MUNKATERV Mesekert Természetközeli Óvoda (Orosháza. Bajnok utca 17)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKATERV 2014-2015. Mesekert Természetközeli Óvoda (Orosháza. Bajnok utca 17)"

Átírás

1 MUNKATERV Mesekert Természetközeli Óvoda (Orosháza. Bajnok utca 17) Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: aláírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet nevében: aláírás A dokumentum jellege: NYILVÁNOS aláírás 1

2 I. AZ INTÉZMÉNY ÉVES MUNKATERVÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE évi LXXIX. Törvény a közoktatásról (az évi LXXXV. törvénnyel, az évi CXXI. Törvénnyel, és az évi LXXII. törvénnyel módosítva) hatályos paragrafusai Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról évi CXC. törvén s nemzeti köznevelésről 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelete 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet A Nemzeti Köznevelési Törvény módosításáról szóló (2012. CXXIV. tv.) rendelet évi CXXXVII. tv. nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv. módosításáról A Kormány 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról A fenntartó helyi rendeletei a Mesekert Természetközeli Óvoda működését és pedagógiai tevékenységét meghatározó dokumentumok, nevelőtestületi határozatok 2

3 II. HELYZETKÉP Intézményünk jellemző adatai: Orosháza, Bajnok utca 17 sz. alatt található. A csoportok száma: 1 csoport Alkalmazottak száma: - 1 intézményvezető - 2 óvónő - 1 dajka Óvodai férőhelyeink: - férőhely: 25 - felvett: 12 3

4 III es NEVELÉSI ÉV KIEMELT FELADATAI Alapítvány működtetése, források pályázatokkal történő előteremtése. A helyi nevelési programunkhoz igazodva a Waldorf pedagógia fokozatos bevezetése az óvoda mindennapi életébe, referencia-óvoda működtetése. Szervezünk belső képzés keretein belül hospitálást Természet közeli és Waldorf pedagógiai módszerrel működő intézményekbe. A minőségirányítási munka szervezése a minőség gondozó munkaközösség működtetése. Középtávú célok: Szülői és dolgozói panaszok kezelése Hosszú távú célok: Óvodai könyvtár kialakítása a szülői közösség számára. Előadások szervezése a nevelési elveinkről. Szülői közösség megerősítése Kapcsolattartás természet közeli és Waldorf pedagógiai módszerrel működő intézményekkel. IV. BELSŐ FEJLESZTÉSI TERVEINK Szakmai, pedagógiai terveink Az elmúlt évben sem változtak értékeink, pedagógiai hitvallásunk. Programunk céljainak megfelelően a környezettudatosságra, az egyéni fejlődési ütem tiszteletben tartására, a szabad megtapasztalásra, mintakövetésre, tevékenység igény felébresztésesre, népi hagyományaink megismerésére és a családias, közösségi szellem kialakítására fektetjük a hangsúlyt. Óvodai életünk, tevékenységeink és fejlesztéseink ezen alapelvek alapján épülnek fel. Fontosnak tartjuk a közösségépítést. Ennek érdekében szervezzük meg az ünnepköreimhez kapcsolódó közös családi napokat és kertrendezéses, barkácsolós hétvégéket. Szimpatizálunk a Waldorf pedagógiával. Szeretnénk megismerni és a későbbiekben tudatosan beépíteni a nevelési programunkba azon pedagógiai módszereket, amelyek illeszkednek a helyi nevelési programunkhoz. Ez okból óvodapedagógusaink egész évben ezzel kapcsolatos előadásokat hallgatnak és hospitálnak ilyen irányzatú intézményekben. A tanév innovációs törekvései: A pedagógus életpálya modell bevezetése illetve a portfólió elkészítése újdonság számunkra. Az ehhez kapcsolódó képzések nagy segítséget nyújtanak a hatékony munkához. 4

5 V. SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK HACCP képzés ingyenes Dajka, Czeglédi Erzsébet Intézmények közötti hospitálás rendszere Időpontja Helyszín RÉSZTVEVŐK Április. 13. Búzavirág Szabad Waldorf Óvoda Szabó Gabriella Április. 14. Búzavirág Szabad Waldorf Óvoda Czeglédi Erzsébet Április. 15. Búzavirág Szabad Waldorf Óvoda Kovács Diána 5

6 VI. A AS NEVELÉSI ÉV ÉRTEKEZLETEI 1. Nevelőtestületi értekezletek témái: IDŐPONT RÉSZTVEVŐK TÉMA Augusztus 30. alkalmazotti közösség Évkezdő nevelőtestületi értekezlet Január 17. nevelőtestület félév-záró munkatársi értekezlet, Június 18. alkalmazotti közösség tanév-záró értekezlet, beszámoló elfogadása Augusztus 29. alkalmazotti közösség Évkezdő nevelőtestületi értekezlet 2. Egyesületi és veszetői értekezletek: Minden hónap első péntek. 3. Óvodapedagógusi konferencia: Minden héten szerdán. 4. Szülői értekezletek témái: IDŐPONT RÉSZTVEVŐK TÉMA Szeptember 23. tanévnyitó szülői értekezlet, az első féléves programok nevelőtestület, szülők ismertetése November 18. Február 03. Április 28. nevelőtestület, szülők nevelőtestület, szülők aktuális ünnep és feladatkör ismertetése, megbeszélése félév-értékelő szülői értekezlet, beiskolázási lehetőségek és feladatok ismertetése alsós tanítónők segítségével, a második féléves programok ismertetése Ballagással és a nyár ünneppel kapcsolatos teendők tanévzáró értekezlet 6

7 1. SZMK értekezletek témái: IDŐPONT RÉSZTVEVŐK TÉMA Szeptember 11. óvodavezető, SZMK- tagok Munkaterv véleményezése, elfogadása, programok megbeszélése Január 15. óvodavezető, SZMK- tagok a második félév programjainak ismertetése Június 17. óvodavezető, SZMK- tagok Beszámoló véleményezése, elfogadása 7

8 VII. KAPCSOLATTARTÁS TÁRSINTÉZMÉNYEKKEL Általános iskolák Jó kapcsolatot alakítottunk ki az iskolák dolgozóival, rendezvényeiken részt veszünk, a volt óvodásainkat meglátogatjuk. A leendő elsős tanító nénik eljönnek a januári szülői értekezletünkre, illetve a leendő elsőseiket is meglátogatják óvodánkban. Kapcsolattartó: Benkő Márta Családsegítő Központ, Gyermekjóléti Szolgálat Az általuk tartott eset-megbeszélő rendezvényeken és értekezleteken a gyermekvédelmi felelősünk szokott megjelenni. Bármikor fordulhatunk hozzájuk segítségért a gyermekek érdekében, munkatársaikkal a kapcsolatunk jó. Az óvoda gyermekvédelmi megbízottja: Véber Diána Tanácsadási óra: minden hónap első kedd 15: Egészségügyi intézmények A védőnői szolgálat mindig készséges velünk, bármilyen segítséget kérhetünk tőlük. Az óvoda védőnőjével szoros kapcsolatot alakítottunk ki, vele egyeztetjük a tisztasági vizsgálatok időpontját. Óvodai találkozások ideje: évente, szeptember, január, április Védőnőnk: Csordásné Szél Angéla Gyermekorvosunk: Dr. Nagy Gabriella 8

9 VIII. HETIREND A ES NEVELÉSI ÉVRE A tevékenységek formája a célnak megfelelően kötetlen, szabad foglalkozások. A gyermek belső és külső megtapasztalásának szabad áramlása és kibontakoztatása a cél, amely a művészeti tevékenységeken keresztül valósul meg. Csoport Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Plasztikai munka: Viaszgyurma Rajzolás, festés: Porkrétával, Ceruzával Akrilfestékkel Mese Mese Kézimunka, mintázás: Gyapjúkép készítés Mese Ének-zene: Ritmikus játék Cipósütés Mese Mozgásos játékok Kirándulás Mese 9

10 IX. ÓVÓNŐK MUNKAIDŐ BEOSZTÁSA a nevelési évre "A" HÉT Név Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Összesen Szabó Gabriella 07:30-07:30-07: :00 14: : Kovács Diána 07:30-07:30-07: :00 Mária 14:00 14:00 14:00 07:30-14:

11 X. MUNKAIDŐ BEOSZTÁS TECHNIKAI DOLGOZÓKNÁL a es nevelési évre Dajkák: heti munkaidő 20 óra Czeglédi Erzsébet: Hétfőtől péntekig, óráig 11

12 XI. A NEVELÉSI ÉV RENDJE Szorgalmi idő Első nap: szeptember 01. Utolsó nap: június Nyári tábor kezdete: június 22-július 31. Az óvoda nyári zárásának tervezett időpontja Az óvoda nyári zárva tartásának ideje 4 hét a fenntartóval egyeztetve. Az óvodavezető február 15.- ig közzéteszik a zárva tartás pontos időpontját, ügyeleti lehetőség biztosítása mellett. Iskolai tanítási szünetek (melyek hatással lehetnek az intézmény működésére, és ilyenkor igény szerint ügyeletet biztosítunk. őszi szünet: október 24.- november 03. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő) téli szünet: december január 04. A szünet előtti utolsó tanítási nap december19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 05. (hétfő) tavaszi szünet: április 02. április 07 A szünet előtti utolsó tanítási nap április 01 (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 07 (kedd) A nevelőtestület pedagógiai célra 3 munkanapot nevelés nélküli munkanapként használ fel, melyek időpontját egyezteti a Szülői Közösséggel, illetve a szülőket legalább 7 nappal a tervezett nevelés nélküli munkanap előtt tájékoztatja. Nevelés nélküli napok február június julius

13 XII. VEZETŐI MUNKAREND ÉS FELADATELLÁTÁSI TERV A ÖS NEVELÉSI ÉVBEN intézményvezető 07: :00 07:30-15:00 07: :30-15:00 Egész évben részvétel a programokon, kirándulásokon, iskola-látogatásokon és egyéb rendezvényeken a csoportokkal. VÁRHATÓ FELADAT HATÁRIDŐ vezetői feladatok Szülői értekezletek tartása Fogadóóra Az óvónői megbeszélések tartása Szükség esetén konzultáció a fejlesztőpedagógussal, logopédussal, pszichológussal, szülőkkel Kapcsolattartás a védőnői szolgálattal szept. 23, nov. 18, feb.03, ápr. 28 minden hónap 3. szerdája ig havonta 3 alkalom Igény szerint an an Statisztikai adatszolgáltatás Óvodásaink meglátogatása az iskolában A nevelőtestületi és munkatársi értekezletek vezetése an október aug.30, jan.17, jún. 18, aug. 29. Gazdálkodási feladatok ellátása Kapcsolattartás a fenntartóval Adatszolgáltatás Alapítványi munka Tűz-, és munkavédelmi feladatok ellátása Óvónők munkájának ellenőrzése, értékelése ellenőrzési terv szerint 13

14 SZMK ülések összehívása Kapcsolattartás a társintézményekkel Részvétel a Nevelési Tanácsadó értekezletein Pályázatfigyelés, pályázatírás Csoportok munkájában való részvétel szept. 19, jan. 11, jún.17. alkalmanként an an Óvodai beíratás április

15 XIII. A NEVELÉSI ÉV PROJEKTJEI PROJEKT NEVE TARTAMA Őszi időszak szept. 23-nov. 15. Adventi időszak nov. 18-dec. 21. Téli időszak jan. 06-jan. 31. Farsangi időszak febr. 03-márc. 04 Tavaszi időszak márc. 17-ápr. 18. KIEMELT FELADATAI szüret /alma, szőlő, dió/ Sárkánykészítés, eregetés Mihály ünnep lámpáskészítés, drámajáték- Márton története-bizalom fogalma Márton nap őszi gyümölcsök, zöldségek, termések betakarítása (diótörés) természet változásai (öltözködés, időjárás, színek) október 4. Állatok világnapja (költöző madarak, vadonélő állatok ) háziállatok udvarunk, kertünk felkészítése a télre Advent Mikulás Luca nap (Luca búza) Mária drámajáték Karácsony Család emberi szeretet, kapcsolatok a családban napszakok változása világosság-sötétség Újév Természet változásai /öltözködés, időjárás, színek/ Állatok télen /madáretetés, téli álmot alvó állatok/ Hangszerek Farsang kiszebáb égetés munkafoglalkozások Kertrendezés, feladatvállalás természet megfigyelése Húsvétoló Természet változásai /öltözködés, időjárás színek/ Föld-víz napja /környezetvédelem, kísérletezés/ környezettudatosság Madarak-fák napja 15

16 Zöld ünnep időszak ápr. 22-máj. 09. Pünkösdi Időszak május 12-jún. 19 Veteményezés érzékszerveink, növény megfigyelés Föld napja Madarak, fák napja Víz világnapja Kertünk, növényeink gondozása Titkos hely a ballagóknak Pünkösdölő Gyereknap Anyák-napja Apák-napja Ballagás Kirándulások Nyár ünnep 16

17 XIV. A as NEVELÉSI ÉV ESEMÉNYNAPTÁRA IDŐPONT FELADAT FELELŐS aug. 31. Egyesületi értekezlet Óvodavezető+Óvónők szept. 11. SZMK Óvodavezető szept. 20. Sárkánykészítés SZMK+Óvónők szept. 29. Mihály ünnep, sárkányeregetés SZMK+Óvónők szept.-nov. Őszi évszak asztal Kovács Diána okt. Régi óvódások meglátogatása az iskolában Szabó Gabriella nov.11. Márton nap az óvodában SZMK+Óvónők nov. Nev. Tan. kérdőíveinek kitöltetése Óvodavezető+óvónők dec. Téli évszak asztal Kovács Diána dec. 06. Mikulás ünnepség Óvónők dec. 11. Adventi barkács délután SZMK+Óvónők dec. 19 Óvodai Karácsonyi ünnepség Óvónők január beiskolázási feladatok végzése Szabó Gabriella jan.15. SZMK értekezlet Óvodavezető+Óvónők jan. 20 szülői értekezlet Óvodavezető + óvónők jan. Januári évszak asztal Kovács Diána febr. farsangi hét lebonyolítása óvónők febr. 24. farsangi délelőtt lebonyolítása óvónők márc. 3. kiszebáb-égetés Czeglédi Erzsébet márc.- máj. tavaszi évszak asztal Kovács Diána márc. 14. garázs takarítása, lomtalanítás Czeglédi Erzsébet ápr. 02. Óvónői szakvélemény iskolába készülő gyermekekről Czeglédi Erzsébet ápr tavaszi kerti munkák SZMK 17

18 ? Zöld ünnepek óvónők? általános iskolai beíratás ápr. 11 Óvodai - NYÍLT NAP Óvónők ápr Óvodai beíratás Szabó Gabriella május 5. május 9. Anyák napja Kirándulás óvónők május 12. Szülői értekezlet, SZMK óvónők május 28. Gyereknap június 12. ballagás óvónők jún. 6 Pünkösdölő óvónők jún. 11. apák napja SZMK+óvónők jún. 17. SZMK értekezlet óvónők Jún. 17. évzáró munkatársi értekezlet, nevelés nélküli munkanap ped. nap. óvónők Aug. 29. Nevelőtestületi értekezlet Nevelőtestület szertár karbantartása Szabó Gabriella, Czeglédi Erzsébet, Kovács Diána könyvtár kialakítása SZMK+óvónők Eszközös szekrények rendben tartása Szabó Gabriella, Czeglédi Erzsébet, Kovács Diána 18

