A gyártás helyszíne: A telephely meglévő ipari övezetében helyezkedik el. Kft tevékenységét több épületben, egy telephelyen végzi.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A gyártás helyszíne: A telephely meglévő ipari övezetében helyezkedik el. Kft tevékenységét több épületben, egy telephelyen végzi."

Átírás

1 KÖRNYEZETÉDELMII TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT JÁSZBERÉNY,, THÖKÖLY ÚT 20.. T:: 57// F:: 57// M:: 30// JELENTÉSE A METÁLPLASZT Kft JÁSZTELEK,, JÁSZBERÉNYII ÚT 2.. ALLATTTTI I TTELLEPHELLYÉN A KÖRNYEZETVÉDELMII FELADATOK TELJJESÍTÉSÉRŐL KÉÉSSZZÜÜLLTT DECEMBER KÉSZZÍ ÍTTETTTTE:: SZABÓNÉ GARA IIRÉN KÖRNYEZZETTVÉDELLMI I SZZAKÉRTTŐ 1

2 1. Általános adatok 1.1. A környezetvédelmi megbízott neve, lakhelye: ÖKOPONT Környezetvédelmi és Tanácsadó Kft, 5100 Jászberény, Thököly út 20. Környezetvédelmi szakértő: Szabóné Gara Irén, 5100 Jászberény, Thököly út 20. Engedély száma: Engedély száma: F-959/2007., 16-SZ/2010. Engedély érvényessége: és Az érdekelt neve székhelye: Metálplaszt Kft. JÁSZTELEK JÁSZBERÉNYII ÚT 2.. Tevékenység a környezetvédelmi és egységes környezetvédelmi engedély szempontjából: 314/2005 (XII.25) Korm. rendelet számú melléklet, az egységes környezethasználati engedélyhez kötött és hatásvizsgálat köteles tevékenységek listája szerint nem tartozik hatálya alá. A technológiához tartozó műveletek felsorolása: 1. Műanyag fröccsöntés 2. Tamponozás 3. Fémmegmunkálás 2009-től az F-Team Kft-vel bérmunkában festetnek. A festő a Metálplaszt Kft telephelyén épült új üzembe került telepítésre. A festőt az F-Team Kft üzemelteti, erre vonatkozó engedélyek beszerzése az ő feladata. Az alapanyagokat, festékeket 2009-ben, 2010-ben a Metálplaszt Kft vásárolja, a késztermék a maradék anyagokkal, hulladékokkal együtt visszakerült a Metálplaszthoz. A hulladékok elszállíttatásáról ezért 2010-ben a Metálplaszt Kft gondoskodik től az F-Team 2001 Kft vásárolja az alapanyagokat és gondoskodik a hulladékok elszállíttatásáról. A termékek megnevezése: Háztartási gépek, berendezésekhez műanyag és fém alkatrészek, szerszámok, egyéb kereskedelmi termékekhez alkatrészek, esetenként tamponozott kivitelben. A gyártás helyszíne: A telephely meglévő ipari övezetében helyezkedik el. Kft tevékenységét több épületben, egy telephelyen végzi. Az alkalmazott technológiák rövid minősítése Általános szempontok szerint: A telephely minden technológiai folyamata szabályozott, az anyagáramok mértek, a kibocsátások ismertek. A gépek, berendezések rendszeres karbantartásával biztosítják azok hosszú ideig tartó, gazdaságos és biztonságos üzemetetését. 2

3 A veszélyes anyag tárolás, kezelés során az elfolyás elleni védelem a telephelyen minden műveletnél biztosítva van. Az alapanyag felhasználást a termék-minőségi előírások szigorításával, nagy sorozatok indításával jelentősen csökkentették. A késztermékek megóvására saját fejlesztéssel tároló, szállító eszközöket készítettek, melyek használata jelentős eredményt hozott. Az ISO 9001 és bevezetése, fenntartása, működtetése minősíti a vállalkozást, garanciát jelent a munkavégzés körülményeire, a technológiai fegyelem, a folyamatos ellenőrzés, a szabályozott műveletek, a rendszeres oktatás, mind a folyamatos javítást garantálja. A vonatkozó jogszabályok rendszeres figyelése biztosított. Konkrét szempontok szerint: 1. A magyar jogszabályoknak való megfelelés Légszennyezés: évi LXXXIX. Törvény a környezetterhelési díjról: levegőterhelési díjat nem fizetnek, nincs a törvény hatálya alá eső kibocsátásuk 2010-ben IV. negyedévtől a P6, P7-es pontforrásra levegőterhelési díj fizetési kötelezettségük keletkezik, amely ig esedékes. 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról és 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról és a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről: Van jelentésre kötelezett légszennyező pontforrás, jelentési, mérési, ellenőrzési kötelezettségüket az előírások szerint teljesítik. Ellenőrző mérést ig elvégeztették, az éves légszennyezés jelentéssel beküldték a hatóságnak. Pontforrás engedély száma:4073-6/2008., érvényessége: , Következő emisszió mérés esedékessége: Változásjelentést követően (plusz szennyezők bejelentése a biztonsági adatlapok alapján) új, módosított engedély került kiadásra, száma: /2010. (P5) 2 db új pontforrás P6,P7 engedélyeztetve, alapbejelentés elkészült. Engedély száma: /2011. Engedély érvényessége: , Ellenőrző emisszió mérés esedékessége: /2008 (XII. 20) rendelet az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről: nincs a telephelyen bejelentés köteles berendezés. Vízvédelem: évi LVII. Törvény a vízgazdálkodásról: vízjogi engedéllyel rendelkeznek., VKJ jelentési kötelezettségük van, fizetési kötelezettségük nincs, 3

4 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet a vízkészletjárulék kiszámításáról: a rendelet szerinti bejelentést kell készíteniük, de a lekötött vízmennyiség miatt nem fizetéskötelesek. 219/2004 (VII.21) Kormány rendeletben a felszín alatti vizek védelméről: FAVI adatlapot alapjelentés formában beküldték, felülvizsgálatra nem kötelezték a Kft-t. Hulladékgazdálkodás: 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről: a rendeletnek mindenben megfelel a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos kezelés, nyilvántartás, a bejelentéseket évenként teljesítik az elsőfokú környezetvédelmi felügyelőség felé. 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről: A rendelet szerinti KAR lapon megkérték a KTJ és KÜJ számokat, az alap bejelentési és nyilvántartási kötelezettségüket teljesítették. 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről: a rendelet szerinti hulladékgazdálkodási tervet a évi hulladékadatok alapján még nem kell készíteniük. A 2010-es adatok összesítését követően ig terv készítési kötelezettségük keletkezett. A terv készült: , jóváhagyó határozat száma:5141-5/2011., felülvizsgálat esedékessége: /2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről: a rendelet kódolását alkalmazzák minden hulladéknál és minden környezetvédelmi nyilvántartást, jelentést ez alapján készítenek el. Veszélyes anyagok: 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól: rendelkeznek veszélyes anyagokra tevékenységi engedéllyel, minden anyagra biztonsági adatlappal. A legfontosabb tudnivalókat a rendszeres oktatáson ismertetik a dolgozókkal. 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról: kémiai kockázatelemzéssel rendelkeznek, annak éves felülvizsgálatát elvégeztették. A telephelyen rákkeltő anyagot nem használnak. Egyéb: 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről: a telephelyükre rendelkeznek telepengedéllyel évi LVI. Törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról: a csomagolási anyagok tekintetében van feladatuk, teljesítéséről a termékdíj befizetésével gondoskodnak. Rendelkeznek Ökopannon-os szerződéssel. Fentiekben nem ismertetett jogszabályok, a jogszabályok nyilvántartásában találhatóak meg. 4

5 2. Az EU-s jogszabályoknak való megfelelés szerint A METÁLPLASZT Kft az EPER nyilvántartásban, amely a környezetszennyezők cégek listáját teszi közzé, nem szerepel. 3. A működtetett technológiák szabályozottsága a környezetvédelmi érdekek szerint: A termelési műveletekre, a karbantartásra rendelkeznek pontos munkautasításokkal. Minőségi vizsgálatok: a minőségbiztosítási rendszerben előírt szükséges vizsgálatokhoz a vizsgálati módszerek, az eszközök és a szakmai anyagok rendelkezésre állnak, a hitelesítés szabályozott. Hulladékkezelés: vonatkozó jogszabály szerinti a gyűjtés, telephelyen belül a tárolás, a nyilvántartás, évenként az elszállítás. A dolgozók a rendszeres oktatáson megismerik a tudni valókat. Veszélyes anyag kezelés: minden használt anyagra rendelkeznek biztonsági adatlappal, az adatlapokat a tiltott és korlátozott anyagok használata szempontjából minden új anyagra átvizsgáltatják. A dolgozók oktatása szervezett, az orvosi vizsgálaton való részvétel biztosított. A tamponozó technológia során elszívót üzemeltetnek, ezek használatának fontosságát oktatáson ismertetik a dolgozókkal, pontforrás engedélyük és karbantartási tervük van. Zajvédelmi szempontból észrevétel nem volt, de az a rendelkezés, miszerint éjszaka nem szabad az épületen kívül rakodni, anyagot szállítani, érvényben van. Zajhatárérték van a telephelyre. 4. A telephelyen végzett technológiák környezeti hatásainak összegzett megállapításai Felszín alatti közegek védelme: A területen talaj és talajvíz szennyezés feltételezése nem indokolt, ilyen vizsgálatok nem voltak. A talaj és vízvédelemmel kapcsolatos belső utasítások, intézkedési tervek, a végrehajtásuk feltételeinek ismertetése. Nem végeznek szennyvízkezelést, így önellenőrzési tervvel, üzemelési szabályzattal, vízkárelhárítási tervvel nem rendelkeznek. Levegőtisztaság-védelem: Hőszolgáltatás során 140 kw névleges teljesítmény feletti légszennyező pontforrás nem üzemel. A tamponozó technológia során üzemeltetnek elszívó kürtőt, arra 2003-ban pontforrás engedélyt kaptak, előírt emisszió mérési kötelezettségüket határidőre, ig teljesítették, pontforrás engedélyük ig érvényes. Száma:4073-6/2008., Következő emisszió mérés esedékessége:

6 Változásjelentést követően (plusz szennyezők bejelentése a biztonsági adatlapok alapján) új, módosított engedély került kiadásra, száma: /2010. (P5) 2 db új pontforrás P6,P7 engedélyeztetve, alapbejelentés elkészült. Engedély száma: /2011. Engedély érvényessége: , Ellenőrző emisszió mérés esedékessége: Diffúz forrás nincs. Hulladék-gazdálkodás A tevékenységgel kapcsolatban keletkező hulladékfajták: Nem veszélyes hulladékok Veszélyes hulladékok Csomagolási hulladékok (kiemelt anyag áramok) A termék gyártás és a gépek karbantartása során keletkező hulladékok Nem veszélyes hulladékok: fém, műanyag hulladék, vegyes papír hulladék, csomagolási papír, vegyes műanyag csomagolási hulladékok. Veszélyes hulladékok: olajos-festékes rongy, fáradt olaj, emulzió, spray-s flakon, szennyezett csomagolási hulladékok, oldószer hulladék, festék maradék, festékes víz, festék iszap A hulladék gyűjtés műszaki feltételei 1. A keletkező hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyeken, feliratozott, a hulladékok fizikai, kémiai tulajdonságainak ellenálló edényzetben gyűjtik. A telephelyen van kijelölt hulladék tároló a veszélyes hulladékok tárolására. Ez külön szabályzat szerint megfelelő gyűjtőhely, szilárd aljzattal, tetővel ellátva. 2. Munkahelyi gyűjtőhelyek: Külön szabályzat szerint kialakítva, rendszeres ürítéssel, termelést és közlekedést nem zavaró helykijelöléssel. 3. Hulladék gyűjtő göngyölegek: a keletkező hulladékfajtáknak megfelelő gyűjtő edények, hulladék fajtánként, feliratozva rendelkezésre állnak. Hulladékokra általános intézkedések: 1. Fáradt olaj: Veszélyes hulladék, kötelező a keletkező olaj azonnali gyűjtő edénybe öntése, elcsöpögés esetén azonnali felitatása. A felitató anyag lehet fűrészpor, vagy rongy, ami keletkezésétől azonnal veszélyes hulladékként kezelendő. 2. Olajos rongy, fűrészpor, olaj szűrő, festékes oldószeres rongyfűrészpor: Gép karbantartás és felitatás, törölgetés során keletkezhet, azonnal gyűjtő edénybe kell rakni, veszélyes hulladék. 6

7 3. Olajos emulzió: Forgácsolásnál. olajszivárgás, olajelfolyás esetén, a takarítás által keletkező veszélyes hulladék, azonnal a veszélyes hulladék tárolóba kell szállítani. 4. Spray-s flakon: Fúró-üregelő spray-k kiürült göngyölegei, veszélyes hulladék. Keletkezése után a veszélyes hulladék tárolóban, feliratozott gyűjtő edényzetben gyűjtendő. 5. Oldószer hulladék: Veszélyes hulladék, kötelező azonnali gyűjtő edénybe öntése, elcsöpögés esetén azonnali felitatása. A felitató anyag lehet fűrészpor, vagy rongy, ami keletkezésétől azonnal veszélyes hulladékként kezelendő. 6. Festékes hulladék: hordóban kell gyűjteni, kiszóródás veszély miatt ládába rakni, zsákot be kell kötni. 7. Szennyezett csomagolási hulladékok: Fóliával bélelt hordóban kell gyűjteni. 8. Fénycsövek:karbantartás során keletkező hulladék, elszállításig a veszélyes hulladék tárolóban gyűjtendő. 9. Festék maradék, oldószer maradék: bérmunkában történő festetést követően képződő veszélyes hulladék. Hordóban, kannában gyűjtendő az elszállításig. 10. Festék iszap: bérmunkában történő festetést követően képződő veszélyes hulladék. Hordóban gyűjtendő az elszállításig. 11. Festékes víz: bérmunkában történő festetést követően képződő veszélyes hulladék. Tartályban gyűjtendő az elszállításig. A képződő hulladékok kezelésében résztvevő vállalkozások: a) Veszélyes hulladékok: Pari-Szolg Kft, (6050 Lajosmizse, József A. u. Rávisz 96 Kft, ( 2141 Kerepes, Patkó u. 9-11) Design Kft (6000 Kecskemét, Ipar u. 6) A Design Kft szállítói: Multi red Logistic Kft Béres Spedíció Kft PolPlast Kft, (2500, Esztergom-Kertváros) b) Nem veszélyes hulladékok: Partner-Szigeti Kft, (Jászberény, Ipartelep u.) Rego-Plast Bt (5121 Jászjákóhalma, Hrsz1457/54.), okt-től: SCH-Ózon Kft (2234 Maglód, Wodianer Ipari park. 2) Metallum 52 Kft, (5000 Szolnok, Pf. 18) c) Kommunális hulladékok: Berénykom Kft (Jászberény, Jákóhalmi út) Regiokom Kft (Jásztelek, Külterület) Raktározás során keletkező hulladékok 1. Nem veszélyes hulladékok: nincs. 7

8 2. Veszélyes hulladékok: Anyag váltás, vagy lejárt szavatossági idő miatt, ha kell selejtezni, akkor keletkezik nem használható festék, hígító maradék. A csapadékvízrendszer A telephelyen az épületek csapadékvíz elvezető csatornával vannak ellátva. A burkolt felületekről elvezetett vízzel együtt, nyílt és zárt rendszerű csapadékvíz csatorna rendszeren át a saját területen lévő szikkasztó árkokba kerül. A telephelyen szabadban veszélyes anyag és veszélyes hulladék tárolást nem végeznek, így csapadék általi kimosódás nincs. Zaj és rezgésvédelem A közvetlen környezetben nincs védett ingatlan, nincs szabadba telepített zajforrás, zajvédelmi szempontból panasz nem volt. Rendkívüli események Az elmúlt 5 évben havária esemény nem történt. Összefoglaló értékelés: A Kft a telephelyén végzett tevékenységekre a szükséges környezetvédelmi engedélyekkel rendelkezik. Hatósági ellenőrzések: án a hulladékok kezelésének hatósági ellenőrzésére került sor. Az ellenőrzést a KÖTI KTVF tartotta. Bírságot nem fizettek. A telephelyen Környezetirányítási rendszert vezettek be. Az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás, a személyi állomány szakmai ismerete biztosíték a technológiák környezetvédelmi szempontból való biztonságos üzemeltetésére. A veszélyes anyagokkal való tevékenység a vonatkozó jogszabályok szerinti, a munkahelyi és kémiai kockázatbecslés évenkénti felülvizsgálatát elvégeztetik. A légszennyező kibocsátásuk határérték alatti. A hulladékok kezelése megfelelő. Összegezve kijelenthető, hogy a környezetvédelmi előírásoknak megfelelnek, a jogszabályi kötelezettségeiket folyamatosan és határidőre teljesítik. Jászberény, Szabóné Gara Irén Környezetvédelmi Szakértő 8

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT A FELIKON Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. sz. alatti telephelyén működő minden bérlő köteles tevékenységét az érvényben lévő környezetvédelmi törvényekben és rendeletekben

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos A Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi szabályzata 2013. február 11. napjától hatályos Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 5 Általános rendelkezések... 5 A Szabályzat hatálya... 5 II. FEJEZET... 6 A környezetvédelmi

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Gyöngyi. Környezetvédelmi és vízügyi igazgatási ismeretek. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Gyöngyi. Környezetvédelmi és vízügyi igazgatási ismeretek. A követelménymodul megnevezése: Hadabásné Szigethy Gyöngyi Környezetvédelmi és vízügyi igazgatási ismeretek A követelménymodul megnevezése: Általános környezetvédelmi feladatok A követelménymodul száma: 1214-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. környezetvédelmi programja 2009-2014 évekre

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. környezetvédelmi programja 2009-2014 évekre Hangmérnök Tervező és Szolgáltató Kft. 1112 Budapest, Igmándi u. 17. Tel.: 3103282 Fax.: 3103302 Mob.: 20 9806776 Budapest Főváros. kerület Kőbányai Önkormányzat környezetvédelmi programja 2009-2014 évekre

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 16. szám 129. évfolyam 2014. augusztus 15.

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 16. szám 129. évfolyam 2014. augusztus 15. 16. szám 129. évfolyam 2014. augusztus 15. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások oldal 36/2014. (VIII. 15. MÁV Ért. 16.) EVIG sz. utasítás 1319 Folyamatszabályozás

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉK ÁRTALMATLANÍTÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét, hogy az

Részletesebben

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E- mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5954-1/2012. Tárgy: A Budapesti Vegyiművek Zrt. f. a. által

Részletesebben

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 1/36 File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 2/36 TARTALOMJEGYZÉK 17 NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK... 5 17.1 Jogszabályi háttér... 5 17.2 A hulladék

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: Ügyintéző: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Györgyi. Hulladéklerakók rekultiválása és utógondozása. A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Györgyi. Hulladéklerakók rekultiválása és utógondozása. A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok Hadabásné Szigethy Györgyi Hulladéklerakók rekultiválása és utógondozása A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok A követelménymodul száma: 1217-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

123/2007. (XI. 29.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA

123/2007. (XI. 29.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA 123/2007. (XI. 29.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2007 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 123/2007. (XI. 29.) számú h a t á r o z a t a az Egyetem Környezetvédelmi

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) KORM. RENDELET A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL

213/2001. (XI. 14.) KORM. RENDELET A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL 213/2001. (XI. 14.) KORM. RENDELET A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3576-3/2012. Tárgy: Horváth Krisztián egyéni vállalkozó, Tápiószele,

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

Környezetvédelmi nyilatkozat

Környezetvédelmi nyilatkozat Környezetvédelmi nyilatkozat 2012 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 3.o. 1.1 Általános adatok... 4.o. 1.2 A Kádár Környezetvédelmi Kft. bemutatása... 5.o. 1.3 A tevékenység bemutatása... 7.o. 2. Környezetközpontú

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HOSSZÚPÁLYI MIKROTÉRSÉG (Hosszúpályi Monostorpályi - Hajdúbagos) Hosszúpályi Monostorpályi Hajdúbagos Vonatkoztatási időszak: 2005-2010.

Részletesebben

Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció

Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció SZIE Konzorcium Alapkutatás fejlesztés a Szent István Egyetem Pirolízis Technológiai Kutatóközpontjában TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció 2014.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 25265/2013. Iktatószám: 19568/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

PTE Környezetvédelmi Szabályzat 1. számú melléklete A környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok jegyzéke

PTE Környezetvédelmi Szabályzat 1. számú melléklete A környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok jegyzéke PTE Környezetvédelmi Szabályzat 1. számú melléklete A környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok jegyzéke 1. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, 2. A 2012. évi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 11481-6/2011. Tárgy: METÁL-BOY Kft. (2030 Érd, Délibáb u.

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1747-5/2012. Tárgy: A LAB-NYÚL Kft. alsótoldi telepének korszerűsítése,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGY

CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGY CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGYŐ, TÖMÖRKÉNY, CSANYTELEK) HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA 2009 BESZÁMOLÓ KÉSZÜLT:: A CSONGRÁDII KIISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE::

Részletesebben

Tartalomjegyzék...2 Előszó...3 A BÜCHL HUNGARIA Kft. bemutatása...5 Cégtörténet...5 Tevékenységi körök...6 Szervezeti felépítés...

Tartalomjegyzék...2 Előszó...3 A BÜCHL HUNGARIA Kft. bemutatása...5 Cégtörténet...5 Tevékenységi körök...6 Szervezeti felépítés... Környezetvédelmi nyilatkozat BÜCHL HUNGARIA Kft. 2007 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Előszó...3 A BÜCHL HUNGARIA Kft. bemutatása...5 Cégtörténet...5 Tevékenységi körök...6 Szervezeti felépítés...8

Részletesebben

M85 gyorsforgalmi út Pereszteg- Sopron- országhatár közötti szakasz KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY

M85 gyorsforgalmi út Pereszteg- Sopron- országhatár közötti szakasz KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY M85 gyorsforgalmi út Pereszteg- Sopron- országhatár közötti szakasz KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY OKTF-KP/2015-3/2015. ügyiratú hiánypótlási felhívása alapján összeállított HIÁNYPÓTLÁSI DOKUMENTÁCIÓ Megbízó:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Szám: 19.712-7-5/2011. Ea: Lovrityné Kiss Beáta Filakné Enyedi Andrea Novákné F. Kovács Hedvig dr. Ruzsáli Pál Tárgy: Alföld

Részletesebben

Hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer

Hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer Hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer Egyszerűsített környezetvédelmi nyilatkozat BÜCHL HUNGARIA Kft. 2010 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Köszöntő... 3 BÜCHL HUNGARIA Kft. meghatározó dátumai...

Részletesebben

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE Kaposvár, 2004. április 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1./ KÖRNYEZETKIALAKÍTÁSI JAVASLAT... 4 1.1./ A települési környezet természeti és művi elemei... 5 1.11./ Környezeti

Részletesebben