MUNKATERV Mesekert Természetközeli Óvoda (Orosháza. Bajnok utca 17)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKATERV 2014-2015. Mesekert Természetközeli Óvoda (Orosháza. Bajnok utca 17)"

Átírás

1 MUNKATERV Mesekert Természetközeli Óvoda (Orosháza. Bajnok utca 17) Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: aláírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet nevében: aláírás A dokumentum jellege: NYILVÁNOS aláírás 1

2 I. AZ INTÉZMÉNY ÉVES MUNKATERVÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE évi LXXIX. Törvény a közoktatásról (az évi LXXXV. törvénnyel, az évi CXXI. Törvénnyel, és az évi LXXII. törvénnyel módosítva) hatályos paragrafusai Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról évi CXC. törvén s nemzeti köznevelésről 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelete 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet A Nemzeti Köznevelési Törvény módosításáról szóló (2012. CXXIV. tv.) rendelet évi CXXXVII. tv. nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv. módosításáról A Kormány 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról A fenntartó helyi rendeletei a Mesekert Természetközeli Óvoda működését és pedagógiai tevékenységét meghatározó dokumentumok, nevelőtestületi határozatok 2

3 II. HELYZETKÉP Intézményünk jellemző adatai: Orosháza, Bajnok utca 17 sz. alatt található. A csoportok száma: 1 csoport Alkalmazottak száma: - 1 intézményvezető - 2 óvónő - 1 dajka Óvodai férőhelyeink: - férőhely: 25 - felvett: 12 3

4 III es NEVELÉSI ÉV KIEMELT FELADATAI Alapítvány működtetése, források pályázatokkal történő előteremtése. A helyi nevelési programunkhoz igazodva a Waldorf pedagógia fokozatos bevezetése az óvoda mindennapi életébe, referencia-óvoda működtetése. Szervezünk belső képzés keretein belül hospitálást Természet közeli és Waldorf pedagógiai módszerrel működő intézményekbe. A minőségirányítási munka szervezése a minőség gondozó munkaközösség működtetése. Középtávú célok: Szülői és dolgozói panaszok kezelése Hosszú távú célok: Óvodai könyvtár kialakítása a szülői közösség számára. Előadások szervezése a nevelési elveinkről. Szülői közösség megerősítése Kapcsolattartás természet közeli és Waldorf pedagógiai módszerrel működő intézményekkel. IV. BELSŐ FEJLESZTÉSI TERVEINK Szakmai, pedagógiai terveink Az elmúlt évben sem változtak értékeink, pedagógiai hitvallásunk. Programunk céljainak megfelelően a környezettudatosságra, az egyéni fejlődési ütem tiszteletben tartására, a szabad megtapasztalásra, mintakövetésre, tevékenység igény felébresztésesre, népi hagyományaink megismerésére és a családias, közösségi szellem kialakítására fektetjük a hangsúlyt. Óvodai életünk, tevékenységeink és fejlesztéseink ezen alapelvek alapján épülnek fel. Fontosnak tartjuk a közösségépítést. Ennek érdekében szervezzük meg az ünnepköreimhez kapcsolódó közös családi napokat és kertrendezéses, barkácsolós hétvégéket. Szimpatizálunk a Waldorf pedagógiával. Szeretnénk megismerni és a későbbiekben tudatosan beépíteni a nevelési programunkba azon pedagógiai módszereket, amelyek illeszkednek a helyi nevelési programunkhoz. Ez okból óvodapedagógusaink egész évben ezzel kapcsolatos előadásokat hallgatnak és hospitálnak ilyen irányzatú intézményekben. A tanév innovációs törekvései: A pedagógus életpálya modell bevezetése illetve a portfólió elkészítése újdonság számunkra. Az ehhez kapcsolódó képzések nagy segítséget nyújtanak a hatékony munkához. 4

5 V. SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK HACCP képzés ingyenes Dajka, Czeglédi Erzsébet Intézmények közötti hospitálás rendszere Időpontja Helyszín RÉSZTVEVŐK Április. 13. Búzavirág Szabad Waldorf Óvoda Szabó Gabriella Április. 14. Búzavirág Szabad Waldorf Óvoda Czeglédi Erzsébet Április. 15. Búzavirág Szabad Waldorf Óvoda Kovács Diána 5

6 VI. A AS NEVELÉSI ÉV ÉRTEKEZLETEI 1. Nevelőtestületi értekezletek témái: IDŐPONT RÉSZTVEVŐK TÉMA Augusztus 30. alkalmazotti közösség Évkezdő nevelőtestületi értekezlet Január 17. nevelőtestület félév-záró munkatársi értekezlet, Június 18. alkalmazotti közösség tanév-záró értekezlet, beszámoló elfogadása Augusztus 29. alkalmazotti közösség Évkezdő nevelőtestületi értekezlet 2. Egyesületi és veszetői értekezletek: Minden hónap első péntek. 3. Óvodapedagógusi konferencia: Minden héten szerdán. 4. Szülői értekezletek témái: IDŐPONT RÉSZTVEVŐK TÉMA Szeptember 23. tanévnyitó szülői értekezlet, az első féléves programok nevelőtestület, szülők ismertetése November 18. Február 03. Április 28. nevelőtestület, szülők nevelőtestület, szülők aktuális ünnep és feladatkör ismertetése, megbeszélése félév-értékelő szülői értekezlet, beiskolázási lehetőségek és feladatok ismertetése alsós tanítónők segítségével, a második féléves programok ismertetése Ballagással és a nyár ünneppel kapcsolatos teendők tanévzáró értekezlet 6

7 1. SZMK értekezletek témái: IDŐPONT RÉSZTVEVŐK TÉMA Szeptember 11. óvodavezető, SZMK- tagok Munkaterv véleményezése, elfogadása, programok megbeszélése Január 15. óvodavezető, SZMK- tagok a második félév programjainak ismertetése Június 17. óvodavezető, SZMK- tagok Beszámoló véleményezése, elfogadása 7

8 VII. KAPCSOLATTARTÁS TÁRSINTÉZMÉNYEKKEL Általános iskolák Jó kapcsolatot alakítottunk ki az iskolák dolgozóival, rendezvényeiken részt veszünk, a volt óvodásainkat meglátogatjuk. A leendő elsős tanító nénik eljönnek a januári szülői értekezletünkre, illetve a leendő elsőseiket is meglátogatják óvodánkban. Kapcsolattartó: Benkő Márta Családsegítő Központ, Gyermekjóléti Szolgálat Az általuk tartott eset-megbeszélő rendezvényeken és értekezleteken a gyermekvédelmi felelősünk szokott megjelenni. Bármikor fordulhatunk hozzájuk segítségért a gyermekek érdekében, munkatársaikkal a kapcsolatunk jó. Az óvoda gyermekvédelmi megbízottja: Véber Diána Tanácsadási óra: minden hónap első kedd 15: Egészségügyi intézmények A védőnői szolgálat mindig készséges velünk, bármilyen segítséget kérhetünk tőlük. Az óvoda védőnőjével szoros kapcsolatot alakítottunk ki, vele egyeztetjük a tisztasági vizsgálatok időpontját. Óvodai találkozások ideje: évente, szeptember, január, április Védőnőnk: Csordásné Szél Angéla Gyermekorvosunk: Dr. Nagy Gabriella 8

9 VIII. HETIREND A ES NEVELÉSI ÉVRE A tevékenységek formája a célnak megfelelően kötetlen, szabad foglalkozások. A gyermek belső és külső megtapasztalásának szabad áramlása és kibontakoztatása a cél, amely a művészeti tevékenységeken keresztül valósul meg. Csoport Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Plasztikai munka: Viaszgyurma Rajzolás, festés: Porkrétával, Ceruzával Akrilfestékkel Mese Mese Kézimunka, mintázás: Gyapjúkép készítés Mese Ének-zene: Ritmikus játék Cipósütés Mese Mozgásos játékok Kirándulás Mese 9

10 IX. ÓVÓNŐK MUNKAIDŐ BEOSZTÁSA a nevelési évre "A" HÉT Név Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Összesen Szabó Gabriella 07:30-07:30-07: :00 14: : Kovács Diána 07:30-07:30-07: :00 Mária 14:00 14:00 14:00 07:30-14:

11 X. MUNKAIDŐ BEOSZTÁS TECHNIKAI DOLGOZÓKNÁL a es nevelési évre Dajkák: heti munkaidő 20 óra Czeglédi Erzsébet: Hétfőtől péntekig, óráig 11

12 XI. A NEVELÉSI ÉV RENDJE Szorgalmi idő Első nap: szeptember 01. Utolsó nap: június Nyári tábor kezdete: június 22-július 31. Az óvoda nyári zárásának tervezett időpontja Az óvoda nyári zárva tartásának ideje 4 hét a fenntartóval egyeztetve. Az óvodavezető február 15.- ig közzéteszik a zárva tartás pontos időpontját, ügyeleti lehetőség biztosítása mellett. Iskolai tanítási szünetek (melyek hatással lehetnek az intézmény működésére, és ilyenkor igény szerint ügyeletet biztosítunk. őszi szünet: október 24.- november 03. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő) téli szünet: december január 04. A szünet előtti utolsó tanítási nap december19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 05. (hétfő) tavaszi szünet: április 02. április 07 A szünet előtti utolsó tanítási nap április 01 (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 07 (kedd) A nevelőtestület pedagógiai célra 3 munkanapot nevelés nélküli munkanapként használ fel, melyek időpontját egyezteti a Szülői Közösséggel, illetve a szülőket legalább 7 nappal a tervezett nevelés nélküli munkanap előtt tájékoztatja. Nevelés nélküli napok február június julius

13 XII. VEZETŐI MUNKAREND ÉS FELADATELLÁTÁSI TERV A ÖS NEVELÉSI ÉVBEN intézményvezető 07: :00 07:30-15:00 07: :30-15:00 Egész évben részvétel a programokon, kirándulásokon, iskola-látogatásokon és egyéb rendezvényeken a csoportokkal. VÁRHATÓ FELADAT HATÁRIDŐ vezetői feladatok Szülői értekezletek tartása Fogadóóra Az óvónői megbeszélések tartása Szükség esetén konzultáció a fejlesztőpedagógussal, logopédussal, pszichológussal, szülőkkel Kapcsolattartás a védőnői szolgálattal szept. 23, nov. 18, feb.03, ápr. 28 minden hónap 3. szerdája ig havonta 3 alkalom Igény szerint an an Statisztikai adatszolgáltatás Óvodásaink meglátogatása az iskolában A nevelőtestületi és munkatársi értekezletek vezetése an október aug.30, jan.17, jún. 18, aug. 29. Gazdálkodási feladatok ellátása Kapcsolattartás a fenntartóval Adatszolgáltatás Alapítványi munka Tűz-, és munkavédelmi feladatok ellátása Óvónők munkájának ellenőrzése, értékelése ellenőrzési terv szerint 13

14 SZMK ülések összehívása Kapcsolattartás a társintézményekkel Részvétel a Nevelési Tanácsadó értekezletein Pályázatfigyelés, pályázatírás Csoportok munkájában való részvétel szept. 19, jan. 11, jún.17. alkalmanként an an Óvodai beíratás április

15 XIII. A NEVELÉSI ÉV PROJEKTJEI PROJEKT NEVE TARTAMA Őszi időszak szept. 23-nov. 15. Adventi időszak nov. 18-dec. 21. Téli időszak jan. 06-jan. 31. Farsangi időszak febr. 03-márc. 04 Tavaszi időszak márc. 17-ápr. 18. KIEMELT FELADATAI szüret /alma, szőlő, dió/ Sárkánykészítés, eregetés Mihály ünnep lámpáskészítés, drámajáték- Márton története-bizalom fogalma Márton nap őszi gyümölcsök, zöldségek, termések betakarítása (diótörés) természet változásai (öltözködés, időjárás, színek) október 4. Állatok világnapja (költöző madarak, vadonélő állatok ) háziállatok udvarunk, kertünk felkészítése a télre Advent Mikulás Luca nap (Luca búza) Mária drámajáték Karácsony Család emberi szeretet, kapcsolatok a családban napszakok változása világosság-sötétség Újév Természet változásai /öltözködés, időjárás, színek/ Állatok télen /madáretetés, téli álmot alvó állatok/ Hangszerek Farsang kiszebáb égetés munkafoglalkozások Kertrendezés, feladatvállalás természet megfigyelése Húsvétoló Természet változásai /öltözködés, időjárás színek/ Föld-víz napja /környezetvédelem, kísérletezés/ környezettudatosság Madarak-fák napja 15

16 Zöld ünnep időszak ápr. 22-máj. 09. Pünkösdi Időszak május 12-jún. 19 Veteményezés érzékszerveink, növény megfigyelés Föld napja Madarak, fák napja Víz világnapja Kertünk, növényeink gondozása Titkos hely a ballagóknak Pünkösdölő Gyereknap Anyák-napja Apák-napja Ballagás Kirándulások Nyár ünnep 16

17 XIV. A as NEVELÉSI ÉV ESEMÉNYNAPTÁRA IDŐPONT FELADAT FELELŐS aug. 31. Egyesületi értekezlet Óvodavezető+Óvónők szept. 11. SZMK Óvodavezető szept. 20. Sárkánykészítés SZMK+Óvónők szept. 29. Mihály ünnep, sárkányeregetés SZMK+Óvónők szept.-nov. Őszi évszak asztal Kovács Diána okt. Régi óvódások meglátogatása az iskolában Szabó Gabriella nov.11. Márton nap az óvodában SZMK+Óvónők nov. Nev. Tan. kérdőíveinek kitöltetése Óvodavezető+óvónők dec. Téli évszak asztal Kovács Diána dec. 06. Mikulás ünnepség Óvónők dec. 11. Adventi barkács délután SZMK+Óvónők dec. 19 Óvodai Karácsonyi ünnepség Óvónők január beiskolázási feladatok végzése Szabó Gabriella jan.15. SZMK értekezlet Óvodavezető+Óvónők jan. 20 szülői értekezlet Óvodavezető + óvónők jan. Januári évszak asztal Kovács Diána febr. farsangi hét lebonyolítása óvónők febr. 24. farsangi délelőtt lebonyolítása óvónők márc. 3. kiszebáb-égetés Czeglédi Erzsébet márc.- máj. tavaszi évszak asztal Kovács Diána márc. 14. garázs takarítása, lomtalanítás Czeglédi Erzsébet ápr. 02. Óvónői szakvélemény iskolába készülő gyermekekről Czeglédi Erzsébet ápr tavaszi kerti munkák SZMK 17

18 ? Zöld ünnepek óvónők? általános iskolai beíratás ápr. 11 Óvodai - NYÍLT NAP Óvónők ápr Óvodai beíratás Szabó Gabriella május 5. május 9. Anyák napja Kirándulás óvónők május 12. Szülői értekezlet, SZMK óvónők május 28. Gyereknap június 12. ballagás óvónők jún. 6 Pünkösdölő óvónők jún. 11. apák napja SZMK+óvónők jún. 17. SZMK értekezlet óvónők Jún. 17. évzáró munkatársi értekezlet, nevelés nélküli munkanap ped. nap. óvónők Aug. 29. Nevelőtestületi értekezlet Nevelőtestület szertár karbantartása Szabó Gabriella, Czeglédi Erzsébet, Kovács Diána könyvtár kialakítása SZMK+óvónők Eszközös szekrények rendben tartása Szabó Gabriella, Czeglédi Erzsébet, Kovács Diána 18

19 XV. FELADATELLÁTÁSI TERV A ÖS NEVELÉSI ÉVBEN Kovács Diána (óvónő) VÁRHATÓ FELADAT HATÁRIDŐ Csoportvezetői feladatok Szülői értekezletek tartása Fogadóóra szept. 23, nov. 18, febr. 03, ápr. 28. minden hónap 3. szerdája ig Konzultáció a szülőkkel, szükség esetén fejlesztőpedagógussal, logopédussal, pszichológussal Részvétel az óvónői megbeszéléseken Igény szerint an heti 1 alkalommal Részvétel az egyesületi értekezleten havi 1 alkalommal Csoportszoba dekorálása, évszak asztal rendezése Részvétel a minőséggondozási munkaközösség munkájában Részvétel a pedagógiai munkaközösség munkájában Gyermekvédelmi felelősi feladatok Havi tervezet kidolgozása, a szülői estekre Csoportnapló vezetése Gyermek megfigyelési füzetek vezetése Ünnepekre való felkészülés, szervezés, lebonyolítás Mihály ünnep, Márton ünnep, Advent, Farsang,Húsvét, Anyák napja,ballagás, Nyár ünnep Faliújság frissítése (heti Vekerdy témák) Óvoda épületének tisztántartása, konyhai feladatok Udvar karbantartása, kert és növénygondozás Óvodai könyvtár kialakítása szervezése szep. 29, nov. 11, dec. 19, feb. 18, ápr. 01, máj. 04 jún. 12, jún. 19 hetente Születésnapokra előkészülés, felkészülés 19

20 Programok szervezése, szülői közösség építése Előadások óvodánkról és nevelési elveinkről márc. 25. Betekintés óvodánkba-nyitott hétvége márc. 16, ápr. 11, ápr. 18 Játszóház iskolai nyíltnapokon márc-ápr. iskolába készülők fejlesztése an Óvónői szakvélemény az iskolaérett gyermekekről ápr. 02 Kapcsolattartás a városi könyvtárral Szabó Gabriella (Óvónő) VÁRHATÓ FELADAT HATÁRIDŐ Csoportvezetői feladatok Szülői értekezletek tartása Fogadóóra Konzultáció a szülőkkel, szükség esetén fejlesztőpedagógussal, logopédussal, pszichológussal szept. 23, nov. 18, febr. 03, ápr. 28. minden hónap 3. szerdája ig Igény szerint an Részvétel az óvónői megbeszéléseken heti 1 alkalommal Részvétel az egyesületi értekezleten havi 1 alkalommal Részvétel a minőséggondozási munkaközösség munkájában Részvétel a pedagógiai munkaközösség munkájában Csoportnapló vezetése Gyermek megfigyelési füzetek vezetése Ünnepekre való felkészülés, szervezés, lebonyolítás Mihály ünnep, Márton ünnep,advent, Farsang,Húsvét, Anyák napja,ballagás, Nyár ünnep szep. 29, nov. 11, dec. 19, feb. 18, ápr. 01,máj. 04 jún. 12, jún. 19 Óvoda épületének tisztántartása, konyhai feladatok Udvar karbantartása, kert és növénygondozás Születésnapokra előkészülés, felkészülés Betekintés óvodánkba-nyitott hétvége márc. 16. ápr. 11.ápr. 18 iskolába készülők fejlesztése an Óvónői szakvélemény az iskolaérett gyermekekről ápr

21 Czeglédi Erzsébet(Dajka) VÁRHATÓ FELADAT Szülői értekezleteken részvétel Részvétel az óvónői megbeszéléseken Részvétel az egyesületi értekezleteken Az óvónők munkájának segítése: Előkészítés, elpakolás,(reggelizés, tevékenységek előttután) konyhai feladatok Óvoda épületének tisztán tartása udvar karbantartása, növénygondozás Ünnepekre való felkészülés, szervezés, lebonyolítás Mihály ünnep, Márton ünnep, Advent, Farsang, Húsvét, Anyák napja,ballagás, Nyár ünnep HATÁRIDŐ szept. 23, nov. 18, febr. 03, ápr. 28. heti 1 alkalom havonta 1 alkalom szep. 29, nov. 11, dec. 19, feb. 18, ápr. 01,máj. 04 jún. 12, jún

22 XVI. ÉRTEKEZLETEK Óvónői értekezleteinket havonta három alkalommal, szerdánként 14 óra 30-tól 15 óra 30-ig tarjuk. Ezeken az értekezleteken az aktuális témákat, soron következő feladatokat beszéljük meg. A gyermekek fejlődésbeli változásait, projekt időszakokra való szervezési feladatokat illetve a csoportnapló dokumentációjának megbeszélése. Havonta egy alkalommal, minden hónap első péntekén egyesületi értekezletet tartunk. A fenntartó és az egyesületi tagok vesznek részt ezen a konzultáción. Az intézmény pénzügyi vonatkozásai valamint a működési és szervezési feladatok az értekezletek témái. 22

23 XVII. AZ INTÉZMÉNYVEZETÉS ELLENŐRZŐ ÉS ÉRTÉKELŐ TEVÉKENYSÉGE ES NEVELÉSI ÉVBEN GAZDÁLKODÁS Ellenőrzés területe Határidő Módszere Eszköze Érintettek Eredmény Szobaleltárak pontosítása, selejtezés okt. 15. Dokumentumelemzés leltárívek Szabó Gabriella írásbeli értékelés, leltárívek naprakésszé tétele Használt nyomtatványok frissítése, iratok selejtezése okt. 31. Dokumentumelemzés használatban lévő, új nyomtatványok, jegyzőkönyv Szabó Gabriella szóbeli kiértékelés, visszacsatolás Étkezési befizetések dokumentumainak elemzése havonta a számlák elkészítéséhez szüks. táblázat kitöltésekor egyeztetés, dokumentumelemzés használatos nyomtatványok Szabó Gabriella szóbeli kiértékelés, visszacsatolás Étkezési térítési díj befizetés havonta egyeztetés étk. befiz. táblázat, számlák Szabó Gabriella visszacsatolás szülőknek 23

24 TANÜGYIGAZGATÁS Ellenőrzés területe A dokumentumok törvényi változásokhoz való igazítása Létszámok előzetes adatszolgáltatása Munkaidőbeosztás, vezetői munkarend (kötelező órák bemutatása!) Intézményi munkaterv, a nevelési év/tanév intézményi rendje Tanügyi nyilvántartási rendszer (MAGISZTER) feltöltése, karbantartása Határidő Módszere Eszköze Érintettek Eredménye szept. 01. dok. elemzés, áttekintés a dokumentumok (SZMSZ, Házirend) Szabó Gabriella szept. 15. elektronikusan Magiszter Szabó Gabriella szept. 30. szept. 30. papír alapon és elektronikusan is 2 nyomtatott példány, elektornikusan 1 dok. A megfelelő naprakésszé tétel naprakésszé tétel Magiszter Szabó Gabriella létrehozás a dokumentum Szabó Gabriella szept. 30. elektronikusan Magiszter Szabó Gabriella megerősítés, naprakésszé tétel naprakésszé tétel Statisztikai jelentés, teljes dokumentáció okt. 15. adatok elemzése, rögzítése elektronikusan maga a dok. Szabó Gabriella statisztika pontos elkészítése Különös közzétételi lista aktualizálása Baleseti jegyzőkönyvek leadása okt. 31. jan. 15. saját honlapon közzététel, annak hiányában a Köznevelési Csoportra közzététel elektronikus úton, papír alapon maga a dok. Szabó Gabriella aktualizálás maga a dok. Szilágyi Anikó naprakésszé tétel Óvodák nyári zárásának rendje Tanköteles gyermekek beiskolázása jan. 15. Szakvélemények előzetes egyeztetés megbeszélés dok.elemzés maga a dok. dokumentumok munkaközösség vezető óvónők információ átadása körültekintő, optimális beiskolázás, visszacsatolás a 24

25 Óvodai szakvéleményekelkészítése MIPadatszolgáltatás, vezetői értékelés Az éves beszámoló és a baleseti jegyzőkönyv leadása ápr. júl. 01. júl. 01. megbeszélés, dok. elemzés elektronikus úton, papír alapon 2 pldban elektronikus úton, papír alapon 2 pldban nyomtatvány maga a dok. maga a dok, városi minta alapján, lásd ÖMIP. óvónők szülőknek dokumentum kiadása Szilágyi Anikó adatszolgáltatás Szilágyi Anikó dokumentum kiadása SZAKMAI-PEDAGÓGIAI Ellenőrzés területe Határidő Módszer Eszköz Érintettek Eredmény Beszoktatás október 31. megfigyelés, dokumentumelemzés csoportnaplók óvónők ell.: óvodavezető írásbeli visszacsatolás Az óvodai dokumentumok, tervezetek átnézése megfigyelés, dokumentumelemzés ellenőrzési szempontsor, csoportnapló óvónők ell.: óvodavezető írásbeli visszacsatolás, értékelés Gyermekek fejlettségi szintje május dokumentumelemzés, megbeszélés gyermekek fejlődését rögzítő mérőlapok óvónők ell.:óvodavezető mérőlapok eredményei, szóbeli visszacsatolás Ellenőrzési szempontsor 1. A szervezési-, előkészítési feladatok színvonala 2. A pedagógus tárgyi tudása 3. Differenciált-e az adott tevékenységben. 4. Hangneme, beszédstílusa 5. Eszközök-, módszerek megválasztása 6. A hely-, és az idő megválasztása az adott tevékenységhez. 7. A csoportszokás-, és szabályrendszerét következetesen számon kérte-e az óvónő. 8. Az új gyermekekkel milyen viszonyt sikerült kialakítania az óvónőnek, hogyan segítette át a gyermeket a nehézségeken. 25

26 ALKALMAZOTTAK MUNKÁJÁNAK ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE Ellenőrzés területe Határidő Módszer Eszköz Érintettek Eredmény Pedagógusok április 15-ig Vezetői, társ. értékelés, önértékelés önértékelő-, értékelő lap pedagógusok, óvodavezető szóbeli megbeszélés telj. ért. egyéni összegzése Dajka hetente megfigyelés, megbeszélés heti értékelő Czeglédi Erzsébet szóbeli visszacsatolás INTÉZMÉNYELLENŐRZÉSI PROGRAM Változó bér jelentések elsődleges ellenőrzése Rendszeres vizsgálat (havonta) Nyitva tartási idő, munkaidő, benntartózkodás ellenőrzése. Teljes év Intézményi dokumentumok ellenőrzése. Szeptember-október Intézményi szabályzatok ellenőrzése. Szeptember Felvételi és mulasztási naplók ellenőrzése. Október, március Jogszabályok által előírt, kötelezően használandó nyomtatványok ellenőrzése. I.,II. félév Októberi statisztika adatszolgáltatása, a normatíva igénylések pontossága háttérdokumentumainak ellenőrzése. I.-II. félév Különös közzétételi lista frissítésének ellenőrzése (KIR és intézményi honlap) Az adatszolgáltatási rendelet alapján a KIR és a MAGISZTER feltöltésének ellenőrzése. I.- II. félév Munkaterv, annak végrehajtása és beszámoló Jegyzőkönyvek tartalmi és formai ellenőrzése, határidő betartása () Statisztika () határidők megtartása KIR adatok feltöltése, aktualizálása, használat, adatközlési egyeztetés elektronikus levelezés és az elektronikus adatközlés használata 26

27 XIX. GYERMEKVÉDELMI MUNKATERV Mesekert Természetközeli Óvoda es nevelési év SZ E P T E M B E R - felmérés készítése a gyermekekről, hátrányos helyzetű gyermekek számbavétele - étkezési térítési díj-kedvezmények megállapítása - beszélgetések kezdeményezése az óvónőkkel gyermekvédelmi problémákról - közösen kidolgozott óvó-védő intézkedések megbeszélése - gyógytornára szorulók kiszűrése - egyeztetés a védőnővel a tisztasági szűrésről - aktuális jogszabályi változások megbeszélése O K T Ó B E R - megbeszélés a logopédussal, fejlesztő pedagógussal - családlátogatási tapasztalatok megbeszélése - kapcsolatfelvétel a Nevelési Tanácsadó munkatársaival - konzultáció a Családsegítő Szolgálattal - NOVEMBER - aktuális feladatok ellátása D E C E M B E R J A N U Á R - az Adventi kétműves délutánon beszélgetések kezdeményezése a rászoruló családokkal - Konzultáció a Családsegítő Szolgálattal - Karácsonykor a segítségre szoruló gyermekek és családok feltérképezése, konzultáció a családsegítővel - egyeztetés a védőnővel a tisztasági szűrésről - szociális étkezési támogatások felülvizsgálata - Konzultáció a Családsegítő Szolgálattal FEBRUÁR - Konzultáció a Családsegítő Szolgálattal M Á R C I U S - az iskolába kerülő gyermekekkel kapcsolatban felmerülő problémák megbeszélése - kapcsolatfelvétel a Nevelési Tanácsadó munkatársával, fejlesztő pedagógussal - Konzultáció a Családsegítő Szolgálattal - segítség kérése az új épületbe való költözéshez 27

28 Á P R I L I S M Á J U S JÚNIUS - aktuális feladatok ellátása - a beiskolázással kapcsolatban segítség nyújtása - az iskolai nyílt napokról tájékoztatás az információs táblán - Konzultáció a Családsegítő Szolgálattal - óvodai gyermeknap és évzáró, illetve kirándulás megbeszélésében való segítségnyújtás - éves beszámoló elkészítése - tájékoztatás a nyári ügyelet lehetőségeiről, illetve táborokról JÚLIUS AUGUSZTUS Gyermekvédelmi felelős: Véber Diána Fogadó-óra: minden hónap első kedd 15:30-16:30 CÉL: A prevenció, a hátrányos helyzetű gyermekek feltérképezése, esélyegyenlőség biztosítása, segítségnyújtás, a veszélyeztetettség és hátrányos helyzet csökkentése; együttműködés a különböző intézményekkel, szakemberekkel. FELADATOK: minél jobban kihasználni a differenciált fejlesztés lehetőségeit ( tehetséggondozás) esetmegbeszéléseken, továbbképzéseken részt venni dokumentáció vezetése Gyermekjóléti Szolgálattal való kapcsolattartás 28

29 XX. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKATERV es NEVELÉSI ÉV FELADATOK A munkaközösség munkatervének elkészítése, az előző évi mérési eredmények és a beszámoló értékelésének elemzése alapján. RÉSZTVEVŐ K munkaközösség tagok FELELŐS MÓDSZER HATÁRIDŐ/ IDŐTARTAM ELVÁRT EREDMÉNY munka-közösség értékelés, műhely Minőséggondozási munkaterv a vezető munka ös nevelési évre Partnerlista frissítése, igény- és elégedettség mérések előkészítése, mérőeszközök aktualizálása nevelőtestület munka-közösség vezető megbeszélés friss partnerlista, aktualizált kérdőívek Az elmúlt évi igény és elégedettség mérések során felmerült problémák elemzés nevelőtestület óvodavezető konzultáció okok és megoldások keresése, beépítése a csoport fejlesztési, ill. munkatervébe Iskolák igény és elégedettség mérése A rövidtávú terv infrastruktúrák megfelelő munka-közösség tagok teljes dolgozói kör munka-közösség vezető munka-közösség vezető kérdőív mérések, értékelés, visszacsatolás a nevelési évben zökkenőmentes működés an 29

30 kihasználásaműködtetése Közép,- és hosszú távú intézményi céljaink nevelési évre vonatkozó feladatainak végrehajtása teljes dolgozói kör munka-közösség vezető műhely munka a tervezett feladatok végrehajtása Neveltségi szint mérése a tanköteles korú gyerekeknél Nagycsoportos óvónők munka-közösség vezető kérdőív mérés, értékelés, összehasonlítás az előző évi eredményekkel Fenntartó igény-és elégedettségmérése munka-közösség tagok munka-közösség vezető kérdőív mérés, értékelés, visszacsatolás Gyerekek igény- és elégedettségmérése nevelőtestület munka-közösség vezető kérdőív mérés, értékelés, visszacsatolás A es nevelési év minőséggondozási munkájának értékelése munka-közösség tagok munka-közösség vezető dokumentumelemzés Beszámoló 30

31 Mesekert Természetközeli Óvoda Szülői Munkaközösség Munkaterv 2014/2015 A szülők jogaikat nemcsak egyénileg, hanem a szülői munkaközösség és az iskolaszék keretein belül kollektívan is gyakorolhatják. I. Az SZMK Az SZMK 4 tagú az év eleji szülői értekezleteken választják meg a tagokat a szülők. A választott tagok maguk közül elnököt választanak. Minden félév elején tartunk SZMK gyűlést, illetve -ha bármilyen okból kifolyólag erre szükség van - ezenkívül is. Év közben a kapcsolattartás a tagok között, a feladatokat év elején kiosztjuk egymás között. Munkaközösségünk éves munkarend szerint tervezi feladatait. SZMK véleményezési jogot gyakorol az SZMSZ-ben (Szervezeti és Működési Szabályzat) leírtak alapján pl.: a házirend megállapításában, a szülőket anyagilag is érintő ügyekben, az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában. Az SZMK elnökének feladatai: aktív részvétellel támogatni az óvodai rendezvényeket, ahol a szülők jelenléte megkívánt együttműködni az óvodavezetővel, segíteni munkáját, közvetíteni az SZMK-s szülők felé szervezni az SZMK munkáját, szétosztani a feladatokat és nyomon követni a későbbiekben 31

32 Feladataink: Az SZMK tagok a szülők körében felmerült nevelési, szervezési problémákat az óvoda vezetése felé továbbítják. Közösen orvosolják a gondokat, meghallgatva a szülők, nevelők véleményét, javaslatait. A szülők körében népszerűsítik a nyílt napokat, szülői értekezleteket, közös programokat. Óvodánk nagyon fontosnak tartja, hogy kapcsolata a szülőkkel minél szorosabb és bizalmasabb legyen, hiszen gyermekeinknek ez a második otthona, itt értük dolgoznak a pedagógusok és segítőik, ez pedig csak úgy működhet, ha az óvoda és a szülők között szoros az együttműködés, kölcsönös a bizalom. Évelején definiáljuk a tennivalóinkat és eszerint szétosztjuk a feladatokat, az eredményekről an tájékoztatjuk a szülőket és az óvodavezetőt. Szűkebb-tágabb körű programokat szervezünk egymás családjainak megismerése és a családok összetartása érdekében. II. CÉL: A Szülői Munkaközösség alapvető céljai a ös nevelési évben: a nevelőtestületi munka segítése, az óvodába járó gyermekek szüleinek képviselete a szülői kötelességek és jogok gyakorlása érdekében, az óvoda és az otthon közötti aktív együttműködés elősegítése, a gyermeki jogok érvényesülésének figyelemmel kísérése az óvodai foglalkozások, programok megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtésében való segítség, a nevelők kéréseinek közvetítése a szülők felé, a szülők bevonása az óvoda környezettudatos, környezetbarát nevelési elveinek segítésébe, az óvodai hagyományok ápolásában, az óvoda aktuális ünnepeinek, programjainak megszervezésében való segítségnyújtás. 32

33 III. SZMK Tagjai: Borsi Piroska Schwarz Enikő Törőcsik Tünde Vass Éva Csilla Szmk elnök: Borsi Piroska IV. Megbeszélések időpontjai: szeptember 11. SZMK tagok megválasztása, az éves munkarend és óvodai SZMSZ elfogadása, az új óvodaépület építése révén felmerülő problémák és tennivalók megbeszélése, az óvoda Munkatervének ismertetése. Tájékoztatás a nevelés nélküli munkanapokról. Tájékoztatás az óvoda fenntartójának helyzetéről január közepe Első félév elemzése. Második félévi feladatok megbeszélése Természetesen minden alkalommal, az aktuális feladatokkal, kérdésekkel kibővül a napirend. Ha év közben valami miatt szükséges, rendkívüli SZMK gyűlést hívunk össze. V. Kapcsolattartás a Fenntartóval Panasz esetén az SZMK-n keresztül az Óvoda vezetésén át levélben. 33

34 VI. SZMK feladatai: A ös tanév feladatai az óvodavezetővel való kapcsolattartás révén az óvoda és a családok aktuális igényei szerint év közben alakulnak ki. VII. A Szülői Szervezet létrejötte és működése a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Tv. előírásain alapul. Kelt: Orosháza, szeptember 12. Borsi Piroska SZMK elnök 34

MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda

MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda (2040 Budaörs, Szabadság út 64.) Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: aláírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás Alkalmazotti

Részletesebben

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA SZÉKHELY: 2040 BUDAÖRS HOLDFÉNY U.31. OM AZONOSÍTÓ:201162 Intézmény OM- azonosítója: 201162 Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás A dokumentum jellege:

Részletesebben

Éves munkaterv MÁKSZEM ÓVODA 2013 / 2014. Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária

Éves munkaterv MÁKSZEM ÓVODA 2013 / 2014. Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária MÁKSZEM ÓVODA Éves munkaterv 2013 / 2014 Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 202684 Nevelőtestület nevében: Varga Szilvia Gyöngyösi Mária. aláírás Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében:

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2014/15 nevelési évre

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2014/15 nevelési évre A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2014/15 nevelési évre Intézmény OM azonosítója: 032940 Intézményvezető:. aláírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében:. aláírás Szülői szervezet nevében:. aláírás

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év - - 1 Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail:

Részletesebben

Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774. Munkaterv. 2013/2014. nevelési évre. Budapest 2013.

Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774. Munkaterv. 2013/2014. nevelési évre. Budapest 2013. Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774 Cseppkő Óvoda Munkaterv 2013/2014. nevelési évre Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda működésének meghatározói...3 Meghatározó dokumentumok:...3

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015.

MUNKATERV 2014/2015. MUNKATERV 2014/2015. Intézmény OM- azonosítója: 034457 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető: Egri Gyöngyi Legitimációs eljárás Szülői szervezet nevében: Volomné Bodnár Ilona Alkalmazotti közösség nevében:

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145.

MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. Intézmény OM- azonosítója: 032978 Nevelőtestület nevében: aláírás Érvényessége. 2009. 09.01. 2010. 08. 31. Legitimációs

Részletesebben

DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE

DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE 0/0 Készítette: Varsányi Ildikó intézményvezető Elfogadta: az óvodai intézményegység nevelőtestülete 0 szeptember - jén a tanévnyitó értekezleten TARTALOMJEGYZÉK.

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre 1 I. Az intézmény jellemző adatai: Intézmény neve: Százszorszép Művészeti Bázisóvoda Székhely címe: Békéscsaba Wlassics sétány 4/1. Telephely: Békéscsaba Pásztor u.

Részletesebben

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve A nevelési év rendje: Első nap: 2012. szeptember 03. hétfő Utolsó nap: 2013. augusztus 31. Az óvoda zárva tartásának tervezett időpontja: 2013. június 28. Nyitás: 2013. július 29. A Munkaterv jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 266/2013. (X.31.) Kt. számú határozata alapján 2013. november

Részletesebben

2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a. Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető

2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a. Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető M U N K A T E R V 2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVBEN A VADVIRÁG ÓVODÁRA VONATKOZÓ ADATOK...

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV VÁROSLŐDI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 8445 VÁROSLŐD, KOLOSTOR U. 43. OM: 202664 2013/2014. NEVELÉSI ÉV. Városlőd, 2013-09-02

ÉVES MUNKATERV VÁROSLŐDI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 8445 VÁROSLŐD, KOLOSTOR U. 43. OM: 202664 2013/2014. NEVELÉSI ÉV. Városlőd, 2013-09-02 VÁROSLŐDI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 8445 VÁROSLŐD, KOLOSTOR U. 43. OM: 202664 ÉVES MUNKATERV 2013/2014. NEVELÉSI ÉV Városlőd, 2013-09-02 Készítette: Staub Ildikó Óvodavezető-helyettes TARTALOM 1. A 2013/2014

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám:ii/11/515/2013 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és Működési Szabályzat hatálya 3.o. II. Az óvoda alaptevékenységét

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán u.23 T./F.: 29-341-544 e-mail: ovihir@monornet.hu TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Készítette: Tulipán Óvoda nevelőtestülete 2013. augusztus 29-én

Részletesebben

Százszorszép Óvodák Kiskunhalas, Vasút u. 2. Munkaterv 2014/2015. A nevelőtestület közreműködésével összeállította: Nyerges Pálné intézményvezető

Százszorszép Óvodák Kiskunhalas, Vasút u. 2. Munkaterv 2014/2015. A nevelőtestület közreműködésével összeállította: Nyerges Pálné intézményvezető Százszorszép Óvodák Kiskunhalas, Vasút u. 2. Munkaterv 2014/2015 A nevelőtestület közreműködésével összeállította: Nyerges Pálné intézményvezető Tartalom 1. Intézményi adatbázis 2014/2015. 1.1. Csoportok

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT NEVELÉSI KÖZPONT V Á R O S I Ó V O D A INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK Szervezeti és Működési Szabályzata Újszász, 2008. december Tartalomjegyzék

Részletesebben

Enyingi Szirombontogató Óvoda 2013/2014. évi munkaterve

Enyingi Szirombontogató Óvoda 2013/2014. évi munkaterve Enyingi Szirombontogató Óvoda 2013/2014. évi munkaterve Enyingi Szirombontogató Óvoda 8130 Enying, Vas G. u. 1. OM azonosító: 029915 Készítette: Tolnai Zsuzsanna 1 Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés...

Részletesebben

MUNKATERV. MESEPALOTA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15. Mottónk: NEKEM PROGRAM, NEKED JÁTÉKBAN REJLŐ MESEVILÁG

MUNKATERV. MESEPALOTA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15. Mottónk: NEKEM PROGRAM, NEKED JÁTÉKBAN REJLŐ MESEVILÁG MUNKATERV MESEPALOTA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15. Mottónk: NEKEM PROGRAM, NEKED JÁTÉKBAN REJLŐ MESEVILÁG 2013. szeptember 01-től 2014. augusztus 31-ig -1- Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám: 350//2/2013. Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. 2013. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dorog Városi Óvoda 2014. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, feladatai, jogszabályi alapja 2.

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE. OM azonosító: 035646. Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10.

JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE. OM azonosító: 035646. Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10. JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE OM azonosító: 035646 Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10. 1 Tartalomjegyzék 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 3 2. Dolgozói

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1

Részletesebben

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya BEVEZETŐ A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 25. (1) bekezdése alapján, az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket az intézmény szervezeti és működési

Részletesebben