Pápa és Vidéke szeptember 28. Közéleti hetilap IV. évfolyam 36. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pápa és Vidéke 2006. szeptember 28. Közéleti hetilap IV. évfolyam 36. szám"

Átírás

1 Pápa és Vidéke szeptember 28. Közéleti hetilap IV. évfolyam 36. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ Várünnepség Döbröntén A község határában kialakított parkoló már a délelõtt folyamán megtelt a Döbröntei Várünnepségre érkezõ érdeklõdõk autóival, akik tömegestõl érkeztek az idén negyvennegyedik alkalommal sorra került regionális rendezvényre. A falu utcájának két oldalán kirakodóvásár biztosította, hogy senki se térjen haza apró emlékek, kisebb-nagyobb ajándékok nélkül. Részletek a 6. oldalon Elkészült a körforgalom Péntek reggel az Erkel-iskola tanulóinak közremûködésével felavatták a Zárda utca Korona utcai körforgalmat. A beruházás közel 30 millió forintba került, melyet az önkormányzat saját költségvetésébõl biztosított. A körforgalmas keresztezõdés ezentúl lényegesen biztonságosabb körülményeket nyújt a közlekedõknek autósoknak, kerékpárosoknak, gyalogosoknak egyaránt. Ebben a keresztezõdésben régebben nehéz volt biztonságosan közlekedni, idézték fel az iskolásoknak is az avatáson. - Emlékeztek rá, hogy régebben mennyi problémánk volt a reggeli és délutáni közlekedéssel. Több baleset is volt itt, mert az autósok nem tudták, hogyan kellene közlekedni, sok volt a torlódás. Folytatás a 2. oldalon Egyetemet avattak Megújult az Ady sétány A Pannon Egyetem bölcsész kara július elsején létrehozott Pedagógia és Pszichológiai Intézet pápai telephelyén múlt csütörtök délben indították az elsõ tanévet. Történelmi jelentõségû ez a pillanat, hiszen hosszú idõ óta Pápának újra nappali tagozatos felsõfokú bölcsészképzése lett. Az egyetemi épület rekonstrukciójához a megyei önkormányzat 100 millió forinttal járult hozzá. Pápa város önkormányzata is jelentõs támogatást nyújtott, egyebek mellett az egyetem ingyenes használatába adta a volt leánykollégiumi épületet, illetve a helyi önkormányzat támogatja a hallgatók és oktatók pápai lakhatását is. Folytatás a 4. oldalon Szeptember 21-én délután ünnepélyes keretek között került sor az Ady sétány felújított szakaszának átadására. A piac rekonstrukciójának folytatásaként elkészült útszakaszt a Himnusz és Rab Zsuzsa írásának elhangzása után a kivitelezõ, EH-SZER Kft. képviseletében Egyed László adta át Pápa város polgármesterének. Dr. Kovács Zoltán ünnepi beszédében a felújítást megelõzõ körülményekrõl beszélt. Pápa Város Önkormányzata a 6/2006. sz. határozatával döntött az Ady sétány teljes felújításáról és a feladat Terület- és Régiófejlesztési célelõirányzat pályázatra való benyújtásáról. A pályázatot a Közép-Dunántúli regionális Fejlesztési Tanács közel harminc millió forinttal támogatta. A közbeszerzési eljárás eredményeként a beruházás költsége 75,3 millió forint lett, így az önkormányzatnak 45,4 millió forint saját forrást kellett biztosítania a megvalósuláshoz. Bõvebben a 2. oldalon Autómentes nap idén is Pápa város már jó ideje minden évben csatlakozik az Autómentes nap elnevezésû európai mozgalomhoz, melynek célja, hogy legalább egy napra hagyjuk otthon gépkocsinkat, és közlekedjünk gyalogosan vagy kerékpárral. Az Autómentes nap alkalmából pénteken délelõtt gyerekek és fiatalok vették birtokba a Fõ teret és a Fõ utca egy szakaszát. Az óvodásoknak, általános és középiskolásoknak ez alkalomból különféle ügyességi és sportvetélkedõket szerveztek, de volt bábszínház, aszfaltrajz-verseny, kézmûves-foglalkozás is. A felnõttek részt vehettek az ÁNTSZ helyi szervezetének szûrõvizsgálatain. Folytatás a 4. oldalon

2 2 Pápa és Vidéke szeptember Ezért örülünk, hogy elkészült a körforgalom mondta Schmidt Dezsõné igazgató. A körforgalom átadása alkalmából dr. Kovács Zoltán polgármester arra buzdította a diákokat, minél többet járjanak kerékpárral az iskolába. - A társaitoknak is mondjátok el, hogy érdemes biciklivel közlekedni, persze figyelve a balesetmentes közlekedésre. Érdemes kerékpározni sportolásként is, hiszen ha egészséges a test, a szellem is jobban mûködik A Pápai Polgárõrség szeptember 23-án, szombaton tartotta rendkívüli közgyûlését. A polgárõrök összehívását több tényezõ A bûncselekmények 70 százalékát a város területén követik el, ebbõl pedig ugyancsak kb. 70 százalékot tesznek ki a vagyon elleni bûncselekmények. Ezen belül elég gyakoriak manapság az általában idõsek sérelmére elkövetett ún. trükkös lopások. Ezen bûncselekmények visszaszorítása érdekében a pályázat keretében egy színdarabot készít a rendõrkapitányság a Petõfi Gimnázium színjátszói közremûködésével. A színdarab végigveszi az idõsek sérelmére elkövetett bûncselekmények tipikus eseteit, remélhetõleg október végén a bemutatás is Elkészült a körforgalom szólt a polgármester a diákokhoz. Schmidt Dezsõné igazgatótól megtudtuk egy violinkulcsot formázó növényekkel befutatott díszt is terveznek a körforgalom közepére, jelezve, hogy a körforgalom az Erkel és a Bartók Béla Zeneiskola mellett található. A biciklis csapat természetesen kipróbálta az új körforgalmat, majd egy kis kitérõvel gyerekek és felnõttek elindultak a Fõ térre, az Autómentes nap rendezvényeire. Tisztújítás a polgárõröknél is szükségessé tette. Egyrészrõl az Országos Polgárõr Egyesület nemrég kiadott, az elnökség létszámával és megbízásával kapcsolatos irányelve, másrészrõl az egyesület alapszabályának módosítása volt az oka az összejövetelnek. Ez év januárjától, két tagjuk lemondása miatt a vezetõség létszámhiánnyal küzdve látta el feladatát. A tisztújító Pályázat a bûnmegelõzés jegyében Pályázatot készített a Pápai Rendõrkapitányság és városunk önkormányzata, mely eredményeképpen 600 ezer forintot nyertek bûnmegelõzési célokra. Az összeget az önkormányzat 400 ezer forinttal kiegészítette, így 1 millió forint áll rendelkezésre felvilágosító munkára, illetve technikai eszközbeszerzésre, tudtuk meg a keddi sajtótájékoztatón. megtörténik. A bûnmegelõzési kalendárium összeállítása mellett a közgyûlésen került sor az új elnökség megválasztására. A tagok szavazata alapján az elnöki teendõket a továbbiakban is Bitai Sándor látja el, az elnökhelyettes Kasza József, a pápai szervezet alelnöke Bódai Attila és Nagy Szabolcs lett, titkárrá Szakácsné Csuti Katalint választották. Sor került a felügyelõ bizottság és a feljebbviteli bizottság megválasztására is. Az elõbbit Szalai Tibor, míg az utóbbit Karácsony József irányítja. A továbbiakban a polgárõrség alapszabályának módosítására került sor, a változásokat a jogszabályok átalakítása tette szükségessé. A pápai polgárõrök, munkájuk hatékonyabbá tétele érdekében belsõ használatra szánt szolgálati utasítást alakítottak ki, ami a tagok rendõrkapitányság beszerez egy olyan technikai eszközt, egy riasztótáskát, melyet kérésre azon személyek lakásában helyeznek el, akik hosszabb idõn át nem tartózkodnak otthon. - A házban lévõ egység behatolás esetén riasztójelet küld a kapitányságra, így azonnal járõrkocsit tudunk küldeni az õrizetlenül hagyott ingatlanba részletezte Töreki Sándor rendõrkapitány. A pályázati és önkormányzati pénzbõl két kerékpárt is vásárol a rendõrség, így hamarosan kerékpáros járõrszolgálatot fognak indítani, mellyel hatékonyabbá tudják tenni a bevásárlóközpontok és a lakótelepek ellenõrzését. A pályázatban megfogalmazottakat szeptember közepéig kell megvalósítani. Dr. Kovács Zoltán köszönetét fejezte ki a helyi rendõrségnek azért a helytállásért, melyet a budapesti jogait és kötelességeit, a szolgálat ellátásának és a feladatok végrehajtásának módját tartalmazza. A közgyûlésen elhangzott, hogy a polgárõrség hírei a rendõrséggel kötött megállapodás alapján Pápa város honlapján, a Kék hírek között lesznek ezen túl olvashatók. A Spartacus pályán megtartott gyûlést közös ebéd, majd sportversenyek követték. Az ünnepi alkalom keretében került sor annak a két kerékpárnak az átadására is, amelyet a megyei önkormányzat pályázatán nyertek a polgárõrök. A jármûveket, amik a jövõben a hatékonyabb szolgálatellátást segítik, dr. Kontrát Károly országgyûlési képviselõ adta át a pápai polgárõröknek. Nagy Imre rendzavarásokkal szemben végeztek, illetve megköszönte a Lombard-Haladás mérkõzés biztosítását is. A sajtótájékoztatón megtudtuk azt is, hogy a Pápai Rendõrkapitányság saját parkolót alakított ki a kapitányság épülete melletti üres telken, ezzel a Széchenyi utca parkolóit tehermentesíthetik. Megújult az Ady sétány Egy új szakáruházlánc elsõ áruházát építik fel a következõ egy évben Pápán, a Celli út és az elkerülõ út keresztezõdésénél, a körforgalom Volán telep felõli részén. Az itt lévõ megmûveletlen területbõl ( A munkálatok során 575 négyzetméter járdaburkolat, 340 négyzetméter kerékpárút, 902 négyzetméter útburkolat, 963 méter villamos kábel, 605 méter közvilágítási hálózat készült el, ezen kívül 21 db közvilágítási lámpa került elhelyezésre. A terveket a Profiterv Bt. két mérnöke, Kovács Géza és Varjú István készítették, a kivitelezõ alvállalkozója a Swietelsky Kft. volt. Az átvételt követõen dr. Kovács Zoltán, dr. Kontrát Károly országgyûlési képviselõ, dr. Péntek Árpád, a választókerület képviselõje, valamint Egyed László átvágták a nemzetiszínû szalagot, ezzel adva át a forgalomnak az elkészült útszakaszt, majd az érdeklõdõk kíséretében bejárták azt. A tervek szerint a közeljövõben a sétányt a Várkert bejáratáig újítják fel. A délután négy órakor kezdõdõ ünnepség elõtt a Nátus épületénél dr. Kovács Zoltán polgármester köszönetét nyilvánította dr. Wladár Gábornak, a Református Teológiai Akadémia rektorának az épület mintaszerû felújításáért. A hajdani Református Nõnevelõ a város egyik legnagyobb és legszebb középülete, amit több éven át tartó munkával eredeti szépségében újított fel a református egyház. Dr. Wladár Gábor a Nátus elõtti térburkolat kialakításához, a csapadékvíz elvezetéséhez és az akadálymentesített buszváró kialakításához a város által nyújtott 10 millió forintos támogatásért mondott köszönetet. A munka kivitelezõje az Ostrya Kft. volt. Nagy I. Új szakáruházlánc 18 évvel ezelõtt azok léphettek be a szervezetbe, akik még nem voltak 35 évesek. A pápai Fidesz megalakulása több irányból elinduló folyamatok eredménye volt, mondta a szervezet mai elnöke. - Fõiskolákon, egyetemeken sok olyan pápai fiatal volt, akik 1988 áprilisában, májusában csatlakoztak a Fideszhez, de annak idején nem volt annyira egyértelmû, hogy nyilvánosan ezt milyen szinten lehetetett vállalni, hisz voltak fenyegetések elég szép számban. Aztán amikor a Pápán dolgozó fiatal értelmiségiek is elkezdtek szervezkedni, akkor találtunk egymásra. Már négyzetmétert) vásárolt megy az Aldi német kereskedelmi cég. A két hektárból 5500 négyzetméter lesz a szakáruház területe egy 2500 négyzetméteres különálló élelmiszerbolttal, a többi részen nemzetközi márkák üzleteit, vendéglátóhelyeket, benzinkutat, és szállodát alakítanak ki. A beruházás új munkahelyet teremt Pápán. Tervezett átadási ideje szeptember 1. A Magyarországon új típusú szakáruházlánc további tervezett helyszínei között van Ajka, Veszprém és Gyõr, valamint Szeged és Miskolc is. A beruházásról dr. Kovács Zoltán polgármester és Balássy Imre projectmenedzser adott tájékoztatót a Polgármesteri Hivatalban, szeptember 26-án. 18 éves a Fidesz Pápán Fidesz születésnap 18. születésnapját ünnepelte múlt hétvégén a Fidesz pápai szervezete. A kampányon kívüli rendezvényre mindenkit meghívtak, aki részt vett a megalapításban, de azokat is invitálták, akik azóta csatlakoztak a társadalmi szervezethez. A pápai Fidesz története jól dokumentálható, jegyzõkönyvek, petíciók, újságcikkek, fénykép- és videofelvételek állnak rendelkezésre a csoport már egészen korai idõszakából augusztusában tudtunk egymásról, így került sor a szeptemberi megalakulásra nyilatkozta dr. Áldozó Tamás. Az országban az egyetemi városokat leszámítva, biztos, hogy az elsõk között alakult meg a pápai Fidesz-csoport, az pedig, hogy rajtuk kívül más - akkor még alternatívnak nevezett -szervezet nem létezett egészen biztos. Az MDF és az SZDSZ megalakulására csak késõbb került sor, tehát 1988 õszén, ha ellenzéki szervezetet akartak számba venni Veszprém megyében, akkor az a Fidesz pápai csoportja volt egyedül tette hozzá dr. Áldozó Tamás.

3 2006. szeptember 28. Pápa és Vidéke 3 MSZP sajtótájékoztató Helyi szinten az eseményekrõl Fidesz sajtótájékoztató A pápaiak is az igaz szót akarják Az elmúlt hét eseményei olyan irányt vettek, hogy úgy érzem, helyi szinten is meg kell szólalnunk kezdte elmúlt szerdán a Magyar Szocialista Párt pápai irodájában megtartott sajtótájékoztatóját Gõgös Zoltán államtitkár, országgyûlési képviselõ. Az MSZP pénteken tartott sajtótájékoztatóján Németh Márta polgármesterjelölt visszatért a Korona utcai körforgalom ügyére. Elmondta, hogy értelmetlen és végeláthatatlan dolognak tartja, hogy elkezdjék vizsgálni, hogy ki, mikor, mit nem fogadott el. Annak ellenére, hogy a költségvetés módosítását a szocialista képviselõk nem szavazták meg, a körforgalom megépítését már évek óta szorgalmazták. A sajtótájékoztató végén Németh Márta nyilatkozatot olvasott fel, amelyben garantálta, hogy megválasztása esetén a más politikai nézeteket vallók semmiféle hátrányos megkülönböztetésben nem részesülnek. Meggyõzõdése szerint az Ahogy fogalmazott, a Kossuth tér mellett álló minisztériumban egyértelmûen érzi a puskapor szagát a levegõben. Gõgös Zoltán rámutatott, hogy elõzõ nap a Parlamentben az öt parlamenti párt által aláírt nyilatkozatot fogadtak el, amely arról szól, hogy a dolgokat vissza kell terelni a normál demokrácia keretei közé. A miniszterelnök nyilvánosságra került balatonöszödi beszédével kapcsolatban újságírói kérdésre elmondta, jelen volt a kérdéses balatonöszödi frakcióülésen, ahol a miniszterelnök, elhangzott véleményeket követõen, talán kissé felbõszülten kezdett kocsmai stílusban válaszolni. A politikus elmondta: õt nem lepte meg a beszéd hangneme, mivel viszonylag közeli kapcsolatban áll Gyurcsány Ferenccel, és beszélgetéseik közben idõnként el-elejtenek néhány olyan kifejezést, amit mikrofon elõtt már nem biztos, hogy elmondanának. A helyi demonstrációkról szólva Gõgös Zoltán reményét fejezte ki, hogy a helyi megmozdulások a késõbbiekben is megmaradnak a békés keretek között. Azzal kapcsolatban, hogy a tüntetõ tömeg Gyurcsány Ferenc lemondását követelte, Gõgös Zoltán rámutatott: a két kormánypárti frakció nem változtatott a véleményén és a reformokat végig kívánják vinni Gyurcsány Ferenccel. önkormányzati intézmények vezetõit szakmai és nem politikai alapon kell kiválasztani. - Remélem, ha ebben a városban lehetõséget kapok arra, hogy polgármester legyek, akkor alkalmam nyílik arra is, hogy mindezt ne csak a szavak, hanem a tettek szintjén is bebizonyíthassam. - Nehéz a városban úgy felelõsséget vállalni ügyekért, hogy fajsúlyos kérdésekrõl csupán mendemondák szintjén értesülünk mondta Gõgös Zoltán, az MSZP helyi elnöke a párt pénteki sajtótájékoztatóján. Megdöbbentõ a hír, ami szerint a városban évekig engedély nélküli hulladékkezelés folyt, és ezért 300 milliós büntetés fenyeget bennünket. Gõgös Zoltán szerint a részben önkormányzati tulajdonú Közszolg Kft. ügye több hónapja tart, s amennyiben rosszul sül el, akkor az alapvetõen meghatározhatja a város fejlesztési lehetõségeit. Az ügyrõl megkérdeztük Kovács Attilát, a Közszolg Kft. ügyvezetõ igazgatóját is, aki elmondta, hogy Gõgös Zoltán bejelentése alaposan meglepte. - Szomorúnak tartom, hogy a választási kampány olyan területre tette be a lábát, ahol semmi keresni valója nem lenne. Az elõzõ ügyvezetés nem megfelelõen tett eleget egy új jogszabályon alapuló bejelentési kötelezettségének, ezért a környezetvédelmi felügyelõség bírságot szabott ki. Hasonló okok miatt ugyanígy járt el az ajkai és a veszprémi hulladékkezelõ cégek esetében is, ott azonban úgy tûnik, van annyi felelõsségérzet a helyi politikusokban, hogy még kampány idején sem keltik rossz hírét a helyi cégeknek. Nem tartottam idõszerûnek a résztulajdonos önkormányzat tájékoztatását, tekintettel arra, hogy az eljárás még korántsem zárult le, mivel a kft. a jogilag megalapozatlannak tartott elsõfokú határozatot megfellebbezte, és jó esélyekkel várja a másodfokú döntést. A problémát mindenképpen szakmai alapon Dr. Németh Márta, az MSZP polgármesterjelöltje maga és képviselõjelölt társai nevében kijelentette, hogy az országban történtek ellenére Pápa városnak nyugalomra és biztonságra van szüksége, és õk erre a nyugalomra és biztonságra törekednek. Gõgös Zoltán a sajtótájékoztató végén utalt dr. Kovács Zoltán polgármester, országgyûlési képviselõ Klub Rádió kérdésére adott válaszára, melyben elmondta, véleménye szerint a Magyar Televízió székházánál történt pusztítás megelõzhetõ lett volna, ha a demonstrálók képviselõit beengedik az épületbe. Az államtitkár ezzel kapcsolatos véleménye szerint egy polgári demokrácia nem arról szól, hogy bárki írogat egy papírt és utána bemegy egy közszolgálati médiumba, hogy olvassák fel követeléseit. Papp MSZP sajtótájékoztató Körforgalom és hulladékkezelés kívánjuk rendezni. Ennek érdekében a Köztisztasági Egyesülés mely ellátja a köztisztasági szolgáltatók szakmai érdekvédelmét segítségét is kértük. Amennyiben a jogerõs határozat mégis elmarasztalná a Közszolg Kft-t, az legfeljebb a törzstõkéje erejéig (3 millió Ft) felel ezért a kötelezettségért. Az önkormányzatnak, a város polgárainak a bírság kapcsán fizetési kötelezettsége nem keletkezhet. Az ügyvezetõ által elmondottakat megerõsítette dr. Mayer István,akft.jogiképviselõje, a megyei bíróság volt elnökhelyettese, aki kiemelte, hogy a másodfokú határozat kézhezvételét követõen a kft. élhet még a határozat bírósági megtámadásával is. -papp- MSZP sajtótájékoztató Sajtótájékoztatót tartott múlt csütörtök délután a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Pápai Csoportja, reagálva Gõgös Zoltán elõzõ napi kijelentéseire. A pápaiak mindig meggyõzõdésbõl mentek a Fidesz rendezvényeire, nem kellett õket pénzzel bíztatni erre mondta dr. Kontrát Károly, a Fidesz helyi szervezetének alelnöke. Békés szándékkal, önkéntesen készülõdtek a pápaiak a szombati rendezvényre, élve alkotmányos jogukkal. - Az MSZP helyi vezetõjének információi szerint többen kétezer forintért, a balhé reményében utaztak volna Budapestre a szeptember 23-i nagygyûlésre. A Fidesz elnöksége nevében ezt az állítást, nyilatkozatot visszautasítjuk. Az MSZP helyi vezetõje ezzel a kijelentésével megsértette a pápai és pápakörnyéki embereket, ezért felszólítjuk, kérjen bocsánatot. Felszólítjuk Gõgös Zoltánt, tartózkodjék az ilyen és ehhez hasonló bejelentésektõl, ugyanis ma Magyarországon az igazságra, az igaz szóra van igény, ezt várják el az emberek a helyben megszólaló politikusoktól és a kormány tagjaitól is. Pápa városát az elmúlt tizenhat évben a békés építõmunka, az együttmûködés, a polgárok nyugalma jellemezte. Ezt mi nagy értéknek tartjuk, vigyázzunk rá együtt fogalmazott dr. Kontrát Károly alelnök. A pápaiak, tartva a provokációktól, ettõl a naptól kezdve nem tartottak több demonstrációt a Gyurcsány-beszéd miatt a Fõ téren. Ugyanezen a délutánon pedig azt is hírül adták, hogy a budapesti, a Hõsök terére szervezett Fidesz nagygyûlés is elmarad. vb Fidesz sajtótájékoztató A város csak igenekbõl épülhet Ezt mondta sajtótájékoztatóján a Fidesz helyi elnöke -, és a pápai igenek eredményeit be is fogják mutatni a választóknak, mégpedig csütörtökön és pénteken egy egész nap tartó képletes és valóságos utazás keretében. A választási kampány arra szolgál, hogy az induló jelöltek és jelölõ szervezetek programjaikat megvitassák, és megismertessék a választópolgárokkal. A Fidesz-KDNP jelöltjei úgy vélik, ezt lakossági fórumaikon, szórólapjaikon, választási kiadványaikon meg is tették. Programjuk nyílt és leírt, ebbõl következõen számon is kérhetõ, hasonlóképpen az elõzõ választási programjaikhoz. - Mi azt szerettük volna, ha politikai ellenfeleink is hasonlóképpen jártak volna el, de sajnos azt kellett megállapítanunk, hogy az MSZP ezúttal sem választási programmal lépett a polgárok elé, nem volt mirõl vitatkozni velük. Az MSZP hangulat- és félelemkeltéssel próbált kampányolni. Néhány szlogent megismertünk tõlük, egyébként csak a nemeket hallottuk mondta dr. Áldozó Tamás, a Fidesz helyi elnöke. Az oktatás kérdéseirõl Szombaton délután dr. Németh Márta, Gõgös Zoltán, Arató Gergely, az Oktatási, Kulturális Minisztérium államtitkára tartott sajtótájékoztatót a Pedagógus Mûvelõdési Házban. Arató Gergely látogatásának két apropója volt: az egyik a délelõtt folyamán általa átadott vanyolai Vajda Péter emlékház, a másik pedig a sajtótájékoztatót megelõzõ fórum, amin a város oktatási intézményeinek vezetõi vettek részt. A fórumon arról esett szó, hogyan látják az intézmények vezetõi a kistérségi együttmûködésben az intézmények jövõjét, milyen módon lehet hatékonyabbá tenni az oktatást. Természetesen szó esett a pedagógusok óraszámemelésének költségvetési indokairól is. Nagy I. Márpedig a nemekbõl nem lehet sem országot, sem várost építeni, a város csak igenekbõl épülhet, mondta dr. Áldozó Tamás, és kijelentette: a kampányt szeretnék jó hangulatban lezárni, ezért a város lakóit egy képzeletbeli és egyben valóságos utazásra hívják csütörtökön és pénteken. - Ez az utazás kisvonattal történik, a kis jármû mindkét napon a Nagytemplom elõl indul reggel 9 órától minden egész órában délután 5 óráig. A díjtalan utazás során a résztvevõk az elmúlt tizenhat év tíz állomását fogják érinteni. Tíz olyan állomást, mely igenekbõl épült Pápán, és amelyekre büszkék lehetünk - részletezte az elnök. Az utazáson való részvétel természetesen díjtalan. A résztvevõk menetjegyet fognak kapni ajándékba, mely a 2006-os önkormányzati kampány emléke lehet. A Fidesz helyi kampányzáró rendezvényét csütörtök este fél héttõl tartják a JMK színháztermében, ahol a meghívott vendég dr. Kövér László, a Fidesz országos választmányi elnöke lesz, de szerepet kapnak a képviselõjelöltek és dr. Kovács Zoltán polgármesterjelölt is. A nagygyûlés jelmondata a választási kampányukéval azonos: Pápa mindenekelõtt. KDP sajtótájékoztató Tiltakozás és TEREP Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott múlt szerdán a Kereszténydemokratapárt alelnöke. Ifj. Rátz Ottó a párt elnökségének tiltakozását fejezte ki a Budapesten történt események miatt. Tiltakozásukat a demokrácia védelmében fogalmazták meg hangzott el a tájékoztatón. A KDP elítélte az erõszak minden fajtáját. A felháborodást elfogadják, fogalmazott az alelnök, hiszen az emberek jelentõs része úgy érzi: becsapták, hazudtak nekik. A KDP visszautasítja azt is, hogy az eseményeket bárki vagy bármely politikai erõ az 1956-os magyar forradalomhoz hasonlítsa. Ugyancsak sajtótájékoztatót tartott péntek délelõtt a KDP és a Polgári Szövetség Pápáért Egyesület, a 2-es számú választókerület egyik lakótelepén. Ifj. Rátz Ottó többek között elmondta: a 8. számú választókörzetben induló Bálintné dr. Pálinkás Patrícia visszalépett jelölésétõl. Ifj. Rátz Ottó úgy tájékoztatott: Bálint Szabolcs polgármesterjelölt a polgári egység megtartása érdekében lépett vissza jelölésétõl. Az alelnök beszámolt a KDP TEREP, azaz település-rehabilitációs programjáról, mely a családi és társasházak felújítását célozná meg elképzeléseik szerint. - Ennek lényege, hogy Pápa város valamennyi családi és társasházának külsõ felújításához hozzájárulunk körülbelül húszezer forinttal. Társasházak esetében ez lakásonként értendõ részletezte az alelnök.

4 4 Pápa és Vidéke szeptember 28. Egyetemet avattak Autómentes nap idén is A Pannon Egyetem és Pápa város történetében is mérföldkõnek számít, hogy a 2006/2007. tanévtõl itt kezdhetik meg tanulmányaikat a pedagógia alapképzési szakra felvételt nyert hallgatók. - Idõnk és tehetségünk arányában szeretnénk hozzájárulni a Pannon Egyetem pápai telephelyén a felsõoktatás felvirágoztatásához. Ismerjük a történelmi gyökereket, tudjuk, hogy 1896-ban indult meg itt a tanítóképzés, így mondhatjuk, hogy Pápán ehhez a szellemi építkezéshez megvannak a gyökerek. Remélem, ha bölcsen locsoljuk a gyökereket, akkor egy értékes fa nõ majd ki mondta szónoklatában dr. Gaál Zoltán, a Pannon Egyetem rektora. A tudás megszerzésének POLITIKAI HIRDETÉS elsõ feltétele Pápán már adott volt, hiszen nagy szellemi háttér és kapacitás jelent itt meg, de ehhez még kellett egy olyan háttér, amely ehhez a szellemi színvonalhoz méltó fogalmazott az ünnepségen dr. Németh Márta, a megyei közgyûlés alelnöke. A programon dr. Áldozó Tamás alpolgármester felidézte azt a hosszú utat, mely eredményeként városunkban beindulhatott az egyetemi képzés. - Máig emlékszem arra, amikor nyolc évvel ezelõtt a törökbálinti iskola könyvtárában üldögélve Zsolnai tanár úrral és kollégáival tervezgettük a jövõt, ami meglehetõsen bizonytalannak látszott akkor. Emlékszem arra is, amikor a pécsi egyetem rektorával tárgyaltunk, emlékszem Lengyel Zsolt dékánra, aki szintén sokat tett, és arra, mikor Pokorni Zoltán miniszter keretszámot biztosított a pápai képzés számára. Ekkor azt gondoltuk, innentõl minden simán fog menni, aztán kiderült, hogy mégsem. Végül emlékszem arra a lehetõségre, mikor a megyei közgyûlés tagjaként magam is részesülhettem abban a szerencsében, hogy támogathattam azt a döntéssorozatot, minek eredményeképpen ma itt lehetünk. Örömteli, hogy képesek voltuk összefogni, együtt dolgozni politikusok jobb- és baloldalról és intézmények a megyeszékhelyrõl és Pápáról, ami egyébként az elmúlt százegynéhány évet tekintve ritka pillanat fogalmazott dr. Áldozó Tamás. A pápai pedagógia alapszaknak egy modern, korszerûen kialakított épület ad otthont az Acsády Szakképzõ Iskola volt leánykollégiuma helyén. Az ünnepségen az elsõévesek esküt tettek, és dr. Szilágyi István dékán egyetemi polgárrá fogadta a pápai képzés hallgatóit. Kovács Péter (Pápa): - Nagyon sokan visszaadták a vállalkozásukat a megszorítások hatására. Szerintem ez a szám nõni fog, illetve létszámleépítésekre kell számítani. A Gyurcsánycsomag nagyon komolyan befolyásolja a vállalkozások további jövõjét. Lehet, hogy a miénket is, pedig mi már tizennégy éve itt vagyunk. A magyar vállalkozókat nem támogatja senki. Saját pénzünkbõl, sokszor kényszervállalkozóként csináltuk, amíg tudtuk, de amikor egy vállalkozás veszteséges, akkor nem mehet tovább. Nálunk a járulékemelés a duplájára nõ. Egy fõ után eddig havi negyvenezer forintot fizettünk, ha ez a kétszeresére nõ, azt a kisvállalkozások nem fogják bírni. Sokaknál lesz csõd, illetve sok ismerõsöm már most, az elmúlt egy-két hónapban megszüntette vállalkozását. A csomagot vissza kell vonni, mert ezzel csak a munkanélküliség nõ. Magyari László (Pápa): - Ez a csomag tönketeszi a pápai vállalkozókat. Tizenöt éve vagyok a piacon, tulajdonképpen a rendszerváltás óta. Elõször az viselte meg a vállalkozásokat, hogy Kovács Péter - Biztosan sokan tudják, hogy ennek a napnak az a célja, hogy minél kevesebbet autózzunk, s ezzel együtt többet kerékpározzunk, gyalogoljunk mondta a Fõ téren összejötteknek dr. Kovács Zoltán polgármester a megnyitóünnepségen. Persze a két utóbbit csak akkor tehetjük meg biztonságosan, ha nincs nagy forgalom. A Fõ tér és a Fõ utca a város legforgalmasabb területe, éppen ezért itt rendezzük meg ezt a napot. Ezzel azt is kipróbáljuk, hogy milyen lenne, ha véglegesen kitiltanánk innen az autókat, ha épülne itt egy mélygarázs, és a forgalmat elterelnénk innen. Szeptember 22-e tehát egy tesztnap is számunkra mondta beszédében dr. Kovács Zoltán. Ha valaki arra járt pénteken délelõtt, tapasztalhatta, mennyire más hangulata van a belvárosnak, ha nem közlekednek az utakon az autók. Amibõl más napon bizony van bõségesen. Németh Tamás mûszaki osztályvezetõtõl megtudtuk, hogy átlagosan naponta nyolcezer jármû halad át itt, pedig ez már kétezerrel kevesebb, mint amikor még nem épült meg az elkerülõ út. - Még mindig sok gépkocsi halad át a Fõ téren, pedig az lenne a jó, ha az alternatív útvonalakat is igénybe vennék az autósok. A jövõben azt szeretnénk, Magyari László ha ez a terület egy csillapított forgalmi övezet lenne a Kossuth utcához hasonlóan, persze azzal együtt, hogy biztosítjuk az itt lévõ üzletek feltöltését is mondta a mûszaki osztályvezetõ. Az Autómentes napon résztvevõ gyerekek kis ajándékokat is kaptak, többek között pólót, csokit, üdítõt. Hogyan tovább pápai kisvállalkozások? Bár egyre inkább úgy látszik, hogy a Gyurcsánycsomagon átlép az idõ, a kormány még mindig ragaszkodik az eredeti elképzelésekhez. Az a feltételezés, hogy az országot a bajból a járulékok emelése vezeti ki, nem találkozik azoknak az együttérzésével, akik ennek fedezetét volnának kénytelenek elõteremteni. Az államadósság ezzel biztosan nem csökken, s valószínûleg az ország mûködõképessége sem ezen múlik. A járulékok emelése a kisés középvállalkozások ellehetetlenüléséhez, megszûnéséhez, munkanélküliséghez vezet. A pápai ipar és kereskedelem hagyományosan ezekre épül. Heti körkérdésünkben vállalkozókat kérdeztünk meg arról, hogy létüket mennyiben befolyásolják a kormány intézkedései. megjelentek a multicégek, a nagyáruházak. Nagyon visszaesett a kereslet, csökkent a vásárlóerõ. A másik gond az, hogy annak idején ötezer forint SZTK-t fizettem, most negyvenkétezer forint az egészségügyi hozzájárulás. Egy zacskón húsz forint hasznom van. Mire árulom ki ezt az összeget? Azután itt van az üzemanyag-áremelés, ami követhetetlen. A disznóöléses szezont még átvészelem, hiszen ilyen cikkekkel kereskedek, de utána már nem tudok fizetni. Sokan visszaadják a vállalkozást, mert akinek alkalmazottja is van, az teljesen tönkre mehet. Mike Csaba (Pápa): - A járulékemelés nehéz helyzetbe hozza a vállalkozókat. Pápán különösen, hiszen a nagy áruházak rettenetesen lehúzzák a piacot. Nemsokára nyit a Spar is, ezért úgy gondolom, a piac napjai meg vannak számlálva. A kereskedõknek ez nagyon nagy érvágás. Erre jön a járulékemelés, jó, ha kihúzzuk ezt az évet. Az intézkedés csak a fekete gazdaságot fogja növelni, itt kivárásra nem lehet építeni. Drasztikus az emelés, körbe kell nézi a piacon, hogy keddenként mennyi a vásárló. Látványosan visszaesett a számuk, hiszen mindenki igyekszik tartalékolni abból a kevésbõl is, amivel rendelkezik. Bízni kell abban, hogy a Gyurcsánycsomagból nem lesz semmi, mert ha a fele is megvalósul, vége a pápai vállalkozásoknak. Nagy I. Mike Csaba

5 2006. szeptember 28. Pápa és Vidéke 5 POLITIKAI HIRDETÉS Alulírott pápai polgárok dr. Kovács Zoltán polgármesterjelöltre szavazunk. Tegyen így Ön is! Horváth József (Ötödik u.), özv. Obál Lajosné (Áchim A.), Wágenhoffer Rezsõ (Vak Bottyán u.), Dr. Áldozó Tamás (Vajda P. ltp.), Nyulasi József (Második u.), Bíró Lajos (Balla R. tér), Bíró Lajosné (Balla R. tér), Tardos Gézáné (Vasvári P. u.), Szekér László (Külsõ-Veszprémi út), Zotter Tamásné (Vajda P. ltp.), Szakács Izabella (Fazekas u.), Rajki Józsefné (Hunyadi u.), Schlecht Zoltán (Gyimóti út), Gosztola Péter (Hársfa u.), Gervald Elemér (Hársfa u.), Mészáros Csaba (Szabó D. u.), Mészáros Csabáné (Szabó D. u.), Megyeri Istvánné (Vajda P. ltp.), Dr. Péntek Árpád (Fõ u.), Erdélyi Gyula (Borsosgyõri u.), Gyeginszky Jenõné (Vajda P. ltp.), Sarus Sándorné (Balla R. tér), Nagy Jánosné (Kinizsi P. u.), Csiszár Gyula (Fiumei u.), Karácsony József (Hantai u.), Rácz István (Vajda P. ltp.), Sass Károly (Arany J. u.), Bakodi Antal (Képzõ u.), Balázs Alexandra (Nyolcadik u.), Kiss Kornél (Celli út), Závory Zoltán (Vörösmarty u.), Mészáros Gyuláné (Szondi u.), Dr. Vörös Ibolya (Gyurátz F. u.), Székely Imre (Vajda P. ltp.), Tóth Sándorné (Dózsa Gy. u.), Buzás Kálmán (Wesselényi M. u.), Buzás Kálmánné (Wesselényi M. u.), Juhász Józsefné (Kinizsi P. u.), Orosz F. Péterné (Bánki D. u.), Molnár Károly (Szabó E. u.), Gyõry Endréné (Dózsa Gy. u.), Baki István (Szabó E. u.), Seregély Béla (Laki út), Györkös Béláné (Vajda P. ltp.), Mészáros Sándorné (Szondi u.), Dr. Lõrincz Dániel (Hunyadi u.), Kovács Zoltánné (Wesselényi M. u.), Asztalos Márton (Március 15. tér), Bocskay László (Bocsor I. u.), Rabi Marcell (Közép u.), Polczer István (Páva u.), Holczinger Imréné (Vajda P. ltp.), Rózsás Tiborné (Dózsa Gy. u.), Hullay Ferenc (Bánki D. u.), Hullay Ferencné (Bánki D. u.), Hülvely Sándorné (Nagyváradi u.), Hülvely Irén Lilla (Nagyváradi u.), Gáspár Dezsõné (Nyolcadik u.), Lukácsné Alasz Irén (Vak Bottyán u.), Kósa Kornél (Ág u.), Horváth László (Vásár tér), Horváth Lászlóné (Vásár tér), Gyeginszky Andor (Vajda P. ltp.), Harangozó Zsigmond (Bánki D. u.), Csatáry Anikó (Bethlen G. u.), Tóth Zoltán (Mikszáth K. u.), Fekete Jánosné (Nagyváradi u.), Schneider Hedvig (Bartók B. u.), Nyulasi Szabolcs (Második u.), Mészáros István (Hatodik u.), Henczné Barát Erzsébet (Vajda P. ltp.), Papp Jenõ (Esterházy K. u.), Pataky Józsefné (Nagyváradi u.), Badics Gézáné (Gróf út), Pócza Antal (Vajda P. ltp.), Dr. Kontrát Károly (Tapolca sétány), Gáncs Jenõ (Vajda P. ltp.), Kapitár Józsefné (Szabadság u.), Farkas Gábor (Hóvirág u.), Berki Adrienn (Gazdaság u.), Kovács Dénesné (Vajda P. ltp.), Venczel Csaba (Esterházy K. u.), Dekovics István (Vajda P. ltp.), Megyeri Gábor (Negyedik u.), Szabó Józsefné (Barát u.), Horváth László (Gróf út), Mógor Edit (Vajda P. ltp.), Dr. Hauber Károly (Batthyány L. u.), Oláhné Nagy Gabriella (Vajda P. ltp.), Csébi Imre (Ötödik u.), Csébi Imréné (Ötödik u.), Unger Tamás (Csillag u.), Kovács József (Vajda P. ltp.), Áldozó Mihály (Vajda P. ltp.), Gulyásné Horváth Eszter (Kert u.), Nagyné Mayer Ágota (Negyedik u.), Szabó Imréné (Vajda P. ltp.), Horváth Kálmán (Vajda P. ltp.), Dr. Hermann István (Szabó D. u.), Farkas Sándor (Vajda P. ltp.), Farkas Sándorné (Vajda P. ltp.), Máté István (Borsosgyõri u.), Böröczky Dezsõ (Veszprémi út), Böröczky Dezsõné (Veszprémi út), Molnár Zsigmond (Aradi u.), Farkas Sándor (Vajda P. ltp.), Pintér Tamás (Irinyi J. u.), Blahó Tiborné (Bástya u.), Uhlár Tibor (Korvin u.), Baán Istvánné (Zimmermann u.), Szalainé Tihanyi Andrea (Hadnagy u.), Császár Endre (Tapolca sétány), Põr Zoltán (Vízmû u.), Ifj. Máté István (Dákai út), Pintér Zoltán (Irinyi J. u.), Balassa Zoltánné (Mikszáth K. u.), Dr. Burcsi Elemér (Varga u.), Dudás Péter (Fáy A. ltp.), Egyed Jenõ (Terv u.), Kincses László (Dóra u.), Eigner István (Somlai út), Papp Tamás (Búzavirág u.), Páll Balázs (Hadnagy u.), Köntös László (Hóvirág u.), Baracska Sándor (Képzõ u.), Baracska László (Vajda P. ltp.), Rabi István (Közép u.), Dr. Szélinger Tibor (Esterházy K. u.), Takácsné Molnár Eszter (Tapolcafõi u.), Ifj. Tóth Kálmán (Veszprémi út), Vas Károly (Nagyváradi u.), Mádl István (Mikszáth K. u.), Mészáros Csaba (Teleki u.), Zsegraics Gyula (Kertész u.)

6 6 Pápa és Vidéke szeptember 28. Látássérültek foglalkoztatója Látássérültek foglalkoztatóját adták át kedden a Pápai Ipari Park területén a Juhar utcában. A szombathelyi Savaria Nett-Pack Kft. és a Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete kezdeményezése 20 látássérült embernek ad munkát az elkövetkezõkben. A foglalkoztató létrejöttét a pápai önkormányzat is támogatta. Unger Tamás, a Jókai Mór Közgazdasági Szakközépiskola igazgatója köszöntõjében elmondta, hogy az Oktatási Minisztérium Alapkezelõ Igazgatósága 2006 tavaszán írta ki az ezzel kapcsolatos pályázatot, aminek célja, hogy segítse olyan hároméves, Az ipari park területén jelenleg 83 cég mûködik, összesen 6 milliárd forint értékben történt beruházás itt az elmúlt években. Kedden újabb vállalkozással bõvült a park, egy olyan céggel, mely látássérülteket foglalkoztat. A megváltozott munkaképességûek elhelyezkedése, munkába állása manapság nem egyszerû, de ez kezdeményezés egy újabb lehetõséget teremt arra, hogy teljesértékû életet élhessenek a sérült emberek is, mondta dr. Kovács Zoltán polgármester az átadóünnepségen, és hozzátette: - Ez egy újabb tégla abban az épületben, melyet a látássérültek érdekében épít az ország közössége, és szívbõl kívánom, hogy a beruházásban mind a munkavállalók, mind pedig a foglalkoztatók találják meg számításukat. A pápai önkormányzat a külsõ támfal, a járda, a korlátok, a nyílászárók és a vizesblokk kialakításában, rendbetételében támogatta a látássérültek foglalkoztatójának kialakítását. - A foglalkoztató kialakítása jelentõs lépés az esélyegyenlõségi törvény helyi megvalósításában, fontos lépés ahhoz, hogy a látássérült emberek a társadalom egyenrangú és egyenlõ méltóságú tagjaként élhessenek. Bizonyíték arra, hogy fenntartók, szakképzést folytató közoktatási intézmények és a gyakorlati képzésben érdekelt gazdasági szereplõk együttmûködésével megvalósuló fejlesztési tervek és modellek létrehozását, amik képesek lesznek uniós oktatási projektek tervezésére és megvalósítására. A kitûzött határidõre Pápa és Tapolca városok önkormányzatai, az ajkai Szent-Györgyi Albert Szakközépiskoláért Alapítvány és a Pápai Repülõ Hagyományápolók Alapítvány konzorciumot alapítva Pápa város önkormányzata vezetésével közösen nyújtották be szakképzés-fejlesztési pályázatukat. Városunk két intézményével: a Jókai Mór Közgazdasági Szakközépiskolával és a Batthyány Lajos Szakképzõ Iskolával vett részt a pályázatban. Rajtuk kívül a tapolcai Batsányi János Gimnázium és Szakképzõ Iskola, a Széchenyi István Szakképzõ Iskola, a Szász Márton Általános Mûvelõdési Központ, az ajkai Szent- mi, látássérültek megkapjuk azt a minimális segítséget, mely állapotunkból adódóan számunkra szükséges, akkor teljes értékû munkát tudunk végezni fogalmazott az ünnepségen dr. Szõke László, a Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesületének elnöke. A városban hosszú évek óta foglalkozik szemészorvosként a látássérültekkel dr. Vörös Ibolya, aki az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke, azt mondta, nagy örömet jelent számára, hogy megnyílt a foglalkoztató, és munkát kaphatott itt húsz pápai látássérült ember. - A városban mûködõ két megváltozott munkaképességûeket foglalkoztató két gazdasági közösség, a Lux-Tex Kft. és a Move Alfa foglalkoztat fogyatékos embereket, de az õ profiljukba a látássérültek nem illeszthetõk be, ezért nagy dolog ez a mai nap mondta dr. Vörös Ibolya. A szombathelyi Savaria Nett-Pack Kft. 14 telephelyen 760 megváltozott munkaképességû embert foglalkoztat. Idén Kaposváron, Solymáron és Pápán indítottak foglalkoztatót, ahol papír- és csomagolóeszközt, irodai papírárut gyártanak a látássérültek. Együttmûködési szerzõdést írtak alá Szeptember 25-én, hétfõn a Jókai Mór Közgazdasági Szakközépiskola és Leánykollégium dísztermében került sor a Pápa-Tapolca tengelyben mûködõ fenntartók szakképzés-fejlesztési konzorciuma együttmûködési szerzõdésének ünnepélyes aláírására. Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium és a Pápai repülõ hagyományápolók Alapítvány fenntartásában mûködõ Korszak Szakközépiskola részesei a konzorciumnak. A sikeres pályázatot az Alapkezelõ Igazgatóság 7,7 millió forinttal támogatta. A konzorciumi együttmûködésben az intézmények szakképzési profiljuknak megfelelõen, különbözõ programokkal vesznek részt. Az együttmûködési szerzõdés aláírói: dr. Áldozó Tamás, Pápa város alpolgármestere, Nagy Imre Megújult ravatalozó Nagytevelen Szeptember 24-én, vasárnap délután került sor a nagyteveli temetõ felújított ravatalozójának átadására. Babits Emil, a község polgármestere beszédébe elmondta, hogy az erre a célra benyújtott pályázatuk ugyan nem nyert támogatást, de a helyi vállalkozók, iparosok egy emberként segítették a felújítási munkát. Ennek eredményeként végezték el a ravatalozó környékének térkövezését, lapozását, a járda építését. Mellékhelyiségeket, kézmosót, szerszámos kamrát is építettek a meglévõ épülethez. - Halottaink elõttünk járnak az idõ titokzatos országútján. Elõdeinknek sokat köszönhetünk, illõ azzal emlékezni rájuk, hogy mi, utódok életképes települést teremtünk hangsúlyozta beszédében Babits Emil, név szerint megemlítve a munkálatokban Várünnepség Döbröntén Értesítjük Pápa és a Pápa környéki községek lakosságát, hogy a Séllyei u. 4. sz. alatt mûködõ központi orvosi ügyelet október 2-ától új helyén, az Anna tér 11. sz. alatt folytatja mûködését. A telefonszám változatlan: résztvevõ tevelieket. Dr. Kovács Zoltán, Pápa város polgármestere Ugodról, az A megnyitóünnepség a huszárok vezette látványos felvonulással vette kezdetét, a menetet a sárvári mazsorettek, a téti fúvószenekar és a meghívott vendégek köztük dr. Kovács Zoltán, Pápa város polgármestere, Kuti Csaba, a Megyei Közgyûlés elnöke és a környezõ települések polgármesterei - alkották. A szabadtéri színpadon Döbrönte polgárai és a szervezõk nevében Cseh Lajos polgármester mondott köszöntõt, hangsúlyozva, hogy a rendezvény a falu egyik legjelentõsebb eseménye. Ma Döbröntén mintegy kettõszázhetvenen élnek, s a közösség összefogásának köszönhetõen utak, járdák, szennyvíz elvezetõ rendszer, templomfelújítás készült el, ezzel téve élhetõbbé a települést. A Himfyvár a múlt, a jelen és a jövendõ, a vendégszeretõ lakosok mellett biztosítja a község turisztikai vonzerejét, egyre szaporodnak az üdülõvendégek, akik rendszeresen visszajárnak ide - Képviselõi fogadónapot tart Pápán szeptember 29-én, pénteken óráig az MSZP irodán (Korvin u. 3.) Gõgös Zoltán államtitkár, az MSZP országgyûlési képviselõje, valamint Grõber Attila és Szirbek Rita önkormányzati képviselõk. ottani ravatalozó átadásáról érkezett Nagytevelre. Köszöntõjében a faluközösség összefogásának szép példájáról és Szent István örökségérõl szólt. A templom és iskolaépítések mellett a temetõ is fontos egy közösség számára, hiszen szomorúan, de bízva egy boldogabb világban, itt búcsúzunk el szeretteinktõl. Ehhez kell méltóvá tenni a temetõt, s ez Nagytevelen így történt fogalmazott Pápa polgármestere. Az ünnepi alkalom zárásaként a község plébánosa mondott áldást az új épületre. Dr. Kovács Zoltán az ünnepséget követõen Farkasgyepûn avatta fel az elkészült faluházat, majd kedden délután Bakonyjákón szintén ravatalozó átadásán vett részt. Nagy I. hangsúlyozta ünnepi köszöntõjében Cseh Lajos. A beszédet követõen a csinos mazsorettek mutatták be tudományukat a szabadtéri színpad elõtt, majd sztárvendégként Szûcs Judit énekelt fergeteges sikerrel a szépszámú közönség elõtt. A délutáni programok közt minden korosztály megtalálhatta az érdeklõdésének leginkább megfelelõt, hiszen a vásári komédiától a bábszínházi elõadáson, a rock and roll bemutatón, a harmónika zenekaron, a Fiesta és a pápai Munkácsy zenestúdió mûsorán túl este tûzijáték várta a közönség széles rétegét. A község mûvelõdési házában az Ajkai Képzõmûvész Egyesület mutatkozott be, a ház udvarán pedig szebbnél szebb arcokat festettek. Népszerû volt a hagyományos lovasverseny is, ahol díjugratásban jeleskedtek a résztvevõk. A várünnepséget a fiatalok körében is népszerû Lord együttes koncertje zárta. A következõ év, a negyvenötödik alaposan feladja a leckét mindazoknak, akik a nap lebonyolításán munkálkodtak, s szeretnék jövõre túlszárnyalni az idei rendezvény sikerét. Nagy Imre Segít a Nép ügyvédje A szociálisan rászorulók jogi problémáinak megoldásához nyújt segítséget az Igazságügyi Hivatal Jogi Segítségnyújtó Szolgálata. A Veszprém Megyei Hivatal tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy kihelyezett ügyfélfogadást tart Pápán október 10-én, kedden 9-12 óráig a Belvárosi Irodaházban (Fõ tér 24. III. emelet 308.). Telefon: 88/

7 2006. szeptember 28. Pápa és Vidéke 7 Labdarúgás A bajnok vereségsorozata Három vereség egymás után. Kettõ a bajnokságban, egy a Magyar Kupában. Lantai Balázzsal, az Elmax Vasas NB III-as labdarúgócsapatának edzõjével a hét elején arról beszélgettünk, mi a közös, s mi a különbözõ csapata e három mérkõzésén mutatott játékában. Az NB III. tavalyi bajnoka hét fordulót követõen a 10. a bajnokságban. A tréner azt vallja: nem keres bûnbakokat a vereségekért, a csapat szereplése közös ügy. - Szeptember 16., bajnoki mérkõzés: Csesztreg Elmax Vasas 3-1. A Csesztreg agresszív játékot játszik hazai pályán. - Az elsõ húsz percben megadtuk magunkat és gólokat kaptunk. Ugyanakkor a második félidõben meggyõzõen tudtunk futballozni. Volt egy szépítõ gólunk és négy ziccerünk. Sajnos nem tudtuk megfordítani az eredményt. - Szeptember 20., Magyar Kupa mérkõzés: Elmax- Vasas Tatabánya Ez volt az a mérkõzés, amelyen nekünk, mint kiscsapatnak, nem volt veszítenivalónk. A Magyar Kupa kiírása szerint már döntetlen esetén is az alsóbb osztályú csapat jut tovább. De mi nem a döntetlenre játszottunk. Lelkesen és szervezetten, fegyelmezetten fociztunk. Biztató volt a játék és az eredmény is. Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy a Tatabánya annyit adott ki magából, amennyit kellett. (A Tatabánya nyert is 2-1-re.) Nekem tetszett a játékosok hozzáállása, jól játszottunk az elsõ osztályú csapat ellen. (A továbbjutó Tatabánya októberben visszatér Pápára, a Magyar Kupa következõ fordulójában ugyanis a Lombard lesz az ellenfele az NB I-es csapatnak!) - Szeptember 23., bajnoki mérkõzés Elmax-Vasas Keszthely Tizenegyest hagytunk ki 0-0-nál, majd a 92. percben szabadrúgásból kaptunk egy gólt, mert a kapusunk mellényúlt a labdának idézi fel a történteket Lantai Balázs. Az az edzõ, akire nem jellemzõ, hogy felemelné a hangját, most indulattal teli hangon mondja: nem akarja ráfogni játékosokra a vereség okát, a csapat egésze vele együtt felelõs az eredményért. Keresi az okokat és meg akarja oldani a helyzetet. Hozzáteszi: a mutatott játék mellett illetve mögött olyan tényezõi is vannak az eredménytelenségnek, amelyeket a csapat belsõ ügyeként kezel. Lantai Balázs szerint közösen kell megoldani a feladatokat. Minden játékosnak úgy kell kimennie a mérkõzéseken a pályára, hogy nyerni akar. Az Elmax Vasas a hétvégén Tapolcán játszik bajnoki mérkõzést, majd október 7-én a Bük csapatát fogadják idehaza. * * * Továbbjutott Magyar Kupában az Elmax Vasas. A 2. fordulóban az NB II-es Szombathelyi TFSE otthonában tizennégy góllal, ra nyertek a pápai kézilabdások. A Pápai Vízmû október 2-tól 31-ig vízmérõolvasást tart. Kérik a fogyasztókat, segítsék a vízmérõket leolvasó dolgozók munkáját. III/A osztály K.szentpéter Nagyacsád 3-0 (2-0) G.: Kardos K., Egyházi Z., Szalai L. Tartalék: 1-1 (0-1) Malomsok N.görzsöny 6-2 (1-1) G.: Marton M. (2), Csuti B., Hujber T., Izsa Zs., Gáspár A. ill. Horváth Z., Szabó A. Tartalék: 2-6 (2-3) B.tamási Pápateszér 2-1 (2-1) G.: Polcsák G., Erdélyi A. ill. Jónás Gy. Tartalék: 2-2 (1-2) Adásztevel Mezõlak 8-1 (2-1) G.: Büki B. (4), Móri T., Berki J., Baksa F., Puli N. ill. Szanyi A. Tartalék: 3-0 (1-0) Gic Tapolcafõ 2-1 (1-0) A 2006/2007. évi megyei III/A felnõtt bajnokság állása a 6. forduló után 1. Malomsok Gic K.szentpéter Nemesgörzsöny Nagyacsád Bakonytamási Adásztevel Takácsi Vaszar Pápateszér Tapolcafõ Mezõlak A 2006/2007. évi megyei III/B felnõtt bajnokság állása az 5. forduló után 1 Marcalgergelyi Kéttornyúlak Nyárád Homokbödöge Vanyola Nagytevel Marcaltõ Lovászpatona Keszõi SE Körzeti bajnokság G.: Baranyai R., Szalai J. ill. Etényi D. Tartalék: 1-2 (1-1) Vaszar Takácsi 4-1 (0-0) G.: Bakos Z., Orbán G., Orbán L., Farkas Cs. ill. Bertalan T. Tartalék: 0-3 (0-1) III/B osztály Nagytevel Kéttornyúlak 1-5 (1-1) G.: Peng F. ill. Pátkai G. (2), Hocker E., Adorján J., Mándli Á. Tartalék: 2-0 (0-0) Homokbödöge Nyárád 1-3 (0-2) G.: Erdõs E. ill. Szabó T., Szabó N., Verrasztó G. Tartalék: 2-0 (0-0) Vanyola Marcaltõ 4-1 (3-0) G.: Kiss R., Farkas L., Albert B., Ruip L. Tartalék: 3-5 (2-1) Marcalgergelyi L.patona 8-2 (4-0) G.: Szabó S. (3), Kiss G. (2), Katona P. (2), Gubicza I. ill. Ábrahám K., Németh M. Tartalék: 2-2 (1-0) IV. osztály Ganna-D Pápai Termál 3-3 (1-1) G.: Véber Á. (2), Szántó Sz. ill. Mezõ R. (2), Fuchs J. Dáka Bakonyjákó 3-1 (2-1) G.: Albrecht I. (2), Lázár N. ill. Gönczi S. Borsosgyõri SE Gecse 3-0 (3-0) G.: Zámolyi Z. (2), Orbán B. M.gencs B.gyõri ISE 1-1 (0-1) G.: Szakács Zs. ill. Varga I. A 2006/2007. évi megyei IV. felnõtt bajnokság állása az 4. forduló után 1. Dáka Borsosgyõri ISE Ganna-Döbrönte Borsosgyõri SE Gecse Pápai Termál FC Bakonyjákó Magyargencs Tájékoztató a választással kapcsolatos tudnivalókról október 1-jén (vasárnap) kerül sor a települési önkormányzati képviselõk és polgármesterek, a megyei közgyûlés tagjainak, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselõk választására. A választás napján a szavazás 6,00 órától 19,00 óráig tart. Szavazni kizárólag személyesen, és csak a választópolgár lakóhelye szerinti kijelölt szavazóhelyiségben lehet. A mozgásukban gátolt választópolgárok a szavazás napja elõtt a választási iroda vezetõjétõl (a jegyzõtõl), a választás napján pedig a szavazatszámláló bizottságtól kérhetnek mozgóurnát. Szavazni a személyazonosság és a lakcím igazolását követõen lehet a választók névjegyzékébe történõ felvételrõl szóló értesítõ (ún. kopogtatócédula ) hátoldalán feltüntetett érvényes okmányok bemutatásával. Megkönnyíti a szavazatszámláló bizottság munkáját, ha a választópolgárok az értesítõt is magukkal viszik a szavazásra, ennek bemutatása azonban nem feltétele a szavazásnak. A személyazonosság igazolása után a szavazólap átvételét a választópolgár a névjegyzéken saját kezû aláírásával igazolja. A települési önkormányzati képviselõk és polgármesterek, a megyei közgyûlés tagjainak választása során a választópolgárok három szavazólapot kapnak. A polgármester-jelöltek és az egyéni képviselõ-jelöltek a szavazólapon ABC sorrendben szerepelnek. A megyei közgyûlés tagjainak választása a pártok, társadalmi szervezetek által állított listák alapján történik, a szavazólapon a listák a bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek. Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon lehet, az azon szereplõ jelölt neve melletti és lista feletti körbe tollal írt, egymás metszõ két vonallal:,. A települési kisebbségi önkormányzati képviselõk választása során 11 cigány, 7 német és 5 örmény kisebbségi jelöltre lehet szavazni. A választópolgár kizárólag azon kisebbség szavazólapját kapja kézhez, amely kisebbség jegyzékén szerepel. Érvényesen szavazni csak a kisebbség legfeljebb 5 jelöltjére lehet a fentiek szerint. Ha a választópolgár az urnába helyezés elõtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a szavazatszámláló bizottságtól a rontott szavazólap átadásával egyidejûleg - egy alkalommal - új szavazólapot kérhet. A szavazólapot - kitöltése után - a választópolgár borítékba teszi és a szavazatszámláló bizottság elõtti urnába helyezi. A választással kapcsolatos tudnivalókról bõvebb felvilágosítás a Választási Irodában (Polgármesteri Hivatal Pápa, Fõ u. 12. I. emelet Titkárság, szobák, és a , , és 06-30/ telefonszámokon) kérhetõ. Pápa, szeptember 26. Kanozsainé dr. Pék Mária, HVI vezetõje

8 8 Pápa és Vidéke szeptember 28. Hét mérkõzésen hét gólt szerzett a Lombard Nem várt döntetlen Balatonlellén Az elmúlt hétvégén Balatonlellére látogatott a Lombard Pápa Thermál FC a labdarúgó NB II. hetedik fordulójában. Zsivocky Gyula csapata 1-1-es döntetlent játszott a Somogy megyei együttes otthonában, a pápaiak gólját Andrew Ornoch szerezte. A Haladás elleni hazai vereség után tehát nem sikerült javítani a Lombardnak, erre legközelebb szeptember 30-án a Perutz Stadionban lesz lehetõség, akkor a bajnoki tabella utolsó elõtti helyezettjét, Budaörs gárdáját fogadja a Pápa. Duatlon A duatlon diákolimpia városi fordulóját bonyolították le szeptember 22-én. A Zsivoczky Gyula vezetõedzõtõl a balatonlellei találkozó rövid értékelését kértük. - Sajnos azt kell mondanom, reális eredmény született. Nem tudunk gólt szerezni. Gólok nélkül pedig nem lehet mérkõzést nyerni. Hét meccsen mindössze hét gólt rúgtunk, ez egy élvonalba kerülésért küzdõ csapattól elfogadhatatlan. Minden együttes erõszakosan és motiváltan játszik ellenünk, ha eredményesek akarunk lenni, ezeken a gárdákon felül kell kerekedni. Belvárosi kétpróba futás-kerékpározás kettõs próbájának helyszínéül az Autómentes nap programjaihoz kapcsolódva a Belvárost választották a szervezõk: a versenyzõk korosztálytól függõen futásban vagy a Fõ utca Mándi utca Kossuth utca Fõ tér útvonalat (ez volt az ún. kiskör), vagy a Fõ utca Deák Ferenc utca Kossuth utca Fõ tér útvonalat (az ún. nagykört) kellett teljesíteniük. A kerékpárpálya a Fõ tér Fõ utca Deák Ferenc utca Kossuth utca Fõ tér útvonal volt, valamennyi versenyzõ korosztály számára. Korosztálytól függõen egy, két vagy három kört teljesítettek a futó- illetve kerékpárútvonalon a résztvevõk. A versenyben a versenytávokat folyamatosan, egymás után teljesítették a fiatal sportolók futás-kerékpározás-futás sorrendben. A versenykiírásban megjelölt hat korcsoportban összesen 44 induló volt mondta a szervezõ Pápa és Környéke Sportigazgatási és Sportszervezési Társulás vezetõje, Hernádi Tamás. A korcsoportok nyertesei: I. kcs. (1998-ban vagy késõbb születettek): Koncz Lilla. II. kcs. ( ben születettek) Molnár Martin és Sándor Kata. III. kcs. Nekem egyébként tiszta a lelkiismeretem, mindent megteszek azért, hogy ez a csapat eredményesen szerepeljen, gólt azonban nem tudok rúgni. Remélem nálunk nem lesz érvényes az a régi szabály, hogy amikor jól megy az együttesnek, akkor sok a barátunk, amikor meg nem, nagyon egyedül maradunk. Ezért kérem a pápai szurkolókat, minél többen jöjjenek ki a Budaörs elleni mérkõzésre, és segítsenek nekünk nyilatkozta újságunknak Zsivoczky Gyula. Polgár Szilárd ( ben születettek) Sztupák Levente. IV. kcs. ( ban születettek) Szabó Bence és Szalai Dorottya. V. kcs. ( ben születettek) Pigler János. VI. kcs. ( ben születettek) Benedek András és Véber Edina. A városi diákolimpiát követõen a megyein állhatnak rajthoz a duatlonisták. A városi verseny nem válogató, ezért nemcsak az elsõ helyezettek, hanem bárki, aki nevez, elindulhat korcsoportjában a versenyen. A megyei duatlon diákolimpia helyszíne és idõpontja még nem ismert a Sportigazgatási számára. Társulás Kézilabda Három mérkõzésbõl egy gyõzelem Három forduló után a 11. helyen áll az Elmax Vasas kézilabdacsapata az NB I/B tizennégy csapatos nyugati csoportjában. Az Elmax az elsõ fordulóban idehaza ra kapott ki a Pécsi KK-tól, a második fordulóban Szentendrén is vereséget szenvedtek a pápaiak, re kaptak ki. A szeptember 23-i harmadik forduló meghozta az Elmax számára a bajnokság elsõ gyõzelmét: a Szigetvár ellen ötgólos gyõzelmet arattak. A es gyõzelemrõl és az elsõ két fordulóban történtekrõl Vesztergom Zoltán, a csapat trénere nyilatkozott lapunknak. - Vegyes érzelmeim vannak. A felkészülés viszonylag rövid volt július 31-én kezdtük, és szeptember 10-én már elindult a bajnokság. A hatékonyságot csökkentette, hogy a játékosok amatõrstátuszban vannak, ezért az iskolai és munkahelyi elfoglaltságok miatt az edzéslátogatottság messze volt a maximumtól. Ami a mérkõzéseket illeti: idényeleji forma, azt kaptam vissza a mérkõzéseken, amit vártam. Az eredményességben sajnálatos, hogy az elsõ fordulóban egy biztosnak látszó mérkõzést veszítettünk el öt góllal. (A félidõben még az Elmax vezetett 13-9-re.) Ez nagyon értékes két pont lehetett volna, hiszen a Pécs azóta minden meccsét megnyerte. Bízom benne, hogy a riválisunktól is elviszi a két pontot, és ez nekünk nem fog hiányozni. - A második fordulóban, idegenben, a Szentendre volt jobb 3 góllal. - Az elsõ félidõben elszalasztottuk azt a lehetõséget, hogy az ellenfél hibáit kihasználva elhúzzunk. Félidõben döntetlen volt az eredmény (14-14). Amikor a második félidõben a hazaiak átvették a vezetést, akkor lelkileg nem tudtunk újra felpörögni. - Legutóbb, itthon a Szigetvár vezetett a félidõben, re, láthatóan máshogy, jobban játszott a csapat a második félidõben. - Harta Béla akciógólokat is tudott lõni, a szélsõk pedig végig jól értékesítették a helyzeteket. Azzal nyertünk, hogy minden poszton gólerõsek voltunk. Remélem, ezután elhiszik a fiúk, hogy mindenkit képesek vagyunk legyõzni. Az Elmax Vasas a Balatoni KC elleni idegenbeli mérkõzést követõen két bajnoki fordulóban is hazai pályán játszik: október 7-én Siklós, október 14-én Tata csapatát fogadják. Pápa és Vidéke Közéleti hetilap Megjelenik csütörtökönként. Kiadja: Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervezõ Kft. Megbízott fõszerkesztõ: Németh Zsolt. Felelõs kiadó: Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervezõ Kft. Nyomdai munkák: Antók Nyomdaipari Kft., Celldömölk A szerkesztõség címe: 8500 Pápa, Március 15. tér 4. Pf Telefon/fax: 89/ ISSN Kéziratot nem õrzünk meg és nem küldünk vissza!

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Bakonyszücs Ünnep a rehabilitációs otthonban A bakonyszücsi daganatos betegek rehabilitációs otthonának teljes bútorzatát kicserélték

Részletesebben

Az 56-os forradalomra emlékeztek

Az 56-os forradalomra emlékeztek 2009. október 29. Közéleti hetilap VII. évfolyam 39. szám Az 56-os forradalomra emlékeztek Elkészült a Tókerti óvoda A Pápa Városi Óvodák Infrastruktuális Fejlesztése címû európai uniós pályázat keretén

Részletesebben

A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére emlékezünk január 22-én, a Magyar Kultúra Napján. Pápa Város Önkormányzata és a Jókai Mór Mûvelõdési

A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére emlékezünk január 22-én, a Magyar Kultúra Napján. Pápa Város Önkormányzata és a Jókai Mór Mûvelõdési Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. január 28. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 2. szám A kultúra közösséget teremt, a közösség pedig általa él és fejlõdik A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére

Részletesebben

2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám. az Erzsébetvárosi óvodát

2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám. az Erzsébetvárosi óvodát 2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám Tízéves a Városi Sportcsarnok Három napon át ünnepeltek Erzsébetvárosi óvoda Ismét megújult egy óvoda Pápán A nyár elején három óvoda felújítása

Részletesebben

Megkezdõdtek az adventi programok

Megkezdõdtek az adventi programok Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. december 2. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 43. szám Megkezdõdtek az adventi programok Megszépült a bölcsõde Több mint másfél millió forintból újult meg a Fenyveserdõ

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Megmentik a pápai. húsgyárat. Újévi koncert sok meglepetéssel

Pápa és Vidéke. Megmentik a pápai. húsgyárat. Újévi koncert sok meglepetéssel Pápa és Vidéke 2013. január 10. Közéleti hetilap XI. évfolyam 1. szám Pápa Város Fúvószenekara elhozta Amerikát Újévi koncert sok meglepetéssel Megmentik a pápai - A húsgyár dolgozói megnyugodhatnak, mert

Részletesebben

A tavalyi év erõs kezdése után ismét nagy várakozás elõzte meg az idei Õszi Dionüsziát, vagyis az alternatív

A tavalyi év erõs kezdése után ismét nagy várakozás elõzte meg az idei Õszi Dionüsziát, vagyis az alternatív Pápa és Vidéke 2013. október 3. Közéleti hetilap XI. évfolyam 20. szám Alternatív alkotóközösségek találkoztak Pápán Szépül a barokk kastély Õszi Dionüszia öt napon át Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán,

Részletesebben

20 éves a JMK színházépülete

20 éves a JMK színházépülete Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2005. december 22. Közéleti hetilap III. évfolyam 46. szám Elkészült a csatornahálózat Nagytevel, Adásztevel, Homokbödöge, Nagygyimót községek

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Kulturális bemutatóval zárult a 75 éves jubileum. Folytatódik a kastély felújítása. Oldalvonalon innen és túl

Pápa és Vidéke. Kulturális bemutatóval zárult a 75 éves jubileum. Folytatódik a kastély felújítása. Oldalvonalon innen és túl Pápa és Vidéke 2013. május 30. Közéleti hetilap XI. évfolyam 11. szám Kulturális bemutatóval zárult a 75 éves jubileum Folytatódik a kastély felújítása A közelmúltban megkezdõdött az Esterházy-kastély

Részletesebben

Tudásalapú mezõgazdaság

Tudásalapú mezõgazdaság Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. április 22. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 14. szám Szent György-napi Agrárexpó Tudásalapú mezõgazdaság Nagygyimót Felavatták az orvosi rendelõt Nem egészen egy

Részletesebben

Zászlót kapott az alcsoport. Családi nap

Zászlót kapott az alcsoport. Családi nap Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2007. február 22. Közéleti hetilap V. évfolyam 7. szám Csót Margarétás teadélután A rendkívül jó hangulatú õszi szüreti felvonulás után

Részletesebben

A téli szünetet megelõzõen. átadták a Munkácsy Mihály Általános Iskola felújított épületét. A Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális

A téli szünetet megelõzõen. átadták a Munkácsy Mihály Általános Iskola felújított épületét. A Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális Pápa és Vidéke 2012. január 12. Közéleti hetilap X. évfolyam 1. szám Elkészült Várkertfürdõ gyógyászati épülete Átadták Munkácsy-iskola felújított épületét A téli szünetet megelõzõen ünnepélyesen átadták

Részletesebben

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás a közelmúltban a pápai városházán

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás a közelmúltban a pápai városházán Pápa és Vidéke 2013. augusztus 8. Közéleti hetilap XI. évfolyam 16. szám Járdák és utak építésén dolgoznak a kivitelezõk Épül a fõtér A szilárdhulladék-kezelési rendszer továbbfejlesztése Pápán volt a

Részletesebben

A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él

A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él 2014. január 30. Közéleti hetilap XII. évfolyam 2. szám A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él Húszéves a Pro Cultura Díszoklevél Õrzik városunk hagyományait, értékeit Nagyszabású gálamûsorral

Részletesebben

A doni hõsökre emlékeztek

A doni hõsökre emlékeztek 2011. január 20. Közéleti hetilap IX. évfolyam 2. szám A doni hõsökre emlékeztek Projektnyitó a színházban Magunknak építjük a várost Tavaly februárban dõlt el, hogy a Belváros funkcióbõvítõ rehabilitációjára

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó Pápa és Vidéke 2013. március 7. Közéleti hetilap XI. évfolyam 5. szám Utazás kiállítás Több száz érdeklõdõ a pápai standon Testületi ülés Elfogadták a költségvetést Múlt csütörtökön ülésezett Pápa képviselõ-testülete.

Részletesebben

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték Pápa és Vidéke 2015. április 2. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 3. szám Öt nap, kiváló programok, méltó ünneplés 75 éves a Közgáz Inkubátorház Várják a bérlõket Elkészült a Pápai Ipari Parkban az inkubátorház,

Részletesebben

teremtette meg az igazi ünnepi hangulatot. A gyönyörû ruhák, hajköltemények

teremtette meg az igazi ünnepi hangulatot. A gyönyörû ruhák, hajköltemények Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2007. február 15. Közéleti hetilap V. évfolyam 6. szám A felnõttéválás küszöbén Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Újra társulásra kényszerülnek

Részletesebben

emlékekkel rendelkezõ települések nem alkalmazzák, mint mi, pedig az Utazás kiállítás is bebizonyította, hogy az általunk

emlékekkel rendelkezõ települések nem alkalmazzák, mint mi, pedig az Utazás kiállítás is bebizonyította, hogy az általunk Pápa és Vidéke 2012. március 8. Közéleti hetilap X. évfolyam 5. szám Pápa az Utazás kiállításon Vizsgálják a pápai múmiát CT-vizsgálatra vitték február 25-én a Pápai Református Gyûjteményekben õrzött múmiát.

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola pedagógusát.

Weöres Sándor Általános Iskola pedagógusát. Pápa és Vidéke 2015. június 11. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 8. szám Pedagógusnap Köszöntötték a város pedagógusait Készül az új épület Bokrétaünnep a kórházban A pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelõintézeti

Részletesebben

Gaudeamus. » Alpolgármesterválasztás. » A Kesztyûgyárra emlékeztek 7.» Régizene az ifjaknak 8.» Kötélugrók országos sikere 12.

Gaudeamus. » Alpolgármesterválasztás. » A Kesztyûgyárra emlékeztek 7.» Régizene az ifjaknak 8.» Kötélugrók országos sikere 12. Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT. XX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM (469) 2008. MÁJUS 16. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Alpolgármesterválasztás 3.» A Kesztyûgyárra

Részletesebben

Hívogat az iskola. » Tanévkezdés döccenôk nélkül 3.» Ünnep és ünnepeltek 4 5.» A legfiatalabb hegybirtokos 6.» Celldömölkrôl a válogatottságig 12.

Hívogat az iskola. » Tanévkezdés döccenôk nélkül 3.» Ünnep és ünnepeltek 4 5.» A legfiatalabb hegybirtokos 6.» Celldömölkrôl a válogatottságig 12. Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT. XX. ÉVFOLYAM 16. SZÁM (475) 2008. AUGUSZTUS 29. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Tanévkezdés döccenôk nélkül 3.» Ünnep

Részletesebben

2009. június XIX. évfolyam 244. szám Ára: 120 Ft E-mail: acsihirek@freemail.hu www.acsvaros.hu. IX. Nemzetiségi Gyermekegyüttesek Találkozója

2009. június XIX. évfolyam 244. szám Ára: 120 Ft E-mail: acsihirek@freemail.hu www.acsvaros.hu. IX. Nemzetiségi Gyermekegyüttesek Találkozója Ácsi HÍREK Ács város közéleti havilapja 2009. június XIX. évfolyam 244. szám Ára: 120 Ft E-mail: acsihirek@freemail.hu www.acsvaros.hu A kínálatból Önkormányzati híradó 2. oldal Interjú Csöbönyei Imre

Részletesebben

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.)

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) XVIII. évfolyam 38. szám 2006. november 16. Q Megjelenik: 21.000 példányban 140 év (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) 2 Krónika november

Részletesebben

A megújult városkép CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM (525) 2010. SZEPTEMBER 24.

A megújult városkép CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM (525) 2010. SZEPTEMBER 24. Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT. XXII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM (525) 2010. SZEPTEMBER 24. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A megújult városkép TANKOLJON MINDIG

Részletesebben

Nőként a polgármesteri székben

Nőként a polgármesteri székben KÖZÉLETI LAP VI. évfolyam 3. szám Nőként a polgármesteri székben Földest a földesiek tudják naggyá tenni Partnerként tárgyal a szabadidőközpont fejlesztése iránt érdeklődő befektetőkkel, hárompercenként

Részletesebben

Kanizsa. Szeretne rengeteg pénzt megtakarítani házépítése, lakásfelújítása során? XXIII. évfolyam 32. szám 2011. szeptember 29.

Kanizsa. Szeretne rengeteg pénzt megtakarítani házépítése, lakásfelújítása során? XXIII. évfolyam 32. szám 2011. szeptember 29. Szeretne rengeteg pénzt megtakarítani házépítése, lakásfelújítása során? Garantálom a legalacsonyabb beruházási költségek elérését a kivitelezõk megversenyeztetésével. Szigorú pályáztatás, beruházás-lebonyolítás,

Részletesebben

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. évfolyam 6. szám I 2010. április 6. I Megjelenik: kéthetente Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van ÖNKORMÁNYZAT Minden napra egy

Részletesebben

Bihari Hírlap. Kéthetente megjelenő közéleti lap. a két településrész 1970 óta nagyközségként,

Bihari Hírlap. Kéthetente megjelenő közéleti lap. a két településrész 1970 óta nagyközségként, Bihari Hírlap Kéthetente megjelenő közéleti lap A lap megtekinthető a város honlapján: www.berettyoujfalu.hu XX. évfolyam 15. szám 2010. szeptember 24. bhirlap@freemail.hu Egymástól nem függve, de nem

Részletesebben