t a n t e r m i s z í n h á z i p r o j e k t é s s z e m l e

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "t a n t e r m i s z í n h á z i p r o j e k t é s s z e m l e"

Átírás

1 t a n t e r m i s z í n h á z i p r o j e k t é s s z e m l e

2 2 t a n t e r m i s z í n h á z i p r o j e k t é s s z e m l e

3 t a n t e r m i s z í n h á z i p r o j e k t é s s z e m l e BEVEZETŐ A szemle alkalmat teremtett arra is, hogy ennek a kevéssé ismert színházi irányzatnak legjelesebbjei bemutatkozzanak a szélesebb nyilvánosság előtt őszén a FÜGE Egyesület a Polgár Krisztina Emlékalap megbízásából pályázati felhívást tett közzé Tantermi Színházi Projekt címmel. A pályázat célja olyan színházi előadások létrejöttének motiválása és továbbjátszásának támogatása volt, amelyek a középiskolás réteget szólítják meg és mobilitásuknál fogva alkalmasak iskolai, tantermi vendégjátékokra. A beérkezett projekteket szakmai zsűri bírálta el: Gáspár Máté, Nánay István és Vekerdy Tamás. A legjobbnak vagy legizgalmasabbnak tartott előadások a kétnapos szemle keretein belül mérettettek meg szakértői, tanári valamint diák közönség előtt. A két nap alatt, két intézményben összesen 18 tantermi színházi produkció mutatkozott be, melyre március án került sor a MU Színházban és a közelében lévő Lágymányosi Bárdos Lajos Gimnázium és Általános Iskolában. A projekt rendelkezésre álló, támogatásra biztosított keretösszege 25 millió forint volt. A pályázat 2012-ben már jobban leszűkítette a pályázók körét. Előnyt élveztek azok a független színházi területen működő alkotók, akik lehetőleg vidéken és hátrányos helyzetű közösségekbe hozzák létre projektjüket, mely kis költségvetésű, utaztatható programot jelent. A kiírásnál fontos volt továbbá, hogy a színházi előadások létrehozásakor külső szakembert illetve drámapedagógust is bevonjanak az alkotó folyamatba. A pályázatokat egy színházi és pedagógiai oldalról is megerősített szakmai kuratórium bírálta el: Zsótér Sándor (rendező, tanár), Kaposi László (drámapedagógus), V. Sárközi Angéla (tanár, Kaposvár) és Deme László (színikritikus) május 3., 4., 5-én került sor a háromnaposra bővült Tantermi Színházi Szemlére, amikor a 136 beérkezett pályázatból azt a 20 előadást láthatta a közönség, melyet a zsűri alkalmasnak tartott a megmérettetésre. A szemle alkalmat teremtett arra is, hogy ennek a Magyarországon egyelőre kevéssé ismert színházi irányzatnak legjelesebbjei bemutatkozzanak a szélesebb nyilvánosság előtt, és a kuratórium által kiemelkedő minőségűnek ítélt produkciók a Polgár Krisztina Emlékalap jóvoltából összesen 20 millió forintos támogatásban részesüljenek. A 17 nyertes társulat a támogatásért olyan vidéki iskolákba kell, hogy elvigye az előadásainak felét, ahol kultúrához nem, vagy alig juthatnak a diákok

4 t a n t e r m i s z í n h á z i p r o j e k t é s s z e m l e Tantermi Színházi Projekt

5 2 t a n t e r m i s z í n h á z i p r o j e k t é s s z e m l e

6 t a n t e r m i s z í n h á z i p r o j e k t é s s z e m l e TANTERMI SZÍNHÁZI PROJEKT TÁMOGATOTT ELŐADÁSAI 2011-BEN KoMa Társulat: Plazma (20 előadás) Krétakör Alapítvány: hamlet.ws (20 előadás) KoMa Társulat: Sárkány (20 előadás) Kolibri Színház: Klamm háborúja (20 előadás) Kolibri Színház: Helló, náci! (20 előadás) Káva Kulturális Műhely: Akadályverseny (10 előadás) Lakmusz Csoport: A palacsinta (létrehozás és 3 előadás) Csiky Gergely Színház: Osztályellenség (létrehozás és 3 előadás) Nézőművészeti Kft.: A gyáva (20 előadás) KoMa Társulat - Orlai Produkció: Kisded játékok (20 előadás) KV Társulat: Fellebbezés (10 előadás) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 6

7 t a n t e r m i s z í n h á z i p r o j e k t é s s z e m l e Fotó: Erdélyi Mátyás Krétakör Színház: hamlet.ws 7

8 t a n t e r m i s z í n h á z i p r o j e k t é s s z e m l e KRITIKAI SZEMELVÉNYEK Színház az osztályteremben Új fogalommal ismerkedünk, a tantermi színházéval, amelynek elterjedését egy magánalapítvány pályázata is igyekszik előmozdítani. ( ) Jól tudjuk: a gyerekek jelentős része úgy nő fel, hogy nem, vagy alig lát színházi előadást. S aki mégis eljut színházba mindenekelőtt bábelőadásra, az elsősorban óvodás és/vagy kisiskolás korában teszi. A tíz éves kort betöltők zöme nem érdeklődik a színház iránt, mert a fiatalok az előadásokat lassúnak, unalmasnak, érdektelennek és követhetetlennek tartják, de a színházban megszokott viselkedési normák is zavarják őket. Ősrégi gyakorlat, hogy ha a néző nem megy a színházba, a színház megy őhozzá. Néhány országban erre sikeres erőfeszítéseket tesznek a gyerek és ifjúsági közönség esetében, s ez a kísérlet kezd meghonosodni nálunk is. Ennek különböző formái léteznek, s ezek egyike a tantermi színház. Sem ennél, sem jó néhány más formánál nem beszélhetünk kész, kialakult műfaji szabályokról, stiláris vagy tartalmi meghatározottságról, hiszen azok, akik ilyen programokra vállalkoznak, maguk is keresik a legjobb, a leghatásosabb megoldásokat. Éppen ezért a pályázati kiírás is igen lazán határozta meg, milyen előadásokra számít. ( ) Bár a tantermi színház fogalmában mindkét tag lényeges, elsődleges a színház, a magas esztétikai színvonalon megszülető előadás, amelyhez valamilyen módon kötődik egy, a látottak közös feldolgozását célzó program is. Természetesen nem egy kőszínházban már játszott produkció iskolai vendégszereplése jelenti a tantermi színházat, hanem olyan előadást, amely eleve osztálytermi közegbe készül. Ennek tartalmi és formai kritériumai egyaránt speciálisak. A diákokat csak olyan produkcióval lehet megszólítani, amelyről úgy érzik, közük lehet hozzá, mert a problémáikat olyan nyelven fogalmazza meg, amely számukra ismerős. Ebből következően a tantermi előadások akár kortárs szöveget, akár klasszikus drámát visznek színre probléma-centrikusak. Olyan előadás, amely eleve osztálytermi közegbe készül 8

9 t a n t e r m i s z í n h á z i p r o j e k t é s s z e m l e Másfelől az alkotóknak maximálisan igazodniuk kell a mindenkori adottságokhoz és körülményekhez, tehát a produkciók a szó köznapi és grotowski-i értelmében szegény színháziak. További feltétel az interaktivitás, amely az előadáson belül éppen úgy megnyilvánulhat, mint az azt kísérő foglalkozásokon. Ez azt jelenti, hogy az előadóknak egyszerre kell improvizálni is tudó színésznek, moderátornak, a nézők partnerének lenniük. A tantermi színház kisközösségeket szólít meg, s épít arra, hogy közönsége egy adott osztály összeszokott közössége. Mindebből talán érzékelhető, hogy ez a forma sem közvetlenül, sem elsődleges célját tekintve nem a színházra nevelés ügyét szolgálja erre más színházi foglalkozások léteznek, de járulékosan felkeltheti vagy fenntarthatja a színház mint művelődési-szórakozási alkalom iránti érdeklődést is. Az más kérdés, hogy milyen viszonyban áll a tudatos, provokatív, problémaközpontú tantermi színház és a jelenlegi problémakerülő, a kikapcsolódást és a könnyed szórakoztatást kínáló átlag magyar színház egymással, azaz mit kap az egyiken nevelkedő fiatal a másiktól. (...) A Polgár Krisztina Emlékalapnak köszönhetően tehát az elkövetkező évben helyen lehet majd látni e pályázat által támogatott előadást. Ha ezt onnan nézzük, hogy mindez egy magánkezdeményezés jóvoltából történhet meg, nagyszerű és jelentős eredménynek tekinthetjük. Ha viszont onnan, hogy vajon miért nem tudatosul az oktatáspolitikában a színház komplex nevelő hatásának haszna (miért éppen ez tudatosulna tehetnénk persze hozzá), elszomorodhatunk. De hála a pályázat kiötlőinek és finanszírozóinak, az akció folytatódhat, hiszen ők nemcsak egyszeri akciónak szánják a tantermi színházi projektet. Nánay István, Revizoronline, április 04. Fotó: Puskel Zsolt Nézőművészeti Kft.: A gyáva Fotó: KoMa Társulat KoMa Társulat - Orlai Produkció: Kisded játékok 9

10 t a n t e r m i s z í n h á z i p r o j e k t é s s z e m l e Brutális és progresszív Addig nem fogunk tudni nyitott - felnőtt, polgári, civil - társadalomról beszélni, amíg a társadalmi szocializáció éppen ez ellen dolgozik. Hatéves korodig mást se csinálsz, mint a felnőtteket másolod, majd az iskolában azt sulykolják beléd hihetetlenül erőszakosan, hogy te gyerek vagy; te ne az akarj lenni, mint én, a felnőtt; te csak tanulj a számodra kialakított, általam szabott szigorú kereteken belül - majd az érettségi után kinyílik a zsilip, tessék, felnőttél, kezdjél magaddal valamit. Azt a rémületet csökkentheti a döntésre nevelő színház - magyarázza Schilling Árpád rendező, a Krétakör művészeti vezetője. Az alkotók számára eközben ez egy borzasztó tiszta helyzet. Érintetlen, szókimondóbb, egyenesebb közönséggel találkoznak, a színész és a rendező is újraélheti szakmája alapjait: ezek a nézők nagyon élesen mutatják, mennyit is tudsz valójában. Mi magunk alakítjuk ki a nézőteret, egy olyan helyen, ahol nem szokott ilyesmi történni - az egésznek van valami szeánszjellege. Miközben mindenki számára nyilvánvaló, hogy nem ezért fogja a következő díját vagy filmszerepét kapni, tehát a történet a szakmai alázatról is szól. Urfi Péter, Magyar Narancs, XXIII. évf. 14. szám, április 07. Fotó: KoMa Társulat Színház az osztályteremben KoMa Társulat: Plazma A színházélmény érzelmi hatás, amely adhat támogatást a továbbgondoláshoz A Scherer Péter rendezte A gyáva elsősorban Kovács Krisztián nagyszerű, a gyerekekkel interaktív kapcsolatot is fenntartó alakításának köszönhetően teszi átélhetővé a drogfogyasztás hatásait, s teszi, hogy a prevencióról, a drogok hatásáról lehessen eszmét cserélni. (...) Ezúttal is beigazolódott, hogy a hamlet.ws és a Plazma változatlanul e műfajnak is kiemelkedő alkotása. Akárcsak a Kolibri Színház Klamm háborúja vagy Helló, náci! című produkciói. 1 0

11 t a n t e r m i s z í n h á z i p r o j e k t é s s z e m l e Elsődlegesen mint előadás remek a KoMA Társulat Sárkánya, a Parti Nagy Lajos által magyarított Jevgenyij Svarc-felnőttmese. A fél-bunraku bábokkal előadott, itt-ott tempót vesztő történet valóban az osztálytermet játssza be, felhasználva a padokat, a táblát, mindent, ami a helyiségben található. (...) Nigel Williams egy londoni külvárosban játszódó, a társadalom perifériájára sodródott fiatalok között játszódó darabja, az Osztályellenség hallatlanul erősen szólal meg a kaposvári színészek interpretációjában, de még nem nyerte el végső formáját. Mint ahogy a Lakmusz Csoport gyönyörű szép közös meséje, A pala-csinta hangja sem. A nyolcvanas években Tiszabőn kezdeményezett pedagógiai reform egyik mellékterméke az a cigánygye-rekek meséit összegyűjtő antológia, amelynek történeteit mondják el a színészek (Tóth Ildikó, Nagy Zsolt és Nagy Mari), közöttünk ülve, szinte személyhez szólóan, egyszerűen. Megrendítő és fel-szabadító együttlétet köszönhetünk a csoportnak már ebben, az első előadás-fogalmazványban is. Nánay István, Revizoronline, április 04. Nincs direkt nevelés, úgy is mondhatnám: a direkt nevelés nem működik. A színházélmény érzelmi hatás, amely adhat támogatást a továbbgondoláshoz, egy feldolgozó beszélgetéshez, de ha magának az előadásnak van direkt pedagógiai célja, az maga a katasztrófa - állítja Vekerdy Tamás pszichológus. - Teljességgel megjósolhatatlan és kiszámíthatatlan, mi milyen hatással van egy adott gyerekre, mint ahogy naivitás azt gondolni, hogy a művészeti alkotások befogadása során egyszerűen dekódoljuk az így-úgy becsomagolt üzenetet. A jó művészet nem lehet propaganda, de a jó művészet önmagában jó pedagógia - gyógyít. Urfi Péter, Magyar Narancs, XXIII. évf. 14. szám, április 07. Brutális és progresszív KoMa Társulat - Orlai Produkció: Kisded játékok A KoMa a Kisded játékokban egyszerűen és letisztultan dolgozza fel egy lány megerőszakolását és a bírósági kihallgatásokat. Nagyszerű, hogy a pszichológus által irányított beszélgetésen elhangzik, hogy vajon miért van az, hogy kocsilopásnál kérdés nélkül elkezdik keresni a tolvajt, egy abúzusnál viszont az első lépés az áldozat vallatása ( Biztos, hogy te nem akartad? Nem csak kitalálod? ). Más kérdés, hogy tud-e azzal mit kezdeni egy színész, ha - mint ahogy az megtörtént - odalép hozzá egy diáklány, és a fülébe súgja: ő is áldozat. Fotó: KoMa Társulat KoMa Társulat: A Sárkány 1 1

12 t a n t e r m i s z í n h á z i p r o j e k t é s s z e m l e Fotó: Perjési Zsolt TANÁRI BESZÁMOLÓK 1 2

13 t a n t e r m i s z í n h á z i p r o j e k t é s s z e m l e Hohl Lászlóné Tanító, drámapedagógus, Móra Ferenc Általános Iskola, Zalakaros Budapestről érkezett 3 fő színész, akik a drámapedagógia eszközeivel boncolgatták: Iskolai erőszak van megoldás? témát. Az iskolai erőszakról sok szó esik mostanában, és legalább annyi ellentmondásos hír lát napvilágot, mint amilyen sokféleképpen neveljük, fegyelmezzük, féltjük gyerekeinket. De mi az oka a gyakran elhatalmasodni látszó helyzetnek és mely megoldások a leghatékonyabbak? A kölcsönös megértés, együttérzéssel fordulni mások felé, segít megoldani a konfliktusokat. Az erőszakmentes konfliktusmegoldás hajlandóságának és képességének hiánya kulcsprobléma és ez átsugárzik a gyerekek világára. Az előadás remélem segített tanulóinknak, hogy a jövőben másképp gondolkodjanak, viselkedjenek. felpörgetni és megmozgatni az előadásukon részt vevő gyerekek fantáziáját és kreativitását Németh Mónika Drámatanár, Szabómester Szakképző Iskola, Budapest A KoMa Plazma című előadása egy zsigeri színházélmény megtapasztalása. A színészek fiatalok, közvetlenek, közöttünk ülnek. Az érinthető közelség egyben a színészi játék minőségét is megköveteli: a játékos nem hazudhat, hiszen azonnal lelepleződhet. A jelenetek gyors ritmusban váltakoznak. Még az egy helyben nehezen ülőket is mozgatja, leköti ez a struktúra. Horváth Lászlóné Közösségi Ház, Komló Jevgenyij Svarc 1944-ben írt drámája meglepően aktuális és időszerű napjainkban, melyet Parti Nagy Lajos átírása még inkább felnagyít. Ez a dráma a gyerekek számára túl a különleges látványvilágán, melyet Bodor Kata bábjai jelentenek tartalmában is igen tanulságos, hisz a probléma, melyről a mű ténylegesen szól az az, amiben a mai gyerekek felnőnek, a politikai acsarkodás, a hatalom minden áron való megszerzése és megtartása. Szurmik Zoltán Drámatanár, Horváth Mihály Gimnázium, Szentes, A gyáva című előadást ajánlom minden középiskolás diáknak, s azokat a kollégáimat, akik hisznek a színház nevelő erejében, és tenni akarnak tanítványaik lelki fejlődéséért még többet, arra biztatom, szervezzék meg, hogy iskolájukba kerüljön ez a 60 perces megrázó, de tanulságos történet. 1 3

14 t a n t e r m i s z í n h á z i p r o j e k t é s s z e m l e Fotó: Bakk Ágnes 1 4

15 t a n t e r m i s z í n h á z i p r o j e k t é s s z e m l e SAJTÓVISSZHANG Böjte József: Hamlet fiatalokat látogat, Népszava, március 28. Nánay István: Színház az osztályteremben, revizoronline.hu, április 4. Urfi Péter: Brutális és progresszív, Magyar Narancs, XXIII. évf. 14. szám, április 7. Szűcs Mónika: Osztálytalálkozó, Ellenfény, március-április Eredményes Tantermi Szemle, est.hu, április 1. Krupa Zsófia: Kamaszmegszólítók, Fidelio, május 19. Ertl Dóra: A színházművészetnek is szüksége van az iskolai előadásokra, Fidelio, március 29. Itt a tantermi színházi projekt végeredménye, kultura.hu, március darab a Tantermi Színházi Projektben, kultura.hu, március 20. T. D. Új Buda TV, március 21. Duna TV, Kikötő Extra, március

16 t a n t e r m i s z í n h á z i p r o j e k t é s s z e m l e Tantermi Színházi Projekt

17 t a n t e r m i s z í n h á z i p r o j e k t é s s z e m l e

18 t a n t e r m i s z í n h á z i p r o j e k t é s s z e m l e TANTERMI SZÍNHÁZI PROJEKT TÁMOGATOTT ELŐADÁSAI 2012-BEN Szabad Kurzus Alapítvány: Fogd meg a kezem! (létrehozás és 15 előadás) Utcaszínházi Alkotóközösség: Hajótörés (10 előadás) Kerekasztal Színházi és Nevelési Központ: Csontketreceink (20 előadás) Nyitott Kör: Gubancok (10 előadás) Maladype Színház: A Carlos-ügy (létrehozás és 10 előadás) Manna Kulturális Egyesület: Sorslabirintus (10 előadás) Káva Kulturális Műhely: Emlékezés drámaprojekt (létrehozás és 20 előadás) Csavar Színház: Dorottya (létrehozás és 10 előadás) Lakmusz Csoport: Menj Európába! (létrehozás és 10 előadás) Juhász Kata Társulat: Rossz tanuló felel (25 előadás) Szkéné Színház: Kő, papír, olló (létrehozás és 10 előadás) Krétakör Alapítvány: Mobil (15 előadás) Trainingspot Társulat: Hangállam (létrehozás és 10 előadás) Steps on Stage: Benga (létrehozás és 10 előadás) Nézőművészeti Kft: Vakság (20 előadás) Rév Színházi Nevelési Társulat és Import Impro Egyesület: Lókolbász (létrehozás és 10 előadás) Szputnyik Hajózási Társaság és a MU Színház: Antigoné (15 előadás) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 1 8

19 t a n t e r m i s z í n h á z i p r o j e k t é s s z e m l e Fotó: Somogyi-Magyar Gréta Nézőművészeti Kft.: Mobil Fotó: Somogyi-Magyar Gréta Maladype Társulat: A Carlos-ügy Fotó: Somogyi-Magyar Gréta Steps on Stage: Benga Fotó: Somogyi-Magyar Gréta Szakmai beszélgetés 1 9

20 t a n t e r m i s z í n h á z i p r o j e k t é s s z e m l e KRITIKAI SZEMELVÉNYEK Kreatív színházat az iskolákba! A tantermi színház egyik fontos célja a művészet segítségével kreatív szemléletet vinni az iskola falai közé. A műfaj nem kiforrott, keresi hatékony formáit, de az idei szemle tanúsága szerint is komoly művészi és pedagógiai lehetőségeket rejt. A tantermi színház kínálata mindenképpen figyelemre méltó, még ha a színvonal meglehetősen hullámzó is. A műfaj él, vannak még benne feltáratlan lehetőségek, de vajon ki fogja életben tartani? A Tantermi Színházi Szemle nyitónapján sor került kerekasztal beszélgetésen Polgár András közgazdász, aki idén is 25 millió saját forinttal tette lehetővé a rendezvényt, meglehetősen pesszimista volt a jövőt illetően. Miközben az elhangzott tavalyi beszámolók alapján is égető szükség lenne a folytatásra, a támogató mecénás arról számolt be, hogy semmilyen visszajelzés nem érkezett eddig az illetékes állami szervektől, hogy beszállnának a közoktatási körbe számító tantermi színházi projekt finanszírozásába, miközben a kezdeményezés ezzel a céllal indult. Sz. Deme László, Revizoronline, május A közelségben talált morzsák Szinte minden előadás alaphelyzete érzékletesen demokratikus (a drámafoglalkozások tulajdonképpen értelemszerűen azok): az alkotók világosan elmondják az együttműködés szabályait, amely mindig felkínálja a hagyományos nézői attitűdöt is, ugyanakkor adott esetben megengedi a játékban valón részvételt, néhány szabály betartásával. Ebben olyannyira partnerként vesznek részt az alkotók, amennyire egy klasszikus színházi helyzetben jellemzően nem szokás. Az osztályterem biztonságot ad a kamaszoknak, a színészektől meglehet, plusz feladatot kíván, ugyanakkor a tapasztalatok szerint az említett biztonságon túl a fizikai közelség megteremti azt az alaphelyzetet, amikor a diákok a kölcsönösségre ráismerve együttműködőbben járulnak hozzá az előadáshoz, mint egy frontális helyzetben. Proics Lilla, kultura.hu, május 7.

21 t a n t e r m i s z í n h á z i p r o j e k t é s s z e m l e Becsengetéstől bizonyítványosztásig Összpróba Alapítvány: Karinthy Frigyes-est: Énke Éppen egy iskolai óra időtartamú az előadás, amely a szó jó értelmében irodalmi produkció, ugyanakkor mentes az eljátszástól, de a megjátszástól is. Szellemes választás, hogy a magyarázott bizonyítvány (a szöveg itt a kortárs osztályzásrendszerhez van igazítva) kelléke egy Karinthy-kötet azt nyújtja felénk Bauer, hogy írjuk alá. Boldogan aláírjuk, hozzátéve, hogy egy ilyen típusú, valóban színházi rendhagyó irodalomóra sokkal-sokkal többet jelent, mint egy tankönyvi szöveg vagy egy életrajz- és munkásságismertetés. Nem bemagolható hanem érezhető. Mert élet van benne, valódi élet. Ugrai István, 7ora7.hu, május Eltévedt Hókuszpók Utcaszínházi Alkotóközösség: Hajótörés Remek felvetés, sőt igazán hiánypótló irány az Utcaszínházi Alkotóközösség Hajótörés című osztályterem-színházi produkciója: az alkotók nem kevesebbre vállalkoznak, mint valóban felpörgetni és megmozgatni az előadásukon részt vevő gyerekek fantáziáját és kreativitását. Nyulassy Attila, 7ora7.hu, május Aki tudja, megtanítja Fotó: Szilágyi Stefi Kerekasztal Színházi Nevelési Központ: Csontketreceink Kerekasztal Színházi Nevelési Központ: Csontketreceink Nincsen szó semminemű direkt szembesítésről, a foglalkozással egybekötött előadás mindvégig csak rávezet kérdésekre és válaszokra. Nem az alkotók válaszaira, hanem a sajátjainkra. Mindebben nagyon fontos szerepe van a beszélgetéseket vezető Bethlenfalvy Ádámnak, aki magától értetődő intelligenciával kezeli a fiatalokat: az általa feltett kérdésekben nincs semmi negatív értelemben vett, okoskodó tanítás, se kioktatás, egyvalami van: kíváncsiság. Nyulassy Attila, 7ora7.hu, május 2 1

22 t a n t e r m i s z í n h á z i p r o j e k t é s s z e m l e SAJTÓVISSZHANG Sz. Deme László: Kreatív színházat az iskolákba!, revizoronline.hu, május 14. Nyulassy Attila: Még el sem kezdtük..., 7ora7.hu, május Szemere Katalin: Versenyző tantermi színházak, Népszabadság, április 24. Ez egy szakma - megnyílt a II. Tantermi Színházi Szemle, 7ora7.hu, május 3. Nyulassy Attila: Eltévedt Hókuszpók, 7ora7.hu, május 3. Ugrai István: Becsengetéstől bizonyítványosztásig, 7ora7.hu, május 4. Nyulassy Attila: Aki tudja, megtanítja, 7ora7.hu, május 4. Proics Lilla: Tanteremben is megélő színház - interjú Scherer Péterrel, kultura.hu, május 6. Proics Lilla: A közelségben talált morzsák - Tantermi Színházi Szemle 2012., kultura.hu, május 7. Tantermi Színházi Szemle Interjú Perjési Évával, kultura.hu Duna TV, május 08. Új Buda TV, Kulturális ajánló, május 2 2

23 t a n t e r m i s z í n h á z i p r o j e k t é s s z e m l e

24 F Ü G G e t l e n Ü L E G Y m á s s a l k h e W W W. F U G e p r o D U K C I O. H U I N F F U G e p r o D U K C I O. H U

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A FÜGE Tantermi Színházi Projekt támogatásával végzett tevékenységről 2011-2012

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A FÜGE Tantermi Színházi Projekt támogatásával végzett tevékenységről 2011-2012 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A FÜGE Tantermi Színházi Projekt támogatásával végzett tevékenységről 2011-2012 Az előadásokról A FÜGE és a Polgár Krisztina Emlékalap tantermi színházi pályázatán a Kolibri Gyermek-és

Részletesebben

Pályázat az Emberi Erőforrások Minisztériuma minősítéssel nem rendelkező előadó-művészeti szervezetek 2013. évi támogatására

Pályázat az Emberi Erőforrások Minisztériuma minősítéssel nem rendelkező előadó-művészeti szervezetek 2013. évi támogatására Pályázat az Emberi Erőforrások Minisztériuma minősítéssel nem rendelkező előadó-művészeti szervezetek 2013. évi támogatására Eredeti példány Készítette: KOMA 08 Közhasznú NKft. 1055 Budapest, Stollár Béla

Részletesebben

A MU SZÍNHÁZ PÁLYÁZATA 4. KATEGÓRIA BEFOGADÓ SZÍNHÁZ 2013.

A MU SZÍNHÁZ PÁLYÁZATA 4. KATEGÓRIA BEFOGADÓ SZÍNHÁZ 2013. A MU SZÍNHÁZ PÁLYÁZATA ÉLHETŐ SZÍNHÁZ, EGYÜTTMŰKÖDŐ SZÍNHÁZ 4. KATEGÓRIA BEFOGADÓ SZÍNHÁZ 2013. A befogadó, és nem a kizáró építészetben hiszek. Olyan építészetben, amely megszabadult attól a fogalmi monogámiától,

Részletesebben

Kutatásmódszertan. A kutatás maga három fázisban zajlik majd:

Kutatásmódszertan. A kutatás maga három fázisban zajlik majd: Rövid összefoglaló Magyarországon a kőszínházi és a független előadóművészeti szférában is egyre elterjedtebbek a színházi nevelés legkülönbözőbb válfajai. Az utóbbi években a kormányzat is kiemelt figyelmet

Részletesebben

A fiatalok bűnelkövető magatartásának és szerfogyasztásának prevenciója

A fiatalok bűnelkövető magatartásának és szerfogyasztásának prevenciója A fiatalok bűnelkövető magatartásának és szerfogyasztásának prevenciója Segédanyag a Rendőrség számára Tóth Olga Albert Fruzsina YouPrev Co-financed by the European Commission within the Daphne III programme

Részletesebben

Az ODEON középiskolásoknak szóló filmes beavatóprogramja a bevándorlókról. 2012/13-as tanév

Az ODEON középiskolásoknak szóló filmes beavatóprogramja a bevándorlókról. 2012/13-as tanév Az ODEON középiskolásoknak szóló filmes beavatóprogramja a bevándorlókról 2012/13-as tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola Budai Középiskola Leövey Klára Közgazdasági

Részletesebben

KÖZNEVELÉS. Segítő diákok 2014 FREKOT ERIKA. Pályázati felhívás TESTNEVELÉS ÉS SPORT KIRÁNDULJUNK MAGYARORSZÁGON!

KÖZNEVELÉS. Segítő diákok 2014 FREKOT ERIKA. Pályázati felhívás TESTNEVELÉS ÉS SPORT KIRÁNDULJUNK MAGYARORSZÁGON! Pályázati felhívás Segítő diákok 2014 ÚJ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése egy olyan kulcsfontosságú eszköz a felnövekvő generációk nevelésében,

Részletesebben

Dr. Molnár Katalin-Sövényházy Edit: Média(kincs)tár kiaknázatlanul Bevezető

Dr. Molnár Katalin-Sövényházy Edit: Média(kincs)tár kiaknázatlanul Bevezető Dr. Molnár Katalin-Sövényházy Edit: Média(kincs)tár kiaknázatlanul Bevezető Magyarországon ma már talán senkit nem kell meggyőzni arról, hogy a bűnmegelőzés fontos társadalmi feladat. Ezt magától értetődőnek

Részletesebben

A tűzzel játszunk egy picit Scherer Péter, Kovács Krisztián, Gyulay Eszter

A tűzzel játszunk egy picit Scherer Péter, Kovács Krisztián, Gyulay Eszter A tűzzel játszunk egy picit Scherer Péter, Kovács Krisztián, Gyulay Eszter Kovács Krisztián és Scherer Péter a 6. Gyermek- és Ifjúsági Színházi Szemle díjkiosztóján A nemrégiben alakult Nézőművészeti Kft.

Részletesebben

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet 2 FÓKUSZ a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet oktatási-nevelési és közművelődési szakmai folyóirata XV. évfolyam 2013. 1.szám 3 Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program Iskolai közösségi szolgálat Társ-program Kedves Kollégák! Kedves Diákok! Kedves Olvasó! Az elmúlt évtized sok-sok tanulságának egyike az a hiányérzet, amit az egymásért végzett munka, a másokra való figyelés

Részletesebben

Pályázat. a Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. Pályázó: Rázga Miklós. 2015. április 7. ügyvezető igazgatói munkakörének betöltésére

Pályázat. a Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. Pályázó: Rázga Miklós. 2015. április 7. ügyvezető igazgatói munkakörének betöltésére Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata dr. Páva Zsolt polgármester Pályázat a Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakörének betöltésére Pályázó: 2015. április 7. Rázga Miklós TARTALOMJEGYÉK

Részletesebben

JORDÁN TAMÁS PÁLYÁZATA A WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETŐI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE A PÁLYÁZAT FŐ FEJEZETEI

JORDÁN TAMÁS PÁLYÁZATA A WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETŐI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE A PÁLYÁZAT FŐ FEJEZETEI JORDÁN TAMÁS PÁLYÁZATA A WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETŐI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE A PÁLYÁZAT FŐ FEJEZETEI I. AZ ALAPKONCEPCIÓ II. A MEGVALÓSÍTÁS III. A JÖVŐ TERVEI IV. A HELY V. MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó megyei bemutatóiról

A Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó megyei bemutatóiról Szerkesztői jegyzet Az elsivatagosítás elérte a gyermekszínjátszást, az országos gyermekszínjátszó találkozót is. A fene se gondolta volna, hogy ilyen hamar Jobb pillanatokban reméltük, hogy mi nem kerülünk

Részletesebben

Mindengyerek Konferencia

Mindengyerek Konferencia Mindengyerek Konferencia, 2009. január 19-21. ELTE TÁTK Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány Miniszterelnöki Hivatal Szociális

Részletesebben

Nemzetközi együttműködési kultúráért nívódíj

Nemzetközi együttműködési kultúráért nívódíj Nemzetközi együttműködési kultúráért nívódíj A legjobb nemzetközi oktatási-képzési projektek Magyarországon 2015 Nemzetközi együttműködési kultúráért Nívódíj 2015 2 3 A minőség elismerése Kiemelkedő színvonalú

Részletesebben

Mondom, eretnek vagyok...

Mondom, eretnek vagyok... riport Mondom, eretnek vagyok... Kovács Andrásnéval beszélget Kaposi László 1. rész Úgy tudom, Rozika, hogy nyugdíjban vagy... Elvileg igen. Biztos, hogy aktív nyugdíjas vagy. El nem tudom képzelni, hogy

Részletesebben

S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 3 4. SZÁM 53 69.

S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 3 4. SZÁM 53 69. S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 3 4. SZÁM 53 69. LUKÁCSNÉ DÁKOS IBOLYA A DRÁMAPEDAGÓGIA ALKALMAZÁSA AZ IDEGENNYELV- OKTATÁSBAN Az ezredfordulót megelőző évtizedekben végbemenő technológiai, kulturális és társadalmi

Részletesebben

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése a Gyermekek Házában Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése

Részletesebben

Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért

Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Szakmai beszámoló 2OO9 1 Tartalom 1. Bevezető 4 2. Tevékenységek 5 2.1 Drop-in (alacsonyküszöbű szolgáltatás) 5 2.2 Szenvedélybetegek nappali ellátása 6

Részletesebben

segédlet a pedagógusképzés hallgatói számára

segédlet a pedagógusképzés hallgatói számára TANÍTÁSI DRÁMA a drámapedagógia a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének szolgálatában segédlet a pedagógusképzés hallgatói számára ÍRTÁK: KAPOSI LÁSZLÓ LIPTÁK ILDIKÓ MÉSZÁROS BEÁTA KÉSZÜLT A

Részletesebben

PÁLYÁZAT A TRAFÓ KORTÁRS MŰVÉSZETEK HÁZA NONPROFIT KFT. VEZETŐI (ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓI) MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE (1094 BUDAPEST, LILIOM U. 41.

PÁLYÁZAT A TRAFÓ KORTÁRS MŰVÉSZETEK HÁZA NONPROFIT KFT. VEZETŐI (ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓI) MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE (1094 BUDAPEST, LILIOM U. 41. PÁLYÁZAT A TRAFÓ KORTÁRS MŰVÉSZETEK HÁZA NONPROFIT KFT. (1094 BUDAPEST, LILIOM U. 41.) VEZETŐI (ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓI) MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE TARTALOM Motivációs levél... 3 A Trafóról röviden... 5 Az elmúlt

Részletesebben

Bevezetés a kooperatív tanulásszervezés rejtelmeibe. Arató Ferenc Varga Aranka

Bevezetés a kooperatív tanulásszervezés rejtelmeibe. Arató Ferenc Varga Aranka Együtt-tanulók kézikönyve Bevezetés a kooperatív tanulásszervezés rejtelmeibe Ha a pedagógia művészet, akkor a kooperatív tanulásszervezés olyan a pedagógusnak, mint a költőnek a nyelv, a festőnek az ecset,

Részletesebben

Elindulás. Felkészülés a fogyatékosság megismerésére, a fogyatékos gyermekek, fiatalok segítésére. Oktatási és Kulturális Minisztérium

Elindulás. Felkészülés a fogyatékosság megismerésére, a fogyatékos gyermekek, fiatalok segítésére. Oktatási és Kulturális Minisztérium Elindulás Felkészülés a fogyatékosság megismerésére, a fogyatékos gyermekek, fiatalok segítésére Oktatási és Kulturális Minisztérium Írta: Báder Melinda, Kovács Attila, Szenteczkiné Lányi Katalin, Szabóné

Részletesebben

KÖZNEVELÉS. Az OFI kiadványainak. megrendelése. Nagy-Kálózy Eszter: Erkölcstan Családi életre nevelés Téli sportajánló Ú K Ú P S K N

KÖZNEVELÉS. Az OFI kiadványainak. megrendelése. Nagy-Kálózy Eszter: Erkölcstan Családi életre nevelés Téli sportajánló Ú K Ú P S K N Az OFI kiadványainak megrendelése ÚJ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP 69. ÉVFOLYAM 10. SZÁM Ú K ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP Megjelenik évente 10 alkalommal egy lapszám

Részletesebben

A kocka magyar oldalace

A kocka magyar oldalace A kocka magyar oldalace A DICE kutatás magyar eredményei DICE Drama Improves Lisbon Key Competences in Education DICE A drámapedagógia hatása a lisszaboni kulcskompetenciákra DICE Consortium, 2010 Belgrade

Részletesebben

A biztonság veszélye nem fenyeget Konferencia a színházi nevelésről

A biztonság veszélye nem fenyeget Konferencia a színházi nevelésről A biztonság veszélye nem fenyeget Konferencia a színházi nevelésről 2012. április 13., 11:00 Ugyan a színházi nevelés fogalma bekerült az előadó-művészeti törvénybe, annak tartalma, még inkább módja mégis

Részletesebben

2011 a környezetvédelem és a szemléletformálás éve Nagykanizsán. XXIII. évfolyam 12. szám 2011. március 31.

2011 a környezetvédelem és a szemléletformálás éve Nagykanizsán. XXIII. évfolyam 12. szám 2011. március 31. Szedj föl pár kilót! 2011 a környezetvédelem és a szemléletformálás éve Nagykanizsán. Az önkormányzat kezdeményezésére és koordinálásával, cégek, intézmények, civilek közremûködésével, minél több hulladéklerakót

Részletesebben

Tompa Andrea. Nagyobb szabadság. Beszélgetés Pintér Bélával

Tompa Andrea. Nagyobb szabadság. Beszélgetés Pintér Bélával Tompa Andrea Nagyobb szabadság Beszélgetés Pintér Bélával Tompa Andrea: Az utolsó két előadásotok, a Szutyok és a Kaisers TV, Ungarn azt mutatja számomra, hogy a Pintér Béla Társulat igen jó alkotói szakaszban

Részletesebben

Az iskolai agresszió kezelése

Az iskolai agresszió kezelése 14/1287-2/2009 elıterjesztés 2. sz. melléklete Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas u. 8-10., 1431 Budapest, Pf. 199 Tel.: (+36-1) 338 2156, 317 2333,

Részletesebben