19 XV. FELADATELLÁTÁSI TERV A ÖS NEVELÉSI ÉVBEN Kovács Diána (óvónő) VÁRHATÓ FELADAT HATÁRIDŐ Csoportvezetői feladatok Szülői értekezletek tartása Fogadóóra szept. 23, nov. 18, febr. 03, ápr. 28. minden hónap 3. szerdája ig Konzultáció a szülőkkel, szükség esetén fejlesztőpedagógussal, logopédussal, pszichológussal Részvétel az óvónői megbeszéléseken Igény szerint an heti 1 alkalommal Részvétel az egyesületi értekezleten havi 1 alkalommal Csoportszoba dekorálása, évszak asztal rendezése Részvétel a minőséggondozási munkaközösség munkájában Részvétel a pedagógiai munkaközösség munkájában Gyermekvédelmi felelősi feladatok Havi tervezet kidolgozása, a szülői estekre Csoportnapló vezetése Gyermek megfigyelési füzetek vezetése Ünnepekre való felkészülés, szervezés, lebonyolítás Mihály ünnep, Márton ünnep, Advent, Farsang,Húsvét, Anyák napja,ballagás, Nyár ünnep Faliújság frissítése (heti Vekerdy témák) Óvoda épületének tisztántartása, konyhai feladatok Udvar karbantartása, kert és növénygondozás Óvodai könyvtár kialakítása szervezése szep. 29, nov. 11, dec. 19, feb. 18, ápr. 01, máj. 04 jún. 12, jún. 19 hetente Születésnapokra előkészülés, felkészülés 19

20 Programok szervezése, szülői közösség építése Előadások óvodánkról és nevelési elveinkről márc. 25. Betekintés óvodánkba-nyitott hétvége márc. 16, ápr. 11, ápr. 18 Játszóház iskolai nyíltnapokon márc-ápr. iskolába készülők fejlesztése an Óvónői szakvélemény az iskolaérett gyermekekről ápr. 02 Kapcsolattartás a városi könyvtárral Szabó Gabriella (Óvónő) VÁRHATÓ FELADAT HATÁRIDŐ Csoportvezetői feladatok Szülői értekezletek tartása Fogadóóra Konzultáció a szülőkkel, szükség esetén fejlesztőpedagógussal, logopédussal, pszichológussal szept. 23, nov. 18, febr. 03, ápr. 28. minden hónap 3. szerdája ig Igény szerint an Részvétel az óvónői megbeszéléseken heti 1 alkalommal Részvétel az egyesületi értekezleten havi 1 alkalommal Részvétel a minőséggondozási munkaközösség munkájában Részvétel a pedagógiai munkaközösség munkájában Csoportnapló vezetése Gyermek megfigyelési füzetek vezetése Ünnepekre való felkészülés, szervezés, lebonyolítás Mihály ünnep, Márton ünnep,advent, Farsang,Húsvét, Anyák napja,ballagás, Nyár ünnep szep. 29, nov. 11, dec. 19, feb. 18, ápr. 01,máj. 04 jún. 12, jún. 19 Óvoda épületének tisztántartása, konyhai feladatok Udvar karbantartása, kert és növénygondozás Születésnapokra előkészülés, felkészülés Betekintés óvodánkba-nyitott hétvége márc. 16. ápr. 11.ápr. 18 iskolába készülők fejlesztése an Óvónői szakvélemény az iskolaérett gyermekekről ápr

21 Czeglédi Erzsébet(Dajka) VÁRHATÓ FELADAT Szülői értekezleteken részvétel Részvétel az óvónői megbeszéléseken Részvétel az egyesületi értekezleteken Az óvónők munkájának segítése: Előkészítés, elpakolás,(reggelizés, tevékenységek előttután) konyhai feladatok Óvoda épületének tisztán tartása udvar karbantartása, növénygondozás Ünnepekre való felkészülés, szervezés, lebonyolítás Mihály ünnep, Márton ünnep, Advent, Farsang, Húsvét, Anyák napja,ballagás, Nyár ünnep HATÁRIDŐ szept. 23, nov. 18, febr. 03, ápr. 28. heti 1 alkalom havonta 1 alkalom szep. 29, nov. 11, dec. 19, feb. 18, ápr. 01,máj. 04 jún. 12, jún

22 XVI. ÉRTEKEZLETEK Óvónői értekezleteinket havonta három alkalommal, szerdánként 14 óra 30-tól 15 óra 30-ig tarjuk. Ezeken az értekezleteken az aktuális témákat, soron következő feladatokat beszéljük meg. A gyermekek fejlődésbeli változásait, projekt időszakokra való szervezési feladatokat illetve a csoportnapló dokumentációjának megbeszélése. Havonta egy alkalommal, minden hónap első péntekén egyesületi értekezletet tartunk. A fenntartó és az egyesületi tagok vesznek részt ezen a konzultáción. Az intézmény pénzügyi vonatkozásai valamint a működési és szervezési feladatok az értekezletek témái. 22

23 XVII. AZ INTÉZMÉNYVEZETÉS ELLENŐRZŐ ÉS ÉRTÉKELŐ TEVÉKENYSÉGE ES NEVELÉSI ÉVBEN GAZDÁLKODÁS Ellenőrzés területe Határidő Módszere Eszköze Érintettek Eredmény Szobaleltárak pontosítása, selejtezés okt. 15. Dokumentumelemzés leltárívek Szabó Gabriella írásbeli értékelés, leltárívek naprakésszé tétele Használt nyomtatványok frissítése, iratok selejtezése okt. 31. Dokumentumelemzés használatban lévő, új nyomtatványok, jegyzőkönyv Szabó Gabriella szóbeli kiértékelés, visszacsatolás Étkezési befizetések dokumentumainak elemzése havonta a számlák elkészítéséhez szüks. táblázat kitöltésekor egyeztetés, dokumentumelemzés használatos nyomtatványok Szabó Gabriella szóbeli kiértékelés, visszacsatolás Étkezési térítési díj befizetés havonta egyeztetés étk. befiz. táblázat, számlák Szabó Gabriella visszacsatolás szülőknek 23

24 TANÜGYIGAZGATÁS Ellenőrzés területe A dokumentumok törvényi változásokhoz való igazítása Létszámok előzetes adatszolgáltatása Munkaidőbeosztás, vezetői munkarend (kötelező órák bemutatása!) Intézményi munkaterv, a nevelési év/tanév intézményi rendje Tanügyi nyilvántartási rendszer (MAGISZTER) feltöltése, karbantartása Határidő Módszere Eszköze Érintettek Eredménye szept. 01. dok. elemzés, áttekintés a dokumentumok (SZMSZ, Házirend) Szabó Gabriella szept. 15. elektronikusan Magiszter Szabó Gabriella szept. 30. szept. 30. papír alapon és elektronikusan is 2 nyomtatott példány, elektornikusan 1 dok. A megfelelő naprakésszé tétel naprakésszé tétel Magiszter Szabó Gabriella létrehozás a dokumentum Szabó Gabriella szept. 30. elektronikusan Magiszter Szabó Gabriella megerősítés, naprakésszé tétel naprakésszé tétel Statisztikai jelentés, teljes dokumentáció okt. 15. adatok elemzése, rögzítése elektronikusan maga a dok. Szabó Gabriella statisztika pontos elkészítése Különös közzétételi lista aktualizálása Baleseti jegyzőkönyvek leadása okt. 31. jan. 15. saját honlapon közzététel, annak hiányában a Köznevelési Csoportra közzététel elektronikus úton, papír alapon maga a dok. Szabó Gabriella aktualizálás maga a dok. Szilágyi Anikó naprakésszé tétel Óvodák nyári zárásának rendje Tanköteles gyermekek beiskolázása jan. 15. Szakvélemények előzetes egyeztetés megbeszélés dok.elemzés maga a dok. dokumentumok munkaközösség vezető óvónők információ átadása körültekintő, optimális beiskolázás, visszacsatolás a 24

25 Óvodai szakvéleményekelkészítése MIPadatszolgáltatás, vezetői értékelés Az éves beszámoló és a baleseti jegyzőkönyv leadása ápr. júl. 01. júl. 01. megbeszélés, dok. elemzés elektronikus úton, papír alapon 2 pldban elektronikus úton, papír alapon 2 pldban nyomtatvány maga a dok. maga a dok, városi minta alapján, lásd ÖMIP. óvónők szülőknek dokumentum kiadása Szilágyi Anikó adatszolgáltatás Szilágyi Anikó dokumentum kiadása SZAKMAI-PEDAGÓGIAI Ellenőrzés területe Határidő Módszer Eszköz Érintettek Eredmény Beszoktatás október 31. megfigyelés, dokumentumelemzés csoportnaplók óvónők ell.: óvodavezető írásbeli visszacsatolás Az óvodai dokumentumok, tervezetek átnézése megfigyelés, dokumentumelemzés ellenőrzési szempontsor, csoportnapló óvónők ell.: óvodavezető írásbeli visszacsatolás, értékelés Gyermekek fejlettségi szintje május dokumentumelemzés, megbeszélés gyermekek fejlődését rögzítő mérőlapok óvónők ell.:óvodavezető mérőlapok eredményei, szóbeli visszacsatolás Ellenőrzési szempontsor 1. A szervezési-, előkészítési feladatok színvonala 2. A pedagógus tárgyi tudása 3. Differenciált-e az adott tevékenységben. 4. Hangneme, beszédstílusa 5. Eszközök-, módszerek megválasztása 6. A hely-, és az idő megválasztása az adott tevékenységhez. 7. A csoportszokás-, és szabályrendszerét következetesen számon kérte-e az óvónő. 8. Az új gyermekekkel milyen viszonyt sikerült kialakítania az óvónőnek, hogyan segítette át a gyermeket a nehézségeken. 25

26 ALKALMAZOTTAK MUNKÁJÁNAK ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE Ellenőrzés területe Határidő Módszer Eszköz Érintettek Eredmény Pedagógusok április 15-ig Vezetői, társ. értékelés, önértékelés önértékelő-, értékelő lap pedagógusok, óvodavezető szóbeli megbeszélés telj. ért. egyéni összegzése Dajka hetente megfigyelés, megbeszélés heti értékelő Czeglédi Erzsébet szóbeli visszacsatolás INTÉZMÉNYELLENŐRZÉSI PROGRAM Változó bér jelentések elsődleges ellenőrzése Rendszeres vizsgálat (havonta) Nyitva tartási idő, munkaidő, benntartózkodás ellenőrzése. Teljes év Intézményi dokumentumok ellenőrzése. Szeptember-október Intézményi szabályzatok ellenőrzése. Szeptember Felvételi és mulasztási naplók ellenőrzése. Október, március Jogszabályok által előírt, kötelezően használandó nyomtatványok ellenőrzése. I.,II. félév Októberi statisztika adatszolgáltatása, a normatíva igénylések pontossága háttérdokumentumainak ellenőrzése. I.-II. félév Különös közzétételi lista frissítésének ellenőrzése (KIR és intézményi honlap) Az adatszolgáltatási rendelet alapján a KIR és a MAGISZTER feltöltésének ellenőrzése. I.- II. félév Munkaterv, annak végrehajtása és beszámoló Jegyzőkönyvek tartalmi és formai ellenőrzése, határidő betartása () Statisztika () határidők megtartása KIR adatok feltöltése, aktualizálása, használat, adatközlési egyeztetés elektronikus levelezés és az elektronikus adatközlés használata 26

27 XIX. GYERMEKVÉDELMI MUNKATERV Mesekert Természetközeli Óvoda es nevelési év SZ E P T E M B E R - felmérés készítése a gyermekekről, hátrányos helyzetű gyermekek számbavétele - étkezési térítési díj-kedvezmények megállapítása - beszélgetések kezdeményezése az óvónőkkel gyermekvédelmi problémákról - közösen kidolgozott óvó-védő intézkedések megbeszélése - gyógytornára szorulók kiszűrése - egyeztetés a védőnővel a tisztasági szűrésről - aktuális jogszabályi változások megbeszélése O K T Ó B E R - megbeszélés a logopédussal, fejlesztő pedagógussal - családlátogatási tapasztalatok megbeszélése - kapcsolatfelvétel a Nevelési Tanácsadó munkatársaival - konzultáció a Családsegítő Szolgálattal - NOVEMBER - aktuális feladatok ellátása D E C E M B E R J A N U Á R - az Adventi kétműves délutánon beszélgetések kezdeményezése a rászoruló családokkal - Konzultáció a Családsegítő Szolgálattal - Karácsonykor a segítségre szoruló gyermekek és családok feltérképezése, konzultáció a családsegítővel - egyeztetés a védőnővel a tisztasági szűrésről - szociális étkezési támogatások felülvizsgálata - Konzultáció a Családsegítő Szolgálattal FEBRUÁR - Konzultáció a Családsegítő Szolgálattal M Á R C I U S - az iskolába kerülő gyermekekkel kapcsolatban felmerülő problémák megbeszélése - kapcsolatfelvétel a Nevelési Tanácsadó munkatársával, fejlesztő pedagógussal - Konzultáció a Családsegítő Szolgálattal - segítség kérése az új épületbe való költözéshez 27

28 Á P R I L I S M Á J U S JÚNIUS - aktuális feladatok ellátása - a beiskolázással kapcsolatban segítség nyújtása - az iskolai nyílt napokról tájékoztatás az információs táblán - Konzultáció a Családsegítő Szolgálattal - óvodai gyermeknap és évzáró, illetve kirándulás megbeszélésében való segítségnyújtás - éves beszámoló elkészítése - tájékoztatás a nyári ügyelet lehetőségeiről, illetve táborokról JÚLIUS AUGUSZTUS Gyermekvédelmi felelős: Véber Diána Fogadó-óra: minden hónap első kedd 15:30-16:30 CÉL: A prevenció, a hátrányos helyzetű gyermekek feltérképezése, esélyegyenlőség biztosítása, segítségnyújtás, a veszélyeztetettség és hátrányos helyzet csökkentése; együttműködés a különböző intézményekkel, szakemberekkel. FELADATOK: minél jobban kihasználni a differenciált fejlesztés lehetőségeit ( tehetséggondozás) esetmegbeszéléseken, továbbképzéseken részt venni dokumentáció vezetése Gyermekjóléti Szolgálattal való kapcsolattartás 28

29 XX. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKATERV es NEVELÉSI ÉV FELADATOK A munkaközösség munkatervének elkészítése, az előző évi mérési eredmények és a beszámoló értékelésének elemzése alapján. RÉSZTVEVŐ K munkaközösség tagok FELELŐS MÓDSZER HATÁRIDŐ/ IDŐTARTAM ELVÁRT EREDMÉNY munka-közösség értékelés, műhely Minőséggondozási munkaterv a vezető munka ös nevelési évre Partnerlista frissítése, igény- és elégedettség mérések előkészítése, mérőeszközök aktualizálása nevelőtestület munka-közösség vezető megbeszélés friss partnerlista, aktualizált kérdőívek Az elmúlt évi igény és elégedettség mérések során felmerült problémák elemzés nevelőtestület óvodavezető konzultáció okok és megoldások keresése, beépítése a csoport fejlesztési, ill. munkatervébe Iskolák igény és elégedettség mérése A rövidtávú terv infrastruktúrák megfelelő munka-közösség tagok teljes dolgozói kör munka-közösség vezető munka-közösség vezető kérdőív mérések, értékelés, visszacsatolás a nevelési évben zökkenőmentes működés an 29

30 kihasználásaműködtetése Közép,- és hosszú távú intézményi céljaink nevelési évre vonatkozó feladatainak végrehajtása teljes dolgozói kör munka-közösség vezető műhely munka a tervezett feladatok végrehajtása Neveltségi szint mérése a tanköteles korú gyerekeknél Nagycsoportos óvónők munka-közösség vezető kérdőív mérés, értékelés, összehasonlítás az előző évi eredményekkel Fenntartó igény-és elégedettségmérése munka-közösség tagok munka-közösség vezető kérdőív mérés, értékelés, visszacsatolás Gyerekek igény- és elégedettségmérése nevelőtestület munka-közösség vezető kérdőív mérés, értékelés, visszacsatolás A es nevelési év minőséggondozási munkájának értékelése munka-közösség tagok munka-közösség vezető dokumentumelemzés Beszámoló 30

31 Mesekert Természetközeli Óvoda Szülői Munkaközösség Munkaterv 2014/2015 A szülők jogaikat nemcsak egyénileg, hanem a szülői munkaközösség és az iskolaszék keretein belül kollektívan is gyakorolhatják. I. Az SZMK Az SZMK 4 tagú az év eleji szülői értekezleteken választják meg a tagokat a szülők. A választott tagok maguk közül elnököt választanak. Minden félév elején tartunk SZMK gyűlést, illetve -ha bármilyen okból kifolyólag erre szükség van - ezenkívül is. Év közben a kapcsolattartás a tagok között, a feladatokat év elején kiosztjuk egymás között. Munkaközösségünk éves munkarend szerint tervezi feladatait. SZMK véleményezési jogot gyakorol az SZMSZ-ben (Szervezeti és Működési Szabályzat) leírtak alapján pl.: a házirend megállapításában, a szülőket anyagilag is érintő ügyekben, az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában. Az SZMK elnökének feladatai: aktív részvétellel támogatni az óvodai rendezvényeket, ahol a szülők jelenléte megkívánt együttműködni az óvodavezetővel, segíteni munkáját, közvetíteni az SZMK-s szülők felé szervezni az SZMK munkáját, szétosztani a feladatokat és nyomon követni a későbbiekben 31

32 Feladataink: Az SZMK tagok a szülők körében felmerült nevelési, szervezési problémákat az óvoda vezetése felé továbbítják. Közösen orvosolják a gondokat, meghallgatva a szülők, nevelők véleményét, javaslatait. A szülők körében népszerűsítik a nyílt napokat, szülői értekezleteket, közös programokat. Óvodánk nagyon fontosnak tartja, hogy kapcsolata a szülőkkel minél szorosabb és bizalmasabb legyen, hiszen gyermekeinknek ez a második otthona, itt értük dolgoznak a pedagógusok és segítőik, ez pedig csak úgy működhet, ha az óvoda és a szülők között szoros az együttműködés, kölcsönös a bizalom. Évelején definiáljuk a tennivalóinkat és eszerint szétosztjuk a feladatokat, az eredményekről an tájékoztatjuk a szülőket és az óvodavezetőt. Szűkebb-tágabb körű programokat szervezünk egymás családjainak megismerése és a családok összetartása érdekében. II. CÉL: A Szülői Munkaközösség alapvető céljai a ös nevelési évben: a nevelőtestületi munka segítése, az óvodába járó gyermekek szüleinek képviselete a szülői kötelességek és jogok gyakorlása érdekében, az óvoda és az otthon közötti aktív együttműködés elősegítése, a gyermeki jogok érvényesülésének figyelemmel kísérése az óvodai foglalkozások, programok megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtésében való segítség, a nevelők kéréseinek közvetítése a szülők felé, a szülők bevonása az óvoda környezettudatos, környezetbarát nevelési elveinek segítésébe, az óvodai hagyományok ápolásában, az óvoda aktuális ünnepeinek, programjainak megszervezésében való segítségnyújtás. 32

33 III. SZMK Tagjai: Borsi Piroska Schwarz Enikő Törőcsik Tünde Vass Éva Csilla Szmk elnök: Borsi Piroska IV. Megbeszélések időpontjai: szeptember 11. SZMK tagok megválasztása, az éves munkarend és óvodai SZMSZ elfogadása, az új óvodaépület építése révén felmerülő problémák és tennivalók megbeszélése, az óvoda Munkatervének ismertetése. Tájékoztatás a nevelés nélküli munkanapokról. Tájékoztatás az óvoda fenntartójának helyzetéről január közepe Első félév elemzése. Második félévi feladatok megbeszélése Természetesen minden alkalommal, az aktuális feladatokkal, kérdésekkel kibővül a napirend. Ha év közben valami miatt szükséges, rendkívüli SZMK gyűlést hívunk össze. V. Kapcsolattartás a Fenntartóval Panasz esetén az SZMK-n keresztül az Óvoda vezetésén át levélben. 33

34 VI. SZMK feladatai: A ös tanév feladatai az óvodavezetővel való kapcsolattartás révén az óvoda és a családok aktuális igényei szerint év közben alakulnak ki. VII. A Szülői Szervezet létrejötte és működése a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Tv. előírásain alapul. Kelt: Orosháza, szeptember 12. Borsi Piroska SZMK elnök 34

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. fejezet 23. (1-2) bekezdés 2015-2016 nevelési évhez A Nemzeti Erőforrás Miniszter

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

2016. augusztus 31. szerda Beköltözés, szülői értekezlet

2016. augusztus 31. szerda Beköltözés, szülői értekezlet A BSZC Gépészeti és Számítástechnikai Szakgimnáziuma és Kollégiumának 2016-2017-es kollégiumi munkaterve a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján 2016. augusztus 31. szerda

Részletesebben

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat SZÁMÁRA) alapján írta és szerkesztett anyag (szerkesztette: www.ovodaiszakerto.hu) Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. ALAPADATOK... 3 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV SZEPTEMBER 1. 09.01.- Szülői értekezletek megtartása 09.19. 2. 09.24. Ősz a Szigeten c. óvodai Botosné Simon rendezvény Edit Időpont: 09.30 órától 3. 09.26- ig Beválogatás, felmérés a tehetséggondozó műhelyekbe

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 136/2016 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax:

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax: Különös Közzétételi Lista 2016/2017-es nevelési év Óvoda Az alábbi adatokat tesszük közzé a Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23 -a értelmében. SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: Orgovány Kölcsey u.1. 76/

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: Orgovány Kölcsey u.1. 76/ Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202188 6077 Orgovány Kölcsey u.1. 76/376-378 email: orgovoda@freemail.hu Különös közzétételi lista a 2016/2017 nevelési évről A kormány 229/2012

Részletesebben

listája es nevelési év

listája es nevelési év Közzétételi listája 2016-2017-es nevelési év Készült a 229/2012..(VIII.28.) Korm. rend. és a Nktv. 23 (1)-(2) bek. alapján. A közoktatási intézmény adatai: Intézmény neve : Intézmény címe: Telefon/fax

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) 2015-2016. tanév 0 Összeállították: Aknai Dóra Orsolya Bálint Zsuzsanna Beke Anita Gombor Zsuzsa

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista mely készült a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet 4. alapján 1. Adatok:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16. 24. (1) A köznevelési intézmény a tájékoztató rendszerben az október 1-jei állapotnak megfelelően közzéteszi a 23. szerinti adatokat és dokumentumokat. A köznevelési

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

MUNKATERVE. Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézménye. Összeállította: A 2014/2015.

MUNKATERVE. Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézménye. Összeállította: A 2014/2015. Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézménye MUNKATERVE A 2014/2015. tanévre Összeállította: Radványi Csaba Elfogadta: a 2014. augusztus 27-én Debrecenben tartott nevelőtestületi

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola A tanév tervezett ütemterve A 2016/2017. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév utolsó tanítási napja általános iskola 2017.

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év Csillag Közi Központi Társulási Ó v o d a OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL

Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó Év, hó, Időpontja Rendezvény, Team vezetője, nap 8.25-8.28 17 órától Tanévnyitó értekezlet Fenntartó aug.29. 7.00 órától Alkalmazotti kirándulás Szabóné Rozgonyi Krisztina szept. 10. 15.30-19.00 Bográcsozás

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény Vároamajori Óvodák neve A közoktatási intézmény címe 1122 Bp. Városmajor utca 59/b.

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. HÁROM SZIROM ÓVODA 4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 1/a Tel/Fax:06-52-384-553 E-mail cím:postmaster@haromszirom.t-online.hu MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 030839 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13.

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13. 1. számú melléklet A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: Az óvoda megnevezése:

Részletesebben

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György 2016/17. tanév Augusztus Napló sorszám Időpontok nap óra 2016/17. RENDEZVÉNYEK 2016 FELELŐS Téma / Szervező / Egyéb aug. 23. szerda 10.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 27.

Részletesebben

A os tanév helyi rendje

A os tanév helyi rendje Bocskai István Magyar Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2071 Páty, Bocskai utca 9. Telefon/Fax: 23/343-537 e-mail: bocskai9@freestart.hu OM azonosító: 032447 A 2015-16-os tanév helyi rendje Jogszabályi

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

es tanév helyi rendje

es tanév helyi rendje 2016-2017-es tanév helyi rendje Dátum Esemény Tanítási nap 22 hétfő 23 kedd 24 szerda Javítóvizsga 09:00 óra Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 12.00-18.00 25 csütörtök Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 08.00-12.00

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. A felvételi lehetőség A felvételnél a tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

A KŐRÖSHEGYI SZIVÁRVÁNY MŰVÉSZETI MODELLÓVODA 2016/2017

A KŐRÖSHEGYI SZIVÁRVÁNY MŰVÉSZETI MODELLÓVODA 2016/2017 A KŐRÖSHEGYI SZIVÁRVÁNY MŰVÉSZETI MODELLÓVODA 2016/2017 NEVELÉSI ÉVÉNEK ESEMÉNY NAPTÁRA Kőröshegy, 2016 augusztus 30. szeptember 0.hét /augusztus 29- szept. 2./ 1.hét 1. Termek berendezése a gyerekek fogadására

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben