Vezetői pályafutásom 1994-ben kezdődött, azóta vezetem a Budapest, III. kerület Szérűskert u. 37. szám alatt található Almáskert Óvodát.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vezetői pályafutásom 1994-ben kezdődött, azóta vezetem a Budapest, III. kerület Szérűskert u. 37. szám alatt található Almáskert Óvodát."

Átírás

1 2. Bevezetés Vezetői pályafutásom 1994-ben kezdődött, azóta vezetem a Budapest, III. kerület Szérűskert u. 37. szám alatt található Almáskert Óvodát. 15 éves vezetői tevékenység eredményeként - nevelőtestületemmel és alkalmazotti közösségemmel együtt - kialakítottunk egy olyan folyamatosan fejlődő szakmai szervezetet, és létrehoztunk egy olyan, kiegyensúlyozott, motivált cél- és feladatorientált munkahelyi légkört, ahol: a nevelőtestület innovativítása, kreativitása a gyermekek mindenek felett álló érdekét szolgálja, az igényes, önfejlesztő közösség harmonikus együttműködésben végzi feladatait és magas szinten működteti partner kapcsolatait. Óvodánk nevelőtestülete és alkalmazotti közössége arra törekszik, hogy egy hatékony vezetésű, jól menedzselt intézményben, magas színvonalú nevelő munkával biztosítsa a családias légkört, a gyermekek alapvető jogainak és szükségleteinek figyelembevételével. Fontosnak tartjuk, hogy minőségi környezetben, gyermekközpontú óvodában, a gyermekek egészséges, harmonikus, sokoldalú személyiségének kibontakoztatásával, élményekben, tapasztalatszerzésben gazdag, boldog óvodai életet biztosítsunk gyermekeink számára, mely lehetővé teszi a természet és a környezet szépségeinek megismerését, a gyönyörködő rácsodálkozást. Óvodánk mottója: Minőségi munka, hatékony együttműködés gyermekeink és partnereink megelégedettsége érdekében. Pályázatom megírásához felhasználom az előző vezetői programomat, melyet átolvasva, azt tapasztaltam, hogy az abban kitűzött célok és feladatok szinte maradéktalanul megvalósultak. Néhány területen, a vártnál nagyobb eredmények is születtek. Vannak azonban folyamatos fejlesztésre szoruló, soha véget nem érő folyamatok. Ilyen például a szervezeti kultúra fejlesztése, a partneri kapcsolatok működtetése és a tárgyi feltételek javítása. A vezetői pályázatomban a nevelőtestületemmel és alkalmazotti közösségemmel együtt végzett munkánk erősségei által elért sikereinket kívánom bemutatni és szeretnék rámutatni a minél magasabb színvonalú nevelő munka elérése érdekében a továbbfejlődési lehetőségekre is. 1

2 2.1. Pedagógiai hitvallás A még érintetlen gyermeki lélek sokkal fogékonyabb, nyitottabb... az eredetiség és az új befogadására, mint a konvencióktól telített felnőtt. A gyermekkori hatásoknak, különösképpen az óvodai nevelésnek, éppen ebben rejlik később már soha többé föl nem lelhető hatalmas ereje Kodály Zoltán A gyermeknevelésről és az óvodavezetésről vallott véleményemet már a korábbi pályázataimban is megfogalmaztam. Most is azt vallom, hogy az óvodapedagógusokat a határtalan gyermekszeretet motiválja erre a hivatásra. Mivel a gyermekeket nevelni, fejleszteni 0-7 éves korig lehet a legjobban, ezért az óvodapedagógusok és a nevelési munkát segítő alkalmazottak legnagyobb feladata, hogy a rájuk bízott gyermekek egészségesen, harmonikusan, boldogan éljék óvodai életüket, gyermekkorukat. Az óvodapedagógusok felelősek az óvodába járó gyermekek neveléséért, fejlődéséért, a közösség alakulásáért, s azért, hogy az egyén a közösség erejére támaszkodva megvalósíthassa önmagát. Számomra a jó óvoda olyan: ahol minden gyermek jól érzi magát, ahová a szülők szívesen hozzák gyermekeiket és biztonságban tudják őket az egész nap folyamán, ahol a gyermekek szeretetteljes, családias légkörben, esztétikus, egészséges környezetben tölthetik mindennapjaikat, ahol az óvodapedagógusok és a dadus nénik tudásuk legjavát adva a gyermekeket, a szülőkkel együtt működve, eljuttatják képességük legmagasabb szintjére, és kibontakoztatják a bennük rejlő tehetségeket, ahol a gyermekeket személyes szükségleteik alapján tisztelik, elfogadják és szeretik, különbségeiktől függetlenül, ahol biztosítják mind a gyermekek, mind a kollégák számára az esélyegyenlőséget a tehetség felismerését, a tehetséggondozást, a hátrányos helyzet szakszerű kezelését, maximálisan támogatják a gyermekek fejlődését, egyéni adottságaik, képességeik figyelembe vételével -. ahol a legfontosabb érték: a szeretet, az emberség és a tisztesség. 2

3 Számomra a jó óvodai légkör olyan: ahol a kollégák igényesek önmagukkal és a környezetükkel, ahol a kollégák elfogadják, tisztelik, támogatják és elismerik egymást, ahol a legfontosabb érték: a szeretet, az emberség és a tisztesség, mert ez elengedhetetlen ahhoz, hogy nyugodt, magas színvonalú közös munkát tudjunk végezni. Számomra a jó óvodapedagógus és dadus néni olyan: aki, örömet lel munkájában, aki, középpontba állítja a gyermekeket és azok mindenek felett álló érdekeit érvényesíti, aki, pedagógiai, dajkai munkáját úgy végzi, hogy a gyermekeknek a fejlődéshez minden segítséget megadjon, aki, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek nevelését és fejlesztését külön figyelemmel kíséri, aki, a gyermekek nevelése és fejlődése érdekében szorosan együttműködik a családdal, aki, a gyermeki személyiséget tiszteli, elfogadja, szereti és megbecsüli. Aki a legfontosabb értéknek: a szeretetet, az emberséget és a tisztességet tartja. Úgy gondolom, hogy az előzőekben felsorolt alapelvek és igények a 15 év folyamán beépültek az óvodai nevelési programunkba és mindennapi életünkbe, már csak folyamatos finomításukra van szükség. Ennek megfelelően úgy érzem, hogy az Almáskert Óvodában kollégáim a gyermekeket szeretettel, emberséggel, tisztességgel, türelemmel, figyelemmel nevelik. A gyermekek számára biztosítva van a megfelelő szabadság, a legfontosabb tevékenységnek, az önfeledt, sokszínű játéknak a feltételei, az érzelmi biztonság. Egy gyermekközpontú, érzelmekben gazdag, derűs óvodai életet, biztosítunk az óvodánkba járó gyermekeink számára. Szeretetet, emberséget és tisztességet adunk és kapunk. Nekem mint óvodavezetőnek az a legfontosabb feladatom, hogy olyan humanista személyiségjegyeket, értékeket közvetítsek és erősítsek, amellyel biztosítom, hogy a fentiekben leírtaknak megfelelően az óvodapedagógusok és a dajkák közössége minél magasabb pedagógiai, pszichológiai kultúrát képviseljen, mély hivatástudattal rendelkezzen, a felnőtt közösségünk szervezeti kultúrája állandóan és folyamatosan fejlődjék, egyénileg és, képességeinek megfelelően mindenki járuljon hozzá ahhoz, hogy színvonalas, eredményes intézményt működtethessünk gyermekeink és partnereink megelégedettségére. 3

4 3. Helyzetelemzés az elmúlt vezetési program tükrében 3.1. Az intézmény mikrokörnyezete A 1033 Budapest, Szérűskert u. 37. szám alatt található Almáskert Óvoda 1982 óta működik Óbudán, a város csendes, nyugodt részén. A kaszásdűlői lakótelep szélénél, a bölcsőde mellet elhelyezkedő lakótelepi óvoda egyszintes, panel épület. Az óvoda 733,9 négyzetméter belső területtel és 1920 négyzetméter udvari, játszótéri lehetőséggel rendelkezik. A tízemeletes házak betonrengetegében élő gyermekeink számára, olyan kulturált környezetet hoztunk létre, amely lehetővé teszi a természet és a környezet szépségeinek megismerését, a gyönyörködő rácsodálkozást. Udvarunk szépen gondozott, tudatosan megtervezett. Az elmúlt évek során közvetlen környezetünket szebbé, igényesebbé varázsoltuk. Fákat, (az óvoda nevéből adódóan, főként almafákat) bokrokat, virágokat ültettünk az óvoda udvarára és környékére. Sziklakertet hoztunk létre a különböző növények megfigyelésére. A tapasztalatszerzés érdekében dísz- és konyhakerti növényeket is ültettünk. Madáretetőket, itatókat, madár fürdetőt készítettünk az állatok védelmére. A Szentendrei útról beáramló légszennyezés megakadályozására óvodánk kerítésének külső oldalára is bokrokat ültettünk. A beáramló zajszint csökkentésére elkezdtük kerítésünk náddal való bevonását. Óvodánk előterét elkerítettük, hogy megóvjuk a körülötte lévő parkot a gépkocsik parkolása okozta rongálásoktól. Mindezeket a feladatokat természetesen gyermekeink és szüleik bevonásával, a természetismereti programunknak megfelelően végezzük. Óvodánk 25 éves, ezért rendszeres karbantartást, felújítást igényel, melyhez a szükséges erőforrásokat az intézményi költségvetés, az óvodai alapítvány és a munkatársak, szülők tényleges munkavégzése biztosítja. Az utóbbi években azt tapasztaljuk, hogy a szülők az óvodaválasztás során a minőséget keresik. Ma a legtöbb szülő mielőtt gyermekét óvodába íratja érdeklődik az óvoda: nevelési programjáról, nevelési elveiről, környezetéről, a pedagógusok és dajkák személyéről, a szolgáltatásokról... Óvodánk nagyon keresett a szülők körében. A kedvező földrajzi elhelyezés, a jó közlekedés, a megfelelő felszereltség mellett, elsősorban a nevelő munkánk, a hangulatos, családias légkörünk, a sok színes programunk jó híre vonzza ide a gyermekeket és szüleiket. 4

5 3.2. Személyi feltételek A gyermekek Az óvoda engedélyezett létszáma: 123 fő. A jelen nevelési évben október 1-től (okt. stat.) 122 gyermek, jelenleg 130 gyermek éli itt mindennapjait. Az elmúlt 5 évben a nevelési év végére átlagosan 8-10 gyermekkel haladjuk meg az óvoda engedélyezett létszámát. Ennek oka: év közben a testvér gyermekek betöltik a harmadik évüket, illetve új beköltözök érkeznek a lakótelepre. A gyermekek nevelése és fejlesztése 5 vegyes korosztályú csoportban folyik, a 3-7 éves gyermekek együtt élik napjaikat. Az elmúlt öt nevelési évben nőtt azon gyermekek száma, akinél - a nevelési tanácsadó szakvéleményére vagy szülői kérésre a törvény biztosította lehetőség során - az óvodai nevelés egy évvel meghosszabbodott. A gyermekek nevelési szükségleteiben jelentkező sajátosságokhoz (lakókörnyezet, eltérő fejlettségi szint és fejlődési út) a nevelőtestület az alábbi módon alkalmazkodik: élmény gazdag, a természet tevékeny megismerését központba helyező saját nevelési program kidolgozása és megvalósítása, speciális kompetenciák megszerzése fejlesztőpedagógus, környezeti nevelő, erdő pedagógus, speciális szakemberek igénybevétele pszichológus, logopédus, inger gazdag, esztétikus és harmonikus nevelési tér - csoportszobák, udvar - kialakítása. Óvodánkban stagnált és nem nőtt a sajátos nevelést igénylő magatartászavaros, beilleszkedési- beszédfejlettségi problémákkal küzdő gyermekek száma. Az elmúlt 5 évben átlagosan Kettőnek számító gyermek: 1 4 fő Magatartási problémával küzdő gyermek: 5 10 fő Tanulási nehézséggel küzdő gyermek: fő Beszéd problémával, beszédhibával rendelkező gyermekek szám: fő. Ezen gyermekek fejlesztésében segítségünkre van az óvoda pszichológusa, és az óvoda logopédusa. Külön öröm számunkra, hogy óvodánkban két fejlesztőpedagógusi végzettségű óvodapedagógus is van. Óvodánkban évről-évre egyre több gyermek részesül szociális étkezési támogatásban. Az óvoda gyermekvédelmi felelőse folyamatosan segíti és figyelemmel kíséri ezeket a családokat. A gyermekvédelmis eseteink száma nem nőtt az 5 év folyamán (évente: 3 6 fő), viszont évről-évre súlyosabb családi problémákkal találkozunk. Ezeknél az eseteknél igénybe vesszük a társintézmények segítségét. 5

6 Az óvodapedagógusok A nevelőmunkát 11 óvodapedagógus végzi. A nevelőtestületet szakmailag felkészült, ismereteit folyamatosan megújítani, bővíteni akaró és tudó óvodapedagógusok alkotják. A nevelőtestület tagjai motiváltak olyan továbbképzéseken való részvételre, melyek a helyi nevelési program fő célkitűzéseit, illetve egy-egy új feladat eredményes és hatékony megvalósítását szolgálják. A nevelőtestület tagjai közül 6 óvodapedagógus szakvizsgával rendelkezik. Ebből: 3 óvodapedagógus - a vezetői team tagjai vezető óvodapedagógusi szakvizsgával, 1 óvodapedagógus - fejlesztő óvodapedagógusi szakvizsgával, 2 óvodapedagógus - környezeti nevelő szakvizsgával rendelkezik. Az Almáskert Óvoda évek óta az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskola külső gyakorló helye. Óvodapedagógusaink tevékenyen vesznek részt a leendő óvodapedagógusok módszertani képzésében, a nappali tagozatos hallgatók nevelési gyakorlatában és az esti tagozatos hallgatók záróvizsgáztatásában. Óvodánk ismertségét és jó hírnevének erősítését segítik, hogy nevelőtestületünk tagjai rendszeresen tartanak kerületi, fővárosi és országos szinten is bemutató foglalkozásokat és szakmai előadásokat. Óvodánkban a pályaelhagyás nem jellemző. Az elmúlt 5 évben, mindösszesen 1 óvodapedagógus váltott hivatást. Jelenleg 2 óvodapedagógusunk van GYES-en, őket megfelelő végzettségű, fiatal, pályakezdő pedagógusok helyettesítik A nevelőmunkát segítők A nevelőmunkát segíti: 1 óvodatitkár 8 dajka, 1 kertész-karbantartó. Az óvodatitkár megfelelő végzettséggel, számítástechnikai ismeretekkel rendelkezik. A dajkák közül 5 szakképzett dajka, az egyes óvodai csoportok mellett teljesít állandó szolgálatot. Bevonásuk a nevelő tevékenységben rendszerszerűen működik. Az óvodapedagógusok megbeszélik velük a heti és napi konkrét feladatokat, s ezek tervét is átadják számukra, segítve ezáltal felkészülésüket, illetve a folyamatos, zökkenőmentes együttműködést. A konyhában dolgozó 2 dajka, nyolc illetve négy órában látják el a HACCP rendszer előírásainak megfelelően feladataikat. 6

7 Egy dajka a délutáni órákban, négy órában, végzi el az óvoda tisztántartását, takarítását. A kertész-karbantartó nyugdíj mellett fél állásban gondozza az óvoda udvarát és végzi el a kisebb javításokat. A rászoruló gyermekek fejlesztését: kihelyezett logopédus heti 2 alkalommal és kihelyezett pszichológus heti 2 alkalommal látja el. A technikai létszámunk az elmúlt 5 év során az alábbiakban változott: 2 fő dajka távozott az óvodából 1 fő dajka GYES-en van. A távozó- és a GYES-en lévő dadus nénik helyét szakképzett dajkákkal töltöttük be. Az alkalmazotti létszámunk jelenlegi összetétele Óvodapedagógus Óvodatitkár Dajka Kertészkarbantartó GYES 11 fő 1 fő 7 fő 1/2 3 fő 2 óv.ped. 1 dajka 7

8 3.3. Tárgyi feltételek A nevelőtestület és az alkalmazotti közösség külön gondot fordít az óvodánk külső és belső környezetének esztétikumára, tisztaságára, rendezettségére. Célunk egy igényes, minőségi környezet biztosítása gyermekeink és partnereink számára, a lehetőségeink kihasználásával és figyelembevételével. A törvényben előírt kötelező eszközöket beszereztük, megvásároltuk, ennek ellenére folyamatos cseréjükre szükség van. A nevelési teret úgy igyekeztünk berendezni elrendezni és díszíteni, hogy az funkció adekvát, ugyanakkor harmonikus és ízléses legyen. Az óvoda épületének belseje hangulatos. Színeivel, növényeivel, egész berendezésével nyugalmat, biztonságot sugároz. Minden csoportszobában gondozott természetsarok van. Az elmúlt 5 évben az alábbi fejlesztéseket valósítottuk meg: a mosdó helyiségekben a járólapot önerőből kicseréltük, a csoportszobák, a konyha és annak előtere, a tornaszoba, a nevelői szoba és a vezetői iroda tisztasági festését önerőből, szülők és kollégák, valamint hozzátartozók segítségével lefestettük, a csoportszobák teljes bútorzatát lecseréltük természetes anyagú szekrényekre, gyermek asztalokra és székekre, új függönyök és szőnyegek kerültek a csoportszobákba. megújult az óvónői szoba, a logopédus szoba, a vezetői iroda, az óvodapedagógusok öltözője és a dajkák szobája új bútorokkal és textíliákkal. a csoportszobák ablakait az óvodapedagógusok és dadus nénik lefestették, lekezelték. Az udvar játékait, felszereléseit úgy alakítottuk ki, hogy kellő teret és lehetőséget biztosítsunk a mozgásos illetve az ismeretszerző tevékenységekhez. Ennek érdekében az elmúlt 5 évben: természetes anyagból készült mozgásfejlesztő mászókákat, babaházakat vásároltunk, folyamatosan fejlesztettük a játékeszközöket homokozó játékok, labdák... vásárlása. a kerítést önerőből lefestettük, az udvari padokat felújítottuk. faházat vásároltunk, a játékok és udvari szerszámok, eszközök elhelyezésére. vízforgatóval ellátott medencét vettünk a gyermekek számára. A csoportszobákat úgy rendeztük be, hogy az eszközök és játékok mind mennyiségükben, mind minőségileg a helyi nevelési programunk végrehajtását segítsék. Ennek érdekében az elmúlt 5 évben: költségvetési, pályázati és alapítványi pénzből főleg olyan értelemfejlesztő játékokat vásároltunk, mellyel a nevelési programunk fő célkitűzéseit, fejlesztési területeit meg tudtuk valósítani. 8

9 Az épületek állagának javítása érdekében az elmúlt 5 évben az alábbi felújítási és karbantartási munkálatok történtek: Év Óvodai költségvetésből Önerő (szülők, dolgozók segítségével) Villanyszerelési munkák Beépített szekrények készítése két csoportszobában Kerítés lefestése, udvari padok felújítása Vízvezeték szerelési munkák Dugulás elhárítás Beépített szekrények készítése két csoportszobában Mosdók csaptelepeinek kicserélése Felnőtt öltözőszekrények beépítése A mosdó helyiségek járólapjainak kicserélése Csoportszobák kifestése Ablakok lefestése, lekezelése Radiátorok szelep cseréje Vezetői iroda, óvónői szoba, Villámvédelmi, érintésvédelmi tornaszoba, öltözők kifestése. felülvizsgálat Bejárati ajtó kicserélése Folyosó, konyha és annak előterének kifestése Sikeres pályázatok az elmúlt 5 évben Nevelési év Sikeres pályázatok száma Elnyert összeg A Zöld Almák Óvodai Alapítvány a szülők által felajánlott 1%-os adóból befolyt összeg felhasználása Év Beszerzések Támogatás összege Udvari játék, gyermek bútorok, szekrények, fejlesztő játékok Udvari játék, gyermek asztalok, fejlesztő játékok Udvari játék, textíliák, gyermek asztalok, fejlesztő játékok Udvari játék, szőnyegek, fejlesztő játékok, gyermek székek

10 3.4. Szakmai-pedagógiai tevékenység eredményessége, hatékonysága, színvonala Nevelés fejlesztés a módosított nevelési program alapján A gyermekközpontú arculat megőrzése Célunk: a gyermekközpontú arculat megőrzése volt. Ennek érdekében minden óvodapedagógus és alkalmazott törekedett a gyermekek mindenek felett álló érdekének érvényesítésére. Legfontosabb feladatunk: Az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételével a gyermekek egészséges, harmonikus és sokoldalú személyiségének kibontakoztatása és fejlesztése volt, melyet az önfeledt, sokszínű szabadjáték és tevékenykedtetés kibontakoztatásával értünk el. Siker: Minden óvodapedagógus érzi és érti a szabadjátékban és tevékenykedtetésben rejlő fejlesztési lehetőségeket. A gyermekek a fejlesztést játéknak élik meg. Az információ átadás sokat javult, a szülők megfelelő tájékoztatást kapnak az óvodában történő nevelési és fejlesztési munkáról. Az óvodapedagógusok a szakmai munkaközösség keretében megismerték egymás projekt terveit, elkészült egy közös projekt gyűjtemény. A már meglévő projektekhez 50 %-ban megvalósult a tematikus tervek kidolgozása. További fejlesztési javaslat: Még jobban ki kell használnunk a szabadban, az udvaron történő fejlesztési lehetőségeket. A projekt gyűjtemény további bővítése A környezetkultúra, környezetvédelem fejlesztése Célunk: A közvetlen és tágabb környezet felfedezése során a gyermekek pozitív érzelmi viszonyának kialakítása a természeti, emberi, tárgyi világ értékei iránt. Pozitív attitűdök ébresztése az élővilág, a szép környezet és annak megőrzése érdekében. Legfontosabb feladatunk : A természetsarok közös gondozása. A kirándulások számának és minőségének emelése. A természetsarkokban és a kirándulások alkalmával a megfigyelések, kísérletezések, a tapasztalatszerzések biztosítása. A Madarász Ovi beépítése a nevelési programunkba. A mikrocsoportos séták bevezetése. A nyári természetismereti táborunk megszervezése. 10

11 Siker: A gyermekek pozitívan viszonyulnak a természeti értékek iránt. A Madarász Ovi beépült a nevelési programunkba 4 csoportszobai foglalkozásával és 4 terepen zajló kirándulásával. Minden csoport megfelelően kiaknázta a kirándulások adta fejlesztési lehetőségeket. A tapasztalatszerzés, kísérletezés beépült a mindennapi életbe. Minden csoportban bevezetésre kerültek az előre tervezett, tematikus mikrocsoportos séták. A nyári természetismereti táborunkban évről-évre egyre több gyermek vesz részt A szülők megértették a kirándulások, a Madarász Ovi és a mikrocsoportos séták lehetőségeit és jelentőségét, elfogadták és támogatták a programokat. A gyermekek 85 %-a pozitívan viszonyul a természeti értékek iránt, folyamatosan tanulják szeretni és védeni a környezetüket és a természetet. Az új feladat, a komposztálás sikeres és jól működik. További fejlesztési javaslat: A kirándulások megszervezésének és lebonyolításának minőségi javítása. A mikrocsoportos séták lehetőségének bővítése. A Zöld Óvoda cím megpályázása és elnyerése folyamatban van Az erkölcsi nevelés, a hazafias nevelés megalapozása Célunk: Az óvodai hagyományok ápolása, ezek fejlesztése és bővítése. A közösségi élet formálása, a tevékenység örömével. A gyermekek egymás iránti és a felnőttek tiszteletére nevelés, az udvariassági szokások megismertetése megtanítása. A nemzeti ünnepeink életkornak megfelelő megemlékezésével, a hazafias érzés megalapozása. Legfontosabb feladatunk: Az ünnepek, megemlékezések, hagyományok megszervezésének színvonalának emelése. A programok különösen az évzáró megreformálása. Siker: Minden óvodai program megfelelően előkészített, szervezett és színvonalas volt. Minden óvodai programnak felelőse van. Kudarc: a szülők kérdőíves megkérdezése, azt az eredményt hozta, hogy a többségük ragaszkodik az óvodában megszokott évzáró ünnepségek szervezéséhez, vagyis a gyermekek szerepeltetéséhez. A kollektíva úgy próbálta a helyzetet megoldani, hogy a gyermekek szerepeltetését jelentősen lecsökkentette, a közös versmondások helyett, közös játékok, dalos játékok szerepeltek az évzárók műsorán. További fejlesztési javaslat: fokozatosan és folyamatosan a szülők meggyőzésével el kell érni, hogy fogadják el az évzárók újszerű gyermekbarát megjelenési formáját. 11

12 A kultúra közvetítése Célunk: a gyermeket megismertetni a kultúrával, a kulturált szórakozással. Legfontosabb feladatunk: A zenei anyanyelvünk, az élő népzene bemutatása és megszerettetése a TÉKA táncházak megszervezésével. Igényes irodalmi versek tanítása éves irodalmi nevelés terve. Igényes, színvonalas színházi- zenei- és báb előadások szervezése. Siker: Gyermekeink szívesen vettek részt a TÉKA táncházain, a mese- báb- zenei és színházi előadásokon. További fejlesztési javaslat: A már bevált előadókon kívül, más tehetséges és színvonalas előadóművészeknek is adjunk teret, A kulturális program 1 1 műsorral való bővítése, ha a szülők is egyetértenek. Új művészeti ág megismertetése a gyermekekkel: pl.: Tánc Színház gyermek előadása, gyermek opera megismertetése Az egészséges életmódra nevelés Célunk: az óvodáskorú gyermekek egészséges életmódra nevelése és az egészséges életvitel igényének kialakítása a testi és lelki fejlődésük segítségével. Legfontosabb feladatunk: A fejlesztési lehetőségek kiaknázása a szabad levegőn, a kirándulásokon, a mikrocsoportos sétákon, az óvoda udvarán. A testnevelés és a zenei foglalkozások szabadban udvaron való tartása. Siker: A testnevelés és zenei nevelés kora tavasztól, késő őszig (az időjárás függvényében) legalább 75 %-ban a szabadban történik. További fejlesztési javaslat: Szülői értekezleteken, beszélgető körökön, fogadó órákon a szülők meggyőzése az egészséges életmód fontosságáról: táplálkozás, mozgás, sport... 12

13 Minőségirányítási program alkalmazása A partnerközpontú szemlélet érvényesítése Célunk: Minőségi munka. Hatékony együttműködés partnereinkkel. Az igények kiszolgálása partnereink megelégedettsége érdekében. Legfontosabb feladatunk: A partneri igények megismerése, folyamatos nyomon követése. A partneri igények elemzése, majd azok beépítése a nevelő munkába. A partneri igények teljesülésének figyelemmel kísérése. Siker: A minőségirányítási csoport önállóan végzi feladatát. A vizsgált területeken az eredmények igen magas szintet értek el. Néhány példa a szülői elégedettség mérés adataiból. o Az óvodapedagógusokkal a szülők % között elégedettek. o A dajkákkal a szülők % között elégedettek. o Az óvodavezetést a szülők 94 98%-ban tartják hatékonynak. o A gyermekek óvodai fejlődésével a szülők 86 95%-ban elégedettek. o Az információk átadásával a szülők % között elégedettek. További fejlesztési javaslat: A szülői és gyermeki igény felmérésén túl, minden második évben meg kell ismernünk a többi partnerünk elégedettségét is A partnerközpontú működés eredményei kapcsolataink Belső kapcsolatok Az óvodába járó gyermekekkel szeretetteljes kapcsolatunk van. Óvodánkban a gyermekek személyiségét tisztelet, elfogadás és megbecsülés övezi. A gyermekek jogainak maximális betartására törekszünk. A család és óvoda kapcsolata kölcsönös bizalmon és megbecsülésen alapszik. A partnerközpontú együttműködés biztosítása igény- elégedettség és elégedetlenség mérés után, hatékony tapasztalatcsere történik a szülőkkel. Óvodánk a családdal, a szülői házzal együttműködő kapcsolatot alakított ki és működtet, melynek fórumai: szülői értekezletek, öt órai tea, beszélgető körök, közös programok, kirándulások, fogadóórák, szülői tájékoztatók ovi újság Almáskerti Hírmondó 13

14 A kötött és kötetlen beszélgetések alkalmat teremtenek arra, hogy valamennyi gyermek vonatkoztatásában a szülő és az óvodapedagógus megtalálja az optimális fejlesztés módját, s abban együttműködjön. Annak érdekében, hogy a szülőket megfelelően tudjuk tájékoztatni gyermekük egyéni fejlettségi szintjéről, kidolgoztuk és működtetjük a fogadóórák rendszerét. A Szülők közösségének képviselőivel csoportonként 3 tag nevelési évenként két három alkalommal találkozunk. A Szülők Közösségének képviselőinek véleményét kikértük: A Minőségirányítási Program módosításakor. A nevelési év értékelésekor. A nevelési év Munkatervének kialakításakor... A Szülők Közösségének elnökével az óvodavezető napi kapcsolatban van Külső kapcsolatok Óvodánk nevelőtestülete a helyi nevelési-és a minőségirányítási programban deklarált célok és feladatok megvalósítása érdekében kapcsolatot tart fenn és együttműködik: A bölcsődével o A bölcsődés gyermekeket gyermeknapon a hagyományoknak megfelelően vendégül látjuk. o Az óvodai előjegyzést követően a bölcsőde vezetőjével az egyeztetés megtörténik. o Az óvodapedagógusok a bölcsődében megismerik a felvételre került gyermekeinket. A lakótelepen lévő másik óvodával o Nevelési értekezletükön fogadjuk az elhelyezést igénylő gyermekeiket. o Az előjegyzés után az óvodavezetőjével az egyeztetés megtörténik. A gyermekeket fogadó általános iskolával o Minden év novemberében meghívjuk a környező iskolák pedagógusait, hogy szülői értekezlet keretében ismertethessék iskoláikat a szülőkkel. o A tanköteles gyermekek adatait minden év márciusában megküldjük a gyermekek lakóhely szerinti körzetes iskolájába. o Az iskolák szórólapjait, bemutatkozó anyagait jól látható helyen helyezzük el. o Az elmúlt években a lakótelepen lévő általános iskolával a kapcsolatunk pozitívan alakult, sokat javult. Közös kulturális programokon veszünk részt, kölcsönösen látogatjuk egymást. A Nevelési Tanácsadóval o Az óvodavezető, az óvodavezető-helyettes, a pszichológus tartják a kapcsolatot, szükség esetén az óvodapedagógusok is folytatnak tapasztalatcserét. o Munkánk eredményesnek mondható. 14

15 A Pedagógiai Szolgáltató Intézménnyel o Az óvoda pedagógiai napok keretében rendezett kiállításon, bemutatókon, előadásokon az óvoda pedagógusai aktívan részt vesznek. o A PSZI havonta érkező eseménynaptárát folyamatosan figyelemmel kísérjük. o Kerületi munkaközösség vezetőnk folyamatosan tájékoztatja a nevelőtestületet a szakterületén folyó munkáról. o Vállalunk kerületi munkaközösségeknek szakmai bemutatókat. A fenntartóval Oktatási Főosztállyal együttműködő és hatékony a kapcsolatunk. o A törvényi előírások és az intézmény szakszerű, jogszerű működésének, valamint a leadási határidők betartására törekszem. o A bizottságok pályázatait folyamatosan figyelemmel kísérjük. o A tervezőmunkánk során figyelembe vettük az ÖMIP feladatait. A KSZKI munkatársaival megfelelő, napi munkatársi kapcsolatban vagyunk. o A leadási, elszámolási határidőket pontosan betartjuk. o Minden csoporttal hatékony együttműködést alakítottunk ki, amit a jövőben is fenn kívánok tartani. Az ELTE Tanító-és Óvóképző Főiskolával szakmai kapcsolatunk van. A képzésben részt vevő óvodapedagógusok munkájáról minden évben elégedettséggel szólnak. Orvosi Szolgálat a gyermekorvossal és a védőnővel rendszeres a kapcsolat. o Biztosítom a gyermekek számára a szűrővizsgálatokat. o Az üzemorvossal szűrővizsgálatot szervezek a dolgozók részére. o Szükség esetén egyeztetek az ÁNTSZ munkatársaival. Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő o A gyermekvédelmi megbízott és az óvoda pszichológusa rendszeres szakmai megbeszélést folytat a Családsegítő kollégákkal részt vesznek esetmegbeszéléseken, telefonon egyeztetéseket folytatnak. o Szükség esetén a kapcsolatot én is felveszem a szolgálattal. Telefonon, írásban vagy személyesen, esetmegbeszéléseket tartunk. Közművelődési Intézmények o A kerületi intézmények programjáról a szülőket és a kollégákat naprakészen informálom. o A nevelési programunkhoz kapcsolódó rendezvényeken való részvételt támogatom. 15

16 A pedagógusok teljesítményértékelésének bevezetése Célunk: A pedagógusok és az intézmény vezetését ellátó személyek teljesítménye fokozatosan különösen a feladatellátáshoz szükséges képességek, készségek, tudás és tapasztalat fejlesztésével javuljon, és ezzel segítse az intézmény minőségcéljainak megvalósítását. Legfontosabb feladatunk: a teljesítményértékeléshez szükséges kérdőívek közös kidolgozása és azok elfogadása megtörtént. Siker: A kérdőíveket közösen kidolgoztuk: o az Általános szempontrendszert tartalmazó kérdőívet o a Látogatási Lapot o az Önértékelő Lapot és o a Szülői Kérdőívet ben próbaértékelést tartottunk a kapott eredményeket az óvodapedagógusok elfogadták. A pedagógus kollégák megértették, hogy miért van szükség a jövőben a teljesítményértékelésre. Megismerték és elfogadták a teljesítményértékelés módját. A 2008/2009-es nevelési évben megkezdődött a pedagógusértékelés teljes körű bevezetése A humánerőforrás fejlesztése Továbbképzési rend Célunk: Tudatos humánerőforrás fejlesztése a pedagógus-továbbképzési rendszer figyelembe vételével. Legfontosabb feladatunk: a továbbképzési rend működtetése, elsősorban azon továbbképzések támogatása, mely az intézmény nevelési programjához, valamint az éves munkatervben szereplő fő feladatokhoz kapcsolódnak. az 5 éves továbbképzési program és az éves beiskolázási terv alapján. Siker: Az óvodapedagógusok önként választanak továbbképzési lehetőségeket. A továbbképzést, tanfolyamot maradéktalanul elvégzik Az óvodában 6 óvodapedagógus szakvizsgával, további kettő kolléga két diplomával, 1 kolléga három diplomával (óvodapedagógusi - tanítói) rendelkezik. Továbbfejlesztési javaslat: Támogatni kell a számítástechnikai tanfolyamok elvégzését is. 16

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN 1 1. A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógiai munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szemjai és az értékelés rendje

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október Tárgy: Tájékoztató a 2008/2009. tanévkezdés tapasztalatairól, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról. Készítette: Mozgay

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

Beszámoló. Napsugár Óvoda Vezetőjétől Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról

Beszámoló. Napsugár Óvoda Vezetőjétől Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. Beszámoló A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról Nyírmada, 2014. május 25. Tisztelt Képviselő-testület! Óvodánk elmúlt egy évi

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Vezetői Pályázat Napsugár Óvoda Tisztelt Képviselő Testület! Horváth Zsoltné s^akvksgázott óvodapedagógus a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése

A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése Melléklet a 2016. június 26-i jegyzőkönyvhöz: A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése (Az intézmény fenntartói értékelése, különös tekintettel

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése

Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése Deméné Tóth Ágnes A pályázat általános célokat fogalmaz meg. Intézményünkre vonatkozó konkrét cél- és feladatrendszert számunkra nem

Részletesebben

ORBÁNHEGYI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

ORBÁNHEGYI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV ORBÁNHEGYI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény neve Orbánhegyi Óvodák A közoktatási intézmény címe 1126 Budapest Orbánhegyi út 3/a.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi.

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi. 38 válasz Összes válasz megtekintése Elemzések közzététele carinosamadre@gmail.com Űrlap szerkesztése Összegzés Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény Vároamajori Óvodák neve A közoktatási intézmény címe 1122 Bp. Városmajor utca 59/b.

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Beszámoló. ,Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról.

Beszámoló. ,Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról. ,Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. Beszámoló A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról. Nyírmada, 2012. augusztus 31. Tisztelt Képviselő-testület! Óvodánk elmúlt egy

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év Környezeti nevelés munkaterv 2014 /2015. nevelési év Készítette: vezető Környezeti nevelés környezeti nevelés et vezeti: ben 14 fő vesz részt. 1. 2. Ökrösné Kara Judit 3. Molnárné Oros Csilla 4. Háló Éva

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q I Közvetett partneri elégedettség SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd 2012.01.23. Bertáné Szakálas Andrea - 2 - SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd Minőségirányítási munkánk 2011-2012. tanév

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Alapos, részletes, jól megszerkesztett pályázatot ismertünk meg. A pályázat szövegezésében könnyen értelmezhető, szerkezete áttekinthető.

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2013/2014.

Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2013. szeptember 1. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok 2014.június

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Tisztelt Humán Bizottság! A korábbi évekhez hasonlóan készült el az az értékelési szempontsor, illetve néhány, az összehasonlítást segítő táblázat,

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAMOM AZ ELKÖVETKEZŐ 5 ÉVRE

VEZETŐI PROGRAMOM AZ ELKÖVETKEZŐ 5 ÉVRE SZABÓ ILDIKÓ VEZETŐI PROGRAMOM AZ ELKÖVETKEZŐ 5 ÉVRE Azt amit már tudsz, próbáld meg jól felhasználni a gyakorlatban, s ha így teszel, idővel fölfeded majd a rejtett dolgokat, amelyekre kíváncsi vagy.

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik.

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik. I. Pedagógusra vonatkozó elvárások 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő,

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben