2013. évi Képviselő-testületi határozatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. évi Képviselő-testületi határozatok"

Átírás

1 2013. évi Képviselő-testületi határozatok 1/2013. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek az Új Széchenyi Terv keretében megjelent "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" című (KEOP /A kódszámú) pályázati felhívására történő jelentkezésről Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek az Új Széchenyi Terv keretében megjelent "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" című (KEOP /A kódszámú) pályázati kiírását és az alábbi döntést hozta: A pályázat megvalósításának helyszíne: 2765 Farmos, Szelei út 2-6. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 805/1. A projekt megnevezése, a pályázati anyagban megjelölttel összhangban: Farmosi Általános Iskola energetikai korszerűsítése. A pályázati konstrukció száma KEOP /A A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: ,-Ft A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége (elszámolható költség): ,-Ft Az önkormányzat saját ereje saját forrásból - : ,-Ft A KEOP forrásból igényelt támogatás: ,-Ft Határidő: február 12. Horváth Judit pénzügyi vezető-főtanácsos Rimanóczy Zsolt ügyvezető Profectus Global Mérnöki Tanácsadó Iroda Kft. 2/2013. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat A két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester tájékoztatóját a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről elfogadja. Határidő: határozatban foglaltak szerint 3/2013. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat Farmos község Önkormányzatának 2013 évi átmeneti gazdálkodásáról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 25. (3), (4) bekezdése alapján megbízta a Polgármestert, hogy a évi költségvetési rendelet elfogadásig az előző évi szintnek megfelelően biztosítsa az Önkormányzat gazdálkodását. Kötelezte a polgármestert, hogy a rendelet elfogadásakor számoljon be az átmeneti időszak gazdálkodásáról. A benyújtott beszámolót a Képviselő-testület elfogadja. Határidő: a 2013 évi költségvetési rendelet elfogadása Turóczi István Zoltánné aljegyző Horváth Judit pénzügyi vezető-főtanácsos

2 2 4/2013. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat Belső ellenőrzési jelentésről Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Farmos Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal költségvetési szervnél végzett témavizsgálatról, valamint Farmos Község Önkormányzata Általános Iskola költségvetési szervnél végzett témavizsgálatról szóló belső ellenőrzési jelentést. 5/2013. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat A Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás évi költségvetéséről Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás évi költségvetési tervezetét és az alábbi döntést hozta: A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezető helyettes részére megállapított vezetői pótlékot ( Ft/hó) a négy település arányosan viselje. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkavállalói munkába járásához a jogszabályban elismert költségek (9 Ft/km) kerüljenek betervezésre. Az előző évekre jutó költségeket (az akkor hatályos jogszabályok alapján kiszámítva) részletes számlával történő alátámasztás után a Képviselő-testület megfizeti. Határidő: február 15. Turóczi István Zoltánné aljegyző Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Horváth Judit pénzügyi vezető-főtanácsos 6/2013. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-hez történő csatlakozásról Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elhatározta, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-hez április 1-vel csatlakozik a Vízmű. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalást a szerződéssel kapcsolatban. A szerződést a következő testületi ülésen ismertesse a testülettel. Határidő: április 1. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 7/2013. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat Könyvvizsgálói megbízásról Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi könyvvizsgálói feladatok ellátásával a Count-Comp Könyvvizsgáló Kft-t (székhely: 1162, Budapest, Formás utca 7.) megbízza. Megbízási díj: Ft + Áfa Határidő: május 31.

3 3 Count-Comp Könyvvizsgáló Kft. 8/2013. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth László polgármesternek január 1-jétől az illetményét havi bruttó ,- Ft összegben, költségtérítését illetménye 15 %-ának megfelelő összegben ,- Ft-ban állapítja meg. Felelős: Turóczi István Zoltánné aljegyző Horváth Judit pénzügyi vezető-főtanácsos Államkincstár Budapest 9/2013. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat 2013-ban finanszírozott és szervezett rendezvényekről Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013-ban a településen tartandó rendezvények megrendezéséhez helyet biztosít ( terem, világítás, fűtés, takarítás, szállító eszköz), valamint erkölcsileg támogatja. Határidő: folyamatos Horváth Judit pénzügyi vezető-főtanácsos A rendezvény szervezője 10/2013. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat ÖKOVÍZ Kft. közszolgáltatási szerződés módosításáról Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az ÖKOVÍZ Kft. közszolgáltatási szerződés módosítását, és úgy döntött, hogy még a díjjavaslat emeléssel kapcsolatban Kovács Magdolna Tóalmás polgármestere által feltett kérdésekre a válasz nem érkezik meg, addig a szerződés módosítás ne kerüljön aláírásra. ÖKOVÍZ Kft. 11/2013. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat Macedón testvér települési kapcsolatról Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta dr. Bence József Macedón nagykövet felkérését, mely macedóniában kialakítandó testvértelepülési kapcsolat létrehozására irányult. A lehetőség igen nagy, de nyelvi nehézségekbe ütközne élő kapcsolatot kialakítani és fenntartani. Ezért a meglévő két testvértelepülési kapcsolatot ápolják és jelenleg újat nem építenek. Határidő: február 28. dr. Bence József Macedónia nagykövet

4 4 12/2013. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat A Közép-magyarországi régió esetleges kettéválasztásának lehetőségéről Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Gomba község polgármesterének javaslatát a Közép-magyarországi régió esetleges kettéválasztásának lehetőségéről. A javaslatot támogatja, hogy Budapest és Pest megye külön kerüljön elbírálásra a pályázatok vonatkozásában, mivel most nagyon sok pályázatból kizárásra kerülnek a Pest megyei kistelepülések. Gomba teleülés polgármestere 13/2013. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat Mérey kastély megvásárlásáról Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Horváth Magdolna Farmos, Rekettyés 5. szám alatti lakos ajánlatát, mely az un. Mérey kastélynak mely jelenleg Horváth Magdolna tulajdona megvásárlására irányul, azzal a feltétellel, miszerint a vásárlás után a köz javára történő múzeumkénti működik tovább. A település számára ezt a tulajdonviszony rendezésekor kellett volna figyelembe venni, és a Földkiadó Bizottságnak a Képviselő-testület figyelmét felhívni, mivel akkor térítési díj nélkül megkaphatta volna Farmos község. A község jelenlegi költségvetése nem teszi lehetővé, hogy egy ilyen nagy anyagi teherrel járó ingatlant megvásároljon. Határidő: február 28. Horváth Magdolna 14/2013. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat A Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosításáról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény felhatalmazása alapján megtárgyalta és elfogadja a Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítását, a hatályos jogszabályok alapján. Határidő: március 01. Államkincstár Budapest Horváth Judit pénzügyi vezető-főtanácsos 15./2013./III.12./ képviselő-testületi határozat Ivóvíz szolgáltatás bérleti-üzemeltetési szerződés aláírásra felhatalmazás 1. / Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, hogy az önkormányzat, mint ellátásért felelős a kizárólagos tulajdonát, törzsvagyonát képező ivóvíz közművek működtetése, üzemeltetése, fenntartása, az ivóvíz szolgáltatás teljesítésének szabályozása érdekében BÉRLETI- ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉST KÖT 15 évre, határozott

5 5 időtartamra, a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában lévő, ivóvíz-szolgáltatás céljára, a vízi-közművek működtetésére létrehozott Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 5000 Szolnok, Kossuth u. 5. Cg , adószáma: , bankszámlaszáma: ) viziközmű szolgáltatóval március 31. napjával. 2./ / Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza HORVÁTH LÁSZLÓ polgármestert a bérleti üzemeltetési szerződés aláírására. Határidő: március 31. Hajdú Gábor vezérigazgató 16./2013./III.12./ képviselő-testületi határozat Farmos Község Önkormányzat utca nevének megváltoztatásáról Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Bacsó Béla utca nevének megváltoztatását. A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása alapján az utca név elfogadható, megváltoztatására nincs szükség. Határidő: március /2013./III.12./ képviselő-testületi határozat Macedón kapcsolat teremtésről Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem zárkózik el a Macedón kapcsolat teremtés lehetőségétől. Megköszönik a kezdeményezést. Részletes kifejtést kérnek a lehetőségekről. Határidő: március 12. dr. Bence József Macedónia nagykövet 18./2013./III.12./ képviselő-testületi határozat Általános Iskola energetikai pályázatához tervező kijelöléséről Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Általános Iskola energetikai pályázatához meghízza a Top Kvalitás Kft-t a tervezői munkák elvégzésére. A testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Top Kvalitás Kft. 19./2013./III.12./ képviselő-testületi határozat Általános Iskola energetikai pályázatának terveinek kifizetéséről Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Top Kvalitás Kft. által az Általános Iskola energetikai pályázatához elkészített tervek kifizetésre kerüljenek, melynek összege 2,2 millió Ft + Áfa.

6 6 20./2013./III.12./ képviselő-testületi határozat Muszály gyaloghíd statikai vizsgálatáról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármester előterjesztésében a Muszályban élő választópolgárok kérését. Felhatalmazza a Polgármestert, miszerint szakértő statikussal vizsgáltassa meg a híd állapotát, tegyen javaslatot arra vonatkozóan, hogy az ott élőkhöz a mentők, tűzoltók eljuthassanak. A költségvetési tervvel együtt terjessze a munkatervben szereplő testületi ülésre 21./2013./III.12./ képviselő-testületi határozat Az ÖKOVÍZ Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az ÖKOVIZ Kft. kérelmét, és az alábbi döntést hozta: A közszolgáltatási szerződést január 1.-től december 31-ig fenntartja. ÖKOVÍZ Kft. ÖKOVÍZ Kft. 22./2013./III.12./ képviselő-testületi határozat Használt cserép értékestéséről Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kövér Sándor 2765 Farmos, Rákóczi F. u. 23. szám alatti lakos részére használt cserepet biztosít 15/db/Ft áron. Határidő: március /2013./III.12./ képviselő-testületi határozat Farmos község Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodásáról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 7. (1) bekezdésében meghatározott rendelkezések biztosításának céljából a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbiak szerint fogadja el: Középtávú vagyongazdálkodási terv:

7 7 a) Az önkormányzati vagyonnal - mint a nemzeti vagyonnal - felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. b) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. c) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a Képviselőtestület döntései és az éves költségvetési rendeletei határozzák meg. d) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái: A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásnak biztosítása, hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása. A hasznosítás formái: 1. A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése. A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését a nemzeti vagyonról szóló törvény, valamint a vagyonrendelet előírásai szerint kell lefolytatni. A vagyon értékesítéséből származó bevétel elsősorban fejlesztési kiadások fedezetéül szolgál. 2. Használatba adása, bérbeadása A lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, valamint telkek és egyéb ingók, ingóságok hasznosítása elsősorban bérleti, haszonbérleti szerződés keretében tehető meg. A bérlet, haszonbérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban. a) Az értékesítésre vagy más hasznosításra kijelölt ingatlanoknál folyamatos hirdetés szükséges. b) Az önkormányzat a vagyongazdálkodását az átláthatóság, a döntések nyomon követhetőségének, a legmagasabb közösségi haszon elérésének egységes elvei szerint folytathatja. c) Az önkormányzat a vagyonát feladatainak megvalósítására használja. Az önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyakat elsősorban hasznosítja, amennyiben az gazdaságosan nem valósítható meg, értékét megőrizve tulajdonában tartja. Hosszú távú vagyongazdálkodási terv: a) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv. b) A piaci helyzet ismeretében évente felül kell vizsgálni az értékesítendő, valamint a más módon hasznosítható vagyonelemeket. c) A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a vagyontárgyak megóvására, megújítására, illetve beruházásra kell fordítani. d) Az önkormányzat szempontjából kedvező pályázati lehetőségek maximális kihasználására kell törekedni. e) Minden önkormányzati épület energiahatékonyságának növelése.

8 8 24/2013./III.21./ képviselő-testületi határozat Tápió-vidéki TKT évi II. féléves fenntartása munkaszervezet, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1./ Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló a évi CLXXXIX. törvény IV. fejezete alapján a Tápió-vidéki TKT évi II. féléves fenntartásához az alábbiak szerint járul hozzá: A munkaszervezet fenntartásához lakosságszám arányosan ,-Ft-tal Házi segítségnyújtás (ellátottak és gondozónők arányában) ,-Ft Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ( ellátottak arányában) amennyiben lehetőség nyílik a finanszírozási szerződés meghosszabbítására azzal élni kíván ,-Ft összeggel. 2./ Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth László polgármestert, hogy a Társulási Tanács ülésen a jelen határozatnak megfelelően szavazzon Farmos község Önkormányzatának nevében és a megállapodást aláírja. Határidő: március 31. Tápió-vidéki TKT Nagykáta 25/2013./III.21./ képviselő-testületi határozat Tápiószele székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás térítési díjairól szóló rendelet alkotás Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás levelét, és úgy döntött- a társulási megállapodásban foglaltak alapján -, hogy a gesztor önkormányzat Tápiószele - legyen a rendelet alkotásra kötelezett. Határidő: június 30. Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás elnöke 26/2013./III.21./ képviselő-testületi határozat Önkormányzat tulajdonát képező Vagyontárgyak átadásról Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Államkincstár felhívását a évi zárszámadás elkészítésével kapcsolatban, mely szerint a mérlegben szerepeltetni kell az intézmények működését szolgáló vagyontárgyakat. A Képviselőtestület döntése alapján az intézményének nem ad át vagyont. A vagyongazdálkodást a jogszabályok alapján az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve a Polgármesteri Hivatal végzi. Határidő: március 31.

9 9 27/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat A két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester tájékoztatóját a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről elfogadja. Határidő: határozatban foglaltak szerint 28/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat Értékelő jelentés a Nagykátai Rendőrkapitányság évben végzett szakmai tevékenységéről és Farmos község közbiztonsági helyzetéről Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nagykátai Rendőrkapitányság értékelő jelentését a település évi közbiztonsági helyzetéről. Az abban foglaltakkal egyetért és elfogadja. Felelős: Horvát László polgármester Nagykátai Rendőrkapitányság 29/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat Önkéntes Tűzoltó Egyesület Önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére évben megállapított és kiutalt Ft-os Önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót. Egyesület elnöke 30/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat Sport Egyesület Önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása Farmos Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Sport Egyesület részére évben megállapított és kiutalt Ft-os Önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót. Egyesület elnöke 31/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat Nagycsaládosok Farmosi Egyesületének Önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása Farmos Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Nagycsaládosok Farmosi Egyesülete részére évben megállapított Ft, melyből

10 ben kiutalt Ft-os Önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót. A fennmaradó támogatás januárjában került kiutalásra. Egyesület elnöke 32/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat Rózsa Nyugdíjas Egyesület Önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása Farmos Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Rózsa Nyugdíjas Egyesület részére évben megállapított Ft, kiutalt Ft Önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót. A fennmaradó támogatás januárjában került kiutalásra. Egyesület elnöke 33/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat Farmosi Polgárőrség Közhasznú Tevékenységű Szervezetének Önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása Farmos Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Farmosi Polgárőrség Közhasznú Tevékenységű Szervezete részére évben megállapított Ft, kiutalt Ft-os Önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót. A fennmaradó támogatás januárjában került kiutalásra. Egyesület elnöke 34/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat Vöröskereszt Önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása Farmos Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Vöröskereszt részére évben megállapított és kiutalt Ft-os Önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót. A szervezet vezetője 35/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat

11 11 Zenélő Ifjúság Alapítvány Önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása Farmos Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Zenélő Ifjúság Alapítvány részére évben megállapított Ft-os Önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót. Az Alapítvány Kuratóriumának elnöke 36/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat A-63 Postagalamb Egyesület Önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása Farmos Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az A-63 Postagalamb Egyesület részére évben megállapított és kiutalt Ft-os Önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót. Egyesület elnöke 37/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat Mozgáskorlátozottak Farmosi Szervezetének Önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása Farmos Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Mozgáskorlátozottak Farmosi Szervezete részére évben megállapított Ft, kiutalt Ft-os Önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót. A fennmaradó támogatás januárjában került kiutalásra. A szervezet vezetője 38/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat Tápió-vidéke Földtulajdonosok és Gazdálkodók Gazdakörének Önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása Farmos Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Tápióvidéke Földtulajdonosok és Gazdálkodók Gazdaköre részére évben megállapított és kiutalt Ft-os Önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót. Egyesület elnöke

12 12 39/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat Farmosi Életmód Egyesület Önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása Farmos Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Farmosi Életmód Egyesület részére évben megállapított és kiutalt Ft-os Önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót. Egyesület elnöke 40/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat Tápiószele és Térsége Közhasznú Mentésügyi Alapítvány évi támogatásáról Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tápiószele és Térsége Közhasznú Mentésügyi Alapítvány végtagrögzítő, megfigyelő monitor, csecsemő és gyermek lélegeztető monitor megvásárlására irányuló pályázatára Ft támogatást biztosít a évi költségvetéséből. Az Alapítvány Kuratóriumának elnöke 41/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat Farmos Rózsa Nyugdíjas Egyesület évi támogatásáról Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Farmos Rózsa Nyugdíjas Egyesület 35 éves évfordulójának és az Idősek Világnapja megrendezésére irányuló pályázatára Ft támogatást biztosít a évi költségvetéséből. Az Egyesület elnöke 42/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat Farmos Önkéntes Tűzoltó Egyesület évi támogatásáról Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Farmos Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési költség, fűtés, világítás, technikai felszerelések karbantartása, üzemanyag, és tűzoltó ruha beszerzésére irányuló pályázatára Ft támogatást biztosít a évi költségvetéséből. Az Egyesület elnöke

13 13 43/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat Farmosi Polgárőrség Közhasznú Tevékenységű Szervezet évi támogatásáról Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Farmosi Polgárőrség Közhasznú Tevékenységű Szervezet működési költségekre irányuló pályázatára Ft támogatást biztosít a évi költségvetéséből. Az Egyesület elnöke 44/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat Tápió-vidéki Földtulajdonosok és Gazdálkodók Gazdaköre évi támogatásáról Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tápió-vidéki Földtulajdonosok és Gazdálkodók Gazdaköre kézi aratóverseny megrendezésére és Szent Orbán szobor felállítására irányuló pályázatára Ft támogatást biztosít a évi költségvetéséből. Az Egyesület elnöke 45/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat A-63 Postagalamb Egyesület évi támogatásáról Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az A-63 Postagalamb Egyesület hullámpapír beszerzésére irányuló pályázatára Ft támogatást biztosít a évi költségvetéséből. Az Egyesület elnöke 46/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat Nagycsaládosok Farmosi Egyesülete évi támogatásáról Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagycsaládosok Farmosi Egyesülete gyermeknap, kézműves foglalkozás, főzésre irányuló pályázatára Ft támogatást biztosít a évi költségvetéséből. Az Egyesület elnöke

14 14 47/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete évi támogatásáról Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mozgáskorlátozottak Közép- Magyarországi Regionális Egyesülete 7. éves évforduló megrendezésére, busz kirándulásra, karácsonyi ajándékozásra irányuló pályázatára Ft támogatást biztosít a évi költségvetéséből. Az Egyesület elnöke 48/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat Sport-Klub Farmos évi támogatásáról Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sport-Klub Farmos működési költségre, játékvezetői díjra, utazásra, sportfelszerezés beszerzésére irányuló pályázatára Ft támogatást biztosít a évi költségvetéséből Az Egyesület elnöke 49/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat Segítünk Alapítvány Nagykáta évi támogatásáról Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segítünk Alapítvány Nagykáta rendelőintézet műszer vásárlására irányuló kérelmére Ft támogatást biztosít a évi költségvetéséből Az Alapítvány Kuratóriumának elnöke 50/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatásának elutasításáról Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatási kérelmét nem tudta befogadni, mivel a beadási határidőt követően érkezett. Az Egyesület elnöke

15 15 51/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat Beszámoló a Közművelődési Könyvtár évi munkájáról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Közművelődési Könyvtár évi munkájáról szóló beszámolót. Az abban foglaltakkal egyetért és elfogadja. Felelős: Horvát László polgármester Bugyiné Gyürki Andrea Könyvtár vezető 52/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat Könyvtár áthelyezéséről Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Könyvtár elhelyezésére szolgáló épület statikai vizsgálatáról készült jelentést. Megállapította, hogy 30 napon belül át kell helyezni a Könyvtárat a Művelődési Ház erre kijelölt helyiségébe. Határidő: 2013.június 30. Bugyiné Gyürki Andrea intézményvezető 53/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat Konditerem áthelyezéséről Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta - a Könyvtár áthelyezésével összefüggően - a Művelődési Ház helyiségére szóló bérleti szerződést május 31. napjával felmondja, a bérleti díj és a keletkezett közületi számlák közötti elszámolással együtt. Határidő: 2013.június 30. Bugyiné Gyürki Andrea intézményvezető Rózsavölgyi Norbert bérlő 54/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat Közfoglalkoztatás keretében, állami támogatással 3 fő szakmunkás foglalkoztatásáról Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta - a Könyvtár áthelyezésével összefüggően a Művelődési Ház helyiségének felújítására Közfoglalkoztatás keretében, állami támogatással 3 fő szakmunkást ( 2 szobafestő mázoló, 1 fő kőműves) foglalkoztat a TÁMOP Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban pályázat támogatásával hónapra.

16 16 Határidő: 2013.június 30. Bugyiné Gyürki Andrea intézményvezető PMKH Nagykátai Munkaügyi Központ 55/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat A Könyvtár elbontásáról Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Könyvtár áthelyezését követően az elavult épületet lebontja. A bontáshoz szükséges engedélyek megkérésével és lebonyolításával megbízza Horváth László polgármestert. Határidő: 2013.június /2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat Zöld hulladék szállításáról Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Híres Hulladékgazdálkodási Kft. írásos tájékoztatóját a településen keletkezett un. zöld hulladék további kezeléséről. A Képviselő-testület úgy döntött, a településen kijelöli az un. lőteret a komposztálható zöld hulladék elhelyezésére. A kijelölt helyre kizárólag felügyelettel és ellenőrizve lehet elhelyezni a zöldhulladékot. Határidő:2013.július /2013./IV.30./ képviselő-testületi határozat Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás keretében a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztési pályázatra történő jelentkezésről Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013./III.29./ BM rendelet alapján a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztési pályázati kiírást és az alábbi döntést hozta: A pályázat megvalósításának helyszíne: 2765 Farmos település központi főútvonali A pályázat megnevezése: közbiztonság növelése (térfigyelő kamerák számának növelése, rendszám felismerő kamera) A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: ,-Ft,-Ft Az önkormányzat vállalt önereje: ,--Ft Eszközbeszerzési célra igényelt támogatás : ,-Ft Határidő: május 02. Turóczi István Zoltánné aljegyző Horváth Judit pénzügyi vezető-főtanácsos

17 17 Magyar Államkincstár Budapest, Semmelweis utca 58/2013./IV.30./ képviselő-testületi határozat Napelemek elhelyezésének lehetőségéről Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester tájékoztatását megtárgyalva támogatja a napelem elhelyezéséről szóló pályázaton való részvételt. Határidő: folyamatos 59/2013./IV.30./ képviselő-testületi határozat Ravatalozóról Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és támogatja a község katolikus temetője mellett külön helyrajzi számon lévő ingatlanon egy ravatalozó tervének elkészítését és az építési engedély megkérését a évi tartalék keret terhére. Határidő: július /2013./IV.30./ képviselő-testületi határozat Buszmegállók felújításáról Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és támogatja az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Rákóczi úton, továbbá a Jászberényi úton lévő buszmegálló felújítását a évi tartalék keret terhére. Határidő: augusztus /2013./IV.30./ képviselő-testületi határozat Tárcsa vásárlásáról Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és támogatja egy tárcsa vásárlását ,-Ft értékben a évi tartalék keret terhére. Határidő: július /2013./IV.30./ képviselő-testületi határozat Béke út 8. szám alatti szolgálati lakás bérleti szerződéséről Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az ÁNTSZ ellenőrzéssel összefüggően a Béke út 8. szám alatti önkormányzati lakásra szóló bérleti szerződést július 31. napjával felmondja, a bérleti díj és a keletkezett közületi számlák közötti elszámolással együtt Határidő: június 15. Pozsonyi Zsolt bérlő

18 18 63/2013./IV.30./ képviselő-testületi határozat Pedagógiai asszisztensi pályázat kiírásáról Farmos község Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az Óvodavezető előterjesztését, miszerint a nemzeti köznevelési törvény szeptember 01. napjától hatályos előírása szerint pedagógiai asszisztensi álláshely betöltésére pályázatot kell kiírni. A pályázat kiírására jogosult az óvodavezető. A Képviselő-testület a pályázatok elbírálásánál kötelezi az Óvodavezetőt, hogy a település érdekében, ha van arra alkalmas farmosi személy az kerüljön felvételre. Határidő: augusztus 31. Felelős: Horvát László polgármester Böjti Károlyné óvoda vezető 64/2013./IV.30./ képviselő-testületi határozat Tarkó Gáborné munkahelyi baleseti kárigényéről Farmos község Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta Tarkó Gáborné munkahelyi balesetéhez kapcsolódó kártérítési igényét, és az alábbi döntést hozta: A kártérítési igényét elfogadja, és ,-Ft értékben megtéríti. A kifizetés átutalással történik a községi önkormányzat költségvetésének terhére. Határidő: augusztus 31. Felelős: Horvát László polgármester Tarkó Gáborné közalkalmazott, kérelmező 65/2013./IV.30./ képviselő-testületi határozat dr. Bencze Józsefné fogászati asszisztens tovább foglalkoztatásáról Farmos község Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta dr. Bencze Józsefné fogászati asszisztens és Dr. Farkas Györgyike fogorvos kérelmét, mely a fogászati asszisztens tovább foglalkozatására vonatkozik. A jogszabályoknak megfelelően dr. Bencze Józsefné április 30. napjáig nyilatkozott a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak, miszerint a nyugdíj igénybevételéről lemond, és a továbbfoglalkoztatását kéri. A Képviselő-testület a továbbfoglalkoztatásához hozzájárul.. Felelős: Horvát László polgármester dr. Bencze Józsefné közalkalmazott, kérelmező Dr. Farkas Györgyike fogorvos 66/2013./IV.30./ képviselő-testületi határozat A belterület 980 hrsz-ú (Rákóczi út 6.) önkormányzati tulajdonban álló ingatlanon található felépítmény ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséről

19 19 Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Bozóki Attila kérelmét, mely a 980 hrsz-ú ingatlanon található felépítmény ingatlan nyilvántartási bejegyzéséhez hozzájáruló határozat meghozatalára irányult. A hozzájárulását nem adja meg. A képviselő-testületnek élő földhaszonbérleti szerződése van Bozóki Attilával, melyben rendelkeztek a felépítményről is, miszerint a bérleti szerződés megszűnését követően a felépítményt 30 napon belül el kell bontani a bérlőnek.. Felelős: Horvát László polgármester Bozóki Attila bérlő, kérelmező 67/2013./IV.30./ képviselő-testületi határozat Közvilágítás korszerűsítéséről és üzemeltetéséről Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Ludányiné Gréczi Katalin A GRE LUD Energetikai Kft. ügyvezetője által az EnerIn Energia Innováció Kft. (1134 Budapest, Klapka u. 11.) ajánlatát Farmos község közvilágításának korszerűsítésére és üzemeltetésére vonatkozóan. A megismert információk alapján a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szándéknyilatkozatot ad arra vonatkozóan, miszerint: 1./ A közvilágítás korszerűsítése tárgyában 572 db lámpa korszerűsítését, további 4 db lámpa bővítésével bruttó Ft értékben, 47,56 %-os teljesítmény csökkentés elérése céljából a településen meg kívánja valósítani. 2./ A beruházást a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján bonyolítja le. 3./ Beruházáshoz igénybe kívánja venni az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) által biztosított vissza nem térítendő támogatást Ft összegben. Határidő: április 30. GRE-LUD Kft. Ludányiné Gréczi Katalin 68/2013./IV.30./ képviselő-testületi határozat Jobbik Magyarországért Mozgalom Farmosi Szervezetének kérelme Farmos Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Jobbik Magyarországért Mozgalom Farmosi Szervezetének kérelmét és az alábbi döntést hozta. Mély elkötelezettséget érez a határon túli magyar nemzet tagjaival. Nem kíván támogatni kampányszerű javaslatokat. Jobbik Magyarországért Mozgalom Farmosi Szervezetének képviselője

20 20 69/2013. (V.28.) számú képviselő-testületi határozat A két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester tájékoztatóját a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről elfogadja. Határidő: határozatban foglaltak szerint 70/2013. (V.28.) számú képviselő-testületi határozat Védőnői szolgálat munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: 1. A Védőnői szolgálat munkájáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal megtárgyalta és azt elfogadja. 2. Felkéri a Védőnői szolgálatot, hogy továbbra is kiemelten kezelje a lakosság körében a megelőzést, kezdeményezze és vegyen részt prevenciós feladatok ellátásában. Fektessen hangsúlyt az egészségügyi élősködők elleni védekezés és azok hatékonyabb visszaszorítása érdekében végzett tevékenységre. 3. Felkéri, hogy évente egyszer írásban számoljon be munkájáról az ellátás megszervezésére kötelezett irányába, a jegyző által kiadott szempontrendszer alapján. 4. A Védőnői szolgálat kiemelt figyelmet fordítson a pályázati lehetőségekre, különösen az Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramokat érintően. illetve folyamatosan Felelős: Horvát László polgármester Bagi Éva védőnő Vezető védőnő Monor 71./2013./V.28./ számú képviselő-testületi határozat A települési önkormányzat és a Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a települési önkormányzat és a Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról szóló beszámolót. 1./ Elfogadja Farmos község Jegyzője és a Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője által készített beszámolót. 2./ Elismeri és támogatja a jelzőrendszer munkatársainak ( védőnők, óvoda- és iskolapedagógusok, egyházi képviselők, rendőrség és polgárőrség, hivatali szakügyintézők) a megelőzésben végzett munkáját. 3./ A jogszabályi előírásoknak megfelelően készítse el a Hivatal a település bűnmegelőzési programját, a Helyi Esélyegyenlőségi Programját és terjessze a Képviselő-testület elé. 4./ Alakuljon meg a szociálpolitikai kerekasztal. Határidő: 1-2. pontra május pontra szeptember 30.

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Szám Dátum Határozat szövege Határidő 1-2013 01.15. Pogány község önkormányzati képviselőtestülete a Pogányi Azonnal Körjegyzőség

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ 1/2005. (I.06.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi községi önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni Balatonkenese, Királyszentistván, Litér és Vilonya települések környezeti életminőség

Részletesebben

10/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT:

10/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: 1/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a kulturális szervező 2006. évi tevékenységéről szóló beszámolót és a Művelődési Házak

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK 1) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója A./2013. (III.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről,

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

K I V O N A T. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k.

K I V O N A T. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. K I V O N A T Képviselő-testületének 2014. január 30-ai soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 1/2014.(I. 30.)Kt. 2014. évi költségvetési rendelettervezetéről Képviselő-testülete

Részletesebben

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 30. oldal 50/2008. (XII.19.) rendelet a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a. Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a. Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Bükkösd község településrendezési tervével kapcsolatban

Részletesebben

2010. évi határozatok

2010. évi határozatok 2010. évi határozatok 1/2010. (I. 12.) Kt. Zöldséges üzlet telephely bejegyzési engedélyéről A képviselő-testülete: Hozzájárul ahhoz, hogy Szegvári Jánosné, a bérleti szerződés megkötése után a Zöldséges

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 2013. év 1/2013.(I.11.) 2/2013.(I.11.) 3/2013.(I.11.) 4/2013.(I.11.) 5/2013.(I.18.) 6/2013.(I.31.) 7/2013.(I.31.) 8/2013.(I.31.) 9/2013.(I.31.) 10/2013.(I.31.) 11/2013.(I.31.)

Részletesebben

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 41 / 2005. (02.10.) bizottsági tag és bizottsági szakértők személycseréjéről 4 42 / 2005. (02.10.) a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér. -2/203/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 203. május 30-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése 1/2012.(I.16.) képviselő-testületi ülés határozatai: 1 /2012.(I.16.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Balatonalmádi

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról 1 D5 2 nyilvántartás január 11. napon megtartott Egyek Móra Ferenc Általános Iskola épülettömb és a Napköziotthonos Óvoda eszközbeszerzésére kiírt általános egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének az

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember hó 13-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Rábakecöl Község Képviselő-testülete 2/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Tuba Erik polgármester,

Részletesebben

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/37/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai 5/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben