Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház"

Átírás

1 Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u Kistérségi iroda Tel: 68/ /121, Fax: 68/ Web: Jegyzőkönyv Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása 2011.január 18-án 10 órakor, a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal földszinti nagytermében megtartott rendkívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Mazán Attila polgármester Almáskamarás Bojczán Endre Péter polgármester Dombiratos Kun László alpolgármester Kaszaper Lantos Zoltán alpolgármester Kevermes Tonka István Jánosné polgármester Kisdombegyház Pápai Zoltán polgármester Kunágota Sódarné Varga Gyöngyi polgármester Magyarbánhegyes Dús Ildikó polgármester Magyardombegyház Krucsai József polgármester Medgyesbodzás Ruck Márton polgármester Medgyesegyháza Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester Mezőhegyes Prof. dr. Turcsán Zsolt képviselő Mezőkovácsháza Jancsó Ottó polgármester Nagybánhegyes Pelle István polgármester Nagykamarás Simonka György polgármester Pusztaottlaka Varchó István polgármester Végegyháza Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház Jelen volt még: Nyergesné Kovács Erzsébet Mezőkovácsháza Város Jegyzője Ágostonné Dohányos Ivett Pénzügyi Csoportvezető Mezőkovácsháza Farkas Attiláné Igazgatásszervező Mezőkovácsháza Mucsi Tiborné Oktatási referens Mezőkovácsháza Paulik Katalin Hatósági Csoportvezető Mezőkovácsháza Sóki Zoltán Műszaki referens Mezőkovácsháza Kálmán András Térségfejlesztő menedzser Császár Ildikó Kistérségi adminisztrátor Dr. Kiss Tamás Közbeszerzési szakértő Páger Ügyvédi iroda Németh Tibor MVH Igazgató Békéscsaba Kertész Péter MVH Szeged Pinjung Emil MVH Szeged Horváth Krisztián Budapest

2 S i m o n k a György elnök: Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy a társulási tanács jelen ülése határozatképes: 15 fő jelen van, az általuk képviselt lakosságszám is megfelel a jogszabályi feltételeknek, így az ülést megnyitom. Javaslom, hogy a meghívóban közölt napirendi pontokat tárgyaljuk azzal a kiegészítéssel, hogy a napirendek előtt a kiosztott szóbeli előterjesztéseket vitassuk meg, illetve az MVH-tól érkezett szakemberek tájékoztatóját hallgassuk meg. Megkérdezem van-e más napirendi javaslat? Ha nincs, akkor kérem, aki a napirendet elfogadja, szavazza meg. A Tanács 15 egyhangú igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 1/2011. (I. 18.) számú tanácsi határozat A Dél- Békési Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa a január 18-i rendkívüli nyílt ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1) Európai Területi Társulás kistérségi szervezetének kialakítása Előadó: Simonka György elnök 2) Turisztikai desztináció menedzsment szervezet alakítása Előadó: Simonka György elnök 3) A térségi úthálózat fejlesztésére pályázat benyújtása Előadó: Simonka György elnök 4) Energiahatékonyság növelése az önkormányzati intézményeknél, zöld gazdaságfejlesztési programok előkészítése a Dél-Békési Kistérségben tárgyú műszaki szakértői szolgáltatás vásárlása Előadó: Simonka György elnök 5) A Társulási Tanács évi belső ellenőrzési feladatainak ellátása Előadó: Nyergesné Kovács Erzsébet munkaszervezet vezető 6) A Házsongárdi Temető megmentésének támogatása Előadó: Farkas Attiláné igazgatásszervező 7) A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásáról szóló határozat módosításáról Előadó: Paulik Katalin hatósági csoportvezető 8) A Társulás képviselete a Dél-Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszerben (DAREH) Előadó: Farkas Attiláné igazgatásszervező 9) A Téli átmeneti közmunkaprogram pályázat Előadó: Kálmán András térségfejlesztő menedzser 10) A Társulás által fenntartott szociális intézmény létrehozásáról Előadó: Paulik Katalin hatósági csoportvezető 11) A Társulás pályázataival kapcsolatos feladatok ellátásáról Előadó: Nyergesné Kovács Erzsébet munkaszervezet vezető 12) Tanácsi határozatok módosítása Előadó: Farkas Attiláné igazgatásszervező 13) évi kistérségi turizmus fejlesztése, összehangolása Előadó: Nyergesné Kovács Erzsébet munkaszervezet vezető 14) A Társulás szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közös feladatellátás lehetőségéről Előadó: Sóki Zoltán műszaki csoportvezető 15) A kistérség településein tapasztalható villamos energia kimaradások

3 Előadó: Sóki Zoltán műszaki csoportvezető 16) A Tanács évi közfoglakoztatásáról Előadó: Paulik Katalin hatósági csoportvezető 17) Bejelentések S i m o n k a György elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Varchó István polgármester Urat. A Tanács egyhangú 14 igen szavazattal ellenszavazat és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadta. S i m o n k a György elnök: Felkérem a megyei MVH kirendeltség vezetőjét, Németh Tibort, tartsa meg tájékoztatóját. N é m e t h Tibor MVH megyei kirendeltség vezető: Tisztelt Társulási Tanács! A hozzánk beérkezett vidékfejlesztési pályázatokkal kapcsolatos tapasztalatok indítottak arra a gondolatra, hogy tájékoztatnom kell a polgármester Urakat és Hölgyeket. A hozzánk beérkezett nyertes pályázatok pénzügyi lehívásai általában 100%-ban hibásak. Lehet azt mondani, hogy a MVH túlságosan szigorú, és lehetne rugalmasabban kezelni az ügyeket. Az egy dolog, hogy ki kell fizetnünk a partnereinket és az önkormányzatokat és a nyertes pályázókat, de nekünk ezzel el kell számolni az Európai Unió felé. Minket az Állami Számvevőszék, az Európai Unió, és hadd ne soroljam azokat az akkreditált szervezeteket, akik folyamatosan vizsgálnak és ellenőriznek. Ha ezeket a szempontokat nem vennénk figyelembe, biztosan lazábban és gördülékenyebben mennének a kifizetések. Ezt azért nem tehetjük meg, mert ezek mögött a kifizetések mögött mindig jelentések szerepelnek és ha valami nem egyezik akkor Brüsszel megbünteti a tagállamokat és azt senki nem szeretné. Én úgy gondolom, hogy Magyarország jó helyen szerepel a kifizetések tekintetében. Mi nem szeretnénk azt az utat járni, hogy büntetéseket fizessünk. Hoztam egy 15 pontból álló feljegyzést, ami azokat a leggyakoribb hibákat tartalmazza, amiket a pályázatok elszámolásakor az ügyfelek elkövetnek. Sokszor elég meglepő hibákat követnek el, és azért nem tudjuk a pénzeket kifizetni. Azért kértem, hogy szakembereket is hozhassak magammal, mert ők több információval tudnak szolgálni, és elmondanák a gyakran elkövetett hibákat. Zárszóként annyit mondanék, hogyha bárkinek valami nem egyértelmű, illetve nem tud valamit, akkor keressen minket, és ne akkor, amikor már nem lehet javítani. P i n j u n g Emil regionális kirendeltség vezető: Tisztelt jelenlévők! Engedjék meg, hogy csak két gondolatot mondjak. Ars poeticám mindig az volt, hogy minél több uniós támogatást hozzak le a régióba törvényi keretek között. Nekem az lenne a kérésem, hogy akkor keressenek minket, mielőtt beadják a kifizetési kérelmeket, mert a beadás előtti stádiumban még tudunk segíteni. K e r t é s z Péter Vidékfejlesztési osztályvezető: Néhány olyan szakmai szempontot és követelményt mondanék el, amire polgármesterként figyelni kellene. Első és legfontosabb - természetesen nem megsértve senkit a következő: nagyon sok esetben a településvezető nem is tudja, hogy milyen ügyben keres minket. Kérek mindenkit, hogy komolyabban álljunk a dolgokhoz, fontos, hogy jobban át tudják látni a dokumentációkat. Nagyon sok olyan probléma szokott felmerülni, amit településvezetői szintén meg lehetne oldani. Ezek a jogcímek a Ket. hatálya alá tartoznak tehát egy határozat és rendelet formát vett fel a hivatal, ez eléggé megköti a kezünket. Ez a terület olyan szinten leszabályozott, amiben nem tudunk jóváhagyni semmiféle módosítást. Nagyon minimális mozgásterünk van. A 23/2007 FVM. rendelet az egész folyamatot szabályozza, ott tényszerűen le van írva, hogy milyen mozgásterünk van. Vannak a jogcímrendeletek, ezeket fontos, hogy mindenki ismerje, és ezek alapján dolgozzanak. Közlemények szerint sem lehet beadni kifizetési kérelmeket, azok ismerete elengedhetetlen a kérelmek összeállításánál. Tapasztalatunk szerint a legnagyobb probléma a módosítási igényekkel van. Nagyon sok esetben ezek úgy jelentkeznek, hogy a beadott kérelem után találja ki a település, vagy az adott kérelmet beadó, hogy

4 mégsem így akarta, vagy nem szól, vagy későn szól, és a rendeletek miatt ezeket nem fogadhatjuk el. A jogszabály leírja, hogy milyen formában, milyen esetekben lehet módosítást eszközölni. Akkor lehet, amikor egy hatóság kötelezi az ügyfelet. Azt is tudnia kell egy kérelmezőnek, hogy egy regionális kirendeltség végzi az ügyintézést, de alapvetően módosításhoz, eltéréshez központi döntés szükséges, és ez elég hosszadalmas. Ha egy kérelem beérkezik és beiktatják, akkor azon változtatni nem lehet. A másik legnagyobb probléma, hogy ha megnyernek egy pályázatot, akkor kapnak egy határozatot, ami tényszerűen felsorolja, hogy milyen munkafolyamatra, mennyi összeget lehet elszámolni. Mint már előbb mondtam, a módosítás nem lehetséges, ezért a határozatban felsorolt összegektől eltérni nem lehet. Ha ettől el kell térni, akkor van a módosításnak helye, ha a hatóság kötelezi a kérelmezőt. Azt tapasztaltuk, hogy az adott határozatban foglaltaknak, és a megvalósult fejlesztésnek az esetek döntő többségében nincs közük egymáshoz, és ennek a legfőbb problémája a közbeszerzés, ebből adódik számunkra a legtöbb probléma. Kérek mindenkit, hogy amennyiben már elindította, vagy a jövőben fogja elindítani az eljárást, az ajánlattevő ismerje meg a határozatot, hogy milyen mozgástere van, mert anélkül nem megy. Mert ha nem ismeri meg a határozatot, megnyeri a közbeszerzést, és eltér a határozattól, akkor megint nem tudunk mit csinálni. A közbeszerzésre nagyon oda kell figyelni, a szabályokat betartva, de a határozatot figyelembe véve kell az eljárást lebonyolítani. Összefoglalva a két legfontosabb dolog a módosítás, amit mindig időben kell jelezni, a másik a közbeszerzés. Amit megnyertek, attól eltérni nehezen lehet. Ha valaki bizonytalan, akkor keressen minket. Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester kor megérkezett, jelenlévő tagok száma 16. S i m o n k a György elnök: Köszönjük szépen a tájékoztatókat! Én arra tenném a hangsúlyt az elhangzottakból, hogy beadás előtt egyeztessünk. I. NAPIREND: Európai Területi Társulás kistérségi szervezetének kialakítása Előadó: Simonka György elnök S i m o n k a György elnök: Felkérem Horváth Krisztiánt, hogy tartsa meg a tájékoztatóját az LGTC szervezetekkel kapcsolatban. H o r v á t h Krisztián: Tisztelt Tanács! Az Európai Gazdasági Területi Együttműködési Csoport egy újfajta Uniós tervezési eszköz. Úgy kell elképzelni ezeket a Területi Együttműködési Csoportokat, hogy kettő Uniós tagország alulról szerveződő területi egységet hoz létre, mint jelen esetünkben Románia és Magyarország esetében lehet ilyet létrehozni annak érdekében, hogy az Európai Unió határ menti forrásait aktívabban és célnak megfelelőbben tudja kiaknázni. Ezek a térségek alapvetően Magyarországon 2013-as időszak végéig kell, hogy létrejöjjenek. Ugyanis a térségnek a legnagyobb szerepe abban van, hogy a következő programozási ciklusban a ig terjedő, tehát a következő Európai Uniós tervezési ciklusban ezek az önállóan alakult területi Együttműködési Társulások eldönthetik, hogy konkrétan az adott térségben milyen forrásokra van szükség, tehát úgymond forrás allokációt tudnak végrehajtani, konkretizálni tudják azokat a lehetséges projektjavaslatokat, projektötleteket amire leginkább a térségben igény és forrásigény mutatkozik. Amint már említettem fontos feltétele, hogy két Európai Uniós tagállamból legyenek a területi Együttműködési Csoportnak a tagjai. Magyarországról és Romániából kell szervezni a tagokat ebbe a csoportba. A részvétel teljesen önkéntes, de éppen azért, mert önálló forrásallokációra nyílik majd lehetőség, ezért javasolja az Európai Unió, hogy ezek a térségekben minél hamarabb felálljanak, és minél konkrétabban fogalmazzák meg a fejlesztési céljaikat, fejlesztési irányaikat. Mint már említettem, a legfontosabb indok ezen térségek megalakítására az, hogy önálló forrásallokációra nyílik majd lehetőség ig. A másik pedig, hogy amennyiben egy ilyen EGTC térség létrejön, önállóan tud indulni pályázati kiírásokon, tehát nem szükséges partnerségi megállapodást kötni, nem kell vezető partnernek lenni, hanem önállóan úgy,

5 mint egy munkaszervezet, tud ezeken a pályázatokon indulni. Nagyon fontos még egyszer a gyorsaságot kihangsúlyozni, mivel azok a térségek, akik a legelőször megalakítják ezeket a szervezeteket, azok tudják legpontosabban, legkorábban a forrásokat allokálni. A munkaszervezetnek a megalakítása egy viszonylag hosszadalmasabb időszak, bőven egy fél éves időszakra kell gondolni, mert egy nagyon komoly helyzetfelmérésnek, egy stratégiai tanulmány készítésnek kell megelőzni természetesen az után, hogy a kistérség települései eldöntötték, hogy ebben részt kívánnak venni, illetve ennek megfelelő romániai partnerek is rendelkezésre állnak. A részvétel teljesen önkéntes, nem kötődik megyehatárhoz, országhatárhoz, de a méretből adódóan én azt javaslom, hogy kistérségek közötti lokális együttműködést hozzon létre a kistérség romániai partnerével karöltve. S i m o n k a György elnök: Köszönjük a tájékoztatást! Tehát, amennyiben nem fogjuk létrehozni, illetve nem építjük fel a stratégiánkat, a felmérést és a tanulmányokat nem fogjuk elkészíteni, től sokkal kevesebb pénzhez fog jutni a térségünk. Az, hogy meg fogja oldani Arad megye és Békés megye a saját EGTC-jét, az biztos. Az, hogy két román megye és két magyar megye meg fogja oldani a sajtját, az is biztos. Abban a pillanatban, amikor ők létrehozták, akkor nekünk már nincs lehetőségünk a kistérséget bejegyeztetni. Meg kell előznünk, vagy legalább egy időben kell elfogadnunk. Ezzel kapcsolatban már több egyeztetésen voltunk az illetékes minisztériumoknál, illetve a szakmai apparátusoknál, támogatják ezt a kezdeményezést, illetve azt mondták, hogyha bármiféle segítségre van szükségünk, akkor azt megadják, ugyanis LHH-s kistérség vagyunk, és ha még ezekről a pénzekről is le fogunk maradni, akkor véglegesen leszakadunk. Nekünk muszáj az EGTC-t térségi szintre lehozni. Ha Békés megye és Arad megye fogja megalakítani, abban az esetben én úgy gondolom, hogy Békéscsaba, Arad és a többi települések nagyobb lobbi erővel fognak bírni, ugyanis nálunk nincsenek városok, csak kisvárosok. A nagyvárosok mindig nagyobb lobbi erővel bírnak. Ha mi ezt megelőzzük, vagy legalábbis egy időben fogunk velük csatlakozni akkor mi fogjuk tudni megszabni, hogy milyen fejlesztésekre fogják kiírni a pályázatokat. Azt elmondták, hogy ennek a szervezetnek az éves fenntartása Ft. Jelen pillanatban a szükséges anyagi forrásokért ismét a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítványhoz kell fordulnunk, hogy biztosítsa számunkra, hogy ezt a szervezetet létre tudjuk hozni. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Fordítsuk le mondjuk ezt az egészet Nagybánhegyes számára. Nagybánhegyesnek mi a haszna? H o r v á t h Krisztián: Nagybánhegyesnek abban van a haszna, hogy a tervezésben mindenki rögzíti a számára fontos ötleteket, és számára fontos célokat rögzíti a megállapodásban. Ez tárgyalások kérdése. Akkor lehet a forrásokat legnagyobb mértékben leallokálni a térségbe, ha mindenki olyan célokat fogalmaz meg amit az Európai Unió is támogat. A települések fejlesztési elképzeléseit a megállapodásban kell rögzíteni,és azokból kell olyan projekteket létrehozni amelyek a településeken túl az egész kistérségnek, illetve a határon átnyúló partnerek érdekeit képezik. S i m o n k a György elnök: Magyarra fordítva ez azt jelenti, hogy ha annak idején a LEADER nem alakul meg, akkor valószínű, hogy nincs ennyi pénz a kistérségben. Ebben nem muszáj részt venni, de ha nem indulunk el, akkor azok fogják a pályázati feltételeket megszabni, akik létrehoztak ilyen egyesüléseket. Ha mondjuk 2013-ig az EGTC valamelyik tagja határon átnyúló pályázatban szeretne részt venni, akkor 25 pont előnnyel fog indulni. Nagyon sok előnye van, csak el kell indulni. P r o f. dr. Turcsán Zsolt polgármester: Nekem tetszik ez az egyesülési forma, csak kicsit meg vagyunk zavarodva, hogy mindig új szervezeteket kell létrehozni. Romániában már nagyon felkészültek ilyen szempontból, a teljes civil szférával kapcsolatban állnak. Maximálisan támogatom a szervezet létrehozását. Azt szeretném kérni, hogy mivel a célok meghatározása

6 nagyon fontos, ezért ott jelen kell lennünk. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Nem tudom, hogy jó-e az ötlet, de szerintem minden településnek van egy romániai testvértelepülése, és ha ezekkel egy területet le tudunk fedni, ez jó ötlet? H o r v á t h Krisztián: Mindenképpen jó ötletnek tartom, ha a határmentén meg vannak a testvértelepülések, akkor az egésznek az alapját biztosítja. Ami légyeges, hogy csak a határ mentén gondolkodhatunk, és így földrajzilag is le fog egy egységet. Minél több civil szervezet és település van benne, annál jobb. S i m o n k a György elnök: Ez még nagyon friss dolog, ilyen még nincs, de nem lehet vele várni. Még pontosan nem tudom, hogy milyen formában fog ez működni, az ugyan biztos, hogy nem a kistérség fog csatlakozni, hanem a kistérséget alkotó települések önállóan, és közösen fogjuk meghatározni a célokat. H o r v á t h Krisztián: A jogi személyisége ennek a szervezetnek nagyon sajátságos, nem nonprofit szervezetet, és nem egyesületet kell létrehozni. Ez egy önálló jogi személyiségű szervezet lesz. R u c k Márton polgármester: Ez nagyon hasonló a LEADER-hez, a LEADER is így indult. Úgy gondolom, hogy a LEADER, amely Mezőhegyes kivételével minden települést magába tömörít, akkor ha a LEADER csatlakozik, akkor lépéseket tudunk kihagyni afelé, hogy megalakuljon ez a szervezet. H o r v á t h Krisztián: Minél több civil szervezet csatlakozik, annál jobb a helyzet. S i m o n k a György elnök: Kérem aki egyetért az előterjesztés határozati javaslatával, szavazza meg. A Tanács 15 igen szavazattal 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 2/2011. (I.18.) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa a kistérségben a hatékonyabb nemzetközi együttműködési források kiaknázása érdekében kezdeményezi határon átnyúló együttműködés kialakítását elsőként romániai partnerek (önkormányzatok, civil szervezetek) bevonásával. A Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (EGTC) létrehozásához tegye meg a szükséges intézkedéseket (potenciális partnerek keresése, egyeztetések lebonyolítása, stb.). Felhatalmazza továbbá a szükséges források megteremtéséhez további partnerek bevonására. Kéri, hogy a tett intézkedésekről a Tanácsot tájékoztassa. Határidő. azonnal, ill. folyamatos Felelős: Simonka György elnök II. NAPIREND: Turisztikai desztináció menedzsment szervezet alakítása Előadó: Simonka György elnök

7 S i m o n k a György elnök: Megkérem Horváth Krisztiánt, hogy tartsa meg a TDM szervezetről szóló tájékoztatóját. H o r v á t h Krisztián: december 15-től van lehetőség Turisztikai Desztináció Menedzsment regisztrációjára. Korábban is voltak ilyen szervezetek, de korábban kizárólagosan azért jöttek létre, hogy pályázati forrást szerezzenek től viszont ezeknek a szervezeteknek teljesen más struktúrája lép életbe. Egy hasonló, alulról szerveződő rendszerre kell gondolni, hasonlóan, mint akár a LEADER csoport vagy az EGTC. Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezet feladata egy adott térség turisztikai faladatainak komplex ellátása, minden olyan feladatot, ami a térségben felmerülhet. A Regionális Operatív Programok turisztikai pályázatainál jelentős előnyt jelent, hogyha az adott térségben TDM szervezet működik. Pályázatok esetében kötelezővé teszik a TDM szervezetekben való tagsági viszonyt, 15 plusz pontot jelent. Az Új Széchenyi tervben külön Turisztikai Desztináció Menedzsment létrehozására is lehet pályázni. Az előterjesztésben fel lettek sorolva azok a feladatok, amiket egy TDM szervezetnek el kell látnia. Magának a TDM szervezetnek a rendszere eléggé sajátságos, úgy javasoljuk, hogy itt térségi TDM szervezetet kell létrehozni, kitörési pontot jelentene. S i m o n k a György elnök: Köszönöm a tájékoztatót! Pár szóban én is összefoglalnám. Az előterjesztés tartalmazza azt a levelet, amit az én kérésemre dr. Juray Tünde írt, azzal kapcsolatban, hogy nálunk is lehessen turisztikai fejlesztési pályázatokat nyerni. Ha ez a turisztikai dokumentáció nem készül el, akkor nagy valószínűséggel nem fogunk tudni pályázni. A hölgy adott is egy Ft-os ajánlatot, de erre a kistérségnek nincs pénze, ezért én javaslom, hogy mindenféleképpen csatlakozzunk a TDM szervezethez, mert ha nem lépünk be a szervezetbe, akkor nem fogunk tudni pályázni. Ha egy TDM szervezet létrejön, akkor annak vállalt kötelezettségei vannak, minimum három fő a tagja, akik a faladatokat folyamatosan végzik. Azért nincs a környékünkön ilyen szervezet, mert a fenntartása nagyon sokba kerül; éves szinten Ft közötti összeg. Úgy gondolom, a szervezet nélkül nem fogja tudni vállalni a kistérség sem az Ft-ot, sem a Ft-ot, ezért kell a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőkért Közhasznú Alapítványtól segítséget kérnünk. Az Orosházi Kistérségnek sincs ilyen szervezete, mert nem tudják a költségeket állni, és ők szeretnének velünk együtt csatlakozni. A szervezetnél az is meg van határozva, hogy milyen költségvetéssel, miket kell megvalósítani, és ehhez képest mi ki találtunk egy köztes megoldást. Ez abban az esetben fog megvalósulni, ha 10 egyesületi tag lesz, akik közül egy lenne a kistérség, akkor havi Ft-os tagdíjjal össze tudna jönni évi Ft, aminek a nagy részét így is az Alapítvány tenné hozzá. A javaslatom az lenne, hogy a határozati javaslat azon részét, hogy a csatlakozás költségét 10 e Ft-ban maximáljuk, javítsuk ki 100 e Ft-ra. A havi Ft a csatlakozni kívánt települések között fog eloszlani arányosan. K o v á c s n é dr. Faltin Erzsébet polgármester: A költség meghatározását prognosztizáltnak találom. S i m o n k a György elnök: A Ft havidíj nem prognosztizált, az tényszerű. Ezen belül, hogy mi magunk között hogy osztjuk el, az tárgyalások kérdése. Én úgy gondolom, hogy tagonként kell elosztanunk. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Jó ez a szervezet, csak én jelen pillanatban nem tudok erről dönteni, mert a testületemnek kell először dönteni, hogy ezt az összeget vállalja-e vagy sem. S i m o n k a György elnök: Ez a határozati javaslat nem arról szól, hogy a településeknek kell befizetni bármilyen összeget, hanem arról, hogy a kistérség a tartalék terhére fizeti ki a havi Ft-ot, ez még településeket nem érint. Utána, aki úgy gondolja, hogy szeretne csatlakozni a

8 TDM szervezethez, akkor azt már be kell vinni testület elé. Február 12.-ig mindent elő kell készítenünk, nagyon komoly kitörési pont a turizmusfejlesztés. P e l l e István polgármester: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangú három igen szavazattal támogatjuk a TDM szervezet létrehozását. S i m o n k a György elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal szavazza meg. A Tanács 14 igen szavazattal 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 3/2011. (I.18.) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa a turizmusban rejlő kiaknázatlan potenciálok és jövőbeli pályázati források hatékonyabb kiaknázása érdekében térségi turisztikai desztináció menedzsment szervezethez kíván csatlakozni. A Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy a térségünkhöz kötődő TDM szervezetben tagsági jogviszony megszerezéséhez tegye meg a szükséges intézkedéseket, és ezekről a Tanácsot folyamatosan tájékoztassa. A kistérség a TDM szervezetben a havi hozzájárulási költséget 100 e Ft-ban maximálja, és fedezetetét a évi költségvetésében a tartalék terhére biztosítja. Határidő március 31., illetve folyamatos Felelős: Simonka György elnök, Nyergesné Kovács Erzsébet munkaszervezet vezető III. NAPIREND: A térségi úthálózat fejlesztésére pályázat benyújtása Előadó: Simonka György elnök S i m o n k a György elnök: Következő szóbeli előterjesztésünk a határon átnyúló útszakaszok fejlesztéséről szól. Azáltal, hogy sikerült elérnünk, hogy Dombegyház és Kisvarjas között határátkelő fog nyílni, és útszakasz fog ott épülni, ezáltal megnyílt egy új lehetőség a Dinnyés út, illetve Kunágota és Magyarbánhegyes közötti útszakasz felújítására. Először is fel kell mérni az utak állapotát, utána a legvégső lépés az, hogy megírják a pályázatokat és beadják. Ahhoz, hogy egy pályázatot be lehessen adni, tervekre, illetve engedélyekre van szükség. Ez körülbelül Ft-ba kerül. Arra teszek javaslatot, hogy pályázzuk meg az előterjesztésben foglalt útszakaszok felújítási tervének megvalósítási tanulmánya előkészítését. Uniós forrásból az INTERREG-re pályáznánk, ennek leírtuk a költségeit, volnának önerős költségei, illetve volnának a pályázat beadásának is költségei. A két útszakasz körülbelül 100 km, ennek a román oldalon való folytatásához, hogy az országhatártól Aradig eljusson, román partnert kell keresni. Szeretném, ha ezt a pályázatot benyújtanánk. A beadás határideje március eleje, gyorsan kell dolgoznunk, szeretném, ha a kistérség nyújtaná be a pályázatot. A ránk eső rész , ez forintban Ft lenne. Ennek az önerejét biztosítanunk kell ez Ft, ennek a biztosítására és a pályázat beadásával és a feladatok ellátásával a Társulási Tanács javaslom bízza meg a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítványt. Kérdés, hozzászólás van-e? D ú s Ildikó polgármester: Már több alkalommal az Alapítvánnyal végeztetünk el különféle

9 munkákat. Ők ezért kapnak valamit? S i m o n k a György elnök: A harmadik szóbeli előterjesztésnél tartunk, és harmadjára jön szóba az Alapítvány amely Pusztaottlakán működik. Az első előterjesztésnél, ahol az EGTC létrehozásáról volt szó, és éves szinten Ft-ot kellene biztosítanunk, ott is az Alapítványt kértük fel. Nincs olyan ember, aki ezt a pénzt elő tudná teremteni, és ezért kerestünk egy olyan szervezetet, aki segítséget tud nyújtani. Nem kérnek érte semmit, folyamatosan ad. A pályázati menedzsment költségeit így a térségben tudjuk tartani. D ú s Ildikó polgármester: A pénzeket kölcsön adják? S i m o n k a György elnök: Ezeket a pénzeket nem kölcsönként adják. Ez az Alapítvány nem bank, nem gazdasági társaság. Ők azért alakultak, hogy a térségben élő embereken segítsenek. Mellesleg jegyzem meg, hogy ennek az alapítványnak utalom át a fizetésemet. K o v á c s n é dr. Faltin Erzsébet polgármester: Lehet valamiféle bővebb információt is tudni erről az Alapítványról? Ki a kuratórium elnöke? Szeretném megkérdezni, hogy mikor kötöttünk megállapodást az Alapítvánnyal és ki kötötte? S i m o n k a György elnök: A mai előterjesztések között szerepel, hogy kössünk megállapodást az Alapítvánnyal. K o v á c s n é dr. Faltin Erzsébet polgármester: Elnök Úr előbb úgy tálalta, hogy már kötöttünk megállapodást. Engem is nagyon zavar ez az Alapítvány. Rendkívül disszonánsnak érzem. Én rettenetesen tartok az ilyen megoldásoktól. Az lenne a jó, ha már a saját munkaszervezetünk felállt volna. S i m o n k a György elnök: Én úgy érzem, hogy kielégítő választ adtam, de mondhatjuk azt az Alapítványnak, hogy nem kell a pénzük és keresünk mást. B o j c z á n Endre polgármester: Szeretném Dombiratos és a magam nevében megköszönni az elnök Úrnak a lehetőségeket. Én úgy gondolom, hogy minden kitörési lehetőséget meg kell ragadnunk. Az útépítésnél is Dombiratos közvetlenül nem lesz érintett, de közvetetten igen is érintett lesz, mi ezt is tudjuk támogatni. Az Alapítvánnyal kapcsolatban szerintem nincs jelentősége, hogy miért ad, örüljünk, hogy találtunk egy ilyen szervezetet aki együttműködik velünk. Szükség van rájuk. R u c k Márton polgármester: Milyen jó felvetés volt a polgármester Asszonytól, hogy milyen jó lenne, ha már lenne munkaszervezetünk, és azon belül tudnánk az ilyen feladatokat ellátni. Ez lett volna szerintem az alapvető cél a kistérségen belül, csak éppen nem tudtuk megalakítani a munkaszervezetet, és akkor jött ez a másik alternatíva, hogy keressünk egy partnert. Amikor az önkormányzatok megbíznak valakit egy pályázat megírásával akkor nem éri hátrány az önkormányzatot, megírják neki a pályázatot, megnyeri, és lebonyolítják neki és a fejlesztési elképzelése megvalósul. Alapvetően két különbség van a két dolog között. Amíg valaki egy céget bíz meg, akkor a pénzt beledönti a cég zsebébe, amennyiben egy munkaszervezetet vagy Alapítványt bízok meg a feladattal, akkor van esélyem arra, hogy a pénz visszaforgatható. A harmadik alternatíva pedig az, ha az önkormányzat saját maga oldja meg a feladatait. Szerintem itt az elmúlt időszakban és a jövőre tekintve is egyértelműen látszik, hogy a magányos farkasoknak semmi esélye sincsen. Vagy a kistérség tud együtt dolgozni, és meg találja azokat a formákat, amiben tud előrehaladni, vagy pedig lehorgonyoztunk itt, és a víz emelkedni fog.

10 S i m o n k a György elnök: A munkaszervezethez még annyit szeretnék elmondani, hogy a létrehozása Mezőkovácsháza és mindannyiunk lételeme lenne, de sajnálatos módon ez nem rajtunk múlik. Battonya ebben nem partner, folyamatosan kitalálnak dolgokat, hátráltatják a munkánkat. Még mindig megkérdezem azoktól, akik kételkednek az Alapítványban, hogy mondjuk létrehoznánk egy ilyen munkaszervezetet ahhoz, hogy Mezőhegyesnek, illetve Pusztaottlakának legyen turisztikai pályázata 2011-ben, ahhoz, hogy 2014-ben az EGTC-ben ne maradjunk le, ahhoz, hogy végre Medgyesbodzásnak és Kevermesnek legyen egy olyan útszakasza amin el lehet menni, ahhoz, hogy Kunágotán is fel lehessen újítani az utakat, ahhoz most ki hozna be Ft-ot? Mert ha megvan a megoldás, akkor kérem jelezzétek. Én nem találtam más megoldást. Az hogy valaki ad nekünk pénzt, és megcsináljuk azt, amire adta a pénzt, és utána azt mondjuk, hogy az a pénz dohos volt, csúnya dolog. Nagyon remélem, hogy ez nem mindenkinek az álláspontja. Az volt az alapkoncepció, hogy bevonunk olyan pályázatíró és finanszírozó cégeket akiknek nem kell előre fizetnünk, hogy az anyagilag rosszabbul álló települések is tudjanak boldogulni. Nem találtam embert, aki ide be tudna ide hozni pénzeket. P e l l e István pénzügyi bizottság elnöke: Támogatom az Alapítvány munkáját. Szerintem Dél- Békés nevetség tárgya abból a szempontból, hogy átjövünk Romániából és ez a 15 km-es útszakasz nincs megcsinálva, hisz ígéretet az elmúlt évben kaptunk eleget, de nincs tovább mit halogatni. Nyilvánuljanak meg az önkormányzatok, hogy kinek van pénze, de ha nincs senkinek, akkor legyen ez a megoldás. Kérem az Alapítványt, hogy mindenféleképpen támogasson minket, mert ha így folytatódik, akkor Dél-Békés még jobban le fog szakadni. Meg kell ragadnunk minden lehetőséget. A Pénzügyi Bizottság támogatja a határozati javaslatot. S ó d a r n é Varga Gyöngyi polgármester: A pályázat céljával teljesen mértékig egyetértek, mivel személyes érintettségünk is van benne, Magyarbánhegyes útszakasza is felújításra kerül. Mivel új polgármester vagyok, ezért kérem Elnök Urat, egy pár szót szóljon erről az Alapítványról. S i m o n k a György elnök: Sajnos nem tudom részletesen elmondani, hogy mikor alakultak, de nekem az volt a feladatom, hogy befektetőt keressek. Nem találtam más lehetőséget. Pusztaottlakán alakultak évekkel ezelőtt, nekünk nagyon sokat segítettek már. K o v á c s n é dr. Faltin Erzsébet polgármester: Nem szeretném megismételni azt a jelzőt, amivel úgy véli, hogy kérdéseimmel, kérdéseinkkel esetleg megbírálnánk az Alapítványt. Egyetlen dologról van szó, saját szervezeten belül kellett volna megoldani, november óta már lett volna lehetőségünk Alapítványt is létrehozni. Bárki utalhatná ide a tiszteletdíját, a fizetését az érdekelt termelőket is fel hívhattuk volna, előkészülhettünk volna ezekre a projektekre, hiszen ezek több mint fél éve ismertek, hogy indulnak, mert ez szerepelt a Fidesz új Széchenyi terv vitaindító anyagában, és a magam részéről azt sem tartanám elhanyagolhatónak, hogy szervezetek sikerdíjért is vállalnak tervek megírását. Nem kívánom tovább magyarázni, mert számomra az Alapítvány semmiféle megítéléssel nem bír, egyedül az, hogy mi mindent ezen a szervezeten belül kívánunk megoldani, és semmit nem teszünk, hogy másként legyen. Még egy pontosítást szeretnék kérni; a határozat előtt a két útszakasz úgy szerepel, hogy 1. és 2. változat, de arról van szó, hogy mind a két útszakaszt szeretnénk megvalósítani. D ú s Ildikó polgármester: Én is szeretném magam elhatárolni, mert én az Alapítványról semmiféle negatív dolgot nem mondtam, véleményem szerint az lett volna a tisztességes, hogy az Alapítvány vezetője idejön, elmond egy pár információt. Lehet, hogy ez nagy kérés, akkor elnézést kérek, ezzel nem az Alapítvány munkáját szerettem volna negatív irányba vinni. Csak megkérdőjeleztem, hogy mi mindent csak ezen a szervezeten keresztül tudunk megvalósítani. K r u c s a i József polgármester: Nem hiszem, hogy valamelyik önkormányzat is finanszírozni

11 tudja magát a működési költségeken túl. Végre van egy olyan Alapítvány a szűk környezetünkben, ami segítséget tud nyújtani, és a hasznot nem viszi ki a térségből. Nem lenne szabad ennyire támadni. Az, hogy tudjunk lépni, és egyre több ilyen szervezet legyen, ezen kellene dolgozni és azon, hogy az önálló munkaszervezet megalakuljon. Ha ez továbbra is így fog maradni, akkor nem fogunk tudni egyről a kettőre haladni. B o j c z á n Endre polgármester: Én is úgy gondolom, hogy kettő lehetőségünk van: vagy elfogadjuk az Alapítvány támogatását, vagy nem tudunk semmit sem tenni az előrehaladás érdekében. V a r g a Gusztáv alpolgármester: Azt szeretném elmondani, hogy először is én nem tudtam, hogy a Képviselő Úr felajánlja a tiszteletdíját ennek a szervezetnek és ez az Alapítvány pedig arra fordítja, hogy a kistérség egészét fejlessze. Ezt most a magam nevében megköszönöm. A másik dolog: amikor tavaly voltunk Pusztaottlakán, nekünk volt szerencsénk megismerni az Alapítvány működését és, hogy mi mindent tettek a térségért, és Pusztaottlakáért. Bárcsak minél több ilyen szervezet lenne. Mind a három szóbeli előterjesztés olyan fontos a kistérség fejlődése szempontjából, hogy meg kell ragadni ezt a támogatást. Szerintem egyik település sem tud ilyen nagy tervekben gondolkozni. A Mezőkovácsházi Önkormányzat már nagyon szeretné, hogy az önálló munkaszervezet létrejönne, mert a dolgozói nagyon leterheltek. Gondolom, hogy mindenki látja, hogy mennyi munkát végeznek, míg az előterjesztések elkészülnek, és az ülések megtartásra kerülnek és ennek a munkának egy része a hivatali munkától vesz el. Az Alapítvány és a Képviselő Úr lesznek ezeknek a fejlesztéseknek a mozgatói, én nem értem, hogy ha valakiben bizalmatlanság van, az miért van. Bizalmat kell adni a Képviselő Úrnak. M a z á n Attila polgármester: Személyes példánkon szeretnék érzékeltetni olyan dolgot, ami szerintem nagyon sok települést érint. A komposztáló ládákkal kapcsolatos pályázat kapcsán megkereste egy pályázatíró cég a képviselő-testületünket. Azonnal elutasította a testület, mert annyi pénzünk sincs, hogy lassan a béreket ki tudjuk fizetni. Almáskamaráson van egy Alapítvány, ami felvette a kapcsolatot a Pusztaottlakai Alapítvánnyal, akik azt mondták, hogy teljesen ingyen elvégzik a pályázatírást. A képviselő-testület azt mondta, hogyha van olyan Alapítvány Dél- Békésben, aki önzetlenül segít, akkor nincs mérlegelni valónk, és el kell fogadni a segítséget. Az Almáskamarási Képviselő-testület támogatja. S i m o n k a György elnök: Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem szavazza meg. Az előbbiek alapján magam részéről azt tartom célszerűnek, hogy nem veszek részt a szavazásban. A Tanács 13 igen szavazattal 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 4/2011(I.18.) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa a kistérségben a hatékonyabb nemzetközi együttműködési források kiaknázása, a kistérség úthálózatának javítása érdekében az Európai Regionális Fejlesztési Alapból támogatás elnyerésére pályázatot nyújtson be a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében meghirdetett HURO/1001 pályázati felhívás 1.1 Határon átnyúló közlekedési feltételek javítása Tanulmányok, tervek készítése c. prioritására Euro összköltségvetéssel. (a magyar oldal költségvetése Euro, a román oldalé Euro). A Tanács a pályázat benyújtási és fordítási költségeire bruttó Ft-ot biztosít évi költségvetésében.

12 A pályázat benyújtásával és lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátásával és az önerő biztosításával a Társulás Tanácsa megbízza a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítványt (5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 14.). Megbízza az elnököt a projekt megvalósításához szükséges lépések megtételére, illetve potenciális romániai partner keresésére. Határidő: benyújtásra: március 1. Felelős: Simonka György elnök S i m o n k a György elnök: Amellett, hogy engem lehet sértegetni politikai alapon, az egy dolog. Az, hogy beleissza magát a munkába a politikai szemlélet, az szerintem nem jó dolog, és hátrányává válik annak is, aki csak kívülről tekinget erre. Én nem hiszem, hogy adtam rá okot, hogy politikai alapon bármilyen módon támadást intézhessen ellnem, a kistérség ellen, a kistérség összes települése a kárát fogja látni. Az viszont kissé bosszant, hogy nem tettem semmit annak érdekében, hogy más legyen. Semmi nem történt annak érdekében, ahogy polgármester Asszony elmondta, hogy máshogy legyen. Ennyi előterjesztéshez, ennyi üléshez, azt gondolja bárki, hogy ez csak úgy magától terem, azt gondolja bárki is, hogy nem hozok semmi pénzt, nem teszek semmit, ez bosszant. Szeretném kérni azokat, akik ellenségesen viselkednek, hogy bombázzanak az ötleteikkel. IV. NAPIREND: Energiahatékonyság növelése az önkormányzati intézményeknél, zöld gazdaságfejlesztési programok előkészítése a Dél-Békési Kistérségben tárgyú műszaki szakértői szolgáltatás vásárlása Előadó: Simonka György elnök S i m o n k a György elnök: A következő szóbeli előterjesztés az energetikával kapcsolatos. Ahhoz, hogy nagy dolgokra tudjunk pályázni, ahhoz tervekre van szükség. Egy ilyen energetikai terv elkészítéséről szól az előterjesztés. Felvettem a kapcsolatot egy céggel, akik a mélyszegénységes pályázatunkat is megírták, hogy készítsék el az energetikai terveket Ft-os ajánlatot adtak. Ebben a határozatban is szerepel az Alapítvány, akik a pénzügyi fedezetet biztosítanák. Hozzászólás, kérdés ezzel kapcsolatban? V a r g a Gusztáv alpolgármester: Fontosnak tartunk pár kérdést. A felmérés után kb. mikor adható be pályázat, illetve mikor kezdhető el a beruházás? S i m o n k a György elnök: Sajnos erre nem tudok válaszolni. P á p a i Zoltán polgármester: Az a lényeg, hogy elkészüljenek a tervek. S i m o n k a György elnök: Kérem aki a határozati javaslattal egyetért, szavazza meg. Személy szerint ez ügyben sem kívánok szavazni. A Tanács 13 igen szavazattal 2 nem szavazattal, 1 nem szavazással a következő határozatot hozta: 5/2011. (I. 18.) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása a ENERGIAHATÉKONYSÁG NÖVELÉSE AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKNÉL, ZÖLD

13 GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK ELŐKÉSZÍTÉSE A DÉL-BÉKÉSI KISTÉRSÉGBEN tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban alábbiak szerint dönt: 1. Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állása esetén megrendeli az ENERGIAHATÉKONYSÁG NÖVELÉSE AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKNÉL, ZÖLD GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK ELŐKÉSZÍTÉSE A DÉL-BÉKÉSI KISTÉRSÉGBEN tárgyú mérnöki szakértői szolgáltatást a Public Sector Consulting Kft.-től (1054 Budapest, Szabadság tér 7.) a szakmai programban foglaltak szerint 100 műszakiszakértői nap keretében Ft + áfa/szakértői nap díjért, mintegy ,- Ft + ÁFA értékben. 2. Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa felhatalmazza az elnököt, hogy a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány bevonásával gondoskodjon a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges pénzügyi fedezetről, ezt követően a határozat melléklete szerinti tartalommal a Megbízási Szerződés megkötéséről. Határidő: január 31. Felelős: Simonka György elnök V. NAPIREND: A Társulási Tanács évi belső ellenőrzési feladatainak ellátása ELŐADÓ: Nyergesné Kovács Erzsébet munkaszervezet vezető S i m o n k a György elnök: Az I. napirendi pont tárgyalására, fontossága és témája miatt az SZMSZ 6. (2) b) pontja alapján zárt ülést javaslok. Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. A Tanács 16 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 6/2011. (I. 18.) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa a Társulási Tanács évi belső ellenőrzési feladatainak ellátása tárgyában készült előterjesztést az évi LXV. tv. 12. (4) bekezdés b) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja. Zárt ülés után VI. NAPIREND: A Házsongárdi Temető megmentésének támogatása ELŐADÓ: Farkas Attiláné igazgatásszervező P e l l e István pénzügyi bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és mivel a társulás anyagi helyzete nem engedi, ezért csak elvieken javasoljuk támogatni a temető megmentésének ügyét.

14 Pápai Zoltán, Jancsó Ottó, Ruck Márton kiment az ülésteremből. S i m o n k a György elnök: Kérem aki egyetért a határozati javaslattal szavazza meg. A Tanács 13 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 10/2011. (I.18.) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa egyetért a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának azon kezdeményezésével, hogy hazánk összes kistérségi társulása szándékuk esetén együttesen fellépve támogassa a Házsongárdi temető megmentésének ügyét. A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása - mint leghátrányosabb kistérség - ezen nemes cél megvalósításában erkölcsi támogatásán túl, anyagiakkal jelenlegi helyzetében nem tud hozzájárulni. Határidő: tájékoztatásra azonnal Felelős: Simonka György elnök VII. NAPIREND: A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásáról szóló határozat módosításáról ELŐADÓ: Paulik Katalin hatósági csoportvezető S i m o n k a György elnök: Kérem pár szóban ismertetni az előterjesztést. P a u l i k Katalin Hatósági csoportvezető: A Tanács december 17-én döntött arról, hogy pályázatot ír ki a munkaszervezeti feladatok ellátására. A közfoglalkoztatás megszűnt, ezért a dolgozót közszolgálati jogviszonyban kellett alkalmazni, ezért Ft-ot kell még a bér-és járulékos költségekhez hozzátenni. P e l l e István pénzügyi bizottság elnöke: A Bizottság támogatja a határozati javaslatot. S i m o n k a György elnök: Kérem aki egyetért a határozati javaslattal szavazza meg. A Tanács 13 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 11/2010(I.18) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa a 152/2010(XII.17) számú határozata második mondatát az alábbiak szerint módosítja: A foglalkoztatás ,- Ft bér- és járulékos költségeit a évi költségvetésben tervezi. Határidő: azonnal Felelős: Simonka György elnök, Nyergesné Kovács Erzsébet munkaszervezet vezető VIII. NAPIREND: A Társulás képviselete a Dél-Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszerben (DAREH)

15 ELŐADÓ: Farkas Attiláné igazgatásszervező Pápai Zoltán polgármester visszatért az ülésre. S i m o n k a György elnök: Ebben az előterjesztésben arról van szó, hogy ki képviselheti a Tanácsot a DAREH-ben. A határozati javaslat az elnököt és a két elnökhelyettest javasolja. Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg: A Tanács 14 igen szavazattal ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 12/2011(I.18) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) Önkormányzati Társulás Elnökségébe tagként Simonka György elnököt, Pusztaottlaka polgármesterét delegálja, akadályoztatása esetén Jancsó Ottó elnökhelyettes, Nagybánhegyes polgármestere, együttes akadályoztatásuk esetén Varchó István elnökhelyettes, Végegyháza polgármestere, teljes jogkörrel helyettesíti. Határidő: határozat közlésére azonnal Felelős: Simonka György elnök IX. NAPIREND: A Téli átmeneti közmunkaprogram pályázat ELŐADÓ: Kálmán András Térségfejlesztő menedzser S i m o n k a György elnök: Felkérem Kálmán Andrást, hogy pár szóban foglalja össze az előterjesztést. Ruck Márton polgármester visszatért az ülésre. K á l m á n András Térségfejlesztő menedzser: december 30-án a Munkaügyi Központ Mezőkovácsházi Kirendeltsége megküldte a 2010/13. számú meghívásos Téli átmeneti közmunkaprogram pályázati felhívását, tekintettel arra, hogy a miénk is a 33 halmozottan hátrányos helyzetű kistérség közé tartozik. A pályázat célja, hogy 2 hónapos határozott időre munkalehetőséget teremtsen az önkormányzatoknál, vagy azok intézményeinél a regisztrált álláskeresők részére. A programban azok vehetnek részt, akiknek a munkaviszonya december 31-én megszűnt. A pályázat 100%-os támogatottságú, önerőt nem igényel. A pályázható összeg Ft, melyből 35 fő foglalkoztatható. A pályázat költségvetése tartalmazza a foglalkoztatottak bér- és járulékos költségeit. A program megvalósításához egy hónapra járó bér- és járulékos költség előlegként igényelhető, melynek összege Ft. P e l l e István pénzügyi bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság támogatja a pályázat beadását. K r u c s a i József polgármester: A pályázatért, így a foglalkoztatottakért az Elnök Úr vállal felelősséget, ezért a polgármesterek egyetértése mellett neki kellene kiválasztani az embereket. R u c k Márton polgármester: Én úgy gondolom, hogy minden település érdeke, hogyha a kistérség ezt bevállalja. V a r g a Gusztáv alpolgármester: Azt szeretném kérdezni, hogy azokat lehet foglalkoztatni akiknek december 31-én szűnt meg a jogviszonya? További kérdésem, hogy hogyan lesz elosztva a

16 létszám? S i m o n k a György elnök: Minden településen kettő fő lesz foglalkoztatva, kivéve Kunágota, mivel ők nem tudnak a programban részt venni, és Mezőkovácsháza, mivel náluk 3 fő lesz foglalkoztatva. A javaslatom nekem is az lenne, hogy mivel én írom alá a munkaszerződéseket, és én vállalom a felelősséget, ezért a polgármesterek egyetértése mellett én szeretném kiválasztani az embereket. Amennyiben a jövőben lesz még kiírás, természetesen a városok több főt fognak kapni. Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért az szavazza meg. A Tanács 15 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 13/2011. (I.18.) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa a 2010/13 számú meghívásos Téli átmeneti közmunkaprogram pályázat benyújtását támogatja, melynek keretében a kistérségi településekről 35 fő 2 hónapra történő foglalkoztatása valósul meg. Az igényelt támogatás mértéke: bér + járulékos költség 100%-a. A tanács felhatalmazza az elnököt a támogatási szerződés megkötésére és a foglalkoztatással összefüggő munkáltatói feladatok ellátásával. Határidő: azonnal Felelős: Simonka György elnök X. NAPIREND: A Társulás által fenntartott szociális intézmény létrehozásáról ELŐADÓ: Paulik Katalin hatósági csoportvezető S i m o n k a György elnök: Felkérem Paulik Katalint foglalja össze, hogyan áll az intézmény létrehozásának ügye. P a u l i k Katalin Hatósági csoportvezető: Három település kivételével minden település csatlakozott a Többcélú Kistérség Társulás Tanácsa által működtetendő szociális intézmény létrehozásához. Törvényi akadálya már nincs, hogy az intézmény létrejöjjön, és a kiegészítő normatívákat lehívjuk. Egyedüli akadály az, hogy most már létre kell hozni a szociális intézményt, működési engedéllyel és a többi intézkedés megtételével. Ehhez készítettünk egy feladattervet, és egy határozati javaslatot. Készítettünk egy táblázatot is, amely már tartalmazza azon települések csatlakozását is, amelyek eddig gondolkodtak, illetve nem tudták még, hogy milyen szociális alapellátási faladatokkal kívánnak belépni. Azt szeretném még elmondani, hogy szükséges az intézmény székhelyét is kijelölni. Ezzel kapcsolatban az Elnök Úr fog tárgyalásokat folytatni, valamint szükséges egy szociális szakember bevonása, mivel önálló munkaszervezet nincs, az önkormányzati faladataink mellett látjuk el társulási feladatokat, és egy ilyen intézmény létrehozása nem kevés feladattal jár. Szükséges egy olyan szakértő bevonása, aki ilyen intézmény létrehozásában már közreműködött és van megfelelő tapasztalata, rálátása. A határozati javaslat ezen szakértő bér- és járulékos költségeit tartalmazza. Jancsó Ottó polgármestert visszatért az ülésterembe. K o v á c s n é dr. Faltin Erzsébet polgármester: Tekintsenek el a megrovásunktól, teljesen

17 váratlanul olyan lehetősége nyílt a városnak, hogy a Mezőhegyesen működő három egyház kéri az Alapszolgáltatási Központunkat teljes egészében. A képviselő-testület az elmúlt ülésén, 14-én úgy határozott, hogy természetesen megvárná az egyházak javaslatát, és azok ismeretének függvényében döntené el véglegesen, hogy hová szeretne csatlakozni. Ez december 28-án derült ki a katolikus egyház részéről, majd január első hetében a másik két egyház jelentette be érdeklődését. Várhatóan csak február második felében tudunk válaszolni. S i m o n k a György elnök: Ezzel kapcsolatban csak azt tudom mondani, hogy mivel januárban el kell, hogy induljon a munka, remélhetőleg el is fog indulni, és ha elérkezünk arra a pontra településenként, hogy csatlakozunk, akkor döntést kell hozni. Nem lehet tovább hátráltatni a munkát. Én úgy gondolom, hogy az egyház ugyanolyan feltételeket tud biztosítani, nem lenne rossz megoldás Mezőhegyes szempontjából. Ha a későbbiekben mégsem kívánja az egyház ellátni a feladatot, akkor még mindig lehet csatlakozni. P a u l i k Katalin Hatósági csoportvezető: Ezzel csak az a gond, hogy akkor újra kell számolni a feladatellátás feltételeit, és ha Mezőhegyes úgy dönt, hogy nem csatlakozik, akkor is meg legyen a kellő létszám. S i m o n k a György elnök: El fog jönni az a nap, hogy döntést kell hozni. Nem tudja létrehozni egy ember az intézményt, kell még egy szakember, aki ellátja a feladatot. Ha más is fontolgatja azt, hogy nem csatlakozik, akkor kérem, mielőbb jelezzék felénk. Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazza meg. A Tanács 16 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 14/2011(I.18.) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása a szociális intézmény létrehozása érdekében az alábbi feladatterv végrehajtását határozza meg: 1) Az intézmény székhelye ügyében a Társulási Tanács elnöke folytasson tárgyalásokat a csatlakozó települések vezetőivel: január 31-ig 2) A Társulási tanács elnöke folytasson tárgyalásokat Marton Jánosné szociális szakértővel annak érdekében, hogy a megbízási szerződés alapján az intézmény létrehozásának előkészítő munkálatait szakértelmével segítse elő. Megbízási díja a közalkalmazotti törvény alapján kinevezett intézményvezetők díjazásához igazodjon. Ennek fedezete a évi költségvetésbe kerüljön beépítésre: január 31-ig. Az intézmény mielőbbi megalakításával kapcsolatban: Létszám és béradatok bekérése a településektől január 31-ig Szakmai tapasztalatcsere egy jól működő kistérségi társulás által fenntartott szociális intézménynél: február 15-ig Működési engedélyhez szükséges dokumentumok elkészítése, intézményi struktúra kialakítása, társulási megállapodás módosítása: március 15-ig Működési engedély kiadásával egy időben a csatlakozó települések szociális alapellátáshoz kiadott működési engedélyek visszaadása, normatívák lemondása és az új intézményre vonatkozó

18 normatívák igénylése: április 30. Határidő: intézmény megalakítására: május 1. Felelős: Simonka György elnök XI. NAPIREND: A Társulás pályázataival kapcsolatos feladatok ellátásáról ELŐADÓ: Nyergesné kovács Erzsébet munkaszervezet vezető S i m o n k a György elnök: Az előterjesztés az Alapítvány szakértői munkájára, illetve a pályázatírási tevékenységére való szerződéskötésről szól, ami egyébként a kistérséget nem terheli. A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta. Dús Ildikó és Sódarné Varga Gyöngyi polgármesterek elhagyták az üléstermet. P e l l e István pénzügyi bizottság elnöke: A Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. A megbízási szerződést mi egy ciklusra javasoljuk, és ennek lejártára, így február 28.át. Addig van időnk átgondolni, hogy hogyan szeretnénk tovább folytatni a munkát, illetve a következő Tanácsnak is lesz ideje gondolkodni. További javaslatunk még az, hogy a szerződésben 90 napos felmondási időt határozzunk meg. S i m o n k a György elnök: További kérdés, hozzászólás? J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: A szerződés 1.1 pontja utal egy külön megállapodásra. Ez mit takar? S i m o n k a György elnök: Ez egy keretszerződés, ami azt jelenti, hogy ha lesz egy újabb pályázat akkor arra egy másik, konkrét szerződést kötünk velük. N y e r g e s n é Kovács Erzsébet munkaszervezet vezető: Annyit szeretnék elmondani, hogy a most kiosztott második határozati javaslat a szakértői, szaktanácsadói tevékenységre kötött megállapodást tartalmazza, az előterjesztésben pedig a pályázati feladatok ellátásáról szól a határozat. S i m o n k a György elnök: Kérem aki egyetért az első határozati javaslattal szavazza meg. Az Alapítványról lévén szó, nem kívánok részt venni a szavazásban. A Tanács 12 igen szavazattal 1 nem szavazattal és 1 nem szavazással a következő határozatot hozta: 15/2011. (I.18.) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa a Társulás pályázataival kapcsolatos feladatok ellátására a határozat melléklete szerinti tartalommal megállapodást köt a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvánnyal (5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 14.) Felhatalmazza a Társulás Elnökét, az együttműködési megállapodás aláírására. Határidő január 31. Felelős: Simonka György elnök

19 S i m o n k a György elnök: Kérem, aki a második határozati javaslattal egyetért szavazza meg. A Tanács 12 igen szavazattal 1 nem szavazattal és 1 nem szavazással a következő határozatot hozta: 16/2011. (I.18.) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa Komplex terület- és vidékfejlesztési szakértői tanácsadásra a határozat melléklete szerinti tartalommal megbízási szerződést köt a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvánnyal ( 5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 14.). A Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét a megbízási keretszerződés aláírására. Határidő: január 31. Felelős: Simonka György elnök XII. NAPIREND: Tanácsi határozatok módosítása ELŐADÓ: Farkas Attiláné igazgatásszervező N y e r g e s n é Kovács Erzsébet munkaszervezet vezető: Két határozat pontosításáról van szó. Az egyik az elmúlt évi 126-os határozat. Itt észrevettük, hogy két ilyen számozású határozat van, a két határozat a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megválasztásáról, illetve a külsős tagja tiszteletdíjáról szól. Így a második határozat 126-os -ról 126/A számozásútra változna, illetőleg a jegyzőkönyv is jól tartalmazza a nevet, de a határozatban a -né- toldat lemaradt, így ez is pontosításra kerül. Simonka György elnök elhagyta az üléstermet. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Ha további hozzászólás nincs, akkor kérem aki a határozati javaslattal egyetért szavazza meg. A Tanács 13 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 17/2011(I.18.) számú tanács határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa az alábbi határozatait kijavítja: a) A Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága külsős tagjának tiszteletdíja megállapításáról hozott 126/2010. (XI. 5.) számú határozat számozása helyesen: 126/A. (XI. 5.) számú tanácsi határozat, a határozatban szereplő név pedig: Baukó Lászlóné. b) A 128/2010. (XI. 5.) sz. határozata az alábbi szövegrésszel egészül ki: A társulási megállapodás módosítása a módosítást utolsóként jóváhagyó tagönkormányzat képviselő-testületi határozatának időpontjával lép hatályba.

20 Határidő: azonnal Felelős: Simonka György elnök XIII. NAPIREND: évi kistérségi turizmus fejlesztése, összehangolása ELŐADÓ: Nyergesné Kovács Erzsébet munkaszervezet vezető J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Az előzőekben szó volt a TDM szervezet létrehozásáról, mely alapja lehet a turizmus fejlesztésének. P e l l e István pénzügyi bizottság elnöke: A Bizottság egyhangú három igen szavazattal támogatja a határozati javaslatot. N y e r g e s n é Kovács Erzsébet munkaszervezet vezető: Annyi kiegészítést szeretnék tenni, hogy elkészült a rendezvénynaptár. Szó volt az Utazás 2011 kiállításon való részvételről, melynek természetesen költsége van. Felmerült Varga Gusztáv alpolgármesterben, hogy esetleg a LEADER Egyesülettel együtt mutatkoznánk be, és akkor a standért külön nem kellene fizetnünk. Most arról kellene dönteni, hogy kíván-e részt venni a kiállításon a kistérség, és a rendezvénytervből kíván-e prospektust készíteni és azt szeretné-e elvinni a Kiállításra. Erre a kiadványra kértünk a Közigazgatási Hivatal nyomdájától árajánlatot, ami sajnos még nem érkezett meg, így konkrét árat nem tudok mondani. P e l l e István pénzügyi bizottság elnöke: Felkérem Varga Gusztávot, hogy adjon számunkra információkat a Kiállításon való részvétel feltételeit illetően. V a r g a Gusztáv alpolgármester: Félreértés van, mivel az utazás kiállítás társrendezvénye a LEADER Expó, amit nem tudok, hogy lesz-e idén. A kiállításon való megjelenés, illetve a stand bérleti díja Ft+ÁFA. Most azt kellene eldönteni, hogy kíván-e ehhez az összeghez hozzájárulni a Tanács, és a fennmaradó költséget a településektől és vállalkozóktól összeszedjük. Ha készülne egy kisfilm a kistérségről, akkor azt is be tudnánk mutatni. Az volna a kérésem, hogy valamekkora összeggel járuljon hozzá a Tanács a részvételhez. V a r c h ó István elnökhelyettes: Tavalyi évben Ft-ot adtunk támogatásként. Ha mindenki egyetért, akkor az idei évben is a fele összeggel támogassuk a részvételt. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: A költségvetésünk kibír ekkora összeget? Á g o s t o n n é Dohányos Ivett Pénzügyi csoportvezető Mezőkovácsháza: A évi költségvetés még nem készült el. Az idei évben sem áll nagyobb forrás a rendelkezésünkre. Lehetséges, hogy a tartalék terhére be tudjuk tervezni, de jelenleg pontos információt nem tudok adni. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Mikor lesz a rendezvény? V a r g a Gusztáv alpolgármester: Az idei évben a Kiállítás március hónapban kerül megrendezésre. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Javaslom elfogadásra a határozati javaslat 1. pontját, a 2. pontra javaslatom, hogy a közös kiadvány készítését szükségesnek tartjuk, a következő ülésre ismert lesz készítésének árajánlata, és akkor a költségvetés tárgyalásakor a következő ülésen - a kiadást illetően tudunk döntést hozni. Az Utazás 2011 kiállításon való megjelenést is fontosnak tartjuk,

Jegyzőkönyv. Kérdezem van-e más napirendi javaslat? Ha nincs, kérem, aki egyetért, szavazza meg.

Jegyzőkönyv. Kérdezem van-e más napirendi javaslat? Ha nincs, kérem, aki egyetért, szavazza meg. Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Kistérségi iroda Tel: 68/381-011/121, Fax: 68/381-656 E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház

Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Kistérségi iroda Tel/Fax: 68/381-011/121, E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu Jegyzőkönyv Készült: a Dél-Békési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. S i m o n k a György elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Prof. dr. Turcsán Zsolt

Jegyzőkönyv. S i m o n k a György elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Prof. dr. Turcsán Zsolt Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Kistérségi iroda Tel: 68/381-011/121, Fax: 68/381-656 E-mail: irodavezeto@del-bekes.hu Web: www.del-bekes.hu Jegyzőkönyv

Részletesebben

Jegyzőkönyv. J e l e n volt még: dr. Moka Eszter Irodavezető Krucsai Mariann Gazdasági vezető Császár Ildikó Kistérségi adminisztrátor

Jegyzőkönyv. J e l e n volt még: dr. Moka Eszter Irodavezető Krucsai Mariann Gazdasági vezető Császár Ildikó Kistérségi adminisztrátor Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Kistérségi iroda Tel: 68/381-011/121, Fax: 68/381-656 E-mail: kisterseg5800@gmail.comweb: www.del-bekes.hu Jegyzőkönyv K

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 26. napján délelőtt 14:00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 26. napján délelőtt 14:00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésének Iktatószám: 371/12/2016 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 26. napján délelőtt 14:00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatok: 77/2016.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Tanács 10 egyhangú igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Jegyzőkönyv. A Tanács 10 egyhangú igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Kistérségi iroda Tel: 68/381-011/121, Fax: 68/381-656 E-mail: kisterseg5800@gmail.comweb: www.del-bekes.hu Jegyzőkönyv K

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/3/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. március 26. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án, 16.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án, 16.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án, 16.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 6/2011. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 2/2014. sz. roma önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. november 18-án 13 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete június 23-án megtartott. rendkívüli Nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete június 23-án megtartott. rendkívüli Nyílt üléséről Határozat: 215-217 Rendelet: - Jegyzőkönyv A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. június 23-án megtartott rendkívüli Nyílt üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült a Zalakaros Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-7/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2015. (III.04.) számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR május 2.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR május 2. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2016. május 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 2. napján 14.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel/Fax: 68/381-011/121, E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Dél-Békési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 18. napján 9 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/1/2016. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2016. szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 85-89. 1 TARTALOMJEGYZÉK OK: 85/2016.(IX.15.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mezőkovácsháza alpolgármestere. Kisdombegyház polgármestere

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mezőkovácsháza alpolgármestere. Kisdombegyház polgármestere Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa Székhely: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656 E-mail: titkarsagpolghiv@mezokovacshaza.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 7/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én,

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 3-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8-án megtartott üléséről. Határozat száma: 1/2015.(I.08.) 2/2015.(I.08.) 3/2015.(I.08.) Tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2012. 12. 06. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 22-én 8,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/ Polgármester:96/ Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/ Polgármester:96/ Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/ Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 6/2015. Készült: 1 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/2014. 106/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete január 18-án. megtartott rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete január 18-án. megtartott rendkívüli nyílt üléséről Határozat: 14-15 Rendelet: - Jegyzőkönyv Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. január 18-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Részletesebben

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó

Részletesebben

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2012. március 30-án megtartott ülésének 4. sz. j e g y z ő k ö n y v e Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési J e

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Tanács 15 egyhangú igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Jegyzőkönyv. A Tanács 15 egyhangú igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Kistérségi iroda Tel: 68/381-011/121, Fax: 68/381-656 E-mail: kisterseg5800@gmail.comweb: www.del-bekes.hu Jegyzőkönyv K

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Zoltán Béla

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Zoltán Béla JEGYZŐKÖNYV Készült: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. április 15-én délután 15.00 órakor megtartott testületi ülésről Jelen vannak: Csorba Ferenc Lakatos Pál Tóth Zoltán Béla Jegyzőkönyvvezető: Márton

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 128. Száma: 3-45/2012. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 2012. március 14-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 5-15/2012. TÁRGYSOROZAT Megnyitó és

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 20. napján délután 15.30 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 20. napján délután 15.30 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésének Iktatószám: 1634/9/2015 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 20. napján délután 15.30 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 57/2015. (V. 20.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. április 11- én 19,00 órai kezdettel, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott, rendkívüli,

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 51/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester Bíró

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 56/2012. (VII.30.) számú BKt. határozat Pályázat benyújtásáról a Szociális földprogramok

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 2014. október 2-án megtartott rendkívüli ülésének a.) jegyzőkönyve: 1 b.) tárgysorozata: 1- c.) határozatai: 94-97. d.) rendelete: - 369-31/2014. T Á

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én (csütörtök) de. 8,30 órai kezdettel Kiskunmajsai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 9. napján megtartott rendes, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám 179/2013.(VIII.9.) önkormányzati 180/2013.(VIII.9.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselő neve: Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselő neve: Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. szeptember 30. 16.30 órától 17.00 óráig a Képviselő-testület

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

2014. évi. 6. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. március 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 6. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. március 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 6. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének:

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (91-93) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés az Európai

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 10-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 28-án, 21.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 28-án, 21.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 28-án, 21.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 52/2011. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR április 22.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR április 22. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2016. április 22. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 22. napján 10 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. október 29-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. október 29-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt.szám: 117/25/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. október 29-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. augusztus 16- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1635/6/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. április 30. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 47/2015.(IV.30.)

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július hó 19. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július hó 19. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július hó 19. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat a 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 13.-án Megtartott nyílt üléséről Az ülés helye: Tanácskozó terme Készült: Bér: 2014.január

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről J e g y z ő k ö n y v testületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dics ő László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Böröcz Dániel, Pandurné Deák Ágnes, Taller József

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagykamarás polgármestere. Bojczán Nándor Lászlóné Dombiratos polgármestere. Mitykó Zsolt

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagykamarás polgármestere. Bojczán Nándor Lászlóné Dombiratos polgármestere. Mitykó Zsolt Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa Székhely: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656 E-mail: kisterseg@mezokovacshaza.hu

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én 18.00 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Horváth

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 30-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 30-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 30-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 99 101 / 2011. (VI. 15.) számú határozatok d. rendeletek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. 14/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Iktatószám: -3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. május 26-án (csütörtök) 13.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről Állandó

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2015. április 30-án megtartott testületi ülésének a) jegyzőkönyve b) határozata c) előterjesztése d) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A Napirendi

Részletesebben

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA III. Iktatószám: 280-2/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2016. január 28-i n y í l t s o r o n k í v ü l i k i b ő v

Részletesebben