Tartalom. A pályázat rövid bemutatása A projekt számokban. Alprojektek Projektszervezet és ütemezés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. A pályázat rövid bemutatása A projekt számokban. Alprojektek Projektszervezet és ütemezés"

Átírás

1 Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP-3.A.1/B projekteredmények

2 2

3 Tartalom A projekt bemutatása A pályázat rövid bemutatása A projekt számokban Fejlesztési célterületek és feladatkörök Alprojektek Projektszervezet és ütemezés A projekteredmények bemutatása Horizontális szempontok 3

4 A pályázatról röviden -ÁROP 3.A.1 Egyfordulós pályázat az Államreform Operatív Program keretében: A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban Alapvető cél: új szervezési-működési kultúra széleskörű elterjesztése a polgármesteri, illetve körjegyzőségi hivatalokban elsősorban -a stratégiai menedzsment, -az eredményességi szemlélet, - a felügyelt intézmények felé a jó gazda hozzáállás és -a költséghatékonyság megerősítésével. Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás a projekt összes elszámolható költségének legfeljebb 90%-ára. 4

5 5

6 ÁROP 3.A.1/B PMH szervezetfejlesztés javuló szolgáltatási színvonal javuló ügyfélelégedettség növekvő produktivitás javuló menedzsment kontroll javuló munkavállalói elkötelezettség 6

7 Fejlesztési csoportok elnyert támogatás felhasználási területei a Támogatási Szerződésben rögzített részterületenként A döntési mechanizmus korszerűsítése A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása A partnerség erősítése 9 altéma 2 altéma 1 altéma 7

8 Feladatkörök I. A DÖNTÉSI MECHANIZMUS KORSZERŰSÍTÉSE Általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése érdekében A hivatal szervezetének átalakítása az ügyintézési idő csökkentése, vagy más, az ügyintézés eredményességét segítő mutató javítása érdekében Ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása Rendeletalkotási és/vagy egyéb szabályozási folyamatok egyszerűsítése, átalakítása A hivatal belső szervezeti egységei közötti együttműködés javítása A hivatalon belüli koordinációs funkció színvonalának növelése Az önkormányzati intézmények felügyeletének, működésének átalakítására vonatkozó elképzelések Teljesítményméréssel-és értékeléssel, mutatószámokkal kapcsolatos elképzelések A projektszemlélet megerősítése 8

9 Feladatkörök II-III. A KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁS EREDMÉNYESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA A költségvetési folyamatokkal kapcsolatos elképzelések A közbeszerzéssel kapcsolatos elképzelések A PARTNERSÉG ERŐSÍTÉSE 9

10 Projektszervezet 10

11 Ütemezés Szervezetfejlesztés, BSC nap Rendeletalkotás, költségvetés és közbeszerzés 81 nap Partnerség erősítése CRM 97 nap Stratégiai menedzsment 97 nap Ügyfélszolgálat minőségjavítás 82 nap Projektkövető, kontrolling 94 nap Projekt vége 11

12 A projekt előrehaladása Státuszriportok Projektvezetői ülések Minőségbiztosítási jelentések Pénzügyi jelentések Projekt előrehaladási jelentés 12

13 Eredmények 13

14 Alprojektek Stratégiai menedzsment OPEN HRD Kft. Szervezetfejlesztés, BSc egov Tanácsadó Kft. Projektkövető, kontrolling egov Tanácsadó Kft. Rendeletalkotás, költségvetés és közbeszerzés Bluefield Kft. Partnerség erősítése, CRM Komunáldata Kft. Ügyfélszolgálati tevékenység ellátásának javítása iagency Kft. 14

15 első mérföldköve:

16 második mérföldköve:

17 Stratégiai menedzsment részprojekt

18 Szervezetfejlesztés, BSC részprojekt

19 Projektkövető, kontrolling részprojekt

20 Rendeletalkotás, költségvetés és közbeszerzés részprojekt

21 Partnerség erősítése, CRM részprojekt.

22 Ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása részprojekt

23 A döntési mechanizmus korszerűsítése OPEN HRD Tanulmány: A hivatal stratégiai menedzsment rendszerének megerősítése. Kreatív közszolgálat a XXI. században Rövid összefoglaló: A stratégiai menedzsment szemléletmód hivatali bevezetését vizsgáló tanulmány. A stratégiai menedzsment eszköztárának a Hivatalban alkalmazható elemeinek kiemelése. A vezetőkkel folytatott interjúk és az esztergomi tréning alapján a hivatali prioritások nevesítése. Rövid, lépésenkénti akcióterv a vezetőség előtt álló feladatokról. Tanulmány: Az önkormányzat intézményi felügyeletének, működésének átalakítása, egységes irányítási, beszámolási és ellenőrzési rendszer kialakítása Rövid összefoglaló: Az önkormányzati intézmények, kiemelve az iskolák gazdálkodásának vizsgálata, lehetséges fejlesztési irányok felvázolása a működtetésre vonatkozóan. Stratégiai előrelátásként ajánlják az önkormányzat figyelmébe az intézmények gazdálkodásának központosítását. Tanulmány: Rövid összefoglaló: A javaslatok végrehajtásához szükséges szabályozás módosítási javaslatok kidolgozása Az OPEN másik két tanulmányban utalások vannak, hogy szükség van a szabályzatok módosítására is az egyes javaslatok érvényre juttatásához. Ezen dokumentum foglalja össze a változtatandókat. 23

24 A döntési mechanizmus korszerűsítése Bluefield Termék: Rövid összefoglaló: Átadott szabályzattervezetek A pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozásához kapcsolódó módosítási javaslatok eredményeképp elkészült szabályzattervezetek. Tanulmány: Rövid összefoglaló: Testületi üléstámogató keretprogram A Rendszer célja a papírmentes működés elősegítése a képviselőtesületi ülések előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatosan. A rendeletalkotási munka nyomon követhetővé tétele. A rendszer átadása és a hivatali alkalmazottak oktatása megtörtént. 24

25 A döntési mechanizmus korszerűsítése iagency Tanulmány: Rövid összefoglaló: Ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása A tanulmány keretében megvizsgálták az ügyfélszolgálat jelenlegi rendszerét(ügyfélszolgálati Iroda és Okmányiroda) és az önkormányzat honlapját. Mivel a Hivatal nagyon távol esik a kerület egyes városrészeitől, ezért megvizsgáltak négy potenciális helyszínt, ahol kihelyezett ügyfélszolgálati irodát lehetne létrehozni. A helyszínre és a nyitva tartásra is javaslatot tesz az anyag, továbbá a két műszakos nyitva tartás bevezetését veti fel. Mindezeket pár lépésből álló cselekvési tervben foglalja össze. Komunáldata Tanulmány: Rövid összefoglaló: Tanulmány az önkormányzat ügyfélközpontúvá történő átalakítására Az elektronikus ügyintézés jogszabályi és egyéb lehetőségeinek ismertetése, a jelenlegi hivatali szintjének vizsgálata (helyzetelemzés). Az elektronikus ügyintézés néhány gyakorlati tapasztalatának elméleti összefoglalása a Miniszterelnöki Hivatal adatai alapján. Mindezek alapján a XVI. kerületben elektronikus ügyintézés megvalósítására javasolt ügyek, módszerek és eljárások összegzése. 25

26 A döntési mechanizmus korszerűsítése egov Tanulmány: Rövid összefoglaló: A SALDO rendszer kiterjesztése, hatásvizsgálat; Kontrollingrendszer kialakítása, helyzetelemzés Az önkormányzatok által használt, Magyarországon elérhető gazdálkodási rendszerek áttekintése, az önkormányzati kontrollingot támogató informatikai megoldások kiemelt vizsgálata. Javaslat a SALDO rendszer hibáinak kiküszöbölésére: a rendszer megfelelő működésének biztosítása érdekében költségráfordítás mértékének kalkulációja. Az intézményi kiterjesztés különböző lehetőségeinek szervezeti és műszaki/informatikai bemutatása: javaslat a jelenleg önállóan gazdálkodó iskolák bevonására a GAMESZ-körbe. További elemzés tárgya: a GAMESZ-hoz tartozó önállóan működő intézmények esetleges SALDO-ba betekintési, vagy szerkesztési jogosultságának kérdése. Tanulmány: Rövid összefoglaló: Az egységes önkormányzati kontrollingrendszer kialakításával kapcsolatos eredmények, javaslatok Helyzetelemzést követően a hivatali és az egységes önkormányzati (pénzügyi) kontrolling bevezetésének lehetőségeinek bemutatása: az egyes variációk költséghaszon elemzése. A költségek szempontjából javaslattétel a legkedvezőbb lehetőségre: a VEZINFO rendszernél kiterjedtebb kontrollingrendszer, a Balanced Scorecard rendszer bevezetésére. A tanulmány cselekvési tervben, lépésenként, határidővel és felelőssel ellátva mutatja be a rendszer elvi tervezéséhez, kifejlesztéséhez és bevezetéséhez szükséges teendőket. 26

27 A döntési mechanizmus korszerűsítése Tanulmány: Rövid összefoglaló: Az ügyintézési idő csökkentésének vizsgálata és lehetőségei Az alapvető fogalmi meghatározások után az ügyintézési időre ható külső-belső tényezők részletes elemzése, hivatali helyzetkép-alkotás, javítandó területek kiemelése. Az ügyintézési folyamat lépéseit követve az ügyintézési idő csökkentését célzó intézkedési javaslatok megtétele (várakozási idő, ügyintézővel eltöltött idő, back office folyamatok átfutási ideje), utalás az ÁROP projekt többi részterületével való kapcsolódási pontokra. Tanulmány: Rövid összefoglaló: Az egyéni teljesítménymérés és értékelés rendszerének korszerűsítése A hivatali humán erőforrás-állomány életkor és iskolai végzettség szerinti elemzése. A humán teljesítmény tényezőinek egyenkénti elemzése, hivatali helyzetképalkotás, kapcsolódó szabályzatok és dokumentumok, jogszabályok áttekintése. Mindezeken és személyes interjúkon alapulva javaslattétel a személyi teljesítményértékelési és a motivációs rendszer átalakítására és bevezetésére. Az egyéni teljesítménymérés informatikai támogatási lehetőségeinek bemutatása. A tanulmány mellékletében szerepelnek az átalakított értékelőlap-tervezetek. 27

28 A döntési mechanizmus korszerűsítése Tanulmány: Rövid összefoglaló: A hivatali teljesítménymérési lehetőségek, a BSc és a kommunikáció összefüggései A BSc-módszertan elvi bemutatását követően annak lehetséges adaptálása a XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalra. Javaslat a Hivatal stratégiai céljainak a beazonosított nézőpontok köré való csoportosítására valamint mutatószámok hozzárendelésére a célokhoz. A kommunikáció szerepének hangsúlyozása mind a teljesítményértékelési modell sikeres bevezetésében, mind a teljesítmény eredményes realizálásában. Lehetséges cselekvési alternatívákat kidolgozása; a beavatkozást igénylő területek ismertetése. Javaslattétel egy olyan informatikai rendszer bevezetésére, amely részben a már meglévő, illetve bevezetés alatt álló informatikai rendszerekre épít, azonban új elemek kifejlesztését és hivatali alkalmazását is magában foglalja. Tanulmány: Rövid összefoglaló: A hivatal belső szervezeti egységei közötti együttműködési folyamatok racionalizálása, új folyamatmodellek, az együttműködési csoportmunka támogatással való lehetőségei Jelenlegi hivatali helyzetelemzés a belső szervezeti egységei közötti együttműködés tekintetében, rávilágítás a fejlesztendő területekre. Javaslatok tétele, miképp és milyen eszközökkel javítható az együttműködés. A tanulmány cselekvési terv keretében összefoglalja, milyen lépések szükségesek az ÁROP fejlesztési projekt keretében született eredmények sikeres hasznosításához, valamint érintettségi mátrixban ábrázolja a résztvevőket és feladatukat. 28

29 A döntési mechanizmus korszerűsítése Tanulmány: Rövid összefoglaló: A hivatal belső szervezeti egységei közötti koordinációs funkció javítása, valamint a hivatali szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata A feladatkör keretében áttekintett hivatali SZMSZ és a hozzá kapcsolódó függelékek, szabályzatok kapcsán a koordinációs problémák, a hatályossági problémák, szabályzatok közötti ellentmondásokkal, összhanghiánnyal összefüggő problémák, valamint egyéb felmerült problémák feltárása, módosítási javaslatok és konkrét szövegszerű változtatások megfogalmazása. A vizsgálati módszertan és az áttekintett jogszabályok rövid bemutatása. Tanulmány: Rövid összefoglaló: Projektműködési folyamatok kidolgozása, akcióterv A projektműködés folyamatát megalapozó módszertan kidolgozása szakirodalom alapján, és a módszertan alkalmazásának vizsgálata az államigazgatásban. Hivatali helyzetfelmérés alapján a projektszemlélet leghatékonyabb, a munkavégzést leginkább segítő alkalmazási módjának tervezése és bemutatása a XVI. kerületben. A tanulmány cselekvési tervben, lépésenként, határidővel és felelőssel ellátva mutatja be a szükséges teendőket. Javaslat egy olyan logikai váznak az alkalmazására, mely a projektötlet felmerülésétől egészen a megvalósításon át, a teljesítményértékelésig felépíti a projektrendszerű munkavégzés kereteit. A tanulmány melléklete a Projektkövető program felhasználói kézikönyve és a bevezetésről szóló Jegyzői Utasítás tervezete. 29

30 A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása Bluefield Tanulmány: Rövid összefoglaló: A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása Az önkormányzati gazdálkodás jelenlegi gyakorlatának áttekintése, a vonatkozó belső szabályzatok és dokumentumok felülvizsgálata. A stratégiai tervezés és a költségvetés összekötése, a közbeszerzési eljárások gyakorlatának vizsgálata. Mindezek alapján összefoglalás, konklúzió levonása, rámutatás a hiányosságokra, valamint módosítási javaslatok megtétele. 30

31 A partnerség erősítése Komunáldata Tanulmány: Rövid összefoglaló: A hivatal jelenlegi partnerségi gyakorlatának felmérése, elemzése, az egyes partneri csoportokkal kapcsolatos együttműködés lehetőségeinek vizsgálata A tanulmány bemutatja, mik a lehetséges partneri együttműködési formák a Hivatal számára az ügyfelekkel, a helyi lakossággal, a helyi civil szervezetekkel, a helyi vállalkozásokkal és a társönkormányzatokkal. Javaslatokat fogalmaz meg ezen öt érintett csoport szerinti bontásban. Termékek: Rövid összefoglaló: CRM rendszer bevezetése a XVI. Kerület Egészségügyi Szolgálatnál A Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatnál bevezetett CRM Gondozási Rendszer rendszerterve, felhasználói kézikönyve, bevezetési jegyzőkönyve. A rendszer forráskódjai és fejlesztési segédletek (CD mellékletben). Termék: Rövid összefoglaló: CRM informatikai rendszer A Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatnál bevezetett CRM Gondozási Rendszer program a dolgozók (Gondozók) és ügyfelei(gondozottak) közötti folyamatos kapcsolattartásért felelős. 31

32 Horizontális szempontok 32

33 Esélyegyenlőség -Az érintett csoportok 33

34 Esélyegyenlőségi intézkedések I. Eszközök alkalmazása a célcsoportok érdekeinek védelmére a projekt során II. Esélyjavító funkciók alkalmazása az elektronikus szolgáltatásfejlesztés során III. A szolgáltatások kialakítása során hátrányos helyzetű célcsoportok igényeinek figyelembe vétele IV. A célcsoportok fejlesztés eredményeihez való hozzáférésének támogatása 34

35 Környezeti fenntarthatósági kritériumok Környezettudatos menedzsment és tervezés Önkormányzati környezetvédelmi alap Környezetvédelmi megbízott, munkacsoport kijelölése A szervezet rendszeres környezeti teljesítmény értékelésének bevezetése A projekt kiterjed a környezeti, fenntarthatósági ismeretek bővítésére Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás Környezeti szempontokat érvényesít a beszerzendő eszközök, termékek, alapanyagok értékelésénél/kiválasztásánál 35

36 Társadalmi fenntarthatóság érvényesítése Fenntarthatósági kritériumok teljesítése Cél-és értékrend szerinti működés Az érintettek bevonása a tervezésbe, a megvalósításba és az értékelésbe Részvételi felelős a szervezeten belül A projekt keretében megvalósítandó a teljesítménymérési és értékelési rendszer igénybevételével történik Az érintettek bevonása az útmutatóban meghatározott tartalmi kellékekkel rendelkező részvételi terv elfogadásával és végrehajtásával valósul meg A Hivatalban a projekt megvalósításával kapcsolatosan szervezeti menedzsment csoportot hoznak létre, a tagok munkaköri leírásában szerepel a feladat megvalósítása és megfelelő szakképzettséggel rendelkeznek. 36

37 37

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Eredmények hasznosulásának és horizontális szempontok érvényesülésének vizsgálata DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése Infora Consulting Group ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Csurgó Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Csurgó Város Önkormányzata PROJEKTINDÍTÓ JELENTÉS 2009. MÁJUS

Részletesebben

1. Tanulmány. A korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt keretében vállalt fejlesztések megvalósításáról

1. Tanulmány. A korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt keretében vállalt fejlesztések megvalósításáról 1. Tanulmány A korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt keretében vállalt fejlesztések megvalósításáról Eredménytermékek hasznosulásának és horizontális szempontok érvényesülésének vizsgálata ÉRD MEGYEI

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE. Informatikai tanulmány

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE. Informatikai tanulmány Tel.: 06-1-212-2070,, Fax: BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE Informatikai tanulmány Készült az Új Magyarország Fejlesztési terv Államreform Operatív Program

Részletesebben

HELYZETELEMZÉS. Abony Város Polgármesteri Hivatal részére 2009. 12. 18.

HELYZETELEMZÉS. Abony Város Polgármesteri Hivatal részére 2009. 12. 18. HELYZETELEMZÉS Abony Város Polgármesteri Hivatal részére ABONY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁ- NAK SZERVEZETI FEJLESZTÉSE, ÁROP- 3.A.1/A-2008-0044 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PRO- JEKT MEGVALÓSÍTÁSA 2009. 12. 18. 2

Részletesebben

HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY

HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY ÁROP-1.A.2/A-2008-0146 HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY Készült az Alsózsolca város közigazgatási rendszerének a fejlesztése, a polgármesteri hivatal szervezeti átalakítása című projekt

Részletesebben

Újfehértó Város Polgármesteri Hivatalának korszerűsítési és szervezetfejlesztési. Stratégiája

Újfehértó Város Polgármesteri Hivatalának korszerűsítési és szervezetfejlesztési. Stratégiája Újfehértó Város Polgármesteri Hivatalának korszerűsítési és szervezetfejlesztési Stratégiája 1. A Stratégia célja: A stratégia célja új szervezési-működési kultúra megvalósítása a polgármesteri hivatalban,

Részletesebben

Szervezetfejlesztés az Egri Törvényszéken

Szervezetfejlesztés az Egri Törvényszéken Szervezetfejlesztés az Egri Törvényszéken BESZÁMOLÓ Teljesítménymenedzsment beavatkozási területen a szervezeti célok meghatározására, valamint a szervezeti teljesítményindikátorok kidolgozásának támogatására

Részletesebben

Szervezetfejlesztési Tanulmány

Szervezetfejlesztési Tanulmány Komplex szervezetfejlesztési projekt megvalósítása Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál Tanulmány Operatív Program azonosító: ÁROP-1.A.2/B-2008-0020 2010. november 22. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉSI TANULMÁNY

SZERVEZETFEJLESZTÉSI TANULMÁNY 1 SZERVEZETFEJLESZTÉSI TANULMÁNY Tét Város Önkormányzati Hivatalának Szervezetfejlesztési racionalizálása Projektazonosító: ÁROP- 1.A.2/A-2008-0068 Készült: Szombathely, 2009. szeptember - 2010.január

Részletesebben

Projektzáró dokumentum

Projektzáró dokumentum Projektzáró dokumentum FERTŐD Fertőd Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP 1. A.2/A 2008 0195 ÁROP pályázati összefoglaló Készült: Budapest, 2010. július 15. Készítette: Szertics Gergely

Részletesebben

VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés

VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés CAF 2014 Gyáli Polgármesteri Hivatala 1/29 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. CAF önértékelés... 5 Önértékelési folyamat lépései...

Részletesebben

Támogató infrastruktúrát bemutató tanulmány és javaslatok

Támogató infrastruktúrát bemutató tanulmány és javaslatok Támogató infrastruktúrát bemutató tanulmány és javaslatok 2. fejlesztési elem: A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003

Részletesebben

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I.

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. BUDAPEST, 2014. ÁPRILIS 30. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. ELŐZMÉNYEK... 5 3. A STRATÉGIAI TERVEZÉS JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN... 6 3.1 Stratégiai

Részletesebben

Változó Világ Szociális Egyesület. Minőségirányítási Kézikönyv

Változó Világ Szociális Egyesület. Minőségirányítási Kézikönyv Változó Világ Szociális Egyesület Minőségirányítási Kézikönyv Munkaerő-piaci szolgáltatások Debrecen 2013. november Változó Világ Szociális Egyesület 4024 Debrecen Rákóczi u. 62/A. Telefon: 52 /531-565

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉSI TANULMÁNY

SZERVEZETFEJLESZTÉSI TANULMÁNY SZERVEZETFEJLESZTÉSI TANULMÁNY Körmend Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a hatékonyság javításának érdekében Projektazonosító: ÁROP- 1.A.2/A-2008-0236 Készült: Szombathely, 2010. május-szeptember

Részletesebben

A Körjegyzőség Hivatalának szervezetfejlesztése Sármelléken SZAKÉRTŐI MUNKA TANULMÁNY

A Körjegyzőség Hivatalának szervezetfejlesztése Sármelléken SZAKÉRTŐI MUNKA TANULMÁNY SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SÁRMELLÉK ÉS SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGI HIVATALA 8391, Sármellék, Dózsa Gy. u. 324. Telefon: 83/355-186; Fax: 83/355-001 A Körjegyzőség Hivatalának szervezetfejlesztése

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése érdekében

Részletesebben

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére 2013. május 31. Készítette: Folyamatmenedzsment Munkacsoport A módszertan az ÁROP-1.2.18 azonosító jelű, Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Szervezetfejlesztés a Jászberényi Önkormányzatnál. Szakmai beszámoló ÁROP-1. A.5-2013-2013-0038

Szervezetfejlesztés a Jászberényi Önkormányzatnál. Szakmai beszámoló ÁROP-1. A.5-2013-2013-0038 Szakmai beszámoló ÁROP-1. A.5-2013-2013-0038 McMillan & Baneth Kft és Clarity Consulting Kft 1/26 Tartalom 1 A DOKUMENTUM CÉLJA ÉS FELÉPÍTÉSE 3 2 A PROJEKT CÉLJA 4 3 AZ ÖNKORMÁNYZATI SZFÉRA AKTUÁLIS HELYZETE,

Részletesebben

Szervezeti és működési diagnózis

Szervezeti és működési diagnózis I. fázis I. kötet Alsómocsoládi Körjegyzői Hivatal Szervezeti és működési diagnózis Jelentés című pályázatban ÁROP- 1.A.2/A-2008-0138 vállalt feltételek szerinti szervezet-fejlesztési és képzési szolgáltatás

Részletesebben

3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája. Piliscsaba Város Önkormányzata

3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája. Piliscsaba Város Önkormányzata 3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája Piliscsaba Város Önkormányzata Ügyfél Cím Alcím Piliscsaba Város Önkormányzata 3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés

Részletesebben

Akcióterv. A korábbi ÁROP projekt keretében elkészült eredménytermékek továbbfejlesztésére vonatkozóan

Akcióterv. A korábbi ÁROP projekt keretében elkészült eredménytermékek továbbfejlesztésére vonatkozóan Akcióterv A korábbi ÁROP projekt keretében elkészült eredménytermékek továbbfejlesztésére vonatkozóan ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003 kódszámú Önkormányzati szervezetfejlesztés

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzata. Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása

Kenderes Város Önkormányzata. Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása ÁROP 1.A.2/A-2008 Kenderes Város Önkormányzata Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása Eljárásrend a stratégiai tervezésre és annak éves költségvetéssel való összekapcsolására a közoktatási

Részletesebben

Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése

Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0192 Javaslattétel 2010. november 30. 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Önértékelési rendszer... 5 2.1.1 Az Önértékelés folyamata...

Részletesebben

Belső ellenőrzési kézikönyv

Belső ellenőrzési kézikönyv BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYIRATSZÁM: 4/101213/2014. Készítette: Ludvig Éva Belső ellenőrzési kézikönyv Hatályos: 2014. 10. 01.-től Készítette: Ludvig Éva belső ellenőrzési vezető

Részletesebben

Tevékenység: Eredmény:

Tevékenység: Eredmény: Tevékenység: Polgármesteri hivatalok és települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitás-gazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának illeszkedésének

Részletesebben

CÉL- ÉS ÉRTÉKREND SZERINTI MŰKÖDÉS TELJESÍTMÉNY- ÉS MINŐSÉGÉRTÉKELÉS

CÉL- ÉS ÉRTÉKREND SZERINTI MŰKÖDÉS TELJESÍTMÉNY- ÉS MINŐSÉGÉRTÉKELÉS CÉL- ÉS ÉRTÉKREND SZERINTI MŰKÖDÉS TELJESÍTMÉNY- ÉS MINŐSÉGÉRTÉKELÉS Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. ELŐZMÉNYEK Tét Város Önkormányzata 10.819.200 forintot nyert az

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és informatikai megoldások a hálózatok létrehozására, illetve a hálózatokon nyugvó működési mód elterjesztésére Tanulmány Budapest, 2009. szeptember

Részletesebben