Szociális és gyermekvédelmi szabályozók LAK STANDARDJAI A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális és gyermekvédelmi szabályozók LAK STANDARDJAI A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKBAN"

Átírás

1 LAK LAKHATÁS MINŐSÉGFEJLESZTÉSÉNEK STANDARDJAI A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKBAN Készítette: Dr. Bartholy Judit Kelemen Mária Popovics Edit LAKdoc Létrehozás dátuma: /1. oldal

2 Tartalom 1. Bevezetés Alkalmazási terület Rendelkező hivatkozások Fogalommagyarázat A standard leírása... 8 LAK 1. standard: Tárgyi és személyi minimum feltételek... 8 LAK 2. standard: A lakhatási lehetőség településbe ágyazott elhelyezése... 8 LAK 3. standard: A lakhatási forma megválasztása a szükségletek alapján... 9 LAK 4. standard: A lakás mérete, elrendezése, berendezése a lakók igényeihez igazodik LAK 5. standard: Az elhelyezés az egyéni és a speciális igények figyelembevételével történik LAK 6. standard: Normalizált életritmus és életkörülmények LAK 7. standard: A lakók érdekeinek minden szempontból megfelelő házirend LAK 7. standard magyarázata LAK 8. standard: Biztonságos életfeltételek LAK 9. standard: Párkapcsolat a lakhatást felnőtt személyeknek nyújtó szociális intézményekben LAK 10. standard: Szakmai megújulásra önképzésre kész elkötelezett személyzet LAK 11. standard: A lakhatási szolgáltatások minőségének költségkímélő javítása LAK 12. standard: Rehabilitációs intézetekre és lakóotthonokra vonatkozó speciális standard Szakirodalom LAKdoc Létrehozás dátuma: /2. oldal

3 Mottó: A lakókörülmények minősége döntő szerepet játszik abban, hogy valaki ki tudja-e bontakoztatni azokat a képességeit, amelyek a lehető legnagyobb önállóságot, tartalmas, teljes életet biztosítják számára. 1. BEVEZETÉS A standard célja: A szociális és gyermekvédelmi szolgáltatás keretében biztosított lakhatás alapvető szakmai követelményeinek meghatározása annak érdekében, hogy a lakhatási feltételek azonos minőségűek és színvonalúak legyenek mindenütt, földrajzi elhelyezkedésre, fenntartóra való tekintet nélkül. További cél: A szociális intézményrendszer által biztosított lakhatási formák további fejlesztése, a szolgáltatás minőségének emelése. A koncepció kialakításánál figyelemmel kell lennünk a szolgáltatást igénybevevők koruk, állapotuk, élethelyzetük által meghatározott különleges /sajátos/igényeire, a lakhatási idő intervallumára /átmeneti, 5 év, határozott idő, határozatlan idő/, a különböző célcsoportoknak nyújtott lakhatással kapcsolatos követelmények /elvárások/ specifikumaira. A standard kidolgozása során számba kell venni az e területre vonatkozó törvényeket, szabályokat és gyakorlatot, amelyek révén az állami, egyházi és civilszolgáltatók biztosítják az emberi méltósághoz és a lakhatáshoz való alapvető jog feltételeit, hozzájárulnak a szegénység felszámolásához és a társadalmi lét nagyobb egyenlőségéhez. Kapcsolat a többi normatív szabályozóval Felvétel, elbocsátás (FEB) A szolgáltatásokhoz kapcsolódó dokumentáció (DOK) A szolgáltatásokat igénybevevők jogai, tájékoztatás, adatkezelés (ETA) Vezetés, igazgatás (VEZ) Humán erőforrás-menedzsment (HEM) Minőségmenedzsment, minőségfejlesztés (MIN) Kommunikáció, információ, marketing (KOM) LAKdoc Létrehozás dátuma: /3. oldal

4 Épületek és berendezések működtetése és biztonsága (ÉBM) Rendszer együttműködés (REN) Ápolás, gondozás, fejlesztés (ÁGF) Rehabilitáció (REH) Gyermekek átmeneti gondozása (GYAE) Nevelőszülői, gyermekotthoni ellátás (NGYE) Időskorúak részére nyújtott szolgáltatások (IDŐ) Fogyatékossággal élő emberek és krónikus betegek részére nyújtott szolgáltatások (FOGY) Pszichiátriai betegek részére nyújtott szolgáltatások (PSzI) Szenvedélybetegek részére nyújtott szolgáltatások (SzEN) Hajléktalanok részére nyújtott szolgáltatások (HAJ) Lakhatási gondokkal küzdők (LGK) Szolgáltatást igénybevevő szerinti (szolgáltatási) eredmények (SzER) Felhasználói/hozzátartozói elégedettség (FHE) 2. ALKALMAZÁSI TERÜLET Ez a standard valamennyi lakhatást biztosító szociális és gyermekvédelmi szolgáltatással szembeni követelményeket tartalmazza. A standard valamennyi szervezetre, intézményre vonatkozik, amely a szóban forgó szolgáltatást nyújtja. Lakhatási formák Szolgáltatást igénybevevő Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (1 évre szóló elhelyezés) Tartós bentlakást nyújtó intézmények Ápolástgondozást nyújtó Rehabilitációs int. Lakóotthon int. LAKdoc Létrehozás dátuma: /4. oldal

5 Időskorúak Időskorúak gondozóháza Idősek otthona Fogy. személyek Fogyatékossággal élő személyek Fogyatékos személyek átmeneti otthona Fogyatékos személyek otthona Fogyatékos személyek rehabilitációs int. rehab. célú lakóotthona Fogy. személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona Pszichiátriai betegek Pszichiátriai betegek átmeneti otthona Pszichiátriai betegek otthona Pszichiátriai betegek rehabilitációs int. Pszichiátriai betegek rehab. célú lakóotthona Szenvedélybetegek átmeneti otthona Szenvedélybetegek Szenvedélybetegek otthona Szenvedélybetegek rehabilitációs int. Szenvedélybetegek rehab. célú lakóotthona Hajléktalan Hajléktalanok személyek átmeneti szállása (éjjeli Hajléktalanok otthona Hajléktalan személyek rehabilitációs int. menedékhely) Gyermekotthon, Állami gondoskodásban felnőtt gyerekek Befogadó otthon: CSÁO GYÁO Különleges gyermekotthon Speciális gyermekotthon Lakásotthon, Utógondozó otthon, Külső férőhely 3. RENDELKEZŐ HIVATKOZÁSOK évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról LAKdoc Létrehozás dátuma: /5. oldal

6 1992. évi LXXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 235/1997. évi Kormányrendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról 29/1993. (II. 17.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről 4. FOGALOMMAGYARÁZAT A standard-leírásban alkalmazott fogalmak magyarázatát a Fogalommagyarázat a szociális és gyermekvédelmi normatív dokumentumokhoz című gyűjtemény tartalmazza. További fogalmak: A LAK standard értelmezéséhez szükséges speciális fogalmak magyarázata. Biztonság: A biztonság több oldalról közelíthető meg. A tartós lakhatást igénybevevők biztonsága szemszögéből jelenti, hogy hosszútávon számíthat az adott lakhatási formára, hogy képes finanszírozni, pénzügyi biztonságban élhet, hogy beleegyezése nélkül nem lehet áthelyezni. Jelenti továbbá a fizikai biztonságot, hogy tartalmas életvitelének feltételei adottak. Az egyén képes fontos szükségleteit kielégíteni, szociális helyzete, fizikai, pszichológiai állapota és intellektusa függvényében méltóságát megőrizni és élvezni az életet. LAKdoc Létrehozás dátuma: /6. oldal

7 Diszkrimináció: A lakhatás igénybevétele nem lehet privilégium. A célcsoport minden tagját esélyegyenlőség illeti meg nemre, etnikai hovatartozásra, életkorra, vallási vagy politikai hovatartozásra, illetve szexuális irányultságra való tekintet nélkül. Létbizonytalanság: A lakhatás biztonsága bármely szempontból veszélyeztetett. Integratív együttlakás: A lakóközösséget heterogenitás jellemzi életkor, képességek, önállóság, egészségi-, illetve mentális állapot /fogyatékosok esetében a sérülés típusa és súlyosságának foka/ tekintetében. Integrált lakóotthon: A település lakóövezetébe épített, a szomszédok felé nyitott ház. A benne lakók a város/település egyenrangú polgárai, akik ugyanúgy résztvesznek a város/település életében, mint bárki más. Igénybe veszik a városban/településen működő szolgáltatásokat, de maguk is képesek segítségnyújtásra. (Nemcsak elfogadni képesek a segítséget.) Lakás: A lakás otthont, védettséget, biztonságot, intim szférát jelent, lehetőséget a visszavonulásra, a bensőséges élet megóvására, alkalmas helyet, ahol az ember önmaga lehet, nem kell szerepet játszania. Különbejáratú helyiség vagy helyiségek és az azokhoz tartozó berendezési tárgyak együttese, amelyek a lakhatás alapvető funkcióit képesek kielégíteni, azaz alkalmasak alvás, tisztálkodás, háztartásvezetés, tanulás és szabadidő céljait szolgálni, valamint alkalmasak a benne lakó személyek alapvető igényeinek kielégítésére, funkcionálisan és esztétikailag egyaránt. Lakóközösség: Együttlakók koordinált csoportja, akik közösen megalkotott és elfogadott szabályrendszer szerint élnek. A lakóközösség tagja interakciók sorozatán keresztül vesz részt a közösség életében, ahhoz tartozónak érzi magát. Önálló életvitel: Az önálló életvitelt folytató lakók életük irányítását és mindennapi életük tennivalóit saját döntéseik alapján önrendelkező módon valósítják meg. (Re)integráció nehezítettsége: Különböző társadalmi, gazdasági, és egyéb okok (megélhetési nehézségek, iskolázatlanság, kompetencia hiányok, munkaerő-piaci megfelelés elégtelensége, előítéletek, lakhatási gondok, intoleráns társadalmi környezet) miatt nehéz vagy lehetetlen visszakerülni a társadalomba. LAKdoc Létrehozás dátuma: /7. oldal

8 5. A STANDARD LEÍRÁSA LAK 1. standard: Tárgyi és személyi minimum feltételek AZ ÁTMENETI VAGY TARTÓS LAKHATÁST BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNYEKBEN A LAKHATÁSNAK A SZOCIÁLIS TÖRVÉNYEN ÉS A SZABÁLYOZÓ RENDELETEKBEN ELŐÍRT TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI MINIMUM FELTÉTELEI ADOTTAK. LAK 1. standard magyarázata A lakhatási szolgáltatások minőségének szükséges, de nem elégséges feltétele a minimális (vagy annál jobb) tárgyi és személyi feltételek megléte, így a lakhatási standardok közül nem hiányozhat. LAK 1. standard felülvizsgálati szempontjai Minden lakhatási szolgáltatást nyújtó fenntartó éves hivatalos ellenőrzése során a minimális tárgyi és személyi feltételek megléte ellenőrzésre kerül.(az ellenőrzést a területileg illetékes Közigazgatási Hivatal és Módszertani Központ képviselője végzi.) Fizikai körülmények ellenőrzése Interjú a lakókkal a lakhatási körülményeikre kiterjedő elégedettségükre Komplex ellátás ellenőrzése LAK 2. standard: A lakhatási lehetőség településbe ágyazott elhelyezése A BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNY TELEPÜLÉSBE ÁGYAZOTTAN, AZ ADOTT TELEPÜLÉS LAKÓÖVEZETÉBEN HELYEZKEDIK EL. TÖMEGKÖZLEKEDÉSSEL JÓL MEGKÖZELÍTHETŐ. LAK 2. standard magyarázata Ahhoz, hogy a lakhatást nyújtó szociális intézet lakói-minél jobban csökkentve az esetenként kényszerűen meglévő szegregációt-a település egyenlő jogú polgáraiként részt vehessenek a lakóközösség életében, az intézménynek a település lakóövezetében, nem pedig attól távol kell épülnie. LAKdoc Létrehozás dátuma: /8. oldal

9 Kivételt képezhet ez alól a Speciális Gyermekotthon, amely olyan súlyos beilleszkedési zavarokkal küzdő gyermekek számára biztosít lakhatást, ahol éppen az a cél, hogy az intézmény lakott helytől távol, legyen, így a gondozottak korábbi deviáns kapcsolataikat és függő életmódjukat nem tudják működtetni. Gyermekotthonok esetében kiemelt szempont, hogy egészséges környezetben, forgalmas közúttól lehetőleg távol helyezkedjen el. LAK 2. standard felülvizsgálati szempontjai Empirikus úton, az intézmény elhelyezkedésének megtekintésével A település térképének tanulmányozásával LAK 3. standard: A lakhatási forma megválasztása a szükségletek alapján A LAKHATÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEKBEN A SZOLGÁLTATÁS CÉLJÁT, FELADATAIT, TARTALMÁT AZ IGÉNYBEVEVŐK KORA, EGÉSZSÉGI, MENTÁLIS ÁLLAPOTA, TOVÁBBI ÉLETÉNEK PERSPEKTÍVÁJA ÁLTAL TÁMASZTOTT SZÜKSÉGLETEK HATÁROZZÁK MEG. LAK 3. standard magyarázata Az idősek otthonában az önmaguk ellátásáról nem, vagy csak segítséggel képes időskorú emberekről gondoskodnak azzal, hogy számukra lelassult életritmusuknak, koruknak megfelelő nyugodt, pihentető, orvosi ellátással is összekötött teljes körű ellátást biztosítanak élethosszig tartóan. Ugyancsak az ápolás-gondozás, állapotjavítás, szintentartás, harmonikus létfeltételek határozatlan ideig tartó biztosítása a feladata a pszichiátriai betegeket, fogyatékossággal élő személyeket, szenvedélybetegeket és hajléktalanokat befogadó ápoló-gondozó intézeteknek. Ezzel szemben a rehabilitációs intézmények személyhez igazított komplex intenzív rehabilitációs célú fejlesztő program megvalósításával előkészíti a szolgáltatást igénybevevők (re)integrációját. Így a lakhatásuk körülményeinek, feltételeinek lehetőség szerint azt a következő aktív életciklusban várható életkörülményeket kell modelleznie, amelyre felkészítjük a határozott idejű intézményi évek alatt. Erre leginkább a rehabilitációs célú lakóotthon alkalmas. LAKdoc Létrehozás dátuma: /9. oldal

10 A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermekek gondozási helyének kijelölésére a területi gyermekvédelmi szakszolgálat (TeGyeSz) a gyámhivatal felkérésére, a gyermek igényei, illetve az ellátórendszer lehetőségei szerint a jogszabályban foglaltak alapján tesz javaslatot. A gyermek számára legmegfelelőbb gondozási hely kiválasztása a megyei/fővárosi szakértői bizottságok (SZB) vizsgálata alapján történik. E vizsgálat figyelembe veszi a gyermek egyéni szükségleteit, állapotát, szükség szerint a gyermek családjától, korábbi óvodájától vagy iskolájától való távolságot, korábbi hozzátartozóival való kapcsolattartásának lehetőségeit, valamint a gyermek véleményét. Az átmeneti vagy tartós nevelésben élő gyermekek számára a nevelőszülő háztartása, a gyermek- vagy lakásotthon nyújt otthont nyújtó ellátást, amely a lakhatást is tartalmazza. LAK 4. standard: A lakás mérete, elrendezése, berendezése a lakók igényeihez igazodik A LAKÁS FIZIKAI SZÍNVONALA: TÁGASSÁGA, FELSZERELTSÉGE, BERENDEZÉSE, AKADÁLYMENTESSÉGE, HANGULATA, OTTHONOSSÁGA, A BENTLAKÓK IGÉNYEINEK MEGFELELŐ. LAK 4. standard magyarázata A gyermekek számára életkortól függően az alábbi fő igények kielégítését kell biztosítani: Alvás, tanulás, étkezés, (lakásotthonok, illetve csoportos gazdálkodás esetén a főzésről is gondoskodni kell) szabadidő/játék, személyi higiéné, intimitás Ahogy a gyermekek részére létesített lakásotthonban a tanuló fiatalok életvitele szerint szükség van tanulásra alkalmas zajtalan körülményeket biztosító helyiségre, íróasztalra, számítógépre, úgy az idős embernek a kényelmét fotel, ha kell segédeszközök szolgálják. Pl. kapaszkodó korlát fut végig a folyosó falán. Ugyanez vonatkozik a szobák saját ízlés szerinti díszítésére, hangulatossá tételére. Fontos, hogy a lakhatást igénybevevő a személyes tulajdon szokásos tárgyaihoz fűződő jogait gyakorolhassa, ezért rendelkeznie kell zárható szekrénnyel és nyitott polcokkal, valamint olyan falfelülettel is, amelyet saját igényei szerint díszíthet. LAKdoc Létrehozás dátuma: /10. oldal

11 LAK 5. standard: Az elhelyezés az egyéni és a speciális igények figyelembevételével történik AZ ÁTMENETI VAGY TARTÓS ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEKBEN AZ ELHELYEZÉSI KÖRÜLMÉNYEK TEKINTETÉBEN AZ ELLÁTÁST IGÉNYBEVEVŐK EGYÉNI IGÉNYEIT SZÉLESKÖRŰEN FIGYELEMBE VESZIK. LAK 5. standard magyarázata Már az előgondozás folyamán megismerjük leendő lakónk korábbi életét, körülményeit, hogy számára a legmegfelelőbbet tudjuk kínálni lehetőségeinken belül. A szobatársak kiválasztása, száma, a később kialakult barátságok, kapcsolatok, életérzést meghatározó tényezők. Tapasztalataink szerint egyre nagyobb a jogos! igény az egyszemélyes szobákra, de sajnos ezek száma elenyészően kevés. LAK 3., 4., 5. standardok felülvizsgálati szempontjai A szolgáltatást igénybevevők életminőség vizsgálata A szolgáltatást igénybevevők és hozzátartozóik elégedettségi felmérése Intézményi jogviszonyok igénybevevők általi megszüntetésének kezdeményezése oka, száma Áthelyezések oka száma LAK 6. standard: Normalizált életritmus és életkörülmények AZ IDEIGLENES VAGY TARTÓS BENTLAKÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYBEN NORMÁLIS NAPI ÉLETRITMUS BIZTOSÍTOTT. LAK 6. standard magyarázata A normalizált életkörülmények szerint el kell különülnie a lakáscélú lakótérnek az egyéb tevékenységek munka, fejlesztő foglalkozások, szabadidős programok helyszíneitől. E standard értelmében a napirendnek a természetes életvitel normáihoz kell igazodnia. Nem megengedhető, hogy különböző helyi munkaszervezési nehézségek, létszámhiány vagy egyéb okok miatt a normálistól eltérő időben legyenek az étkezések vagy a merev szabályok miatt valaki ne vehessen részt számára fontos intézményen kívüli programban. LAKdoc Létrehozás dátuma: /11. oldal

12 Az intézményekben élők életvitelének a lehető legjobban kell közelíteni a hasonló társadalmi helyzetű saját otthonban élő kortársakéhoz. LAK 6. standard felülvizsgálat szempontjai A házirend vizsgálata abból a szempontból, hogy keretein belül mennyire teszi lehetővé a különböző eltérő életformát igénylő lakók normális életvitelét. Továbbá a standard felülvizsgálati szempontjai LAK 7. standard: A lakók érdekeinek minden szempontból megfelelő házirend Az intézetek jogkövető, intézményi változásokat nyomon követő házirendben szabályozzák azokat az együttélési normákat, amelyek elfogadása és betartása a közösség nyugalma és biztonsága érdekében mindenkitől elvárhatóak. A házirend együttélést szabályozó részleteit a lakók bevonásával, együtt, javaslataik alapján készítik. LAK 7. standard magyarázata Tekintettel arra, hogy a házirend az intézményi lakhatást igénybevevők érdekében, a szolgáltatás kiszámíthatóságát, stabilitását biztosítja, elképzelhetetlen az érintettek igényeinek figyelmen kívül hagyása. Az együttélésre vonatkozó elvárások saját maguk által történő megfogalmazása és elfogadása elősegíti a betartást. Az érdekérvényesítést erősíti az érdekképviseleti fórum fenntartói jóváhagyást megelőző előzetes véleményezése. A lakóotthonban lakók joga, hogy önállóan meghatározzák a házirendben az életvitelükkel kapcsolatos együttélési szabályokat (1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 96. (3) bek. LAK 7. standard felülvizsgálati szempontjai Házirend tanulmányozása LAKdoc Létrehozás dátuma: /12. oldal

13 Érdekvédelmi Fórum szabályzatának és jegyzőkönyveinek átnézése Interjú a lakókkal a házirendben megfogalmazottak érvényesüléséről LAK 8. standard: Biztonságos életfeltételek A LAKHATÁS MINDEN FORMÁJÁNAK LEGLÉNYEGESEBB ISMÉRVE A BIZTONSÁG (SZEMÉLYI ÉS VAGYONI EGYARÁNT). LAK 8. standard magyarázata A biztonság érzését nagymértékben meghatározza a fizikai környezet, az infrastruktúra, a szakdolgozók száma és felkészültsége, a profiltisztaság milyensége. Ezzel ellentétesen hat a zsúfoltság, az értelmileg sérültek, pszichiátriai betegek, idősek keveredése, a személyzet túlterheltsége, a hiányzó státuszok. Érvényesüljön a magánlak sérthetetlensége! A lakónak joga van a visszavonulásra, hogy magára csukja az ajtót, hogy ne zavarják, és engedélye nélkül ne léphessen be senki. Az otthonban biztonságban kell éreznie magát, és biztonságban tudni személyes féltett tárgyait. Nem lehet fenyegetett, kiszolgáltatott helyzetben! A biztonság lényeges kritériuma az intézményi férőhely fenntarthatósága. A tartós intézményi lakhatás fenntartható, ha a lakó a működtetési költség rá eső részét finanszírozni képes. LAK 8. standard felülvizsgálat szempontjai Korlátozó intézkedés eljárásrendjének és jegyzőkönyveinek tanulmányozása Érdekképviseleti Fórum jegyzőkönyveinek tanulmányozása Ellátottjogi képviselő feljegyzései Értéknyilvántartási, vagyonmegőrzési-,pénzkezelési szabályzatok tanulmányozása LAK 9. standard: Párkapcsolat a lakhatást felnőtt személyeknek nyújtó szociális intézményekben A felnőttek lakhatását biztosító szociális intézmény kétszemélyes szobák rendelkezésre bocsátásával teszi lehetővé az intimitást, az elfogadott társadalmi normák szerinti kultúrált együttélést. LAKdoc Létrehozás dátuma: /13. oldal

14 LAK 9. standard magyarázata A normális felnőtt léthez hozzátartozik a meghitt párkapcsolatra való igény. A bentlakásos intézetekbe kényszerülők sem lehetnek hátrányban e tekintetben a saját otthonukban élő kortársaikkal szemben. LAK 9. standard felülvizsgálati szempontjai Kétszemélyes szobák meglétének ellenőrzése Szóbeli információ a szolgáltatást igénybevevőktől LAK 10. standard: Szakmai megújulásra önképzésre kész elkötelezett személyzet A KÜLÖNBÖZŐ LAKHATÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKAT BIZTOSÍTÓ SZERVEZETEK BIZTOSÍTJÁK AZ ERRE A FELADATRA SPECIÁLIS TUDÁSSAL RENDELKEZŐ SZEMÉLYI FOLYTONOSSÁGOT IS JELENTŐ MUNKATÁRSAKAT. LAK 10. standard magyarázata A szociális intézmények munkatársainak képesítési előírásai pontosan meghatározottak az 1/2000. (II. 17.) SzCsM rendeletben. Tekintve azonban, hogy minden intézmény más, még azonos profilú intézményen belül is számtalan helyi sajátosság érvényesül, a meglévő alapképzettségen túl az igényes szakszerű tartalmi munkához elengedhetetlen a célcsoport szerinti specializálódás. Az idősek otthonába gerontológiai-, a pszichiátriai betegekhez pszichiátriai, a fogyatékos emberek kíséréséhez gyógypedagógiai, a gyermekotthonokba gyermekpszichológiai ismeretek is szükségesek. Mindezeken túl kívánatos, hogy intézeten belül adott munkaterülethez is készüljenek fel a szakdolgozók speciális ismereteik időről időre történő bővítésével. Jól szolgálják ezt a kötelező továbbképzések, ill. feladatorientált belső képzések. A szolgáltatást igénybevevők életminősége szempontjából kiemelt jelentőségű a szakszemélyzet állandósága, a fluktuáció minimálisra csökkentése. LAK 10. standard felülvizsgálati szempontjai Intézeti továbbképzési terv tartalmi vizsgálat LAKdoc Létrehozás dátuma: /14. oldal

15 Belső képzési terv témáinak vizsgálata LAK 11. standard: A lakhatási szolgáltatások minőségének költségkímélő javítása A LAKHATÁST NYÚJTÓ SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI JAVÍTÁSA NEM JELENT MINDEN ESETBEN AUTOMATIKUSAN MEGNÖVEKEDETT KIADÁSOKAT. LAK 11. standard magyarázata A meglévő struktúrák optimalizálásán keresztül (pl. munkaerő-átszervezés) a rendelkezésre álló források jobb kihasználásával, rejtett tartalékok kiaknázásával (pl. hozzátartozó önkéntesek bevonásával, szakmai létszámok átcsoportosításával) járulnak hozzá a szolgáltatások színvonalának emeléséhez. LAK 11. standard felülvizsgálati szempontjai Team megbeszélések gyakorlatának vizsgálata Protokollok alkalmazásának tartalmi, és mennyiségi mutatói LAK 12. standard: Rehabilitációs intézetekre és lakóotthonokra vonatkozó speciális standard A REHABILITÁCIÓS INTÉZET ÉS A REHABILITÁCIÓS CÉLÚ LAKÓOTTHON A KOMPLEX KÉPZÉSI, FOGLALKOZÁSI, EGÉSZSÉGÜGYI, MENTÁLHIGIÉNÉS, ÉS SZOCIÁLIS REHABILITÁCIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁNAK TEREPE. LAK 12. Standard magyarázata A rehabilitációs intézet és a rehabilitációs célú lakóotthon a szociális tanulás, a szociális kompetenciák bővülésének, fejlődésének, az individuális személyiség kibontakozásának fontos helyszíne. Az önálló életvezetés megtanulásának, visszaállításának terepe. A szolgáltatást igénybevevők életvitelének segítése során a szakdolgozó nem dönt az érintettek helyett, hanem koordinál, a pozitívumokat erősíti, indirekt módon orientál, és csak akkor avatkozik be, ha ezt az együttélés feltétlenül megköveteli. LAKdoc Létrehozás dátuma: /15. oldal

16 A lakóotthonban a lakóhelyzet normalizálása, a bentlakók önálló életvitelének kialakítása nagyobb differenciáltsággal, több kockázattal és egyéni felelősséggel jár. Szakmai követelmény, hogy a rehabilitációs programban résztvevőknek azt a minimálisan feltétlenül szükséges döntést előkészítő támogatást nyújtsuk, amellyel biztosítjuk saját tettei döntései és sorsa feletti felelősségének átélését. LAK 12. standard felülvizsgálati szempontjai Sikeresen rehabilitáltak száma 6. SZAKIRODALOM Fészek szakmai füzetek 1. Esély a teljesebb életre. Kézenfogva alapítvány, Budapest, Fészek szakmai füzetek 2. Értelmet az életüknek. Kézenfogva alapítvány, Budapest, Hatos Gyula: Értelmileg akadályozott felnőttek pedagógiai kísérése. ELTE BGGYFK, Hatos Gyula (szerk.): Értelmileg akadályozott emberek lakóközösségei külföldön. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Budapest, Kézikönyv: A kiscsoportos lakóotthonokban dolgozó segítő részére. Kézenfogva alapítvány, Budapest, Kövér Ágnes Gazsi Adrienn: A fogyatékossággal élő személyek esélyegyenlősége Magyarországon. (Kézirat) Norbert Schwarte Ralf Oberste-Ufer: LEWO Életminőség a felnőttkorú értelmi fogyatékosok lakóformáiban. Segédeszköz a minőségfejlesztéshez. dr. Stollár János (szerk.): A fogyatékos embereket segítő-ellátó szociális intézmények modernizációs programja. NCSSZI-ESZCSM, Budapest, Zászkaliczky Péter (szerk.): A függőségtől az autonómiáig. Helyzetértékelés és jövőkép a kiscsoportos lakóotthonokról. LAKdoc Létrehozás dátuma: /16. oldal

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013.

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013. Támogatott lakhatás Serafin József EMMI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA KÉPVISELŐJÉNEK KÖSZÖNTŐJE, ÉS ELŐADÁSA: TÁMOGATOTT LAKHATÁS 1 Jogszabályi háttér Törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő

54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól Tisztelt Felhasználók! 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint

Részletesebben

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II.

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. Előadó: Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képviselő 2013. október

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona Sopron, Major-köz 3. Gondozási Központ: Étkeztetés Házi segítségnyújtás Lila Akác Idősek

Részletesebben

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni)

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) KÉRELEM ÉS ADATLAP átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) Rehabilitációs intézményben, vagy rehabilitációs célú lakóotthonban elhelyezésre kerülő, illetve

Részletesebben

A Stratégia rendszerének bemutatása

A Stratégia rendszerének bemutatása A Stratégia rendszerének bemutatása Csicsely Ágnes Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály A Stratégia elkészítésének indokai a) Jogszabályi kötelezettség A fogyatékos

Részletesebben

Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra. Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag

Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra. Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag A Kormány 1106/2012. határozata A megyei intézményfenntartó központok által átvett a szociális intézményekkel kapcsolatos

Részletesebben

Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.

Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bentlakásos intézményekben nyújtott ellátások, a szakosított ellátások és* igénybevételüknek módja, eljárása

Részletesebben

TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ

TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ. Ellátotti jogok tartalma, értelmezése I. előadó: Juhász György Én magam 32 évet töltöttem intézetekben,

Részletesebben

78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet egyes tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. (2) bekezdés h) pontjában, a

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az előterjesztésben foglaltak nem tükrözik a miniszter végleges álláspontját.

Az előterjesztésben foglaltak nem tükrözik a miniszter végleges álláspontját. 1 A szociális törvény módosításával összhangban, valamint a jogértelmezést segítő pontosítások megtétele miatt szükségessé vált a szakterülethez tartozó egyes miniszteri rendeletek módosítása. A tervezet

Részletesebben

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 5. számú melléklet a /2006. ( ) Korm. rendelethez Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 1. Alapszolgáltatások 1.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A bentlakásos szociális intézményben ellátott napi ápolási-gondozási feladatok

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

Módszertani feladatellátás

Módszertani feladatellátás Sidlovics Ferenc Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt. 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya

A rendelet célja, hatálya A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 6/2009.(II.25.) KR számú, valamint a 8/2010.(IV.23.) KR számú rendelettel módosított 11/2008. (IV.30.) számú rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye:

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény nem állami fenntartóját megillető támogatások

A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény nem állami fenntartóját megillető támogatások 8. melléklet a 2015. évi C. törvényhez A személyes gondoskodást nyújtó szociális, közfeladatot ellátó intézmény nem állami fenntartóját megillető támogatások A központi költségvetés a nem állami szociális

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Szociális szolgáltatások 56 (1) A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják (1993 évi III tv A szociális igazgatásról

Részletesebben

A Stratégia szakmai eszköztárának bemutatása Készítette: Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Fıosztálya 1 HISZÜNK ABBAN, HOGY A VÁLTOZÁS ÚJ, KONSTRUKTÍV, ÉS POZITÍV EREDMÉNYT HOZ. 2 12 évvel ezelőtt

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között.

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Az intézmény vezetője Surányi Ákos, a szociális munkások a 233-11-91 számon hívhatók. Szakmai program (2008. november)

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3)

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.(II.16.), 4/2005.(I.28.), 37/2005.(VI.8.), 8/2006.(II.20.), 29/2006.(IX.1.), 2/2007.(I.31.), 18/2007.(IV.12.), 7/2008.(I.30.), 22/2008.(IV.30.),

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

Határozati javaslatok:

Határozati javaslatok: Tárgy: Előkészítésben részt vesz: Szent Lázár Alapítvány kérelmének elbírálása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezetőhelyettes,

Részletesebben

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:...

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:... SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ A képzésbe jelentkező hallgatóinknak - akik a szociális ellátás, ápolás, idősgondozás területén szeretnének tevékenykedni kívánunk olyan szakmai ismereteket közvetíteni, melyek

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv. Kiss Györgyi

Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv. Kiss Györgyi Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv Kiss Györgyi ENSZ egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogairól Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2006.XII.13-án egyhangúlag

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

7. (1) bekezdéshez Személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéhez szükséges nyilatkozatok, igazolások

7. (1) bekezdéshez Személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéhez szükséges nyilatkozatok, igazolások A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 5/2000. (II. 18.) Kgy. rendelet módosításáról szóló.../2004.(....) Kgy. rendelet

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013.

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013. 1.f melléklet Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád Házirend 2013. Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gamil.com oldal 1 A házirend elkészítéséről és tartalmáról, a személyes

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelel ő adatok figyelembevételével töltend ő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról A Tolna Megyei

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

A jogvédők feladatai és tevékenységrendszere

A jogvédők feladatai és tevékenységrendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ GYERMEKJOGI KÉPVISELŐ KÉPZÉS A jogvédők feladatai és tevékenységrendszere II.-III Budapest, 2013. október

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 98. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére Tárgy: Előadó: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2010.

Részletesebben

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI FERENC U. 147. TEL.:24/404-573 HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY Idősek Klubja Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. Fogyatékosok Nappali

Részletesebben

Szociális és kulturális igazgatás Tételsor

Szociális és kulturális igazgatás Tételsor Szociális és kulturális igazgatás Tételsor A vizsgán 2 Szociális igazgatás, 1 Kulturális örökségvédelem és 1 Közművelődési igazgatás tételt kell húzni! Szociális igazgatás: 1. közeli hozzátartozó fogalma

Részletesebben

Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: PROTOKOLL száma A jogvédő tevékenységei a szolgáltatónál. 1075 Budapest, Madách tér 3-4. IV. emelet Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: 1. PROTOKOLL CÉLJA A jogvédelmi képviselő szolgáltatónál történő

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:.

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:. A kérelmező intézmény neve: A kérelmező intézmény címe:.... település,... irányító sz.... utca, hsz., Tel.: Fax.:.. E-mail cím:. Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy a nevű igénybe vevő (Előző név, ha van:.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. február 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. február 17-i ülésére 6129/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. február 17-i ülésére Tárgy: Javaslat a megye szociális intézményeiben a szakosított szociális ellátások igénybevételének egyes kérdéseiről,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Bentlakásos intézmények korszerűsítésére. Kódszám: TIOP 3.4.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Bentlakásos intézmények korszerűsítésére. Kódszám: TIOP 3.4. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében Bentlakásos intézmények korszerűsítésére Kódszám: TIOP 3.4.2-08/1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

FESZT. 1093 Budapest, Lónyay u. 17. Javaslatok

FESZT. 1093 Budapest, Lónyay u. 17. Javaslatok Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa FESZT 1093 Budapest, Lónyay u. 17. Tel./Fax: 0036 1 4111 356 e-mail: efoesz@efoesz.hu Javaslatok A fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális

Részletesebben

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE ... napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE Győr városában az utcán élő hajléktalanok száma 250-300 fő körüli, közülük

Részletesebben

Térítési díj. - Változások 2015.

Térítési díj. - Változások 2015. Térítési díj - Változások 2015. A megismerés térben és időben végtelen. Vedd ki a számot a dolgokból, és minden összeomlik. Sevillai Szent Izidor 2 Alapvető jogszabályok: A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Név: 2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai:

Név: 2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

a.) Házi segítségnyújtás: Berzék, Bőcs, Köröm, Emőd, Nyékládháza, Ónod, Sajóhídvég, Mályi, Sajólád, Muhi, Kistokaj, települések vonatkozásában

a.) Házi segítségnyújtás: Berzék, Bőcs, Köröm, Emőd, Nyékládháza, Ónod, Sajóhídvég, Mályi, Sajólád, Muhi, Kistokaj, települések vonatkozásában MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 11/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és azok igénybevételéről szóló 21/2010. (VI.30.) önkormányzati

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

Fenntartó szervezet neve: Pest Megye Önkormányzata. Címe: 1052 Budapest, Városház u. 7.

Fenntartó szervezet neve: Pest Megye Önkormányzata. Címe: 1052 Budapest, Városház u. 7. Fenntartó szervezet neve: Pest Megye Önkormányzata Címe: 1052 Budapest, Városház u. 7. Telefon: 06-1-485-680 Fax: 06-1-318-1946 E-mail: pestmegye@pestmegye.hu Fenntartó képviselője: Dr. Szép Tibor főjegyző

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM KÜLSŐ FÉRŐHELYES UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁS MŰKÖDTETÉSÉRE

SZAKMAI PROGRAM KÜLSŐ FÉRŐHELYES UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁS MŰKÖDTETÉSÉRE 1 Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok Igazgatósága SZAKMAI PROGRAM KÜLSŐ FÉRŐHELYES UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁS MŰKÖDTETÉSÉRE Törvényi szabályozás alapjai 2007 A Külső férőhelyes

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

Krizsán Ildikó 2014. november 27. 2014. november 27. Krizsán Ildikó

Krizsán Ildikó 2014. november 27. 2014. november 27. Krizsán Ildikó SZOCIÁLIS JOG I. 1. Szociálistörvényalkalmazása 2. A szociális törvény és a hozzá kapcsolódóvégrehajtásirendeletek 3. Változások az ágazati szabályozásban (külön diasor). Témakörök Alaptörvény Szociális

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Ikt.szám: 5293/2014. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda J a v a s l a t a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

(1) A - (2) (4) - (2) A 2. (2) 2. (3) (1) 2. (3) (1) 2. (2) 2. (3) (1) (3) A

(1) A - (2) (4) - (2) A 2. (2) 2. (3) (1) 2. (3) (1) 2. (2) 2. (3) (1) (3) A Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének... Kgy. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 5/2000. (II. 18.) Kgy.

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat a Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8891/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Napraforgó Ápoló- Gondozó Otthona (Gara) Alapító Okiratának módosítása Az

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (I. 23.) számú R E N D E L E T E az intézményi

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

.. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE

.. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE .. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

2 0 1 4. S Z A K M A I P R O G R A M O P Á L H Á Z L A K Ó O T T H O N

2 0 1 4. S Z A K M A I P R O G R A M O P Á L H Á Z L A K Ó O T T H O N 9476 - Zsira, Rákóczi F. u. 12. Igazgató: 06-99/543-209 Titkárság: 06-99/543-201 Központ: 06-99/543-200 Fax.: 06-99/543-208 E-mail: fogyotthon@zsiraint.hu Honlap:www.efozsira.hu S Z A K M A I P R O G R

Részletesebben