Közhasznúsági Jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhasznúsági Jelentés"

Átírás

1 2.sz.melléklet Közhasznúsági Jelentés Az ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Közhasznú Társaság évi tevékenységérő l Rétfalvi György vezérigazgató Budapest március 25.

2 A. Általános társasági jellemzők A Társaság cégneve: A Társaság rövidített cégneve: ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Közhasznú Társaság ITDH Kht. A Társaság székhelye: 1061 Budapest, Andrássy út 12. Bejegyzés időpontja: december 14. Működési forma: Közhasznúsági fokozat: Tevékenységi köre (az évi CLVI tv. szerint) Közhasznú Társaság közhasznú - munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, - euroatlanti integráció elősegítése. A tulajdonosi törzsbetét összege: Magyar Állam : 100 % Jegyzett tőke Ft, melyből készpénz Ft, apport Ft. 2

3 B. Szakmai tevékenység Az ITDH a évben nagymértékű, működésének minden területét érintő változáson ment keresztül, melyet külső környezeti (piac, szabályozórendszer, tulajdonosi szerkezet) és a szervezeten belüli igények mozgattak. Célunk az államigazgatás elvárásainak való megfelelés mellett a szervezet működését üzletszerűvé tenni, a versenyszféra változó, magas szintű kihívásainak megfelelni. Ezekre a kihívásokra készült el az új középtávú üzleti stratégia, mely az ITDH egész működését átfogó, markáns fejlesztési célokat tűzött ki az üzleti hatékonyság javítására. Az ITDH tevékenysége a 2007-es évben nagymértékben bővült a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által delegált, illetve a Társaság középtávú stratégiájában megfogalmazott új feladatokkal. A GKM átadta az egyedi kormányzati döntést igénylő feladatok koordinálását, a Promei adatbázis kezelését, a HTEC-irodák működtetését és az országimázs kialakításával kapcsolatos feladatok megszervezését. Szervezeti átalakítások 2007-ben előkészítettük az ITDH Kht.. társasági formájának átalakulását, s így január 1-vel az ITD Hungary Zrt. 400 millió forint összegű jegyzett tőkével megalakult. Az ITD Hungary Zrt.-nél a Tulajdonos döntése alapján Igazgatótanács nem fog működni, viszont a Felügyelő Bizottság létszámát a Tulajdonos delegáltjainak, illetve piaci vállalatok vezetőinek felkérésével 9 főre kívánja növelni ben néhány belső szervezeti átalakítás is történt A Befektetés-ösztönzési Igazgatóságon belül a projektmenedzsment tevékenységet a korábbi Tradicionális Iparágak Osztálya, a Tudásalapú Iparágak és Szolgáltató Szektor Osztály, illetve a Projektfejlesztési Osztály egyesülésével létrehozott Projektmenedzsment Osztály látja el. a befektetők hatékonyabb kiszolgálását célzó támogatásközvetítési egyablak megvalósítása érdekében március 1-től kialakításra került a Támogatási Programok Osztálya. A Stratégiai Igazgatóság keretében 2007 novemberétől új szervezeti egységként működik a bel- és külpiaci hálózatokkal való kapcsolattartás irányítását ellátó Hálózatirányítási részleg. Az ITDH évi szakmai tevékenységének főbb eredményei Befektetés-ösztönzési tevékenység 2007-ben mintegy 55 pozitív befektetői döntés született 1,6 milliárd euró tervezett értékben, mintegy munkahelyet teremtve (2002 óta 6,3 milliárd euró érkezett Magyarországra az ITDH közvetítésével) ben összesen kb. 500, a CRM-rendszerben is rögzített befektetési megkereséssel, ezen belül 420 befektetési projekttel foglalkozott a Befektetés-ösztönzési Igazgatóság, melynek nagy része a projektmenedzsment tevékenységi körébe tartozott. E tervezett beruházások összértéke néhány kiemelkedő méretű, ill. jelentőségű projektnek köszönhetően eléri a millió EUR-t, és a beruházásokkal érintett tervezett munkahelyek száma több mint fő. A tradicionális szektorok közül kiemelkedett a járműipar, de növekedett a gépipari, ezen belül is a repülőgépipari projektek száma. Nagy a befektetői érdeklődés az elektronika 3

4 ágazaton belül, valamint a megújuló energia különféle területein, mint napelemgyártás, bioüzemanyag, biomassza, szélerőmű. A tudásalapú ágazatok közül az ICT, a logisztika, a turisztika, az SSC és a biotechnológia iránt a legnagyobb az érdeklődés a befektetők körében. A támogatásközvetítési egyablak megvalósítása révén az ITDH hatékonyabban veheti fel a versenyt a konkurens országok befektetés-ösztönzési ügynökségeivel. A Támogatási Programok Osztály megalakításával kapcsolatos beruházói visszajelzések egyértelműen pozitívak ben a Befektetés-ösztönzési Igazgatóság 99 szakmai programot szervezett meg. Ebből 86-t az ún. központi költségvetési keretből finanszíroztunk, 13-t pedig a meghosszabbításra került SA keretből valósítottunk meg. Tovább csökkent az általános jellegű befektetési konferenciák száma, prioritást kaptak az egyes ágazatokban megvalósított befektetési programok, elsősorban az ágazati nemzetközi konferenciákon való részvétel. Domináns célszektorok voltak a szolgáltató központok (SSC), az autóipar, elektronika, megújuló energia és biotechnológia. Programjainknak kétharmada Európában valósult meg, az ázsiai és amerikai kontinens szerepe 2006-hoz képest csökkent rendezvényeinknél. Az EU-országok közül a kiemelt befektetési célországaink elsősorban Németország, Franciaország, Nagy-Britannia és Hollandia, az EU-n kívül pedig a tavalyi évhez hasonlóan az USÁ-t, Japánt, Dél-Koreát és Kínát tekintettük célpiacunknak. A nemzetközi befektetési trendeket szem előtt tartva, melyek szerint a befektetések egyre nagyobb aránya származik újrabefektetésekből, az ITD Hungary az egyablakos szolgáltatási modell részeként 2007 végére az aftercare tevékenység koncepcionális kialakítását és gyakorlását tűzte ki célul. A tevékenység tervszerű bevezetésének célja a Magyarországon már üzleti tevékenységet folytató külföldi beruházó cégek magyarországi újrabefektetéseinek ösztönzése, valamint a cégek beágyazódásának támogatása, szükségleteik beazonosítása, pozitív tapasztalatok, sikertörténetek feltérképezése. Az Adminisztratív Egyablak Implementáció tevékenység évtől a befektetésösztönzés egyik kiemelt fejlődési területe március 1. óta az ITDH kapott megbízást a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól az Ipari Park Befektetési Adatbázis (IPBA) karbantartására, folyamatos fejlesztésére. Jelenleg 600-ra tehető az ITDH adatbázisában regisztrált potenciális telephelyek száma, melyek között több mint 100 hivatalosan ipari park címet nyert ingatlan szerepel részletes adatokkal és marketinganyagokkal ben folytatódott az ITDH által befogadott magyar befektetési projektek karbantartása, frissítése, befektetők felé történő kiajánlása volt az első teljes év, mely során a CRM rendszert alkalmazva végezhette a Befektetés-ösztönzési Igazgatóságunk a tevékenységét. Ma már a CRM rendszerbe rögzítjük a befektetési megkereséseket, a befektetési projekteket és a befektetési rendezvényeket is. Üzletfejlesztési tevékenység Az Üzletfejlesztési Igazgatóság évi tevékenysége ágazat specifikus, az ITDH széleskörű nemzetközi kapcsolatait kamatoztató belföldi és külföldi rendezvényei, ágazati programjai, kereskedelemfejlesztési pályázati rendszere, valamint a cégek számára nyújtott 4

5 beszállítói illetve speciális tőkekihelyezést támogató szolgáltatásai számos esetben Euro milliókban mérhető vállalati export árbevételhez segítették hozzá a magyar vállalkozásokat. Kereskedelemfejlesztési Pályázatok: 2007-ben 866 cég jogcímen nyújtott be támogatási kérelmet, ebből 754 vállalkozás jogcímre kapott támogatást, 114 cég (13%) igényét, a jogcímek 25%-át, utasította el a Bíráló Bizottság ben benyújtott pályázati igények 60%-a pozitív döntéssel zárult, mely 607,673 millió Ft támogatási összeg odaítélését eredményezte több esetben az igényelt összeg csökkentésére tett javaslatot a Bíráló Bizottság. A vissza nem térítendő utólagos támogatás 60 %-át külföldi kiállításon való megjelenés költségének mérséklésére, mintegy 27%-át nyomtatott és elektronikus úton előállított idegen nyelvű marketingeszközök (CD, DVD, pendrive) készíttetésének támogatására fordítottuk. Nemzetközi szervezeti tagdíjat 25 millió Ft-al, külföldi iroda, bemutatóterem létesítését 18 helyszínen mintegy 18 millió Ft-tal, hirdetéseket 33 millió Ft-tal, és megfelelőségi tanúsítási eljárásokat 11 esetben több mint 8 millió Ft-tal támogattuk. Fontos megemlíteni, hogy az egyedi kereskedelemfejlesztési pályázatok esetében eredetileg 500 M Ft állt ITD Hungary rendelkezésére, a évi tapasztalatok (605,74 M Ft támogatás) és a beérkezett jelentős többletigény alapján a keret 250 M Ft-os emelését kezdeményeztük. GKM a miniszteri tartalékból szeptember közepén 250 M Ft pluszforrást biztosított ben 11 helyszínen szervezett az ITDH kollektív megjelenést. Romániában 4, Németországban 3, Szerbiában 2 rendezvényen, Bulgáriában és Bosznia-Hercegovinában 1-1 kiállításon volt kiemelt Magyarország megjelenés. 249 cég, köztük számos tagvállalatait képviselő szakmai szövetség és kamara mutatta be exportképes árualapját. A rendezvényeken való megjelenés hatékonyságának növelése és a gazdasági image-építés, a magyar megjelenés hangsúlyosabbá tétele érdekében a kiállításokhoz kapcsolódóan üzletember-találkozókat, sajtótájékoztatókat, szemináriumokat, céges prezentációkat szerveztünk. Rendezvényeinket minden helyszínen pozitív médiavisszhang kísérte, illetve követte. A kiállító cégek 80%-a elégedett volt a megjelenésével, céljainak megvalósulásával. Az Üzletfejlesztési Igazgatóság az üzleti programokat egyre inkább az ágazatspecifikus jellegű rendezvényekre koncentrálta a kiemelt ágazati termékprogramok kapcsán. Új ágazatként a borágazat is bekerült ebbe a csoportba. Érezhetően nőtt a magyar vállalati érdeklődés a külföldre történő tőkekihelyezés terén. A környező országok mellett (Románia, Ukrajna, stb.) a távolabbi relációk is (pl Vietnam) megjelennek, mint befektetési célpontok a magyar vállalkozók számára. Az általános befektetési környezetre vonatkozó információk mellett, projekt finanszírozási és telephely kiválasztási kérdésekben is kapnak tanácsokat. Euro Info Központ tevékenysége Az EIC kis- és közepes vállalkozásokat támogató tevékenységének 3 fő súlypontja volt: 1) a klasszikus információs, tanácsadás jellegű tevékenység 2) a kiemelt területekhez kapcsolódó belföldi programok 3) az uniós támogatással megvalósuló nemzetközi projektek (legtöbbször a vállalkozások külpiacra jutását segítő nemzetközi üzletember-találkozók) 5

6 A sok résztvevőnek, széles körnek szánt előadás jellegű programok helyett gyakorlati információ-átadást jelentő, interaktív workshopokat és klubokat szervezett. Az ITDH elnyerte az új EIC ( től Enterprise Europe Network néven) magyarországi hálózatának koordinációs jogát az Európai Bizottságtól. A megbízatás től ig szól. A projektet 48%-ban támogatja az Európai Bizottság. Stratégiai és Hálózatirányítási tevékenység A Stratégiai és Hálózatirányítási igazgatóság november 1.-től a stratégiai és szervezetfejlesztési feladatok mellett - a Hálózatirányítási részleg megalakításával az ITDH bel- és külpiaci hálózatának, valamint a KGSZ irodahálózat üzletfejlesztési tevékenységének szakmai irányítását is ellátja. Az ITDH üzletfejlesztő munkáját 2008-ban: belföldön 14 városban működtetett regionális ITDH iroda külföldön a KGSZ hálózat, illetve a KGSZ hálózatba később integrálódó 2 iroda (Chicago, Zürich), 6 romániai és 2 szerbiai határ menti regionális képviseleti iroda, a Nemzetközi Technológiai Kht.-tól átvett USA beli (Virginia) és kínai (Hongkong, Shenzen) irodák, illetve egy megbízásos indokínai képviselet segítette. Az Igazgatóság főbb feladatai: az ITDH középtávú vállalati stratégiájának, üzleti tervének és éves beszámolóinak összeállítása, koordinálása, szervezeti folyamatok ésszerűsítése az ITDH II. NFT GOP-ROP pályázat kidolgozásának irányítása az Európai Uniós támogatás megszerzésére a KGSZ hálózattal való együttműködés, az üzletfejlesztési tevékenység szakmai irányítása az ITDH hazai regionális, valamint külföldi saját képviseleti hálózatának működtetése és bővítése 2007-ben a KPMG irányítása mellett kidolgoztuk az ITDH középtávú stratégiáját, melynek elfogadása a Tulajdonos részéről folyamatban van. Az ITDH működésének hatékonyságnövelése érdekében 2007-ben kidolgozásra került, s folyamatos fejlesztés alatt áll a szervezeti folyamatok kialakítása és karbantartása (RACI). A GKM-ITDH közös szakmai felügyelete alapján a GKM utasításával október 15-től bevezettük a KGSZ-eknél time sheet/időelszámolás vezetését. Ez a KGSZ hálózat helyi alkalmazottak és asszisztensek nélkül számított mintegy 180 ezer órányi, kvalifikált munkaidő-kapacitásának hasznosulását, KüM/GKM/ITDH feladatok közötti megoszlását méri. Az összesítés szerint utolsó negyedévében a KGSZ kiküldöttek teljes munkaidejük egy része fordítódik az ITDH által koordinált üzletfejlesztési feladatok ellátására. Az ITDH a külpiaci üzletfejlesztő tevékenység és a magyar üzleti érdekképviselet hatékonyságának növelésére azokban az országokban és régiókban, ahol a KGSZ hálózat üzletfejlesztésre fordítható kapacitása nem elegendő a mutatkozó üzleti lehetőségek 6

7 kezelésére, további szerződéses képviselőket kíván megbízni külföldi befektetők felkutatására, és a magyar vállalkozások piaci megjelenésének támogatására. Kommunikációs tevékenység Az ITDH kommunikációja 2007-ben is alapvetően a szakmai területek támogatására épült, mely alapját a kommunikációs irányelvek érvényesítése képezte a szakmai programok tervezésében, kivitelezésében és utógondozásában. Az alapvető kommunikációs eszközök folyamatos biztosítása révén segítette a szakmai munkafolyamat eredményességét, hatékonyságát. A szervezeten belül és kívül egyaránt folyamatos kétirányú kapcsolatot tartott fent az érintett szereplőkkel. Elősegítette, mind belföldön, mind külföldön a fellépő információigények kielégítését, valamint új információs és kommunikációs lehetőségek felkutatását, használatának elterjesztését. A Kínai Magyar Évad rendezvényeinek szervezésére az ITDH-ban a befektetési, üzletfejlesztési és kommunikációs területek részvételével projekt team alakult, amely szorosan együttműködve a GKM munkatársaival, illetve a pekingi és sanghaji kiküldöttekkel, sikeresen látta el a hazai előkészítési, és a helyszíni bonyolítási feladatokat egyaránt. Az ITDH marketing igazgatóságának feladata az Évad imázsának és arculatának kialakítása, az egységes vizuális megjelenés biztosítása volt. Informatika tevékenysége Az ITDH Informatikai Igazgatóságának évi tevékenységét is jelentős mértékben determinálta a 2004-ben kezdett, de a pályázati és szerződéskötési fázis elhúzódása miatt csak 2006 áprilisában elinduló informatikai fejlesztési projekt. A megvalósított informatikai rendszerek használatba vétele, a belső és külső (KGSZ) felhasználók oktatása során számos új fejlesztési / továbbfejlesztési javaslat is megfogalmazódott. Az év folyamán sor került továbbá az ITDH Microsoft szoftvereinek jogtisztaságát biztosító szerződés éves megújítására, a digitális aláírás rendszer (Public Key Infrastructure) kiterjesztésére, valamint a telefon, illetve mobil-telefon szolgáltatási szerződéseink összevonását és optimalizálását célzó nyílt, hirdetményes közbeszerzési eljárás elindítására. Humánpolitika tevékenysége A változó körülményekhez folyamatos megújulással lehet megfelelni, mindez a szervezet további fejlesztésével, kiváló vezetői csapattal és motivált, elkötelezett munkatársakkal valósítható meg, ezen célok elérésének támogatására elkészült a korszerű HR stratégia, mely megvalósítását hosszabb távra tervezzük évben megvalósítottuk a felsővezetők számára a vezetői készséget és hatékonyságot elősegítő programot. A költségracionalizálás érdekében kiszerveztük a működéshez kapcsolódó jogi feladatok ellátását, a bérszámfejtést, az utaztatás ügyintézését, mely tevékenységeket outsourcing segítségével oldjuk meg. Ezekkel a szervezeti megoldásokkal lehetőség nyílt státuszok átcsoportosítására a szakmai területek javára. Ezáltal a támogatói területen dolgozók aránya 7

8 jelentősen csökkent, az Üzleti területen dolgozó munkavállalók számának emelkedésével az ITDH működése hatékonyabbá vált. C. Finanszírozás A rendelkezésre álló forrásokat 89%-ban szakmai tevékenységhez, illetve a szakmai tevékenységet ellátó területek működési költségeire, míg 11%-ban a támogató területek finanszírozására fordítottuk június 30-án lezárult a GVOP Befektetés-ösztönzési Központi Program, zárójelentésünk elfogadása folyamatban van. A rendelkezésre álló millió forint támogatást teljes mértékben felhasználtuk; 56%-ban az informatikai háttér és a CRM rendszer fejlesztésére, 26%-ban pro-aktív befektetés-ösztönzési tevékenységre, 15%-ban kommunikáció tevékenységre, és 3%-ban az egyablakos ügyintézés fejlesztésére. A támogatás összege átutalásra került ben összesen millió forint költségvetési támogatás állt rendelkezésre, melynek ténylegesen 98%-a került kifizetésre. A folyósított támogatások összetételében az év során néhány változás történt, így pl. az országimázs fejlesztésére felhasználható keretösszeg tárgyév során nem került lehívásra, annak igénybevétele évre áthúzódik, a KGSZ irodahálózat működési költségeinek (gépkocsipark korszerűsítés, reprezentáció és kiküldetési költség-kiegészítés) finanszírozását a GKM külön megállapodás alapján közvetlenül a Külügyminisztérium részére folyósította, a pénzügyi tranzakcióban nem vettünk részt, a Kínai Magyar Gazdasági Évad eseményeinek megvalósítására terven felül, külön elszámolás mellett kaptunk támogatási keretösszeget. Az év folyamán realizált saját bevételek 24%-kal haladták meg a tervezett összeget. Terven felüli saját bevételt jelentett például az EKD tevékenységhez kapcsolódó feladatok elvégzéséért teljesítményarányosan kapott vállalkozási díj, illetve a Kínai Magyar Gazdasági Évadra kapott vállalati támogatások összege. A rendelkezésre álló források felhasználását jelentősen befolyásolta a Tulajdonos, 7/2007 (VI.25.) számú határozata, melyben az igénybevett szolgáltatások és a személyi jellegű ráfordítások tekintetében a Vezérigazgató évi prémium célfeladataként költségmegtakarítást fogalmazott meg a tervadatokhoz képest, melyet Társaságunk maradéktalanul teljesített. A rendelkezésre álló millió forint összegű forrás terhére összesen millió forint felhasználás történt. Ennek eredményeként év során 290 millió forint maradvány keletkezett. A maradvány összegéből 10 millió forint céltartalékként lekötésre kerül, míg a fennmaradó 280 millió forint, a vonatkozó törvényi előírásokat figyelembe véve, a maradvány jogcímének megfelelő kötelezettségvállalással lefedésre került. A költségvetési támogatások felhasználását a 2. sz. mellékletben mutatjuk be tételesen. 8

9 2.1. sz. melléklet Befektetés-ösztönzési és kereskedelemfejlesztési szakmai tevékenység Befektetés-ösztönzés GKM kezelésű célelőirányzatból Befektetés ösztönzési konferencia, szeminárium 25 db Ft Befektetési információs stand 7 db Ft Befektetési tréning 1 db Ft Befektetői roadshow 3 db Ft Célzott céglátogatás 4 db Ft Célzott partnerkeresés 10 db Ft EKD Projektmenedzsment 1 db Ft Follow-up tevékenység 1 db Ft Projektmenedzselés 2 db Ft Részvétel nemzetközi konferencián 29 db Ft Tanulmányok Adatbázisok 1 db Ft Összesen 84 db Ft Strukturális Alapokból Befektetés ösztönzési konferencia, szeminárium 4 db Ft Célzott céglátogatás 2 db Ft Célzott partnerkeresés 1 db Ft Részvétel nemzetközi konferencián 13 db Ft Összesen 20 db Ft Befektetés-ösztönzés összesen 104 db Ft Üzletfejlesztés GKM kezelésű célelőirányzatból Beszállítói rendezvény 12 db Ft Kereskedelemfejlesztési célú beutazó delegáció 4 db Ft Kereskedelemfejlesztési célú kiutazó delegáció 1 db Ft Kereskedelemfejlesztési információs stand 29 db Ft Kereskedelemfejlesztési szeminárium 80 db Ft Kiállítás 11 db Ft Kommunikáció 13 db Ft Projektmenedzselés 3 db Ft Tanácsadás, tanulmányok, adatbázisok 3 db Ft Üzletember találkozó belföldön 10 db Ft Üzletember találkozó külföldön 48 db Ft Összesen 214 db Ft Európai Bizottság finanszírozásából Kereskedelemfejlesztési szeminárium 1 db Ft Üzletfejlesztés összesen 215 db Ft 9

10 HTEC programok 2.1. sz. melléklet Információs stand 6 db Ft Kommunikáció 3 db Ft Projektmenedzselés 1 db Ft Szeminárium 2 db Ft HTEC programok összesen 12 db Ft Magyar Gazdasági Évad Kínában Kiutazó delegáció 3 db Ft Kommunikáció 4 db Ft Magyar Gazdasági Évad Kínában összesen 7 db Ft Mindösszesen 339 db Ft A GVOP Központi Program Programelem Egyablakos ügyintézés Informatikai háttér CRM rendszer Pro-aktív befeketetés ösztönzés Kommunikáció GVOP Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft 10

11 2.2. sz. melléklet Költségvetési támogatások felhasználása Bevételek TERV TÉNY (millió Ft) I. Költségvetési támogatás összesen GKM Nemzeti beruházás-ösztönzési célelőirányzat GKM Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat Intézményfinanszírozás (belföld és külpiac) Üzletfejlesztés és befektetés-ösztönzés HTEC program KGSZ működési költség hozzájárulás Egyedi kereskedelemfejlesztési pályázatok Kínai MAGÉV szakmai tevékenység II. Maradvány III. Fejlesztési támogatás IV. GVOP Központi Program V. Saját bevételek Összesen Kiadások TERV TÉNY (millió Ft) I. Intézményfinanszírozás Belföldi intézményfinanszírozás Külpiaci tevékenység II. Szakmai tevékenység Befektetés-ösztönzés Üzletfejlesztés HTEC szakmai programok Egyedi kereskedelemfejlesztési pályázatok Kínai MAGÉV szakmai tevékenység GVOP Központi Program Összesen Megnevezés Egyedi kereskedelemfejlesztési pályázatok Forráskeret Megítélt támogatás Kifizetett ( ) Kifizetett (2007.) Kifizetett ( ) Egyedi pályázatok MAG közreműködési díj ÖSSZESEN: Egyedi pályázatok MAG közreműködés díj ÖSSZESEN: Egyedi pályázatok MAG közreműködési díj ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója 2009 Székesfehérvár, 2010. március 31. 1 Tartalomjegyzék Közhasznú beszámoló... 3 I. Számviteli beszámoló...

Részletesebben

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere Important: date of submission and registration of this document is 16 April 2012 A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere A. RÉSZ: ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK ÁLTALÁBAN

Részletesebben

J E L E N T É S. a Kormány részére

J E L E N T É S. a Kormány részére TERVEZET- A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 17.041-1/2007-SZMM J E L E N T É S a Kormány részére a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programról

Részletesebben

VII. kerület, Dob utca 75-81.

VII. kerület, Dob utca 75-81. VII. kerület, Dob utca 75-81. Főigazgatói ajánlás Tisztelt Olvasó! Tisztelettel ajánljuk az Olvasó figyelmébe a Kiemelt Adózók Adóigazgatósága megalakulásának 15 éves évfordulójára készült kiadványt. Az

Részletesebben

Az OM Alapkezelő Igazgatóság 2005. évi Gazdálkodási beszámolójának szöveges indokolása

Az OM Alapkezelő Igazgatóság 2005. évi Gazdálkodási beszámolójának szöveges indokolása Az OM Alapkezelő Igazgatóság 2005. évi Gazdálkodási beszámolójának szöveges indokolása Törzskönyvi azonosító száma: 15329969 Honlap címe: www.omai.hu Hunya Balázs mb. főigazgató dr. Kapuvári Béla gazdasági

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a 2007. évi KERESKEDELEMFEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a 2007. évi KERESKEDELEMFEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Közhasznú Társaság PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a 2007. évi KERESKEDELEMFEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Budapest, 2007. március 26. Az ITDH Befektetésösztönzési

Részletesebben

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4.

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. Társaság vezetője TARTALOM 1. A társaság adatainak ismertetése 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság 2009 Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság é v k ö n y v 2009 ÉVKÖNYV Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp., Pf. 251. Telefon: +36 1

Részletesebben

KÜLÜGYMINISZTER. Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről. Budapest, 2009.

KÜLÜGYMINISZTER. Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről. Budapest, 2009. KÜLÜGYMINISZTER Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről Budapest, 2009. március TARTALOM 1. A nemzetközi fejlesztési együttműködés helye a külkapcsolatokban...

Részletesebben

Összefoglaló A BESZÁMOLÓ a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Tárcaközi Bizottság (NEFE TB) részére a 2005. évi nemzetközi fejlesztési

Összefoglaló A BESZÁMOLÓ a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Tárcaközi Bizottság (NEFE TB) részére a 2005. évi nemzetközi fejlesztési Összefoglaló A BESZÁMOLÓ a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Tárcaközi Bizottság (NEFE TB) részére a 2005. évi nemzetközi fejlesztési együttműködési (NEFE) tevékenységről és a 2006. évre tervezett

Részletesebben

TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY ÉVES JELENTÉS. 2007. év. 2008. május

TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY ÉVES JELENTÉS. 2007. év. 2008. május TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY ÉVES JELENTÉS 2007. év 2008. május Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 I. A TKA feladatainak rövid áttekintése... 5 I.1. Rövid történet... 5 I.2. 2007-ben kezelt programok

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak 2006. júniusi hírek Pályázat a magyar találmányok külföldi bejelentésének támogatására Jól igényeltük az uniós pénzeket A

Részletesebben

... t~. ÜZLETI JELENTÉS. 2011. év. lagyar Béla Vezérigazgató P.H. MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés 2011. év

... t~. ÜZLETI JELENTÉS. 2011. év. lagyar Béla Vezérigazgató P.H. MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés 2011. év 1 Hungary .~ung.~ GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés 2011. év GS l MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő

Részletesebben

Külgazdasági Stratégia SZAKMAI VITAIRAT

Külgazdasági Stratégia SZAKMAI VITAIRAT Külgazdasági Stratégia SZAKMAI VITAIRAT 2011. május Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 I. Bevezető... 4 II. Helyzetelemzés... 6 1. Világgazdasági környezet... 6 2. A magyar külkereskedelem jellemzői...

Részletesebben

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM A Külügyminisztérium költségvetésének végrehajtása Stratégia Bevezető rész 2011 végén került sor a Magyar külpolitika az uniós elnökség után címet viselő stratégiai dokumentum

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és informatikai megoldások a hálózatok létrehozására, illetve a hálózatokon nyugvó működési mód elterjesztésére Tanulmány Budapest, 2009. szeptember

Részletesebben

2004-2006. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Közép-Magyarország. Kiskunlacháza

2004-2006. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Közép-Magyarország. Kiskunlacháza 2004-2006 Kiskunlacháza Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával Közép-Magyarország Miniszteri köszöntő A 2004-2006-os időszak a magyar mezőgazdaság szempontjából kiemelkedő jelentőségű

Részletesebben

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM I. Agrárgazdasági, környezetvédelmi helyzetértékelés 2011-ben a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM) a hatáskörébe tartozó területeken jelentős eredményeket

Részletesebben

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Államháztartási egyedi azonosító száma: 295868 Államháztartási szakágazati besorolása: 841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás Adószáma: 15789934-2-51 Székhelye: 1054

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A SEED CAPITAL FINANSZÍROZÁS SZEREPE A KEZDŐ, INNOVATÍV VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA TERÜLETÉN

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A SEED CAPITAL FINANSZÍROZÁS SZEREPE A KEZDŐ, INNOVATÍV VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA TERÜLETÉN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A SEED CAPITAL FINANSZÍROZÁS SZEREPE A KEZDŐ, INNOVATÍV VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA TERÜLETÉN PH. D. ÉRTEKEZÉS RÁCZ ANDRÁS BUDAPEST, 2004 RÁCZ ANDRÁS A SEED CAPITAL FINANSZÍROZÁS

Részletesebben

2012. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2012. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2012. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Budapest, 2013. április TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló... 4 I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása)... 5

Részletesebben

GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET 1125 BUDAPEST, DIÓS ÁROK 3.

GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET 1125 BUDAPEST, DIÓS ÁROK 3. GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET 1125 BUDAPEST, DIÓS ÁROK 3. Szöveges indoklás a 2012. évi költségvetési beszámolóhoz I. Általános indoklás 1. Az intézmény feladatkörének,

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2008. ÉVI JELENTÉS 2008. DECEMBER 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az európai uniós támogatások 2010. évi felhasználásának ellenőrzéséről. 1123 J/5029 2011. november. Domokos László elnök

TÁJÉKOZTATÓ. az európai uniós támogatások 2010. évi felhasználásának ellenőrzéséről. 1123 J/5029 2011. november. Domokos László elnök TÁJÉKOZTATÓ az európai uniós támogatások 2010. évi felhasználásának ellenőrzéséről 1123 J/5029 2011. november Domokos László elnök Erőforrás Gazdálkodási Főigazgató Számvevői Iroda Iktatószám: VE-004-043/2011

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 2001. november 0136 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Dr. Lóránt Zoltán számvevő igazgató Az ellenőrzést vezette: Balázs Andrásné

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. évéről

ÜZLETI JELENTÉS. évéről ÜZLETI JELENTÉS a FreeSoft Nyrt. 2007. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről A 2008. április 14.-i közgyűlés előterjesztése. 2008. április 7. FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai

Részletesebben