Pályázó: Könyves Kálmán Általános Iskola. intézményvezetői megbízására

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázó: Könyves Kálmán Általános Iskola. intézményvezetői megbízására"

Átírás

1 Pályázat a Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola intézményvezetői megbízására Pályáztató: Pályázó: Intézmény: Emberi Erőforrások Minisztere (KLIK Aszódi Tankerülete, 2170 Aszód, Kossuth Lajos utca 59.) Elekné Kisbenedek Csilla 2173 Kartal, Császár út183. Könyves Kálmán Általános Iskola 2173 Kartal, Iskola tér 1. OM: Benyújtás dátuma: 2013.június 17.

2 TARTALOMJEGYZÉK Pályázati nyilatkozat... 3 I. Szakmai önéletrajz... 5 Vezetői program II. Helyzetelemzés... 7 Az iskola rövid története... 7 Tárgyi feltételek... 9 Személyi feltételek... 9 Kapcsolataink III. Fejlesztési elképzelések Nevelés oktatás Kapcsolataink, együttműködés Vezetés Kommunikáció és megjelenés Összegzés

3 Pályázati nyilatkozat Alulírott, Elekné Kisbenedek Csilla pályázatot nyújtok be a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján án megjelent, pályázati felhívás alapján a Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola ( Kartal, Iskola tér 1.) intézményvezető beosztás ellátására. KSZK azonosító: 91-15/2013/KIK/118 - Kijelentem, hogy a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 3. mellékletében meghatározott, valamint a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelek, és ennek igazolásait mellékelem. - Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a teljes pályázati anyagom, sokszorosításához, és továbbításához a döntéshozók és a véleményezők felé, a pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető. - Hozzájárulok, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezelhessék. Pályázatomhoz mellékelem a következőket: - Végzettségeket igazoló oklevelek másolatai - Igazolás 5 évet meghaladó pedagógusi szakmai gyakorlatról - Erkölcsi bizonyítvány Kartal, június 17. Tisztelettel: Elekné Kisbenedek Csilla 2173 Kartal, Császár út

4 VEZETŐI PROGRAM 4

5 I. HELYZETELEMZÉS A helyzetelemzés alapja az intézmény működésének alapos, kellő mélységű tanulmányozása. Intézményünk működését jól ismerem, van rálátásom a problémákra, és a megoldási lehetőségekre. A vezetői pályázat elkészítésénél az intézményi alapdokumentumokra, tapasztalataimra, és kollégáim ismert véleményére támaszkodhattam. A pályázat jelen fejezetében az iskola működésének körülményeit, illetve jellemzőit, lehetőségeit igyekszem feltérképezni. A harmadik fejezetben leírt intézményfejlesztési elképzelések ezekre az ismeretekre épülnek. Az iskola rövid története A II. világháború után településünk lakossága nőtt, a tanulólétszám folyamatosan emelkedett. A település iskolái folyamatosan több épületben működtek. Jelenleg két településen, 3 épületben végezzük munkánkat. Iskolánk székhelye 1971, alsó tagozatos feladat-ellátási helyünk 1953 óta működik. A felújítás során kartali korszerű épületeink kialakítása 2008-ban fejeződött be. Sportcsarnokunk 2007-ben készült el. Tanulóink munkakörnyezetének jelentős javítása településünk nem kis áldozatvállalásával valósult meg. Versegi tagiskolánk részben felújított, az ottani munkakörülmények közepesnek mondhatóak. Tágas tornatermük és szép nagy udvaruk kielégíti a gyerekek mozgásigényét ben Társulási Szerződést kötött Verseg és Kartal község önkormányzata és tagintézményünkké vált a Versegi Általános Iskola. A társulás magasabb normatív támogatással járt, amely segítette az önkormányzatok pénzügyi nehézségeinek megoldását. Együttműködésünk fejlődik, ám önkormányzataink konfliktusoktól sem mentes kapcsolata nehézségeket is okozott. Különösen a versegi felső tagozatos osztályok megszüntetése és a gyerekek Kartalra irányítása váltott ki elégedetlenséget a versegi szülők körében. Pedagógusaink bölcsessége és kompromisszumkészsége miatt ma már sok területen összehangoltan működünk, együtt tartjuk munkaközösségi rendezvényeinket, versenyeinket az alsó tagozaton január 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ iskolánk fenntartója. A Versegi Iskola továbbra is tagintézményünkként működik. A kartali székhelyintézmény és alsó tagozatos épülete működtetését átvállalta önkormányzatunk, a tagintézmény működtetését átvette a KLIK. 5

6 Intézményünk felépítése és feladatai A Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája, közös igazgatású közoktatási intézményként működik kartali székhellyel. Az iskola szervezeti egységei alsó tagozat felső tagozat versegi tagintézmény versegi technikai dolgozók Nevelő-, és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak A szervezeti egység élén az alábbi felelős beosztású vezető áll alsós igazgatóhelyettes fölsős igazgatóhelyettes tagintézmény vezető tagintézmény vezető igazgató Alsós igazgatóhelyettes Szakmai munkaközösségvezetők Alsó tagozatos pedagógusok Iskolatitkár Az iskola szervezeti felépítése IGAZGATÓ Felsős igazgatóhelyettes Szakmai munkaközösségvezetők Diákönkormányzat vezetője Felső tagozatos pedagógusok Iskolatitkár Tagintézmény vezető Versegi pedagógusok Technikai dolgozók Szervezeti felépítésünk széttagoltságunkhoz igazodik, ezért sokkal többet kell tennünk a hatékony működésért, mint szerencsésebb, egy épületben működő iskolákban. Az iskola munkáját segítő szervezetek a szülői közösségek, szülői választmány, a diákönkormányzat. A velük való kapcsolatot igazi tartalommal szeretném megtölteni, és közvetlenné tenni az együttműködés általam elképzelt formája miatt. Alapfeladataink: általános iskolai nevelés-oktatás alsó tagozat, felső tagozat a többi gyermekkel, tanulóval együtt nem foglalkoztatható sajátos nevelési igényű, enyhe értelmi fogyatékos tanuló nevelése-oktatása a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanuló nevelése-oktatása sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása Speciális jellemzők: Általános iskolai napközi otthoni nevelés Egész napos iskolai nevelés, oktatás Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai nevelése Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Iskolai, diáksport tevékenység és támogatás 6

7 Iskolánk képzési rendje szerint jó színvonalon teljesítjük széleskörű feladatainkat. Egy-egy területen meg is előzzük az oktatáspolitikai szándékot, hiszen rég tapasztaljuk egész napos iskolai nevelésünk oktatásunk, néphagyományra építő zenei nevelésünk, és informatikaoktatásunk közkedveltségét. Testnevelőink eredménye, hogy erősödik a sportolási hajlam, jó eredmények születnek a versenyeken, mert élnek a sportcsarnok nyújtotta előnyökkel. Az angol nyelv első osztálytól való oktatását 3 éve kezdtük a szülők megelégedésére. A művészeti oktatást is célszerű lenne meghonosítani, hiszen az alsó tagozatos énekes osztályok képességfejlesztő munkájának folytatatása ez által biztosítható lenne. A tehetségfejlesztés és felzárkóztatás érdekében elkezdett nívócsoportos oktatási formát meg kell tartani, ám továbbfejlesztését, finomítását megvalósíthatónak látom az új törvények által biztosított magasabb óraszámok, és a reményeim szerint megvalósuló segítő szakemberek alkalmazásával. Komoly előnyt és lehetőséget jelent eltérő képességű és különböző nehézségekkel küzdő tanulóink segítésére fejlesztőpedagógusunk, gyógypedagógusunk, az intézményünkben is dolgozó logopédus és iskolapszichológus munkája. Speciális végzettségű kollégákra nagy szükségünk lesz a jövőben bővülő feladataink miatt. Tanulást segítő eszközök használatára a tanítási órákon egyre gyakrabban lehetőséget kell biztosítani. Digitális tananyagok használatát el kell terjeszteni, úgy a tanítási órán, mint az önálló tanulás alatt, természetesen az életkori sajátosságoknak megfelelően. A napközis nevelésben az összevont csoportok létrehozását nem támogatom, csak abban az esetben, ha a jelentkezők száma nem teszi lehetővé az osztályok, esetleg évfolyamok együtt maradását a délutáni tanulási, és szabadidős időszakokban. Ehhez azonban a szülők értő közreműködése elengedhetetlen. Mindenkinek jól felfogott érdeke az, hogy gyermeke felügyelet nélkül ne maradjon és óráig értelmes elfoglaltsága legyen tanulás korrepetálás, szakkör, fejlesztő foglalkozás, sport, játék formájában. Tárgyi feltételek Az intézmény épületeinek bővítése, felújítása, akadálymentesítése Kartalon az elmúlt évek alatt valósult meg. A székhelyként is működő felső tagozatos iskola osztálytermi rendszerben működik. 12 tanterem, 1 természettudományi előadó terem, 1 sportcsarnok, 1 könyvtár terem 2 kisméretű tanterem, 2 számítástechnika terem, 1 interaktív terem (nagy számítástechnika), 1 fejlesztő foglalkozásra alkalmas terem, több szertár, öltözők és 1 ebédlő, kulturált tanári szoba, igazgatói, igazgatóhelyettesi és iskolatitkári helység, testnevelő tanári van. Technikai dolgozók részére az öltözés megoldott. Külön porta került kialakításra, ahol portás vigyázza az iskola biztonságát. 7

8 Az alsó tagozatos iskolában 8 tanterem, 2 kisméretű tanterem (szükségterem) 1 kisméretű informatika terem, 1 fejlesztő terem, 1 iroda, 1 tanári szoba, 1 szertár, 1 tornaszoba, 1 tornaszertár 1 ebédlő és melegítőkonyha található. Tornaszobánk kis mérete szükségessé teszi sportudvar kialakítását, amihez pályázati pénzek bevonása szükséges. Összességében nagy a zsúfoltság, melyet sok szervezéssel, és nagy figyelemmel ellensúlyoznak kollégáim. Régi gond az épület tetőszerkezetének megújítása, amely kimaradt a felújításból. Udvarunk lekerítését második éve várjuk, hátsó bejáratunk előtetővel való ellátására 4 éve kaptunk ígéretet. Szülői, alapítványi, egyházi, civil együttműködés és összefogás segíthet majd gondjaink megoldásában. A villamos hálózat és világítás korszerűsítése is sürgető feladat, mely működtető Önkormányzatunk anyagi, illetve pályázati lehetőségein múlik. A tagiskolában 5 tanterem, 1 informatika terem, 1 technika terem, 1 csoportszoba, 1 könyvtár, 1 tanári, 1 vezetői szoba, 1 tornaterem, 1 szertár, 1 ebédlő és melegítőkonyha van. Részleges felújítás tagintézményünkben is történt, de sok munka várat magára, amely az iskola komfortszintjét emelni tudja, működését gazdaságosabbá teszi. Mindhárom iskolának nagy udvara és a kartali alsó tagozat kivételével megfelelő méretű tornaterme, vagy aulája van, melyek megfelelő helyszíneket biztosítanak az iskolai rendezvények megtartására, az iskolai hagyományok őrzésére. Az iskola tárgyi felszereltsége, taneszközökkel való ellátottsága közepes. A biztonságos és egészséges környezet megteremtése mellett a tanulási segédeszközök fontossága vitathatatlan. Hiányzó taneszközeink pótlása, a meglévőek cseréje tervezetten kell, hogy történjen. Nagy reményeket fűzök a tankerületi rendszer működéséhez, amely talán orvosolja iskolánk ilyen jellegű gondját. A másik lehetőségünk a pályázat, melyet meg kell ragadnunk, hogy fejlődést tudjunk elérni. Számítógépparkunkat folyamatosan, pályázatok segítségével újítjuk fel és bővítjük. IKT eszközökkel való ellátottságunk gyenge, fejleszteni kell az eredményesebb oktatás és a hatékony digitális kommunikáció érdekében, mert messze vagyunk még a tantermek projektorral, számítógéppel, digitális táblával való felszerelésétől. Egyelőre meg kell elégedni az épületenkénti 1-1 felszerelt teremmel, amely Versegen még hiányzik, alsó tagozatos iskolánkban pedig részben valósult meg, mert digitális táblánk nincs. A termek, folyosók szépítéséért, díszítéséért a tisztaságért sokat tesz a nevelőtestület, de a technikai dolgozók munkája, segítsége ezen a területen elengedhetetlen. A karbantartók leleményességén múlik sok pad, szék használhatósága, zár és csap működése. Az elhasználódott székek, padok cseréje, vagy felújítása hamarosan halaszthatatlanná válik. Módot és forrásokat kell találni tanulóink ösztönzésére is, hogy környezetüket szépítsék, megbecsüljék és tisztaságát vigyázzák. 8

9 Személyi feltételek A tanulók Intézményünk 8 évfolyamos általános iskola. Alsó tagozatos, felső tagozatos és versegi alsó tagozatos gyermekeink önálló épületekben tanulnak. feladatellátási hely létszám SNI tanuló BTM HH HHH veszélyeztetett tanuló Alsó tagozat Verseg Alsó tagozat Kartal Felső tagozat Kartal Jelenleg 520 tanulót nevelünk-oktatunk 26 osztályban, 3 napközis és 1 tanulószobás csoportunk működik. Bejáró tanulóink száma 112 fő. Kevés gyermek távozik tőlünk a környékbeli 6 és 8 osztályos gimnáziumokba. Ez is minősíti az intézményben folyó oktatási-nevelési munkát. Magas a hátrányos helyzetű tanulók száma. Egyre több a tanulási problémával, magatartási zavarral, különböző részképesség zavarral küzdő gyermek. (77 fő). Kis létszámú eltérő tantervű SNI osztályunk szülői megelégedésre működik 8 fővel. Integrált SNI tanulóink száma már 21 fő. A különféle szociális támogatásban részesülők száma (ingyenes étkezés és tankönyv, rendszeres nevelési segély, stb.) túllépi az 50%-ot. Tanulóink összetétele átlagos. Az igen rossz szociális körülmények közül érkező HHH gyermektől a magasan kvalifikált rendkívül jó körülmények között lévő tanulóig megtalálhatóak tanítványaink. A megfelelő nevelés - oktatás nagy pedagógiai, módszertani felkészültséget igényel. Kiváló képességű és lemaradó tanulóink fejlesztése egyaránt fontos feladat. A nevelőtestület, illetve az alkalmazottak létszáma, összetétele Tantestületünk kiváló felkészültségű, gazdag tapasztalatokkal rendelkező pedagógusokból, és gyermekszerető nagy igyekezettel dolgozó fiatal kollégákból áll. Keresik az utat, a megoldásokat arra, hogy az eltérő nevelési oktatási igényű gyermekeket hatékonyan, nyugodt körülmények között oktathassák. Speciális szakképesítéssel rendelkező szakemberek - gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, iskolapszichológus, logopédus segítik a gyerekek és pedagógusok munkáját. Szakos ellátottságunk jelenleg 100%-os. Nevelőtestületünk létszáma 45 fő. Kisgyermeke gondozása miatt 4 kolléganőnk van távol. Legtöbb pedagógusunk éve ebben az iskolában dolgozik, ezek közül többen már 20-30, sőt 40 éve nevelik - tanítják a kartali-versegi gyerekeket. Látható, hogy a nevelőtestület elhivatottságára kötődésére lehet alapozni. Iskolatitkáraink nagy teherbírással, sokrétű ismeretekkel, segítőkészséggel rendelkeznek, ezáltal megbecsült tagjai közösségünknek. Megértően, rugalmasan segítik az iskolai munkát. 9

10 A létszám megoszlását és a munkavégzést a feladat-ellátási helyek között az alábbi táblázat szemlélteti: munkatársak Alsó tagozat Verseg Alsó tagozat Kartal Felső tagozat Kartal pedagógusok 5 fő 17 fő 21 fő gyógypedagógus 1 fő fejlesztő pedagógus 0,2 fő 0,4fő 0,4 fő iskolapszichológus 0,1 fő 0,1 fő iskolatitkárok 1 fő 1 fő Az intézmény nagysága, feladatai kihívást jelentenek. Tudnunk kell követni, sőt alkalmazni a jogszabályi változásokat. Sokrétű változatos tevékenységek végzésére, továbbképzésekre, a tanulók sokoldalú megismerésére kell ösztönözni a pedagógusokat. Aktív tettrekészséggel rendelkező kollégákká kell válni, hogy lépést tartsunk a felgyorsult világgal, mert a ma fiataljait nem lehet a régi módszerekkel nevelni. A kiszámíthatóságot, biztonságot és kihívást egyszerre kell számukra biztosítani. A motiváció megteremtése minden pedagógus egyéni feladata, melyet akár egyéni utak keresésével kell elérnünk. Egyre fontosabbá válik egymás megbecsülése, segítése. Ebből tudunk táplálkozni, megújulni napról-napra. Személyes belső kapcsolataink fejlesztésére fogok törekedni. Gazdálkodásunk Nem vagyunk önálló gazdálkodók. Feladatunk a takarékosság, pályázatok és támogatók útján anyagiak megszerzése, felhasználása, illetve önkéntes munkák szervezése. Minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy kis lépésekkel is, de fejlődést érjünk el. 10

11 Kapcsolataink Széleskörű kapcsolatrendszert működtetünk. BELSŐ KAPCSOLATOK alkalmazotti közösség iskolai szakmai munkaközösségek szülői közösségek szülői választmány tanulók, gyermekek közösségei osztályközösségek, csoportok diákönkormányzat KÜLSŐ KAPCSOLATOK Aszódi Tankerülettel Szülői közösséggel Iskolaorvossal, védőnővel Gyermekjóléti szolgálattal Egyházakkal Szakszolgálattal Gyámhivatallal Családsegítő szolgálattal Polgármesteri hivatallal Művelődési házzal Óvodával Könyvtárral Településünk életében meghatározó szereplő az iskola. Az egyházakkal, intézményekkel való kiegyensúlyozott kapcsolatra nagy gondot kell fordítani, mert a jövő nemzedékének fejlődése mindannyiunk közös érdeke. Összefogással többet segíthetünk, mint elszigetelten egyenként. Iskolánk arculata, megjelenése meghatározó az iskolát használók körében. Az intézmény tisztasága, otthonossága, gondozottsága kelti az első ingert a belépőben Iskolánk belső értékeinek elismeréséhez is a külsőségeken keresztül vezet az út. Felső tagozatos iskolánk hídjának felújítása, bejáratának rendezése, a névtáblák elhelyezése minden épületen elsőbbséget kell, hogy kapjon. Rendezni kell az udvart is. Széleskörű összefogás, tervezés válik szükségessé, hogy különböző funkciójú udvarrészeket tudjunk kialakítani, kerítéseket javítani, felállítani. Alsó tagozatos iskolánk zsúfoltsága jó szervezéssel ellensúlyozható, de a sportudvar kialakítása nem tűr halasztást. Alapítványi és ISK pénzek felhasználásával, ütemezésével ezek orvosolhatóak. A rólunk alkotott képet befolyásolja az is, hogyan bánunk a sokat dolgozókkal, az eredményeket elérőkkel, a sokat segítő partnerekkel. Az elismerés, megbecsülés lehetőségeit meg kell találni számukra, mert ma az iskola környékén senki nem keres annyit, amennyit a munkája után megérdemelne. Minden gesztusnak, apró elismerésnek jelentősége van. 11

12 II. FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEIM Nem könnyű ma egy közoktatási intézmény igazgatói pályázatát elkészíteni, ha reális és megvalósítható fejlesztési célokat kívánunk kitűzni. Nem arathatunk osztatlan sikert, ha elrugaszkodunk a valóságtól, és irreális célokat fogalmazunk meg. Egy jó és megvalósítható vezetői pályázat megírásához nemcsak az intézmény belső működését, hanem a működést befolyásoló jogi, gazdasági és társadalmi környezetet is figyelembe kell venni. Mindezek alapján a rövid távú terveket a jelenlegi helyzethez célszerű igazítani, míg a távolabbi elképzelések feltételezhetnek javuló helyzetet. Ebből következik, hogy elsősorban a munkatársakra kívánok támaszkodni, a kollégák szaktudására, tapasztalatára, kreativitására szeretném építeni vezetői munkámat, az ebben rejlő lehetőségek kihasználását tekintem elsődlegesnek. Célom az eddigi eredmények megőrzése és továbbfejlesztése. Igyekszem személyiségemből és pedagógiai elképzeléseimből adódóan, oldott, nyugodt, bizalomteljes légkört teremteni. Fontosnak tartom, hogy a törvényi változások lehetőségeivel úgy éljünk, hogy jobb iskolát teremtsünk. Ehhez számítok minden kollégám felelősségteljes együttműködésére Amennyiben lehetőségem lesz rá, megteszek mindent, hogy iskolánk, iskolai szervezetünk céljaival munkatársaim azonosulni tudjanak, és gyermekeink érdekeit maximálisan szem előtt tartva sikeresen teljesítsük feladatainkat. A helyzetelemzésből kibontakozó intézményi értékeink, amelyre alapozni lehet: meglévő hagyományrendszerünk, rendezvényeink, tevékenységrendszerünk képzett, gyakorlott szakmai közösségeink a munkatársak önálló, kreatív elgondolásai és megvalósító képessége a segítő szakemberek elhivatott munkája tárgyi feltételeink és infrastruktúránk intézményi szintű kapcsolatrendszerünk, segítő szervezeteink igény eredményeink elismerésére 12

13 A fejlesztés területei és céljai, a megvalósítás lehetőségei Nevelés és oktatás 1. Legfontosabb az új köznevelési törvénynek megfelelő 2013/14-es tanév zökkenőmentes elindítása. Új kihívásokkal, nehézségekkel, és lehetőségekkel kell számolni a tervezés és megvalósítás során. Pedagógiai munkánk kereteit az érvényes Köznevelési törvény és a hozzákapcsolódó végrehajtási rendeletek biztosítják, de alapdokumentumainkban lefektetett elvek és rend szerint végezzük munkánkat, alakíthatjuk képzési rendünket. Az új tantárgy, és az egész napos oktatás tartalommal való megtöltése a mi választásunkon múlik. Az új munkakörök optimális helyének megtalálása, a várható új kollégák kiválasztása, munkájának beillesztése képzési rendünkbe, felelősségteljes feladat lesz. Reményeim szerint a pedagógiai munka segítésére, és a tanulók képességeinek fejlesztésére nyílik több lehetőségünk. Mindenképpen közös munkát várok kollégáimtól. 2. Folyamatos célunk elősegíteni a gyermekek fejlődését. Minden műveltségi területen alapos és korszerű ismeretek elsajátíttatása a feladatunk, korszerű és változatos módszerek alkalmazásával, a kiemelt képzési területek, tantárgyak megerősítésével. Az oktatás minőségének garanciája a magasan képzett nagy szaktudású értékeket közvetítő pedagógus. Ezért biztosítani kell a kollégák számára a képzés és önképzés széles lehetőségét. Ki kell használnunk a kedvezményes, ingyenes lehetőségeket, de a tankerületi és más iskolákkal történő összefogás is színesítheti a választékot. Várható továbbképzési rendszerünk átalakulása is, ami reményeink szerint együtt jár a színvonal emelkedésével. A jó továbbképzések, fejlesztik a módszertani kultúrát, speciális képesítést nyújtanak, új tapasztalatokat biztosítanak. A pedagógusok közül egyre többen felvállalják a differenciálást, mint a tanulók fejlesztésének egyik leghatásosabb módszerét, ami komoly szakmai elkötelezettségre vall. Éppen ezért nem várható a gyors elterjedés, de az apró lépések híve vagyok. Meglévő képzési területeink (iskolaotthon, ének-zene, informatika, angol, nívó csoport, integrált oktatás, kis létszámú osztály) erősítésével fenntarthatjuk az érdeklődést iskolánk iránt. A későbbiekben új területek kiemelésére is képessé válhatunk. Ének-zenei képzés Kedvelt és elismert területe képzési kínálatunknak az alsó tagozaton. A folytatás igénye időről időre felmerül, ám a felső tagozatos szülői igények nem ezt támasztják alá. A művészeti nevelés elindítása, vagy a délutáni tehetséggondozás fejlődése révén szeretném feloldani ezt a problémát. 13

14 Egész napos (iskolaotthonos) oktatás Az egész napos oktatás kiterjesztésére lehetőség nyílt, ezért az összevont napközik helyett az eddigi iskolaotthonos osztályoknak biztosítani kell legalább 4. évfolyam végéig a délutáni együtt maradás lehetőségét. A későbbiekben a felső tagozatosoknak is osztály- vagy évfolyam napközit szerveznék a tanulás és a szabadidő kulturált eltöltésének igénye miatt. Integrált oktatás A pedagógusok és SNI gyermekeink munkáját csoportbontással, pedagógiai asszisztensek felvételével lehetne segíteni, amennyiben a jelenlegi törvényeknek megfelelően lehetőségünk nyílik erre. Településünkön több végzettséggel rendelkező ember várja a pillanatot. Jelenlegi és reménybeli segítő pedagógusaink, szakembereink munkájára nagy szükség van, számítok e terület fejlődésére is bár logopédus, iskolapszichológus, fejlesztő- és gyógypedagógus felvétele nehezen megvalósítható feladat a szakemberek hiánya miatt. Idegen nyelvi képzés Az idegen nyelv oktatását az intézmény vezetésének és pedagógus közösségének is kiemelten kell kezelni. Az idegen nyelvi képzés hatékonyságának növelésére több, az Európai Unió által finanszírozott pályázati lehetőség is rendelkezésre áll. A külföldi tanárasszisztensek fogadása révén a fogadóiskolák diákjainak nemcsak idegen nyelv-tanulási motivációja növekszik, de olyan életszerű helyzetekben is gyakorolhatják az idegen nyelvet, amelyre ritkán van lehetőség. Az e-twinning internetes partnerintézmény-kereső portál segítségével nemzetközi együttműködések alapját lehet lefektetni. Az együttműködés lehet egyszerű diáklevelezés, de akár egy több ország iskoláját több éven keresztül mozgásban tartó projekt is. A különböző országok közoktatási intézményei között létrejövő két-, vagy többoldalú nemzetközi együttműködésekben a diákok, pedagógusok, folyamatosan tartják a kapcsolatot egymással, közösen dolgoznak a pályázatban vállalt feladatok teljesítésén. E projektek keretén belül a következőkre lehet sort keríteni: Projekttalálkozók a partner intézmények képviselőinek részvételével; Tanár-, illetve tanulócsere a partner intézmények között; Hazai tapasztalatok és jó példák megosztása a partnerekkel; Terepmunka, kutatómunka a projektek témájában; Az együttműködéshez kapcsolódó kiadványok megírása, kiadása és terjesztése; Projektmunkák készítése (rajzok, művészeti alkotások, stb.); Színdarabok, musicalek írása, színrevitele; Kiállítások szervezése a projekttevékenység során létrehozott alkotásokból; Tanárok/tanulók nyelvi felkészítése a projekt munkanyelvéből; 14

15 Más projektekkel / intézményekkel / szervezetekkel való együttműködés Reális célként lehetne kitűzni a 8. osztályos tanulók számára a nyelvvizsga megszerzését is, amelyhez hozzájárulást adhatna az alapítvány valamilyen formában. Informatikai képzés Az informatikai képzés fontossága 2013-ban megkérdőjelezhetetlen, olyan, mint az olvasás, ezért csoportosítunk több erőforrást erre a területre. A napi rendszerességgel a számítógép előtt ülő gyerek is sokat fejlődhet, ha szakszerű irányítás mellett, csoportbontásban, az intézmény által biztosított órakeretben rendszerezheti ismereteit. Mindennapos testnevelés, diáksport Intézményünk, sportcsarnokunk, településünk lehetőségei többet kínálnak, mint amit jelenleg kihasználunk. Szeretném elérni, hogy testnevelő szakembereink ismereteire és véleményére alapozva, az egésznapos oktatás lehetőségeit kihasználva szervezett és sokrétű sportolásra, mozgásra nyíljon lehetősége a kartali gyerekeknek. A nem sportoló nem mozgó gyerekeket is el kell érnünk, és játékos tevékenységekkel kicsi koruktól aktívvá kell tenni a nekik megfelelő tevékenységekkel. 3. Kiegyensúlyozott kulturált, erkölcsös, egészséges gyermekek nevelésére törekszünk. Ehhez szükséges az alapvető emberi és erkölcsi értékek ismerete és tiszteletben tartása, az egészséges életmód és mozgás értékként való kezelése. Feladatunk a gyermeki önállóságot és felelősségvállalást erősíteni, hogy az iskolából kilépve ne az ellenkezőjét tegye, mint amit tanítunk neki. A szülők támogatása, megnyerése nélkül ez a cél nem valósulhat meg. Az ego mellett a közösségépítésre kell gondot fordítani: - osztályszintű szabadidős programok szervezésével, - közösségi projekt tervezésével, végrehajtásával, értékelésével, Legyetek együtt a legjobbak valamiben, csináljátok azt egész éven át a közösség hasznára, és számoljatok be róla év végén, hogy megismerhessük eredményeiteket! Természetesen díjazással motiválnánk és ismernénk el a teljesítményeket, ötleteket, például támogatást adnánk az év végi kiránduláshoz. - testvérosztályok választásával, A tevékenység területeit életkoronként eltérően, az osztályfőnököktől függően lehetne kialakítani. (Pl közös munkavégzés, kirándulás, játékdélután szervezése, ) Az osztályfőnöki órákat, a fejlesztő és rehabilitációs foglalkozásokat a mentálhigiénés megsegítésre is használni kell, hívni a település szakembereit, hogy többféle hatás érje a gyerekeket, hatékonyabbak legyünk a megelőzésben. 15

16 4. Az iskolát általános elismertség és elégedettség övezze. Az élményszerű pedagógia híve vagyok. A változatos tevékenységek végzése a gyermekek sokrétű megismeréséhez vezet, újfajta kapcsolatok kiépítését jelentheti, sikerélményt biztosítanak pedagógusnak, gyermeknek egyaránt. A sikeres emberek eredményessége nagyobb, elismertségük növekszik. A munkatársak elismertségén alapul iskolánk sikere, a partnerek elégedettsége. A szülő akkor elégedett, ha gyermeke eredményes az iskolában. - Az eddigitől sokkal több képességfejlesztő foglalkozást szeretnék, hogy mindenki elégedett legyen, eredményessége, sikerélménye növekedjen. - Sikeresnek kell lennünk a központi mérésekben is. Ennek a magas színvonalú munka mellett az eredményes kommunikáció is feltétele, mert a közvélemény nem ismeri szakmai munkánk eredményeit, szerteágazó tevékenységeinket. Szülő klub indítását tervezem. Kötetlen formában a szülőket érdeklő témákról külső előadók, szakemberek meghívásával, vagy csak problémák megbeszélésének lehetőségével, gyermeknevelési tanácsadással, hogy segíthessünk, és ezáltal jobb kapcsolatot építsünk a szülői házzal, megnyerjük a szülőt céljaink eléréséhez. Ehhez kezdetben a vezetőtársakra, később a kollégákra számítok. Kapcsolataink, együttműködés 5. Nyugalom, rend és eredményesség jellemezze intézményünket. Ezt a külső és belső kapcsolatok rendezésével kell elérni, amihez a személyes kapcsolatok, és a bizalom megteremtése kikerülhetetlen. Az egyházakkal, intézményekkel való kiegyensúlyozott kapcsolatra nagy gondot kell fordítani, mert összefogással többet segíthetünk, mint elszigetelten egyenként. A tankerületi iskolákkal való kapcsolatépítés tankerületi és intézményi szinten is elképzelhető. Szakmai kommunikáció, továbbképzés, pályázatok, cseretáborok, cserekirándulások- csak néhány lehetőség, azok közül, ami megvalósítható lenne. A pályaválasztás megkönnyítése miatt pályaválasztási tanácsadást kell szerveznünk, és továbbra is segíteni, kísérni a folyamatot, hogy mindenki a neki legmegfelelőbb iskolatípusban folytathassa tanulmányait. Testvériskolát kell keresni országhatáron belül és kívül is, hogy tanulóink cserediákként, cseretáborozóként több helyre eljussanak, más területek szokásait, kultúráját megismerjék. Szükségét érzem a szülőkkel való naprakész kapcsolattartásnak. A hagyományos ellenőrzőn keresztüli módja azonban egyre nagyobb nehézségekbe ütközik. Ezért kell megvizsgálnunk a digitális napló használatának lehetőségét. Partnerintézmény látogatásával, tapasztalatcserék szervezésével szeretném elérni, hogy a valódi használatról tapasztalatokat szerezzünk. 16

17 Az oktatás folyamatos változása, az ehhez való igazodás a zaklatottság érzését kelti bennünk. Napjainkban felértékelődött a nyugalom és biztonság. Ennek biztosítása körültekintő munkaszervezéssel és tervezéssel lehetséges. Jó célokat kell megállapítani, mert így várható minőségi munka. A tervezés, ellenőrzés értékelés tevékenységénél számítok a vezetőtársak segítségére, önállóságára és felelősségvállalására. 6. Iskolánk rugalmassággal, összefogással reagáljon a változásokra. A társadalmi hatásokra és a folyamatos törvényi változásokra egyre rugalmasabb reagálást várnak tőlünk, melyet az itt dolgozók és a tanulók, szülők informálásával, motiválásával, együttműködésével lehet megteremteni. Az együttműködés divatos, szép szó. Igazi tartalommal akkor fog megtelni, ha a saját helyén mindenki mindent megtesz, ami tőle telik. A vezetőnek az a dolga, hogy legyőzhetetlen optimizmussal, saját példájával, emberségével ösztönözze a partnerséget, higgyen a kölcsönösség erejében. Vezetés 7. A vezetés minősége a hatékonyság kulcskérdése. Egy iskola egyéni arculatát alapvetően két tényező határozza meg. Egyrészt az intézmény saját elhatározásából vállalt pedagógiai programja, másrészt az, ahogyan ez a gyakorlatban, illetve a partnerek előtt, a vezetőség és a nevelőtestület magatartása és kommunikációja révén megjelenik. Szeretném, ha nyugodt, segítőkész felnőttek fogadnák az iskolába érkezőt, és jókedvű, kulturált gyerekekkel találkozhatna intézményünkben. A rólunk alkotott képet befolyásolja az is, hogyan bánunk a sokat dolgozókkal, az eredményeket elérőkkel, a sokat segítő partnerekkel. Az elismerés, megbecsülés lehetőségeit meg kell találni. Intézményünk tagoltsága miatt a vezetőnek módot kell találnia a gyors reagálásra, tájékoztatásra, és a digitális kommunikáció eszközeit felhasználva irányítani az iskolát a jól bevált formák megtartása mellett. A hatékony munkavégzés érdekében a kollégáktól kérem, az építő kritikát, a korrekciós javaslatokat, az együttgondolkodás képességét, a példaadást, az egymás türelmes meghallgatását, a hiteles, korrekt kölcsönös tájékoztatást. Személyes ambícióikat szeretném pontosabban megismerni, elképzeléseiknek a lehetőségeinken belül teret adni. Annak érdekében, hogy az iskolafenntartónk számára megfelelően, és az iskolánkat választók egyre növekvő elégedettségére működjön, az iskolai folyamatokban a résztvevők közötti széleskörű kapcsolat kialakítására törekszem. 17

18 Változó környezetünkben értékteremtési képességünk megőrzése, fejlesztése egyénenként és szervezetenként is folyamatos feladatunk. Kulcsfontosságú, hogy megértsük a változásból eredő szükségleteket, és azokra helyes válaszokat adjunk. Az intézmény vezetőjének kulcsfontosságú szerepe van a hatékony, eredményes intézmény működtetésében, amelynek jellemzője, hogy van saját arculata, egyéni stílusa, jövőképe, teljesíti funkcióit, jól működik a külső és belső kapcsolatrendszere, kedvező a légköre. Hatékony vezető szeretnék lenni, aki észrevétlen tud maradni, mert gondos és közös tervezéssel, szervezéssel, tartalmas, de megosztott ellenőrzéssel, együttműködéssel vezet. Kommunikáció és megjelenés 8. Az intézményi kommunikáció fejlesztése A pedagógusok és a szülők személyes találkozása a kapcsolattartásnak elhagyhatatlan és semmivel sem pótolható eleme. A szülői értekezletek és a fogadó órák hagyományosan erre épülnek, ám könnyen válnak rutinszerűvé, sablonossá és sekélyessé. A tanár, szülő viszony, kapcsolat oldásában kulcs szerepe lehet a..személyes jelenlétre, együttlétre épülő rendezvényeknek e seményeknek. Ezek a programok a szülő és a pedagógus közötti kapcsolat tartalmi fejlesztését segíthetik, míg a rendszeresség és gyakoriság növelésére a korszerű internetalapú megoldások teremtenek és kínálnak jó lehetőséget. Az iskola honlapja Bármilyen intézmény honlapja akkor lehet a hatékony kommunikáció eszköze, ha igényes, korszerű, és tényleges szükségleteket elégít ki. A rendelkezésre álló lehetőségek felmérése az első feladat. A fejlesztés tervezésénél figyelembe kell venni az intézmény számítógépparkjának kapacitását és állapotát, illetve az üzemeltetési feladatokkal megbízható személyt is. Szükséges egy új, több kommunikációs funkciót ellátó honlap. Az egyes osztályok számára a honlapon kia lakított saját felület elérhetővé teheti a mindennapokban szükséges adatok egész tárházát. A holap fejlesztés további célja az elektronikus napló bevezetése. Ehhez biztosítani kell egy stabilan működő számítógépparkot, illetve a rendszert használó kollégák képzését is. Digitális kommunikáció A digitális kommunikáció a XXI. század nélkülözhetetlen információ átadási és átvételi módszere, hiányában az információhoz jutás hatékonysága jelentősen csökken. A digitális kommunikáció elképzelhetetlen informatikai hálózat nélkül. 18

19 A pedagógusok közötti kommunikációban és a vezetői információ-biztosításban tudatosan IKT - eszközöket kell használni. Túl kell lépnünk azon, hogy csak -ben tudunk információt és dokumentumokat küldeni egymásnak! Tanítványaink számára lehetővé kell tenni, hogy informatikai eszközökkel készítsék egyes házi feladataikat, dolgozataikat. Biztosítani kell azt, hogy bizonyos információkat digitálisan kérünk és adunk tanítványaink számára. Minél több esetben digitális tananyagokat kell használnunk az órákon. 9. Az iskola megjelenésének, környezetének rendezése Iskolánk megjelenése meghatározó az iskolát használók körében. Sok régi hiányosságot kellene pótolni, amelyek a felújítások alkalmával elmaradtak. Feladataink: - névtáblák elhelyezése minden épületen - felső tagozatos iskolánk kis hídjának felújítása, bejáratának rendezése - különböző funkciójú udvarrészek kialakítása, - kerítések készítése, javítása - alsó tagozatos iskolánkban sportudvar kialakítása - IKT használatára alkalmas tantermek kialakítása - tagiskolánk nyílászáróinak cseréje, fűtésének korszerűsítése. A leírtak többsége működtetői feladat, melynek egy részét szülői összefogással, pályázattal, ISK támogatással meg lehet oldani, mert nem várhatjuk rossz anyagi helyzetben lévő önkormányzataink egyedüli segítségét. Bízom azonban abban, hogy támogató erkölcsi segítséggel, és kisebb anyagi támogatással, vagy munkaerővel hozzá tudnak járulni céljaink eléréséhez. 19

20 Összegzés Az iskolában szerzett tapasztalatok, és az intézmény dokumentumaiban megfogalmazott célok, feladatok ismerete alapján a folyamatosság megőrzésével szeretném iskolánkat fejleszteni, elismertségét növelni, az iskolával és a vezetéssel kapcsolatos elképzeléseimet a kollégák együttműködésével, és segítségével megvalósítani. Tudom, hogy intézményünk pedagógusai szeretik a gyerekeket, sajátjuknak érzik az iskolát, felelősséget éreznek az intézmény sorsáért, s készek mindent megtenni egy kiszámíthatóan működő intézményért. Segítik az értelmes változást, a nyugodt munkakörülmények megteremtését, mert fontos számukra a gyerekek és az iskola jövője. Munkájukat, szakma és gyermekszeretetüket, segítőkészségüket nagyra értékelem. Számomra az iskolánk nem csupán egy munkahely, az itt eltöltött 25 év a bizonyítja az iskola sorsa iránti elkötelezettségemet. Azért döntöttem a pályázat elkészítése mellett, mert munkatársaim támogatásával képesnek és felkészültnek érzem magam e feladat ellátására. Bár a döntés nem könnyű, de elég erőt, rálátást, elszántságot érzek magamban ahhoz, hogy ha kollégáim bizalmukkal megtisztelnek képes leszek igazgatóként helytállni. A pedagógus nem varázsló, hanem kertész. Gondozni és ápolni tud, és fog is benneteket. Növekedni azonban magatoknak kell! Erich Kastner A tanulás nem más, mint annak felfedezése, hogy valami lehetséges. Fritz Perls Kérem az iskola tantestületének, minden dolgozójának, a szülők és diákok közösségének, valamint Kartal és Verseg Önkormányzatai Képviselőtestületeinek és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Aszódi Tankerületének támogatását. 20

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló Partneri elégedettségmérés összefoglaló Szülői kérdőívek visszaküldése Évfolyam Visszaküldött kérdőívek 1. 75% 2. 57% 3. 85% 4. 92% 5. 67% 6. 75% 7. 80% 8. 90% Összesen 76% Szülők Az elégedettség rangsora

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

1.1. Hivatalos neve: Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

1.1. Hivatalos neve: Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Somogy megye Tankerület megnevezése: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fonyódi Tankerülete OM azonosító: 033998 Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és

Részletesebben

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Alapos, részletes, jól megszerkesztett pályázatot ismertünk meg. A pályázat szövegezésében könnyen értelmezhető, szerkezete áttekinthető.

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a Partnerelégedettség- mérés összefoglaló Szülők Az elégedettség rangsora Szülői kérdőívek visszaküldése 1. 10/14 71% 2. 10/12 83% 3. 9/11 82% 4. 11/12 92% 5. 9/15 60% 6. 14/15 93% 7. 14/15 93% 8. 10/14

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola szakmai alapdokumentuma Megnevezései Feladatellátási helyei Alapító és a fenntartó neve és székhelye Típusa:

Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola szakmai alapdokumentuma Megnevezései Feladatellátási helyei Alapító és a fenntartó neve és székhelye Típusa: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező 39/2014. (XI. 6.) EMMI utasítás mellékletében, a Magyar Közlöny

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Győri Istvánné az Árpád Fejedelem Általános Iskola intézményvezetői munkakörére benyújtott pályázatának napközis munkaközösségi véleményezése

Győri Istvánné az Árpád Fejedelem Általános Iskola intézményvezetői munkakörére benyújtott pályázatának napközis munkaközösségi véleményezése 1. sz. melléklet benyújtott pályázatának napközis munkaközösségi véleményezése A pályázat alapos, mindenre kiterjedő. Tagolása színvonalas, gondos, és tartalmas vezetői munkát mutat be. Nagyon sok értéket

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034 KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034 0034 Pest II: Bernecebaráti Bernecebaráti Szokolyi Alajos Általános Tagiskola és tornaterem melléképülete Az intézmény 2 különálló

Részletesebben

TISZACSEGEI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 4066 TISZACSEGE, FŐ U. 95. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BALMAZÚJVÁROSI TANKERÜLETE

TISZACSEGEI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 4066 TISZACSEGE, FŐ U. 95. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BALMAZÚJVÁROSI TANKERÜLETE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 TISZACSEGEI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 4066 TISZACSEGE, FŐ U. 95. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BALMAZÚJVÁROSI

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Tanulói és szülői igény- és elégedettség - mérés. 2010. május

Tanulói és szülői igény- és elégedettség - mérés. 2010. május Tanulói és szülői igény- és elégedettség - mérés 2010. május Szülői igény és elégedettség - mérés I. A tanítás-nevelés minősége 4,02 1. Az iskolában magas színvonalú oktató-nevelő munka 3,78 folyik 2.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása az oktatás minőségének fejlesztésére

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása az oktatás minőségének fejlesztésére Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Pályázat kiírása

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA

ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA Sportiskolai kontrolling 2014. április 2. STATISZTIKÁINK 46,5 fő pedagógus, 1 fő adminisztratív

Részletesebben

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik.

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik. I. Pedagógusra vonatkozó elvárások 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő,

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése

A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése Melléklet a 2016. június 26-i jegyzőkönyvhöz: A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése (Az intézmény fenntartói értékelése, különös tekintettel

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5.

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. OM:203055 Kollégium Pedagógiai Programja 2015 0 Bevezetés A

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola. szakmai alapdokumentuma

Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola. szakmai alapdokumentuma Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Békés megye Tankerület megnevezése: KLIK Békéscsabai Tankerülete OM azonosító: 028452 Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola szakmai

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (DOMBÓVÁR, ATTALA, DALMAND ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAKÉNT MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY) A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Dombóvár, 2013. február 15. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének április 28-i ülésére

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének április 28-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Előterjesztés Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

Boros Lajosné igazgatói pályázatának véleményezése. (Iskolaszék április 19.)

Boros Lajosné igazgatói pályázatának véleményezése. (Iskolaszék április 19.) Boros Lajosné igazgatói pályázatának véleményezése (Iskolaszék 2016. április 19.) Szakmai önéletrajz és helyzetelemzés A pályázó szakmai önéletrajzát és az alapos, minden részletre kiterjedő helyzetelemzését

Részletesebben

Előterjesztés. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről

Előterjesztés. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről 9953-13/2013 Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről Tisztelt Közgyűlés! A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

reál munkaközösségének munkaterve 2012/2013

reál munkaközösségének munkaterve 2012/2013 A Batthyány József Általános Iskola reál munkaközösségének munkaterve 2012/2013 Pintér Sándor mkv. TANTÁRGYI KÖR Biológia Fizika Földrajz Kémia Matematika Technika Természetismeret MUNKAKÖZÖSSÉGÜNK TAGJAI:

Részletesebben

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre A tankönyvrendelés helyi rendje 2014/2015-ös tanévre Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény A tankönyvvé nyilvánítás,

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 8. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a Segítő

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium 1191 Budapest Kisfaludy u. 28. 2014. szeptember Tartalom Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium Pedagógiai Program 2014. 1. BEVEZETÉS... 3 2.

Részletesebben

Szücsné Sajtos Ágnes Katalin

Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Igazgatói pályázat Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Tóvárosi Általános Iskola Székesfehérvár 2011. május 6. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2 1. SZEMÉLYES ADATOK Név: Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Születési név: Sajtos

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben