Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2004. (09.20.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2004. (09.20.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről"

Átírás

1 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2004. (09.20.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 35. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, az országos és a területi hulladékgazdálkodási tervben foglalt célokkal, feladatokkal, a település rendezési tervével összhangban, a Dél- Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség véleményének beszerzését követően a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről szóló 126/2003. (VIII.15.) kormányrendelet rendelkezései figyelembe vételével illetékességi területére, az alábbi rendeletet alkotja. 1. A Képviselő Testület az illetékességi területére vonatkozó helyi hulladékgazdálkodási tervet e rendelet mellékletében állapítja meg. 2. A hulladékgazdálkodási terv időarányos végrehajtásáról a Hgt. 37. (1) bekezdése alapján a Városfejlesztési Főosztály 2 évente beszámolót készít a közgyűlésnek. 3. E rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. Dr Toller László sk. polgármester Dr. Papp Judit sk. címzetes főjegyző Záradék: Megalkotta a Közgyűlés szeptember 16-i ülésén. Kihirdetve:

2 2 Melléklet a 23/2004. ( ) rendelethez PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Pécs, július

3 3 I. fejezet A tervkészítés általános adatai Tervezési szint: Helyi Hulladékgazdálkodási terv Baranya megye Pécs Megyei Jogú Város A terv készítéséért felelős: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata A helyi hulladékgazdálkodási tervet készítette: MKM Consulting Kft. (Pécs, 7623, Rét utca 39/1) A tervezésben részt vett személyek: Leitol Csaba Ügyvezető Drescher László Közgazdász, Projektmenedzser Fülöp Zoltán Környezetmérnök, Minőségügyi vezető Tóth Virág Környezetmérnök Horváth Viktória Közgazdász Szvitacs Miklós Közgazdász Balogh Edina Menedzser asszisztens Tervezési időszak: közötti időszak Tervezés báziséve: A keletkező szilárd hulladékmennyiséget tekintve a évet, a folyékony hulladék mennyiséget tekintve a évet, a hulladékkezelő telepek esetében a legfrissebb adatokat szerepeltetjük. Dátum: július

4 4 I.1. A település bemutatása I./1. táblázat A település jellemző évi statisztikai adatai Település Pécs Terület [km 2 ] 162,61 Lakónépesség a év végén Lakásállomány a év végén Villamos energiát fogyasztó háztartás Vezetékes gázt fogyasztó háztartás Közüzemi vízvezeték hálózat [km] 718,8 Közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakás Lakosságnak szolgáltatott víz [1000 m 3 ] Közüzemi szennyvízcsatorna hálózat [km] 380,0 Közüzemi szennyvízcsatorna hálózatba bekapcsolt lakás Működő vállalkozás összesen Pécs város Baranya megye székhelye, az ország dél-dunántúli régiójának legnépesebb városa. Infrastruktúra: A város közlekedés-földrajzi helyzete meglehetősen kedvezőtlen. Nincs a közelben hajózható folyó, a szárazföldi közlekedési pályák sem alakítottak itt ki különlegesen nagy jelentőségű csomópontot. Pécset nem érinti valódi, jelentős tranzitforgalmat lebonyolító nemzetközi vasúti pálya, nem állomása több országot felfűző nemzetközi szerelvényeknek. A város félre esik a jelentőseb nemzetközi közúti pályáktól is. Magyarországon belüli, távolsági összeköttetései közül mind jelentősebb a fővárosi. Fontos főközlekedési út a 6-os számú főút, amely azonban túlterhelt a sok településen átvezető szakasz miatt. Ugyancsak a fővárossal való összeköttetést biztosítja az elsőrangú, 1982-ben villamosított vasúti fővonal intercity szerelvényekkel. Periférikus fekvése miatt Pécs összeköttetése a vidéki nagyvárosokkal igen kedvezőtlen. Éghajlata: A település éghajlata szubmediterrán vonásokat is mutat az alapvetően kontinentális és óceáni hatások mellett. Ez a Mecsek déli lejtőinek északi szelektől való

5 5 védettsége és besugárzás többlete miatt következik be. Legfontosabb adatai: napsütéses órák száma: 2025 óra, az évi átlaghőmérséklet 11,2 C, ritkák a jégesők, de gyakoriak a záporok. A város területe 162,61 km 2, lakossága fő volt 2002-ben. A természetes fogyás (élveszületések: 1413, halálozások: 1926, fogyás: -513) mellett a nagymértékű kivándorlásnak (-316) is köszönhető a lakosság számának csökkenése ben a városban lakás volt, ebből fogyasztott vezetékes gázt, a közüzemi vízhálózatba lakást kapcsoltak be (718 km). A közüzemi szennyvízhálózatra (380 km) lakást kötöttek rá. Gazdasági szempontból: Pécs fő természeti erőforrásai korábban az energiahordozó bányakincsek voltak (feketekőszén, uránérc), míg a Mecsek erdői, a kitermelhető fa, továbbá a természetes építőanyagok másodlagos jelentőségűnek értékelhetők. A történelmi Pécs határában alig volt szántóföld, ezért a gabona és a kapásnövények termelése egészen jelentéktelen szerepet játszott a város gazdasági életében. A szőlőtermelés fontos tényezője volt a polgárosodásnak. Pécsett az ipar a meghatározó. Kedvezett a helyi olcsó szén a sörgyártásnak és a keményítőgyártásnak. A feldolgozóiparban a legfontosabb a bőrgyártás. Az élelmiszeripar előtérbe került (malom, hús, tej). Pécs legértékesebb erőforrása a képzett munkaerő és az oktatási és szellemi központ funkció. Pécs erőssége több egyeteme és főiskolája, tudományos kutatóintézete. Pécsen vállalkozás működik, ebből kevesebb mint fele (8 926) egyéni vállalkozás. 57 óvoda, 25 általános iskola, 19 középiskola, valamint 7 középiskolai kollégium van a városban. Az önkormányzati intézmények jegyzéke az I./2- I./7. táblázatban olvasható.

6 6 I./2. táblázat Pécs Megyei Jogú Város önkormányzati oktatási intézményei Önkormányzati általános iskolák 1. Anikó Utcai Általános Iskola 7632 Anikó u Bánki donát Utcai Általános Iskola 7633 Bánki Donát u Bártfa Utcai Általános Iskola 7627 Bártfa u Belvárosi Általános Iskola 7621 Megye u Éltes Mátyás Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 7633 Pécs, Építők u Felsővámház Utcai Általános Iskola 7626 Felsővámház u Illyés Gyula Általános Iskola 7626 Málomhegyi u Jókai Mór Általános Iskola 7622 Jókai u Jurisics Utcai Általános Iskola 7624 Jurisics M. u Kertváros Utcai Általános Iskola 7632 Kertváros u Köztársaság Téri Álatalános Iskola 7623 Köztársaság tér Mátyás Király Utcai Általános Iskola 7621 Mátyás Király u Mezőszél Utcai Általános Iskola 7623 Mezőszél u Pázmány Péter Utcai Általános Iskola és Óvoda 7634 Pázmány P. u Szieberth Róbert Általános Iskola 7630 Zsolnay Vilmos u Terstvérvárosok Terei Általános Iskola 7632 Terstvérvárosok tere Vasas-Somogy-Hird Óvoda és Általános Iskola 7691 Bencze J. u. 13/ Liszt Ferenc Zeneiskola 7622 Pécs, Rákóczi u. 68. Önkormányzati középiskolák 1. Hajnóczy József Kollégium 7633 Pécs, Türr I. u Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskola 7621 Pécs, Mária u Kodály Zoltán Gimnázium 7629 Pécs, Dobó I. u Kodály Zoltán Úti Középiskolai Kollégium 7624 Kodály Zoltán u. 20/a 5. Leőwey Klára Gimnázium 7621 Szent István tér Pécsi Kereskedelmi Idegenforgalmi és Vendéglátóipari 6. Szakközépiskola és Szakmunkásképző 7623 Pécs, Rét u Pécsi Művészeti Szakközépiskola 7624 Pécs, Radnics u Pécsi Szociális és Egyészségügyi Szakképző Iskola 7621 Pécs, Mária u Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 7621 Pécs, Vörösmarty u Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola 7633 Pécs, Esztergár L. u Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola 7621 Pécs, Király u Teleki Blanka Leánykollégium 7621 Pécs, Apáca u Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola 7622 Pécs, 48-as tér sz. Angster József Szakképző Iskola 7623 Pécs, Rét u sz. Kertvárosi Szakképző Iskola 7632 Pécs, Malomvölgyi u. 1/b 16. Középiskolai Központi Menza 7623 Pécs, Szabadság u. 25. "Több célú" okatatási önkormányzati intézmények 1. Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ 7632 Apáczai Csere János körtér Árpád Fejedelem Általános Iskola és Gimnázium 7632 Pécs, Aidinger J. u Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Szakiskola 7629 Pécs, Komlói u. 58.

7 7 4. Magyar-Német Nyelvű Iskolaközpont 7624 Pécs, Tiborc u. 28/1. 5. Mecsekaljai Oktatási és Sportközpont 7633 Pécs, Radnóti M. u Miroslav Krleza Horvát Óv., Ált. Isk., Gimn. és Diákotthon 7633 Pécs, Szigeti u Iskolaszolgálat 7621 Pécs, Bercsényi u. 3. I./3. táblázat Pécs Megyei Jogú Város önkormányzati óvodái Önkormányzati óvodák 1. Anikó Utcai Óvoda 7632 Pécs, Anikó u Belvárosi Óvoda 7621 Pécs, Papnövelde u Budai Nagy Antal Utcai Óvoda 7624 Pécs, Budai N. A. u Enyezd Utcai Óvoda 7632 Pécs, Enyezd u Esztergár Utcai Óvoda 7633 Pécs, Esztergár u Hajnóczy Utcai Óvoda 7633 Pécs, Hajnóczy u Köztársaság Téri Óvoda 7623 Pécs, Köztársaság tér Sportóvoda 7631 Pécs, Közraktár u Mezőszél Utcai Óvoda 7623 Pécs, Mezőszél u Siklósi Utcai Óvoda 7632 Pécs, Siklósi u Teleki Utcai Óvoda 7629 Pécs, Teleki u Vadász Utcai Óvoda 7626 Pécs, Vadász u Zsolnay Úti Óvoda 7622 Pécs, Zsolnay u. 90. I./4. táblázat Pécs Megyei Jogú Város önkormányzati bölcsődéi Önkormányzati bölcsődék 1. 1.sz. Bölcsőde Pécs, Frankel Leo u sz. Bölcsőde Pécs, Vargha D. u sz. Bölcsőde Pécs, Bornemissza G. u sz. Bölcsőde Pécs, Testvérvárosok tere sz. Bölcsőde Pécs, Németh Lajos u sz. Bölcsőde Pécs, Mezőszél u sz. Bölcsőde Pécs, Ajtósi Dűrer u sz. Bölcsőde Pécs, Köztársaság tér 9. Módszertani Bölcsőde Pécs, Köztársaság tér 10. Csecsemőotthon Pécs, Gosztonyi Gy. u. 1.

8 8 I./5. táblázat Pécs Megyei Jogú Város önkormányzati szociális intézményei Önkormányzati szociális intézmények 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Xavér utcai Egyesített Szociális Intézménye Pécs, Xavér u Pécs Megyei Jogú Város Integrált Nappali Szociális Intézmény Pécs, Littke u P.M.J.V. INSZI 11. Sz. Idősek Klubja Pécs, Polgárszőlő u P.M.J.V. INSZI Mozgáskorlátozottak Klubja Pécs, Krisztina tér Idősek Otthona Pécs, Tüzér u Idősek Otthona Pécs, Mártírok u Idősek Gondozóháza Pécs, Garay u Gondozási Központ, Idősek Gondozóháza, Idősek Klubja Pécs, Zipernowsky u Idősek Klubja Pécs, Kassa u Pécsi Gyermekotthon Pécs, Megye u Integrált Szociális Intézmény Pécs, Malomvölgyi út Tímár Utcai Idősek Otthona Pécs, Tímár utca 13. ÉFESZI Pécs, Endresz u ÉFESZI Pécs, Endresz u ÉFESZI Pécs, Acsády u. 8. I./6. táblázat Pécs Megyei Jogú Város önkormányzati családsegítő központjai Önkormányzati családsegítő központok 1.Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Pécs, Anikó u Uránvárosi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Pécs, Dombay J. u Belvárosi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Pécs, Megye u Meszesi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Pécs, Hársfa u I./7. táblázat Pécs Megyei Jogú Város önkormányzati közművelődési és sport intézményei Önkormányzati közművelődési és sport intézmények 1. Ifjúsági Ház 7621 Pécs, Nagy Lajos Király u Pécsi Galéria és Vizuális Művészeti Műhely 7621 Pécs, Szent István tér Pécsi Horvát Színház Pécs, Anna u Pécsi Kulturális Központ 7621 Pécs, Színház tér Pécsi Nemzeti Színház 7621 Pécs, Perczel u Pannon Filharmonikusok 7621 Pécs, Király u Szivárvány Gyermekház 7633 Pécs, Dr. Veress E. u Városi Könyvtár 7621 Pécs, Király u Bóbita Bábszínház 7621 Pécs, Mária u Sportlétesítmények Igazgatósága 7633 Pécs, Dr. Veress E. u. 10.

9 9 Idegenforgalom: Pécs a Mecsek-Villány kiemelt üdülőkörzet turisztikai központja. 8 szállodája és egyéb kereskedelmi szálláshelyei egyidejűleg több, mint vendég fogadására alkalmasak. A turisztikai ágazatok közül Pécsen a legfontosabb az üzleti, a rendezvény és a konferenciaturizmus. A terület éghajlata kedvező a mezőgazdasági termelés számára, s ez biztosítja a Pécsett megerősödő élelmiszeripar biztos hátterét. Vízrajz: Pécs az ország folyóvizekben legszegényebb városai közé tartozik. A Mecsek völgyeinek nagy részében csak időleges vízfolyások vannak. Állandó vízfolyások közül említésre méltó a Pécsi víz, a Tettye, a Szkókói, és az Ürögi patak, utóbbi három befogadója a Pécsi víz, amely a Drávába folyik. Fontosak a felszín alatti vizek.

10 10 I.2. A helyi tervezés szükségességének bemutatása A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény értelmében az ország hulladékgazdálkodási stratégiai célkitűzései, továbbá az alapvető hulladékgazdálkodási elvek érvényesítése érdekében (a hulladékkeletkezés megelőzése, a hulladékok minél nagyobb arányú hasznosítása, a hulladékok szakszerű ártalmatlanítása) Országos Hulladékgazdálkodási Terv (OHT) készült, melyet a 110/2002. (XII.12.) OGY határozatával hirdettek ki. Az OHT kihirdetését követően arra építve elkészültek a Regionális Hulladékgazdálkodási Tervek (15/2003. (XI.7.) KvVM rendelete,), majd ezzel összhangban, a területi tervek kihirdetését követően 270 nappal a településeknek helyi terveket kell kidolgozni. A helyi hulladékgazdálkodási terv elsősorban az önkormányzat által szolgáltatott adatokon alapulnak. A hiányzó adatok kapcsán megkeresésre kerültek: az adott település közszolgáltató vállalatai, a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség, egyéb hulladékgazdálkodásban illetékes szolgáltatók. A terv készítése során a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Projekt legfrissebb változatát is felhasználták a terv készítői (megvalósíthatósági tanulmány, pénzügyi-gazdasági elemzés). A helyi hulladékgazdálkodási tervek elkészítése érdekében kérdőívek készültek, összhangban a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvénnyel, illetve a 126/2003. (VIII.15.) kormányrendelet A hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről rendelkezéseivel, figyelembe véve a 15/2003. (XI.7.) KvVM rendeletet A területi hulladékgazdálkodási tervekről a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által kiadott Segédlet a helyi hulladékgazdálkodási tervek készítéséhez elnevezésű dokumentumot. A jegyző részére eljuttatott, majd személyes megkeresés útján, a tervkészítők segítségével kitöltött kérdőívek képezik jelen terv alapját. Az adatok összegyűjtése után kezdődött meg a meglévő adatok kiértékelése, a célok, prioritások meghatározása, illetve a célok elérését szolgáló cselekvési programok ütemtervének kialakítása. Az így elkészült helyi hulladékgazdálkodási tervet további egyeztetések után az önkormányzat közgyűlése fogadja el és hirdeti ki helyi rendeletben.

11 11 I.3. Tervezésbe bevont hatóságok, önkormányzatok és egyéb szervezetek A 126/2003. (VIII.15.) kormányrendelet tartalmi követelményeinek megfelelően elkészült az adatgyűjtéshez szükséges kérdőív, amely még a kiküldése előtt egyeztetésre került a Dél- Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőséggel. A kérdőívet az önkormányzat szakemberei a helyi közszolgáltatókkal és az érintett intézményekkel közösön töltötték ki, illetve gyűjtötték össze a szükséges adatokat. A kitöltött kérdőívet és a terv munkapéldányát az önkormányzat szakemberei és a tervezők személyesen egyeztették. Jelen tervek alapját képező Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék-gazdálkodási Program elkészítése során a következő egyeztetések lefolytatására került sor: Fejlesztési koncepció kialakítása ( ): egyeztetés a térség városainak, majd a kisebb településeinek bevonásával. Projekt előkészítő tanulmányának véleményeztetése (2002. szept.), véleményező: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Környezettechnológiai főosztálya Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság a program megvalósíthatósági tanulmányának véleményezése Önkormányzati Együttműködési Megállapodás megkötése (2003. aug.): Mecsek- Dráva Projekt által érintett települések kötelezettségvállalásával Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás megalapítása február 25. A projekt elkészítése kapcsán számos kérdésben volt szükség hatósági és más hivatalokkal, cégekkel történő egyeztetésre: Dél-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség -környezetvédelmi engedélyeztetés, IPPC Miniszterelnöki Hivatal finanszírozás, projektbeszámoló KvVM Fejlesztési Igazgatóság finanszírozás, projektmenedzsment KvVM szakmai főosztályok program tartalmának szakmai egyeztetése KvVM által megbízott tanácsadó cégek tenderkiírás, regionális programok összehasonlító elemzése, minőségbiztosítás Pécs Megyei Jogú Város Városfejlesztési és Városüzemeltetési Főosztály Közszolgáltatók (BIOKOM Kft, Pécsi Vízmű Rt, Polgári Jogi Társaság)

12 12 II. fejezet A tervezési területen keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok mennyisége és eredete II.1. A keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége II.1.1 Nem veszélyes hulladékok Pécsen 2002-ben t/év települési szilárd hulladék keletkezett. A szennyvíztelepen m 3 /év csatornán elvezetett szennyvizet kezelnek, amelyből a pécsi lakosságnál m 3 /év keletkezik. Pécsett m 3 /év lakossági folyékony hulladék keletkezik, amelyből m 3 /év mennyiséget tengelyen szállítanak be a szennyvíztelepre. Szennyvíziszapból m 3 /év (96,6% víztartalom) keletkezett, amelyből m 3 /év granulátumot (3,4% víztartalom) készítettek 2003 évben évben a Quartz homokbányában t inert hulladékot helyeztek el, amelynek 90 %- a ( t) Pécsről érkezett. A kökényi hulladéklerakón t került lerakásra, amelynek teljes mennyisége Pécsről érkezett. Ezek alapján Pécsett t/év mennyiségű inert hulladék keletkezik. II./1. táblázat A keletkező nem veszélyes hulladékok és éves mennyiségük (tonna/év) Hulladék Települési szilárd hulladék Települési folyékony hulladék Kommunális szennyvíziszap-granulátum Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok Mennyiség (t/év) (m³/év)* (m³/év)* (t/év) * t/év adatok nem elérhetőek

13 13 II.1.2. Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok A kiemelten kezelendő hulladékok közül a településen az egészségügyi hulladékból 2003-ban kg/év mennyiséget gyűjtött be a Pécsi Környezetvédelmi Kft. Az állati hulladékot 1998-ig Pécs hrsz. alatt négy 15 m mély, 8 m átmérőjű dögkútban gyűjtötték. Ma már konténeres gyűjtés van az állati eredetű hulladékok begyűjtésére. A konténereket az ATEV Fehérjefeldolgozó Rt. szállítja el Soltra, égetéssel történő ártalmatlanításra. A keletkező állati eredetű hulladék mennyisége 179 t/év. A pécsi hulladékudvarban 14 t/év gumi hulladékot gyűjtenek össze. A Környezetünkért Közalapítvány 1995 óta szervezi rendszeresen a háztartásból származó szárazelemek begyűjtését. A begyűjtésben a Pécsi Környezetvédelmi Kft. vesz rész, majd az összegyűjtött hulladékot az aszódi veszélyes hulladéklerakóba szállítja végleges ártalmatlanításra. Évente mintegy 3,5 t szárazelemet gyűjtenek így össze. A kiemelten kezelendő hulladékáramok közül növényi olaj, festékes fém, növényvédőszerrel szennyezett anyag, hűtőberendezés, szárazelem, gyógyszer, akkumulátor, olajos rongy, elektromos berendezés folyamatos gyűjtésére a pécsi hulladékudvarban (Pécs, Eperfás út) van lehetőség. A hulladékudvarba való beszállítás adatai a II./2. táblázatban láthatók. A hulladékudvarban zöldhulladékból 40 t/éves mennyiséget gyűjtöttek be a bázisévben (2002). Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, kiemelten kezelendő hulladékáramokat és évi összesített mennyiségüket a II/3. táblázat tartalmazza.

14 14 II./2. táblázat A lakossági veszélyes hulladék beszállítás mennyisége és megoszlása között a pécsi hulladékudvarban Hulladékfajta 2000-ben 2001-ben 2002-ben 2003-ban [kg] [%] [kg] [%] [kg] [%] [kg] [%] Növényi olaj 51 1,40% 5 0,20% 116 3,50% 450 8,70% Festékes fém ,20% ,90% ,40% ,20% Növényvédőszerrel szennyezett anyag 99 2,80% 170 5,60% 128 3,90% ,80% Hűtőberendezés ,40% ,70% ,60% ,20% Szárazelem 15 0,40% 43 1,40% 68 2,10% 51 1,00% Gyógyszer 54 1,50% 137 4,50% 68 2,10% 112 2,20% Akkumulátor ,30% ,90% ,50% ,80% Olajos rongy - 0,00% 27 0,90% - 0,00% 0,00% Elektromos berendezés ,10% Összesen ,00% ,00% ,00% ,00% II./3. táblázat: Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, a települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok és éves mennyiségük Hulladék Veszélyes hulladékok Mennyiség (t/év) Hulladékolajok 0,116 Akkumulátorok és szárazelemek 4,568 Elektromos és elektronikai hulladékok 0,988* Kiselejtezett gépjárművek - Egészségügyi hulladékok 2,737 Állati eredetű hulladékok 179 Növényvédő-szerek és csomagoló eszközeik 0,128 Azbeszt - Egyéb hulladék (festékes fém, hűtőberendezés, gyógyszer, olajos rongy) 1,972 Nem veszélyes hulladékok Csomagolási hulladékok összesen * nem 2002., hanem évi adat Gumi 14 Egyéb hulladék (zöldhulladék) 40

15 15 II.1.3. Csomagolási hulladékok Pécs Megyei Jogú Város területén szelektív gyűjtőpontokon, házhoz menő gyűjtéssel, illetve gyűjtési akciók keretében, és hulladékudvarban történik a csomagolási hulladékok szelektív gyűjtése. A városban jelenleg (2004. május) 160 gyűjtőpont található. A gyűjtőpontokon papír, műanyag és üveg hulladékok gyűjtésére van lehetőség. A szelektív hulladékgyűjtési rendszert a Biokom Kft. és a Biomark 2000 Kft. üzemelteti. A begyűjtött hulladékok a pécsi válogató műben kerülnek válogatásra, majd bálázásra a további értékesítéshez és újrahasznosításhoz. A válogatóműbe 2002-ben t szelektíven gyűjtött papír, műanyag, üveg és fém került beszállításra, ebből t került feldolgozásra, majd másodnyersanyagként újrahasznosításra. Lásd II./4. és II./5.táblázat II./4.táblázat A pécsi válogatóműbe beszállításra kerülő és feldolgozott szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége Beszállítás [t] Feldolgozott mennyiségek (t) Összes Év Vegyes hulladék Papír Műanyag Üveg Fém feldolgozás A válogatóműbe beérkező hulladéknak 80 %-a származik Pécsről. Pécsett az időszakos iskolás szelektív hulladékgyűjtések keretében gyűjtött hulladék szintén a pécsi válogatóműbe kerül.

16 16 II./5. táblázat A csomagolási hulladékok és éves mennyiségük Hulladék Szelektíven gyűjtött mennyiség (t/év) Papír és karton csomagolási hulladék Műanyag csomagolási hulladék 481 Fa csomagolási hulladék - Fém csomagolási hulladék 3,2 Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék - Egyéb, kevert csomagolási hulladék - Üveg csomagolási hulladék 172 Textil csomagolási hulladék - Összesen 5 790

17 17 II.2. A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége II.2.1. Nem veszélyes hulladékok A felhalmozott hulladékok és az illegális hulladéklerakók felszámolásához az önkormányzat a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőséggel közösen megtette a megfelelő intézkedéseket. Pécs területén az önkormányzat felelősségi körébe tartozó jelentős nagyságú illegális hulladéklerakó nincs. Az újra keletkező 0,5-3 m 3 nagyságú illegális hulladéklerakók folyamatosan felszámolásra kerülnek. A Pécsi Vízmű Rt Pellérdi telepén mintegy tonna szennyvíziszap-granulátum van ideiglenes tárolás alatt. II.2.2. A területen felhalmozott, kiemelten kezelendő hulladékáramok A település területén nem található felhalmozott kiemelten kezelendő hulladék. II.2.3. Csomagolási hulladékok A település területén nem található felhalmozott csomagolási hulladék. II.3. A településre beszállított és onnan kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége II Nem veszélyes hulladékok A Pécsett keletkező települési szilárd hulladék kiszállításra kerül a város közigazgatási területén kívül, Kökény és Szilvás közigazgatási területén található, Pécs önkormányzatának tulajdonában lévő hulladéklerakóba. A hulladék begyűjtését és elszállítását heti kétszeri gyakorisággal a közszolgáltató BIOKOM Kft. végzi. Az t/év települési szilárd

18 18 hulladék a kökényi kommunális szilárd-hulladéklerakóba kerül. A településre hulladékbeszállítás nem történik. A szennyvíz a háztartások 85 %-ából közcsatornán, a folyékony hulladék pedig tengelyen kerül elszállításra a Pécsi Vízmű Rt.által működtetett pécsi szennyvíztisztító műbe. A tengelyen való beszállításra Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata közszolgáltatási szerződésben egy Polgári Jogi Társaság -ot bízott meg. A Polgári Jogi Társaságnak nyolc tagja van: 1. Sárdi Bt. 2. Vákuum Kkt. 3. Novák és Társa Kft. 4. Dobor Sándor szippantó kisiparos 5. Daróczi Zsigmond szippantó kisiparos 6. Gradwohl János szippantó kisiparos 7. Csuti Ferenc szippantó kisiparos 8. Bódog Sándor szippantó kisiparos Pécsen kívül a szennyvíztelepre Kozármislenyből m 3 /év és Pellérdről m 3 /év szennyvizet vezetnek be csatornán. Az építési-bontási hulladékból t beszállított mennyiség, t pedig Pécsen keletkezik. A városból a kökényi lerakóba t/év kiszállítás történik. (II./.6. táblázat) II./6. táblázat A településre beszállított és onnan kiszállított nem veszélyes hulladékok és éves mennyiségük Hulladék Településre beszállított (t/év) Településről kiszállított (t/év) Települési szilárd hulladék Települési folyékony hulladék* n.a. 0 Kommunális szennyvíziszap (granulátum) Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok * t/év adatok nem elérhetőek

19 19 II.3.2. A településre beszállított és onnan kiszállított, kiemelten kezelendő hulladékáramok Az egészségügyi hulladék teljes mennyiségét a Pécsi Környezetvédelmi Kft. gyűjti össze és szállítja el a Septox Kft. segítségével, így a településről 2,737 t/év egészségügyi hulladék kiszállításra kerül. Az állati eredetű hulladékot konténerben történő gyűjtés után kiszállítják a településről. A begyűjtést, az elszállítást és az égetéssel történő ártalmatlanítást is az ATEV Fehérjefeldolgozó Rt. végzi. A gumi hulladékot (14 t/év) a helyi hulladékudvarban gyűjtik össze és égetésre a Duna-Dráva Cement Kft Beremendi gyárába szállítják. A Környezetünkért Közalapítvány szervezésében összegyűjtött 3,5 t/év mennyiségű és a hulladékudvarban összegyűjtött 0,343 t szárazelemet a Pécsi Környezetvédelmi Kft. szállítja el az aszódi veszélyes hulladéklerakóba ártalmatlanításra. A kiemelten kezelendő hulladékáramok közül növényi olaj, festékes fém, növényvédőszerrel szennyezett anyag, hűtőberendezés, szárazelem, gyógyszer, akkumulátor, olajos rongy, elektromos berendezés folyamatos gyűjtésére a pécsi hulladékudvarban (Pécs, Eperfás út) van lehetőség, így ezek a hulladékáramok nem kerülnek kiszállításra a városból. A hulladékudvarba más településről nem történik beszállítás. A hulladékudvarban zöldhulladékból 40 t/év mennyiséget gyűjtöttek be a bázisévben (2002). Zöldhulladék tekintetében sem beszállítás, sem kiszállítás nem történik Pécsen. A településre beszállított és kiszállított kiemelten kezelendő hulladékáramokra vonatkozó adatokat a II/7. táblázat tartalmazza.

20 20 II./7. táblázat: Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, a településre beszállított és onnan kiszállított, kiemelten kezelendő hulladékáramok és éves mennyiségük Hulladék Veszélyes hulladékok Nem veszélyes hulladékok Településre beszállított (t/év) Településről kiszállított (t/év) Hulladékolajok 0 0 Akkumulátorok és szárazelemek 0 8,068 Elektromos és elektronikai hulladékok 0 0 Kiselejtezett gépjárművek 0 0 Egészségügyi hulladékok 0 2,737 Állati eredetű hulladékok Növényvédő-szerek és csomagolóeszközeik 0 0 Azbeszt 0 0 Egyéb hulladék 0 0 Csomagolási hulladékok összesen 1446, Gumi 0 14 Egyéb hulladék (zöldhulladék) 0 0 II Csomagolási hulladékok Pécs Megyei Jogú Város területén szelektív gyűjtőpontokon, házhoz menő gyűjtés keretében és hulladékudvarban történik a csomagolási hulladékok szelektív gyűjtése. A városban jelenleg (2004. május) 160 gyűjtőpont található. A gyűjtőpontokon papír, műanyag és üveg hulladékok gyűjtésére van lehetőség. A begyűjtött hulladékok a pécsi válogató műben kerülnek válogatásra, majd bálázásra a további értékesítéshez és újrahasznosításhoz. A válogatóműbe 2002-ben t szelektíven gyűjtött papír, műanyag, üveg és fém került feldolgozásra, majd másodnyersanyagként újrahasznosításra. A válogatóműbe beérkező hulladéknak 80 %-a származik Pécsről, a maradék más településekről kerül beszállításra. Az összesített adatokat a II/8 táblázat tartalmazza.

21 21 II./8. táblázat A településre beszállított és onnan kiszállított csomagolási hulladékok és éves mennyiségük Hulladék Településre beszállított Településről kiszállított (t/év) (t/év) Papír és karton csomagolási hulladék Műanyag csomagolási hulladék Fa csomagolási hulladék 0 0 Fém csomagolási hulladék 0,8 3,2 Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék 0 0 Egyéb, kevert csomagolási hulladék 0 0 Üveg csomagolási hulladék Textil csomagolási hulladék 0 0 Összesen 1446, ,2 II.4. A tervezési terület éves hulladékmérlegének bemutatása II Nem veszélyes hulladékok II./9. táblázat A nem veszélyes hulladékok kezelési arányainak bemutatása (hulladékmérleg) Hulladék Hasznosítás Égetés Lerakás Egyéb kezelt t/év % t/év % t/év % t/év % Települési szilárd hulladék Települési folyékony hulladék m3/év 100 Kommunális szennyvíziszap (granulátum) m 3 /év 100 Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok Összesen m 3 /év -

22 22 II Kiemelten kezelendő hulladékáramok A kiemelten kezelendő hulladékáramokhoz tartozó hulladékok lakosságnál keletkező egyes fajtáit a BOKOM Kft Eperfás úti hulladékudvarában gyűjtik és onnét szállítják a megfelelő ártalmatlanítási helyre (égetés Dorog, lerakás Aszód-Galgamácsa). Kezelési arányait a II/10. táblázat tartalmazza. II./10. táblázat Hulladék Veszélyes hulladékok Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó kiemelt hulladékáramok kezelési arányainak bemutatása (hulladékmérleg) Hasznosítás Égetés Lerakás Egyéb kezelt t/év % t/év % t/év % t/év % Hulladékolajok 0, Akkumulátorok és szárazelemek 4, , Elektromos és elektronikai hulladékok 0,988* Kiselejtezett gépjárművek Egészségügyi hulladékok - - 2, Állati eredetű hulladékok Növényvédő-szerek és csomagolóeszközeik - - 0, Azbeszt Egyéb hulladék (festékes fém, hűtőberendezés, gyógyszer, olajos rongy) Nem veszélyes hulladékok 0, , , Csomagolási hulladékok összesen Gumi Egyéb hulladék (zöldhulladék) * nem 2002., hanem évi adat

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2004. (09.20.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2004. (09.20.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2004. (09.20.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Pécs, 2004. július Marcali város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 2 I. fejezet A tervkészítés általános adatai Tervezési szint: Helyi

Részletesebben

BELEG KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

BELEG KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI BELEG KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Pécs, 2004. július Beleg község helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 2 I. fejezet A tervkészítés általános adatai Tervezési szint: Helyi Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IX.24.) Ökr. számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IX.24.) Ökr. számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IX.24.) Ökr. számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről. I. Fejezet 1.. II.

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről. I. Fejezet 1.. II. Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2. FELÜLVIZSGÁLATA

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2. FELÜLVIZSGÁLATA ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2. FELÜLVIZSGÁLATA 2011. december TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...5 2. A FELÜLVIZSGÁLAT ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEI...5 2.1. A Helyi Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálatának

Részletesebben

SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI 1. (01.25.) RENDELETE A község hulladékgazdálkodási tervéről.

SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI 1. (01.25.) RENDELETE A község hulladékgazdálkodási tervéről. SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI 1. (01.25.) RENDELETE A község hulladékgazdálkodási tervéről. Sirok Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. 35. (1) bekezdésében biztosított

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános bevezető... 3 1.1. A beszámoló jogszabályi indoka... 3 1.2. A beszámoló célja... 3 1.3. A Helyi Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának szempontjai... 3 2. A tervkészítés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A hulladékgazdálkodási terv módosításáról

ELŐTERJESZTÉS A hulladékgazdálkodási terv módosításáról ELŐTERJESZTÉS A hulladékgazdálkodási terv módosításáról A 2000. évi XLIII. Törvény előírja a hulladékgazdálkodási terv elkészítését. Öt önkormányzat (Répcelak, Csánig, Nick, Uraiújfalu, Vámoscsalád) részére

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HOSSZÚPÁLYI MIKROTÉRSÉG (Hosszúpályi Monostorpályi - Hajdúbagos) Hosszúpályi Monostorpályi Hajdúbagos Vonatkoztatási időszak: 2005-2010.

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított 2/2006. (II. 10.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

2011 2016. 2011. 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette:

2011 2016. 2011. 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette: ÚJHARTYÁN KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011 2016. 2011. 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette: az Ország Közepe Önkormányzati Társulás megbízásából

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV LÉTAVÉRTES MIKROTÉRSÉG (Létavértes Bagamér Álmosd - Kokad) Létavértes Bagamér Álmosd Kokad Vonatkoztatási időszak: 2005-2010. év Létavértes

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV DERECSKE MIKROTÉRSÉG (Derecske Sáránd Mikepércs Konyár) Derecske Sáránd Mikepércs Konyár Vonatkoztatási időszak: 2005-2010. év Derecske

Részletesebben

DUNAHARASZTI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

DUNAHARASZTI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Melléklet DUNAHARASZTI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Készült: a KvVM erre a célra kiadott SEGÉDLET-ének, valamint a 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet 6. sz. mellékletének felhasználásával és szerkezeti

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási terve 2003-2008.

Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási terve 2003-2008. ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 5700 Gyula, Hold. u. 10. Iroda: 5700 Gyula, Munkácsy u. 21. tel/fax: 66/561 940 80/2004. Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Csepreg, Tormásliget és Tömörd Önkormányzatok. hulladékgazdálkodási terve 2010-2015

Csepreg, Tormásliget és Tömörd Önkormányzatok. hulladékgazdálkodási terve 2010-2015 Csepreg, Tormásliget és Tömörd Önkormányzatok hulladékgazdálkodási terve 2010-2015 Készítette: Ökokontroll Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Bt. Cím: Zsira, Lővér u. 5. Mobil: 30/351-7697

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/ 2004. (VIII. 24.) rendelete a Hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/ 2004. (VIII. 24.) rendelete a Hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/ 2004. (VIII. 24.) rendelete a Hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről 1. Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004 2008 EGYEZTETÉSI ANYAG 2004. december 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette: a Kis-Rábamenti Önkormányzatok

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 2. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 5 3. RÉSZLETESEN VIZSGÁLT TELEPÜLÉSI HULLADÉKÁRAMOK...

Részletesebben

Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2005. (IX. 30.) rendelete Telekgerendás község települési hulladékgazdálkodási tervéről

Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2005. (IX. 30.) rendelete Telekgerendás község települési hulladékgazdálkodási tervéről Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/ (IX. 30.) rendelete Telekgerendás község települési hulladékgazdálkodási tervéről Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A MAKÓI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004-2010.

A MAKÓI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004-2010. A MAKÓI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004-2010. KÉSZÍTETTE TERRA STUDIO KFT. 2004. november A MAKÓI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE készítette a Terra Studio Kft. 1094 Budapest, Angyal u.

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV BESZÁMOLÓ II.

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV BESZÁMOLÓ II. Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 7/2007. (IV. 26.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Inárcs Község Önkormányzata 7/2007. (IV. 26.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Inárcs Község Önkormányzata 7/2007. (IV. 26.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Inárcs Község Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 48. alapján, a hulladékgazdálkodási

Részletesebben

AVE Miskolc Kft. Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata

AVE Miskolc Kft. Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata 2010. november TARTALOMJEGYZÉK 1. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 4 1.1 Tervezési terület általános (természeti, társadalmi, gazdasági és

Részletesebben

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-34 /2011. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT Pásztó

Részletesebben