implementáció Tesztelés, bevezetés

Részletesebben

(5. számú módosítás) MFB Zrt évi Közbeszerzési Terv. Uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzés

(5. számú módosítás) MFB Zrt évi Közbeszerzési Terv. Uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzés Sorszám MFB Zrt. 2016. évi Közbeszerzési Terv Uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzés 1. 2. Tárgy MFB részére Szervezetfejlesztés - MFB Szolgáltató Központok és Kompetencia Központok implementáció

Részletesebben

A Magyar Posta Zrt Hyper-V infrastruktúrája. Bene Zsolt Infrastruktúra fejlesztő rendszermérnök Magyar Posta ZRT

A Magyar Posta Zrt Hyper-V infrastruktúrája. Bene Zsolt Infrastruktúra fejlesztő rendszermérnök Magyar Posta ZRT A Magyar Posta Zrt Hyper-V infrastruktúrája Bene Zsolt Infrastruktúra fejlesztő rendszermérnök Magyar Posta ZRT 1.oldal Bevezetés: A Magyar Posta több mint 1300 kistelepülés postahivatalának működtetését

Részletesebben

Beszállítók integrálása és szolgáltatások optimalizálása ITIL szemüvegen keresztül

Beszállítók integrálása és szolgáltatások optimalizálása ITIL szemüvegen keresztül Beszállítók integrálása és szolgáltatások optimalizálása ITIL szemüvegen keresztül Tamásy Dániel, Delta Services Kft. Tematika Delta csoport bemutatása A Kezdet - Delta IT szervezeti működés ismertetése

Részletesebben

Sikerünk kulcsa: az információ De honnan lesz adatunk? Palaczk Péter

Sikerünk kulcsa: az információ De honnan lesz adatunk? Palaczk Péter Sikerünk kulcsa: az információ De honnan lesz adatunk? Palaczk Péter Bevezető az Oracle9i adattárházas újdonságaihoz Elemzési és vezetői információs igények 80:20 az adatgyűjtés javára! Adattárházak kínálta

Részletesebben

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító INFORMATIKAI ÉS ÜZLETI TANÁCSADÁS RENDSZERINTEGRÁCIÓ HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK RENDSZERTÁMOGATÁS OUTSOURCING VIRTUALIZÁCIÓ IP TELEFONRENDSZEREK A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító A-Net

Részletesebben

IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan

IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan Bácsi Zoltán Bedecs Szilárd Napirend Közép Európai Egyetem (CEU) bemutatása IT stratégia kialakítása Változás előtt Termék

Részletesebben

Hogyan segíthet egy tanácsadó egy költséghatékony IT kialakításában?

Hogyan segíthet egy tanácsadó egy költséghatékony IT kialakításában? Hogyan segíthet egy tanácsadó egy költséghatékony IT kialakításában? Kórász Tamás igazgató, KPMG Tanácsadó Kft. 2013.11.12. Tartalom 1. Mit vár el egy KKV-vezető az informatikától? 2. A buzzword felhő

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

Migrációs Projektek. Citibank HR Szolgáltató Központ. Bozsik Melinda Transitions Project Manager. 2013. május 16.

Migrációs Projektek. Citibank HR Szolgáltató Központ. Bozsik Melinda Transitions Project Manager. 2013. május 16. Migrációs Projektek Citibank HR Szolgáltató Központ Bozsik Melinda Transitions Project Manager 2013. május 16. Tartalom Citibank Szolgáltató Központ Általános bemutató Citibank HR Szolgáltató Központ Általános

Részletesebben

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

Kővári Attila, BI projekt

Kővári Attila, BI projekt Innovatív BI konferencia, 2011-11-22 Kővári Attila, BI projekt Az előadás bemutatja, milyen lehetőségeket és problémákat rejtenek magukban az önkiszolgáló BI rendszerek. Foglalkozik az ilyen rendszereknél

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások.

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások. CÉGBEMUTATÓ Emberközpontú üzleti megoldások. A Viapan Group tíz üzletágával Magyarország meghatározó humánerőforrás-szolgáltatója. Cégcsoportunk komplex és egyedülállóan innovatív szolgáltatás nyújt, amelynek

Részletesebben

Az ITIL egyszeruen. avagy. híd

Az ITIL egyszeruen. avagy. híd Az ITIL egyszeruen avagy híd 1 A piaci megatrend millió USD 300 Üzemeltetés (outsourcing) Üzembeállítás és támogatás 200 Alkalmazáskészítés Rendszer- és hálózatintegrálás 100 Informatikai tanácsadás és

Részletesebben

Központi szociális információs fejlesztések

Központi szociális információs fejlesztések TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt Központi szociális információs fejlesztések Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal AZ NRSZH FELADATAI A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának

Részletesebben

IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban

IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban Előadó: Rabatin József Üzleti stratégia igények Cél? IT és IT biztonsági stratégia Mit? Felmérés, Feladatok, Felelősség Minőségbiztosítás Mennyiért? Hogyan?

Részletesebben

PROVICE. üzleti és informatikai tanácsadás

PROVICE. üzleti és informatikai tanácsadás CHANGEPOINT ALKALMAZÁSA TANÁCSADÓ CÉGNÉL (PROVICE KFT. ESETPÉLDA) PROVICE Üzleti és Informatikai Tanácsadó Kft. 1027 Budapest, Kapás u. 11-15. Tel: + 36 1 488 7984 Fax: + 36 1 488 7985 E-mail: provice@provice.hu

Részletesebben

Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában

Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában Kisbej András vezető tanácsadó 2007. április 5. Projektszerű működés és a funkcionális szervezeti működés szabályozása nem egyen szilárdságú

Részletesebben

Mi a folyamat? Folyamatokkal kapcsolatos teendőink. Folyamatok azonosítása Folyamatok szabályozása Folyamatok folyamatos fejlesztése

Mi a folyamat? Folyamatokkal kapcsolatos teendőink. Folyamatok azonosítása Folyamatok szabályozása Folyamatok folyamatos fejlesztése 1 Mi a közös? Vevő Folyamatok Résztvevők (emberek) Folyamatmenedzsment Azonosított, szabályozott, ellenőrzött, mért És állandóan továbbfejlesztett folyamatok Cél: vevői elégedettség, üzleti siker 2 az

Részletesebben

Üzletmenet folytonosság menedzsment [BCM]

Üzletmenet folytonosság menedzsment [BCM] Üzletmenet folytonosság menedzsment [BCM] Üzletmenet folytonosság menedzsment Megfelelőség, kényszer? Felügyeleti előírások Belső előírások Külföldi tulajdonos előírásai Szabványok, sztenderdek, stb Tudatos

Részletesebben

Melyek az újdonságok a Microsoft Dynamics AX 2012-ben? Sasfi Imre 2012. 11. 27.

Melyek az újdonságok a Microsoft Dynamics AX 2012-ben? Sasfi Imre 2012. 11. 27. Melyek az újdonságok a Microsoft Dynamics AX 2012-ben? Sasfi Imre 2012. 11. 27. * Planned to be released in Q1 CY2012 Microsoft Dynamics AX2012 Solution Overview Ágazat specifikus megoldások Gyártás Nagykereskedelem

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

ASP 2.0. Tájékoztató PROJEKT Bevezetés tervezett határideje

ASP 2.0. Tájékoztató PROJEKT Bevezetés tervezett határideje ASP 2.0 PROJEKT Tájékoztató Bevezetés tervezett határideje 2018.01.01. Az önkormányzati feladatellátás egységességének támogatásához, valamint a költségvetési stabilitás megőrzéséhez fűződő kormányzati

Részletesebben

SOA Start.... és összeáll, ami összetett

SOA Start.... és összeáll, ami összetett Start... és összeáll, ami összetett Start szolgáltatások A egy olyan IT-stratégia, mely a teljes vállalat mûködésére hatással van. A stratégia támogatására már több eszköz ESB, BPM, Registry is rendelkezésre

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft. EUGA EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.com/hun/euga EUGA projekt háttere Lisszaboni program Az EU 2010-re a világ

Részletesebben

Önkiszolgáló BI Az üzleti proaktivítás eszköze. Budapest,

Önkiszolgáló BI Az üzleti proaktivítás eszköze. Budapest, Önkiszolgáló BI Az üzleti proaktivítás eszköze Budapest, 2016.10.27 Tartalom 1. Kihívások Való Világ 2. Hogyan segít az Önkiszolgáló BI? confidential 10/26/2016 2 Riportokkal szembeni igények alakulása

Részletesebben

ADATTÁRHÁZAK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA

ADATTÁRHÁZAK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA Örülök, hogy találkoztunk! ADATTÁRHÁZAK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA KŐVÁRI ATTILA BI PROJEKT 1. Oldal - Adattárház fórum 2014 Adattárházak minőségbiztosítása Kővári Attila BI projekt Miért éppen minőségbiztosítás?

Részletesebben

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Sajner Zsuzsanna Accenture Sztráda Gyula MAVIR ZRt. FIO 2009. szeptember 10. Tartalomjegyzék 2 Mi a Szolgáltatás Orientált Architektúra? A SOA bevezetés

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások ismertető A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások projekt A projekt célja: A GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők

Részletesebben

Vállalati folyamatok támogatása ELO-val Beszerzés management

Vállalati folyamatok támogatása ELO-val Beszerzés management Vállalati folyamatok támogatása ELO-val Beszerzés management Leitereg Miklós junior tanácsadó Budapest, 2011. október 4. A PREZENTÁCIÓ CÉLJA A prezentáció célja A beszerzési folyamat áttekintése ELO technikák

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások Transzformáció -CRM Értékesítési stratégiák I. CRM elmélete és gyakorlata II. Stratégiai elemek III. Strukturális megoldások 1 Customer Relationship Management egy filozófia Értékesítés Ügyfél Marketing

Részletesebben

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Nemzeti Workshop Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Dr. Sebők András Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. 1 Az üzleti modell célja 2 Olyan vonzó ajánlat a vevők számára - a termékek

Részletesebben

Az INSPIRE előírásai szerinti hazai téradatok szolgáltatásának, forgalmazásának megoldandó kérdései. GIS OPEN konferencia

Az INSPIRE előírásai szerinti hazai téradatok szolgáltatásának, forgalmazásának megoldandó kérdései. GIS OPEN konferencia Az INSPIRE előírásai szerinti hazai téradatok szolgáltatásának, forgalmazásának megoldandó kérdései Dr. Niklasz László GIS OPEN konferencia 2009. március 18. 1 Tartalom 1. Bevezetés, előzmények 2. Jelenlegi

Részletesebben

Projekt menedzsment és kontrolling a kormányzati szektorban

Projekt menedzsment és kontrolling a kormányzati szektorban Projekt és kontrolling a kormányzati szektorban Budavári Viktória Avander Kft. Való Attila Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség KIFÜ bemutatkozás 442 Mrd 67 db projekt 88 fő 9 év KIFÜ létszám

Részletesebben

Adattár. Adattár. Elemzések, modellezés. Adatszolgáltatás

Adattár. Adattár. Elemzések, modellezés. Adatszolgáltatás ADATTÁRALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER (AVIR) Az táralapú Vezetői Információs Rendszer (AVIR) fő célja, hogy hatékonyabbá tegye az intézmény működését, megalapozottabbá tegye a vezetői döntéseket, illetve

Részletesebben

Papp Attila. BI - mindenkinek

Papp Attila. BI - mindenkinek Papp Attila BI - mindenkinek 100% 28% 2012 A kiterjesztett BI piac alakulása BAM/CEP 0.23 Other Data 2 Warehouse 10.5 CRM Analytics 1 Data Integration, Data Quality 3 2010 57 mrd USD BI Services 30 2011

Részletesebben

Fejlesztési és beruházási projektek monitoringja

Fejlesztési és beruházási projektek monitoringja Első Önkormányzati és Befektetői projektbörze Fejlesztési és beruházási projektek monitoringja ZÁRT RENDSZERBŐL, HITELES ADATOKKAL! Budapest, 2010. 03. 31. A prezentáció célja: Bemutatni cégünk sikeres,

Részletesebben

Vállalatfejlesztési Diagnózis

Vállalatfejlesztési Diagnózis Vállalatfejlesztési Diagnózis ÚT A BELSŐ POTENCIÁL FELTÁRÁSÁHOZ Az eredmények bemutatásának tartalmi elemei Motiváció Kompetencia Eredmények A Vállalatfejlesztési Diagnózis egy olyan integrált szervezeti

Részletesebben

Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat

Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat (South-Hungarian Innovation Business Network) 6720 Szeged, Széchenyi tér 16. www.innogrant.hu (+36) 62/315-430 Versenyképességi problémák a tanácsadói piacon piaci

Részletesebben

Gazdasági informatika alapjai

Gazdasági informatika alapjai PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Gazdasági informatika alapjai

Részletesebben

Üzleti szabálykezelés

Üzleti szabálykezelés Üzleti szabálykezelés Az Alerant és a BCA üzleti szabálykezelési szolgáltatásai Darmai Gábor technológiai igazgató 2008. június 25. A Alerant Al t Zrt. Z t Az 3. Nagyvállalati fókusz (TOP50 vállalat megcélzása)

Részletesebben

Növekvő befektetés megtérülés és teljesítmény az Emelt Szintű Támogatás (ACS) eredménye

Növekvő befektetés megtérülés és teljesítmény az Emelt Szintű Támogatás (ACS) eredménye Növekvő befektetés megtérülés és teljesítmény az Emelt Szintű Támogatás (ACS) eredménye László Fodor Senior Manager Service Management Advanced Customer Support Services Program Agenda Az Oracle stratégia

Részletesebben

System Center Service Manager 2012 konferencia. Ker-Soft Kft. Dr. Vinkovits Eszter - Ügyvezető igazgató

System Center Service Manager 2012 konferencia. Ker-Soft Kft. Dr. Vinkovits Eszter - Ügyvezető igazgató System Center Service Manager 2012 konferencia Ker-Soft Kft. Dr. Vinkovits Eszter - Ügyvezető igazgató Program Ker-Soft Számítástechnikai Kft. dr. Vinkovits Eszter Kaszás Orsolya Nyikes Tamás Nagy Dániel

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása Előadó: Vörös Szabolcs szakmai vezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal TÁMOP 2.4.8-12 Projekt-végrehajtási Osztály E-mail cím: vorossz@lab.hu Telefonszám: +36 1 323

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

HATÉKONYSÁG NÖVELÉS VÁLLALATI PROJEKT IRODA (EPO) LÉTREHOZÁSÁVAL

HATÉKONYSÁG NÖVELÉS VÁLLALATI PROJEKT IRODA (EPO) LÉTREHOZÁSÁVAL HATÉKONYSÁG NÖVELÉS VÁLLALATI PROJEKT IRODA (EPO) LÉTREHOZÁSÁVAL dr. Prónay Gábor 15. Projektmenedzsment a Gazdaságban Fórum 2012. április 5. AZ ELŐADÁS CÉLJA Aki úgy gondolja, hogy rátalált a saját módszerére,

Részletesebben

2013. Október 17. PROJEKTMENEDZSMENT ÉS IT SZERVEZETEK LEGFŐBB KIHÍVÁSA. Minden jog fenntartva! PROVICE

2013. Október 17. PROJEKTMENEDZSMENT ÉS IT SZERVEZETEK LEGFŐBB KIHÍVÁSA. Minden jog fenntartva! PROVICE PROJEKTMENEDZSMENT ÉS IT SZERVEZETEK LEGFŐBB KIHÍVÁSA Minden jog fenntartva! PROVICE 2013 1 ERŐFORRÁSOK ÉS INFORMÁCIÓK MENEDZSELÉSE MEGOLDÁS: CHANGEPOINT ALL IN (ONE) Teljes körű PPM és IT governance megoldás

Részletesebben

SAP S4HANA as a Service. Török György, Gyenes István

SAP S4HANA as a Service. Török György, Gyenes István SAP S4HANA as a Service Török György, Gyenes István Mi is az S/4 HANA? Szükségem van az én vállalatomnak S/4-re? Új bevezetés Új komplex folyamatok Upgrade S/4 új lehetőségei Nincs szükségem rá de előbb

Részletesebben

HostLogic kompetencia szolgáltatások

HostLogic kompetencia szolgáltatások HostLogic kompetencia szolgáltatások Nyerõ lépéskombinációk az informatikában Kiknek ajánljuk kompetencia szolgáltatásainkat? Mindazon vállalatoknak, akik már alkalmazzák az SAP rendszereket, illetve azoknak,

Részletesebben

Palaczk Péter A marketing folyamatok adattárház alapú támogatása

Palaczk Péter A marketing folyamatok adattárház alapú támogatása Palaczk Péter A marketing folyamatok adattárház alapú támogatása A hatékony marketingtámogatás alapjai Infrastrukturális feltételek Működő vállalati adattárház Megbízható ügyféladatok Beüzemelt adatbányászati

Részletesebben

Jobb veled a világ! elearning a T-Mobile Magyarországnál. 5. elearning Fórum Fehér Csaba 2004. november 17. Tréning menedzser Számalk Irodaház

Jobb veled a világ! elearning a T-Mobile Magyarországnál. 5. elearning Fórum Fehér Csaba 2004. november 17. Tréning menedzser Számalk Irodaház Jobb veled a világ! elearning a T-Mobile Magyarországnál 5. elearning Fórum 2004. november 17. Tréning menedzser Számalk Irodaház T-Mobile Magyarország Rt. elearning a T-Mobile Magyarországnál Tartalomjegyzék

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

Konszolidáció és költségcsökkentés a gyakorlatban. Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Oracle adatbázis konszolidációja

Konszolidáció és költségcsökkentés a gyakorlatban. Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Oracle adatbázis konszolidációja Konszolidáció és költségcsökkentés a gyakorlatban Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Oracle adatbázis konszolidációja Az Xperteam Zrt. Szolgáltatásaink Oracle termékekkel kapcsolatos kiemelkedő szakismeret:

Részletesebben

Projekt siker és felelősség

Projekt siker és felelősség Projekt siker és felelősség dr. Prónay Gábor 10. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2007. április 5. AZ ELŐADÁS CÉLJA figyelem felhívás a siker kritériumok összetettségére, az elmúlt

Részletesebben

AZ EXIM NEMZETKÖZI ÜZLETFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGE. Kabai Éva Nemzetközi Akvizíció

AZ EXIM NEMZETKÖZI ÜZLETFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGE. Kabai Éva Nemzetközi Akvizíció AZ EXIM NEMZETKÖZI ÜZLETFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGE Kabai Éva Nemzetközi Akvizíció NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK INTERNATIONAL FINANCIAL

Részletesebben

ÉLET A FELHŐBEN - HATÉKONYSÁGNÖVELÉS CLOUD TECHNOLÓGIÁVAL. Baranyi Fanni Microsoft Online Szolgáltatások Értékesítési Szakértő

ÉLET A FELHŐBEN - HATÉKONYSÁGNÖVELÉS CLOUD TECHNOLÓGIÁVAL. Baranyi Fanni Microsoft Online Szolgáltatások Értékesítési Szakértő ÉLET A FELHŐBEN - HATÉKONYSÁGNÖVELÉS CLOUD TECHNOLÓGIÁVAL Baranyi Fanni Microsoft Online Szolgáltatások Értékesítési Szakértő Magunknak állítjuk elő: kapacitáshiány, vagy kapacitástöbblet Közműhálózatok:

Részletesebben

Dr. Fehér Péter Dr. Szabó Zoltán. Budapesti Corvinus Egyetem Információrendszerek tanszék

Dr. Fehér Péter Dr. Szabó Zoltán. Budapesti Corvinus Egyetem Információrendszerek tanszék Dr. Fehér Péter Dr. Szabó Zoltán Budapesti Corvinus Egyetem Információrendszerek tanszék A kutatás háttere 4. éve folyó kutatás Kérd íves felmérés Papír alapú kérd ív Online kérd ív 2012 Q2 Esettanulmányok

Részletesebben

EOQ MNB QMHC eü. specifikus tanfolyam ( 4x2 nap) (2016.október-november) EOQ QMHC tanfolyam

EOQ MNB QMHC eü. specifikus tanfolyam ( 4x2 nap) (2016.október-november) EOQ QMHC tanfolyam EOQ QMHC tanfolyam Minőségi vezetők az alapismereteket egyetemi / felsőfokú végzettség során szerzik meg és emellett legalább négy éves teljes munkaidős munkahelyi tapasztalata szükséges, melyből legalább

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Headline Verdana Bold

Headline Verdana Bold Headline Verdana Bold Üzletmenet-folytonosság és katasztrófa-elhárítás Felkészülés a ritkán bekövetkező, magas kockázatú eseményekre Szöllősi Zoltán Szenior Menedzser, 2016. október 11. Üzletmenet-folytonosságot

Részletesebben

Oracle adatkezelési megoldások helye az EA világában. Előadó: Tar Zoltán

Oracle adatkezelési megoldások helye az EA világában. Előadó: Tar Zoltán Oracle adatkezelési megoldások helye az EA világában Előadó: Tar Zoltán Témák Bemutatkozás Enterprise Architecture bemutatása Mi az az EA? TOGAF bemutatása OEAF bemutatása Oracle megoldások Oracle termékek

Részletesebben

Információbiztonság irányítása

Információbiztonság irányítása Információbiztonság irányítása Felső vezetői felelősség MKT szakosztályi előadás 2013.02.22 BGF Horváth Gergely Krisztián, CISA CISM gerhorvath@gmail.com Találós kérdés! Miért van fék az autókon? Biztonság

Részletesebben

Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat

Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat (South-Hungarian Innovation Business Network) 6720 Szeged, Széchenyi tér 16. www.ditak.eu (+36) 62/315-430 Versenyképességi problémák a tanácsadói piacon Piaci egyenlőtlenségek

Részletesebben

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor Üzleti intelligencia (Teljesítmény menedzsment) Web Scorecard & Műszerfal Excel Email riasztás Riportok Irányít Összehangol Ellenőriz Stratégia Stratégia

Részletesebben

Örökölt adattárháztól a CMDB-ig

Örökölt adattárháztól a CMDB-ig Örökölt adattárháztól a CMDB-ig Engel László, Ferrinfo Zrt. Bartók Nagy János, ICON Zrt. Ferrinfo bemutatás a Dunaferr csoport informatikai szolgáltatója 3500 felhasználó mintegy 30 üzleti partner 2 telephely

Részletesebben

BI modul a lízing üzletágban. 2007 márc. 21. Előadó: Salamon András

BI modul a lízing üzletágban. 2007 márc. 21. Előadó: Salamon András BI modul a lízing üzletágban 2007 márc. 21. Előadó: Salamon András Rövid cég- és terméktörténet Lízing fejlesztések, K+F 1996 óta Lízing éles rendszer 1999 óta Új név: AdviseSoft Kft. 2002 óta Jelenleg:

Részletesebben

ocrm rendszer bevezetése a QUAESTOR Csoportnál

ocrm rendszer bevezetése a QUAESTOR Csoportnál ocrm rendszer bevezetése a QUAESTOR Csoportnál Milyen QUAESTOR-t szeretnénk pár év múlva? József Hentesüzlete QUAESTOR Csoport Mielőtt válaszolunk, néhány elgondolkodtató kérdés: Egyikük személyesen ismeri

Részletesebben

Cloud Computing a gyakorlatban. Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE)

Cloud Computing a gyakorlatban. Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE) Cloud Computing a gyakorlatban Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE) Az el adás felépítése CLOUD ALKALMAZÁSI FELMÉRÉSEK CLOUD COMPUTING DEFINICIÓK CLOUD SZOLGÁLTATÁSI ÉS ÜZEMEL-

Részletesebben

LIBRA: a programozott fejlődés

LIBRA: a programozott fejlődés www.mve.hu LIBRA: a programozott fejlődés Előadó: Galambosné Schuszter Anna Portfoliónk Kis- és Középvállalati rendszerek: LibraCom LIBRA3S LIBRA3S Standard Nagyvállalati rendszerek: LIBRA6i LIBRA6i spec.

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

Vállalatirányítás könnyedén.

Vállalatirányítás könnyedén. Vállalatirányítás könnyedén www.eniac.hu ENIAC Computing Két évtizedes szakmai tevékenységünk és több száz vállalat átvilágítása során szerzett tapasztalataink garantálják, hogy üzleti ügyei biztos kezekben

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4.

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. Móricz Pál ügyvezető igazgató Szenzor Gazdaságmérnöki Kft. változások célja Előadás tartalma megváltozott fogalmak, filozófia mit jelentenek

Részletesebben

a 2007-2013 időszakban Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

a 2007-2013 időszakban Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 a 2007-2013 időszakban Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 tagjai Cégcsoport bővülésének állomásai: 1996 2000 2009 2010 Alapítás éve Bővülés Bővülés Bővülés Állatgyógyászati

Részletesebben

KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓS NAGYVÁLLALATI TARTALOMKEZELŐ MEGOLDÁSOK Stratis Kft. / Autonomy üzleti reggeli / 2014.10.16. Mezei Ferenc üzletág-igazgató

KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓS NAGYVÁLLALATI TARTALOMKEZELŐ MEGOLDÁSOK Stratis Kft. / Autonomy üzleti reggeli / 2014.10.16. Mezei Ferenc üzletág-igazgató KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓS NAGYVÁLLALATI TARTALOMKEZELŐ MEGOLDÁSOK Stratis Kft. / Autonomy üzleti reggeli / 2014.10.16. Mezei Ferenc üzletág-igazgató Hasonló, mégis más Ez se rossz amíg ezt ki nem próbáltad!

Részletesebben

Ügyfélkapcsolat-kezelés Microsoft alapokon a Dynafix Kft-nél

Ügyfélkapcsolat-kezelés Microsoft alapokon a Dynafix Kft-nél Ügyfélkapcsolat-kezelés Microsoft alapokon a Dynafix Kft-nél Budapest, 00.0. Jakab Ákos Sárközi Szabolcs CRM ügyfélkapcsolatok kezelése A cégről Tevékenység Microsoft szoftverek beszerzésében CRM, vállaltirányítási

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség. Maróti Péter Igazgató Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE.

Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség. Maróti Péter Igazgató Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE. Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Maróti Péter Igazgató Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE. DA-RIÜ Khe. feladatai és a DA-RIÜ projekt moduljai FELADATOK K+F és innováció fejlesztése,

Részletesebben

Bartimex Kft. Cégbemutató

Bartimex Kft. Cégbemutató Bartimex Kft. Cégbemutató A Bartimex Kft. magyar magánszemélyek tulajdonában álló, bankkártya és informatikai területen tevékenykedő, tanácsadó vállalkozás. Szakértőként elsősorban az üzleti és technológia

Részletesebben

KERESKEDELMI AJÁNLAT BUDAÖRSI VÁROSFEJLESZTŐ KFT. RÉSZÉRE KERETRENDSZERBEN KIALAKÍTOTT - PROJEKT MENEDZSMENT FUNKCIONALITÁS

KERESKEDELMI AJÁNLAT BUDAÖRSI VÁROSFEJLESZTŐ KFT. RÉSZÉRE KERETRENDSZERBEN KIALAKÍTOTT - PROJEKT MENEDZSMENT FUNKCIONALITÁS KERESKEDELMI AJÁNLAT BUDAÖRSI VÁROSFEJLESZTŐ KFT. RÉSZÉRE KERETRENDSZERBEN KIALAKÍTOTT - PROJEKT MENEDZSMENT FUNKCIONALITÁS BEVEZETÉSÉRE ÉS TÁMOGATÁSÁRA 1 TARTALOMJEGYZÉK Vezetői Összefoglaló...3 Projekt

Részletesebben