SZENT GERGELY NÉPFŐISKOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENT GERGELY NÉPFŐISKOLA"

Átírás

1 TEHETSÉGGONDOZÁS SZENT GERGELY NÉPFŐISKOLA Záróvizsga - kidolgozott tételek 1.) A pedagógus kompetenciája a tehetség-ígéret felismerésében, fejlesztésében: diagnózis és prognózis, szempontrendszerek kialakítása A pedagógus személyisége meghatározó a tehetségek kiválasztásában, fejlesztésében. Csak nagy szakmai tudású, kreatív, jó módszertani kulturáltságú pedagógus képes a tehetséget a felszínre hozni. Elvárások a pedagógustól: - az érdeklődés felkeltése és magas szinten tartása - a többirányú vizsgálatra való törekvés - a jó előadói készség - magas szintű probléma megoldás stb. - türelem - tolerancia - teljes figyelem - kreativitás - humorérzék - feltétel nélküli elfogadás - a tehetség nem mentesít! - módszertani gazdagság, sokféle tevékenység - szülők támogatása - szerepek változása (facilitátor) - lelkesedés, motiváltság - pozitív érzelmi energia stb.

2 2.) A tehetségre utaló jegyek lehetőséges forrásai, ezek megbízhatósága (adatszolgáltatók, adatok). Pedagógus és pszichológus együttműködése a képességvizsgálatok eredményeinek értelmezésében Bizonyos területeken már nagyon korán, 2-3 éves korban megcsillan a tehetség: sport, művészetek, zene, matematika. A Gardner-féle speciális intellektuális szférában azonban később, éves kor környékén ismerhető fel pontosan a tehetség területe. Az intellektuális tehetség korai jelei: Fejlett beszédkészség (gazdag szókincs, korosztályát meghaladó nyelvi fordulatok). Korai olvasás (akár 2,5-3 éves korban). Jó koncentrációs képesség (sokáig képes lekötni magát, elmélyülten játszik). Szeret idősebbekkel beszélgetni. Szokatlanul jó memória, sokrétű érdeklődés. Kíváncsiság, tanulásvágy, a világ megértésének vágya, bonyolult kérdések kutatása (pl. élet és halál értelme). Kreativitás (egyéni ötletek, fogalmak, koncepciók kidolgozása). Intenzív érzelmek: fejlett igazságérzet, humorérzék, (túl)érzékenység). Sok energia, rövid idő alatt sok feladat elvégzése (gyakran hiperaktivitásként értékelik helytelenül!). A tehetséges gyerek intellektuális jellemzői: A tehetséges gyerekek már a fejlődés korai szakaszában eltérő kognitív viselkedést mutatnak. - Kognitív jellemzők: - Szimbólumok és szimbólumrendszerek használata - Koncentrációs kapacitás - Szokatlanul jó memória - Fejlődési előnyök bizonyos területeken - Korai nyelvfejlődés (gazdag szókincs, szókatlan szófordulatok) - Kíváncsiság, tudásvágy - Önálló tanulásra való hajlam - Sokrétű érdeklődés

3 - Kreativitás, eredeti, szokatlan ötletek Érzelmi, emocionális jellemzők: - Igazságérzet - Humorérzék - Érzelmi intenzitás, sok energia, kötődés - Az élet és halál értelmének felfogása 3.) A potenciális tehetségek azonosításának problematikája, eszközei. Saját tapasztalatok az objektív és szubjektív módszerek eredményeinek összevetésében Tehetségazonosító módszerek: (A következő módszerek együttesen biztosítják a komplexitást) - Tanári jellemzés, - Tesztek és felmérések, - Kérdőívek általános és tantárgyak szerinti, - Iskolapszichológusok véleménye, - Szülői jellemzés, - Tanulótársak jellemzése. A tehetség azonosításának alapelvei: - Az azonosításhoz a Czeizel-féle 4x2 +1-es modell ad kapaszkodókat. - A ki nem bontakozott, szunnyadó tehetség rejtekezik fel kell tárni! - A képesség és a teljesítmény két különböző dolog: gyakori az alulteljesítő tehetséges tanuló. - A pszichológiai vizsgálati módszerek /tesztek/ segítséget nyújthatnak az azonosításhoz, de önmagukban nem tévedhetetlenek. - A pedagógus és a gyerek folyamatos együttes tevékenysége ad legtöbb kapaszkodót a tehetség felismeréséhez. - Minél több forrásból szerzünk a tanulóra vonatkozó információkat teljesítményéről, képességeiről, annál megbízhatóbb az azonosítás. Komplex azonosítás és tehetséggondozás: Martinson-féle hármas szabály:

4 1. A gyerekek képességeinek megállapítása folyamat, amely akár évekig is eltarthat. 2. A gyerek képességeiről kialakítandó megbízható ítélethez több különböző forrás felhasználásával kell információt gyűjteni. (jegyek, versenyeredmények, mérések, tesztek, jellemzések (szülő, tanár, társ )) 3. Fontosak a nem-intellektuális faktorok is. (társas szociális, emocionális, motoros-faktorok) A tehetségazonosításhoz szükséges információk a tehetséggondozásban részt vállaló pedagógusoknak: - az érintett gyermekek kora; - érdeklődési körük, speciális területük; - milyen szinten állnak, mit tudnak, milyen képességekkel rendelkeznek; - milyen motivációk inspirálják, milyen a feladat iránti elkötelezettségük; (szorgalom, kitartás, kíváncsiság) - mit tudok én (a pedagógus) nyújtani; - mennyire számíthatok a családi háttér támogatására; - milyen a tanuló énképe; - milyen segítőkre (csapatra) támaszkodhatom; - az iskolai pedagógiai klíma kedvez-e ilyen munkának; - milyen feltételrendszer mellett dolgozom; - mennyi időt és energiát tudok/akarok befektetni ebbe a munkába.

