Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Körjegyzőség Hivatala 8072 Söréd Rákóczi u. 59.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Körjegyzőség Hivatala 8072 Söréd Rákóczi u. 59."

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 26-án 17 óra 30 perces kezdettel megtartott üléséről. A Képviselő-testület óra 30-ig a helyszínen megtekintette a 81-es útra kivezető gyalogjárda és gyalogos átkelőhely beruházást. Az ülés helye: Körjegyzőség Hivatala 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jelen vannak: Végh Rudolf polgármester Dr. Hanák Mária képviselő Ivanics Zsolt képviselő Keszi Csaba képviselő Takács Ferenc képviselő, alpolgármester Kovácsné Szabó Erika körjegyző Keszi Csabáné jegyzőkönyvvezető Végh Rudolf polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait. Megállapítja a határozatképességet, mivel valamennyi megválasztott képviselő jelen van az ülésen. a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el. Napirend 1. Tájékoztató a Képviselő-testület és a körjegyzőség két ülése között eltelt időszak fontosabb eseményeiről, valamint a Móri Többcélú Kistérségi Társulási Tanács munkájáról 2. A évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: Kovácsné Szabó Erika körjegyző 3. Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról 4. Bejelentések 5. Zárt ülés 1. Tájékoztató a Képviselő-testület és a körjegyzőség két ülése között eltelt időszak fontosabb eseményeiről, valamint a Móri Többcélú Kistérségi Társulási Tanács munkájáról (tájékoztatók mellékelve)

2 Végh Rudolf polgármester: Van néhány kiegészítés a kiküldött anyaghoz. - Holnap lesz a buszváró beruházásra beadott pályázat konzorciumi szerződésének aláírása. - Kistérségi menetrendi egyeztetés volt. - Mammográfiai szűrés lesz, de nem jön ki a szűrőbusz. - A Megyei Közgyűlés Területfejlesztési Bizottsága a Településrendezési Terveket tárgyalta. Kifogásolták első körben a csomópont felújítást. Sokallták a GKSZ terület nagyságát. A közgyűlés ma volt. A megye sok területfejlesztési pénz fölött fog dönteni, nem biztos, hogy a kistelepüléseket fogják előtérbe helyezni. Keszi Csaba képviselő: Útépparkkal elvégeztetett romeltakarítatás?!. Önhatalmúlag elvitettük a romot? Végh Rudolf polgármester: Érkezett kérelem a romos ingatlan tulajdonosától és megállapodást is kötünk a tulajdonossal. Ez volt a legjobb alkalom, és egyben a legköltséghatékonyabban megoldás is. Ezt zárt ülésen tárgyalni fogjuk. Ivanics Zsolt képviselő: Régi fényképekkel kapcsolatban kellene tájékoztatás. Újságot is lehetne most csinálni. Sok minden történt, amiről lehetne írni: pályázatok, ipari terület, szőlőhegyi rendezvény, szomszédünnep, stb. Végh Rudolf polgármester: Fel lehetne hívni az emberek figyelmét a 81-esen való közlekedésre. Amennyiben ehhez a napirendhez nincs több kérdésük,kérem ki elfogadja a két ülés közti tájékoztatókat, szavazzon. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadta a két ülés közti tájékoztatókat. 2. A évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: Kovácsné Szabó Erika körjegyző (rendelet-tervezet mellékelve) Végh Rudolf polgármester: Végigbeszéltük többször is a évi költségvetési számokat. Ivanics Zsolt képviselő: Kérésem, javaslatom a költségvetéssel kapcsolatban. Sok pályázat elindult. Jó lenne látni, hogy állunk hónapról hónapra. Ülésenként ránézhetnénk. Végh Rudolf polgármester: A könyvelési tételek nem úgy futnak. Azt könnyen meg tudjuk mondani az ülésen, hogy pénzügyileg hogy állunk, mennyi pénzünk van a bankszámlákon. Azt ne várjátok el, hogy havonta beszámoló legyen. Dr. Hanák Mária képviselő: Úgy gondolom, hogy mivel a könyvelés nem naprakész, nem lehet ezt havi szinten megcsinálni.

3 Keszi Csabáné pénzügyi előadó: Mivel az I. negyedév lezárult, a jelentést elkészítettem a kincstár felé. A pályázatok közül a 81-es gyalogátkelő beruházási önrészt, a 6,4 mft-ot a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ felé átutaltuk. Az első féléves bevételeink közül a gépjárműadó és kommunális adó bevételek folyamatosan folynak be, a jelenlegi tartozókat felszólítottuk. A helyiség bérlő cégek változnak, átalakulnak, felmondják a szerződéseket, tehát vannak változások. Jelenleg 21 mft van a számláinkon, ezen felül az Optima jegy. Végh Rudolf polgármester: A 2012.évi költségvetéssel kapcsolatos megbeszélésünket lezárhatjuk. Javasolom térjünk vissza az eredeti napirendünkhöz évi költségvetési rendelet módosítására. Kérem, aki a kiküldött előterjesztés alapján elfogadja azt szavazzon.. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg: Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4./2012. ( IV. 27. ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 2/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet mellékelve) 3. Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról (beszámoló mellékelve) Végh Rudolf polgármester: A beszámoló részletes, év közben többször is átbeszéltük, megtárgyaltuk. Akinek van kérdése, észrevétele, tegye fel. Ha nincs, szavazzunk a beszámoló elfogadásáról. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg: Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2012. (V. 01. ) önkormányzati rendelete Söréd Községi Önkormányzat évi költségvetésének zárszámadásáról 4. Bejelentések 4/1. Depónia szemétszállítási díjak (rendelet mellékelve) Végh Rudolf polgármester: A Depónia levélben kérte a testületet, hogy a jogszabályi változások miatt a tavaly előterjesztett díjjavaslatot tűzze napirendre, mert ápr. 15-től kell alkalmazni a HGT rendelkezéseit. Jelzem a Depónia felé, hogy volt egy állásfoglalás, ami szerint nem jogos a nagymértékű díjemelés, mert egy évre vonatkozólag számolja el benne a

4 nagyértékű gépberuházás költségeit. Januárban megkerestem a kistérségi ügyvédnőt, véleménye szerint sem jó így. Keszi Csaba képviselő: Év végén lejár a szerződés. Más cégtől is kell árajánlatot kérni. Végh Rudolf polgármester: Közép-Duna Vidéke közös projekt keretében fog történni várhatóan a szemét szállítás ott fogják közbeszereztetni a szállítást. Keszi Csaba képviselő: Hol lesz a hulladéklerakó? Semmi előrelépés nem lett ezzel kapcsolatban. Móron is volt kijelölve terület hulladéklerakónak. Nézzünk körül, nem vagyunk kötelesek szerződni a KDV-vel. Takács Ferenc képviselő: A társulásnak lesznek hulladéklerakói, de bárki szállíthat oda. Végh Rudolf polgármester: Vannak olyan települések, ahol már lejárt a szerződésük, rajtuk keresztül folyik már a hulladékszállítás és lerakás. Szerintem el vagyunk kötelezve az aláírt szerződés alapján. Ma határoznunk kell a Depónia javaslata miatt. Javaslom, hogy erősítsük meg újból a decemberi határozatunkat. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 26. /2012. (IV. 26.) sz. határozata Söréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja a 90/2011. (XII. 19.) sz. határozatát. A Képviselő-testület nem fogadja el a Depónia Kft szemétszállítási és szemét elhelyezési díjra vonatkozó árkalkulációját és a díjemelés mértékét. A testület a évre tervezett 150 millió Ft-os fejlesztési kiadást az amortizáció mértékével megegyezően, több évre lebontva javasolja beépíteni az éves díjakba. 4/2. Szelektív hulladékgyűjtő járat Végh Rudolf polgármester: Egy várpalotai cég, a Zöld Magyarország Kft szelektív hulladékgyűjtő járatot üzemeltetne, a lakosságtól összegyűjtenék a hulladékot, fizetnének is érte. Körjáratos formában működne, 5-6 m2 helyet kér. Erika javasolta, hogy támogassák a sörédiek az óvodát a szelektív hulladék gyűjtéssel. Az óvodánál lehetne kijelölni egy helyet, ahol le lehetne gyűjteni a papír, műanyag és fémdobozokat. A Depónia által a díjkalkulációban szelektív hulladékgyűjtő sziget üzemeletetése címén ürítésenként szerepeltetett 37 Ft-ot ki lehetne venni a szemétdíjból. Takács Ferenc képviselő: maradjon meg az a lehetőség, hogy egyénileg is lehessen gyűjtögetni. Ivanics Zsolt képviselő: Megvárnám, ha lejár a szerződés, azzal vegyük egybe. Mire elindul, lesz július, augusztus. Lehet, hogy a következő cégnél is lesz ilyen lehetőség. Kovácsné Szabó Erika körjegyző: A Depóniával ezzel már most jobb tárgyalási pozícióba kerülünk, mondhatjuk, hogy mi már kötöttünk egy szelektív hulladékszállítási szerződést. Plusz szolgáltatás, amit nem kötelező rajtuk keresztül igénybe venni.

5 Végh Rudolf polgármester: Kérem,aki az egyetért azzal,hogy az ajánlatuk alapján szerződést kössünk a Zöld Magyarország Hulladékkezelő Kft-vel a szelektív hulladékgyűjtőre., szavazzon. Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27./2012.(IV.26.)sz.határozata Söréd község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Zöld Magyarország Hulladékkezelő KFT Várpalota házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozóan megkeresését megtárgyalta, az ajánlattal élni kíván. Az erre vonatkozóan megküldött szerződéstervezetet megvitatta, az abban foglaltakat elfogadja, annak aláírására Végh Rudolf polgármestert felhatalmazza Felelős: Végh Rudolf polgármester Határidő: május 4/3. Közüzemi fogyasztások Keszi Csaba képviselő: Információkat kaptál-e Zsolti a mérőállásokról? Ivanics Zsolt képviselő: Láthatnánk az adatokat, hogy 2010-ben mennyi volt a fogyasztás és. mennyi lett pld. a fűtés korszerűsítés után, van-e megtakarítás. Ha pl. csőtörés volt, mennyivel emelkedett a fogyasztás. Hol, mennyit fogyasztunk 2012-ben. Végh Rudolf polgármester: A gázmérő állásást havonta olvassuk le és jelentjük, míg az áram fogyasztásnál általányt fizetünk és évente egyszer számolják el a fogyasztást, a víznél fél évente olvassák le a mérőállást. A gázmérő állásának leolvasása és feljegyzése nem okoz problémát, de a villanyóra és vízóra állások leolvasására havonta nincs ember, de ha ez a kifejezett kérése a testületi tagoknak megoldjuk. 4/4. Temető társadalmi munka Keszi Csaba képviselő: A temetőnél aktuális lenne a társadalmi munka, a vegyszerezés. Végh Rudolf polgármester: A fák miatt kellene permetezni. Csak permetezni akarunk, vagy kiszedjük a tuskókat is? Kezd kijönni a fű, a gyom. Ivanics Zsolt képviselő: A május 11. lenne jó, pl. fél 6. Végh Rudolf polgármester: Jövő hét szerdán nézzük végig a falut, a temetőt és a szennyvizet is.

6 4/5. Virágládák Keszi Csaba képviselő: a virágládák ügyében t küldtem a lehetséges beszerzési lehetőségről és árakról. Az kellene eldöntenünk, hogy dézsát vagy láda típusút vegyünk? Véleményem szerint a hosszúkás forma illene a megbeszélt helyekre.vannak különböző méretben, magasságban is. Megnézem hol olcsóbb. Ahogy már megbeszéltük, 6 db keményfából készült virágláda kellene, utánanézek, és meg is rendelem. A képviselők 5 igen szavazattal külön határozat hozatala nélkül 6 db keményfából készült virágláda beszerzéséről határoztak. 4/6. Egyéb bejelentések Keszi Csaba képviselő: Kultúr vakolás rendbetétele aktuális lenne, és a hivatal, rendelő előtti járda is. Végh Rudolf polgármester: Megnéztettem az Útéppark vezetőjével,és kértem tőlük ajánlatot. Még megkeresem őket. Itt a hivatal előtt le kellene rakni térkővel. Takács Ferenc képviselő: A közmunkás a templom előtt takarította az árkot. A templom híd mellett 1 métert takarított, 2,5 métert otthagyott. Benne van a fűnyírás maradéka. Csinálja meg. Ivanics képviselő felvetette többször is, hogy sok olyan dolog van, amiből nem lesz semmi. Ilyen volt pl. a virágláda. A hirdetőre rakok fenyődeszkát. Volt szó a kútról is. Felvállalhatnánk több mindent. Egy vagy két képviselő bevállalhatná úgy, hogy végig is viszi egy-egy feladatot. A füst téma is többször felmerült. A közös testületi gyűlésen akartam javasolni, hogy volt a Föld napja, lehetett volna szemétszedést szervezni pl. Söréd és Csákberény között az út mellett. Elkezdték sorolni, hogy hol milyen rendezvények lesznek, azért nem szóltam. Szeretném, ha jövőre, kora tavasszal önkormányzati vagy egyéni szinten kezdeményeznénk ezt. Ivanics Zsolt képviselő: Célokat kellene kijelölni, hogy mit akarunk. Takács Ferenc képviselő: Ott lent a Petőfi végén a szemetet összeszedhetné a közmunkás. Végh Rudolf polgármester: A szemetet össze tudom szedetni a jövő héten, utána a fűnyírás miatt nem lesz rá idő. Dr. Hanák Mária képviselő: Ha a környezetvédelmi rendelet tervezettel foglalkozunk, a múlt ülésre megkaptuk ismét az anyagot, a szabálysértés már nincs bent. A Rákóczi utca végén lévő ingatlanok tulajdonosai jelezték, hogy egy nagytestű kutya összetapossa a kerteket, szabadon jár kel, veszélyes is lehet. Kérem a hivatal intézkedését,ennek az állapotnak a megszüntetésre. Kovácsné Szabó Erika körjegyző: Birtokvédelmi eljárás keretében tudom felszólítani az állat tulajdonosát. Amennyiben veszélyes is a szabálysértési feljelentést a Fejér Megyei Kormányhivatal felé kell megtenni. A rendelet tervezet még a múlt évben készült, ezért szerepel még benne a helyi szabálysértés

7 Természetesen az új szabálysértési törvény, mely április 15-én lépett hatályba alapján a helyi rendelet ezt már nem tartalmazhatja, Végh Rudolf polgármester: A rendelet tárgyalást nem tűztem ennek az ülésnek a napirendjére, nem készültünk fel belőle. A májusi ülésünkön napirendjében szerepelni fog. Ha nincs más bejelentés, az ülést bezárom, zárt ülést rendelek el. K.m.f. Végh Rudolf polgármester Kovácsné Szabó Erika körjegyző

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én megtartott soros üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én megtartott soros üléséről. Jegyzőkönyv Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én megtartott soros üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Tárgyalóterme 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 15-én 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: polgármester alpolgármester képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester. Egyéb jelenlévők: Vertikál Zrt. Kommunális Üzemvezető NAPIREND ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester. Egyéb jelenlévők: Vertikál Zrt. Kommunális Üzemvezető NAPIREND ELŐTT JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 29-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Igazoltan hiányzik: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. október 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/13/2013. 13. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes.

JEGYZŐKÖNYV. Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes. 23/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. december 14-én 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

1) Hulladékszállítással kapcsolatos előterjesztés megtárgyalása Előadó: Térmeg György polgármester (írásbeli előterjesztés)

1) Hulladékszállítással kapcsolatos előterjesztés megtárgyalása Előadó: Térmeg György polgármester (írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. március 23-án megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György polgármester Jákobné Szász Erika képviselő Csonka Csaba képviselő

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 12/2012.(X.19.) Határozatok: 106/2012. (X. 18.) 107/2012. (X. 18.) 108/2012.

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2010. december 14-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Lejárt

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. január 25-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme, 2657

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

11. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.07.17-én összehívott rendkívüli üléséről.

11. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.07.17-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/11/2013. 11. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.07.17-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 30 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat képviselőtestületének 2009. február 18-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Kiss

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 28-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 28-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 42-136 /2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 28-i

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-181/2011-24. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2011. november 25. 25. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1) A 2012. évi hulladékkezelési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2013. szeptember 24.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2013. szeptember 24. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2013. szeptember 24. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 24. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 26- án megtartott soros üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 26- án megtartott soros üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 26- án megtartott soros üléséről. Az ülés helye:községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én, du. 14,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 72/2013.(X.31.) önkormányzati határozat

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 28-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 28-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 28-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr.Rónay Barnabás képviselő Turcsányi Istvánné képviselő. Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló

JEGYZŐKÖNYV. Dr.Rónay Barnabás képviselő Turcsányi Istvánné képviselő. Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló JEGYZŐKÖNYV Készült: 2008.december 11-én Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről 16.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit polgármester Nyírő István alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 04-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester Dr. Héczei Eszter jegyző Erdősi Attila

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő.

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30.-án, 17.00 órai kezdettel a Lászlómajori orvosi rendelőben megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben