2013. évi Képviselő-testületi határozatok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. évi Képviselő-testületi határozatok"

Átírás

1 2013. évi Képviselő-testületi határozatok 1/2013. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek az Új Széchenyi Terv keretében megjelent "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" című (KEOP /A kódszámú) pályázati felhívására történő jelentkezésről Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek az Új Széchenyi Terv keretében megjelent "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" című (KEOP /A kódszámú) pályázati kiírását és az alábbi döntést hozta: A pályázat megvalósításának helyszíne: 2765 Farmos, Szelei út 2-6. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 805/1. A projekt megnevezése, a pályázati anyagban megjelölttel összhangban: Farmosi Általános Iskola energetikai korszerűsítése. A pályázati konstrukció száma KEOP /A A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: ,-Ft A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége (elszámolható költség): ,-Ft Az önkormányzat saját ereje saját forrásból - : ,-Ft A KEOP forrásból igényelt támogatás: ,-Ft Határidő: február 12. Horváth Judit pénzügyi vezető-főtanácsos Rimanóczy Zsolt ügyvezető Profectus Global Mérnöki Tanácsadó Iroda Kft. 2/2013. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat A két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester tájékoztatóját a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről elfogadja. Határidő: határozatban foglaltak szerint 3/2013. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat Farmos község Önkormányzatának 2013 évi átmeneti gazdálkodásáról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 25. (3), (4) bekezdése alapján megbízta a Polgármestert, hogy a évi költségvetési rendelet elfogadásig az előző évi szintnek megfelelően biztosítsa az Önkormányzat gazdálkodását. Kötelezte a polgármestert, hogy a rendelet elfogadásakor számoljon be az átmeneti időszak gazdálkodásáról. A benyújtott beszámolót a Képviselő-testület elfogadja. Határidő: a 2013 évi költségvetési rendelet elfogadása Turóczi István Zoltánné aljegyző Horváth Judit pénzügyi vezető-főtanácsos

2 2 4/2013. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat Belső ellenőrzési jelentésről Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Farmos Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal költségvetési szervnél végzett témavizsgálatról, valamint Farmos Község Önkormányzata Általános Iskola költségvetési szervnél végzett témavizsgálatról szóló belső ellenőrzési jelentést. 5/2013. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat A Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás évi költségvetéséről Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás évi költségvetési tervezetét és az alábbi döntést hozta: A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezető helyettes részére megállapított vezetői pótlékot ( Ft/hó) a négy település arányosan viselje. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkavállalói munkába járásához a jogszabályban elismert költségek (9 Ft/km) kerüljenek betervezésre. Az előző évekre jutó költségeket (az akkor hatályos jogszabályok alapján kiszámítva) részletes számlával történő alátámasztás után a Képviselő-testület megfizeti. Határidő: február 15. Turóczi István Zoltánné aljegyző Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Horváth Judit pénzügyi vezető-főtanácsos 6/2013. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-hez történő csatlakozásról Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elhatározta, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-hez április 1-vel csatlakozik a Vízmű. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalást a szerződéssel kapcsolatban. A szerződést a következő testületi ülésen ismertesse a testülettel. Határidő: április 1. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 7/2013. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat Könyvvizsgálói megbízásról Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi könyvvizsgálói feladatok ellátásával a Count-Comp Könyvvizsgáló Kft-t (székhely: 1162, Budapest, Formás utca 7.) megbízza. Megbízási díj: Ft + Áfa Határidő: május 31.

3 3 Count-Comp Könyvvizsgáló Kft. 8/2013. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth László polgármesternek január 1-jétől az illetményét havi bruttó ,- Ft összegben, költségtérítését illetménye 15 %-ának megfelelő összegben ,- Ft-ban állapítja meg. Felelős: Turóczi István Zoltánné aljegyző Horváth Judit pénzügyi vezető-főtanácsos Államkincstár Budapest 9/2013. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat 2013-ban finanszírozott és szervezett rendezvényekről Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013-ban a településen tartandó rendezvények megrendezéséhez helyet biztosít ( terem, világítás, fűtés, takarítás, szállító eszköz), valamint erkölcsileg támogatja. Határidő: folyamatos Horváth Judit pénzügyi vezető-főtanácsos A rendezvény szervezője 10/2013. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat ÖKOVÍZ Kft. közszolgáltatási szerződés módosításáról Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az ÖKOVÍZ Kft. közszolgáltatási szerződés módosítását, és úgy döntött, hogy még a díjjavaslat emeléssel kapcsolatban Kovács Magdolna Tóalmás polgármestere által feltett kérdésekre a válasz nem érkezik meg, addig a szerződés módosítás ne kerüljön aláírásra. ÖKOVÍZ Kft. 11/2013. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat Macedón testvér települési kapcsolatról Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta dr. Bence József Macedón nagykövet felkérését, mely macedóniában kialakítandó testvértelepülési kapcsolat létrehozására irányult. A lehetőség igen nagy, de nyelvi nehézségekbe ütközne élő kapcsolatot kialakítani és fenntartani. Ezért a meglévő két testvértelepülési kapcsolatot ápolják és jelenleg újat nem építenek. Határidő: február 28. dr. Bence József Macedónia nagykövet

4 4 12/2013. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat A Közép-magyarországi régió esetleges kettéválasztásának lehetőségéről Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Gomba község polgármesterének javaslatát a Közép-magyarországi régió esetleges kettéválasztásának lehetőségéről. A javaslatot támogatja, hogy Budapest és Pest megye külön kerüljön elbírálásra a pályázatok vonatkozásában, mivel most nagyon sok pályázatból kizárásra kerülnek a Pest megyei kistelepülések. Gomba teleülés polgármestere 13/2013. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat Mérey kastély megvásárlásáról Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Horváth Magdolna Farmos, Rekettyés 5. szám alatti lakos ajánlatát, mely az un. Mérey kastélynak mely jelenleg Horváth Magdolna tulajdona megvásárlására irányul, azzal a feltétellel, miszerint a vásárlás után a köz javára történő múzeumkénti működik tovább. A település számára ezt a tulajdonviszony rendezésekor kellett volna figyelembe venni, és a Földkiadó Bizottságnak a Képviselő-testület figyelmét felhívni, mivel akkor térítési díj nélkül megkaphatta volna Farmos község. A község jelenlegi költségvetése nem teszi lehetővé, hogy egy ilyen nagy anyagi teherrel járó ingatlant megvásároljon. Határidő: február 28. Horváth Magdolna 14/2013. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat A Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosításáról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény felhatalmazása alapján megtárgyalta és elfogadja a Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítását, a hatályos jogszabályok alapján. Határidő: március 01. Államkincstár Budapest Horváth Judit pénzügyi vezető-főtanácsos 15./2013./III.12./ képviselő-testületi határozat Ivóvíz szolgáltatás bérleti-üzemeltetési szerződés aláírásra felhatalmazás 1. / Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, hogy az önkormányzat, mint ellátásért felelős a kizárólagos tulajdonát, törzsvagyonát képező ivóvíz közművek működtetése, üzemeltetése, fenntartása, az ivóvíz szolgáltatás teljesítésének szabályozása érdekében BÉRLETI- ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉST KÖT 15 évre, határozott

5 5 időtartamra, a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában lévő, ivóvíz-szolgáltatás céljára, a vízi-közművek működtetésére létrehozott Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 5000 Szolnok, Kossuth u. 5. Cg , adószáma: , bankszámlaszáma: ) viziközmű szolgáltatóval március 31. napjával. 2./ / Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza HORVÁTH LÁSZLÓ polgármestert a bérleti üzemeltetési szerződés aláírására. Határidő: március 31. Hajdú Gábor vezérigazgató 16./2013./III.12./ képviselő-testületi határozat Farmos Község Önkormányzat utca nevének megváltoztatásáról Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Bacsó Béla utca nevének megváltoztatását. A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása alapján az utca név elfogadható, megváltoztatására nincs szükség. Határidő: március /2013./III.12./ képviselő-testületi határozat Macedón kapcsolat teremtésről Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem zárkózik el a Macedón kapcsolat teremtés lehetőségétől. Megköszönik a kezdeményezést. Részletes kifejtést kérnek a lehetőségekről. Határidő: március 12. dr. Bence József Macedónia nagykövet 18./2013./III.12./ képviselő-testületi határozat Általános Iskola energetikai pályázatához tervező kijelöléséről Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Általános Iskola energetikai pályázatához meghízza a Top Kvalitás Kft-t a tervezői munkák elvégzésére. A testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Top Kvalitás Kft. 19./2013./III.12./ képviselő-testületi határozat Általános Iskola energetikai pályázatának terveinek kifizetéséről Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Top Kvalitás Kft. által az Általános Iskola energetikai pályázatához elkészített tervek kifizetésre kerüljenek, melynek összege 2,2 millió Ft + Áfa.

6 6 20./2013./III.12./ képviselő-testületi határozat Muszály gyaloghíd statikai vizsgálatáról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármester előterjesztésében a Muszályban élő választópolgárok kérését. Felhatalmazza a Polgármestert, miszerint szakértő statikussal vizsgáltassa meg a híd állapotát, tegyen javaslatot arra vonatkozóan, hogy az ott élőkhöz a mentők, tűzoltók eljuthassanak. A költségvetési tervvel együtt terjessze a munkatervben szereplő testületi ülésre 21./2013./III.12./ képviselő-testületi határozat Az ÖKOVÍZ Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az ÖKOVIZ Kft. kérelmét, és az alábbi döntést hozta: A közszolgáltatási szerződést január 1.-től december 31-ig fenntartja. ÖKOVÍZ Kft. ÖKOVÍZ Kft. 22./2013./III.12./ képviselő-testületi határozat Használt cserép értékestéséről Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kövér Sándor 2765 Farmos, Rákóczi F. u. 23. szám alatti lakos részére használt cserepet biztosít 15/db/Ft áron. Határidő: március /2013./III.12./ képviselő-testületi határozat Farmos község Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodásáról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 7. (1) bekezdésében meghatározott rendelkezések biztosításának céljából a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbiak szerint fogadja el: Középtávú vagyongazdálkodási terv:

7 7 a) Az önkormányzati vagyonnal - mint a nemzeti vagyonnal - felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. b) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. c) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a Képviselőtestület döntései és az éves költségvetési rendeletei határozzák meg. d) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái: A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásnak biztosítása, hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása. A hasznosítás formái: 1. A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése. A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését a nemzeti vagyonról szóló törvény, valamint a vagyonrendelet előírásai szerint kell lefolytatni. A vagyon értékesítéséből származó bevétel elsősorban fejlesztési kiadások fedezetéül szolgál. 2. Használatba adása, bérbeadása A lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, valamint telkek és egyéb ingók, ingóságok hasznosítása elsősorban bérleti, haszonbérleti szerződés keretében tehető meg. A bérlet, haszonbérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban. a) Az értékesítésre vagy más hasznosításra kijelölt ingatlanoknál folyamatos hirdetés szükséges. b) Az önkormányzat a vagyongazdálkodását az átláthatóság, a döntések nyomon követhetőségének, a legmagasabb közösségi haszon elérésének egységes elvei szerint folytathatja. c) Az önkormányzat a vagyonát feladatainak megvalósítására használja. Az önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyakat elsősorban hasznosítja, amennyiben az gazdaságosan nem valósítható meg, értékét megőrizve tulajdonában tartja. Hosszú távú vagyongazdálkodási terv: a) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv. b) A piaci helyzet ismeretében évente felül kell vizsgálni az értékesítendő, valamint a más módon hasznosítható vagyonelemeket. c) A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a vagyontárgyak megóvására, megújítására, illetve beruházásra kell fordítani. d) Az önkormányzat szempontjából kedvező pályázati lehetőségek maximális kihasználására kell törekedni. e) Minden önkormányzati épület energiahatékonyságának növelése.

8 8 24/2013./III.21./ képviselő-testületi határozat Tápió-vidéki TKT évi II. féléves fenntartása munkaszervezet, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1./ Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló a évi CLXXXIX. törvény IV. fejezete alapján a Tápió-vidéki TKT évi II. féléves fenntartásához az alábbiak szerint járul hozzá: A munkaszervezet fenntartásához lakosságszám arányosan ,-Ft-tal Házi segítségnyújtás (ellátottak és gondozónők arányában) ,-Ft Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ( ellátottak arányában) amennyiben lehetőség nyílik a finanszírozási szerződés meghosszabbítására azzal élni kíván ,-Ft összeggel. 2./ Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth László polgármestert, hogy a Társulási Tanács ülésen a jelen határozatnak megfelelően szavazzon Farmos község Önkormányzatának nevében és a megállapodást aláírja. Határidő: március 31. Tápió-vidéki TKT Nagykáta 25/2013./III.21./ képviselő-testületi határozat Tápiószele székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás térítési díjairól szóló rendelet alkotás Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás levelét, és úgy döntött- a társulási megállapodásban foglaltak alapján -, hogy a gesztor önkormányzat Tápiószele - legyen a rendelet alkotásra kötelezett. Határidő: június 30. Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás elnöke 26/2013./III.21./ képviselő-testületi határozat Önkormányzat tulajdonát képező Vagyontárgyak átadásról Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Államkincstár felhívását a évi zárszámadás elkészítésével kapcsolatban, mely szerint a mérlegben szerepeltetni kell az intézmények működését szolgáló vagyontárgyakat. A Képviselőtestület döntése alapján az intézményének nem ad át vagyont. A vagyongazdálkodást a jogszabályok alapján az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve a Polgármesteri Hivatal végzi. Határidő: március 31.

9 9 27/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat A két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester tájékoztatóját a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről elfogadja. Határidő: határozatban foglaltak szerint 28/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat Értékelő jelentés a Nagykátai Rendőrkapitányság évben végzett szakmai tevékenységéről és Farmos község közbiztonsági helyzetéről Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nagykátai Rendőrkapitányság értékelő jelentését a település évi közbiztonsági helyzetéről. Az abban foglaltakkal egyetért és elfogadja. Felelős: Horvát László polgármester Nagykátai Rendőrkapitányság 29/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat Önkéntes Tűzoltó Egyesület Önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére évben megállapított és kiutalt Ft-os Önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót. Egyesület elnöke 30/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat Sport Egyesület Önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása Farmos Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Sport Egyesület részére évben megállapított és kiutalt Ft-os Önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót. Egyesület elnöke 31/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat Nagycsaládosok Farmosi Egyesületének Önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása Farmos Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Nagycsaládosok Farmosi Egyesülete részére évben megállapított Ft, melyből

10 ben kiutalt Ft-os Önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót. A fennmaradó támogatás januárjában került kiutalásra. Egyesület elnöke 32/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat Rózsa Nyugdíjas Egyesület Önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása Farmos Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Rózsa Nyugdíjas Egyesület részére évben megállapított Ft, kiutalt Ft Önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót. A fennmaradó támogatás januárjában került kiutalásra. Egyesület elnöke 33/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat Farmosi Polgárőrség Közhasznú Tevékenységű Szervezetének Önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása Farmos Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Farmosi Polgárőrség Közhasznú Tevékenységű Szervezete részére évben megállapított Ft, kiutalt Ft-os Önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót. A fennmaradó támogatás januárjában került kiutalásra. Egyesület elnöke 34/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat Vöröskereszt Önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása Farmos Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Vöröskereszt részére évben megállapított és kiutalt Ft-os Önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót. A szervezet vezetője 35/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat

11 11 Zenélő Ifjúság Alapítvány Önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása Farmos Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Zenélő Ifjúság Alapítvány részére évben megállapított Ft-os Önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót. Az Alapítvány Kuratóriumának elnöke 36/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat A-63 Postagalamb Egyesület Önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása Farmos Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az A-63 Postagalamb Egyesület részére évben megállapított és kiutalt Ft-os Önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót. Egyesület elnöke 37/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat Mozgáskorlátozottak Farmosi Szervezetének Önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása Farmos Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Mozgáskorlátozottak Farmosi Szervezete részére évben megállapított Ft, kiutalt Ft-os Önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót. A fennmaradó támogatás januárjában került kiutalásra. A szervezet vezetője 38/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat Tápió-vidéke Földtulajdonosok és Gazdálkodók Gazdakörének Önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása Farmos Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Tápióvidéke Földtulajdonosok és Gazdálkodók Gazdaköre részére évben megállapított és kiutalt Ft-os Önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót. Egyesület elnöke

12 12 39/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat Farmosi Életmód Egyesület Önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása Farmos Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Farmosi Életmód Egyesület részére évben megállapított és kiutalt Ft-os Önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót. Egyesület elnöke 40/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat Tápiószele és Térsége Közhasznú Mentésügyi Alapítvány évi támogatásáról Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tápiószele és Térsége Közhasznú Mentésügyi Alapítvány végtagrögzítő, megfigyelő monitor, csecsemő és gyermek lélegeztető monitor megvásárlására irányuló pályázatára Ft támogatást biztosít a évi költségvetéséből. Az Alapítvány Kuratóriumának elnöke 41/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat Farmos Rózsa Nyugdíjas Egyesület évi támogatásáról Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Farmos Rózsa Nyugdíjas Egyesület 35 éves évfordulójának és az Idősek Világnapja megrendezésére irányuló pályázatára Ft támogatást biztosít a évi költségvetéséből. Az Egyesület elnöke 42/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat Farmos Önkéntes Tűzoltó Egyesület évi támogatásáról Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Farmos Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési költség, fűtés, világítás, technikai felszerelések karbantartása, üzemanyag, és tűzoltó ruha beszerzésére irányuló pályázatára Ft támogatást biztosít a évi költségvetéséből. Az Egyesület elnöke

13 13 43/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat Farmosi Polgárőrség Közhasznú Tevékenységű Szervezet évi támogatásáról Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Farmosi Polgárőrség Közhasznú Tevékenységű Szervezet működési költségekre irányuló pályázatára Ft támogatást biztosít a évi költségvetéséből. Az Egyesület elnöke 44/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat Tápió-vidéki Földtulajdonosok és Gazdálkodók Gazdaköre évi támogatásáról Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tápió-vidéki Földtulajdonosok és Gazdálkodók Gazdaköre kézi aratóverseny megrendezésére és Szent Orbán szobor felállítására irányuló pályázatára Ft támogatást biztosít a évi költségvetéséből. Az Egyesület elnöke 45/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat A-63 Postagalamb Egyesület évi támogatásáról Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az A-63 Postagalamb Egyesület hullámpapír beszerzésére irányuló pályázatára Ft támogatást biztosít a évi költségvetéséből. Az Egyesület elnöke 46/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat Nagycsaládosok Farmosi Egyesülete évi támogatásáról Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagycsaládosok Farmosi Egyesülete gyermeknap, kézműves foglalkozás, főzésre irányuló pályázatára Ft támogatást biztosít a évi költségvetéséből. Az Egyesület elnöke

14 14 47/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete évi támogatásáról Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mozgáskorlátozottak Közép- Magyarországi Regionális Egyesülete 7. éves évforduló megrendezésére, busz kirándulásra, karácsonyi ajándékozásra irányuló pályázatára Ft támogatást biztosít a évi költségvetéséből. Az Egyesület elnöke 48/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat Sport-Klub Farmos évi támogatásáról Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sport-Klub Farmos működési költségre, játékvezetői díjra, utazásra, sportfelszerezés beszerzésére irányuló pályázatára Ft támogatást biztosít a évi költségvetéséből Az Egyesület elnöke 49/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat Segítünk Alapítvány Nagykáta évi támogatásáról Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segítünk Alapítvány Nagykáta rendelőintézet műszer vásárlására irányuló kérelmére Ft támogatást biztosít a évi költségvetéséből Az Alapítvány Kuratóriumának elnöke 50/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatásának elutasításáról Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatási kérelmét nem tudta befogadni, mivel a beadási határidőt követően érkezett. Az Egyesület elnöke

15 15 51/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat Beszámoló a Közművelődési Könyvtár évi munkájáról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Közművelődési Könyvtár évi munkájáról szóló beszámolót. Az abban foglaltakkal egyetért és elfogadja. Felelős: Horvát László polgármester Bugyiné Gyürki Andrea Könyvtár vezető 52/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat Könyvtár áthelyezéséről Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Könyvtár elhelyezésére szolgáló épület statikai vizsgálatáról készült jelentést. Megállapította, hogy 30 napon belül át kell helyezni a Könyvtárat a Művelődési Ház erre kijelölt helyiségébe. Határidő: 2013.június 30. Bugyiné Gyürki Andrea intézményvezető 53/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat Konditerem áthelyezéséről Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta - a Könyvtár áthelyezésével összefüggően - a Művelődési Ház helyiségére szóló bérleti szerződést május 31. napjával felmondja, a bérleti díj és a keletkezett közületi számlák közötti elszámolással együtt. Határidő: 2013.június 30. Bugyiné Gyürki Andrea intézményvezető Rózsavölgyi Norbert bérlő 54/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat Közfoglalkoztatás keretében, állami támogatással 3 fő szakmunkás foglalkoztatásáról Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta - a Könyvtár áthelyezésével összefüggően a Művelődési Ház helyiségének felújítására Közfoglalkoztatás keretében, állami támogatással 3 fő szakmunkást ( 2 szobafestő mázoló, 1 fő kőműves) foglalkoztat a TÁMOP Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban pályázat támogatásával hónapra.

16 16 Határidő: 2013.június 30. Bugyiné Gyürki Andrea intézményvezető PMKH Nagykátai Munkaügyi Központ 55/2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat A Könyvtár elbontásáról Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Könyvtár áthelyezését követően az elavult épületet lebontja. A bontáshoz szükséges engedélyek megkérésével és lebonyolításával megbízza Horváth László polgármestert. Határidő: 2013.június /2013. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat Zöld hulladék szállításáról Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Híres Hulladékgazdálkodási Kft. írásos tájékoztatóját a településen keletkezett un. zöld hulladék további kezeléséről. A Képviselő-testület úgy döntött, a településen kijelöli az un. lőteret a komposztálható zöld hulladék elhelyezésére. A kijelölt helyre kizárólag felügyelettel és ellenőrizve lehet elhelyezni a zöldhulladékot. Határidő:2013.július /2013./IV.30./ képviselő-testületi határozat Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás keretében a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztési pályázatra történő jelentkezésről Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013./III.29./ BM rendelet alapján a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztési pályázati kiírást és az alábbi döntést hozta: A pályázat megvalósításának helyszíne: 2765 Farmos település központi főútvonali A pályázat megnevezése: közbiztonság növelése (térfigyelő kamerák számának növelése, rendszám felismerő kamera) A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: ,-Ft,-Ft Az önkormányzat vállalt önereje: ,--Ft Eszközbeszerzési célra igényelt támogatás : ,-Ft Határidő: május 02. Turóczi István Zoltánné aljegyző Horváth Judit pénzügyi vezető-főtanácsos

17 17 Magyar Államkincstár Budapest, Semmelweis utca 58/2013./IV.30./ képviselő-testületi határozat Napelemek elhelyezésének lehetőségéről Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester tájékoztatását megtárgyalva támogatja a napelem elhelyezéséről szóló pályázaton való részvételt. Határidő: folyamatos 59/2013./IV.30./ képviselő-testületi határozat Ravatalozóról Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és támogatja a község katolikus temetője mellett külön helyrajzi számon lévő ingatlanon egy ravatalozó tervének elkészítését és az építési engedély megkérését a évi tartalék keret terhére. Határidő: július /2013./IV.30./ képviselő-testületi határozat Buszmegállók felújításáról Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és támogatja az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Rákóczi úton, továbbá a Jászberényi úton lévő buszmegálló felújítását a évi tartalék keret terhére. Határidő: augusztus /2013./IV.30./ képviselő-testületi határozat Tárcsa vásárlásáról Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és támogatja egy tárcsa vásárlását ,-Ft értékben a évi tartalék keret terhére. Határidő: július /2013./IV.30./ képviselő-testületi határozat Béke út 8. szám alatti szolgálati lakás bérleti szerződéséről Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az ÁNTSZ ellenőrzéssel összefüggően a Béke út 8. szám alatti önkormányzati lakásra szóló bérleti szerződést július 31. napjával felmondja, a bérleti díj és a keletkezett közületi számlák közötti elszámolással együtt Határidő: június 15. Pozsonyi Zsolt bérlő

18 18 63/2013./IV.30./ képviselő-testületi határozat Pedagógiai asszisztensi pályázat kiírásáról Farmos község Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az Óvodavezető előterjesztését, miszerint a nemzeti köznevelési törvény szeptember 01. napjától hatályos előírása szerint pedagógiai asszisztensi álláshely betöltésére pályázatot kell kiírni. A pályázat kiírására jogosult az óvodavezető. A Képviselő-testület a pályázatok elbírálásánál kötelezi az Óvodavezetőt, hogy a település érdekében, ha van arra alkalmas farmosi személy az kerüljön felvételre. Határidő: augusztus 31. Felelős: Horvát László polgármester Böjti Károlyné óvoda vezető 64/2013./IV.30./ képviselő-testületi határozat Tarkó Gáborné munkahelyi baleseti kárigényéről Farmos község Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta Tarkó Gáborné munkahelyi balesetéhez kapcsolódó kártérítési igényét, és az alábbi döntést hozta: A kártérítési igényét elfogadja, és ,-Ft értékben megtéríti. A kifizetés átutalással történik a községi önkormányzat költségvetésének terhére. Határidő: augusztus 31. Felelős: Horvát László polgármester Tarkó Gáborné közalkalmazott, kérelmező 65/2013./IV.30./ képviselő-testületi határozat dr. Bencze Józsefné fogászati asszisztens tovább foglalkoztatásáról Farmos község Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta dr. Bencze Józsefné fogászati asszisztens és Dr. Farkas Györgyike fogorvos kérelmét, mely a fogászati asszisztens tovább foglalkozatására vonatkozik. A jogszabályoknak megfelelően dr. Bencze Józsefné április 30. napjáig nyilatkozott a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak, miszerint a nyugdíj igénybevételéről lemond, és a továbbfoglalkoztatását kéri. A Képviselő-testület a továbbfoglalkoztatásához hozzájárul.. Felelős: Horvát László polgármester dr. Bencze Józsefné közalkalmazott, kérelmező Dr. Farkas Györgyike fogorvos 66/2013./IV.30./ képviselő-testületi határozat A belterület 980 hrsz-ú (Rákóczi út 6.) önkormányzati tulajdonban álló ingatlanon található felépítmény ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséről

19 19 Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Bozóki Attila kérelmét, mely a 980 hrsz-ú ingatlanon található felépítmény ingatlan nyilvántartási bejegyzéséhez hozzájáruló határozat meghozatalára irányult. A hozzájárulását nem adja meg. A képviselő-testületnek élő földhaszonbérleti szerződése van Bozóki Attilával, melyben rendelkeztek a felépítményről is, miszerint a bérleti szerződés megszűnését követően a felépítményt 30 napon belül el kell bontani a bérlőnek.. Felelős: Horvát László polgármester Bozóki Attila bérlő, kérelmező 67/2013./IV.30./ képviselő-testületi határozat Közvilágítás korszerűsítéséről és üzemeltetéséről Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Ludányiné Gréczi Katalin A GRE LUD Energetikai Kft. ügyvezetője által az EnerIn Energia Innováció Kft. (1134 Budapest, Klapka u. 11.) ajánlatát Farmos község közvilágításának korszerűsítésére és üzemeltetésére vonatkozóan. A megismert információk alapján a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szándéknyilatkozatot ad arra vonatkozóan, miszerint: 1./ A közvilágítás korszerűsítése tárgyában 572 db lámpa korszerűsítését, további 4 db lámpa bővítésével bruttó Ft értékben, 47,56 %-os teljesítmény csökkentés elérése céljából a településen meg kívánja valósítani. 2./ A beruházást a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján bonyolítja le. 3./ Beruházáshoz igénybe kívánja venni az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) által biztosított vissza nem térítendő támogatást Ft összegben. Határidő: április 30. GRE-LUD Kft. Ludányiné Gréczi Katalin 68/2013./IV.30./ képviselő-testületi határozat Jobbik Magyarországért Mozgalom Farmosi Szervezetének kérelme Farmos Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Jobbik Magyarországért Mozgalom Farmosi Szervezetének kérelmét és az alábbi döntést hozta. Mély elkötelezettséget érez a határon túli magyar nemzet tagjaival. Nem kíván támogatni kampányszerű javaslatokat. Jobbik Magyarországért Mozgalom Farmosi Szervezetének képviselője

20 20 69/2013. (V.28.) számú képviselő-testületi határozat A két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester tájékoztatóját a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről elfogadja. Határidő: határozatban foglaltak szerint 70/2013. (V.28.) számú képviselő-testületi határozat Védőnői szolgálat munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: 1. A Védőnői szolgálat munkájáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal megtárgyalta és azt elfogadja. 2. Felkéri a Védőnői szolgálatot, hogy továbbra is kiemelten kezelje a lakosság körében a megelőzést, kezdeményezze és vegyen részt prevenciós feladatok ellátásában. Fektessen hangsúlyt az egészségügyi élősködők elleni védekezés és azok hatékonyabb visszaszorítása érdekében végzett tevékenységre. 3. Felkéri, hogy évente egyszer írásban számoljon be munkájáról az ellátás megszervezésére kötelezett irányába, a jegyző által kiadott szempontrendszer alapján. 4. A Védőnői szolgálat kiemelt figyelmet fordítson a pályázati lehetőségekre, különösen az Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramokat érintően. illetve folyamatosan Felelős: Horvát László polgármester Bagi Éva védőnő Vezető védőnő Monor 71./2013./V.28./ számú képviselő-testületi határozat A települési önkormányzat és a Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a települési önkormányzat és a Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról szóló beszámolót. 1./ Elfogadja Farmos község Jegyzője és a Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője által készített beszámolót. 2./ Elismeri és támogatja a jelzőrendszer munkatársainak ( védőnők, óvoda- és iskolapedagógusok, egyházi képviselők, rendőrség és polgárőrség, hivatali szakügyintézők) a megelőzésben végzett munkáját. 3./ A jogszabályi előírásoknak megfelelően készítse el a Hivatal a település bűnmegelőzési programját, a Helyi Esélyegyenlőségi Programját és terjessze a Képviselő-testület elé. 4./ Alakuljon meg a szociálpolitikai kerekasztal. Határidő: 1-2. pontra május pontra szeptember 30.

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 1/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. január 30-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP-ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 1. BEVEZETÉS A folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezet, az átalakulások korszakát élő közszolgáltatások, a közigazgatási

Részletesebben

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről E lő t e r j e s z t é s Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 1. (1) bekezdése

Részletesebben

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről K I V O N A T Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2013. (VI.17.) Kt. számú határozata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-ei rendes ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-ei rendes ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról

E L Ő T E R J E S Z T É S közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról A 2012. november 29-i testületi ülésen fogadta

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 13. számú napirendi pont Tárgy: Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv Előterjesztő és

Részletesebben

Javaslat Decs Nagyközség Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására

Javaslat Decs Nagyközség Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására Az előterjesztés száma: 14/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. január 30-án 18-órakor megtartandó ülésére Javaslat Decs Nagyközség

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. augusztus 9-i ülésére

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE Felsőtárkány, 2013. március 27. I. TÁRSADALMI KÖRNYEZET: A közszférában is jelentkező folyamatos változások többek között

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Eplény község közép- és hosszú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. március 18-án 19 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. március 18-án 19 órakor megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. március 18-án 19 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30. napján tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30. napján tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30. napján tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási

Részletesebben

JAVASLAT. Nógrád Megye Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve elfogadására

JAVASLAT. Nógrád Megye Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve elfogadására NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 10. sz. napirendi pont 33-17/2013. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzat KÖZÉP - ES HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013-2023.

Prügy Községi Önkormányzat KÖZÉP - ES HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013-2023. Prügy Községi Önkormányzat KÖZÉP - ES HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013-2023. Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 9. (1) bekezdése

Részletesebben

SZAJOL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE. 2013. január

SZAJOL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE. 2013. január SZAJOL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013. január 2 1. Bevezetés A folyamatosan változó társadalmi, gazdasági környezet, az átalakulás korszakát élő közszolgáltatások,

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı E L İ T E R J E S Z T É S 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit pénzügyi-ügyintézı Véleményezésre

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 26.-án 17 óra 30 perckor

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Előterjesztés Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 20 -i ülésére

Előterjesztés Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 20 -i ülésére Sárbogárd Város Polgármestere 7000 Sárbogárd Hősök tere 2. Előterjesztés Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 20 -i ülésére Tárgy: a Sárbogárd Város Önkormányzat vagyonpolitikai

Részletesebben

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám) Épületenergetikai

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit adó- és pénzügyi irodavezetı Véleményezésre

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. . Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. . Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére ELŐTERJESZTÉS Előterjesztő:. polgármester Mellékletek száma: nincs. Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 96/2013. (XII. 19.) határozata

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 96/2013. (XII. 19.) határozata Kivonat Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2013. (XII. 19.) határozata

Részletesebben

274/2013. (VI. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat

274/2013. (VI. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 274/2013. (VI. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére 359/2011.(XI.10.)Kt.sz. 2012. évi költségvetési koncepció Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2012. február 23-i ülésére Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő- testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2016. május 30. napján 19 óra 00 perckor tartott ülésének könyvéből. az alábbi napirendeket fogadta el: 56/2016. (05.30.) számú határozat (Napirendek elfogadása) 1) Beszámoló a Kistérségi Családsegítő

Részletesebben

15/2016. (02.16.) Kt. határozat

15/2016. (02.16.) Kt. határozat 15/2016. (02.16.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdaságfejlesztési tervről, valamint a Forrástérképről szóló beszámolót elfogadja. 16/2016. (02.16.) Kt. határozat

Részletesebben

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) ; Fax: (94) KIVONAT

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) ; Fax: (94) KIVONAT Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT A képviselő-testület november 12-i nyílt üléséről 1. 119/ (XI. 12.) Kt. határozat Csörötnek

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata:

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy

Részletesebben

K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés november 25-i ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés november 25-i ülése jegyzőkönyvéből 61/2016. (XI.25.) Kgy. H a t á r o z a t A közgyűlés ülésének napirendje 1. Tájékoztató két testületi ülés közötti ügyekről Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés e 2. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Iktatószám: P-498-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2013. február 06. napján 15:00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Jelen vannak: Kossa Lajos polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. nyílt ülésének könyvéből. 52/2015.(IV.22.) határozat Káva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

180/2012. (IX.18.) számú határozat a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

180/2012. (IX.18.) számú határozat a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a 2012. 09.18. -i testületi ülésről: 179/2012. (IX.18.) számú határozat napirendre tett javaslatot. 180/2012. (IX.18.) számú határozat a két

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.23.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért.

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért. 30./2012. (IV. 19.) határozata Tárgy: ÖNHIKI pályázat benyújtása 1. Tard község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6.

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete április 29-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. 44/2016.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete április 29-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. 44/2016.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat 44/2016.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. április 29-i Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait elfogadja. 45/2016.(IV.29.) Képviselő-testületi

Részletesebben

E l ő t erjesztés. a képviselő-testület április 28.-i ülésére

E l ő t erjesztés. a képviselő-testület április 28.-i ülésére Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543 Beleg, Kossuth utca 97. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu E l ő t erjesztés a képviselő-testület 2016. április 28.-i ülésére Tárgy: BelegKözség

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 178 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2013. június 26. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Hercegfalvi

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek:

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek: ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek: Zárt ülésen a képviselő-testület a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázati kiírásra beérkezett

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE Boldva Községi Önkormányzat VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE RÖVIDTÁVÚ adott költségvetési évben KÖZÉPTÁVÚ 2013-2015 év között HOSSZÚTÁVÚ 2016 évtől Vagyongazdálkodási Terv A Képviselő-Testület az Alaptörvényben,

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY március 31. VI. évfolyam 3. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY március 31. VI. évfolyam 3. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2014. március 31. VI. évfolyam 3. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 4. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 26-án megtartott munkaterv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2015. május 28. napján 19.00 órakor tartott ülésének könyvéből. Tárgy: Napirendek elfogadása 86/2015. (05.28.) számú határozat 1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő:

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

436/2011. (XI. 17.) számú Képviselő-testületi Határozat

436/2011. (XI. 17.) számú Képviselő-testületi Határozat üléséről készült könyvéből: 436/2011. (XI. 17.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ (4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 122/2013. (X.09.) Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) Önkormányzati RENDELETE. az Önkormányzat vagyonáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) Önkormányzati RENDELETE. az Önkormányzat vagyonáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) Önkormányzati RENDELETE az Önkormányzat vagyonáról Tolmács Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a nemzeti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből: 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének könyvéből: 191/2012. (IX.25.) Kt. 2012. évi költségvetésének I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról Képviselő-testülete az önkormányzat

Részletesebben

HATÁROZATOK NYILVÁNTARTÁSA NYILT ÜLÉSEK ÉV

HATÁROZATOK NYILVÁNTARTÁSA NYILT ÜLÉSEK ÉV HATÁROZATOK NYILVÁNTARTÁSA NYILT ÜLÉSEK 2013. ÉV 1/2013. (II.07.) számú határozatot KEOP pályázat benyújtásáról 2/2013. (II.07.) számú határozatot a háziorvossal kötött szerződés 3/2013. (II.07.) számú

Részletesebben

83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya (4024 Debrecen, Piac u. 54. szám) által

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres Istvánné alpolgármester

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2014. december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 6. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 17-én megtartott munkaterv

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből 2014. február 12-én megtartott ülése könyvéből 17/2014. (II. 12.) sz. NORMATÍV Kth. 2014. február 12-én megtartott képviselő-testületi ülés napirendje Normatív Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása

2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása Módosított határozati javaslatok 2011. december 12-i ülésre 2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása A PVB javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a XII.16-i ülésen a szolgáltatóval történt egyeztetést

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS. A Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti szolgálat Intézményének felállításáról és működtetéséről

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS. A Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti szolgálat Intézményének felállításáról és működtetéséről TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti szolgálat Intézményének felállításáról és működtetéséről A 2010. február 9-i módosítás dőlt betűvel, vastagon szedve Bácsborsód község önkormányzata

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsöde Alapító Okiratának módosítása. Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 6 fő képviselő jelen van.

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 6 fő képviselő jelen van. 330 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2012. november 8. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Palsics János

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 2. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. FEBRUÁR 12. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 6/2013. (II.12.) ÖR. a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(II.10.)

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA könyvéből: 261/2012. (XII.19) sz. képviselő-testületi határozat: 1.) A képviselő-testület elfogadja a két ülés között történtekről szóló beszámolót. 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d. Határozat határideje 45/2012.(III.30.) Az iskolai utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d. Határozat határideje 45/2012.(III.30.) Az iskolai utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. március 30-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről szeptember 30.

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről szeptember 30. Beoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről 2013. szeptember 30. Határozat Tárgy Határidő Felelős Teljesítés 95/2013. (V. 27.) A módosított napirend elfogadásra került. 96/2013.

Részletesebben

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat 136/2016. (IX.29.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-i testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1. A Közösen érted Nagyszentjános

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a 2012. március 21- én tartott rendkívüli nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Részletesebben

Kivonat Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján tartott üléséről készítet jegyzőkönyvből

Kivonat Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján tartott üléséről készítet jegyzőkönyvből 72/2012 (IX.13.) számú képviselő-testületi határozat a rendőrkapitány kinevezésének véleményezése Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 13-i rendkívüli nyilvános ülésére

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 13-i rendkívüli nyilvános ülésére Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő Bazsi, Fő u. 115. sz. 115 hrsz-ú ingatlanon lévő tároló épület kialakításának kivitelezési munkáira beérkezett ajánlatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

k.m.f Jegyzőkönyv-hitelesítők:

k.m.f Jegyzőkönyv-hitelesítők: ülésének könyvéből. 159/2016. (VII.27.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. július 27-i nyilvános ülés módosított napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 1. Tájékoztató

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata 62/2016.(III.18.)HÖ. sz. határozata

Hajdúhadház Város Önkormányzata 62/2016.(III.18.)HÖ. sz. határozata Hajdúhadház Város Önkormányzata 62/2016.(III.18.)HÖ. sz. határozata Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(III.5.)HMCSGYIT.

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19-én tartott üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19-én tartott üléséről készített jegyzőkönyvből 198/2012. (XII. 19.) számú képviselő-testületi határozat Garay János Általános Iskola és AMI alapító okiratának és a közoktatási intézményfenntartó társulás társulási megállapodásának módosításáról 1.)

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben