BESZÁMOLÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉRŐL. az érintett közigazgatási és társadalmi szervek véleményének kiegészítésével

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉRŐL. az érintett közigazgatási és társadalmi szervek véleményének kiegészítésével"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ HELYI GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉRŐL az érintett közigazgatási és társadalmi szervek véleményének kiegészítésével A dokumentáció terjedelme: 69 oldal Mellékletek száma: 5 Mérnöki Iroda 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Tel.: 72/ ; fax: 72/ ; A dokumentációt összeállította: Bohák Enikő környezetmérnök (témafelelős) László Erika környezetmérnök /Bartos Sándor/ ügyvezető igazgató környezetvédelmi műszaki szakértő Pécs, 28. április 4.

2 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ELŐZMÉNYEK... 5 BEVEZETÉS A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI ÁLTALÁNOS ADATOK A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA A vizsgált település infrastruktúrájának bemutatása A vizsgált település területén folytatott ipari-szolgáltatási, kereskedelmi tevékenységek A vizsgált területen folytatott mezőgazdasági tevékenység Erdőgazdaság, zöldterületek kezelése Halgazdaság Bányászat Idegenforgalom Domborzati viszonyok Hidrogeológiai jellemzők Néhány fontosabb környezeti jellemző Természetvédelem és tájvédelem A TELEPÜLÉS KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA Levegőtisztaság-védelem Talajvédelem, felszín alatti vizek védelme Felszíni vizek állapota Zaj- és rezgésvédelem A főbb hulladékkezelő objektumok környezeti hatásai A HELYI TERVEZÉS SZÜKSÉGESSÉGÉNEK BEMUTATÁSA, A TERVEZÉS ALAPJAI A TERVEZÉSBE BEVONT HATÓSÁGOK, ÖNKORMÁNYZATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK A TERVEZÉS TERÜLETEN KELETKEZŐ, HASZNOSÍTANDÓ VAGY ÁRTALMATLANÍTANDÓ HULLADÉKOK MENNYISÉGE ÉS EREDETE A KELETKEZŐ HULLADÉKOK TÍPUSA ÉS ÉVES MENNYISÉGE Nem veszélyes hulladékok Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok Csomagolási hulladékok A FELHALMOZOTT HULLADÉKOK TÍPUSA ÉS MENNYISÉGE A TELEPÜLÉSRE BESZÁLLÍTOTT ÉS ONNAN KISZÁLLÍTOTT HULLADÉKOK TÍPUSA ÉS ÉVES MENNYISÉGE Nem veszélyes hulladékok A településre beszállított és onnan kiszállított, kiemelten kezelendő hulladékáramok Csomagolási hulladékok A TERVEZÉSI TERÜLET ÉVES HULLADÉKMÉRLEGÉNEK BEMUTATÁSA Nem veszélyes hulladékok Kiemelten kezelendő hulladékáramok Csomagolási hulladékok A HULLADÉKKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK ÉS A TERÜLETEN FOLYÓ HULLADÉKKEZELÉSRE ELŐÍRT KÖVETELMÉNYEK ISMERTETÉSE AZ EGYES HULLADÉKTÍPUSOKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS INTÉZKEDÉSEK SZELEKTÍVEN GYŰJTÖTT HULLADÉKOK ÉPÍTÉSI-BONTÁSI ÉS EGYÉB INERT HULLADÉKOK KOMPOSZTÁLHATÓ HULLADÉKOK TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK AZBESZT HULLADÉK EGYÉB HULLADÉKOK Munkaszám:77/764

3 3 5. A HULLADÉKOK KEZELÉSE, A KEZELŐTELEPEK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK, A KEZELÉSRE FELHATALMAZOTT VÁLLALKOZÁSOK SZILÁRD HULLADÉKOK GYŰJTÉSE, SZÁLLÍTÁSA, KEZELÉSE A Győri Kommunális Szolgáltató Kft. tevékenységének bemutatása Az Alcufer Kft. tevékenységének bemutatása Az Észak-dunántúli MÉH Zrt. tevékenységének ismertetése A Metalwest Kft. tevékenységének ismertetése Az Ereco Zrt. tevékenységének ismertetése A Fémker Kft. tevékenységének ismertetése Az ASA-KISALFÖLD Kft. tevékenységének ismertetése Az Arany Kentaur Kft. tevékenységének ismertetése A Lamba Rt. tevékenységének ismertetése BÜCHL Hungária Kft. tevékenységének ismertetése A tervezési területen folytatott egyéb szilárd hulladék begyűjtési, szállítási, ártalmatlanítási tevékenységek ismertetése A felhalmozott hulladékok tárolásának, helyzetének (problémakörének) ismertetése A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS HELYZETELEMZÉSÉNÉL ELŐÍRTAKON TÚL ISMERTETENDŐ TÉNYEZŐK A másodnyersanyag visszanyerés és a hasznosítás aránya a tervezési területen A területen a települési hulladék részeként keletkező biológiailag lebomló szerves hulladékmennyiség A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKAL VALÓ GAZDÁLKODÁS HELYZETELEMZÉSE A településen keletkező települési folyékony hulladék mennyisége, gyűjtése A települési folyékony hulladék kezelése A TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAPPAL VALÓ GAZDÁLKODÁS HELYZETELEMZÉSE A településen keletkező települési szennyvíziszap mennyisége A szennyvíziszap-kezelés jellemzői, hasznosítási módjai, hasznosított mennyiség és aránya, további hasznosítási lehetőségek, ártalmatlanított mennyiség (lerakás) és aránya AZ ELÉRENDŐ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI CÉLOK MEGFOGALMAZÁSA A HULLADÉKKELETKEZÉS CSÖKKENTÉSI CÉLKITŰZÉSEI A TERVEZÉSI TERÜLETEN, A TERVIDŐSZAK VÉGÉRE VÁRHATÓAN KELETKEZŐ HULLADÉKOK MENNYISÉGE ÉS ÖSSZETÉTELE A képződő hulladékok mennyiségének várható alakulása Csökkentési célok HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI, ÁRTALMATLANÍTÁSI CÉLKITŰZÉSEK TERVEZÉSE Zöld- és biohulladékok komposztálásával kapcsolatos célkitűzések Szelektíven gyűjtött hulladékok hasznosításával kapcsolatos célkitűzések Veszélyes hulladékok hasznosításával kapcsolatos célkitűzések A FELHAGYÁSRA KERÜLŐ DEPÓNIÁK REKULTIVÁCIÓJÁVAL, AZ ILLEGÁLIS LERAKÓKKAL KAPCSOLATOS CÉLKITŰZÉSEK AZ AZBESZTBEVONATOK ELTÁVOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS CÉLKITŰZÉSEK A KIJELÖLT CÉLOK ELÉRÉSÉT, ILLETVE MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ CSELEKVÉSI PROGRAM MÓDSZERFEJLESZTÉSI, INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI, ISMERETTERJESZTŐ, SZEMLÉLETFORMÁLÓ, TÁJÉKOZTATÓ, OKTATÁSI ÉS KUTATÁS-FEJLESZTÉSI PROGRAMOK HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI CSELEKVÉSI PROGRAM A hulladékhasznosítási, ártalmatlanítási és csökkentési célkitűzések elérését szolgáló intézkedések meghatározása A környezetvédelmileg nem megfelelő és illegális kezelő, lerakó telepek rekultiválásának, felszámolásának feladatai A TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁNAK SORRENDJE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVBEN FOGLALTAK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES BECSÜLT KÖLTSÉGEK IRODALOMJEGYZÉK MELLÉKLETEK...72 Munkaszám:77/764

4 4 Munkaszám:77/764

5 5 Előzmények A Nemzeti Környezetvédelmi Programhoz igazodva készített Országos Hulladékgazdálkodási Terv a hulladékgazdálkodás rendszerét kulcsterületként jelöli meg a fenntartható fejlődés biztosításának alapvető feltételei közt, melyet hatékony eszközként tart számon a természeti erőforrásokkal való takarékos bánásmód, ami a nem megújuló erőforrások kitermelésének mérséklésének, a hatékony és takarékos anyag- és energiafelhasználásnak, valamint a környezet minél kisebb mértékű terhelésének területein. Magyarország környezetpolitikája a természeti erőforrások fenntartható használata érdekében: támogatja a hulladékképződés megelőzését biztosító anyag- és energiatakarékos, hulladékszegény technológiák alkalmazását, a veszélytelenebb, kisebb kockázatot jelentő hulladékot eredményező anyagfelhasználást, másodsorban a képződő hulladék anyag- és energiatartalmának minél teljesebb hasznosítását, végül a nem hasznosuló hulladék környezetveszélyeztetést és egészségi kockázatot kizáró ártalmatlanítását, ezen belül a környezetet hosszú távon is terhelő, hasznos területeket igénybe vevő hulladéklerakás minimalizálását. [Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről szóló 11/22. (XII. 12.) OGY határozat melléklete, 1. fejezet] Magyarország számára az Európai Uniós tagság gazdasági és környezetvédelmi szempontból is felzárkózási kötelezettséget, egyben lehetőséget is jelent. Az EU a környezetvédelmi vívmányok átvételét és megvalósítását, illetve betartásuk folyamatos ellenőrzését is kiemelten kezeli. Mindezek mellett az EU a tagországok környezetvédelmi háttériparának dinamikus fejlődéséhez, a környezetvédelmi fejlesztésekhez támogatási forrásokat is biztosít, mely Magyarország számára is komoly lehetőségeket nyújt többek közt, a környezetvédelem egyik kulcsterületeként a hulladékgazdálkodás korszerűsítéséhez. Az önkormányzati felelősségi körbe tartozó települési szilárd hulladékgazdálkodás fejlesztési stratégiájának irányát az országos stratégiában foglaltakkal párhuzamosan EU követelmények határozzák meg. A stratégiai célkitűzéseknél a környezetvédelmi alapelveket (az integrált szennyezés megelőzés, a szennyező fizet, az elérhető legjobb technika, az önellátás, a regionalitás, a költséghatékonyság elve), a hulladékgazdálkodási prioritásokat (megelőzés, hasznosítás, ártalmatlanítás) és a vonatkozó szabályozási rendszer előírásait is figyelembe kellett venni. [1.] Az Európai Unió hulladékgazdálkodási szabályozásában alkalmazott jogintézmények és az ideális prioritási sorrend alapján a helyi hulladékgazdálkodási tervezés a következő struktúrába ágyazható be [2.]: A környezetvédelmi alapelvek és a szakmai prioritások egymással összhangban képezik a hulladékgazdálkodás általános követelményeit. E jogintézményi körből közvetlen kötelezettségek nem erednek, előírásaik mögöttes szabályként érvényesülnek. Az általános követelmények alapján kell elkészíteni a hulladékgazdálkodási terveket, melyek elsősorban az adott földrajzi területre vonatkozó stratégiai célkitűzéseket foglalják össze, a célkitűzésekhez vezető cselekvési program, a szükséges eszközpark és létesítmények számbavételével. A hulladékgazdálkodási tervek határozzák meg a hatóságok által általánosan követendő irányt. A terveknek megfelelően lehet a későbbiekben a hulladékkal kapcsolatos tevékenységeket engedélyezni és végezni. A települési hulladékkezelő létesítmények helyét a vonatkozó terület- és településrendezési tervekben foglaltak figyelembevételével, a helyi hulladékgazdálkodási tervnek megfelelően kell kijelölni /2:XLIII. tv. 22. /. Az illetékes környezetvédelmi hatóság (felügyelőség) csak Munkaszám:77/764

6 6 akkor engedélyezi új hulladéklerakó és egyéb létesítmény megvalósítását, működését, ha ezeknek a terveknek megfelelnek. Győr helyi hulladékgazdálkodási tervének 24-ben történt előkészítése és 25-ben történt véglegesítése idején a Győr, Mosonmagyaróvár és Sopron Hulladékgazdálkodási Rendszer Projektcsoport Beruházás előkészítő tanulmányában foglaltak szerepeltek a terv célkitűzései közt. Időközben a Győr és térsége hulladékgazdálkodási rendszer konzorciuma átalakult társulássá, mely keretében 112 önkormányzat polgármestere aláírta a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás alapító okiratát. Ezt követően a Nemzeti Fejlesztési Hivatal Beruházást Előkészítő Igazgatóság, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság és a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás aláírta a GyőrMosonmagyaróvár-Sopron hulladékgazdálkodási rendszerek tervezési-előkészítési munkáinak állami finanszírozására vonatkozó támogatási szerződést is. Magyarország ra szóló települési szilárd hulladék fejlesztési stratégiája már az előkészítés alatt lévő önkormányzati társulási projektekhez való minél jobb illeszkedés jegyében készült. helyi hulladékgazdálkodási tervének vonatkozásában a felülvizsgálat alapdokumentuma a Győr MJV Képviselő-testületének 28/25. (VII.8.) sz. Ök. rendeletével elfogadott tervezési dokumentáció, a 25. júniusban megtett kiegészítések figyelembevételével /Öko-Trade Kft. 46/529 sz. dok./. A helyi hulladékgazdálkodási terv a magasabb szintű tervekkel (OHT, regionális terv) összhangban készült. Miként a terv összeállítását, úgy annak felülvizsgálatát is a meglévő magasabb szintű tervek és beszámolók figyelembevételével kell végezni. Tekintettel arra, hogy jelen felülvizsgálati kötelezettség elvégzésekor sem az Országos Hulladékgazdálkodási Terv, sem a Nyugat-dunántúli területi hulladékgazdálkodási terv beszámolója nem áll rendelkezésre, ezért a jelenlegi munkában a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 26 novemberében kibocsátott A települési szilárd hulladékgazdálkodás fejlesztési stratégiája című dokumentáció iránymutatásait vesszük figyelembe. A felülvizsgálat és a beszámoló elkészítésének illetve elfogadásának jogszabályi sarokpontjai, a felülvizsgálat célja: 1.A települési önkormányzatok a hulladékgazdálkodási terveikben meghatározottak teljesüléséről szóló beszámolókban teszik közzé a területükön keletkező hulladékok mennyiségét, a hulladékgazdálkodás helyzetét, a hulladékkezelő létesítmények állapotát, üzemeltetését és mindezek környezeti hatásait bemutató információikat /2. évi XLIII. törvény 5. (2)/. 2.A települési önkormányzatok a helyi hulladékgazdálkodási tervet az OHT-vel és a regionális tervvel összhangban, 6 évre készítik, és kétévente beszámolót állítanak össze az abban foglaltak végrehajtásáról /2:XLIII. tv. 35. (1) és 37. (1) bek./. A tervet a 37. (1) bekezdés szerinti beszámoló összeállításával egyidejűleg felül kell vizsgálni és a végrehajtás tapasztalatai alapján szükség szerint módosítani. A felülvizsgálat eredményeiről, a tervezési területen végzett hulladékgazdálkodási tevékenységekről tájékoztatni kell a lakosságot. 3.A települési hulladékgazdálkodási tervezés során az érintettek tájékoztatását és a környezetvédelmi társadalmi szervezetek tervezésbe való bevonását a 2. évi XLIII. törvény 34. -ában foglaltak szerint kell megtenni. 4.A hulladékgazdálkodási terv és a kétévente készülő beszámoló a 126/23. (VIII. 15.) Korm. rendeletben foglalt tartalmi követelmények szerint kell elkészíteni. Az érintett közigazgatási szervek listáját a jogszabály 2. számú melléklete tartalmazza. Munkaszám:77/764

7 7 5.A hat éves időtartamú tervet, a kétéves felülvizsgálat tapasztalatai alapján szükség esetén módosítani kell, melyet a települési önkormányzattal újra jóvá kell hagyatni. Két éven belüli tervmódosításra nincs lehetőség, ezt kizárólag a felülvizsgálatok során lehet megtenni [3.]. 6. helyi hulladékgazdálkodási terve 24-ben és 25-ben készült, a tervezés a közötti időszakra terjed ki. Az első beszámoló elkészítése 27-ben esedékes. A beszámoló készítője: Öko-Trade Környezetvédelmi és Víztechnikai Kft., a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. megrendelésére, Győr város felhatalmazása alapján Adatszolgáltatók, közreműködők: Győr MJV Polgármesteri Hivatal Győri Kommunális Szolgáltató Kft. mint közszolgáltató; a Kft. biztosítja a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás munkaszervezetét Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség /126/23. (VIII. 15.) Korm. r. 4. / Egyéb, az önkormányzati felelősségi körbe tartozó hulladékot kezelő vállalkozások Társadalmi szervezetek által együttesen delegált személyek Véleményezők: Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség /2:XLIII. tv. 24. (2) bek./ Azok az intézmények, melyek véleményezési szándékukról nyilatkoztak /126/23. (VIII. 15.) Korm. r. 2. számú melléklet, az Önkormányzat megkeresésére/ Tájékoztatót kapnak /2:XLIII. tv. 24. (2) bek. és 126/23. VIII. 15.) Korm. r. 11. (1)/: Szomszédos és érintett települési önkormányzatok Megyei önkormányzat A felülvizsgálati munka elvégzésének szakmai keretei: Az értékelés során a terv készítése óta eltelt 24., 25. és 26. évekre vonatkozó hulladékmennyiségek adatait számszerűsítjük, nagymértékben támaszkodva a többször módosított 164/23. (X. 18.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartási és adatszolgáltatási rendszer meglévő és a környezetvédelmi hatóság által feldolgozott adataira. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Segédlet a helyi hulladékgazdálkodási terv készítéséhez című, 24. januárban megjelent kiadványában a időszakra vonatkozó helyi hulladékgazdálkodási tervek tartalmi előírásai közt a 25. és 28. tárgyévre prognosztizált adatokat kiemelten kezeli /VI.1. fejezet/. A felülvizsgálatról szóló beszámoló tartalmilag a 126/23. (VIII. 15.) Korm. rendelet alapján készített helyi hulladékgazdálkodási terv szerkezetét követi, fejezetenkénti bontásban. A terv korábbi célkitűzéseit össze kell vetnünk a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás aktuális célkitűzéseivel, illetve fel kell térképeznünk a nem teljesült határidők elmulasztásának okait és körülményeit. A helyi hulladékgazdálkodási terv újonnan Munkaszám:77/764

8 8 beépülő célkitűzéseit az önkormányzati társulás már elfogadott terveihez kell igazítanunk, mely egyúttal a térség hulladékkezelési rendszerének EU normákhoz való igazodását és a finanszírozáshoz szükséges feltételeket is biztosítani hivatott. Ki kell térnünk a terv esetleges módosításával kapcsolatban a módosítással egyidejűleg elvégzendő környezeti vizsgálat szükségességének eldöntésére, abban az esetben, amennyiben a városban létesítendő hulladékgazdálkodási építmények működésének várható környezeti hatása lényegesen eltér az eredeti tervben foglaltakhoz képest /2/25. (I. 11.) Korm. r. 3. /. Munkaszám:77/764

9 9 Bevezetés Jelen tanulmány összeállítása 27 júniusában kezdődött és 27. novemberben fejeződött be. Ezt követően kiegészítettük a hivatalos úton megkeresett közigazgatási és társadalmi szervezetek szakmai észrevételeivel. Az előző fejezetben meghatározott jogszabályi és szakmai szempontokat az alábbiak szerint sikerült kielégíteni: A beszámoló részletesen a 26. évi hulladékmennyiségek adatait tartalmazza, mert a legteljesebb körű, az elemzéshez leginkább felhasználható adatszolgáltatás erről az évről állt rendelkezésünkre. Az Önkormányzat intézményei körében végzett felmérés adathiányos volt, de a kérdőívek segítségével nyert információkat minden olyan fejezetben, ahol lehetséges volt, megjelenítettük. A beszámoló készítése tárgyában 27. október 18-án munkamegbeszélést tartottunk, és az összejövetelen megbeszéltek szerint, külön kitérünk a kiemelten kezelendő hulladékáramok kérdéskörén belül a begyűjtésük, hasznosításuk érdekében országosan működő rendszer bemutatására. A beszámolóban foglaltak alapján megállapítható, hogy 2425-ben készült helyi hulladékgazdálkodási tervének koncepcióján nem kell változtatni, a hulladékkezelési rendszer tervezett fejlesztése érdekében szükséges intézkedések jelenleg is folyamatban vannak. Az Öko-Trade Kft. 77/764. számú, 27 novemberében készült Beszámoló Győr Megyei Jogú Város Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről című dokumentációját a Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Csoportja megküldte a 126/23. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti, az 1.5. fejezetben felsorolt közigazgatási szerveknek és a társadalmi szerveknek véleményezésre, 3 napos határidővel. A 28. január 25-ig beérkezett véleményeket külön mellékletekben csatoltuk, és a dokumentációban szürke kiemeléssel jelöltük az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség észrevételeire megtett pontosításokat (a Felügyelőség véleményét a 2. számú mellékletben csatoltuk). A társadalmi szervezetek közül a Reflex Egyesület és a Humusz levelére, illetve a ZöldErő Környezetvédő és Szépítő Egyesület észrevételeire (3. és 4. számú mellékletekben csatolva) az érintett fejezetekben és az 5. számú mellékletben térünk ki, mindenhol meghivatkozva (emellett szürke színnel kiemelve) a szóban forgó felvetés megfogalmazóját. Munkaszám:77/764

10 1. A tervkészítés általános adatai 1.1 Általános adatok 1 A helyi szintű hulladékgazdálkodási terv készítéséért és a kétévenkénti felülvizsgálat elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős /2. évi XLIII. törvény /. helyi hulladékgazdálkodási tervében lévő adatok az alábbiakban módosultak: Polgármester 26-tól: Borkai Zsolt Jegyző: Dr. Papp László A tervkészítő Öko-Trade Kft. adataiban történt változások: A cég székhelye: 7625 Pécs, Majorossy Imre u A település bemutatása Győr városának nevében, rangjában 24 óta változás nem történt. Győr-Moson-Sopron megye székhelye, a Nyugat-dunántúli régió központja. Fontosabb adatok /26/: Lakos szám: Lakások száma: Területe: fő db hektár A vizsgált település infrastruktúrájának bemutatása A beszámolási időszakban, Győr úthálózatának fejlesztése tárgyában 24-ben kezdődött meg a 81. számú főút győri átkelési szakasz tehermentesítésének II. üteme. A fűút bevezető szakaszát 26 júniusában adták át. Az úthálózat fejlesztéséhez hozzátartozik a Nádor aluljáró és a Külső Bácsai út elkészülte is A vizsgált település területén folytatott ipari-szolgáltatási, kereskedelmi tevékenységek A helyi hulladékgazdálkodási tervben felsorolt, a város iparát meghatározó vállalkozások az Arvit Hűtőipari Rt. kivételével - továbbra is működnek. Az Arvit Hűtőipari Rt. felszámolása 24-ben kezdődött meg. Győr Városának ipari helyzete mindemellett magyarországi viszonylatban továbbra is igen kedvező. A Győri Ipari Park területe 25. végén betelt, ezért 26-ban további 32 hektárral bővítették. Az ipari vállalkozások közül kiemelt partnerének tekinti az AUDI Hungária Motor Kft.-t. A cég győri telephelyén az elmúlt két évben a termelés volumene a motorgyártás és a járműgyártás területén is növekedett. Munkaszám:77/764

11 A vizsgált területen folytatott mezőgazdasági tevékenység A mezőgazdaság területén a helyi hulladékgazdálkodási tervet érintően jelentősebb változások nem történtek az elmúlt két évben. A tervben nevesített győri mezőgazdasági vállalkozások továbbra is működnek Erdőgazdaság, zöldterületek kezelése Győr város határában található 28 hektáros sétaerdő, illetve a Püspökerdő kezelője a Győri Erdészet, mely a Kisalföldi Erdőgazdasági Zrt. területi egysége. Az Erdészet végzi az erdősítések és erdőfelújítások teendőit. A Püspökerdő jóléti használata folyamatosan bővül, ahol sétaút, tornapálya és tanösvény kialakítására is sor került. A város területén a közterületi zöldfelületek fenntartást a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. végzi. A cég tevékenysége magába foglalja a koros, beteg, száraz és balesetveszélyes fák kivágását és a parkfák koronaalakító metszését, valamint faültetési programok lebonyolítását is. A Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 24-ben 557 fakivágást, 36 fa koronaalakító metszését végezte, tavasszal és ősszel pedig összesen 394 fa ültetését valósították meg Halgazdaság A fejezet kiegészítése az időközben történt események tükrében nem indokolt Bányászat A fejezet kiegészítése az időközben történt események tükrében nem indokolt Idegenforgalom A fejezet kiegészítése az időközben történt események tükrében nem indokolt Domborzati viszonyok A hatályos helyi hulladékgazdálkodási tervnek nem indokolt ezt a fejezetét kiegészíteni Hidrogeológiai jellemzők A hatályos helyi hulladékgazdálkodási tervnek nem indokolt ezt a fejezetét kiegészíteni Néhány fontosabb környezeti jellemző A hatályos helyi hulladékgazdálkodási tervnek nem indokolt ezt a fejezetét kiegészíteni. Munkaszám:77/764

12 Természetvédelem és tájvédelem 63/23. (XII. 19.) sz. Ök. rendelete értelmében a város az alábbi helyi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt álló védett objektummal rendelkezik: Bácsai Szent Vid-domb és környéke, Győri Várkert, Rákóczi Ferenc utcai vadgesztenyefa és 24től a Bécsi úti nádas /31/24. (V. 28.) sz. Ök. rendelettel kihirdetve/. Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/26. (XII. 8.) KvVM rendelet hatálya alá a következő helyrajzi számú győri ingatlanon tartoznak: KÜLÖNLEGES MADÁRVÉDELMI TERÜLETEK: 351, 352, 39/3-4, 392/3, 393, 394, 395/1-2, 396/-398, 4, 41/1-2, 47/1-2, 556, 564/3-4, 564/7, 611/3, 619, 62/1-4, 621, 622, 623, 624/3-4, 625/2-3, 625/9-88, 627/2-37, 628/1-3, 629/2, 629/4-6, 63, 644, 647, 648, 655/1-3, 655/3, 681/6-7, 681/9-1, 683/-686, 687/1-2, 688, 689, 69, 712, 713, 714/12, 718, 719/2-4, 724/1-2, 725/ KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERÜLETEK: TERMÉSZET-MEGŐRZÉSI TERÜLETNEK JELÖLT 747/7, 748/67-7, 748/73, 748/75-76, 977/4 98/3, 98/5-6, 99, 1/9, 1/32-35, 121/1-2, 122, 132/2-5, 133/2-4, 134/2, 134/4-6, 135/2-18, 136/-139, 14/1-3, 141/1-2, 142, 143, 144/1-3, 145, 147, 148/1-2, 149/-154, 155/3-8, 156, 157, 158/1-4, 159/3-5, 159/7-11, 16/1-15, 161/-164, 165/1-7, 166/1, 166/4, 167/1-4, 168, 169, 17/1-2, 171/3-9, 173, 174, 176, 177, 178/1, 178/3, 179/1-2, 18, 182/1-2, 183,184/1, 184/3-8, 185, 186/2-5, 186/7-19, 188/2, 28, 29, 21/3-5, 21/7, 21/1-23, 211/1-2, 212/4-8, 215, 216/1, 216/3-9, 217/-223, 224/2-4, 225/1-2, 228/1-2, 229/7, 229/11-12, 229/15, 229/17-19, 229/28-43, 229/45, 229/51-53, 23/1-12, 23/16-17, 23/19-21, 158, 1697, 1698/1, 1698/2, 1699, 171/7-8, 172, 175/4-7, 177/1-2, 178, 179, 171/2, 1752/4, 1752/6-7, 1753, 1755/2, 1755/4, 1756/1-11, 1757, 1758/2-5, 1758/7, 1758/1-11, 1758/13-16, 1759/2-1, 176, 1761/2-4, 1762/3-5, 1762/7-12, 1762/15, 1762/17-55, 1763, 1764, 1765/1-2, 1766/-1771, 1772/2, 1772/4-5, 1772/7-12, 1773, 1774, 1775/1-2, 1776, 1777/1-2, 1778, 1779/2-4, 178, 1781/3, 1781/5-11, 1782, 1783, 1784/1-2, 1785, 1786, 1787/1-2, 1788, 1789, 179, 1791/2-3, 1791/5-6, 1792, 1793, 1794/1-2, 1795/-18, 181/1-2, 182, 183, 184, 186/1-4, 187, 188/1-3, 189/-1814, 1815/1-2, 1816/182, 1821/1-3, 1836/1-4, 1837/1-2, 1838/-1842, 1843/1-9, 1844/1-4, 1845/1-3, 1846/ 351, 352, 39/3-4, 392/3, 393, 394, 395/1-2, 396/-398, 4, 41/1-2, 47/1-2, 556, 564/3-4, 564/7, 611/3, 619, 62/1-4, 621, 622, 623, 624/3-4, 625/2-3, 625/9-88, 627/2-37, 628/1-3, 629/2, 629/4-6, 63, 644, 647, 648, 655/1-3, 655/3, 681/6-7, 681/9-1, 683/-686, 687/1-2, 688, 689, 69, 712, 713, 714/12, 718, 719/2-4, 724/1-2, 725/ 1.3 A település környezeti állapota Az önkormányzatoknak a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény szerinti tájékoztatási kötelezettsége alapján a Környezetvédelmi Bizottság (27-től a Városstratégiai Bizottság) évente Közgyűlése elé terjeszti a környezeti állapotról szóló tájékoztatóját. A tájékoztató elfogadásával a Közgyűlés biztosítja az anyag nyilvánosságát és lakosság elé terjesztését. A tájékoztatók tematikája érinti a környezetállapot vonatkozásában a levegő- és vízminőségi vizsgálatok eredményességét, a Munkaszám:77/764

13 13 talajállapot és zajhelyzet leírását, illetve a hulladékgazdálkodási és természetvédelmi kérdéseket is tartalmaznak. A 24., 25. és 26. évi tájékoztatók hulladékgazdálkodási szempontból is lényeges vonatkozásait a következő alfejezetekben foglaljuk össze. A hulladékgazdálkodási tervnek nem szükséges, hogy részét képezzék a levegőtisztaságvédelemről, zaj- és rezgésvédelemről, talajvédelemről és felszín alatti vizek védelméről szóló fejezetek. Az fejezetekben foglaltak túlnyomó része (alapvetően) külön eljárás szerint, évenkénti tájékoztatás formájában kerülnek nyilvánosságra. Az itt közölt adatok a helyi hulladékgazdálkodási tervezés szempontjából releváns információt nem jelentenek, közlésük csupán a teljesség kedvéért történik Levegőtisztaság-védelem A környezeti állapotról szóló tájékoztató szerint az Észak-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség (25-től Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség) 24-ben 217, 25-ben 538 győri telephelyet tartott nyilván, ahol helyhez kötött légszennyező források üzemelnek. A légszennyezők adatszolgáltatása szerint a hagyományos légszennyező anyagok emissziójának 24-ben történő növekedése volt tapasztalható, mely 25-ben valamelyest csökkent. Az ipari emisszió kis mértékben növekedett. Légszennyezési bírság kivetésére 2-2 alkalommal került sor mindkét évben. A fűtésből eredő légszennyezés szempontjából kedvező körülmény, hogy a lakások 92%-a az elérhető legjobb technológiának megfelelő, földgáz fűtéssel illetve távhővel ellátott. A légszennyezés legjelentősebb forrását nem a helyhez kötött létesítmények, hanem a közlekedés során kibocsátott kipufogógáz-komponensek képezik. A levegőimmissziós mérőhálózat adatai a környezetvédelmi hatóság honlapján hozzáférhetők. A 26. évről összeállított tájékoztató kétfajta immissziós mérőhálózat adatait elemzi. A RIV mérőhálózatban az ülepedő por, az on-line méréseknél a szálló por koncentráció emelkedést figyelték meg Talajvédelem, felszín alatti vizek védelme A vízbázisok vonatkozásában a révfalui és a Győr-Szőgyei vízbázis mellett két távlati ivóvízbázis került meghatározásra a beszámolási időszakban. Az egyik a Rába mentén, Gyirmót térségében, a másik pedig a Duna mentén, Vének térségében. Győr közigazgatási területén belül a talaj- és a felszín alatti vizek szennyeződése tekintetében potenciális szennyező források körét az ipari tevékenységek, a csatornahálózatra rákötések hiányából adódó szennyvízszikkasztás, az illegális hulladéklerakások és a külszíni bányaterületek teszik ki. Az ipari létesítmények talajra és talajvízre gyakorolt hatásának ellenőrzése, illetve a szennyezések megszüntetése, a szennyezett területek kármentesítése hatósági kötelezések alapján történik. Az Északdunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség között kiadott kármentesítési kötelezéseit az alábbi táblázat foglalja össze: Munkaszám:77/764

14 14 Kötelezett szervezet Szennyezőanyag közötti kötelezés száma hrsz. Győr ÉDÁSZ Fűtőerőmű ásványolaj Győr GRABO Kft. szerves oldószerek Győr 4651/5,6,7 Győr, ATEV Rt. ammónia Győr, Bán A. u-i benzinkút TPH, BTEX, PAHok Győr, 4778/ /26, 48/27 Győr, E.ON ÉDÁSZ Rt. Déli alállomás ásványolaj - Győr, E.ON ÉDÁSZ Rt. Központi alállomás ásványolaj Győr, E.ON alállomás ásványolaj ÉDÁSZ Rt. Nádorvárosi Győr 5789 Győr 715 Győr 2855/6 Győr 4344 Győr 5788/8 Győr, É-D MÉH Rt. Győr, 6376/1. Győr, Gardénia Rt. Győr, GE Hungary Rt. (Tungsram) ásványolaj, BTEX, PAH-ok, egyéb Győr 7661/1 alkilbenzolok ásványolaj, BTEX, PAH-ok, egyéb Győr 5474 alkilbenzolok Győr, Győri Hulladékégető Kft. szerves oldószerek Győr 61/2 Győr, Győrlakk Rt. telephely szerves oldószerek Győr 474 Győr, KOMPLEX 22. Kft. foszfát, szulfát Győr, KOMSZOL pápai úti lerakó ammónia ammónia, 14927/24, 4944/ /24, 629/ /25, 876/26, 1414/25, 617/26, 1834/25, 464/26, 134/27 Győr, E.ON ÉDÁSZ Rt. Transzformátorjavító ásványolaj ásványolaj 186/25, 449/26 Győr /24, 15/ /24, 1777/ /25, 3163/26, 193/25, 154/26, 614/26 224/25, 4956/26, 542/ /24, 298/ /25, 1693/24, 12418/25, 988/ /24, 4944/ /24, 296/ /25, 876/26, 1946/25, 169/26, Győr 238, 91/1 1991/24, 15571/25 Zn, Cd, Ni, Pb, Győr, KOMSZOL pápai úti lerakó Győr 238, 91/1 183/26, 1765/27 TPH 1351/24, 147/25, Győr, MÁV Rt. ásványolaj Győr 728/3 46/27 Győr, Mészáros L.u. volt szovjet laktanya 1919/24, 14376/25, ásványolaj Győr 4558 PRO-MÉSZ Rt. 168/ /24, 16685/25, Győr, MH 12. Légv. Rakétav. Ezred ásványolaj Győr 748/44, / /25, 453/26, Győr, RÁBA RT. Közúti jármű telephely ásványolaj, cianid Győr 5792/2 635/27 Győr, Rába Rt. Reptéri telephelye öntöde Győr, Rába tartálypark Rt. 1154/26, TPH, nehézfémek Győr 5454/6 3758/26, 249/26, 2129/26, 2943/26, 317-8/26 Reptéri telephelye TPH, BTEX, PAH /24, 39-2/27, 39Győr 5454/1 ok 3/27 ásványolaj, /24, /24, 137Győr, RÁBA Rt. Vasúti Jármű th. 44 ha Győr 6393/1 nehézfém, fenol 6/26, /27 PAH-ok, TPH, /24, /25, 745Győr, RÁBA Rt.volt Vasúti jármű öntöde Győr 6393/2 nehézfémek 5/26 Győr 6385/4,6,9, Győr, Szeszgyár Rt. ammónia, foszfát 13294/24, 146/25, 521/ /4 1176/24, 1488/25, 154/26, Győr, Tompa u. ÖMV töltőállomás ásványolaj 213/ /24, 22743/24, 11483/25, Győr-Bácsa BIOKOMPLEX ammónium Győr 614/3 313/26, 294/27 Győr 239, 1182/24, 1311/25, 83/26, Győr-Szabadhegy MOL bázistelep ásványolaj 2412/1 695/27 A táblázatban szereplő szennyezések a földtani közeget és a felszín alatti vizet is érintik. A hulladékkezelő létesítmények közül elsősorban a lerakással történő ártalmatlanítás földtani közegre gyakorolt hatására, a talaj és a talajvíz szennyezésének megelőzésére tett intézkedésekre kell fókuszálni. A Győri Kommunális Szolgáltató Kft. Sashegyi Inert Hulladéklerakó és Kavicsbánya telephelyén 26. év végén az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség H /25. számú vízjogi létesítési engedélye alapján négy figyelőkútból és egy háttérkútból álló monitoring rendszert alakítottak ki. A mintavételezés, vizsgálat és kiértékelés megtörtént. Munkaszám:77/764

15 15 A Győri Kommunális Szolgáltató Kft. által üzemeltetett Pápai út kommunális hulladéklerakójának határterületén belül a talajvíz áramlásának szempontjából a hulladéklerakó feletti területen kettő, a hulladéklerakó alatti területen hét mérési pont van kialakítva, a felszín alatti vizek állapotára gyakorolt hatás monitorozása céljából. A monitoring rendszer vízjogi üzemeltetési engedélyében előírt megfigyelési adatokat és a figyelőkutak vízminőségi adatait évente négy alkalommal vizsgálták. A talajvíz ammónium tartalmának megszüntetésére az Észak-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség H /23-I. számú határozatának megfelelően műszaki beavatkozási terv készült. A kármentesítés során kitermelt és tisztított, 4 mg/l ammónia alatti koncentrációjú szennyezett víz elhelyezhető a hulladéklerakó felületére, gyepgazdálkodás és pormentesítés céljából. A lerakó körül talajvédelmi monitoring pontokat is vizsgálnak, melyek kijelölése a hulladéklerakóval közvetlenül szomszédos termőföld területeken történt. A 25. évi vizsgálatok szerint a talaj minőségi romlására talajszennyezésre utaló környezeti hatás nem volt kimutatható, és túlzott mértékű növényi tápanyag felhalmozódás sem történt. Hasonlóan a 26-os évben, a helyszíni és laboratóriumi vizsgálatok a hulladéklerakó üzemeltetéséből származó szennyezésre visszavezethető, talajminőség romlására utaló körülményt, folyamatot nem tártak fel. A csatornahálózatra való rákötések hiánya miatt a talaj kommunális szennyvízkomponenseivel való terhelése miatt a szennyezőket a 23. évi LXXXIX. törvény környezetterhelési díj befizetésével sújtja (talajterhelési díj). A talajterhelési díjat a helyi önkormányzat javára kell rendezni. A talajterhelési díj mértékét a törvény 24 és 29 között progresszív módon állapítja meg. Az elszivárgott szennyvíz mennyiségek adatait az Önkormányzat adóügyi osztálya tartja nyilván. A felszín alatti vizek és földtani közeg védelmének kérdésköréhez szorosan kapcsolódik az illegális hulladéklerakások megakadályozása, illetve visszaszorítása, mely érdekében az Önkormányzat és a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. is komoly erőfeszítéseket tesz. Az újra és újra felbukkanó illegális hulladéklerakó helyek felszámolásában a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. aktívan részt vesz, és évente több ezer köbméter illegálisan lerakott hulladékot szállít el az engedéllyel rendelkező lerakójába. A lerakóhelyeket az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel karöltve, közös erőfeszítéssel derítik fel. Az újonnan felfedezett lerakóhelyekre a tapasztalatok alapján 2-3 havonta újra vissza kell térni. A kihelyezett figyelmeztető táblák mellett körülárkolással igyekeznek megakadályozni az újabb lerakásokat. Az illegális hulladéklerakások felszámolásában a hatóságok közül a Közterület Felügyelet és az Önkormányzat is közreműködik, továbbá Győr városával kötött megállapodás alapján a Körzeti Földhivatal, a Győr-Moson-Sopron Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága is. A települési önkormányzat jegyzője a jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköréről szóló 241/21. (XII. 1.) Korm. rendelet értelmében az elhagyott hulladék elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatban a 2. évi XLIII. törvény 3. (3) bekezdésének a) és b) pontjában foglaltak szerint jár el. Ez azt jelenti, hogy az elhagyott (illegálisan lerakott) hulladék elszállítására és ártalmatlanítására kötelezi a hulladék tulajdonosát, illetve az ingatlan tulajdonosát, abban az esetben, ha a hulladék tulajdonosának személye nem állapítható meg. A hulladékok tulajdonosát illetően sajnos rossz a felderítési statisztika, így a kötelezések jobbára az ingatlantulajdonosok kárára történnek. A Polgármesteri Hivatal eljárásai közt a fentieken kívül gyakori a nem hivatalos hulladék-hasznosítók által elhagyott hulladék is. A Hivatal folyamatosan igyekszik a hatósági reakciókon erősíteni. Munkaszám:77/764

16 Felszíni vizek állapota A Város környezeti állapotáról évenként közzétett tájékoztatókban a jelentősebb területet elfoglaló felszíni vizek (Mosoni-Duna, Rába, Marcal-folyó, Rábca) minősítése az oxigén-, a N és P háztartás jellemzői, valamint a mikrobiológiai jellemzők és a mikroszennyezők (szerves és szervetlen) vonatkozásában egyaránt, 24-ben is megtörtént. A 24. évi vizsgálatok alapján a felsorolt felszíni vizek a tűrhető és erősen szennyezett minőségi osztályokba sorolást kapták. Erősen szennyezett minősítést kizárólag a Marcal folyó nitrogén és foszfor háztartás jellemzőire (eutrofizációs kockázat), valamint a Mosoni Duna kapott, a mikrobiológiai jellemzők vonatkozásában. A felszíni vizek minőségének vizsgálata 25-ben és 26-ban is rendszeresen megtörtént. A 25. tárgyévi összeállításban a város jelentősebb felszíni vizeit különböző komponensekre, az előzetes mérések alapján történt minősítés során III. és V. közötti kategóriába sorolták ( tűrhetőtől a szennyezettig ). Az évenkénti eredmények összehasonlító elemzéseiben szerepelnek a bekövetkezett változások mögött húzódó okok feltárása is. A beszámolási időszakot tekintve, a felszíni vizek közül a Mosoni Duna minőségének javulása összefügg a Pannon-Víz Zrt. üzemeltetésében működő Győri Szennyvíztelep korszerűsítésével. A Mosoni Duna Győr alatti folyószakaszán a szennyezőanyag-terhelés alakulását a Győr városi szennyvíztisztító telepen tisztított szennyvíz kibocsátása határozza meg. 25-ben új tisztítás-technológiai sort építettek, mely 25. október 2-i kezdettel próbaüzemben működött. A beérkező szennyvíz tisztításának hatásfoka 4%-ról 95%-ra nőtt. A 26 júliusától üzemszerűen működő győri szennyvíztisztító mechanikai-, biológiai és III. tisztítási fokozattal rendelkezik, a jelenkor legmagasabb szintű technológiai berendezéseivel Zaj- és rezgésvédelem A jelentősebb zajkibocsátású üzemi létesítmények zajvizsgálatára a beszámolási időszakban több alkalommal is sor került. A környezeti állapot minőségét meghatározó tényezők között azonban a közúti közlekedés zaja válik egyre meghatározóbbá. 24-ben a közlekedési eredetű zajvizsgálatokat több helyütt méréssel végezték, melyet követően a közlekedési zajhatás csökkentése ellen védelmi létesítmények épültek. Az ilyen utólagos, passzív védelem kiépítésére várhatóan a következő években is szükség lesz A főbb hulladékkezelő objektumok környezeti hatásai A hulladékkezeléssel, hulladékszállítással és begyűjtéssel, valamint hulladékkereskedelemmel foglalkozó vállalkozások kizárólag a vonatkozó jogszabályok szerinti külön engedéllyel üzemelhetnek. A hulladékgazdálkodásról szóló 2. évi XLIII. törvény 14. (2) bekezdése rendelkezik a hulladékkezelés (begyűjtésre a 15., szállításra a 16., hasznosításra a 18., ártalmatlanításra a 19. előírásai vonatkoznak) engedély szerinti végzéséről, melyek esetében az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, és győri cégek vonatkozásában, illetékességi területe szerint az Északdunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség látja el az engedélyező hatóság feladatait. Hulladékkezelő kapacitástól és a hulladék veszélyességétől függően a nagyobb létesítményeknél a fentieken túlmenően, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/25. (XII. 25.) Korm. rendelet 1-3. mellékletei szerinti eljárások lefolytatását követően, a környezetvédelmi követelmények Munkaszám:77/764

17 17 teljesítésével, a megfelelő engedély (környezetvédelmi engedély, egységes környezethasználati engedély) birtokában végezhető hulladékkezelés. Az engedélyek a létesítés, üzemelés és felhagyás követelményeit is megszabják. A környezetvédelmi követelményeket a működés során folyamatosan kell teljesíteni, ezek ellenőrzését és környezetvédelmi kérdésekben meghatározott szakmai konzultációkat a környezetvédelmi hatóság folytatja le, egységes környezethasználati engedély köteles környezethasználat esetén külön felügyeleti díj fejében /1995. évi LIII. törvény 96/B. és 4/27. (II. 21.) KvVM rendelet/. Az engedélyekben minden esetben rögzítésre kerül, hogy környezeti károkozás, környezetszennyezés esetén a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni, és az illetékes hatóságot haladéktalanul értesíteni kell. A megelőzési és helyreállítási intézkedések költségeit annak kell viselnie, aki a környezeti kárt okozza, beleértve a kár és a kárveszély felmérésének költségeit is. Amennyiben a gazdálkodó helyett az illetékes hatóság jár el, a viselt költségek a rendelkezések szabályai szerint hajthatók be. Ezzel kapcsolatosan a szennyező fizet elve szerinti jogszabálymódosításokat, melyek az EU 24/35/EK irányelv jogharmonizációja céljából születtek, az Országgyűlés 27. április 16-i ülésnapján elfogadott 27. évi XXXIX. törvény foganatosítja. Eszerint módosult a évi LIII. törvény (a környezet védelmének általános szabályairól), a évi LIII. törvény (a természet védelméről), a hulladékgazdálkodásról szóló törvény (2: XLIII. tv.) és a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény is. A jogszabályi fogalomrendszerben a környezetkárosodás fogalma minden környezeti elemre, így közösségi jelentőségű fajokra, élőhelyekre, védett és fokozottan védett élőlényekre, Natura 2 területekre és országos jelentőségű védett területekre is kiterjed. A megelőzési és kárelhárítási tevékenységet egy 27-ben elfogadott kormányrendelet - 9/27. (IV. 26.) - taglalja, míg a tényleges helyreállítás kármentesítés környezeti elemenként került szabályozásra, a 24-ben hatályba lépett 219/24. és 22/24. számú kormányrendeletek módosításával, és a természetben okozott károk kármentesítéséről szóló külön jogszabály megalkotásával. A 314/25. (XII. 25.) Korm. rendeletben meghatározott küszöbérték alatti kapacitással üzemelő hulladékkezelők (TEÁOR 9.2 Hulladékgyűjtés, -kezelés) a jegyző telepengedélye alapján működhetnek /8/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet/. Telepengedély köteles tevékenység a hulladék előkezelési, begyűjtési tevékenység is. A telepengedélyezési eljárás során a környezetvédelmi hatóság mint szakhatóság határozza meg a működés környezetvédelmi követelményeit. A szállítási, begyűjtési, előkezelési, hasznosítási és/vagy ártalmatlanítási azonban a jogerős telepengedélytől függetlenül is meg kell szerezni. A 2. évi XLIII. törvény 15. (4) bekezdése értelmében gazdálkodó szervezet tevékenységi körében nem veszélyes hulladék forgalmazást - amennyiben azt változatlan formában értékesíti - a kereskedelmi jogszabályokban foglaltaknak megfelelően végezhet. A hulladékkereskedők működési engedélyét az Önkormányzat adja ki. A hulladékkereskedőknek a jegyző által kiadott működési engedélyen kívül amennyiben a hulladék bekerül a telephelyükre rendelkezni kell a környezetvédelmi hatóság által kiadott begyűjtési engedéllyel is. A fentiekben vázolt hatósági engedélyezési eljárások a helyi szintű hulladékgazdálkodási tervezést csak a közszolgáltatással, az önkormányzati felelősségű körbe tartozó hulladékok kezelésével kapcsolatban érintik. Tekintettel arra, hogy a települési környezet minőségét a környezetterhelő hulladékkezelő létesítmények működése és szennyezőanyag emissziója számottevően befolyásol(hat)ja, ezért az alábbiakban közzé tesszük a helyi hulladékgazdálkodási terv megfelelő fejezetében szereplő hulladékkezelőkre, a beszámolási időszakra vonatkozó információkat. A Győri Hulladékégető Kft. a telephely határában már 2. évben védő nyárfasort ültetett, mely a telephelyet körülveszi. A hulladékégető környezeti kibocsátása 24-ben megfelelt az Munkaszám:77/764

18 18 előírásoknak. A három laboratóriumi mérés alapján határérték alatti volt a füstgáz kibocsátás. A környezetvédelmi hatóság hét ellenőrzése során négy alkalommal mérést is végeztek. Tárgyévben közegészségügyi és összevont hatósági ellenőrzést is tartottak. A Biokomplex Kft. telephelyén lévő gumitavak hulladékának ártalmatlanítása a környezetvédelmi hatóság határozatában előírt határidőre, 22 évben befejeződött. [Forrás: az Önkormányzat környezetállapotról szóló 24. évi tájékoztatója] A Pannon-Víz Zrt. győri szennyvíztisztítójának korszerűsítéséről külön fejezetben szólunk. A Győri Kommunális Szolgáltató Kft. hulladékkezelő telephelyeinek, a tevékenységek végzésének feltételeinek fontosabb adatait az alábbiakban foglaljuk össze: Telephely neve Címe Engedély száma Likócsi Komposztáló telep Győr-Likócs 68 hrsz. H-5175/27. Likócsi Komposztáló telep Győr-Likócs 68 hrsz. H-29324/25. Sashegyi inert hulladéklerakó Győr, Sashegypuszta 1246/5, 6, 8 hrsz. H-1539/27. Dísznövénytelep Abda, 96 hrsz. H-1781/26. Dísznövénytelep Abda, 96 hrsz. H-27949/27. Pápai úti hulladéklerakó Győr, Pápai út 51. H /24. Pápai úti hulladéklerakó Győr, Pápai út 51. H /25. Engedély tárgya Kezelési Eng. kód hatóság Technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői A bácsai szennyvíztisztítóból érkező kirothasztott szennyvíziszap komposztálható Szennyvíziszap része víztelenítést követően a komposztáló víztelenítési hulédup22 telepre kerül, a nem komposztálható rész ladék előkezelés KTVF pedig a pápai úti hulladéklerakóra kerül. A engedélye technológia során keletkező csurgalékvizet a szennyvíztelepre táplálják vissza. Víztelenített szennyvíziszapok, erdőgazdálkodási hulladék és szárított Komposztáló granulált iszap összekeverése, a ÉDUtelep hulladékked8 komposztáláshoz szükséges levegő és hő KTVF zelési engedélye biztosítása. Az elhasznált levegőt vizes mosóval és biofilterrel tisztítják. A faaprítékot többször visszaforgatják. A beérkező hulladékok válogatást követően Inert hulladékok kerülnek a kavicsbányában kialakított ÉDUelőkezelése és D5 lerakóba. A végleges lerakás dombépítéses KTVF ártalmatlanítása technológiával, célgépekkel való tömörítéssel történik. A lakosságtól és a bevásárló központokból Nem veszélyes származó szelektíven gyűjtött hulladékok haszédu- hulladékfrakciókat külön-külön válogatják és R12 nosítást megektvf bálázzák, az üveghulladékot a kezelő lőző előkezelése konténereiben gyűjtik. A másodlagos hulladékok a pápai úti lerakóra kerülnek. Nem veszélyes Tevékenység a H-178-1/26. számú hulladékok haszédu- engedélyben foglaltak szerint, az előkezelni R12 nosítást megektvf kívánt hulladék mennyiségének növekedése lőző előkezelése miatt kapacitásbővítés. A beérkező hulladék lerakását megelőzően Egységes körtörténő előkezelés során a veszélyes nyezethasználati hulladékfrakciókat kiválogatják, a és környezet- D1 és D8 ÉDU-KF dombépítéses technológiával lerakott védelmi működéhulladék felszínét naponta földtakarással si engedély látják el. EKHE és KME nem módosítása változott ÉÉDUKTVF Kezelhető hulladékok körének kiegészítése A hulladéklerakók talaj- és talajvízre gyakorolt környezeti hatásait, a monitorozás jellemzőit az fejezet tartalmazza. A meglévő hulladékkezelő objektumok működéséből adódó környezeti hatások feltárásán túlmenően a tervezés fázisában lévő létesítmények hatásvizsgálatának kötelezettségét is jogszabályi előírások rögzítik /314/25. (XII. 25.) Korm. rendelet/. A környezeti hatások mellett a társadalmi hatások szempontjából sok esetben rendkívül fontos a lakosság várakozásainak, ellenvetéseinek vagy támogatásának feltérképezése. A beszámolási időszakban A város és a környezetvédelem kapcsolata címmel készült a lakosság körében kérdőíves felmérés, mely külön foglalkozik a környezetvédelmi beruházásokkal és az Európai Uniós támogatások elfogadottságának helyzetével is. A 6 fős, utólag is megfelelő nagyságúnak ítélt mintán történt felmérés során győri polgárokat, valamint ezen belül a nagyobb környezetvédelmi beruházások telepítési helye miatt érintett városrészek lakóit is Munkaszám:77/764

19 19 kérdezték (Likócs és Bácsa) a város és a környezetvédelem kapcsolatának vonatkozásában. A 6 fős minta alapján végzett felmérés az egész városra kiterjedt, de a környezetvédelmi beruházások miatt Bácsára és Likócsra vonatkozóan a reprezentáltság nagyobb volt az átlagosnál. A felmérés sikeresnek bizonyult, a kérdezettek részéről a felméréssel szembeni közömbösség rendkívül csekély mértékű volt. Az érintett városrészeken Győr többi részéhez viszonyítva csak ritkán fogalmazódott meg karakteresen eltérő vélemény. A 25-ben készült, komplex szennyvíztisztító rendszer beruházás (mely 26. július 2-án fejeződött be a próbaüzem lezárásával) a megkérdezettek szerint Győr általános fejlődésére, a város általános jobb megítélésére is jótékony hatást gyakorol. A szennyvíztisztítókomposztáló telep megvalósuló Európai Uniós támogatást az érintett városrészeken lakók fontosabbnak tartották Győr lakosságának egészéhez képest. A hulladékgazdálkodás tervezett, korszerű rendszerével kapcsolatban a megkérdezettek jó része fontosnak tartotta az Európai Uniós támogatást. A megkérdezettek közül azonban sokan nem rendelkeztek elég információval a korszerűsítési rendszerről. A kérdőíves felmérés a tervezett beruházásokon túlmenően foglalkozott a szennyező fizet elvének elfogadásával is, külön a hulladékártalmatlanítás és a szennyvíztisztítás területein belül. A felmérés egyik tanulsága, hogy általában az emberek önmagukkal szemben némileg elnézőbbek, mint az ipari létesítmények üzemeltetőivel. A szennyező fizet elvének érvényesítése céljából tehát tudatosítani kell az emberekben az anyagi felelősségüket a környezet megóvása, a károsodások megelőzése érdekében. A kérdőíves felmérés környezetvédelmi szervezetek működésével kapcsolatos kérdéseire kitérve, a válaszok egyfelől arra engednek következtetni az érintett városrészeken, hogy a lakosság fontosnak tartja tevékenységüket, mert az emberek legalább jobban odafigyelnek a környezetvédelemre. A megkérdezettek egy része szerint viszont a társadalmi szervezetek tevékenysége sok esetben nem kimondottan járul hozzá a környezetvédelmi beruházások támogatásához. A hulladékkezelés komplex rendszerének kiépítése érdekében alakult Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás külön honlapon, naprakész információkat szolgáltat az érdeklődőknek a üzemeltetésével, ahol tájékoztatók (Mindennapi szemetünk, Téti és Öttevényi kiadvány, reflexió) és egyéb hasznos anyagok is elérhetők. 1.4 A helyi tervezés szükségességének bemutatása, a tervezés alapjai A fejezetet módosítása vagy kiegészítése nem indokolt. 1.5 A tervezésbe bevont hatóságok, önkormányzatok és egyéb szervezetek A helyi hulladékgazdálkodási terv beszámolójának elkészítése tárgyában a Polgármesteri Hivatalban 27. október 18-án tartott munkamegbeszélés meghívottjai az alábbiak voltak: Győr MJV Polgármesteri Hivatal, Közigazgatási Osztály Környezetvédelmi csoport Győr MJV Polgármesteri Hivatal, Városépítési Osztály Üzemeltetési csoport A munkamegbeszélés szervezője Közreműködik a komplex hulladékgazdálkodási rendszer beruházások lebonyolításában Munkaszám:77/764

20 2 Győri Kommunális Szolgáltató Kft. Közszolgáltató Öko-Trade Környezetvédelmi és Víztechnikai Kft. Tervkészítő Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 126/23. (VIII. 15.) Korm. rendelet 2. számú melléklete és Hgt. 24. (2) bekezdése alapján; ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete 126/23. (VIII. 15.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján; véleményezési szándékáról nyilatkozott Győr-Moson-Sopron Megyei Földhivatal 126/23. (VIII. 15.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján; véleményezési szándékáról nyilatkozott Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 126/23. (VIII. 15.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján; véleményezési szándékáról nyilatkozott Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság 126/23. (VIII. 15.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján; véleményezési szándékáról nyilatkozott GyMS Megyei Mezőgazdasági Skaigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 126/23. (VIII. 15.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján; véleményezési szándékáról nyilatkozott Veszprémi Bányakapitányság 126/23. (VIII. 15.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján; véleményezési szándékáról nyilatkozott Hírközlési Területi Hivatal Soproni Iroda 126/23. (VIII. 15.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján; véleményezési szándékáról nyilatkozott Ménfőcsanaki Részönkormányzat 126/23. (VIII. 15.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján; véleményezési szándékáról nyilatkozott Reflex Környezetvédő Egyesület 2. évi XLIII. törvény alapján Hulladék Munkaszövetség 2. évi XLIII. törvény alapján ZöldErő Környezetvédő és szépítő Egyesület 2. évi XLIII. törvény alapján Nexus Környezetvédő Egyesület 2. évi XLIII. törvény alapján Polgári Érdekvédelmi Egyesület 2. évi XLIII. törvény alapján A Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Csoportja 27. augusztus 31-én kelt, 7835/27. ügyiratszámú hirdetményében értesítette a környezetvédelmi társadalmi szervezeteket a 28/25. (VII.8.) sz. Ök. rendelettel elfogadott Helyi Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálatának megkezdéséről, melyben felhívta az érintettek figyelmét, hogy a hirdetmény megjelenését követő 15 napon belül jelentkező társadalmi szervezetek által együttesen delegált, legfeljebb öt személyt bevon a tervezésbe. A hirdetményre a megszabott határidőn belül sem a fentiekben felsorolt, sem egyéb társadalmi szervezetek nem jelentkeztek, azonban a munkamegbeszélésre való meghívásra a Reflex Környezetvédő Egyesület és a Hulladék Munkaszövetség levélben, a ZöldErő és a Nexus Környezetvédő Egyesület pedig személyesen tette meg a beszámolóval kapcsolatos észrevételeit (1. számú mellékletben csatolva). A ZöldErő nevében Dr. Fülöp Sándor 27. részére a helyi hulladékgazdálkodási terv csatolva). A Győri Hulladékégető Kft. és észrevételeire a helyi hulladékgazdálkodási november 13-án levelet intézett a Jegyző Úr tartalmát érintően (1. számú mellékletben a Biokomplex Kft. működésére vonatkozó tervben és a beszámolóban is kitértünk, az Munkaszám:77/764

ÉK. 92. 380/2007. Melléklet: - rendelet tervezet - felülvizsgált hulladékgazdálkodási terv javaslat

ÉK. 92. 380/2007. Melléklet: - rendelet tervezet - felülvizsgált hulladékgazdálkodási terv javaslat MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ÉK. 92. 380/2007. Melléklet: - rendelet tervezet - felülvizsgált hulladékgazdálkodási terv javaslat Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város települési hulladékgazdálkodási

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása A hulladéklerakás szabályozásának módosítása Horváth Szabolcs Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium XVII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás 2007. április 24-26. Szombathely Uniós követelmények

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Az EU hulladékpolitikája EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Hulladékgazd kgazdálkodási alapelvek szennyező fizet gyártói felelősség ( számonkérhetőség)

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 176. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása E L Ő T E R J E S Z T É S

Részletesebben

Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR):

Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR): Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR): a környezeti alapnyilvántartás informatikai rendszere, azaz a környezetvédelmi ágazat által egységesen használt országos számítógépes alapnyilvántartási

Részletesebben

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK 2013/14. tanév I. félév A következőkben felsorolt jogszabályok a felkészülést kívánják elősegíteni azzal a megjegyzéssel, hogy a fontos jogszabályokként megjelölt

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet

194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet 194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet az Európai Szennyezőanyag kibocsátási és szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya 1.

A rendelet célja és hatálya 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (IV.23.) önkormányzati rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az IPPC irányelv, Integrált szennyezés-megelőzés és csökkentés. 113.lecke

Részletesebben

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Pacsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (IX.7.) sz. önkormányzati rendelete / 5/2005.(VI.15.), 4/2012.(II.29.) rendelettel egységes szerkezetbe/ Hatályos 2012. március 1-től A TALAJTERHELÉSI

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. Preambulum

TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. Preambulum 1. melléklet TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról Preambulum Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére

Részletesebben

Törvényi szabályozás célja

Törvényi szabályozás célja 4.2.. Táblázat / 1. 1. 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 2. 1995. évi LVII. törvény vízgazdálkodásról. 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 4. 200. évi

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

- A környezetvédelem alapjai -

- A környezetvédelem alapjai - Urbanista szakirányú tanfolyam Értékvédelem - A környezetvédelem alapjai - Előadó: Boromisza Zsombor, egyetemi tanársegéd e-mail: zsombor.boromisza@uni-corvinus.hu Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi

Részletesebben

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások-

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- 2009. április 23. (Szombathely) dr. Horváthné Nagy Orsolya osztályvezető Környezetvédelmi

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 Rekultivációs programok Huba Bence igazgató Szombathely, 2010. 05. 11.

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 14/2005.(VI.10) rendelete. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 14/2005.(VI.10) rendelete. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 14/2005.(VI.10) rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete ( továbbiakban: képviselőtestület )

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Egyházasrádóc

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra Edelény Város környezeti állapotáról (talajról, felszíni- és felszín alatti vizekről, levegőtisztaság védelemről, zaj- és rezgésvédelemről)

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről Füzesgyarmat

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a települési állati hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról (a módosítással egységes

Részletesebben

126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl. Általános rendelkezések

126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl. Általános rendelkezések A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Dr. Petrus József Csaba vezető-tanácsos Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért felelős Államtitkárság

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE Takáts Attila HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE (ahogyan én látom) MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST, 2010 Tartalomjegyzék Előszó...11 Bevezetés...13 1. Környezetvédelmi alapok...17 1.1. Ember és környezet kapcsolata...17

Részletesebben

Környezeti megfelelés s a gyakorlatban

Környezeti megfelelés s a gyakorlatban Környezeti megfelelés s a gyakorlatban 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap 2010. június 17. Nagy Gréta DANDELION Kft. DANDELION Kft. 1 I. Szabályoz lyozás s hatékonys konysága érvényes szankció A közigazgatási

Részletesebben

2007. augusztus 23. Kihirdetve. Józan Judit jegyző 23/2012.(VI.21.)

2007. augusztus 23. Kihirdetve. Józan Judit jegyző 23/2012.(VI.21.) Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2007. (VIII. 23.) rendelete a települési folyékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 2007. augusztus 23. Kihirdetve

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2014. (I.29) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2014. (I.29) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2014. (I.29) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Részletesebben

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS Kérdőív Kelt: Kitöltötte: Beosztás, telefon, telefax: 1. Biztosított neve címe: 2. Tevékenység ismertetése: Mutassa be a telephelyen végzett tevékenységet Kérjük,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/217- /2016. Előkészítő: Kosler Zoltán, Mészáros Zoltán E l ő t e r

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok Természetes környezet A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok 1 Környezet természetes (erdő, mező) és művi elemekből (város, utak)

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (IV.24.) számú rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 214. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 215. április A fenntartható fejlődés szellemében folyamatosan törekszünk

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (...) önkormányzati rendelete

Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (...) önkormányzati rendelete Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (......) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Pécsely Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII.15. ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pécsely

Részletesebben

TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2013. SZEPTEMBER 26.

TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2013. SZEPTEMBER 26. TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA 2013. SZEPTEMBER 26. A SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET VIZSGÁLATA A TERMOLÍZIS EURÓPAI ÉS HAZAI SZABÁLYOZÁSÁNAK GYAKORLATA Dr. Farkas Hilda SZIE-GAEK A KUTATÁS CÉLJA A piaci igények

Részletesebben

Előterjesztés. Képviselő-testület 2011. december 20-i nyilvános ülésére

Előterjesztés. Képviselő-testület 2011. december 20-i nyilvános ülésére Előterjesztés Képviselő-testület 2011. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: A települési szilárd és folyékony hulladék elszállításáról, közszolgáltatás biztosításáról és közszolgáltatás díjáról. Előterjesztő:

Részletesebben

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete. 1. Általános rendelkezések

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete. 1. Általános rendelkezések Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere Előadó: Hoffmann György tanácsos Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2007. szeptember 5. Budapest Az engedélyeztetés jogszabályi háttere A vizek mezőgazdasági eredetű

Részletesebben

K ö r n y e z e t v é d e l m i n y i l a t k o z a t a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján

K ö r n y e z e t v é d e l m i n y i l a t k o z a t a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján K ö r n y e z e t v é d e l m i n y i l a t k o z a t a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján 1/a. A felszámolás, végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet azonosító adatai Név: Székhely: KSH-szám:

Részletesebben

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012 WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 28-212 Mosonmagyaróvár, 27.november 22. 1. A Kft. általános leírása Neve és címe : WAHL Hungária Finommechanikai Kft. 92 Mosonmagyaróvár Barátság

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. és 36..-aiban foglalt felhatalmazás alapján:

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. és 36..-aiban foglalt felhatalmazás alapján: Szakonyfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2005. (IV.29.) számú rendelete Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu települések közös gazdálkodási tervéről A gazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 10-én 18 órai kezdettel tartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 10-én 18 órai kezdettel tartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 10-én 18 órai kezdettel tartott ülésén. Határozat száma Tárgy --- --- Rendelet száma Tárgy 1/2012. (I. 11.) Az önkormányzati

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya

1. A rendelet célja és hatálya Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XI. 10.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról Sülysáp Nagyközség

Részletesebben

Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja

Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja 2009. augusztus 28. I. Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának indokoltsága A hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata

Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata Készítette: Czafrangó Ágnes Fiatal Diplomások a Környezet Védelméért Alsónémedi bemutatása Budapest Alsónémedi általános jellemzői

Részletesebben

Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály -környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos hatáskörök gyakorlása -hatósági ellenőrzést tart

Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály -környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos hatáskörök gyakorlása -hatósági ellenőrzést tart Környezetügyért Felelős Államtitkárság Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek Nemzeti Park Igazgatóságok 1 Vidékfejlesztési

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

Környezetvédelmi Bizottság előterjesztése TÁJÉKOZTATÓ GYŐR 2005. ÉVI KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL

Környezetvédelmi Bizottság előterjesztése TÁJÉKOZTATÓ GYŐR 2005. ÉVI KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL napirendi pont Környezetvédelmi Bizottság előterjesztése TÁJÉKOZTATÓ GYŐR 2005. ÉVI KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL Tisztelt Közgyűlés! Az 1995. évi LIII. tv. három fejezetében is (12. (3), 46. (1) e., 51. (3)

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról Hatályos: 2016. szeptember 6. Nyirád 2001

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az eddigiekben felhasznált 2000 millió Ft fejlesztési forrás eredménye képekben és a tervek Abaúj Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Községi Önkormányzat Képviselo-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

év: 2011. hó: 10. nap: 17. KÜJ: 100299935 KTJ: 100484602 KTJ: 101605369

év: 2011. hó: 10. nap: 17. KÜJ: 100299935 KTJ: 100484602 KTJ: 101605369 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete

Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Pakod Község

Részletesebben

Zalakomár Község Önkormányzatának 1./2005. (I.31.) sz. rendelettel módosított17/2004.(ix.1.) sz. rendelete a talajterhelési díjról

Zalakomár Község Önkormányzatának 1./2005. (I.31.) sz. rendelettel módosított17/2004.(ix.1.) sz. rendelete a talajterhelési díjról Zalakomár Község Önkormányzatának 1./2005. (I.31.) sz. rendelettel módosított17/2004.(ix.1.) sz. rendelete a talajterhelési díjról Zalakomár Község Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló 2003.

Részletesebben

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 1 / 4 2016. 05. 02. 13:00 Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014 (XII.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és

Részletesebben

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS Szombathely, 2008. április 24. A HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓS PÁLYÁZATÁVAL KAPCSOLATOS ANOMÁLIÁK Előadó: Déri Lajos ügyvezető SOLVEX Kft. TERVEZŐI

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete 8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete A felszíni vízvédelmi szabályozási struktúra hazánkban (a vízgyűjtő-gazdálkodásról szóló átfogó 221/2004. (VII.21.) kormány

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület február 24-ei rendes ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület február 24-ei rendes ülésére Budakalász Város Polgármestere 34/2011.(II.24.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. február 24-ei rendes ülésére Tárgy: Javaslat Környezetvédelmi Alapról szóló önkormányzati

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (III.31.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről (kivonat)

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető NKEK Nonprofit Kft. Vízügyi, Hulladékgazdálkodási és KA Divízió Hulladékgazdálkodási Osztály KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladékgazdálkodási

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 9/2004.(VI.29.) Önkormányzati Rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. A rendelet hatálya 2.

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 9/2004.(VI.29.) Önkormányzati Rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. A rendelet hatálya 2. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 9/2004.(VI.29.) Önkormányzati Rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete (továbbiakban: képviselőtestület)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 158. 8500 PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/324-585 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. november 27-i ülésére Tárgy: Pápa

Részletesebben

A hulladékégetésre vonatkozó új hazai szabályozás az Ipari Kibocsátás Irányelv tükrében

A hulladékégetésre vonatkozó új hazai szabályozás az Ipari Kibocsátás Irányelv tükrében A hulladékégetésre vonatkozó új hazai szabályozás az Ipari Kibocsátás Irányelv tükrében KSZGYSZ 2014. október 7. Bibók Zsuzsanna Nemzeti Környezetügyi Intézet 1 A hulladékégetés szabályozása 2000/76/EK

Részletesebben

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE Célok a települési szilárd hulladék 40%-ának hasznosítása 2009ig, 50%-ának hasznosítása 2013 végéig a lerakott hulladék biológiailag

Részletesebben

Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2013. (XII. 02.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról. A rendelet hatálya

Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2013. (XII. 02.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról. A rendelet hatálya Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 02.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési

Részletesebben

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának jogszabályi háttere

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának jogszabályi háttere Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának jogszabályi háttere Dr. Makai Martina zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár Nemzeti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSE. (2) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell a tevékenységéhez szükséges hatósági engedélyekkel.

ELŐTERJESZTÉSE. (2) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell a tevékenységéhez szükséges hatósági engedélyekkel. Kunfehértó Község Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE A Képviselő-testület 2016. november 30-i ülésére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 12 /2004.(VIII.26.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 12 /2004.(VIII.26.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 12 /2004.(VIII.26.) rendelete a talajterhelési díjról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi

Részletesebben