Kisbíró. A tartalomból: Kedves Olvasók! Felhívást teszünk közzé fotózni szerető olvasóink számára:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kisbíró. A tartalomból: Kedves Olvasók! Felhívást teszünk közzé fotózni szerető olvasóink számára:"

Átírás

1 2066 Szár és Újbrok Önkormányztánk lpj XIX. évfolym 2. szám február Kedves Olvsók! Véget ért egy vidám, szép időszk z évnek, Frsng ideje. Multtk kicsik és ngyok, idősek és fitlok, egy időre báki átváltozhtott, más bőrébe bűjhtott jelmeze segítségével. Mint beszámolóink, képeink muttják, ötletekből nem volt hiány! Immár 17. lklomml rendezték meg Táncbemuttót, mely megmozgtt flu prját ngyját. Sok sok vendég örömére minden korcsoport bemuttt, hogy mit tnult, mennyit fejlődött egy év ltt. Ngy öröm volt látni lelkes gyermekrcokt, flu vidám fitlságát és rájuk büszke szülőket, ngyszülőket. Grtulálunk, hogy ismét így elkápráztttk bennünket! Felhívást teszünk közzé fotózni szerető olvsóink számár: Szeretnénk új rovtot indítni "A hónp képe" címmel. Várjuk Szár és Újbrok életéhez, természeti, társdlmi környezetéhez kötődő fotókt, melyek közül minden hónpbn megjelentetünk egyet. Kérjük, hogy mivel újságunk nem színes, ezért fekete fehér fényképeket küldjenek.jpg formátumbn e mil címünkre Aki szeretne, rövid szöveges megjegyzést is küldhet, de zt külön dokumentumbn mellékelje (ne illesszék be képet szöveges dokumentumb). Várjuk műveiket, lpunkhoz pedig jó olvsást kívánunk! A trtlomból: Önkormányzti hírek XVII. Táncbemuttó Progrmok újbrki gyerekeknek Egyházi hírek Sport hírek Iskoli hírek Riport Frks Tmássl Tnzhuskpelle Óvodi hírek Amtőr művészek Boldog születésnpot!

2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Újbrok Újbrok Község Önkormányztánk Képviselő testülete meglkott évi költségvetési rendeletét. A Képviselő testület dóemelés lehetőségével nem élt z idei évben, mert úgy ítélte meg, hogy teherviselési képessége egyre kisebb lkosságnk. Ezt z évet átmeneti évnek trtjuk, melyben kiderül, hogy kidások lefrgásávl fenntrthtó e településünk zvrtln működése. Amennyiben ez nem így lkul, esetleg z állmi normtívák tovább csökkennek, kkor nem lesz más lehetőségünk. Beruházáshoz, felújításhoz tőkére vn szükség, mit csk több éves spórolássl lehet megtenni. Nyílván, h lehetőség lesz pályázni ilyen kidásokr, kkor megtesszük, de ehhez is önrész kell, mit költségvetés megtkrításából kell biztosítni. Továbbr is támogtjuk civil szervezeteinket és z egyesületeket megszokott összegekkel, és velük együttműködési megállpodást kötünk. Ezután is megrendezzük hgyományos rendezvényeinket (Anyák npj, Gyermeknp, Flunp Búcsú, Idősek npj, Mikulás várás). Itt szeretném megjegyezni, hogy Képviselő testület Flunp Búcsú rendezvényének időpontját 2015.ugusztus 15. npjár tűzte ki. Tájékozttjuk lkosságot, hogy z előzőleg kiküldött utóbusz menetrend változás végállomás változás mitt történt.vn olyn járt, mi Bicske Tesco áruházig közlekedik és onnn indul vissz, ezzel vásárlók utzását segítve.( től) Itt szeretném megköszönni z Óvodánk, hogy gyerekek utzttásánk kíséretét biztosítj részünkre, terveink szerint től. Ezen megoldás és segítség település költségvetésében jelentős megtkrítást jelent. Az egyeztetés még folymtbn vn. Schnobl Ferenc polgármester Újbrok Község Önkormányzt Képviselőtestületének rendelete z Önkormányzt évi költségvetéséről 2 Újbrok Községi Önkormányzt Képviselő testülete z állmháztrtásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kpott felhtlmzás lpján z Alptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjábn meghtározott feldtkörében eljárv, következőket rendeli el: A rendelet htály 1. (1) A rendelet htály Újbrok Községi Önkormányztr ( továbbikbn Önkormányzt) terjed ki. (2)Az Önkormányzt költségvetése és kormányzti funkciói költségvetési bevételeinek és kidásink előirányzt csoportok szerinti bontás működési költségvetés, felhlmozási költségvetés és kölcsönök. 1. A költségvetés bevételei és kidási 2. (1) A képviselő testület figyelemmel z Áht. 23. (2) bekezdés c) pontjábn fogllt előírásr z Önkormányztnk és kormányzti funkcióink együttes évi költségvetését ) E Ft költségvetési bevétellel, b) E Ft költségvetési kidássl, c) 0 E Ft költségvetési egyenleggel, d) 996 E Ft finnszírozási többlettel, e) 361 E Ft működési hiánnyl és f) 635 E Ft felhlmozási hiánnyl állpítj meg. 2. A költségvetés bevételei 3. (1) A képviselő testület z Önkormányzt évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányztonként z lábbik szerint állpítj meg: (2) Működési bevételek összesen E Ft, melyből ) működési célú támogtás állmháztrtáson belülről E Ft b) közhtlmi bevétel E Ft c) működési bevétel 771 E Ft. (3)A képviselő testület z Önkormányzt évi felhlmozási célú bevételeit 0 E Ft összegben állpítj meg. (4)Finnszírozási bevételek összesen 996 E Ft, mely összeg teljes egészében z előző évi költségvetési mrdványból áll. XIX. évfolym 2. szám február 3. A költségvetés kidási 4. Az Önkormányzt E Ft összegű évi kidásink kiemelt kidási előirányzti z lábbikbn meghtározott tételekből állnk: (1) A működési célú költségvetési kidások összege E Ft, melyből ) személyi jellegű kidások E Ft, b) munkdókt terhelő járulékok és szociális hozzájárulási dó E Ft, c) dologi jellegű kidások E Ft, d) szociálpolitiki ju 446 E Ft, e) pénzeszköz átdások, támogtások E Ft és f) trtlék2 782 E Ft. (2) A felhlmozási célú költségvetési kidások összege 635 E Ft, melyből ) egyéb építmények felújítás 500 E Ft és b) felújítás utáni Áf 135 E Ft. (3) A kölcsönök összege 0 Ft 5. (1)A helyi önkormányzt z áltl lkosságnk jutttott 446 E Ft összegű támogtásit, szociális, rászorultság jellegű ellátásit z lábbik szerint állpítj meg: ) Települési támogtás 100 E Ft b) Fogllkozttást helyettesítő támogtás 46 E Ft c) Rendkívüli települési támogtás 200 E Ft d) Szociális ösztöndíj (Burs Hungric) 100 E Ft 6. Az Önkormányzt évre z Áht. 24. (4) bekezdés c) pontj szerinti közvetett támogtást nem tervezett. Záró rendelkezés 17. (1) Ez rendelet kihirdetése npján lép htályb dr. Riegelmn Henrk jegyző Schnobl Ferenc polgármester Iskoli hírek Korcsolyázás Jnuár 30 án, egy pénteki npon felső tgozt korcsolyázni ment Ttbányár. Busszl utztunk 2. ór után. Odérve mindenki korcsolyát bérelt (kinek nem volt sjátj) és már lig vártuk, hogy felmehessünk jégpályár. Eleinte többen nehézkesen csúsztk, de végére mindenki belejött korizásb. Hiáb estünk sokt, nevetve álltunk fel. Sjnos z időjárás csk z első órábn kedvezett nekünk, után elkezdett esni z eső, egyre jobbn és jobbn. De még ez sem kdályozott meg bennünket bbn, hogy jól érezzük mgunkt. Délben indultunk hz, kicsit elfárdv, vizesen, de jókedvűen. Ngyon tetszett ez np és sok szép élményt gyűjtöttünk. Gomol Petr és Elek Amnd (7. osztály) Frsng Az idén másképp trtottuk frsngunkt, két külön npon: február 5 én, csütörtökön z lsósok számár, február 6 án, pénteken pedig felsősöknek. A helyszín is más volt. A kultúrház felújítás mitt régi óvod dott helyet progrmunknk. Ettől függetlenül mindkét npon jól sikerült rendezvényünk és jó hngultbn telt el z néhány ór. Köszönjük szülők, tnárok és diákok munkáját, tomboltárgykt és sok finom tortát, süteményt. Szbó Istvánnk pedig, hogy rendelkezésünkre bocsátott régi óvod termeit. Fenyvesi Szbolcs És hogy gyerekek látták: Alsós frsng A hely szűke mitt ngyobb produkciókkl, jelenetekkel nem lehetett készülni, így mi sem dhttuk elő z osztályunkkl z eredetileg tervezett műsorunkt. Viszont sok egyéni jelmezes vonult fel ötletes mskrákbn. A zsírkrét nyerte el z 1. helyezést, és egy ngy tortát kpott. Három órától fél hétig trtott rendezvény. A büfében ngyon finom volt gofri. A zsákbmcsk hmr elfogyott. Tombolát is sokn vettek. Jól éreztük mgunkt. Ngy Győri Petr és Mohros Rék (4. osztály)

3 Felsős frsng Kevesen jöttek el felsős frsngr z influenzjárvány mitt. Ettől függetlenül ngyon jól sikerült. Sokn táncoltk, szinte mindenki. Volt kroke és Just Dnce is. A büfében lehetett venni popcornt, chipset, hot dogot és mindenféle itlt. A tombolár egytől egyig vettünk jegyet, és sokn nyertünk is vele. Mindenki zt mondt, hogy ez frsng jobbn tetszett neki, mint tvlyi. Vincze Sár, Pötörke Rék, Antl Gizell (6. osztály) Mozi délután újbrki gyerekeknek 2014.december 28 án gyerekeknek mesefilm vetítést trtottunk, melynek ngy sikere volt gyerekek és szülők körében. Visszemlékezve gyerekkorunkr minth egy mozibn lettünk voln. A legkisebbek z első sorbn, után ngyobbk, mjd végül szülők. Köszönet zoknk, kik gyerekeknek feljánlottk rágcsálni vlót. Volt ropi, pttogtott kukoric, nápolyi, te, üdítő stb. és köszönet könyvtárnk, hogy biztosított berendezéseket, és megszervezte z eseményt. Ott helyszínen megegyezés született rról, hogy legyen folyttás! Sjnos képek nem készültek, de jövőben erről is gondoskodunk! Reméljük folyttásbn is ilyen sokn eljönnek! Frsng újbrki gyerekeknek Színházlátogtások Február 1 jén színházb mentünk Budpestre. Megnéztük A dzsungel könyve c. elődást. Nekem Csil, keselyű tetszett legjobbn. Jól éreztem mgm, remélem máskor is megyünk. Németh Eszter 2. osztály jnuár 31 én könyvtár szülők közreműködésével frsngot szervezett gyerekeknek. Volt, ki kész jelmezzel érkezett, volt, ki helyszínen készített álrcot mgánk, mihez könyvtár biztosított kellékeket. Mint képeken láthtó, volt minden féle jelmez: pillngó, méhecske, zombi, rocker, robot, boszorkány, ngyl stb. A gyerekek kipróbálhtták énektudásukt krokébn, táncolhttk, játszhttk! Köszönjük szülőknek, ngyszülőknek finom süteményeket! Ismét egy szép délutánt töltöttünk el együtt, mit este 8 órkor zártunk. Itt tájékozttjuk gyerekeket és szülőket, hogy Húsvétr is szervezünk játszóházt, mire mindenkit szeretettel várunk.! (Meghívót küldünk.) Schnobl Ferenc Február 2 án volt felső tgoztos tnulók színházbérletének soron következő elődás. A Vskks c. blettelődást tekintettük meg. A győri táncosok mjdnem egyórás műsor elvrázsolt kicsit és ngyot. Szép volt zene, tánc és mg z egész elődás. Egy nrrátor segítette történet megértését. Jól lklmzták fényeffekteket és díszleteket. Kellemes meglepetést okoztk számunkr. Jó, hogy ott lehettünk. Fekete Fnni és Speier Liz Február 17 én pedig z lsósok tehettek látogtást Jászi Mri Színházb, Mj hjój c. mesejátékot nézték meg. Iskolánk lpítvány továbbr is közhsznúként működhet. Köszönjük tvlyi támogtásokt. Idén is várjuk személyi jövedelemdó 1 % ánk feljánlásit. Adószámunk: (Srer Grundschule Alpítvány) (Az iskoli híreket szerkesztette Horváth Csbáné és Némethné Ngy Szilvi.) XIX. évfolym 2. szám 2015.február 3

4 XVII. TÁNCBEMUTATÓ Délszláv virtustól hgyományos szári esküvőig sokszínű műsorrl örvendeztette meg közönségét Srer Tnzgruppe Hgyomány és megújulás. Tán e két szó z, mely legjobbn jellemzi zt műsort, mit Srer Tnzgruppe idei, február 14 én immáron tizenhetedik lklomml megrendezett Táncbemuttó Gáláján elődott. Hgyományos volt Gál bból szempontból, hogy korábbi évekhez hsonlón idén is Ngyböjt előtti utolsó szombton került megrendezésre, egy utolsó lklmt biztosítv frsngi szezonbn minőségi szórkozásr. Az is hgyománnyá vált mostnr, hogy Tánccsoport tgj időt és energiát nem sjnálv ünnepi díszbe öltöztették Sportcsrnokot, méltó módon várv fluból és környező településekről érkező népes számú közönséget. A műsort végignézve is tetten érhető volt csoport zon szándék, hogy sváb felmenőktől örökölt hgyományok mellett vlmi újt is bemutssnk nézőknek, ezzel is növelve műsor sokszínűségét, mellyel nem pusztán táncosok, hnem nézők kulturális horizontját is bővíthetik. Eme újító szándék jegyében közönség z idei évben sváb néptáncok mellett egy, z erdélyi mezőségből szármzó, Dun Művészegyüttes profi táncos, Szbó Tmás áltl betnított koreográfiát, illetve egy fergeteges hngultú szerb néptáncot, sopskot csodálhtott meg. A produkciókt elnézve, illetve z utóbbi produkciót táncosink részére betnító egyik koreográfus, Szili Márkó elismerő szvit hllgtv megállpíthtó, hogy Tánccsoport tgji komfortzónájukból kilépve sem vllottk szégyent. A zenei rész is trtogtott különlegességet, méghozzá több szempontból is: kuriózum volt, hogy Schweininger Péter áltl, helyi gyűjtésű elemekből összeállított Gyermeketűdök című koreográfi kísérőzenekr egy eredeti srmli felállás volt hegedűvel, gitárrl, ngybőgővel, újr felfedezve sváb zenének ezt hosszú ideig feledésbe merült oldlát. Különleges élmény volt z is, hogy bálbn két, zömében helyi zenészekből álló zenekr szolgálttt tlplávlót, egyrészt bból szempontból, hogy így régi szári zenekrok hgyományi nem merülnek feledésbe, másrészt pedig mitt speciális összhng mitt, mi egy igényes zenét játszó, földijeik igényeit ismerő és kiszolgálni képes zenekr és z ezért hálás közönség között lkul ki. A műsor második része szári esküvői hgyományokt bemuttó Szári lkodlms című produkció teljes hosszábn történő elődás volt. A produkciót követő hosszú percekig zúgó vstps ismét bebizonyított, hogy z ilyen, táncszínházi típusú produkciók sváb tánckultúr vitthttln részét képezik. Az idei évben is kiosztásr kerültek z Év Táncos Díjk, táncos közösség ezúttl Ziegler Ktlint és Stock Szbolcsot trtott méltónk z elismerésre. A csoport fitlon eltávozott brátjáról, Freész Károlyról elnevezett díjt z idei évben többek között Szári Lkodlms zenei nygánk összeállításávl és Tnzhuskpelle vezénylésével és zenei nygánk összeállításávl sváb zenei hgyományok megőrzésén fárdhttlnul munkálkodó Frks Tmás vehette át, kit díj mellett egy másik meglepetés is ért, hiszen z áltl kilencvenes években lpított zenekr tgji egy tőle tnult polkávl köszöntötték mesterüket e jeles lklmon. A Tánccsoport természetesen z idei évben sem feledkezett meg koreográfusiról, pró jándékkl köszönve meg munkájukt, illetve ném főhjtássl emlékeztek egykori mestereikre, Wenczl Józsefre és Krupánszki Ljosnér, kik elindították őket néptáncos pályájukon. A bemuttó dt élményeket jól összegzi Schweininger Péter áltl ünnepi beszédében elmesélt történet: egy lklomml, mikor tánccsoport tgji egy fellépésre indultk, egy idős szári bácsi megkérdezte tőlük, hogy hol lépnek fel. Miután megkpt válszt, zt mondt z ifjú táncosoknk: Legyetek büszkék rá, hogy szárik vgytok! Az ünnepi műsort végignézve úgy gondolom, hogy nem csupán táncosok, hnem vlmennyi flubeli büszke lehet rá, hogy olyn község lkój, hol elődeink hgyományi ilyen mgs színvonlon kerülnek megőrzésre. Czencz Blázs 4 XIX. évfolym 2. szám február Az én életem mindig is zene körül forgott Interjú Frks Tmássl, évi Freész Károly Díj nyertesével Először is grtulálok díjhoz. Meglepett, hogy idén Te kptd z elismerést? Ngyon meglepett z, hogy méltónk tláltk erre z elismerésre, bevllom, meg is htódtm. Az egykori tnítványim produkciójánk is ngyon örültem, kedves volt tőlük, hogy gondoltk rám. Tnzhus Kpelle, Sváb Srmli. Csk két péld zok közül formbontó zenei formációk közül, melynek zenei nygát szári zenekedvelők Neked köszönhetik. Honnn ez fárdhttln lelkesedés zene iránt? A zene engem kicsi gyerekkoromtól kezdve végigkísér, mindig is zeneszerzéssel, krvezetéssel szerettem voln fogllkozni egész életemben zene rendező elv. Édespám, ki mg is zeneszerző, zenetnár és krngy volt, inspirált rr, hogy mgm is zenei pályán induljk el. A hgyományos mgyrországi német zenék megőrzését pedig zért tekintem fontosnk, mert h nem megfelelően ápoljuk, kkor háromszáz éve itt élő németség felmenőink áltl ránk hgyott zenei öröksége elvész, egy pótolhttln űrt hgyv mg után. Szerencse, hogy Száron egy olyn közösség lkult ki, hol ezekről kérdésekről ugynígy gondolkodnk. Mivel telnek mostnábn npjid, vn e vlmilyen ötlet, mit meg szeretnél vlósítni? A npjim továbbr is zene jegyében telnek. Egyrészt z édespámtól rám mrdt zenei nyg rendezése, feldolgozás egy olyn feldt, mi bőven d tennivlót, hiszen nem ritk, hogy száz éves kottákkl kell dolgoznom. Ez tevékenység sok munk mellett sok örömet is d, emellett pedig ngyon sok régi, m már ritkán vgy egyáltlán nem játszott dl szövege is megőrzésre kerül. A másik dolog, min jelenleg

5 dolgozom, z mgyrországi német zenei nyg kidványok formábn történő megőrzése. Jó voln, h vlmennyi olyn tájegységről, hol sváb zenei hgyományok vnnk, készülhetne vlmilyen gyűjtés, kidvány, hogy kultúránknk ez része fennmrdjon. H pedig vlki megkeres egy ötlettel, kkor nnk megvlósításábn is ngyon szívesen segítek. A krvezetésen és zeneszerzésen kívül mik voltk zenei munkád további stációi? Fogllkoztm zenetnítássl, először szülőhelyemen, Soroksáron édespám tnítványit vettem át mgántnárként, mjd később z oroszlányi zeneiskolábn oktttm zenét. Emellett dolgoztm színházbn, és több Jncsó Miklós film zenei világánk kilkításábn is szerepem volt. Arr büszke vgyok, hogy tnítványim közül sokn diplomát szereztek zene területén. A Tnzhuskpelle vgy kár szombti műsorbn látott srmli formáció sikere igzolj, hogy z látásmód, mi Neked sváb zenével kpcsoltbn megvn, z közönség számár is elfogdhtó. Mit gondolsz, mi lehet z, mi lehetővé teszi, hogy ezek fősodortól eltérő formációk sikeresek lehetnek? A sikerben fontos része vn nnk jó közösségnek, mi Száron megvn, hol z egyes csoportok együttműködve, egymást meghllgtv, z új dolgokr nyitottsággl tekintve, ugynkkor szkmi fegyelmet trtv ápolják kultúrát. Ez nyitottság közönségre is igz, hiszen egy produkció sikere bbn áll, hogy meg tudj e szólítni, el tudj e mgát dni közönségnek. Egy zenekrnk ugynis kötelessége egyrészt közönségét kiszolgálni, ugynkkor mg szelíd eszközeivel nevelnie is kell őket, formálv z ízlésüket. Úgy gondolom, hogy Száron egy olyn közösség jött létre, mely megszokottól eltérő zenei formációkt is hálásn fogdj. Mi z, mi zenén kívül kikpcsol? Alpvetően z életem minden szegmensét zene htj át, de természetesen vnnk zenén kívül is kedves dolgok számomr: ngyon szeretek horgászni, szerettem korábbn álltokkl fogllkozni, érdekel, hogy mi történik szűkebb és tágbb környeztemben. Úgy gondolom, sikerült megtlálnom helyemet világbn, örülök, h munkámml hozzájárulhtok nnk szebbé tételéhez. Czencz Blázs Köszönet Táncbemuttóért! Ezúton is szeretném megköszönni táncosinknk, szülőknek, ngyszülőknek és minden közreműködőnek február 14 ei szombt délutántól hjnlig trtó bemuttót, multságot. Csk z tudj micsod munk, megrendezni egy ilyen progrmot, ki már csinált hsonlót. A csrnok otthonossá tételétől kezdve másnpi elbontásig. Nem beszélve z ezt megelőző szervező, egyeztető feldtokról. És kkor hol vn még trtlmi munk? A betnítás, mjd próbák, próbák és próbák végtelene. Jó érzés volt látni, hogy tnulóink /volt tnulóink/ közül milyen sokn tgji tánccsoportnk. Több ez csoport, mint táncosok gyülekezete. Közösség. Mégpedig korosztályokon, fogllkozásokon átívelő közösség, melynek összetrtó ereje művészet, hgyományápolás, z idejáró fitlok személyisége, lelkülete. Színesítette műsort és szkmi biztonságról, sokszínűségről is vll Mezőségi táncok és Sopsko eltáncolás. Elismerés és köszönet illeti Tnzhuskpelle és Szári Német Nemzetiségi Népdlkör közreműködését is. Szívből grtulálok, és további munkához is djon z Isten erőt, egészséget és olyn mosolygós, sugárzó jókedvet, mit táncosink rcán láttunk bemuttón. Szár, Poroszly Sándor Azért jó ebben zenekrbn zenélni, mert itt mosolyognk hngok. Interjú ifj. Lub Jánossl, Tnzhuskpelle vezetőjével A szári közönség szombti Táncbemuttó lklmávl ismét megcsodálhtt Szári lkodlms produkciót, melyben Tnzhus Kpelle is ktív szerepet válllt, de tlán nem mindenki tudj, hogy hogyn is indult el ez kezdeményezés? Mi volt célod / célotok zenekr létrehozásávl? A zenekr megszületése 2010 re nyúlik vissz, ekkoribn beszélgettünk sokt Frks Tmássl és Schweininger Péterrel rról, hogy létre kellene hozni egy olyn zenekrt, mely hgyományos sváb fúvószenét játszik, és mely szép fokoztosn visszcsempészhetné z emberek fülébe hgyományos sváb melódiákt. Mivel ezekhez zenékhez tánc szinte elválszthttlnul hozzátrtozik, z volt z lpötlet, hogy hvi egy lklomml sváb táncházt szervezünk Száron, hol lehetőség nyílik régi német néptáncok elsjátításár. A zenekr létrehozás egyfjt kultúrmisszió is volt, hiszen ez fjt hgyományos sváb népzene kiveszőfélben vn, így táncházk jó hngult és zenei élmény mellett mgyrországi németség háromszáz éves kultúrájánk megőrzéséhez is hozzájárulnk. A zenekr összetétele igen sokszínű, honvédségi zenekr krmester helyettesétől z Orosz Állmi Blettet kísérő, Kndábn végzett zeneművészen át ttbányi Bányász Zenekrt is megjárt művészig sok ngy tudású zenészt sikerült megnyerni ennek projektnek. Mennyire volt nehéz idehívni ezeket zenével sok esetben hivtásszerűen fogllkozó embereket egy formálódó projekthez? Az első lklom előtt kiküldtünk egy levelet, melyben röviden leírtuk zenekr céljit, és megkértük zenészeket, hogy ki kedvet érez egy ilyen projekthez, z jelentkezzen. Az első próbár 12 zenész jött el, létszám zót változik, de összességében elmondhtó, hogy egyre több embert fog meg ennek fjt zenélésnek vrázs. Vn olyn tgunk, kit nnyir megfogott ennek közösségnek hngult, hogy nnk ellenére, hogy nem helybeli, támogtj Szári Örökség Egyesületet. Az ngyon ngy öröm, hogy öt évvel létrehozás után zenekr még mindig tele vn új ötletekkel, lelkesedéssel, szívesen jönnek tgok, sokszor ők keresnek meg engem, hogy mikor lesz már végre megint táncház, mert jönnének egy kicsit zenélni. Mi lehet z, mi motiválj tgokt, hogy lklomról lklomr eljöjjenek? Alpvetően szerintem egyfjt szkmi kíváncsiságból jönnek ide zenészek, hiszen itt olyn számokból áll repertoár, mi máshol nem ngyon vn meg, itt tehát lehetőségük vn kicsit kilépni megszokott keretek közül, részesei lehetnek egyfjt zenei kirándulásnk. Az befogdó, nyitott közösség, mi itt Száron hgyományőrző csoportok körében megvn, szintén egy ngyon komoly vonzerő. Mennyire tlált pozitív fogdttásr táncház ötlete? H jól tudom, sváb táncház nem ngyon volt ilyen formábn környéken. A táncház fogdttás bszolút pozitív volt, látszott, hogy zenekr kultúr egy olyn szegmensét tlált meg, mely ddig nem lett művelve. Azt, hogy mennyire nem volt ez jelen mgyrországi németség kultúrájábn jól példázz, hogy Mgyr Televízió Unser Bildschirm című műsor legelső táncház előtt bejelentkezett, hogy lejönnének XIX. évfolym 2. szám február 5 5

6 Szárr és készítenének egy nygot. És zenészek számár is egy komoly vonzerő volt, hogy vlmi új dolog kilkításábn vehetnek részt. Hogyn lkul zenekr vezetése? Ki gondoskodik kottákról, zenei nygról? Frks Tmás z személy, ki gondoskodik kották megírásáról, zenei nygok felkuttásáról, illetve krmesterként hngzásvilág kilkítás is z ő feldt. Az én szerepem logisztik, tehát, hogy egy dott fellépésre, próbár minden és mindenki helyén legyen. A zenekrrl kpcsoltos munkábn testvérem, Bálint is ngy segítségemre vn, z ő tudásár, lelkesedésre ngybn lehet építeni jövőre nézve. Voltk / vnnk flun kívül is fellépéseitek, felkéréseitek? Voltunk néhány lklomml flun kívül is fellépni, ezek fellépések olyn lklmk voltk, melyeket egyik vgy másik tgunk szervezett meg sját településén, látv kezdeményezés sikerét. A Tánccsoporttl több lklomml léptünk fel z országos táncversenyek lklmávl, illetve egy lklomml bjorországi Möckenlohéb is eljutottunk velük. Adódik kérdés, hogy h már zenekr neve Tnzhuskpelle, lesznek e közeljövőben sváb zenei és tánckultúrát népszerűsítő táncházk? Tervezünk z idei évre ilyen rendezvényeket, szeretnénk kicsit vissztérni gyökereinkhez. Az idei évben szeretnénk egy szerb sváb táncházt szervezni, továbbá nekem ngy álmom egy zenei tlálkozó megszervezése, hol több generáció szári zenészei együtt muzsikálhtnánk, továbbá jó lenne egy lklomml egy szbdtéri fúvószenét, illetve táncházt megszervezni. Milyen fogdttás volt zenekrnk flubn? A szári közönség ngyon hálás, minden lklomml telt ház előtt zenélhetünk, mi nem csk nekem, hnem zenekr többi tgjánk is egy ngyon ngy motiváció. A helyi zenészek is ngyon pozitívn állnk kezdeményezéshez, vn olyn helyi, zenekr egyik lpkövének számító zenészünk, ki bár z áltlm z egyes fellépések, próbák időpontjáról kiküldött e milre sosem válszol, mégis minden egyes próbán és fellépésen ott vn., tehát zenekr d tgoknk egy fjt küldetéstudtot is.de ott vn Mcher Bél bácsi és Mrik néni, kik minden egyes lklomml ott vnnk, támogtják zenekrt, minden fórumon népszerűsítik ezt fjt hgyományőrzést. Mit dott Neked ez zenekr z évek során? A zenekr z én szkmi fejlődésemhez is hozzá járult, segített sok, korábbn meglévő korlát lebontásához. Sok örömet dott z itteni munk, elég tlán, h csk zt említem, hogy volt olyn lklom, hol közönség soribn 4 generáció volt jelen, zenekr és zenéje tehát nemcsk zenészeket, hnem hllgtóságot is összehozt. Az pedig, mikor zenészek úgy jönnek od próbák után, hogy zért jó ebben zenekrbn játszni, mert itt mosolyognk hngok, igzi örömzenélés vn, z egy ngyon ngy megerősítés nekem bbn, hogy tovább kell vinnünk ezt kezdeményezést. Czencz Blázs Március Egyházi hírek 8. vsárnp, Ngyböjt 3. vsárnpj 13. péntek, Ferenc páp megválsztás 15. vsárnp, Ngyböjt 4. vsárnp, Nemzeti ünnepünk 19., csütörtök, Szent József, Szűz Mári jegyesének ünnepe 21., szombt, Szent Benedek, Fülei Szent Miklós ünnepe 25., szerd, Gyümölcsoltó Boldogsszony ünnepe Urunk Megtestesülésének hírüldás / Isten Fiánk Mári szűzi méhében történt fognttásánk ünnepe. 9 hónppl Jézus születése előtti np, melyen Gábor főngyl megvitte Názáretbe Máriánk megtestesülés örömhírét. / 29., vsárnp, Virágvsárnp ünnepe Április 2., csütörtök, Ngycsütörtök 3., péntek, Ngypéntek 4., szombt, Ngyszombt 5. vsárnp, Húsvétvsárnp 6., hétfő, Húsvéthétfő 12., vsárnp, Az Isteni irglmsság ünnepe JÉZUS SZAVAI FAUSZTINA NŐVÉRHEZ Az Isteni Irglmsság üzenete ngyon fontos z egész emberiség számár. Az üzenetben Jézus bűnbánt és megtérés fontosságár figyelmeztet, és zt kéri, hogy imádkozzunk és tegyünk minél többet bűnösök megtéréséért. Jézus különösen jutlmzz z Isteni Irglmsság üzeneteinek terjesztését. Azokt lelkeket, kik irglmsságom tiszteletét terjesztik, egész életükben megoltlmzom. Hláluk óráján pedig nem bírájuk, hnem irglms Megváltójuk leszek!" üzeni Jézus z embereknek. Fusztin nővér Jézus diktálásár lejegyezte z Isteni Irglmssággl kpcsoltbn mindzokt lehetőségeket, melyek lélekmentés htékony eszközei. A Npló nyomán z Egyház z Isteni Irglmsság öt kultuszát, ötféle tiszteletét engedélyezte. /AZ IRGALMAS JÉZUS KÉPE, AZ IRGALMASSÁG ÜNNEPE, AZ ISTENI IRGALMASSÁG RÓZSAFŰZÉRE, AZ IRGALMASSÁG ÓRÁJA, AZ IRGALMASSÁG TISZTELETÉNEK TERJESZTÉSE/ Sis K. Egészség, szórkozás, tnulás, turizmus Újbb közös projekt tervezésébe fogott bele Szár és Újbrok község négy önkormányzt. Települési és nemzetiségi egyránt. Olyn szórkozást, játékos tnulást, egészséges életmódr törekvést tűztek ki célul, mely megmozgtj kicsiket, leköti z idősebbeket, megtnítj másképpen gondolkodni fitlokt és lehetőséget teremt rr, hogy két település bekerüljön egy olyn körbe, hol potenciális esély nyílik z erőforrásik jobb kihsználásár, bevételeik növelésére. És mi z vrázsszó, mellyel mindez elérhető? Árvlányhj tnösvény. Információk településről, természetről, kulturális és épített örökségekről mindenkinek. Kint jó levegőn, felfedezve települést és közvetlen környékét. Turizmusfejlesztő beruházásokkl, melyek forrását remélhetőleg pályázt biztosítj mjd. Az előkészítő munk kezdődött meg, gyűjtjük bemuttásr érdemes projekteket, tárgyi és szellemi örökség drbjit, természeti szépségeket. Gondoltokt foglmzunk meg tnösvény állomásivl, interktív játékivl kpcsoltbn. Az lpokt lerktuk, nyomvonl már körvonlzódott, ötleteknek sem vgyunk híján, de vnnk még homályos pontok, melyek tisztázásr várnk. Nyitottk vgyunk új ötletekre is, szkemberek támogtó segítségére, melyek eddig is szép számbn érkeztek. A neheze még hátrvn. Sok erőt, kitrtást kívánok mindnyájunknk. Pts K. 6 XIX. évfolym 2. szám február

7 Óvodi hírek A frsng februárbn ngy örömet ünnepel: múlik tél, hj huj, s tvsznk jönni kell. (Pálflvi Nándor: Frsng) Az óvodábn vidám énekszóvl, tánccl, zenével multtunk frsngkor, ezzel búcsúztttuk el telet. A hngultot egy gitárszóvl kísért közös éneklés lpozt meg, melyet jelmezes felvonulás követett. Sok sok ötletes jelmezt csodálhttunk meg, még felnőttek is mind beöltöztek gyerekek külön örömére. A sok tündér és királykissszony mellett voltk boszorkányok, bohócok, különféle álltok, mesefigurák, horgászok és filmhősök, felsorolni is nehéz lenne szülők ügyességét dicsérő mskrák sorát. Mindenkinek kívánság szerint festették ki z rcát, és lufi hjtogtás is ngy sikert rtott. Aki elfárdt táncolásbn, z folyosón felállított büfében szerezhetett új energiát z nyukák és ngymmák süteményeiből, és szörpüzem finom itliból. Köszönjük, hogy mindezzel hozzájárultk ünnepünkhöz! A ngycsoportosok ismét járnk úszni Bicskei Tnuszodáb csütörtökönként, összesen 10 lklomml. Ngyon ügyesek, és szeretik ezt progrmot. Köszönjük segítséget zoknk z nyukáknk, kik hétről hétre elkísérik őket, hogy segítsenek z öltözésnél, hjszárításnál. SPORTHÍREK Jnuári lpzártánk ót egy torn került megrendezésre szári sportcsrnokbn. Erről tornáról, és tvszi szezon első meccseiről következik pár információ. FIGYELEM: 2015 TAVASZI SZEZONJÁNAK A HAZAI KIÍRÁSÚ MECCSEIT A SZÁR KSE FELNŐTT, ILLETVE IFJÚSÁGI CSAPATAI BICSKÉN, AZ U18 s ILLETVE AZ U15 ös CSAPATAI ÚJBARKON JÁTSZÁK LE. LEGKISEBBJEINK (U7,U9,U11,U13) PEDIG A BOZSIK TORNA KERETÉBEN TAVASZTÓL NEM CSÁKVÁRON, HANEM FELCSÚTON MÉRIK ÖSSZE EREJÜKET VETÉLYTÁRSAIKKAL. Ifjúsági Teremlbdrúgó Torn február 7. én megrendezésre került 11 cspt részvételével egy U19 es ifjúsági torn. A 11 cspt két csoportr lett bontv. Az A csoport tgji Felcsút, Szárliget, Felsőgll, Pázmánd, Seregélyes és Szár voltk. A B csoport résztvevői pedig Dunfém Mroshegy, Pátk, Szbdbttyán, Mány és Sóskut cspti voltk. Mindkét csoportból két legjobbn teljesítő cspt jutott tovább, ez z A csoport esetében Felcsút és Felsőgll volt, míg B csoportból Dunfém Mroshegy és Szbdbttyán jutott tovább. Az első elődöntőt Felcsút játszott Szbdbttyán ellen, és felcsúti cspt 4 0 r legyőzte szbdbttyáni lkultot. A másik elődöntőt Dunfém cspt játszott felsőgllik ellen, itt mroshegyi cspt nyert 3 1 ránybn. Így 3. helyért Szbdbttyán Felsőgll párosítás következett. A szbdbttyáni cspt fölényes, 5 0 s győzelmet rtott. A döntőben Felcsút tlálkozott Dunfém Mrosheggyel. A mroshegyi cspt 2 0 r legyőzte felcsúti csptot, így torn győztese Dunfém Mroshegy lett. Sorsolás - Bozsik progrm Igzi színházi elődást nézhettünk meg tornteremben Ari ppgáj frsngj címmel. Bár minisek közül néhányn kicsit megijedtek először, végül örömmel figyelték gyerekek mese elődását, melyben z erdei álltok és egy odtévedt ppgáj trtott frsngi multságot. A Bozsik progrm keretén belül 4 csptunk érdekelt, U7,U9,U11 illetve U13. Az első torn tvsszl ei hétvégén kerül megrendezésre, z U11 és z U13 s csptink számár, míg z U7 s és z U9 s csptink ei hétvégén kerülnek sorr először. U15 ös csptunk én kezdi meg tvszi bjnokságot Bicske ellen. 3 ponttl vnnk lemrdv 15 év ltti focistáink z első helytől, egy jó tvszi szezonnl kár bjnokok is lehetnek! Tvszi hzi meccseik Újbrkon kerülnek megrendezésre. U18 s csptunk március 21. én vívj tvszi félév első mérkőzését, U15 ös csptunkhoz hsonlón Bicske ellen. Az U18 s focistáink jelenleg 6. helyen állnk. Tvszi hzi meccseik Újbrkon kerülnek megrendezésre. U21 es csptunk március 1. jén fut neki tvszi bjnokságnk, Sárszentmiklóssl cspnk össze z első mérkőzésükön. Az U21 es cspt z őszi szezont dobogó lsó fokán zárt, 2 ponttl lemrdv 2. helyezett, Iváncs csptától. Tvszi hzi meccseik Bicskén kerülnek megrendezésre. Felnőtt csptunk z ifi csptunk után lép egyből pályár, március 1. jén 14:30 kor kezdik meg tvszi félévet Sárszentmiklós cspt ellen. A szári felnőtt cspt 11. helyen áll, de ngyon szoros mezőny, 1 pont lemrdás 9. helyezett Ercsivel szemben, és mindössze 2 pont hátrány 6. helyezett Tordssl szemben. Tvszi hzi meccseik Bicskén kerülnek megrendezésre. A Szár KSE nevében szeretném megköszönni mindzoknk, kik 2013 s évi dójuk 1% át z egyesületünknek feljánlották. Az ebből befolyt összeg ngyság: Ft volt, mi ngybn segítette z egyesület működését 2014 ben. Kérném, ki tudj idén is segítse egyesületünket z dój feljánlásávl Értesítjük szülőket, hogy nyári zárás ideje: Adószámunk: Szár Községi Sportegyesület Köszönettel: Orbán Zsolt SE elnök Az óvodi beírtás ideje: ór ór Kovács Blázs XIX. évfolym 2. szám február 7

8 Amtőr művészek Arr időben rá kell készülnöm, hogy több minden legyen birtokombn. válszolt mosolyogv. A következő mtőrművész egy szári gyökerekkel rendelkező hölgy, kit édespám áltl sikerült megismernem, ugynis áltlános iskoli és gimnáziumi osztálytársk voltk. Megnyugtttm, hogy Jelenleg Felcsúton él boldog ngymmként. bátrn tegyen ez Ezúton is köszönöm neki lehetőséget, hogy otthonábn, ügyben lépéseket, gyönyörű kézműves birodlmábn kereshettem fel. hiszen hogy képeken Ifju Attiláné, született My Mári ugusztus 9 én is látni lehet, nem látt meg npvilágot Száron. Édespj My József, mindennpi lktos, édesnyj Hedrich Ann, szári iskolábn kézimunkákról vn szó. szkácsnő volt. Egy öccse született My József. ( ) Bátrn mondhtom, Mrik Száron járt ki z áltlános iskolát, mjd Bicskén ezek z lkotások kár érettségizett gimnáziumbn. Tnulmányit z sját otthonunk díszei is lehetnének. Állmigzgtási Főiskolán folyttt, mjd 40 éven át Sis K. Alcsútdobozon dolgozott, mint jegyző. Férjét, Attilát munkáj során ismerte meg, és december 26 án kötöttek házsságot Száron, és ekkor költöztek Felcsútr. Attil szintén jegyzőként dolgozott, mindmellett, hobbiszinten festő is volt. Festményei házuk flit díszítik. Gyerekei: Attil és Péter. Összesen 4, zz két lány és két fiú unokávl büszkélkedhet. Fi, Attil jelenleg Száron építkezik. Mrik néni, férje hlál (+2004) után kezdett el kézimunkázni, zz horgolni. Ezt hobbit, szomszéd nénitől, Mriskától leste el, ki időtöltés végett jánlott neki. Először csk terítőket készített mjd szép lssn kretivitásánk utt engedve, további gyönyörűséges lkotások születtek meg keze ltt. Példként említve ünnepekre tojások, virágok, gyertytrtók, ngylkák, hrngok, hóemberek, nyuszik, hópelyhek, álltkák, szloncukrok stb vlmint ékszerek kiegészítők, tálk, msnis kosrk, évfordulókr virágkosrk. Eszközei hozzá horgolótű és cérn. Mrik néni receptje keményítéshez: 3 knálnyi forró vízhez tegyünk 3 knálnyi cukrot, mjd kihűlt szirupb mártsuk bele kész horgolást. Ezután kicsvrv egy dott formájú tárgyr kifeszíteni és hgyni megszárdni. Időben mérve legtöbb időt egy 1 m 30cm átmérőjű terítő jelentette, mi egy hónpot vett igénybe. A legrövidebb pedig fél vgy egy órás munk, mint pl. egy tojás, ngylk készítése. Az unokák, rokonok illetve közeli hozzátrtozók kérését mindig szívesen teljesíti, minek htásár már közeli intézmények iskol, óvod, bölcsőde már megismerték kretív kézimunkáit. Kihívásnk tekinti, de szeretettel készíti el z újbb ötleteket, hiszen hogy említette, monotonitást igyekszik elkerülni. Kiállításon egyszer vett részt, 2007 ben Alcsútdobozon, z éves Hobbykiállításon.Szárr is hívták már, z dventi vásárr, mire eddig még nem ment el. Boldog születésnpot! Rácz János * Bedern Ljos * Ráb Ferenc * Juhász Józsefné * Hász Jánosné * Ngy Béláné Hóbor Ljosné * Nemes Lászlóné * Kútvölgyi Istvánné * Tóth Györgyné * Réti Jánosné Bédeg Ljosné * Árosptki Józsefné * Buczkó Jánosné * Fenyvesi Ferencné * Huber Ferencné Kocsner Antlné * Mészáros Gézáné * Simon Ottóné * Szkács Irén * Kéki Lászlóné * Poschné Pts Ágnes Angeli András * Kton Szilveszter * Kéki László * Vindics Miklós Adtvédelmi tájékozttó z impresszumhoz Tájékozttjuk olvsóinkt, hogy z újságbn megjelenő személyek személyes dtit z információs önrendelkezésről és z információszbdságról szóló évi CXII. törvénynek megfelelően kerülnek kezelésre. Az dtok kezelése z érintettek hozzájárulásávl történik. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek z áltlunk kezelt személyes dtok köréről, felhsználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhetik zok helyesbítését, felhsználásuk korlátozását, törlését. Tájékozttást kérhet személyes dti kezeléséről, vlmint kérheti személyes dtink helyesbítését, illetve - jogszbálybn elrendelt dtkezelések kivételével - törlését z dtfelvételénél jelzett módon, illetve z dtkezelő feltüntetett elérhetőségein: Szár Közös Önkormányzti Hivtl 2066 Szár Rákóczi u. 68. Jogorvoslti lehetőséggel, pnsszl Nemzeti Adtvédelmi és Információszbdság Htóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adtvédelmi és Információszbdság Htóság Székhely: Budpest, Szilágyi Erzsébet fsor 22/C. Honlp: Kidj: Szár és Újbrok Önkormányzt Felelős kidó: Dr Riegelmn Henrik jegyző Szerkeszti: Borsodiné Orcsik Erzsébet, Metzgerné Speier Ktlin, Sis Korinn, Kovács Blázs,Dr Czencz Blázs Cím: Polgármesteri Hivtl 2066 Szár Rákóczi u. 68. Megjelenik: hvont Tel.: Készül: 750 példánybn E-mil cím: ISSN Kérjük, b szánt cikkeket cd lemezen, géppel vgy olvshtón kézzel írv szerkesztőknek vgy polgármesteri hivtlbn dják le. A szerkesztők fenntrtják rövidítés jogát. A lpbn leírt vélemények nem feltétlen Önkormányztánk lpj tükrözik szerkesztők álláspontját Szár és Újbrok 8 XIX. évfolym 2. szám február

A tűznek nem szabad kialudni

A tűznek nem szabad kialudni XVI. évfolym, 4. szám (53.) A 2007. december A tűznek nem szbd kiludni Régi tervem volt, hogy z ecsédi könyvtárbn helytörténeti témábn rendezzünk ismeretterjesztő elődásokt, de úgy gondoltm, hogy érdemes

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester A MEZŐZOMBORI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA III. évfolym 1. szám 2013. március kon t á g ség t l ü z s é K Cikk 10. oldlon k n u t r á j ócson p i r á M Cikk 3. oldlon SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET

Részletesebben

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal www.hjdunns.hu XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) Gombfesztiválon Bükkszentkereszten Ötvennyolc év múltán Nyíregyházán, vgy Afrikábn vn Trzn ösvénye?

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

Karácsonyi és újévi köszöntés

Karácsonyi és újévi köszöntés Levél Önkormányztánk időszki lpj Krácsonyi és újévi köszöntés A Krácsony és Újév küszöbén, mint polgármester köszöntöm Önöket. Mit is kívánhtnék mást, mint ngyon boldog ünnepeket, kiegyensúlyozott és sikeres

Részletesebben

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek!

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek! Bltonmárifürdő Önkormányztánk kéthvont megjelenő kidvány I. évfolym 2. szám Tisztelt Bltonmárifürdőiek! Bltonmárifürdő Képviselő-testülete október 21-én megtrtott ülén elfogdt Bltonmárifürdő község 2007.

Részletesebben

A Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány 6 állomásos konferenciasorozatot rendez

A Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány 6 állomásos konferenciasorozatot rendez Hírlevél XIV. évfolym 182. szám 2009. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Petőfi Emlékbizottság Bács Kiskun Megyei Önkormányzt

Részletesebben

Áldott karácsonyt kívánunk!

Áldott karácsonyt kívánunk! Önkormányzti hvilp XXII. évfolym, 12. szám 2013. december Áldott krácsonyt kívánunk! A Polgármesteri Hivtl dolgozói nevében Dr. Bráth Krisztin, jegyző A Képviselő Testület nevében Bt József, polgármester

Részletesebben

HÍR - LEVÉL. Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Nyílt Levél levélieknek LOCSOLÓ VERSEK. Levél Önkormányzatának időszaki lapja

HÍR - LEVÉL. Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Nyílt Levél levélieknek LOCSOLÓ VERSEK. Levél Önkormányzatának időszaki lapja HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj Nyílt Levél levélieknek Tisztelt lkosok, mint zt Hír-Levél előző számábn olvshtták, Veszélyben vn z iskol! konkrét dtokkl szemben én csk pedgógus szemszögéből

Részletesebben

A júniusi szám tartalmából

A júniusi szám tartalmából Az Argentíni Mgyr Közösség hvi elektronikus hírlevele Publicción electrónic mensul de l Comunidd Húngr en l Argentin A júniusi szám trtlmából Szerkesztői gondoltok Czékus Ábel Eseménynptár Blthzár Márt

Részletesebben

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel,

Részletesebben

Nyertesek Észak-magyarországon

Nyertesek Észak-magyarországon Társdlmi Megújulás Opertív Progrm 3.2.3/08/2 Építő közösségek - közművelődési intézmények z egész életen át trtó tnulásért 2. kör: A közművelődés nem formális és informális tnulás szolgáltábn A pályázt

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok!

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok! KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 1.-2. SZÁM Tisztelt Válsztópolgárok! Már több forrásból is értesülhettek rról, hogy köztárssági elnök 2010. április 11 - re és 25 -re tűzte ki z országgyűlési képviselők megválsztásánk

Részletesebben

Faluház és szolgálati lakás Lakossági fórumok

Faluház és szolgálati lakás Lakossági fórumok Biri Község Önkormányztánk független lpj Brátim! Tisztelt Birisiek! Az ezredfordulót követő tizenegyedik év decembere vn. A múlt évhez hsonlón most is megállpíthtjuk: ez z esztendő is gyorsn elszldt. De

Részletesebben

hírek KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS OBJEKTÍV, KÖZÉLETI XIX. CSENGELEI SPORTNAPOK TERVEZETT PROGRAMJAI

hírek KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS OBJEKTÍV, KÖZÉLETI XIX. CSENGELEI SPORTNAPOK TERVEZETT PROGRAMJAI Csengelei KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS november július 08.10. OBJEKTÍV, OBJEKTÍV, KÖZÉLETI KÖZÉLETI HAVILAP HAVILAP ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ingyenes Ingyenes LAKOSSÁGI ÉRTESÍTÉS XIX. CSENGELEI

Részletesebben

Kiss Csaba pályázata

Kiss Csaba pályázata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzt Pályázt Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit kft. ügyvezető igzgtói munkkörére 2 Bevezető 2 Nemzeti Színház 6 A Miskolci Nemzeti 7 Az évd drámáj 8 Az évd szerzője 10

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 4. szám 2012. november 21.

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 4. szám 2012. november 21. A Kiemelkedően Közhsznú Fehér Bot Alpítvány lpj 12. évfolym 4. szám 21. TARTALOM - Nyílt np Hjdúböszörményi irodábn - Gyermektlálkozó kistérségi szinten - Spotnp Debrecenben - Zene füleimnek kulturális

Részletesebben

Badacsonytördemic Badacsonylábdihegyi

Badacsonytördemic Badacsonylábdihegyi - ------ Bdcsonytördemic Bdcsonylábdihegyi A BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY LAPJA ------------------- X. évfolym 9. szám 2009. szeptember ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

IMAF 2013. őszi szeminárium

IMAF 2013. őszi szeminárium IMAF 2013. őszi szeminárium 2013.10.18-20. Érd, Mgyrország Beszámolók - Aikido - Iido - tolmács szemével - Jujutsu - Krtedo Előszó Trtlom Előszó Aikido divízió Képek Aikido Iido divízió Képek Iido A tolmács

Részletesebben

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2)

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 5. Á P R I L I S BOLDIZSÁR IVÁN Színház és nemzeti tudt (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R

Részletesebben

közéleti lap xv/18. 2007. október 17. Zuschlag követői Keszthelyen is? Távfűtési értesítés Csak kérhet Szólt a harmonika partnerség Béla

közéleti lap xv/18. 2007. október 17. Zuschlag követői Keszthelyen is? Távfűtési értesítés Csak kérhet Szólt a harmonika partnerség Béla közélet lp xv/18. 2007. október 17.»»»»» Zuschlg követő Keszthelyen s? Távfűtés értesítés Csk kérhet Szólt hrmonk prtnerség Bél Öné pénz, ménk munk Bél szerk. Keszthely, Kossuth L. u. 44. Tel.: 06-83/510-357

Részletesebben

Híröss Naptár. A rózsabarack névadója. 25 éve jelent meg a rendszerváltás Bács Kiskun megyei hetilapja

Híröss Naptár. A rózsabarack névadója. 25 éve jelent meg a rendszerváltás Bács Kiskun megyei hetilapja ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: A H MÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG FELELŐS SZERKESZTŐ: VARGA GÉZA SZERKESZTŐSÉG: 6000 KECSKEMÉT, TÓPART U. 8/C TEL.: 76/476 115 E MAIL: INFO@HIROSNAPTAR.HU N Híröss

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

Tegyük együtt még szebbé otthonunkat, tegyük együtt még szebbé Kőbányát!

Tegyük együtt még szebbé otthonunkat, tegyük együtt még szebbé Kőbányát! Progrmok: 09:30 A Készenléti Rendőrség zenekránk zenés ébresztője 1 0:00 Megnyitóbeszéd: Kovács Róbert Kőbány polgármestere 1 0:1 5 Ktoni testnevelés Mgyr Honvédség Ludovik Zászlólj 1 0:45 A Tutt Forz

Részletesebben

Badacsonytördemic Badacsonylábdihegyi

Badacsonytördemic Badacsonylábdihegyi - ---- Bdcsonytördemic Bdcsonylábdihegyi A BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY LAPJA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Republiknet Magazin. Üdvözlünk a. második számában! Tartalom. Cormac előszava (2. oldal)

Republiknet Magazin. Üdvözlünk a. második számában! Tartalom. Cormac előszava (2. oldal) Üdvözlünk Republiknet Mgzin (www.republiknet.com) második számábn! Trtlom Cormc előszv (2. oldl) Republik 4 (4. oldl) Tippek-trükkök R4-ben (4. oldl) Interjúk (8. oldl) Szemezget Világhírekből (17. oldl)

Részletesebben

TISZTELET ÉS MEGBOCSÁTÁS!

TISZTELET ÉS MEGBOCSÁTÁS! MEGJELENIK 10 ÉVE! Szigliget Község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 11-12.szám TISZTELET ÉS MEGBOCSÁTÁS! Szigliget Képviselő-testülete nem tud és nem is kr zonosulni kegyeletsértő, emlékműgylázó

Részletesebben