Adonyi Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ADONY PÁLYÁZAT. intézményvezető/magasabb vezető/ beosztás ellátására

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adonyi Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ADONY PÁLYÁZAT. intézményvezető/magasabb vezető/ beosztás ellátására"

Átírás

1 Adonyi Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ADONY PÁLYÁZAT intézményvezető/magasabb vezető/ beosztás ellátására Müller Sándor Adony, május 27. Egy élet a kezedben.. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2. Pedagógiai hitvallásom 3. Célmeghatározás 4. Helyzetelemzés 4.1. Tárgyi feltételek 4.2. Személyi feltételek 4.3. Az oktató-nevelő munka sajátosságai 4.4. Iskolai kapcsolatok 5. Vezetői program 5.1. Vezetésfejlesztés 5.2. Szervezetfejlesztés 5.3. Humán-erőforrás fejlesztés 5.4. Pedagógiai eredményesség növelése 6. A szervezeti felépítés és indoklása 7. Összegzés Mellékletek: 1. Diplomamásolatok 2. Nyilatkozat 2

3 1. Bevezetés A tétel, miszerint egy iskola pontos leképezése a társadalomnak, nem szorul különösebben igazolásra. Nap, mint nap tapasztalhatjuk, hogy a felgyorsult élet, a családi nevelés általános hiányosságai, a megélhetésért folyó küzdelem, a gazdaság kényszere, a közerkölcs állapota miként növelik meg és tetszik nagy kihívássá a pedagógus pályát, illetve általában az iskolában folyó munkát. Noblesse oblige, azaz a rang, a név kötelez. A mai oktatási környezetben nagy feladat, hogy az iskolában elkezdett fejlesztések ne essenek vissza, illetve, hogy színvonalában mind magasabb szintre kerüljenek. Az intézmény folyamatosan növekedett, gyarapodott épületben, felszereltségben. Az iskola hatékonyságának növelése lehet cél az elkövetkező években. Vagyis a mennyiségi fejlesztés is szem előtt tartva a minőség javítására kerül a hangsúly. Ez a munka kifutását tekintve hosszabb folyamat, és eleinte kevésbé látványos. Most egy ilyen időszak következik az Intézmény életében. Fejlődni mindig kell. Aki megáll, amellett elrohan az élet, és azt veszi észre, hogy csak a lemaradás mértékének nagysága az, amivel megküzdhet. A fejlődés általános elvének elfogadása mellett azonban fontos kérdés, a fejlődés iránya, a változások, átalakulások aránya a biztonságot nyújtó stabil értékekhez képest. Nagy kihívást jelentenek minden iskola számára az új törvényi elvárások, amelyek várhatóan alapvető befolyással lesznek az egész oktatási rendszerre. A munkát pontosam, igényesen elvégezni, de közben idővel, eszközzel emberi energiával ésszerűen gazdálkodni. A vezetői program a szervezet fejlesztésének ez irányú lépéseit kiemelten kezeli. Egy olyan nagy és összetett intézményt, mint az Adonyi Szent István Általános Iskola ás Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, csak jól irányított, vezetői felhatalmazással bíró operatív csapat tud eredményesen és leginkább hatékonyan működtetni. A hatékonyság azt jelenti, hogy idővel, pénzzel, emberi energiával takarékosan, és a nagy hatásfokkal dolgozni, megteremteni a pedagógus kollégák számára a tanítás, a diákok számára a tanulás legoptimálisabb feltételeit. Építeni kell arra a hagyomány világra, amit az iskola fennállása óta folyamatosan kialakított és gazdagított. zért fontos szempont a teljes munkatársi gárda együttműködése,a feladatok pontos megosztása, az iskola további eredményes menedzselése, a kiépült, de folyamatos megújulást mindenkor igénylő kapcsolatrendszer működtetése, a hazai regionális és nemzetközi kapcsolatok szerepe. A cél elérése elsősorban az optimális belső és külső együttműködésben, a belső szervezettségen, a következetes, pontos és színvonalas munkavégzésen, a döntéseket megelőző körültekintő tervezésen, és azok betartásán, a korrekt, egymást megbecsülő, méltányoló, problémamegoldó magatartásom múlik. Így tud az iskola jótékony hatást gyakorolni szűkebb és tágabb környékére, környezetére. Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek, Megtanulnak türelmesnek lenni. 3

4 Ha a gyerekek bátorítva élnek, Megtanulnak bízni. Ha a gyerekek dicsérve élnek, Megtanulják az igazságosságot. Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat, Megtanulnak hittel élni. Ha a gyerekek megerősítve élnek, Megtanulják magukat szeretni. Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek, Megtanulják megtalálni a szeretetet a világban! Dorothy Law Holte: Egy élet a kezedben - részlet A pályám elejétől fogva hol részese voltam az intézmény életének, minta tantestület tagja, többször is Önkormányzati Képviselőként betekintést nyerhettem az Iskola életébe, munkájába. Külső pályázóként a helyzetet adottnak tekintettem és a hangsúlyt a vezetői programra fektettem, annak érdekében, hogy tartalmilag átgondolt, és az esetleges megvalósításban a magam számára is nyomon követhető legyen. - igazgatói munkában: szakértelem, bizalom és együttműködés - a vezetői csapatban: rend, felelősség, lojalitás - a szervezeti életben: folyamatos kommunikáció, jól szervezettség és átláthatóság - a humán erőforrás-fejlesztésben: objektivítás, személyre szabottság és a visszajelzés fontossága - a pedagógiai eredményesség növelésében: fejlesztő értékelés, egyéni fejlesztés fontossága Összefoglalóan: modern, csapat munkára épülő vezetési szemlélet, klasszikus, hagyományokra épített pedagógiai gyakorlat. Tehetséggondozás erősítése: - nemcsak az a tehetséges gyerek, aki az elméleti ismeretekben, klasszikus tudásban tehetséges, hanem az egyéb készségek területén megnyilvánuló tehetségről ios szó van, legyen az művészeti vagy sporttevékenység. Véleményem szerint az igazgatói munka akkor hatékony, ha a lehető legjobb körülményeket igyekszik megteremteni a tanároknak a tanításhoz, a tanulóknak a tanuláshoz. Úgy gondolom, hogy ez az iskola belső életében sorsközösségen alapuló összetartozást, bizalmat, az iskola külső képviseletében pedig az iskola érdekeiért való kiállás mellett partnerekkel való precíz, korrekt együttműködést is jelenti. 4

5 2. Pedagógiai hitvallásom Törvényesség, erkölcsiség, a hagyományok tisztelete A személyesség erejében hiszek. A tapasztalat, a tudás, a megélés és átélés, a személyes üggyé avatás minisztériumában. Vallom, hogy minden ember hivatása az ő legbensőbb ügye. Az alkotás képessége és vágya a velünk született, valamennyiünkben élő motiváló erő. Minden egészséges ember ezzel a képességgel jön a világra. A tudás arra való, hogy használjuk, és használat közben fejlődik a tudás. Tudni egy szakma csínját-bínját, s azt kreatív módon alkalmazni egymást feltételezik. A tudás és annak használata együtt tesz bennünket alkotó, fejlődőképes emberré. A pedagógia a legelső, a legmagasabb rendű művészet, mert az emberiség legnagyszerűbb igényét, az emberi természetnek tökéletesítését igyekszik kielégíteni. 5

6 3. Célmeghatározás - az élethosszig tartó tanulás megalapozása - az oktatás minőségének fejlesztése - a pedagógusok szakmai fejlődésének támogatása - a közoktatás költséghatékonyságának javítása - a sajátos nevelési igényű gyerekek ellátása, az esélyegyenlőség biztosítása - korszerű ismeretek nyújtása - szakmai önállóság - új pedagógiai módszerek alkalmazása - a tanulók egyéni képességeire épített képességfejlesztés - helyi értékelési rendszer működtetése - a tehetséggondozás kiemelt kezelése - tanulói teljesítmények visszajelző rendszerének működtetése - speciális elvárások: esélyegyenlőség biztosítása, hatékony hátránykompenzálás - növekedjen az oktató-nevelő munka hatékonysága - legyenek aktív résztvevői a város közéletének - működjenek közre pályázatok, helyi fejlesztések, innovációk, projektek kidolgozásában - a 8. osztály sikeres befejezése - prioritás legyen a tanulás tanítása - pályaorientációs tevékenység végzése Legfontosabb feladatomnak tartom az iskolai demokrácia fejlesztését magatartásnormák erősítését. Érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, nyugodt, szeretetteljes légkör megteremtése: Iskolavezetés <-> nevelők <-> szülők nevelők <-> nevelők tanulók <-> nevelők tanulók <-> tanulók között. Csak akkor érzik jól a gyerekek az iskolában magukat, ha az őket tanító nevelők becsülik, tisztelik egymást, korra, nemre való tekintet nélkül. Ha őszintén, átgondolva, a jogos bírálatot, kritikát elfogadva, a tanulói jogok tiszteletben tartásával dolgozunk. Magatartási modellt nyújtani kötelességünk, ha nincs példa, elveszik a gyermeki útkeresés. - Ha idősebb vagy, meríts erőt, lendületet az ifjú kollégáktól, de figyelj rájuk, mert ők hiszik, hogy már mindent tudnak. Ezen nem szabad megbotránkozni, hiszen ezt mindannyian átéltük fiatalkorunkban. - Ha fiatal vagy friss tudásoddal, lelkesedéseddel élj, és merj kérdezni, érvelni, ne keseredj el a kudarcaidon! - Szakmai vitákban tisztességes partnerei tudjunk lenni egymásnak! - Tiszteljük egymás magánéletét, szakmai, emberi segítségre szorulókat támogassuk! - Mellőzzük az önzést, a lekicsinylést! 6

7 Célom: - Vegyünk részt a város, az iskola, a tantestület tanítási időntúli életében, időnk, megbeszélés, megállapodásunk szerint. - egyeztetés a gyermekjóléti szolgálattal - megtervezni a felzárkóztató programot - közös családlátogatás osztályfőnökkel - iskolavezetőségi tagok munkájának megerősítése - nyilvántartások egyeztetése: gyermekjóléti intézményvezető + osztályfőnök - áttelepítései javaslat készítése - bukásra álló tanulók számbavétele, okok feltárása - veszélyeztetett tanulók pályaválasztásának segítése - SZMK tájékoztatása diszkréten - igazolatlanul mulasztott tanulók számbavétele, családtámogatás + osztályfőnök - szülők felelősségre vonása - Igazgatói Tanács, Szülői Munkaközösség működésének fokozása, átgondolt újraválasztása Minden kezdeményezést, egyéni törekvést támogatni szeretnék, ha az ötletadó meggyőzi kollégáimat és engem is. Munkaközösségek munkájának meghatározó szerepe lenne az iskola életében. Nagyon fontosnak tartom, hogy nem 1-2 ember áldozatos, önfeláldozó tevékenységéről beszélek, hanem szakmailag összetartozó elveikben egyező, felkészült, de vitákkal eredményt prezentáló a gyermekeink érdekében. Szeretném megalapozni, továbbfejleszteni a gyermek szülő véleményezési és javaslattevő jogát. Ehhez bontani kell a DÖK (diákönkormányzat) testületét az eredményes munka érdekében a két tagozatra. Tehát külön alsós és felsős diákszervezetet kell létrehozni, ami egységet alkot, de életkorukból adódóan mások az elvárásaik, kéréseik. Ehhez tagozatonként 1-1 tanár képviselete szükségeltetik. Fontos célként tűzöm ki magam elé magyarságtudatunk kiemelt fejlesztését, illetve az elért eredmények folytatását. A hittan és oktatás kapcsán felmerülő problémákat szeretném felszámolni. Ehhez a feladathoz olyan fiatal, felkészült ember megtalálása a feladatom, az egyházközséggel együtt, hogy tartalma legyen a hitoktatásnak. A szülőkkel való kapcsolatteremtés és annak ápolása, továbbfejlesztése az egyik legfontosabb feladataim egyike. 7

8 4. Helyzetelemzés 4.1. Személyi feltételek: Az iskola szakos ellátottsága jónak mondható. A jövőt illetően kémia, matematika tantárgyakból a szakos ellátottságot biztosítani kell. A technikai személyzet/takarítók, karbantartók munkaidejének az átgondolt, gazdaságosabb tervezését szeretném megvalósítani Tárgyi feltételek: Az iskolakompleum elhelyezkedése rendkívül előnyös. A másik legfontosabb feladat a testi nevelés fejlesztése. Ennek elengedhetetlen feltétele a tornacsarnok térelválasztó függönnyel való kettéválasztása. Ezáltal megnő a téli időszakban az osztályok tornatermi óráinak száma. /Nincs közös óra a felső tagozattal. (sérülések, korosztályos problémák elkerülése) Szeretném a csarnokot nyitottá tenni a családok számára is. Ezt hétvégi nyitva tartás keretében is megoldani, különösen télen. A gyakorlókert megteremtése. A tornaterem mögötti sportpályát pályázat útján műfüves pályává alakítani. A mindennapos testnevelés bevezetésével pályázati úton lehetőség nyílik a tornacsarnok Árpád utca felé való bővítésével Az oktató-nevelő munka sajátosságai Iskolai élet Az iskola kihasználtsága jó, de javítható. Legfontosabb feladatomnak tartom az iskolavezetés kibővítését, az alkotó munka érdekében a rendszeres alkotó megbeszéléseket, a tervek egyeztetését, illetve az információ közlését. Szakkörök: Az eddig működtetett szakkörök létszámát és eredményességét szeretném kontrollálni, majd a feltárt tények alapján, a gyermekek és szüleik elképzeléseit meghallgatva, ha kell átszervezni. Figyelembe véve az iskola hagyományait, az adott lehetőségeket. A tornaterem, küzdősportok (birkózás, karate, asztalitenisz, kispályás labdarúgás, tollaslabda, aerobic) lehetőségeihez adottak. Kimagasló eredményeket tornában ért el iskolánk, sajnálatos módon ez a sportág kihalt versenyszinten, pedig minden sportág alapja Az iskola kapcsolatai: Az óvodával való kapcsolat javításra szorul. Több találkozásra és információra lenne szükség mindkét intézmény számára. 8

9 1. Módszertani elvárások egyeztetése (foglalkozásokra bontva) 2. Alapkészségek, magatartásnormák szükségessége. Közösen kidolgozni nagycsoportosokra vonatkozóan az elvárásokat, minimális követelményeket. 3. Nagycsoportosokkal közös találkozások, alsós ünnepélyeken való részvétel 4. Tanítóknak időben jelezni (3. osztály vége) hogy elsősök lesznek 5. Előzetes, közös iskolaérettség vizsgálatok (óvodavezető, munkaközösség-vezető, 2 tanító, 2 óvónő) 6. Nagy csoport: I. félév tanítói látogatás + vezető óvónő + gyógypedagógus I. félév vége felmérések, közösen jelzés a nevelési tanácsadó felé II. félév eleje tanító + óvónő együtt tart foglalkozást II. félév vége tanító játszik a gyerekekkel, figyel, korrigál, segít Beiratkozás első osztályba: Osztályok bontásában résztvevők: Gyerek> megbeszéli a családdal > szülői jelzés > óvónő, tanító tanácsot ad a szülő felé > otthoni mérlegelés > döntés Figyelembe véve: barátságok, közös utca, rokonság Óvodában elkezdett szakkörök folytatását fontosnak tartom. Elképzelésem szerint jó lenne már az óvodában elkezdeni válogatott gyerekekkel a tornát. Az egyik legfontosabb szakasz a kisgyermek életében az óvodából az iskolába való átmenet. Úgy gondolom, ha pedagógiailag felkészült, kellő tapasztalattal, lelkesedéssel bíró kollégák tanítanak első osztályban, akkor nevető, boldog gyerekszemek néznek vissza az ovi felé, de a tekintetük már az iskolát keresi. Elképzelésem az igazságos gyermekelosztás osztályokra bontva. Évismétlő tanulók arányos elhelyezése a párhuzamos osztályokba. Alsóból a felső tagozatba: Megint történik egy szakadás. Attól a tanítótól, aki a betűvetés rejtelmein túl figyelt rám szünetben, órán. Nagyon becsülöm, tisztelem az alsó tagozatos kollégák munkáját. Közel áll hozzám ez a világ, talán azért, mert itt kezdtem a pályámat, és mert nagyszerű tanítóim voltak. Hiszek abban, hogy ők a lámpagyújtogatók. Ezért szeretném megadni azt az utat számukra, hogy tantárgycsoportos oktatást teremtsenek maguknak, elhivatottságuk, a legjobban tudom elv szerint. Tévhit, hogy egy tanítónak minden szaktárgyat kiemelt szinten kell művelnie. Aki ezt állítja nem tette ezt, és amit nem műveltünk, arról nem lehet ítélkezni. A szabad döntésjog megilleti őket. pl.: szabad tankönyvcsoport választása. Rájuk merném bízni a választásuk lehetőségét. Tudniuk kell és kérésem hozzájuk, hogy a tanítási módszerek sokaságából kiszűrjék a legjobbat, ami egy hangoztató- elemző, szótagoló, olvasásból ered, mert a mi anyanyelvünk szépségét megtanulni, ápolni így lehet. Itt számítók a munkaközösség-vezetők munkájára, aki felelősségtudattal, szakmai rákészültséggel segít nekem ebben a munkában. Ez szoros együttműködést kíván a két tagozat között. 9

10 Az 5-6. osztályokban kiemelten fontosnak tartanám a tudásvágy mélyítését, a tudok magamtól tanulni rendszer beépítését az éntudatba. Az összefüggések megláttatását, alkalmazását, továbbvitelét a logikus, ésszerű tanulás mélyítését. Szeretném, ha a pályaválasztás 7. osztályban már szerepelne a gyermek- szülő- tanár viszonyban. Nem a 8. osztályban kell elkezdeni ezt a munkát. Az iskolaválasztás előtt álló 8. osztályosoknak meg kell teremteni az átláthatóságot, a világ, az elvárások és az önmagam teljesítése között. Nem lehetnek irreális tévhitek képességekről. Reális alapot kell teremteni a gyermeki elképzeléseknek és a szülői vágynak. 10

11 5. Vezetői program célmeghatározásból eredő feladatok Szakértelem, bizalom, együttműködés A Bevezetőben felvázolt vezetői stratégiai terv központi gondolata a hatékonyságnövelés az intézményi munka valamennyi területén. Az iskolában folyó pedagógiai tevékenység eredményességére nemcsak a pedagógusok felkészültsége, hanem a beiskolázott tanulók képessége, családi háttere, szociális környezete is mértékadó befolyással van. A kevesebb néha több jegyében a szerteágazó erőket érdemes lenne racionálisan, koncentráltan összefogni, hogy további javulást sikerüljön elérni. Célomnak tekintem az általános iskolában: - az iskola számára a lehető legjobb pozíciók megszerzését - tapasztalataim hasznosulását. A helyzetelemzés alapján négy nagy tematikus terület köré csoportosul vezetői programom: - vezetésfejlesztés, - szervezetfejlesztés, - humán erőforrás-fejlesztés, - pedagógiai eredményesség növelése Vezetésfejlesztés Rend, Felelősség, Lojalitás A vezetői csapatnak az összetettséghez igazodó vezetői szerkezetre, működésben pedig egymás iránti tiszteleten, szakmai önállóságon és bizalmon alapuló együttműködésre van szüksége. A vezetés feladata az iskola folyamatos irányítása, amelynek megvannak a maga jogszabályi és az iskolai hagyományokra épülő rendje. A vezetési rendszer valamennyi szintjén elengedhetetlen a feladatok, hatáskörök, jogkörök és felelősségek pontos meghatározása, a hozzárendelt ellenőrzési és értékelési funkciókkal, a visszacsatolással. A vezetés feladata az intézményi működés feltételeinek megteremtése, az oktatónevelőmunka összehangolása, szervezése, irányítása. A vezetés joga és kötelessége, hogy minden eszközt megragadjon, ami az iskola alaptevékenységének az ellátáshoz anyagi vagy szellemi forrást jelent. Ezt csak összehangolt, folyamatos, korrekt, precíz kommunikációval, együttes munkában kiérlelt, egymást megbecsülő és egymással szorosan együttműködő vezetői csapattal lehet megteremteni. Külső kapcsolataiban az igazgató képviseli és jeleníti meg az intézményt. Az intézmény mindenkori vezetőjének szakmai és emberi hitelessége, habitusa az intézmény szellemi és anyagi fejlődéséhez további komoly erőforrást jelenthet. Erősítheti az elnyerhető pályázati forrásokat, kiterjesztheti a megszerezhető szervezeti tudások körét, szélesítheti az alternatív pénzforrások felkutatását és bevonását az iskola-fejlesztésbe Szervezetfejlesztés Kommunikáció, Szervezettség, Átláthatóság 11

12 Az iskolai szervezet leghangsúlyosabb eleme a középvezetői csapat, hiszen ők a belső kommunikáció, az információáramlás, a szakmai kompetenciák és azok értékelésének kulcsemberei. Ellenőrzési és értékelési munkájuk befolyással van a munkavégzés színvonalára. Erős középvezetés tud magasan kvalifikált döntés előkészítő csapattá válni, ami fokozza az intézmény stabilitását. A pedagógusok által végzett mindennapi munka színvonala, szakmaisága és embersége dönti el, hogy jó-e akár diáknak, akár pedagógusnak lenni az intézményben. Ez dönti el, hogy milyen híre van az intézménynek a közvetlen társadalmi környezetében. Célomnak tekintem, hogy olyan szervezeti működés valósuljon meg, amelyben a pedagógusok energiájuk döntő hányadát a tanítás feladataira, és a módszertani gazdagodásra tudják fordítani. Az iskolában lényeges szerepük van a pedagógiai munkát segítő, azt kiegészítő, az iskolai ügymenetet biztosító illetve a munkahelyi körülmények rendezettségéből gondoskodó munkatársaknak. A tárgyi és pénzeszközökkel való hatékony gazdálkodás jelen gazdasági helyzetben nemcsak szükséges, hanem kényszerű is. Rendezettség, tisztaság, a munkához illő körülmények teremtik meg azt a feltételt, amelyben tartalmas pedagógiai munka folyhat. Valamennyi kiegészítő tevékenység, a büfé, a titkárság színvonalas működése komoly befolyást gyakorol a teljes intézményi légkörre. A velük való rendszeres kommunikáció, a partneri viszony a jó körülmények biztosításának lényeges feltétele. A szervezés kiemelt elemei az információáramlás és a kommunikáció. A belső és külső intézményi kommunikáció szempontjából is lényeges, hogy a kollégák pontosan ismerjék ne csak a saját, oktatási, nevelési céljaikat, hanem a szervezeti célokat is. A fentről lefelé és lentről felfelé is jól működő, nyitott és nyílt kommunikáció a jó légkör és a jól működő iskolai szervezet alapja. Csökkenti a belső konfliktusokat, és lehetővé teszi, hogy a munkatársak többsége személyes szimpátián túl is képes legyen az együttműködésre. A pedagógiai munkát támogató szinten olyan, a pedagógiai munka segítése számára fontosmunkatársak, akiknek a magas szintű munkája nélkül hatékonyságnövelésről nehezen beszélhetünk: könyvtáros, fejlesztő pedagógus, ifjúságvédelmi felelős, gyógypedagógus, védőnő, iskolaorvos. A külső kapcsolatok a vezetés támaszai és egyben a intézményi munka külső kontrollja is. A iskola fenntartójával és a közvetlen társadalmi környezettel folytatott jó kommunikáció lehetővé teszi az erőforrások, - legyen az humán, szellemi, vagy anyagi erőforrás közös megtalálását, az iskola jó hírnevének növelését, hiszen ez valamennyi érintett közös érdeke. Az intézmény beiskolázási köre szükségessé teszi a Családsegítő Központtal, a Nevelési Tanácsadóval való szoros kapcsolattartást. A szülői szervezetek sem csak egyoldalú tájékoztatásra váró csoportok, hanem a gyermekek oktatásához a legfontosabb nevelési partnerek. A szülői közösség bevonásának formái és tartalma arra hivatott, hogy erősítse a családi nevelés elsődlegességét és támogassa azt azzal, hogy mindig az egyes gyermekre szabottan nyújt segítséget a nevelés hiányosságainak pótlására, vagy a családi nevelés devinanciáinak lehetőség szerinti korrigálása. Ez biztosítja az egyéni bánásmód elvének érvényesülését az egyéni fejlesztési tervek szerinti készségfejlesztést. Óriási jelentőségű a szülői házzal való kapcsolattartás, a szülői szervezetekkel való együttműködés. A diákszervezetek aktív bevonása növeli a felelősségvállalást a diákok egyéni sorsa és az iskola, mint közösség között. A Diák Önkormányzat aktivitására, hatékonyságára az önkormányzatot támogató tanárral való együttműködés tud meghatározó befolyással lenni. A civil szervezetekkel közös tevékenységek értékeket hordozó kapcsolatok, közösségi értékteremtő erejük vitathatatlan. Ezen a téren vezetői programom két kiemelt területének 12

13 tartom, az Adonyért Alapítvánnyal való együttműködést, valamint a város kutúrális életében való aktív részvételt. Ma már a számítógép és a médiumok használata is hozzátartozik a külvilággal való kapcsolattartáshoz, növeli az ismertséget, és a nyitottságot. Célomnak tekintem a naprakész, korrekt információk megjelentetését az Interneten, és naprakész együttműködést a helyi médiával Humán erőforrás-fejlesztés Objektivitás, Személyre-szabottság, Visszajelzés Bármilyen szép és helytálló egy iskolai célrendszer, mit sem ér, ha nem kíséri rendszeres, szisztematikus, jól kimunkált mérési-értékelési rendszer, amely minden fejlődés ezt jól tudjuk a tanítási gyakorlatból is záloga, legyen az egyéni, vagy szervezeti, tanulói vagy pedagógusi készségre kiterjedő. A jól átgondolt és racionális továbbképzési terv, amely figyelembe veszi a teljesítményértékelés személyre szabott elemeit is, - segíti a tudatos humán erőforrásfejlesztést. Célomnak tekintem az egyéni készség-fejlesztésen alapuló tanítási módszerek megismerésének és használatának további támogatását a mindennapi pedagógiai gyakorlatban. A humán erőforrás-fejlesztés legfontosabb stratégiai célja az iskola küldetésének megvalósítása, az iskola jövőképének betöltése Pedagógiai eredményesség növelése Egyéni fejlesztés, Fejlesztő értékelés Célomnak tekintem, hogy az iskola vallott értékei és mindennapi gyakorlata egymást erősítsék. Érvényesüljön a tehetséggondozás az idegen nyelv tanításában, és az egyéb készségek tekintetében. A tanulás tanítása segítse a hatékony hátránykompenzálást. A méréseknek csak akkor van értelmük, ha a mérési eredmények elemzésre kerülnek és az elemzés eredményeként fejlesztési tervek születnek, amelyek javuláshoz vezetnek, összhangban az intézmény saját céljaival, és ami a jövőbetekint. Tehát annyit, úgy és ott szabad mérni, amennyi feltétlenül kell a fejlődés érdekében. Mindezek alapján a pedagógiai eredményesség növelése az iskola továbbfejlődésének kulcskérdése. 13

14 6. A szervezeti felépítés és indoklása Az iskola szervezeti felépítése általában az alábbi tényezők függvénye: - az iskola nagysága, - területi kiterjedése, - tevékenységi körének mértéke, - dolgozói összetétele, létszáma. Az Igazgatói Tanács tagjai: - az igazgató - helyettesei - a Munkaközösség vezetők - a DÖK elnöke - az SZMK elnöke - az Iskolaszék elnöke - a Közalkalmazotti Tanács elnöke - a Pedagógus Szakszervezet Elnöke. Ez a szervezeti forma jól szolgálja azt a célt, hogy a pedagógusok energiájuk legnagyobb hányadát fő feladatukra, a tanításra tudják fordítani. 14

15 7. Összegzés Az Összegzésben az iskola iránti személyes kötődésemet, a pályázatom megírásának személyes motivációját szeretném megfogalmazni. Ismerve az iskola múltját és tevékenységét nagy elismeréssel adózom az intézményben dolgozók munkabírásáért, szorgalmáért, a fejlődés érdekében kifejtett erőfeszítéseiért. Szakmai pályám még hátralévő részében, az iskola valamennyi eddig vezetőjével, pedagógusával, munkatársával, és társadalmi partnerével összefogva, szeretném kamatoztatni amit eddig megszereztem, visszatérve oda, ahonnan indultam. 15

16 FELADAT Rövidtáv 1 év Középtáv 2-3 év Hosszútáv min. 5 év Kapcsolatfelvétel és tartás a város és a városrész civil és társadalmi szervezetivel A pedagógiai mérések eredményeinek elemzése, intézkedési tervek készítése Pályázati alapok támogatásának megszerzése Honlap frissítése Fejlesztési tervek megvalósítása Fejlesztési tervek értékelése, visszacsatolása Mérési rendszer racionalizálása Vezetői csapat felállása A munkaköri leírások és a teljesítményértékelési rendszer összhangjának megteremtése Továbbképzési terv és teljesítményértékelés összehangolása Teljesítményértékelési rendszer korrekciója Az iskolai szervezet működésének kontrollja Minden szinten a felelősségi és jogkörök erősítése Teljeskörű iskolai szervezetértékelés Folyamatos eszközkarbantartás, fejlesztés Tornaterem függönnyel való elválasztása Gyakorlókert kialakítása Technika tantermek kialakítása Vizisportok bevezetése Dunapart (kajak-kenu) Évnyitó-Évzáró- Ballagás külön-külön Ünnep Föld napja, Madarak és Fák napja Igazgatói szülői értekezlet szeptemberben, az SZM újraszervezése, újraválasztása Az elballagott diákok tablóinak elhelyezése Az intézményben tanított, elhunyt pedagógusok emlékhelye Pályázatfigyelés (Erzsébet program, Határon túli kirándulások, tanterem bővítés, műfüves sportpálya stb.) Iskolahét Tornaterem bővítése Műfüves sportpálya Iskolai ünnepélyek helyszíne KKKK Kincsünk a ló Két elsős osztály bevezetés Óralátogatások beindítása A gyógytestnevelés hatékonyabbá tétele 16

17 NYILATKOZAT A pedagógiai továbbképzés keretében szerzett intézményvezetői szakvizsgával még nem rendelkezem, a szakvizsga megszerzése folyamatban van. Adony, május 27. Müller Sándor 17

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Alapos, részletes, jól megszerkesztett pályázatot ismertünk meg. A pályázat szövegezésében könnyen értelmezhető, szerkezete áttekinthető.

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik.

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik. I. Pedagógusra vonatkozó elvárások 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő,

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009.

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009. Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR AZ INTEGRÁCIÓS FELKÉSZÍTÉS PEDAGÓGIAI RENDSZERÉNEK BEVEZETÉSI ÜTEMTERVE 2008/2009. I. Az alkalmazás feltételei 1. szakasz Tevékenység Feladat Felelős

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Győri Istvánné az Árpád Fejedelem Általános Iskola intézményvezetői munkakörére benyújtott pályázatának napközis munkaközösségi véleményezése

Győri Istvánné az Árpád Fejedelem Általános Iskola intézményvezetői munkakörére benyújtott pályázatának napközis munkaközösségi véleményezése 1. sz. melléklet benyújtott pályázatának napközis munkaközösségi véleményezése A pályázat alapos, mindenre kiterjedő. Tagolása színvonalas, gondos, és tartalmas vezetői munkát mutat be. Nagyon sok értéket

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése

Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése Deméné Tóth Ágnes A pályázat általános célokat fogalmaz meg. Intézményünkre vonatkozó konkrét cél- és feladatrendszert számunkra nem

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a Partnerelégedettség- mérés összefoglaló Szülők Az elégedettség rangsora Szülői kérdőívek visszaküldése 1. 10/14 71% 2. 10/12 83% 3. 9/11 82% 4. 11/12 92% 5. 9/15 60% 6. 14/15 93% 7. 14/15 93% 8. 10/14

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár Nézz szembe a valósággal! Elérhető célok A köznevelési rendszer Erőforrásai

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Készítette: Kobzos István november 25.

Készítette: Kobzos István november 25. Pályázat intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Kobzos István 2016. november 25. 16 IV. Intézményvezető-helyettesi program Programom célkitűzése - természetéből kifolyólag

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben.

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázatról Dr.Karácsonyiné Handl Mária projektmenedzser Kecskéd, 2009. augusztus 27.

Részletesebben

Képesség kibontakoztató program. Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve

Képesség kibontakoztató program. Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve Képesség kibontakoztató program Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve 2009-2010 Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató munkacsoport munkájáról Iskolánkban kiemelt figyelemmel kísérjük

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

Intézményvezetői pályázat 2016

Intézményvezetői pályázat 2016 V. VEZETŐI PROGRAM A női vezetési stílus az együttműködést hangsúlyozza a versengéssel szemben, hisz abban, hogy a problémamegoldás során az intuíció ugyanolyan fontos, mint a racionális gondolkodás, támogatja

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

BÁZISISKOLÁK FEJLESZTÉSE ÉS TUDÁSMENEDZSMENT A HÁLÓZATOKBAN

BÁZISISKOLÁK FEJLESZTÉSE ÉS TUDÁSMENEDZSMENT A HÁLÓZATOKBAN BÁZISISKOLÁK FEJLESZTÉSE ÉS TUDÁSMENEDZSMENT A HÁLÓZATOKBAN Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 Miről szól az előadás?

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q I Közvetett partneri elégedettség SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd 2012.01.23. Bertáné Szakálas Andrea - 2 - SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd Minőségirányítási munkánk 2011-2012. tanév

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 1 Cecei Általános Iskola Cece 7013 Árpád u. 3. Tel: 25-505-140 E-mail: iskolacece@gmail.com A Cecei Általános Iskola Továbbképzési

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Dugár Györgyné és Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: 1. ÖKO munkaterv készítése 2012. szeptember 30.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben