PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 2

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 2"

Átírás

1 PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL január s zám Köszöntő PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL A hírlevél célja, hogy szakmai információkat biztosítson a pályázni kívánó kollégáink számára, tájékoztasson az aktuális pályázati lehetőségekről és röviden betekintést engedjen az intézményben beadott és elnyert pályázatokba. Jó projekt ötleteket és sikeres pályázatokat kívánunk. PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 2 Nemzetközi kreditmobilitás - Erasmus Felsőoktatási Chartával (ECHE)... 2 Határidő: Stratégiai partnerségek/felsőoktatási projektek - innovatív gyakorlatok... 6 Határidő: EJF GYAKORLÓ ÁLT. ISK. PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI Erzsébet program Határidő: ben is "Ingyen út az erdei iskolába" - kedvezményes erdei iskola Határidő: Folyamatos Stratégiai partnerségek/közoktatási projektek - innovatív gyakorlatok Határidő: Régiók közoktatási témájú stratégiai partnersége Határidő: OKTATÓK, KUTATÓK EGYÉNI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI OTKA Alapkutatások támogatása /1 forduló Határidő: , HALLGATÓK PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI Magyarország jó tanulója, jó sportolója cím Határidő: EGYÉB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Stratégiai partnerségek/felnőttoktatási projektek - jó gyakorlatok Határidő: Üdüléstámogatás a köznevelési intézményben foglalkoztatottak és családtagjaik számára Határidő: PÁLYÁZATI HÍREK éves volt a pályázati iroda évi pályázatok regisztrációs rendjének módosulása!

2 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK TÁMOP 4.2.1/D-14/1/KONV A társadalmi innováció, valamint a társadalom- és gazdaságtudományi kutatási hálózatok együttműködésének erősítése Beadás kezdete Beadási határidő Támogatás formája vissza nem térítendő Támogatás elnyerésének módja standard kiválasztási eljárásrend Forrás összege (Ft) Beadás kezdete Beadási határidő A konstrukció célja a felsőoktatási intézmények képzési és kutatási portfóliójának szinergikus, tudományterületek közötti összekapcsolása, így a felsőoktatási intézmények szerepének erősítése a kreatív város vagy smart city koncepció megvalósításában, a kedvezőtlen társadalmi-gazdasági változások megelőzésében vagy kezelésében, illetve a fenntartható vidék megszervezésében. Kedvezményezettek köre Jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok is pályázhatnak. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak önállóan vagy konzorciumvezetőként: - A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmények. (GFO kód: 312, 552, 559,562, 563, 599) Konzorciumi tag lehet továbbá - nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmény (GFO kód: 312, 552, 559, 562, 563, 599) - képzésszervezéssel, gazdaság- és területfejlesztéssel, innováció menedzsmenttel vagy kutatáshasznosítással foglalkozó nonprofit szervezet (egyesület, alapítvány, nonprofit kft, nonprofit zrt.). (GFO kód: 572, 573, 561, 569, 562, 599) - önkormányzat (GFO kód: 321) - Magyar Tudományos Akadémia és intézetei (GFO kód: 312) Támogatási feltételek A Pályázati Útmutató C1-es pontja alapján. Támogatás mértéke 100% Támogatási minimum összege (Ft) Támogatási maximum összege (Ft) Támogatott projektek száma (minimum - maximum) 2-4 Nemzetközi kreditmobilitás - Erasmus Felsőoktatási Chartával (ECHE) Határidő: Kiíró: Európai Bizottság; Tempus Közalapítvány Tárgymutató: nemzetközi kreditmobilitás Erasmus Felsőoktatási Chartával Pályázhat: Kizárólag programországbeli felsőoktatási intézmények vagy nemzeti mobilitási konzorciumok 2.

3 A 2015-ös tanévben a hazai felsőoktatási intézményeknek először van lehetősége a partnerországok felsőoktatási intézményeivel megvalósítandó mobilitási tevékenységekre pályázni az Erasmus+ programban, az úgynevezett nemzetközi kreditmobilitás keretében. 1. A pályázat célja A 2015-ös tanévben először van lehetőség a partnerországok felsőoktatási intézményeivel megvalósítandó mobilitási tevékenységekre pályázni az Erasmus+ programban, az úgynevezett nemzetközi kreditmobilitás keretében. A nemzetközi (tehát nem programország, hanem partnerország felsőoktatási intézményeivel lebonyolítandó) kreditmobilitás esetén a programországbeli felsőoktatási intézmények nyújthatnak be pályázatot a nemzeti irodákhoz, az alábbi feltételekkel. 2. A pályázásra jogosultak köre Kizárólag programországbeli felsőoktatási intézmények vagy nemzeti mobilitási konzorciumok nyújthatnak be pályázatot az illetékes Nemzeti Irodákhoz. A pályázó intézménynek vagy a nemzeti mobilitási konzorcium tagjainak Erasmus Felsőoktatási Chartával (ECHE) kell rendelkeznie. A konzorciumokra vonatkozó további előírásokat a pályázati útmutató tartalmazza. 3. Támogatható tevékenységek Az Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás keretében pályázható mobilitási tevékenységek a következők lehetnek a 2015-ös évben: - hallgatói tanulmányi mobilitás - személyzeti mobilitás (oktatók és nem akadémiai személyzet egyaránt). A 2015-ös évben szakmai gyakorlatok megvalósítására nem lehet pályázni a nemzetközi kreditmobilitás keretében. 4. A programban részt vevő országok A nemzetközi kreditmobilitás keretében a programországok és a partnerországok közötti mobilitási tevékenységek megvalósítása támogatható. A pályázatot minden esetben a programország felsőoktatási intézményének kell benyújtania. Programországok: Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország) Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország Partnerországok: A költségvetési sorok szerint felhasználható kerekített keretösszegeket és az általuk lefedett országokat a lenti táblázatban szerepelnek. Azok az országok, amelyek nem szerepelnek a pályázati útmutatóban, nem vehetnek részt a 2015-ös nemzetközi kreditmobilitási pályázatokban. 3.

4 5. Pályázati feltételek Magyarország számára a évben rendelkezésre álló éves Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitási költségvetés euró, amely az alábbi 4 különböző európai uniós támogatási eszköz finanszírozásából tevődik össze (EU költségvetés Heading 4 források): - Instrument for Pre-accession (IPA) /Előcsatlakozási Támogatási Eszköz - European Neighbourhood Instrument (ENI) /Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz - Development Co-operation Instrument (DCI) /Fejlesztési Együttműködési Eszköz - Partnership Instrument (PI) /Partnerségi Eszköz A 4 eszközön belül összesen 10 különböző költségvetési sor van, amely lefedi a világ majdnem minden régióját. Az egyes eszközökön belül 10% átcsoportosítás lehetséges a költségvetési sorok között, de az eszközök között nincs átjárhatóság. A költségvetési sorok szerint felhasználható keretösszegeket és az általuk lefedett országokat a mellékelt táblázatban tüntettük fel. Azok az országok, amelyek nem szerepelnek a pályázati útmutatóban, nem vehetnek részt a 2015-ös nemzetközi kreditmobilitási pályázatokban. 6. Prioritások Az ENI Eastern Partnership és ENI South-Mediterranean költségvetési sorok kapcsán a költségkeret 90%-át a partnerországokból bejövő hallgatók és személyzet támogatására kell fordítania a Nemzeti Irodának. Ez a korlátozás nem vonatkozik Oroszországra. A DCI költségvetési eszköz keretében a programországok felsőoktatási intézményei bejövő személyzetet és hallgatókat bármilyen korlátozás nélkül fogadhatnak (kivéve Dél-Afrika esetén, ld. másodlagos kritérium). Kifelé irányuló hallgatói mobilitás csak a harmadik képzési ciklusban (Phd hallgatók) és a személyzeti mobilitás keretében támogatható a partnerországok irányába a kreditmobilitás költségvetéséből, de a 2015-ös Erasmus+ Heading1 mobilitási pályázat (klasszikus, partnerországok közötti mobilitás) keretéből eurót irányoz elő a Tempus Közalapítvány a magyar alap- és mesterképzéses hallgatók DCI régióba történő kiutazásának támogatására. Ennek megfelelően a magyar felsőoktatási intézmények pályázhatnak a DCI régióba történő kifelé irányuló hallgatói mobilitás támogatására is bármely képzési ciklusban, Dél-Afrika kivételével. A DCI Dél-Afrika költségvetési keret kapcsán a Tempus Közalapítvány a személyzeti mobilitásra és a PhD hallgatókra korlátozza a támogatható mobilitási tevékenységek körét, mivel a Nemzeti Irodáknak lehetősége van másodlagos értékelési szempontokat alkalmazni azoknál a költségvetési soroknál, ahol az éves költségvetési keret nem éri el a eurót. Az IPA és PI eszközök esetén nincsenek korlátozások a befelé és kifelé irányuló mobilitás kapcsán. A nemzetközi kreditmobilitás esetén nincsenek kvóták a partnerországokkal folytatott hallgatói és személyzeti mobilitás arányára vonatkozóan. Ez azt jelenti, hogy a pályázó felsőoktatási intézmények akár 100%-ban pályázhatnak hallgatói vagy oktatói mobilitásra is (az egyes korlátozások figyelembevételével). 7. A támogatás mértéke Az elnyert támogatás nagyságát a támogatott mobilitási tevékenységek száma és paraméterei határozzák meg, az alábbiak szerint. I. Egyéni ösztöndíj magyarországi pályázat esetén A beutazó hallgatóknak egységesen 750 euró/hó ösztöndíjat fizet a program, míg a kiutazóknak egységesen 650 euró/hó ösztöndíj adható. Beutazó oktatóknak és 4.

5 munkatársaknak 140 euró/nap, kiutazó oktatóknak és munkatársaknak 160 euró/nap megélhetési átalányösszeg adható. II. Utazási átalány Ezen felül minden kiutazó és beutazó utazási átalányösszeget kap a földrajzi távolság függvényében, az alábbiak szerint. 100 és 499 KM: 180 euró/fő 500 és 1999 KM: 275 euró/fő 2000 és 2999 KM: 360 euró/fő 3000 és 3999 KM: 530 euró/fő 4000 és 7999 KM: 820 euró/fő 8000 KM és felette: 1100 euró/fő III. Szervezési költség Nyertes pályázat esetén minden beutazó és kiutazó után 350 euró szervezési költséget fizet a Tempus Közalapítvány az Erasmus+ program terhére. Mind a kiutazók, mind a beutazók esetében az intézményre hárul a mobilitás előkészítése és megszervezése, valamint a pénzügyi utalások teljesítése az egyéni ösztöndíjasok és a partnerek felé is. A szervezési keret partnerek közötti esetleges felosztásáról az intézményközi kétoldalú megállapodásban kell rendelkezni. 8. A pályázás menete A pályázat benyújtására a programországok Erasmus Charter for Higher Education dokumentummal rendelkező felsőoktatási intézményei és nemzeti konzorciumok jogosultak. Egy pályázó egy adott pályázati körben csak egy pályázatot nyújthat be. A pályázatot az Európai Bizottság honlapján megjelenő E-form használatával lehet benyújtani a pályázó intézmény országának megfelelő Nemzeti Irodához. A pályázati űrlapon országonként kell feltüntetni a tervezett mobilitások számát, illetve alátámasztani a mobilitási tevékenységek relevanciáját. A pályázó hazai intézménynek kétoldalú intézményközi megállapodást kell kötnie a pályázatban feltüntetett partnerországok felsőoktatási intézményeivel. A felsőoktatási intézmények kétoldalú megállapodásainak minimum követelményeit az Európai Bizottság mellékelt dokumentuma (Inter-institutional Agreement) tartalmazza. A pályázat beadásakor még nem szükséges kétoldalú megállapodással rendelkezni, de a pályázati űrlapon nyilatkozni kell arról, hogy a mobilitási tevékenység megkezdése előtt megszületik a kétoldalú megállapodás. 9. A pályázatok értékelésének szempontjai Az Európai Bizottság központilag meghatározta a pályázatok elsődleges értékelési szempontjait. A nemzetközi kreditmobilitási pályázatok bírálata 4 elsődleges értékelési szempont figyelembevételével történik, partnerországonként külön-külön. Elsődleges értékelési szempontok I. A stratégia relevanciája (30 pont) A pályázónak be kell mutatnia, hogy a program- és partnerországok felsőoktatási intézményeinek nemzetköziesítési stratégiájához hogyan illeszkedik a tervezett mobilitási tevékenység, és alá kell támasztania a javasolt mobilitás-típus (hallgató és/vagy oktatói mobilitás) relevanciáját. II. Az együttműködés minősége (30 pont) 5.

6 A pályázónak részleteznie kell, hogy az adott partnerország felsőoktatási intézményeivel milyen korábbi, hasonló projektekben szerzett tapasztalatai vannak (amennyiben vannak korábbi tapasztalatok). Részleteznie kell továbbá, hogy a tervezett mobilitási projekt során a felelősségi körök, szerepek és feladatok hogyan kerülnek meghatározásra az intézményközi megállapodásban. III. A projektterv és a megvalósítás minősége (20 pont) A pályázónak be kell mutatnia a mobilitási projekt különböző szakaszait. Össze kell foglalnia, hogyan tervezik a partnerszervezetekkel a mobilitásban résztvevők kiválasztását, hogyan támogatják az egyéni résztvevőket és hogyan tervezik a mobilitási időszak elismertetését (különös tekintettel a partnerországokban). IV. Hatás és disszemináció (20 pont) A pályázónak be kell mutatnia, milyen hatást várnak a mobilitási projekttől a résztvevők, kedvezményezettek és a partnerszervezetek szempontjából helyi, regionális és nemzeti szinten. Ismertetnie kell továbbá, hogy milyen intézkedéseket terveznek a mobilitási projekt eredményeinek terjesztése kapcsán (disszemináció), tanszéki és intézményi szinten, mind a program- mind a partnerországokban (amennyiben az utóbbi releváns). Másodlagos értékelési szempontok A Nemzeti Iroda másodlagos értékelési szempontot csak Dél-Afrika esetében alkalmaz, mivel a többi költségvetési sor eurónál nagyobb kerettel rendelkezik. A DCI Dél-Afrika költségvetési keret kapcsán a Tempus Közalapítvány a személyzeti mobilitásra és a PhD hallgatókra korlátozza a támogatható mobilitások körét. A támogathatóság feltétele A pályázatok országok szerinti értékelése során lehetőség van teljes mértékben illetve részlegesen támogatni a tervezett mobilitási tevékenységeket, vagy elutasítani az adott országra vonatkozó támogatási igényt. Formai megfelelés esetén legalább 70 pont kell a támogatáshoz, illetve mind a 4 értékelési szempont esetén minimum 50%-ot kell elérni ahhoz, hogy támogatható legyen a pályázat az adott ország tekintetében. A támogatási igényeket az egyes költségvetési sorok szerint lehet jóváhagyni, a költségvetési keretek kimerüléséig. A pályázatok beadási határideje március 1. Stratégiai partnerségek/felsőoktatási projektek - innovatív gyakorlatok Határidő: Kiíró: Európai Bizottság; Tempus Közalapítvány Tárgymutató: felsőoktatási projektek, stratégiai partnerségek - innovatív gyakorlatok Pályázhat: - Bármely, a felsőoktatás területén működő köz- vagy magánintézmény / szervezet; - Bármely, a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés és ifjúság területén aktív köz- vagy magánintézmény 6.

7 pályázattípus célja, hogy lehetőséget biztosítson innovatív gyakorlatok, módszerek kidolgozásával, bevonásával, terjesztésével és alkalmazásával az oktatás minőségének fejlesztésére a felsőoktatásban. 2. A pályázásra jogosultak köre - Bármely, a felsőoktatás területén működő köz- vagy magánintézmény/szervezet; - Bármely, a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés és ifjúság területén aktív köz- vagy magánintézmény. Például: - felsőoktatási intézmények; - iskolák/intézmények/oktatási központok az oktatás-képzés bármely szintjéről (az iskolaelőkészítéstől a felsőfokú szakoktatásig, a szakképzést és felnőttoktatást is beleértve); - nonprofit szervezetek, önkéntes testületek, nem kormányzati szervezetek; - köz- vagy magánkézben lévő kis-, közép- vagy nagyvállalkozások (beleértve a szociális vállalkozásokat is); - szociális partnerek és a munka világának egyéb képviselői, beleértve a kereskedelmi kamarákat, szakszervezeteket és egyéb szakmai szervezeteket is; - kutatóintézetek; - alapítványok; - vállalatközi képzőközpontok; - kollaboratív tanulást nyújtó vállalkozások; - orientációs, tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatásokat nyújtó szervek; - nem formális és informális tudás - kompetenciák elismerését végző testületek; - a szakoktatás és -képzés bármely vonatkozásához kapcsolódó rendszerekért és politikákért felelős szervezetek; - helyi és regionális államigazgatási intézmények; - akkreditációs szervezetek. 3. Támogatható tevékenységek Stratégiai partnerségek pályázattípus keretén belül a kisléptékű együttműködésektől egészen a nagyléptékű projektekig bármilyen témájú projekt megvalósítható, amely kapcsolódik a felsőoktatáshoz, és összhangban van a Stratégiai partnerségek pályázattípus célkitűzéseivel. Támogatható tevékenységek például: - Közös képzések, kurrikulumok kidolgozása, intenzív tanulmányi programok, közös modulok kidolgozása, amelyek az oktatás minőségének fejlesztését szolgálják; - Projektalapú nemzetközi együttműködések cégek és felsőoktatási intézmények hallgatói, oktatói, nem oktatói személyzete között, képzési programok és képesítések alakítása a munkáltatói oldal igényeihez igazodva; - Tevékenységek, amelyek fejlesztik a transzverzális kompetenciákat, vállalkozókészségeket; - Tapasztalatcsere és jó gyakorlatok cseréje, egymástól tanulás és workshopok megvalósítása; - Közös kutatások, tanulmányok kidolgozása; - Készségek és végzettségek átláthatóságának és elismerésének javítása. Ha a projekt oktatási tevékenységet is tartalmaz, akkor ez a következő formában valósulhat meg: - Vegyes típusú mobilitás - rövid távú fizikai mobilitás (kevesebb mint 2 hónap) és virtuális mobilitás kombinációja - Intenzív tanulmányi program (5 nap és 2 hónap között) 7.

8 - Hosszú távú mobilitás oktatás és képzés céljából (2 és 12 hónap között) - Munkatársak közös, rövid távú közös képzése 4. A programban részt vevő országok Programországok Az Európai Unió tagállamai* (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország) *A tengerentúli országok és területek (TOT), és ahol releváns azok köz- és magánintézményei is jogosultak az Erasmus+ programban való részvételre. Nem EU-tag programországok Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország Partnerországok Az alábbi országok az Erasmus+ program bizonyos tevékenységeiben jogosultak részvételre (részletes információ a program angol nyelvű útmutatójának B fejezetében található): Keleti Partnerség országai: Örményország, Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, Moldova, Ukrajna. Euromediterrán társulás országai: Algéria, Palesztin Nemzeti Hatóság, Egyiptom, Jordánia, Izrael, Libanon, Líbia, Marokkó, Szíria, Tunézia Nyugat-Balkán: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Montenegró, Szerbia Egyéb: Oroszország, Svájc Egyéb partnerországok Az Erasmus+ program egyes tevékenységei bármely egyéb partnerország számára nyitottak. Részletes információ a program angol nyelvű útmutatójának B fejezetében található. Amennyiben a programban részt vevő személy(ek) ki- és beutazása vízum- vagy egyéb engedélyköteles, a részt vevő szervezetek felelőssége a szükséges engedélyek előzetes biztosítása. 5. Pályázati feltételek - A stratégiai partnerség projektek minimum három, különböző programországból származó szervezet együttműködését jelentik. - A pályázatot konzorciumi formában kell benyújtani. A pályázatot a konzorciumban részt vevő partnerszervezetek képviseletében valamelyik programországban bejegyzett szervezet/intézmény nyújtja be. - A pályázatot a konzorciumvezető székhelye szerint illetékes nemzeti irodához kell benyújtani. - A konzorcium programországbeli felsőoktatási intézményeinek ECHE tanúsítvánnyal kell rendelkezniük. - A partnerszervezeteket a pályázati szakaszban regisztrálni kell, és a pályázatban meg kell nevezni. - A projektek futamideje 2 vagy 3 év lehet. (A megvalósítás során van lehetőség maximum 6 hónap hosszabbításra - változatlan pénzügyi feltételek mellett -, de a teljes futamidő így sem haladhatja meg a 3 évet.) - Felhívásonként azonos partnerség konzorciuma csak egy pályázatot nyújthat be, egyetlen nemzeti irodához. 8.

9 6. Prioritások Az oktatás és képzés területén az alábbi prioritások kerültek meghatározásra: - Készségek és kulcskompetenciák mint a vállalkozókészség, digitális kompetenciák és többnyelvűség, továbbá újszerű és diákközpontú pedagógiai módszerek fejlesztése; - Segítse elő az információs és kommunikációs technológiák (IKT) használatát az oktatásban, többek között nyitott oktatási segédanyagokhoz való hozzáférés, IKT-alapú tanítás és a digitális tartalmak felhasználói és előállítói jogainak és kötelezettségének átláthatósága révén; - Készségek és végzettségek átláthatóságának és elismerésének javítása; - Segítse elő egyrészt az oktatás és képzés, illetve a készségek fejlesztése területén a beruházások és pénzügyi támogatások javítását (gondolva itt ez utóbbi esetében a partnerségekre és a költségek megosztására); másrészt ösztönözze a beruházások hatékonyságáról és fenntarthatóságáról az érintettek bevonásával megvalósuló európai és nemzeti szintű vitákat; - A transzverzális készségek értékelésének támogatása és vállalkozói tapasztalatok megszerzésének segítése az oktatás, képzés terén; - Munkatársak szakmai fejlesztése IKT módszertan terén és nyílt oktatási tartalmak (OER) létrehozás és adaptálása változatos európai nyelveken; - Az informális és nem formális tanulás során megszerzett tudás elismerése a formális oktatásban. Továbbá - A felsőoktatás esetében fontos szempont adott projekt hozzájárulása az európai felsőoktatási rendszerek modernizációjához, amint az a 2011-es EU Felsőoktatási ütemtervben meghatározásra került. A as időszakban a program költségvetésének 77,5%-a fordítódik az oktatás és képzés területére, ezen felül további 3,5% az Európai Diákhitel Garancia Eszközre. 7. A támogatás mértéke Az igényelt támogatás mértéke attól függ, hogy a pályázatukban milyen tevékenységek megvalósítását tervezik. A Stratégiai partnerségen igényelt támogatások összege nem haladhatja meg a Stratégiai partnerség egészére meghatározott maximális összegeket. 8. A pályázás menete A pályázat menetéről részletes tájékoztató az Erasmus+ útmutatóban (Programme Guide Part C), valamint az Európai Unió költségvetési előírásai IV. fejezetében érhető el. Felhívjuk figyelmét, hogy az Erasmus+ keretében pályázatot egyének közvetlenül nem, csak intézmények nyújthatnak be. A pályázás folyamatának legfontosabb lépései: - regisztráció a webes portálra; - ellenőrizni, hogy a programban való részvétel kritériumoknak eleget tesz-e a pályázat; - a pénzügyi előírásoknak való megfelelés ellenőrzése; - a webes űrlap kitöltése és a jelentkezés elküldése. 1. Első lépés: regisztráció a webes portálra Minden az Erasmus+ keretében pályázó szervezet esetében szükséges az elektronikus regisztráció és ezzel együtt bizonyos jogi és pénzügyi adatok megadása az Európai Bizottság Unique Registration Facility (URF) portálján. 9.

10 A regisztrációt megteheti a szervezet képviselője vagy a szervezet nevében más személy, ez utóbbi esetben egy kapcsolattartó személy megnevezése szükséges. Az URF portálhoz való biztonságos hozzáférés érdekében egy előzetes regisztráció szükséges az Európai Bizottság felhasználó-azonosítási rendszerébe (European Commission Authentication Service). A jelentkező ezzel a lépéssel megkapja bejelentkezési nevét és jelszavát. Ezt követően válik elérhetővé a szervezet regisztrációja az URF portálra. A regisztrációval egy időben a pályázni kívánó szervezetnek kitöltve fel kell töltenie a Jogi személyek és bankszámlák ellenőrzéséről szóló adatvédelmi nyilatkozatot is. A portálra történt regisztrációval a szervezet egy kilencjegyű személyes azonosító kódot (Participant Identification Code, PIC) kap, ami később a Nemzeti Ügynökséggel való kapcsolattartáskor is használandó lesz. 2. Második lépés: a programra való jelentkezés kritériumai A jelentkezés benyújtása előtt a pályázni kívánó szervezet ellenőrizze, hogy esetében teljesülnek-e a jogosultsági, kizárási, kiválasztási és alkalmassági feltételek. Amennyiben nem teljesülnek maradéktalanul a jogosultsági kritériumok, a pályázat értékelés nélkül elutasításra kerül. A jogosultsági kritériumok részletes leírását pályázattípusok szerinti bontásban a program útmutatójának B szekciójában találja. A kizárás feltételeit az Európai Unió költségvetési előírásait tartalmazó rendelet 106. és 107. cikke tartalmazza. A Nemzeti Ügynökség a kiválasztási kritériumok alapján értékeli, hogy a pályázó rendelkezike a pályázott projekt végrehajtáshoz elengedhetetlen pénzügyi és működési kapacitással. 3. Harmadik lépés: a pénzügyi előírások Pénzügyi támogatások típusai: - támogatás az elszámolható költségek meghatározott arányában; - egységköltség-alapú támogatás; - előre meghatározott összegű támogatás; - átalányalapú támogatás; - és ezek kombinációja. Az Erasmus+ program támogatásai javarészt egységköltség alapúak, ami megkönnyíti a pénzügyi tervezést. EU-s támogatások esetében kérjük, vegye figyelembe a következő szempontokat: Támogatás nem adható már lezárult projektre visszamenőlegesen. A támogatott projektek az EU költségvetéséből csak egy jogcímen jogosultak finanszírozásra, többszörös támogatás nem lehetséges. Nem cél, hogy az EU a támogatás révén a projekt működését teljes mértékben finanszírozza, illetve hogy az alapján adott szervezetet profithoz juttassa. 4. Negyedik lépés: webes űrlap kitöltése és a jelentkezés elküldése Az Erasmus+ programban való részvételhez a pályázóknak a pályázattípus szerinti elektronikus formanyomtatványt szükséges kitölteniük, ami az Európai Bizottság és a Nemzeti Ügynökség honlapján érhető el. Konzorciumi vagy egyéb csoportos pályázat esetén egy egységes jelentkezés benyújtása szükséges az összes részt vevő szervezet nevében. A jelentkezés elektronikus űrlapon keresztül történik, melyet a Nemzeti Ügynökséghez kell benyújtani minden egyéb szükséges dokumentummal együtt. Ugyanazon pályázat többszöri benyújtása esetén a Nemzeti Ügynökség a határidő lejárta előtti legutolsó érvényesen benyújtott pályázati anyagot vizsgálja. Minden egyéb módon (postai, fax, stb.) benyújtott pályázat érvénytelennek minősül. 10.

11 Mi történik a pályázatok benyújtása után? A Nemzeti Ügynökség minden beérkezett pályázat esetében ellenőrzi, hogy az eleget tesz-e a jogosultsági, kizárási, kiválasztási és alkalmassági feltételeknek. Az értékelés folyamatába sok esetben külső független szakértők is bevonásra kerülnek. Az értékelés alapjaként az Európai Bizottság által meghatározott és nyilvános útmutatók szolgálnak. A támogatás megítélése végül a pályázattípusra előirányzott költségvetési keret és az értékelést végző bizottság által felállított lista alapján történik. 9. Pályázati határidő április 30. brüsszeli idő szerint 12 óra : EJF GYAKORLÓ ÁLT. ISK. PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI Erzsébet program Határidő: Kiíró: Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány Pályázhatnak: egyének és csoportok! Részletes leírások az egyes táborok leírása alatt! Megnyíltak az gyermekeknek szóló általános és tematikus táborok, valamint tavaszi és őszi kirándulások évi pályázatai ben is "Ingyen út az erdei iskolába" - kedvezményes erdei iskola Határidő: Folyamatos Kiíró: Kerekegyházi Nemzetőr Egyesület Tárgymutató: kedvezményes erdei iskola - Ingyen út az erdei iskolába Pályázhat: osztályok, iskolák, egyesületek, civil szervezetek, önkormányzatok 2015-ben is "Ingyen út az erdei iskolába" - erdei iskola pályázat Pályázat célja: A Kerekegyházi Nemzetőr Egyesület jelen pályázat keretében átvállalja a csoportok utaztatásával járó költségek díját és annak lebonyolítását, saját partnercégével, - a megjelölt időszakokban, és feltételek mellett - amennyiben az erdei iskola helyszínéül a kunbaracsi Gyermeküdülő és turistaszállót választja. Elsősorban nehéz körülmények között élő, segítségre szoruló csoportok, iskolák jelentkezését várjuk. Célunk, hogy az erdei iskolák során szerzett tapasztalatok, élmények megélésének lehetősége a nehéz anyagi körülmények közt élő családok gyermekeinek számára is elérhető legyen. Pályázható időpontok: április 15 - május

12 Pályázati összeg: Ingyenes utazás az iskola és a tábor közt Kunbaracs 100 km-es vonzáskörzetében. Létszámtól függően min Ft max forintnak megfelelő utazási kedvezmény. Pályázati díj: nincs Pályázók köre: osztályok, iskolák, egyesületek, civil szervezetek, önkormányzatok Pályázati feltételek Min.létszám: 50 fő Összefüggő éjszakák száma: min. 4 éj A kedvezmény csak a Kunbaracsi Gyermeküdülő és turistaszállóban és a komplett min.4 éjszakás erdei iskola programmal, szállás teljes panzióval vehető igénybe, melynek ára: Ft/ fő a következő adott programmal.: főnként: növény-állatvilágismertető gyalogtúra, kenyérsütés kemencében, 1 választható kézműves foglalkozás, lovaglás, tanyalátogatás sajtkóstolóval és a hagyományos sajtkészítés megtekintésével, és 2 választható szabadidős foglalkozás. A pályázat benyújtási határideje: folyamatos elbírálással. A nyertes pályázók kiértesítésének határideje: a pályázat beérkezésétől számított 7 nap. A pályázat elbírálásának alapfeltétele az oldalunkról letölthető pályázati adatlap kitöltése, és visszaküldése! A nyertes pályázókat ben vagy telefonon értesítjük. A nyertes pályázat a 30%-os előleg kifizetésével válik érvényessé! Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítésben megjelölt határidőn belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre. A pályázatot a Kunbaracsi Gyermeküdülő és turistaszálló címére kell elküldeni. (levél: 6043 Kunbaracs, Kákás d. 274., vagy Trepák Erika, Szabó János , Stratégiai partnerségek/közoktatási projektek - innovatív gyakorlatok Határidő: Kiíró: Európai Bizottság; Tempus Közalapítvány Tárgymutató: közoktatási projektek/stratégiai partnerségek - innovatív gyakorlatok Pályázhat: Óvodák, általános iskolák, gimnáziumok, szakközépiskolák, szakiskolák, kollégiumok, alap- vagy középfokú művészeti iskolák valamint bármely, az oktatás, a képzés vagy a munkaerőpiac területén aktív köz- és magánintézmények Fő célja, hogy a közoktatásban lehetőséget biztosítson új és innovatív gyakorlatok, módszerek kidolgozására, terjesztésére és alkalmazására. 1. Pályázattípus célja 12.

13 Fő célja, hogy a közoktatásban lehetőséget biztosítson új és innovatív gyakorlatok, módszerek kidolgozására, terjesztésére és alkalmazására a közoktatási intézmények által megvalósított nemzetközi partnerségi projektek keretében. A vállalt célok, a várt hatás, az elérni kívánt eredmények függvényében a projektek méretükben és tevékenységeikben is különbözőek lehetnek. Ennek megfelelően tartalmában kétféle projekttípus megvalósítására nyílik lehetőség: 1.1 Kisléptékű stratégiai partnerségek Ezekben a projektekben az egymástól tanulás, a jó gyakorlatok cseréje, a nemzetközi együttműködések megalapozása és kibővítése, kisebb eredményeken való közös munka, az eredmények összegzése és terjesztése, valamint a résztvevők kompetenciáinak fejlesztése a cél. A tervezett együttműködések jó alapot teremthetnek későbbi, nagyobb projektek megalapozására, közös szakmai hálózatok, partnerségek kialakítására is. 1.2 Nagyléptékű stratégiai partnerségek Az ilyen típusú projektekben a partnerek a nemzetközi együttműködés keretében vállalják a projekt céljaihoz kapcsolódó magas minőségű innovatív termékek fejlesztését, átvételét, adaptálását a közoktatás terén. 2. Pályázásra jogosultak köre Óvodák, általános iskolák, gimnáziumok, szakközépiskolák, szakiskolák, kollégiumok, alapvagy középfokú művészeti iskolák valamint bármely, az oktatás, a képzés vagy a munkaerőpiac területén aktív köz- és magánintézmények. 3. Támogatható tevékenységek - Bármilyen témájú projekt megvalósítható, ami kapcsolódik a közoktatáshoz, óvodai vagy iskolai keretek között elvégezhető tevékenységekre épül, és összhangban van a Stratégiai partnerségek pályázattípus célkitűzéseivel. - A projektekben rövid vagy hosszú távú külföldi tanári és tanulói tevékenységek is megvalósíthatók, mint például: - rövid távú diákcsere (min. 5 nap; max. 2 hónap); - hosszú távú diákmobilitás, melyben legalább 14 éves diákok folytathatják tanulmányaikat a partnerségben részt vevő bármelyik iskolában minimum 2, de akár 12 hónapon keresztül; - hosszú távú oktatási vagy képzési célú tevékenység, melyben tanárok pedagógiai munkát végeznek a partnerségben részt vevő bármelyik iskolában minimum 2, de akár 12 hónapon keresztül; - munkatársak közös, rövid távú képzése, mely keretében a partnerségben részt vevő intézmények pedagógusai minimum 5 napos, de két hónapnál nem hosszabb közös képzésen vesznek részt. 4. Programban részt vevő országok Programországok: Az Európai Unió tagállamai, beleértve az országok tengerentúli területeit is: (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország) Nem EU-tag programországok: Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország, Macedónia 13.

14 5. Pályázati feltételek - Minimum 3 ország egy-egy intézményének kell együttműködnie a partnerség keretében. - A projektek hossza tetszőlegesen 2 vagy 3 év lehet. - A minőségi megvalósítás érdekében javasoljuk, hogy egy intézmény (tagintézményenként vagy iskolarendszerű képzést folytató telephelyenként) legfeljebb két pályázatot nyújtson be. 6. Prioritások Az oktatás és képzés területén az alábbi prioritások kerültek meghatározásra: - Készségek és kulcskompetenciák mint a vállalkozókészség, digitális kompetenciák és többnyelvűség, továbbá újszerű és tanulóközpontú pedagógiai módszerek alkalmazása, valamint tanulási eredményeken alapuló megfelelő értékelési és elismerési módszerek fejlesztése; - Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) használatának elősegítése az oktatásban, többek között nyitott oktatási segédanyagokhoz való hozzáférés, IKT-alapú tanítás és a digitális tartalmak felhasználói és előállítói jogainak és kötelezettségének átláthatósága révén; - Készségek és végzettségek átláthatóságának és elismerésének javítása; - Az oktatás és képzés, illetve a készségek fejlesztése területén a beruházások és pénzügyi támogatások illeszkedésének elősegítése, valamint az oktatásba és képzésbe történő hatékony és fenntartható beruházások európai és nemzeti szinten történő megvitatásának ösztönzése az érintettek bevonásával. - A transzverzális készségek értékelésének támogatása és vállalkozói tapasztalatok megszerzésének segítése az oktatás, képzés terén; - Munkatársak szakmai fejlesztése IKT módszertan terén és nyílt oktatási tartalmak (OER) létrehozása és adaptálása változatos európai nyelveken; - Az informális és nem formális tanulás során megszerzett tudás elismerése a formális oktatásban. A közoktatási projektek esetében európai prioritás, amiért a bírálat során többletpont adható: - fiatalok képességeinek/tudásának fejlesztését célzó projektek, elsősorban/különösképpen azoké, akiket a korai iskolaelhagyás veszélye fenyeget; - matematika, természettudományok és olvasás terén alacsony alapkészségekkel rendelkező diákok tudásának fejlesztését célzó projektek; - kisgyermekkori nevelés és gondozás minőségének fejlesztése és a szélesebb körű hozzáférés biztosítása; - a tanári szakma szakmai szempontból történő felülvizsgálata és megerősítése/fejlesztése. 7. Támogatás mértéke Az igényelt támogatás mértéke attól függ, hogy a pályázatukban milyen tevékenységek megvalósítását tervezik. A Stratégiai partnerségen belül minden intézmény saját összegre pályázik, de az intézmények által igényelt támogatások összege nem haladhatja meg a Stratégiai partnerség egészére meghatározott maximális összegeket. 8. A pályázás menete - A pályázó intézmény regisztrálása: A pályázat kitöltése és benyújtása előtt intézményét regisztrálnia kell az Európai Bizottság pályázati regisztrációs felületén (Participant Portal). Amennyiben intézményüket 2014-ben már regisztrálták, semmiképp se regisztráljanak újra, hanem az akkor kapott PIC számot használják 2015-ben is. A 14.

15 regisztrációról bővebben az Erasmus+ útmutatóban (Programme Guide Part C) és a regisztrációs felülethez (Participant Portal) készített útmutatóban olvashat. - Részvételi feltételek ellenőrzése és a magyar nyelvű pályázati útmutató (később jelenik meg) elolvasása, ami elengedhetetlen a sikeres pályázás érdekében. - Pályázati anyag megírása és benyújtása: A pályázati anyagot a partnerekkel közösen írják meg és véglegesítik, melyet ezt követően csak a koordinátor intézménynek kell kizárólag elektronikus úton eljuttatni. Postai úton egyedül a nem KLIK által működtetett közoktatási intézményeknek kell egy nyilatkozatot elküldeniük a közpénzek felhasználásáról. 9. Pályázati határidő március 31. déli 12:00 (brüsszeli és budapesti helyi idő szerint) Előbírálati határidő: nincs 10. Linkek Erasmus+ angol nyelvű program útmutató (Programme Guide) Magyar nyelvű pályázati kalauz (2014-es kalauz, a 2015-ös esztendőre érvényes dokumentum később várható) Pályázati űrlap (A 2015-ös űrlapok később várhatók) Az Európai Bizottság Erasmus+ honlapja Európai Bizottság regisztrációs portálja (Participant Portal) (kötelező pályázói regisztrációs felület) Útmutató az Európai Bizottság Participant portálján való regisztrációhoz (később várható) 11. Munkatársaink, akik a pályázattípussal foglalkoznak - Fintáné Hidy Réka - Szabó Csilla - Hlavaty Ildikó - Balogh Tamás Telefon: 061/ A Tempus Közalapítvány minden, pályázataival kapcsolatos információt, pályázati űrlapot, egyéb dokumentumot térítésmentesen bocsát az érdeklődők rendelkezésére. Ugyancsak térítésmentes az információs napjainkon és egyéb rendezvényeinken való részvétel, illetve a személyre / intézményre szabott pályázati tanácsadás. Javasoljuk, hogy az általunk kezelt programokkal kapcsolatos információért, dokumentumért, tanácsért elsősorban hozzánk forduljanak, a más szervezetek által terjesztett információk pontosságáért és érvényességéért nem vállalunk felelősséget. A Tempus Közalapítványtól származó, az általa kezelt pályázatokkal kapcsolatos információk és dokumentumok kereskedelmi forgalomba nem hozhatók. Régiók közoktatási témájú stratégiai partnersége Határidő: Kiíró: Tempus Közalapítvány; Európai Bizottság Tárgymutató: régiók közoktatási témájú stratégiai partnersége Pályázhat: - Települési önkormányzatok 15.

16 - Klebelsberg Intézményfenntartó Központ - Egyházi és magánfenntartók - Közalapítványok - Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok 1. Pályázattípus célja Fő célja, hogy lehetőséget biztosítson régiók/térségek közötti tapasztalatcserére, új és innovatív gyakorlatok, módszerek megismerésére, kidolgozására, terjesztésére és alkalmazására a helyi/régiós oktatási hatóságok által vezetett nemzetközi partnerségi projektek keretében, közoktatási témában. Pl. együttműködés és tapasztalatcsere korai iskolaelhagyás témában; a matematikaoktatás hatékonyságának, diákok motiváltságának növelése a bevont térségekben - innovatív tananyag kidolgozása stb. Tartalmában kétféle projekttípus megvalósítására nyílik lehetőség: 1.1 Kisléptékű stratégiai partnerségek Ezekben a projektekben az egymástól tanulás, a jó gyakorlatok cseréje, a nemzetközi együttműködések megalapozása és kibővítése, kisebb eredményeken való közös munka, az eredmények összegzése és terjesztése, valamint a résztvevők kompetenciáinak fejlesztése a cél. A tervezett együttműködések jó alapot teremthetnek későbbi, nagyobb projektek megalapozására, közös szakmai hálózatok, partnerségek kialakítására is. 1.2 Nagyléptékű stratégiai partnerségek Az ilyen típusú projektekben a partnerek a nemzetközi együttműködés keretében vállalják a projekt céljaihoz kapcsolódó magas minőségű innovatív termékek fejlesztését, átvételét, adaptálását a közoktatás terén. 2. Pályázásra jogosultak köre - Települési önkormányzatok - Klebelsberg Intézményfenntartó Központ - Egyházi és magánfenntartók - Közalapítványok - Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok 3. Támogatható tevékenységek Bármilyen témájú projekt megvalósítható, ami kapcsolódik a közoktatáshoz, és összhangban van a Stratégiai partnerségek pályázattípus célkitűzéseivel. - Innovatív oktatási és képzési elemek kifejlesztése, valamint az ezekhez kapcsolódó jó gyakorlatok terjesztése. (További részletek ld. E+ Útmutató 274. oldal.) - Tapasztalatcsere és jó gyakorlatok cseréje, egymástól tanulás és workshopok megvalósítása - Közös kutatások, tanulmányok kidolgozása - Készségek és végzettségek átláthatóságának és elismerésének javítása 4. Programban részt vevő országok Programországok: Az Európai Unió tagállamai, beleértve az országok tengerentúli területeit is: (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország) 16.

17 Nem EU-tag programországok: Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország, Macedónia 5. Pályázati feltételek - Minimum 2 ország egy-egy közoktatási hatósága működik együtt, a partnerségbe helyi szinten bevonva: - min. egy-egy köznevelési intézményt (óvoda, iskola) - min. egy-egy helyi, az oktatás/képzés/ifjúság vagy munkaerőpiac más területén működő szervezetet - A projektek hossza tetszőlegesen 2 vagy 3 év lehet. 6. Prioritások Az oktatás és képzés területén az alábbi prioritások kerültek meghatározásra: - Készségek és kulcskompetenciák mint a vállalkozókészség, digitális kompetenciák és többnyelvűség, továbbá újszerű és tanulóközpontú pedagógiai módszerek alkalmazása, valamint tanulási eredményeken alapuló megfelelő értékelési és elismerési módszerek fejlesztése; - Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) használatának elősegítése az oktatásban, többek között nyitott oktatási segédanyagokhoz való hozzáférés, IKT-alapú tanítás és a digitális tartalmak felhasználói és előállítói jogainak és kötelezettségének átláthatósága révén; - Készségek és végzettségek átláthatóságának és elismerésének javítása; - Az oktatás és képzés, illetve a készségek fejlesztése területén a beruházások és pénzügyi támogatások illeszkedésének elősegítése, valamint az oktatásba és képzésbe történő hatékony és fenntartható beruházások európai és nemzeti szinten történő megvitatásának ösztönzése az érintettek bevonásával. - A transzverzális készségek értékelésének támogatása és vállalkozói tapasztalatok megszerzésének segítése az oktatás, képzés terén; - Munkatársak szakmai fejlesztése IKT módszertan terén és nyílt oktatási tartalmak (OER) létrehozása és adaptálása változatos európai nyelveken; - Az informális és nem formális tanulás során megszerzett tudás elismerése a formális oktatásban. A közoktatási projektek esetében európai prioritás, amiért a bírálat során többletpont adható: - fiatalok képességeinek/tudásának fejlesztését célzó projektek, elsősorban/különösképpen azoké, akiket a korai iskolaelhagyás veszélye fenyeget; - matematika, természettudományok és olvasás terén alacsony alapkészségekkel rendelkező diákok tudásának fejlesztését célzó projektek; - kisgyermekkori nevelés és gondozás minőségének fejlesztése és a szélesebb körű hozzáférés biztosítása; - a tanári szakma szakmai szempontból történő felülvizsgálata és megerősítése/fejlesztése. 7. Támogatás mértéke Az igényelt támogatás mértéke attól függ, hogy a pályázatukban milyen tevékenységek megvalósítását tervezik. A Stratégiai partnerségen belül minden intézmény saját összegre pályázik, de az iskolák/óvodák által igényelt támogatások összege nem haladhatja meg a Stratégiai partnerség egészére meghatározott maximális összegeket. 8. A pályázás menete 17.

18 - A pályázó intézmény regisztrálása: A pályázat kitöltése és benyújtása előtt intézményét regisztrálnia kell az Európai Bizottság pályázati regisztrációs felületén (Participant Portal). Amennyiben intézményüket 2014-ben már regisztrálták, semmiképp se regisztráljanak újra, hanem az akkor kapott PIC számot használják 2015-ben is. A regisztrációról bővebben az Erasmus+ útmutatóban (Programme Guide Part C) és a regisztrációs felülethez (Participant Portal) készített útmutatóban olvashat. - Részvételi feltételek ellenőrzése és a magyar nyelvű pályázati útmutató (később jelenik meg) elolvasása, ami elengedhetetlen a sikeres pályázás érdekében. - Pályázati anyag megírása és benyújtása: A pályázati anyagot a partnerekkel közösen írják meg és véglegesítik, melyet ezt követően csak a koordinátor intézménynek kell kizárólag elektronikus úton eljuttatni. Postai úton egyedül a nem KLIK által működtetett közoktatási intézményeknek kell egy nyilatkozatot elküldeniük a közpénzek felhasználásáról. 9. Pályázati határidő március 31. déli 12:00 (brüsszeli és budapesti helyi idő szerint) Előbírálati határidő: nincs 10. Linkek Erasmus+ angol nyelvű program útmutató (Programme Guide) Magyar nyelvű pályázati kalauz (2014-es kalauz, a 2015-ös esztendőre érvényes dokumentum később várható) Pályázati űrlap (A 2015-ös űrlapok később várhatók) Az Európai Bizottság Erasmus+ honlapja Európai Bizottság regisztrációs portálja (Participant Portal) (kötelező pályázói regisztrációs felület) Útmutató az Európai Bizottság Participant portálján való regisztrációhoz (később várható) 11. Munkatársaink, akik a pályázattípussal foglalkoznak - Fintáné Hidy Réka (reka.hidy(kukac)tpf.hu) - Szabó Csilla (csilla.szabo(kukac)tpf.hu) - Hlavaty Ildikó (ildiko.hlavaty(kukac)tpf.hu) - Balogh Tamás (tamas.balogh(kukac)tpf.hu) Telefon: 061/ A Tempus Közalapítvány minden, pályázataival kapcsolatos információt, pályázati űrlapot, egyéb dokumentumot térítésmentesen bocsát az érdeklődők rendelkezésére. Ugyancsak térítésmentes az információs napjainkon és egyéb rendezvényeinken való részvétel, illetve a személyre / intézményre szabott pályázati tanácsadás. Javasoljuk, hogy az általunk kezelt programokkal kapcsolatos információért, dokumentumért, tanácsért elsősorban hozzánk forduljanak, a más szervezetek által terjesztett információk pontosságáért és érvényességéért nem vállalunk felelősséget. A Tempus Közalapítványtól származó, az általa kezelt pályázatokkal kapcsolatos információk és dokumentumok kereskedelmi forgalomba nem hozhatók 18.

19 OKTATÓK, KUTATÓK EGYÉNI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI OTKA Alapkutatások támogatása /1 forduló Határidő: , Kiíró: Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Tárgymutató: tudományos alapkutatások támogatása, OTKA Pályázhat: PhD fokozattal rendelkező, 40 év alatti kutató (2015/1 forduló) A pályázat célja kiemelkedő eredményeket ígérő alapkutatások, nemzetközileg is elismert tudományos műhelyek, illetve fiatal kutatók támogatása. A pályázat általános feltételei Kizárólag alapkutatási témákkal lehet pályázni. A vezető kutatónak a pályázat beadásának időpontjában PhD fokozattal (EU-n kívüli országok esetében honosított) kell rendelkeznie és magyarországi kutatóhelyhez kell kötődnie. Határon túli magyar kutatók magyarországi kutatóhelyhez regisztrálva nyújthatnak be OTKA pályázatot. Egy pályázó legfeljebb egy pályázatot nyújthat be vezető kutatóként és egyszerre maximum két OTKA által támogatott kutatásban lehet kutatásvezető. Ha a pályázó vezető kutatóként egyidejűleg MTA Lendület pályázatot és OTKA pályázatot is benyújt, támogatást csak az egyikre kaphat. Egy kutató több pályázatnak is lehet résztvevője, amelyet ezen hirdetmény alapján nyújtanak be, de a kutatói munkaidő ráfordítás (FTE) értéke az elnyert pályázatokban együttesen nem haladhatja meg egyik időszakban sem az 1-et. A pályázathoz - éves bontásban is - csatolni kell a megvalósítandó kutatás programját, pénzügyi tervét, várható eredményeit, a részt vevő kutatók eddigi tevékenységének leírását. A pályázó kutató(k)nak a pályázatban nyilatkozniuk kell az összes érvényben lévő támogatásukról és folyamatban lévő más pályázataikról is. A között OTKA-támogatásban részesült pályázóknak a támogatott kutatásban elért eddigi eredményeit az értékelésnél figyelembe veszik. Az ERC Grant második fordulójába került pályázat az OTKA pályázathoz mellékelhető. A pályázati feltételeket részletesen a 2015/1 fordulóra vonatkozó Pályázati Útmutató és a benne szereplő "OTKA támogatási szerződések teljesítésének szabályai tartalmazzák. Nemzetközi együttműködésekben végzett kutatásokra és publikációs támogatásra vonatkozó OTKA pályázatok külön pályázati kiírásban szerepelnek. Az adott pályázati fordulóban szétosztható teljes támogatási keretösszeg az OTKA költségvetési támogatásának függvénye. Pályázható juttatások A pályázaton elnyert támogatás kizárólag a kutatáshoz kapcsolódó következő költségekre fordítható: a kutatás dologi költségeire, a kutatásban alkalmazni tervezett kutató(k) (doktoranduszok, doktorjelöltek, posztdoktorok), illetve a kutatáshoz szorosan kapcsolódó, annak eredményességéhez feltétlenül szükséges más résztvevők munkabérére, műszerek, berendezések, kutatási segédeszközök beszerzésére, nemzetközi tudományos kapcsolatok fenntartására, kutatási eredmények konferencián történő ismertetésére, illetve a kutatási eredmények publikációs költségeire. 19.

20 Az OTKA támogatás terhére a vezető kutató a munkaköri besorolása szerint differenciáltan, 3 kategóriában részesülhet kiegészítő személyi kifizetésben; de ez az összeg nem haladhatja meg a pályázati főösszeg 25%-át. A fogadó intézményt - általános költségekre (rezsi) - a kutatási támogatás közvetlen költségekre eső összegének 20%-a illeti meg, ezen belül az általános költség egynegyedét tudományos információk beszerzésére (könyvtár, adatbázis, Open Access) kell fordítania. A tudományos információkra fordítandó összegnek legalább a felét az intézmény köteles Open Access költségekre fordítani, amelyről el kell számolnia. A támogatási összegen belül további 5% összeg erejéig, a vezető kutató rendelkezése alapján, a kutatással kapcsolatos egyéb (telefon, internet-használat, irodai adminisztráció) rezsi jellegű költségek is elszámolhatók. A pályázat értékelése A beérkezett pályázatokat az OTKA testületei - a benyújtott pályázatban szereplő információk alapján - a következő főbb szempontok szerint értékelik: a pályázati program alapkutatás jellege, tudományos jelentősége, újszerűsége, a várható eredmények, tudományos és társadalmi hasznosításuk, a kutatás személyi feltételei, garanciái, a kutatás intézményi, tárgyi, módszertani feltételei, a kért támogatás pénzügyi indokoltsága és realitása, a tervezett kutatói munkaidő ráfordítás, az eddigi tudományos eredmények (közlemények, hivatkozások), az utóbbi 5 évben lezárult vagy folyamatban lévő OTKA kutatások során elért eredmények. Előnyben részesülnek a nemzetközileg is jelentős alapkutatások, az új eljárások és módszerek kidolgozása, a fiatal kutatók bevonása, társadalomtudományban a forrásfeltáró kutatások és a monográfiák írása. Fontos szempont a beadott pályázati munkaterv, költségterv, várható eredmények, munkaidő ráfordítás realitása és arányossága. A pályázat benyújtása Pályázni a évre kialakított elektronikus pályázati felületen lehet, amely a kitöltési útmutatóval együtt az OTKA honlapján (http://www.otka.hu) várhatóan december 16- án lesz elérhető. A támogatott kutatások kezdete - az OTKA költségvetési támogatásának függvényében szeptember 1. és február 1. között lehetséges. A pályázatot elektronikusan kell benyújtani, és a már benyújtott pályázat kinyomtatott, aláírásokkal és bélyegzővel ellátott példányát is el kell juttatni az OTKA Irodába. Az elektronikus példányt az OTKA honlapján közzétett eljárással, az OTKA Irodától kapott felhasználói névvel és jelszóval lehet benyújtani. Az elektronikus beadásnak, amely csak az intézményi jóváhagyást követően lesz érvényes, a végső határideje várhatóan2015. február 3-4. között lesz. A határidőt az egyes pályázattípusokra az OTKA honlapon közzétett határidőtáblázatban és útmutatóban fogjuk nyilvánosságra hozni. Minden esetben a határidő az adott nap (közép-európai idő) 17:00 óráját jelenti, amikor az elektronikus rendszer lezárja a pályázatok fogadását. A nyomtatott példányt eredeti aláírásokkal, minden más pályázati és egyéb anyagtól elkülönítve, postán keresztül, ajánlott küldeményként, legkésőbb február 10-i dátumú postabélyegzővel feladva kell beküldeni. (Levélcím: 1476 Bp Pf. 289, Csomagcím: 1093 Budapest Czuczor u. 10.). A küldeményre kérjük ráírni a pályázattípus jelét: OTKA- K vagy OTKA-PD pályázat. A pályázat feladását igazoló postai szelvényt kérjük megőrizni. A honlapon elektronikusan, kutatói véglegesítés vagy intézményi jóváhagyás nélkül benyújtott, illetve határidőn túl feladott, valamint a formailag nem megfelelő pályázatok bírálatára nem kerül sor. A pályázat értékelése az elektronikus példány felhasználásával 20.

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 3

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 3 PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 201 4. április 16. 56. s zám Köszöntő A hírlevél célja, hogy szakmai információkat biztosítson a pályázni kívánó kollégáink számára, tájékoztasson az aktuális pályázati lehetőségekről

Részletesebben

Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén

Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén Stratégiai partnerségek /Köznevelési projektek 2015 Tartalomjegyzék I. Általános tudnivalók...

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/3. szám

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/3. szám PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/3. szám Tisztelt Klaszter Tagok! Magyarország az új uniós költségvetési időszakban a strukturális alapokból és a kohéziós alapból a hazai társfinanszírozással együtt 7480 milliárd

Részletesebben

Pályázati útmutató. A Felsőoktatási együttműködési projektek című pályázati akciókra vonatkozóan EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014

Pályázati útmutató. A Felsőoktatási együttműködési projektek című pályázati akciókra vonatkozóan EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 Pályázati útmutató A Felsőoktatási együttműködési projektek című pályázati akciókra vonatkozóan EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 HU08 Ösztöndíj program Tempus Közalapítvány Tartalom 1. Bevezető...

Részletesebben

2011. december 5 2011. december 18.

2011. december 5 2011. december 18. 2011. december 5 2011. december 18. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Folyamatban lévő pályázatok I.1. V. Szakma Sztár Verseny...3.oldal I.2. Nevelési intézmények fejlesztése Új Széchényi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló

Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló (1) Az Európai Bizottság Egész életen át tartó programja Magyarországon 2009. Éves beszámoló Impresszum:

Részletesebben

Erasmus+ Pályázati útmutató

Erasmus+ Pályázati útmutató Erasmus+ Pályázati útmutató Amennyiben a különböző nyelvű változatok között jelentésbeli eltérések vannak, az angol nyelvű változat az irányadó a más nyelvű változattal szemben. 3. verzió (2015): 16/12/2014

Részletesebben

Ke ziko nyv az EGT Alap O szto ndı j program inte zme nyi megvalo sı ta sa hoz

Ke ziko nyv az EGT Alap O szto ndı j program inte zme nyi megvalo sı ta sa hoz Ke ziko nyv az EGT Alap O szto ndı j program inte zme nyi megvalo sı ta sa hoz Szeme lyzeti/oktato i mobilita s egye b, nem felso oktata si, oktata si/ke pze si inte zme nyek sza ma ra (M3) Tempus Közalapítvány

Részletesebben

PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013)

PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013) KULTÚRA PROGRAM Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség EURÓPAI BIZOTTSÁG PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013) Oktatási és Kulturális Főigazgatóság http://ec.europa.eu/culture/index

Részletesebben

PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV

PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV ERASMUS+ PROGRAM 2014-2020 SZAKKÉPZÉSI MOBILITÁSI PROJEKTEK 2014. ÉVI PÁLYÁZATI FORDULÓ TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Tartalom 1. Bevezető... 5 1.1 Fogalommagyarázat... 5 1.2 Kiegészítő

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.1.D-12/2/KONV 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

2009. november PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013)

2009. november PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013) KULTÚRA PROGRAM Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség EURÓPAI BIZOTTSÁG PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013) 2009. november Oktatási és Kulturális Főigazgatóság http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Részletesebben

Oktatási Minisztérium AZ EU 6. KERETPROGRAMJÁBAN VALÓ. Budapest, 2003. június

Oktatási Minisztérium AZ EU 6. KERETPROGRAMJÁBAN VALÓ. Budapest, 2003. június Oktatási Minisztérium PÁLYÁZATOK AZ EU 6. KERETPROGRAMJÁBAN VALÓ EREDMÉNYES MAGYAR RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSÁRA ÉS A MŰSZAKI FEJLESZTÉS TÁRSADALMI FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSÁRA Tájékoztató füzet Budapest, 2003. június

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.B-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Félsö öktata si inté zmé nykö zi égyü ttmü kö dé si pröjékték (M4)

Félsö öktata si inté zmé nykö zi égyü ttmü kö dé si pröjékték (M4) Ké zikö nyv az EGT Alap Ö sztö ndí j prögram inté zmé nyi mégvalö sí ta sa höz Félsö öktata si inté zmé nykö zi égyü ttmü kö dé si pröjékték (M4) Tempus Közalapítvány 2015. 1. kiadás Tartalom 1. Bevezető...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.A-12/2

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

III. évfolyam 12. szám 2012. május 21-2012. június 3. I.1. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 20126 2013. tanévre..3.

III. évfolyam 12. szám 2012. május 21-2012. június 3. I.1. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 20126 2013. tanévre..3. III. évfolyam 12. szám 2012. május 21-2012. június 3. I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 20126 2013. tanévre..3.oldal 1.2. Kinél fessünk?

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A korai életszakaszban feltárt fejlődésbeli rendellenességek, lemaradások kezeléséhez szükséges hozzáférés javítása c. Kiemelt Projekt Felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Norvég Civil Támogatási Alap Akciópályázatok 2014

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Norvég Civil Támogatási Alap Akciópályázatok 2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Norvég Civil Támogatási Alap Akciópályázatok 2014 Az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal és a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

2011. november 21 2011. december 4.

2011. november 21 2011. december 4. 2011. november 21 2011. december 4. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírás! I.1. V. Szakma Sztár Verseny..3.oldal Folyamatban lévő pályázatok I.2. Nevelési intézmények fejlesztése

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben