EGY SZOKNYA EGY NADRÁG? A NŐK REPREZENTÁCIÓJA ÉS MEGJELENÍTÉSE A MÉDIÁBAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGY SZOKNYA EGY NADRÁG? A NŐK REPREZENTÁCIÓJA ÉS MEGJELENÍTÉSE A MÉDIÁBAN"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány EGY SZOKNYA EGY NADRÁG? A NŐK REPREZENTÁCIÓJA ÉS MEGJELENÍTÉSE A MÉDIÁBAN Készítette: Rózsás Katalin Budapest, 2006

2 TARTALOMJEGYZÉK I: Bevezetés 5 II. A feminizmus és a nőábrázolás változásának a kapcsolata a XX. században Röviden a feminizmus fogalmáról Feminista mozgalom Amerikában Feminizmus Európában A végzet asszonya mítosz az ötvenes évek A fiatalság kultusza a hatvanas-hetvenes évek A sztárgyártó gépezet beindulása a nyolcvanas évektől napjainkig Miért nincs feminizmus Magyarországon? A nők megjelenítése a médiában az ötvenes évektől kezdve napjainkig Az új reklámtrend valódi nők a reklámokban 24 III. Kutatások kutatása A primer kutatási adatok elemzése Margit Patrícia: A nők reprezentációja Bevezetés A kutatás módszertana Reprezentáció: a napilapok a valóság tükörképei A feminizmus hiánya Fogyasztás és identitás: a nők médiahasználati szokásai Gyártás: a nők félnek a közszerepléstől? Gyártás és szabályozás: üvegplafon és üvegfal a szerkesztőségben A szerkesztőség férfiuralmi terület Összegzés Nemzetközi Médiafigyelő Projekt Bevezetés Egy nap az ország híreiben Kikről szólnak a hazai hírek? Kik tudósítanak a hírekről? Társadalmi nemek és hírtartalom Összegzés 53 2

3 IV. A Független Médiaközpont tevékenysége A projekt bemutatása Nemek a hírekben és a hírek mögött Nemek a televízióban nézettség vagy/és szakmai igényesség Női magazinok, női műsorok valós témák és minőség Gender mainstreaming a médiában, a nonprofit szervezetek szerepe 59 V. Összefoglalás 61 Irodalomjegyzék 62 Mellékletek 63 3

4 I. BEVEZETÉS A média világa életünk szerves részévé vált. Ma már szinte elképzelhetetlennek tartjuk, hogy ne a rádió vagy a televízió hangjára ébredjünk, szinte természetes, hogy munkánk során vagy szabadidőnkben a számítógép monitora előtt töltsünk el hosszú órákat, sőt emberi kapcsolataink egyre nagyobb részét bonyolítjuk elektronikus közvetítő eszközökön. Kiválóan megtanultunk boldogulni az óriásplakátok dzsungelében és szinte már hozzászoktunk a folyamatosan ránk zúduló kéretlen reklámújságok áradatához is. Napjainkban a média hatalmáról rengeteget lehet hallani. A médiumokon keresztül közvetített világ akaratunk ellenére is - folyamatosan befolyásolja, formálja gondolkodásunkat és életünket, képes irányítani a köz- és magánvélekedést a világról és a benne zajló társadalmi, gazdasági, erkölcsi, kulturális, technikai és politikai ügyekről. Az utóbbi években egyre több kezdeményezés irányult a nők esélyegyenlőségének megteremtésére, vagy legalábbis helyzetük megváltoztatására. Ez a kérdés számos területet érint, kezdve a családon belüli erőszaktól, egészen a politikában való részvételi arányukig. A dolgozat szempontjából érdekes terület a nők médiában való reprezentációjának kérdése. A dolgozat első része a feminizmus kérdésével és a különböző korok nőábrázolásának a változásával a médiában, valamint a közöttük lévő kapcsolattal foglalkozik az ötvenes évektől kezdve napjainkig nemzetközi és hazai szinten egyaránt. Minden esetben külön vizsgálat tárgyát képezi a nők megjelenítése a reklámokban. A második fejezetben primer és szekunder kutatások feldolgozása kapott helyet. A szekunder felmérések a nők médiabeli reprezentációját vizsgálják. A kérdés körüljárásához egyrészt Margit Patrícia: A nők reprezentációja c. kutatását, másrészt az IgEN Egyesület által készített felmérést vettem alapul, amely a évi Nemzetközi Médiafigyelő Projekt részét képezte. A primer kutatás során kérdőív segítségével arra kaptam választ, miképp vélekednek a megkérdezettek a nők médiabeli megjelenéséről, illetve mi a véleményük a nekik készülő műsorokról. A dolgozat a Független Médiaközpont tevékenységének ismertetésével zárul, mivel az által indított PHARE Access 2002 Program keretében nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a gender mainstreaming (a nők és férfiak társadalmi egyenlőségi szempontjainak főáramba helyezése) koncepcióját megismertesse és tudatosítsa a médiában, valamint előmozdítsa a nemek kiegyensúlyozottabb ábrázolását. 4

5 II. A FEMINIZMUS ÉS A NŐÁBRÁZOLÁS VÁLTOZÁSÁNAK A KAPCSOLATA A XX. SZÁZADBAN 2.1. RÖVIDEN A FEMINIZMUS FOGALMÁRÓL A feminizmus egyszerre jelent politikai eszmét és mozgalmat, amely a nők társadalmi felszabadításáért, a férfiuralom ellen küzd. A feminizmusnak korszakonként többféle irányzatát különböztethetjük meg. A női egyenlőtlenség kérdését először a 19. századi liberális feminista gondolkodók fogalmazták meg: a nők törvény előtti egyenlőségét tűzték ki zászlajukra. Törekvéseik eredményeként először Új-Zélandon kaptak a nők szavazati jogot 1893-ban, az Egyesült Államokban 1920-ban, míg Magyarországon csak 1945-ben. A 19. század végétől a marxi társadalomszemléletből levezetett szocialista feminizmus a nők gazdasági kizsákmányolását helyezte a középpontba. Eszerint az osztálynélküli társadalom megoldja a nők egyenlőtlenségének ügyét is. A hatvanas évektől a radikális feminizmus hívei megkülönböztetik a»biológiai nemet«(sex) és a»társadalmi nemet«(gender). Azt állítják: a magánszféra is politika, amivel megkérdőjelezik a köz- és magánszféra hagyományos megkülönböztetését. Az 1980-as évek neo-konzervatív fordulata nyomán a feminizmusban is előtérbe került a nőiség mint gondoskodás eszménye. A női gondolat felbukkan a zöldmozgalmakban, valamint az anarchizmusban is. A posztmodern feministák a patriarchális beszédmód leleplezésén fáradoznak. A rendszerváltás utáni Közép-Európában a korábbi állami ideológia szintjére emelt egyenjogúság (pl. a nők kötelező munkába állása) után népszerűnek tűnt a hagyományos női szerepekhez való visszatérés. A térség új demokráciáiban a feminista eszméknek egyelőre nincs jelentős társadalmi hatásuk FEMINISTA MOZGALOM AMERIKÁBAN 2 A feminizmus ún. új hulláma az Amerikai Egyesült Államokban a hatvanas évekre tehető, melynek előzménye és egyben sikerének alapja a XIX. és XX. századi korai nőmozgalmak, a fekete polgárjogi mozgalom és a vietnami háborúellenes megmozdulások jelentették. Ez a szakasz a munkásosztálybeli nők oktatási, jótékonysági, társadalmi és vallási tevékenységén belül szerveződött. Az ekkor kialakult hálózatok szerveződnek majd politikai szervezetekké 1 2 Lévai Katalin: A nő szerint a világ A feminizmus hullámai 5

6 és teremtik meg a női lobbik, önszerveződő csoportok, akciók alapjait a hatvanas évek közepén. Ennek a mozgalomnak rendkívül nagy jelentősége volt. Lehetővé tette többek között a nők széleskörű bekapcsolódását a munka világába, az önálló jövedelem megszerzésének nagyobb esélyét, a férfisovinizmus ellen is tiltakozó szocialista mozgalmak térhódítását, az oktatási lehetőségek kiszélesedését. Mindezek a feminista szervezetek jól kiépült hálózatát eredményezték. Amerikában a feminizmus eszméje rendkívül gyorsan terjedt. A feminista mozgalomhoz csatlakozó nők szenvedélyesen hittek a radikális változások lehetőségében. Intézményi hátteret a különböző szakmai szövetségek, szakszervezetek, egyetemi és főiskolai nőtudományi programok, feminista irodalmat árusító könyvesboltok, bárok és kávézók sokasága biztosított. Hatalmas kampányhadjáratokat indítottak, többek között a nők egyéni szabadsága mint alapvető állampolgári jog kivívásáért, a patriarchális előjogok megszüntetéséért, tiltakozásul a nemi diszkrimináció minden formája ellen, és az abortusz legalizálásáért. Követeléseik között szerepeltek az állami szolgáltatások bővítése is, elsősorban a több műszak terheivel küszködő nők és a dolgozni vágyó anyák számára. Egyre több nő jelent meg a politikai életben is, aktuális témákat, törvényjavaslatokat felvetve. Mindez az intenzív politikai és mozgalmi esemény az ún. alternatív szubkultúrákkal (hippimozgalom, környezetvédő mozgalom) is találkozik. Az 1970-es évek feminista mozgalmainak egyik fontos eredménye az új szavak (pl. szexizmus), új megnevezések (Ms. a Miss és Mrs. helyett) és új kifejezések (szexuális zaklatás) bevezetése, illetve néhány korábban használt szó átfogalmazása FEMINIZMUS EURÓPÁBAN 3 Az amerikai feminizmus számos változáson ment keresztül, mire a hatvanas évek végére elérte Európa észeki és nyugati részét. A radikálisan feminista nézőpont az öreg kontinensen kevésbé volt népszerű és elterjedt, mint az USA-ban, szinte egyetlen mértékadó feminista irányzat sem azonosult vele teljes mértékben. A mérsékelt brit feministák például lényegesen több humorral kezelték a szexualitás kérdését, a sokszínű francia mozgalom pedig még a kezdeti korszakban sem volt olyan ellenséges hangvételű a férfiakkal szemben, mint az amerikai feministák, sőt, inkább szövetségre törekedett a férfiakkal. Olaszországban a 3 Lévai Katalin: A nő szerint a világ A feminizmus hullámai 6

7 mozgalom sokak számára nem csupán szenvedélyes elkötelezettséget jelentett, hanem olyan életformát is, amely az egyetlen élhető létezési mód volt a hagyományos családmodellel szemben, és amellyel kifejezhették másságukat, érvényre juttathatták vágyaikat, érzelmeiket, félelmeiket. A feminizmus első, korai korszaka nem érlelt ki mély és alapos társadalomelméleteket, sokkal inkább gyakorlati kérdésekre és személyes problémákra reagált egy mozgalom eszközeivel. Kérdéseit politikai kontextusba helyezte és a mozgalom erejével az uralkodó politikai diskurzus fontos részévé emelte. A hatvanas évek végén a feminizmus kiemelkedő helyet foglalt el az eszmékben és gondolatokban nemzetközi szinten. Sokféle szellemi irányzathoz kapcsolódott, a női érdekek azonban elsősorban a mozgalmak révén jelentek meg, amelyek gyakorlati lépéseket dolgoztak ki a társadalmi változásokról, új intézmények életre hívásáról, utópikus elképzelést egy jobb világról, és némi tudást a politika műveléséről. Fontos eredménye, hogy néhány évig a politikai párbeszéd témájává tudták tenni az ún. nőkérdést, rákényszerítették a politikai szereplőket arra, hogy foglalkozzanak a mozgalom által felvetett kérdésekkel. A mozgalom néhány év alatt szétesett, majd új formákban, országonként, kultúránként változó alakzatokban élt tovább. Egyre inkább azt tekintette céljának, hogy a jogkiterjesztés és az intézményesülés érdekében a férfiakat partnerré tegye. Az észak-európai országokban érték el a legnagyobb sikereket, ahol a siker záloga az egyéb mozgalmakkal (szakszervezetekkel és a zöld mozgalmakkal) való több évtizedes együttműködés volt. A nyugati feministák erőteljesen támaszkodtak a médiára, amely minden szenzációhajhász és időnként nőellenes vonása mellett is nagy publicitást biztosított a feminizmussal kapcsolatos ügyeknek, és így végső soron előrelendítette a mozgalmat. Az új feminista kultúra nem szétválaszt, hanem összeköt. A munkahelyen, az otthonokban és az egyetemeken a partnerség lett a jelszó. A közös harc ezúttal a gazdasági, politikai és társadalmi egyenlőtlenségek ellen folyik. Az új feminizmus olyan társadalmi mozgalom, amely a korai feminista mozgalmakkal szemben nem abszolutizálja a magán- és a közszféra fogalmát, hanem más civil mozgalmakhoz hasonlóan a különféle nézetű, ízlésű és politikai beállítottságú emberek között megteremthető egyetértésre épít. A mai feministák elutasítják a dogmatikus gondolkodást: nem akarják meghatározni azt, hogy ki hogyan viselkedjen, öltözködjön vagy szavazzon, vagy szeretkezzen. Nem állítanak tilalomfákat. A férfias és 7

8 nőies szerepek egyre inkább összemosódnak, és ezzel együtt eltűnik a feminizmus régi mítosza, amely szerint a feministák vagy leszbikusok, vagy marxisták. A nyugati média részben a feminista mozgalmaknak köszönhetően a 70-es évek óta folyamatos változáson megy keresztül: egyre több női téma jelenik meg, a nőket egyre érzékenyebben ábrázolják. A helyzet azonban még korántsem nevezhető ideálisnak. Kutatások bizonyítják, hogy Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban fokozatosan esik vissza a maszkulin politikai és közéleti napilapok női olvasóinak a száma. Egyes feministák szerint a napilapok azért veszítenek női olvasótáborukból, mert a nők nem tartják elégségesnek a róluk és a hozzájuk szóló, az őket célzó cikkek mennyiségét. Ezt a véleményt figyelembe véve a nyugati média elsősorban az írott az 1980-as évektől egyre nagyobb mértékben segíti elő a női témák integrálását és a szexizmusmentes diskurzus megszilárdítását. A feminista irodalom mindig is nagy figyelmet szentelt a koronként uralkodó női szépség, illetve a szépségmítosz elemzésének, összekapcsolva a jelenséget a mindenkori hatalmi berendezkedés működésével, a gazdaság és a kultúra nők elleni támadásának elméletével, hangsúlyozva, hogy a szépségmítosz nem a nőkről, hanem a férfiak intézményeiről és intézményes hatalmáról szól. Az alábbiakban a korszakonkénti szépségmítoszok kerülnek előtérbe, különös figyelemmel arra, hogyan változott a nőábrázolás a médiában, azon belül is elsősorban a reklámokban A VÉGZET ASSZONYA MÍTOSZ AZ ÖTVENES ÉVEK 4 Az ötvenes években a szépséget, amelyet szinte mindig a női szépséggel azonosítottak, valamiféle veszélyes, jól használható fegyvernek tartották. Ekkor született meg a végzetes nő mítosza. Ez egyetlen területen ruházta fel hatalommal a valóságosan létező hatalmi körökből egyébként kirekesztett nőt: a szerelmi kapcsolat terén. E mítosz szerint a nő legeredményesebb fegyvere szexuális vonzerejében rejlik, amellyel megsemmisítheti vagy akár tönkreteheti a férfit. Ez az erő egyrészt ellenállhatatlan, lenyűgöző és rejtélyes, ugyanakkor mindig veszélyt sugall, hiszen sohasem nyílt. A végzetes nő tökéletes ellentéte a tisztes háziasszonynak, aki kedves, csinos és mosolygós, és garantáltan mentes a kihívó 4 Lévai Katalin: A nő szerint a világ A szépség és a szexualitás bűvöletében 8

9 szexualitástól. Az ötvenes évek tömegkultúrája által sugallt két fontos mítosz még véletlenül sem keresztezte egymás útját, hiszen mindkettő erős fallal zárta körül a benne rejlő nőt. A XX. század legnagyobb ajándéka a vizuális kultúra számára minden bizonnyal a film volt, amely hatalmas szerepet játszott a tömegkultúrában meghatározott női-férfi szerepek és szépségideálok kialakításában. Naomi Wolf írja: A szépségmítosz nőképe nem összeesküvés eredményeként jelenik meg hirtelen mindenütt a médiában, hanem a közönség reakciói és a tömegkommunikáció egymásra gyakorolt hatása miatt. Kutatások kimutatták, hogy az emberek azokra a reklámokra, filmekre és videókra reagálnak, amelyek legmélyebb érzéseiket érintik, függetlenül attól, hogy a képek szorongást váltanak-e ki belőlük, vagy megnyugtatják őket. (Wolf, 1991). Az ekkor készült filmekben megfigyelhető, hogy a nők mozgását, arcát, tekintetét rendkívül nagy fegyelmezésnek vetették alá, mindezt pontosan megírt forgatókönyv alapján. A hagyományos női szépség repertoárjába tartozott az a bizonyos megadó tekintet, a hullámos, lehetőleg szőke haj, a halovány arcbőr, a puha, gömbölyded formák, amelyek együttesen váltották ki a férfiból a kívánt hatást. A korszak híres színésznői pl. Marilyn Monroe, Ingrid Bergman és Elizabeth Taylor (1. sz. kép). 1. sz. kép 2. sz. kép Picture Post címlapja (1954.) SR fogkrémreklám 1954-ből 9

10 A divatlapok, nagy példányszámú női magazinok pontos iránymutatást adtak női olvasóiknak arról, hogyan kell járniuk, öltözködniük, sminkelniük, testüket és otthonukat díszíteniük. A nagy kozmetikai cégek a modern orvostudomány eredményeit felhasználva igyekezték megnyerni célközönségük figyelmét, professzorokat, nagytekintélyű orvosokat használva egyegy bőrápoló szer reklámozásához. A szépséggel kapcsolatos reklámok, amelyekkel nap mint nap bombázták a női fogyasztókat, azt az érzést keltették, hogy a nőknek azért kell elsajátítaniuk a nőiesség technológiáit, mert a nő értékének, sikerének alapja a szépsége (2. sz. kép). Az ötvenes évek divatos könyvei és filmjei tanúsága szerint a női szépség elsősorban a női lény esendőségében nyilvánult meg, és önfeláldozó magatartással párosult A FIATALSÁG KULTUSZA A HATVANAS-HETVENES ÉVEK 5 A hatvanas évek mozgalmai kikezdték a szépség hagyományos mítoszát, és újat kínáltak helyébe. A modern szépségmítoszról lehámlottak a morális ítéletek, az osztály-hovatartozás és a társadalmi státus címkéi. Az őszinteség, a nyíltság és a felszabadult szexualitás lettek a legfőbb alkotóelemei, a fiatalság bódító mítoszával fűszerezve. A női magazinok állandó témái voltak a fiatalság megőrzésének titkai, a női öregedés speciális jellemzői, és bőrspecialisták, kozmetikai világcégek képviselői, szakértők, sőt orvosok is készen álltak, hogy elemezzenek, tanácsot adjanak, óvjanak. A szappanoperákban, amely hihetetlen népszerűségnek örvendett az USA-ban, szinte kizárólag fiatal emberek vagy agyonkozmetikázott, plasztikai sebészeti beavatkozásokon átesett középkorú színészek szerepeltek. A divatlapok címoldalain kizárólag fiatal, sugárzó szépségek jelenhetett meg, akik gyönyörű és szexepiles testükkel kivívhatták a férfiak és nők csodálatát, de biztosan nem ébresztettek tiszteletet vagy megbecsülést maguk iránt. A nő társadalmi státusát nem emelte a szépsége érdekében kifejtett hatalmas erőfeszítés, éppen ellenkezőleg, azáltal, hogy a testi szépséget a nemiséggel azonosították, valójában leértékelték a nőt. A hatvanas évek radikális változásai e téren abban mutatkoztak meg, hogy a sokáig tabutémának számított szexualitást és szépséget egyszercsak a normális, hétköznapi és vállalható emberi tulajdonságok szintjére emelték. 5 Lévai Katalin: A nő szerint a világ Nőiesség, férfiasság, szexualitás 10

11 A hatvanas években szép tehát az, aki fiatal és bátran vállalja önmagát, érzékenységével, érzékiségével, akár gyengéivel együtt is. A médiában szereplő háziasszonyok és feleségek mellett megjelennek a vidám, játékos és érzéki fiatal nők, az új típusú fogyasztók, akiket a modern fogamzásgátlás eszközei, a parfüm és a kozmetikumreklámok, valamint a munkahelyi diszkrimináció kérdései is egyaránt foglalkoztatnak. Az évtized tömegkultúrája a pozitívan értelmezett női szexualitásról szólt, amely mentes volt a terhességtől való félelemtől, a bűntudattól, a mazochizmustól, vagyis mindattól, ami korábban meghatározó módon jellemezte. A fiatalság kultusza mellett a sokféleség kultusza hódított. Így férhettek meg egymás mellett a különböző szépségideálok, mint például a latin megjelenésű, puha mozgású Claudia Cardinale, a vadóc szexbomba Brigitte Bardot (4. sz. kép), és a fanyar, intellektuális Monica Vitti, vagy akár a kislányos Audrey Hepburn (3. sz. kép). A végzet asszonyának helyére a lendületes csitri került, azonban csak némi idő elteltével derült ki, hogy mítoszteremtő ereje semmivel sem csekélyebb elődjénél. Ez a mítosz azonban már egészen más. Sokkal nagyobb játékteret enged a nőnek és a férfinak egyaránt, és mentes egy sor hazugságtól, amely a két nem kapcsolatát korábban jellemezte. A nő a távoli, megfoghatatlan misztikum ködéből és a gátolt testiség korlátozásából elérhető közelségbe került, nem védi, takarja a nőiség hangsúlyozására szolgáló megannyi rafinált kellék, éppen ellenkezőleg: olyan sokat mutat meg magából, ami korábban elképzelhetetlen lett volna. 3. sz. kép 4. sz. kép Audrey Hepburn képe 1963-ból Brigitte Bardot 11

12 A női nemi szerep látványos átalakulása azért nem volt olyan egyszerű és problémamentes folyamat, mint amilyennek gondolnánk, és egyáltalán nem jelentette a társadalmi korlátok teljes lebontását, sem a nők, sem pedig a férfiak számára. Igaz, a változások nem csupán a felszínen zajlottak: a női csoda mítoszt a nagyobb szabadságot engedélyező szépségmítosz váltotta fel, a két nem között húzódó régi határok fokozatosan elmosódtak, de az ár, amit a nők fizettek ezért, nem volt kevés. A képi világ, mindenekelőtt a film, a magazinok, a reklámok és a hirdetések egyre növekvő választékban jelentek meg, új, fiktív valóság kereteibe helyezve a női-férfi kapcsolatokat. A hatvanas-hetvenes évek új tömegkultúra-valóságában az emberi kapcsolatok átalakultak, a legkülönfélébb emberi relációk sokasága jelent meg, gyakran fittyet hányva a kötelező erkölcsi ítéletek és tanulságok normáira. Az alkotó értelmiség érdeklődésének középpontjába a hazugságokra és az elfojtásokra épülő kapcsolati rendszerek vizsgálata került. A női prostituáltak életét bemutató szociográfiák, dokumentumfilmek, játékfilmek készültek, amelyet néha a házastársak közötti játszmákkal párhuzamba állítva mutattak be, továbbá divat lett a korábban titkolt szerelmi háromszög történetek hétköznapi ábrázolása, valamint az érzelmi tabuk megtörésének sokkoló bemutatása. Az ebben a korszakban készült feminista művek új, meghökkentő képet adtak az új nőről, és kikezdték a szent család mítoszát, rámutatva arra, hogy a polgári házasság gyakran nem több, mint az emberi kapcsolatok kiüresedett, ám a látszat kedvéért fényesre csiszolt váza, ráadásul igen törékeny váz, amelyet egy vonzó harmadik színrelépése könnyen kettétörhet. A hatvanas évek tömegkultúrájában azonban nemcsak a nőalakok változtak meg, hanem új férfiideál jelent meg: a magányos lázadó figurája. Számos sikeres film és írásmű alapkonfliktusa a társadalmi renddel és a törvénnyel szembeforduló magányos férfi, illetve a szerelmes nő között robban ki amiatt, hogy a férfi nem engedi magát betörni a hagyományos párkapcsolatok keretei közé. A férfi legfőbb vonzereje megközelíthetetlen magánya, ami akkor is tiszteletet parancsot, ha bűnöző, a társadalom kivetettje vagy kívülálló volt. Számos western film született ebben az időszakban, középpontjában a westernhős piszkos, elhanyagolt, szűkszavú, általában komor figurájával, aki olykor kíméletlen gyilkos. Barátai nincsenek, senkiben sem bízik, és nem éles elméjének csillogtatásával ejti rabul a nők szívét. A nő mégis feladatának érzi, hogy visszavezesse a társadalomba, és felébressze benne a családi élet iránti vágyat, bár ez a törekvése eleve kudarcra ítéltetett. A témában készült könyvekben és filmekben a nőalakok általában nem voltak különösebben figyelemreméltóak, 12

13 nem aktív cselekvőként jelentek meg, csupán a szerelmi szálat vitték, a cselekvő hős mindig a férfi volt. Hihetetlenül nagy ellentét húzódott a két nem ábrázolásában is. Míg a férfias arc lehetett ráncos, sőt borostás, a hajtincsek rendezetlenek, a férfihős izzadhatott, a bőre gyakran érdes volt, esetleg sebhelyes, addig a nő bőrének hibátlannak és ránctalannak kellett lennie, a nő sohasem izzadt, legfeljebb fénylett, és főként nem kelthetett ápolatlan benyomást. Vagyis a férfihősnek minden megengedett volt, ami a nőnek soha. A magányos hős mitikus alakját Clint Eastwood, Charles Bronson, Henry Fonda fémjelzik a hatvanas-hetvenes évek filmművészetében. A férfinak mind a fiktív, mind pedig a létező világban nagyobb szabadsága volt abban, hogy külsejét, életmódját és életének kereteit maga válassza meg, és ezért a nő vonzónak, sőt tiszteletreméltónak találta. Ez a szereposztás sohasem engedte meg azt, hogy a nő a férfi életének aktív résztvevőjévé váljon, legfeljebb a háttérből segíthette szándékai megvalósításában. A szexualitás nem játszott lényeges szerepet a hősök életében, a magányos sorsa ítéltetett férfi legfeljebb időnként igényelte, a női szerep pedig még kevésbé tette lehetővé a szexualitás kiélését. Ezzel a mítosszal élesen szembe helyezkedett a Bonnie és Clyde, amely talán az első olyan alkotás volt a gengszterfilmek műfajában, ahol a nő a férfi társaként szerepelt, a férfival egyenértékű, cselekvő hős, következésképpen úgy is hal meg, mint a férfi. A merész, pimasz, majdnem mindig nadrágot és félrecsapott sapkát viselő Bonnie figurája hatalmas divatot teremtett a hatvanas évek végén Amerikában és Európában egyaránt. Új nőalak jelent meg, először a filmvásznon, majd a valós életben is. A fiús, erős akaratú vadóc még köszönőviszonyban sem volt a megértő, áldozatkész nővel, mintha nem ugyanahhoz a nemhez tartoztak volna. Az új nőnek új partnere is volt: a férfit néha sebezhetőnek, félénknek és szemérmesnek ábrázolták, ami azonban nem akadályozta meg abban, hogy gengszter legyen. Ezek a férfiak már képesek voltak a szeretetre, és hagyták magukat szeretni. Ebben az időben nyert teret a hippi mozgalom Amerikában. Férfi követői olyannyira vállalták nőiesnek tekintett érzelmeit, hogy külsőségekben is követték a nőt: a hosszú haj, virágos ing szinte nélkülözhetetlen jegyei lettek a mozgalomnak. 13

14 Ebben az időben Európa nagyvárosai a diáklázadások, a meghökkentő színházi elődadások, radikális hangú viták, utcai fellépések és happeningek színtereivé váltak. A hippi mozgalom éreztette hatását, de sohasem hatolt igazán mélyre az európai ifjúsági kultúrában. Angliában a beat nemzedék csinált forradalmat, a lányos kinézetű, de a lányokat kedvelő gombafej divatosabb volt a lófaroknál. A tömegkultúra jelszava egy időre a szerelem lett, az érzéki, játékos, felszabadult szex volt a kifejezésmódja. A puha és a kemény pornográfia is bekerült a reklámok, a divatfotók és a képregények és filmek világába, és a tömegkultúra közhelyeibe szorította a szexualitást. Európában is megjelentek új férfiideálok. A francia filmtörténet ikercsillaga, Belmondo és Delon, két ellentétes új mítoszt, következésképpen két ellentétes női-férfi viszony lehetséges változatát jelenítette meg. Belmondo közvetlen, hétköznapi, humorral és élettel teli figura, aki könnyen baráti viszonyba kerül a nőkkel, nem ébreszt félelmet, nem megközelíthetetlen, sokkal inkább jóbarát, kedves csirkefogó. Ennek ellenpontjaként a francia bűnügyi filmtörténet legszebb, legártatlanabb, de egyúttal legrafináltabb kultuszfigurája hódított Delon megformálásában. A végzetes és megközelíthetetlen férfi annak a mítosznak a modernizált hatvanas-hetvenes évekbeli változata, amelyre számos példa akadt a korai western- és gengszterfilmekben. A nő és a férfi közötti kapcsolat itt is másodlagossá vált, hiszen ezek a filmek a férfiak világában játszottak. Láthattuk, hogy a hatvanas és hetvenes években micsoda hatalmas változáson ment keresztül mind a női, mind pedig a férfi mítosz megjelenítése. Ez a változás azonban még jobban szembetűnőbb a nyolcvanas évektől kezdve, amint azt a következőkben megfigyelhetjük A SZTÁRGYÁRTÓ GÉPEZET BEINDULÁSA A NYOLCVANAS ÉVEKTŐL NAPJAINKIG 6 Az ezredvég populáris kultúráját, az ideális szépség ikonjait egyre erőteljesebben a magazinok, reklámok és a fitness videók közvetítik. A színésznők korábbi mítoszteremtő szerepét fokozatosan a topmodellek veszik át, akiket a kozmetikai és divatcégek alkotnak meg saját ízlésük szerint. A topmodellek lesznek a nőiség új metaforái, a szépség és a szexideál új ikonjai. A kilencvenes évek fitness videóin szereplő hírességek közel jönnek a nézőhöz, belépnek az életébe, nélkülözhetetlen, mindennapi kellékké válnak a kötelező hétköznapi 6 Lévai Katalin: A nő szerint a világ A szépség és a szexualitás bűvöletében 14

15 szépségteremtés aktusában. Ez a leglényegesebb különbség köztük és az egykori filmsztárok között. Míg utóbbiak a titokzatosság, az elérhetetlenség és a rejtélyesség homályába burkolóztak, mai követőik egyszerűen belépnek a nappaliba, mintegy személyes kapcsolatba kerülve a nézővel. Aki velük tart, azt érezheti, hogy közéjük tartozik, de csak azzal a feltétellel, hogy hajlandó megfelelni a sztárok által támasztott követelményeknek. A főszereplő tornásznő mögött a háttérben azonban majdnem mindig feltűnik a férfiedző, aki a tudás és az ellenőrzés funkcióját tölti be. A nyolcvanas évek képi megjelenítése átlépte a vizuális kultúra korábbi határait, a puha és kemény pornográfia két szabálya is bekerült a női kultúrába: az egyik eltárgyiasította a női testet, a másik az erőszak áldozataként mutatta be. Ekkor már nem pusztán szexuális szókimondásról, az érzékek és érzelmek felszabadult kifejezésmódjáról volt szó, hanem egyre inkább szexuális agresszióról, a divat és a szépség nevében elkövetett erőszakról. A nemekhez társított sztereotípiák kulturális beágyazottságát, nehezen formálhatóságát követhetjük nyomon a reklámok, hirdetések vizsgálatában. Közismert, hogy a televíziós műfajok közül a szappanoperák mellett elsősorban reklámokat fogyaszt a néző, ezek tehát kiemelkedő szerepet játszanak a nőkről és a férfiakról kialakított képzeteink formálásában. Ervin Goffmann a képes újságok, magazinok hirdetéseinek képein főként a mozdulatokat, gesztusokat, alakzatokat vizsgálta. A fotókon megjelenő magasságkülönbségek, testhelyzetek, cselekvés-mozzanatok együttes elemzése alapján arra a következtetésre jutott, hogy a reklámok túlnyomó többsége a hagyományos férfi-női kapcsolatok megerősítésére, a társadalmilag elfogadott nemi sztereotípiák ismétlésére törekszik (Goffmann, 1981; Csepeli, 1997). Az embereket elárasztó, unalomig ismételt televíziós reklámok - az audiovizuális médium hathatós eszközeként célcsoportja elsősorban a fiatal korosztály. Részükre közvetítenek értékeket, normákat és magatartásmintákat. A nyolcvanas években tanulmányok, esszék és elemzések tömege jelent meg, amelyek a reklámok természetéről és hatásairól szóltak, és kifejezetten a nők szemszögéből végeztek hatásvizsgálatokat. E gazdag feminista szakirodalom, amely társadalomismerettel és szerepelméletekkel ötvözte a reklámpszichológiai ismereteket, elsősorban azt hangsúlyozta, hogy a reklámokban szereplő áruk a mindennapi élettel, úgymint a háztartás, bevásárlás és gyermeknevelés állnak szoros kapcsolatban, és ez a világ a nők szinte kizárólagos felségterületeként jelenik meg, tehát a reklámok nagyobb része a női fogyasztókat célozza 15

16 meg. A reklámkészítők álláspontja szerint a nők jobb fogyasztók, mint a férfiak, mivel könnyebben befolyásolhatók, s ezt kihasználva a reklámok többségében férfiak adnak el árucikkeket nőknek. Ők a reklámozás narrátorai, a szakértők, akik az áruról megszerzett tudásukat közvetítik a női vásárlók felé. A házimunka és a család körében mozgó reklámok mellé a fiatalság-szépség-egészség reklámpszichológiai hármas egysége társult, hiszen a nő legfőbb funkciója a szépség reprezentálása lett. A kifejezetten férfiaknak szóló reklámokban (pl. autók, számítógépek) a nők különlegesen vonzó extra díszítőelem funkcióját töltötték be, vadítóan természetellenes testhelyzetekben, az utóra hasalva, ülve, dőlve rótták le tiszteletüket a nagyteljesítményű autó és vezetője iránt. A tökéletes alakú modellek látványa néha azonban éppen az ellenkező hatást váltja ki a nézőből. A nők többségében ugyanis a tökéletességet, szépséget és szexuális kisugárzást hirdető reklámok azt az érzetet keltik, hogy egymással versenyezve keményen meg kell küzdeniük a siker minden pillanatáért, és ebben az örök rivalizáló harcban nem marad más választásuk, minthogy magukra maradnak, elszigetelődnek, főleg abban az esetben, ha nem bírják a tempót és alulmaradnak a versenyben. A reklámok által befolyásolt nők egy idő után saját testükre is úgy tekintenek, mint valamiféle hibás árura, amely számos területen kiigazításra szorul, s ezáltal nem csekély lelki sérülést is szenvednek. Így történhetett meg, hogy az anorexia járványos méreteket öltött a nyolcvanas években és sajnálatos módon tart a mai napig. A fentiekben megfigyelhettük, hogyan változtak a nőideálok, a nőábrázolás korszakonként nemzetközi viszonylatban. Most nézzük meg, milyen tendenciák mutatkoztak Magyarországon. 16

17 2.7. MIÉRT NINCS FEMINIZMUS MAGYARORSZÁGON? 7 Magyarországon minden másként festett, mint a nyugati és az amerikai társadalmakban. Mivel Magyarországon semmit sem lehetett tudni az említett feminista mozgalmak sikereiről a törvényalkotás, az életmód és az emberi szellem liberalizálása terén, nem volt nehéz riogatni a radikális feminizmus rémtetteivel a közönséget. A valós ismeretek hiánya és a torzító, feministaellenes propaganda eredményeként a közvéleményben a feminizmus radikálisan férfigyűlölő, elfogultan marxista áltudományként jelent meg, maguk a feministák pedig mint magányos, frusztrált, kártékony nők, akik békés családi életeket zúznak szét, válásokat kényszerítenek ki, gyermeki életeket tesznek tönkre. A konzervatív sajtó legfőbb üzenete az volt, hogy véget kell vetni a nők önzésének és érvényesülési vágyának, és vissza kell állítani a nemek közötti természetes rendet. A tudomány és a sajtó képviselőinek a nyolcvanas évek közepéig szinte semmi érdemi mondanivalójuk nem volt a feminizmusról. A nők semmiféle információhoz nem juthattak, így esélyük sem volt, hogy közelebb kerüljenek egy kritikai szemléletmód megértéséhez, amely azt vizsgálja, hogyan épülnek be a társadalmi nemi szerepekkel kapcsolatos kérdések a különböző kultúrákba. A társadalmi intézmények (iskolák, hivatalok, kórházak, stb.) a tekintély és a hierarchia tiszteletére, nem pedig az önálló, szabad gondolatok és viselkedésformák gyakorlására tanították az embereket. A feminizmusról mint a nők felszabadításáért folyó mozgalomról vagy mint új életformáról soha nem esett szó semmilyen tantárgy keretében, az oktatás egyetlen szintjén sem. A tudomány és a sajtó évtizedeken át legfeljebb az úgynevezett nőkérdéssel foglalkozott, amelyet szinte mindig a társadalompolitika valamelyik részterületébe illesztve kezeltek (szociális, család- vagy foglalkoztatáspolitikai részkérdésként). A legnépszerűbb női magazinok végtelenül konzervatív álláspontot tükröztek, és szándékosan egy problémamentes és mesterkélt világba vitték el az olvasót, akiről még a legcsekélyebb intellektuális érdeklődést sem feltételezték. Nem nagyon foglalkoztak a nők és a férfiak közötti társadalmi viszonyrendszerrel, vagy a társadalmi nemi szerepekkel összefüggő jelenségekkel. 7 Lévai Katalin: A nő szerint a világ Férfivilág Magyarországon 17

18 A kilencvenes években történt lényegesebb változás. Néhány egyetemen tanítani kezdték a nőtudomány, majd a gender studies tárgyakat mint önálló diszciplínát. Tudományos folyóiratok és könyvkiadók (Replika, Esély, Eszmélet, Csokonai Kiadó) rendszeresen jelentetnek meg írásokat a feminizmus témakörében, és egyre több olyan szociológiai mű születik, amely a nők mikrotörténelmét mutatja be, valamint arra törekszik, hogy minél pontosabb képet adjon a nők szociális, jogi és politikai helyzetéről. További nagy lépés a női civil szervezetek megjelenése volt, amelyek kezdik megtanulni, hogy hívják fel magukra a figyelmet. Felkaroltak olyan kényes társadalmi problémákat, mint például az otthoni erőszak, a prostituáltak, a munkahelyi szexuális zaklatás, a mindennapi élet megaláztatásai, stb., és céljuk, hogy minél több hírt adjanak ezekről a hírzárlatos témákról. A nők és a férfiak közötti esélyegyenlőség elve minden kétséget kizáróan bekerült a közgondolkodásba, de amíg a jog nem automatizmusként működik a szervezetek, a szociális ellátórendszerek és a társadalompolitika terén, addig csodabogárnak minősül mindenki, aki mellettük érvel. Az új értékek és minták csak lassan épülnek be, és Magyarországon még mindig nem divat nőmozgalmat, feminizmust emlegetni A NŐK MEGJELENÍTÉSE A MÉDIÁBAN AZ ÖTVENES ÉVEKTŐL KEZDVE NAPJAINKIG Az ötvenes években a politikai agitáció egyik leghatásosabb eszköze a jól megtervezett sajtópropaganda volt. A különböző sajtótermékek befolyásoló képessége ebben az időszakban óriási, mivel majdnem az egyetlen, széles körben elterjedt kommunikációs eszközként léteztek. A propagandatevékenység kiterjedt az élet minden területére, a közszféra mellett a privátszféra működését, a családon belüli kapcsolatokat, a gyermekvállalást is igyekeztek befolyásolni. Az új nőideál etalonként való elterjesztéséhez a pártvezetés a tömegtájékoztatást használta fel. Ekkor jelent meg a Nők Lapja, amelynek megalapításának körülményei egyértelműen arra utaltak, hogy a pártvezetés olyan lap létrehozására törekedett, amelyen keresztül jelentősen befolyásolhatja a nők munkavégzéshez kapcsolódó attitűdjeit. Nem véletlen tehát, hogy a lapok hasábjain főleg a szakmájukban kiváló nők, művezetők, csoportvezetők jelentek meg megtestesítve a dolgozó nő mítoszát (5. sz. kép). A lapok témája a kampányfeladatok állandó népszerűsítése volt: a begyűjtés, a különböző tervek teljesítése, kulturális események bemutatása. A párt állásfoglalásának megfelelően dicsőítették az új szocialista nőideált. A nők 18

19 minden, eddig csak a férfiak által végzett munkában jeleskedtek, igazi hősök, akárcsak a férfiak. A nők bemutatása alig különbözött a férfiakétól, legtöbbször a tervek kiváló teljesítéséről, sikerekről, a közösségért végzett áldozatos munkáról írtak velük kapcsolatban is. Amikor a férfiaktól eltérő környezetben ábrázolták őket, akkor a család és a gyermekek kerülnek előtérbe, ám ekkor sem feledkeztek meg társadalmi feladataikról. A magánélet éppen úgy elhanyagolt területe volt a lapoknak, mint a hagyományos értelemben vett nőiesség. 5. sz. kép Az újság címlapja 1951-ből A filmek cselekményének középpontjában ne a nők állnak, az események menetét a férfiak cselekedetei határozzák meg, a nők csak kiegészítik ezt a világot. Nemcsak a női főszereplők és a nők hiánya feltűnő, a cselekmények menetében igazán mozgásterük sem volt, mivel a konfliktusok a munka világán belül bontakoztak ki, ahol a fontosabb szerepet azért mégis a férfiak játszották. A filmek szintén a propaganda eszközei voltak, az érzelmek és a szerelem csak másodlagos kérdések, a szexualitás egyáltalán nem témája a filmeknek. 8 Ehhez képest hatalmas változást jelentettek a hatvanas és hetvenes évek, amikor is a nők megjelennek a reklámokban. Sőt akár azt is mondhatnánk, hogy szinte csak ők jelennek meg, mivel ez volt az a korszak, amikor az NC esztergagéptől, a tehenek számára gyártott nyalósó készítményéig és a szerencsejátékokig mindent nőkkel, sőt, hiányos öltözetű nőkkel próbáltak 8 Schadt Mária: Feltörekvő dolgozó nő Propaganda Új társadalom, új nőideálok 19

20 eladni. A meztelenség a reklámokban a nyolcvanas évekig jóval elfogadottabb volt, mint manapság. Az ilyen fotókon a nőknek semmiféle funkciójuk nem volt, csak díszítették velük a képet (6. sz. kép) sz. kép Palma gumimatrac hírdetés (1969) Luxor Rádió reklám (1962) A nyolcvanas években a női magazinokra témájuk tekintetében a konzervativizmus volt a jellemző. Az általuk kreált mesterséges női világban a legnagyobb intellektuális feladat az volt, hogyan kerülje el a nő azt a veszélyt, hogy a férje megcsalja; a legnagyobb fizikai megpróbáltatás az, hogy megőrizze vonzerejét a nehéz napokon; a legfantasztikusabb siker pedig természetesen az esküvő, amikor végre övé a főszerep. A napilapok az aktualitásokat és a szenzációkat hajszolták, és leggyakrabban a megszokott helyzetekben, az unalomig ismert sztereotípiák körében ábrázolták a nőket és a férfiakat (pl. a papa olvas, a mama főz, a doktor mindig bácsi, az ápoló mindig nő, stb.). 10 A szocializmusban az összes forgalomban lévő terméket mindenki ismerte, az áruválaszték évtizedekig alig változott. Legfeljebb arra kellett figyelmeztetni a potenciális vásárlókat, hogy cipőt a cipőboltból. A reklám legfontosabb feladata az volt, hogy az új árufajtákat, a választékot bemutassa a vevőnek, azt az árut, amiről nem is tudta, hogy létezik. Az új áruk megjelenése a piacgazdaság legfontosabb hajtóereje volt. Fontos volt, hogy a reklám a 9 Nők a mai magyar reklámokban 10 Lévai Katalin: A nő szerint a világ A tudomány és a sajtó vakfoltjai 20

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

Mit közvetítenek a női magazinok 2012-ben?

Mit közvetítenek a női magazinok 2012-ben? Haraszti Adrienn Tömör Ágnes Mit közvetítenek a női magazinok 0-ben? A Nők Lapja, a Kiskegyed, az Éva és a Cosmopolitan magazinok 0-es évfolyamának tartalomelemzése Bevezetés A tömegkommunikáció korszakában

Részletesebben

A VIZUÁLIS TÖMEGMÉDIA HATÁSA SERDÜLŐ LÁNYOK ÉS FIATAL NŐK TESTKÉPÉRE ÉS TESTTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRE

A VIZUÁLIS TÖMEGMÉDIA HATÁSA SERDÜLŐ LÁNYOK ÉS FIATAL NŐK TESTKÉPÉRE ÉS TESTTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRE A VIZUÁLIS TÖMEGMÉDIA HATÁSA SERDÜLŐ LÁNYOK ÉS FIATAL NŐK TESTKÉPÉRE ÉS TESTTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRE Készítette: Szabó Orsolya 2012. június 22. A témaválasztás indoklása - Saját élmény, tapasztalat

Részletesebben

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái?

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló A nemek közti bérkülönbséget tartja a legnagyobb egyenlőtlenségi problémának a magyar

Részletesebben

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni!

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! A média világa: ahol jó lenni? Ha nekünk fontos Ha az újságírónak fontos A média világa: ahol jó lenni? Mit engedhetnek meg maguknak az újságírók, és mit engedhetünk

Részletesebben

ZA4891. Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Hungary

ZA4891. Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Hungary ZA4891 Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Hungary FLASH 266 WOMEN AND EUROPEAN PARLIAMENT Demographics D1. A kérdezett neme [1] Férfi [2] Nő D2. Hány

Részletesebben

Miért nincs több nő a magyar politikában?

Miért nincs több nő a magyar politikában? Miért nincs több nő a magyar politikában? Vezetői összefoglaló A párton belüli támogatás hiánya és a családi kötelezettségek okozta időhiány ez a két fő oka a nők alacsony parlamenti arányának az Integrity

Részletesebben

Olvasói szegmentáció, olvasói profilok

Olvasói szegmentáció, olvasói profilok Olvasói szegmentáció, olvasói profilok A hatékony sajtó V. - A sajtófogyasztásról általánosan A sajtófogyasztásba bevontak aránya 3 Kiterjedt olvasói bázis: 14 év feletti lakosok öthatoda elérhető valamilyen

Részletesebben

VAN MIT NÉZNI DEBRECENBEN! DEBRECEN TELEVÍZIÓ MÉDIA AJÁNLAT

VAN MIT NÉZNI DEBRECENBEN! DEBRECEN TELEVÍZIÓ MÉDIA AJÁNLAT VAN MIT NÉZNI DEBRECENBEN! DEBRECEN TELEVÍZIÓ MÉDIA AJÁNLAT MÉDIAAJÁNLAT BEVEZETŐ ITTHON VAGYUNK Az elektronikus média egyre inkább meghatározza életünket. Gondoljunk csak a televízióra, ami ma már az

Részletesebben

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők körében az élelmiszer-biztonság szempontjából Németh Nikolett Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Bükfürdő, 2016. április 7-8.

Részletesebben

2015. november 7 8. Millenáris. A szépségipar. fejlődő szegmense

2015. november 7 8. Millenáris. A szépségipar. fejlődő szegmense 2015. november 7 8. Millenáris A szépségipar leggyorsabban fejlődő szegmense A világon nők és férfiak milliói tennének meg szinte bármit azért, hogy lassítsák bőrük öregedését. Laboratóriumok ezrei dolgoznak

Részletesebben

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Dr. Polereczki Zsolt Dr. Szakály Zoltán Egyetemi adjunktus Egyetemi docens, Tanszékvezető KE-GTK, Marketing és Kereskedelem Tanszék

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

Nemek és a vásárlói magatartás

Nemek és a vásárlói magatartás Nemek és a vásárlói magatartás A magyar férfiak és nők A nemek között lényeges különbségek vannak a vásárlásokkal kapcsolatban beállítódásaikat, szokásaikat tekintve, amit kutatásokkal és tapasztalatokkal

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

MISSION:Possible. figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás. Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő

MISSION:Possible. figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás. Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő MISSION:Possible figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő MISSION:Possible MISSION:Possible Miért nem beszél a szűrésekről a média? - Elkötelezettség hiánya,

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány REFORMTÖREKVÉSEK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

Részletesebben

MAGAZIN KIAJÁNLÓ. 2015. december LAPSZÁMOK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN

MAGAZIN KIAJÁNLÓ. 2015. december LAPSZÁMOK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN MAGAZIN KIAJÁNLÓ 2015. december LAPSZÁMOK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN PERSPECTIVE Lapunkon keresztül alternatív perspektívát adunk Olvasóinknak a jövő technológiai újításaihoz és a mögöttük fellelhető üzlet

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Az Intézet a Demokratikus Alternatíváért (IDEA) elemzése a jobboldal, illetve

Részletesebben

09.06. Aktív polgárok, Visegrád és Közép Európa

09.06. Aktív polgárok, Visegrád és Közép Európa NEMZETKÖZI KONFERENCIA ÉS CIVILPARTNERSÉG PROGRAMOK VÁROSSZERTE 2. NEMZETKÖZI JÓTÉKONYSÁGSZIGET KONFERENCIA ÉS TALÁLKOZÁS CIVILEKKEL TÖBB HELYSZÍNEN CIVILEK VADONATÚJ, FORMABONTÓ KIÁLLÍTÁSON 2013. SZEPTEMBER

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

Kerékpár éghajlati teszt

Kerékpár éghajlati teszt Benchmarking Kerékpár éghajlati teszt supported by www.trendy-travel.eu A kiadvány tartalmáért az egyedüli felelősség a szerzőket terheli, és nem szükségszerűen tükrözi az Európai Közösség álláspontját.

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET

Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET A százalékok azt mutatják, hányan ismerték fel a logót. 21% 6% 18% A megértés első lépcsője A megértés első lépcsője az észlelés, s mindig azt észleljük, amire amúgy

Részletesebben

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Megváltozott házasságkötési szokások Magyarországon (Ezer hajadonra

Részletesebben

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba 2010 Projektvázlat 1. Jegyzői egyeztetés 2. Célok, elvárások A helyi újság tartalmával

Részletesebben

Nők szerepe a kutatásfejlesztésben. Dr. Groó Dóra Ügyvezető igazgató Tudományos és Technológiai Alapítvány

Nők szerepe a kutatásfejlesztésben. Dr. Groó Dóra Ügyvezető igazgató Tudományos és Technológiai Alapítvány Nők szerepe a kutatásfejlesztésben Dr. Groó Dóra Ügyvezető igazgató Tudományos és Technológiai Alapítvány Politikai háttér Lisszabon, Európai Tanács ülése, 2000. Cél: 2010-re az EU legyen a legversenyképesebb

Részletesebben

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN A SZERZŐI KÖNYVKIADÁS FORRADALMA II. Évad, 2. Szám, 2015. 07. A HÓDÍTÓ ÍR Egy kis whisky-történelem A TŐZSDEI ROBOT Barát vagy ellenség? INGYENES TECHNOLÓGIA ÉS ÜZLET MÁSKÉPP SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

Részletesebben

Közösségek és célcsoportok konstruálása. dr. Szöllősi Gábor, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

Közösségek és célcsoportok konstruálása. dr. Szöllősi Gábor, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Közösségek és célcsoportok konstruálása dr. Szöllősi Gábor, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Mottó: Az emberek úgy viszonyulnak a hétköznapi világ jelenségeihez, amilyennek

Részletesebben

Népszámlálás kommunikációs program

Népszámlálás kommunikációs program Népszámlálás kommunikációs program Sikeres kommunikáció=eredményes összeírás Népszámlálás az egyetlen teljeskörű összeírás. Legmélyebb területi szintű adatok megszerzése. (kistérség, városrész). Tetszőleges

Részletesebben

Tonton-mánia a francia médiában

Tonton-mánia a francia médiában 2011 május 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Harminc évvel ezelőtt, május 10-én, pontosan este 8 órakor a francia

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (L.) Új folyam VI. 2015. 1 2. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2015/07/szabo-hajnalka-piroska-altalanos-iskolai-tortenelemtankonyvek-noi-temainak-osszehasonlito-elemzese-06-01-06/

Részletesebben

A menekültügy képe a magyar sajtóban

A menekültügy képe a magyar sajtóban A menekültügy képe a magyar sajtóban A Népszabadságban és Magyar Nemzetben 005-ben megjelent cikkek elemzése Dr. Vicsek Lilla (Budapesti Corvinus Egyetem KROLIFY Vélemény- és Szervezetkutató Intézet),

Részletesebben

Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé. A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében

Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé. A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében 2014 A PR Heraldról A PR Herald (www.prherald.hu) az 1995-ben alapított első magyar public relations szakfolyóirat

Részletesebben

E-Shopping Report 2011 Internetes vásárlási trendek Magyarországon

E-Shopping Report 2011 Internetes vásárlási trendek Magyarországon Internetes vásárlási trendek Magyarországon Kutatási ismertető 2011. augusztus KutatóCentrum 1024 Budapest, Margit krt. 5/b Tel.:+36 (1) 373 09 36. Fax: +36 (1) 373 09 54. Eredmények, 2011 Az elmúlt egy

Részletesebben

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés eszközrendszere Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelési eszköz szűkebb és tágabb értelmezése A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett

Részletesebben

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja Orosz Gábor cikkének ismertetése Várkonyi Erika 2010 A vizsgálat kutatásra alapuló átfogó elemzést nyújt magyar és francia

Részletesebben

Van jogom, de még sincs (esszé)

Van jogom, de még sincs (esszé) III. díj Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium Szabadka Bakos Rebeka: Van jogom, de még sincs (esszé) Szabadka, 2014. november 24. 1 Az idei év nyarán eltűnt, többszörösen fizikailag és szexuálisan

Részletesebben

Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben

Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben Vilagossag_5-6_MasodikTordelt.qxd 2003.06.30. 10:00 Page 225 VILÁGOSSÁG 2003/5 6. Kijelentés, norma, cselekvés / esztétika Bárdos Judit Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben Ettore Scola több filmben

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

BEVEZETÉS MIÉRT ÉS HOGYAN BESZÉL(HET)ÜNK FEMINIZMUS ÉS ANTROPOLÓGIA VISZONYÁRÓL

BEVEZETÉS MIÉRT ÉS HOGYAN BESZÉL(HET)ÜNK FEMINIZMUS ÉS ANTROPOLÓGIA VISZONYÁRÓL BEVEZETÉS MIÉRT ÉS HOGYAN BESZÉL(HET)ÜNK FEMINIZMUS ÉS ANTROPOLÓGIA VISZONYÁRÓL Sokak számára furcsán hangozhat a feminizmusnak valamilyen tudományággal való összekapcsolása. Feminizmus és antropológia

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

Rádió TV Internet Összesen

Rádió TV Internet Összesen Referencia: 2011. A Gödöllői Királyi Kastély komplex újjáépítésére irányuló II. ütem KMOP-3.1.1/E-09-2f-2010-0002 azonosító számú projekt disszeminációja 2011. Nyomtatott sajtó Rádió TV Internet Összesen

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Iskolai szexuális nevelés

Iskolai szexuális nevelés Iskolai szexuális nevelés Dr. Forrai Judit Dr. Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet Emberi kapcsolatok, szerelem, szex Szerelmi-szexuális vágyak motivációi Szerelmesnek lenni Tartozni valakihez Szexuális

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék Büntető Eljárásjogi és Büntetésvégrehajtási Jogi Tanszék Tamási Erzsébet A családon belüli erőszak

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység ódszertan Óratípus Eszközök Tantárgy: ozgókép- és médiaismeret Tartalom 8. évfolyam... A változat... A mozgókép előzményei, a film és a mozi felfedezése...

Részletesebben

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla A család a fiatalok szemszögéből Szabó Béla Témakörök A mai családok a számok tükrében Fiatalok családdal kapcsolatos attitűdjei Iskolai teljesítmény és a család Internet és család Összefoglalás, konklúziók

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15. STATISZTIKAI TÜKÖR A népesedési folyamatok társadalmi különbségei 214/126 214. december 15. Tartalom Bevezető... 1 1. Társadalmi különbségek a gyermekvállalásban... 1 1.1. Iskolai végzettség szerinti különbségek

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS

Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS Változó társadalom, globális trendek társadalmi mobilitás vagy a társadalmi struktúra újratermelődése (Bourdieau, Bernstein, Mollenhauer

Részletesebben

Az 5 leghatékonyabb keleti gyógynövény Az 5 leghatékonyabb keleti gyógynövény

Az 5 leghatékonyabb keleti gyógynövény Az 5 leghatékonyabb keleti gyógynövény Az 5 leghatékonyabb keleti gyógynövény Szűztea, ginzeng, alga, galagonya és halolaj: ezek a legnépszerűbb kínai természetgyóg Annak ellenére, hogy a statisztikák szerint Magyarország lakossága élen jár

Részletesebben

MÉDIAAJÁNLAT HIRDETŐK SZÁMÁRA. www.szepsegbroker.hu

MÉDIAAJÁNLAT HIRDETŐK SZÁMÁRA. www.szepsegbroker.hu MÉDIAAJÁNLAT HIRDETŐK SZÁMÁRA www.szepsegbroker.hu Érvényes: 2010. december 31-ig Dr. Szabó Judit Anna Gyógyszerész Szépség Bróker Mobil: 06 30 985 6602 E-mail: szabo.judit@szepsegrboker.hu Koncepció A

Részletesebben

Esettanulmány Sága Füstlifalatozó Applikáció

Esettanulmány Sága Füstlifalatozó Applikáció Esettanulmány Sága Füstlifalatozó Applikáció Megbízó: Sága Foods Zrt. Márka: Sága Marketing cél: A fő cél a Füstli megújult, új csomagolásának és ízvariánsának bevezetése volt és vele az integrált kampány

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről

Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről Egy oktatási intézmény életében különös jelentőséggel bírnak az egyetemi nyílt napok, hiszen ez kiváló lehetőség arra, hogy

Részletesebben

Kozma Judit: A szociális szolgáltatások modernizációjának kérdései a szociális munka nézőpontjából

Kozma Judit: A szociális szolgáltatások modernizációjának kérdései a szociális munka nézőpontjából Kozma Judit: A szociális szolgáltatások modernizációjának kérdései a szociális munka nézőpontjából Tanulmányomban a nemzetközi, elsősorban brit tapasztalatok alapján igyekszem a szociális szolgáltatások

Részletesebben

Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten?

Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten? Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten? Október vége van, 2013 októberéé, és jövő tavasszal, ha igaz, Budapesten is beindul a közbicikli rendszer, BUBI néven. Tud róla? Tudja, hogy mi is ez? Érdekli? Szeretné

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az Nagy Ágnes: Állampolgár a lakáshivatalban: politikai berendezkedés és hétköznapi érdekérvényesítés, 1945 1953 (Budapesti lakáskiutalási ügyek és társbérleti viszályok) Kérdésfeltevés Az 1945-től Budapesten

Részletesebben

60 perc. 11-14 év. Előkészületek. Tárgy. Célkitűzések. Az oktatás megváltoztatja a világot

60 perc. 11-14 év. Előkészületek. Tárgy. Célkitűzések. Az oktatás megváltoztatja a világot Az oktatás megváltoztatja a világot 1.o. Az oktatás alapjog, nem kiváltság. Szeretném megértetni a gyermekekkel az oktatás hatalmát, mellyel képes megváltoztatni az életünket. Ayswarrya Ganapathiraman

Részletesebben

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január KutatóCentrum 102 Budapest, Margit krt. /b Tel.:+ (1) 09. Fax: + (1) 09. A felmérésről Ha tíz évvel ezelőtt valakit megkérdeztünk volna,

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Politológia 2. I. Politikai rendszer funkciói II. A politikai rendszer elemei 2013. I. Politikai rendszer funkciói 1) A társadalom felé 2) A politikai rendszeren

Részletesebben

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE Magyarország népessége az első hivatalos népszámláláskor (1870) a mai területre számítva 5 011 310 fő volt, a 2005. április 1-jei eszmei időpontú mikrocenzus adatai alapján 10 090

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET É RETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 28. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

Négy napra megy nyaralni a magyar

Négy napra megy nyaralni a magyar Négy napra megy nyaralni a magyar Még mindig a magyar tenger a legnépszerűbb belföldi úti cél ez derült ki a Szállásvadász.hu friss turisztikai felméréséből, amelyben több mint 18 ezer hazai utazót kérdeztek

Részletesebben

Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben. Szijártó Zsolt. 2011. december 5.

Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben. Szijártó Zsolt. 2011. december 5. Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben Szijártó Zsolt 2011. december 5. Egy idézet Most felém fordult. Elgörbült sz{jjal, gyűlölettel

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2)

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Brüsszel, 2013. február 14. Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) A FOGLALKOZÁSI KATEGÓRÁKRA ÖSSZPONTOSÍTVA Ez a foglalkozási kategóriák

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Debrecen Televízió. Médiaajánlat. Fizetett politikai hirdetés közzétételére. Van mit nézni Debrecenben! Van mit nézni Debrecenben!

Debrecen Televízió. Médiaajánlat. Fizetett politikai hirdetés közzétételére. Van mit nézni Debrecenben! Van mit nézni Debrecenben! Médiaajánlat Fizetett politikai hirdetés közzétételére Bevezető Az elektronikus média egyre inkább meghatározza életünket. Gondoljunk csak a televízióra, ami ma már az emberek hétköznapjait hihetetlen

Részletesebben

A szegénység fogalmának megjelenése a magyar online médiában

A szegénység fogalmának megjelenése a magyar online médiában A szegénység fogalmának megjelenése a magyar online médiában Tartalomelemzés 2000 január és 2015 március között megjelent cikkek alapján Bevezetés Elemzésünk célja, hogy áttekintő képet adjunk a szegénység

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

A szeretet intimitása

A szeretet intimitása Farkas Péter A szeretet intimitása Buda Béla fontosabb családügyi munkáinak áttekintése Buda Béla Tanár Úr korunk ritka polihisztorainak egyike volt. Hihetetlenül gazdag munkássága kötetek sokaságában

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Transzparencia Riport. Reklámköltés az auditált lapokban. 2013. I. félév

Transzparencia Riport. Reklámköltés az auditált lapokban. 2013. I. félév Transzparencia Riport Reklámköltés az auditált lapokban 2013. I. félév A nyomtatott sajtó azon kevés médiatípusok egyike, amelynek a hirdetők számára reklámhordozóként fontos paramétereit nem csak mérik,

Részletesebben

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Médiaajánló Küldetésünk: Rádiónk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapítói szándéka szerint keresztény értékrendet közvetítő, az egyetemes és a magyar kultúrát a középpontba állító közösségi rádió,

Részletesebben

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22.

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. 1.Mi is az a beiskolázási marketingtevékenység? A felsőoktatási

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Máglya (50x40 cm, vászon, olaj zsűrizett) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA SZERETET és SZEX Szex nélkül lehet élni, de szeretet nélkül nem. (Dobrosi

Részletesebben

ARTIQ MÉDIAAJÁNLAT 2015. ARTIQ Kulturális Magazin

ARTIQ MÉDIAAJÁNLAT 2015. ARTIQ Kulturális Magazin Kulturális Magazin MÉDIAAJÁNLAT 2015. A Magazinról Tisztelt leendő Hirdetőnk, Partnerünk! Az Kulturális Magazin 2014 januárja óta napi rendszerességgel tájékoztatja olvasóit a kulturális élet hazai és

Részletesebben

A MARKETING ESZKÖZEI. A szebbik nem a reklámokon. A tudományos szint

A MARKETING ESZKÖZEI. A szebbik nem a reklámokon. A tudományos szint A MARKETING ESZKÖZEI A szebbik nem a reklámokon Néhány éve még élénk viták folytak az erotika és a reklám kapcsolatáról. Ma már nem kelt megbotránkozást a női szépség ábrázolása a reklámokon. A Palmers

Részletesebben

Kommunikációs terv.

Kommunikációs terv. <Kisfaludy Károly Általános Iskola> Kommunikációs terv TÁMOP 3..7-/2-20-0569 A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3..7 projekt szakmai tervezésének. A kommunikációs feladatokat a szakmai feladatok határozzák

Részletesebben

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. Fizika óra Érdekes-e a fizika? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. A fizika, mint tantárgy lehet ugyan sokak számára unalmas, de a fizikusok világa a nagyközönség számára is

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

JELENKOR. Propaganda Hitler után

JELENKOR. Propaganda Hitler után JELENKOR Propaganda Hitler után Thomas Mergel 1 Propaganda Hitler után című könyvében elsősorban azt vizsgálja, milyen politikai elvárások születnek a szavazók és a politikai aktivisták választások alatt

Részletesebben

A nappalis BA képzések szakdolgozati témái

A nappalis BA képzések szakdolgozati témái A nappalis BA képzések szakdolgozati témái A nappalis Kommunikáció és médiatudomány BA képzés és a szabad bölcsészet BA képzése kommunikáció szakirányának választható szakdolgozat témái a 2009 őszi félévben.

Részletesebben

PROKON. Kutató és Elemző Társaság VASÁRNAPI BOLTZÁR: IDEOLÓGIAI KÉRDÉS

PROKON. Kutató és Elemző Társaság VASÁRNAPI BOLTZÁR: IDEOLÓGIAI KÉRDÉS PROKON Kutató és Elemző Társaság VASÁRNAPI BOLTZÁR: IDEOLÓGIAI KÉRDÉS AZ ELTE ÁJK HALLGATÓINAK KÖRÉBEN VÉGZETT KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KVANTITATÍV ELEMZÉSE Klesch Dávid Barnabás, Krisztel Renáta, Radics Gergő

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben