Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) Fax: (06-92)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930"

Átírás

1 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) Fax: (06-92) FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Fiskola Pénzügyi és Számviteli Fiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete Könyvtárának online szakdolgozat-archívumából származik. A szerzi és egyéb jogok a dokumentum szerzjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerz vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak a felels azért, hogy ennek a dokumentumnak az elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzi jogait. Az archívum üzemelteti fenntartják maguknak azt a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének lehetségét illeten, akkor töröljék azt az online szakdolgozattár állományából. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthet, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jelleg alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelel hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerz/tulajdonos engedélyét kell kérni. Ennek a copyright szövegnek a dokumentumban mindig benne kell maradnia. A szakdolgozat szerzje a dokumentumra vonatkozóan az alábbi felhasználási engedély-nyilatkozatot tette: Alulírott, a Budapesti Gazdasági Fiskola Pénzügyi és Számviteli Fiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete végzs hallgatója kijelentem, hogy fent nevezett oktatási intézmény, oktatási és tudományos, non-profit célokra számítógépes hálózaton (pl. interneten) vagy egyéb számítógépes adathordozón közzéteheti az intézménynél benyújtott szakdolgozatomat. Jelen nyilatkozat a hatályos szerzi jogszabályok értelmében nem kizárólagos, idtartamra nem korlátozott felhasználási engedély. A felhasználás, terjesztés a kutatást végz felhasználók számára, magáncélra ideértve a másolatkészítés lehetségét is - történhet úgy, hogy az a felhasználó(k) jövedelemszerzése vagy jövedelemfokozása célját közvetve sem szolgálhatja és nem-kereskedelmi jelleg alkalmazásokhoz is csak változtatások nélkül és a forrásra való megfelel hivatkozással használható. A szerzi és tulajdonosi jogok, valamint az üzleti célú felhasználási lehetségek továbbra is fent nevezett szerzt illetik. Hozzájárulok, hogy azonos feltételekkel a fenti felhasználási, terjesztési jogokat az oktatási intézmény harmadik személyre elssorban az Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárára ruházhassa át. Kijelentem, hogy nyilatkozatommal csak saját valós jogaimat gyakoroltam, így ez a gesztusom mások jogviszonyát és érdekeit nem csorbítja szakdolgozatommal kapcsolatban.

2 BUDAPESTI GAZDASÁGI FISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FISKOLAI KAR Hotel Carbona Rt. üzleti terve Küls szakmai konzulens: Keszi Katalin Operatív konzulens: Dr. Döme Istvánné Bakosi Anita Nappali tagozat Számvitel szak Vállalkozás szakirány

3 Tartalomjegyzék Oldalszám 1. Bevezet 1 Hogyan kezddött? 1 2. Iparágelemzés A hévízi gyógyturizmus helyzete, jövje 2 Mit jelenthet számunkra a turizmus? 2 Magyarország gyógy-idegenforgalma 3 Természeti kincsünk a Hévízi-tó 4 A hévízi gyógyturizmusról Piaci helyzet, versenytársak 5 A Hotel Carbona Rt. versenyelnyei 5 Versenytársak Vendégkör összetétele 8 Célpiacok 8 Vendégkör 9 3. A részvénytársaság bemutatása A Hotel Carbona Rt. céljainak meghatározása A vállalkozás tevékenysége, a vállalkozás által nyújtott szolgáltatások bemutatása A hévízi gyógykúra Vital Wellness Értékesítési terv Szálláshely értékesítés Gyógyüdültetés Kereskedelmi szálláshely értékesítés Gyógyszolgáltatások értékesítése Uszoda és termálfürd árbevétele Vendéglátás, étterem bevételei Milyen módon értékesít a szálloda? 28 2

4 5. Beruházási terv 31 Uszoda bvítése Szervezeti terv A szervezeti struktúra bemutatása A részvénytársaság munkaszervezete, felelsségi körök A Hotel Carbona Rt. tulajdonosi struktúrája Marketing terv Piacszegmentáció Árpolitika Az árpolitikai célok kiválasztása A versenytársak ármagatartásának elemzése Az árképzés módja Értékesítési politika Marketingkommunikáció Reklám PR - Public Relations Eladásösztönzés - Sales Promotion Személyes eladás Direkt marketing Kockázatbecslés 46 A szálloda SWOT-analizise Pénzügyi terv A részvénytársaság pénzügyi helyzetét alakító tényezk Mérlegterv Eredményterv Összefoglaló 56 Melléklet Felhasznált irodalom 3

5 1. BEVEZET A társaság cégneve: Hotel Carbona Gyógyszálloda Részvénytársaság A társaság rövidített cégneve: Hotel Carbona Rt. A társaság mködési formája : zártkören mköd részvénytársaság. A társaság székhelye: 8380 Hévíz, Attila u. 1. Az alapítás idpontja: július 1. (a Hotel Carbona Közös Vállalat jogutódja) A társaság f tevékenysége: Szállodai szolgáltatás étteremmel A társaság mködésének idtartama: A társaság határozatlan idre alakult. A társaság KSH száma: A társaság adószáma: A társaság cégnyilvántartási száma: Hogyan kezddött? Kezdetben a vasutasoké volt az épületegyüttes, majd az államosításkor a bányászokhoz került. Bányászgyógyház volt és fleg bányászüdültetéssel foglalkozott ban elkészült a termálfürd, és a Bányász Gyógyüdül és Szanatórium nevet kapta a szálló. 16 bányavállalat (szénbánya, uránbánya, stb.) és különböz iparágak (bányagépgyártó, földtani kutató, stb.) hozták létre. A tatabányai szénbánya üzemeltette a 16 bányavállalat megbízásából ban felmerült egy fontos kérdés, mégpedig az, hogy jó lenne önállóvá tenni a céget. Ennek voltak objektív és szubjektív okai is. Az objektív ok az volt, hogy a bányavállalatok lassanként tönkrementek, a szubjektív pedig, hogy megunták a folytonos gyámkodást a vállalat felett. Az 1988-ban hozott gazdálkodási társaságokról szóló törvény megengedte, hogy önálló társaságok jöjjenek létre. Ekkor a cég még csak a közös vállalkozás vagy esetleg az egyesülési szervezeti formában gondolkodott ben spontán privatizáció történt, majd a Bányász Gyógyüdül közös vállalattá vált EFt jegyzett tkével. 22 taggal alakult meg, akik üzletrészeik arányában részesedtek a vállalat vagyonából ben kötöttek egy hitelezi megegyezést: 9 bányavállalat tartozása fejében átadta üzletrészeit. 56%-os üzletrész átkerült a Társadalombiztosításhoz, ezen belül is az Egészségpénztárhoz. Ebben a szerzdésben szabályozták azt a kérdést, hogy a vagyonátadás idpontjától kezdve a volt tulajdonosok, illetleg jogutódjaik a tulajdonosokkal részvényesekkel azonos feltételek mellett üdülhetnek. 4

6 1997-ben végrehajtottak egy nagyobb, 630 milliós fejlesztést, amit hitelbl, valamint saját erbl fedeztek ben a vállalat elhatározta, hogy zártkör álalakulás keretében átalakul részvénytársasággá, így a tulajdonosok már nem feleltek teljes vagyonukkal a társaság tartozásaiért ban visszaállamosították a TB vagyonrészét (56%-ot) a vállalatnak. A részvények 60%-a újra visszakerült az államhoz. Ez járulék fejében szerzett vagyon volt, tehát bizonyos idn belül el kellett adni. Végül átadták az ÁPV Rt.-nek, aki pályázatot írt ki a részvényekre, melyet a Danubius Szálloda és Gyógyüdül Vállalat nyert meg a részvények 191%-os árfolyamajánlatával. A részvényesek azonban éltek elvásárlási jogaikkal, ezért magyar csapaté lett a Hotel Carbona Rt. A vállalat részvényeinek 25%-a a Mol Rt.-é volt, ezért kötöttek egy megállapodást, amely szerint ha a Hotel Carbona Rt.-nek sikerül megszereznie az állami részvényeket, akkor megveszi a Mol Rt. részvényeit is a névérték 191%-ért június 13-ra a részvények 85%-a, mára pedig a 92%-a került magyar magántulajdonba. A kedvezményes üdültetés ma is tovább folyik. A Hotel Carbona 3 pályázatot nyújtott be, amelyeket nem adott ki bérbe, hanem saját maga készítette el. Mind a 3 pályázatot megnyerte, köztük a Széchenyi tervet is, amelynek a lehetségeit maximálisan kihasználta. Miért lett Carbona? Azért, mert a tulajdonosok többségének nevében benne volt a bányász szó, és ezért nem lehetett azt elhagyni olyan könnyedén. Utalni kellett rá. A carbon szó több nyelven is szenet jelent, ezért a vezérigazgató úgy gondolt, hogy ez megfelel név lesz a vállalatnak. Az a bet a név végén csak azért szerepel, hogy szebben hangozzon, latinosabb legyen a név. 2. IPARÁGELEMZÉS 2.1. A hévízi gyógyturizmus helyzete, jövje Mit jelenthet számunkra a turizmus? A turizmus ma világjelenség, a világgazdaság egyik vezet szektora. Magyarországon is a GDP-ben figyelmet érdemlen magas arányt ért el, a leggazdaságosabb deviza-kitermel tevékenység. Jelents foglalkoztatáspolitikai, az elmaradott területek gazdaságának felzárkóztatását segít tényez, mivel viszonylag alacsony költséggel képes új munkahelyek létrehozására, vállalkozásainak növekedése 5

7 erteljes keresletélénkít, jövedelem-továbbgyrz hatással jár, továbbá ösztönzi a kulturális örökségek megrzését, a természeti környezet megóvását, hozzájárul a nemzetközi politikai, gazdasági kapcsolatok ersítéséhez, nemzeti kulturális értékeink népszersítéséhez, az országról megalkotott kép elnyös formálásához, és fejlesztése alapvet nemzeti érdek. Az üdülés, az utazás, a kikapcsolódásra törekvés életszükségletté vált. Az idegenforgalom olyan jelenség, amely komplex gazdasági folyamatként mködik. A turizmus jelentsége, megítélése, keresleti-kínálati trendje az elmúlt években jelents változásokon ment keresztül. Különböz elrejelzések arra mutatnak, hogy ezek az irányzatok a jövben is folytatódni fognak. Mivel az ezredfordulót követ els években vagyunk, a keresleti és kínálati trendek változása alapján fontos a XXI. század turizmusának jellemzit röviden összefoglalni: Az európai országok ersítik a belföldi turizmus ösztönzését. A turisták tudatosabbak, tájékozottabbak és igényesebbek lesznek a turisztikai szolgáltatások és termékek iránt. A motivációk változásával a hangsúly az egyedi, speciális termékekre helyezdik. A demográfiai változások az idsebb korosztály turisztikai keresletének további növekedéséhez vezetnek. A természeti környezet minsége, vonzerértéke kiemelt jelentségvé válik. N a marketing szerepe, és ezzel együtt növekednek a turizmus marketingkiadásai. Márkahség alakul ki a turisztikai termékek iránt, melyek alapján fontos marketing célkitzés a vendégek megszerzése és megtartása. Magyarország gyógy-idegenforgalma A NATO-hoz való csatlakozás, a közelg Európai Uniós tagság a magyarországi idegenforgalom bvülését eredményezheti. A Magyar Turizmus Rt. külföldi képviseletei az ország turisztikai vonzerejét népszersítik. Magyarország gyógy-idegenforgalmi adottságai rendkívül kedvezek, területének csaknem 70%-a alatt termálvíz található. Európa egyetlen országa sem rendelkezik annyi melegviz gyógyhatású forrással mint hazánk. Ennek ellenére általános a tapasztalat, hogy a meglév adottságainkat nem használjuk ki. A magasabb színvonalat biztosítani képes Svájcban melegíteni kell a termálvizet, Németországban és Észak-Olaszországban száz kilométerrl szállítják a gyógyiszapot. A szlovák gyógyfürdk olcsóbbak ugyan, de szolgáltatásaik 6

8 színvonala nem vetekszik a hazai kínálattal. Szlovéniában találhatók egyedül a magyar színvonallal versenyképes, igényes gyógyfürdk Európában. A minségi turizmus fejlesztése hazánkban régóta kívánatos, melynek húzóágazata lehetne a gyógy-idegenforgalom, amelyre amellett, hogy magas szolgáltatási díjakkal dolgozik az a jellemz, hogy egy-egy turista hosszabb ideig veszi igénybe a szolgáltatásokat, hiszen a gyógyuláshoz hosszabb idre van szükség. A magyar gyógyturizmusban is kiemelkedik azonban Hévíz, egyre növekv gyógyidegenforgalmával. Ebben különbözik az ország többi idegenforgalomról nevezetes helységétl. A,,gyógy" szó azt jelenti, hogy ide az emberek többsége, több mint 90%-a azért jön, hogy regenerálódjon, még ha egészséges is. Magyarországon a gyógyidegenforgalom létét, fejldésének lehetségét az egyedülálló termál - és gyógyvíztartalékok adják. Természeti kincsünk a Hévízi-tó A 4,4 hektár kiterjedés tó Európa legnagyobb gyógyító erej melegviz tava, amit 50 hektáros véderd ölel körül. A Hévízi-tó gyógyhatásától függetlenül is egészen különleges képzdmény, mivel csak Új-Zéland északi szigetén, Rotoruaban van hasonló földrajzi jelenség. A tó felszíne ovális alakú, keresztmetszete elhajló tölcsér képét mutatja, amely a forrásánál a legmélyebb. Mai adatok szerint a tó 38,5 méter mély. A Hévízi-tó vizét geotermikus energia melegíti, hmérséklete a föld mélyébl eltör meleg forrásvizek és a karsztvíz keveredésének eredménye. A víz hmérséklete a nyár nagy részében C körül mozog, sszel és télen az idjárástól függen a tó hmérséklete alacsonyabb, de 23 C alá nem csökken. A hévízi gyógyturizmusról Hévíz gyógy-idegenforgalmára is jellemz, hogy elssorban nem a mennyiségi fejlesztésre a több látogató idevonzására helyezi a hangsúlyt, hanem a minségi fejlesztésekkel próbál jobban megfelelni az igényeknek. Az idegenforgalomban a nyugatmagyarországi fekvés vitathatatlan elnyt jelent. További vonzert jelent a Balaton közelsége, mely sokirányú szórakozás és kikapcsolódás lehetségét biztosítja az üdülni vágyóknak. Növekv számban vesznek igénybe gyógyászati szolgáltatásokat a skandináv országból érkezk. A sármelléki repültér fokozottabb kihasználása elsegíthetné ezen távolabbi országok bevonását Hévíz gyógy-idegenforgalmába. 7

9 Hévíz idegenforgalmában a külföldi vendégek aránya a 1990-es évek elejére ntt meg re a külföldi vendégek aránya már 41%-ra emelkedett. Ennek egyik oka a magyarországi kedvezményes, szervezett (szakszervezeti) üdültetés átszervezése volt. A szakszervezeti kezelésben lév üdülk ugyanis szállodává alakultak, és a régi beutalási rendszer megszüntetésével csökkent a magyar vendégek száma. A kereskedelmi vendéglátás felé nyitás megkövetelte, hogy a szakszervezeti üdülk nevet változtassanak. A másik ok abban kereshet, hogy külföldön egyre ismertebbé vált Hévíz neve. A külföldi vendégek fele Németországból, negyede Ausztriából érkezik. Ezenkívül egyre növekszik a francia, a holland, a svájci, az angol, a svéd és a belga vendégek száma. Az utazási irodák Grazból, Bécsbl, fszezonban még Münchenbl is rendszeres turistajáratokat indítanak Hévízre. A település 1992-ben megkapta a városi címet. A város fs lakossága ma már évente 130 ezernél is több vendéget fogad. A magyar és külföldi gyógyulni és pihenni vágyókat több mint szállodai és fizet-vendéglátó férhely várja ben 68%-os volt a telítettség a fürdváros gyógyszállóiban. A tófürdben 2002-ben jegyet váltottak. A szállodákban eltöltött vendégéjszakák száma éjszaka. Ebbl a külföldi vendégéjszaka. A vendégek száma ugyanezekben a szállodákban ben f. Ebbl f volt külföldi vendég. Ehhez persze még hozzáadódnak a kisebb hotelok és a fizetvendéglátás a családoknál. Akár a magán-, akár a középületekre tekintünk a városban, érzékelhet, hogy Hévízre vendégeket várnak. Az idegenforgalom évrl évre növekszik. S talán természetes is, hogy az itt él emberek mindig szebbet, jobbat és többet akarnak látni és tudni maguk körül Piaci helyzet, versenytársak A Hotel Carbona Rt. versenyelnyei A magyarországi idegenforgalom fejldésének fontos tényezje az, hogy azokat az értékeket felismerjük, ami miatt a potenciális vendégek a mi szolgáltatásainkat választják. Az idegenforgalom piacán, a gyógyturizmusra szakosodott vállalkozások között a hévízi vállalkozások versenyelnye a világhír Hévízi-tóhoz való közelségben nyilvánul meg. A Hotel Carbona Rt.-nek ennél az oknál fogva versenyelnye van a büki, sárvári, zalakarosi szállodákhoz képest. A más magyarországi, illetve közeli országok gyógyszállodáival való említett relatív elny megtartása érdekében a Hotel Carbona Rt.-nek fontos teendje a városi koncepciók alakításának befolyásolására való törekvés. Ennek gazdasági, politikai eszközei egyaránt lehetnek. 8

10 Hévízi szinten a Hotel Carbona Rt.-nek a versenytársaihoz képest vannak tartós és pillanatnyi elnyei. Tartós elny a kedvez, a tóhoz, a városközponthoz közeli fekvés. Tartós elny a Hotel Carbona Rt. területének nagysága és elrendezése, a jövben mennyiségi és minségi fejlesztést, valamint új szolgáltatások megvalósítását lehetvé tev ingatlan. A társaság pillanatnyi elnye a marketing politikán alapszik, vagyis hogy mennyire tud a vendégeknek kedvez árat kínálni a versenytársakhoz képest. A vállalat elnye még az egy szálloda egy részvénytársaság szervezet, miszerint a döntések meghozatala kisebb idbeli átfutással jár, valamint a partnerekkel való közeli kapcsolattartás könnyebben megvalósítható. Nagyon fontos szempont, hogy hangsúlyozni kell ezt a versenyelnyt, azokat a tényeket, amelyben eltér a konkurenciától, és ami miatt a vendégek inkább a Hotel Carbona Rt.-t választják. Versenytársak Hévíz turisztikai versenytársai a hazai és környez országokbeli hasonló fürdvárosok, ezen belül is az ausztriai fürdvárosok. Az ausztriai városok közül piaci pozícióik bebiztosításán tevékenykedik Gleichenberg és Baden, míg terjeszkedési politikát folytat Radkersburg, Bad Waltersdorf és Loipersdorf. A szlovéniai és csehországi fürdhelyek komoly erfeszítéseket tesznek, hogy árpozíciójukat érvényesítsék. A magyarországi konkurensek közül pozíciója bebiztosítására törekszik Sárvár. Piaci részesedést próbál szerezni Hajdúszoboszló, Harkány és Zalakaros. A legszkebb értelemben vett piacon, vagyis Hévíz város szállodáinak piacán is egyre ersebb a verseny. A nagy szállodákat az különbözteti meg a hagyományos hotelektl, hogy itt a vendég orvosi felügyelet mellett komplex gyógykezelésben részesülhet, vagy a szálloda orvosának ellenrzése mellett megszervezik a szálló vendégeinek a hévízi gyógykezelést. A nagyobb gyógyszállodákban természetesen a gyógykezelés minden feltétele az épületen belül áll rendelkezésre. A gyógyszállók és gyógyüdülk között mindenki megtalálhatja igénye szerint a legmegfelelbb helyet, az 1 csillagostól a 4 csillagosig. A 4 csillagos szállodai kínálat túlsúlyban van, 7 szálloda vetélkedik azonos árharcban. Új versenytársak léptek be a piacra: tavaszán elkészült a Hotel Europa Fit 4 csillagos szálloda a Hotel Carbona Rt. közvetlen szomszédságában. A kiélezett piaci helyzetben a Hotel Carbona Rt.-nek a pozícióját tovább kell ersítenie, hogy az eddig kivívott piaci részesedést tartani tudja. Cél, hogy ezen új versenytárssal olyan jó 9

11 együttmködést hozzon létre, amely mindkét fél számára inkább elnyökkel jár, mint hátrányokkal, ami például az árak kölcsönös lenyomását eredményezheti. Közös együttmködés alappillérei: Vásárokon történ közös megjelenés Közös hirdetések Közös kiadványok készítése Ezen a piacon újabb versenytárs lépett be januárjában: a Hotel Palace 4 csillagos szálloda, akikkel hasonló együttmködést kell kidolgoznia a Hotel Carbona Rt.- nek. A személyes kapcsolatok alapján erre valószínleg mód nyílik. Közben a Danubius Hotels Group szállodái egyesültek, és értékesítési vonalon közös megersített stábbal kezdték meg munkájukat év végén. Mivel ezen szállodák közül a 2 gyógyszálloda, Thermalhotel Aqua és a Thermalhotel Hévíz a Hotel Carbona Rt. legfontosabb konkurensei, ezért állandóan figyelemmel kell kísérnie e két versenytárs akcióit. Nagyon fontos szempont, hogy amennyiben a piaci erviszonyok hirtelen elmozdulnának (például egy árleszállítás miatt), akkor ez azonnali reagálást igényelne a Hotel Carbona Rt. részérl és esetleg változtatni kellene az eddig kialakított marketingstratégiáján. A wellness és vital-ajánlatok terén komoly versenytársnak tekintheti a szálloda még a Dorint Rogner Hotelt is, ahol már bevezetett szolgáltatásokról van szó. A Hotel Carbona Rt. egyetlen elnye itt viszont az, hogy míg a Hotel Carbona Rt.-ben az egészség megrzése, a természetes gyógymódok, a test és lélek regenerálásáról van szó, addig a versenytársnál inkább a közérzetjavító, ellazító, pillanatnyi jó érzést nyújtó terápiákról. A Hévízi-tó közvetlen közelségében, az Állami Gyógyfürdkórház üzemeltetése alá tartozó 4 csillagos Hetes Ház kisebb konkurens cégnek mondható. Házon belül saját gyógyászati részleggel azonban nem rendelkezik. A Hunguest Hotels szállodái közül említést érdemel a Hotel Helios, amely új szállodai vezetéssel, felújított szobákkal illetve gyógyászati részleggel, megtartva a 3 csillagos kategóriát komoly veszélyt jelenthet a Hotel Carbona Rt. számára. A szállodák árpolitikáját vizsgálva, egyértelmen mindenkire jellemzek a kúracsomag-árak, amelyek 1-2 vagy 3 hetes tartózkodást, fél vagy teljes panziót, orvosi vizsgálatot, kezeléseket, fürdzést és egyéb extra szolgáltatást tartalmaznak. Itt is ers verseny folyik a vendégekért: ki kínál többet ugyanazon az áron. 10

12 Az országban szobakiadással meglehetsen sokan foglalkoznak. Magyarországon elsként Hévízen alakult meg a Hévízi Szobakiadók Szövetsége, amely az idk során a város legnagyobb szervezetévé ntte ki magát az egyesület. A szobakiadók a Hévízre érkez vendégek számára a szálláshely szolgáltatáson kívül többletet is adnak (például reggelit), illetve már a luxus körülményeket is biztosítani tudják (légkondicionálás, úszómedence). Kedveztlenül érintették a kereskedelmi szálláshelyeket a külföldiek magyarországi befektetései, miszerint egyre több potenciális vendég vásárol saját ingatlant Hévízen és annak környékén. Számítások szerint a gyógy-idegenforgalomba történ befektetés megtérülési ideje kb. 10 év. Hévízen 1999-ben szállodaépítések kezddtek, valamint a nagyobb szállodák a felújításokat vették tervbe, igazolva a befektetések kedvez megtérülési idejére tett megállapításokat. Hévízen a versenytársak körének bvülése a közeljövben két tényeztl függhet: a) A beépíthet területek csökkenésétl b) Egy átgondolt hévízi várospolitika kialakításától: Hévíz minségi fejlesztésének eltérbe helyezése szemben a mennyiségi szemlélettel, a Hévízi-tó egyediségének kihangsúlyozása, a Hévízen tartózkodás élményének biztosítása Vendégkör összetétele Célpiacok A versenyhelyzet kiépítése érdekében azonosítani kell azokat a célpiacokat, amelyek jellemzen a legjobb vásárlói a Hévíz és a Hotel Carbona Rt. által kínált turisztikai termékeknek, illetve ki kell választani azokat a termékcsoportokat, amelyek a kínálati palettán kiemelked versenypozíciót élvezhetnek, vagy fejlesztés során kiemelked eredményekkel értékesíthetk. Német nyelvterület országok: Németország, Ausztria, Svájc Új piac: Benelux-államok illetve a skandináv országok Az egészségükért mindent megadni akaró és tudó fiatal és középkorosztály, akik felismerik a természetes gyógymódok, naturmedicina prevenciós erejét Az idsebb gyógyulni vágyó nyugdíjasok 11

13 Belföldi szállodákat keres emberek Családos pihenni, kikapcsolódni vágyók Külföldi biztosítótársaságok, akik finanszírozzák vagy részben támogatják a vendégek gyógykezeléseit Orvosok, akik javasolják a kúrát Kiemelkeden fontosak és piaci növekedést mutatnak az elrejelzések szerint a jövben ez nem változik az alábbi életstílus szegmensek: Otthon-üdülk: óvatosak, otthonülk, bizalmatlanok, megszokottat keresk Hagyománykövetk: moralisták, rendszeretk, puritánok A legfontosabb értékesítési területek a World Tourism Organization (WTO - Nemzetközi Turizmus Szervezet) által elfogadott régió szerinti bontás alapján Nyugat- Európa, azon belül elssorban a német nyelvterületet felölel országok (Ausztria, Németország, Svájc) és Magyarország (a belföldi piac). Vendégkör A Hotel Carbona Rt. vendégköre ketts: 1. Érkeznek vendégek a tulajdonosoktól az együttmködési szerzdés alapján, valamint az 1994-es vagyonátadás idpontjától kezdve a volt tulajdonosok, illetleg jogutódjaik a tulajdonosokkal (részvényesekkel) azonos feltételek mellett üdülhetnek. A szindikátusi-együttmködési szerzdés szabályozza a részvénytársaság tulajdonosainak, részvényeseinek és a Hotel Carbona Rt.-nek összefüggésében a részvényeseket megillet üdültetési külön jogokat. A szerzdést május 28-án írták alá és határozatlan idre szól. Mindaddig hatályos, míg az alapító okirat üdültetési külön jogra vonatkozó rendelkezései módosításra nem kerülnek és a részvénytársaság tagjai között legalább egy alapító tag van. A tagvállalatok a tulajdonosi részesedésük arányában igényelhetik a férhelyeket, bár az elmúlt években folyamatosan csökkent a beutalt vendégek aránya. 2. A vendégkör másik részét a szabad szálláshelyeket igénybe vevk alkotják. A szabad értékesítés is megoszlik: egyrészt a tényleges szállodai szabad értékesítésre, másrészt a különféle magyar cégekkel kötött szerzdések alapján történ üdültetésre. Ilyen például a MOL Egészségpénztár, a Dunaferr, a Hírközlési Ffelügyelet, a MOL Holtels és egyéb évközi akciók. A tényleges szállodai szabad értékesítést a nagyrészt utazási irodákon keresztül érkez külföldi és a belföldi vendégek veszik igénybe. 12

14 3. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BEMUTATÁSA 3.1. A Hotel Carbona Rt. céljainak meghatározása A vállalati célok az általánosítás különböz szintjein fogalmazhatók meg. Tartalmukat tekintve azonban valamennyi szint ugyanazzal a kérdéssel foglalkozik: jövbeli fejldése során milyen irányba haladjon a vállalat. A különböz szinteken kialakított célok sajátos hierarchiát alkotnak, amelyben az általánostól haladunk a konkrétabb megfogalmazás felé. A célhierarchia egyaránt magába foglalja a vállalati missziót és a konkrétabb vállalati célokat is. A célok legáltalánosabb körvonalazását a vállalati misszió, a vállalati filozófia jelenti, ahol a vállalat jövbeli mozgástere még meglehetsen széles. A vállalati filozófiában kerül megfogalmazásra, hogy a társaság miben szeretne másoknál jobb és kiválóbb lenni. A Hotel Carbona Részvénytársaság missziója: A társaság alapító okiratában megfogalmazott alapvet célkitzéseknek és tevékenységi köröknek, a tulajdonosok elvárásainak, valamint a gyógyszálloda jogszabályokban szabályozott besorolásának megfelelen, gyógyszállodai szolgáltatások szabad piaci értékesítése jogán az alapító tagok üdültetési jogán a gyógyszállodai szolgáltatásokat igénybe vev vendégek minél magasabb színvonalú gyógyítása (prevenció, rekreáció, rehabilitáció) és szállodai ellátása. A vállalati filozófiánál konkrétabban megfogalmazott vállalati célok a vállalati irányítási rendszer központi elemét képezik. Ezek az átfogó vállalati célok hosszabb távra érvényesek, a vállalati mködés nagyobb jelentség folyamataira vonatkoznak. A vállalati célok a missziónál jobban lehatárolják a jövbeli cselekvések mozgásterét, irányítási célra is jobban alkalmazhatók. A Hotel Carbona Rt. stratégiai célkitzései: hatékony mködés, nemzetközi együttmködés javítása, termékszerkezet korszersítése, korszer irányítás, 13

15 tartalékok feltárása, anyagtakarékosság, likviditás, jó munkahelyi légkör, nyereségnövelés, hitelek idbeni törlesztése. A gyakorlatban azonban a sok különféle cél megvalósítására tett kísérlet az erk szétforgácsolódásához vezet, ha azok sorrendjét, fontosságát nem kellen definiáljuk. A Hotel Carbona Rt. helyzetét tekintve, az elkövetkezend években a célok sorrendjét a következképpen állíthatja össze. A Hotel Carbona Rt. célrendszere olyan ambivalens (ketts karakter) cél eszköz hierarchia, amelyben minden egyes cél úgy is felfogható, mint egy másik, magasabb rend cél elérése. A Hotel Carbona Rt. stratégiai célpiramisa egy tudatos sikerkutató folyamat eredménye: 1. a legmagasabb rangú cél: a fennmaradás, fejldés, 2. ezeknek a legmagasabb rangú céloknak a teljesüléséhez a tartós, egyenletes jövedelmezségen keresztül vezet az út, 3. a tartós egyenletes jövedelmezséget ers pozícióval, versenyképes termékszerkezettel közelíti meg. A Hotel Carbona Rt. számára a legmagasabb rangú célok a következket jelentik: Állandóan alkalmazkodni a környezethez, mindent elkövetni a fennmaradás érdekében, ez magában foglalja a vevi igények hatékony kielégítését is, a vevk igényeinek megismerését, elrejelzését, valamint azok közül azoknak a kiválasztását, amelyeknek a kielégítése a társaság számára tartósan magas jövedelmezséget ígér. A fejldés nem elssorban mennyiségi fejldést, hanem sokkal nagyobb hangsúllyal minségi fejldést jelent. A fejldés megvalósulhat a szolgáltatások átstrukturálásával, az esélyesebb profilok, szolgáltatások javára. A vállalat konkrét, kézzelfogható gazdasági céljai a fcélokból vezethetk le. A társaság magasabb rangú céljainak általános jellegét a konkrét célok teszik valóságossá. 14

16 Célkitzések évre: Vendégéjszakák számának szinten tartása a évi építkezések mellett. A vendégéjszakák számának 5%-os növelése az el - és utószezonban. Az Ausztriából, Németországból, Svájcból érkezk számának és az általuk eltöltött vendégéjszakák számának szinten tartása. Skandináv országokból érkezk számának és az általuk eltöltött vendégéjszakák számának növelése. Szállodai kihasználtság megtartása a 72%-os szinten. A Hotel Carbona Rt. eddig kialakított image-ének megtartása, illetve javítása belföldön és külföldön. A felújított szálloda új arculatának erteljes kommunikálása belföldön, illetve külföldön. Naturmedicina és vital-programok erteljes értékesítése, különös tekintettel a belföldi piacra. Belföldi vendégéjszakák számának növelése. Rendezvények, vállalati konferencia-lehetségek erteljesebb kommunikálása A vállalkozás tevékenysége, a vállalkozás által nyújtott szolgáltatások bemutatása A Naturmed Hotel Carbona Rt. Hévízen, a fürdváros központjában, a tófürdtl 500 méterre, zárt és rzött autó és buszparkolókkal egy 4 hektáros arborétumszer parkban helyezkedik el. Hévíz legnagyobb létesítményei közé tartozik, a fürdvárosban lév valamennyi szolgáltatást nyújtani tudja a vendégeinek. Az épületegyüttes összterülete m 2. A társaság ftevékenysége a szállodai szolgáltatás étteremmel. Tevékenységébe tartozik többek között a vendéglátás és a gyógyszolgáltatás. A szállodában 196 klimatizált, erkélyes, zuhanyzós vagy fürdkádas, hajszárítóval, telefonnal, mholdas adások fogadására alkalmas televízióval, rádióval, minibárral és szobaszéffel felszerelt hagyományos szoba és apartman várja a vendégeket. Emellett mozgássérültek és allergiások részére speciálisan kialakított szobákkal is rendelkezik. A hangulatos, luxus színvonalú, klimatizált "Attila Restaurant" étteremben a vendégek élvezettel fogyaszthatják a Hotel Carbona Rt. konyhája által készített nemzetközi, reform, vegetáriánus és diétás ételspecialitásokat, valamint a világhír magyar 15

17 konyha ételeit. A reggeliztetés büfé rendszerben történik, ebédkor és vacsorakor látványkonyha ajánlataival bvül a kínálat. Az egészséges táplálkozás alapszabályai alapján elkészített reform ételek minden étkezéskor külön büféasztalokon találhatóak meg. Különleges ételbemutatók, magyaros és tájjelleg ételestek, grill-partik, kerti partik teszik változatosabbá és színesebbé a vendégek itttartózkodását. A "Victoria Terrace", a "Carolina Café Bar" és a "Neptun Grill" különféle hsít italokkal, koktélokkal, kitn borajánlattal, cukrászati különlegességekkel és fagylaltkelyhekkel várja vendégeit. A légkondicionált, nyugodt környezetben található és több mint 200 f befogadására alkalmas jól felszerelt konferencia - és rendezvénytermek ideális helyszínt biztosítanak különböz rendezvények megszervezésére, konferenciák, tárgyalások, eladások, bemutatók, bankettek, és egyéb családi és kulturális rendezvények lebonyolítására. A római kori luxus fürdk hangulatát idéz felújított termálfürd termálvizes medencékkel, pezsgfürdvel valódi felüdülést jelent. A terápiás részleg melegvizes medencéiben hévízi gyógyvizet használ a társaság. A szálloda területén található Rudi forrás tiszta vízét közvetlenül a medencékbe vezetik, amely fürdzésre alkalmas hmérséklet (33-35 C). A 2 medence kiegészült továbbá 2 Whirlpool-káddal, egy hangulatos pihenteremmel és egy Kneipp-taposómedencével, ahol reggelente a vendégek felfrissíthetik magukat egy pár perces hidegvízben, kavicsokon történ lépegetés után. Átalakításra került továbbá a termálfürdhöz kapcsolódó súlyfürd-terem. Ezenkívül új víz alatti masszázs-, hydroxeur-kádak és aroma-fényterápiás wellness kádfürd várja a vendéget. Az iszappakolásokhoz a Hévízi-tóból nyeri a szálloda a radioaktív iszapot. Magyarország egyik legszebb, 2002 nyarán átadott szabadtéri élményfürdje, részben fedett, részben nyitott vízfelülettel, kényeztet masszázs - és pezsgágyakkal, pezsgfürdvel, zuhanyokkal, masszázsfúvókákkal, a hozzátartozó kellemes, mediterrán jelleg környezettel és napozókerttel igazi kikapcsolódást ígér. A kisebbek számára vízi és gyermekcsúszda, gyermekpancsoló, gyermekjátszótér kínál önfeledt perceket. Egy impozáns méret fedett uszoda a hozzátartozó szaunával melyet az idén szintén felújítunk lehetséget ad az aktív pihenésre. A salakos teniszpályák, szervezett kerékpár - és gyalogtúrák, kondicionáló tornák, aqua - fitness, keleti mozgásgyakorlatok (mint Tai Chi és jóga) várják a mozgás szerelmeseit. A szálloda parkjában kialakított napozóban pedig a nap szerelmesei hódolhatnak szenvedélyüknek. A szálloda gyógyászati részlege a reumatológus szakorvosaival, illetve a nyugateurópai elírásoknak megfelelen folyamatosan továbbképzett terapeuta-csapatával, a 16

18 tradicionális hévízi kúra széles skáláját kínálja. A vendégek szakszer gyógyászati ellátásában három orvos, fizikoterápiás szakasszisztensek, masszrök és gyógytornászok segédkeznek. A gyógyászati ellátás fizikailag koncentrált helyen történik, a gyógyászati szárnyban találhatók az orvosi rendelk, tornaterem és a speciális gyógyászati kezelésekhez felszerelt helyiségek. A szálloda szépségfarmján többek között a modernkori rkutatás és orvostudomány vívmányain alapuló testformáló Vacustyler gép, hatékony test-, arc- és cellulitekezeléseket kínáló kozmetika, manikr-pedikr, fodrászszalon és modern szolárium várja a szépülni vágyókat. A szállodába érkez vendégek kétféleképpen vehetik igénybe a Hotel Carbona Rt. szolgáltatásait: szolgáltatásonként külön, illetve csomagokban (package), amelyek közül ez utóbbinak nagyobb az aránya. A package tartalmazza a szállás, a vendéglátás, a gyógyászat, az uszoda, a termálfürd igénybevételét. A szálloda kúracsomagjai 2 részre oszthatóak: 1. Tradicionális hévízi gyógykúra 2. Vital-Wellnes package-ek A hévízi gyógykúra A hévízi gyógykúra jótékony hatásáról A hévízi gyógykúra hatása komplex, amelyben pontosan meghatározott szerep jut a víz hfokának, kémiai összetételének, az iszapnak, a levegnek, a radioaktív sugárzásnak, az éghajlatnak. A gyógykúra igénybevétele eltt minden esetben orvosi vizsgálat szükséges, ahol a mozgásszervi panaszok felmérésén túl a szervezet általános állapotát is ellenrzik. Az orvos a vizsgálat alapján egyénre szabottan összeállítja a kúraprogramot, s közben a fürdzést kombinálja sok egyéb gyógymóddal, pontosan elírva a fürdés idtartamát. Különböz reumás mozgásszervi betegségek, izületi és gerincbetegségek, brbetegségekhez társuló izületi gyulladások esetén, törések, baleseti sérülések utáni rehabilitációra feltétlenül javasolt a hévízi kúra. A tradicionális hévízi kúra minden kezelését nyújtani tudja a Hotel Carbona Rt. A hévízi kúra idtartama 1, 2 vagy 3 hét. Egy kúra a szállodába 6, 10, 20 vagy 30 gyógykezelést foglalhat magában. 17

19 Hagyományos kúracsomagok: Hévízi gyógykúra Tartalma: 6 éjszaka szállás, félpanzió, orvosi vizsgálat és 6 kezelés Ár: Ft/f Weekend Spezial (péntektl vasárnapig) Tartalma: 2 éjszaka szállás, félpanzió, 1 aromamasszázs Ár Ft/f További kúralehetségek, melyeket 1, 2 vagy 3 hétre vehetnek igénybe a szálloda vendégei: 1. Próbakúra: orvosi vizsgálat, illetve kontrollvizsgálat és 6 kezelés Ár: Ft/f 2. Kiskúra: orvosi vizsgálat, illetve kontrollvizsgálat és 10 kezelés Ár: Ft/f 3. Nagy kúra: orvosi vizsgálat, illetve kontrollvizsgálat és 20 kezelés Ár: Ft/f 4. Teljes kúra: orvosi vizsgálat, illetve kontrollvizsgálat all therapy inclusive - minden, orvos által felírt kezelés Ár: Ft/f A Hotel Carbona Rt. által nyújtott gyógykezelések melyeket a csomagár tartalmaz a következk: Masszázs: gyógymasszázs, víz alatti masszázs tangentor, talpmasszázs, nyirokér masszázs Pakolások: iszap-pakolás, fluor-pakolás, kén-pakolások Súlyfürd Hydroterápia: hydrogalvan, hydroxeur-kádfürd, elektromos kádfürd, ionozon 18

20 Elektroterápia: kisfrekvenciás kezelések, ultrahang-kezelés, mágneses karika, pulsatron, cryoterápia, nagyfrekvenciás kezelések Gyógytorna Extra, kiegészít terápia: Sollux-lámpa, Evolite-lámpa, fényterápia, inhaláció, laborvizsgálatok A szobaár tartalma: Büfé reggeli (teljes érték kínálattal kiegészítve) Uszoda, szauna, aromakamra, gzfürd, termálfürd használat Élményfürd használat a hozzátartozó napozókerttel és nyugágyakkal Fürdköpeny használat Szervezett kirándulások Reggeli torna, vízi torna, Tai Chi Fitness terem használat Vital Wellness Termékfejlesztés, Naturmedicina A tradicionális hévízi kúrák mellett 2000-ben elkezdett a szálloda elrelépni a naturmedicina vonalon. Elhatározta, hogy a jöv számára az, hogy sokkal több gyógyászati újdonságot kínál, kicsit többet, mint amit a már lassan elcsépelt wellness kifejezés jelent: vagyis nagyobb hangsúlyt kap az egészség. Mit jelent a wellness a hívei számára? Egy optimista, pozitív beállítottságú; testileg, lelkileg, mentálisan, spirituálisan és szociálisan kiegyensúlyozott örömteli életformát. A wellness szolgáltatásokat a Hotel Carbona Rt. kezdte el szervezni, úttör szerepet vállalva ezáltal a hagyományos hévízi gyógyászatban. A wellness kezeléseknek Magyarországon még nincs kialakult hagyománya, holott külföldön már évek óta elfogadott. A magyar fizetképes kereslet, a vezeti réteg, akinek igénye van a wellness szolgáltatásokra még csak most kezd kialakulni. A szálloda árbevételének még jelents hányadát a hagyományos gyógykúra értékesítések teszik ki. 19

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében

Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében Tapolczai Tímea PhD. hallgató Kaposvári Egyetem Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

ÜDÜLÉS 2007. TÁJÉKOZTATÓ A 2007. ÉVI KEDVEZMÉNYES GYÓGYÜDÜLÉSRŐL

ÜDÜLÉS 2007. TÁJÉKOZTATÓ A 2007. ÉVI KEDVEZMÉNYES GYÓGYÜDÜLÉSRŐL ÜDÜLÉS 2007. TÁJÉKOZTATÓ A 2007. ÉVI KEDVEZMÉNYES GYÓGYÜDÜLÉSRŐL Az üdülést igénybe veheti: a Szövetség tagsága, a tagok hozzátartozói (férj, feleség, élettárs és maximum két nem nagykorú unoka), valamint

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

2013.08.19. 2.6. Szállodák szobaár Szállodai szobaárak Bevétel. 2. Kínálati ár meghatározásának folyamata Rack Rate. 3. Keresleti szobaár Átlagár

2013.08.19. 2.6. Szállodák szobaár Szállodai szobaárak Bevétel. 2. Kínálati ár meghatározásának folyamata Rack Rate. 3. Keresleti szobaár Átlagár 1 2.6. Szállodák szobaár Szállodai szobaárak Bevétel 1.Kínálati szobaár Kínálati szobaár 2. Kínálati ár meghatározásának folyamata Rack Rate 3. Keresleti szobaár Átlagár 4. Szállodai szobaárak Ártípusok

Részletesebben

Kereskedelmi ingatlan vagyonértékelése. Készítette: Kozári Karina Mária Témavezető: Mizseiné Dr. Nyíri Judit

Kereskedelmi ingatlan vagyonértékelése. Készítette: Kozári Karina Mária Témavezető: Mizseiné Dr. Nyíri Judit Kereskedelmi ingatlan vagyonértékelése Készítette: Kozári Karina Mária Témavezető: Mizseiné Dr. Nyíri Judit A feladat leírása Készítse el a Forrás Hotel Komárom ingatlan értékelési szakvéleményét. Ismertesse

Részletesebben

Szállás tevékenység bevétel gazdálkodása Szobakiadás tevékenysége. 1. Szálláshely kiválasztás Szálláshelyválasztás

Szállás tevékenység bevétel gazdálkodása Szobakiadás tevékenysége. 1. Szálláshely kiválasztás Szálláshelyválasztás 1 3.8. Szállás tevékenység bevétel gazdálkodása Szobakiadás tevékenysége 1. Szálláshely kiválasztás Szálláshelyválasztás 2. Épített és kiadható szobák Kapacitás - kínálat 3. Vendég motiváció és szegmentáció

Részletesebben

Kínálati szobaár. Rack Rate 2013.10.16. 1. Kínálati szobaár Rack Rate

Kínálati szobaár. Rack Rate 2013.10.16. 1. Kínálati szobaár Rack Rate 9. Szállodák árai Szállodai szobaárak 1 Forgalom - Bevétel 1. Kínálati szobaár Kínálati szobaár 2. Kínálati ár meghatározásának folyamata Rack Rate 3. Keresleti szobaár Átlagár 4. Szállodai szobaárak Ártípusok

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

Négy napra megy nyaralni a magyar

Négy napra megy nyaralni a magyar Négy napra megy nyaralni a magyar Még mindig a magyar tenger a legnépszerűbb belföldi úti cél ez derült ki a Szállásvadász.hu friss turisztikai felméréséből, amelyben több mint 18 ezer hazai utazót kérdeztek

Részletesebben

Az európai termálvízkincs mennyisége a termálkutak száma. alapján. Egészségturizmus szakirány. 2 dia

Az európai termálvízkincs mennyisége a termálkutak száma. alapján. Egészségturizmus szakirány. 2 dia 2. témakör: Gyógy- és wellness szállodák piaci helyzete és a gyógyszolgáltatások köre Magyarországon Marketing-Menedzsment feladatok Idegenforgalmi és szálloda szak, levelezı tagozat, IV. évfolyam Egészségturizmus

Részletesebben

Szobaárak 2014. 2014. 01. 05-06. 12. 2014. 08. 31-12. 24. Hétközben Hétvégén *

Szobaárak 2014. 2014. 01. 05-06. 12. 2014. 08. 31-12. 24. Hétközben Hétvégén * Árlista 2014 Szobaárak 2014 Ft/szoba/éj Elô-/Utószezon 2014. 01. 05-06. 12. 2014. 08. 31-12. 24. Hétközben Hétvégén * Fôszezon, kiemelt idôszak** 2014. 06. 13-08. 30. Kétágyas szoba 28 900 31 900 34 900

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI Balaton számokban I. A Balaton Régió szálláshely forgalmának alakulása 1998 és 2004 között vendégéjszakák száma 1998. 2004. változás% Kereskedelmi szálláshelyek:

Részletesebben

NOVA VILLA 2010 NONPROFIT KFT Berettyóújfalu, Bajcsy u. 27.

NOVA VILLA 2010 NONPROFIT KFT Berettyóújfalu, Bajcsy u. 27. NOVA VILLA 2010 NONPROFIT KFT. 4100 Berettyóújfalu, Bajcsy u. 27. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A NOVA VILLA 2010. NONPROFIT KFT. 2011. évi tevékenységérl Berettyóújfalu, 2012. március 23. A vállalkozás vezetje

Részletesebben

A DUNA HOUSE CSOPORT BEMUTATÁSA. 2015. november

A DUNA HOUSE CSOPORT BEMUTATÁSA. 2015. november A DUNA HOUSE CSOPORT BEMUTATÁSA 2015. november 1 Tartalomjegyzék 3-7 Bevezetés 8-9 A tranzakció és a bevétek felhasználása 10-11 A befektetési sztori 12-13 Lakás és lakáshitel piac 14-20 Szegmensek bemutatása

Részletesebben

Tisztelettel köszöntöm a Menedzserek Fórumának résztvevőit. XXI. Magyar Min. Hét Managerek Fóruma

Tisztelettel köszöntöm a Menedzserek Fórumának résztvevőit. XXI. Magyar Min. Hét Managerek Fóruma Tisztelettel köszöntöm a Menedzserek Fórumának résztvevőit 1 A szállodai vendégkérdőívek szerepe a szolgáltatások fejlesztésében Mezey Tamás Danubius Hotels Group 2 Danubius Hotels Group 23 magyarországi

Részletesebben

Revenue Management diagram HU and International. Best day to book 90 days before

Revenue Management diagram HU and International. Best day to book 90 days before Revenue Management diagram HU and International E C K P Z N No A M 2014 oct 34 026 27 406 44 650 45 882 0 32 810 0 36 604 44 705 2014 nov 18 322 20 508 33 257 30 485 0 39 728 0 24 342 27 800 2014 dec 18

Részletesebben

II. Piaci-gazdálkodás a szállodaiparban. 6. Szállodaipar piaci elemei. 7. Szállodavezetés tárgya, a szálloda. 8. Szállodák tevékenységei

II. Piaci-gazdálkodás a szállodaiparban. 6. Szállodaipar piaci elemei. 7. Szállodavezetés tárgya, a szálloda. 8. Szállodák tevékenységei II. Piaci-gazdálkodás a szállodaiparban 6. Szállodaipar piaci elemei 7. Szállodavezetés tárgya, a szálloda 8. Szállodák tevékenységei 9. Szállodai árak 0. Piaci-gazdálkodás tevékenységei 6. Szálláshely

Részletesebben

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon?

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon? Turizmus törvény Széchenyi Pihenőkártya Utazási irodák Idegenvezetők Éttermek Szakember utánpótlás Dohányzási tilalom Szállodák Kiemelt attrakciók Közterület foglalás Turistabuszok parkolása Információ

Részletesebben

1.. 3.. (1) A fürdő nyitva tartása az alábbiak szerint alakul:

1.. 3.. (1) A fürdő nyitva tartása az alábbiak szerint alakul: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 16/2014.(XI.13.)önkormányzati rendelete a Fürdő belépőjegyek és szolgáltatási díjak 2015. évi megállapításáról.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

ÉLMÉNYUTALVÁNY. Gyógyulás és Pihenés

ÉLMÉNYUTALVÁNY. Gyógyulás és Pihenés ÉLMÉNYUTALVÁNY HOTEL FORRÁS*** Zalakaros 4 nap/3 éj szállás 2 fő részére kétágyas erkélyes összkomfortos szoba félpanziós ellátás (büféreggeli és 3-fogásos vacsora) fejenként 4 kezelés gyógyászati részlegünkön

Részletesebben

A HUNGUEST HOTELEK NYÁRI KÍNÁLATÁBÓL

A HUNGUEST HOTELEK NYÁRI KÍNÁLATÁBÓL A HUNGUEST HOTELEK NYÁRI KÍNÁLATÁBÓL HH RÉPCE***+ BÜKFÜRDŐ Érvényes: 2012.08.17-ig / 2 3 éjszaka foglalással Ár: 11.970 Ft / fő / éjszaka Ár: 10.440 Ft / fő / éjszaka 4 éj foglalással Szállás 2ágyas szobában

Részletesebben

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt.

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A főbb küldőterületek előrejelzései, piaci várakozások 2006. Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A nemzetközi turizmus középtávú tendenciái 2005-ben minden korábbinál szívesebben

Részletesebben

Szobaárak 2015. Kiemelt idôszak: 2015. 04. 02-07.; 05. 01-03.; 05. 22-25.; 10. 23-11. 01.; 12. 24-2016. 01. 03.

Szobaárak 2015. Kiemelt idôszak: 2015. 04. 02-07.; 05. 01-03.; 05. 22-25.; 10. 23-11. 01.; 12. 24-2016. 01. 03. Árlista 2015 Szobaárak 2015 Ft/szoba/éj Elô-/Utószezon Hétközben Hétvégén * Kétágyas szoba 31 620 34 720 39 060 Egyágyas szoba 23 250 24 800 27 900 Lakosztály 42 470 45 570 49 910 Felnôtt pótágy 9 300

Részletesebben

ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ELTE SZB SZERVEZÉSÉBEN 2014

ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ELTE SZB SZERVEZÉSÉBEN 2014 ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ELTE SZB SZERVEZÉSÉBEN HÉVÍZ HOTEL PANORÁMA*** (8380 Hévíz, Petőfi u. 9.) ELHELYEZÉS: 2 ágyas classic típusú erkélyes, fürdőszobás szállodai szobában, televízióval, telefonnal, minibárra,

Részletesebben

Szállás tevékenység bevétel-gazdálkodása Szobakiadás tevékenysége. 1. Szálláshely kiválasztás Szálláshelyválasztás

Szállás tevékenység bevétel-gazdálkodása Szobakiadás tevékenysége. 1. Szálláshely kiválasztás Szálláshelyválasztás 11. Szállás tevékenység bevétel-gazdálkodása Szobakiadás tevékenysége 1 1. Szálláshely kiválasztás Szálláshelyválasztás 2. Épített és kiadható szobák Kapacitás - kínálat 3. Vendég motiváció és szegmentáció

Részletesebben

1.. 3.. A fürdő nyitva tartása az alábbiak szerint alakul:

1.. 3.. A fürdő nyitva tartása az alábbiak szerint alakul: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 26/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelet a Fürdő belépőjegyek és szolgáltatási díjak 2014.évi megállapításáról. A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

2013.08.19. 3.10. Szállodák szabadidős turisztikai bevételeinek gazdálkodása Rekreációs specializáció bevételei

2013.08.19. 3.10. Szállodák szabadidős turisztikai bevételeinek gazdálkodása Rekreációs specializáció bevételei 1 3.10. Szállodák szabadidős turisztikai bevételeinek gazdálkodása Rekreációs specializáció bevételei 1.Szállodai specializáció bevételei Specializáció bevételei 2. Egészségturisztikai szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. február 27. Felhasznált források UN WORLD TOURISM ORGANIZATION OECD, CIA FACTBOOK INTERNET WORLD STATS EUROPEAN TRAVEL

Részletesebben

Egészségturizmus. Gyógyturizmus 2014.01.29. Egészségturizmus orvosi szemmel

Egészségturizmus. Gyógyturizmus 2014.01.29. Egészségturizmus orvosi szemmel Egészségturizmus Egészségturizmus orvosi szemmel Dr.Mándó Zsuzsanna Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Az egészségi állapot fenntartása, illetve annak javítása érdekében történő utazás. Részei:

Részletesebben

A MAGYAR LAKOSSÁG ÉVI NYÁRI UTAZÁSI TERVEI

A MAGYAR LAKOSSÁG ÉVI NYÁRI UTAZÁSI TERVEI A MAGYAR LAKOSSÁG 2006. ÉVI NYÁRI UTAZÁSI TERVEI dr. Galla Gábor, vezérigazgató Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2006. június 7. STABILAN NÖVEKVŐ BELFÖLDI KERESLET 2005-BEN MINDEN KORÁBBINÁL TÖBB BELFÖLDI

Részletesebben

Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során

Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során Varga-Dani Barbara Regionális marketing igazgató Országos TDM Konferencia

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014-BEN. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014-BEN. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014-BEN 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal végleges

Részletesebben

2013. január június 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása

2013. január június 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 1 2013. január június 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal elızetes adatai szerint 2013 júniusában a kereskedelmi

Részletesebben

Köszöntõ. Felújított fürdõnkben megtalálhat minden olyan szolgáltatást, mely az Ön és családja kikapcsolódását, szórakozását szolgálja.

Köszöntõ. Felújított fürdõnkben megtalálhat minden olyan szolgáltatást, mely az Ön és családja kikapcsolódását, szórakozását szolgálja. Gyógyfürdõ 2013. Köszöntõ Köszöntjük Önt városunk kiemelkedõ turisztikai szerepet játszó fürdõjében abból az alkalomból, hogy egészségét fürdõkezeléseinkkel kívánja javítani. Köszöntjük Önt is, aki szabadsága

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Több minőségi kategóriára is osztható az exkluzív szolgáltatásoktól a szociálpolitikával támogatott kínálatig. Üdülési csekk

Több minőségi kategóriára is osztható az exkluzív szolgáltatásoktól a szociálpolitikával támogatott kínálatig. Üdülési csekk Több minőségi kategóriára is osztható az exkluzív szolgáltatásoktól a szociálpolitikával támogatott kínálatig Üdülési csekk 1982-ben vezették be Franciaországban a dolgozók megvásárolhatták (havi keresetük

Részletesebben

Orosháza-Gyopárosfürdő Gyógyászati szolgáltatások, gyógyturisztikai fejlesztések, marketingkommunikációs lehetőségek

Orosháza-Gyopárosfürdő Gyógyászati szolgáltatások, gyógyturisztikai fejlesztések, marketingkommunikációs lehetőségek Orosháza-Gyopárosfürdő Gyógyászati szolgáltatások, gyógyturisztikai fejlesztések, marketingkommunikációs lehetőségek MHT XXXII. Országos Vándorgyűlés, Szeged-július 2-4 Készítette: Dedák Angéla, elnök

Részletesebben

Szállodai vendéglátás bevétel-gazdálkodása Hotel F&B. 1. Miért vendéglátás? 2. Szállodai vendéglátás Szállodai vendéglátás

Szállodai vendéglátás bevétel-gazdálkodása Hotel F&B. 1. Miért vendéglátás? 2. Szállodai vendéglátás Szállodai vendéglátás 12. Szállodai vendéglátás bevétel-gazdálkodása Hotel F&B 1 1. Miért vendéglátás? 2. Szállodai vendéglátás Szállodai vendéglátás 3. Szállodai vendéglátás árbevételi terve Vendéglátás bevétel 4. Szállodai

Részletesebben

All inclusive - valóban minden benne van???

All inclusive - valóban minden benne van??? All inclusive - valóban minden benne van??? Manapság a szállodák előszeretettel használják leírásukban, szóróanyagaikban ezt a kifejezést: ALL INCLUSIVE. Mit is jelent valójában az all inclusive? Annak

Részletesebben

Szállodai vendéglátás bevételgazdálkodása Hotel F&B 1. Miért vendéglátás? 2. Szállodai vendéglátás Szállodai vendéglátás

Szállodai vendéglátás bevételgazdálkodása Hotel F&B 1. Miért vendéglátás? 2. Szállodai vendéglátás Szállodai vendéglátás 1 3.9. Szállodai vendéglátás bevételgazdálkodása Hotel F&B 1. Miért vendéglátás? 2. Szállodai vendéglátás Szállodai vendéglátás 3. Szállodai vendéglátás árbevételi terve Vendéglátás bevétel 4. Szállodai

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/118-1/213/I. Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. üzleti terve Üi.: Juhászné Kérdő Edina Melléklet: Üzleti terv Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

Vezetés számokkal Gyógy wellness szállodák. Gyógy és Wellness Szállodák gazdaságossága mérésének gyakorlata a Danubiusnál

Vezetés számokkal Gyógy wellness szállodák. Gyógy és Wellness Szállodák gazdaságossága mérésének gyakorlata a Danubiusnál Vezetés számokkal Gyógy wellness szállodák Gyógy és Wellness Szállodák gazdaságossága mérésének gyakorlata a Danubiusnál Eltérő gyakorlat alkalmazásának okai Eltérő termék Kiegészítő szolgáltatás, vagy

Részletesebben

Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa

Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa Magyar Turizmus Zrt. 1115 Budapest, Bartók Béla út 15-113. Tel.: (6-1)488-87 Fax: (6-1)488-86 E-mail: htbudapest@hungarytourism.hu www.itthon.hu Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa Az észak-európai

Részletesebben

2013.10.12. Specilaizáció tevékenységeinek bevételt képző szolgáltatásai

2013.10.12. Specilaizáció tevékenységeinek bevételt képző szolgáltatásai 13. Szállodák szabadidős turisztikai bevételeinek gazdálkodása Specializáció bevételei 1 1.Szállodai specializáció bevételei Specializáció bevételei 2. Egészségturisztikai szolgáltatást nyújtó szállodák

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA január február. 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA január február. 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. január február 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint 2014 februárjában a kereskedelmi

Részletesebben

Hunor Hotel Budapest, H-1039 Pünkösdfürdő u.40. Phone: +36 1 243 09 49 Fax: +36 1 244 08 21 info@hunor-hotel.com www.hunor-hotel.

Hunor Hotel Budapest, H-1039 Pünkösdfürdő u.40. Phone: +36 1 243 09 49 Fax: +36 1 244 08 21 info@hunor-hotel.com www.hunor-hotel. Üdvözöljük A Hunor Szálloda Budapest egyik legszebb kerületében Óbudán, Békásmegyeren a Duna-parttól 500 m-re található. 140 kétágyas komfortos klimatizált szobával és tíz apartmannal várja egyéni és csoportos

Részletesebben

Kedvezményes Üdülés Keszthelyen, Szakszervezeti Tagok és Családtagjaik részére

Kedvezményes Üdülés Keszthelyen, Szakszervezeti Tagok és Családtagjaik részére Kedvezményes Üdülés Keszthelyen, Szakszervezeti Tagok és Családtagjaik részére Örömünkre szolgált, hogy az elmúlt évek során sok szakszervezeti tag és családja részére biztosítottuk szálláshelyünkön a

Részletesebben

1.. (1) A fürdő belépőjegyek és szolgáltatások díjait a rendelet melléklete tartalmazza

1.. (1) A fürdő belépőjegyek és szolgáltatások díjait a rendelet melléklete tartalmazza Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 26/2015.(XII.15.)önkormányzati rendelete a Fürdő belépőjegyek és szolgáltatási díjak 2016. évi megállapításáról.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I. negyedévében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

Az egészségturizmus és az egészségügy kapcsolata

Az egészségturizmus és az egészségügy kapcsolata Az egészségturizmus és az egészségügy kapcsolata Dr. Ruszinkó Ádám elnök, Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület főiskolai docens, Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Egészségturizmus Az egészséggel

Részletesebben

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing A fogalom 1. vállalati tevékenység piaca szolgáltatások 2. filozófia Szemléletmód A vállalat

Részletesebben

A világ és Magyarország turizmusának forgalma 2002-ben

A világ és Magyarország turizmusának forgalma 2002-ben Készítette a Magyar Turizmus Rt. a A világ és Magyarország turizmusának forgalma 2002-ben Budapest, 2003. február hó A világ turizmusának forgalma 2002-ben Magyar Turizmus Rt. A Turisztikai Világszervezet

Részletesebben

Egészségturizmus, mint a turizmus marketing stratégiai pillére

Egészségturizmus, mint a turizmus marketing stratégiai pillére Egészségturizmus, mint a turizmus marketing stratégiai pillére MSZÉSZ XXXVII. Közgyűlés 2012. május 10. Maráczi Gábor Stratégiai igazgató Marketing terv 2012 - Egészségturizmus Tények: az egészségmegőrzés

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN AZ ELŐZETES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN AZ ELŐZETES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN AZ ELŐZETES ADATOK SZERINT 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

2003 - Az egészségturizmus éve

2003 - Az egészségturizmus éve 2003 - Az egészségturizmus éve Oláh László igazgató Stratégiai Termékek Igazgatósága Magyar Fürdőszövetség Közgyűlése 2003. április Az egészségturizmus nemzetközi trendjei Európaiak összes utazásából (270

Részletesebben

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban.

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. b) A menedzsment fogalma és feladata a turizmusban. c) A kultúrák különbözőségének jelentősége a turizmusban.

Részletesebben

Vendégforgalom Miskolcon a KSH statisztikák tükrében Készítette: Nagy Júlia TDM menedzser, ügyvezető MIDMAR Nonprofit Kft

Vendégforgalom Miskolcon a KSH statisztikák tükrében Készítette: Nagy Júlia TDM menedzser, ügyvezető MIDMAR Nonprofit Kft Vendégforgalom Miskolcon a KSH statisztikák tükrében 14 Készítette: Nagy Júlia TDM menedzser, ügyvezető MIDMAR Nonprofit Kft Összesített statisztikák Bevétel (ezer Ft) A miskolci kereskedelmi szálláshelyek

Részletesebben

Itthon Végleges adatokkal. Turizmus. otthon van. Magyarországon.

Itthon Végleges adatokkal. Turizmus. otthon van. Magyarországon. Itthon otthon van Turizmus Magyarországon 2007 Végleges adatokkal www.itthon.hu Turizmus Összefoglaló adatok 1 A magyarországi turizmus főbb mutatói *Zárójelben a szállodák vendégforgalmi adatai. 2006

Részletesebben

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Oroszország! A gazdasági növekedés a válságig az orosz középosztály megerősödését

Részletesebben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben Turizmus Akadémia, Sopron Glázer Tamás vezérigazgató-helyettes 2015. szeptember 9. Trendek és tendenciák

Részletesebben

Üzleti jelentés az Aquamarin Szállodaipari Kft évi beszámolójához

Üzleti jelentés az Aquamarin Szállodaipari Kft évi beszámolójához Üzleti jelentés az Aquamarin Szállodaipari Kft. 21. évi beszámolójához Hévíz, 211. április 8. Aquamarin Szállodaipari Kft. - Üzleti jelentés 21. Az Aquamarin Szállodaipari Kft. által nyújtott szolgáltatások

Részletesebben

A turizmus típusai Általánosságok Gyógyturizmus Pihenıturizmus A turizmus típusai meghatározás: modell, azonos alaptulajdonságokkal rendelkezik, csekély variácókkal, bizonyos ismérvek szerinti varációk

Részletesebben

A fapados légitársaságok térnyerésének és a MALÉV megszűnésének hatása turizmusunkra

A fapados légitársaságok térnyerésének és a MALÉV megszűnésének hatása turizmusunkra A fapados légitársaságok térnyerésének és a MALÉV megszűnésének hatása turizmusunkra Dr. Jandala Csilla rektor-helyettes, Turizmus Tanszék vezetője MSZÉSZ Közgyűlés Eger, 2012. november 22. Világ Európa

Részletesebben

Összefoglaló a 2013. április 9-én megtartott Vagyonbizottsági ülésről

Összefoglaló a 2013. április 9-én megtartott Vagyonbizottsági ülésről MAGYAR VEGYIPARI, ENERGIAIPARI ÉS ROKON SZAKMÁKBAN DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 1068 Budapest, Benczúr u.45. 1406 Budapest, Pf.29. Telefon: 4612-400; Fax: 4612-499; E-mail: mail@vdsz.hu, www.vdsz.hu

Részletesebben

Amikor a hátrányos helyzet előny

Amikor a hátrányos helyzet előny Amikor a hátrányos helyzet előny Az akadálymentes turizmus, mint versenyelőny és bevételforrás Több napra látogatók 1 3 éjszakát eltöltők száma (ezer fő) kiadásai, millió Ft egy fő egy napjára jutó költése

Részletesebben

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2016-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2016-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján Budapest, 2017. március 10. A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2016-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján 1. A magyar lakosság többnapos belföldi utazásai 2016-ban 1 A magyar lakosság

Részletesebben

Fogászati Turizmus Európában

Fogászati Turizmus Európában Fogászati Turizmus mint a egészségügyi turizmus húzóága Fogászati Turizmus Európában DR. KÁMÁN ATTILA - ELNÖK VEZETŐ MAGYAR FOGÁSZATI RENDELŐK EGYESÜLETE Magyarország fogászati turizmus bemutatása 1981-ben

Részletesebben

SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA: 18.4 MILLIÓ BELFÖLD: 8.1 MILLIÓ KÜLFÖLD: 10.3 MILLIÓ

SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA: 18.4 MILLIÓ BELFÖLD: 8.1 MILLIÓ KÜLFÖLD: 10.3 MILLIÓ 1 GDP-HEZ HOZZÁJÁRULÁS: 9% MUNKAHELYEK SZÁMA: 318 EZER TURIZMUS DEVIZA BEVÉTELEI: 4 MRD EUR 1.031 SZÁLLODÁBAN 59.287 SZOBA SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA: 18.4 MILLIÓ BELFÖLD: 8.1 MILLIÓ KÜLFÖLD: 10.3

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2015-BEN A VÉGLEGES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2015-BEN A VÉGLEGES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2015-BEN A VÉGLEGES ADATOK SZERINT 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai

Részletesebben

Az észak-európai vendégforgalom alakulása Magyarországon Dánia Vendégek száma Vendégéjszakák száma Látogatók száma

Az észak-európai vendégforgalom alakulása Magyarországon Dánia Vendégek száma Vendégéjszakák száma Látogatók száma MAGYAR TURIZMUS ZRT. Kutatási Csoport 1115 Budapest, Bartók Béla út 15-113. Tel.: (6-1) 488-871 Fax: (6-1) 488-8711 E-mail: kutatas@itthon.hu www.itthon.hu A TISZA-TÓ RÉGIÓ KÜLDŐPIACAI ÉSZAK-EURÓPA Az

Részletesebben

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÓBELI VIZSGATÉTELEK 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÁLLÁSHELY-SZERVEZŐ, MENEDZSELŐ SZAKMAI ISMERETEK 1. Ismertesse az új szállodai beruházást megelőző szakmai előkészítő, információs munkát,

Részletesebben

CSOMAGOK 2011. H-8600 Siófok, Erkel Ferenc u. 49. Tel: +36-84-506-840 Fax: +36-84-506-839 E-mail: info@hotel-residence.hu Web: www.hotel-residence.

CSOMAGOK 2011. H-8600 Siófok, Erkel Ferenc u. 49. Tel: +36-84-506-840 Fax: +36-84-506-839 E-mail: info@hotel-residence.hu Web: www.hotel-residence. CSOMAGOK 2011 Residence Relax Hétvége (2 éj) 1 Illóolajos Aromaterápia masszázs 30 1 Talp Diagnosztika 30 Ár: Elő/Utószezon: 45.640 Ft/fő, Középszezon: 47.640 Ft/fő, Főszezon: 50.640 Ft/fő, Kiemelt ünnepi

Részletesebben

esetén 18.500,-Ft/f /7 éjszaka). 2011. január 06-tól február 27-ig 20.500,-Ft/f /7 éjszaka (négyágyas szobákban 4 személy

esetén 18.500,-Ft/f /7 éjszaka). 2011. január 06-tól február 27-ig 20.500,-Ft/f /7 éjszaka (négyágyas szobákban 4 személy HAJDÚSZOBOSZLÓ FONTANA PANZIÓ (4200 Hajdúszoboszló, Jókai sor 19.) A panzióban tíz teljes komforttal rendelkez vendégszoba áll rendelkezésre. A szobák elosztása: 4 db nagyobb alapterület kétágyas, 3 db

Részletesebben

Campus Hotel Debrecen

Campus Hotel Debrecen Campus Hotel Debrecen Kedvezményes ajánlatunk hallgatók és felsőoktatási intézményekben dolgozók részére: Szállás 2 ágyas szobában 4.500 Ft/fő/éj Az ár tartalma: 1 éjszaka szállás, a parkoló használata,

Részletesebben

Hotel Fürdőház*** - a sóstói harmónia

Hotel Fürdőház*** - a sóstói harmónia A Sóstói Harmónia Sóstógyógyfürdő gyógyvizéről híres, hangulatos fürdőhely Nyíregyháza központjától alig 6 kilométerre. E varázslatos területen, Magyarország legfiatalabb gyógyhelyének szívében található

Részletesebben

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA. Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, június 20.

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA. Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, június 20. A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. június 20. Adatforrásaink UN WORLD TOURISM ORGANIZATION IMF, CIA World FACTBOOK INTERNET WORLD STATS EUROPEAN TRAVEL COMMISSON

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő külső szakértők: Róka László, Deme Lóránt MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó

Részletesebben

Gyógyfürdő (fürdőszolgáltatások) -árjegyzék (Ft-ban)

Gyógyfürdő (fürdőszolgáltatások) -árjegyzék (Ft-ban) 2016. január 01. 07:00 Gyógyfürdő (fürdőszolgáltatások) -árjegyzék (Ft-ban) Belépőjegyek 01.01-06.30 és 09.01-12.31 07.01-08.31 Fürdőbelépő 1.900,- 2.300,- Kedvezményes fürdőbelépő (gyerek, diák, nyugdíjas)

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Összefoglaló - 2013 februárjában nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN

A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN Sulyok Judit (vezető kutató, Magyar Turizmus Zrt. / doktorjelölt, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola) Turizmus

Részletesebben

Csongrád megyei turisztikai. Lorem ipsum kérdések megvitatása

Csongrád megyei turisztikai. Lorem ipsum kérdések megvitatása Csongrád megyei turisztikai pályázatok bemutatása, aktuális Lorem ipsum kérdések megvitatása Turisztikai kiírások az Új Széchenyi Terv keretében a Dél-alföldön Kód Pályázat címe Beadott Nyert Cs. M-ben

Részletesebben

*CSALÁDI NYARALÁS AHOL A GYEREKEK INGYEN VAKÁCIÓZHATNAK* ***2 felnőtt + 2 gyerek (14 éves korig) 2 fő fizet 2 gyermek GRATIS***

*CSALÁDI NYARALÁS AHOL A GYEREKEK INGYEN VAKÁCIÓZHATNAK* ***2 felnőtt + 2 gyerek (14 éves korig) 2 fő fizet 2 gyermek GRATIS*** 2015 *CSALÁDI NYARALÁS AHOL A GYEREKEK INGYEN VAKÁCIÓZHATNAK* ***2 felnőtt + 2 gyerek (14 éves korig) 2 fő fizet 2 gyermek GRATIS*** CAMPING FIORI*** RABAC - Isztriai félsziget Horvátország 560 km-re Bp-től

Részletesebben

MotoGP 2009 Magyarország

MotoGP 2009 Magyarország Budapest, 2008. július 23. MotoGP 2009 Magyarország Dr. Róna Iván vezérigazgató Magyar Turizmus Zrt. Tartalom I. A MotoGP, mint kiemelt világesemény bemutatása II. A MotoGP 2009. magyarországi futamának

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN A VÉGLEGES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN A VÉGLEGES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN A VÉGLEGES ADATOK SZERINT 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

13. Szállodák szabadidős turisztikai bevételei Specializtaion Revenue

13. Szállodák szabadidős turisztikai bevételei Specializtaion Revenue 13. Szállodák szabadidős turisztikai bevételei Specializtaion Revenue 1 1.Szállodai specializáció bevételei Specialization turnover 2. Egészségturisztikai szállodák Health Hotels 3. Wellness szállodák

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. II. évfolyam / 22. szám 2004. november 23. 45-46.

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. II. évfolyam / 22. szám 2004. november 23. 45-46. A K I Borpiaci információk II. évfolyam / 22. szám 24. november 23. 45- Bor piaci jelentés 1-4. táblázat, 1-3. ábra: Belföldi értékesítési-árak és mennyiségi adatok 2-5. oldal 5. táblázat: Fogyasztói árak

Részletesebben

STATISZTIKAI ADATOK SZAKÉRTI FELDOLGOZÁS

STATISZTIKAI ADATOK SZAKÉRTI FELDOLGOZÁS 3.sz. MELLÉKLET STATISZTIKAI ADATOK SZAKÉRTI FELDOLGOZÁS 2008. augusztus ENERGIA SZAKÉRTI IRODA 1 TÁBLÁZATOK STATISZTIKAI ADATOK ELEMZÉSE A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER TULAJDONOSI ÖSSZETÉTELE A JEGYZETT

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. XII. havi

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. XII. havi Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. XII. havi teljesítményéről Összefoglaló A magyarországi szállodaipar 2013 évi teljesítményének jellemzői - A hazai szállodai kínálat, a szobák száma

Részletesebben

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól Beérkezett válaszok: () = minősítés nélküli szállodák 5 3* 9 4* 31 5* 3 Összesen:

Részletesebben

EGER MJV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

EGER MJV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Megbízó: Eger MJV Önkormányzata 3300 Eger Dobó tér 2. Tervez: Rosivall Tervez Iroda Kft. 1065 Budapest Nagymez u. 37-39. EGER MJV 184/2003. (V. 29.) SZÁMÚ KÖZGYLÉSI HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

9740 Bük, Termál krt. 2/A. Tel.: , Fax: Internet:

9740 Bük, Termál krt. 2/A. Tel.: , Fax: Internet: 9740 Bük, Termál krt. 2/A. Tel.: 06 94 558 080, Fax: 06 94 358 023 Internet: www.bukfurdo.hu E-mail: marketing@spabuk.hu BÜKI GYÓGYFÜRDŐ ZRT. SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK 2017. január 1. és június 15. között BELÉPŐJEGYEK

Részletesebben

2005. szeptember Spanyolország. A prezentáci

2005. szeptember Spanyolország. A prezentáci A hónap h küldk ldo országa 25. szeptember Spanyolország Kiss Kornélia kutatási igazgató Magyar Turizmus Rt. A prezentáci ció készítéséhez felhasznált lt adatok Másodlagos adatok (199625)? World Tourism

Részletesebben