Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 2010/2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 2010/2011."

Átírás

1 Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 2010/2011. Iskolánk törvényes működését segíti a jogszabálykövető intézményi szabályozó rendszerünk. Egyik ilyen meghatározó szabályozó dokumentum az intézmény minőségirányítási programja. Az évi LXXIX. törvény a közoktatásról 40. (11) írja elő a nevelési-oktatási intézmények számára az alábbi kötelezettséget: A nevelőtestület a szülői szervezet (közösség) véleményének kikérésével évente értékeli az intézményi minőségirányítási program végrehajtását, az országos mérés, értékelés eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni fejlődését és az egyes osztályok teljesítményét. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitűzései és az intézmény működése folyamatosan közeledjenek egymáshoz. A nevelőtestület és a szülői szervezet (közösség) értékelését, valamint a javasolt intézkedéseket meg kell küldeni a fenntartónak. A javasolt intézkedések a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé. A fenntartónak az értékelést és a javasolt intézkedéseket a honlapján, honlap hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hoznia. A vezetés felelőssége Az intézmény vezetése folyamatosan gondoskodik arról, hogy az intézmény teljes működését szabályzó jogi dokumentumok az aktuális jogszabályoknak megfelelően történjenek átdolgozásra. E tanévet az átdolgozott Pedagógiai Program, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend, és az Intézményi Minőségirányítási Programmal kezdtük, melyet a TÁMOP és az IPR pályázatok, valamint a változó jogszabályok tettek kötelezővé. Az intézmény munka éves értékelésének néhány eredménye: Az idei tanévben a székhellyel együtt továbbra is 8 telephelyen folyik a nevelő-oktató munka. Az engedélyezett státusznak megfelelő pedagógus és egyéb közalkalmazotti létszámmal rendelkezünk. A szakos ellátottságunk 100%-os az alapképzettségek tekintetében. Általános iskolai tanulók létszáma: 892 fő. (2010. október 1-jei nyitóadat: 894 fő) Alapfokú művészetoktatás: 197 fő. (2009. október 1-jei nyitóadat: 191 fő) Szakszolgálati ellátottak: 651 fő.(logopédia, nevelési tanácsadás, SNI, BTMN fejlesztés, gyógytestnevelés) Általános iskolai feladatellátási helyek tanulócsoportjai: 43. Napközis, tanuló szoba csoportok összesen: 12. Kollégiumi csoport: 1. Sajátos nevelési igényű tanulók (záró adat): 84 fő ebből integrált tanuló (záró adat): 75 fő Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók (záró adat): 66 fő 1

2 Hátrányos helyzetű tanulók : Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók: 477 fő 156 fő Pályázati tevékenységünk évről évre sikeresnek mondható. Az elmúlt tanévben a legnagyobb lélegzetvételű pályázatunk a TÁMOP / azonosító számú Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési - oktatási intézményeiben című projekt volt, amelynek fenntartási szakaszába érkeztünk. Az 5/2010. (I. 19.) OKM rendelet - az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása, valamint az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól alapján lehetőség nyílt az előző tanévben bevezetett integrációs program folytatására, majd az 5/2011. (II. 15.) KIM rendelet alapján a januártóljúniusig tartó időszakra kaptunk támogatást a program folytatásához. Az Önkormányzathoz beadott nyertes pályázataink közül e tanévben októberben került megrendezésre a Kulturális Napok rendezvénysorozat keretében a képzőművészeti pályázat, a Városismereti vetélkedő és a Sport életünk része című megyei tanulmányi verseny áprilisában a XI. Nemzetközi matematika versenyre, valamint a Csodálatos természet Nyitnikék címmel- a széncinege a év madara pályázatra nyertünk támogatást. A nemzetközi sportkapcsolatok ápolására a DSE pályázott. Továbbra is Székelyudvarhely, Marosvásárhely, Poprád, Csantavér, Wurzen városával tartjuk sport területén a kapcsolatot. Neveltségi helyzetkép igazolt igazolatlan összesen Mulasztott órák száma főre jutó átlag igazolt igazolatlan összesen 1 főre jutó átlag 1-4. évfolyam , , évfolyam ,25 összesen: , ,33 A mulasztott órák száma az idei évben óra, ami több a tavaly év végénél (41839), így az 1 főre jutó átlagóra is magasabb 47,33 (tavaly 45,73 volt). Igazolt: 41681, igazolatlan: 347. Az igazolatlan órák száma pozitív változást mutat: jelentősen csökkenés állt be. 460 óra volt tavaly, most 347 óra lett. A csökkenő igazolatlanok száma azonban észrevehető, ami köszönhető a Házirend szigorításának, amelyben szabályoztuk az igazolatlan óráért járó a fegyelmező intézkedéseket is. Az igazolatlan mulasztások esetében követendő eljárást, szankcionálást következetesen érvényesíttettük, minden esetben jogkövető módon értesítettük a szülőket, majd az illetékes hatóságot. A hátrányos és ezen belül a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulókra az idei tanévben is kiemelten figyeltünk. Az összesítések megmutatják, hogy a HH tanulókra jutó mulasztási átlagóra 49,51 óra, a HHH tanulóké 51,03 óra. Ha az iskolai átlaghoz mérjük (47,33 óra), nincs nagy eltérés. 2

3 A Zene- és művészetoktatási tagintézményben 118-an mulasztottak igazoltan. A zeneművészeti ágon 74 órát, ez 0,68 óra/fő. A képzőművészeti ágon 44 órát hiányoztak a növendékek, ami 0,53 órát jelent átlagban, személyenként. A kedvezőtlen társadalmi hatások, az elvárás- és értékrendek család és iskola közötti eltérése, a család, mint alapvető nevelési színtér szerepének lazulása ellenére is tanulóink iskolai magatartása jó. Iskolai szinten a magatartási átlag: 4,27. (év végén 4,28 volt) évfolyamokon: 4,37, évfolyamokon: 4, sz. ábra Az alsó és a felső tagozat magatartásának összehasonlítása %-ban Az alsó és felső tagozat magatartási fokozatainak összehasonlításában évek óta hasonló a tendencia: A példás és a jó magatartású gyerekek száma alsóban több, az életkori sajátosságoknak köszönhetően felsőben kevesebb. A hátrányos helyzetű, ezen belül a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók magatartásának vizsgálatát is elvégeztük. Az értékek mutatják, hogy ezeknél a tanulóknál a szociális kompetenciák fejlesztésére továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetnünk. Iskolai magatartás átlag: 4,27, a HH tanulóké 4,06, a HHH tanulóké pedig 3,68. Az elmúlt félévhez és évhez hasonlóan. Iskolai szinten a szorgalom átlag: 4,02, majdnem annyi, mint tavaly év végén (4,05) évfolyamokon: 4,25, évfolyamokon: 3, sz. ábra Szorgalom %-ban 3

4 A magatartáshoz hasonlóan az alsó tagozaton a példás és a jó szorgalmú tanulók száma magasabb, mint a felső tagozaton. A példások és a jók száma azonban ennek ellenére a félévi eredményekhez képest csökkent az alsóban, emelkedett viszont a felsőben. Az 1-4. évfolyamon sajnos emelkedik a változó és a hanyag szorgalmú tanulók száma, a hanyag tanulóké a kétszeresére nőtt. Az 5-8. évfolyamon kisebb mértékű ez a változás. A HH tanulók szorgalmának átlaga: 3,74. A HHH tanulóké 3,27. Itt már nagyobb az eltérés, mint a magatartás esetében. A Zene- és Művészetoktatási Tagintézményben a zeneművészeti ágon a főtárgyi szorgalom átlaga: 4,71. A szolfézs kötelező melléktárgy, ennek a szorgalma: 4,8. A zeneművészeti ágra járó tanulók átlaga így: 4,75. A képző- és iparművészeti ágon a grafikai csoportok szorgalmának átlaga: 4,9, míg a festészeti csoportoké 4,6. A képzőművészetre járók szorgalma így: 4,75. Tanulmányi teljesítmény Ez a tanév jogszabályi változásoknak köszönhetően újat hozott a 2-4. évfolyamos tanulók életében. Iskolánk visszatért az érdemjegyekkel történő osztályozásra ezeken az évfolyamokon. Félévkor még szöveges értékelést kaptak a másodikosok, év végén azonban osztályzatot. Szöveges értékelés maradt az 1. évfolyamon. Az 1. évfolyamos tanulóink 48, 65 %-a kiválóan teljesített, 31,53 %-a jól teljesített, 18,02 % megfelelően teljesített, míg nincs felzárkóztatásra szoruló év végi minősítést kapott gyerek. Természetesen tantárgyi felzárkóztatásra szoruló tanuló1-2 tárgyból van. A HH tanulók nagy többsége jól teljesített 24-en, illetve kiválóan teljesített 17, megfelelően teljesített 16 HH gyermek. A HHH tanulók közül megfelelően teljesítettek 7-en, jól teljesítettek 5-en, kiválóan teljesítettek 3-an. Ez jó eredmény. 3. sz. ábra: Tanulmányi eredmények 2-4. évfolyam A 2. és a 4. osztályosokat már jeggyel értékeltük, 4,11 a tanulmányi átlaguk. A 2-8. évfolyam tanulmányi átlaga adja az iskolai átlagot: 4,03 (tavaly év végén 4,02 volt). Ebből az 5-8. évfolyam tanulmányi átlaga: 3,96. 4

5 4. sz. ábra Tanulmányi munka 5-8. évfolyam Az iskola összes tanulójának, valamint a HH és a HHH tanulók tanulmányi eredményét összehasonlítva a félévihez hasonló eredmények születtek. 5. sz. ábra Tanulmányi eredmények A zene- és képzőművészeti tagintézmény tanulmányi eredményei mint mindig A zeneés képzőművészeti tagintézmény tanulmányi eredményei mint mindig kiemelkedőek. A zeneművészeti ágon az átlag: 4,88, az alábbi eredményekből alakul: a főtárgyi átlag 4,83 a szolfézs 4,8 a zeneirodalom 5,00. A képzőművészeti ág tanulmányi átlaga: 4,75, mely az alábbi eredményekből tevődik össze: grafika: 4,9 festészet: 4,6. Kiváló tanulmányi előmenetelű tanulóink száma (1. évf.): 32, a kitűnő tanulók száma (2-8. évf.): 98. Együttesen 130 fő, tanulóink 14,57 %-a (tavaly év végén 13,7 % volt). Jeles tanulók száma 80 fő, ami tanulóink 8,97 %-át mutatja. Tantárgyi dicséretben 268tanuló részesült, 515 dicséretet kaptak. A tantárgyi dicséretek mellett 689 tanuló 1030 dicséretet kapott a tanév során. Előző tanév végén ez a szám 796 volt. Ez a tanév dicséretek területén szép eredményekkel büszkélkedhet. Sajnos, mint minden évben idén is szép számmal kellett fegyelmező intézkedéseket hozni. Vannak olyan tanulóink, akik sorozatos rendbontással, fegyelmezetlenséggel, igazolatlan mulasztásokkal keserítik meg az iskola életét. 355-en különböző fokozatú 5

6 figyelmeztetésekben részesültek, szám szerint 570 db-ot kaptak. 1 évvel ezelőtt 515 db volt, vagyis idén több büntetésre került sor. A számadatokból is látható, hogy 1 tanulónak több figyelmeztetése is van. Az 1. osztályosok beiskolázása és beíratása az IMIP-ben szabályozottak szerint zajlott le. Beiskolázási programunk szerves részét képezte: óvoda-iskola átmenet program tájékoztató kiadvány a szülők részére játékos sportfoglalkozások iskolanyitogató foglalkozások óvodások-első osztályosok kölcsönös látogatása egymás rendezvényeinek látogatása beiratkozás A 2011/2012. tanévre is megtörtént a beiskolázás, 95 tanulóval, Mezőberényben 83 fő, Bélmegyeren 12 fő. Egy német nemzetiségi nyelvet tanuló, egy emelt testnevelés tanuló, három általános tantervű osztály lesz. Az osztályba sorolásnál figyelembe lett véve a szülő igénye a német nemzetiségi osztályba kerülésről, a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, illetve a csoportszervezés szempontjából kettő tanulóként figyelembe vehető SNI és BTMN tanulók osztályok közötti egyenletes elosztása. A 8. osztályosok továbbtanulási rendszerének működtetésével célunk, hogy végzős diákjaink és szüleik megfelelő tájékoztatást kapjanak a továbbtanulás törvényi szabályozásáról, az iskola választás követelményeiről. Célkritérium: A célt megvalósítottnak tekintjük, ha végzős diákjaink legalább 90 %-a az általános felvételi eljárásban már felvételt nyer, de a ballagás napjáig minden nyolcadikos tanulónak megnyugtatóan rendeződjön a továbbtanulása. A tanév végére 100%-ban felvételt nyertek tanulóink. E félévben 106 diáknak segítettünk pályaválasztásuk, továbbtanulásuk lebonyolításában. A felelősök ezen a területen a nyolcadikos osztályfőnökök, akik a felső tagozat intézményegység-vezetőjének irányítása alatt végzik e tevékenységet. Iskolánkban fogadtunk minden olyan középiskolát, akik eljöttek tájékoztatni tanulóinkat az általuk kínált lehetőségekről. A hetedikeseket is bevontuk a tájékoztatásba. A Munkaügyi Hivatal minden nyolcadikos tanulót pályaorientációs teszt kitöltetésével és értékelésével segítette a pályaválasztásban. A Pályaválasztási Börzén, Békéscsabán ennek megfelelően irányították a tanulókat a megfelelő középiskolák irányába. Az IPR-en belül működő Továbbtanulást segítő munkacsoport is támogatja ezt a feladatot, figyelve a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókra. A hátránykompenzációs foglalkozásokon a nyolcadikos HHH tanulók a foglalkozást vezető kolléga által kidolgozott pályaválasztási, pályaorientációs tanmenet szerint készülnek e feladatra. Az Útravaló ösztöndíjprogramban 6 HHH tanuló vesz részt, 3 pedagógus mentorálásával. Az Arany János Tehetséggondozó Programba idén csak 2 tanuló jelentkezett, közülük az egyik az IPR-be hátrányos helyzetűként bevont tanuló. Szerencsére mindenki megtalálta a megfelelő iskolát, s 100 %-ban felvételt nyert az általa választott középiskolába. 6

7 6. sz. ábra Továbbtanulás A nyolcadikos tanulóink 82,08 %-a érettségit adó középiskolában folytatja tanulmányait. A 46 gimnáziumba jelentkező tanulók közül 17-en, a mezőberényi Petőfi Sándor Gimnáziumba adták be felvételi kérelmüket. A 16 ballagó HHH tanuló 50 %-a szintén érettségit adó középiskolába nyertek felvételt. Az emberi erőforrás biztosítása és fejlesztése A folyamatok közül a továbbképzési rendszer működtetése említésre méltó, melynek célja a tudatos humán erőforrás fejlesztése, a belső képzési rendszer kihasználásával és a pedagógus-továbbképzési rendszer kínálta lehetőségek figyelembevételével. Felsőoktatásban továbbtanulónk e tanévben 4 fő: Sebők Márta Eötvös Lóránt Tudományegyetem Pedagógiai Pszicológiai Kar tanácsadó szakpszichológus szakirányú továbbképzés, Papp Zoltán Szegedi Tudományegyetem rajz és vizuális kultúra mestertanár képzés, Mihalik Árpádné Szegedi Tudományegyetem Közoktatás-vezető Intézet intézményvezető és középvezető képzés, Babinszki Szilárdné Kodolányi János Főiskola minőségfejlesztő-tanár mesterképzés. Továbbképzések: Az integrációs program keretén belül 3, a Didaktika Műhely által akkreditált képzések valósultak meg: Színjátszó-rendezői alapozó képzés pedagógusok számára 30 órás továbbképzés, 18 fő részvételével, Konfliktuskezelési mini-tréning 10 órás képzés, 21 fő részvételével, Agressziókezelés mini-tréning 10 órás képzés, 21 fő részvételével. A résztvevőktől - az utóbbi kivételével - pozitív visszajelzés érkezett. A TIOP 1.1.1/07/1 pályázathoz kapcsolódóan 3 csoportban 45 pedagógus vett részt a digitális tábla használatára felkészítő képzésen. Szakmai fórumok, konferenciák: szeptember 27-én a TÁMOP /A/ A közoktatás-fejlesztést támogató intézet kiépítése a Dél alföldi régióban projekt keretén belül a vezetőség és a TÁMOP szakmai vezetők vettek részt A jövő irányai a közoktatásban című konferencián, ahol Schőn Anna intézményegység-vezetőnk bemutatta jó gyakorlataink közül a tehetséggondozást. 7

8 A Tanuló- és tevékenységközpontú oktatás szakmai műhely foglalkozásaira Békéscsabán, Szegeden, Makón, Kecskeméten, Gyulán került sor, ahol bemutató órákon lehetett tapasztalatot szerezni más iskolák módszertani kultúrájából. Iskolánkban november 23-án szerveztünk műhelyfoglalkozást, a fenti iskolák részvételével, a szociális kompetenciák fejlesztésének lehetőségeit középpontba állítva. Körösladányban, a Tüköry Lajos Általános Iskolában Óvoda-iskola átmenet témában látogattak elsős tanítóink foglalkozásokat. A tehetséggondozó pedagógusok szeptember 24-én Mezőkovácsházán vettek részt az ECHA Tehetség Konferencián. A szakszolgálat dolgozói szeptember 24-én a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár által szervezett, pedagógiai szakszolgálatokkal kapcsolatos konferencián hallottak tájékoztatót a szakszolgálatot érintő jogszabályi változásokról október 29-én a Vackor Program a sikeresebb iskolai karrierért Gyomaendrődön című konferencián szintén a szakszolgálat munkatársai vehettek részt. A tanév során a fenti programok nagyban segítették a pedagógiai szakmai és módszertani kultúránk továbbfejlesztését. Megerősített abban, hogy munkánk színvonala megfelelő, és nagyban hozzájárult az önbizalom erősítéséhez. A belső mérési-értékelési-ellenőrzési rendszer működtetése Ez a rendszer kiterjed a tanulókra és a közalkalmazottakra is. A tanulói méréseknek a tanulók tudásszintjének mérése mellett a képességek, készségek, kompetenciák vizsgálatára is ki kell terjednie. Ezt szem előtt tartva kiemelt feladatként kezeltük az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztését, a kooperatív technikák alkalmazásának elterjesztését, bízva abban, hogy a mérések eredménye évről évre jobb lesz. A tanulói mérések fajtái: Tantárgyakhoz kapcsolódó mérési feladatlapok, Első évfolyamos tanulók mérése a Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer segítségével az OKM tanév rendjéről szóló rendelete alapján, IPR-be bevont HHH, HH tanulók mindegyikét mértük, Alapkészségek (olvasás-szövegértés, matematikai eszköztudás) megléte a 4., 6. és 8. évfolyamon, kompetenciamérés május 25-én, Alapkészségek megléte, tantárgyi tudás mérése a kompetenciamérésben részt nem vevő évfolyamok számára a kompetenciaméréssel azonos napon, Testi fejlettség mérése, DIFER Tehetséggondozó program beválogató mérése, IPR-be bevont HH és HHH tanulók mérése személyiségfejlődés, közösségi kapcsolatok, szociális hátrányok, tanulási nehézségek területén. Az első osztályos osztályfőnökök a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszerrel (DIFER) történő vizsgálatot elvégezték azokkal, akiknél az alapkészségek fejlesztését a későbbiekben hangsúlyosabban kell támogatni. A vizsgálat az IPR-be bevont halmozottan hátrányos helyzetű és hátrányos helyzetű tanulók körében is megtörtént. Ismeretes, hogy az első tanévek eredményei döntően meghatározzák a tanulók jövőjét. Az első évfolyamokon elsajátítandó alapkészségek eredményessége nagymértékben az úgynevezett kritikus elemi készségek fejlettségétől függ. 8

9 Az írásmozgás koordináció megfelelő fejlettsége az eredményes írástanítás alapvető feltétele. Az országos átlag (2002-es adatok) az első osztály végén 85 százalékpont. A vizsgált tanulók átlageredménye a 19 gyerek esetében: 72,26 % A kudarcmentes írástanuláshoz legalább a befejező szint elérése 7 vizsgált gyermek tart ezen a szinten- szükséges. A haladó szinten lévők (10 fő) kellő türelemmel, lassú ütemben írni taníthatók. A kezdő szinten lévők (2 fő) az írástanítás szempontjából súlyos problémákkal küzdenek. A beszédhanghallás fejlettsége befolyásolja a beszédészlelést, ami az olvasás-írástanulás egyik kritikus kognitív feltétele. A nálunk mért gyermekek többsége (18) elérte az optimum vagy befejező szintet, és csak 1 tanuló fejlettsége haladó szintű. Átlageredményük 90,53 %, az országos eredménytől (89-94) nem tér el jelentősen. Ha a készség még csak a tanulás fázisában van, az betűfelismerési nehézségekhez, cserékhez és szóértési zavarokhoz vezethet, növelheti a helyesírás akusztikus típusú hibáit. A relációszókincs elsajátítását jelentősen befolyásolja az a nyelvi közeg, amelyben a gyermek él. Biztos relációszókincs hiányában a gyermek nem érti, amit a pedagógus mond neki. Mérésünk szerint 8 gyermek tart befejező vagy optimum szinten, 10 áll haladó, van annál gyengébb, kezdő szinten. Számukra az iskolában elhangzó beszélgetések, utasítások, kérések alig érthetőek. A vizsgált tanulók átlageredménye: 82,21 %, az országos átlagtól (82-89) elmaradást mutat. A készség az iskolában napi 2-5 perces meséléssel, 5-8 perces beszélgetéssel fejleszthető. Az elemi számolási készség optimális elsajátítása és begyakorlása elengedhetetlen az eredményes iskolai matematika tanuláshoz. Méréseink alapján ez a készség egyáltalán nem megnyugtató. Optimum szinten csupán 2, befejező szinten 5, haladó szinten 7, kezdő szinten 5 gyermek tart. Esetükben az iskolának kell direkt módon segítenie az elsajátítást. A vizsgált tanulók átlageredménye: 74,37%, az országos átlagtól (78-88) jelentős elmaradást mutat. A tapasztalati következtetés készségének elmaradása az iskolában komoly következményekkel járhat, mivel jelentősen akadályozhatja a hallott vagy olvasott szöveg értését. Méréseink alapján a beiskolázott első osztályosok érettsége a következő: Optimum szinten 0, befejező szinten 12, haladó szinten 4, kezdő szinten 2, előkészítő szinten1 gyermek tart. Haladó, vagy annál alacsonyabb szintet 7 gyermeknél mértünk. A vizsgált tanulók átlageredménye: 67,16 %. Az országos átlag nagycsoportos óvodásoknál 59, az első osztály végén 75 százalékpont. A fejlesztés szóba jöhető módszerei közül a kötetlen vagy tanórai beszélgetés, az olvasás, a tananyag feldolgozása közben végzett gyakorlatok bizonyultak a leghatékonyabbnak. Az összefüggések megismerésének, megértésének, alkalmazásának készségei a tudásszerző képesség, ennek következtében az iskolai eredményesség, az életminőség alapvető feltételei. Az országos átlag nagycsoportos óvodásoknál 74, az első osztály végén 78 százalékpont. Méréseink alapján a beiskolázott első osztályosok érettségi szintje a következő: Optimum szinten 3, befejező szinten 9, haladó szinten 4, kezdő szinten 3 gyermek tart. A vizsgált tanulók átlageredménye: 72,95%, az országos átlagtól jelentős elmaradást mutat. Jelenleg a készség fejlődése spontán folyamat: a környezetben, a szociális közegben, mesékben, a tananyagokban előforduló összefüggések hatására alakul ki. E készség fejlesztését fel kell vállalni az iskolának, ha azt akarjuk, hogy valamennyi összefüggésfajta megértésének, alkalmazásának készsége kialakuljon. A szocialitás a csoport, a társadalom szociális értékrendje, jogrendje, eszmerendszere, szokásrendszere, szociális aktivitásának rendszere, továbbá a személyiség szociális kompetenciája. Méréseink alapján a beiskolázott első osztályosok érettségi szintje a következő: Optimum szinten 5, befejező szinten 10, haladó szinten 4 gyermek tart. Ez azt jelenti, hogy a szocialitás fejlettsége alapján mindegyikük alkalmas az iskolai életre. 9

10 A vizsgált tanulók átlageredménye: 80,11%. A 19 vizsgált tanuló közül 11 gyermek egyéni teljesítményének átlaga 80% alatti. Három gyermek teljesítménye minden területen gyenge, ketten igen szórt és gyenge képességprofilt mutatnak, hat tanulónál a képességterületek között nagy különbségek mutatkoznak. Az országos átlagtól az elemi számolási készség, a tapasztalati összefüggés-megértés fejlődése marad el leginkább. Az eredmények az alábbiakban láthatóak. % Szociális motívumok és készségek Írásmozgáskoordináció Tapasztalati összefüggésmegértés Beszédhanghallás Tapasztalati következtetés Relációszókincs Elemi számolási készség országos átlag mért tanuló 80,11 72,26 72,95 90,53 67,16 82,21 74,37 Megj.: Az országos átlagnál az 1. érték a nagycsoportos óvodásoké, a 2. érték az 1. évf. végre elért %-ot mutatja. Országos kompetenciamérés Az Országos kompetenciamérés eredményeiről az Oktatási Hivatal intézményi és fenntartói, valamint tanulói szintű elemzéseket készít, melyek a Közoktatási Információs Iroda tanügyigazgatási szakportálján elérhetők. Ez a honlap az Országos kompetenciamérés valamint az Országos készség- és képességmérés eredményeinek bemutatására szolgál. A honlapról letölthetők a fenntartói, intézményi és telephelyi jelentések (röviden FIT-jelentések), valamint tanulói azonosító kóddal az egyéni teljesítmények is. Emellett a honlapon a belépés után elérhetőek a saját adatok, további adatok rögzíthetők és további elemzések is készíthetők. A felmérést minden 6. és 8. évfolyamos tanuló megírta, a tesztfüzeteket központilag kijavították, és az ebből származó adatok szolgáltatják a különböző jelentések alapját. A tanulók eredményeit az iskola elemzi a honlapon található szoftver segítségével. Ez segít abban, hogy objektív képet kapjon az intézmény a tanulói és az osztály szintű teljesítményekről. A mérés eredménye rávilágít az erősségekre és a gyengeségekre a felmért tudásterületen. Az eredmények értékelése, hasznosításának lehetősége A kapott szoftverek segítségével minden tanulócsoport eredményének vizsgálata, elemzése, tanulói eredmények feldolgozása matematikából. Az eredmények értékelésénél a szakmai munkaközösség elemzése és értelmezése elsődleges. Tantestületi szintre is ki kell terjednie az elemző értékelő munkának. Meg kell vizsgálni az egyes feladatokat, milyen matematikai, szövegértési fogalomkörhöz tartoznak, ezen belül mi szükséges a feladatok megoldásához. Vizsgálni kell, o miben tévesztettek a tanulók nagy százalékban, o melyik feladattípus ment a legnehezebben, o hogyan teljesítettek a különböző feladattípusokban 10

11 o milyen a feladat megoldási tempójuk, o milyen a hozzáadott pedagógiai érték (CSHI) Kutatni kell, hogy mi okozhatta a sikertelenséget matematikából, hogyan lehet ezt a sikertelenséget a későbbiekben kiküszöbölni. Munkaközösségi szinten célok és feladatok meghatározása, a tanulók számára kevésbé ismert feladatok, feladattípusok beépítése minden tantárgyba. Osztályonkénti, évfolyamonkénti összehasonlítást kell végezni melynek célja, hogy egyes területek oktatásában, egyes készségek fejlesztésében az iskolán belüli legjobb gyakorlatot válasszuk. Az elemzést a szakmai munkaközösségek az érintett osztályokban tanító pedagógusokkal együtt végezik. A levont következtetések, megállapítások azonban a teljes nevelőtestületet érintik, hiszen mind a matematikai, mind a szövegértési képesség fejlesztése közös ügy, nem köthető egyik tantárgyhoz sem. Érdemes elemezni az osztályok összetételét képességszintek szerint, megvizsgálni a szórás mértékét, és ennek megfelelően tervezni a tanulók differenciált fejlesztését, Egyes területek oktatásában, egyes készségek fejlesztésében az iskolán belüli legjobb gyakorlatot válasszuk ki. A tanulók szociokulturális hátterének vizsgálata a családi háttér szerepe a tanulói teljesítményekben. A matematika és szövegértés összehasonlító táblázata a évfolyamra intézményegységenként 2007-ig visszamenően Mérési terület Matematika Szövegértés Mérési terület Matematika Szövegértés Mezőberény Mező- Mező- Országos berény Országos berény Országos Évf. Országos 6. évf évf évf évf Bélmegyer Országos Mezőberény Országomegyer Bél- Bél- Évf. Országos megyer Országos 6. évf Bélmegyer 8. évf évf évf

12 A 2010-es Országos kompetencia mérés eredménye A 2010-es Országos kompetenciamérés eredményei 2011 áprilisában az új közös, évfolyam független skálán jelentek meg. A skála kialakításának feltétele az volt, hogy az egyes évfolyamok tesztjei közös feladatokat is tartalmaztak. Ezek a közös feladatok jelölik ki a képességskálán azokat a pontokat, amelyeken keresztül az évfolyamok közötti összekötés érvényesül. Mivel a kompetencia-mérésekben évek óta szerepelnek közös feladatok a különböző évfolyamok tesztfüzeteiben mind a szövegértés, mind a matematika területén, ez a feltétel adott volt a közös skála kialakításához. A mérési azonosítókat a 2008-as mérésnél vezették be először, innen a követéses mérésben figyelembe vehető, ezért ettől az évtől kezdődően számították ki a tanulók képesség-pontjait az új skála szerint. Az új skála tehát 500-as átlag és 100-as szórás helyett 1500-as (6. évfolyamos) átlaggal és kb. 200 pontos évfolyamonkénti szórással rendelkezik. Ez utóbbi paraméter miatt az új skálán mért különbségek a régi skálákon mérve körülbelül feleakkora különbségnek felelnek meg Az intézmény mérési eredményeit kiértékeljük, összehasonlítást végezünk a korábbi évek teljesítményeivel. A 2010-es mérési eredményekből megállapítható, hogy szövegértésből a mezőberényi intézményegység tanulói az országos átlagnak megfelelően teljesítenek. A 12

13 bélmegyeri intézményegység is hasonló teljesítményt nyújtott, a 2009-ben a 6. évfolyam esetében maradt szignifikánsan alul. Matematika területén mindkét intézményegység tekintetében a 6. évfolyam teljesítménye szignifikánsan jobb, mint az országos átlag. Ez a fejlődés köszönhető az iskola fejlesztési tervének, amely a tanulók matematikai és szövegértési kompetenciáinak fejlesztésére irányul, a nem szakrendszerű órák képességfejlesztésének, a negyedéves méréseknek 5. és 6. évfolyamon és a pedagógusok attitűd váltásának, miszerint a tanulók személyiségéhez igazodva, változatos módszerekkel igyekeznek fejleszteni tanulóink képességeit. 8. évfolyamon a bélmegyeri intézményegység jobban teljesített a mezőberényinél, 39 képességponttal elmaradt az országos átlagtól. Az eredmények elemzésénél mindig figyelembe kell venni, hogy mekkora a hozzáadott pedagógiai érték. Ha figyelembe vesszük, hogy a tanulóink összlétszámának egyre nagyobb százaléka hátrányos vagy halmozottan hátrányos tanuló, akik más-más szociokulturális hátérrel rendelkeznek, akkor az elért eredmény megbecsülendő. Az osztályok, tanulók elért képességszintjeit megismertetjük a tantestülettel, szaktanárokkal, osztályfőnökökkel, szülőkkel. Tanulmányoztuk a gyengébb teljesítmények okait. A képességskálák újradefiniálásával elkerülhetetlenül együtt járt az új, közös skálán meghatározott, közös képességszintek kialakítása is. Mivel a közös skála a három évfolyam eredményeit összefogva szélesebb, mint az évfolyamonkénti skálák voltak, és mivel több feladat szerepel az új skálán, mint amennyivel külön-külön az évfolyamonkénti skálák esetében rendelkeztek, az új szövegértés és matematika skálán több, szám szerint 7-7 képességszintet tudtak kialakítani. Ez a skála szélesebb és jobban megmutatja a tanulók teljesítményének szintjét. Az összehasonlításból kitűnik, hogy a 2010-es év mérése egy területen maradt el szignifikánsan az országos átlagtól, vannak, amelyek az országos átlagnál jobb lett. Ha horizontális elemzést végzünk, akkor az eredmények folyamatos javulása tapasztalható. Ahhoz, hogy az intézményben folyó pedagógiai munkát és az egyéni tanulói teljesítményeket reálisan értékelni tudjuk, részletes elemzés szükséges. Az intézményi elemzések mellett a tanulói azonosító kódokkal meg lehet és kell nézni az egyéni tanulói teljesítményeket. Ki lehet elemezni a típus hibákat, hogy a fejlesztés jövőbeli célkitűzéseihez ezek alapul szolgáljanak. Az eredmények kiértékelése, az összehasonlító elemzés folyamatban van. 13

14 A teljes intézményi értékeléshez még hozzátartozik az 5. és a 7. évfolyam, ahol saját belső méréssel, az országos kompetenciaméréssel egy napon, végeztük el a matematikai eszköztudás és a szövegértési képességének felmérését. A teljes eredmény ismertetésére a köbvetkező tanév elején kerül sor. Az eredmények javítása és fenntartása érdekében a következő tanévre is intézkedési tervet készítettünk. Testi fejlettség A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el, testnevelés órákon, tanévenként két alkalommal október, illetve május hónapban. Az iskola helyi tanterve saját mérési rendszerként a mini Hungarofit mérési rendszer alapján összeállított mérési metodikát határozta meg. Lásd: Útmutató a tanulók fizikai állapotának méréséhez, minősítéséhez Oktatási Minisztérium Tehetséggondozó programba beválogató mérésre májusban került sor, a 4. évfolyamos tanulók körében. Ebben az évben 44 tanuló mérése történt Sebők Márta pszichológussal közösen. Az alacsonyabb létszám lehetővé tette, hogy a tehetséggondozó pedagógusok a végzős 8. osztályosok körében is kontrollmérést végezzenek. A nyolcadikosok kitettek magukért, hiszen a visszatérő mérés az eredményekben %-os javulást mutat körükben. Mindez azt mutatja, hogy a négy év alatt számottevő a fejlődés. Köszönhető mindez a csoportban végzett képességfejlesztés mellett a felsős kollégák eredményes tehetséggondozó munkájának. Sajnos, kontrollcsoport híján más csoporttal történő összehasonlításra nincs lehetőség. A következő tanévekben a kimeneti mérésekre szintén sort szeretnének keríteni. Közalkalmazottak teljesítményértékelése A MICS csoport egyik feladata volt a közalkalmazottak teljesítményértékelésének koordinálása. A közalkalmazottakra vonatkozó ellenőrzési rendszerünk e tanévben a következő területekre terjedt ki, a munkatervben meghatározott Belső ellenőrzési terv alapján: Nevelő-oktató munkához kapcsolódó és a gazdasági munkához kapcsolódó Közalkalmazottak minősítése Az értékelés az IMIP-ben meghatározott eljárásrend szerint történt. Értékelnek: igazgatóság, munkaközösség-vezetők, az értékeltek önmaguk, szülők (alsó), tanulók (felső) Pedagógusok munkájának minősítése az IMIP-ben meghatározott területeken: 1. Szakmai tudás alkalmazása Szakmai felkészültség, fejlődés Tanulásirányítás Nevelés 2. Munkafegyelem 3. Kapcsolat, kommunikáció 4. Szervezethez kötődés, rendszerszemlélet 5. Személyes kompetenciák Nem pedagógus közalkalmazott munkájának minősítése az IMIP-ben meghatározott területeken: 14

15 1. A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek 2. A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka 3. A szakmai munkával kapcsolatos probléma-megoldó képesség 4. A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat 5. A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet 6. Egyéb E tanévben 22 fő közalkalmazott (15 pedagógus, 7 nem pedagógus) értékelésére és minősítésére került sor. Kiválóan alkalmas (80-100%) minősítést kapott 14 pedagógus és 6 nem pedagógus közalkalmazott, alkalmas (60-79%) minősítést 1 pedagógus és 1 nem pedagógus közalkalmazott. Partnerkapcsolatok működtetése Az elégedettségmérés célja Ahol szükséges, annak bátorítása és támogatása, hogy a külső értékelés és a belső önértékelés folyamatába bekapcsolódhassanak az érdekeltek, beleértve ebbe a tanárokat, tanulókat, az intézményvezetést, a szülőket és a szakértőket, annak érdekében, hogy ez elősegítse az iskola jobbításáért való megosztott felelősséget. Olvashatjuk az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának közös ajánlását az Európai együttműködés az iskolai oktatás minőségének értékelésében (2001/166/EC). Intézményünk minőségirányítási programja - a fentieknek eleget téve - a partnerközpontú működés elvei alapján működik. A közoktatási intézményekben folyó minőségfejlesztés célja annak garantálása, hogy a közoktatási intézmények a társadalmi és a helyi igényeknek megfelelő szolgáltatást nyújtsanak. 3/2002 (II.15.) OM rendelet. A partneri igény- és elégedettségmérés célja, hogy az igények megismerésével közös értékrend alakuljon ki az intézmény és a partnerei között a hatékony együttműködés és kommunikáció érdekében. A mérés folyamata és eszközrendszere Intézményünkben a partneri igény- és elégedettség mérésére kétéves ciklusban kerül sor, amely magában foglalja a mérés előkészítését, lebonyolítását és kiértékelését. A tanévben az elégedettségmérés eljárásrendje szerint a közvetlen belső partnereink: tanulók, pedagógusok, nem pedagógus munkatársak, valamint a közvetlen külső partnereink közül: a szülők körében volt esedékes. A 2010/2011. tanévben a Minőségirányítási csoport tovább folytatta az előző tanévben elkezdődött partneri elégedettségmérést. Ennek során külső partnereinket kérdeztük meg. A mérési munkafolyamat gazdája a minőségirányítási csoport volt. A kétéves ciklus zárásakor összegezzük belső és külső partnereink véleményét. A minőségirányítási programunkban a közvetlen partnerek (szülők, tanulók, pedagógusok, nem pedagógusok) elégedettségének és szükségleteinek feltárására kérdőíves felmérést terveztük. A kérdőívek kitöltése mindhárom csoportban névtelen és önkéntes volt. A kapott eredmények összehasonlító elemzése az alábbi területeken volt megvalósítható: I. Légkör, környezet, munkakörülmény (szülők, tanulók, pedagógusok, nem pedagógusok) II. Együttműködés, kapcsolattartás, kommunikáció (szülők, tanulók, pedagógusok, nem pedagógusok) III. A nevelés-oktatás minősége (szülők, tanulók, pedagógusok, nem pedagógusok) 15

16 III. Az intézményi munka minősége (nem pedagógus alkalmazottak esetében) A partneri igény és elégedettségmérés eredményei Mind a négy fajta kérdőív /tanulói, szülői és pedagógusi és nem pedagógusi/ egy általános elégedettségi kérdéssel kezdődött, melyből globális elégedettségi mutatót képeztünk: alkalmazotti: Mennyire elégedett munkahelyével? tanulói: Mennyire vagy elégedett iskoláddal? szülői: Mennyire elégedett gyermeke iskolájával? pedagógus nem pedagógus tanuló szülő 2,22 2,38 1,88 2,28 74,03% 79,31% 62,5% 76,15% A globális elégedettség esetén mind a négy partneri kör leggyakrabban a 2-es elégedettségi fokot jelölte, ami általános elégedettséget mutat. A következőkben a területek összehasonlítását végeztük el. nem pedagógus pedagógus tanuló szülő 2,23 2,16 1,93 2,27 I. Légkör, környezet, munkakörülmény II. Együttműködés, kapcsolattartás, kommunikáció 74,24% 2,3 76,72% 2,16 71,93% 71,84% 2,18 72,52% 64,32% 2,31 77,1% 2,18 72,75% 75,6% 2,47 82,26% 2,33 77,69% - III. Nevelés-oktatás minősége 2, III. Intézményi munka minősége 70,67% A légkör, környezet, munkakörülmény alskálával a legelégedettebbek a szülők (74,24%), legelégedetlenebbek a tanulók (64,32%). Az együttműködés, kapcsolattartás, kommunikáció mind a négy körben elégedettséget váltott ki, leginkább a szülők körében (82,26%). Megnyugtató, hogy a nevelés-oktatás közös szereplői között is jó a személyes kapcsolat, kommunikáció. Ez az alapja az eredményes együttműködésnek. A munka minőségével a szülők 77,69 %-kal a legelégedettebbek. Ezen a területen a kevésbé elégedettek a nem pedagógusok, 70,67%-kal. Összességében nézve az együttműködés, kapcsolattartás, kommunikáció területe mutatja a legnagyobb elégedettséget a partnerek körében. 1. sz. ábra Elégedettségi területek öszehasonlítása 16

17 Elégedettség: Pedagógusok átlagpont % kérdőív állításai 2,75 91,77 Munkatársaimmal segítünk egymásnak, ha szükséges. 2,56 85,28 A pedagógusok közti szakmai együttműködést jónak tartom. 2,55 84,89 Fontosnak érzem a munkámat. Nem pedagógusok átlagpont % kérdőív állításai 2,72 90,80 Tudom, milyen elvárásai vannak velem szemben az iskolának. 2,66 88,51 Munkatársaimmal segítünk egymásnak, ha szükséges. 2,59 86,21 Fontosnak érzem a munkámat. Tanulók átlagpont % kérdőív állításai 2,65 88,33 Fontos, hogy jó osztályzatot kapjak. 2,52 83,85 Jól érzem magam osztálytársaim körében. 2,46 82,15 Jó kapcsolatot tudok kialakítani más osztályok tanulóival. Szülők átlagpont % kérdőív állításai 2,71 90,34 Rendszeresen járok szülői értekezletekre, fogadóórára. 2,55 84,86 Az intézmény azt nyújtja, amit a Pedagógiai Programjában megfogalmazott, amit a szülőknek szóló tájékoztatásban ígért. 2,51 83,60 A nevelőtestület tagjai eredményes nevelő-oktató munkát végeznek. A legnagyobb elégedettséget az alkalmazottak (pedagógusok és a nem pedagógusok) esetében az együttműködés, kapcsolattartás, kommunikáció területén található kérdések váltották ki. Iskolánkban erősödni látszik a munkatársak közti jó kapcsolat, a szakmai együttműködés. Az előző ciklushoz hasonló elégedettség mutatkozik e téren. A tanulóknál a legmagasabb átlagpontot a nevelés-oktatás minősége alskála egyik kérdése váltotta ki, a többi kettő az előző két partneri körhöz hasonlóan az együttműködés, kapcsolattartás, kommunikáció kérdései, szintén az egymás közti jó kapcsolatra helyezve a hangsúlyt. Jó érzés azt olvasni, hogy véleményük szerint a nevelő-oktató munkánk eredményes. A szülők a nevelés-oktatás minősége területéből vett két állítással a legelégedettebbek, a harmadik elégedettségi kérdés pedig az együttműködés, kapcsolattartás, kommunikáció területéből. Elégedetlenség: Pedagógusok 1,99 66,23 Értékelési gyakorlatunk segíti tanulóinkat a teljesítmény növelésére. 1,68 56,04 Elégedett vagyok a fegyelemmel. 1,59 52,97 Elégedett vagyok a tanulók tanuláshoz, munkához való viszonyával. Nem pedagógusok 1,66 55,17 A vezetés felhasználja a dolgozók ötleteit az iskolai munka szervezésében. 17

18 1,66 55,17 Kapok visszajelzést munkám színvonaláról. 1,45 48,28 A munkahelyemen számít a véleményem. Tanuló 1,91 63,64 Az iskola tisztasága, környezete megfelel annak, hogy jól érezzem magam. 1,87 62,46 Elégedett vagyok az iskola berendezésével, felszerelésével, tárgyi eszközeivel. 1,83 60,99 A számomra kevésbé érdekes órákon is odafigyelek. Szülő 2,14 71,25 Jónak tartom az 1-3. évfolyamon a szöveges értékelési módot. 2,11 70,24 Demokratikusnak, harmonikusnak tartom az iskolai légkört. 1,72 57,29 Elégedett vagyok az iskolai fegyelemmel. Sajnos, az elégedetlenségre adó okok között ugyanazokat találjuk, mint az előző ciklusban: a fegyelem, a tanuláshoz való viszony, az iskola környezete, tisztasága, a visszajelzés a munka színvonaláról. Az egyéni elégedettségi átlagpontokból képeztük az egyéni elégedettségi mutatót, mely az alábbiak szerint alakult: nem elégedettség pedagógus pedagógus tanuló szülő globális elégedettség 2,16 2,38 1,88 2,28 egyéni átlagpont 2,23 2,16 2,16 2,33 % 74, ,57 e. átlagpont (-tól ig) 1,52 2,92 1,24 3,00 1,38 2,89 0,22 3,00 Százalékos étékben kifejezve az egyéni elégedettségi mutatókat az alábbi sávdiagram mutatja: 2. sz. ábra Egyéni elégedettségi mutatók %-ban Az intézmény munkájával a szülők a legelégedettebbek, majd a pedagógusok. Kevésbé elégedettek a tanulók és a nem pedagógus alkalmazottak. A százalékos értékeket tekintve megállapíthajuk, hogy a 72 %, illetve a fölötti eredmény azt mutatja, hogy a partnerek közel kétharmada elégedett az itt folyó munkával. Az egyéni elégedettségi mutatókat összehasonlítva ugyanazon partner globális elégedettségével, néhány tized eltérés tapasztalható. A két mutató leginkább a szülőknél közelít egymáshoz. 18

19 Mindezek a fenti elemzéseket is alátámasztva mutatják, hogy intézményünkben pozitívan értékelhető munkavégzés folyik. Természetesen előfordulnak megoldásra váró feladatok. Nyitott végű kérdések Ezek a kérdések azok, amelyek tág határokon belül mozognak, a rájuk adott válaszok szubjektivitása miatt. Több esetben ellentmondásokkal is találkoztunk. Olyan válaszokat is, amelynek megszüntetése törvényi akadályba ütközne, ezeket nem soroltuk fel. Az alábbiakban a legnagyobb gyakorisággal előforduló válaszokat gyűjtöttük össze. Pedagógus alkalmazottak Erősségek jó kollektíva, jó munkahelyi hangulat nyitottság az új dolgokra innovációk, fejlesztések, nyertes pályázatok /TÁMOP, IPR/ szakmailag felkészült, módszertanilag képzett pedagógusok egyéni képességekhez igazodó oktatás segítőkészség egymás iránt tehetséggondozás testnevelés ill. sport oktatás német nemzetiségi oktatás Nem pedagógus alkalmazottak Erősségek képzések TÁMOP pedagógusok felkészültsége sport programok Tanulók Erősségek továbbtanulásra való felkészítés megfelelő felszereltség jó közösség képzett és segítőkész tanárok érdekes órák szakkörök, sportfoglalkozások emelt testnevelés könyvtár tanulószoba Szülők Erősségek magas színvonalú oktatás elhivatott pedagógusok sport oktatás ill. sportolási lehetőség német nyelv oktatása kompetencia alapú oktatás tehetséggondozás, szakkörök odafigyelés a gyermekekre szülő-pedagógus partneri jó kapcsolat Változtatásra szorulnak adminisztráció csökkentése házirend következetesebb betartatása feladatok a terhelhetőség határán belül iskolaudvar gyermekbaráttá tétele információáramlás gyorsabbá, pontosabbá tétele tömbös oktatás ésszerűsítése, módosítása nagyobb fegyelem nagyobb tisztaság a folyosókon, tantermekben Változtatásra szorulnak fegyelem iskola felszereltsége Változtatásra szorulnak nagyobb fegyelem öltözők kicsik, javításra szorulnak tantermek, berendezésének újítása kerékpártárolók bővítése sportfelszerelések újítása tömbösített órák változtatása tisztaság, higiénia Változtatásra szorulnak a fegyelmezés legyen szigorúbb, következetesebb szünetben nagyobb odafigyelés a gyerekekre a mosdók tisztasága kerékpármegőrző biztonságosabbá tétele játszóhely kialakítása az udvaron korrepetálási lehetőség a nehezebb 19

20 tájékoztatás esélyteremtés, felzárkóztatás személyre szabott oktatás megfelelő környezet, korszerűen felszerelt tantermek könyvtár igazgatás, szervezés tantárgyakból tömbösített oktatás változtatása nagyobb tornatermi öltözők mellékhelyiségek higiéniai eszközökkel való felszerelése Az alábbiakban nézzük az intézmény közvetlen és közvetett partnereit: Közvetlen külső partnerek (a szülők mellett): MezőberényVáros Önkormányzatának Képviselőtestülete Bélmegyer Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Középiskolák: - Farkas Gyula Szakképző Iskola, Gimnázium, Speciális Szakiskola, Békés - Petőfi Sándor Gimnázium Mezőberény - Összevont Óvodák (Mezőberény, Bélmegyer) Közvetett külső partnerek: Alapítványok, egyesületek: - Mezőberényi Gyermekfoci Alapítvány - Mezőberényi Kosárlabda Klub - Mezőberényi Általános Iskolás Tanulókért Alapítvány - Szlovákok Mezőberényi Szervezete (új partner) Cigány Kisebbségi Önkormányzat Védőnők Mezőberényi Német Önkormányzat Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Történelmi egyházak Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Az igények- és az elégedettségek feltárása szintén kérdőíves formában történt. A válaszadás önkéntes volt, történhetett írásban ill. személyes interjú keretében. Partnereink mindkét lehetőséget igénybe vették, és 94,8 % -uk élt a véleménynyilvánítás lehetőségével. A kérdőív főbb témakörei a következők voltak: 1. Kapcsolat az intézménnyel 2. Elégedettség, elégedetlenség, javaslatok a problémák megoldására 3. Környezeti hatások 4. Elvárások 5. Intézményünk céljaival kapcsolatos kérdés (iskola feladata, küldetése) Kapcsolat az intézménnyel Partnereink intézményünk működésével kapcsolatos információit több forrásból szerzik be, többek között: közvetlen, személyes kapcsolat útján iskolaszéki ülések képviselő-testületi ülések 20

A KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNYI MUNKÁBAN

A KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNYI MUNKÁBAN 2. sz. melléklet A KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNYI MUNKÁBAN 1. Törvényi háttér 1.1. Kt. 40. (11) A minőségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 2010/2011.

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 2010/2011. Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 2010/2011. Iskolánk törvényes működését segíti a jogszabálykövető intézményi szabályozó rendszerünk. Egyik ilyen meghatározó szabályozó dokumentum az

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

A 2014.évi kompetenciamérés eredményei a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában

A 2014.évi kompetenciamérés eredményei a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában A 2014.évi kompetenciamérés eredményei a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában Összeállította: Szentmiklósi Miklós mérés-értékelés munkaközösség vezető Vályiné Pápai Viola igazgató A mérésre 2014.

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS

AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS Az Országos kompetenciamérés céljai Iskolák, fenntartók: a visszajelzés az intézmény, tanulócsoportok és a tanulók egyéni teljesítményéről saját elemzések készítése saját mérések

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály. Szövegértés, matematika. SIOK Balatonendrédi Általános Iskola

Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály. Szövegértés, matematika. SIOK Balatonendrédi Általános Iskola Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály Szövegértés, matematika SIOK Balatonendrédi Általános Iskola 1 Fit jelentés 2011-es tanév, 6-8. osztály (matematika, szövegértés) A 2011-es mérés

Részletesebben

A 2015.évi kompetenciamérés eredményei a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában

A 2015.évi kompetenciamérés eredményei a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában A 2015.évi kompetenciamérés eredményei a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában Összeállította: Szentmiklósi Miklós mérés-értékelés munkaközösség vezetője A mérésre 2015. május 25-én került sor a

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló Partneri elégedettségmérés összefoglaló Szülői kérdőívek visszaküldése Évfolyam Visszaküldött kérdőívek 1. 75% 2. 57% 3. 85% 4. 92% 5. 67% 6. 75% 7. 80% 8. 90% Összesen 76% Szülők Az elégedettség rangsora

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése A 2008. évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése Bevezetés A közoktatásért felelős minisztérium megbízásából 2008-ban hatodik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A sikeres életvitelhez, a társadalmi folyamatokba való beilleszkedéshez is folyamatosan megújuló tudásra van szükség. Tudásunk egy

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a Partnerelégedettség- mérés összefoglaló Szülők Az elégedettség rangsora Szülői kérdőívek visszaküldése 1. 10/14 71% 2. 10/12 83% 3. 9/11 82% 4. 11/12 92% 5. 9/15 60% 6. 14/15 93% 7. 14/15 93% 8. 10/14

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

A SIOK Balatonendrédi Általános Iskola 2008. évi országos kompetenciamérésben elért eredményeinek elemzése; Feladataink

A SIOK Balatonendrédi Általános Iskola 2008. évi országos kompetenciamérésben elért eredményeinek elemzése; Feladataink A SIOK Balatonendrédi Általános Iskola 2008. évi országos kompetenciamérésben elért eredményeinek elemzése; Feladataink Intézményi stratégia az OKM eredményeinek hasznosításához Belső mérési-értékelési

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

SIOK FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁDÁND évi kompetenciamérés eredményei, fejlesztési javaslatok

SIOK FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁDÁND évi kompetenciamérés eredményei, fejlesztési javaslatok SIOK FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁDÁND 2011. évi kompetenciamérés eredményei, fejlesztési javaslatok 4. évfolyam A 2011-es tanévben telephelyünk nem került a 200 kiválasztott intézmény közé. Így a kijavított

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek IV VI. fejezet a KOLLÉGIUMOK számára Dátum:... Készítette:......

Részletesebben

Országos kompetenciamérés eredménye az EKF Gyakorlóiskolában

Országos kompetenciamérés eredménye az EKF Gyakorlóiskolában Országos kompetenciamérés eredménye az EKF Gyakorlóiskolában A mérések és a hozzá tartozó dokumentumok itt tekinthetõk meg. Intézményi jelentés A 2001 õszén elkezdõdött Országos kompetenciamérések sorában

Részletesebben

FIT - jelentés 2011. Kompetenciamérés a SIOK Vak Bottyán János Általános Iskolában

FIT - jelentés 2011. Kompetenciamérés a SIOK Vak Bottyán János Általános Iskolában FIT - jelentés 2011. Kompetenciamérés a SIOK Vak Bottyán János Általános Iskolában 1. Létszámadatok: A 2011-es kompetenciamérésben, a 6.évfolyamosok közül 64, míg a nyolcadik évfolyamosok közül 76 tanuló

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

kidolgozásával felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének

kidolgozásával felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (IMIP) Módosítása és kiegészítése készült: 2007. március Készítette: Hartdégenné Rieder Éva Igazgató Az Intézményi Minőségirányítási Program módosításának törvényi

Részletesebben

Pécs, május 10. Dr. Klincsikné Toma Zsuzsanna munkaközösség-vezető

Pécs, május 10. Dr. Klincsikné Toma Zsuzsanna munkaközösség-vezető Pécs, 2016. május 10. Dr. Klincsikné Toma Zsuzsanna munkaközösség-vezető Intézményi eink: Matematika 6. Matematika 8. Szövegértés 6. Szövegértés 8. Intézmény 1635 (1613;1658) 1702 (1685;1717) 1623 (1600;1650)

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga!

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Az alábbi kérdőívben állításokat fogalmaztunk meg a pedagógusok, oktatók elégedettségére vonatkozóan. Örömünkre szolgálna, ha észrevételeivel, javaslataival

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012.

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2012/2013-as tanévre Petőfiszállás, 2012. augusztus A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. A közoktatásról

Részletesebben

A telephely létszámadatai:

A telephely létszámadatai: Országos kompetenciamérés értékelése - matematika 2011. 2011. tavaszán kilencedik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre. A kompetenciamérés mind anyagát, mind a mérés körülményeit tekintve

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

es országos kompetenciamérés eredményeinek összehasonlítása intézményünkben

es országos kompetenciamérés eredményeinek összehasonlítása intézményünkben 2010-2011-2012-2013-2014-es országos kompetenciamérés eredményeinek összehasonlítása intézményünkben Az országos kompetenciamérés azt a célt szolgálja, hogy információkat nyújtson az oktatásirányítók és

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

Közoktatás-értékelési programok. Pongrácz László Oktatási Hivatal Közoktatás-értékelési Programok Főosztálya főosztályvezető

Közoktatás-értékelési programok. Pongrácz László Oktatási Hivatal Közoktatás-értékelési Programok Főosztálya főosztályvezető Közoktatás-értékelési programok Pongrácz László Oktatási Hivatal Közoktatás-értékelési Programok Főosztálya főosztályvezető Közoktatás-értékelési programok PIRLS (szövegértés (5)) TIMSS (matematika, természettudomány

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

IMIP végrehajtásának értékelése, az értékelés jóváhagyása

IMIP végrehajtásának értékelése, az értékelés jóváhagyása A közoktatási intézmény megnevezése IMIP végrehajtásának értékelése, az értékelés jóváhagyása Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Mészöly Géza Általános Iskola Tagintézménye:

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

A SIOK Beszédes József Általános Iskola évi kompetenciamérés eredményeinek elemzése és hasznosítása

A SIOK Beszédes József Általános Iskola évi kompetenciamérés eredményeinek elemzése és hasznosítása A SIOK Beszédes József Általános Iskola 2011. évi kompetenciamérés eredményeinek elemzése és hasznosítása A jelentésben szereplő tanulók száma 2011. évi méréskor 6. a osztály: 24 fő 6. b osztály: 32 fő

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

1. A Pedagógiai Program módosulása a szöveges értékelés változása miatt

1. A Pedagógiai Program módosulása a szöveges értékelés változása miatt 2010. A Szent László Katolikus Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítását a szöveges értékelés, a nem szakrendszerű oktatás és Sárvár város Intézményfenntartó Társulásának Közoktatási Esélyegyenlőségi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Ecsegfalva Község Önkormányzat 010. május 31-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 011/01. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere A nevelő-oktató munka iskolánkra vonatkozó mérés-értékelési és minőségirányítási rendszerének kialakítása, amely hatékonyan segíti a nevelési-oktatási

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a 20-202-es tanév indításával kapcsolatban Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 20-202-es tanév eleji beszámolómat az alábbi szerkezeti elemek szerint készítettem el:., 20

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Budapest XIX. kerület 2010. június 24.. igazgató I. Partner igény és elégedettség vizsgálatok A Gábor

Részletesebben

I. Iskolánkról. Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája

I. Iskolánkról. Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája I. Iskolánkról Mottó: Az iskolának nem nevelnie kell az életre az iskola legyen maga az élet! Elbert Hubkord Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola A 2008-as évi kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosítása; fejlesztési területek meghatározása

SIOK Széchenyi István Általános Iskola A 2008-as évi kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosítása; fejlesztési területek meghatározása A 2008-as évi kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosítása; fejlesztési területek meghatározása Siófok, 2009-05-09 1 Készítette: Gáthy Péterné minőségügyi vezető, alsós munkaközösségvezető Részt

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE: IKT.SZ.: 34 78 / 28 1 / 2015. O R S Z Á G O S K O M P E T E N C I A M É R É S I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010.

Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010. Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010. Készítette: Scsureczné Pór Magdolna minőségirányítási vezető 1 1. A mérés előzményei Októberben a Partneri igény és elégedettségmérés végrehajtásáért

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben