Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) Fax: (06-92)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930"

Átírás

1 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) Fax: (06-92) FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Fiskola Pénzügyi és Számviteli Fiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete Könyvtárának online szakdolgozat-archívumából származik. A szerzi és egyéb jogok a dokumentum szerzjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerz vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak a felels azért, hogy ennek a dokumentumnak az elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzi jogait. Az archívum üzemelteti fenntartják maguknak azt a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének lehetségét illeten, akkor töröljék azt az online szakdolgozattár állományából. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthet, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jelleg alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelel hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerz/tulajdonos engedélyét kell kérni. Ennek a copyright szövegnek a dokumentumban mindig benne kell maradnia. A szakdolgozat szerzje a dokumentumra vonatkozóan az alábbi felhasználási engedély-nyilatkozatot tette: Alulírott, a Budapesti Gazdasági Fiskola Pénzügyi és Számviteli Fiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete végzs hallgatója kijelentem, hogy fent nevezett oktatási intézmény, oktatási és tudományos, non-profit célokra számítógépes hálózaton (pl. interneten) vagy egyéb számítógépes adathordozón közzéteheti az intézménynél benyújtott szakdolgozatomat. Jelen nyilatkozat a hatályos szerzi jogszabályok értelmében nem kizárólagos, idtartamra nem korlátozott felhasználási engedély. A felhasználás, terjesztés a kutatást végz felhasználók számára, magáncélra ideértve a másolatkészítés lehetségét is - történhet úgy, hogy az a felhasználó(k) jövedelemszerzése vagy jövedelemfokozása célját közvetve sem szolgálhatja és nem-kereskedelmi jelleg alkalmazásokhoz is csak változtatások nélkül és a forrásra való megfelel hivatkozással használható. A szerzi és tulajdonosi jogok, valamint az üzleti célú felhasználási lehetségek továbbra is fent nevezett szerzt illetik. Hozzájárulok, hogy azonos feltételekkel a fenti felhasználási, terjesztési jogokat az oktatási intézmény harmadik személyre elssorban az Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárára ruházhassa át. Kijelentem, hogy nyilatkozatommal csak saját valós jogaimat gyakoroltam, így ez a gesztusom mások jogviszonyát és érdekeit nem csorbítja szakdolgozatommal kapcsolatban.

2 BUDAPESTI GAZDASÁGI FISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FISKOLAI KAR Hotel Carbona Rt. üzleti terve Küls szakmai konzulens: Keszi Katalin Operatív konzulens: Dr. Döme Istvánné Bakosi Anita Nappali tagozat Számvitel szak Vállalkozás szakirány

3 Tartalomjegyzék Oldalszám 1. Bevezet 1 Hogyan kezddött? 1 2. Iparágelemzés A hévízi gyógyturizmus helyzete, jövje 2 Mit jelenthet számunkra a turizmus? 2 Magyarország gyógy-idegenforgalma 3 Természeti kincsünk a Hévízi-tó 4 A hévízi gyógyturizmusról Piaci helyzet, versenytársak 5 A Hotel Carbona Rt. versenyelnyei 5 Versenytársak Vendégkör összetétele 8 Célpiacok 8 Vendégkör 9 3. A részvénytársaság bemutatása A Hotel Carbona Rt. céljainak meghatározása A vállalkozás tevékenysége, a vállalkozás által nyújtott szolgáltatások bemutatása A hévízi gyógykúra Vital Wellness Értékesítési terv Szálláshely értékesítés Gyógyüdültetés Kereskedelmi szálláshely értékesítés Gyógyszolgáltatások értékesítése Uszoda és termálfürd árbevétele Vendéglátás, étterem bevételei Milyen módon értékesít a szálloda? 28 2

4 5. Beruházási terv 31 Uszoda bvítése Szervezeti terv A szervezeti struktúra bemutatása A részvénytársaság munkaszervezete, felelsségi körök A Hotel Carbona Rt. tulajdonosi struktúrája Marketing terv Piacszegmentáció Árpolitika Az árpolitikai célok kiválasztása A versenytársak ármagatartásának elemzése Az árképzés módja Értékesítési politika Marketingkommunikáció Reklám PR - Public Relations Eladásösztönzés - Sales Promotion Személyes eladás Direkt marketing Kockázatbecslés 46 A szálloda SWOT-analizise Pénzügyi terv A részvénytársaság pénzügyi helyzetét alakító tényezk Mérlegterv Eredményterv Összefoglaló 56 Melléklet Felhasznált irodalom 3

5 1. BEVEZET A társaság cégneve: Hotel Carbona Gyógyszálloda Részvénytársaság A társaság rövidített cégneve: Hotel Carbona Rt. A társaság mködési formája : zártkören mköd részvénytársaság. A társaság székhelye: 8380 Hévíz, Attila u. 1. Az alapítás idpontja: július 1. (a Hotel Carbona Közös Vállalat jogutódja) A társaság f tevékenysége: Szállodai szolgáltatás étteremmel A társaság mködésének idtartama: A társaság határozatlan idre alakult. A társaság KSH száma: A társaság adószáma: A társaság cégnyilvántartási száma: Hogyan kezddött? Kezdetben a vasutasoké volt az épületegyüttes, majd az államosításkor a bányászokhoz került. Bányászgyógyház volt és fleg bányászüdültetéssel foglalkozott ban elkészült a termálfürd, és a Bányász Gyógyüdül és Szanatórium nevet kapta a szálló. 16 bányavállalat (szénbánya, uránbánya, stb.) és különböz iparágak (bányagépgyártó, földtani kutató, stb.) hozták létre. A tatabányai szénbánya üzemeltette a 16 bányavállalat megbízásából ban felmerült egy fontos kérdés, mégpedig az, hogy jó lenne önállóvá tenni a céget. Ennek voltak objektív és szubjektív okai is. Az objektív ok az volt, hogy a bányavállalatok lassanként tönkrementek, a szubjektív pedig, hogy megunták a folytonos gyámkodást a vállalat felett. Az 1988-ban hozott gazdálkodási társaságokról szóló törvény megengedte, hogy önálló társaságok jöjjenek létre. Ekkor a cég még csak a közös vállalkozás vagy esetleg az egyesülési szervezeti formában gondolkodott ben spontán privatizáció történt, majd a Bányász Gyógyüdül közös vállalattá vált EFt jegyzett tkével. 22 taggal alakult meg, akik üzletrészeik arányában részesedtek a vállalat vagyonából ben kötöttek egy hitelezi megegyezést: 9 bányavállalat tartozása fejében átadta üzletrészeit. 56%-os üzletrész átkerült a Társadalombiztosításhoz, ezen belül is az Egészségpénztárhoz. Ebben a szerzdésben szabályozták azt a kérdést, hogy a vagyonátadás idpontjától kezdve a volt tulajdonosok, illetleg jogutódjaik a tulajdonosokkal részvényesekkel azonos feltételek mellett üdülhetnek. 4

6 1997-ben végrehajtottak egy nagyobb, 630 milliós fejlesztést, amit hitelbl, valamint saját erbl fedeztek ben a vállalat elhatározta, hogy zártkör álalakulás keretében átalakul részvénytársasággá, így a tulajdonosok már nem feleltek teljes vagyonukkal a társaság tartozásaiért ban visszaállamosították a TB vagyonrészét (56%-ot) a vállalatnak. A részvények 60%-a újra visszakerült az államhoz. Ez járulék fejében szerzett vagyon volt, tehát bizonyos idn belül el kellett adni. Végül átadták az ÁPV Rt.-nek, aki pályázatot írt ki a részvényekre, melyet a Danubius Szálloda és Gyógyüdül Vállalat nyert meg a részvények 191%-os árfolyamajánlatával. A részvényesek azonban éltek elvásárlási jogaikkal, ezért magyar csapaté lett a Hotel Carbona Rt. A vállalat részvényeinek 25%-a a Mol Rt.-é volt, ezért kötöttek egy megállapodást, amely szerint ha a Hotel Carbona Rt.-nek sikerül megszereznie az állami részvényeket, akkor megveszi a Mol Rt. részvényeit is a névérték 191%-ért június 13-ra a részvények 85%-a, mára pedig a 92%-a került magyar magántulajdonba. A kedvezményes üdültetés ma is tovább folyik. A Hotel Carbona 3 pályázatot nyújtott be, amelyeket nem adott ki bérbe, hanem saját maga készítette el. Mind a 3 pályázatot megnyerte, köztük a Széchenyi tervet is, amelynek a lehetségeit maximálisan kihasználta. Miért lett Carbona? Azért, mert a tulajdonosok többségének nevében benne volt a bányász szó, és ezért nem lehetett azt elhagyni olyan könnyedén. Utalni kellett rá. A carbon szó több nyelven is szenet jelent, ezért a vezérigazgató úgy gondolt, hogy ez megfelel név lesz a vállalatnak. Az a bet a név végén csak azért szerepel, hogy szebben hangozzon, latinosabb legyen a név. 2. IPARÁGELEMZÉS 2.1. A hévízi gyógyturizmus helyzete, jövje Mit jelenthet számunkra a turizmus? A turizmus ma világjelenség, a világgazdaság egyik vezet szektora. Magyarországon is a GDP-ben figyelmet érdemlen magas arányt ért el, a leggazdaságosabb deviza-kitermel tevékenység. Jelents foglalkoztatáspolitikai, az elmaradott területek gazdaságának felzárkóztatását segít tényez, mivel viszonylag alacsony költséggel képes új munkahelyek létrehozására, vállalkozásainak növekedése 5

7 erteljes keresletélénkít, jövedelem-továbbgyrz hatással jár, továbbá ösztönzi a kulturális örökségek megrzését, a természeti környezet megóvását, hozzájárul a nemzetközi politikai, gazdasági kapcsolatok ersítéséhez, nemzeti kulturális értékeink népszersítéséhez, az országról megalkotott kép elnyös formálásához, és fejlesztése alapvet nemzeti érdek. Az üdülés, az utazás, a kikapcsolódásra törekvés életszükségletté vált. Az idegenforgalom olyan jelenség, amely komplex gazdasági folyamatként mködik. A turizmus jelentsége, megítélése, keresleti-kínálati trendje az elmúlt években jelents változásokon ment keresztül. Különböz elrejelzések arra mutatnak, hogy ezek az irányzatok a jövben is folytatódni fognak. Mivel az ezredfordulót követ els években vagyunk, a keresleti és kínálati trendek változása alapján fontos a XXI. század turizmusának jellemzit röviden összefoglalni: Az európai országok ersítik a belföldi turizmus ösztönzését. A turisták tudatosabbak, tájékozottabbak és igényesebbek lesznek a turisztikai szolgáltatások és termékek iránt. A motivációk változásával a hangsúly az egyedi, speciális termékekre helyezdik. A demográfiai változások az idsebb korosztály turisztikai keresletének további növekedéséhez vezetnek. A természeti környezet minsége, vonzerértéke kiemelt jelentségvé válik. N a marketing szerepe, és ezzel együtt növekednek a turizmus marketingkiadásai. Márkahség alakul ki a turisztikai termékek iránt, melyek alapján fontos marketing célkitzés a vendégek megszerzése és megtartása. Magyarország gyógy-idegenforgalma A NATO-hoz való csatlakozás, a közelg Európai Uniós tagság a magyarországi idegenforgalom bvülését eredményezheti. A Magyar Turizmus Rt. külföldi képviseletei az ország turisztikai vonzerejét népszersítik. Magyarország gyógy-idegenforgalmi adottságai rendkívül kedvezek, területének csaknem 70%-a alatt termálvíz található. Európa egyetlen országa sem rendelkezik annyi melegviz gyógyhatású forrással mint hazánk. Ennek ellenére általános a tapasztalat, hogy a meglév adottságainkat nem használjuk ki. A magasabb színvonalat biztosítani képes Svájcban melegíteni kell a termálvizet, Németországban és Észak-Olaszországban száz kilométerrl szállítják a gyógyiszapot. A szlovák gyógyfürdk olcsóbbak ugyan, de szolgáltatásaik 6

8 színvonala nem vetekszik a hazai kínálattal. Szlovéniában találhatók egyedül a magyar színvonallal versenyképes, igényes gyógyfürdk Európában. A minségi turizmus fejlesztése hazánkban régóta kívánatos, melynek húzóágazata lehetne a gyógy-idegenforgalom, amelyre amellett, hogy magas szolgáltatási díjakkal dolgozik az a jellemz, hogy egy-egy turista hosszabb ideig veszi igénybe a szolgáltatásokat, hiszen a gyógyuláshoz hosszabb idre van szükség. A magyar gyógyturizmusban is kiemelkedik azonban Hévíz, egyre növekv gyógyidegenforgalmával. Ebben különbözik az ország többi idegenforgalomról nevezetes helységétl. A,,gyógy" szó azt jelenti, hogy ide az emberek többsége, több mint 90%-a azért jön, hogy regenerálódjon, még ha egészséges is. Magyarországon a gyógyidegenforgalom létét, fejldésének lehetségét az egyedülálló termál - és gyógyvíztartalékok adják. Természeti kincsünk a Hévízi-tó A 4,4 hektár kiterjedés tó Európa legnagyobb gyógyító erej melegviz tava, amit 50 hektáros véderd ölel körül. A Hévízi-tó gyógyhatásától függetlenül is egészen különleges képzdmény, mivel csak Új-Zéland északi szigetén, Rotoruaban van hasonló földrajzi jelenség. A tó felszíne ovális alakú, keresztmetszete elhajló tölcsér képét mutatja, amely a forrásánál a legmélyebb. Mai adatok szerint a tó 38,5 méter mély. A Hévízi-tó vizét geotermikus energia melegíti, hmérséklete a föld mélyébl eltör meleg forrásvizek és a karsztvíz keveredésének eredménye. A víz hmérséklete a nyár nagy részében C körül mozog, sszel és télen az idjárástól függen a tó hmérséklete alacsonyabb, de 23 C alá nem csökken. A hévízi gyógyturizmusról Hévíz gyógy-idegenforgalmára is jellemz, hogy elssorban nem a mennyiségi fejlesztésre a több látogató idevonzására helyezi a hangsúlyt, hanem a minségi fejlesztésekkel próbál jobban megfelelni az igényeknek. Az idegenforgalomban a nyugatmagyarországi fekvés vitathatatlan elnyt jelent. További vonzert jelent a Balaton közelsége, mely sokirányú szórakozás és kikapcsolódás lehetségét biztosítja az üdülni vágyóknak. Növekv számban vesznek igénybe gyógyászati szolgáltatásokat a skandináv országból érkezk. A sármelléki repültér fokozottabb kihasználása elsegíthetné ezen távolabbi országok bevonását Hévíz gyógy-idegenforgalmába. 7

9 Hévíz idegenforgalmában a külföldi vendégek aránya a 1990-es évek elejére ntt meg re a külföldi vendégek aránya már 41%-ra emelkedett. Ennek egyik oka a magyarországi kedvezményes, szervezett (szakszervezeti) üdültetés átszervezése volt. A szakszervezeti kezelésben lév üdülk ugyanis szállodává alakultak, és a régi beutalási rendszer megszüntetésével csökkent a magyar vendégek száma. A kereskedelmi vendéglátás felé nyitás megkövetelte, hogy a szakszervezeti üdülk nevet változtassanak. A másik ok abban kereshet, hogy külföldön egyre ismertebbé vált Hévíz neve. A külföldi vendégek fele Németországból, negyede Ausztriából érkezik. Ezenkívül egyre növekszik a francia, a holland, a svájci, az angol, a svéd és a belga vendégek száma. Az utazási irodák Grazból, Bécsbl, fszezonban még Münchenbl is rendszeres turistajáratokat indítanak Hévízre. A település 1992-ben megkapta a városi címet. A város fs lakossága ma már évente 130 ezernél is több vendéget fogad. A magyar és külföldi gyógyulni és pihenni vágyókat több mint szállodai és fizet-vendéglátó férhely várja ben 68%-os volt a telítettség a fürdváros gyógyszállóiban. A tófürdben 2002-ben jegyet váltottak. A szállodákban eltöltött vendégéjszakák száma éjszaka. Ebbl a külföldi vendégéjszaka. A vendégek száma ugyanezekben a szállodákban ben f. Ebbl f volt külföldi vendég. Ehhez persze még hozzáadódnak a kisebb hotelok és a fizetvendéglátás a családoknál. Akár a magán-, akár a középületekre tekintünk a városban, érzékelhet, hogy Hévízre vendégeket várnak. Az idegenforgalom évrl évre növekszik. S talán természetes is, hogy az itt él emberek mindig szebbet, jobbat és többet akarnak látni és tudni maguk körül Piaci helyzet, versenytársak A Hotel Carbona Rt. versenyelnyei A magyarországi idegenforgalom fejldésének fontos tényezje az, hogy azokat az értékeket felismerjük, ami miatt a potenciális vendégek a mi szolgáltatásainkat választják. Az idegenforgalom piacán, a gyógyturizmusra szakosodott vállalkozások között a hévízi vállalkozások versenyelnye a világhír Hévízi-tóhoz való közelségben nyilvánul meg. A Hotel Carbona Rt.-nek ennél az oknál fogva versenyelnye van a büki, sárvári, zalakarosi szállodákhoz képest. A más magyarországi, illetve közeli országok gyógyszállodáival való említett relatív elny megtartása érdekében a Hotel Carbona Rt.-nek fontos teendje a városi koncepciók alakításának befolyásolására való törekvés. Ennek gazdasági, politikai eszközei egyaránt lehetnek. 8

10 Hévízi szinten a Hotel Carbona Rt.-nek a versenytársaihoz képest vannak tartós és pillanatnyi elnyei. Tartós elny a kedvez, a tóhoz, a városközponthoz közeli fekvés. Tartós elny a Hotel Carbona Rt. területének nagysága és elrendezése, a jövben mennyiségi és minségi fejlesztést, valamint új szolgáltatások megvalósítását lehetvé tev ingatlan. A társaság pillanatnyi elnye a marketing politikán alapszik, vagyis hogy mennyire tud a vendégeknek kedvez árat kínálni a versenytársakhoz képest. A vállalat elnye még az egy szálloda egy részvénytársaság szervezet, miszerint a döntések meghozatala kisebb idbeli átfutással jár, valamint a partnerekkel való közeli kapcsolattartás könnyebben megvalósítható. Nagyon fontos szempont, hogy hangsúlyozni kell ezt a versenyelnyt, azokat a tényeket, amelyben eltér a konkurenciától, és ami miatt a vendégek inkább a Hotel Carbona Rt.-t választják. Versenytársak Hévíz turisztikai versenytársai a hazai és környez országokbeli hasonló fürdvárosok, ezen belül is az ausztriai fürdvárosok. Az ausztriai városok közül piaci pozícióik bebiztosításán tevékenykedik Gleichenberg és Baden, míg terjeszkedési politikát folytat Radkersburg, Bad Waltersdorf és Loipersdorf. A szlovéniai és csehországi fürdhelyek komoly erfeszítéseket tesznek, hogy árpozíciójukat érvényesítsék. A magyarországi konkurensek közül pozíciója bebiztosítására törekszik Sárvár. Piaci részesedést próbál szerezni Hajdúszoboszló, Harkány és Zalakaros. A legszkebb értelemben vett piacon, vagyis Hévíz város szállodáinak piacán is egyre ersebb a verseny. A nagy szállodákat az különbözteti meg a hagyományos hotelektl, hogy itt a vendég orvosi felügyelet mellett komplex gyógykezelésben részesülhet, vagy a szálloda orvosának ellenrzése mellett megszervezik a szálló vendégeinek a hévízi gyógykezelést. A nagyobb gyógyszállodákban természetesen a gyógykezelés minden feltétele az épületen belül áll rendelkezésre. A gyógyszállók és gyógyüdülk között mindenki megtalálhatja igénye szerint a legmegfelelbb helyet, az 1 csillagostól a 4 csillagosig. A 4 csillagos szállodai kínálat túlsúlyban van, 7 szálloda vetélkedik azonos árharcban. Új versenytársak léptek be a piacra: tavaszán elkészült a Hotel Europa Fit 4 csillagos szálloda a Hotel Carbona Rt. közvetlen szomszédságában. A kiélezett piaci helyzetben a Hotel Carbona Rt.-nek a pozícióját tovább kell ersítenie, hogy az eddig kivívott piaci részesedést tartani tudja. Cél, hogy ezen új versenytárssal olyan jó 9

11 együttmködést hozzon létre, amely mindkét fél számára inkább elnyökkel jár, mint hátrányokkal, ami például az árak kölcsönös lenyomását eredményezheti. Közös együttmködés alappillérei: Vásárokon történ közös megjelenés Közös hirdetések Közös kiadványok készítése Ezen a piacon újabb versenytárs lépett be januárjában: a Hotel Palace 4 csillagos szálloda, akikkel hasonló együttmködést kell kidolgoznia a Hotel Carbona Rt.- nek. A személyes kapcsolatok alapján erre valószínleg mód nyílik. Közben a Danubius Hotels Group szállodái egyesültek, és értékesítési vonalon közös megersített stábbal kezdték meg munkájukat év végén. Mivel ezen szállodák közül a 2 gyógyszálloda, Thermalhotel Aqua és a Thermalhotel Hévíz a Hotel Carbona Rt. legfontosabb konkurensei, ezért állandóan figyelemmel kell kísérnie e két versenytárs akcióit. Nagyon fontos szempont, hogy amennyiben a piaci erviszonyok hirtelen elmozdulnának (például egy árleszállítás miatt), akkor ez azonnali reagálást igényelne a Hotel Carbona Rt. részérl és esetleg változtatni kellene az eddig kialakított marketingstratégiáján. A wellness és vital-ajánlatok terén komoly versenytársnak tekintheti a szálloda még a Dorint Rogner Hotelt is, ahol már bevezetett szolgáltatásokról van szó. A Hotel Carbona Rt. egyetlen elnye itt viszont az, hogy míg a Hotel Carbona Rt.-ben az egészség megrzése, a természetes gyógymódok, a test és lélek regenerálásáról van szó, addig a versenytársnál inkább a közérzetjavító, ellazító, pillanatnyi jó érzést nyújtó terápiákról. A Hévízi-tó közvetlen közelségében, az Állami Gyógyfürdkórház üzemeltetése alá tartozó 4 csillagos Hetes Ház kisebb konkurens cégnek mondható. Házon belül saját gyógyászati részleggel azonban nem rendelkezik. A Hunguest Hotels szállodái közül említést érdemel a Hotel Helios, amely új szállodai vezetéssel, felújított szobákkal illetve gyógyászati részleggel, megtartva a 3 csillagos kategóriát komoly veszélyt jelenthet a Hotel Carbona Rt. számára. A szállodák árpolitikáját vizsgálva, egyértelmen mindenkire jellemzek a kúracsomag-árak, amelyek 1-2 vagy 3 hetes tartózkodást, fél vagy teljes panziót, orvosi vizsgálatot, kezeléseket, fürdzést és egyéb extra szolgáltatást tartalmaznak. Itt is ers verseny folyik a vendégekért: ki kínál többet ugyanazon az áron. 10

12 Az országban szobakiadással meglehetsen sokan foglalkoznak. Magyarországon elsként Hévízen alakult meg a Hévízi Szobakiadók Szövetsége, amely az idk során a város legnagyobb szervezetévé ntte ki magát az egyesület. A szobakiadók a Hévízre érkez vendégek számára a szálláshely szolgáltatáson kívül többletet is adnak (például reggelit), illetve már a luxus körülményeket is biztosítani tudják (légkondicionálás, úszómedence). Kedveztlenül érintették a kereskedelmi szálláshelyeket a külföldiek magyarországi befektetései, miszerint egyre több potenciális vendég vásárol saját ingatlant Hévízen és annak környékén. Számítások szerint a gyógy-idegenforgalomba történ befektetés megtérülési ideje kb. 10 év. Hévízen 1999-ben szállodaépítések kezddtek, valamint a nagyobb szállodák a felújításokat vették tervbe, igazolva a befektetések kedvez megtérülési idejére tett megállapításokat. Hévízen a versenytársak körének bvülése a közeljövben két tényeztl függhet: a) A beépíthet területek csökkenésétl b) Egy átgondolt hévízi várospolitika kialakításától: Hévíz minségi fejlesztésének eltérbe helyezése szemben a mennyiségi szemlélettel, a Hévízi-tó egyediségének kihangsúlyozása, a Hévízen tartózkodás élményének biztosítása Vendégkör összetétele Célpiacok A versenyhelyzet kiépítése érdekében azonosítani kell azokat a célpiacokat, amelyek jellemzen a legjobb vásárlói a Hévíz és a Hotel Carbona Rt. által kínált turisztikai termékeknek, illetve ki kell választani azokat a termékcsoportokat, amelyek a kínálati palettán kiemelked versenypozíciót élvezhetnek, vagy fejlesztés során kiemelked eredményekkel értékesíthetk. Német nyelvterület országok: Németország, Ausztria, Svájc Új piac: Benelux-államok illetve a skandináv országok Az egészségükért mindent megadni akaró és tudó fiatal és középkorosztály, akik felismerik a természetes gyógymódok, naturmedicina prevenciós erejét Az idsebb gyógyulni vágyó nyugdíjasok 11

13 Belföldi szállodákat keres emberek Családos pihenni, kikapcsolódni vágyók Külföldi biztosítótársaságok, akik finanszírozzák vagy részben támogatják a vendégek gyógykezeléseit Orvosok, akik javasolják a kúrát Kiemelkeden fontosak és piaci növekedést mutatnak az elrejelzések szerint a jövben ez nem változik az alábbi életstílus szegmensek: Otthon-üdülk: óvatosak, otthonülk, bizalmatlanok, megszokottat keresk Hagyománykövetk: moralisták, rendszeretk, puritánok A legfontosabb értékesítési területek a World Tourism Organization (WTO - Nemzetközi Turizmus Szervezet) által elfogadott régió szerinti bontás alapján Nyugat- Európa, azon belül elssorban a német nyelvterületet felölel országok (Ausztria, Németország, Svájc) és Magyarország (a belföldi piac). Vendégkör A Hotel Carbona Rt. vendégköre ketts: 1. Érkeznek vendégek a tulajdonosoktól az együttmködési szerzdés alapján, valamint az 1994-es vagyonátadás idpontjától kezdve a volt tulajdonosok, illetleg jogutódjaik a tulajdonosokkal (részvényesekkel) azonos feltételek mellett üdülhetnek. A szindikátusi-együttmködési szerzdés szabályozza a részvénytársaság tulajdonosainak, részvényeseinek és a Hotel Carbona Rt.-nek összefüggésében a részvényeseket megillet üdültetési külön jogokat. A szerzdést május 28-án írták alá és határozatlan idre szól. Mindaddig hatályos, míg az alapító okirat üdültetési külön jogra vonatkozó rendelkezései módosításra nem kerülnek és a részvénytársaság tagjai között legalább egy alapító tag van. A tagvállalatok a tulajdonosi részesedésük arányában igényelhetik a férhelyeket, bár az elmúlt években folyamatosan csökkent a beutalt vendégek aránya. 2. A vendégkör másik részét a szabad szálláshelyeket igénybe vevk alkotják. A szabad értékesítés is megoszlik: egyrészt a tényleges szállodai szabad értékesítésre, másrészt a különféle magyar cégekkel kötött szerzdések alapján történ üdültetésre. Ilyen például a MOL Egészségpénztár, a Dunaferr, a Hírközlési Ffelügyelet, a MOL Holtels és egyéb évközi akciók. A tényleges szállodai szabad értékesítést a nagyrészt utazási irodákon keresztül érkez külföldi és a belföldi vendégek veszik igénybe. 12

14 3. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BEMUTATÁSA 3.1. A Hotel Carbona Rt. céljainak meghatározása A vállalati célok az általánosítás különböz szintjein fogalmazhatók meg. Tartalmukat tekintve azonban valamennyi szint ugyanazzal a kérdéssel foglalkozik: jövbeli fejldése során milyen irányba haladjon a vállalat. A különböz szinteken kialakított célok sajátos hierarchiát alkotnak, amelyben az általánostól haladunk a konkrétabb megfogalmazás felé. A célhierarchia egyaránt magába foglalja a vállalati missziót és a konkrétabb vállalati célokat is. A célok legáltalánosabb körvonalazását a vállalati misszió, a vállalati filozófia jelenti, ahol a vállalat jövbeli mozgástere még meglehetsen széles. A vállalati filozófiában kerül megfogalmazásra, hogy a társaság miben szeretne másoknál jobb és kiválóbb lenni. A Hotel Carbona Részvénytársaság missziója: A társaság alapító okiratában megfogalmazott alapvet célkitzéseknek és tevékenységi köröknek, a tulajdonosok elvárásainak, valamint a gyógyszálloda jogszabályokban szabályozott besorolásának megfelelen, gyógyszállodai szolgáltatások szabad piaci értékesítése jogán az alapító tagok üdültetési jogán a gyógyszállodai szolgáltatásokat igénybe vev vendégek minél magasabb színvonalú gyógyítása (prevenció, rekreáció, rehabilitáció) és szállodai ellátása. A vállalati filozófiánál konkrétabban megfogalmazott vállalati célok a vállalati irányítási rendszer központi elemét képezik. Ezek az átfogó vállalati célok hosszabb távra érvényesek, a vállalati mködés nagyobb jelentség folyamataira vonatkoznak. A vállalati célok a missziónál jobban lehatárolják a jövbeli cselekvések mozgásterét, irányítási célra is jobban alkalmazhatók. A Hotel Carbona Rt. stratégiai célkitzései: hatékony mködés, nemzetközi együttmködés javítása, termékszerkezet korszersítése, korszer irányítás, 13

15 tartalékok feltárása, anyagtakarékosság, likviditás, jó munkahelyi légkör, nyereségnövelés, hitelek idbeni törlesztése. A gyakorlatban azonban a sok különféle cél megvalósítására tett kísérlet az erk szétforgácsolódásához vezet, ha azok sorrendjét, fontosságát nem kellen definiáljuk. A Hotel Carbona Rt. helyzetét tekintve, az elkövetkezend években a célok sorrendjét a következképpen állíthatja össze. A Hotel Carbona Rt. célrendszere olyan ambivalens (ketts karakter) cél eszköz hierarchia, amelyben minden egyes cél úgy is felfogható, mint egy másik, magasabb rend cél elérése. A Hotel Carbona Rt. stratégiai célpiramisa egy tudatos sikerkutató folyamat eredménye: 1. a legmagasabb rangú cél: a fennmaradás, fejldés, 2. ezeknek a legmagasabb rangú céloknak a teljesüléséhez a tartós, egyenletes jövedelmezségen keresztül vezet az út, 3. a tartós egyenletes jövedelmezséget ers pozícióval, versenyképes termékszerkezettel közelíti meg. A Hotel Carbona Rt. számára a legmagasabb rangú célok a következket jelentik: Állandóan alkalmazkodni a környezethez, mindent elkövetni a fennmaradás érdekében, ez magában foglalja a vevi igények hatékony kielégítését is, a vevk igényeinek megismerését, elrejelzését, valamint azok közül azoknak a kiválasztását, amelyeknek a kielégítése a társaság számára tartósan magas jövedelmezséget ígér. A fejldés nem elssorban mennyiségi fejldést, hanem sokkal nagyobb hangsúllyal minségi fejldést jelent. A fejldés megvalósulhat a szolgáltatások átstrukturálásával, az esélyesebb profilok, szolgáltatások javára. A vállalat konkrét, kézzelfogható gazdasági céljai a fcélokból vezethetk le. A társaság magasabb rangú céljainak általános jellegét a konkrét célok teszik valóságossá. 14

16 Célkitzések évre: Vendégéjszakák számának szinten tartása a évi építkezések mellett. A vendégéjszakák számának 5%-os növelése az el - és utószezonban. Az Ausztriából, Németországból, Svájcból érkezk számának és az általuk eltöltött vendégéjszakák számának szinten tartása. Skandináv országokból érkezk számának és az általuk eltöltött vendégéjszakák számának növelése. Szállodai kihasználtság megtartása a 72%-os szinten. A Hotel Carbona Rt. eddig kialakított image-ének megtartása, illetve javítása belföldön és külföldön. A felújított szálloda új arculatának erteljes kommunikálása belföldön, illetve külföldön. Naturmedicina és vital-programok erteljes értékesítése, különös tekintettel a belföldi piacra. Belföldi vendégéjszakák számának növelése. Rendezvények, vállalati konferencia-lehetségek erteljesebb kommunikálása A vállalkozás tevékenysége, a vállalkozás által nyújtott szolgáltatások bemutatása A Naturmed Hotel Carbona Rt. Hévízen, a fürdváros központjában, a tófürdtl 500 méterre, zárt és rzött autó és buszparkolókkal egy 4 hektáros arborétumszer parkban helyezkedik el. Hévíz legnagyobb létesítményei közé tartozik, a fürdvárosban lév valamennyi szolgáltatást nyújtani tudja a vendégeinek. Az épületegyüttes összterülete m 2. A társaság ftevékenysége a szállodai szolgáltatás étteremmel. Tevékenységébe tartozik többek között a vendéglátás és a gyógyszolgáltatás. A szállodában 196 klimatizált, erkélyes, zuhanyzós vagy fürdkádas, hajszárítóval, telefonnal, mholdas adások fogadására alkalmas televízióval, rádióval, minibárral és szobaszéffel felszerelt hagyományos szoba és apartman várja a vendégeket. Emellett mozgássérültek és allergiások részére speciálisan kialakított szobákkal is rendelkezik. A hangulatos, luxus színvonalú, klimatizált "Attila Restaurant" étteremben a vendégek élvezettel fogyaszthatják a Hotel Carbona Rt. konyhája által készített nemzetközi, reform, vegetáriánus és diétás ételspecialitásokat, valamint a világhír magyar 15

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

ÜZLETI KÖRNYEZET A GYÓGYTURIZMUSBAN MAGYARORSZÁGON

ÜZLETI KÖRNYEZET A GYÓGYTURIZMUSBAN MAGYARORSZÁGON Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány ÜZLETI KÖRNYEZET A GYÓGYTURIZMUSBAN MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Management. Első kötet. III.13. Szállodák szabadidős turisztikai bevételei. Dr.

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Management. Első kötet. III.13. Szállodák szabadidős turisztikai bevételei. Dr. Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Management Első kötet III.13. Szállodák szabadidős turisztikai bevételei Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2010-2014 Dr. Juhász László PhD.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY SOMOGY MEGYEI GYERMEKTÁBOR MARKETING STRATÉGIÁJA BUDAPEST, 2011. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006.

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. SZAKDOLGOZAT Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. ATALANTA Távoktatási Központ SZAKDOLGOZAT MI KÖNE, HA VOLNA? AZAZ EGY CIVIL SZERVEZET PR STRATÉGIÁJA Készítette: Csóka Ágnes Konzulens tanár: Morva Gábor

Részletesebben

PÉCS Megyei Jogú Város Önkormányzata

PÉCS Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉCS Megyei Jogú Város Önkormányzata I. BEVEZETÉS...6 II. HELYZETELEMZÉS...7 II.1. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN...7 II.1.1. Pécs az országos településhálózatban...7 II.1.1.1.

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia

Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TURISZTIKAI SZAKÁLLAMTITKÁRSÁGA MEGBÍZÁSÁBÓL Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia A stratégia elkészítésben részt vevő szakértők Aquaprofit

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet. Szakdolgozat

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet. Szakdolgozat Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Szakdolgozat A Mórahalmi egészségturizmus kialakulása, fejlődése és fejlesztési lehetőségei

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Az osztrák lakosság utazási szokásai, Magyarország ismertsége és imázsa Ausztriában A Magyar Turizmus Rt. megbízásából összeállította a KPMG Tanácsadó Kft. Utazás, Szabadidõ és Turizmus Csoportja A Magyarország

Részletesebben

A tatai Fényes-fürdő fejlesztésének előzetes turisztikai megvalósíthatósági tanulmánya

A tatai Fényes-fürdő fejlesztésének előzetes turisztikai megvalósíthatósági tanulmánya Pannon Egyetem Turizmus Tanszék A tatai Fényes-fürdő fejlesztésének előzetes turisztikai megvalósíthatósági tanulmánya Készült Tata Város Önkormányzatának megbízásából Veszprém 2010 A tatai Fényes-fürdő

Részletesebben

A VERSENYELŐNYT BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSOK MEGJELENÉSE A DANUBIUS THERMAL HOTEL MARGITSZIGETNÉL

A VERSENYELŐNYT BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSOK MEGJELENÉSE A DANUBIUS THERMAL HOTEL MARGITSZIGETNÉL Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJES KÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS SZAK (NMTQM) Nappali tagozat Szolgáltatás és non-profit szakirány A VERSENYELŐNYT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

XV. évfolyam 3. szám. Környezetvéd honatyák

XV. évfolyam 3. szám. Környezetvéd honatyák XV. évfolyam 3. szám Környezetvéd honatyák Néhány napos terepszemlét tartott a Balaton északi partján és nyugati medencéjében az Országgylés környezetvédelmi bizottsága. Október 10-én Tihanyban a tó vízminség

Részletesebben

MELLÉKLET LT CONSORG KFT. 2004. május

MELLÉKLET LT CONSORG KFT. 2004. május FEJÉR MEGYE TURISZTIKAI KONCEPCIÓJA MELLÉKLET LT CONSORG KFT. 2004. május 1 MELLÉKLETEK 1. Fejér megye települései és kistérségei 2. Recenziók Fejér megye turizmusát érint fbb tervdokumentumokról Fejér

Részletesebben

A Sárospataki Kistérség Turizmusfejlesztési és Turizmusmarketing Programja. Készítette:

A Sárospataki Kistérség Turizmusfejlesztési és Turizmusmarketing Programja. Készítette: A Sárospataki Kistérség Turizmusfejlesztési és Turizmusmarketing Programja Készítette: Miskolc, 2005 A kutatás készítői: kutatás vezetője, szakmai iránítója: Dr. G. Fekete Éva MTA, RKK, ÉMO vezetője kutatás

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Management. Első kötet. III.15. Bevétel-gazdálkodás elmélete. Dr. Juhász László PhD

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Management. Első kötet. III.15. Bevétel-gazdálkodás elmélete. Dr. Juhász László PhD Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Management Első kötet III.15. Bevétel-gazdálkodás elmélete Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2010-2014 Dr. Juhász László PhD. 1 Vázlat Szállodavezetés

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

VERSENYELLENESEN ANTISZOLIDÁRIS - AVAGY AZ EGYETEMI-F ISKOLAI HALLGATÓK JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI RENDSZERE

VERSENYELLENESEN ANTISZOLIDÁRIS - AVAGY AZ EGYETEMI-F ISKOLAI HALLGATÓK JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI RENDSZERE Budapesti Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hamvas Mihály Rozgonyi Eszter Szabó Imre Szabó Tibor VERSENYELLENESEN ANTISZOLIDÁRIS - AVAGY AZ EGYETEMI-FISKOLAI HALLGATÓK JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI RENDSZERE

Részletesebben

GAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÓRHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁRA

GAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÓRHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁRA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁSTAN ALPROGRAM GAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÓRHÁZAK

Részletesebben

A Balneo Hotel Zsori Thermal & Wellness**** szálloda, mint egészségturisztikai szereplő szolgáltatásminőség vizsgálata

A Balneo Hotel Zsori Thermal & Wellness**** szálloda, mint egészségturisztikai szereplő szolgáltatásminőség vizsgálata Miskolci Egyetem Marketing Intézet A Balneo Hotel Zsori Thermal & Wellness**** szálloda, mint egészségturisztikai szereplő szolgáltatásminőség vizsgálata Belső konzulens: Marien Anita Készítette: Hegedűs

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2014-2020. MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment

Részletesebben