Közhasznúsági Jelentés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhasznúsági Jelentés"

Átírás

1 2.sz.melléklet Közhasznúsági Jelentés Az ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Közhasznú Társaság évi tevékenységérő l Rétfalvi György vezérigazgató Budapest március 25.

2 A. Általános társasági jellemzők A Társaság cégneve: A Társaság rövidített cégneve: ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Közhasznú Társaság ITDH Kht. A Társaság székhelye: 1061 Budapest, Andrássy út 12. Bejegyzés időpontja: december 14. Működési forma: Közhasznúsági fokozat: Tevékenységi köre (az évi CLVI tv. szerint) Közhasznú Társaság közhasznú - munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, - euroatlanti integráció elősegítése. A tulajdonosi törzsbetét összege: Magyar Állam : 100 % Jegyzett tőke Ft, melyből készpénz Ft, apport Ft. 2

3 B. Szakmai tevékenység Az ITDH a évben nagymértékű, működésének minden területét érintő változáson ment keresztül, melyet külső környezeti (piac, szabályozórendszer, tulajdonosi szerkezet) és a szervezeten belüli igények mozgattak. Célunk az államigazgatás elvárásainak való megfelelés mellett a szervezet működését üzletszerűvé tenni, a versenyszféra változó, magas szintű kihívásainak megfelelni. Ezekre a kihívásokra készült el az új középtávú üzleti stratégia, mely az ITDH egész működését átfogó, markáns fejlesztési célokat tűzött ki az üzleti hatékonyság javítására. Az ITDH tevékenysége a 2007-es évben nagymértékben bővült a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által delegált, illetve a Társaság középtávú stratégiájában megfogalmazott új feladatokkal. A GKM átadta az egyedi kormányzati döntést igénylő feladatok koordinálását, a Promei adatbázis kezelését, a HTEC-irodák működtetését és az országimázs kialakításával kapcsolatos feladatok megszervezését. Szervezeti átalakítások 2007-ben előkészítettük az ITDH Kht.. társasági formájának átalakulását, s így január 1-vel az ITD Hungary Zrt. 400 millió forint összegű jegyzett tőkével megalakult. Az ITD Hungary Zrt.-nél a Tulajdonos döntése alapján Igazgatótanács nem fog működni, viszont a Felügyelő Bizottság létszámát a Tulajdonos delegáltjainak, illetve piaci vállalatok vezetőinek felkérésével 9 főre kívánja növelni ben néhány belső szervezeti átalakítás is történt A Befektetés-ösztönzési Igazgatóságon belül a projektmenedzsment tevékenységet a korábbi Tradicionális Iparágak Osztálya, a Tudásalapú Iparágak és Szolgáltató Szektor Osztály, illetve a Projektfejlesztési Osztály egyesülésével létrehozott Projektmenedzsment Osztály látja el. a befektetők hatékonyabb kiszolgálását célzó támogatásközvetítési egyablak megvalósítása érdekében március 1-től kialakításra került a Támogatási Programok Osztálya. A Stratégiai Igazgatóság keretében 2007 novemberétől új szervezeti egységként működik a bel- és külpiaci hálózatokkal való kapcsolattartás irányítását ellátó Hálózatirányítási részleg. Az ITDH évi szakmai tevékenységének főbb eredményei Befektetés-ösztönzési tevékenység 2007-ben mintegy 55 pozitív befektetői döntés született 1,6 milliárd euró tervezett értékben, mintegy munkahelyet teremtve (2002 óta 6,3 milliárd euró érkezett Magyarországra az ITDH közvetítésével) ben összesen kb. 500, a CRM-rendszerben is rögzített befektetési megkereséssel, ezen belül 420 befektetési projekttel foglalkozott a Befektetés-ösztönzési Igazgatóság, melynek nagy része a projektmenedzsment tevékenységi körébe tartozott. E tervezett beruházások összértéke néhány kiemelkedő méretű, ill. jelentőségű projektnek köszönhetően eléri a millió EUR-t, és a beruházásokkal érintett tervezett munkahelyek száma több mint fő. A tradicionális szektorok közül kiemelkedett a járműipar, de növekedett a gépipari, ezen belül is a repülőgépipari projektek száma. Nagy a befektetői érdeklődés az elektronika 3

4 ágazaton belül, valamint a megújuló energia különféle területein, mint napelemgyártás, bioüzemanyag, biomassza, szélerőmű. A tudásalapú ágazatok közül az ICT, a logisztika, a turisztika, az SSC és a biotechnológia iránt a legnagyobb az érdeklődés a befektetők körében. A támogatásközvetítési egyablak megvalósítása révén az ITDH hatékonyabban veheti fel a versenyt a konkurens országok befektetés-ösztönzési ügynökségeivel. A Támogatási Programok Osztály megalakításával kapcsolatos beruházói visszajelzések egyértelműen pozitívak ben a Befektetés-ösztönzési Igazgatóság 99 szakmai programot szervezett meg. Ebből 86-t az ún. központi költségvetési keretből finanszíroztunk, 13-t pedig a meghosszabbításra került SA keretből valósítottunk meg. Tovább csökkent az általános jellegű befektetési konferenciák száma, prioritást kaptak az egyes ágazatokban megvalósított befektetési programok, elsősorban az ágazati nemzetközi konferenciákon való részvétel. Domináns célszektorok voltak a szolgáltató központok (SSC), az autóipar, elektronika, megújuló energia és biotechnológia. Programjainknak kétharmada Európában valósult meg, az ázsiai és amerikai kontinens szerepe 2006-hoz képest csökkent rendezvényeinknél. Az EU-országok közül a kiemelt befektetési célországaink elsősorban Németország, Franciaország, Nagy-Britannia és Hollandia, az EU-n kívül pedig a tavalyi évhez hasonlóan az USÁ-t, Japánt, Dél-Koreát és Kínát tekintettük célpiacunknak. A nemzetközi befektetési trendeket szem előtt tartva, melyek szerint a befektetések egyre nagyobb aránya származik újrabefektetésekből, az ITD Hungary az egyablakos szolgáltatási modell részeként 2007 végére az aftercare tevékenység koncepcionális kialakítását és gyakorlását tűzte ki célul. A tevékenység tervszerű bevezetésének célja a Magyarországon már üzleti tevékenységet folytató külföldi beruházó cégek magyarországi újrabefektetéseinek ösztönzése, valamint a cégek beágyazódásának támogatása, szükségleteik beazonosítása, pozitív tapasztalatok, sikertörténetek feltérképezése. Az Adminisztratív Egyablak Implementáció tevékenység évtől a befektetésösztönzés egyik kiemelt fejlődési területe március 1. óta az ITDH kapott megbízást a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól az Ipari Park Befektetési Adatbázis (IPBA) karbantartására, folyamatos fejlesztésére. Jelenleg 600-ra tehető az ITDH adatbázisában regisztrált potenciális telephelyek száma, melyek között több mint 100 hivatalosan ipari park címet nyert ingatlan szerepel részletes adatokkal és marketinganyagokkal ben folytatódott az ITDH által befogadott magyar befektetési projektek karbantartása, frissítése, befektetők felé történő kiajánlása volt az első teljes év, mely során a CRM rendszert alkalmazva végezhette a Befektetés-ösztönzési Igazgatóságunk a tevékenységét. Ma már a CRM rendszerbe rögzítjük a befektetési megkereséseket, a befektetési projekteket és a befektetési rendezvényeket is. Üzletfejlesztési tevékenység Az Üzletfejlesztési Igazgatóság évi tevékenysége ágazat specifikus, az ITDH széleskörű nemzetközi kapcsolatait kamatoztató belföldi és külföldi rendezvényei, ágazati programjai, kereskedelemfejlesztési pályázati rendszere, valamint a cégek számára nyújtott 4

5 beszállítói illetve speciális tőkekihelyezést támogató szolgáltatásai számos esetben Euro milliókban mérhető vállalati export árbevételhez segítették hozzá a magyar vállalkozásokat. Kereskedelemfejlesztési Pályázatok: 2007-ben 866 cég jogcímen nyújtott be támogatási kérelmet, ebből 754 vállalkozás jogcímre kapott támogatást, 114 cég (13%) igényét, a jogcímek 25%-át, utasította el a Bíráló Bizottság ben benyújtott pályázati igények 60%-a pozitív döntéssel zárult, mely 607,673 millió Ft támogatási összeg odaítélését eredményezte több esetben az igényelt összeg csökkentésére tett javaslatot a Bíráló Bizottság. A vissza nem térítendő utólagos támogatás 60 %-át külföldi kiállításon való megjelenés költségének mérséklésére, mintegy 27%-át nyomtatott és elektronikus úton előállított idegen nyelvű marketingeszközök (CD, DVD, pendrive) készíttetésének támogatására fordítottuk. Nemzetközi szervezeti tagdíjat 25 millió Ft-al, külföldi iroda, bemutatóterem létesítését 18 helyszínen mintegy 18 millió Ft-tal, hirdetéseket 33 millió Ft-tal, és megfelelőségi tanúsítási eljárásokat 11 esetben több mint 8 millió Ft-tal támogattuk. Fontos megemlíteni, hogy az egyedi kereskedelemfejlesztési pályázatok esetében eredetileg 500 M Ft állt ITD Hungary rendelkezésére, a évi tapasztalatok (605,74 M Ft támogatás) és a beérkezett jelentős többletigény alapján a keret 250 M Ft-os emelését kezdeményeztük. GKM a miniszteri tartalékból szeptember közepén 250 M Ft pluszforrást biztosított ben 11 helyszínen szervezett az ITDH kollektív megjelenést. Romániában 4, Németországban 3, Szerbiában 2 rendezvényen, Bulgáriában és Bosznia-Hercegovinában 1-1 kiállításon volt kiemelt Magyarország megjelenés. 249 cég, köztük számos tagvállalatait képviselő szakmai szövetség és kamara mutatta be exportképes árualapját. A rendezvényeken való megjelenés hatékonyságának növelése és a gazdasági image-építés, a magyar megjelenés hangsúlyosabbá tétele érdekében a kiállításokhoz kapcsolódóan üzletember-találkozókat, sajtótájékoztatókat, szemináriumokat, céges prezentációkat szerveztünk. Rendezvényeinket minden helyszínen pozitív médiavisszhang kísérte, illetve követte. A kiállító cégek 80%-a elégedett volt a megjelenésével, céljainak megvalósulásával. Az Üzletfejlesztési Igazgatóság az üzleti programokat egyre inkább az ágazatspecifikus jellegű rendezvényekre koncentrálta a kiemelt ágazati termékprogramok kapcsán. Új ágazatként a borágazat is bekerült ebbe a csoportba. Érezhetően nőtt a magyar vállalati érdeklődés a külföldre történő tőkekihelyezés terén. A környező országok mellett (Románia, Ukrajna, stb.) a távolabbi relációk is (pl Vietnam) megjelennek, mint befektetési célpontok a magyar vállalkozók számára. Az általános befektetési környezetre vonatkozó információk mellett, projekt finanszírozási és telephely kiválasztási kérdésekben is kapnak tanácsokat. Euro Info Központ tevékenysége Az EIC kis- és közepes vállalkozásokat támogató tevékenységének 3 fő súlypontja volt: 1) a klasszikus információs, tanácsadás jellegű tevékenység 2) a kiemelt területekhez kapcsolódó belföldi programok 3) az uniós támogatással megvalósuló nemzetközi projektek (legtöbbször a vállalkozások külpiacra jutását segítő nemzetközi üzletember-találkozók) 5

6 A sok résztvevőnek, széles körnek szánt előadás jellegű programok helyett gyakorlati információ-átadást jelentő, interaktív workshopokat és klubokat szervezett. Az ITDH elnyerte az új EIC ( től Enterprise Europe Network néven) magyarországi hálózatának koordinációs jogát az Európai Bizottságtól. A megbízatás től ig szól. A projektet 48%-ban támogatja az Európai Bizottság. Stratégiai és Hálózatirányítási tevékenység A Stratégiai és Hálózatirányítási igazgatóság november 1.-től a stratégiai és szervezetfejlesztési feladatok mellett - a Hálózatirányítási részleg megalakításával az ITDH bel- és külpiaci hálózatának, valamint a KGSZ irodahálózat üzletfejlesztési tevékenységének szakmai irányítását is ellátja. Az ITDH üzletfejlesztő munkáját 2008-ban: belföldön 14 városban működtetett regionális ITDH iroda külföldön a KGSZ hálózat, illetve a KGSZ hálózatba később integrálódó 2 iroda (Chicago, Zürich), 6 romániai és 2 szerbiai határ menti regionális képviseleti iroda, a Nemzetközi Technológiai Kht.-tól átvett USA beli (Virginia) és kínai (Hongkong, Shenzen) irodák, illetve egy megbízásos indokínai képviselet segítette. Az Igazgatóság főbb feladatai: az ITDH középtávú vállalati stratégiájának, üzleti tervének és éves beszámolóinak összeállítása, koordinálása, szervezeti folyamatok ésszerűsítése az ITDH II. NFT GOP-ROP pályázat kidolgozásának irányítása az Európai Uniós támogatás megszerzésére a KGSZ hálózattal való együttműködés, az üzletfejlesztési tevékenység szakmai irányítása az ITDH hazai regionális, valamint külföldi saját képviseleti hálózatának működtetése és bővítése 2007-ben a KPMG irányítása mellett kidolgoztuk az ITDH középtávú stratégiáját, melynek elfogadása a Tulajdonos részéről folyamatban van. Az ITDH működésének hatékonyságnövelése érdekében 2007-ben kidolgozásra került, s folyamatos fejlesztés alatt áll a szervezeti folyamatok kialakítása és karbantartása (RACI). A GKM-ITDH közös szakmai felügyelete alapján a GKM utasításával október 15-től bevezettük a KGSZ-eknél time sheet/időelszámolás vezetését. Ez a KGSZ hálózat helyi alkalmazottak és asszisztensek nélkül számított mintegy 180 ezer órányi, kvalifikált munkaidő-kapacitásának hasznosulását, KüM/GKM/ITDH feladatok közötti megoszlását méri. Az összesítés szerint utolsó negyedévében a KGSZ kiküldöttek teljes munkaidejük egy része fordítódik az ITDH által koordinált üzletfejlesztési feladatok ellátására. Az ITDH a külpiaci üzletfejlesztő tevékenység és a magyar üzleti érdekképviselet hatékonyságának növelésére azokban az országokban és régiókban, ahol a KGSZ hálózat üzletfejlesztésre fordítható kapacitása nem elegendő a mutatkozó üzleti lehetőségek 6

7 kezelésére, további szerződéses képviselőket kíván megbízni külföldi befektetők felkutatására, és a magyar vállalkozások piaci megjelenésének támogatására. Kommunikációs tevékenység Az ITDH kommunikációja 2007-ben is alapvetően a szakmai területek támogatására épült, mely alapját a kommunikációs irányelvek érvényesítése képezte a szakmai programok tervezésében, kivitelezésében és utógondozásában. Az alapvető kommunikációs eszközök folyamatos biztosítása révén segítette a szakmai munkafolyamat eredményességét, hatékonyságát. A szervezeten belül és kívül egyaránt folyamatos kétirányú kapcsolatot tartott fent az érintett szereplőkkel. Elősegítette, mind belföldön, mind külföldön a fellépő információigények kielégítését, valamint új információs és kommunikációs lehetőségek felkutatását, használatának elterjesztését. A Kínai Magyar Évad rendezvényeinek szervezésére az ITDH-ban a befektetési, üzletfejlesztési és kommunikációs területek részvételével projekt team alakult, amely szorosan együttműködve a GKM munkatársaival, illetve a pekingi és sanghaji kiküldöttekkel, sikeresen látta el a hazai előkészítési, és a helyszíni bonyolítási feladatokat egyaránt. Az ITDH marketing igazgatóságának feladata az Évad imázsának és arculatának kialakítása, az egységes vizuális megjelenés biztosítása volt. Informatika tevékenysége Az ITDH Informatikai Igazgatóságának évi tevékenységét is jelentős mértékben determinálta a 2004-ben kezdett, de a pályázati és szerződéskötési fázis elhúzódása miatt csak 2006 áprilisában elinduló informatikai fejlesztési projekt. A megvalósított informatikai rendszerek használatba vétele, a belső és külső (KGSZ) felhasználók oktatása során számos új fejlesztési / továbbfejlesztési javaslat is megfogalmazódott. Az év folyamán sor került továbbá az ITDH Microsoft szoftvereinek jogtisztaságát biztosító szerződés éves megújítására, a digitális aláírás rendszer (Public Key Infrastructure) kiterjesztésére, valamint a telefon, illetve mobil-telefon szolgáltatási szerződéseink összevonását és optimalizálását célzó nyílt, hirdetményes közbeszerzési eljárás elindítására. Humánpolitika tevékenysége A változó körülményekhez folyamatos megújulással lehet megfelelni, mindez a szervezet további fejlesztésével, kiváló vezetői csapattal és motivált, elkötelezett munkatársakkal valósítható meg, ezen célok elérésének támogatására elkészült a korszerű HR stratégia, mely megvalósítását hosszabb távra tervezzük évben megvalósítottuk a felsővezetők számára a vezetői készséget és hatékonyságot elősegítő programot. A költségracionalizálás érdekében kiszerveztük a működéshez kapcsolódó jogi feladatok ellátását, a bérszámfejtést, az utaztatás ügyintézését, mely tevékenységeket outsourcing segítségével oldjuk meg. Ezekkel a szervezeti megoldásokkal lehetőség nyílt státuszok átcsoportosítására a szakmai területek javára. Ezáltal a támogatói területen dolgozók aránya 7

8 jelentősen csökkent, az Üzleti területen dolgozó munkavállalók számának emelkedésével az ITDH működése hatékonyabbá vált. C. Finanszírozás A rendelkezésre álló forrásokat 89%-ban szakmai tevékenységhez, illetve a szakmai tevékenységet ellátó területek működési költségeire, míg 11%-ban a támogató területek finanszírozására fordítottuk június 30-án lezárult a GVOP Befektetés-ösztönzési Központi Program, zárójelentésünk elfogadása folyamatban van. A rendelkezésre álló millió forint támogatást teljes mértékben felhasználtuk; 56%-ban az informatikai háttér és a CRM rendszer fejlesztésére, 26%-ban pro-aktív befektetés-ösztönzési tevékenységre, 15%-ban kommunikáció tevékenységre, és 3%-ban az egyablakos ügyintézés fejlesztésére. A támogatás összege átutalásra került ben összesen millió forint költségvetési támogatás állt rendelkezésre, melynek ténylegesen 98%-a került kifizetésre. A folyósított támogatások összetételében az év során néhány változás történt, így pl. az országimázs fejlesztésére felhasználható keretösszeg tárgyév során nem került lehívásra, annak igénybevétele évre áthúzódik, a KGSZ irodahálózat működési költségeinek (gépkocsipark korszerűsítés, reprezentáció és kiküldetési költség-kiegészítés) finanszírozását a GKM külön megállapodás alapján közvetlenül a Külügyminisztérium részére folyósította, a pénzügyi tranzakcióban nem vettünk részt, a Kínai Magyar Gazdasági Évad eseményeinek megvalósítására terven felül, külön elszámolás mellett kaptunk támogatási keretösszeget. Az év folyamán realizált saját bevételek 24%-kal haladták meg a tervezett összeget. Terven felüli saját bevételt jelentett például az EKD tevékenységhez kapcsolódó feladatok elvégzéséért teljesítményarányosan kapott vállalkozási díj, illetve a Kínai Magyar Gazdasági Évadra kapott vállalati támogatások összege. A rendelkezésre álló források felhasználását jelentősen befolyásolta a Tulajdonos, 7/2007 (VI.25.) számú határozata, melyben az igénybevett szolgáltatások és a személyi jellegű ráfordítások tekintetében a Vezérigazgató évi prémium célfeladataként költségmegtakarítást fogalmazott meg a tervadatokhoz képest, melyet Társaságunk maradéktalanul teljesített. A rendelkezésre álló millió forint összegű forrás terhére összesen millió forint felhasználás történt. Ennek eredményeként év során 290 millió forint maradvány keletkezett. A maradvány összegéből 10 millió forint céltartalékként lekötésre kerül, míg a fennmaradó 280 millió forint, a vonatkozó törvényi előírásokat figyelembe véve, a maradvány jogcímének megfelelő kötelezettségvállalással lefedésre került. A költségvetési támogatások felhasználását a 2. sz. mellékletben mutatjuk be tételesen. 8

9 2.1. sz. melléklet Befektetés-ösztönzési és kereskedelemfejlesztési szakmai tevékenység Befektetés-ösztönzés GKM kezelésű célelőirányzatból Befektetés ösztönzési konferencia, szeminárium 25 db Ft Befektetési információs stand 7 db Ft Befektetési tréning 1 db Ft Befektetői roadshow 3 db Ft Célzott céglátogatás 4 db Ft Célzott partnerkeresés 10 db Ft EKD Projektmenedzsment 1 db Ft Follow-up tevékenység 1 db Ft Projektmenedzselés 2 db Ft Részvétel nemzetközi konferencián 29 db Ft Tanulmányok Adatbázisok 1 db Ft Összesen 84 db Ft Strukturális Alapokból Befektetés ösztönzési konferencia, szeminárium 4 db Ft Célzott céglátogatás 2 db Ft Célzott partnerkeresés 1 db Ft Részvétel nemzetközi konferencián 13 db Ft Összesen 20 db Ft Befektetés-ösztönzés összesen 104 db Ft Üzletfejlesztés GKM kezelésű célelőirányzatból Beszállítói rendezvény 12 db Ft Kereskedelemfejlesztési célú beutazó delegáció 4 db Ft Kereskedelemfejlesztési célú kiutazó delegáció 1 db Ft Kereskedelemfejlesztési információs stand 29 db Ft Kereskedelemfejlesztési szeminárium 80 db Ft Kiállítás 11 db Ft Kommunikáció 13 db Ft Projektmenedzselés 3 db Ft Tanácsadás, tanulmányok, adatbázisok 3 db Ft Üzletember találkozó belföldön 10 db Ft Üzletember találkozó külföldön 48 db Ft Összesen 214 db Ft Európai Bizottság finanszírozásából Kereskedelemfejlesztési szeminárium 1 db Ft Üzletfejlesztés összesen 215 db Ft 9

10 HTEC programok 2.1. sz. melléklet Információs stand 6 db Ft Kommunikáció 3 db Ft Projektmenedzselés 1 db Ft Szeminárium 2 db Ft HTEC programok összesen 12 db Ft Magyar Gazdasági Évad Kínában Kiutazó delegáció 3 db Ft Kommunikáció 4 db Ft Magyar Gazdasági Évad Kínában összesen 7 db Ft Mindösszesen 339 db Ft A GVOP Központi Program Programelem Egyablakos ügyintézés Informatikai háttér CRM rendszer Pro-aktív befeketetés ösztönzés Kommunikáció GVOP Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft 10

11 2.2. sz. melléklet Költségvetési támogatások felhasználása Bevételek TERV TÉNY (millió Ft) I. Költségvetési támogatás összesen GKM Nemzeti beruházás-ösztönzési célelőirányzat GKM Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat Intézményfinanszírozás (belföld és külpiac) Üzletfejlesztés és befektetés-ösztönzés HTEC program KGSZ működési költség hozzájárulás Egyedi kereskedelemfejlesztési pályázatok Kínai MAGÉV szakmai tevékenység II. Maradvány III. Fejlesztési támogatás IV. GVOP Központi Program V. Saját bevételek Összesen Kiadások TERV TÉNY (millió Ft) I. Intézményfinanszírozás Belföldi intézményfinanszírozás Külpiaci tevékenység II. Szakmai tevékenység Befektetés-ösztönzés Üzletfejlesztés HTEC szakmai programok Egyedi kereskedelemfejlesztési pályázatok Kínai MAGÉV szakmai tevékenység GVOP Központi Program Összesen Megnevezés Egyedi kereskedelemfejlesztési pályázatok Forráskeret Megítélt támogatás Kifizetett ( ) Kifizetett (2007.) Kifizetett ( ) Egyedi pályázatok MAG közreműködési díj ÖSSZESEN: Egyedi pályázatok MAG közreműködés díj ÖSSZESEN: Egyedi pályázatok MAG közreműködési díj ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN

Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA

Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA Antal András Nyugat-Dunántúli Régió Vas és Zala megyei Információs Pont 2012. szeptember 27. A HITA létrejötte 2011. január 1. óta működik a Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium TERVEZET!

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium TERVEZET! Gazdasági és Közlekedési Minisztérium TERVEZET! /2006. (..) GKM rendelet az ITD-H Befektetésösztönzési és kereskedelemfejlesztési tanácsadás célelőirányzat felhasználásának és kezelésének szabályozásáról

Részletesebben

Magyar KKV-k külpiacra lépésének lehetőségei állami segítséggel

Magyar KKV-k külpiacra lépésének lehetőségei állami segítséggel HITA - Hungarian Nemzeti Külgazdasági Investment and Hivatal Trade Agency Külügyminisztérium Kereskedelempolitikai és Világgazdasági Főosztályának és Európai Bizottság Kereskedelmi Főigazgatóságának szemináriuma

Részletesebben

Partnerségi workshop Art Hotel 2009. április 06. Süveges-Szabó László igazgató

Partnerségi workshop Art Hotel 2009. április 06. Süveges-Szabó László igazgató Partnerségi workshop Art Hotel 2009. április 06. Süveges-Szabó László igazgató a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium háttérintézménye, összekötő kapocs a gazdasági kormányzat, a külföldi cégek

Részletesebben

Az ITD Hungary. befektetésösztönzési szolgáltatásai hazai önkormányzatok és vállalkozók számára

Az ITD Hungary. befektetésösztönzési szolgáltatásai hazai önkormányzatok és vállalkozók számára Az ITD Hungary befektetésösztönzési szolgáltatásai hazai önkormányzatok és vállalkozók számára ITD Hungary Jogállás és háttér a magyar kormányzat külgazdaság-politikai célkitőzéseit megvalósító háttérintézménye

Részletesebben

Nemzeti Külgazdasági Hivatal és Enterprise Europe Network szolgáltatásai

Nemzeti Külgazdasági Hivatal és Enterprise Europe Network szolgáltatásai Nemzeti Külgazdasági Hivatal és Enterprise Europe Network szolgáltatásai Juhász Gabriella, tanácsadó Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) Környezetvédelmi tréning a fémipari szektor szereplőinek Eger, 2012.

Részletesebben

A HIPA céljainak és feladatainak bemutatása. Ésik Róbert elnök

A HIPA céljainak és feladatainak bemutatása. Ésik Róbert elnök A HIPA céljainak és feladatainak bemutatása Ésik Róbert elnök A HIPA születése Professzionális befektetésösztönzés Külföldi működőtőke növelése A már Magyarországon lévő vállalatok újrabefektetéseinek

Részletesebben

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI E. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

S Z O R O S E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S

S Z O R O S E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S A KKV- K E X P O R T T Á M O G A T Á S Á N A K H A T É K O N Y E S Z K Ö Z E M A G U N K R Ó L - A L A P Í T Ó K S Z O R O S E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S ÚJ INTEGRÁLT INTÉZMÉNYI STRUKTÚRA KÜLÜGY KÜLGAZDASÁG

Részletesebben

Exportáljon velünk! A Nemzeti Külgazdasági Hivatal és Enterprise Europe Network szolgáltatásai

Exportáljon velünk! A Nemzeti Külgazdasági Hivatal és Enterprise Europe Network szolgáltatásai Exportáljon velünk! A Nemzeti Külgazdasági Hivatal és Enterprise Europe Network szolgáltatásai Holly Sára Enterprise Europe Network regionális vezető Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) Üzletember találkozó

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A HÁLÓZATI TUDÁS TERJESZTÉSÉÉRT PROGRAMIRODA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 év Kelt: Budapest, 2007. május 14. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

A Nemzeti Külgazdasági Hivatal és az Enterprise Europe Network tevékenysége

A Nemzeti Külgazdasági Hivatal és az Enterprise Europe Network tevékenysége Title of the presentation Date 1 A Nemzeti Külgazdasági Hivatal és az Enterprise Europe Network tevékenysége Piacbővülés a külpiacra jutás segítségével Mészáros Mónika Alíz Üzletfejlesztési Főosztály-főosztályvezető

Részletesebben

A HIPA támogatási egyablak szolgáltatása

A HIPA támogatási egyablak szolgáltatása Befektetőbarát Település Program A HIPA támogatási egyablak szolgáltatása 2015. október 7. A HIPA támogatási részlege Állami Támogatások Főosztály EKD Osztály A Kormány egyedi döntésével nyújtott készpénztámogatás

Részletesebben

North Hungarian Automotive Cluster

North Hungarian Automotive Cluster North Hungarian Automotive Cluster Alapítók Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pannon Autóipari Klaszter 2 Az ImKKK

Részletesebben

KKV-k piaci megjelenésének támogatása

KKV-k piaci megjelenésének támogatása A pályázat címe KKV-k piaci megjelenésének támogatása Benyújtás: 2014.11.10. 2014.12.31. Pályázó cég mérete: Mikro-, kis- és középvállalkozás Pályázat célja: A felhívás a vállalkozások külpiacra lépését

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben. Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió

Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben. Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió Tartalom 1. Az ITD Hungary tevékenységérıl nagyon röviden

Részletesebben

Magyar vállalkozások exporttevékenység támogatása. Exporttámogatásban részt vevő intézmények Corvinus Rt- egy új program

Magyar vállalkozások exporttevékenység támogatása. Exporttámogatásban részt vevő intézmények Corvinus Rt- egy új program Magyar vállalkozások exporttevékenység támogatása Exporttámogatásban részt vevő intézmények Corvinus Rt- egy új program Export támogatás szükségesség Szükségesség: Ismertetlen terep: piacra lépési akadályok

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

A kamarai hálózat szerepe a KKV-k sikeres forráslehívásának támogatásában a 2014-2020- as programozási időszakban

A kamarai hálózat szerepe a KKV-k sikeres forráslehívásának támogatásában a 2014-2020- as programozási időszakban A kamarai hálózat szerepe a KKV-k sikeres forráslehívásának támogatásában a 2014-2020- as programozási időszakban Dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna CSMKIK titkár Kamara szerepe köztestületi funkció, kamarai

Részletesebben

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, Kis- és

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

HITA - Enterprise Title Europe Network-

HITA - Enterprise Title Europe Network- PLACE PARTNER S LOGO HERE HITA - Enterprise Title Europe Network- Sub-title környezetvédelem Holly Sára, osztályvezető Enterprise Europe Network Osztály Nemzeti Külgazdasági Hivatal European Commission

Részletesebben

A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2012. évről

A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2012. évről A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2012. évről 1. A közhasznú társaság alapadatai: Cégnév: PIREHAB Nonprofit KFT. Székhely: 4025 Debrecen,

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások

Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások Lakatosné Lukács Zsuzsanna Regionális és Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály MENTOR-NET találkozó

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Hazai vállalati kompetenciák az állam és a külgazdaság szemszögéből

Hazai vállalati kompetenciák az állam és a külgazdaság szemszögéből Title of the presentation Date # Hazai vállalati kompetenciák az állam és a külgazdaság szemszögéből Mészáros Mónika Alíz Üzletfejlesztési Főosztály-főosztályvezető helyettes Enterprise Europe Network-osztályvezető

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

2012. évi költségvetés I-XII. havi teljesítése. MEGNEVEZÉS évi terv Területi kamarák befizetései ,51%

2012. évi költségvetés I-XII. havi teljesítése. MEGNEVEZÉS évi terv Területi kamarák befizetései ,51% Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2012. évi költségvetés I-XII. havi teljesítése 1. MEGNEVEZÉS 2012. évi terv /adatok ezer forintban/ Székház vásárlásra elkülönített pénzeszköz (XII.31) 722 000 722 000

Részletesebben

Tudás, alkotás, érték

Tudás, alkotás, érték Tudás, alkotás, érték A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 2007. évi programjai valamint az EU 7. K+F Keretprogramja Vass Ilona, általános alelnök Nemzeti Innovációs Rendszer, NKTH-GKM szakmai konferencia

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2018. január 15-ig lehetséges.

Részletesebben

A külgazdasági politika intézményrendszere Magyarországon

A külgazdasági politika intézményrendszere Magyarországon A külgazdasági politika intézményrendszere Magyarországon Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu) Intézményrendszer madártávlatból Kormányzat Miniszterelnökség Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzeti Hivatal

Részletesebben

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009.

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. október 20. Ország Magyar export 1998 2003 2005 2006 2007 2008

Részletesebben

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19.

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. I. A Szilícium Mező program rövid bemutatása II. Az ÉAOP-1.1.2-2008-0013 pályázat eredményei

Részletesebben

Enterprise Europe Network 2008.11.20.

Enterprise Europe Network 2008.11.20. Enterprise Europe Network Dobos Erzsébet Dobos Erzsébet 2008.11.20. Új vállalkozásfejlesztési hálózat Létrejötte A CIP (Competitiveness and Innovation Programme) keretében hozta létre az Európai Bizottság

Részletesebben

Kiemelt Fejlesztési Központok lehetőségei között

Kiemelt Fejlesztési Központok lehetőségei között Kiemelt Fejlesztési Központok lehetőségei 2014-2020 között Tartalom A helyszín Miskolc Megyei Jogú Város kiemelt fejlesztési központ Eredményeink - röviden Mit várunk a rendezvénytől? Miskolci jövőkép

Részletesebben

1077 BUDAPEST, CSENGERY U. 14-16. 16.

1077 BUDAPEST, CSENGERY U. 14-16. 16. 1077 BUDAPEST, CSENGERY U. 14-16. 16. Tel.: 06-1-461 461-33-00 Az IT Információs Társadalom Kht. segítõ tevékenysége a pályázatok elõkészítésében Farsang Attila regionális irodavezetõ Miskolc, 2004. február

Részletesebben

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozói pályázati lehetőségek Zalaszentgrót, 2015. május 21. Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 1995. január 9-én

Részletesebben

2010-2012. évi marketingstratégiája

2010-2012. évi marketingstratégiája A Magyar Turizmus Zrt. 2010-2012. évi marketingstratégiája Gulyás Péter igazgató Dél-alföldi RMI Békéscsaba, 2010. február 11. A stratégiaalkotás előzményei Nemzeti turizmusfejlesztési stratégia (NTS)

Részletesebben

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása 2009 június Tartalom Elan SBI Capital Partners Tőkealapkezelő Zrt.- Bemutatása SBI European Tőkealap (Alap) - Bemutatása SBI European Tőkealap

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP-2009-2.1.1/C) Alapvető cél és háttér információ A komplex technológiai fejlesztésen,

Részletesebben

MAGYAR KKV-K SZÁMÁRA KÍNÁLKOZÓ KÜLPIACI LEHETŐSÉGEK A MAGYAR VÁLLALKOZÁSOK ELŐTT IS NYITVA A KAPU Királyfalvi Róbert Visegrád 2015. március 3-4. MAGUNKRÓL ALAPÍTÓK: MAGYAR ÁLLAM (99%) MAGYAR KERESKEDELMI

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

ITDH Euro Info Központ szolgáltatásai dr. Kerekes György EIC háttér Alapította: Európai Bizottság, Vállalkozási Ipari Főigazgatóság Cél: Európai Unió területén működő kkv-k hatékony piaci szereplésének

Részletesebben

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE!

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! 1. prioritás: Kis- és versenyképességének javítása 1 GINOP-1.1.1 2 GINOP-1.1.2 3 GINOP-1.2.1 4 GINOP-1.2.2

Részletesebben

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség évi közhasznúsági jelentése

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség évi közhasznúsági jelentése A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2009. évi közhasznúsági jelentése A szövetség közhasznúsági fokozata: "közhasznú" Bírósági nyilvántartásba vételi sorszám: 1254. Bírósági nyilvántartásba vételi végzés

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4.

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. A két ország gazdasági kapcsolatainak alapjai A gazdasági kapcsolatok rendezettek: 1998-tól 2004-ig a CEFTA, azt követően az EU szabályozása hatályos, 2007 január

Részletesebben

Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 28. dr. Kovács Tamás Elnök Fiatal Kutatók Egyesülete Közhasznúsági jelentése a 2011-es

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI SZABÓ KRISZTINA JÚLIA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

A magyar export támogatása lehetőségek az EXIM-től. Wertheim-Huszár Zoltán Közép-alföldi Regionális Képviselet

A magyar export támogatása lehetőségek az EXIM-től. Wertheim-Huszár Zoltán Közép-alföldi Regionális Képviselet A magyar export támogatása lehetőségek az EXIM-től Wertheim-Huszár Zoltán Közép-alföldi Regionális Képviselet Állami exportösztönzés Külgazdasági és Külügyminisztérium tulajdonosi felügyelete alatt Stratégiai

Részletesebben

Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig

Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig Kiss Gábor Vezető Műszaki Felügyeleti és Technológiai Igazgatóság Műszaki Hálózati Koordináció 1 Az Általános vezérigazgató-helyettes

Részletesebben

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Cromo Közhasznú Alapítvány Székhely: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 40. Adószám: 18178584-2-43 Közhasznúsági fokozat: kiemelten közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: 7. Pk. 60825/2002/2

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Klaszterfejlesztés múltja és jelene Magyarországon

Klaszterfejlesztés múltja és jelene Magyarországon Klaszterfejlesztés múltja és jelene Magyarországon Keller Péter Klaszterfejlesztési Irodavezető MAG Klaszterfejlesztési Iroda 2013.04.15. - Szeged Klaszterfejlesztési programok Magyarországon Az első megalakuló

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló 2008

Közhasznúsági beszámoló 2008 Közhasznúsági beszámoló 2008 A Civil Centrum Közhasznú Alapítvány célja: Magyarországon bejegyzett non-profit szervezetek működésének erősítése, hatékonyságuk növelése, annak érdekében, hogy társadalmi

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március 1. melléklet az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozathoz A GINOP éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1. azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

Title. Enterprise Europe Network. Sub-title 2010.06.17. Papp Andrea Aida PLACE PARTNER S LOGO HERE. European Commission Enterprise and Industry

Title. Enterprise Europe Network. Sub-title 2010.06.17. Papp Andrea Aida PLACE PARTNER S LOGO HERE. European Commission Enterprise and Industry Title Enterprise Europe Network Sub-title 2010.06.17. Papp Andrea Aida PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network Jogi háttér CIP (Competitiveness and

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

Inno-CropFood IPA HUHR/1001/2.1.3/0001. 2013. január 17-18. Harkány, Magyarország

Inno-CropFood IPA HUHR/1001/2.1.3/0001. 2013. január 17-18. Harkány, Magyarország A hálózat alapú együttműködések kulcstényezői a KFI tevékenység hatékonyságának javítása érdekében 1. Identified driving factors of enhancing the effectiveness of network-based cooperations Inno-CropFood

Részletesebben

2014-2020 Pályázatok irányai

2014-2020 Pályázatok irányai 2014-2020 Pályázatok irányai Operatív programok 2014-2020 ÁROP VOP TIOP 2007-2013 EKOP GOP 975 Mrd 2014-2020 KOOP TÁMOP VEKOP VOP GINOP 2 668 Mrd KEOP EFOP ROP KÖZOP 1322/2013 (VI. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter 2010. December 8. J Ö V Ő K É P Az autóiparban meghatározó gazdasági erővel bíró, összehangolt, hatékony, széleskörű együttműködésen alapuló, versenyképes, innovatív

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

FELMÉRÉSI TERV. 1.) Felmérési terv célja:

FELMÉRÉSI TERV. 1.) Felmérési terv célja: FELMÉRÉSI TERV 1.) Felmérési terv célja: 2.) Felmérés folyamata: 3.) Felmérés módszertanának meghatározása 4.) Kérdőív tervezésének fázisai, tesztelésének módja 5.) Interjúk előkészítésének módja 6.) Adatgyűjtés

Részletesebben

A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta lehetőségek

A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta lehetőségek Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért - a társadalmi vállalkozások működetésében rejlő lehetőségek c. konferencia A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta

Részletesebben

Szolgáltatások. a sikeres német-magyar üzletekért. A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai

Szolgáltatások. a sikeres német-magyar üzletekért.  A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai Szolgáltatások a sikeres német-magyar üzletekért A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai www.duihk.hu Kivonat a DUIHK szolgáltatási katalógusából * * a hivatkozások a teljes katalógusra

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Hallássérültek Identitásáért Egyesület 1222 Budapest, Zentai utca 22. A. Közhasznúsági jelentés 2009. Fordulónap: 2009.

Részletesebben

KOCKÁZATI TŐKEPROGRAM 1.

KOCKÁZATI TŐKEPROGRAM 1. KOCKÁZATI TŐKEPROGRAM 1. Mi a kockázati tőke (alap, alapkezelő, befektetés) Jeremie pályázati program A program célja és célcsoportja Innovatív, start up növekedési pályára állítható KKV-k Tőkehiány működő

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP-1.3.1-15. KKV-k piaci megjelenésének támogatása 2015.06.17.

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP-1.3.1-15. KKV-k piaci megjelenésének támogatása 2015.06.17. 2015.06.17. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP-1.3.1-15 GINOP Tájékoztató, 2015.06.16. NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 3525

Részletesebben

Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba. 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések

Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba. 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések www.startgarancia.hu SAJTÓKÖZLEMÉNY Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések Budapest, 2009. május 4. A Start

Részletesebben

Ipari Parkok Egyesület 2003.évi közhasznú jelentése

Ipari Parkok Egyesület 2003.évi közhasznú jelentése Ipari Parkok Egyesület 2003.évi közhasznú jelentése 1.sz. melléklet: számviteli beszámoló 2.sz. melléklet: költségvetési felhasználás elszámolása 3.sz. melléklet: vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Részletesebben

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2011. január 19., szerda AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Pest megyén és Budapesten

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása Előadó: Vörös Szabolcs szakmai vezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal TÁMOP 2.4.8-12 Projekt-végrehajtási Osztály E-mail cím: vorossz@lab.hu Telefonszám: +36 1 323

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18997659-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs Pk. 60173/2007/4/I., 2007.12.14. szám: 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Kecskeméti Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társaság székhely: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31. adószám: 22157382-2-03 cégjegyzék száma: 03-14-000079 Kecskemét,

Részletesebben

Turisztikai pályázati lehetőségek a 2014-2020-as időszakban

Turisztikai pályázati lehetőségek a 2014-2020-as időszakban Turisztikai pályázati lehetőségek a 2014-2020-as időszakban MSZÉSZ XLI. Közgyűlés Kujbus Krisztián, tanácsadó, OTP Hungaro- Projekt Kft. 2014. november12. 1 A 2014-2020-as fejlesztési időszak uniós forrásainak

Részletesebben

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 09/23/10 1 DECENTRALIZÁLT KISERŐMŰVEK Villamosenergia-rendszer általában: hatékony termelés és

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA Támogatás célja: A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program prioritásainak kiemelt célja a vállalkozások nemzetközi versenyképességének javítása. Felismerve a vállalkozások számára szűkösen rendelkezésre

Részletesebben

LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok

LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok IV. LIFE Klímapolitikai Tréning 2017. február 16. Kovács Barbara LIFE Éghajlat-politika alprogram Nemzeti kapcsolattartó I. A LIFE program

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

Magyarországi beruházások november 13, Gárdony Suhajda Attila

Magyarországi beruházások november 13, Gárdony Suhajda Attila Magyarországi beruházások 2014 november 13, Gárdony Suhajda Attila Miről fogok beszélni? 1. HOA-ról, üzleti szolgáltató szektorról 2. Hazai beruházási helyzetről 3. FDI alakulásáról a világban 4. a hazai

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE A megfelelőségi vizsgálat időtartama maximum 90 nap. Ez a határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Ha fenntartó az intézményfejlesztési

Részletesebben