Adonyi Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ADONY PÁLYÁZAT. intézményvezető/magasabb vezető/ beosztás ellátására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adonyi Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ADONY PÁLYÁZAT. intézményvezető/magasabb vezető/ beosztás ellátására"

Átírás

1 Adonyi Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ADONY PÁLYÁZAT intézményvezető/magasabb vezető/ beosztás ellátására Müller Sándor Adony, május 27. Egy élet a kezedben.. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2. Pedagógiai hitvallásom 3. Célmeghatározás 4. Helyzetelemzés 4.1. Tárgyi feltételek 4.2. Személyi feltételek 4.3. Az oktató-nevelő munka sajátosságai 4.4. Iskolai kapcsolatok 5. Vezetői program 5.1. Vezetésfejlesztés 5.2. Szervezetfejlesztés 5.3. Humán-erőforrás fejlesztés 5.4. Pedagógiai eredményesség növelése 6. A szervezeti felépítés és indoklása 7. Összegzés Mellékletek: 1. Diplomamásolatok 2. Nyilatkozat 2

3 1. Bevezetés A tétel, miszerint egy iskola pontos leképezése a társadalomnak, nem szorul különösebben igazolásra. Nap, mint nap tapasztalhatjuk, hogy a felgyorsult élet, a családi nevelés általános hiányosságai, a megélhetésért folyó küzdelem, a gazdaság kényszere, a közerkölcs állapota miként növelik meg és tetszik nagy kihívássá a pedagógus pályát, illetve általában az iskolában folyó munkát. Noblesse oblige, azaz a rang, a név kötelez. A mai oktatási környezetben nagy feladat, hogy az iskolában elkezdett fejlesztések ne essenek vissza, illetve, hogy színvonalában mind magasabb szintre kerüljenek. Az intézmény folyamatosan növekedett, gyarapodott épületben, felszereltségben. Az iskola hatékonyságának növelése lehet cél az elkövetkező években. Vagyis a mennyiségi fejlesztés is szem előtt tartva a minőség javítására kerül a hangsúly. Ez a munka kifutását tekintve hosszabb folyamat, és eleinte kevésbé látványos. Most egy ilyen időszak következik az Intézmény életében. Fejlődni mindig kell. Aki megáll, amellett elrohan az élet, és azt veszi észre, hogy csak a lemaradás mértékének nagysága az, amivel megküzdhet. A fejlődés általános elvének elfogadása mellett azonban fontos kérdés, a fejlődés iránya, a változások, átalakulások aránya a biztonságot nyújtó stabil értékekhez képest. Nagy kihívást jelentenek minden iskola számára az új törvényi elvárások, amelyek várhatóan alapvető befolyással lesznek az egész oktatási rendszerre. A munkát pontosam, igényesen elvégezni, de közben idővel, eszközzel emberi energiával ésszerűen gazdálkodni. A vezetői program a szervezet fejlesztésének ez irányú lépéseit kiemelten kezeli. Egy olyan nagy és összetett intézményt, mint az Adonyi Szent István Általános Iskola ás Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, csak jól irányított, vezetői felhatalmazással bíró operatív csapat tud eredményesen és leginkább hatékonyan működtetni. A hatékonyság azt jelenti, hogy idővel, pénzzel, emberi energiával takarékosan, és a nagy hatásfokkal dolgozni, megteremteni a pedagógus kollégák számára a tanítás, a diákok számára a tanulás legoptimálisabb feltételeit. Építeni kell arra a hagyomány világra, amit az iskola fennállása óta folyamatosan kialakított és gazdagított. zért fontos szempont a teljes munkatársi gárda együttműködése,a feladatok pontos megosztása, az iskola további eredményes menedzselése, a kiépült, de folyamatos megújulást mindenkor igénylő kapcsolatrendszer működtetése, a hazai regionális és nemzetközi kapcsolatok szerepe. A cél elérése elsősorban az optimális belső és külső együttműködésben, a belső szervezettségen, a következetes, pontos és színvonalas munkavégzésen, a döntéseket megelőző körültekintő tervezésen, és azok betartásán, a korrekt, egymást megbecsülő, méltányoló, problémamegoldó magatartásom múlik. Így tud az iskola jótékony hatást gyakorolni szűkebb és tágabb környékére, környezetére. Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek, Megtanulnak türelmesnek lenni. 3

4 Ha a gyerekek bátorítva élnek, Megtanulnak bízni. Ha a gyerekek dicsérve élnek, Megtanulják az igazságosságot. Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat, Megtanulnak hittel élni. Ha a gyerekek megerősítve élnek, Megtanulják magukat szeretni. Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek, Megtanulják megtalálni a szeretetet a világban! Dorothy Law Holte: Egy élet a kezedben - részlet A pályám elejétől fogva hol részese voltam az intézmény életének, minta tantestület tagja, többször is Önkormányzati Képviselőként betekintést nyerhettem az Iskola életébe, munkájába. Külső pályázóként a helyzetet adottnak tekintettem és a hangsúlyt a vezetői programra fektettem, annak érdekében, hogy tartalmilag átgondolt, és az esetleges megvalósításban a magam számára is nyomon követhető legyen. - igazgatói munkában: szakértelem, bizalom és együttműködés - a vezetői csapatban: rend, felelősség, lojalitás - a szervezeti életben: folyamatos kommunikáció, jól szervezettség és átláthatóság - a humán erőforrás-fejlesztésben: objektivítás, személyre szabottság és a visszajelzés fontossága - a pedagógiai eredményesség növelésében: fejlesztő értékelés, egyéni fejlesztés fontossága Összefoglalóan: modern, csapat munkára épülő vezetési szemlélet, klasszikus, hagyományokra épített pedagógiai gyakorlat. Tehetséggondozás erősítése: - nemcsak az a tehetséges gyerek, aki az elméleti ismeretekben, klasszikus tudásban tehetséges, hanem az egyéb készségek területén megnyilvánuló tehetségről ios szó van, legyen az művészeti vagy sporttevékenység. Véleményem szerint az igazgatói munka akkor hatékony, ha a lehető legjobb körülményeket igyekszik megteremteni a tanároknak a tanításhoz, a tanulóknak a tanuláshoz. Úgy gondolom, hogy ez az iskola belső életében sorsközösségen alapuló összetartozást, bizalmat, az iskola külső képviseletében pedig az iskola érdekeiért való kiállás mellett partnerekkel való precíz, korrekt együttműködést is jelenti. 4

5 2. Pedagógiai hitvallásom Törvényesség, erkölcsiség, a hagyományok tisztelete A személyesség erejében hiszek. A tapasztalat, a tudás, a megélés és átélés, a személyes üggyé avatás minisztériumában. Vallom, hogy minden ember hivatása az ő legbensőbb ügye. Az alkotás képessége és vágya a velünk született, valamennyiünkben élő motiváló erő. Minden egészséges ember ezzel a képességgel jön a világra. A tudás arra való, hogy használjuk, és használat közben fejlődik a tudás. Tudni egy szakma csínját-bínját, s azt kreatív módon alkalmazni egymást feltételezik. A tudás és annak használata együtt tesz bennünket alkotó, fejlődőképes emberré. A pedagógia a legelső, a legmagasabb rendű művészet, mert az emberiség legnagyszerűbb igényét, az emberi természetnek tökéletesítését igyekszik kielégíteni. 5

6 3. Célmeghatározás - az élethosszig tartó tanulás megalapozása - az oktatás minőségének fejlesztése - a pedagógusok szakmai fejlődésének támogatása - a közoktatás költséghatékonyságának javítása - a sajátos nevelési igényű gyerekek ellátása, az esélyegyenlőség biztosítása - korszerű ismeretek nyújtása - szakmai önállóság - új pedagógiai módszerek alkalmazása - a tanulók egyéni képességeire épített képességfejlesztés - helyi értékelési rendszer működtetése - a tehetséggondozás kiemelt kezelése - tanulói teljesítmények visszajelző rendszerének működtetése - speciális elvárások: esélyegyenlőség biztosítása, hatékony hátránykompenzálás - növekedjen az oktató-nevelő munka hatékonysága - legyenek aktív résztvevői a város közéletének - működjenek közre pályázatok, helyi fejlesztések, innovációk, projektek kidolgozásában - a 8. osztály sikeres befejezése - prioritás legyen a tanulás tanítása - pályaorientációs tevékenység végzése Legfontosabb feladatomnak tartom az iskolai demokrácia fejlesztését magatartásnormák erősítését. Érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, nyugodt, szeretetteljes légkör megteremtése: Iskolavezetés <-> nevelők <-> szülők nevelők <-> nevelők tanulók <-> nevelők tanulók <-> tanulók között. Csak akkor érzik jól a gyerekek az iskolában magukat, ha az őket tanító nevelők becsülik, tisztelik egymást, korra, nemre való tekintet nélkül. Ha őszintén, átgondolva, a jogos bírálatot, kritikát elfogadva, a tanulói jogok tiszteletben tartásával dolgozunk. Magatartási modellt nyújtani kötelességünk, ha nincs példa, elveszik a gyermeki útkeresés. - Ha idősebb vagy, meríts erőt, lendületet az ifjú kollégáktól, de figyelj rájuk, mert ők hiszik, hogy már mindent tudnak. Ezen nem szabad megbotránkozni, hiszen ezt mindannyian átéltük fiatalkorunkban. - Ha fiatal vagy friss tudásoddal, lelkesedéseddel élj, és merj kérdezni, érvelni, ne keseredj el a kudarcaidon! - Szakmai vitákban tisztességes partnerei tudjunk lenni egymásnak! - Tiszteljük egymás magánéletét, szakmai, emberi segítségre szorulókat támogassuk! - Mellőzzük az önzést, a lekicsinylést! 6

7 Célom: - Vegyünk részt a város, az iskola, a tantestület tanítási időntúli életében, időnk, megbeszélés, megállapodásunk szerint. - egyeztetés a gyermekjóléti szolgálattal - megtervezni a felzárkóztató programot - közös családlátogatás osztályfőnökkel - iskolavezetőségi tagok munkájának megerősítése - nyilvántartások egyeztetése: gyermekjóléti intézményvezető + osztályfőnök - áttelepítései javaslat készítése - bukásra álló tanulók számbavétele, okok feltárása - veszélyeztetett tanulók pályaválasztásának segítése - SZMK tájékoztatása diszkréten - igazolatlanul mulasztott tanulók számbavétele, családtámogatás + osztályfőnök - szülők felelősségre vonása - Igazgatói Tanács, Szülői Munkaközösség működésének fokozása, átgondolt újraválasztása Minden kezdeményezést, egyéni törekvést támogatni szeretnék, ha az ötletadó meggyőzi kollégáimat és engem is. Munkaközösségek munkájának meghatározó szerepe lenne az iskola életében. Nagyon fontosnak tartom, hogy nem 1-2 ember áldozatos, önfeláldozó tevékenységéről beszélek, hanem szakmailag összetartozó elveikben egyező, felkészült, de vitákkal eredményt prezentáló a gyermekeink érdekében. Szeretném megalapozni, továbbfejleszteni a gyermek szülő véleményezési és javaslattevő jogát. Ehhez bontani kell a DÖK (diákönkormányzat) testületét az eredményes munka érdekében a két tagozatra. Tehát külön alsós és felsős diákszervezetet kell létrehozni, ami egységet alkot, de életkorukból adódóan mások az elvárásaik, kéréseik. Ehhez tagozatonként 1-1 tanár képviselete szükségeltetik. Fontos célként tűzöm ki magam elé magyarságtudatunk kiemelt fejlesztését, illetve az elért eredmények folytatását. A hittan és oktatás kapcsán felmerülő problémákat szeretném felszámolni. Ehhez a feladathoz olyan fiatal, felkészült ember megtalálása a feladatom, az egyházközséggel együtt, hogy tartalma legyen a hitoktatásnak. A szülőkkel való kapcsolatteremtés és annak ápolása, továbbfejlesztése az egyik legfontosabb feladataim egyike. 7

8 4. Helyzetelemzés 4.1. Személyi feltételek: Az iskola szakos ellátottsága jónak mondható. A jövőt illetően kémia, matematika tantárgyakból a szakos ellátottságot biztosítani kell. A technikai személyzet/takarítók, karbantartók munkaidejének az átgondolt, gazdaságosabb tervezését szeretném megvalósítani Tárgyi feltételek: Az iskolakompleum elhelyezkedése rendkívül előnyös. A másik legfontosabb feladat a testi nevelés fejlesztése. Ennek elengedhetetlen feltétele a tornacsarnok térelválasztó függönnyel való kettéválasztása. Ezáltal megnő a téli időszakban az osztályok tornatermi óráinak száma. /Nincs közös óra a felső tagozattal. (sérülések, korosztályos problémák elkerülése) Szeretném a csarnokot nyitottá tenni a családok számára is. Ezt hétvégi nyitva tartás keretében is megoldani, különösen télen. A gyakorlókert megteremtése. A tornaterem mögötti sportpályát pályázat útján műfüves pályává alakítani. A mindennapos testnevelés bevezetésével pályázati úton lehetőség nyílik a tornacsarnok Árpád utca felé való bővítésével Az oktató-nevelő munka sajátosságai Iskolai élet Az iskola kihasználtsága jó, de javítható. Legfontosabb feladatomnak tartom az iskolavezetés kibővítését, az alkotó munka érdekében a rendszeres alkotó megbeszéléseket, a tervek egyeztetését, illetve az információ közlését. Szakkörök: Az eddig működtetett szakkörök létszámát és eredményességét szeretném kontrollálni, majd a feltárt tények alapján, a gyermekek és szüleik elképzeléseit meghallgatva, ha kell átszervezni. Figyelembe véve az iskola hagyományait, az adott lehetőségeket. A tornaterem, küzdősportok (birkózás, karate, asztalitenisz, kispályás labdarúgás, tollaslabda, aerobic) lehetőségeihez adottak. Kimagasló eredményeket tornában ért el iskolánk, sajnálatos módon ez a sportág kihalt versenyszinten, pedig minden sportág alapja Az iskola kapcsolatai: Az óvodával való kapcsolat javításra szorul. Több találkozásra és információra lenne szükség mindkét intézmény számára. 8

9 1. Módszertani elvárások egyeztetése (foglalkozásokra bontva) 2. Alapkészségek, magatartásnormák szükségessége. Közösen kidolgozni nagycsoportosokra vonatkozóan az elvárásokat, minimális követelményeket. 3. Nagycsoportosokkal közös találkozások, alsós ünnepélyeken való részvétel 4. Tanítóknak időben jelezni (3. osztály vége) hogy elsősök lesznek 5. Előzetes, közös iskolaérettség vizsgálatok (óvodavezető, munkaközösség-vezető, 2 tanító, 2 óvónő) 6. Nagy csoport: I. félév tanítói látogatás + vezető óvónő + gyógypedagógus I. félév vége felmérések, közösen jelzés a nevelési tanácsadó felé II. félév eleje tanító + óvónő együtt tart foglalkozást II. félév vége tanító játszik a gyerekekkel, figyel, korrigál, segít Beiratkozás első osztályba: Osztályok bontásában résztvevők: Gyerek> megbeszéli a családdal > szülői jelzés > óvónő, tanító tanácsot ad a szülő felé > otthoni mérlegelés > döntés Figyelembe véve: barátságok, közös utca, rokonság Óvodában elkezdett szakkörök folytatását fontosnak tartom. Elképzelésem szerint jó lenne már az óvodában elkezdeni válogatott gyerekekkel a tornát. Az egyik legfontosabb szakasz a kisgyermek életében az óvodából az iskolába való átmenet. Úgy gondolom, ha pedagógiailag felkészült, kellő tapasztalattal, lelkesedéssel bíró kollégák tanítanak első osztályban, akkor nevető, boldog gyerekszemek néznek vissza az ovi felé, de a tekintetük már az iskolát keresi. Elképzelésem az igazságos gyermekelosztás osztályokra bontva. Évismétlő tanulók arányos elhelyezése a párhuzamos osztályokba. Alsóból a felső tagozatba: Megint történik egy szakadás. Attól a tanítótól, aki a betűvetés rejtelmein túl figyelt rám szünetben, órán. Nagyon becsülöm, tisztelem az alsó tagozatos kollégák munkáját. Közel áll hozzám ez a világ, talán azért, mert itt kezdtem a pályámat, és mert nagyszerű tanítóim voltak. Hiszek abban, hogy ők a lámpagyújtogatók. Ezért szeretném megadni azt az utat számukra, hogy tantárgycsoportos oktatást teremtsenek maguknak, elhivatottságuk, a legjobban tudom elv szerint. Tévhit, hogy egy tanítónak minden szaktárgyat kiemelt szinten kell művelnie. Aki ezt állítja nem tette ezt, és amit nem műveltünk, arról nem lehet ítélkezni. A szabad döntésjog megilleti őket. pl.: szabad tankönyvcsoport választása. Rájuk merném bízni a választásuk lehetőségét. Tudniuk kell és kérésem hozzájuk, hogy a tanítási módszerek sokaságából kiszűrjék a legjobbat, ami egy hangoztató- elemző, szótagoló, olvasásból ered, mert a mi anyanyelvünk szépségét megtanulni, ápolni így lehet. Itt számítók a munkaközösség-vezetők munkájára, aki felelősségtudattal, szakmai rákészültséggel segít nekem ebben a munkában. Ez szoros együttműködést kíván a két tagozat között. 9

10 Az 5-6. osztályokban kiemelten fontosnak tartanám a tudásvágy mélyítését, a tudok magamtól tanulni rendszer beépítését az éntudatba. Az összefüggések megláttatását, alkalmazását, továbbvitelét a logikus, ésszerű tanulás mélyítését. Szeretném, ha a pályaválasztás 7. osztályban már szerepelne a gyermek- szülő- tanár viszonyban. Nem a 8. osztályban kell elkezdeni ezt a munkát. Az iskolaválasztás előtt álló 8. osztályosoknak meg kell teremteni az átláthatóságot, a világ, az elvárások és az önmagam teljesítése között. Nem lehetnek irreális tévhitek képességekről. Reális alapot kell teremteni a gyermeki elképzeléseknek és a szülői vágynak. 10

11 5. Vezetői program célmeghatározásból eredő feladatok Szakértelem, bizalom, együttműködés A Bevezetőben felvázolt vezetői stratégiai terv központi gondolata a hatékonyságnövelés az intézményi munka valamennyi területén. Az iskolában folyó pedagógiai tevékenység eredményességére nemcsak a pedagógusok felkészültsége, hanem a beiskolázott tanulók képessége, családi háttere, szociális környezete is mértékadó befolyással van. A kevesebb néha több jegyében a szerteágazó erőket érdemes lenne racionálisan, koncentráltan összefogni, hogy további javulást sikerüljön elérni. Célomnak tekintem az általános iskolában: - az iskola számára a lehető legjobb pozíciók megszerzését - tapasztalataim hasznosulását. A helyzetelemzés alapján négy nagy tematikus terület köré csoportosul vezetői programom: - vezetésfejlesztés, - szervezetfejlesztés, - humán erőforrás-fejlesztés, - pedagógiai eredményesség növelése Vezetésfejlesztés Rend, Felelősség, Lojalitás A vezetői csapatnak az összetettséghez igazodó vezetői szerkezetre, működésben pedig egymás iránti tiszteleten, szakmai önállóságon és bizalmon alapuló együttműködésre van szüksége. A vezetés feladata az iskola folyamatos irányítása, amelynek megvannak a maga jogszabályi és az iskolai hagyományokra épülő rendje. A vezetési rendszer valamennyi szintjén elengedhetetlen a feladatok, hatáskörök, jogkörök és felelősségek pontos meghatározása, a hozzárendelt ellenőrzési és értékelési funkciókkal, a visszacsatolással. A vezetés feladata az intézményi működés feltételeinek megteremtése, az oktatónevelőmunka összehangolása, szervezése, irányítása. A vezetés joga és kötelessége, hogy minden eszközt megragadjon, ami az iskola alaptevékenységének az ellátáshoz anyagi vagy szellemi forrást jelent. Ezt csak összehangolt, folyamatos, korrekt, precíz kommunikációval, együttes munkában kiérlelt, egymást megbecsülő és egymással szorosan együttműködő vezetői csapattal lehet megteremteni. Külső kapcsolataiban az igazgató képviseli és jeleníti meg az intézményt. Az intézmény mindenkori vezetőjének szakmai és emberi hitelessége, habitusa az intézmény szellemi és anyagi fejlődéséhez további komoly erőforrást jelenthet. Erősítheti az elnyerhető pályázati forrásokat, kiterjesztheti a megszerezhető szervezeti tudások körét, szélesítheti az alternatív pénzforrások felkutatását és bevonását az iskola-fejlesztésbe Szervezetfejlesztés Kommunikáció, Szervezettség, Átláthatóság 11

12 Az iskolai szervezet leghangsúlyosabb eleme a középvezetői csapat, hiszen ők a belső kommunikáció, az információáramlás, a szakmai kompetenciák és azok értékelésének kulcsemberei. Ellenőrzési és értékelési munkájuk befolyással van a munkavégzés színvonalára. Erős középvezetés tud magasan kvalifikált döntés előkészítő csapattá válni, ami fokozza az intézmény stabilitását. A pedagógusok által végzett mindennapi munka színvonala, szakmaisága és embersége dönti el, hogy jó-e akár diáknak, akár pedagógusnak lenni az intézményben. Ez dönti el, hogy milyen híre van az intézménynek a közvetlen társadalmi környezetében. Célomnak tekintem, hogy olyan szervezeti működés valósuljon meg, amelyben a pedagógusok energiájuk döntő hányadát a tanítás feladataira, és a módszertani gazdagodásra tudják fordítani. Az iskolában lényeges szerepük van a pedagógiai munkát segítő, azt kiegészítő, az iskolai ügymenetet biztosító illetve a munkahelyi körülmények rendezettségéből gondoskodó munkatársaknak. A tárgyi és pénzeszközökkel való hatékony gazdálkodás jelen gazdasági helyzetben nemcsak szükséges, hanem kényszerű is. Rendezettség, tisztaság, a munkához illő körülmények teremtik meg azt a feltételt, amelyben tartalmas pedagógiai munka folyhat. Valamennyi kiegészítő tevékenység, a büfé, a titkárság színvonalas működése komoly befolyást gyakorol a teljes intézményi légkörre. A velük való rendszeres kommunikáció, a partneri viszony a jó körülmények biztosításának lényeges feltétele. A szervezés kiemelt elemei az információáramlás és a kommunikáció. A belső és külső intézményi kommunikáció szempontjából is lényeges, hogy a kollégák pontosan ismerjék ne csak a saját, oktatási, nevelési céljaikat, hanem a szervezeti célokat is. A fentről lefelé és lentről felfelé is jól működő, nyitott és nyílt kommunikáció a jó légkör és a jól működő iskolai szervezet alapja. Csökkenti a belső konfliktusokat, és lehetővé teszi, hogy a munkatársak többsége személyes szimpátián túl is képes legyen az együttműködésre. A pedagógiai munkát támogató szinten olyan, a pedagógiai munka segítése számára fontosmunkatársak, akiknek a magas szintű munkája nélkül hatékonyságnövelésről nehezen beszélhetünk: könyvtáros, fejlesztő pedagógus, ifjúságvédelmi felelős, gyógypedagógus, védőnő, iskolaorvos. A külső kapcsolatok a vezetés támaszai és egyben a intézményi munka külső kontrollja is. A iskola fenntartójával és a közvetlen társadalmi környezettel folytatott jó kommunikáció lehetővé teszi az erőforrások, - legyen az humán, szellemi, vagy anyagi erőforrás közös megtalálását, az iskola jó hírnevének növelését, hiszen ez valamennyi érintett közös érdeke. Az intézmény beiskolázási köre szükségessé teszi a Családsegítő Központtal, a Nevelési Tanácsadóval való szoros kapcsolattartást. A szülői szervezetek sem csak egyoldalú tájékoztatásra váró csoportok, hanem a gyermekek oktatásához a legfontosabb nevelési partnerek. A szülői közösség bevonásának formái és tartalma arra hivatott, hogy erősítse a családi nevelés elsődlegességét és támogassa azt azzal, hogy mindig az egyes gyermekre szabottan nyújt segítséget a nevelés hiányosságainak pótlására, vagy a családi nevelés devinanciáinak lehetőség szerinti korrigálása. Ez biztosítja az egyéni bánásmód elvének érvényesülését az egyéni fejlesztési tervek szerinti készségfejlesztést. Óriási jelentőségű a szülői házzal való kapcsolattartás, a szülői szervezetekkel való együttműködés. A diákszervezetek aktív bevonása növeli a felelősségvállalást a diákok egyéni sorsa és az iskola, mint közösség között. A Diák Önkormányzat aktivitására, hatékonyságára az önkormányzatot támogató tanárral való együttműködés tud meghatározó befolyással lenni. A civil szervezetekkel közös tevékenységek értékeket hordozó kapcsolatok, közösségi értékteremtő erejük vitathatatlan. Ezen a téren vezetői programom két kiemelt területének 12

13 tartom, az Adonyért Alapítvánnyal való együttműködést, valamint a város kutúrális életében való aktív részvételt. Ma már a számítógép és a médiumok használata is hozzátartozik a külvilággal való kapcsolattartáshoz, növeli az ismertséget, és a nyitottságot. Célomnak tekintem a naprakész, korrekt információk megjelentetését az Interneten, és naprakész együttműködést a helyi médiával Humán erőforrás-fejlesztés Objektivitás, Személyre-szabottság, Visszajelzés Bármilyen szép és helytálló egy iskolai célrendszer, mit sem ér, ha nem kíséri rendszeres, szisztematikus, jól kimunkált mérési-értékelési rendszer, amely minden fejlődés ezt jól tudjuk a tanítási gyakorlatból is záloga, legyen az egyéni, vagy szervezeti, tanulói vagy pedagógusi készségre kiterjedő. A jól átgondolt és racionális továbbképzési terv, amely figyelembe veszi a teljesítményértékelés személyre szabott elemeit is, - segíti a tudatos humán erőforrásfejlesztést. Célomnak tekintem az egyéni készség-fejlesztésen alapuló tanítási módszerek megismerésének és használatának további támogatását a mindennapi pedagógiai gyakorlatban. A humán erőforrás-fejlesztés legfontosabb stratégiai célja az iskola küldetésének megvalósítása, az iskola jövőképének betöltése Pedagógiai eredményesség növelése Egyéni fejlesztés, Fejlesztő értékelés Célomnak tekintem, hogy az iskola vallott értékei és mindennapi gyakorlata egymást erősítsék. Érvényesüljön a tehetséggondozás az idegen nyelv tanításában, és az egyéb készségek tekintetében. A tanulás tanítása segítse a hatékony hátránykompenzálást. A méréseknek csak akkor van értelmük, ha a mérési eredmények elemzésre kerülnek és az elemzés eredményeként fejlesztési tervek születnek, amelyek javuláshoz vezetnek, összhangban az intézmény saját céljaival, és ami a jövőbetekint. Tehát annyit, úgy és ott szabad mérni, amennyi feltétlenül kell a fejlődés érdekében. Mindezek alapján a pedagógiai eredményesség növelése az iskola továbbfejlődésének kulcskérdése. 13

14 6. A szervezeti felépítés és indoklása Az iskola szervezeti felépítése általában az alábbi tényezők függvénye: - az iskola nagysága, - területi kiterjedése, - tevékenységi körének mértéke, - dolgozói összetétele, létszáma. Az Igazgatói Tanács tagjai: - az igazgató - helyettesei - a Munkaközösség vezetők - a DÖK elnöke - az SZMK elnöke - az Iskolaszék elnöke - a Közalkalmazotti Tanács elnöke - a Pedagógus Szakszervezet Elnöke. Ez a szervezeti forma jól szolgálja azt a célt, hogy a pedagógusok energiájuk legnagyobb hányadát fő feladatukra, a tanításra tudják fordítani. 14

15 7. Összegzés Az Összegzésben az iskola iránti személyes kötődésemet, a pályázatom megírásának személyes motivációját szeretném megfogalmazni. Ismerve az iskola múltját és tevékenységét nagy elismeréssel adózom az intézményben dolgozók munkabírásáért, szorgalmáért, a fejlődés érdekében kifejtett erőfeszítéseiért. Szakmai pályám még hátralévő részében, az iskola valamennyi eddig vezetőjével, pedagógusával, munkatársával, és társadalmi partnerével összefogva, szeretném kamatoztatni amit eddig megszereztem, visszatérve oda, ahonnan indultam. 15

16 FELADAT Rövidtáv 1 év Középtáv 2-3 év Hosszútáv min. 5 év Kapcsolatfelvétel és tartás a város és a városrész civil és társadalmi szervezetivel A pedagógiai mérések eredményeinek elemzése, intézkedési tervek készítése Pályázati alapok támogatásának megszerzése Honlap frissítése Fejlesztési tervek megvalósítása Fejlesztési tervek értékelése, visszacsatolása Mérési rendszer racionalizálása Vezetői csapat felállása A munkaköri leírások és a teljesítményértékelési rendszer összhangjának megteremtése Továbbképzési terv és teljesítményértékelés összehangolása Teljesítményértékelési rendszer korrekciója Az iskolai szervezet működésének kontrollja Minden szinten a felelősségi és jogkörök erősítése Teljeskörű iskolai szervezetértékelés Folyamatos eszközkarbantartás, fejlesztés Tornaterem függönnyel való elválasztása Gyakorlókert kialakítása Technika tantermek kialakítása Vizisportok bevezetése Dunapart (kajak-kenu) Évnyitó-Évzáró- Ballagás külön-külön Ünnep Föld napja, Madarak és Fák napja Igazgatói szülői értekezlet szeptemberben, az SZM újraszervezése, újraválasztása Az elballagott diákok tablóinak elhelyezése Az intézményben tanított, elhunyt pedagógusok emlékhelye Pályázatfigyelés (Erzsébet program, Határon túli kirándulások, tanterem bővítés, műfüves sportpálya stb.) Iskolahét Tornaterem bővítése Műfüves sportpálya Iskolai ünnepélyek helyszíne KKKK Kincsünk a ló Két elsős osztály bevezetés Óralátogatások beindítása A gyógytestnevelés hatékonyabbá tétele 16

17 NYILATKOZAT A pedagógiai továbbképzés keretében szerzett intézményvezetői szakvizsgával még nem rendelkezem, a szakvizsga megszerzése folyamatban van. Adony, május 27. Müller Sándor 17

1 Pedagógiai Program

1 Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető gondolatok... 4. Jogi státusz... 5. Legitimáció... 5. Jövőképünk... 8. Intézményi Pedagógiai Program 2013... 9. 1. Iskola bemutatása... 11. 2. Tárgyi feltételek...

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására PÁLYÁZAT a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Karlné Purczeld Erika intézményvezető Hunyadi János Általános Iskola Tartalom 1.Bevezetés... 3 2.Helyzetelemzés...

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Pályázat. Készítette: Cseke Gábor 3525 Miskolc Csermely u. 27./A. Címzett: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 3525 Miskolc Városház tér 8.

Pályázat. Készítette: Cseke Gábor 3525 Miskolc Csermely u. 27./A. Címzett: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 3525 Miskolc Városház tér 8. Pályázat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőtestülete által meghirdetett Fazekas Úti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői álláshelyére Készítette:

Részletesebben

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGYEK 2014 T A R T A L O M INTÉZMÉNYI ADATOK 6 BEVEZETÉS 6 1. A program módosítás indokolása 6 2. Intézményi jövőkép 7 I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény VEZETŐI PÁLYÁZAT A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Lestár Péter Egységes Középiskola,

Részletesebben

Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda

Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda Készítette: Marton Csilla Óvodapedagógus Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztere. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján meghirdetetett

Az Emberi Erőforrások Minisztere. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján meghirdetetett VEZETŐI PÁLYÁZAT Az Emberi Erőforrások Minisztere a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján meghirdetetett Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola (1156

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03

Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03 Címlap Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03 A pályázat kiírója: Emberi Erőforrások Minisztere Pályázó:

Részletesebben

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja Tartalomjegyzék 1. NEVELÉSI PROGRAM 3 1.1 Helyzetelemzés 3 1.1.1 Tartalmi szabályozás új dokumentumai 5 1.2 Pedagógiai alapelvek és értékek - iskolánk pedagógiai hitvallása 5 1.3 Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

A DR. KOVÁCS PÁL ÁLTALÁNOS I SKOLA

A DR. KOVÁCS PÁL ÁLTALÁNOS I SKOLA A DR. KOVÁCS PÁL ÁLTALÁNOS I SKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Készítette: Németh Gábor, igazgató Véleményezte: Az iskola diákönkormányzata a 2013. november 25-i ülésén Az iskolaszék

Részletesebben

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013.

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013. Ady Endre Általános Iskola Pedagógiai program 2013. Jóváhagyta: Hornok István - 0 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 6 ISKOLÁNK ARCULATA, KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK 7 Az iskola környezete,

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PÁLYÁZAT A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA Tatabánya, 2012. július Mózes Gáborné pályázó TARTALOMJEGYZÉK 1. Szakmai elemzésre épülő fejlesztési elképzelések... 3 1.1 Az intézmény alapítása...

Részletesebben

Pedagógiai program 2013

Pedagógiai program 2013 Pedagógiai program 2013 Tartalom Bevezető... 3 I. Az iskola nevelési programja... 5 1. Hitvallásunk...5 2. A nevelés-oktatás céljai...6 3. A pedagógusok nevelési-oktatási feladatai, ennek eszközei, eljárásai...

Részletesebben

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Tartalomjegyzék NEVELÉSI PROGRAM... 5 I. Helyzetelemzés... 7 II. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2012. február Szerkesztette: Aszódi Judit igazgatóhelyettes 1 Legitimációs

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. PEDAGÓGIAI PROGRAM A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2004. május 2 Az Inczédy

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ TARTALOMJEGYZÉK oldal 3. oldal 1. Küldetésnyilatkozat 3. oldal 2. A Pedagógiai Program törvényi háttere 4. oldal 3. Az iskola alapadatai 4. oldal 4. A hatálybalépése, felülvizsgálata 6. oldal

Részletesebben

Pedagógiai Program. Budapest, 2013. március 31.

Pedagógiai Program. Budapest, 2013. március 31. II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. OM azonosító szám: 035428 Tel.: (+361) 342-4905, FAX: (+361) 342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.hu

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium. Kollégiumi Pedagógiai Program 2013

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium. Kollégiumi Pedagógiai Program 2013 Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kollégiumi Pedagógiai Program 2013 Iktatószám: Békéscsaba, 2013.augusztus 27 -------------------------------------------------

Részletesebben

Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményi Minőségirányítási Program Készült: 2010 Intézményi Minőségirányítási Program

Részletesebben