5 4.) Pedagógus és pszichológus együttműködése a képességvizsgálatok eredményeinek értelmezésében A tehetség azonosításban használt pszichológiai módszerek, vizsgálati eszközök, területek: 1.) IQ mérés Magas intellektuális képességek mérésére: (Budapesti Binet teszt,mawgyi-r, MAWI, WISC-IV, Raven) 2.) Figyelemvizsgálat (Porkolábné-féle, Pieron, Révész-Nagy) 3.) Emlékezetvizsgálat: (vizuális- ábra, verbális: Ranschburg-féle szópárok asszociációs vizsgálat, számemlékezet, mondatemlékezet, képemlékezet, történetemlékezet) 4.) Kreativitás vizsgálat (Torrance-körök, szokatlan tárgy használat, közös tényezők, rajz kiegészítés) 5.) Főfogalomvizsgálat 6.) Szókincsvizsgálat 7.) Matematikai gondolkodás, logikai összefüggés 8.) Motivációvizsgálat 9.) Tanulási orientáció, Tanulási stílus 10.) Szorongásvizsgálat 11.) Szabadidő vizsgálat, / érdeklődés, olvasmányok/ 12.) Pedagógiai profil 13. ) Tanári értékelő skálák 14. ) Szülői vélemény Szülői kérdőívek 15. )Kortársak véleménye 16.) Önértékelő kérdőívek A pszichológus feladatai: - Konfliktuskezelés - Személyiségfejlesztés - Kreativitásfejlesztés - Tanulás módszertani tréning vezetése a hatékonyabb tanulás érdekében. - Segítsen a tehetséges gyerek (nem) hétköznapi élethelyzeteiben eligazodni, - Bátorítsa, ösztönözze a tehetségeseket, hogy kitartóak legyenek azon a téren, amiben tehetségesek, - Biztassa őket, hogy merjenek saját maguk által kitalált szokatlan módszerekkel meglepő megoldásokra jutni, - Keressenek pályázati, önmegvalósítási, versenylehetőségeket a tehetséges gyerekek számára.

6 5.) A tehetséges gyermek családi meghatározottsága, háttere (rendszerelmélet) CSALÁD: a társadalom és az egyén között helyezkedik el a család. A család elsődleges szocializációs színtér, a társadalom legkisebb alapegysége. Itt megy végbe a gyermek szocializációja, mely során fejlődik személyisége és a normák elsajátításával, az értékek elfogadásával betagolódik a társadalomba. / emberré válási folyamat /. Szülők szerepe a tehetséggondozásban: - Fejleszti gyermeke képességeit~szellemi, fizikai, szociális képességeit - Bátorítja gyermekét az önelfogadásban - Biztosítja az inger gazdag, támogató környezet - Érzelmi biztonságot nyújt - Identifikációs modell közvetít - kíváncsiság gyermeke dolgai iránt - Lehetőséget ad együttes tevékenységre - A tanulás személyi, tárgyi, anyagi feltételeinek biztosítása - Menedzseli gyermeke tehetségének megvalósulását

7 6.) A normál eloszlású (Gauss-görbe) szerepe az eredmények értelmezésében. A nem normál eloszlású eredmények értelmezése A Gauss féle normál eloszlás Az intelligencia-tesztekkel vizsgáljuk az értelmi képességet és az értékeket egy koordinátarendszerben ábrázoljuk, akkor a Gauss-féle normális vagy harang-alakú eloszláshoz közelítő görbét kapunk. Az intelligencia-teszteket általában úgy kalibrálták, hogy az átlag 100 intelligencia hányadosnak (quotiensnek = IQ-nak), egy szórás pedig 15 IQ-nak feleljen meg. Az emberek kétharmada (68,4%-a) tehát 85 és 115 IQ között van, ők az átlagosak. A baloldali 70 IQ alatti rész az értelmi fogyatékosokat foglalja magában 2,3%-os. Jobboldalt, a 130 IQ felettieket szokás kivételesen értelmesnek nevezni, akik a népesség mintegy 2,3%-át foglalják magukban. A (145 IQ) felettiek a szuperértelmesek, 0,1%-át teszik. Ilyen tehát minden ezredik ember. Hazánkban kb. tízezren lehetnek. 160 IQ kb. 330 ember kerül. 175 IQ felett már csak hárman lehetnek.

8 7.) A hatékony (kreatív) tehetségfejlesztő pedagógus szerepe a kreativitás fejlesztésében (kreatív folyamatok) A pedagógus személyisége meghatározó a tehetségek kiválasztásában, fejlesztésében. Csak nagy szakmai tudású, kreatív, jó módszertani kulturáltságú pedagógus képes a tehetséget a felszínre hozni. Az ilyen pedagógust jellemzi: - az érdeklődés felkeltése és magas szinten tartása - a többirányú vizsgálatra való törekvés - a jó előadói készség - magas szintű probléma megoldás stb. Graham Wallas a kreatív folyamat négy szakaszát különíti el. A négy szakasz a következő: - Az előkészítés szakasza: ebben a szakaszban ráeszmélünk a probléma létezésére és összegyűjtjük az ezzel kapcsolatos információkat és adatokat, az adatokat átgondoljuk, osztályozzuk, következtetéseket vonunk le. - A lappangási szakasza: a várakozás feszültsége jellemzi, amikor hagyjuk a problémát parlagon heverni. Az alkotó az előkészületi szakaszban eljutott egy olyan szintre, amikor már nem tud tovább lépni, ekkor következik az inkubáció, a lappangás. Időtartama változó, függ a probléma jellegétől. - A megvilágosodás szakasza: a megoldás váratlan megtalálása jellemzi. Gyakran kíséri ezt a szakaszt az un. aha-élmény. - A kivitelezés vagy végrehajtás szakasza: a kreatív ötlet vizsgálata igazolása vagy cáfolása ennek a szakasznak a legfontosabb feladata.

9 8.) A léptetés, mint tehetséggondozási eljárás előnyei, hátrányai. A léptetés kritériumai. Korai tehetséggondozás Hazánkban a legáltalánosabb gyorsítási megoldás a léptetés, melynek előnye, hogy a tehetséges gyermek képességeinek megfelelőbb teljesítményszinten tevékenykedhet és ez fejlődésére pozitívan hat (Balogh, 2004). Léptetés és a gyorsítás, amely során a gyerekeket globálisan, vagy csak egyes tantárgyakban az életkoruknál magasabb, a gyermek tudásszintjének, és intellektuális szükségleteinek legjobban megfelelő osztályba járatják, vagy egy évben több évnyi tananyagot tanítanak meg a gyereknek. A léptetésről a gyermek képességei, szükségletei, szociális és érzelmi érettsége, valamint a célosztály ismeretében, egyedileg kell az iskolának és a szülőnek dönteni. A részleges, csak egyes tantárgyakra korlátozódó léptetés az ezt felvállaló iskolákat gyakori órarendváltozásra kényszeríti, ezért ezt csak kevés iskola ültette át gyakorlatba. A gyorsítás / léptetés formái: Korai iskolakezdés esetében a gyermek az iskolaköteles kor előtt kezdi meg tanulmányait. Osztályléptetés, több évfolyammal ugratás a tanulók évet ugranak, több év anyagát sajátítják el egyszerre. Ilyenkor tekintettel kell lenni a gyermek intellektuális, kreatív képességeire, továbbá a testi, érzelmi és társas szükségleteire és a következményekre is. A léptetés vagy ugratás lehet részleges is. A minden tantárgyra kiterjedő évugratás (egy-két év) helyett célszerűbb a gyermek által előnyben részesített tantárgyból /tantárgyakból támogatott egyéni tanulással élni. Korai középiskola kezdés: jó megoldás, ekkor már elég tapasztaltgyermek, érett a döntéshez. Megfelelő osztályközösségbe kerülés esetén a beilleszkedés kevesebb gonddal jár. Itt már könnyebben meg lehet oldani a részleges léptetést, ugratást, mivel az iskola nem csak a tehetségeseknek szervezi a specializálódást. Felsőfokú képzésben korai kezdés: azok a tehetséges gyerekek tudnak bekerülni léptetéssel vagy ugratással, akiknek már határozottan kialakult a pályaorientációjuk (Gyarmathy, 2007). Az előbb említett négy leggyakoribb gyorsítási / léptetési formán kívül egyéb gyorsítási módok is előfordulnak:

10 Folyamatos haladás: a tanuló teljesítménye alapján kapja az újabb és újabb tananyagot. Magántanulóknál alkalmazható. Önvezérelt tanulás: azt jelenti, hogy a tanuló határozza meg a tanulmányait, azaz ő választja ki a tananyagot, valamint a haladásért is ő a felelős. Ez a mód is csak magántanulóknál lehetséges. Tantervsűrítés: a tanuló gyorsabban sajátítja el a tananyagot, a fennmaradó időt más tevékenységekre fordíthatja. Ezt a módszert kiscsoportosan vagy kiemelt osztályokban lehet használni. Teleszkopizálás: azt jelenti, hogy a tanuló kevesebb idő alatt végez el egy-egy évfolyamot, így egy tanévben két vagy több évfolyamot is elvégezhet. Ezt a módszert külföldön gyakran alkalmazzák. Kiscsoportban vagy egyénileg lehet használni. Párhuzamos haladás: miközben a tanuló a normál tananyagot sajátítja el, kiegészítő képzésben részesül és valamely tárgyból magasabb fokú bizonyítványt kap. Levelezőoktatás: azt jelenti, hogy a tanuló felsőfokú kurzusokat vesz levelezésen keresztül, napjainkban e-learning formában. Akceleráció - Gyorsítás (léptetés / ugratás): Korábbi iskolakezdés Osztály-átléptetés ugratás Tanulmányi idő lerövidítése.: 4 helyett 3 év Egyetemi tanulmányok idő előtti elkezdése/egyetemi kreditek szerzésének lehetősége. Hosszútávon hasznos, mind a tárgyi tudásban, mind a kapcsolatok terén A gyermek vágya a léptetésre Nagyon hatékony Megszűnik a tanulók unatkozása Félelem attól, hogy bajt okozunk a gyorsítással. Már számos kutatás van, de még sem ismertek Gyerekkor elvesztése. Nehéz új barátokra szert tenni. Egyedi igények kevésbé fontosak, mint az egyenlő esélyek

11 Letöri a lassabban haladókat Lukak lesznek a gyerek tudásában 9.) A gazdagító programok alaptípusai (Renzulli), jellemzői és ebben a pedagógus szerepe, viselkedése, kompetenciája A gazdagítás fontos része a tanításnak, amely lehetőséget ad arra, hogy a mindenki számára kötelező tananyagon túl egyéni irányokban fejlődhessenek a tanulók. A gazdagítás azt a szabadságot nyújtja, hogy a tanulók saját érdeklődés szerint, az egyénileg preferált tanulási stílusban tanulhassanak. Renzulli modellje a tanulók érdeklődésének, irányának és mélységének megfelelő foglalkoztatását teszi lehetővé. A tanár feladata segíteni a diákokat a feladat megtalálásában, az ehhez szükséges eszközök, készségek elsajátításában, és feladatuk a kimenet biztosítása. Renzulli triád modellje - háromféle fejlesztési irányt egyesít. A háromféle program különkülön is igen hasznos segítséget nyújt a tehetségeseknek, de a három ötvözete teljessé teszi a fejlesztés folyamatát. I.típus - A tehetségeseknek az érdeklődési körét igyekszik feltárni, illetve szélesíteni. Célja, hogy a kiemelkedő képességű gyerekek megtalálják azt vagy azokat a területeket, amelyek igazán érdeklik őket. Ezzel belső hajtó erejüknek konstruktív irányt adunk. II.típus - Olyan tréningeket, foglalkozásokat sorol ide, amelyek elősegítik a képességek kibontakoztatását azáltal, hogy problémamegoldó képességüket fejlesztik. Ezen belül gondolkodási képességet, kreativitást és társas készséget fejlesztenek. Idetartozik mindenféle egyéb a magasabb szintű alkotómunkához szükséges készség elsajátítása. III.típus - Valódi alkotó munkát ad a fiatal tehetségnek. Igazi problémák megoldásával nemcsak a tudományos vagy művészeti tevékenység gyakorlati fogásaival ismerkedik meg, hanem az eredmény, a produktum erőt ad a további munkához, önfejlesztéshez és alkotáshoz. Ebben már csak a kiválasztott tanulókvesznek részt Teljesítmény orientált modellek: Renzulli (1978) e modellben a tehetségnek három összetevőjét emeli ki: átlagon felüli képesség, kreativitás és feladat iránti elkötelezettség.

12 10.)Az alulteljesítő tehetségek problematikája. Tehetségük kibontása, fejlesztése Az alulteljesítés kialakulásában kiinduló tényező a gyermek, képességeinek nem megfelelő mennyiségű és minőségű oktatás. Ez kudarchoz, majd az önértékelés romlásához vezet. Alulteljesítés ördögi köre Alulteljesítők személyiségjegyei: 1. faktor- verseny - ha gyengén teljesítenek hamar sírnak, panaszkodnak, elkeserednek, elvesztik a türelmüket - ha nyernek, gyakran dicsekednek - a sikert a szerencsének tulajdonítják - bátorítani kell őket 2. faktor- felelősség - felnőttektől várják a segítséget

13 - gyakran rendetlenek esetleg passzívak, agresszívak - a jó teljesítéshez teljes figyelmet igényelnek 3. faktor kontroll - társas környezetüket állandó kontroll alatt szeretnék tartani - az iskolai munkát gyakran zavarják, félbeszakítják - manipulálnak, a tiltást nem fogadják 4. faktor- teljesítményvonatkozású kommunikáció - a tanulásról ellentmondó vagy egyenesen negatív véleményeket hallanak a szüleiktől 5. faktor- tekintély, tisztelet - nem vesznek tudomást szüleik kéréséről - lázadnak, engedetlenek Módszerek az alulteljesítő tehetségek gondozásában: A hagyományos oktatás az átlagot célozza, az átlag feletti képességekkel rendelkező diákokra nincs felkészülve. Még nehezebben boldogulnak azok a tehetséges gyerekek, akik képességei nem egyszerűen meghaladják az átlagost, hanem eltérnek attól, nem egyszerűen képességeik alatt teljesítenek, hanem az oktatás alatt folyamatosan frusztrálódnak. Szükséges a tehetség szabálytalan formáinak fel- és elismerése a másság elfogadása. Az oktatásban elengedhetetlen, hogy minél többféle képesség területet ismerjenek el és fejlesszenek. Azok az oktatási módszerek, amelyek nem kizárólag a kogníció, és azon belül is a verbális, analizáló gondolkodást kívánják meg a gyermekektől, hanem a téri-vizuális, globális információfeldolgozást ugyanolyan értékűnek kezelik megfelelőek a különböző, most még alulteljesítő tehetségeknek. a.) Párhuzamos tanmenet (az ismereteken kívül, a tananyaggal kapcsolatos egyéb területek, az egyén szempontjai is megjelennek, alaposabb és a tanuló érdeklődéséhez jobban kapcsolódó tudást biztosít) b.) Bloom (1956) rendszere Hat gondolkodási szint

14 Megismerés Megértés Alkalmazás Elemzés Szintézis Értékelés grafikon táblázat térkép információs lap könyvolvasás munkalap képregény óraadás magyarázat osztályozási -térképek gyűjtemény fénykép modell illusztráció térképek szerkezetek rejtvény napló grafikon táblázat k.rejtvény kérdőív beszámoló felmérés kivonat hirdetés megbeszélé s pantomim színdarabjáték tánc vers újságcikk kincskeresés bírósági tárgyalás vita megbeszélés levél tudományos előadás c.) Clark (1986) A tanulás-tanítás a kreativitás, érzelmek és érzékek szintjén is feldolgozott ismeretekkel lehet hatékony. A tanmenet négy működés használatával 1.) Gondolkodás-kognitívműködés 2.) Képzelet- intuitív és kreatív működés 3.) Érzelmek- emocionális működés 4.) Érzékek- fizikai működés d.) WILLIAMS (1970) Értő-érző viselkedést megvalósító modellje három területen elemzi az oktatást: - tantárgyak - tanár viselkedése - tanuló viselkedése e.) Több modalitásban történő tanulás és project módszer (Tagai 1982, Hortobágyi 1991, Gyarmathy 2003 f.) Gondolattérkép (Gyarmathy 2001)

15 A gondozásban kiemelt helye kell legyen a szervezet gazdagító és mentor programoknak, amelyek segítik a gyerekeket abban is, hogy olyan társakkal, személyekkel kerüljenek kapcsolatba, akik fejlődésüket katalizálják.

16 11.)A család szerepe a tehetségek felismerésében, fejlesztésében. Tanácsadás CSALÁD: a társadalom és az egyén között helyezkedik el a család. A család elsődleges szocializációs színtér, a társadalom legkisebb alapegysége. Itt megy végbe a gyermek szocializációja, mely során fejlődik személyisége és a normák elsajátításával, az értékek elfogadásával betagolódik a társadalomba. / emberré válási folyamat /. Szülők szerepe a tehetséggondozásban: - Fejleszti gyermeke képességeit~szellemi, fizikai, szociális képességeit - Bátorítja gyermekét az önelfogadásban - Biztosítja az inger gazdag, támogató környezet - Érzelmi biztonságot nyújt - Identifikációs modell közvetít - kíváncsiság gyermeke dolgai iránt - Lehetőséget ad együttes tevékenységre - A tanulás személyi, tárgyi, anyagi feltételeinek biztosítása - Menedzseli gyermeke tehetségének megvalósulását

17 12.)A tehetséggondozás kiemelt céljai, legfontosabb feladatai. Fejlesztési feladatok a tehetséggondozásban (erős oldal, kompenzáció, individualizáció ) Saját intézményi példa a tehetségazonosításhoz kapcsolatban.

18 13.)Tehetséggondozás intézményi háttere Intézményi háttér: - a közoktatásban résztvevő intézmények - tehetségpontok - gazdagító programok - Pull-out központok - alkotói nap rendszere - magántanuló státusz - mentor rendszer - ugratás és egyéb megoldások rendszere Szervezetek és projektek: - Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége - Tehetséghidak Program - Nemzeti Tehetségpont - Nemzeti Tehetségsegítő Tanács - Európai Tehetségközpont - Magyar Genius Program - Nemzeti Tehetségprogram

19 14.)A tehetséggondozás finanszírozása Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a tehetségek folyamatos segítése a nemzet egészének kiemelten fontos érdeke és feladata, december 4-én (a 126/2008-as számú) határozatával elfogadta a Nemzeti Tehetség Programot. A Nemzeti Tehetség Program feladatainak segítésére juttatott eszközök felhasználására a Tehetségügyi Koordinációs Fórum tesz javaslatot. A Fórum elnöke az oktatásért felelős miniszter, társelnökei a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke, az Országgyűlés oktatási és tudományos bizottsága által delegált országgyűlési képviselő és a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. A Nemzeti Tehetség Program megvalósítása érdekében az Országgyűlés létrehozta az ún. Nemzeti Tehetség Alapot, amely folyamatos feltöltéséről egyrészt az állam a központi költségvetésből és a Munkaerőpiaci Alapból gondoskodik, másik jelentős forrását a személyi jövedelemadó (SZJA) 1%-ának felajánlása, és más magán adományok jelenthetik. A Nemzeti Tehetség Alapból történő tehetséggondozás támogatására a Kormány kidolgozott egy két éves cselekvési tervet (amelyet az 1120/2009. Korm. határozat tartalmaz). Az Alap kezelését az Oktatásért Közalapítvány végzi, amely 2009 decembere óta folyamatosan jelenteti meg a Nemzeti Tehetség Program pályázatait. A Nemzeti Tehetség Program finanszírozásának a Nemzeti Tehetség Alap mellett másik fontos eleme az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretén belül megjelentetett Magyar Géniusz Program. A Kormány közel 700 millió Ft-nak megfelelő EU-s forrást biztosított a Magyar Géniusz Program számára. 152/2009 (VII.23) Korm.rend. A Nemzeti Tehetségprogram finanszirozásáról

20 15.)A tehetséggondozó személyiségi jegyei - Érettség, tapasztalat, magabiztosság. - Magas intelligencia, jól informált. - A szakma iránti érdeklődés, elkötelezettség. - Magas szintű igény a teljesítés iránt. - Kedvező hozzáállás a tehetséges diákok iránt. (türelem, tolerancia, kitartás) - Szisztematikusság, képzelőerő, rugalmasság és kreativitás a hozzáállás és reagálás tekintetében. - Humorérzék. - Hajlandóság arra, hogy a tanulás elősegítői, ne irányítói legyenek. - Kapacitás a kemény munkára; hajlandóság arra, hogy több időt és erőfeszítést áldozzanak a tanításra. - Az általános ismeret széles háttere; a szakértelem konkrét területei. - Hit az egyéni eltérésekben, és azok megértése! - intelligensek, jól informáltak, - széles érdeklődési körrel rendelkeznek, - szorgalmasak, teljesítményorientáltak, - jó szervezők, - munkájukban lelkesek, - humorérzékkel rendelkeznek, - rugalmasak, - megértők, elfogadók, - motiválják a gyerekeket, - komolyan veszik a gyerek kérdéseit, javaslatait, - a kutatási eredmények naprakész ismerete jellemzi őket

21 16.)A tehetséggondozás kommunikációs tevékenységei intézményi kommunikáció szülői kommunikáció rendezvények kommunikációja szakmai kommunikáció Média hatása a tehetségnevelésre. (önálló, saját vélemény!)

TEHETSÉGPEDAGÓGIA. I. Alapfogalmak, definíciók, modellek

TEHETSÉGPEDAGÓGIA. I. Alapfogalmak, definíciók, modellek TEHETSÉGPEDAGÓGIA I. Alapfogalmak, definíciók, modellek A TEHETSÉG DEFINÍCIÓI 1. Tehetségen azt a velünk született adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által kibontakozott képességet

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele?

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Kérdések elitista megközelítés egyenlőség elv? ritka, mint a fehér holló nekem minden tanítványom tehetséges valamiben mi legyen a fejlesztés iránya? vertikális

Részletesebben

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27.

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. A HATÉKONY TEHETSÉGGONDOZÓ SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK SZAKMAI KRITÉRIUMAI Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke Tehetséghidak Program

Részletesebben

Tehetséggondozó műhely az egészség szolgálatában Tehetségazonosító metodika

Tehetséggondozó műhely az egészség szolgálatában Tehetségazonosító metodika 2010. Tehetséggondozó műhely az egészség szolgálatában Tehetségazonosító metodika A felsőoktatási, továbbképzési és pályakezdési tehetségműhelyek támogatása NTP-OKA-I pályázat része Készítette: Kissné

Részletesebben

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban Közoktatásvezetők V. Országos Konferenciája Pécs, 2010. szeptember 23. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke l_balogh@tigris.unideb.hu

Részletesebben

TEHETSÉGAZONOSÍTÁS TEÉRTED!

TEHETSÉGAZONOSÍTÁS TEÉRTED! TEHETSÉGAZONOSÍTÁS TEÉRTED! Tehetségpontként fontos feladatkörünk a tehetségazonosítás, a kiváló képességek korai megnyilvánulásainak felismerése. A tehetségazonosítás hármas szabálya alapján végezzük

Részletesebben

Tehetségfejlesztés tehetséggondozás feladatok,lehetőségek

Tehetségfejlesztés tehetséggondozás feladatok,lehetőségek Kollégiumok szerepe, helye a magyar közoktatás és szakképzés rendszerében Tehetségfejlesztés tehetséggondozás feladatok,lehetőségek Bondzsér Zita Tehetségfejlesztési szaktanácsadó Bevezető gondolatok Mindannyiunk

Részletesebben

A tehetségazonosítás és a tehetséggondozás

A tehetségazonosítás és a tehetséggondozás A tehetségazonosítás és a tehetséggondozás Adaptáció és lektorráció: Dr. Danyi Gyula PhD. Egyetemi docens A tanítvány nem tudja egy az egyben utánozni vezetője lépteit. Mivel mindenki a maga módján látja

Részletesebben

A tehetséges tanulókkal történő foglalkozás háttere

A tehetséges tanulókkal történő foglalkozás háttere Varga Erzsébet Oktatási törvény adta lehetőség. Tehetségek jelenléte az iskolában, szülői igény. A tehetséges tanulókkal történő foglalkozás háttere Pedagógusok szakmai hivatástudata. A tehetséggondozás

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás

Részletesebben

A tehetségazonosítás néhány lehetősége. Maadadiné Borbély Mária tehetséggondozási szakértő

A tehetségazonosítás néhány lehetősége. Maadadiné Borbély Mária tehetséggondozási szakértő A tehetségazonosítás néhány lehetősége Maadadiné Borbély Mária tehetséggondozási szakértő Milgram mátrix Felnőttkorban tehetséges ember Felnőttkorban tehetséget nem mutató ember Gyermekkorban jelentkező

Részletesebben

A tehetségről röviden

A tehetségről röviden A tehetségről röviden Tartalom: I. A tehetség jellemzői: - fogalma - IQ és tehetség - tehetségmodellek II. A tehetséges gyermek - kreatív gondolkodás - a kreatív személyiség jellemzői III. A tehetségeseket

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

Csodagyerek, tehetség, talentum, géniusz?

Csodagyerek, tehetség, talentum, géniusz? Csodagyerek, tehetség, talentum, géniusz? Tehetségen azt a velünk született adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által kibontakoztatott képességet értjük, amely az emberi tevékenység

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

A Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat szerepe és lehetőségei a tehetséggondozásban

A Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat szerepe és lehetőségei a tehetséggondozásban A Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat szerepe és lehetőségei a tehetséggondozásban Nevelési Tanácsadók Konferenciája Budapest, 2011. november 10. Dr. Dömösiné Rápolti Éva Az emberi

Részletesebben

Alulteljesítők felismerése a KATT kérdőív segítségével. Taskó Tünde Anna

Alulteljesítők felismerése a KATT kérdőív segítségével. Taskó Tünde Anna Alulteljesítők felismerése a KATT kérdőív segítségével Taskó Tünde Anna Tartalom Előzmények Az alulteljesítés fogalma A metakogníció fogalma A metakogníció és tanulás A KATT kérdőív bemutatása Az alulteljesítés

Részletesebben

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK Statisztikai alapfogalmak Item Statisztikai alapfogalmak Átlag Leggyakrabban: számtani átlag Egyetlen számadat jól jellemzi az eredményeket Óvatosan: elfed Statisztikai alapfogalmak

Részletesebben

Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának.

Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának. A debreceni példa Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának. De ha a tehetséges gyereknek nem segítünk abban,

Részletesebben

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban. c. egyetemi docens a MTT alelnöke a MATEHETSZ alelnöke

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban. c. egyetemi docens a MTT alelnöke a MATEHETSZ alelnöke Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban Szolnok, 2016. ápr. 26. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens a MTT alelnöke a MATEHETSZ alelnöke Személyiség és szerep közötti viszony Magszerepek - foglalkozási

Részletesebben

Gyarmathy É. (2007) A tehetség Háttere és gondozásának gyakorlata. ELTE Kiadó, Budapest. című köny részlete

Gyarmathy É. (2007) A tehetség Háttere és gondozásának gyakorlata. ELTE Kiadó, Budapest. című köny részlete Gyarmathy É. (2007) A tehetség Háttere és gondozásának gyakorlata. ELTE Kiadó, Budapest. című köny részlete A gazdagítás, dúsítás és szerepe A 20. század elején Konfuciusz követője, Sun Yat-sen hangsúlyozta,

Részletesebben

KOMPLEX FEJLESZTŐ PROGRAMOK A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN

KOMPLEX FEJLESZTŐ PROGRAMOK A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN KOMPLEX FEJLESZTŐ PROGRAMOK A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke MATEHETSZ elnöke laszlo.balogh@arts.unideb.hu További források: www.mateh.hu www.tehetseg.hu I.

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Tehetségek akcióban P S Z I C H O L Ó G U S, P S Z I C H O L Ó G I A - S Z A KO S TA N Á R, V Í Z I T Ú R A - V E Z E T Ő, FA L M Á S Z Á S O K TAT Ó

Tehetségek akcióban P S Z I C H O L Ó G U S, P S Z I C H O L Ó G I A - S Z A KO S TA N Á R, V Í Z I T Ú R A - V E Z E T Ő, FA L M Á S Z Á S O K TAT Ó Tehetségek akcióban A FEJÉR MEGYEI PEDAG Ó G I A I S ZAKSZO LG Á LAT M Ó R I TAG I N T ÉZMÉNYE VÁ R N A I - POLÁNYI VIKTÓ R I A P S Z I C H O L Ó G U S, P S Z I C H O L Ó G I A - S Z A KO S TA N Á R, V

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010. 2010. február

TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010. 2010. február TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010 2010. február 1 I. A Naszály-Galga TISZK Tehetséggondozó Programjának céljai A Naszály-Galga TISZK tehetséggondozó programjának célja, hogy elősegítse

Részletesebben

Tehetséggondozás felsős fokon! A Fiatal Tehetség Program bemutatása. Constantinovits Milán MCC FIT Program

Tehetséggondozás felsős fokon! A Fiatal Tehetség Program bemutatása. Constantinovits Milán MCC FIT Program A Fiatal Tehetség Program bemutatása Constantinovits Milán MCC FIT Program Fiatal Tehetség Program - Miről lesz ma szó? az MCC és a FIT Program bemutatása a FIT-tehetségmodell: kiválasztás, teljesítményértékelés

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TÁMOP 3.1.7. pályázat Referencia területünk: tehetséggondozás Jó gyakorlataink: Gólyanapi Filmszem Német nyelvi GÓLYANAP FILMSZEM A tehetséggondozással kapcsolatos

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

EGYÉNI TEHETSÉGFEJLESZTŐ PROGRAMOK, A TERVKÉSZÍTÉS LÉPÉSEI

EGYÉNI TEHETSÉGFEJLESZTŐ PROGRAMOK, A TERVKÉSZÍTÉS LÉPÉSEI EGYÉNI TEHETSÉGFEJLESZTŐ PROGRAMOK, A TERVKÉSZÍTÉS LÉPÉSEI INNOVÁCIÓ A MŰVÉSZETOKTATÁSBAN Budapest, 2016. november 17. Dr. Balogh László Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet, Magyar Tehetséggondozó

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Mentorálás a tehetséggondozásban. tamas.marta53@gmail.com

Mentorálás a tehetséggondozásban. tamas.marta53@gmail.com Mentorálás a tehetséggondozásban tamas.marta53@gmail.com MATEHETSZ Tehetséghidak program www.tehetseghidak.hu/tehetsegkonyvtar Dávid Mária-Gefferth Éva-Nagy Tamás- Tamás Márta: Mentorálás a tehetséggondozásban

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A TEHETSÉGÍGÉRETEK AZONOSÍTÁSA ÓVODÁSKORBAN Szolnok, április 2.

A TEHETSÉGÍGÉRETEK AZONOSÍTÁSA ÓVODÁSKORBAN Szolnok, április 2. A TEHETSÉGÍGÉRETEK AZONOSÍTÁSA ÓVODÁSKORBAN Szolnok, 2011. április 2. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke Magyar Géniusz Program szakmai vezet!je l_balogh@tigris.unideb.hu F!bb kérdéskörök

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ. A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében

DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ. A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében A tanulói különbségek mérhető komponensei Meglévő tudás Képességek (pl. intellektuális

Részletesebben

Négy bástya program bemutatása. Képességfejlesztő sakk helye és szerepe a képzési programunkban. Műhelyfoglalkozás

Négy bástya program bemutatása. Képességfejlesztő sakk helye és szerepe a képzési programunkban. Műhelyfoglalkozás Négy bástya program bemutatása Képességfejlesztő sakk helye és szerepe a képzési programunkban Műhelyfoglalkozás A tehetség természeti kincs. Önmagában hordozza a fejlődést, mint egy mag és természetes

Részletesebben

A tehetséges tanulók azonosítása, beválogatása, valamint mérések alkalmazása a tehetséggondozó programban. Készítette: Bárány Zoltán r.

A tehetséges tanulók azonosítása, beválogatása, valamint mérések alkalmazása a tehetséggondozó programban. Készítette: Bárány Zoltán r. A tehetséges tanulók azonosítása, beválogatása, valamint mérések alkalmazása a tehetséggondozó programban. Készítette: Bárány Zoltán r. alezredes Logikai fázis A tehetségazonosítás beválogatás folyamatának

Részletesebben

A digitális korszak kihívásai és módszerei az egyetemi oktatásban

A digitális korszak kihívásai és módszerei az egyetemi oktatásban Csapó Benő http://www.staff.u-szeged.hu/~csapo A digitális korszak kihívásai és módszerei az egyetemi oktatásban Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a természettudományi

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása

Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása (In: Balogh-Bóta-Dávid-Páskuné: Pszichológiai módszerek a tehetséges tanulók nyomon követéses vizsgálatához,

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Ki megy át a tehetséghídon?

Ki megy át a tehetséghídon? Ki megy át a tehetséghídon? A Tehetséghidak Programról Szolnok, Tehetségfejlesztés a gyakorlatban konferencia 2013. május 30. Grosschmid Péter alprojektvezető Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy c

A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy c A pedagógiai projekt A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy cél által meghatározott tapasztalatgyűjtés,

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 5 1. feladat 5 pont Határozza meg a szocializáció fogalmát! A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány A Curie Alapítvány tevékenysége Alapítás 1993. Közhasznú alapítvány 1998. Regisztrált

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba

Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba Mönks tehetségmodellje Kreativitás ISKOLA TÁRSAK Feladat iránti elkötelezettség Átlagon felüli képességek CSALÁD Játékossá válás GENETIKA EDZŐ KÉPZÉS CSALÁD

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta Tehetség- és motivációs modell kidolgozásának kérdései a SZE TMDK kapcsán

Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta Tehetség- és motivációs modell kidolgozásának kérdései a SZE TMDK kapcsán Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta Tehetség- és motivációs modell kidolgozásának kérdései a SZE TMDK kapcsán A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században

Részletesebben

TEHETSÉGFEJLESZTÉS A SZAKKÉPZÉSBEN

TEHETSÉGFEJLESZTÉS A SZAKKÉPZÉSBEN TEHETSÉGFEJLESZTÉS A SZAKKÉPZÉSBEN Kutatás kísérletek jó megoldások PEDAGÓGIAI, SZAKMAI KONFERENCIA 2016. ÁPRILIS 12. Hinnünk kell benne, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és azt a valamit kerül, amibe

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Tehetségfejlesztési modellek a rendészeti képzésben

Tehetségfejlesztési modellek a rendészeti képzésben Tehetségfejlesztési modellek a rendészeti képzésben a TÁMOP 3.4.3.-08/2009-0111 Iskolai tehetséggondozás című pályázati projekt kutatási részprojektje a tehetséggondozás helyzetének feltérképezése A Miskolci

Részletesebben

A Gönczy Pál Általános Iskola Gönczy Tehetségpontjának működési szabályzata

A Gönczy Pál Általános Iskola Gönczy Tehetségpontjának működési szabályzata A Gönczy Pál Általános Iskola Gönczy Tehetségpontjának működési szabályzata I. Általános jellemzők A Gönczy Tehetségpont területi hatókörét tekintve Helyi Tehetségpont. Általános feladatköre: a) tehetségazonosítás

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIA MÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTELMEZÉSE 2007 AZ ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG KIÉPÜLÉSE GYAKORLOTTSÁGÁNAK FEJLŐDÉSE

AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIA MÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTELMEZÉSE 2007 AZ ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG KIÉPÜLÉSE GYAKORLOTTSÁGÁNAK FEJLŐDÉSE 1. oldal AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIA MÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTELMEZÉSE 2007 Matematika: AZ ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG KIÉPÜLÉSE GYAKORLOTTSÁGÁNAK FEJLŐDÉSE Az alábbi táblázat a 4. évfolyam százalékos eredményeit

Részletesebben

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július I.KÖTELEZŐ tantárgyak tételei 1. Az intelligencia meghatározásai,

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

MENTORÁLÁSI TERV. A mentorált tanuló neve: A mentorálásba való beválasztás indoklása:

MENTORÁLÁSI TERV. A mentorált tanuló neve: A mentorálásba való beválasztás indoklása: MENTORÁLÁSI TERV Mentor neve: A mentorált tanuló neve: Évfolyam/életkor: Nádasi Péter P B 4. évfolyam, 10 éves A mentorálásba való beválasztás indoklása: Bélát elsős korától, azaz negyedik éve tanítom,

Részletesebben

Tehetséggondozó munka a szakszolgálati működésben Dr. Nochtáné Bakonyi Erika tehetséggondozó koordinátor 2015.05.28.

Tehetséggondozó munka a szakszolgálati működésben Dr. Nochtáné Bakonyi Erika tehetséggondozó koordinátor 2015.05.28. Tehetséggondozó munka a szakszolgálati működésben Dr. Nochtáné Bakonyi Erika tehetséggondozó koordinátor 2015.05.28. BEMUTATÁS A szekció megbeszélés tartalma: - Törvényi szabályzók: - szakszolgálat - tehetséggondozó

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

TÁMOP / Tehetségekért a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményben

TÁMOP / Tehetségekért a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményben TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0122 Tehetségekért a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményben Projektindító rendezvény 2010. 10. 21. Készítette: Vizváriné Maronics Mária projektmenedzser A pályázat tartalma Pályázó:

Részletesebben

A Sátoraljaújhelyi Tehetségpont hatókörében működő műhelyek működési rendje

A Sátoraljaújhelyi Tehetségpont hatókörében működő műhelyek működési rendje A Sátoraljaújhelyi Tehetségpont hatókörében működő műhelyek működési rendje I. Alapfogalmak A Működési rend fogalomhasználata azonos az Országos Tehetségpont által kiadott Fogalomtár a Tehetségpontok számára

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Egyetemi tehetséggondozás tények, tapasztalatok és lehetőségek

Egyetemi tehetséggondozás tények, tapasztalatok és lehetőségek A hallgatóközpontú képzésért oktatási innovációs szakmai műhely Egyetemi tehetséggondozás tények, tapasztalatok és lehetőségek SZTE JGYPK Dr. Újvári Edit Egyetemi docens SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT

2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT T Ó T H I L O N A K I E M E L T F Ő E L Ő A D Ó ELŐZMÉNYEK 2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT Saját szakmai sajátosságainkhoz illeszkedő tehetséggondozó

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei 2016. 06. 20. Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása V. AUTMENTOR 2015 Együttműködés Mi az, ami képessé tesz bennünket, hogy elérjünk

Részletesebben

Nálunk a labda! A Géniusz Program irányai. Bajor Péter projektmenedzser

Nálunk a labda! A Géniusz Program irányai. Bajor Péter projektmenedzser Nálunk a labda! A Géniusz Program irányai Bajor Péter projektmenedzser Hálózatépítés az ÚMFT támogatásával Fő célkitűzéseink: hálózatosodás segítése A nemzeti tehetségsegítési formák rendszerének megismerése

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást?

Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást? Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást? Tehetséggondozás gyakorlata konferencia Szolnok, 2013. május 30. Az NTP 2011-2012. évi cselekvési programjában támogatta: - a köznevelési

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban Ország: Vállalat: SPANYOLORSZÁG FONDO FORMACIÓN EUSKADI Képesítés: Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban EQF szint:

Részletesebben