A minőség: megfelelés különböző igényeknek. Mit nevezünk minőségnek? Dr. Benkei-Kovács Balázs Phd egyetemi adjunktus ELTE PPK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A minőség: megfelelés különböző igényeknek. Mit nevezünk minőségnek? 2014.03.04. Dr. Benkei-Kovács Balázs Phd egyetemi adjunktus ELTE PPK"

Átírás

1 A felnőttképzési rendszer és minőségbiztosítása Dr. Benkei-Kovács Balázs Phd egyetemi adjunktus ELTE PPK Mit nevezünk minőségnek? Hétköznapi nyelvben különbözőség: közepes vs. jó vs. exkluzív minőség A szabványok világában: egyformaság A hétfői és a szerdai Suzuki / Audi azonos kell, hogy legyen, nem különbözhet A minőség= értékteremtő munka eredménye, és nem az ellenőrzés szigorúságán múlik Alapelv: nem szabad gyengébb teljesítményt nyújtani az elvártnál /de lényegesen jobbat sem, mert azt nem fizetik meg!/ A minőség: megfelelés különböző igényeknek. a vevő látens igényeinek a vevő kimondott igényeinek megfelelés a használatra a jogszabályok, szabványok követelményeinek 1

2 A minőségbiztosítás bevezetésének társadalmi célja Átláthatóság Ellenőrizhetőség Fogyasztóvédelem Hogyan biztosítható a minőség egy oktatási intézményben? 1. Jól kell tanítani. Jól felkészült tanárokkal, megfelelő, értékes tananyagot átadni, stb. (de ) Egy minőségbiztosítási auditor azt mondaná: 1. Ki kell dolgozni a minőségcélokat 2. Be kell vezetni egy minőségbiztosítási rendszert 3. Minősített oktatókat kell alkalmazni, megfelelő tantermekben 4. Ki kell alakítani azokat az eljárásokat, amelyek szerint el kell végezni az oktatási folyamatot, ezeket végre kell hajtani 5. Ezután már csupán azt szükséges ellenőrizni, hogy a folyamat megfelelően zajlik le, illetve a hibákat kijavítani Hangsúlyos a minőségügyi vezető, minőségügyi megbízott szerepe Az oktatási folyamat, mint szolgáltatás sajátosságai A tudás = korlátlan erőforrás Megfelelően szervezett keretek között az egyén tudása megsokszorozható, közösségi tulajdonná alakítható Hangsúly eltolódás a természeti erőforrásoktól a szellemi tőke irányába (Oktatás-politikai szlogenek: tudásalapú társadalom ) A termék előállításában a fogyasztó is részt vesz (= mint a szolgáltatási szektor egyéb területein) A szolgáltatás nem termelhető raktárra (pl. autómosó tisztaság) A termék, amely a vevő tulajdonát képezi, immateriális, a fizikai térben nem létezik A szolgáltatás eredménye: valamilyen ismeret / képesség A termékhez egyéni és társadalmi elvárások kapcsolódnak (pl. hasznosság, elismertség) 2

3 A minőségügyi rendszer / tanúsítványok fejlődése Forrás, Gutassy, 2004, 35. A minőségbiztosítás szemlélete a fordizmus és taylorizmus alapelvein nyugszanak: a gyártósorok mentén végrehajtott tevékenységek szabványokkal leírhatóak, ezen szabványokat a technikai fejlődéssel párhuzamosan felül kell bírálni. A minőségbiztosítási rendszer operatív célja: a folyamatok szabályozott rendjének és dokumentációjának kidolgozása Minőségbiztosítási alapfogalmak Minőségpolitika /Minőségcélok Minőségügyi szabvány / TQM (teljes körű minőségmenedzsment) Minőségbiztosítási audit: elő-audit / tanúsítási audit/ utóaudit/ felügyeleti auditok / rendkívüli audit/ megújító audit Megfelelősség-vizsgálat, nem-megfelelés és hiba Kizárások Helyesbítő és megelőző tevékenységek Minőségmenedzsment minőségirányítás: minőségtervezés / minőségszabályozás / minőségbiztosítás / minőségfejlesztés Minőségköltség / hibaköltség/ vizsgálati költség / hiba-megelőzési költség 3

4 Minőségterv: a minőségbiztosítási rendszer fejlesztése Az önkéntes és a kötelező intézményi minőségbiztosítás különbségei Ha egy minőségbiztosítási rendszer egy adott szektor összes intézményére nézve kötelező Mindenkire vonatkozik az előírás A standardok általánosan érvényesek Nagy hátrány, hogy erős szankciókat kell működtetni A kötelezettségből kifolyólag időnként megsértik a résztvevők a rendszert Ha ez sokszor megtörténik, az egész rendszer kerül veszélybe Ha önkéntes Azon intézmények, amelyek csatlakoznak, lefogadják az alapelveket Erős szabálykövetés alakul ki az érintett intézményeknél Hátránya, hogy a nem csatlakozottak egyetlen szabályt sem tartanak be, hiszen nem részei a rendszernek A gazdasági területen a biztosítási rendszerek önkéntesek A minőségbiztosítás kiépítésének módszerei Szabványosítás alapján: Előre jól meghatározott standardok vannak A minőség fogalma, megítélése és mérése a standardok teljesítését jelenti A standardok általánosak, és erősek Előnye, hogy a szabványok, előírások rögzítéséből kifolyólag mindig tudni lehet,hogy milyen az egyértelmű megfelelés Hátránya, hogy gátolja az innovációt, a változtatást és a rugalmasságot Pl. termékszabványok és franchise rendszerek Célkitűzések és kulcsmutatók alapján (key-indicators) A célok eléréséhez mérhető szempontrendszer határoznak meg (=ezek a kulcsmutatók) Folyamatosan értékelik ezen célok megvalósulását, vagyis mérik a kulcsmutatókat önértékelés formájában Ezen eljáráshoz kapcsolódhat egy külső szervezet hitelesítése Rugalmas, önfejlesztő rendszer Hátránya, hogy rosszul meghatározott célokhoz rossz mérőszámok rendelődnek Pl. nagyobb szervezetek is használják, mint ez EU (Lisszaboni stratégia) 4

5 A folyamatos fejlesztés sémája / 1 A PDCA elv - a folyamatszemléletű megközelítés Forrás, Gutassy, 2004, 24. Alkalmazható: a szolgáltatásokra (1) / a folyamatokra (2) / a rendszerre (3) A folyamatos fejlesztés sémája / 2 Az auditok szerepe a minőség fenntartásában és fejlesztésében Forrás. Gutassy, 2004,

6 A hatékony minőségbiztosítási rendszer működtetésének eredményei Folyamatszabályozott intézményi működés, hatáskörök pontosabb megosztása, tisztázása Egyben önértékelő rendszerként is szolgál A megfelelősség rendszeres vizsgálata Hibák feltárása és helyesbítő intézkedések kialakítása Megelőző intézkedések kialakítása Hosszabb távon alacsonyabb gyártási költés (3-10 év) Vevői elégedettség mérés és az adatok elemzése Hatékonyabb panaszkezelési rendszer Jobb intézményi kommunikáció Mit akadályozhat? Bizonyos fokig az innovációt, a spontán kreatív (és ezért önkényes) innovációk bevezetését Minőségbiztosítási tanúsítványok a magyar oktatási rendszerben, a felnőtt tanulókat érintő területen ISO 9001 minőségbiztosítási keretrendszer tanúsítás a Felnőttképzési hatósági engedély (kidolgozás alatt) FAT intézményakkreditáció (megszűnt) FAT képzési program-akkreditáció (megszűnt) NYAT nyelvvizsgarendszer-tanúsítás NYESZE minősített és ajánlott intézmény-tanúsítás FVSZ minősítés MAB intézmény- és programakkreditáció A minőségbiztosítási tanúsítványok célja A termékek és szolgáltatások piac-és versenyképességének biztosítása /megvalósítása Bizalmat ébreszt a vevőben Piaci előnyhöz juttat a versenytársakhoz képest (vagy legalább semlegesíti az esetleges piaci hátrányt) Kommunikációs eszköz/ marketing / goodwill / brand építés Hozzáférést biztosít korlátozott piaci szegmensekhez (állami megrendelések, stb.) A szervezés gyenge pontjainak kiküszöbölése / átvilágítása / helyesbítése -javítása 6

7 A évi törvény alapján felnőttképzési minőségbiztosítási rendszere (FAT) Nyilvántartásba vétel Intézmény akkreditáció Az állami támogatás feltétele A tevékenység folytatásának feltétele Programakkreditáció Miért volt szükség új felnőttképzési törvényre? A minisztérium állásfoglalása: A felnőttképzés minősége az akkreditációs rendszer ellenére nem javult. Ez nem túlzás, mert ebben nem igazán érdekeltek sem a képzők, sem a résztvevők, ennek nem hatott ellene a papírízű akkreditációs rendszer, nem volt hatékony ellenőrzés. Eredmény: a felnőttképzésben kiadott bizonyítvány mögötti valós tudás igencsak kérdéses (2013. évi előadás) Szabályozási technikák Szöveges szabályozás Folyamatábra Hatásköri mátrix 7

8 A folyamatábra jellemzői Az egyes tevékenységek sorrendisége, egymás utánisága mutatható meg A logikai kapcsolatok, döntési pontok jól átláthatóak Előnyei: Tömör, szemléletes, áttekinthető A szabályozási hibák könnyebben észrevehetőek Gyorsan megérthető Hátrányai: Vizuális áttekinthetőséget feltételez A készítése munkaigényesebb A folyamatábra szimbólumai 8

9 Folyamatábra tervezése /A Tanfolyami képzés meghirdetése Reklámkoncepció tervezés (média kiválasztása) Hirdetés elkészítése (szöveg, grafika, film, MP3) Reklámköltségvetés készítése Hirdetés hatékonyságának mérése (kérdőív, telefon) Hirdetés megjelentetése (internet, sajtó, rádió, egyéb) Érdeklődők és Beiratkozott résztvevők között Folyamatábra tervezése /B Tanfolyami elégedettség-mérés folyamata Tanfolyami oktatás folyamata Az adatok elemzése Elégedettségi adatok felvétele (kérdőív) Önértékelés: belső munkatársak tájékoztatása (oktatók, oktatásszervezők, stb.) Partnerek / Megrendelők tájékoztatása Hatásköri mátrix/ Főbb jellemzők Táblázat, amely összefoglalja: Az adott tevékenység valamennyi lényeges elemét (lépések, műveletelemek) Az egyes lépésekhez hozzárendeli az illetékes felelőst Meghatározza az elvégzendő feladatokban a munkatársak aktuális szerepét: D-dönt V végrehajt E- együttműködik T tájékoztatást kap (J Jóváhagy) 9

10 Hatásköri mátrix /általános modell Előzetes tudásmérés Hatásköri mátrix (részlet) Hatásköri mátrix /1 Tanfolyami képzés kapcsán reklámkoncepció elkészítése Igazgató Képzési vezető Pénzügyi osztály munkatársa Kommunikációs munkatárs Grafikus / külső reklámszakember Oktatásszervező Rendszergazda Pénzügyi vezető 10

11 Hatásköri mátrix /2 Tanfolyami képzés kapcsán hirdetés feladása Igazgatói titkárnő Pénzügyi osztály munkatársa Oktatásszervező Képzési vezető Igazgató Minőségügyi munkatárs Pénzügyi vezető Rendszergazda Külső média munkatársa / hirdetésközvetítő A felnőttképzési minőségbiztosítási rendszer kritikája / 1 A minőségbiztosítási rendszer illeszkedési problémái az intézményi sajátosságokból kifolyólag: o A felnőttképző intézmény mérete nagyban meghatározza a minőségbiztosítási rendszer bevezetésének alkalmazhatóságát és létjogosultságát, a korábbi szabályozás ezt nem vette figyelembe (pl. 3 fős trénercég) o Bizonyos kötelező minőségbiztosítási elemek a felnőttképzési piac sajátosságaiból kifolyólag nem teljesíthetőek pontosan (pl. éves képzési terv) o Bizonyos kötelező elemek az egységes szabályozás és módszertan hiányából kifolyólag hazánkban túl sokfajta értelmezési formát kaptak (pl. az előzetes tudásszint mérés szolgáltatás) Készültek vizsgálatok a felnőttképző intézmények akkreditációs követelményekkel való elégedettsége kapcsán (Koltai, 2005; Borsi, 2008) Az éves képzési/oktatási terv 11

12 A felnőttképzési minőségbiztosítási rendszer kritikája / 2 Egy felnőttképzési szolgáltatás folyamatszabályozott leírásának formai megjelenése a FAT akkreditációs anyagokban Karakterszám szóköz nélkül Az ETEL leírások 5 típusú csoportosítása 5 Kimeneti kompetencia mérése 4 Komplex tudásmérés 3 Bemeneti kompetencia mérése 1 2 Képzés hatékonyságát segítő diagnózis felállítása Formális dokumentum-vizsgálat Az előzetes tudás mérés fő típusai és megoszlása 2% Kimeneti Kompetencia mérése (33 db) 8% 25% Komplex tudás-mérés (38 db ) 22% 14% 29% Bemeneti követelmények mérése (19 db ) Képzési hatékonysági diagnózis (29 db) Formális dokumentumvizsgálat (10 db) Téves (3 db) 12

MUNKAANYAG. Földiné Dr. Polyák Klára. Vegyipari minőségirányítási rendszer alapjai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Földiné Dr. Polyák Klára. Vegyipari minőségirányítási rendszer alapjai. A követelménymodul megnevezése: Földiné Dr. Polyák Klára Vegyipari minőségirányítási rendszer alapjai A követelménymodul megnevezése: Vegyipari minőségbiztosítási technikus feladatok A követelménymodul száma: 2068-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

Változó Világ Szociális Egyesület. Minőségirányítási Kézikönyv

Változó Világ Szociális Egyesület. Minőségirányítási Kézikönyv Változó Világ Szociális Egyesület Minőségirányítási Kézikönyv Munkaerő-piaci szolgáltatások Debrecen 2013. november Változó Világ Szociális Egyesület 4024 Debrecen Rákóczi u. 62/A. Telefon: 52 /531-565

Részletesebben

MINŐSÉGÜGY DIÓHÉJBAN

MINŐSÉGÜGY DIÓHÉJBAN I. Mi a minőség? Ez, ami a gasztronómiai kultúra remeke. Magában foglalja a nyersanyagok kiválasztásának, az ételkészítés, a terítés művészetét Vagy ez, amiről tudod, hogy a Mc Donalds-nál bárhol a világon

Részletesebben

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27.

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27. TOMORI PÁL MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézmény bemutatása,minőségpolitikája: A Tomori Pál Főiskolát az intézmény fenntartóját- 2004-ben

Részletesebben

Dr. Szvitacs István: Minőségirányítási alapismeretek

Dr. Szvitacs István: Minőségirányítási alapismeretek UA minőség meghatározása Az egyformaság és a megbízhatóság előre látható szintje alacsony költségek mellett és a piacnak megfelelően:" - Deming Ami megfelelően használható." - Juran Megfelelés a követelményeknek."

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV ISO 9001:2000 SZERINT Kiadta:... Hajós Éva igazgató A második kiadás dátuma: 2004. március 1. Nyilvántartott példány, folyamatos módosításokkal Csak tájékoztatásra szolgáló, nem felülvizsgált példány A

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYVE

DEBRECENI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYVE DEBRECENI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYVE 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Jóváhagyta: Szenátus Prof. Dr. Szilvássy Zoltán rektor Kiadás: 7. Dátum: 2014.12.11. Készítette: minőségbiztosítási rektori

Részletesebben

A hazai felnôttképzés dilemmái

A hazai felnôttképzés dilemmái Borsi Árpád Füleki Katalin Kiss Paszkál MŰHELY f e l s Ô o k t a t á s i A hazai felnôttképzés dilemmái egy empirikus kutatás tanulságai A felnôttképzés fogalmi definíciója, tartalmi meghatározása mind

Részletesebben

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1. Minőségbiztosítási kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.-2006-04-0003/36 pályázat keretében Összeállította: Preventio-Sport

Részletesebben

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS MODULFÜZET Szakmacsoport: 3 Oktatás Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Kraiciné dr. Szokoly Mária PhD

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

Minőségiránytási kézikönyv

Minőségiránytási kézikönyv Sarkad Város Önkormányzata Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár Sarkad Vár u. 2/b Tel.: 66/375-300 Fax:66/375-380 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00494-2009 Minőségiránytási kézikönyv Jóváhagyta:

Részletesebben

Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában

Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában Ivanyos János, Trusted Business Partners Kft. Az államháztartás egyensúlyának és

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához Oldal: 1/69 Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási Készítette: Trusted Business Partners Kft. www.trusted.hu 2014. július Oldal: 2/69 Tartalom 1. A TULAJDONOSI KONTROLL ÉRVÉNYESÍTÉSE...

Részletesebben

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Valorizáció Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A FAT tevékenysége 3 A FAT szervezeti és működési szabályzata 5 Preambulum 5 A FAT jogállása, szervezete

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV FORT-INN KFT. 1051 Budapest, Nádor u. 19. Tel.: (06) 70 671-1046 E-mail: info@fort-inn.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Készült: ISO 9001:2008 szabvány szerint Érvényessége kiterjed a FORT-INN Kft. vezetőségére,

Részletesebben

HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG

HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG 6. Az oktatási intézmények szerepe felnőttképzésben

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV Oldalszám: 1 / 45 ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Minőségbiztosítási szakmérnök képzés Minőségbiztosítási szakember képzés

Részletesebben

Az akkreditált tanfolyami képzések gyakorlati megvalósulásának és minőségbiztosítási eljárásainak vizsgálata

Az akkreditált tanfolyami képzések gyakorlati megvalósulásának és minőségbiztosítási eljárásainak vizsgálata Az akkreditált tanfolyami képzések gyakorlati megvalósulásának és minőségbiztosítási eljárásainak vizsgálata Javaslatgyűjtemény a pedagógus-továbbképzés helyi szintű minőségbiztosítási és szakmai ellenőrzési

Részletesebben

A minőségmenedzsment módszerei és eszközei: Megközelítések és általános technikák. Dr. Berényi László. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

A minőségmenedzsment módszerei és eszközei: Megközelítések és általános technikák. Dr. Berényi László. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! A minőségmenedzsment módszerei és eszközei: Megközelítések és általános technikák Dr. Berényi László 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Szerkesztette: Dr. Berényi László Szakmai lektor: Dr. Szintay

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv

Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv 2015. június 11. Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1 A FEHÉR KÖNYVEK RENDSZERE... 4 2. ALAPFOGALMAK, DEFINÍCIÓK...

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA FELNŐTTKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV

A FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA FELNŐTTKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA FARKAS ÉVA HENCZI LAJOS A FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA FELNŐTTKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV Budapest, 2014 1 A kiadvány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából a Nemzetgazdasági

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Módszertani és Oktatási Központ Felnőttképzési nyilvántartási szám: 21088-2007 Cím: 1447 Budapest Pf. 510. Tel/Fax.: (06-1-) 303-8973; (06-1-) 314-4998 mail: info@neki.hu www.mamoka.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató 2013. április 30. Készítette: A 6/A. Minőségmenedzsment CAF 2013 modell módszertani kézikönyve munkacsoport

Részletesebben

I. EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, MINŐSÉGELLENŐRZÉS

I. EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, MINŐSÉGELLENŐRZÉS I. EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, MINŐSÉGELLENŐRZÉS Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁJUS 9. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben