Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv Egységes Szerkezetben június

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv 2011-2016. Egységes Szerkezetben 2012. június"

Átírás

1 Megbízó: Városföld Község Önkormányzata 6033 Városföld, Felszabadulás útja 35. ; Web: Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv Egységes Szerkezetben június Készítette: CIKLUS Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. Tel./Fax: ; Mobil: ; Web:

2 II. HULLADÉK GAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: CIKLUS Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. () Dr. Kozma Huba Istvánné vegyész, korrózió- és környezetvédelmi szakmérnök; a dokumentációért felelős tervező/szakértő Aláírás:... Közreműködött: Apróné Faragó Nikoletta környezetvédelmi és vízgazdálkodási technikus, gazdasági informatikus, szoftverüzemeltető Aláírás:... Jóváhagyta: Városföld Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (6033 Városföld, Felszabadulás útja 35.) Veszelka Mihály polgármester Szabóné Gyenes Zsuzsa jegyző Aláírás: Egységes Szerkezetben június

3 ÖNKORMÁNYZATA I. FEJEZET - A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI I.1. Általános bevezető I.1.1. A tervezési szint bemutatása A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló XLIII. Törvény 35 -ában elrendeli helyi hulladékgazdálkodási tervek készítését. A Hulladékgazdálkodási tervek (HGT) készítésére vonatkozó 126/2003. (VIII. 15.) Kormány rendelet szabályozza a Hulladékgazdálkodási Terv részletes tartalmi követelményeit. A rendelet szerint a terveket kétévente felül kell vizsgálni és 6 év után új HGT-t kell készíteni, mely összhangban kell legyen az Országos és Regionális Hulladékgazdálkodási Tervekkel. Magyarország május 1.-én csatlakozott az Európai Unióhoz. Mindez megerősítette, hogy a korábban vállalt kötelezettségeinknek gazdasági, környezetvédelmi és a hulladékgazdálkodás terén eleget tegyünk országos területi és önkormányzati szinten. A helyi hulladékgazdálkodási terv készítését a KvVM által kiadott SEGÉDLET szempontjai nagymértékben meghatározta, mert részletesen foglalkozott a terv felépítésének és értékelésének módjával. Városföld község első Helyi Hulladékgazdálkodási Tervét júliusában készítette a MKM Consulting Kft (7623 Pécs, Rét utca 39/1.). A hulladékgazdálkodási terv végrehajtásáról beszámoló készült márciusában (Készítette: MKM Consulting Zrt Budapest, Szent István u. 55) és évi értékelés májusában (Készítette: CIKLUS Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. ). Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Tervét ig, az I. Hulladékgazdálkodási Tervben eddig elért eredmények alapján tervezzük (Megbízás lásd. 1. számú melléklet). A tervezett célok, prioritások, cselekvési program és feladatok ismeretében a hulladékáramokra vonatkozóan, keretirányelvekben és az új Országos Hulladékgazdálkodási Tervben megfogalmazott hasznosítási kötelezettségeket a Község felvállalja, és terveibe beépíti. A II. Hulladékgazdálkodási Tervben megfogalmazott célok lépésenkénti értékelése lehetőséget ad az összeállított terv évenkénti módosítására. Ez különösen azért fontos, mert a terv végrehajtására tervezett anyagi erőforrások hozzá vannak rendelve a cselekvési program egy-egy feladatához, de azok végrehajtásához év közben nem feltétlen a tervezett összegek kerülnek felhasználásra, esetenként a feladat teljesítése objektív okok miatt el is marad. Városföld Község éves költségvetési tervei, azok előre mutató rövid és hosszú távú pénzügyi keretei tartalmazzák a hulladékgazdálkodás beruházási, megvalósítási és üzemeltetési költségeit. A pénzügyi terv kétévenkénti értékelése lehetőséget ad majd a fent említett tervezett célok és feladatok teljesítésének értékelésére is. Készítette: CIKLUS KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRNÖKI IRODA KFT. Oldalszám: 2

4 ÖNKORMÁNYZATA A legfontosabb tartalmi elemek: A településen keletkező hasznosítandó, vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusa, mennyisége és eredetének ismertetése. A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények ismertetése Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális, helyi intézkedések bemutatása A hulladékok kezelésére alkalmas kezelő telepek és létesítmények bemutatása, kezelésre felhatalmazott vállalkozások ismertetése. Az elérendő hulladékgazdálkodási célok megfogalmazása A kijelölt célok megvalósítását szolgáló cselekvési program: A hulladékok kezelésének (begyűjtés, szelektálás, szállítás, ártalmatlanítás és hasznosítás) racionalizálását elősegítő intézkedések meghatározása. Végrehajtásuk sorrendje és határideje. A megvalósításhoz szükséges eszközök, megfelelő előkezelő, ártalmatlanító és hasznosító eljárások, berendezések és létesítmények meghatározása. A kijelölt célok megvalósítását segítő, becsült költségek. A tervezés módszerét, stratégiáját a terv kialakításának prioritási tényezőit a Területi Hulladékgazdálkodási Tervekkel összhangban, a hulladékkeletkezés megelőzésére, hasznosítására és ártalmatlanítására, kiemelten Városföld községben kezelt hulladékáramokra irányítva, az önkormányzat sajátosságainak figyelembevételével alkalmaztuk. Figyelembe vettük a Hulladékgazdálkodási törvény 56. (7) bekezdésében meghatározott szervesanyag-tartalom csökkentésre tett intézkedéseket, valamint az új Országos Hulladékgazdálkodási Terv szakmai előkészítése során tárgyalt, az EU normatívák új hulladék-keretirányelvben foglaltakat, különösen a hulladékáramokra tervezett begyűjtési és hasznosítási követelményeket, melyek 2010-től illeszkednek a magyar jogrendhez. A tervezés bázisát évi adatok képezik, 6 évre készül és 2 évente beszámolót kell összeállítani a tervben foglaltak végrehajtásáról. A 2 évente felülvizsgált cselekvési program esetleges módosításait Városföld Község Önkormányzata jóvá kell, hogy hagyja. A program gyakorlati megvalósítását elősegítő intézkedési és végrehajtási terv kialakítását, tartalmát évenként kell felülvizsgálni és a felülvizsgálat eredményéről az önkormányzat képviselőtestületének jelentést kell tenni. A megvalósítást befolyásoló pénzügyi helyzet évenkénti alakulásának ismeretében a Hulladékgazdálkodási Tervet módosítani kell. A kidolgozott időszakra vonatkozó hulladékgazdálkodási programot a települési önkormányzat képviselő testülete fogadja el a területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség jóváhagyását követően. Készítette: CIKLUS KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRNÖKI IRODA KFT. Oldalszám: 3

5 ÖNKORMÁNYZATA Az elfogadott, érvényes hulladékgazdálkodási tervről, tartalmáról tájékoztatni kell a lakosságot, a civil, a társadalmi és gazdálkodó szervezeteket és környező települések önkormányzatát. Hat év lejártával, 2016-ban újabb programot kell készíteni. I.1.2. A település bemutatása Városföld község Bács-Kiskun megyében, Kecskeméttől 10 km-re, a Duna-Tisza közi homokhátságon, a kiskunsági löszös hát területén helyezkedik el (Térkép lásd. 2. számú melléklet). Megközelíthetősége nagyon jó, mivel az 5-ös számú főútvonal mentén terül el, valamint 15 km-es távon belül három fel- és lehajtási lehetőség található az M5-ös autópályát érintően, továbbá a községen áthalad a Budapest-Cegléd-Szeged vasúti fővonal. A terület, akárcsak a mai megyeszékhely, hajdan a királyi korona birtokában volt, s a XIV. és a XV. század első felében a magyar királynék javadalmához tartozott. A Városföld elnevezés a XVII. század második felében felbukkanó szó a városhatár délkeleti részének megjelölésére szolgált, s a későbbi időben vált általános használatúvá. A község 1952-ben lett önálló település. Korábban Kecskemét város területéhez tartozott. Abban az időben a község egészére a szétszórt tanyarendszer volt jellemző. A évi népszámlálás adatai alapján a község lakosságának 85,25 %-a belterületen, illetve egyéb belterületen, 14,75 %-a szétszórtan elhelyezkedő tanyaépületekben külterületen él óta Városföld önálló önkormányzattal rendelkezik. A település egy fiatal község, jelentősebb történelmi múlt nélkül. Városföld területe: 61,66 km 2. Köztudott, hogy néhány éve Városföld önkormányzata a település határában 121 hektár közigazgatási területet adott át Kecskemét városnak a Mercedes-gyár építéséhez kapcsolódva így a község területe 62,87 km 2 -ről 61,66 km 2 -re csökkent. A település szempontjából alapvetően meghatározó a településen székhellyel, illetve telephellyel rendelkező vállalkozások száma, azok erős gazdasági tevékenysége. A település közigazgatási területén székhellyel és telephellyel működő társas vállalkozások száma 76, továbbá 98 egyéni vállalkozás is tevékenykedik. A település infrastrukturális ellátottsága az úthálózat vonatkozásában kielégítő, míg a közművekkel való ellátottsága jónak mondható, figyelemmel a évben kezdődő csatornaberuházásra is. A település gazdasági, társadalmi életét bemutató statisztikai adatokat az Önkormányzat által vezetett nyilvántartások szolgáltatták. A település területi megosztottságát, a földhasználatát, területhasználatát, mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi, gazdasági, idegenforgalmi helyzetét, infrastruktúráját, lakásviszonyait és egyéb közszolgáltatásra vonatkozó információkat az alábbiakban mutatjuk be. Készítette: CIKLUS KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRNÖKI IRODA KFT. Oldalszám: 4

6 ÖNKORMÁNYZATA Természetföldrajzi, domborzati viszonyok A község Bács-Kiskun megyében Duna-Tisza közi homokhátságon, a kiskunsági löszhát területén helyezkedik el. Talajára jellemző, hogy a homokbuckákat 1,5 m vastag löszös lepel fedi. Éghajlata mérsékelten meleg, száraz. A csapadék évi átlaga mm. A talajvíz mélysége többnyire 2-4 m között van. Városföld község közigazgatási területe a Tisza vízgyűjtő területéhez tartozik. A község belterülete a Belső-Galambosi, illetve a Városföldi csatorna vízgyűjtőjéhez; külterülete a Csukásér, illetve a Félegyházi vízfolyás vízgyűjtőjéhez tartozik. A község belterület abszolút magassága 108,00-112,00 mbf., még a közigazgatási terület abszolút magassága 105,00-115,00 mbf. A terület sík, ÉNy-DK-i irányban kismértékben lejt. A talajvíz a belterületen -2,0-5,0 m-en, még a külterületen -2,0-6,0 m-en helyezkedik el. Városföld község adatai (http://foldhivatalok.geod.hu/telepules.php?page=10667): Terület: 6166 ha, GPS koordináták: , EOV koordináták: , Erdőtársulásai: a löszös tölgyek, a pusztai tölgyesek és a sziki tölgyesek. A mezőgazdaság elterjedtebb fő növényei a búza, kukorica és a lucerna. Demográfiai adatok A község lakónépességének száma december 31-én 2231 fő volt. Népsűrűség: 36,18 fő/km² december 31.-én 2186 fő, a KEKKH évi december 31-i adatai szerint 2228 fő volt a község lakónépességének száma. Városföld lakónépesség száma az elmúlt években csökkenést mutat, úgy hogy az állandó oda- és elvándorlások egymáshoz viszonyított aránya viszonylag állandó. Az állandó népességből a 60 év felettiek száma az elmúlt években folyamatosan növekedett. A népességen belül a nők és a férfiak aránya megközelítően 50 % - 50 %, ez az elmúlt 10 évben állandóságot mutat. Korcsoport Férfi Nő Együtt 0-2 éves éves éves Készítette: CIKLUS KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRNÖKI IRODA KFT. Oldalszám: 5

7 ÖNKORMÁNYZATA Korcsoport Férfi Nő Együtt éves éves éves éves éves éves éves Összesen: Városföldön a munkanélküliség aránya a környező településekhez képest alacsonyabb, nem éri el a 8 százalékot. A község lakóinak szakmai képzettsége megfelel az országos átlagnak. Döntő többségben azonban a semmiféle képesítéssel nem rendelkezők nem jutnak munkalehetőséghez. A település lakóinak száma korosztályonként (2009. évben): 0-19 évesek: 452 fő évesek: 1321 fő 60 évnél idősebbek: 443 fő Városföld település jellemző adatai év év Terület (km 2 ) 62,87 61,66 Lakos szám (fő) Népsűrűség (fő/km 2 ) 35,79 36,18 Lakásállomány Villamos energiát fogyasztó háztartás Vezetékes gázt fogyasztó háztartás Közüzemi vízvezeték-hálózat (km) 15,6 17,4 Közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat (km) - - Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások száma - - Összes belterületi út (km) 8,5 13,3 Kiépített, burkolt út (km) 7,3 13,3 Működő vállalkozások száma összesen Készítette: CIKLUS KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRNÖKI IRODA KFT. Oldalszám: 6

8 ÖNKORMÁNYZATA Mezőgazdasági tevékenységek A település és térsége hagyományosan agrártermelő és ehhez kapcsolódó feldolgozóipar. A község korábbi életében a mezőgazdasági tevékenység volt meghatározó. A gazdálkodás alapját képezte és képezi a településen a szántóföldi növénytermesztés, állattenyésztés és kertészet. A település szántóföldjének a felszíni talaja, kultúrrétege jó minőségű. A kistérségben gazdálkodás szempontjából a legjobb földek itt találhatók. fekvés földrészletek száma Földrészlet statisztika fekvésenként Városföld egyéb önálló épületek száma egyéb önálló lakások száma összes terület (m 2 ) legkisebb földrészlet terület (m 2 ) legnagyobb földrészlet terület (m 2 ) átlagos földrészlet terület (m 2 ) belterület külterület ÖSSZESEN A területen általában szántóföldi növény, illetve gyümölcstermesztéssel foglalkoznak. A mezőgazdaság elterjedtebb fő növényei a búza, kukorica és a lucerna. A termőföldek tulajdoni és használati viszonyai lényegesen megváltoztak, azonban továbbra is jelentős szerepe van a kistermelőknek, egyéni gazdáknak, vállalkozóknak. művelési ág földrészletek száma Földrészlet statisztika művelési áganként Városföld alrészletek száma összes alrészlet terület (m 2 ) legkisebb alrészlet terület (m 2 ) legnagyobb alrészlet terület (m 2 ) átlagos alrészlet terület (m 2 ) erdő fásított terület gyep (legelő) gyep (rét) gyümölcsös kivett szántó szőlő A térség gazdaságában és foglalkoztatási struktúrájában a mezőgazdaság, illetve az arra épülő feldolgozóipar hagyományosan meghatározó ágazat. A nemzetgazdaság szerkezet szerinti foglalkoztatást vizsgálva megállapítható, hogy a mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya az utóbbi évek folyamán csökkent, miközben a mezőgazdasági vállalkozások száma stagnál. Készítette: CIKLUS KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRNÖKI IRODA KFT. Oldalszám: 7

9 ÖNKORMÁNYZATA Gazdasági, ipari tevékenységek A település szempontjából alapvetően meghatározó a településen székhellyel, illetve telephellyel rendelkező vállalkozások száma, azok erős gazdasági tevékenysége. A település közigazgatási területén székhellyel és telephellyel működő társas vállalkozások száma 76, továbbá 98 egyéni vállalkozás is tevékenykedik. Szántóföldi növénytermesztés, állattenyésztés és kertészet képezte és képezi a gazdálkodás alapját a településen. Az egyéni vállalkozók nagyobb része ipari tevékenységet, kisebb része pedig kereskedői és szolgáltató tevékenységet végez. Kiskereskedelmi üzletek száma csökkenést mutat, 2008-ban 13 db volt, Üzemanyag-töltő állomások száma a 2008-as adatok szerint 1 db. A vállalkozások közvetve-közvetlenül a település fejlődését segítik, javítják a termékekkel, szolgáltatásokkal való ellátottságot és munkahelyet teremtenek. Népszerűsíteni és vonzóvá kívánja tenni az Önkormányzat a helyi ipari területet. Szorgalmazni kívánja a vállalkozások megtelepedését a területen. A népszerűsítést elsősorban hirdetéssel, valamint a honlapon kívánja megvalósítani. Városföld Község Önkormányzata gazdasági programját alapvetően befolyásolják azok a fejlesztési-, szolgáltatási, illetve egyéb programok, melyekben területi elhelyezkedése, illetve céljai miatt érintett. Az önkormányzatot érintik az alábbi régiós programok: Duna-Tisza közi Nagytérségi Szilárd Hulladékgazdálkodási Rendszer Dél-alföldi Ivóvízminőség Javító Program Az önkormányzatot érintik az alábbi megyei programok: Kék Víz Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Az önkormányzat részt vesz a következő kistérségi tárulásokban, programokban: Kecskemét és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Felnőtt és Gyermek Ügyeleti Társulás Kecskemét és Városföld Szociális Feladatellátó Társulás Lestár Péter Egységes Oktatási Intézmény Tiszától a Homokhátságig LEADER Helyi Akciócsoport Homokhátság Fejlődéséért Közhasznú Nonprofit Kft. Belső Ellenőri Társulás Tiszakécske Készítette: CIKLUS KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRNÖKI IRODA KFT. Oldalszám: 8

10 ÖNKORMÁNYZATA Idegenforgalom A településen kézzelfogható idegenforgalom nincs, ezért ki kell használni azt, hogy Magyarország egyre népszerűbb turisztikai célpont a külföldi lakosság számára, s jó ütemben fejlődik a belföldi turizmus is. A turisztikai kínálat az igényeket figyelembe véve egyre szélesedik, ahol a településnek meg kell találnia, illetve ki kell alakítania a saját arculatát, a turisztikai vonzerejét. A turisztika fontos azért is, mert munkahelyteremtő és népességmegtartó képessége is jelentős lehet. Út-, vasúthálózat, közlekedés Városföld Budapesttől kb. 100, Kecskeméttől 10 km-re délkeleti irányban található. Megközelíthetősége nagyon jó, mivel az 5-ös főút mentén fekszik, valamint a falun áthalad a Budapest-Cegléd-Szeged vasúti fővonal. A belterület útjai teljesen burkoltak. Szükséges a belterületi utak és járdák folyamatos karbantartása, felújítása. A település infrastrukturális ellátottsága az úthálózat vonatkozásában kielégítő, míg a közművekkel való ellátottsága jónak mondható, figyelemmel a évben kezdődő csatornaberuházásra is. Az önkormányzat képviselő-testülete fontosnak tartja az alábbi infrastrukturális fejlesztéseket: a közúthálózat, a járda, a csatornahálózat, a vízvezetékrendszer, a szennyvízcsatorna-rendszer, a villamos energia, a gáz, a közvilágítás. Az alföldi térségre jellemző nagyobb távolságok miatt az ott élők a közigazgatással, pénzügyekkel, oktatással, kultúrával stb. összefüggő feladataik elvégzése során sokkal inkább rá vannak kényszerülve a személygépjárművek használatára. Kecskemét kerékpárút építését tervezi 2012-ben Kecskemét-Városföld települések között pályázati forrásból. Konzorciumi Együttműködési Megállapodás megkötésére került sor a két önkormányzat között Kecskemét város térségi kerékpárút hálózat fejlesztése című pályázat benyújtására. A tervezett kerékpárút megépítése csak nyertes pályázat birtokában lehetséges, Kecskemét egyértelmű szándéka és bonyolítása mellett. Kecskeméti képviselő-testület pályázatot nyújtott be a város térségi kerékpárút-hálózat fejlesztésére, a benyújtott pályázat támogatást nyert. Ennek része a városföldi kerékpárút kiépítése is, más környékbeli kistelepülések mellett. Készítette: CIKLUS KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRNÖKI IRODA KFT. Oldalszám: 9

11 ÖNKORMÁNYZATA Kommunális ellátottság évi adatok alapján 813 lakásból a vezetékes gáz 636 lakásba van bevezetve. A földgázszolgáltatást a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. biztosítja. A településen a villamosenergia ellátásról az EDF DÉMÁSZ Zrt. gondoskodik. Az önkormányzat biztosítja az egészséges ivóvíz szolgáltatást. Az ivóvízzel történő ellátás a BÁCSVÍZ Zrt. szolgáltatón keresztül történik. (A szolgáltatónál az önkormányzat részben tulajdonos.) Vízbázisként - az Alföldre jellemzően - a mélységi rétegvizek állnak rendelkezésre. A közüzemi vízvezeték-hálózat hossza 17,4 km, a hálózatra rákapcsolt lakások száma 727. A település vízellátó rendszerének jellemző adatai: Település Vízszerzés kút [üzemelő kutak száma] (db) Vízkezelés Elosztó-hálózat (km) Ivóvíz-bekötések (db) Mértékadó kapacitás (m 3 /d) Városföld 2-11, A kutakban lévő szivattyúk közvetlenül az elosztóhálózatba nyomják az ivóvizet. A településen az egyenletes hálózati nyomás a szolgáltató biztosítja. A felhasználók tényleges fogyasztását a vízbekötések végpontján elhelyezett vízmérők mérik. Az ivóvízhálózat helyenkénti felújítása szükséges, illetve az ivóvízminőség javító beruházás megvalósítása, mely a Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség Javító Programja keretében történik majd. Település Víz- keménység (nk ) ph-érték 6,9-8,5 HCO3- (mg/l) NH4 (mg/l) Városföld 14,6 7, ,4 A településen meg kell oldani a teljes csatornahálózat kiépítését. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága által án kelt támogató levél szerint támogatásban részesítette a KEOP-1.2.0/B/ azonosító számon regisztrált Városföld Község szennyvízelvezetése és tisztítása című pályázatot. A támogató döntése alapján Városföld Község Önkormányzata vissza nem térítendő támogatásban részesül. Az előírt szükséges dokumentációk becsatolását követően március 31. napján az Új Széchenyi Terv keretében a Támogatási Szerződés aláírásra került a Közreműködő Szervezet Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatósága és a Kedvezményezett Városföld Község Önkormányzata között. Készítette: CIKLUS KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRNÖKI IRODA KFT. Oldalszám: 10

12 ÖNKORMÁNYZATA A Kecskemét Megyei Jogú Város és Városföld Község közötti területen a Mercedes Benz beruházáshoz kapcsolódóan Kecskemétről a BÁCSVÍZ Zrt. kiépítette a szennyvízhálózatot annak érdekében, hogy a Mercedes gyár kommunális szennyvizét a kecskeméti telepre vezesse szennyvíztisztítás céljából. A beadott és támogatott szennyvíztisztítási és csatornázási projekt felülvizsgálta során arra a következtetésre jutottak, hogy a település szennyvíztisztítása mintegy 5-6 km szennyvízvezeték kiépítésével, amely csatlakoztatható a BÁCSVÍZ Zrt. által megépített szennyvízvezetékhez, megoldható oly módon, hogy nem kell megépíteni a pályázatban támogatott szennyvíztisztító telepet. Ez a módosítás jelentős költségmegtakarítást eredményezne; továbbá a fenntartási időszak alatt egyszerűbb és lényegesen költséghatékonyabb üzemeltetést tenne lehetővé, magasabb szintű tisztítási szolgáltatás nyújtása mellett. A BÁCSVÍZ Zrt. álláspontja szerint a megépített átemelő akna kapacitása tudja fogadni a községben keletkező szennyvizet, valamint a kecskeméti szennyvíztisztító telepen a szennyvíztisztítási kapacitások (biológiai tisztítás) rendelkezésre állnak, ráadásul a kecskeméti szennyvíztisztító telepen semminemű többletberuházás igénye nem merül fel. Városföld község belterület csapadékvíz-elvezetése útmenti szikkasztó árkokba történik. A jó vízáteresztő képességű felszíni talaj és az alacsony talajvízszint lehetővé teszi a csapadékvíz elszikkasztását. A község belterülete a Belső-Galambosi, illetve a Városföldi csatorna vízgyűjtőjéhez tartozik. A község külterülete a Csukás-ér, illetve a Félegyházi vízfolyás vízgyűjtőjéhez tartozik. A terület sík, ÉNy-DK-i irányban kismértékben lejt. Hulladékkezelés A kötelező közszolgáltatások körébe tartozó tevékenységek ellátását szerződés szerint az alábbi szolgáltatók végzik: - települési szilárd hulladék gyűjtése, begyűjtése szállítása: SAUBERMACHER Magyarország Kft (6000 Kecskemét, Strázsa u. 7.). - települési szilárd hulladék egyes összetevőinek begyűjtőhelyeken, gyűjtőpontokon és hulladékudvarban történő szelektív gyűjtése áprilisától: HÍRÖS Hulladékgazdálkodási Kft (6000 Kecskemét, Nagy L. király krt. 29/b.). A SAUBERMACHER Magyarország Kft, mint szolgáltató a begyűjtött települési szilárd hulladékot heti 1 alkalommal szállítja a Kecskeméti Regionális Hulladéklerakóra (6000 Kecskemét-Kisfái hrsz.: 0737/12). Ahol az egyedi gyűjtés technikai és műszaki okok miatt nem megoldható (tanyai lakott helyek, stb.) ott a Kft igény szerint konténeres gyűjtőedényt köteles biztosítani. Készítette: CIKLUS KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRNÖKI IRODA KFT. Oldalszám: 11

13 ÖNKORMÁNYZATA A SAUBERMACHER Magyarország Kft évente egy alkalommal lomtalanítási akciót szervez az Önkormányzattal egyeztetett időpontban. A lomtalanítás pontos idejéről a Kft szórólap kiküldésével tájékoztatja a lakosságot. Az elektronikai hulladék gyűjtése és elszállítása szintén a lomtalanítási akció keretében, attól elkülönítetten történik. Városföld EWC év súlyai (kg) év súlyai (kg) év súlyai (kg) év súlyai (kg) Összesen Megjegyzés: SAUBERMACHER Magyarország Kft által közölt adatok. A SAUBERMACHER Magyarország Kft tájékoztatása szerint a szelektív hulladékgyűjtési rendszer beindítása óta a kommunális hulladék mennyisége a 2008-as évhez viszonyítva csökkenést mutat. Ez a mutató igazolja a lakosság részéről tettekben is megnyilvánuló környezettudatos gondolkodást. Ennek érdekében az Önkormányzat az intézményei felé az első hulladékgazdálkodási terv időszakában hathatós informáló, tájékoztató jellegű ismeret átadást kezdeményezett a helyi médiákon keresztül. A kommunális hulladék jelenlegi összetétele közel azonos az előző tervidőszakban alapul vett átlagösszetétellel (egyre kevesebb benne a szelektíven gyűjthető hulladék), egyébként a szokásos települési háztartási hulladék található benne. A HÍRÖS Hulladékgazdálkodási Kft, mint szolgáltató áprilisától végzi a szelektíven gyűjtött települési szilárd hulladékok elszállítását kétheti és havi gyakorisággal. Az összegyűjtött újrahasznosítható hulladékok elhelyezése kecskeméti szelektív hulladékgyűjtő udvarokba (6000 Kecskemét, Hrsz.:01069/108 Felsőcsalános; Kecskemét, Hrsz.:13422/1 Zöldike utca), vagy a Kecskeméti Regionális Hulladéklerakóra (6000 Kecskemét-Kisfái hrsz.: 0737/12) történik. Készítette: CIKLUS KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRNÖKI IRODA KFT. Oldalszám: 12

14 ÖNKORMÁNYZATA Gyűjtőszigetes gyűjtés EWC egyéb, kevert csomagolási hulladékok kg kg EWC üveg csomagolási hulladékok kg kg Megjegyzés: HÍRÖS Hulladékgazdálkodási Kft által közölt adatok. A településen a HÍRÖS Hulladékgazdálkodási Kft a szelektív hulladékgyűjtést a következő formában végzi: gyűjtőszigetes gyűjtés kihelyezett konténerekben o Univer üzletház előtt o Felszabadulás utca és Kossuth utca kereszteződése o Győzelem utca-víztorony o Ág. Kp-i lakótelep bevezető utca o Dózsa lakótelep Tavasz utca házhoz menő gyűjtés o havi egy alkalommal az újrahasznosítható hulladékok elszállítása a Kft által térítésmentesen biztosított sárga emblémás zsákba az ingatlanok előtti közterületről o kéthetente (április 15. és november 15. között) a komposztálható hulladékok elszállítása a Kft által térítésmentesen biztosított zöld zsákban elhelyezve az ingatlanok előtti közterületről év Városföld Zsákos házhoz menő gyűjtés (kg) EWC egyéb, kevert csomagolási hulladékok EWC Biológiailag lebomló hulladékok Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November hó összesen: kg kg Készítette: CIKLUS KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRNÖKI IRODA KFT. Oldalszám: 13

15 ÖNKORMÁNYZATA év Városföld Zsákos házhoz menő gyűjtés (kg) EWC egyéb, kevert csomagolási hulladékok EWC Biológiailag lebomló hulladékok Január Február Március Április Május ig kg kg összesen: Megjegyzés: HÍRÖS Hulladékgazdálkodási Kft által közölt adatok. A község közigazgatási területén a teljes lakásállomány bevonásra került a hulladék szervezett gyűjtésébe. A települési hulladékok gyűjtése szabvány edényzettel (80 l és 120 l gyüjtőedény, valamint műanyag zsák), illetve konténerrel történik; hulladékok elszállítását zárt rendszerű szállítójárművel végzik. Az illegális hulladéklerakás problémáját, a veszélyes hulladékok, az állati hulladékok, az inert hulladékok és a szennyvíziszap elhelyezését kiemelten szükséges kezelni. Városföld település tagja a Duna-Tisza közi Nagytérség Kommunális Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszernek. A program keretén belül valósult meg a városföldi települési hulladéklerakó rekultiválása is. A rekultiváció megvalósításának fő indoka, hogy a programban részt vevő települések részére megépültek az új, korszerű regionális hulladéklerakók, melynek eredményeként lehetővé vált a keletkező hulladék környezetkímélő módon történő kezelése és ezzel egyidejűleg a régi, nem megfelelő telepek bezárása szeptember 7.-én a településen lezajlott a felhagyott hulladéklerakó rekultivációs munkáinak műszaki átadás-átvételi eljárása. Az eljárás során az Alsó Tisza vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség is ellenőrzést tartott a rekultivált hulladéklerakót érintően, melynek során rögzítésre került, hogy a szilárdhulladék-lerakó bekerítése a figyelő kutak és az öv-árok megépítése szakszerűen megtörtént. A rekultiváció során a hulladékot csonka gúla formában rendezték és földtakarással látták el. A hulladéktest növényzettel benőtt, kaszálása megoldott. A kivitelező a BILFINGER Berger Hungária Kft volt. A városföldi lerakón között (30 év) történt szilárd hulladék lerakás. A lerakott hulladék szabványos kommunális összetételű. A hulladék összetételére vonatkozó vizsgálat nem történt, hulladék összetétele becslés alapján: Készítette: CIKLUS KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRNÖKI IRODA KFT. Oldalszám: 14

16 ÖNKORMÁNYZATA Hulladékfajta % Papír 18 Üveg 3 Fém 3 Műanyag 10 Szerves anyag 34 Textil 3 Szervetlen 23 Gumihulladék 6 Városföld Települési Szilárd Hulladéklerakó tulajdonosa és kezelője Városföld Község Önkormányzata. Helyszín: 137/39. Művelési ág: szemétlerakó telep. Hulladékkal borított terület m 2. Területen elhelyezett hulladék mennyiség m 3 (2007. évi adatok alapján). Hulladékdepónia tükörszintje a terepszinten található, átlag 108,00 mbf. Hulladékréteg max. vastagsága 5,5 m. A rekultiváció kialakításánál alapelv volt a lerakott hulladéktömegből való szennyezés kimosódás megakadályozása, és a tájba-illesztés megvalósítása, természetesen a reális megvalósíthatóságot is alapul véve. A településen még nem valósult meg a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése. A szippantott folyékony hulladék begyűjtését közszolgáltatás keretében a CSONTOS és FIA Kft (6033 Városföld, Bartók B. u. 9.) végzi és a BÁCSVÍZ Rt kezelésében lévő kecskeméti szennyvíztisztító telepre szállítja. A településen található egészségügyi intézményben keletkező egészségügyi hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról a magánvállalkozó házi orvos egyénileg gondoskodik. A lakossági állati hulladék esetében a kecskeméti Gyepmesteri Telep (6000 Kecskemét, Mindszeti krt. 7.) gondoskodik az elszállításról. A nagyobb állattartó telepek az ATEV Zrt-vel kötöttek szerződés a szakszerű kezelés érdekében. Szociális és egészségügyi ellátás A város lakosságának szociális helyzetét, életszínvonalát alapvetően meghatározó demográfiai és gazdasági adottságok alapján megállapítható, hogy a szociális ellátottságban részesülők száma és a támogatást igénylők köre évről évre bővül. Városföld településén helyben biztosított az orvosi ügyelet. A háziorvos minden nap megadott rendelési időben rendel. Összevont készenléti ügyelet érhető el hétköznapon 17 órától másnap reggel 8 óráig az alábbiak szerint: Készítette: CIKLUS KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRNÖKI IRODA KFT. Oldalszám: 15

17 ÖNKORMÁNYZATA Felnőtt járó-betegeknek: Kecskemét Megyei Korház Nyíri úti ügyelet I. emelet Fekvő betegeknek házhoz hívás: 76/ telefonon Gyermek járó-beteg ügyeleti ellátás: Kecskemét Izsáki úti korház Házhoz hívás gyermek fekvőbeteghez: 76/ telefonon Egyéb egészségügyi és védőnői szolgáltatásokat a településen tudják igénybe venni a helyiek. Védőnői fogadóóra heti egy napon 1 órában, terhes-tanácsadás havi 2 alkalommal 1 órában vehető igénybe a Városföldi Egészségházban. Csecsemő- és gyermek szakorvosi tanácsadás heti 1 alkalommal 2 órában igényelhető az említett helyszínen. A Településen nincs fogorvos. Az OEP által finanszírozott fogorvosi ellátást Kecskeméten vehetik igénybe a városföldiek. A helyi orvosi rendelő részben akadálymentesített. A fogyatékos személyek egészségügyi ellátása az egészségügy általános rendelésében történik, ezért fontos, hogy az ellátáshoz való hozzáférés biztosított legyen számukra. Oktatás, közművelődés Városföld településen 3 csoportos napközi otthonos óvoda és 8 osztályos iskola működik, mely év szeptemberétől a demográfiai változások, a pénzügyi szabályozók és a közoktatási törvény változásának hatására átszervezésre került. Az eddig a városföldi önkormányzat által fenntartott részben önállóan működő két intézmény a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás keretében a társulás önkormányzatainak fenntartásában működő kecskeméti Lestár Péter Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola tagintézményeiként működik tovább. A Lestár Péter Közoktatási Intézmény alaptevékenységei: Alapfokú oktatás Általános középfokú oktatás Szakmai középfokú oktatás, Egyéb oktatás, Óvodai nevelés, Más településről bejáró gyermekek/tanulók nevelése, oktatása, ellátása Gyermekek/tanulók utaztatása helyközi járatokon vagy iskolabusszal Az egységes középiskola, szakiskola és óvoda rögzített feltételek alapján biztosítja Kecskemét, Fülöpháza, Kunbaracs és Városföld településeinek iskolai ellátását. A kistérségi fenntartású közoktatási intézmény önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amelynek fenntartója és felügyeleti szerve a Társulási Tanács. Készítette: CIKLUS KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRNÖKI IRODA KFT. Oldalszám: 16

18 ÖNKORMÁNYZATA Az óvodai nevelés és az általános iskolai oktatás 1-4, illetve 5-8. osztály esetében a településen biztosított. A Társulás által fenntartott Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda Városföldi Általános Iskolában 8 évfolyam működik, évfolyamonként egy-egy osztállyal. Az iskola a sajátos nevelési igénylő tanulókkal integrált oktatás keretében foglalkozik. A Lestár Péter Közoktatási Intézmény biztosítja a tanulók részére az érettségire való felkészülést évfolyami oktatással, a évfolyamon az érettségire épülő szakképzést, és a szakiskolai évfolyamokon a szakmák elsajátítását. A Lestár Péter Közoktatási Intézmény 2008 szeptemberétől felnőttoktatást folytathat, levelező és esti tagozatos oktatás keretében. A sajátos nevelést igénylő gyermekekkel való foglalkozást szakemberek látják el a településen. Az óvodában 17gyermekre jut 1 fő logopédus, és 1 fő fejlesztőpedagógus, az iskolában pedig 22 tanulóra jut 1 fő fejlesztőpedagógus és 1 fő gyógypedagógus. Iskolázás szempontjából lényeges korcsoportok (fő január 1-jén): 0-2 év közötti: 51 fő 3-5 év közötti: 55 fő 6-9 év közötti: 76 fő közötti: 81 fő 14-17év közötti: 116 fő 1982-ben épült fel a falu központjában a városföldi Klubkönyvtár, melynek legfőbb feladata a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megteremtése, megismertetése és ápolása. A klubkönyvtár programjai: Természetjáró klub Nyugdíjas klub Baba-mama klub Kézimunka szakkör Aerobic, hastánc folyamatosan e-magyarország pont működtetése Tanfolyamok Napközis foglalkozások Nyári táborok Kiállítások, ünnepségek Szabadidős tevékenységek Egyéb szolgáltatások Készítette: CIKLUS KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRNÖKI IRODA KFT. Oldalszám: 17

19 ÖNKORMÁNYZATA I.1.3. A helyi tervezés szükségességének bemutatása, a tervezés alapjai A település hulladékgazdálkodási terve Városföld község településfejlesztési programját is alapvetően meghatározó mezőgazdasági, ipari és szolgáltató tevékenységből kikerülő hulladékkezelésre épül. A településen keletkezett hulladékok kezelésével kapcsolatos prioritási tényezők közül elsőként a megelőzést, másodikként a lerakásra kerülő hulladék mennyiségének csökkentése érdekében a szelektív hulladékgyűjtést tartjuk fontosnak a hasznosítható hulladékok növelése érdekében. Ártalmatlanításra történő átadás érdekében az érintett hulladéktermelők regisztrálását, engedélyezését és tevékenységük ellenőrzését a község nyilvántartása szerint tervezzük figyelembe venni. Az egyedi HGT-t egy gazdálkodó szervezet az egyes telephelyeire készíti el, ill. több telephely esetén a telephelyekre együttesen is elkészítheti, amennyiben az egyes telephelyekre vonatkozó tervrészeket elkülönítetten jeleníti meg a tervben. A jóváhagyott tervet a gazdálkodó szervezetnek meg kell küldenie a telephely szerint illetékes helyi önkormányzat jegyzőjének, ill. több telephelyre együttesen készített terv esetén amennyiben azok több felügyelőség illetékességi területén fekszenek a telephelyek szerinti illetékes felügyelőségeknek, valamint helyi önkormányzati jegyzőknek. Az egyedi HGT alapján válik ismertté a településen keletkező és onnan hasznosítás érdekében kiszállítható hulladékok mennyisége. Kiemelten kezeljük a veszélyes hulladékok nyilvántartásának, illetve gyűjtésének fontosságát. Ennek érdekében a vállalkozások által készített Egyedi Hulladékgazdálkodási Tervek nyilvántartása, műszaki tartalmának, évenként a területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőségre történt bejelentéseik szerint, a mennyiségi adataik figyelemmel kísérése segítséget ad a településen keletkező összes ipari és mezőgazdasági eredetű hulladék mennyiségének megítéléséhez szükséges. I.2. A tervezésbe bevont hatóságok A időszakra készülő tervezés előkészítésének időszakában Városföld község önkormányzatának szakbizottságai, érintett szakterületek, intézmények és a település közszolgáltatásába bevont gazdasági szervezetek vezetőivel, valamint a civil szervezetek képviselőivel konzultációt kell kezdeményezni, annak érdekében, hogy a jelenlegi állapot alapján az Önkormányzat középtávú programjában tervezett hulladékhasznosítási javaslatokat a hulladékgazdálkodási tervben szerepeltessük. A közötti időszakra kidolgozott helyi Hulladékgazdálkodási Terv jóváhagyásra a területileg illetékes Alsó Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre kerül. Ezt követően Városföld Község Önkormányzatának Képviselő Testülete határozatával elfogadja, majd helyi rendeleteivel azt végrehajtatja. Készítette: CIKLUS KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRNÖKI IRODA KFT. Oldalszám: 18

20 ÖNKORMÁNYZATA II. FEJEZET - ALAPHELYZET BEMUTATÁSA Városföld község működési területén keletkezett települési hulladékok összetételét a tervidőszakot megelőző hat évben készített statisztikai jelentésekből vett adatok alapján adtuk meg, melyek becsléssel készültek. A hulladékgazdálkodási tervek részletes követelményeiről szóló 126/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 2.6. és 5.4. pontja alapján a helyi tervekben a települési hulladékok körében értelmezhető, illetve a közszolgáltatás keretébe tartozó hulladékokra vonatkozó adatokat kell csak megadni, valamint az önkormányzat tulajdonában, üzemeltetésében, megbízásából közfeladatot ellátó szervezeteknél keletkező hulladékokkal kell foglalkozni. Az adatfeldolgozás szempontjából az Önkormányzat felelősségi körébe tartozó intézmények, a közszolgáltatást végző szerződött partnerek (SAUBERMACHER Magyarország Kft; HÍRÖS Hulladékgazdálkodási Kft) és a jelentősebb vállalkozók hulladékgazdálkodási terveit, alapadatait figyelembe vettük. A mennyiség megállapítását a hulladék átvevők által nyilvántartott adatok szolgáltatták, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által üzemeltetett Hulladékgazdálkodási Információs Rendszerben (HIR) elérhető Városföldre vonatkozó, évi hulladékgazdálkodási adatokat használtuk fel (Lásd. 3. számú melléklet). Kiemelt hulladékáramként kezeltük a veszélyes hulladékokat, a csomagolási hulladékokat, illetve a község területén fellelt, nem megfelelően kezelt illegálisan lerakott, elhagyott hulladékokat. II.1. Városföld község területén keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok mennyisége és eredete Ebben a fejezetrészben kívánjuk bemutatni azokat a hulladékokat melyek a korábbi ipari, mezőgazdasági és szolgáltató tevékenységből ismertté váltak, de ártalmatlanításuk teljes mértékben nem oldódott meg, továbbá a településen keletkező ismert veszélyes és nem veszélyes hulladékokat, amelyek hasznosítása, ártalmatlanítása megoldásra vár. A mennyiségi meghatározást részben becsléssel, illetve a jelentősebb hulladéktermeléssel járó vállalkozások egyedi hulladékgazdálkodási terveiből és adatszolgáltatásai alapján pontosítani kell. A konkrét mennyiségi adatokat a 2010 év statisztikai jelentéseire alapoztuk. II.1.1. Adatgyűjtés köre, forrásai, pontossága, problémái, becslési módszerek A tervezési bázis időszak a évi műszaki és pénzügyi adatokra épül. A hulladékgazdálkodási tervek részletes követelményeiről szóló 126/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 2.5. pontja szerint az adatokat csak a tervezési területen meglévő hulladékokra kell meghatározni. Adathiány esetén statisztikai, illetve méréseken alapuló műszaki becslés is alkalmazható, megadva az alkalmazott módszer leírását. Ahol ez sem lehetséges, n.a. Készítette: CIKLUS KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRNÖKI IRODA KFT. Oldalszám: 19

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított 2/2006. (II. 10.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HOSSZÚPÁLYI MIKROTÉRSÉG (Hosszúpályi Monostorpályi - Hajdúbagos) Hosszúpályi Monostorpályi Hajdúbagos Vonatkoztatási időszak: 2005-2010.

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV LÉTAVÉRTES MIKROTÉRSÉG (Létavértes Bagamér Álmosd - Kokad) Létavértes Bagamér Álmosd Kokad Vonatkoztatási időszak: 2005-2010. év Létavértes

Részletesebben

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános bevezető... 3 1.1. A beszámoló jogszabályi indoka... 3 1.2. A beszámoló célja... 3 1.3. A Helyi Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának szempontjai... 3 2. A tervkészítés

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV DERECSKE MIKROTÉRSÉG (Derecske Sáránd Mikepércs Konyár) Derecske Sáránd Mikepércs Konyár Vonatkoztatási időszak: 2005-2010. év Derecske

Részletesebben

MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Pécs, 2004. július Marcali város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 2 I. fejezet A tervkészítés általános adatai Tervezési szint: Helyi

Részletesebben

Csepreg, Tormásliget és Tömörd Önkormányzatok. hulladékgazdálkodási terve 2010-2015

Csepreg, Tormásliget és Tömörd Önkormányzatok. hulladékgazdálkodási terve 2010-2015 Csepreg, Tormásliget és Tömörd Önkormányzatok hulladékgazdálkodási terve 2010-2015 Készítette: Ökokontroll Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Bt. Cím: Zsira, Lővér u. 5. Mobil: 30/351-7697

Részletesebben

BELEG KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

BELEG KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI BELEG KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Pécs, 2004. július Beleg község helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 2 I. fejezet A tervkészítés általános adatai Tervezési szint: Helyi Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2005. (IX. 30.) rendelete Telekgerendás község települési hulladékgazdálkodási tervéről

Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2005. (IX. 30.) rendelete Telekgerendás község települési hulladékgazdálkodási tervéről Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/ (IX. 30.) rendelete Telekgerendás község települési hulladékgazdálkodási tervéről Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A MAKÓI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004-2010.

A MAKÓI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004-2010. A MAKÓI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004-2010. KÉSZÍTETTE TERRA STUDIO KFT. 2004. november A MAKÓI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE készítette a Terra Studio Kft. 1094 Budapest, Angyal u.

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2. FELÜLVIZSGÁLATA

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2. FELÜLVIZSGÁLATA ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2. FELÜLVIZSGÁLATA 2011. december TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...5 2. A FELÜLVIZSGÁLAT ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEI...5 2.1. A Helyi Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálatának

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/ 2004. (VIII. 24.) rendelete a Hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/ 2004. (VIII. 24.) rendelete a Hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/ 2004. (VIII. 24.) rendelete a Hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről 1. Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről. I. Fejezet 1.. II.

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről. I. Fejezet 1.. II. Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály Község Önkormányzata KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály 2011. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1. 1.1. A települési fenntarthatósági tervről általában... 2. 1.2. A települési

Részletesebben

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-34 /2011. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT Pásztó

Részletesebben

1.. 2.. jegyző polgármester

1.. 2.. jegyző polgármester SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 19/2007./VI.20./ sz. r e n d e l e t e a HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL ======================================== Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete

Részletesebben

2011 2016. 2011. 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette:

2011 2016. 2011. 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette: ÚJHARTYÁN KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011 2016. 2011. 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette: az Ország Közepe Önkormányzati Társulás megbízásából

Részletesebben

BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004 2008 EGYEZTETÉSI ANYAG 2004. december 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette: a Kis-Rábamenti Önkormányzatok

Részletesebben

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(XI.17.) önkormányzati rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervéről

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(XI.17.) önkormányzati rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervéről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(XI.17.) önkormányzati rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervéről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény 36. -ának

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI 1. (01.25.) RENDELETE A község hulladékgazdálkodási tervéről.

SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI 1. (01.25.) RENDELETE A község hulladékgazdálkodási tervéről. SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI 1. (01.25.) RENDELETE A község hulladékgazdálkodási tervéről. Sirok Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. 35. (1) bekezdésében biztosított

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 7/2007. (IV. 26.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Inárcs Község Önkormányzata 7/2007. (IV. 26.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Inárcs Község Önkormányzata 7/2007. (IV. 26.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Inárcs Község Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 48. alapján, a hulladékgazdálkodási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A hulladékgazdálkodási terv módosításáról

ELŐTERJESZTÉS A hulladékgazdálkodási terv módosításáról ELŐTERJESZTÉS A hulladékgazdálkodási terv módosításáról A 2000. évi XLIII. Törvény előírja a hulladékgazdálkodási terv elkészítését. Öt önkormányzat (Répcelak, Csánig, Nick, Uraiújfalu, Vámoscsalád) részére

Részletesebben

DUNAHARASZTI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

DUNAHARASZTI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Melléklet DUNAHARASZTI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Készült: a KvVM erre a célra kiadott SEGÉDLET-ének, valamint a 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet 6. sz. mellékletének felhasználásával és szerkezeti

Részletesebben

AVE Miskolc Kft. Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata

AVE Miskolc Kft. Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata 2010. november TARTALOMJEGYZÉK 1. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 4 1.1 Tervezési terület általános (természeti, társadalmi, gazdasági és

Részletesebben

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Előzmények... 3 II. Közszolgáltató bemutatása... 3 III. Közszolgáltatási terület

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV BESZÁMOLÓ II.

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV BESZÁMOLÓ II. Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

Részletesebben