Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv Egységes Szerkezetben június

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv 2011-2016. Egységes Szerkezetben 2012. június"

Átírás

1 Megbízó: Városföld Község Önkormányzata 6033 Városföld, Felszabadulás útja 35. ; Web: Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv Egységes Szerkezetben június Készítette: CIKLUS Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. Tel./Fax: ; Mobil: ; Web:

2 II. HULLADÉK GAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: CIKLUS Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. () Dr. Kozma Huba Istvánné vegyész, korrózió- és környezetvédelmi szakmérnök; a dokumentációért felelős tervező/szakértő Aláírás:... Közreműködött: Apróné Faragó Nikoletta környezetvédelmi és vízgazdálkodási technikus, gazdasági informatikus, szoftverüzemeltető Aláírás:... Jóváhagyta: Városföld Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (6033 Városföld, Felszabadulás útja 35.) Veszelka Mihály polgármester Szabóné Gyenes Zsuzsa jegyző Aláírás: Egységes Szerkezetben június

3 ÖNKORMÁNYZATA I. FEJEZET - A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI I.1. Általános bevezető I.1.1. A tervezési szint bemutatása A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló XLIII. Törvény 35 -ában elrendeli helyi hulladékgazdálkodási tervek készítését. A Hulladékgazdálkodási tervek (HGT) készítésére vonatkozó 126/2003. (VIII. 15.) Kormány rendelet szabályozza a Hulladékgazdálkodási Terv részletes tartalmi követelményeit. A rendelet szerint a terveket kétévente felül kell vizsgálni és 6 év után új HGT-t kell készíteni, mely összhangban kell legyen az Országos és Regionális Hulladékgazdálkodási Tervekkel. Magyarország május 1.-én csatlakozott az Európai Unióhoz. Mindez megerősítette, hogy a korábban vállalt kötelezettségeinknek gazdasági, környezetvédelmi és a hulladékgazdálkodás terén eleget tegyünk országos területi és önkormányzati szinten. A helyi hulladékgazdálkodási terv készítését a KvVM által kiadott SEGÉDLET szempontjai nagymértékben meghatározta, mert részletesen foglalkozott a terv felépítésének és értékelésének módjával. Városföld község első Helyi Hulladékgazdálkodási Tervét júliusában készítette a MKM Consulting Kft (7623 Pécs, Rét utca 39/1.). A hulladékgazdálkodási terv végrehajtásáról beszámoló készült márciusában (Készítette: MKM Consulting Zrt Budapest, Szent István u. 55) és évi értékelés májusában (Készítette: CIKLUS Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. ). Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Tervét ig, az I. Hulladékgazdálkodási Tervben eddig elért eredmények alapján tervezzük (Megbízás lásd. 1. számú melléklet). A tervezett célok, prioritások, cselekvési program és feladatok ismeretében a hulladékáramokra vonatkozóan, keretirányelvekben és az új Országos Hulladékgazdálkodási Tervben megfogalmazott hasznosítási kötelezettségeket a Község felvállalja, és terveibe beépíti. A II. Hulladékgazdálkodási Tervben megfogalmazott célok lépésenkénti értékelése lehetőséget ad az összeállított terv évenkénti módosítására. Ez különösen azért fontos, mert a terv végrehajtására tervezett anyagi erőforrások hozzá vannak rendelve a cselekvési program egy-egy feladatához, de azok végrehajtásához év közben nem feltétlen a tervezett összegek kerülnek felhasználásra, esetenként a feladat teljesítése objektív okok miatt el is marad. Városföld Község éves költségvetési tervei, azok előre mutató rövid és hosszú távú pénzügyi keretei tartalmazzák a hulladékgazdálkodás beruházási, megvalósítási és üzemeltetési költségeit. A pénzügyi terv kétévenkénti értékelése lehetőséget ad majd a fent említett tervezett célok és feladatok teljesítésének értékelésére is. Készítette: CIKLUS KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRNÖKI IRODA KFT. Oldalszám: 2

4 ÖNKORMÁNYZATA A legfontosabb tartalmi elemek: A településen keletkező hasznosítandó, vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusa, mennyisége és eredetének ismertetése. A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények ismertetése Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális, helyi intézkedések bemutatása A hulladékok kezelésére alkalmas kezelő telepek és létesítmények bemutatása, kezelésre felhatalmazott vállalkozások ismertetése. Az elérendő hulladékgazdálkodási célok megfogalmazása A kijelölt célok megvalósítását szolgáló cselekvési program: A hulladékok kezelésének (begyűjtés, szelektálás, szállítás, ártalmatlanítás és hasznosítás) racionalizálását elősegítő intézkedések meghatározása. Végrehajtásuk sorrendje és határideje. A megvalósításhoz szükséges eszközök, megfelelő előkezelő, ártalmatlanító és hasznosító eljárások, berendezések és létesítmények meghatározása. A kijelölt célok megvalósítását segítő, becsült költségek. A tervezés módszerét, stratégiáját a terv kialakításának prioritási tényezőit a Területi Hulladékgazdálkodási Tervekkel összhangban, a hulladékkeletkezés megelőzésére, hasznosítására és ártalmatlanítására, kiemelten Városföld községben kezelt hulladékáramokra irányítva, az önkormányzat sajátosságainak figyelembevételével alkalmaztuk. Figyelembe vettük a Hulladékgazdálkodási törvény 56. (7) bekezdésében meghatározott szervesanyag-tartalom csökkentésre tett intézkedéseket, valamint az új Országos Hulladékgazdálkodási Terv szakmai előkészítése során tárgyalt, az EU normatívák új hulladék-keretirányelvben foglaltakat, különösen a hulladékáramokra tervezett begyűjtési és hasznosítási követelményeket, melyek 2010-től illeszkednek a magyar jogrendhez. A tervezés bázisát évi adatok képezik, 6 évre készül és 2 évente beszámolót kell összeállítani a tervben foglaltak végrehajtásáról. A 2 évente felülvizsgált cselekvési program esetleges módosításait Városföld Község Önkormányzata jóvá kell, hogy hagyja. A program gyakorlati megvalósítását elősegítő intézkedési és végrehajtási terv kialakítását, tartalmát évenként kell felülvizsgálni és a felülvizsgálat eredményéről az önkormányzat képviselőtestületének jelentést kell tenni. A megvalósítást befolyásoló pénzügyi helyzet évenkénti alakulásának ismeretében a Hulladékgazdálkodási Tervet módosítani kell. A kidolgozott időszakra vonatkozó hulladékgazdálkodási programot a települési önkormányzat képviselő testülete fogadja el a területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség jóváhagyását követően. Készítette: CIKLUS KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRNÖKI IRODA KFT. Oldalszám: 3

5 ÖNKORMÁNYZATA Az elfogadott, érvényes hulladékgazdálkodási tervről, tartalmáról tájékoztatni kell a lakosságot, a civil, a társadalmi és gazdálkodó szervezeteket és környező települések önkormányzatát. Hat év lejártával, 2016-ban újabb programot kell készíteni. I.1.2. A település bemutatása Városföld község Bács-Kiskun megyében, Kecskeméttől 10 km-re, a Duna-Tisza közi homokhátságon, a kiskunsági löszös hát területén helyezkedik el (Térkép lásd. 2. számú melléklet). Megközelíthetősége nagyon jó, mivel az 5-ös számú főútvonal mentén terül el, valamint 15 km-es távon belül három fel- és lehajtási lehetőség található az M5-ös autópályát érintően, továbbá a községen áthalad a Budapest-Cegléd-Szeged vasúti fővonal. A terület, akárcsak a mai megyeszékhely, hajdan a királyi korona birtokában volt, s a XIV. és a XV. század első felében a magyar királynék javadalmához tartozott. A Városföld elnevezés a XVII. század második felében felbukkanó szó a városhatár délkeleti részének megjelölésére szolgált, s a későbbi időben vált általános használatúvá. A község 1952-ben lett önálló település. Korábban Kecskemét város területéhez tartozott. Abban az időben a község egészére a szétszórt tanyarendszer volt jellemző. A évi népszámlálás adatai alapján a község lakosságának 85,25 %-a belterületen, illetve egyéb belterületen, 14,75 %-a szétszórtan elhelyezkedő tanyaépületekben külterületen él óta Városföld önálló önkormányzattal rendelkezik. A település egy fiatal község, jelentősebb történelmi múlt nélkül. Városföld területe: 61,66 km 2. Köztudott, hogy néhány éve Városföld önkormányzata a település határában 121 hektár közigazgatási területet adott át Kecskemét városnak a Mercedes-gyár építéséhez kapcsolódva így a község területe 62,87 km 2 -ről 61,66 km 2 -re csökkent. A település szempontjából alapvetően meghatározó a településen székhellyel, illetve telephellyel rendelkező vállalkozások száma, azok erős gazdasági tevékenysége. A település közigazgatási területén székhellyel és telephellyel működő társas vállalkozások száma 76, továbbá 98 egyéni vállalkozás is tevékenykedik. A település infrastrukturális ellátottsága az úthálózat vonatkozásában kielégítő, míg a közművekkel való ellátottsága jónak mondható, figyelemmel a évben kezdődő csatornaberuházásra is. A település gazdasági, társadalmi életét bemutató statisztikai adatokat az Önkormányzat által vezetett nyilvántartások szolgáltatták. A település területi megosztottságát, a földhasználatát, területhasználatát, mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi, gazdasági, idegenforgalmi helyzetét, infrastruktúráját, lakásviszonyait és egyéb közszolgáltatásra vonatkozó információkat az alábbiakban mutatjuk be. Készítette: CIKLUS KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRNÖKI IRODA KFT. Oldalszám: 4

6 ÖNKORMÁNYZATA Természetföldrajzi, domborzati viszonyok A község Bács-Kiskun megyében Duna-Tisza közi homokhátságon, a kiskunsági löszhát területén helyezkedik el. Talajára jellemző, hogy a homokbuckákat 1,5 m vastag löszös lepel fedi. Éghajlata mérsékelten meleg, száraz. A csapadék évi átlaga mm. A talajvíz mélysége többnyire 2-4 m között van. Városföld község közigazgatási területe a Tisza vízgyűjtő területéhez tartozik. A község belterülete a Belső-Galambosi, illetve a Városföldi csatorna vízgyűjtőjéhez; külterülete a Csukásér, illetve a Félegyházi vízfolyás vízgyűjtőjéhez tartozik. A község belterület abszolút magassága 108,00-112,00 mbf., még a közigazgatási terület abszolút magassága 105,00-115,00 mbf. A terület sík, ÉNy-DK-i irányban kismértékben lejt. A talajvíz a belterületen -2,0-5,0 m-en, még a külterületen -2,0-6,0 m-en helyezkedik el. Városföld község adatai (http://foldhivatalok.geod.hu/telepules.php?page=10667): Terület: 6166 ha, GPS koordináták: , EOV koordináták: , Erdőtársulásai: a löszös tölgyek, a pusztai tölgyesek és a sziki tölgyesek. A mezőgazdaság elterjedtebb fő növényei a búza, kukorica és a lucerna. Demográfiai adatok A község lakónépességének száma december 31-én 2231 fő volt. Népsűrűség: 36,18 fő/km² december 31.-én 2186 fő, a KEKKH évi december 31-i adatai szerint 2228 fő volt a község lakónépességének száma. Városföld lakónépesség száma az elmúlt években csökkenést mutat, úgy hogy az állandó oda- és elvándorlások egymáshoz viszonyított aránya viszonylag állandó. Az állandó népességből a 60 év felettiek száma az elmúlt években folyamatosan növekedett. A népességen belül a nők és a férfiak aránya megközelítően 50 % - 50 %, ez az elmúlt 10 évben állandóságot mutat. Korcsoport Férfi Nő Együtt 0-2 éves éves éves Készítette: CIKLUS KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRNÖKI IRODA KFT. Oldalszám: 5

7 ÖNKORMÁNYZATA Korcsoport Férfi Nő Együtt éves éves éves éves éves éves éves Összesen: Városföldön a munkanélküliség aránya a környező településekhez képest alacsonyabb, nem éri el a 8 százalékot. A község lakóinak szakmai képzettsége megfelel az országos átlagnak. Döntő többségben azonban a semmiféle képesítéssel nem rendelkezők nem jutnak munkalehetőséghez. A település lakóinak száma korosztályonként (2009. évben): 0-19 évesek: 452 fő évesek: 1321 fő 60 évnél idősebbek: 443 fő Városföld település jellemző adatai év év Terület (km 2 ) 62,87 61,66 Lakos szám (fő) Népsűrűség (fő/km 2 ) 35,79 36,18 Lakásállomány Villamos energiát fogyasztó háztartás Vezetékes gázt fogyasztó háztartás Közüzemi vízvezeték-hálózat (km) 15,6 17,4 Közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat (km) - - Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások száma - - Összes belterületi út (km) 8,5 13,3 Kiépített, burkolt út (km) 7,3 13,3 Működő vállalkozások száma összesen Készítette: CIKLUS KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRNÖKI IRODA KFT. Oldalszám: 6

8 ÖNKORMÁNYZATA Mezőgazdasági tevékenységek A település és térsége hagyományosan agrártermelő és ehhez kapcsolódó feldolgozóipar. A község korábbi életében a mezőgazdasági tevékenység volt meghatározó. A gazdálkodás alapját képezte és képezi a településen a szántóföldi növénytermesztés, állattenyésztés és kertészet. A település szántóföldjének a felszíni talaja, kultúrrétege jó minőségű. A kistérségben gazdálkodás szempontjából a legjobb földek itt találhatók. fekvés földrészletek száma Földrészlet statisztika fekvésenként Városföld egyéb önálló épületek száma egyéb önálló lakások száma összes terület (m 2 ) legkisebb földrészlet terület (m 2 ) legnagyobb földrészlet terület (m 2 ) átlagos földrészlet terület (m 2 ) belterület külterület ÖSSZESEN A területen általában szántóföldi növény, illetve gyümölcstermesztéssel foglalkoznak. A mezőgazdaság elterjedtebb fő növényei a búza, kukorica és a lucerna. A termőföldek tulajdoni és használati viszonyai lényegesen megváltoztak, azonban továbbra is jelentős szerepe van a kistermelőknek, egyéni gazdáknak, vállalkozóknak. művelési ág földrészletek száma Földrészlet statisztika művelési áganként Városföld alrészletek száma összes alrészlet terület (m 2 ) legkisebb alrészlet terület (m 2 ) legnagyobb alrészlet terület (m 2 ) átlagos alrészlet terület (m 2 ) erdő fásított terület gyep (legelő) gyep (rét) gyümölcsös kivett szántó szőlő A térség gazdaságában és foglalkoztatási struktúrájában a mezőgazdaság, illetve az arra épülő feldolgozóipar hagyományosan meghatározó ágazat. A nemzetgazdaság szerkezet szerinti foglalkoztatást vizsgálva megállapítható, hogy a mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya az utóbbi évek folyamán csökkent, miközben a mezőgazdasági vállalkozások száma stagnál. Készítette: CIKLUS KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRNÖKI IRODA KFT. Oldalszám: 7

9 ÖNKORMÁNYZATA Gazdasági, ipari tevékenységek A település szempontjából alapvetően meghatározó a településen székhellyel, illetve telephellyel rendelkező vállalkozások száma, azok erős gazdasági tevékenysége. A település közigazgatási területén székhellyel és telephellyel működő társas vállalkozások száma 76, továbbá 98 egyéni vállalkozás is tevékenykedik. Szántóföldi növénytermesztés, állattenyésztés és kertészet képezte és képezi a gazdálkodás alapját a településen. Az egyéni vállalkozók nagyobb része ipari tevékenységet, kisebb része pedig kereskedői és szolgáltató tevékenységet végez. Kiskereskedelmi üzletek száma csökkenést mutat, 2008-ban 13 db volt, Üzemanyag-töltő állomások száma a 2008-as adatok szerint 1 db. A vállalkozások közvetve-közvetlenül a település fejlődését segítik, javítják a termékekkel, szolgáltatásokkal való ellátottságot és munkahelyet teremtenek. Népszerűsíteni és vonzóvá kívánja tenni az Önkormányzat a helyi ipari területet. Szorgalmazni kívánja a vállalkozások megtelepedését a területen. A népszerűsítést elsősorban hirdetéssel, valamint a honlapon kívánja megvalósítani. Városföld Község Önkormányzata gazdasági programját alapvetően befolyásolják azok a fejlesztési-, szolgáltatási, illetve egyéb programok, melyekben területi elhelyezkedése, illetve céljai miatt érintett. Az önkormányzatot érintik az alábbi régiós programok: Duna-Tisza közi Nagytérségi Szilárd Hulladékgazdálkodási Rendszer Dél-alföldi Ivóvízminőség Javító Program Az önkormányzatot érintik az alábbi megyei programok: Kék Víz Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Az önkormányzat részt vesz a következő kistérségi tárulásokban, programokban: Kecskemét és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Felnőtt és Gyermek Ügyeleti Társulás Kecskemét és Városföld Szociális Feladatellátó Társulás Lestár Péter Egységes Oktatási Intézmény Tiszától a Homokhátságig LEADER Helyi Akciócsoport Homokhátság Fejlődéséért Közhasznú Nonprofit Kft. Belső Ellenőri Társulás Tiszakécske Készítette: CIKLUS KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRNÖKI IRODA KFT. Oldalszám: 8

10 ÖNKORMÁNYZATA Idegenforgalom A településen kézzelfogható idegenforgalom nincs, ezért ki kell használni azt, hogy Magyarország egyre népszerűbb turisztikai célpont a külföldi lakosság számára, s jó ütemben fejlődik a belföldi turizmus is. A turisztikai kínálat az igényeket figyelembe véve egyre szélesedik, ahol a településnek meg kell találnia, illetve ki kell alakítania a saját arculatát, a turisztikai vonzerejét. A turisztika fontos azért is, mert munkahelyteremtő és népességmegtartó képessége is jelentős lehet. Út-, vasúthálózat, közlekedés Városföld Budapesttől kb. 100, Kecskeméttől 10 km-re délkeleti irányban található. Megközelíthetősége nagyon jó, mivel az 5-ös főút mentén fekszik, valamint a falun áthalad a Budapest-Cegléd-Szeged vasúti fővonal. A belterület útjai teljesen burkoltak. Szükséges a belterületi utak és járdák folyamatos karbantartása, felújítása. A település infrastrukturális ellátottsága az úthálózat vonatkozásában kielégítő, míg a közművekkel való ellátottsága jónak mondható, figyelemmel a évben kezdődő csatornaberuházásra is. Az önkormányzat képviselő-testülete fontosnak tartja az alábbi infrastrukturális fejlesztéseket: a közúthálózat, a járda, a csatornahálózat, a vízvezetékrendszer, a szennyvízcsatorna-rendszer, a villamos energia, a gáz, a közvilágítás. Az alföldi térségre jellemző nagyobb távolságok miatt az ott élők a közigazgatással, pénzügyekkel, oktatással, kultúrával stb. összefüggő feladataik elvégzése során sokkal inkább rá vannak kényszerülve a személygépjárművek használatára. Kecskemét kerékpárút építését tervezi 2012-ben Kecskemét-Városföld települések között pályázati forrásból. Konzorciumi Együttműködési Megállapodás megkötésére került sor a két önkormányzat között Kecskemét város térségi kerékpárút hálózat fejlesztése című pályázat benyújtására. A tervezett kerékpárút megépítése csak nyertes pályázat birtokában lehetséges, Kecskemét egyértelmű szándéka és bonyolítása mellett. Kecskeméti képviselő-testület pályázatot nyújtott be a város térségi kerékpárút-hálózat fejlesztésére, a benyújtott pályázat támogatást nyert. Ennek része a városföldi kerékpárút kiépítése is, más környékbeli kistelepülések mellett. Készítette: CIKLUS KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRNÖKI IRODA KFT. Oldalszám: 9

11 ÖNKORMÁNYZATA Kommunális ellátottság évi adatok alapján 813 lakásból a vezetékes gáz 636 lakásba van bevezetve. A földgázszolgáltatást a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. biztosítja. A településen a villamosenergia ellátásról az EDF DÉMÁSZ Zrt. gondoskodik. Az önkormányzat biztosítja az egészséges ivóvíz szolgáltatást. Az ivóvízzel történő ellátás a BÁCSVÍZ Zrt. szolgáltatón keresztül történik. (A szolgáltatónál az önkormányzat részben tulajdonos.) Vízbázisként - az Alföldre jellemzően - a mélységi rétegvizek állnak rendelkezésre. A közüzemi vízvezeték-hálózat hossza 17,4 km, a hálózatra rákapcsolt lakások száma 727. A település vízellátó rendszerének jellemző adatai: Település Vízszerzés kút [üzemelő kutak száma] (db) Vízkezelés Elosztó-hálózat (km) Ivóvíz-bekötések (db) Mértékadó kapacitás (m 3 /d) Városföld 2-11, A kutakban lévő szivattyúk közvetlenül az elosztóhálózatba nyomják az ivóvizet. A településen az egyenletes hálózati nyomás a szolgáltató biztosítja. A felhasználók tényleges fogyasztását a vízbekötések végpontján elhelyezett vízmérők mérik. Az ivóvízhálózat helyenkénti felújítása szükséges, illetve az ivóvízminőség javító beruházás megvalósítása, mely a Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség Javító Programja keretében történik majd. Település Víz- keménység (nk ) ph-érték 6,9-8,5 HCO3- (mg/l) NH4 (mg/l) Városföld 14,6 7, ,4 A településen meg kell oldani a teljes csatornahálózat kiépítését. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága által án kelt támogató levél szerint támogatásban részesítette a KEOP-1.2.0/B/ azonosító számon regisztrált Városföld Község szennyvízelvezetése és tisztítása című pályázatot. A támogató döntése alapján Városföld Község Önkormányzata vissza nem térítendő támogatásban részesül. Az előírt szükséges dokumentációk becsatolását követően március 31. napján az Új Széchenyi Terv keretében a Támogatási Szerződés aláírásra került a Közreműködő Szervezet Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatósága és a Kedvezményezett Városföld Község Önkormányzata között. Készítette: CIKLUS KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRNÖKI IRODA KFT. Oldalszám: 10

12 ÖNKORMÁNYZATA A Kecskemét Megyei Jogú Város és Városföld Község közötti területen a Mercedes Benz beruházáshoz kapcsolódóan Kecskemétről a BÁCSVÍZ Zrt. kiépítette a szennyvízhálózatot annak érdekében, hogy a Mercedes gyár kommunális szennyvizét a kecskeméti telepre vezesse szennyvíztisztítás céljából. A beadott és támogatott szennyvíztisztítási és csatornázási projekt felülvizsgálta során arra a következtetésre jutottak, hogy a település szennyvíztisztítása mintegy 5-6 km szennyvízvezeték kiépítésével, amely csatlakoztatható a BÁCSVÍZ Zrt. által megépített szennyvízvezetékhez, megoldható oly módon, hogy nem kell megépíteni a pályázatban támogatott szennyvíztisztító telepet. Ez a módosítás jelentős költségmegtakarítást eredményezne; továbbá a fenntartási időszak alatt egyszerűbb és lényegesen költséghatékonyabb üzemeltetést tenne lehetővé, magasabb szintű tisztítási szolgáltatás nyújtása mellett. A BÁCSVÍZ Zrt. álláspontja szerint a megépített átemelő akna kapacitása tudja fogadni a községben keletkező szennyvizet, valamint a kecskeméti szennyvíztisztító telepen a szennyvíztisztítási kapacitások (biológiai tisztítás) rendelkezésre állnak, ráadásul a kecskeméti szennyvíztisztító telepen semminemű többletberuházás igénye nem merül fel. Városföld község belterület csapadékvíz-elvezetése útmenti szikkasztó árkokba történik. A jó vízáteresztő képességű felszíni talaj és az alacsony talajvízszint lehetővé teszi a csapadékvíz elszikkasztását. A község belterülete a Belső-Galambosi, illetve a Városföldi csatorna vízgyűjtőjéhez tartozik. A község külterülete a Csukás-ér, illetve a Félegyházi vízfolyás vízgyűjtőjéhez tartozik. A terület sík, ÉNy-DK-i irányban kismértékben lejt. Hulladékkezelés A kötelező közszolgáltatások körébe tartozó tevékenységek ellátását szerződés szerint az alábbi szolgáltatók végzik: - települési szilárd hulladék gyűjtése, begyűjtése szállítása: SAUBERMACHER Magyarország Kft (6000 Kecskemét, Strázsa u. 7.). - települési szilárd hulladék egyes összetevőinek begyűjtőhelyeken, gyűjtőpontokon és hulladékudvarban történő szelektív gyűjtése áprilisától: HÍRÖS Hulladékgazdálkodási Kft (6000 Kecskemét, Nagy L. király krt. 29/b.). A SAUBERMACHER Magyarország Kft, mint szolgáltató a begyűjtött települési szilárd hulladékot heti 1 alkalommal szállítja a Kecskeméti Regionális Hulladéklerakóra (6000 Kecskemét-Kisfái hrsz.: 0737/12). Ahol az egyedi gyűjtés technikai és műszaki okok miatt nem megoldható (tanyai lakott helyek, stb.) ott a Kft igény szerint konténeres gyűjtőedényt köteles biztosítani. Készítette: CIKLUS KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRNÖKI IRODA KFT. Oldalszám: 11

13 ÖNKORMÁNYZATA A SAUBERMACHER Magyarország Kft évente egy alkalommal lomtalanítási akciót szervez az Önkormányzattal egyeztetett időpontban. A lomtalanítás pontos idejéről a Kft szórólap kiküldésével tájékoztatja a lakosságot. Az elektronikai hulladék gyűjtése és elszállítása szintén a lomtalanítási akció keretében, attól elkülönítetten történik. Városföld EWC év súlyai (kg) év súlyai (kg) év súlyai (kg) év súlyai (kg) Összesen Megjegyzés: SAUBERMACHER Magyarország Kft által közölt adatok. A SAUBERMACHER Magyarország Kft tájékoztatása szerint a szelektív hulladékgyűjtési rendszer beindítása óta a kommunális hulladék mennyisége a 2008-as évhez viszonyítva csökkenést mutat. Ez a mutató igazolja a lakosság részéről tettekben is megnyilvánuló környezettudatos gondolkodást. Ennek érdekében az Önkormányzat az intézményei felé az első hulladékgazdálkodási terv időszakában hathatós informáló, tájékoztató jellegű ismeret átadást kezdeményezett a helyi médiákon keresztül. A kommunális hulladék jelenlegi összetétele közel azonos az előző tervidőszakban alapul vett átlagösszetétellel (egyre kevesebb benne a szelektíven gyűjthető hulladék), egyébként a szokásos települési háztartási hulladék található benne. A HÍRÖS Hulladékgazdálkodási Kft, mint szolgáltató áprilisától végzi a szelektíven gyűjtött települési szilárd hulladékok elszállítását kétheti és havi gyakorisággal. Az összegyűjtött újrahasznosítható hulladékok elhelyezése kecskeméti szelektív hulladékgyűjtő udvarokba (6000 Kecskemét, Hrsz.:01069/108 Felsőcsalános; Kecskemét, Hrsz.:13422/1 Zöldike utca), vagy a Kecskeméti Regionális Hulladéklerakóra (6000 Kecskemét-Kisfái hrsz.: 0737/12) történik. Készítette: CIKLUS KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRNÖKI IRODA KFT. Oldalszám: 12

14 ÖNKORMÁNYZATA Gyűjtőszigetes gyűjtés EWC egyéb, kevert csomagolási hulladékok kg kg EWC üveg csomagolási hulladékok kg kg Megjegyzés: HÍRÖS Hulladékgazdálkodási Kft által közölt adatok. A településen a HÍRÖS Hulladékgazdálkodási Kft a szelektív hulladékgyűjtést a következő formában végzi: gyűjtőszigetes gyűjtés kihelyezett konténerekben o Univer üzletház előtt o Felszabadulás utca és Kossuth utca kereszteződése o Győzelem utca-víztorony o Ág. Kp-i lakótelep bevezető utca o Dózsa lakótelep Tavasz utca házhoz menő gyűjtés o havi egy alkalommal az újrahasznosítható hulladékok elszállítása a Kft által térítésmentesen biztosított sárga emblémás zsákba az ingatlanok előtti közterületről o kéthetente (április 15. és november 15. között) a komposztálható hulladékok elszállítása a Kft által térítésmentesen biztosított zöld zsákban elhelyezve az ingatlanok előtti közterületről év Városföld Zsákos házhoz menő gyűjtés (kg) EWC egyéb, kevert csomagolási hulladékok EWC Biológiailag lebomló hulladékok Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November hó összesen: kg kg Készítette: CIKLUS KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRNÖKI IRODA KFT. Oldalszám: 13

15 ÖNKORMÁNYZATA év Városföld Zsákos házhoz menő gyűjtés (kg) EWC egyéb, kevert csomagolási hulladékok EWC Biológiailag lebomló hulladékok Január Február Március Április Május ig kg kg összesen: Megjegyzés: HÍRÖS Hulladékgazdálkodási Kft által közölt adatok. A község közigazgatási területén a teljes lakásállomány bevonásra került a hulladék szervezett gyűjtésébe. A települési hulladékok gyűjtése szabvány edényzettel (80 l és 120 l gyüjtőedény, valamint műanyag zsák), illetve konténerrel történik; hulladékok elszállítását zárt rendszerű szállítójárművel végzik. Az illegális hulladéklerakás problémáját, a veszélyes hulladékok, az állati hulladékok, az inert hulladékok és a szennyvíziszap elhelyezését kiemelten szükséges kezelni. Városföld település tagja a Duna-Tisza közi Nagytérség Kommunális Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszernek. A program keretén belül valósult meg a városföldi települési hulladéklerakó rekultiválása is. A rekultiváció megvalósításának fő indoka, hogy a programban részt vevő települések részére megépültek az új, korszerű regionális hulladéklerakók, melynek eredményeként lehetővé vált a keletkező hulladék környezetkímélő módon történő kezelése és ezzel egyidejűleg a régi, nem megfelelő telepek bezárása szeptember 7.-én a településen lezajlott a felhagyott hulladéklerakó rekultivációs munkáinak műszaki átadás-átvételi eljárása. Az eljárás során az Alsó Tisza vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség is ellenőrzést tartott a rekultivált hulladéklerakót érintően, melynek során rögzítésre került, hogy a szilárdhulladék-lerakó bekerítése a figyelő kutak és az öv-árok megépítése szakszerűen megtörtént. A rekultiváció során a hulladékot csonka gúla formában rendezték és földtakarással látták el. A hulladéktest növényzettel benőtt, kaszálása megoldott. A kivitelező a BILFINGER Berger Hungária Kft volt. A városföldi lerakón között (30 év) történt szilárd hulladék lerakás. A lerakott hulladék szabványos kommunális összetételű. A hulladék összetételére vonatkozó vizsgálat nem történt, hulladék összetétele becslés alapján: Készítette: CIKLUS KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRNÖKI IRODA KFT. Oldalszám: 14

16 ÖNKORMÁNYZATA Hulladékfajta % Papír 18 Üveg 3 Fém 3 Műanyag 10 Szerves anyag 34 Textil 3 Szervetlen 23 Gumihulladék 6 Városföld Települési Szilárd Hulladéklerakó tulajdonosa és kezelője Városföld Község Önkormányzata. Helyszín: 137/39. Művelési ág: szemétlerakó telep. Hulladékkal borított terület m 2. Területen elhelyezett hulladék mennyiség m 3 (2007. évi adatok alapján). Hulladékdepónia tükörszintje a terepszinten található, átlag 108,00 mbf. Hulladékréteg max. vastagsága 5,5 m. A rekultiváció kialakításánál alapelv volt a lerakott hulladéktömegből való szennyezés kimosódás megakadályozása, és a tájba-illesztés megvalósítása, természetesen a reális megvalósíthatóságot is alapul véve. A településen még nem valósult meg a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése. A szippantott folyékony hulladék begyűjtését közszolgáltatás keretében a CSONTOS és FIA Kft (6033 Városföld, Bartók B. u. 9.) végzi és a BÁCSVÍZ Rt kezelésében lévő kecskeméti szennyvíztisztító telepre szállítja. A településen található egészségügyi intézményben keletkező egészségügyi hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról a magánvállalkozó házi orvos egyénileg gondoskodik. A lakossági állati hulladék esetében a kecskeméti Gyepmesteri Telep (6000 Kecskemét, Mindszeti krt. 7.) gondoskodik az elszállításról. A nagyobb állattartó telepek az ATEV Zrt-vel kötöttek szerződés a szakszerű kezelés érdekében. Szociális és egészségügyi ellátás A város lakosságának szociális helyzetét, életszínvonalát alapvetően meghatározó demográfiai és gazdasági adottságok alapján megállapítható, hogy a szociális ellátottságban részesülők száma és a támogatást igénylők köre évről évre bővül. Városföld településén helyben biztosított az orvosi ügyelet. A háziorvos minden nap megadott rendelési időben rendel. Összevont készenléti ügyelet érhető el hétköznapon 17 órától másnap reggel 8 óráig az alábbiak szerint: Készítette: CIKLUS KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRNÖKI IRODA KFT. Oldalszám: 15

17 ÖNKORMÁNYZATA Felnőtt járó-betegeknek: Kecskemét Megyei Korház Nyíri úti ügyelet I. emelet Fekvő betegeknek házhoz hívás: 76/ telefonon Gyermek járó-beteg ügyeleti ellátás: Kecskemét Izsáki úti korház Házhoz hívás gyermek fekvőbeteghez: 76/ telefonon Egyéb egészségügyi és védőnői szolgáltatásokat a településen tudják igénybe venni a helyiek. Védőnői fogadóóra heti egy napon 1 órában, terhes-tanácsadás havi 2 alkalommal 1 órában vehető igénybe a Városföldi Egészségházban. Csecsemő- és gyermek szakorvosi tanácsadás heti 1 alkalommal 2 órában igényelhető az említett helyszínen. A Településen nincs fogorvos. Az OEP által finanszírozott fogorvosi ellátást Kecskeméten vehetik igénybe a városföldiek. A helyi orvosi rendelő részben akadálymentesített. A fogyatékos személyek egészségügyi ellátása az egészségügy általános rendelésében történik, ezért fontos, hogy az ellátáshoz való hozzáférés biztosított legyen számukra. Oktatás, közművelődés Városföld településen 3 csoportos napközi otthonos óvoda és 8 osztályos iskola működik, mely év szeptemberétől a demográfiai változások, a pénzügyi szabályozók és a közoktatási törvény változásának hatására átszervezésre került. Az eddig a városföldi önkormányzat által fenntartott részben önállóan működő két intézmény a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás keretében a társulás önkormányzatainak fenntartásában működő kecskeméti Lestár Péter Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola tagintézményeiként működik tovább. A Lestár Péter Közoktatási Intézmény alaptevékenységei: Alapfokú oktatás Általános középfokú oktatás Szakmai középfokú oktatás, Egyéb oktatás, Óvodai nevelés, Más településről bejáró gyermekek/tanulók nevelése, oktatása, ellátása Gyermekek/tanulók utaztatása helyközi járatokon vagy iskolabusszal Az egységes középiskola, szakiskola és óvoda rögzített feltételek alapján biztosítja Kecskemét, Fülöpháza, Kunbaracs és Városföld településeinek iskolai ellátását. A kistérségi fenntartású közoktatási intézmény önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amelynek fenntartója és felügyeleti szerve a Társulási Tanács. Készítette: CIKLUS KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRNÖKI IRODA KFT. Oldalszám: 16

18 ÖNKORMÁNYZATA Az óvodai nevelés és az általános iskolai oktatás 1-4, illetve 5-8. osztály esetében a településen biztosított. A Társulás által fenntartott Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda Városföldi Általános Iskolában 8 évfolyam működik, évfolyamonként egy-egy osztállyal. Az iskola a sajátos nevelési igénylő tanulókkal integrált oktatás keretében foglalkozik. A Lestár Péter Közoktatási Intézmény biztosítja a tanulók részére az érettségire való felkészülést évfolyami oktatással, a évfolyamon az érettségire épülő szakképzést, és a szakiskolai évfolyamokon a szakmák elsajátítását. A Lestár Péter Közoktatási Intézmény 2008 szeptemberétől felnőttoktatást folytathat, levelező és esti tagozatos oktatás keretében. A sajátos nevelést igénylő gyermekekkel való foglalkozást szakemberek látják el a településen. Az óvodában 17gyermekre jut 1 fő logopédus, és 1 fő fejlesztőpedagógus, az iskolában pedig 22 tanulóra jut 1 fő fejlesztőpedagógus és 1 fő gyógypedagógus. Iskolázás szempontjából lényeges korcsoportok (fő január 1-jén): 0-2 év közötti: 51 fő 3-5 év közötti: 55 fő 6-9 év közötti: 76 fő közötti: 81 fő 14-17év közötti: 116 fő 1982-ben épült fel a falu központjában a városföldi Klubkönyvtár, melynek legfőbb feladata a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megteremtése, megismertetése és ápolása. A klubkönyvtár programjai: Természetjáró klub Nyugdíjas klub Baba-mama klub Kézimunka szakkör Aerobic, hastánc folyamatosan e-magyarország pont működtetése Tanfolyamok Napközis foglalkozások Nyári táborok Kiállítások, ünnepségek Szabadidős tevékenységek Egyéb szolgáltatások Készítette: CIKLUS KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRNÖKI IRODA KFT. Oldalszám: 17

19 ÖNKORMÁNYZATA I.1.3. A helyi tervezés szükségességének bemutatása, a tervezés alapjai A település hulladékgazdálkodási terve Városföld község településfejlesztési programját is alapvetően meghatározó mezőgazdasági, ipari és szolgáltató tevékenységből kikerülő hulladékkezelésre épül. A településen keletkezett hulladékok kezelésével kapcsolatos prioritási tényezők közül elsőként a megelőzést, másodikként a lerakásra kerülő hulladék mennyiségének csökkentése érdekében a szelektív hulladékgyűjtést tartjuk fontosnak a hasznosítható hulladékok növelése érdekében. Ártalmatlanításra történő átadás érdekében az érintett hulladéktermelők regisztrálását, engedélyezését és tevékenységük ellenőrzését a község nyilvántartása szerint tervezzük figyelembe venni. Az egyedi HGT-t egy gazdálkodó szervezet az egyes telephelyeire készíti el, ill. több telephely esetén a telephelyekre együttesen is elkészítheti, amennyiben az egyes telephelyekre vonatkozó tervrészeket elkülönítetten jeleníti meg a tervben. A jóváhagyott tervet a gazdálkodó szervezetnek meg kell küldenie a telephely szerint illetékes helyi önkormányzat jegyzőjének, ill. több telephelyre együttesen készített terv esetén amennyiben azok több felügyelőség illetékességi területén fekszenek a telephelyek szerinti illetékes felügyelőségeknek, valamint helyi önkormányzati jegyzőknek. Az egyedi HGT alapján válik ismertté a településen keletkező és onnan hasznosítás érdekében kiszállítható hulladékok mennyisége. Kiemelten kezeljük a veszélyes hulladékok nyilvántartásának, illetve gyűjtésének fontosságát. Ennek érdekében a vállalkozások által készített Egyedi Hulladékgazdálkodási Tervek nyilvántartása, műszaki tartalmának, évenként a területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőségre történt bejelentéseik szerint, a mennyiségi adataik figyelemmel kísérése segítséget ad a településen keletkező összes ipari és mezőgazdasági eredetű hulladék mennyiségének megítéléséhez szükséges. I.2. A tervezésbe bevont hatóságok A időszakra készülő tervezés előkészítésének időszakában Városföld község önkormányzatának szakbizottságai, érintett szakterületek, intézmények és a település közszolgáltatásába bevont gazdasági szervezetek vezetőivel, valamint a civil szervezetek képviselőivel konzultációt kell kezdeményezni, annak érdekében, hogy a jelenlegi állapot alapján az Önkormányzat középtávú programjában tervezett hulladékhasznosítási javaslatokat a hulladékgazdálkodási tervben szerepeltessük. A közötti időszakra kidolgozott helyi Hulladékgazdálkodási Terv jóváhagyásra a területileg illetékes Alsó Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre kerül. Ezt követően Városföld Község Önkormányzatának Képviselő Testülete határozatával elfogadja, majd helyi rendeleteivel azt végrehajtatja. Készítette: CIKLUS KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRNÖKI IRODA KFT. Oldalszám: 18

20 ÖNKORMÁNYZATA II. FEJEZET - ALAPHELYZET BEMUTATÁSA Városföld község működési területén keletkezett települési hulladékok összetételét a tervidőszakot megelőző hat évben készített statisztikai jelentésekből vett adatok alapján adtuk meg, melyek becsléssel készültek. A hulladékgazdálkodási tervek részletes követelményeiről szóló 126/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 2.6. és 5.4. pontja alapján a helyi tervekben a települési hulladékok körében értelmezhető, illetve a közszolgáltatás keretébe tartozó hulladékokra vonatkozó adatokat kell csak megadni, valamint az önkormányzat tulajdonában, üzemeltetésében, megbízásából közfeladatot ellátó szervezeteknél keletkező hulladékokkal kell foglalkozni. Az adatfeldolgozás szempontjából az Önkormányzat felelősségi körébe tartozó intézmények, a közszolgáltatást végző szerződött partnerek (SAUBERMACHER Magyarország Kft; HÍRÖS Hulladékgazdálkodási Kft) és a jelentősebb vállalkozók hulladékgazdálkodási terveit, alapadatait figyelembe vettük. A mennyiség megállapítását a hulladék átvevők által nyilvántartott adatok szolgáltatták, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által üzemeltetett Hulladékgazdálkodási Információs Rendszerben (HIR) elérhető Városföldre vonatkozó, évi hulladékgazdálkodási adatokat használtuk fel (Lásd. 3. számú melléklet). Kiemelt hulladékáramként kezeltük a veszélyes hulladékokat, a csomagolási hulladékokat, illetve a község területén fellelt, nem megfelelően kezelt illegálisan lerakott, elhagyott hulladékokat. II.1. Városföld község területén keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok mennyisége és eredete Ebben a fejezetrészben kívánjuk bemutatni azokat a hulladékokat melyek a korábbi ipari, mezőgazdasági és szolgáltató tevékenységből ismertté váltak, de ártalmatlanításuk teljes mértékben nem oldódott meg, továbbá a településen keletkező ismert veszélyes és nem veszélyes hulladékokat, amelyek hasznosítása, ártalmatlanítása megoldásra vár. A mennyiségi meghatározást részben becsléssel, illetve a jelentősebb hulladéktermeléssel járó vállalkozások egyedi hulladékgazdálkodási terveiből és adatszolgáltatásai alapján pontosítani kell. A konkrét mennyiségi adatokat a 2010 év statisztikai jelentéseire alapoztuk. II.1.1. Adatgyűjtés köre, forrásai, pontossága, problémái, becslési módszerek A tervezési bázis időszak a évi műszaki és pénzügyi adatokra épül. A hulladékgazdálkodási tervek részletes követelményeiről szóló 126/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 2.5. pontja szerint az adatokat csak a tervezési területen meglévő hulladékokra kell meghatározni. Adathiány esetén statisztikai, illetve méréseken alapuló műszaki becslés is alkalmazható, megadva az alkalmazott módszer leírását. Ahol ez sem lehetséges, n.a. Készítette: CIKLUS KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRNÖKI IRODA KFT. Oldalszám: 19

1. számú melléklet. Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv. Megbízás. és IGAZOLÁS Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarai tagságról.

1. számú melléklet. Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv. Megbízás. és IGAZOLÁS Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarai tagságról. 1. számú melléklet Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv Megbízás és IGAZOLÁS Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarai tagságról (2 oldal) 2. számú melléklet Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22.

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22. Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai Fekete Katalin 2009. április 22. A hulladékkezelési adatszolgáltatás,- és nyilvántartás tapasztalatai a települési szilárd hulladék fogalma TSZH-t érintő

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 Rekultivációs programok Huba Bence igazgató Szombathely, 2010. 05. 11.

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Községi Önkormányzat Képviselo-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (VI. 7.) számú rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (VI. 7.) számú rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (VI. 7.) számú rendelete a helyi gazdálkodási tervről Tarany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor.

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 9 1. számú melléklet 23242526, 2728 1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 2) A települési

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

Tisztelt Lakosok! Gyarmaton a hulladékudvar nyitvatartása: hulladékudvar

Tisztelt Lakosok! Gyarmaton a hulladékudvar nyitvatartása: hulladékudvar Tisztelt Lakosok! A GYŐRSZOL Zrt megküldte részünkre a 2011. évi hulladékgazdálkodásra vonatkozó tájékoztatást. Ebben nyomon követhető az előző évben a hulladékudvar igénybevétele, a szelektív gyűjtés

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3..

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3.. Tapsony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tapsony Községi

Részletesebben

2. Az Ör. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép: 2. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása

2. Az Ör. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép: 2. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelete a gazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Eplény Községi

Részletesebben

Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja

Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja 2009. augusztus 28. I. Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának indokoltsága A hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére 653-5/2011 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Szilárdhulladék közszolgáltatási díjtételének meghatározása, és a köztisztaságról és a kötelező

Részletesebben

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás tartalma, területe

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás tartalma, területe Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (III.03.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatatásra Bocskaikert

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A települési szilárdhulladék-fejlesztési stratégiában (20072016) meghatározottak szerint Farmasi Beatrix tanácsos KvVM Környezetgazdasági

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról

Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35.. (3) bekezdésben

Részletesebben

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete 4 Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Szuhakálló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő testületének 25/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő testületének 25/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő testületének 25/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (IV.24.) számú rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. és 36..-aiban foglalt felhatalmazás alapján:

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. és 36..-aiban foglalt felhatalmazás alapján: Szakonyfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2005. (IV.29.) számú rendelete Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu települések közös gazdálkodási tervéről A gazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 1/345-6000 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok

Részletesebben

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14.

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv tervezete László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. november 14. Miért van szükség az Országos Hulladékgazdálkodási Tervre? 1. Jogszabályi kötelezettség

Részletesebben

2.. 1 Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

2.. 1 Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. i Önkormányzat 26/2004. (IX.25.) számú Ö.K. rendelete egységes szerkezetben a módosító 37/2008. (XII.27.) sz. Ö.K. rendelettel a helyi hulladékgazdálkodási tervről Üllő Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Önkormányzatok számára kiírt aktuális pályázati lehetőségek Témakör Nevelési intézmények fejlesztése Dél Alföld,

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE Célok a települési szilárd hulladék 40%-ának hasznosítása 2009ig, 50%-ának hasznosítása 2013 végéig a lerakott hulladék biológiailag

Részletesebben

Vaszarról a hulladékudvarra 2011-ben összesen 813,05 m 3 hulladékot szállítottak be, melynek százalékos összetételét az alábbi grafikon szemlélteti.

Vaszarról a hulladékudvarra 2011-ben összesen 813,05 m 3 hulladékot szállítottak be, melynek százalékos összetételét az alábbi grafikon szemlélteti. Tisztelt Lakosok! A GYŐRSZOL Zrt megküldte részünkre a 2011. évi hulladékgazdálkodásra vonatkozó tájékoztatást. Ebben nyomon követhető az előző évben a hulladékudvar igénybevétele, a szelektív gyűjtés

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1..

1. A rendelet hatálya 1.. 1 Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VII. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Jászboldogháza

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP Kérjük, a kitöltött nyomtatványt küldjék vissza a következő e-mailre: budapest@tanzerconsulting.com,

PÁLYÁZATI ŰRLAP Kérjük, a kitöltött nyomtatványt küldjék vissza a következő e-mailre: budapest@tanzerconsulting.com, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. Öko-Pack Nonprofit Kft. Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. Hungakku Nonprofit Kft. Re lem Nonprofit Kft..A.S.A. Magyarország Kft.

Részletesebben

A körforgásos gazdaság és a hazai hulladékgazdálkodási tervezés. Humusz Ház Február 22. Markó Csaba

A körforgásos gazdaság és a hazai hulladékgazdálkodási tervezés. Humusz Ház Február 22. Markó Csaba A körforgásos gazdaság és a hazai hulladékgazdálkodási tervezés Humusz Ház 2017. Február 22. Markó Csaba Miről lesz szó? Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015-2020 (NKP) A környezet védelmének általános

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra Edelény Város környezeti állapotáról (talajról, felszíni- és felszín alatti vizekről, levegőtisztaság védelemről, zaj- és rezgésvédelemről)

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető NKEK Nonprofit Kft. Vízügyi, Hulladékgazdálkodási és KA Divízió Hulladékgazdálkodási Osztály KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladékgazdálkodási

Részletesebben

ULT Magyarország Zrt.

ULT Magyarország Zrt. ULT Magyarország Zrt. Tisztelt Dohánytermelő! Magyarországon jelenleg közel 300 környezetvédelemhez kapcsolódó jogszabály van érvényben Ezek közül az Alkotmány után a törvények (és azok végrehajtási utasításai)

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (a módosításokkal

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14 /2015. (VI.15.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Tiszasas Község Önkormányzatának

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások-

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- 2009. április 23. (Szombathely) dr. Horváthné Nagy Orsolya osztályvezető Környezetvédelmi

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. Hulladékkezelési díjak 2015.

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. Hulladékkezelési díjak 2015. EWC Megnevezés Ve szé lyes Átvételi ár NEM LAKOSSÁGI nettó Ft+ÁFA/kg (bruttó Ft/kg) Átvételi ár LAKOSSÁGI nettó Ft+ÁFA/kg (bruttó Ft/kg) Megjegyzés 08 01 11 Szerves oldószereket, illetve más veszélyes

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XII.06.) önkormányzati rendelete

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XII.06.) önkormányzati rendelete Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XII.06.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Rimóc Község

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 35/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: Fegyverneki mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2005./IV.20./ sz. r e n d e l e t e a település FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁVAL, KEZELÉSÉVEL kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 22/2006.XII.20./ sz.

Részletesebben

Hulladékkezelési szerződés

Hulladékkezelési szerződés Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61. Telefon: 75/830-690 Fax: 75/830-697 E-mail: info@phgkft.hu Web: www.phgkft.hu Ikt.sz.: / 201... Hulladékkezelési szerződés mely

Részletesebben

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról.

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2002./XII.13/ SZÁMÚ RENDELETE a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról. Egységes szerkezetben a 16/2004(XII.17,

Részletesebben

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről Füzesgyarmat

Részletesebben

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Az EU hulladékpolitikája EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Hulladékgazd kgazdálkodási alapelvek szennyező fizet gyártói felelősség ( számonkérhetőség)

Részletesebben

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012 WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 28-212 Mosonmagyaróvár, 27.november 22. 1. A Kft. általános leírása Neve és címe : WAHL Hungária Finommechanikai Kft. 92 Mosonmagyaróvár Barátság

Részletesebben

DOMBÓVÁR 2010. Székesfehérvár

DOMBÓVÁR 2010. Székesfehérvár DOMBÓVÁR KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVHEZ 2010. Székesfehérvár DOMBÓVÁR KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVHEZ Készítette: JUGLANS ALBA Mérnöki Iroda Bt. Enyedi-Egyed

Részletesebben

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22.

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22. Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében Előadó: Uhri László 2015. április 22. A Hulladék Keretirányelv előírja, hogy 2020-ig a háztartásokból származó papír-, fém-

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1997. (III.25.) Ör. rendelete a települési szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Tolna Város

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 11/2009. (V. 08.) KT. r e n d e l e t e G5. Ibrány Város Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről 1..

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 11/2009. (V. 08.) KT. r e n d e l e t e G5. Ibrány Város Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről 1.. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 11/2009. (V. 08.) KT. r e n d e l e t e G5 Ibrány Város Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről A Képviselő Testület a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv.

Részletesebben

KONDOROS NAGYKÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011 2016

KONDOROS NAGYKÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011 2016 KONDOROS NAGYKÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011 2016 KÉSZÍTETTE: SZIPORKA KFT. KAPOSVÁR, 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI...4 1.1 A tervkészítés elõzményei: 4 1.2 A tervkészítés

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Ózd Város Önkormányzatának

Részletesebben

2007. augusztus 23. Kihirdetve. Józan Judit jegyző 23/2012.(VI.21.)

2007. augusztus 23. Kihirdetve. Józan Judit jegyző 23/2012.(VI.21.) Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2007. (VIII. 23.) rendelete a települési folyékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 2007. augusztus 23. Kihirdetve

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

2. melléklet Tolna 2004-2006 évi bejelentett hulladéktermelők, keletkezett hulladékok (kg)

2. melléklet Tolna 2004-2006 évi bejelentett hulladéktermelők, keletkezett hulladékok (kg) Év Adatszolgáltató név Adatszolgáltató telephely megnevezés Hulladék Veszélyes? Keletkezett mennyiség [kg] 2004 Aranykalász Mgtsz, Tolna Központi major Veszélyes anyagokat igen tartalmazó szilárd hulladékok

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1061 TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 2015

Részletesebben

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól Tabdi

Részletesebben

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 1 / 4 2016. 05. 02. 13:00 Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014 (XII.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(V.08.) önkormányzati rendelete a nem közművet összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Mágocs Város Önkormányzatának

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012.(XII.20.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012.(XII.20.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012.(XII.20.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETE A hulladékkezelési közszolgáltatásról és köztisztaságról szóló 4/2006.(II. 03.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. 35. (3) bekezdése alapján Nyírbátor Város Önkormányzat

Részletesebben

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az eddigiekben felhasznált 2000 millió Ft fejlesztési forrás eredménye képekben és a tervek Abaúj Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet-tervezete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Cece Nagyközség

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről. I. Fejezet 1.. II.

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről. I. Fejezet 1.. II. Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA évekre. Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató

KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA évekre. Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA 2009-2016 évekre Készítette: Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató Keszthely jellemzői hulladékgazdálkodás szempontjából Város

Részletesebben

Kommunális hulladékszállítás Halásztelken tárgyú, a Közbeszerzési 18894/2012 számon megjelent ajánlati felhívással kapcsolatban

Kommunális hulladékszállítás Halásztelken tárgyú, a Közbeszerzési 18894/2012 számon megjelent ajánlati felhívással kapcsolatban KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS Kommunális hulladékszállítás Halásztelken tárgyú, a Közbeszerzési 18894/2012 számon megjelent ajánlati felhívással kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Egyházasrádóc

Részletesebben

Vízvédelmi-vízgazdálkodás:

Vízvédelmi-vízgazdálkodás: 1. II. félévre vonatkozó környezeti adatok Kenderesre vonatkozóan a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség adatai alapján I. Vízvédelmi-vízgazdálkodás: Ipari üzemek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 158. 8500 PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/324-585 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. november 27-i ülésére Tárgy: Pápa

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés. Előadó: "Kelet-Környezet Kft" ügyvezetője (Tiszavasvári)

Előterjesztés. Előadó: Kelet-Környezet Kft ügyvezetője (Tiszavasvári) Előterjesztés a Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 28-án tartandó ülésére, a 5. számú Előterjesztés a szemétszállítási szolgáltatási szerződésből fakadó feladatok ellátásáról

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

4. E rendelet alkalmazása szempontjából:

4. E rendelet alkalmazása szempontjából: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 27. napján tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 27. napján tartandó ülésére Szám: 105-18/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 27. napján tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 12.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 12.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 12.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. (3) bekezdésben

Részletesebben

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (II.17.) ökt. r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervről.

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (II.17.) ökt. r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervről. Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (II.17.) ökt. r e n d e l e t e a helyi hulladékgazdálkodási tervről. A Képviselő-testület a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Nógrádmegyer

Részletesebben

Előterjesztés. Képviselő-testület 2011. december 20-i nyilvános ülésére

Előterjesztés. Képviselő-testület 2011. december 20-i nyilvános ülésére Előterjesztés Képviselő-testület 2011. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: A települési szilárd és folyékony hulladék elszállításáról, közszolgáltatás biztosításáról és közszolgáltatás díjáról. Előterjesztő:

Részletesebben