Közhasznú jelentés év

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhasznú jelentés 2006. év"

Átírás

1 Nyilvántartási szám: 850/2001. Apk /2001./4. Adószszám: Zalaegerszeg Felsıfokú Oktatásáért Közalapítvány Közhasznú jelentés év Keltezés: Zalaegerszeg, egyéb szervezet vezetıje (képviselıje)

2 Zalaegerszeg Felsıfokú Oktatásáért Közalapítvány Nyilvántartási szám: 850/2001. Apk /2001./4. Adó száma: Közhasznú jelentése A Zalaegerszeg Felsıfokú Oktatásért Közalapítványt a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyőlése alapította (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u ), a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F alapján, a 19/2001. közgyőlési határozatával január 25-én határozatlan idıtartamra, nyitott közalapítványként. A bírósági végzés idıpontja: Az alapítvány fı célja és tevékenysége: Zalaegerszegen a nappali tagozatú felsıfokú oktatás feltételeinek megteremtése és mőködésének támogatása. A közalapítvány kiemelkedıen közhasznú szervezet, melynek kiemelten közhasznú tevékenysége: nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés. A Közalapítvány évi mérlegének fıösszege A saját tıke Összetevıi: Jegyzett tıke Eredménytartalék Mérlegszerinti eredmény 500 eft eft eft eft eft. A Közalapítvány évben mőködési kiadásainak fedezetére Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatától eft, gazdálkodó szervezetektıl 125 eft támogatást kapott. Az SZJA 1 %-ból kapott támogatás összege 115 eft. A Közalapítvány Kuratóriumának elnöke, tagjai javadalmazásban nem részesültek, megbízási díjként eft került kifizetésre 1 fı vezetı tisztségviselı (igazgató) részére. Mellékletek: 1. Támogatások felhasználása 2. Kimutatás a vagyon felhasználásról 3. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 4. Tartalmi beszámoló a Zalaegerszeg Felsıfokú Oktatásért Közalapítvány évi közhasznú jelentéséhez 5. Évi egyszerősített éves beszámoló 2006 év 6. Kiegészítı melléklet az egyszerősített éves beszámolóhoz év 7. A számviteli törvény szerinti éves, egyszerősített éves beszámolót készítı szervezetek közhasznú eredmény-kimutatása év Zalaegerszeg, május 10.. Egyéb szervezet vezetıje (képviselıje)

3 1./1 sz. melléklet Támogatást nyújtó szervezet megnevezése Támogatások felhasználása Zalaegerszeg MJV Önkormányzata Zalaegerszeg MJV Önkormányzata Zalaegerszeg MJV Önkormányzata Zalaegerszeg MJV Önkormányzata adatok ezer Ft-ban Zalaegerszeg MJV Önkormányzata Rendelkezésre bocsátott támogatás összege Rendelkezésre bocsátott támogatás idıpontja Támogatás célja mőködési kiadások fedezésére mőködési kiadások fedezésére mőködési kiadások fedezésére mőködési kiadások fedezésére Felhasználás ütemezése Elszámolás határideje Támogatást nyújtó szervezet megnevezése Zalaegerszeg MJV Önkormányzata Ausztria Mo INTERREG III/A TRFC támogatás Rendelkezésre bocsátott támogatás összege Rendelkezésre bocsátott támogatás idıpontja Támogatás célja Önálló karrá válás kiadásaira UH csúcstechnológiá Orvosi gép, mőszer beszerzés s alkalmazása Felhasználás ütemezése , Elszámolás határideje

4 1./2 sz. melléklet Támogatások felhasználása Támogatást nyújtó szervezet megnevezése Food and Pack Városgazdálkod SZJA 1%-a Kft. ási Kft Rendelkezésre bocsátott támogatás összege Rendelkezésre bocsátott támogatás idıpontja Támogatás célja mőködési kiadások fedezésére Mőködési kiadások fedezésére mőködési kiadások fedezésére Felhasználás ütemezése Elszámolás határideje

5 2. sz. melléklet Kimutatás a vagyon felhasználásáról adatok ezer Ft-ban Változás %-a Megnevezés Elızı év Tárgyév Változás Saját tıke összesen ,0 Jegyzett tıke Eredménytartalék/ (tıkeváltozás) ,86 Mérleg szerinti eredmény/ (tárgyévi eredmény) Megjegyzés ,0 A jegyzett tıke nem változott, a tıkeváltozás és a tárgyévi eredmény az alaptevékenységbıl képzıdött.

6 Támogatott szervezet megnevezése Alapítvány A korszerő Egészségügyi, Szociális és Biztosítási Szakemberképzésért és a Korszerő Egészségügyi és Szocális Ellátásért alapítvány Zalaegerszegi egészségügyi fıiskolai képzésért alapítvány BMGE Gépészmérnöki Kar Zalaegerszegi Kihelyezett képzése Kimutatás a cél szerinti juttatásokról Támogatás célja Szupervízió és coaching a humán szakmákban témájú regionális konferencián való részvétel, 3. sz. melléklet adatok e Ft-ban Támogatás összege Elızı év Tárgyév Közös fıiskolai diáknapok, gólyabál rendezése A kar megnövekedett költségeinek támogatása Deákné Gál Ildikó PhD képzésben való részvétel támogatása 0 42,75 Zsupanekné dr Palányi Anikó PhD képzésben való részvétel támogatása 0 79,25 Ösztöndíj 3 fı részére Tanulmány támogatása 180 Összesen: 3 432

7 Statisztikai számjel - Adószám Apk /2001./4. A vállalkozás megnevezése: ZALAEGERSZEG FELSİFOKÚ OKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY A vállalkozás címe, telefonszáma: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca Egyszerősített éves beszámoló üzleti évrıl Keltezés: Zalaegerszeg, P.H. az egyéb szervezet vezetıje (képviselıje)

8 Statisztikai számjel - Adószám 1 1 Apk /2001./4. Egyszerősített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Eszközök (aktívák) Sorszám Az üzleti év mérlegfordulónapja: (év/hó/nap) A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) módosításai adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e 01. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése 04. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 06. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 08. B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK 10. II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 12. IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív idıbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Zalaegerszeg, P.H.. Az egyéb szervezet vezetıje (képviselıje)

9 Statisztikai számjel -Adószám 1 2 Apk /2001./4. Egyszerősített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Források (passzívák) Az üzleti év mérlegfordulónapja: (év/hó/nap) Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) módosításai a b c d e Tárgyév 15. D. Saját tıke ( sor) I. JEGYZETT TİKE sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 18. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE (-) 19. III. TİKETARTALÉK 20. IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 22. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 23. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok 25. F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 27. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 28. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív idıbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Zalaegerszeg, P.H.. Az egyéb szervezet vezetıje (képviselıje)

10 Apk /2001./4. Statisztikai számjel -Adószám Egyszerősített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁSA A változat Az üzleti év mérlegfordulónapja: (év/hó/nap) Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) módosításai a b c d e I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke Tárgyév III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés IV. Anyagjellegő ráfordítások V. Személyi jellegő ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei IX. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 300 B. PÉNZÜGYI MŐVELETEK ERDMÉNYE (VIII.-IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások 500 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Keltezés: Zalaegerszeg, P.H.. Az egyéb szervezet vezetıje (képviselıje)

11 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti éves, egyszerősített éves beszámolót készítı szervezetek közhasznú eredménykimutatása év ZALAEGERSZEG FELSİFOKÚ OKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 8900 ZALAEGERSZEG, KOSSUTH L. U címe Keltezés: P.H. az egyéb szervezet vezetıje (képviselıje)

12 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: ZALAEGERSZEG FELSİFOKÚ OKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Az egyéb szervezet címe: 8900 ZALAEGERSZEG, KOSSUTH L. U A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓT KÉSZÍTİ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA év Adatok E FT-ban Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás a) alapítótól 4. b) központi költségvetéstıl c) helyi önkormányzattól d) egyéb, ebbıl 1%: SZJA Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel Aktivált saját teljesítmények értéke (a.+b.) 12. a) saját termeléső készletek állományváltozása 13. b) saját elıállítású eszközök aktivált értéke 14. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 15. C. Összes bevétel (A.+B.) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 500

13 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: ZALAEGERSZEG FELSİFOKÚ OKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Az egyéb szervezet címe: 8900 ZALAEGERSZEG, KOSSUTH L. U A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓT KÉSZÍTİ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA év Adatok E FT-ban Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 23. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 30. F. Összes ráfordítás (D.+E.) G. Adózás elıtti eredménye (B.-E.) 32. H. Adófizetési kötelezettség 33. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) 34. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 35. A. Személyi jellegő ráfordítások Bérköltség Ebbıl:-megbízási díjak 38. -tiszteletdíjak Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások 42. Ebbıl: A Korm. rend. 16. (5) bekezdése szerint kötelezettségként Elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás Közhasznú kiemelkedıen közhasznú besorolással rendelkezı közhasznú társaság esetén (C.-F.)

14 ZALAEGERSZEG FELSİFOKÚ OKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY A Zalaegerszeg Felsıfokú Oktatásáért Közalapítványt január 25-én hozta létre Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyőlése. A város kiemelt projektként kezeli a felsıoktatás fejlesztését. A Zalaegerszeg Felsıfokú Oktatásáért Közalapítvány azért jött létre, hogy minden tıle telhetı anyagi és szellemi segítséget megadjon a Zalaegerszegen mőködı felsıoktatási intézmények fejlesztéséhez. Kiemelten közhasznú tevékenységünk: nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Legfontosabb célkitőzéseink: - a felsıfokú képzéshez kapcsolódó eszközigény biztosítása - a felsıfokú intézmények mőködésének támogatása - a felsıfokú intézmények fejlesztésének támogatása - az oktatási körülmények javítása - a felsıfokú képzésben oktató tanárok szakmai és anyagi elismerése - PhD-ösztöndíjak meghirdetése és finanszírozása A Közalapítvány nem oktatási intézmény, nem önálló fıiskola, hanem egy eszköz az Önkormányzat kezében arra, hogy segítse és támogassa mindhárom zalaegerszegi felsıoktatási intézmény (BGF Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete, PTE Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központja, BME Gépészmérnöki Kar Zalaegerszegi Képzése) mőködését és fejlesztését. A felsıoktatási intézmények nem önkormányzati, hanem állami fenntartásúak. Ugyanakkor a szőkös állami normatíva éppen csak arra elegendı, hogy az egyetemek és fıiskolák kigazdálkodják a mőködési költségeiket, de fejlesztésekre ebbıl már nem nagyon lehet költeni. 1

15 Minden város számára fontos a felsıoktatás fejlesztése, hiszen hazánk Európai Uniós jövıje a tudáson fog alapulni. Ezért nekünk is támogatni kell a nálunk mőködı fıiskolákat. A felsıoktatás jelenléte a tudományos életen túl plusz haszonnal is jár a város számára (szellemi, kulturális, szórakozási járulékok, albérletek, több fiatal, stb.). A Közalapítvány Kuratóriumának elnöke június 10-ig Szalai Annamária volt, azóta pedig Jurisits János. A Kuratórium 17 tagból áll (a város vezetıi, országgyőlési és önkormányzati képviselık, támogató vállalatok képviselıi, a helyi fıiskolák vezetıi). A Kuratórium tagjai: - Dr. Gyimesi Endre országgyőlési képviselı, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármestere - Tombi Lajos Zalaegerszeg Megyei Jogú Város alpolgármestere - Horváth László önkormányzati képviselı, a Sportbizottság elnöke - Baján Antal önkormányzati képviselı, a Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola igazgatója - Dr. Peterka Gabriella a Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Fıiskolai Kar Zalaegerszegi Képzési Központjának fıiskolai docense - Dr. Tóth József a Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar Zalaegerszegi Intézetének igazgatója, fıiskolai docens - Marosvári Árpád, a Schneider Electric Hungary Rt. zalaegerszegi gyárigazgatója - Manninger Jenı, országgyőlési képviselı, a Zala Megyei Közgyőlés elnöke - Sejpes Zoltán, a General Electric Hungary Rt. Tungsram Lighting Alkatrészgyárának igazgatója - Mesics Olívia, a General Motors Powertrain - Magyarország Kft. személyügyi igazgatója - Bóbics Antal, az Anton Szerszámgyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezetı igazgatója - Kámán János, a Pylon-94 Gép- és Acélszerkezetgyártó Kft. ügyvezetı igazgatója - Dr. Borosán Gyula, egyetemi docens, a Zala Megyei Mővelıdési és Pedagógiai Intézet igazgatója - Zsigmond Edit, a Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Fıiskolai Kar Zalaegerszegi Képzési Központjának igazgatója, fıiskolai adjunktus - Dr. Csidei Irén, a Zala Megyei Kórház fıigazgatója (idıközben lemondott; személyi javaslat a helyére: Lang János, a Flextronics International Kft. zalaegerszegi igazgatója) - Dr. Vancsura Miklós A Kuratórium tagjai voltak korábban: Solt Tamás, Devecz Miklós, Bogár Imre, Farkas Imre, Panyik Jánosné, Molnár Csilla, Garamvölgyi György. A Közalapítvány Ellenırzı Bizottsága három fıbıl áll. Az elnök Dr. Koczka Csaba, az Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenırzı Bizottságának alelnöke. Az Ellenırzı Bizottság további két tagja: Borsos József, országgyőlési képviselı és Herbert Ferenc, az Önkormányzat Mőszaki Bizottságának alelnöke. A Közalapítvány igazgatója a létrehozás utáni idıszaktól kezdve a Kuratórium egyhangú döntése alapján Balaicz Zoltán. 2

16 A Közalapítvány egyik legnagyobb eredménye a mőszaki felsıoktatás letelepítése volt Zalaegerszegen. A tárgyalások még 2001-ben kezdıdtek meg és a sikeres akkreditációs eljárás után szeptemberében elindult a Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karának fıiskolai szintő, nappali tagozatú, államilag finanszírozott gépészmérnöki képzése gyártástechnológia-informatika szakirányon. A képzés szeptemberében mechatronika szakiránnyal bıvült. Sikerült elérni, hogy a kétciklusú képzésre történı átállás Zalaegerszegen is megtörténjen, így szeptemberében már BSc szintő, nappali tagozatú, államilag finanszírozott mechatronikai mérnöki szakon folytatódott az oktatás Zalaegerszegen két szakiránnyal (gyártástechnológia, mechatronikai eszközök). A mőszaki felsıoktatás eszközhátterének megteremtéséhez több pályázaton is jelentıs összegekhez jutott a Közalapítvány. A Közalapítvány koordinálásával jelentıs lobbi tevékenység zajlott az elmúlt években a Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar Zalaegerszegi Intézetének önálló karrá válása érdekében. Ennek elıfeltétele az eddigi oktatási paletta mellett egy újabb szakterületen való oktatás, így jelenleg legfıbb célunk a közszolgálati BSc szintő szak akkreditálása. Külön öröm, hogy ezen lobbizásban részt vesznek pártállástól függetlenül a város és a megye kormánypárti és ellenzéki országgyőlési képviselıi is. Szerencsére a zalaegerszegi felsıoktatás fejlesztésében és támogatásában nincs véleménykülönbség az egyes politikai pártok között és sikerült valódi összefogást kialakítani ezen témában. Budapesten minden alkalommal külön értékelték azon leveleket, melyeket a karrá válás támogatására a megye kormánypárti és ellenzéki országgyőlési képviselıi közösen írtak alá. Az is jelentıs eredmény, hogy a zalaegerszegi közgyőlésben eddig minden felsıoktatási témájú elıterjesztést egyhangúlag fogadtak el a képviselık. Ezért köszönet illeti a politikai pártok zalaegerszegi vezetıit és képviselıit! A városi önkormányzat több formában is támogatja a felsıfokú tanulmányokat folytató fiatalokat (Hazavárunk ösztöndíj, tanulmányi ösztöndíj, pécsi kollégiumi férıhelyek, Bursa Hungarica ösztöndíj). A Közalapítvány kezdeményezésére alakult meg február 6-án a párhuzamos képzések elkerülésének érdekében a Zala Megyei Felsıoktatási Egyeztetı Tanács. A Közalapítvány május 30-án alapító tagja lett a Nyugat-dunántúli Regionális Felsıoktatás-fejlesztési Egyeztetı Fórumnak. A Közalapítvány támogatásával sikerült 40 kollégiumi férıhelyet kialakítani a mőszaki felsıoktatásban részt vevı hallgatók részére a Munkácsy Mihály Tagkollégiumban. Együttmőködési megállapodás jött létre a Budapesti Gazdasági Fıiskolával, a Pécsi Tudományegyetemmel és a Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel. A Közalapítvány sikeres pályázatai révén 2006-ban kiépült a PTE Egészségtudományi Karának Zalaegerszegi Képzési Központjában egy, a Dunántúlon egyedülálló biomechanikai és terhelésélettani, valamint egy ultrahangos kutatólabor, közel 100 millió Ft-os beruházással. 3

17 Együttmőködési megállapodás jött létre a három zalaegerszegi felsıoktatási intézmény hallgatói önkormányzataival a közös fıiskolás rendezvények szervezése és a zalaegerszegi fıiskolás élet fellendítése érdekében. Azóta a Közalapítvány rendszeresen támogatja az ıszi gólyabálok, a tavaszi közös fıiskolás diáknapok és a szerdai fıiskolás bulik megrendezését. A három fıiskola hallgatóinak, hallgatói önkormányzatainak és HÖK elnökeinek intézményes összefogására megalakítottuk a Zalaegerszegi Fıiskolások Egyesületét. A Zalaegerszeg Felsıfokú Oktatásáért Közalapítvány a 2002-es évtıl (a tényleges mőködés megkezdése) igen jelentıs összegeket tudott megszerezni a zalaegerszegi felsıoktatás számára, részben sikeres pályázatokkal, részben pedig a támogató cégek szakképzési hozzájárulásaival. A pályázatok közül a legjelentısebb eredmények közé tartozik a mőszaki felsıoktatás elindításához szükséges eszközök beszerzése, valamint 2006-ban a biomechanikai és terhelésélettani, valamint az ultrahangos kutatólaborok kiépítése. Az elnyert pályázati pénzek összege január 31-ig több mint 157 millió Ft. A helyi felsıoktatást évrıl évre nagyobb arányban támogatják a helyi, megyei és regionális vállalatok. Rendkívül fontos, hogy szoros, napi kapcsolat alakult ki a felsıfokú intézmények és a vállalatok között, hiszen a munkaerıpiaci visszajelzésekre minél hamarabb reagálnunk kell és a képzési paletta tekintetében is alkalmazkodnunk kell a kereslethez. Ezért is hasznos, hogy a támogató vállalatok és intézmények vezetıi tagjai a Kuratóriumnak. 4

18 1 Zalaegerszeg Felsıfokú Oktatásáért Közalapítvány 8900 Zalaegerszeg Kossuth L. u Adószám: Kiegészítı melléklet évi egyszerősített éves beszámolóhoz 1./ Az alapítvány bemutatása: A Zalaegerszeg Felsıfokú Oktatásáért Közalapítványt a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyőlése alapította (Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u ), a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F alapján, a 19/2001. közgyőlési határozatával január 25-én határozatlan idıtartamra, nyitott közalapítványként. Az alapítvány fı célja és tevékenysége: a közalapítvány célja Zalaegerszegen a nappali tagozatú felsıfokú oktatás feltételei megteremtésének és mőködésének támogatása. A közalapítvány kiemelkedıen közhasznú szervezet, melynek kiemelten közhasznú tevékenysége: nevelés, és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u Nyilvántartási szám: 850/2001 Apk / 2001./4. Bírósági végzés idıpontja A közalapítvány képviseletére jogosult: Jurisits János, 8900 Zalaegerszeg, Szívhegyi út / A közalapítvány számviteli politikájának fıbb jellemzıi: A közalapítvány könyvvezetése kettıs könyvvitel, a 6., 7. számlaosztályt nem vezeti, egyszerősített éves beszámolót készít. Eredménykimutatása összköltség eljárással készül. Mérlege és eredménykimutatása A változat szerinti. Az alapítvány a 224/2000. (XII. 19.) kormányrendelet alapján közhasznú eredménykimutatás készítésére is kötelezett. A mérlegkészítés idıpontja: február 28. A számviteli nyilvántartásokat Ft-ban vezeti, az éves mérlegbeszámoló ezer Ft-ban tartalmazza a nyilvántartásokkal megegyezı adatokat. Üzleti éve azonos a naptári évvel. A befektetett eszközöket könyvszerinti nettó értéken tartják nyilván. Az értékcsökkenés elszámolása lineáris, a számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenés nem nagyobb a társasági adótörvény által elismert mértéknél. Az értékcsökkenés évente kerül elszámolásra. Az immateriális javakat három év alatt írják le. A 100 eft beszerzési érték alatti tárgyi eszközök jellemzıen egy összegben kerülnek leírásra. A befektetett eszközöknél maradványérték nem került megállapításra.

19 2 Az ellenırzés és az önellenırzés által feltárt hibák, hiányosságok közül jelentısnek minısül az, amelynek hatása meghaladja a mérleg fıösszegének 1%-át. A saját tıke lényeges változásának minısül, ha a saját tıke 25%-ot meghaladóan módosul, az ellenırzés, önellenırzés hatásaként. 3./ A mérleghez kapcsolódó kiegészítı információk: A mérleg szerinti eszközök és források alakulása: MEGNEVEZÉS NYITÓ TÁRGYÉVI VÁLTOZÁS ZÁRÓ A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak Immateriális javak bruttó értéke Immateriális javak elszámolt értékcsökkenése Immateriális javak nettó értéke II. Tárgyi eszközök Tárgyi eszközök bruttó értéke Tárgyi eszközök elszámolt értékcsökkenése Tárgyi eszközök nettó értéke III. Befektetett pénzügyi eszközök B FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek Ebbıl: vásárolt készletek II. Követelések Ebbıl: vevıkövetelések egyéb követelések elkülönített alappal szemb. köt III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök Ebbıl: pénztár elszámolási betétszámla C. AKTÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. SAJÁT TİKE I. Jegyzett tıke (alapító okirat szerint) II. Jegyzett, de be nem fizetett tıke III. Tıketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E. CÉLTARTALÉKOK F. KÖTELEZETTSÉGEK II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek Belföldi szállítók

20 3 Kapott elıleg, fel nem haszn. támogatás Költségvetési kapcsolatok, egyéb kötelezetség G. PASSZÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN Fentiekbıl látható az eszközök és a források összetétele és változása. Az eszközök és források mérleg szerinti fıösszege eft. Az immateriális javak állománya eft, amelyet fejlesztési célra kapott támogatásból finanszíroztak, a tárgyi eszközök állománya eft. A pénzeszközök állománya eft, számlapénz eft, házi pénztári pénzkészlet 68 eft. Aktív idıbeli elhatárolásként évben befolyó Interreg támogatás került elszámolásra. A jegyzett tıke/induló tıke összege 500 eft, a tıketartalék 0 eft, az eredménytartalék/tıkeváltozás összege eft. A mérleg szerinti eredmény/tárgyévi tıke változás eft veszteség. Passzív idıbeli elhatárolás eft halasztott bevétel (elhatárolt támogatás), valamint 349 eft költségek, ráfordítások idıbeli elhatárolása. A költségek és a bevételek alakulása: Megnevezés Tárgyév (e Ft) Anyagköltség 720 Igénybevett szolgáltatás Egyéb szolgáltatás 197 Ebbıl: bankköltség 197 Bérköltség Megbízási díj Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai 300 Rendkívüli ráfordítások 0 Költségek összesen: Belföldi árbevétel 0 Egyéb bevételek Pénzügyi mőveletek bevételei 326 Ebbıl: kamat 26 Rendkívüli bevételek Bevételek összesen: Eredmény kategóriák (eft): Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi mőveletek eredménye 26 Szokásos vállalkozási eredmény

21 4 Rendkívüli eredmény Adózás elıtti eredmény Adófizetési kötelezettség 0 Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény Az üzemi tevékenység eredménye eft, a pénzügyi mőveletek eredménye 26 eft, a rendkívüli eredmény eft. A mérleg szerinti eredmény eft. A közalapítványt társasági adófizetési kötelezettség nem terheli. Az alapítvány 1 fı vezetı tisztségviselıje (igazgató) eft díjazásban részesült. Kelt: Zalaegerszeg, az egyéb szervezet vezetıje (képviselıje)

22 5 Kiegészítés a közhasznú jelentéshez, a támogatásokról és azok felhasználásáról Támogatások Egyéb bevételként elszámolt támogatások: - Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyőlésének eft támogatása, - Food and Pack Kft 25 eft támogatása, - Városgazdálkodási Kft 100 eft támogatása, - INTERREG támogatás és társfinanszírozás eft, - Szja 1% 115 eft. Rendkívüli bevételként elszámolt támogatások: - Fejlesztési célra önkormányzattól kapott támogatás elhatárolásból elszámolva2 175 eft, - Fejlesztési célra területfejlesztéstıl kapott támogatás elhatárolásból elszámolva eft, - Fejlesztési célra INTERREG támogatás elhatárolásból elszámolva eft. Támogatások felhasználása Egyéb ráfordításként elszámolt adott támogatások: - BME Gépészmérnöki Kar támogatása eft, - Az Alapítvány A korszerő Egészségügyi, Szociális és Biztosítási Szakemberképzésért és a Korszerő Egészségügyi és Szociális Ellátásért alapítvány részére PTE Egészségügyi Kar gólyabál támogatása 140 eft összeggel, - Deákné Gál Anikó PhD programban való részvétel támogatása 42,75 eft, - Zsuppanekné dr Palányi Anikó PhD programban való részvétel támogatása 79,25 eft, - Az Alapítvány A korszerő Egészségügyi, Szociális és Biztosítási Szakemberképzésért és a Korszerő Egészségügyi és Szociális Ellátásért alapítvány részére a Szupervízió és coaching a humán szakmákban témájú regionális konferencián való részvételhez nyújtott 50 eft támogatása. - Ösztöndíjak 3 fı részére (Szıke Gábor, Horváth Veronika, Vörös Éva) 60 eft/fı, 180 eft. Zalaegerszeg, egyéb szervezet vezetıje (képviselıje)

Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány Nyilvántartási szám: 850/2001. Apk. 60.011/2001./4. Adó száma: 18964549-1-20. Közhasznú jelentése

Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány Nyilvántartási szám: 850/2001. Apk. 60.011/2001./4. Adó száma: 18964549-1-20. Közhasznú jelentése Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány Nyilvántartási szám: 850/2001. Apk. 60.011/2001./4. Adó száma: 18964549-1-20 Közhasznú jelentése A Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásért Közalapítványt a Zalaegerszeg

Részletesebben

Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány Nyilvántartási szám: 850/2001. Apk. 60.011/2001./4. Adó száma: 18964549-1-20. Közhasznú jelentése

Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány Nyilvántartási szám: 850/2001. Apk. 60.011/2001./4. Adó száma: 18964549-1-20. Közhasznú jelentése Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány Nyilvántartási szám: 850/2001. Apk. 60.011/2001./4. Adó száma: 18964549-1-20 Közhasznú jelentése A Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásért Közalapítványt a Zalaegerszeg

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért. 2011. december 31.

Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért. 2011. december 31. Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért 2011. december 31. 1. WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért Egyszerősített éves beszámoló

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója 1 8 8 6 8 5 7 7 9 4 9 9 5 2 9 1 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Nemzeti Hírháló Egyesület egyéb szervezet megnevezés 7130 Tolna, Katona J. u. 10/D. 2. ajtó az egyéb szervezet címe,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŐVELİDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-572-08 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2015.

Részletesebben

"HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év

HUNCUTKA Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év 18676415-1-13 Statisztikai számjel vagy adószám Cím: 2013,Pomáz,József Attila u.4. "HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 18707379-1-13 adószám 18707379-9133-569-01 statisztikai számjel SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 2030 ÉRD JÚLIA U. 49. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

2012 évi Közhasznú egyszerősített éves beszámoló (Kiegészítı melléklet, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet)

2012 évi Közhasznú egyszerősített éves beszámoló (Kiegészítı melléklet, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet) Budapesti Patrónus Alapítvány 1182 Budapest, Wlassics Gyula utca 131. KSH: 18011919-8520-569-01 Bejegyzés: Pk.68318/1992/1, 1992.04.06. Nysz: 3019 E-mail: gulyastibor@t-online.hu 2012 évi Közhasznú egyszerősített

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Mérleg Eredménykimutatás Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 1. sz. melléklet: tartalmi beszámoló

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20.

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20. Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról Székesfehérvár, 2009. április 20. A Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008.

Részletesebben

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése Általános információk: Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány bírósági nyilvántartásba

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 12519718-9001-114-01 Statisztikai számjel 1 1 01-10-044426 Cégjegyzék száma NEMZETI SZÍNHÁZ ZRT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.december MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor-

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ A.) Általános rész A társaság alapadatai, mőködési formája Nemzeti Színház Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Zrt. Társaság rövidített neve: Nemzeti Színház

Részletesebben

Péteri Gyermekekért Alapítvány

Péteri Gyermekekért Alapítvány Péteri Gyermekekért Alapítvány 1.Pk.62190/1992/30-I. Nyilv.szám: A542. : 2209 Péteri, Kossuth Lajos u. 2. 2008. évi közhasznúsági jelentés Péteri, 2009. május 30. Petőné Vizi Valéria kuratórium elnöke

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23961906-8810-572-02 Cégjegyzék szám: 02-09-079060 Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. 7370 Sásd, Szent Imre út 23. Kiegészítő melléklet 2012

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2009. Budapest, 2010. április

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KSH 23560220900457208 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2012.01.03. Szilasi Péter Tamás

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Kapcsolat Plus Alapítvány Székhely: 9029 Gyır, Kamilla u 5. Adószám: 18985885-1-08 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés.pk.a60083/2007/3 Gyır, 2012.

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület Kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2007. Budapest, 2008. május

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

VESZPRÉMI EGYETEM HALLGATÓI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2008.

VESZPRÉMI EGYETEM HALLGATÓI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2008. VESZPRÉMI EGYETEM HALLGATÓI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2008. Székhely: 8200, Veszprém, Egyetem u. 10. Adószám: 18921076-1-19 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznú jelentés 2005.01.01-2005.12.31. HABSBURG-kori Kutatások Közalapítvány

Közhasznú jelentés 2005.01.01-2005.12.31. HABSBURG-kori Kutatások Közalapítvány Közhasznú jelentés 2005.01.01-2005.12.31. HABSBURG-kori Kutatások Közalapítvány I. A KÖZALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Székhely: 1054, Budapest, Báthory u. 20. III/3. Adószám: 18179530-1-41 Közhasznúsági fokozat:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete 2010. évben végzett közhasznú tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó. a Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete 2010. évben végzett közhasznú tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó a Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete 2010. évben végzett közhasznú tevékenységéről Mellékletek: 1. számú melléklet: 2010. évi számviteli beszámoló 2. számú melléklet: A vezető tisztségviselők

Részletesebben