MUNKATERV Mesekert Természetközeli Óvoda (Orosháza. Bajnok utca 17)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKATERV 2014-2015. Mesekert Természetközeli Óvoda (Orosháza. Bajnok utca 17)"

Átírás

1 MUNKATERV Mesekert Természetközeli Óvoda (Orosháza. Bajnok utca 17) Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: aláírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet nevében: aláírás A dokumentum jellege: NYILVÁNOS aláírás 1

2 I. AZ INTÉZMÉNY ÉVES MUNKATERVÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE évi LXXIX. Törvény a közoktatásról (az évi LXXXV. törvénnyel, az évi CXXI. Törvénnyel, és az évi LXXII. törvénnyel módosítva) hatályos paragrafusai Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról évi CXC. törvén s nemzeti köznevelésről 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelete 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet A Nemzeti Köznevelési Törvény módosításáról szóló (2012. CXXIV. tv.) rendelet évi CXXXVII. tv. nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv. módosításáról A Kormány 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról A fenntartó helyi rendeletei a Mesekert Természetközeli Óvoda működését és pedagógiai tevékenységét meghatározó dokumentumok, nevelőtestületi határozatok 2

3 II. HELYZETKÉP Intézményünk jellemző adatai: Orosháza, Bajnok utca 17 sz. alatt található. A csoportok száma: 1 csoport Alkalmazottak száma: - 1 intézményvezető - 2 óvónő - 1 dajka Óvodai férőhelyeink: - férőhely: 25 - felvett: 12 3

4 III es NEVELÉSI ÉV KIEMELT FELADATAI Alapítvány működtetése, források pályázatokkal történő előteremtése. A helyi nevelési programunkhoz igazodva a Waldorf pedagógia fokozatos bevezetése az óvoda mindennapi életébe, referencia-óvoda működtetése. Szervezünk belső képzés keretein belül hospitálást Természet közeli és Waldorf pedagógiai módszerrel működő intézményekbe. A minőségirányítási munka szervezése a minőség gondozó munkaközösség működtetése. Középtávú célok: Szülői és dolgozói panaszok kezelése Hosszú távú célok: Óvodai könyvtár kialakítása a szülői közösség számára. Előadások szervezése a nevelési elveinkről. Szülői közösség megerősítése Kapcsolattartás természet közeli és Waldorf pedagógiai módszerrel működő intézményekkel. IV. BELSŐ FEJLESZTÉSI TERVEINK Szakmai, pedagógiai terveink Az elmúlt évben sem változtak értékeink, pedagógiai hitvallásunk. Programunk céljainak megfelelően a környezettudatosságra, az egyéni fejlődési ütem tiszteletben tartására, a szabad megtapasztalásra, mintakövetésre, tevékenység igény felébresztésesre, népi hagyományaink megismerésére és a családias, közösségi szellem kialakítására fektetjük a hangsúlyt. Óvodai életünk, tevékenységeink és fejlesztéseink ezen alapelvek alapján épülnek fel. Fontosnak tartjuk a közösségépítést. Ennek érdekében szervezzük meg az ünnepköreimhez kapcsolódó közös családi napokat és kertrendezéses, barkácsolós hétvégéket. Szimpatizálunk a Waldorf pedagógiával. Szeretnénk megismerni és a későbbiekben tudatosan beépíteni a nevelési programunkba azon pedagógiai módszereket, amelyek illeszkednek a helyi nevelési programunkhoz. Ez okból óvodapedagógusaink egész évben ezzel kapcsolatos előadásokat hallgatnak és hospitálnak ilyen irányzatú intézményekben. A tanév innovációs törekvései: A pedagógus életpálya modell bevezetése illetve a portfólió elkészítése újdonság számunkra. Az ehhez kapcsolódó képzések nagy segítséget nyújtanak a hatékony munkához. 4

5 V. SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK HACCP képzés ingyenes Dajka, Czeglédi Erzsébet Intézmények közötti hospitálás rendszere Időpontja Helyszín RÉSZTVEVŐK Április. 13. Búzavirág Szabad Waldorf Óvoda Szabó Gabriella Április. 14. Búzavirág Szabad Waldorf Óvoda Czeglédi Erzsébet Április. 15. Búzavirág Szabad Waldorf Óvoda Kovács Diána 5

6 VI. A AS NEVELÉSI ÉV ÉRTEKEZLETEI 1. Nevelőtestületi értekezletek témái: IDŐPONT RÉSZTVEVŐK TÉMA Augusztus 30. alkalmazotti közösség Évkezdő nevelőtestületi értekezlet Január 17. nevelőtestület félév-záró munkatársi értekezlet, Június 18. alkalmazotti közösség tanév-záró értekezlet, beszámoló elfogadása Augusztus 29. alkalmazotti közösség Évkezdő nevelőtestületi értekezlet 2. Egyesületi és veszetői értekezletek: Minden hónap első péntek. 3. Óvodapedagógusi konferencia: Minden héten szerdán. 4. Szülői értekezletek témái: IDŐPONT RÉSZTVEVŐK TÉMA Szeptember 23. tanévnyitó szülői értekezlet, az első féléves programok nevelőtestület, szülők ismertetése November 18. Február 03. Április 28. nevelőtestület, szülők nevelőtestület, szülők aktuális ünnep és feladatkör ismertetése, megbeszélése félév-értékelő szülői értekezlet, beiskolázási lehetőségek és feladatok ismertetése alsós tanítónők segítségével, a második féléves programok ismertetése Ballagással és a nyár ünneppel kapcsolatos teendők tanévzáró értekezlet 6

7 1. SZMK értekezletek témái: IDŐPONT RÉSZTVEVŐK TÉMA Szeptember 11. óvodavezető, SZMK- tagok Munkaterv véleményezése, elfogadása, programok megbeszélése Január 15. óvodavezető, SZMK- tagok a második félév programjainak ismertetése Június 17. óvodavezető, SZMK- tagok Beszámoló véleményezése, elfogadása 7

8 VII. KAPCSOLATTARTÁS TÁRSINTÉZMÉNYEKKEL Általános iskolák Jó kapcsolatot alakítottunk ki az iskolák dolgozóival, rendezvényeiken részt veszünk, a volt óvodásainkat meglátogatjuk. A leendő elsős tanító nénik eljönnek a januári szülői értekezletünkre, illetve a leendő elsőseiket is meglátogatják óvodánkban. Kapcsolattartó: Benkő Márta Családsegítő Központ, Gyermekjóléti Szolgálat Az általuk tartott eset-megbeszélő rendezvényeken és értekezleteken a gyermekvédelmi felelősünk szokott megjelenni. Bármikor fordulhatunk hozzájuk segítségért a gyermekek érdekében, munkatársaikkal a kapcsolatunk jó. Az óvoda gyermekvédelmi megbízottja: Véber Diána Tanácsadási óra: minden hónap első kedd 15: Egészségügyi intézmények A védőnői szolgálat mindig készséges velünk, bármilyen segítséget kérhetünk tőlük. Az óvoda védőnőjével szoros kapcsolatot alakítottunk ki, vele egyeztetjük a tisztasági vizsgálatok időpontját. Óvodai találkozások ideje: évente, szeptember, január, április Védőnőnk: Csordásné Szél Angéla Gyermekorvosunk: Dr. Nagy Gabriella 8

9 VIII. HETIREND A ES NEVELÉSI ÉVRE A tevékenységek formája a célnak megfelelően kötetlen, szabad foglalkozások. A gyermek belső és külső megtapasztalásának szabad áramlása és kibontakoztatása a cél, amely a művészeti tevékenységeken keresztül valósul meg. Csoport Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Plasztikai munka: Viaszgyurma Rajzolás, festés: Porkrétával, Ceruzával Akrilfestékkel Mese Mese Kézimunka, mintázás: Gyapjúkép készítés Mese Ének-zene: Ritmikus játék Cipósütés Mese Mozgásos játékok Kirándulás Mese 9

10 IX. ÓVÓNŐK MUNKAIDŐ BEOSZTÁSA a nevelési évre "A" HÉT Név Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Összesen Szabó Gabriella 07:30-07:30-07: :00 14: : Kovács Diána 07:30-07:30-07: :00 Mária 14:00 14:00 14:00 07:30-14:

11 X. MUNKAIDŐ BEOSZTÁS TECHNIKAI DOLGOZÓKNÁL a es nevelési évre Dajkák: heti munkaidő 20 óra Czeglédi Erzsébet: Hétfőtől péntekig, óráig 11

12 XI. A NEVELÉSI ÉV RENDJE Szorgalmi idő Első nap: szeptember 01. Utolsó nap: június Nyári tábor kezdete: június 22-július 31. Az óvoda nyári zárásának tervezett időpontja Az óvoda nyári zárva tartásának ideje 4 hét a fenntartóval egyeztetve. Az óvodavezető február 15.- ig közzéteszik a zárva tartás pontos időpontját, ügyeleti lehetőség biztosítása mellett. Iskolai tanítási szünetek (melyek hatással lehetnek az intézmény működésére, és ilyenkor igény szerint ügyeletet biztosítunk. őszi szünet: október 24.- november 03. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő) téli szünet: december január 04. A szünet előtti utolsó tanítási nap december19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 05. (hétfő) tavaszi szünet: április 02. április 07 A szünet előtti utolsó tanítási nap április 01 (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 07 (kedd) A nevelőtestület pedagógiai célra 3 munkanapot nevelés nélküli munkanapként használ fel, melyek időpontját egyezteti a Szülői Közösséggel, illetve a szülőket legalább 7 nappal a tervezett nevelés nélküli munkanap előtt tájékoztatja. Nevelés nélküli napok február június julius

13 XII. VEZETŐI MUNKAREND ÉS FELADATELLÁTÁSI TERV A ÖS NEVELÉSI ÉVBEN intézményvezető 07: :00 07:30-15:00 07: :30-15:00 Egész évben részvétel a programokon, kirándulásokon, iskola-látogatásokon és egyéb rendezvényeken a csoportokkal. VÁRHATÓ FELADAT HATÁRIDŐ vezetői feladatok Szülői értekezletek tartása Fogadóóra Az óvónői megbeszélések tartása Szükség esetén konzultáció a fejlesztőpedagógussal, logopédussal, pszichológussal, szülőkkel Kapcsolattartás a védőnői szolgálattal szept. 23, nov. 18, feb.03, ápr. 28 minden hónap 3. szerdája ig havonta 3 alkalom Igény szerint an an Statisztikai adatszolgáltatás Óvodásaink meglátogatása az iskolában A nevelőtestületi és munkatársi értekezletek vezetése an október aug.30, jan.17, jún. 18, aug. 29. Gazdálkodási feladatok ellátása Kapcsolattartás a fenntartóval Adatszolgáltatás Alapítványi munka Tűz-, és munkavédelmi feladatok ellátása Óvónők munkájának ellenőrzése, értékelése ellenőrzési terv szerint 13

14 SZMK ülések összehívása Kapcsolattartás a társintézményekkel Részvétel a Nevelési Tanácsadó értekezletein Pályázatfigyelés, pályázatírás Csoportok munkájában való részvétel szept. 19, jan. 11, jún.17. alkalmanként an an Óvodai beíratás április

15 XIII. A NEVELÉSI ÉV PROJEKTJEI PROJEKT NEVE TARTAMA Őszi időszak szept. 23-nov. 15. Adventi időszak nov. 18-dec. 21. Téli időszak jan. 06-jan. 31. Farsangi időszak febr. 03-márc. 04 Tavaszi időszak márc. 17-ápr. 18. KIEMELT FELADATAI szüret /alma, szőlő, dió/ Sárkánykészítés, eregetés Mihály ünnep lámpáskészítés, drámajáték- Márton története-bizalom fogalma Márton nap őszi gyümölcsök, zöldségek, termések betakarítása (diótörés) természet változásai (öltözködés, időjárás, színek) október 4. Állatok világnapja (költöző madarak, vadonélő állatok ) háziállatok udvarunk, kertünk felkészítése a télre Advent Mikulás Luca nap (Luca búza) Mária drámajáték Karácsony Család emberi szeretet, kapcsolatok a családban napszakok változása világosság-sötétség Újév Természet változásai /öltözködés, időjárás, színek/ Állatok télen /madáretetés, téli álmot alvó állatok/ Hangszerek Farsang kiszebáb égetés munkafoglalkozások Kertrendezés, feladatvállalás természet megfigyelése Húsvétoló Természet változásai /öltözködés, időjárás színek/ Föld-víz napja /környezetvédelem, kísérletezés/ környezettudatosság Madarak-fák napja 15

16 Zöld ünnep időszak ápr. 22-máj. 09. Pünkösdi Időszak május 12-jún. 19 Veteményezés érzékszerveink, növény megfigyelés Föld napja Madarak, fák napja Víz világnapja Kertünk, növényeink gondozása Titkos hely a ballagóknak Pünkösdölő Gyereknap Anyák-napja Apák-napja Ballagás Kirándulások Nyár ünnep 16

17 XIV. A as NEVELÉSI ÉV ESEMÉNYNAPTÁRA IDŐPONT FELADAT FELELŐS aug. 31. Egyesületi értekezlet Óvodavezető+Óvónők szept. 11. SZMK Óvodavezető szept. 20. Sárkánykészítés SZMK+Óvónők szept. 29. Mihály ünnep, sárkányeregetés SZMK+Óvónők szept.-nov. Őszi évszak asztal Kovács Diána okt. Régi óvódások meglátogatása az iskolában Szabó Gabriella nov.11. Márton nap az óvodában SZMK+Óvónők nov. Nev. Tan. kérdőíveinek kitöltetése Óvodavezető+óvónők dec. Téli évszak asztal Kovács Diána dec. 06. Mikulás ünnepség Óvónők dec. 11. Adventi barkács délután SZMK+Óvónők dec. 19 Óvodai Karácsonyi ünnepség Óvónők január beiskolázási feladatok végzése Szabó Gabriella jan.15. SZMK értekezlet Óvodavezető+Óvónők jan. 20 szülői értekezlet Óvodavezető + óvónők jan. Januári évszak asztal Kovács Diána febr. farsangi hét lebonyolítása óvónők febr. 24. farsangi délelőtt lebonyolítása óvónők márc. 3. kiszebáb-égetés Czeglédi Erzsébet márc.- máj. tavaszi évszak asztal Kovács Diána márc. 14. garázs takarítása, lomtalanítás Czeglédi Erzsébet ápr. 02. Óvónői szakvélemény iskolába készülő gyermekekről Czeglédi Erzsébet ápr tavaszi kerti munkák SZMK 17

18 ? Zöld ünnepek óvónők? általános iskolai beíratás ápr. 11 Óvodai - NYÍLT NAP Óvónők ápr Óvodai beíratás Szabó Gabriella május 5. május 9. Anyák napja Kirándulás óvónők május 12. Szülői értekezlet, SZMK óvónők május 28. Gyereknap június 12. ballagás óvónők jún. 6 Pünkösdölő óvónők jún. 11. apák napja SZMK+óvónők jún. 17. SZMK értekezlet óvónők Jún. 17. évzáró munkatársi értekezlet, nevelés nélküli munkanap ped. nap. óvónők Aug. 29. Nevelőtestületi értekezlet Nevelőtestület szertár karbantartása Szabó Gabriella, Czeglédi Erzsébet, Kovács Diána könyvtár kialakítása SZMK+óvónők Eszközös szekrények rendben tartása Szabó Gabriella, Czeglédi Erzsébet, Kovács Diána 18

19 XV. FELADATELLÁTÁSI TERV A ÖS NEVELÉSI ÉVBEN Kovács Diána (óvónő) VÁRHATÓ FELADAT HATÁRIDŐ Csoportvezetői feladatok Szülői értekezletek tartása Fogadóóra szept. 23, nov. 18, febr. 03, ápr. 28. minden hónap 3. szerdája ig Konzultáció a szülőkkel, szükség esetén fejlesztőpedagógussal, logopédussal, pszichológussal Részvétel az óvónői megbeszéléseken Igény szerint an heti 1 alkalommal Részvétel az egyesületi értekezleten havi 1 alkalommal Csoportszoba dekorálása, évszak asztal rendezése Részvétel a minőséggondozási munkaközösség munkájában Részvétel a pedagógiai munkaközösség munkájában Gyermekvédelmi felelősi feladatok Havi tervezet kidolgozása, a szülői estekre Csoportnapló vezetése Gyermek megfigyelési füzetek vezetése Ünnepekre való felkészülés, szervezés, lebonyolítás Mihály ünnep, Márton ünnep, Advent, Farsang,Húsvét, Anyák napja,ballagás, Nyár ünnep Faliújság frissítése (heti Vekerdy témák) Óvoda épületének tisztántartása, konyhai feladatok Udvar karbantartása, kert és növénygondozás Óvodai könyvtár kialakítása szervezése szep. 29, nov. 11, dec. 19, feb. 18, ápr. 01, máj. 04 jún. 12, jún. 19 hetente Születésnapokra előkészülés, felkészülés 19

20 Programok szervezése, szülői közösség építése Előadások óvodánkról és nevelési elveinkről márc. 25. Betekintés óvodánkba-nyitott hétvége márc. 16, ápr. 11, ápr. 18 Játszóház iskolai nyíltnapokon márc-ápr. iskolába készülők fejlesztése an Óvónői szakvélemény az iskolaérett gyermekekről ápr. 02 Kapcsolattartás a városi könyvtárral Szabó Gabriella (Óvónő) VÁRHATÓ FELADAT HATÁRIDŐ Csoportvezetői feladatok Szülői értekezletek tartása Fogadóóra Konzultáció a szülőkkel, szükség esetén fejlesztőpedagógussal, logopédussal, pszichológussal szept. 23, nov. 18, febr. 03, ápr. 28. minden hónap 3. szerdája ig Igény szerint an Részvétel az óvónői megbeszéléseken heti 1 alkalommal Részvétel az egyesületi értekezleten havi 1 alkalommal Részvétel a minőséggondozási munkaközösség munkájában Részvétel a pedagógiai munkaközösség munkájában Csoportnapló vezetése Gyermek megfigyelési füzetek vezetése Ünnepekre való felkészülés, szervezés, lebonyolítás Mihály ünnep, Márton ünnep,advent, Farsang,Húsvét, Anyák napja,ballagás, Nyár ünnep szep. 29, nov. 11, dec. 19, feb. 18, ápr. 01,máj. 04 jún. 12, jún. 19 Óvoda épületének tisztántartása, konyhai feladatok Udvar karbantartása, kert és növénygondozás Születésnapokra előkészülés, felkészülés Betekintés óvodánkba-nyitott hétvége márc. 16. ápr. 11.ápr. 18 iskolába készülők fejlesztése an Óvónői szakvélemény az iskolaérett gyermekekről ápr

21 Czeglédi Erzsébet(Dajka) VÁRHATÓ FELADAT Szülői értekezleteken részvétel Részvétel az óvónői megbeszéléseken Részvétel az egyesületi értekezleteken Az óvónők munkájának segítése: Előkészítés, elpakolás,(reggelizés, tevékenységek előttután) konyhai feladatok Óvoda épületének tisztán tartása udvar karbantartása, növénygondozás Ünnepekre való felkészülés, szervezés, lebonyolítás Mihály ünnep, Márton ünnep, Advent, Farsang, Húsvét, Anyák napja,ballagás, Nyár ünnep HATÁRIDŐ szept. 23, nov. 18, febr. 03, ápr. 28. heti 1 alkalom havonta 1 alkalom szep. 29, nov. 11, dec. 19, feb. 18, ápr. 01,máj. 04 jún. 12, jún

22 XVI. ÉRTEKEZLETEK Óvónői értekezleteinket havonta három alkalommal, szerdánként 14 óra 30-tól 15 óra 30-ig tarjuk. Ezeken az értekezleteken az aktuális témákat, soron következő feladatokat beszéljük meg. A gyermekek fejlődésbeli változásait, projekt időszakokra való szervezési feladatokat illetve a csoportnapló dokumentációjának megbeszélése. Havonta egy alkalommal, minden hónap első péntekén egyesületi értekezletet tartunk. A fenntartó és az egyesületi tagok vesznek részt ezen a konzultáción. Az intézmény pénzügyi vonatkozásai valamint a működési és szervezési feladatok az értekezletek témái. 22

23 XVII. AZ INTÉZMÉNYVEZETÉS ELLENŐRZŐ ÉS ÉRTÉKELŐ TEVÉKENYSÉGE ES NEVELÉSI ÉVBEN GAZDÁLKODÁS Ellenőrzés területe Határidő Módszere Eszköze Érintettek Eredmény Szobaleltárak pontosítása, selejtezés okt. 15. Dokumentumelemzés leltárívek Szabó Gabriella írásbeli értékelés, leltárívek naprakésszé tétele Használt nyomtatványok frissítése, iratok selejtezése okt. 31. Dokumentumelemzés használatban lévő, új nyomtatványok, jegyzőkönyv Szabó Gabriella szóbeli kiértékelés, visszacsatolás Étkezési befizetések dokumentumainak elemzése havonta a számlák elkészítéséhez szüks. táblázat kitöltésekor egyeztetés, dokumentumelemzés használatos nyomtatványok Szabó Gabriella szóbeli kiértékelés, visszacsatolás Étkezési térítési díj befizetés havonta egyeztetés étk. befiz. táblázat, számlák Szabó Gabriella visszacsatolás szülőknek 23

24 TANÜGYIGAZGATÁS Ellenőrzés területe A dokumentumok törvényi változásokhoz való igazítása Létszámok előzetes adatszolgáltatása Munkaidőbeosztás, vezetői munkarend (kötelező órák bemutatása!) Intézményi munkaterv, a nevelési év/tanév intézményi rendje Tanügyi nyilvántartási rendszer (MAGISZTER) feltöltése, karbantartása Határidő Módszere Eszköze Érintettek Eredménye szept. 01. dok. elemzés, áttekintés a dokumentumok (SZMSZ, Házirend) Szabó Gabriella szept. 15. elektronikusan Magiszter Szabó Gabriella szept. 30. szept. 30. papír alapon és elektronikusan is 2 nyomtatott példány, elektornikusan 1 dok. A megfelelő naprakésszé tétel naprakésszé tétel Magiszter Szabó Gabriella létrehozás a dokumentum Szabó Gabriella szept. 30. elektronikusan Magiszter Szabó Gabriella megerősítés, naprakésszé tétel naprakésszé tétel Statisztikai jelentés, teljes dokumentáció okt. 15. adatok elemzése, rögzítése elektronikusan maga a dok. Szabó Gabriella statisztika pontos elkészítése Különös közzétételi lista aktualizálása Baleseti jegyzőkönyvek leadása okt. 31. jan. 15. saját honlapon közzététel, annak hiányában a Köznevelési Csoportra közzététel elektronikus úton, papír alapon maga a dok. Szabó Gabriella aktualizálás maga a dok. Szilágyi Anikó naprakésszé tétel Óvodák nyári zárásának rendje Tanköteles gyermekek beiskolázása jan. 15. Szakvélemények előzetes egyeztetés megbeszélés dok.elemzés maga a dok. dokumentumok munkaközösség vezető óvónők információ átadása körültekintő, optimális beiskolázás, visszacsatolás a 24

25 Óvodai szakvéleményekelkészítése MIPadatszolgáltatás, vezetői értékelés Az éves beszámoló és a baleseti jegyzőkönyv leadása ápr. júl. 01. júl. 01. megbeszélés, dok. elemzés elektronikus úton, papír alapon 2 pldban elektronikus úton, papír alapon 2 pldban nyomtatvány maga a dok. maga a dok, városi minta alapján, lásd ÖMIP. óvónők szülőknek dokumentum kiadása Szilágyi Anikó adatszolgáltatás Szilágyi Anikó dokumentum kiadása SZAKMAI-PEDAGÓGIAI Ellenőrzés területe Határidő Módszer Eszköz Érintettek Eredmény Beszoktatás október 31. megfigyelés, dokumentumelemzés csoportnaplók óvónők ell.: óvodavezető írásbeli visszacsatolás Az óvodai dokumentumok, tervezetek átnézése megfigyelés, dokumentumelemzés ellenőrzési szempontsor, csoportnapló óvónők ell.: óvodavezető írásbeli visszacsatolás, értékelés Gyermekek fejlettségi szintje május dokumentumelemzés, megbeszélés gyermekek fejlődését rögzítő mérőlapok óvónők ell.:óvodavezető mérőlapok eredményei, szóbeli visszacsatolás Ellenőrzési szempontsor 1. A szervezési-, előkészítési feladatok színvonala 2. A pedagógus tárgyi tudása 3. Differenciált-e az adott tevékenységben. 4. Hangneme, beszédstílusa 5. Eszközök-, módszerek megválasztása 6. A hely-, és az idő megválasztása az adott tevékenységhez. 7. A csoportszokás-, és szabályrendszerét következetesen számon kérte-e az óvónő. 8. Az új gyermekekkel milyen viszonyt sikerült kialakítania az óvónőnek, hogyan segítette át a gyermeket a nehézségeken. 25

26 ALKALMAZOTTAK MUNKÁJÁNAK ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE Ellenőrzés területe Határidő Módszer Eszköz Érintettek Eredmény Pedagógusok április 15-ig Vezetői, társ. értékelés, önértékelés önértékelő-, értékelő lap pedagógusok, óvodavezető szóbeli megbeszélés telj. ért. egyéni összegzése Dajka hetente megfigyelés, megbeszélés heti értékelő Czeglédi Erzsébet szóbeli visszacsatolás INTÉZMÉNYELLENŐRZÉSI PROGRAM Változó bér jelentések elsődleges ellenőrzése Rendszeres vizsgálat (havonta) Nyitva tartási idő, munkaidő, benntartózkodás ellenőrzése. Teljes év Intézményi dokumentumok ellenőrzése. Szeptember-október Intézményi szabályzatok ellenőrzése. Szeptember Felvételi és mulasztási naplók ellenőrzése. Október, március Jogszabályok által előírt, kötelezően használandó nyomtatványok ellenőrzése. I.,II. félév Októberi statisztika adatszolgáltatása, a normatíva igénylések pontossága háttérdokumentumainak ellenőrzése. I.-II. félév Különös közzétételi lista frissítésének ellenőrzése (KIR és intézményi honlap) Az adatszolgáltatási rendelet alapján a KIR és a MAGISZTER feltöltésének ellenőrzése. I.- II. félév Munkaterv, annak végrehajtása és beszámoló Jegyzőkönyvek tartalmi és formai ellenőrzése, határidő betartása () Statisztika () határidők megtartása KIR adatok feltöltése, aktualizálása, használat, adatközlési egyeztetés elektronikus levelezés és az elektronikus adatközlés használata 26

27 XIX. GYERMEKVÉDELMI MUNKATERV Mesekert Természetközeli Óvoda es nevelési év SZ E P T E M B E R - felmérés készítése a gyermekekről, hátrányos helyzetű gyermekek számbavétele - étkezési térítési díj-kedvezmények megállapítása - beszélgetések kezdeményezése az óvónőkkel gyermekvédelmi problémákról - közösen kidolgozott óvó-védő intézkedések megbeszélése - gyógytornára szorulók kiszűrése - egyeztetés a védőnővel a tisztasági szűrésről - aktuális jogszabályi változások megbeszélése O K T Ó B E R - megbeszélés a logopédussal, fejlesztő pedagógussal - családlátogatási tapasztalatok megbeszélése - kapcsolatfelvétel a Nevelési Tanácsadó munkatársaival - konzultáció a Családsegítő Szolgálattal - NOVEMBER - aktuális feladatok ellátása D E C E M B E R J A N U Á R - az Adventi kétműves délutánon beszélgetések kezdeményezése a rászoruló családokkal - Konzultáció a Családsegítő Szolgálattal - Karácsonykor a segítségre szoruló gyermekek és családok feltérképezése, konzultáció a családsegítővel - egyeztetés a védőnővel a tisztasági szűrésről - szociális étkezési támogatások felülvizsgálata - Konzultáció a Családsegítő Szolgálattal FEBRUÁR - Konzultáció a Családsegítő Szolgálattal M Á R C I U S - az iskolába kerülő gyermekekkel kapcsolatban felmerülő problémák megbeszélése - kapcsolatfelvétel a Nevelési Tanácsadó munkatársával, fejlesztő pedagógussal - Konzultáció a Családsegítő Szolgálattal - segítség kérése az új épületbe való költözéshez 27

28 Á P R I L I S M Á J U S JÚNIUS - aktuális feladatok ellátása - a beiskolázással kapcsolatban segítség nyújtása - az iskolai nyílt napokról tájékoztatás az információs táblán - Konzultáció a Családsegítő Szolgálattal - óvodai gyermeknap és évzáró, illetve kirándulás megbeszélésében való segítségnyújtás - éves beszámoló elkészítése - tájékoztatás a nyári ügyelet lehetőségeiről, illetve táborokról JÚLIUS AUGUSZTUS Gyermekvédelmi felelős: Véber Diána Fogadó-óra: minden hónap első kedd 15:30-16:30 CÉL: A prevenció, a hátrányos helyzetű gyermekek feltérképezése, esélyegyenlőség biztosítása, segítségnyújtás, a veszélyeztetettség és hátrányos helyzet csökkentése; együttműködés a különböző intézményekkel, szakemberekkel. FELADATOK: minél jobban kihasználni a differenciált fejlesztés lehetőségeit ( tehetséggondozás) esetmegbeszéléseken, továbbképzéseken részt venni dokumentáció vezetése Gyermekjóléti Szolgálattal való kapcsolattartás 28

29 XX. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKATERV es NEVELÉSI ÉV FELADATOK A munkaközösség munkatervének elkészítése, az előző évi mérési eredmények és a beszámoló értékelésének elemzése alapján. RÉSZTVEVŐ K munkaközösség tagok FELELŐS MÓDSZER HATÁRIDŐ/ IDŐTARTAM ELVÁRT EREDMÉNY munka-közösség értékelés, műhely Minőséggondozási munkaterv a vezető munka ös nevelési évre Partnerlista frissítése, igény- és elégedettség mérések előkészítése, mérőeszközök aktualizálása nevelőtestület munka-közösség vezető megbeszélés friss partnerlista, aktualizált kérdőívek Az elmúlt évi igény és elégedettség mérések során felmerült problémák elemzés nevelőtestület óvodavezető konzultáció okok és megoldások keresése, beépítése a csoport fejlesztési, ill. munkatervébe Iskolák igény és elégedettség mérése A rövidtávú terv infrastruktúrák megfelelő munka-közösség tagok teljes dolgozói kör munka-közösség vezető munka-közösség vezető kérdőív mérések, értékelés, visszacsatolás a nevelési évben zökkenőmentes működés an 29

30 kihasználásaműködtetése Közép,- és hosszú távú intézményi céljaink nevelési évre vonatkozó feladatainak végrehajtása teljes dolgozói kör munka-közösség vezető műhely munka a tervezett feladatok végrehajtása Neveltségi szint mérése a tanköteles korú gyerekeknél Nagycsoportos óvónők munka-közösség vezető kérdőív mérés, értékelés, összehasonlítás az előző évi eredményekkel Fenntartó igény-és elégedettségmérése munka-közösség tagok munka-közösség vezető kérdőív mérés, értékelés, visszacsatolás Gyerekek igény- és elégedettségmérése nevelőtestület munka-közösség vezető kérdőív mérés, értékelés, visszacsatolás A es nevelési év minőséggondozási munkájának értékelése munka-közösség tagok munka-közösség vezető dokumentumelemzés Beszámoló 30

31 Mesekert Természetközeli Óvoda Szülői Munkaközösség Munkaterv 2014/2015 A szülők jogaikat nemcsak egyénileg, hanem a szülői munkaközösség és az iskolaszék keretein belül kollektívan is gyakorolhatják. I. Az SZMK Az SZMK 4 tagú az év eleji szülői értekezleteken választják meg a tagokat a szülők. A választott tagok maguk közül elnököt választanak. Minden félév elején tartunk SZMK gyűlést, illetve -ha bármilyen okból kifolyólag erre szükség van - ezenkívül is. Év közben a kapcsolattartás a tagok között, a feladatokat év elején kiosztjuk egymás között. Munkaközösségünk éves munkarend szerint tervezi feladatait. SZMK véleményezési jogot gyakorol az SZMSZ-ben (Szervezeti és Működési Szabályzat) leírtak alapján pl.: a házirend megállapításában, a szülőket anyagilag is érintő ügyekben, az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában. Az SZMK elnökének feladatai: aktív részvétellel támogatni az óvodai rendezvényeket, ahol a szülők jelenléte megkívánt együttműködni az óvodavezetővel, segíteni munkáját, közvetíteni az SZMK-s szülők felé szervezni az SZMK munkáját, szétosztani a feladatokat és nyomon követni a későbbiekben 31

32 Feladataink: Az SZMK tagok a szülők körében felmerült nevelési, szervezési problémákat az óvoda vezetése felé továbbítják. Közösen orvosolják a gondokat, meghallgatva a szülők, nevelők véleményét, javaslatait. A szülők körében népszerűsítik a nyílt napokat, szülői értekezleteket, közös programokat. Óvodánk nagyon fontosnak tartja, hogy kapcsolata a szülőkkel minél szorosabb és bizalmasabb legyen, hiszen gyermekeinknek ez a második otthona, itt értük dolgoznak a pedagógusok és segítőik, ez pedig csak úgy működhet, ha az óvoda és a szülők között szoros az együttműködés, kölcsönös a bizalom. Évelején definiáljuk a tennivalóinkat és eszerint szétosztjuk a feladatokat, az eredményekről an tájékoztatjuk a szülőket és az óvodavezetőt. Szűkebb-tágabb körű programokat szervezünk egymás családjainak megismerése és a családok összetartása érdekében. II. CÉL: A Szülői Munkaközösség alapvető céljai a ös nevelési évben: a nevelőtestületi munka segítése, az óvodába járó gyermekek szüleinek képviselete a szülői kötelességek és jogok gyakorlása érdekében, az óvoda és az otthon közötti aktív együttműködés elősegítése, a gyermeki jogok érvényesülésének figyelemmel kísérése az óvodai foglalkozások, programok megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtésében való segítség, a nevelők kéréseinek közvetítése a szülők felé, a szülők bevonása az óvoda környezettudatos, környezetbarát nevelési elveinek segítésébe, az óvodai hagyományok ápolásában, az óvoda aktuális ünnepeinek, programjainak megszervezésében való segítségnyújtás. 32

33 III. SZMK Tagjai: Borsi Piroska Schwarz Enikő Törőcsik Tünde Vass Éva Csilla Szmk elnök: Borsi Piroska IV. Megbeszélések időpontjai: szeptember 11. SZMK tagok megválasztása, az éves munkarend és óvodai SZMSZ elfogadása, az új óvodaépület építése révén felmerülő problémák és tennivalók megbeszélése, az óvoda Munkatervének ismertetése. Tájékoztatás a nevelés nélküli munkanapokról. Tájékoztatás az óvoda fenntartójának helyzetéről január közepe Első félév elemzése. Második félévi feladatok megbeszélése Természetesen minden alkalommal, az aktuális feladatokkal, kérdésekkel kibővül a napirend. Ha év közben valami miatt szükséges, rendkívüli SZMK gyűlést hívunk össze. V. Kapcsolattartás a Fenntartóval Panasz esetén az SZMK-n keresztül az Óvoda vezetésén át levélben. 33

34 VI. SZMK feladatai: A ös tanév feladatai az óvodavezetővel való kapcsolattartás révén az óvoda és a családok aktuális igényei szerint év közben alakulnak ki. VII. A Szülői Szervezet létrejötte és működése a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Tv. előírásain alapul. Kelt: Orosháza, szeptember 12. Borsi Piroska SZMK elnök 34

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat SZÁMÁRA) alapján írta és szerkesztett anyag (szerkesztette: www.ovodaiszakerto.hu) Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. ALAPADATOK... 3 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV SZEPTEMBER 1. 09.01.- Szülői értekezletek megtartása 09.19. 2. 09.24. Ősz a Szigeten c. óvodai Botosné Simon rendezvény Edit Időpont: 09.30 órától 3. 09.26- ig Beválogatás, felmérés a tehetséggondozó műhelyekbe

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16. 24. (1) A köznevelési intézmény a tájékoztató rendszerben az október 1-jei állapotnak megfelelően közzéteszi a 23. szerinti adatokat és dokumentumokat. A köznevelési

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény Vároamajori Óvodák neve A közoktatási intézmény címe 1122 Bp. Városmajor utca 59/b.

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó Év, hó, Időpontja Rendezvény, Team vezetője, nap 8.25-8.28 17 órától Tanévnyitó értekezlet Fenntartó aug.29. 7.00 órától Alkalmazotti kirándulás Szabóné Rozgonyi Krisztina szept. 10. 15.30-19.00 Bográcsozás

Részletesebben

Elnökjelölti program JÁSZAI ISKOLAI SZÜLŐI KÖZÖSSÉG 2011/12. TANÉV

Elnökjelölti program JÁSZAI ISKOLAI SZÜLŐI KÖZÖSSÉG 2011/12. TANÉV Elnökjelölti program JÁSZAI ISKOLAI SZÜLŐI KÖZÖSSÉG 2011/12. TANÉV HÁTTÉRINFORMÁCIÓK 1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelésioktatási intézmények működéséről Iskolai

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola 2012-2013 es tanév Munkaterve (A munkaterv a tanév eseményeinek megvalósításakor

Részletesebben

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai Név Cím, elérhetőség Közalkalmazotti létszámadatok Óvodai csoportok, gyermekek száma Munkarend

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. HÁROM SZIROM ÓVODA 4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 1/a Tel/Fax:06-52-384-553 E-mail cím:postmaster@haromszirom.t-online.hu MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 030839 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni (1-e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait 2014/2015 tanév munkaterve: Szeptember

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év OM azonosító: 030872 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23. -a (1-2. bek.) alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2012/13 nevelési évre

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2012/13 nevelési évre A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2012/13 nevelési évre Intézmény OM azonosítója: 032940 Intézményvezető: \ ^ '.^UvtAA... ajáírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében:

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

Munkaterv. 2014/2015-ös nevelési év. Készítette: Szalai Lídia tagintézményvezető Gézengúz Tagóvoda Gyúró

Munkaterv. 2014/2015-ös nevelési év. Készítette: Szalai Lídia tagintézményvezető Gézengúz Tagóvoda Gyúró Munkaterv 2014/2015-ös nevelési év Készítette: Szalai Lídia tagintézményvezető Gézengúz Tagóvoda Gyúró Minden pedagógia hamis, amely nem elsősorban arra a személyre támaszkodik, akit nevel, annak szükségletére,

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. (Kodály Zoltán) OM azonosító: 031528 VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben