Pallas Páholy Klubháló Egyesület 1054 Budapest, Alkotmány u. 15.Tel/fax: ;

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pallas Páholy Klubháló - 1 - Egyesület 1054 Budapest, Alkotmány u. 15.Tel/fax: 311 80 27; Email:szerkesztoseg@klubhalo.hu www.klubhalo."

Átírás

1 Pallas Páholy Klubháló Egyesület 1054 Budapest, Alkotmány u. 15.Tel/fax: ; BESZÁMOLÓ az Egyesület előző négyévi tevékenységéről, felkészülés a következő ciklus néhány előre látható feladatára I. Az Egyesület tevékenysége a.) Az Egyesület tevékenysége az eltelt négy évben is zökkenőmentes volt.2006 január 1- e és 2009 november 24-e között helyet, támogatást adtunk több mint negyven civil közéleti, illetőleg szakmai klubnak, műhelynek, összesen közel ezer rendezvénynek. Ezen szervezetek többsége havi rendszerességgel jár a Pallas-ba, van több, amely az 1993-as létrehozás óta, van sok, amely már több mint évtizede. b.) A látogatottság egyre nő. Igen gyakoriak a teltházas rendezvények. Ilyenek például mindig a XXI. Század Társaság, a Ma-Holnap Klub, a Médiatanárok Köre (MÉTA), a Bibó István Közéleti Társaság, a Kül- és Biztonságpolitikai Klub, a Nyugdíjasok Országos Képviseletének Fóruma klubestjei. Az egyes klubok tagjai egyre gyakoribb résztvevői más társaságok rendezvényeinek. c.) A vezetőség tagjainak többsége napi kapcsolatban áll egymással. Rendszeresen részt vesznek a különböző klubok rendezvényein, kapcsolatuk van a tagsággal és az együttműködő partner klubokkal. d.) Egyre jelentősebb gyakran meghatározó szerepet tölt be az Egyesület a haladó értelmiségiek és szervezeteik által szervezett demonstrációk, a tömegkommunikációban megjelenő tiltakozások létrejöttében, illetőleg az ezekre való mozgósításban. Ezt elsősorban a Pallas Páholy által létrehozott, a kft. munkatársai által üzemeltetett személyi adatbázis teszi lehetővé, nemkülönben pedig a hálózattá szerveződött klubrendszer tapasztalata, szituáció kincse, személyi kapcsolatrendszere. e.) Jelentősen könnyebbé vált az irányítás azáltal, hogy a Pallas Páholy Kft. honlapjának portállá fejlesztésével az Egyesület működésének is minden mozzanata bárki számára folyamatosan nyomon követhető, átlátható. Így nem csak az Egyesület vezetői és tagjai, hanem az érdeklődő, hozzávetőlegesen ezerre tehető, főként értelmiségi olvasó (közöttük nagy számú vidéki kommunikáció-újságíró szakos főiskolai hallgató) számára is átlátható a tevékenységünk, amelyet javaslatokkal, hozzászólásokkal befolyásolhatnak is. f.) A kapcsolatrendszer fenntartásának is középponti eleme a Pallas Páholy Kulturális és Kiadói Kft. által üzemeltetett Klubháló-online. Ez szolgál ugyanis eligazodási lehetőségként a klubháló hatókörében lévő civil szervezetek, szerveződések, és az érdeklődő emberek számára, nem csak a Pallasban, hanem az együttműködő számos más szervezet által más helyszínen tartandó rendezvényeinek helyéről, témájáról, időpontjáról.

2 - 2 - A portálon, a főoldalon a Klubok címszó alatt láthatók a szervezetek, amelyekre kattintva megismerhetők adataik, az Eseménynaptár pedig naprakészen mutatja a Pallasban tartott, illetve tartandó eseményeket, rákattintva pedig olvasható a meghívó, amelyet hírlevélben külön is rendszeresen kiküldünk a tagságnak, és több ezer szimpatizánsunknak. A Meghívók címszó alatt olvashatóak partnereink által más helyszínen tartott rendezvények időpontjai. A portálon működő internetes folyóirat szerzőinek névsora az impresszumban olvasható. Kiemelendő: Bodor Pál (Diurnus), Föld S. Péter (FSP), Andai György, Böjte József, Göbölyös N. László, Marik Sándor, Rózsa András. g.) Mindenek előtt azonban Zöldi László teljesítménye a legnagyobb jelentőségű. Meghaladja a háromszázat Klubhálón publikáló tanítványinak száma. A nálunk gyakorlatot szerzett, kivétel nélkül vidéki, főként kistelepüléseken, az ország keleti részén élő fiatal újságírók uralják a kelet-magyarországi online sajtót. A Makó város által három éve kiírt Ifjúsági Pulitzer-díjat az utóbbi két évben ifjú munkatársaink nyerték el. ( Nagy Zsófia kétszer (!), jelenleg már a Független Hírügynökség miskolci tudósítója, Matey István, azóta a Szabolcs online főszerkesztője Csapó István ifjú kollégánk nem díjazott ugyan, de a Hajdú online főszerkesztője. Az idei ifjúsági Pulitzer díj I. helyezettje Horváth Borbála ifjú kolleganőnk (Zárójeles megjegyzés, hogy Bodor Pál, Föld S. Péter és Andai György Klubhálón megjelent írásainak másodközlései jelentős mértékben járultak hozzá a Népszabadság online-on, a Nolblog sikeréhez.) II. Az Egyesület működése a.) Az Egyesület működésének infrastrukturális feltételeit változatlanul az Estrade Kft. és a Pallas Páholy Kulturális és Kiadói Kft. biztosítja. b.) Az előző közgyűlés óta annyi változás történt, hogy a Kossuth Nyomda megszűnése miatt a Pallas Páholy bérleti jogát, a helyiségben lévő eszközöket és bútorzatot, valamint a jogelőd Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt. védjegyét meg kellett vásárolnia a fenntartó cégeknek. c.) Így a Páholy Kft. a könyvkiadói tevékenységgel bővült, és az elmúlt másfél évben közel harminc könyvet adott ki, ami igen jó szolgálatot jelent a köreinkben lévő jeles szerzőknek, barátainknak, szellemi társainknak. Ez is inspirálóan hatott a fenntartó cégekre abban, hogy olvasó sarkot alakítsanak ki a Páholyban, hogy az Egyesület és együttműködő partner szervezeteinek közönsége több kiadó könyveit helyben olvashassa, megvásárolhassa.

3 - 3 - Az Egyesület anyagi helyzetének stabilitását a fenntartó cégek kétharmad, az Egyesület által elnyert pályázatok, illetőleg támogatások egyharmad részben biztosították. (Az erről készült táblázat a beszámoló melléklete.) A működőképesség csak úgy volt a jelenlegi színvonalon fenntartható, hogy a működtető kftk minden egyéb bevételüket is az üzemeltetésre fordították. A struktúra átalakítására részben pénz híján, de főként a támogatók részéről - állandóan napirenden lévő, hasonló kezdeményezésekkel való kooperációs, összevonásokat vizionáló, párhuzamosan létrehozott szervezkedések miatt nem kerülhetett sor. A Felügyelő Bizottság a gazdálkodás törvényességét figyelemmel kísérte. Évenként külön is áttekintette. Megállapítást egy alkalommal tett, a 2008 évi bevallás előtti ellenőrzés során. Felhívta az Egyesület titkárát, hogy intézkedjen a tagdíj-fegyelem megszilárdítása érdekében. A felhívás megtörtént, tagdíj és pártoló tagsági díj azóta befizethető a Pallas Páholyban, csekken és közvetlenül a folyószámlára is. A mérlegeket a Felügyelő Bizottsággal egyetértésben minden évben határidőben készítettük és juttattuk el az illetékes hatósághoz. III. Néhány ajánlás a következő ciklus tevékenységéhez A haladó értelmiség többsége az Egyesület következő (harmadik) működési ciklusában ellenzéki helyzetben lesz. Ezért fel kell készülni az úgynevezett holdudvar Pallas környezetében lévő részének fokozott támogatására. a.) Ennek érdekében: az Egyesület szerepe a jövőben nem lehet az, hogy ernyőként boruljon együttműködő partnereire, képviselve azokat, hanem az, hogy - mint eddig - valóságos háttérszervezet legyen, amely leveszi az értelmiségi körökről az infrastruktúra fenntartásának és az adminisztrációs feladatok elvégzésének terheit. Kapcsolatot szervez közöttük, segít eljuttatni véleményüket, javaslataikat a politikai erőkhöz és a nyilvánossághoz. Elsődleges feladat - összetartani a meglévő értelmiségi köröket - megtartani a működési feltételeket - részt venni a pénzszűke miatti ésszerű integrációban és elősegíteni, hogy az Egyesület környezetében működő progresszív értelmiségi körök újjászervezzék magukat, értékelhessék a tapasztalatokat, helyzetelemzést végezhessenek, számba vehessék erőforrásaikat, kitűzhessék céljaikat.

4 - 4 - b.) A Klubháló online a várható igények kielégítésére nem képes, rendszere elavult, jelenlegi formájában gazdaságilag is fenntarthatatlan. Külső megjelenése ósdi, méltatlan a tartalmához. Viszont: - a portál a Pallas Páholy vezénylő pultja - a kapcsolattartás bázisa - az együvé tartozás kézzel fogható kapaszkodója - terepe a progresszív, fiatal újságíró növendékek fejlődésének - menedék több országosan ismert (és ezek száma nőni fog) írónak, újságírónak, akik véleményüket aktuálisan közkinccsé akarják tenni Mindezek miatt a következő ciklus feladata a portál működtetésének megoldása. c.) A könyvkiadással kapcsolatban a Pallas Páholy Kft-nek az volt az elgondolása, hogy a könyvkiadás és a köré szervezhető rendezvények révén a közönség egyben tartható, és némiképp gazdaságilag is sikeres lehet, ami az Egyesület számára segítség a pénzhiány pótlására. Mindkét elvárás beigazolódni látszik. Tőke nélkül jött létre Kiadó, a Pallas védjegy birtokában. Az infrastruktúra a kft-ben megvolt, és a könyvek többségéhez sikerült támogatást szerezni. Az ágazatnak adóssága nincs. Eddig harminc könyv jelent meg re a Noran Kiadóval együtt 20, az Urbis Kiadóval (Moldova György könyveinek is kiadója) másokkal 10-15, és Pallasként 15 könyves rendezvény lesz, természetesen érzékelhetően haladó értelmiségi megközelítésben, az Egyesület és a Kiadók szervezésében. A Norannal közös rendezvényeket megpályáztuk, a többit önköltségi alapon csináljuk és támogatókat próbálunk keresni hozzájuk. d.) Vidéki tudósítói hálózat létrehozása érdekében folytatjuk a Klubhálón az újságíróképzést, a Pallas Páholy Kft-vel és a Népszavával együttesen segítve elhelyezkedésüket és utógondozásukat. A már elhelyezkedettektől aktuális közéleti, politikai témák, problémák, események vidéki visszhangjának hálózati visszacsatolását várjuk, részben közzététel, részben elemzés érdekében. Folyamatosan szeretnénk folytatni a fiatal újságírók kapcsolatrendszerének megteremtését, a három éve megkezdett mentorálást, tapasztalt újságírókkal, közszereplőkkel, tudósokkal. e.) Körülbelül 100 vidéki település média (és közéleti) viszonyait dolgozták fel Zöldi László és Klubhálós tanítványai. Ezek elemzését szeretnénk a Média Tanárok Köre (MÉTA) révén közkinccsé tenni, amennyiben erre valóságos igény mutatkozik, és a felhasználók a feltételeket biztosítani tudják. f.) Több szakmai műhely működik a Pallas Páholyban, részben az Egyesületen belül, részben önálló szervezetként. Pl. Kül- és Biztonságpolitikai, Geopolitikai, Egészségügyi, Szociálpolitikai, Agráriummal foglalkozó, a közigazgatás és jog aktuális kérdéseit taglaló. Igen sokra lenne igény.

5 - 5 - A főbb problémák: - pénz híján a jelenlegiek is vegetálnak - a politikusok általában csak szerepelni szeretnek, részt venni hallgatóként, tanulni, tapasztalatot szerezni nem. - hiányzik a kapacitásunk a viták megjelenítésére, a tágabb szakmai, de főként politikai közegek és legfőképpen a nyilvánosság számára. g.) Utánpótlás nevelés, képzés, továbbképzés A már munkába állt fiatal vidéki újságírók között számosan vannak, akiket érdekel a közéleti-politikai szereplés. A mentorálás révén van kapaszkodója néhányuknak, és a Klubhálóval is napi kapcsolatban vannak, de ahhoz, hogy közéleti tevékenységet végezzenek, számos képességet, készséget, ismeretet kell elsajátítaniuk. Ez évek alatt szerezhető meg, de jelentősen felgyorsítható. Ennek már kialakított és kipróbált feltételeit szeretnénk intézményesíteni, a hiányzókat pedig kooperációval megteremteni. Határozati javaslat: A Közgyűlés /2009 sz. határozata A Közgyűlés az Egyesület négyéves tevékenységéről szóló előterjesztést elfogadja, és a megválasztandó tisztségviselők, vezetőség és Felügyelő Bizottság figyelmébe ajánlja. Felhívja a figyelmüket továbbá a körülmények változása miatti alkalmazkodás személyi és anyagi feltételeinek időben történő felismerésére, és a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal, ill. a tisztújítást követően Felelősök: leköszönő, ill. új tisztségviselők, vezetőségi és FB tagok Budapest, 2009 november 09. Böjte József s.k. elnök Gáspár István s.k titkár

6 - 6 - MŰKÖDÉSI KONDICIÓK INFRASTRUKTÚRA Iroda 72 m2 Rendezvényterem 106 m 2 Irodai infrastruktúra: bútorral, gépek, vezetékes telefon, fénymásoló, szkenner stb. hét állomásból álló számítógép hálózat, otthoni munkára négy számítógép stb. Rendezvénytermi infrastruktúra (gépek, berendezések, eszközök, bútorzat Kedvezményes bérlet- ESTRADE Kedvezményes bérlet 2001 XI.30-ig Ingyenes használat - Estrade Ingyenes használat - Estrade SZEMÉLYZET (A klubháló online-nak nincs külön személyzete, azt a Kft munkatársai önkéntesen látják el) Rendezvényszervezők 2 fő Pallas Páholy Kft Technikai ellátó (saját gépkocsival 1 fő Pallas Páholy Kft lektor 1 fő Pallas Páholy Kft Rendezvényterem dolgozói 1.5 fő Pallas Páholy Kft Félállású kiegészítő 0.5 fő Pallas Páholy Kft Összesen: 6 fő + 1 fő Táncsics Alapítvány alkalmazottja, a klubhalo online szerkesztőségi munkatársa BEVÉTELEK Táncsics Alapítvány szerződés szerint havi 1 millió Ft működési támogatása (+ évi 50 közéleti rendezvény megrendezésének kötelezettségével) Egyéb: tagdíj, adomány, támogatás, pályázat kb. Összesen: havi 1.5 millió Ft évi 6 millió Ft (havi 500 ezer forint) Bérlet iroda rendezvényterem raktár Rezsi: (telefon, internet, fűtés, világítás, közösköltség, adók, könyvelés, takarítás, posta) Bérek+ terhei Megbízási díjak (klubhalo online) Bodor Pál, Zöldi László, Andai György, Föld S.Péter, Rózsa András, pályakezdő újságírók, rendszergazda Rendezvények megszervezésével kapcsolatos költségek (berendezés, takarítás, értekezleti ellátás, vetítés, dokumentálás, fotó stb.) KÖLTSÉGEK Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó 1 millió Ft/hó 1.1 millió Ft/hó 20 x Ft/hó éves átlag Ft/hó Összesen havi átlag Ft kerekítve 3.5 millió Ft Mindösszesen: havi kétmillió Ft-ot kell pótolni, illetve megtermelni Tekintettel arra, hogy a működtető cégek (Pallas Páholy Kft, Estrade Kft) semmilyen más tevékenységet nem végeznek a Pallas Páholy fenntartásán, illetve azzal szorosan összefüggő kulturális menedzselési feladatokon kívül, összevontan szerepeltetünk minden tételt. Ez alól a könyvkiadás költsége kivétel, aminek bevétele viszont a Pallas Páholy Kft-be folyik be, és ott is kerül felhasználásra a működés költségeinek kiegészítésére.

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV 2012 BUDAPEST A FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET KIADVÁNYA Felelős kiadó Dr. Tömösváry Zsigmond nyá. dandártábornok, elnök Lektorálták Dr. Magyar István nyá. dandártábornok

Részletesebben

A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa

A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés 2 2. A harmadik szektor civil szervezetek 2 2.1 Általános helyzetkép 2 2.2 Civil szféra

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2010

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2010 MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2010 Készült: 2011. január 19. - 2 - Egyesületünk a fogyatékos emberek érdekvédelmi szerveződésére az 1989. évi II. törvény (Az egyesülési

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2011

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2011 MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2011 Készült: 2012. január 19. - 2 - Egyesületünk a fogyatékos emberek érdekvédelmi szerveződésére az 1989. évi II. törvény (Az egyesülési

Részletesebben

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS...

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... 3 III.1. ALAPÍTÓ OKIRATBAN MEGFOGALMAZOTT FELADATOK TERVEZÉSE... 3 III.2. INTÉZMÉNYI TEREK ÉS ÉPÜLETEK, INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

C i v i l H í r a d ó

C i v i l H í r a d ó C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - - H í r e k, r e n d e z v é n y e k, k i a d v á n y o k, p á l y á z a t o k, t a n á c s o k, j ó g y a k o r l a t o k 2 0 1 1. s z e p t e m b e r 2 6. Somogy

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben

Miként járul hozzá a civil szféra a kultúra megõrzéséhez, terjesztéséhez? Kötõ József: A civil szféra lehetõségei a kulturális értékek megõrzésében

Miként járul hozzá a civil szféra a kultúra megõrzéséhez, terjesztéséhez? Kötõ József: A civil szféra lehetõségei a kulturális értékek megõrzésében VI./2. VI. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM, 2005. ÁPRILIS JÚNIUS Miként járul hozzá a civil szféra a kultúra megõrzéséhez, terjesztéséhez? Kötõ József: A civil szféra lehetõségei a kulturális értékek megõrzésében Pomogáts

Részletesebben

Református Egyház. A XIII. Zsinat 2014. november 12-13-i ülésének határozatai

Református Egyház. A XIII. Zsinat 2014. november 12-13-i ülésének határozatai Református Egyház 2014. új folyam IV. (LXVI) 20. szám A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönye 2014. december 30. Tartalomjegyzék A XIII. Zsinat 2014. november 12-13-i ülésének határozatai

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 72-532 138 általános ügyintézés 72-532 139 pénztár /Figyelem! a 72-310 903 telefonszámunk megszűnt!/ Fax címünk: 72-532 138

HÍRLEVÉL. 72-532 138 általános ügyintézés 72-532 139 pénztár /Figyelem! a 72-310 903 telefonszámunk megszűnt!/ Fax címünk: 72-532 138 HÍRLEVÉL Tisztelt egyesületi Tagtársunk! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önt és kedves Családját. Megtisztelőnek érezzük, hogy továbbra is szervezetünk tagjai között tartjuk nyilván. Kérjük, olvassa

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINTI CIVIL KONCEPCIÓ tervezet

TÖRÖKBÁLINTI CIVIL KONCEPCIÓ tervezet TÖRÖKBÁLINTI CIVIL KONCEPCIÓ tervezet Bevezetés Törökbálint Város Önkormányzata többszörös előkészítés után elkészítette az Önkormányzat civil koncepcióját, ám ez nem kizárólag az önkormányzati feladatokat

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA 6-7.

PEDAGÓGUSOK LAPJA 6-7. PEDAGÓGUSOK LAPJA 6-7. LXIV. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2008. JÚNIUS 9. ALAPÍTVA: 1945-BEN PEDAGÓGUSNAPRA Sztevanovity Dusán ÉLET TANÁR ÚR Szép tanárnők, bús tanárok, kopott

Részletesebben

Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére

Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ikt.sz.: 520-2/2007. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére Tárgy: A Pécs/Sopianae

Részletesebben

Civil szervezetek szerepvállalása a szociális ellátás, szolgáltatás területén

Civil szervezetek szerepvállalása a szociális ellátás, szolgáltatás területén NÁRAI MÁRTA Civil szervezetek szerepvállalása a szociális ellátás, szolgáltatás területén A szociális gondoskodásra szorulók ellátására évtizedeken keresztül kizárólagos jogot formált az állam, néhány

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 314-7/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

ZAG GÁBOR elnökjelölt pályázata

ZAG GÁBOR elnökjelölt pályázata ZAG GÁBOR elnökjelölt pályázata a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának általános tisztújító választására Pécs 2011. június Tartalomjegyzék I. ÖNÉLETRAJZ:...3 1. EDDIGI KÖZÖSSÉGI TEVÉKENYSÉGEIM:...5

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET 2008-2012.

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET 2008-2012. VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET 2008-2012. BESZÁMOLÓ A VISZ MUNKAKONGRESSZUSA ELFOGADTA 2012. JÚNIUS 13-ÁN VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET Az emberi élet célja a szolgálat: együttérzést

Részletesebben

A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa

A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa n Közelmúlt n Bemutatkozunk n Ifjuság n Visszatekintés n Gazdasági rovat n Pályázatok n NCA hírek n Könyvajánló A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa 2005. VII. évf. 2. szám bemutatkozunk

Részletesebben

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása 137/2014. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete ezen előterjesztés melléklete

Részletesebben

ÁROP 1.A.5-2013 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés a Konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára

ÁROP 1.A.5-2013 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés a Konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára Tevékenység: Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata Dokumentum: Tanácsadói dokumentum Kapcsolódó indikátor 1: Támogató infrastrukturát, szerződéses kapcsolatokat bemutató tanulmány

Részletesebben

Az elnök beszámolója az AOSZ IRODA 2014. évi szakmai munkájáról

Az elnök beszámolója az AOSZ IRODA 2014. évi szakmai munkájáról Cím 1053 Budapest, Fejér György utca 10. I. emelet 3. a. Telefon 061 354-1073 Fax 061 302-194 E-mail info@esoember.hu Honlap www.esoember.hu Adószám 19025915-1-41 Az elnök beszámolója az AOSZ IRODA 2014.

Részletesebben

IGÉNYFELMÉRÉSI ÉS KIHASZNÁLTSÁGI TERV

IGÉNYFELMÉRÉSI ÉS KIHASZNÁLTSÁGI TERV Debrecen Belváros ATT 2. sz. melléklete IGÉNYFELMÉRÉSI ÉS KIHASZNÁLTSÁGI TERV a Simonffy utcai volt Fazekas Mihály Általános Iskola átalakítása ifjúsági ház céljára c. projekthez 2008. november 2009. január

Részletesebben

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK A GYAKORLATBAN Önkéntes Központ Alapítvány Kiadja: Önkéntes Központ Alapítvány 1123 Budapest, Kékgolyó u. 20. I./4a Szerkesztõ: Francsics Dorina Szakmai lektor: F. Tóth András

Részletesebben

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül Belső

Részletesebben

Részletes beszámoló a Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete 2012. évi közhasznú tevékenységéről 1

Részletes beszámoló a Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete 2012. évi közhasznú tevékenységéről 1 Fédération Internationale des Communautés Educatives Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen International Federation of Educative Communities ONG-UNESCO/UNICEF/ECOSOC/CONSEIL D`EUROPE NEVELŐ

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/593-1/2010/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

A márciusi tisztújító küldöttközgyűlés előtt

A márciusi tisztújító küldöttközgyűlés előtt A márciusi tisztújító küldöttközgyűlés előtt Beszélgetés dr. Kardos Györggyel CL PNYME elnökével Ez év márciusában lejár a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület tisztségviselőinek négyéves megbízása.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben