Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház"

Átírás

1 Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u Kistérségi iroda Tel: 68/ /121, Fax: 68/ Web: Jegyzőkönyv Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása 2011.január 18-án 10 órakor, a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal földszinti nagytermében megtartott rendkívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Mazán Attila polgármester Almáskamarás Bojczán Endre Péter polgármester Dombiratos Kun László alpolgármester Kaszaper Lantos Zoltán alpolgármester Kevermes Tonka István Jánosné polgármester Kisdombegyház Pápai Zoltán polgármester Kunágota Sódarné Varga Gyöngyi polgármester Magyarbánhegyes Dús Ildikó polgármester Magyardombegyház Krucsai József polgármester Medgyesbodzás Ruck Márton polgármester Medgyesegyháza Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester Mezőhegyes Prof. dr. Turcsán Zsolt képviselő Mezőkovácsháza Jancsó Ottó polgármester Nagybánhegyes Pelle István polgármester Nagykamarás Simonka György polgármester Pusztaottlaka Varchó István polgármester Végegyháza Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház Jelen volt még: Nyergesné Kovács Erzsébet Mezőkovácsháza Város Jegyzője Ágostonné Dohányos Ivett Pénzügyi Csoportvezető Mezőkovácsháza Farkas Attiláné Igazgatásszervező Mezőkovácsháza Mucsi Tiborné Oktatási referens Mezőkovácsháza Paulik Katalin Hatósági Csoportvezető Mezőkovácsháza Sóki Zoltán Műszaki referens Mezőkovácsháza Kálmán András Térségfejlesztő menedzser Császár Ildikó Kistérségi adminisztrátor Dr. Kiss Tamás Közbeszerzési szakértő Páger Ügyvédi iroda Németh Tibor MVH Igazgató Békéscsaba Kertész Péter MVH Szeged Pinjung Emil MVH Szeged Horváth Krisztián Budapest

2 S i m o n k a György elnök: Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy a társulási tanács jelen ülése határozatképes: 15 fő jelen van, az általuk képviselt lakosságszám is megfelel a jogszabályi feltételeknek, így az ülést megnyitom. Javaslom, hogy a meghívóban közölt napirendi pontokat tárgyaljuk azzal a kiegészítéssel, hogy a napirendek előtt a kiosztott szóbeli előterjesztéseket vitassuk meg, illetve az MVH-tól érkezett szakemberek tájékoztatóját hallgassuk meg. Megkérdezem van-e más napirendi javaslat? Ha nincs, akkor kérem, aki a napirendet elfogadja, szavazza meg. A Tanács 15 egyhangú igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 1/2011. (I. 18.) számú tanácsi határozat A Dél- Békési Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa a január 18-i rendkívüli nyílt ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1) Európai Területi Társulás kistérségi szervezetének kialakítása Előadó: Simonka György elnök 2) Turisztikai desztináció menedzsment szervezet alakítása Előadó: Simonka György elnök 3) A térségi úthálózat fejlesztésére pályázat benyújtása Előadó: Simonka György elnök 4) Energiahatékonyság növelése az önkormányzati intézményeknél, zöld gazdaságfejlesztési programok előkészítése a Dél-Békési Kistérségben tárgyú műszaki szakértői szolgáltatás vásárlása Előadó: Simonka György elnök 5) A Társulási Tanács évi belső ellenőrzési feladatainak ellátása Előadó: Nyergesné Kovács Erzsébet munkaszervezet vezető 6) A Házsongárdi Temető megmentésének támogatása Előadó: Farkas Attiláné igazgatásszervező 7) A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásáról szóló határozat módosításáról Előadó: Paulik Katalin hatósági csoportvezető 8) A Társulás képviselete a Dél-Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszerben (DAREH) Előadó: Farkas Attiláné igazgatásszervező 9) A Téli átmeneti közmunkaprogram pályázat Előadó: Kálmán András térségfejlesztő menedzser 10) A Társulás által fenntartott szociális intézmény létrehozásáról Előadó: Paulik Katalin hatósági csoportvezető 11) A Társulás pályázataival kapcsolatos feladatok ellátásáról Előadó: Nyergesné Kovács Erzsébet munkaszervezet vezető 12) Tanácsi határozatok módosítása Előadó: Farkas Attiláné igazgatásszervező 13) évi kistérségi turizmus fejlesztése, összehangolása Előadó: Nyergesné Kovács Erzsébet munkaszervezet vezető 14) A Társulás szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közös feladatellátás lehetőségéről Előadó: Sóki Zoltán műszaki csoportvezető 15) A kistérség településein tapasztalható villamos energia kimaradások

3 Előadó: Sóki Zoltán műszaki csoportvezető 16) A Tanács évi közfoglakoztatásáról Előadó: Paulik Katalin hatósági csoportvezető 17) Bejelentések S i m o n k a György elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Varchó István polgármester Urat. A Tanács egyhangú 14 igen szavazattal ellenszavazat és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadta. S i m o n k a György elnök: Felkérem a megyei MVH kirendeltség vezetőjét, Németh Tibort, tartsa meg tájékoztatóját. N é m e t h Tibor MVH megyei kirendeltség vezető: Tisztelt Társulási Tanács! A hozzánk beérkezett vidékfejlesztési pályázatokkal kapcsolatos tapasztalatok indítottak arra a gondolatra, hogy tájékoztatnom kell a polgármester Urakat és Hölgyeket. A hozzánk beérkezett nyertes pályázatok pénzügyi lehívásai általában 100%-ban hibásak. Lehet azt mondani, hogy a MVH túlságosan szigorú, és lehetne rugalmasabban kezelni az ügyeket. Az egy dolog, hogy ki kell fizetnünk a partnereinket és az önkormányzatokat és a nyertes pályázókat, de nekünk ezzel el kell számolni az Európai Unió felé. Minket az Állami Számvevőszék, az Európai Unió, és hadd ne soroljam azokat az akkreditált szervezeteket, akik folyamatosan vizsgálnak és ellenőriznek. Ha ezeket a szempontokat nem vennénk figyelembe, biztosan lazábban és gördülékenyebben mennének a kifizetések. Ezt azért nem tehetjük meg, mert ezek mögött a kifizetések mögött mindig jelentések szerepelnek és ha valami nem egyezik akkor Brüsszel megbünteti a tagállamokat és azt senki nem szeretné. Én úgy gondolom, hogy Magyarország jó helyen szerepel a kifizetések tekintetében. Mi nem szeretnénk azt az utat járni, hogy büntetéseket fizessünk. Hoztam egy 15 pontból álló feljegyzést, ami azokat a leggyakoribb hibákat tartalmazza, amiket a pályázatok elszámolásakor az ügyfelek elkövetnek. Sokszor elég meglepő hibákat követnek el, és azért nem tudjuk a pénzeket kifizetni. Azért kértem, hogy szakembereket is hozhassak magammal, mert ők több információval tudnak szolgálni, és elmondanák a gyakran elkövetett hibákat. Zárszóként annyit mondanék, hogyha bárkinek valami nem egyértelmű, illetve nem tud valamit, akkor keressen minket, és ne akkor, amikor már nem lehet javítani. P i n j u n g Emil regionális kirendeltség vezető: Tisztelt jelenlévők! Engedjék meg, hogy csak két gondolatot mondjak. Ars poeticám mindig az volt, hogy minél több uniós támogatást hozzak le a régióba törvényi keretek között. Nekem az lenne a kérésem, hogy akkor keressenek minket, mielőtt beadják a kifizetési kérelmeket, mert a beadás előtti stádiumban még tudunk segíteni. K e r t é s z Péter Vidékfejlesztési osztályvezető: Néhány olyan szakmai szempontot és követelményt mondanék el, amire polgármesterként figyelni kellene. Első és legfontosabb - természetesen nem megsértve senkit a következő: nagyon sok esetben a településvezető nem is tudja, hogy milyen ügyben keres minket. Kérek mindenkit, hogy komolyabban álljunk a dolgokhoz, fontos, hogy jobban át tudják látni a dokumentációkat. Nagyon sok olyan probléma szokott felmerülni, amit településvezetői szintén meg lehetne oldani. Ezek a jogcímek a Ket. hatálya alá tartoznak tehát egy határozat és rendelet formát vett fel a hivatal, ez eléggé megköti a kezünket. Ez a terület olyan szinten leszabályozott, amiben nem tudunk jóváhagyni semmiféle módosítást. Nagyon minimális mozgásterünk van. A 23/2007 FVM. rendelet az egész folyamatot szabályozza, ott tényszerűen le van írva, hogy milyen mozgásterünk van. Vannak a jogcímrendeletek, ezeket fontos, hogy mindenki ismerje, és ezek alapján dolgozzanak. Közlemények szerint sem lehet beadni kifizetési kérelmeket, azok ismerete elengedhetetlen a kérelmek összeállításánál. Tapasztalatunk szerint a legnagyobb probléma a módosítási igényekkel van. Nagyon sok esetben ezek úgy jelentkeznek, hogy a beadott kérelem után találja ki a település, vagy az adott kérelmet beadó, hogy

4 mégsem így akarta, vagy nem szól, vagy későn szól, és a rendeletek miatt ezeket nem fogadhatjuk el. A jogszabály leírja, hogy milyen formában, milyen esetekben lehet módosítást eszközölni. Akkor lehet, amikor egy hatóság kötelezi az ügyfelet. Azt is tudnia kell egy kérelmezőnek, hogy egy regionális kirendeltség végzi az ügyintézést, de alapvetően módosításhoz, eltéréshez központi döntés szükséges, és ez elég hosszadalmas. Ha egy kérelem beérkezik és beiktatják, akkor azon változtatni nem lehet. A másik legnagyobb probléma, hogy ha megnyernek egy pályázatot, akkor kapnak egy határozatot, ami tényszerűen felsorolja, hogy milyen munkafolyamatra, mennyi összeget lehet elszámolni. Mint már előbb mondtam, a módosítás nem lehetséges, ezért a határozatban felsorolt összegektől eltérni nem lehet. Ha ettől el kell térni, akkor van a módosításnak helye, ha a hatóság kötelezi a kérelmezőt. Azt tapasztaltuk, hogy az adott határozatban foglaltaknak, és a megvalósult fejlesztésnek az esetek döntő többségében nincs közük egymáshoz, és ennek a legfőbb problémája a közbeszerzés, ebből adódik számunkra a legtöbb probléma. Kérek mindenkit, hogy amennyiben már elindította, vagy a jövőben fogja elindítani az eljárást, az ajánlattevő ismerje meg a határozatot, hogy milyen mozgástere van, mert anélkül nem megy. Mert ha nem ismeri meg a határozatot, megnyeri a közbeszerzést, és eltér a határozattól, akkor megint nem tudunk mit csinálni. A közbeszerzésre nagyon oda kell figyelni, a szabályokat betartva, de a határozatot figyelembe véve kell az eljárást lebonyolítani. Összefoglalva a két legfontosabb dolog a módosítás, amit mindig időben kell jelezni, a másik a közbeszerzés. Amit megnyertek, attól eltérni nehezen lehet. Ha valaki bizonytalan, akkor keressen minket. Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester kor megérkezett, jelenlévő tagok száma 16. S i m o n k a György elnök: Köszönjük szépen a tájékoztatókat! Én arra tenném a hangsúlyt az elhangzottakból, hogy beadás előtt egyeztessünk. I. NAPIREND: Európai Területi Társulás kistérségi szervezetének kialakítása Előadó: Simonka György elnök S i m o n k a György elnök: Felkérem Horváth Krisztiánt, hogy tartsa meg a tájékoztatóját az LGTC szervezetekkel kapcsolatban. H o r v á t h Krisztián: Tisztelt Tanács! Az Európai Gazdasági Területi Együttműködési Csoport egy újfajta Uniós tervezési eszköz. Úgy kell elképzelni ezeket a Területi Együttműködési Csoportokat, hogy kettő Uniós tagország alulról szerveződő területi egységet hoz létre, mint jelen esetünkben Románia és Magyarország esetében lehet ilyet létrehozni annak érdekében, hogy az Európai Unió határ menti forrásait aktívabban és célnak megfelelőbben tudja kiaknázni. Ezek a térségek alapvetően Magyarországon 2013-as időszak végéig kell, hogy létrejöjjenek. Ugyanis a térségnek a legnagyobb szerepe abban van, hogy a következő programozási ciklusban a ig terjedő, tehát a következő Európai Uniós tervezési ciklusban ezek az önállóan alakult területi Együttműködési Társulások eldönthetik, hogy konkrétan az adott térségben milyen forrásokra van szükség, tehát úgymond forrás allokációt tudnak végrehajtani, konkretizálni tudják azokat a lehetséges projektjavaslatokat, projektötleteket amire leginkább a térségben igény és forrásigény mutatkozik. Amint már említettem fontos feltétele, hogy két Európai Uniós tagállamból legyenek a területi Együttműködési Csoportnak a tagjai. Magyarországról és Romániából kell szervezni a tagokat ebbe a csoportba. A részvétel teljesen önkéntes, de éppen azért, mert önálló forrásallokációra nyílik majd lehetőség, ezért javasolja az Európai Unió, hogy ezek a térségekben minél hamarabb felálljanak, és minél konkrétabban fogalmazzák meg a fejlesztési céljaikat, fejlesztési irányaikat. Mint már említettem, a legfontosabb indok ezen térségek megalakítására az, hogy önálló forrásallokációra nyílik majd lehetőség ig. A másik pedig, hogy amennyiben egy ilyen EGTC térség létrejön, önállóan tud indulni pályázati kiírásokon, tehát nem szükséges partnerségi megállapodást kötni, nem kell vezető partnernek lenni, hanem önállóan úgy,

5 mint egy munkaszervezet, tud ezeken a pályázatokon indulni. Nagyon fontos még egyszer a gyorsaságot kihangsúlyozni, mivel azok a térségek, akik a legelőször megalakítják ezeket a szervezeteket, azok tudják legpontosabban, legkorábban a forrásokat allokálni. A munkaszervezetnek a megalakítása egy viszonylag hosszadalmasabb időszak, bőven egy fél éves időszakra kell gondolni, mert egy nagyon komoly helyzetfelmérésnek, egy stratégiai tanulmány készítésnek kell megelőzni természetesen az után, hogy a kistérség települései eldöntötték, hogy ebben részt kívánnak venni, illetve ennek megfelelő romániai partnerek is rendelkezésre állnak. A részvétel teljesen önkéntes, nem kötődik megyehatárhoz, országhatárhoz, de a méretből adódóan én azt javaslom, hogy kistérségek közötti lokális együttműködést hozzon létre a kistérség romániai partnerével karöltve. S i m o n k a György elnök: Köszönjük a tájékoztatást! Tehát, amennyiben nem fogjuk létrehozni, illetve nem építjük fel a stratégiánkat, a felmérést és a tanulmányokat nem fogjuk elkészíteni, től sokkal kevesebb pénzhez fog jutni a térségünk. Az, hogy meg fogja oldani Arad megye és Békés megye a saját EGTC-jét, az biztos. Az, hogy két román megye és két magyar megye meg fogja oldani a sajtját, az is biztos. Abban a pillanatban, amikor ők létrehozták, akkor nekünk már nincs lehetőségünk a kistérséget bejegyeztetni. Meg kell előznünk, vagy legalább egy időben kell elfogadnunk. Ezzel kapcsolatban már több egyeztetésen voltunk az illetékes minisztériumoknál, illetve a szakmai apparátusoknál, támogatják ezt a kezdeményezést, illetve azt mondták, hogyha bármiféle segítségre van szükségünk, akkor azt megadják, ugyanis LHH-s kistérség vagyunk, és ha még ezekről a pénzekről is le fogunk maradni, akkor véglegesen leszakadunk. Nekünk muszáj az EGTC-t térségi szintre lehozni. Ha Békés megye és Arad megye fogja megalakítani, abban az esetben én úgy gondolom, hogy Békéscsaba, Arad és a többi települések nagyobb lobbi erővel fognak bírni, ugyanis nálunk nincsenek városok, csak kisvárosok. A nagyvárosok mindig nagyobb lobbi erővel bírnak. Ha mi ezt megelőzzük, vagy legalábbis egy időben fogunk velük csatlakozni akkor mi fogjuk tudni megszabni, hogy milyen fejlesztésekre fogják kiírni a pályázatokat. Azt elmondták, hogy ennek a szervezetnek az éves fenntartása Ft. Jelen pillanatban a szükséges anyagi forrásokért ismét a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítványhoz kell fordulnunk, hogy biztosítsa számunkra, hogy ezt a szervezetet létre tudjuk hozni. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Fordítsuk le mondjuk ezt az egészet Nagybánhegyes számára. Nagybánhegyesnek mi a haszna? H o r v á t h Krisztián: Nagybánhegyesnek abban van a haszna, hogy a tervezésben mindenki rögzíti a számára fontos ötleteket, és számára fontos célokat rögzíti a megállapodásban. Ez tárgyalások kérdése. Akkor lehet a forrásokat legnagyobb mértékben leallokálni a térségbe, ha mindenki olyan célokat fogalmaz meg amit az Európai Unió is támogat. A települések fejlesztési elképzeléseit a megállapodásban kell rögzíteni,és azokból kell olyan projekteket létrehozni amelyek a településeken túl az egész kistérségnek, illetve a határon átnyúló partnerek érdekeit képezik. S i m o n k a György elnök: Magyarra fordítva ez azt jelenti, hogy ha annak idején a LEADER nem alakul meg, akkor valószínű, hogy nincs ennyi pénz a kistérségben. Ebben nem muszáj részt venni, de ha nem indulunk el, akkor azok fogják a pályázati feltételeket megszabni, akik létrehoztak ilyen egyesüléseket. Ha mondjuk 2013-ig az EGTC valamelyik tagja határon átnyúló pályázatban szeretne részt venni, akkor 25 pont előnnyel fog indulni. Nagyon sok előnye van, csak el kell indulni. P r o f. dr. Turcsán Zsolt polgármester: Nekem tetszik ez az egyesülési forma, csak kicsit meg vagyunk zavarodva, hogy mindig új szervezeteket kell létrehozni. Romániában már nagyon felkészültek ilyen szempontból, a teljes civil szférával kapcsolatban állnak. Maximálisan támogatom a szervezet létrehozását. Azt szeretném kérni, hogy mivel a célok meghatározása

6 nagyon fontos, ezért ott jelen kell lennünk. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Nem tudom, hogy jó-e az ötlet, de szerintem minden településnek van egy romániai testvértelepülése, és ha ezekkel egy területet le tudunk fedni, ez jó ötlet? H o r v á t h Krisztián: Mindenképpen jó ötletnek tartom, ha a határmentén meg vannak a testvértelepülések, akkor az egésznek az alapját biztosítja. Ami légyeges, hogy csak a határ mentén gondolkodhatunk, és így földrajzilag is le fog egy egységet. Minél több civil szervezet és település van benne, annál jobb. S i m o n k a György elnök: Ez még nagyon friss dolog, ilyen még nincs, de nem lehet vele várni. Még pontosan nem tudom, hogy milyen formában fog ez működni, az ugyan biztos, hogy nem a kistérség fog csatlakozni, hanem a kistérséget alkotó települések önállóan, és közösen fogjuk meghatározni a célokat. H o r v á t h Krisztián: A jogi személyisége ennek a szervezetnek nagyon sajátságos, nem nonprofit szervezetet, és nem egyesületet kell létrehozni. Ez egy önálló jogi személyiségű szervezet lesz. R u c k Márton polgármester: Ez nagyon hasonló a LEADER-hez, a LEADER is így indult. Úgy gondolom, hogy a LEADER, amely Mezőhegyes kivételével minden települést magába tömörít, akkor ha a LEADER csatlakozik, akkor lépéseket tudunk kihagyni afelé, hogy megalakuljon ez a szervezet. H o r v á t h Krisztián: Minél több civil szervezet csatlakozik, annál jobb a helyzet. S i m o n k a György elnök: Kérem aki egyetért az előterjesztés határozati javaslatával, szavazza meg. A Tanács 15 igen szavazattal 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 2/2011. (I.18.) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa a kistérségben a hatékonyabb nemzetközi együttműködési források kiaknázása érdekében kezdeményezi határon átnyúló együttműködés kialakítását elsőként romániai partnerek (önkormányzatok, civil szervezetek) bevonásával. A Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (EGTC) létrehozásához tegye meg a szükséges intézkedéseket (potenciális partnerek keresése, egyeztetések lebonyolítása, stb.). Felhatalmazza továbbá a szükséges források megteremtéséhez további partnerek bevonására. Kéri, hogy a tett intézkedésekről a Tanácsot tájékoztassa. Határidő. azonnal, ill. folyamatos Felelős: Simonka György elnök II. NAPIREND: Turisztikai desztináció menedzsment szervezet alakítása Előadó: Simonka György elnök

7 S i m o n k a György elnök: Megkérem Horváth Krisztiánt, hogy tartsa meg a TDM szervezetről szóló tájékoztatóját. H o r v á t h Krisztián: december 15-től van lehetőség Turisztikai Desztináció Menedzsment regisztrációjára. Korábban is voltak ilyen szervezetek, de korábban kizárólagosan azért jöttek létre, hogy pályázati forrást szerezzenek től viszont ezeknek a szervezeteknek teljesen más struktúrája lép életbe. Egy hasonló, alulról szerveződő rendszerre kell gondolni, hasonlóan, mint akár a LEADER csoport vagy az EGTC. Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezet feladata egy adott térség turisztikai faladatainak komplex ellátása, minden olyan feladatot, ami a térségben felmerülhet. A Regionális Operatív Programok turisztikai pályázatainál jelentős előnyt jelent, hogyha az adott térségben TDM szervezet működik. Pályázatok esetében kötelezővé teszik a TDM szervezetekben való tagsági viszonyt, 15 plusz pontot jelent. Az Új Széchenyi tervben külön Turisztikai Desztináció Menedzsment létrehozására is lehet pályázni. Az előterjesztésben fel lettek sorolva azok a feladatok, amiket egy TDM szervezetnek el kell látnia. Magának a TDM szervezetnek a rendszere eléggé sajátságos, úgy javasoljuk, hogy itt térségi TDM szervezetet kell létrehozni, kitörési pontot jelentene. S i m o n k a György elnök: Köszönöm a tájékoztatót! Pár szóban én is összefoglalnám. Az előterjesztés tartalmazza azt a levelet, amit az én kérésemre dr. Juray Tünde írt, azzal kapcsolatban, hogy nálunk is lehessen turisztikai fejlesztési pályázatokat nyerni. Ha ez a turisztikai dokumentáció nem készül el, akkor nagy valószínűséggel nem fogunk tudni pályázni. A hölgy adott is egy Ft-os ajánlatot, de erre a kistérségnek nincs pénze, ezért én javaslom, hogy mindenféleképpen csatlakozzunk a TDM szervezethez, mert ha nem lépünk be a szervezetbe, akkor nem fogunk tudni pályázni. Ha egy TDM szervezet létrejön, akkor annak vállalt kötelezettségei vannak, minimum három fő a tagja, akik a faladatokat folyamatosan végzik. Azért nincs a környékünkön ilyen szervezet, mert a fenntartása nagyon sokba kerül; éves szinten Ft közötti összeg. Úgy gondolom, a szervezet nélkül nem fogja tudni vállalni a kistérség sem az Ft-ot, sem a Ft-ot, ezért kell a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőkért Közhasznú Alapítványtól segítséget kérnünk. Az Orosházi Kistérségnek sincs ilyen szervezete, mert nem tudják a költségeket állni, és ők szeretnének velünk együtt csatlakozni. A szervezetnél az is meg van határozva, hogy milyen költségvetéssel, miket kell megvalósítani, és ehhez képest mi ki találtunk egy köztes megoldást. Ez abban az esetben fog megvalósulni, ha 10 egyesületi tag lesz, akik közül egy lenne a kistérség, akkor havi Ft-os tagdíjjal össze tudna jönni évi Ft, aminek a nagy részét így is az Alapítvány tenné hozzá. A javaslatom az lenne, hogy a határozati javaslat azon részét, hogy a csatlakozás költségét 10 e Ft-ban maximáljuk, javítsuk ki 100 e Ft-ra. A havi Ft a csatlakozni kívánt települések között fog eloszlani arányosan. K o v á c s n é dr. Faltin Erzsébet polgármester: A költség meghatározását prognosztizáltnak találom. S i m o n k a György elnök: A Ft havidíj nem prognosztizált, az tényszerű. Ezen belül, hogy mi magunk között hogy osztjuk el, az tárgyalások kérdése. Én úgy gondolom, hogy tagonként kell elosztanunk. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Jó ez a szervezet, csak én jelen pillanatban nem tudok erről dönteni, mert a testületemnek kell először dönteni, hogy ezt az összeget vállalja-e vagy sem. S i m o n k a György elnök: Ez a határozati javaslat nem arról szól, hogy a településeknek kell befizetni bármilyen összeget, hanem arról, hogy a kistérség a tartalék terhére fizeti ki a havi Ft-ot, ez még településeket nem érint. Utána, aki úgy gondolja, hogy szeretne csatlakozni a

8 TDM szervezethez, akkor azt már be kell vinni testület elé. Február 12.-ig mindent elő kell készítenünk, nagyon komoly kitörési pont a turizmusfejlesztés. P e l l e István polgármester: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangú három igen szavazattal támogatjuk a TDM szervezet létrehozását. S i m o n k a György elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal szavazza meg. A Tanács 14 igen szavazattal 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 3/2011. (I.18.) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa a turizmusban rejlő kiaknázatlan potenciálok és jövőbeli pályázati források hatékonyabb kiaknázása érdekében térségi turisztikai desztináció menedzsment szervezethez kíván csatlakozni. A Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy a térségünkhöz kötődő TDM szervezetben tagsági jogviszony megszerezéséhez tegye meg a szükséges intézkedéseket, és ezekről a Tanácsot folyamatosan tájékoztassa. A kistérség a TDM szervezetben a havi hozzájárulási költséget 100 e Ft-ban maximálja, és fedezetetét a évi költségvetésében a tartalék terhére biztosítja. Határidő március 31., illetve folyamatos Felelős: Simonka György elnök, Nyergesné Kovács Erzsébet munkaszervezet vezető III. NAPIREND: A térségi úthálózat fejlesztésére pályázat benyújtása Előadó: Simonka György elnök S i m o n k a György elnök: Következő szóbeli előterjesztésünk a határon átnyúló útszakaszok fejlesztéséről szól. Azáltal, hogy sikerült elérnünk, hogy Dombegyház és Kisvarjas között határátkelő fog nyílni, és útszakasz fog ott épülni, ezáltal megnyílt egy új lehetőség a Dinnyés út, illetve Kunágota és Magyarbánhegyes közötti útszakasz felújítására. Először is fel kell mérni az utak állapotát, utána a legvégső lépés az, hogy megírják a pályázatokat és beadják. Ahhoz, hogy egy pályázatot be lehessen adni, tervekre, illetve engedélyekre van szükség. Ez körülbelül Ft-ba kerül. Arra teszek javaslatot, hogy pályázzuk meg az előterjesztésben foglalt útszakaszok felújítási tervének megvalósítási tanulmánya előkészítését. Uniós forrásból az INTERREG-re pályáznánk, ennek leírtuk a költségeit, volnának önerős költségei, illetve volnának a pályázat beadásának is költségei. A két útszakasz körülbelül 100 km, ennek a román oldalon való folytatásához, hogy az országhatártól Aradig eljusson, román partnert kell keresni. Szeretném, ha ezt a pályázatot benyújtanánk. A beadás határideje március eleje, gyorsan kell dolgoznunk, szeretném, ha a kistérség nyújtaná be a pályázatot. A ránk eső rész , ez forintban Ft lenne. Ennek az önerejét biztosítanunk kell ez Ft, ennek a biztosítására és a pályázat beadásával és a feladatok ellátásával a Társulási Tanács javaslom bízza meg a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítványt. Kérdés, hozzászólás van-e? D ú s Ildikó polgármester: Már több alkalommal az Alapítvánnyal végeztetünk el különféle

9 munkákat. Ők ezért kapnak valamit? S i m o n k a György elnök: A harmadik szóbeli előterjesztésnél tartunk, és harmadjára jön szóba az Alapítvány amely Pusztaottlakán működik. Az első előterjesztésnél, ahol az EGTC létrehozásáról volt szó, és éves szinten Ft-ot kellene biztosítanunk, ott is az Alapítványt kértük fel. Nincs olyan ember, aki ezt a pénzt elő tudná teremteni, és ezért kerestünk egy olyan szervezetet, aki segítséget tud nyújtani. Nem kérnek érte semmit, folyamatosan ad. A pályázati menedzsment költségeit így a térségben tudjuk tartani. D ú s Ildikó polgármester: A pénzeket kölcsön adják? S i m o n k a György elnök: Ezeket a pénzeket nem kölcsönként adják. Ez az Alapítvány nem bank, nem gazdasági társaság. Ők azért alakultak, hogy a térségben élő embereken segítsenek. Mellesleg jegyzem meg, hogy ennek az alapítványnak utalom át a fizetésemet. K o v á c s n é dr. Faltin Erzsébet polgármester: Lehet valamiféle bővebb információt is tudni erről az Alapítványról? Ki a kuratórium elnöke? Szeretném megkérdezni, hogy mikor kötöttünk megállapodást az Alapítvánnyal és ki kötötte? S i m o n k a György elnök: A mai előterjesztések között szerepel, hogy kössünk megállapodást az Alapítvánnyal. K o v á c s n é dr. Faltin Erzsébet polgármester: Elnök Úr előbb úgy tálalta, hogy már kötöttünk megállapodást. Engem is nagyon zavar ez az Alapítvány. Rendkívül disszonánsnak érzem. Én rettenetesen tartok az ilyen megoldásoktól. Az lenne a jó, ha már a saját munkaszervezetünk felállt volna. S i m o n k a György elnök: Én úgy érzem, hogy kielégítő választ adtam, de mondhatjuk azt az Alapítványnak, hogy nem kell a pénzük és keresünk mást. B o j c z á n Endre polgármester: Szeretném Dombiratos és a magam nevében megköszönni az elnök Úrnak a lehetőségeket. Én úgy gondolom, hogy minden kitörési lehetőséget meg kell ragadnunk. Az útépítésnél is Dombiratos közvetlenül nem lesz érintett, de közvetetten igen is érintett lesz, mi ezt is tudjuk támogatni. Az Alapítvánnyal kapcsolatban szerintem nincs jelentősége, hogy miért ad, örüljünk, hogy találtunk egy ilyen szervezetet aki együttműködik velünk. Szükség van rájuk. R u c k Márton polgármester: Milyen jó felvetés volt a polgármester Asszonytól, hogy milyen jó lenne, ha már lenne munkaszervezetünk, és azon belül tudnánk az ilyen feladatokat ellátni. Ez lett volna szerintem az alapvető cél a kistérségen belül, csak éppen nem tudtuk megalakítani a munkaszervezetet, és akkor jött ez a másik alternatíva, hogy keressünk egy partnert. Amikor az önkormányzatok megbíznak valakit egy pályázat megírásával akkor nem éri hátrány az önkormányzatot, megírják neki a pályázatot, megnyeri, és lebonyolítják neki és a fejlesztési elképzelése megvalósul. Alapvetően két különbség van a két dolog között. Amíg valaki egy céget bíz meg, akkor a pénzt beledönti a cég zsebébe, amennyiben egy munkaszervezetet vagy Alapítványt bízok meg a feladattal, akkor van esélyem arra, hogy a pénz visszaforgatható. A harmadik alternatíva pedig az, ha az önkormányzat saját maga oldja meg a feladatait. Szerintem itt az elmúlt időszakban és a jövőre tekintve is egyértelműen látszik, hogy a magányos farkasoknak semmi esélye sincsen. Vagy a kistérség tud együtt dolgozni, és meg találja azokat a formákat, amiben tud előrehaladni, vagy pedig lehorgonyoztunk itt, és a víz emelkedni fog.

10 S i m o n k a György elnök: A munkaszervezethez még annyit szeretnék elmondani, hogy a létrehozása Mezőkovácsháza és mindannyiunk lételeme lenne, de sajnálatos módon ez nem rajtunk múlik. Battonya ebben nem partner, folyamatosan kitalálnak dolgokat, hátráltatják a munkánkat. Még mindig megkérdezem azoktól, akik kételkednek az Alapítványban, hogy mondjuk létrehoznánk egy ilyen munkaszervezetet ahhoz, hogy Mezőhegyesnek, illetve Pusztaottlakának legyen turisztikai pályázata 2011-ben, ahhoz, hogy 2014-ben az EGTC-ben ne maradjunk le, ahhoz, hogy végre Medgyesbodzásnak és Kevermesnek legyen egy olyan útszakasza amin el lehet menni, ahhoz, hogy Kunágotán is fel lehessen újítani az utakat, ahhoz most ki hozna be Ft-ot? Mert ha megvan a megoldás, akkor kérem jelezzétek. Én nem találtam más megoldást. Az hogy valaki ad nekünk pénzt, és megcsináljuk azt, amire adta a pénzt, és utána azt mondjuk, hogy az a pénz dohos volt, csúnya dolog. Nagyon remélem, hogy ez nem mindenkinek az álláspontja. Az volt az alapkoncepció, hogy bevonunk olyan pályázatíró és finanszírozó cégeket akiknek nem kell előre fizetnünk, hogy az anyagilag rosszabbul álló települések is tudjanak boldogulni. Nem találtam embert, aki ide be tudna ide hozni pénzeket. P e l l e István pénzügyi bizottság elnöke: Támogatom az Alapítvány munkáját. Szerintem Dél- Békés nevetség tárgya abból a szempontból, hogy átjövünk Romániából és ez a 15 km-es útszakasz nincs megcsinálva, hisz ígéretet az elmúlt évben kaptunk eleget, de nincs tovább mit halogatni. Nyilvánuljanak meg az önkormányzatok, hogy kinek van pénze, de ha nincs senkinek, akkor legyen ez a megoldás. Kérem az Alapítványt, hogy mindenféleképpen támogasson minket, mert ha így folytatódik, akkor Dél-Békés még jobban le fog szakadni. Meg kell ragadnunk minden lehetőséget. A Pénzügyi Bizottság támogatja a határozati javaslatot. S ó d a r n é Varga Gyöngyi polgármester: A pályázat céljával teljesen mértékig egyetértek, mivel személyes érintettségünk is van benne, Magyarbánhegyes útszakasza is felújításra kerül. Mivel új polgármester vagyok, ezért kérem Elnök Urat, egy pár szót szóljon erről az Alapítványról. S i m o n k a György elnök: Sajnos nem tudom részletesen elmondani, hogy mikor alakultak, de nekem az volt a feladatom, hogy befektetőt keressek. Nem találtam más lehetőséget. Pusztaottlakán alakultak évekkel ezelőtt, nekünk nagyon sokat segítettek már. K o v á c s n é dr. Faltin Erzsébet polgármester: Nem szeretném megismételni azt a jelzőt, amivel úgy véli, hogy kérdéseimmel, kérdéseinkkel esetleg megbírálnánk az Alapítványt. Egyetlen dologról van szó, saját szervezeten belül kellett volna megoldani, november óta már lett volna lehetőségünk Alapítványt is létrehozni. Bárki utalhatná ide a tiszteletdíját, a fizetését az érdekelt termelőket is fel hívhattuk volna, előkészülhettünk volna ezekre a projektekre, hiszen ezek több mint fél éve ismertek, hogy indulnak, mert ez szerepelt a Fidesz új Széchenyi terv vitaindító anyagában, és a magam részéről azt sem tartanám elhanyagolhatónak, hogy szervezetek sikerdíjért is vállalnak tervek megírását. Nem kívánom tovább magyarázni, mert számomra az Alapítvány semmiféle megítéléssel nem bír, egyedül az, hogy mi mindent ezen a szervezeten belül kívánunk megoldani, és semmit nem teszünk, hogy másként legyen. Még egy pontosítást szeretnék kérni; a határozat előtt a két útszakasz úgy szerepel, hogy 1. és 2. változat, de arról van szó, hogy mind a két útszakaszt szeretnénk megvalósítani. D ú s Ildikó polgármester: Én is szeretném magam elhatárolni, mert én az Alapítványról semmiféle negatív dolgot nem mondtam, véleményem szerint az lett volna a tisztességes, hogy az Alapítvány vezetője idejön, elmond egy pár információt. Lehet, hogy ez nagy kérés, akkor elnézést kérek, ezzel nem az Alapítvány munkáját szerettem volna negatív irányba vinni. Csak megkérdőjeleztem, hogy mi mindent csak ezen a szervezeten keresztül tudunk megvalósítani. K r u c s a i József polgármester: Nem hiszem, hogy valamelyik önkormányzat is finanszírozni

11 tudja magát a működési költségeken túl. Végre van egy olyan Alapítvány a szűk környezetünkben, ami segítséget tud nyújtani, és a hasznot nem viszi ki a térségből. Nem lenne szabad ennyire támadni. Az, hogy tudjunk lépni, és egyre több ilyen szervezet legyen, ezen kellene dolgozni és azon, hogy az önálló munkaszervezet megalakuljon. Ha ez továbbra is így fog maradni, akkor nem fogunk tudni egyről a kettőre haladni. B o j c z á n Endre polgármester: Én is úgy gondolom, hogy kettő lehetőségünk van: vagy elfogadjuk az Alapítvány támogatását, vagy nem tudunk semmit sem tenni az előrehaladás érdekében. V a r g a Gusztáv alpolgármester: Azt szeretném elmondani, hogy először is én nem tudtam, hogy a Képviselő Úr felajánlja a tiszteletdíját ennek a szervezetnek és ez az Alapítvány pedig arra fordítja, hogy a kistérség egészét fejlessze. Ezt most a magam nevében megköszönöm. A másik dolog: amikor tavaly voltunk Pusztaottlakán, nekünk volt szerencsénk megismerni az Alapítvány működését és, hogy mi mindent tettek a térségért, és Pusztaottlakáért. Bárcsak minél több ilyen szervezet lenne. Mind a három szóbeli előterjesztés olyan fontos a kistérség fejlődése szempontjából, hogy meg kell ragadni ezt a támogatást. Szerintem egyik település sem tud ilyen nagy tervekben gondolkozni. A Mezőkovácsházi Önkormányzat már nagyon szeretné, hogy az önálló munkaszervezet létrejönne, mert a dolgozói nagyon leterheltek. Gondolom, hogy mindenki látja, hogy mennyi munkát végeznek, míg az előterjesztések elkészülnek, és az ülések megtartásra kerülnek és ennek a munkának egy része a hivatali munkától vesz el. Az Alapítvány és a Képviselő Úr lesznek ezeknek a fejlesztéseknek a mozgatói, én nem értem, hogy ha valakiben bizalmatlanság van, az miért van. Bizalmat kell adni a Képviselő Úrnak. M a z á n Attila polgármester: Személyes példánkon szeretnék érzékeltetni olyan dolgot, ami szerintem nagyon sok települést érint. A komposztáló ládákkal kapcsolatos pályázat kapcsán megkereste egy pályázatíró cég a képviselő-testületünket. Azonnal elutasította a testület, mert annyi pénzünk sincs, hogy lassan a béreket ki tudjuk fizetni. Almáskamaráson van egy Alapítvány, ami felvette a kapcsolatot a Pusztaottlakai Alapítvánnyal, akik azt mondták, hogy teljesen ingyen elvégzik a pályázatírást. A képviselő-testület azt mondta, hogyha van olyan Alapítvány Dél- Békésben, aki önzetlenül segít, akkor nincs mérlegelni valónk, és el kell fogadni a segítséget. Az Almáskamarási Képviselő-testület támogatja. S i m o n k a György elnök: Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem szavazza meg. Az előbbiek alapján magam részéről azt tartom célszerűnek, hogy nem veszek részt a szavazásban. A Tanács 13 igen szavazattal 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 4/2011(I.18.) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa a kistérségben a hatékonyabb nemzetközi együttműködési források kiaknázása, a kistérség úthálózatának javítása érdekében az Európai Regionális Fejlesztési Alapból támogatás elnyerésére pályázatot nyújtson be a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében meghirdetett HURO/1001 pályázati felhívás 1.1 Határon átnyúló közlekedési feltételek javítása Tanulmányok, tervek készítése c. prioritására Euro összköltségvetéssel. (a magyar oldal költségvetése Euro, a román oldalé Euro). A Tanács a pályázat benyújtási és fordítási költségeire bruttó Ft-ot biztosít évi költségvetésében.

12 A pályázat benyújtásával és lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátásával és az önerő biztosításával a Társulás Tanácsa megbízza a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítványt (5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 14.). Megbízza az elnököt a projekt megvalósításához szükséges lépések megtételére, illetve potenciális romániai partner keresésére. Határidő: benyújtásra: március 1. Felelős: Simonka György elnök S i m o n k a György elnök: Amellett, hogy engem lehet sértegetni politikai alapon, az egy dolog. Az, hogy beleissza magát a munkába a politikai szemlélet, az szerintem nem jó dolog, és hátrányává válik annak is, aki csak kívülről tekinget erre. Én nem hiszem, hogy adtam rá okot, hogy politikai alapon bármilyen módon támadást intézhessen ellnem, a kistérség ellen, a kistérség összes települése a kárát fogja látni. Az viszont kissé bosszant, hogy nem tettem semmit annak érdekében, hogy más legyen. Semmi nem történt annak érdekében, ahogy polgármester Asszony elmondta, hogy máshogy legyen. Ennyi előterjesztéshez, ennyi üléshez, azt gondolja bárki, hogy ez csak úgy magától terem, azt gondolja bárki is, hogy nem hozok semmi pénzt, nem teszek semmit, ez bosszant. Szeretném kérni azokat, akik ellenségesen viselkednek, hogy bombázzanak az ötleteikkel. IV. NAPIREND: Energiahatékonyság növelése az önkormányzati intézményeknél, zöld gazdaságfejlesztési programok előkészítése a Dél-Békési Kistérségben tárgyú műszaki szakértői szolgáltatás vásárlása Előadó: Simonka György elnök S i m o n k a György elnök: A következő szóbeli előterjesztés az energetikával kapcsolatos. Ahhoz, hogy nagy dolgokra tudjunk pályázni, ahhoz tervekre van szükség. Egy ilyen energetikai terv elkészítéséről szól az előterjesztés. Felvettem a kapcsolatot egy céggel, akik a mélyszegénységes pályázatunkat is megírták, hogy készítsék el az energetikai terveket Ft-os ajánlatot adtak. Ebben a határozatban is szerepel az Alapítvány, akik a pénzügyi fedezetet biztosítanák. Hozzászólás, kérdés ezzel kapcsolatban? V a r g a Gusztáv alpolgármester: Fontosnak tartunk pár kérdést. A felmérés után kb. mikor adható be pályázat, illetve mikor kezdhető el a beruházás? S i m o n k a György elnök: Sajnos erre nem tudok válaszolni. P á p a i Zoltán polgármester: Az a lényeg, hogy elkészüljenek a tervek. S i m o n k a György elnök: Kérem aki a határozati javaslattal egyetért, szavazza meg. Személy szerint ez ügyben sem kívánok szavazni. A Tanács 13 igen szavazattal 2 nem szavazattal, 1 nem szavazással a következő határozatot hozta: 5/2011. (I. 18.) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása a ENERGIAHATÉKONYSÁG NÖVELÉSE AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKNÉL, ZÖLD

13 GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK ELŐKÉSZÍTÉSE A DÉL-BÉKÉSI KISTÉRSÉGBEN tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban alábbiak szerint dönt: 1. Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állása esetén megrendeli az ENERGIAHATÉKONYSÁG NÖVELÉSE AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKNÉL, ZÖLD GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK ELŐKÉSZÍTÉSE A DÉL-BÉKÉSI KISTÉRSÉGBEN tárgyú mérnöki szakértői szolgáltatást a Public Sector Consulting Kft.-től (1054 Budapest, Szabadság tér 7.) a szakmai programban foglaltak szerint 100 műszakiszakértői nap keretében Ft + áfa/szakértői nap díjért, mintegy ,- Ft + ÁFA értékben. 2. Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa felhatalmazza az elnököt, hogy a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány bevonásával gondoskodjon a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges pénzügyi fedezetről, ezt követően a határozat melléklete szerinti tartalommal a Megbízási Szerződés megkötéséről. Határidő: január 31. Felelős: Simonka György elnök V. NAPIREND: A Társulási Tanács évi belső ellenőrzési feladatainak ellátása ELŐADÓ: Nyergesné Kovács Erzsébet munkaszervezet vezető S i m o n k a György elnök: Az I. napirendi pont tárgyalására, fontossága és témája miatt az SZMSZ 6. (2) b) pontja alapján zárt ülést javaslok. Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. A Tanács 16 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 6/2011. (I. 18.) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa a Társulási Tanács évi belső ellenőrzési feladatainak ellátása tárgyában készült előterjesztést az évi LXV. tv. 12. (4) bekezdés b) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja. Zárt ülés után VI. NAPIREND: A Házsongárdi Temető megmentésének támogatása ELŐADÓ: Farkas Attiláné igazgatásszervező P e l l e István pénzügyi bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és mivel a társulás anyagi helyzete nem engedi, ezért csak elvieken javasoljuk támogatni a temető megmentésének ügyét.

14 Pápai Zoltán, Jancsó Ottó, Ruck Márton kiment az ülésteremből. S i m o n k a György elnök: Kérem aki egyetért a határozati javaslattal szavazza meg. A Tanács 13 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 10/2011. (I.18.) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa egyetért a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának azon kezdeményezésével, hogy hazánk összes kistérségi társulása szándékuk esetén együttesen fellépve támogassa a Házsongárdi temető megmentésének ügyét. A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása - mint leghátrányosabb kistérség - ezen nemes cél megvalósításában erkölcsi támogatásán túl, anyagiakkal jelenlegi helyzetében nem tud hozzájárulni. Határidő: tájékoztatásra azonnal Felelős: Simonka György elnök VII. NAPIREND: A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásáról szóló határozat módosításáról ELŐADÓ: Paulik Katalin hatósági csoportvezető S i m o n k a György elnök: Kérem pár szóban ismertetni az előterjesztést. P a u l i k Katalin Hatósági csoportvezető: A Tanács december 17-én döntött arról, hogy pályázatot ír ki a munkaszervezeti feladatok ellátására. A közfoglalkoztatás megszűnt, ezért a dolgozót közszolgálati jogviszonyban kellett alkalmazni, ezért Ft-ot kell még a bér-és járulékos költségekhez hozzátenni. P e l l e István pénzügyi bizottság elnöke: A Bizottság támogatja a határozati javaslatot. S i m o n k a György elnök: Kérem aki egyetért a határozati javaslattal szavazza meg. A Tanács 13 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 11/2010(I.18) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa a 152/2010(XII.17) számú határozata második mondatát az alábbiak szerint módosítja: A foglalkoztatás ,- Ft bér- és járulékos költségeit a évi költségvetésben tervezi. Határidő: azonnal Felelős: Simonka György elnök, Nyergesné Kovács Erzsébet munkaszervezet vezető VIII. NAPIREND: A Társulás képviselete a Dél-Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszerben (DAREH)

15 ELŐADÓ: Farkas Attiláné igazgatásszervező Pápai Zoltán polgármester visszatért az ülésre. S i m o n k a György elnök: Ebben az előterjesztésben arról van szó, hogy ki képviselheti a Tanácsot a DAREH-ben. A határozati javaslat az elnököt és a két elnökhelyettest javasolja. Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg: A Tanács 14 igen szavazattal ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 12/2011(I.18) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) Önkormányzati Társulás Elnökségébe tagként Simonka György elnököt, Pusztaottlaka polgármesterét delegálja, akadályoztatása esetén Jancsó Ottó elnökhelyettes, Nagybánhegyes polgármestere, együttes akadályoztatásuk esetén Varchó István elnökhelyettes, Végegyháza polgármestere, teljes jogkörrel helyettesíti. Határidő: határozat közlésére azonnal Felelős: Simonka György elnök IX. NAPIREND: A Téli átmeneti közmunkaprogram pályázat ELŐADÓ: Kálmán András Térségfejlesztő menedzser S i m o n k a György elnök: Felkérem Kálmán Andrást, hogy pár szóban foglalja össze az előterjesztést. Ruck Márton polgármester visszatért az ülésre. K á l m á n András Térségfejlesztő menedzser: december 30-án a Munkaügyi Központ Mezőkovácsházi Kirendeltsége megküldte a 2010/13. számú meghívásos Téli átmeneti közmunkaprogram pályázati felhívását, tekintettel arra, hogy a miénk is a 33 halmozottan hátrányos helyzetű kistérség közé tartozik. A pályázat célja, hogy 2 hónapos határozott időre munkalehetőséget teremtsen az önkormányzatoknál, vagy azok intézményeinél a regisztrált álláskeresők részére. A programban azok vehetnek részt, akiknek a munkaviszonya december 31-én megszűnt. A pályázat 100%-os támogatottságú, önerőt nem igényel. A pályázható összeg Ft, melyből 35 fő foglalkoztatható. A pályázat költségvetése tartalmazza a foglalkoztatottak bér- és járulékos költségeit. A program megvalósításához egy hónapra járó bér- és járulékos költség előlegként igényelhető, melynek összege Ft. P e l l e István pénzügyi bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság támogatja a pályázat beadását. K r u c s a i József polgármester: A pályázatért, így a foglalkoztatottakért az Elnök Úr vállal felelősséget, ezért a polgármesterek egyetértése mellett neki kellene kiválasztani az embereket. R u c k Márton polgármester: Én úgy gondolom, hogy minden település érdeke, hogyha a kistérség ezt bevállalja. V a r g a Gusztáv alpolgármester: Azt szeretném kérdezni, hogy azokat lehet foglalkoztatni akiknek december 31-én szűnt meg a jogviszonya? További kérdésem, hogy hogyan lesz elosztva a

16 létszám? S i m o n k a György elnök: Minden településen kettő fő lesz foglalkoztatva, kivéve Kunágota, mivel ők nem tudnak a programban részt venni, és Mezőkovácsháza, mivel náluk 3 fő lesz foglalkoztatva. A javaslatom nekem is az lenne, hogy mivel én írom alá a munkaszerződéseket, és én vállalom a felelősséget, ezért a polgármesterek egyetértése mellett én szeretném kiválasztani az embereket. Amennyiben a jövőben lesz még kiírás, természetesen a városok több főt fognak kapni. Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért az szavazza meg. A Tanács 15 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 13/2011. (I.18.) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa a 2010/13 számú meghívásos Téli átmeneti közmunkaprogram pályázat benyújtását támogatja, melynek keretében a kistérségi településekről 35 fő 2 hónapra történő foglalkoztatása valósul meg. Az igényelt támogatás mértéke: bér + járulékos költség 100%-a. A tanács felhatalmazza az elnököt a támogatási szerződés megkötésére és a foglalkoztatással összefüggő munkáltatói feladatok ellátásával. Határidő: azonnal Felelős: Simonka György elnök X. NAPIREND: A Társulás által fenntartott szociális intézmény létrehozásáról ELŐADÓ: Paulik Katalin hatósági csoportvezető S i m o n k a György elnök: Felkérem Paulik Katalint foglalja össze, hogyan áll az intézmény létrehozásának ügye. P a u l i k Katalin Hatósági csoportvezető: Három település kivételével minden település csatlakozott a Többcélú Kistérség Társulás Tanácsa által működtetendő szociális intézmény létrehozásához. Törvényi akadálya már nincs, hogy az intézmény létrejöjjön, és a kiegészítő normatívákat lehívjuk. Egyedüli akadály az, hogy most már létre kell hozni a szociális intézményt, működési engedéllyel és a többi intézkedés megtételével. Ehhez készítettünk egy feladattervet, és egy határozati javaslatot. Készítettünk egy táblázatot is, amely már tartalmazza azon települések csatlakozását is, amelyek eddig gondolkodtak, illetve nem tudták még, hogy milyen szociális alapellátási faladatokkal kívánnak belépni. Azt szeretném még elmondani, hogy szükséges az intézmény székhelyét is kijelölni. Ezzel kapcsolatban az Elnök Úr fog tárgyalásokat folytatni, valamint szükséges egy szociális szakember bevonása, mivel önálló munkaszervezet nincs, az önkormányzati faladataink mellett látjuk el társulási feladatokat, és egy ilyen intézmény létrehozása nem kevés feladattal jár. Szükséges egy olyan szakértő bevonása, aki ilyen intézmény létrehozásában már közreműködött és van megfelelő tapasztalata, rálátása. A határozati javaslat ezen szakértő bér- és járulékos költségeit tartalmazza. Jancsó Ottó polgármestert visszatért az ülésterembe. K o v á c s n é dr. Faltin Erzsébet polgármester: Tekintsenek el a megrovásunktól, teljesen

17 váratlanul olyan lehetősége nyílt a városnak, hogy a Mezőhegyesen működő három egyház kéri az Alapszolgáltatási Központunkat teljes egészében. A képviselő-testület az elmúlt ülésén, 14-én úgy határozott, hogy természetesen megvárná az egyházak javaslatát, és azok ismeretének függvényében döntené el véglegesen, hogy hová szeretne csatlakozni. Ez december 28-án derült ki a katolikus egyház részéről, majd január első hetében a másik két egyház jelentette be érdeklődését. Várhatóan csak február második felében tudunk válaszolni. S i m o n k a György elnök: Ezzel kapcsolatban csak azt tudom mondani, hogy mivel januárban el kell, hogy induljon a munka, remélhetőleg el is fog indulni, és ha elérkezünk arra a pontra településenként, hogy csatlakozunk, akkor döntést kell hozni. Nem lehet tovább hátráltatni a munkát. Én úgy gondolom, hogy az egyház ugyanolyan feltételeket tud biztosítani, nem lenne rossz megoldás Mezőhegyes szempontjából. Ha a későbbiekben mégsem kívánja az egyház ellátni a feladatot, akkor még mindig lehet csatlakozni. P a u l i k Katalin Hatósági csoportvezető: Ezzel csak az a gond, hogy akkor újra kell számolni a feladatellátás feltételeit, és ha Mezőhegyes úgy dönt, hogy nem csatlakozik, akkor is meg legyen a kellő létszám. S i m o n k a György elnök: El fog jönni az a nap, hogy döntést kell hozni. Nem tudja létrehozni egy ember az intézményt, kell még egy szakember, aki ellátja a feladatot. Ha más is fontolgatja azt, hogy nem csatlakozik, akkor kérem, mielőbb jelezzék felénk. Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazza meg. A Tanács 16 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 14/2011(I.18.) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása a szociális intézmény létrehozása érdekében az alábbi feladatterv végrehajtását határozza meg: 1) Az intézmény székhelye ügyében a Társulási Tanács elnöke folytasson tárgyalásokat a csatlakozó települések vezetőivel: január 31-ig 2) A Társulási tanács elnöke folytasson tárgyalásokat Marton Jánosné szociális szakértővel annak érdekében, hogy a megbízási szerződés alapján az intézmény létrehozásának előkészítő munkálatait szakértelmével segítse elő. Megbízási díja a közalkalmazotti törvény alapján kinevezett intézményvezetők díjazásához igazodjon. Ennek fedezete a évi költségvetésbe kerüljön beépítésre: január 31-ig. Az intézmény mielőbbi megalakításával kapcsolatban: Létszám és béradatok bekérése a településektől január 31-ig Szakmai tapasztalatcsere egy jól működő kistérségi társulás által fenntartott szociális intézménynél: február 15-ig Működési engedélyhez szükséges dokumentumok elkészítése, intézményi struktúra kialakítása, társulási megállapodás módosítása: március 15-ig Működési engedély kiadásával egy időben a csatlakozó települések szociális alapellátáshoz kiadott működési engedélyek visszaadása, normatívák lemondása és az új intézményre vonatkozó

18 normatívák igénylése: április 30. Határidő: intézmény megalakítására: május 1. Felelős: Simonka György elnök XI. NAPIREND: A Társulás pályázataival kapcsolatos feladatok ellátásáról ELŐADÓ: Nyergesné kovács Erzsébet munkaszervezet vezető S i m o n k a György elnök: Az előterjesztés az Alapítvány szakértői munkájára, illetve a pályázatírási tevékenységére való szerződéskötésről szól, ami egyébként a kistérséget nem terheli. A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta. Dús Ildikó és Sódarné Varga Gyöngyi polgármesterek elhagyták az üléstermet. P e l l e István pénzügyi bizottság elnöke: A Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. A megbízási szerződést mi egy ciklusra javasoljuk, és ennek lejártára, így február 28.át. Addig van időnk átgondolni, hogy hogyan szeretnénk tovább folytatni a munkát, illetve a következő Tanácsnak is lesz ideje gondolkodni. További javaslatunk még az, hogy a szerződésben 90 napos felmondási időt határozzunk meg. S i m o n k a György elnök: További kérdés, hozzászólás? J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: A szerződés 1.1 pontja utal egy külön megállapodásra. Ez mit takar? S i m o n k a György elnök: Ez egy keretszerződés, ami azt jelenti, hogy ha lesz egy újabb pályázat akkor arra egy másik, konkrét szerződést kötünk velük. N y e r g e s n é Kovács Erzsébet munkaszervezet vezető: Annyit szeretnék elmondani, hogy a most kiosztott második határozati javaslat a szakértői, szaktanácsadói tevékenységre kötött megállapodást tartalmazza, az előterjesztésben pedig a pályázati feladatok ellátásáról szól a határozat. S i m o n k a György elnök: Kérem aki egyetért az első határozati javaslattal szavazza meg. Az Alapítványról lévén szó, nem kívánok részt venni a szavazásban. A Tanács 12 igen szavazattal 1 nem szavazattal és 1 nem szavazással a következő határozatot hozta: 15/2011. (I.18.) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa a Társulás pályázataival kapcsolatos feladatok ellátására a határozat melléklete szerinti tartalommal megállapodást köt a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvánnyal (5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 14.) Felhatalmazza a Társulás Elnökét, az együttműködési megállapodás aláírására. Határidő január 31. Felelős: Simonka György elnök

19 S i m o n k a György elnök: Kérem, aki a második határozati javaslattal egyetért szavazza meg. A Tanács 12 igen szavazattal 1 nem szavazattal és 1 nem szavazással a következő határozatot hozta: 16/2011. (I.18.) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa Komplex terület- és vidékfejlesztési szakértői tanácsadásra a határozat melléklete szerinti tartalommal megbízási szerződést köt a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvánnyal ( 5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 14.). A Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét a megbízási keretszerződés aláírására. Határidő: január 31. Felelős: Simonka György elnök XII. NAPIREND: Tanácsi határozatok módosítása ELŐADÓ: Farkas Attiláné igazgatásszervező N y e r g e s n é Kovács Erzsébet munkaszervezet vezető: Két határozat pontosításáról van szó. Az egyik az elmúlt évi 126-os határozat. Itt észrevettük, hogy két ilyen számozású határozat van, a két határozat a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megválasztásáról, illetve a külsős tagja tiszteletdíjáról szól. Így a második határozat 126-os -ról 126/A számozásútra változna, illetőleg a jegyzőkönyv is jól tartalmazza a nevet, de a határozatban a -né- toldat lemaradt, így ez is pontosításra kerül. Simonka György elnök elhagyta az üléstermet. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Ha további hozzászólás nincs, akkor kérem aki a határozati javaslattal egyetért szavazza meg. A Tanács 13 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 17/2011(I.18.) számú tanács határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa az alábbi határozatait kijavítja: a) A Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága külsős tagjának tiszteletdíja megállapításáról hozott 126/2010. (XI. 5.) számú határozat számozása helyesen: 126/A. (XI. 5.) számú tanácsi határozat, a határozatban szereplő név pedig: Baukó Lászlóné. b) A 128/2010. (XI. 5.) sz. határozata az alábbi szövegrésszel egészül ki: A társulási megállapodás módosítása a módosítást utolsóként jóváhagyó tagönkormányzat képviselő-testületi határozatának időpontjával lép hatályba.

20 Határidő: azonnal Felelős: Simonka György elnök XIII. NAPIREND: évi kistérségi turizmus fejlesztése, összehangolása ELŐADÓ: Nyergesné Kovács Erzsébet munkaszervezet vezető J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Az előzőekben szó volt a TDM szervezet létrehozásáról, mely alapja lehet a turizmus fejlesztésének. P e l l e István pénzügyi bizottság elnöke: A Bizottság egyhangú három igen szavazattal támogatja a határozati javaslatot. N y e r g e s n é Kovács Erzsébet munkaszervezet vezető: Annyi kiegészítést szeretnék tenni, hogy elkészült a rendezvénynaptár. Szó volt az Utazás 2011 kiállításon való részvételről, melynek természetesen költsége van. Felmerült Varga Gusztáv alpolgármesterben, hogy esetleg a LEADER Egyesülettel együtt mutatkoznánk be, és akkor a standért külön nem kellene fizetnünk. Most arról kellene dönteni, hogy kíván-e részt venni a kiállításon a kistérség, és a rendezvénytervből kíván-e prospektust készíteni és azt szeretné-e elvinni a Kiállításra. Erre a kiadványra kértünk a Közigazgatási Hivatal nyomdájától árajánlatot, ami sajnos még nem érkezett meg, így konkrét árat nem tudok mondani. P e l l e István pénzügyi bizottság elnöke: Felkérem Varga Gusztávot, hogy adjon számunkra információkat a Kiállításon való részvétel feltételeit illetően. V a r g a Gusztáv alpolgármester: Félreértés van, mivel az utazás kiállítás társrendezvénye a LEADER Expó, amit nem tudok, hogy lesz-e idén. A kiállításon való megjelenés, illetve a stand bérleti díja Ft+ÁFA. Most azt kellene eldönteni, hogy kíván-e ehhez az összeghez hozzájárulni a Tanács, és a fennmaradó költséget a településektől és vállalkozóktól összeszedjük. Ha készülne egy kisfilm a kistérségről, akkor azt is be tudnánk mutatni. Az volna a kérésem, hogy valamekkora összeggel járuljon hozzá a Tanács a részvételhez. V a r c h ó István elnökhelyettes: Tavalyi évben Ft-ot adtunk támogatásként. Ha mindenki egyetért, akkor az idei évben is a fele összeggel támogassuk a részvételt. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: A költségvetésünk kibír ekkora összeget? Á g o s t o n n é Dohányos Ivett Pénzügyi csoportvezető Mezőkovácsháza: A évi költségvetés még nem készült el. Az idei évben sem áll nagyobb forrás a rendelkezésünkre. Lehetséges, hogy a tartalék terhére be tudjuk tervezni, de jelenleg pontos információt nem tudok adni. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Mikor lesz a rendezvény? V a r g a Gusztáv alpolgármester: Az idei évben a Kiállítás március hónapban kerül megrendezésre. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Javaslom elfogadásra a határozati javaslat 1. pontját, a 2. pontra javaslatom, hogy a közös kiadvány készítését szükségesnek tartjuk, a következő ülésre ismert lesz készítésének árajánlata, és akkor a költségvetés tárgyalásakor a következő ülésen - a kiadást illetően tudunk döntést hozni. Az Utazás 2011 kiállításon való megjelenést is fontosnak tartjuk,

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., emeleti nagyterem)

Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., emeleti nagyterem) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. január 22-én megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

Napirendek: 1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011-2014. évi gazdasági programjának elfogadására

Napirendek: 1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011-2014. évi gazdasági programjának elfogadására 704 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 15-én ülésének jegyzőkönyve tartott nyílt a./ tárgysorozata: b./ határozatai:59-62/2011. c./ rendelete: 16/2011. Napirendek: 1./ Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. január 08-án (Kedd) 11.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 5/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. március 11-én 14:00 órai kezdettel tartott RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/50-47/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. szeptember 11-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2012. május 3-án (csütörtökön) 13 órakor kezdődött nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2012. május 3-án (csütörtökön) 13 órakor kezdődött nyilvános üléséről Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 8330 Sümeg, Deák F. u. 6. Tel.: (87) 550-325 Fax: (87) 550-326 E-mail: postmaster@sterseg.t-online.hu Ikt.szám: 117 / 1 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Sümegi Kistérségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL Szám: 25.002-12/2010 JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i soros üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i soros üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-18/2010. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i soros üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd,

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-2/2008. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2009. április 2-án 8.30 órai kezdettel a Balatonfüredi Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében

Jegyzőkönyv. 2009. április 2-án 8.30 órai kezdettel a Balatonfüredi Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa ELNÖKE 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1033-17/2009. Jegyzőkönyv Készült: Tárgy: 2009. április 2-án 8.30 órai kezdettel a Balatonfüredi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető Volcz Zoltánné főtanácsos

Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető Volcz Zoltánné főtanácsos J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2005. június 20-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott.

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott. JEGYZŐKÖNYV Iksz: 143/2008 Készült: Gyula Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér. 3. sz..) Ovális tárgyaló termében 2008. június. 12. én 10. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 / 69 > J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. augusztus hó 27. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 12. üléséről. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Stefkó Imre polgármester: Köszönti

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 4/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 01. napján megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. április 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. április 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. április 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor polgármester, Révay István alpolgármester, Virág

Részletesebben