E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE"

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: /2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A "Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása" című támogatási szerződés módosítása ELŐTERJESZTŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Erdődy Gyula, mb. főosztályvezető Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna, jogtanácsos Humánszolgáltatási Főosztály MEGTÁRGYALTA: Oktatási és Kulturális Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: június 25. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: június 25. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

2 2 II. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kérte a Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozás (HEFOP/ ) című támogatási szerződés módosítását, amit Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Baranya Megyei Önkormányzat, a Magyar Iparszövetség Oktatási Központ Alapítvány, mint támogatottak és a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium, mint támogató kötött december 6-i keltezéssel. A módosítás tartalmi elemeket nem érint. Változik: A projekt befejezése dátumának változása, május 31. helyett június 30. Az elszámolás benyújtási határidejének módosulása: június 30. helyett szeptember 30. A módosítás a szerződő felekben bekövetkezett változások a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium, mint támogató jogutóda a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint Humán Erőforrás Programokat Irányító Hatósága, képviseletében eljár: ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság; a kedvezményezettek aláírásra jogosultságában bekövetkezett változások (Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata esetében: Tasnádi Péter, polgármester; a Baranya Megyei Önkormányzat esetében: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke); miatt is indokolt. Határozati javaslat: III. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul a Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozás (HEFOP/ ) című támogatási szerződés módosításához, egyúttal felhatalmazza a közgyűlés elnökét a melléklet szerinti 3. számú szerződés módosítás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke Pécs, június 25. Horváth Zoltán

3 3. számú SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS Melléklet amely létrejött egyrészről a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (székhely: 1054 Budapest, Alkotmány u. 3.), jogutóda 1 a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út. 56.), mint Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató), képviseletében eljár: ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság (1134 Budapest, Váci út 45. C. lph.) képviselő: dr. Tátrai Ferenc ügyvezető, (a továbbiakban: Közreműködő Szervezet) másrészről a PANNON Térségi Integrált Szakképző- és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ cím: 7622 Pécs, Nagy Lajos u. 2. székhely: 7622 Pécs, Nagy Lajos u. 2. statisztikai számjel(ksh szám): adóigazgatási azonosító szám: bankszámlaszáma a támogatás fogadására: bankszámlaszámai, amelyekre azonnali beszedési megbízásra szóló felhatalmazó nyilatkozatot tett: aláírásra jogosult képviselője: Szenner Károly mint Főkedvezményezett harmadrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1 statisztikai számjel: KSH száma: adóigazgatási azonosító szám: bankszámlaszáma a támogatás fogadására: nem kér támogatást további bankszámlaszámai, amelyekre azonnali beszedési megbízásra szóló felhatalmazó nyilatkozatot tett: nem releváns aláírásra jogosult képviselője: Tasnádi Péter mint Kedvezményezett 1, az alábbi iskolák fenntartójaként: név: Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola, cím: 7622 Pécs, 48-as tér 2., OM azonosító: név: Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola, cím: 7633, Pécs Esztergár Lajos út 6. OM azonosító: név: Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola, 1 130/2006 (VI.15.) Korm. rend. 8. (3) bek. 1

4 cím: 7623, Pécs Rét u. 10., OM azonosító: név: 500. sz. Angster József Szakképző Iskola, cím: 7623 Pécs, Rét u , OM azonosító: név: Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola, cím: 7623 Pécs, Király u. 44., OM azonosító: negyedrészről Baranya Megyei Önkormányzat cím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. statisztikai számjel: KSH szám: adóigazgatási azonosító szám: aláírásra jogosult képviselője: Dr. Hargitai János mint Konzorciumi partner 1, az alábbi iskolák fenntartójaként: név: Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma cím: 7300, Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: név: Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája cím: 7700 Mohács, Kossuth L. u. 71. OM azonosító: ötödrészről Magyar Iparszövetség Oktatási Központ Alapítvány cím: 7632 Pécs, Melinda u. 23. székhely: 1039 Budapest, Hajdú statisztikai számjel: KSH szám: adóigazgatási azonosító szám: bankszámlaszáma a támogatás fogadására: nem kér támogatást további bankszámlaszámai, amelyekre azonnali beszedési megbízásra szóló felhatalmazó nyilatkozatot tett: nem releváns aláírásra jogosult képviselője: Főző Sándor mint Konzorciumi partner 2, az alábbi iskolák fenntartójaként: név: MIOK József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi Tagiskolája cím: 7632 Pécs, Melinda u. 23. OM azonosító: között az alábbi feltételekkel. 2

5 Előzmények 1.) Felek december 6-án támogatási szerződést kötöttek a Pannon TISZK létrehozása és működtetése a szakképzés hatékonyságának növelése érdekében elnevezésű, Támogatónál HEFOP P /1.0 számon nyilvántartott projekt költségeinek vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozására. 2.) Az Európai Unió Strukturális Alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I.5.) Korm. rendelet 20. -a alapján a Támogató az operatív program végrehajtására közreműködő szervezeteket vont be, melyek feladatait külön megállapodásban rögzítették. E feladatok ellátása során a közreműködő szervezet a rendelet 22. (1) bekezdése értelmében a Támogató nevében jár el. Ezen közreműködő szervezetek a IX. cikkely 1) pontjában kerültek meghatározásra. 3.) Tekintettel arra, hogy jelen szerződést Támogatóként a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség köti, és miután a HEP IH ennek szervezeti egységeként önálló jogalanyisággal nem rendelkezik, így az előző 2.) pontban hivatkozott képviseleti jognak a közreműködő szervezetre történő ráruházása nem terjed ki jelen szerződés megkötésére. Erre tekintettel a jogelőd Támogató a jelen szerződés mellékleteként csatolt meghatalmazással felhatalmazta a IX. cikkely 1) pont b) alpontjában megjelölt közreműködő szervezetet arra, hogy a Támogató nevében és helyette jelen támogatási szerződés módosításait a Ptk a alapján megkösse. I. A szerződésmódosítás tárgya Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a december 6-án létrejött HEFOP P /1.0 számú Támogatási Szerződés módosítását végzik el alulírott helyen és napon jelen szerződésmódosítás II. és III. cikkelyben foglaltak szerint. II. Támogatási szerződés módosuló szakaszai 1. A Támogatási Szerződés I. A szerződés tárgya című 2. cikkelye az alábbiak szerint módosul: Az elszámolható költségek évek szerinti bontását tartalmazó táblázat helyébe az alábbi táblázat lép: Elszámolható költségek % Összes Emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségek ,47% Célcsoport számára biztosított támogatások ,00% 0 Beszerzések (építés, eszköz, szolgáltatások) Egyéb (kis értékű) beszerzések Adminisztratív költségek Rezsi (max. 7%) Tartalék (max. 5%) ,53% ,13% ,40% ,47% ,00% 0 3

6 összesen ,00% Ezzel összhangban módosul a támogatási szerződés 3. sz. melléklete, a projekt részletes költségvetése, amely jelen szerződésmódosítás 4. sz. mellékletét képezi. 2. A Támogatási Szerződés I./4 pontjában a projektzárás időpontja az alábbiak szerint módosul: A projekt befejezésének napja: június 30. Pénzügyi kifizetést legfeljebb augusztus 15-ig lehet teljesíteni. A zárójelentés, egyben pénzügyi elszámolás benyújtásának határideje: szeptember A Támogatási Szerződés III./1. pontjában a kötelező projekt előrehaladási jelentések időpontja az alábbiak szerint módosul: Jelentés típusa Benyújtás határideje Elszámolási időszak I. negyedéves jelentés január július december 31. II. negyedéves jelentés április január március 31. III. negyedéves jelentés július április június 30. IV. negyedéves jelentés október július szeptember 30. V. féléves jelentés április október március 31. VI. féléves jelentés október április szeptember 30. VII. féléves jelentés április október március 31. Záró jelentés szeptember 30-ig július június A Támogatási Szerződés alábbi képviselői az alábbiak szerint módosulnak: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) mint Kedvezményezett 1 aláírásra jogosult képviselője október 16-től Tasnádi Péter lett, október 16-át megelőzően, e jogosultsággal rendelkező Toller László helyett. A Baranya Megyei Önkormányzat (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) mint Konzorciumi partner 1, aláírásra jogosult képviselője október 16-től Dr. Hargitai János lett, október 16-ét megelőzően, e jogosultsággal rendelkező Dr. Kékes Ferenc helyett. A Magyar Iparszövetség Oktatási Központ Alapítvány (7632 Pécs, Melinda u. 23.) mint Konzorciumi partner 2, aláírásra jogosult képviselője november 11-tól Főző Sándor lett, november 11-ét megelőzően, e jogosultsággal rendelkező Jancsóné Németh Ibolya helyett. 4

7 5. A Támogatási Szerződés VI. Beszerzés cikkelye 2-3) és 5-6) pontjai helyébe az alábbi pontok lépnek: 2) A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 327. (1) bekezdés g) pontja alapján jogszabályba ütköző magatartás vagy mulasztás észlelése esetén a Támogató, illetve a Közreműködő Szervezet jogosult a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból való eljárását kezdeményezni. Amennyiben a közbeszerzésre vonatkozó szabályokat a Kedvezményezett megsérti, úgy a Támogató jogosult a X. cikkely 3) pont d) alpontja szerint elállni a szerződéstől. 3) Kedvezményezettek jelen szerződés aláírásával kötelezik magukat arra, hogy a támogatásból beszerzett eszközöket, ingatlant és vagyoni jogot nem idegenítik el, és nem terhelik meg azok megszerzésétől számított 5 évig, a Társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. Törvény 2. sz. melléklet IV. c) pontja alá eső beszerzett eszközök esetében 7 évig. Ezek csak a Támogató előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthetők el, adhatók bérbe, illetve terhelhetők meg. Amennyiben valamelyik Kedvezményezett a támogatásból létrehozott vagyont a fenti kötelezettségét megszegve idegeníti el, köteles a bevételből a támogatás arányának megfelelő, de legalább a létrehozott vagyon beszerzésére folyósított támogatási összeget visszafizetni a támogató részére az ellenérték megfizetését követő öt napon belül. A támogatásból létrehozott vagyon előzetes jóváhagyás nélküli megterhelése és bérbeadása esetén Kedvezményezettek a szerződéses kötelezettségek megszegésének szabályai szerint felelnek. 5) A Kedvezményezettek tudomásul veszik, hogy a strukturális alapokból származó forrásból támogatott közbeszerzésekre irányuló eljárások során az Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység (a továbbiakban: EKKE), a HEP IH és a Közreműködő Szervezet az eljárás bármely szakaszában megfigyelőt delegálhasson. Az EKKE megfigyelője minden esetben írásos független közbeszerzési szakértői jelentést készít a Kedvezményezettek és a Közreműködő Szervezet részére. 6) Amennyiben az EKKE, a HEP IH vagy Közreműködő Szervezet megfigyelője bármilyen eljárási rendhez kapcsolódó szabálytalanságot észlel, akkor ezt a jelentésében jelzi a lebonyolító szervezet vezetőjének és a közbeszerzési bíráló bizottság elnökének. Az észrevételnek, illetve jelentésnek a közbeszerzési eljárás lefolytatására nincs halasztó hatálya. A szakértői jelentéssel kapcsolatban a Kedvezményezettek nyolc munkanapon belül kötelesek írásban kifejteni álláspontjukat a szakértői jelentést készítő szervezet részére. 6. A Támogatási Szerződés IX. Kapcsolattartás és ellenőrzés cikkelyének 1-2) pontja helyébe az alábbi pontok lépnek: 1) A Támogató az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, mint Közreműködő Szervezet révén tartja a kapcsolatot a Kedvezményezettekkel. A Kedvezményezett a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit, illetve kéréseit Közreműködő Szervezethez intézheti joghatályosan, és a szerződés teljesítésével összefüggő utasításokat is csak tőle fogadhat el, kivéve, ha más szerv utasítását Közreműködő Szervezet külön írásban vagy más okirat ellenjegyzésével jóváhagyja. 5

8 2) A Támogató, a Közreműködő Szervezet és az általuk írásban megbízott személy, valamint az erre külön jogszabályban feljogosított szervek beleértve a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programot felügyelő Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ellenőrzési szervezetét, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt, az Állami Számvevőszéket, az Európai Bizottságot, az Európai Számvevőszéket és a Pénzügyminisztérium Kifizető Hatóságot jogosultak a projekt megvalósításához igénybevett támogatás rendeltetésszerű felhasználását a december 31- ig bármikor ellenőrizni, ideértve a projekt helyszínén végzett ellenőrzéseket is, melyet a Kedvezményezettek tűrni kötelesek. 7. A Támogatási Szerződés XII. Szerződésmódosítás cikkelyének 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 3) Főkedvezményezett köteles bejelenteni, ha a projekt megvalósítása során olyan tény vagy körülmény merül fel, amely alapján indokolt a szerződés módosítása. A Főkedvezményezett köteles a szerződés módosítását kezdeményezni különösen, ha: a) változik a projekt megvalósításának támogatási szerződésben meghatározott művelet szerinti kezdete vagy befejezése; b) a projekt elfogadott költségvetéséhez képest 10%-nál nagyobb mértékben változik az összköltség költségkategóriák szerinti bontása (az összköltség változása nélkül); Költségkategória alatt a két számjeggyel jelölt költségvetési sorok értendők (pl. 1.1, 1.2), a projekt teljes időtartamára összesítve. A 10%-ot meg nem haladó módosításokat, valamint a költségkategóriákon belüli módosításokat a projekt előrehaladási jelentés részeként kell jelenteni. A módosítások során olyan mérvű módosítás nem kezdeményezhető, amely sértené a beruházásokra, a menedzsment költségekre, valamint a rezsi költségre vonatkozó előírásokat. c) értékhatártól függetlenül változnak a jóváhagyott, a program keretében beszerzésre kerülő eszközök; d) kedvezőtlen, tíz százalékot meghaladó mértékben változnak az I. 1) pontban szereplő számszerűsített célok; e) a projekt bármely egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges jellemzője. A Támogató a Főkedvezményezett módosítási kérelméről a kérelem előterjesztésétől számított 30 napon belül köteles nyilatkozni. A Támogató a támogatási szerződés módosítását kezdeményezi, ha a Kedvezményezettek adatszolgáltatásából vagy más módon tudomására jut a fenti változások valamelyike, s azt a Főkedvezményezett nem kezdeményezte. 6

9 III. Támogatási szerződés módosuló mellékletei Jelen szerződésmódosítás 8 oldalon és 6 db eredeti példányban készült és a szerződéshez csatolt 7 db melléklet a szerződés elválaszthatatlan részét képezi. E mellékletek a következők: 1. számú melléklet HEP IH meghatalmazása az ESZA Kht. számára a támogatási szerződés módosításának aláírására; 2. számú melléklet Szerződésmódosítási kérelem; 3. számú melléklet Szerződésmódosítás- költségvetési változáskövető; 4. számú melléklet Módosított költségvetés; 5. számú melléklet Módosított megvalósítási ütemterv; 6. számú melléklet A Formanyomtatvány módosult oldalai; 7. számú melléklet Aláírási meghatalmazások, jogosultságot igazoló dokumentumok A támogatási szerződésnek a jelen módosítással nem érintett egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 7

10 Budapest, Főkedvezményezett PANNON Térségi Integrált Szakképző- és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ Támogató dr. Tátrai Ferenc ügyvezető ESZA Kht. Főkedvezményezett P.H. P.H. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kedvezményezett 1. Baranya Megyei Önkormányzat Konzorciumi partner 1. P.H. P.H. Magyar Iparszövetség Oktatási Központ Alapítvány Konzorciumi partner 2. P.H. Jogi ellenjegyzés: 8

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Szám:33143/2013 Város Alpolgármestere J a v a s l a t a Zöldfa úti komplex telep-program című, TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0086 azonosító számú pályázathoz benyújtott konzorciumi szerződés módosításának jóváhagyására

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A KŐSZEGI KISTÉRSÉG ÉS A FELSŐ-RÉPCEMENTI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Konzorcium tagjai (a továbbiakban

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Matematikai és fizikai képzés a természettudományos, a műszaki és az informatikai felsőoktatásban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0064 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a lőrinci Közösségi Házban Lőrinci Város a Képviselőtestületének 2009. március 06-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Peterke Zoltán alpolgármester

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. "Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása" KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS "Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása" Azonosító szám : KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l ~PR.QRÉGIÓ Nemzell Fe]lem'll 0gynök$ét l www.u)szochonyltorv.9

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A által fenntartott intézmények, vagyis a jelen Együttműködési Megállapodás tagjai (a továbbiakban Partnerek)

Részletesebben

ÖSZTÖNDÍJ SZERZŐDÉS. A szerződés tárgya és célja

ÖSZTÖNDÍJ SZERZŐDÉS. A szerződés tárgya és célja szerződés egyedi azonosítója: pályázati azonosító: amely létrejött.. ÖSZTÖNDÍJ SZERZŐDÉS egyrészről a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal székhely: 1088 Budapest, Múzeum u. 17., adóigazgatási azonosító

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság!

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladat átadás szerződése, Tisztelt Népjóléti Bizottság! A Kőbányai Szivárvány Nonprofit

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Szerződés szám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet létrejött egyrészről a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; törzsszám: 329387; adószám:

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól (Egységes szerkezetbe foglalva. 2015. május 5-től hatályos állapot) Pécel

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

IV. A támogatás igénylésére jogosultak

IV. A támogatás igénylésére jogosultak Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2006. január A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzata a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez 1 Szerzők: Fortvingler Judit (1. fejezet) Pappné dr. Nagy Ilona (2. fejezet) (1.sz. melléklet esettanulmány) Dr. Serényi Iván (3.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:34520/2013. Javaslat a Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület TEMI Könyvtár könyvtári dokumentumállományának, pályázatainak és a pályázatokhoz kapcsolódó eszközök

Részletesebben

Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez

Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez A. Az Útmutató célja, hatálya: A.1. Az Útmutató célja:

Részletesebben

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK . napirendi pont DR. OTTÓFI RUDOLF ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, VALAMINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Bihartorda Község Önkormányzatának

Bihartorda Község Önkormányzatának Bihartorda Község Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 6 -a alapján 2009. 1 Jóváhagyta Bihartorda Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 71/2009.

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 15003-28/2012. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 3 db Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2012. december 13. napján tartandó ülésére

Részletesebben