Pályázó: Könyves Kálmán Általános Iskola. intézményvezetői megbízására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázó: Könyves Kálmán Általános Iskola. intézményvezetői megbízására"

Átírás

1 Pályázat a Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola intézményvezetői megbízására Pályáztató: Pályázó: Intézmény: Emberi Erőforrások Minisztere (KLIK Aszódi Tankerülete, 2170 Aszód, Kossuth Lajos utca 59.) Elekné Kisbenedek Csilla 2173 Kartal, Császár út183. Könyves Kálmán Általános Iskola 2173 Kartal, Iskola tér 1. OM: Benyújtás dátuma: 2013.június 17.

2 TARTALOMJEGYZÉK Pályázati nyilatkozat... 3 I. Szakmai önéletrajz... 5 Vezetői program II. Helyzetelemzés... 7 Az iskola rövid története... 7 Tárgyi feltételek... 9 Személyi feltételek... 9 Kapcsolataink III. Fejlesztési elképzelések Nevelés oktatás Kapcsolataink, együttműködés Vezetés Kommunikáció és megjelenés Összegzés

3 Pályázati nyilatkozat Alulírott, Elekné Kisbenedek Csilla pályázatot nyújtok be a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján án megjelent, pályázati felhívás alapján a Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola ( Kartal, Iskola tér 1.) intézményvezető beosztás ellátására. KSZK azonosító: 91-15/2013/KIK/118 - Kijelentem, hogy a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 3. mellékletében meghatározott, valamint a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelek, és ennek igazolásait mellékelem. - Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a teljes pályázati anyagom, sokszorosításához, és továbbításához a döntéshozók és a véleményezők felé, a pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető. - Hozzájárulok, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezelhessék. Pályázatomhoz mellékelem a következőket: - Végzettségeket igazoló oklevelek másolatai - Igazolás 5 évet meghaladó pedagógusi szakmai gyakorlatról - Erkölcsi bizonyítvány Kartal, június 17. Tisztelettel: Elekné Kisbenedek Csilla 2173 Kartal, Császár út

4 VEZETŐI PROGRAM 4

5 I. HELYZETELEMZÉS A helyzetelemzés alapja az intézmény működésének alapos, kellő mélységű tanulmányozása. Intézményünk működését jól ismerem, van rálátásom a problémákra, és a megoldási lehetőségekre. A vezetői pályázat elkészítésénél az intézményi alapdokumentumokra, tapasztalataimra, és kollégáim ismert véleményére támaszkodhattam. A pályázat jelen fejezetében az iskola működésének körülményeit, illetve jellemzőit, lehetőségeit igyekszem feltérképezni. A harmadik fejezetben leírt intézményfejlesztési elképzelések ezekre az ismeretekre épülnek. Az iskola rövid története A II. világháború után településünk lakossága nőtt, a tanulólétszám folyamatosan emelkedett. A település iskolái folyamatosan több épületben működtek. Jelenleg két településen, 3 épületben végezzük munkánkat. Iskolánk székhelye 1971, alsó tagozatos feladat-ellátási helyünk 1953 óta működik. A felújítás során kartali korszerű épületeink kialakítása 2008-ban fejeződött be. Sportcsarnokunk 2007-ben készült el. Tanulóink munkakörnyezetének jelentős javítása településünk nem kis áldozatvállalásával valósult meg. Versegi tagiskolánk részben felújított, az ottani munkakörülmények közepesnek mondhatóak. Tágas tornatermük és szép nagy udvaruk kielégíti a gyerekek mozgásigényét ben Társulási Szerződést kötött Verseg és Kartal község önkormányzata és tagintézményünkké vált a Versegi Általános Iskola. A társulás magasabb normatív támogatással járt, amely segítette az önkormányzatok pénzügyi nehézségeinek megoldását. Együttműködésünk fejlődik, ám önkormányzataink konfliktusoktól sem mentes kapcsolata nehézségeket is okozott. Különösen a versegi felső tagozatos osztályok megszüntetése és a gyerekek Kartalra irányítása váltott ki elégedetlenséget a versegi szülők körében. Pedagógusaink bölcsessége és kompromisszumkészsége miatt ma már sok területen összehangoltan működünk, együtt tartjuk munkaközösségi rendezvényeinket, versenyeinket az alsó tagozaton január 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ iskolánk fenntartója. A Versegi Iskola továbbra is tagintézményünkként működik. A kartali székhelyintézmény és alsó tagozatos épülete működtetését átvállalta önkormányzatunk, a tagintézmény működtetését átvette a KLIK. 5

6 Intézményünk felépítése és feladatai A Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája, közös igazgatású közoktatási intézményként működik kartali székhellyel. Az iskola szervezeti egységei alsó tagozat felső tagozat versegi tagintézmény versegi technikai dolgozók Nevelő-, és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak A szervezeti egység élén az alábbi felelős beosztású vezető áll alsós igazgatóhelyettes fölsős igazgatóhelyettes tagintézmény vezető tagintézmény vezető igazgató Alsós igazgatóhelyettes Szakmai munkaközösségvezetők Alsó tagozatos pedagógusok Iskolatitkár Az iskola szervezeti felépítése IGAZGATÓ Felsős igazgatóhelyettes Szakmai munkaközösségvezetők Diákönkormányzat vezetője Felső tagozatos pedagógusok Iskolatitkár Tagintézmény vezető Versegi pedagógusok Technikai dolgozók Szervezeti felépítésünk széttagoltságunkhoz igazodik, ezért sokkal többet kell tennünk a hatékony működésért, mint szerencsésebb, egy épületben működő iskolákban. Az iskola munkáját segítő szervezetek a szülői közösségek, szülői választmány, a diákönkormányzat. A velük való kapcsolatot igazi tartalommal szeretném megtölteni, és közvetlenné tenni az együttműködés általam elképzelt formája miatt. Alapfeladataink: általános iskolai nevelés-oktatás alsó tagozat, felső tagozat a többi gyermekkel, tanulóval együtt nem foglalkoztatható sajátos nevelési igényű, enyhe értelmi fogyatékos tanuló nevelése-oktatása a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanuló nevelése-oktatása sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása Speciális jellemzők: Általános iskolai napközi otthoni nevelés Egész napos iskolai nevelés, oktatás Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai nevelése Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Iskolai, diáksport tevékenység és támogatás 6

7 Iskolánk képzési rendje szerint jó színvonalon teljesítjük széleskörű feladatainkat. Egy-egy területen meg is előzzük az oktatáspolitikai szándékot, hiszen rég tapasztaljuk egész napos iskolai nevelésünk oktatásunk, néphagyományra építő zenei nevelésünk, és informatikaoktatásunk közkedveltségét. Testnevelőink eredménye, hogy erősödik a sportolási hajlam, jó eredmények születnek a versenyeken, mert élnek a sportcsarnok nyújtotta előnyökkel. Az angol nyelv első osztálytól való oktatását 3 éve kezdtük a szülők megelégedésére. A művészeti oktatást is célszerű lenne meghonosítani, hiszen az alsó tagozatos énekes osztályok képességfejlesztő munkájának folytatatása ez által biztosítható lenne. A tehetségfejlesztés és felzárkóztatás érdekében elkezdett nívócsoportos oktatási formát meg kell tartani, ám továbbfejlesztését, finomítását megvalósíthatónak látom az új törvények által biztosított magasabb óraszámok, és a reményeim szerint megvalósuló segítő szakemberek alkalmazásával. Komoly előnyt és lehetőséget jelent eltérő képességű és különböző nehézségekkel küzdő tanulóink segítésére fejlesztőpedagógusunk, gyógypedagógusunk, az intézményünkben is dolgozó logopédus és iskolapszichológus munkája. Speciális végzettségű kollégákra nagy szükségünk lesz a jövőben bővülő feladataink miatt. Tanulást segítő eszközök használatára a tanítási órákon egyre gyakrabban lehetőséget kell biztosítani. Digitális tananyagok használatát el kell terjeszteni, úgy a tanítási órán, mint az önálló tanulás alatt, természetesen az életkori sajátosságoknak megfelelően. A napközis nevelésben az összevont csoportok létrehozását nem támogatom, csak abban az esetben, ha a jelentkezők száma nem teszi lehetővé az osztályok, esetleg évfolyamok együtt maradását a délutáni tanulási, és szabadidős időszakokban. Ehhez azonban a szülők értő közreműködése elengedhetetlen. Mindenkinek jól felfogott érdeke az, hogy gyermeke felügyelet nélkül ne maradjon és óráig értelmes elfoglaltsága legyen tanulás korrepetálás, szakkör, fejlesztő foglalkozás, sport, játék formájában. Tárgyi feltételek Az intézmény épületeinek bővítése, felújítása, akadálymentesítése Kartalon az elmúlt évek alatt valósult meg. A székhelyként is működő felső tagozatos iskola osztálytermi rendszerben működik. 12 tanterem, 1 természettudományi előadó terem, 1 sportcsarnok, 1 könyvtár terem 2 kisméretű tanterem, 2 számítástechnika terem, 1 interaktív terem (nagy számítástechnika), 1 fejlesztő foglalkozásra alkalmas terem, több szertár, öltözők és 1 ebédlő, kulturált tanári szoba, igazgatói, igazgatóhelyettesi és iskolatitkári helység, testnevelő tanári van. Technikai dolgozók részére az öltözés megoldott. Külön porta került kialakításra, ahol portás vigyázza az iskola biztonságát. 7

8 Az alsó tagozatos iskolában 8 tanterem, 2 kisméretű tanterem (szükségterem) 1 kisméretű informatika terem, 1 fejlesztő terem, 1 iroda, 1 tanári szoba, 1 szertár, 1 tornaszoba, 1 tornaszertár 1 ebédlő és melegítőkonyha található. Tornaszobánk kis mérete szükségessé teszi sportudvar kialakítását, amihez pályázati pénzek bevonása szükséges. Összességében nagy a zsúfoltság, melyet sok szervezéssel, és nagy figyelemmel ellensúlyoznak kollégáim. Régi gond az épület tetőszerkezetének megújítása, amely kimaradt a felújításból. Udvarunk lekerítését második éve várjuk, hátsó bejáratunk előtetővel való ellátására 4 éve kaptunk ígéretet. Szülői, alapítványi, egyházi, civil együttműködés és összefogás segíthet majd gondjaink megoldásában. A villamos hálózat és világítás korszerűsítése is sürgető feladat, mely működtető Önkormányzatunk anyagi, illetve pályázati lehetőségein múlik. A tagiskolában 5 tanterem, 1 informatika terem, 1 technika terem, 1 csoportszoba, 1 könyvtár, 1 tanári, 1 vezetői szoba, 1 tornaterem, 1 szertár, 1 ebédlő és melegítőkonyha van. Részleges felújítás tagintézményünkben is történt, de sok munka várat magára, amely az iskola komfortszintjét emelni tudja, működését gazdaságosabbá teszi. Mindhárom iskolának nagy udvara és a kartali alsó tagozat kivételével megfelelő méretű tornaterme, vagy aulája van, melyek megfelelő helyszíneket biztosítanak az iskolai rendezvények megtartására, az iskolai hagyományok őrzésére. Az iskola tárgyi felszereltsége, taneszközökkel való ellátottsága közepes. A biztonságos és egészséges környezet megteremtése mellett a tanulási segédeszközök fontossága vitathatatlan. Hiányzó taneszközeink pótlása, a meglévőek cseréje tervezetten kell, hogy történjen. Nagy reményeket fűzök a tankerületi rendszer működéséhez, amely talán orvosolja iskolánk ilyen jellegű gondját. A másik lehetőségünk a pályázat, melyet meg kell ragadnunk, hogy fejlődést tudjunk elérni. Számítógépparkunkat folyamatosan, pályázatok segítségével újítjuk fel és bővítjük. IKT eszközökkel való ellátottságunk gyenge, fejleszteni kell az eredményesebb oktatás és a hatékony digitális kommunikáció érdekében, mert messze vagyunk még a tantermek projektorral, számítógéppel, digitális táblával való felszerelésétől. Egyelőre meg kell elégedni az épületenkénti 1-1 felszerelt teremmel, amely Versegen még hiányzik, alsó tagozatos iskolánkban pedig részben valósult meg, mert digitális táblánk nincs. A termek, folyosók szépítéséért, díszítéséért a tisztaságért sokat tesz a nevelőtestület, de a technikai dolgozók munkája, segítsége ezen a területen elengedhetetlen. A karbantartók leleményességén múlik sok pad, szék használhatósága, zár és csap működése. Az elhasználódott székek, padok cseréje, vagy felújítása hamarosan halaszthatatlanná válik. Módot és forrásokat kell találni tanulóink ösztönzésére is, hogy környezetüket szépítsék, megbecsüljék és tisztaságát vigyázzák. 8

9 Személyi feltételek A tanulók Intézményünk 8 évfolyamos általános iskola. Alsó tagozatos, felső tagozatos és versegi alsó tagozatos gyermekeink önálló épületekben tanulnak. feladatellátási hely létszám SNI tanuló BTM HH HHH veszélyeztetett tanuló Alsó tagozat Verseg Alsó tagozat Kartal Felső tagozat Kartal Jelenleg 520 tanulót nevelünk-oktatunk 26 osztályban, 3 napközis és 1 tanulószobás csoportunk működik. Bejáró tanulóink száma 112 fő. Kevés gyermek távozik tőlünk a környékbeli 6 és 8 osztályos gimnáziumokba. Ez is minősíti az intézményben folyó oktatási-nevelési munkát. Magas a hátrányos helyzetű tanulók száma. Egyre több a tanulási problémával, magatartási zavarral, különböző részképesség zavarral küzdő gyermek. (77 fő). Kis létszámú eltérő tantervű SNI osztályunk szülői megelégedésre működik 8 fővel. Integrált SNI tanulóink száma már 21 fő. A különféle szociális támogatásban részesülők száma (ingyenes étkezés és tankönyv, rendszeres nevelési segély, stb.) túllépi az 50%-ot. Tanulóink összetétele átlagos. Az igen rossz szociális körülmények közül érkező HHH gyermektől a magasan kvalifikált rendkívül jó körülmények között lévő tanulóig megtalálhatóak tanítványaink. A megfelelő nevelés - oktatás nagy pedagógiai, módszertani felkészültséget igényel. Kiváló képességű és lemaradó tanulóink fejlesztése egyaránt fontos feladat. A nevelőtestület, illetve az alkalmazottak létszáma, összetétele Tantestületünk kiváló felkészültségű, gazdag tapasztalatokkal rendelkező pedagógusokból, és gyermekszerető nagy igyekezettel dolgozó fiatal kollégákból áll. Keresik az utat, a megoldásokat arra, hogy az eltérő nevelési oktatási igényű gyermekeket hatékonyan, nyugodt körülmények között oktathassák. Speciális szakképesítéssel rendelkező szakemberek - gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, iskolapszichológus, logopédus segítik a gyerekek és pedagógusok munkáját. Szakos ellátottságunk jelenleg 100%-os. Nevelőtestületünk létszáma 45 fő. Kisgyermeke gondozása miatt 4 kolléganőnk van távol. Legtöbb pedagógusunk éve ebben az iskolában dolgozik, ezek közül többen már 20-30, sőt 40 éve nevelik - tanítják a kartali-versegi gyerekeket. Látható, hogy a nevelőtestület elhivatottságára kötődésére lehet alapozni. Iskolatitkáraink nagy teherbírással, sokrétű ismeretekkel, segítőkészséggel rendelkeznek, ezáltal megbecsült tagjai közösségünknek. Megértően, rugalmasan segítik az iskolai munkát. 9

10 A létszám megoszlását és a munkavégzést a feladat-ellátási helyek között az alábbi táblázat szemlélteti: munkatársak Alsó tagozat Verseg Alsó tagozat Kartal Felső tagozat Kartal pedagógusok 5 fő 17 fő 21 fő gyógypedagógus 1 fő fejlesztő pedagógus 0,2 fő 0,4fő 0,4 fő iskolapszichológus 0,1 fő 0,1 fő iskolatitkárok 1 fő 1 fő Az intézmény nagysága, feladatai kihívást jelentenek. Tudnunk kell követni, sőt alkalmazni a jogszabályi változásokat. Sokrétű változatos tevékenységek végzésére, továbbképzésekre, a tanulók sokoldalú megismerésére kell ösztönözni a pedagógusokat. Aktív tettrekészséggel rendelkező kollégákká kell válni, hogy lépést tartsunk a felgyorsult világgal, mert a ma fiataljait nem lehet a régi módszerekkel nevelni. A kiszámíthatóságot, biztonságot és kihívást egyszerre kell számukra biztosítani. A motiváció megteremtése minden pedagógus egyéni feladata, melyet akár egyéni utak keresésével kell elérnünk. Egyre fontosabbá válik egymás megbecsülése, segítése. Ebből tudunk táplálkozni, megújulni napról-napra. Személyes belső kapcsolataink fejlesztésére fogok törekedni. Gazdálkodásunk Nem vagyunk önálló gazdálkodók. Feladatunk a takarékosság, pályázatok és támogatók útján anyagiak megszerzése, felhasználása, illetve önkéntes munkák szervezése. Minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy kis lépésekkel is, de fejlődést érjünk el. 10

11 Kapcsolataink Széleskörű kapcsolatrendszert működtetünk. BELSŐ KAPCSOLATOK alkalmazotti közösség iskolai szakmai munkaközösségek szülői közösségek szülői választmány tanulók, gyermekek közösségei osztályközösségek, csoportok diákönkormányzat KÜLSŐ KAPCSOLATOK Aszódi Tankerülettel Szülői közösséggel Iskolaorvossal, védőnővel Gyermekjóléti szolgálattal Egyházakkal Szakszolgálattal Gyámhivatallal Családsegítő szolgálattal Polgármesteri hivatallal Művelődési házzal Óvodával Könyvtárral Településünk életében meghatározó szereplő az iskola. Az egyházakkal, intézményekkel való kiegyensúlyozott kapcsolatra nagy gondot kell fordítani, mert a jövő nemzedékének fejlődése mindannyiunk közös érdeke. Összefogással többet segíthetünk, mint elszigetelten egyenként. Iskolánk arculata, megjelenése meghatározó az iskolát használók körében. Az intézmény tisztasága, otthonossága, gondozottsága kelti az első ingert a belépőben Iskolánk belső értékeinek elismeréséhez is a külsőségeken keresztül vezet az út. Felső tagozatos iskolánk hídjának felújítása, bejáratának rendezése, a névtáblák elhelyezése minden épületen elsőbbséget kell, hogy kapjon. Rendezni kell az udvart is. Széleskörű összefogás, tervezés válik szükségessé, hogy különböző funkciójú udvarrészeket tudjunk kialakítani, kerítéseket javítani, felállítani. Alsó tagozatos iskolánk zsúfoltsága jó szervezéssel ellensúlyozható, de a sportudvar kialakítása nem tűr halasztást. Alapítványi és ISK pénzek felhasználásával, ütemezésével ezek orvosolhatóak. A rólunk alkotott képet befolyásolja az is, hogyan bánunk a sokat dolgozókkal, az eredményeket elérőkkel, a sokat segítő partnerekkel. Az elismerés, megbecsülés lehetőségeit meg kell találni számukra, mert ma az iskola környékén senki nem keres annyit, amennyit a munkája után megérdemelne. Minden gesztusnak, apró elismerésnek jelentősége van. 11

12 II. FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEIM Nem könnyű ma egy közoktatási intézmény igazgatói pályázatát elkészíteni, ha reális és megvalósítható fejlesztési célokat kívánunk kitűzni. Nem arathatunk osztatlan sikert, ha elrugaszkodunk a valóságtól, és irreális célokat fogalmazunk meg. Egy jó és megvalósítható vezetői pályázat megírásához nemcsak az intézmény belső működését, hanem a működést befolyásoló jogi, gazdasági és társadalmi környezetet is figyelembe kell venni. Mindezek alapján a rövid távú terveket a jelenlegi helyzethez célszerű igazítani, míg a távolabbi elképzelések feltételezhetnek javuló helyzetet. Ebből következik, hogy elsősorban a munkatársakra kívánok támaszkodni, a kollégák szaktudására, tapasztalatára, kreativitására szeretném építeni vezetői munkámat, az ebben rejlő lehetőségek kihasználását tekintem elsődlegesnek. Célom az eddigi eredmények megőrzése és továbbfejlesztése. Igyekszem személyiségemből és pedagógiai elképzeléseimből adódóan, oldott, nyugodt, bizalomteljes légkört teremteni. Fontosnak tartom, hogy a törvényi változások lehetőségeivel úgy éljünk, hogy jobb iskolát teremtsünk. Ehhez számítok minden kollégám felelősségteljes együttműködésére Amennyiben lehetőségem lesz rá, megteszek mindent, hogy iskolánk, iskolai szervezetünk céljaival munkatársaim azonosulni tudjanak, és gyermekeink érdekeit maximálisan szem előtt tartva sikeresen teljesítsük feladatainkat. A helyzetelemzésből kibontakozó intézményi értékeink, amelyre alapozni lehet: meglévő hagyományrendszerünk, rendezvényeink, tevékenységrendszerünk képzett, gyakorlott szakmai közösségeink a munkatársak önálló, kreatív elgondolásai és megvalósító képessége a segítő szakemberek elhivatott munkája tárgyi feltételeink és infrastruktúránk intézményi szintű kapcsolatrendszerünk, segítő szervezeteink igény eredményeink elismerésére 12

13 A fejlesztés területei és céljai, a megvalósítás lehetőségei Nevelés és oktatás 1. Legfontosabb az új köznevelési törvénynek megfelelő 2013/14-es tanév zökkenőmentes elindítása. Új kihívásokkal, nehézségekkel, és lehetőségekkel kell számolni a tervezés és megvalósítás során. Pedagógiai munkánk kereteit az érvényes Köznevelési törvény és a hozzákapcsolódó végrehajtási rendeletek biztosítják, de alapdokumentumainkban lefektetett elvek és rend szerint végezzük munkánkat, alakíthatjuk képzési rendünket. Az új tantárgy, és az egész napos oktatás tartalommal való megtöltése a mi választásunkon múlik. Az új munkakörök optimális helyének megtalálása, a várható új kollégák kiválasztása, munkájának beillesztése képzési rendünkbe, felelősségteljes feladat lesz. Reményeim szerint a pedagógiai munka segítésére, és a tanulók képességeinek fejlesztésére nyílik több lehetőségünk. Mindenképpen közös munkát várok kollégáimtól. 2. Folyamatos célunk elősegíteni a gyermekek fejlődését. Minden műveltségi területen alapos és korszerű ismeretek elsajátíttatása a feladatunk, korszerű és változatos módszerek alkalmazásával, a kiemelt képzési területek, tantárgyak megerősítésével. Az oktatás minőségének garanciája a magasan képzett nagy szaktudású értékeket közvetítő pedagógus. Ezért biztosítani kell a kollégák számára a képzés és önképzés széles lehetőségét. Ki kell használnunk a kedvezményes, ingyenes lehetőségeket, de a tankerületi és más iskolákkal történő összefogás is színesítheti a választékot. Várható továbbképzési rendszerünk átalakulása is, ami reményeink szerint együtt jár a színvonal emelkedésével. A jó továbbképzések, fejlesztik a módszertani kultúrát, speciális képesítést nyújtanak, új tapasztalatokat biztosítanak. A pedagógusok közül egyre többen felvállalják a differenciálást, mint a tanulók fejlesztésének egyik leghatásosabb módszerét, ami komoly szakmai elkötelezettségre vall. Éppen ezért nem várható a gyors elterjedés, de az apró lépések híve vagyok. Meglévő képzési területeink (iskolaotthon, ének-zene, informatika, angol, nívó csoport, integrált oktatás, kis létszámú osztály) erősítésével fenntarthatjuk az érdeklődést iskolánk iránt. A későbbiekben új területek kiemelésére is képessé válhatunk. Ének-zenei képzés Kedvelt és elismert területe képzési kínálatunknak az alsó tagozaton. A folytatás igénye időről időre felmerül, ám a felső tagozatos szülői igények nem ezt támasztják alá. A művészeti nevelés elindítása, vagy a délutáni tehetséggondozás fejlődése révén szeretném feloldani ezt a problémát. 13

14 Egész napos (iskolaotthonos) oktatás Az egész napos oktatás kiterjesztésére lehetőség nyílt, ezért az összevont napközik helyett az eddigi iskolaotthonos osztályoknak biztosítani kell legalább 4. évfolyam végéig a délutáni együtt maradás lehetőségét. A későbbiekben a felső tagozatosoknak is osztály- vagy évfolyam napközit szerveznék a tanulás és a szabadidő kulturált eltöltésének igénye miatt. Integrált oktatás A pedagógusok és SNI gyermekeink munkáját csoportbontással, pedagógiai asszisztensek felvételével lehetne segíteni, amennyiben a jelenlegi törvényeknek megfelelően lehetőségünk nyílik erre. Településünkön több végzettséggel rendelkező ember várja a pillanatot. Jelenlegi és reménybeli segítő pedagógusaink, szakembereink munkájára nagy szükség van, számítok e terület fejlődésére is bár logopédus, iskolapszichológus, fejlesztő- és gyógypedagógus felvétele nehezen megvalósítható feladat a szakemberek hiánya miatt. Idegen nyelvi képzés Az idegen nyelv oktatását az intézmény vezetésének és pedagógus közösségének is kiemelten kell kezelni. Az idegen nyelvi képzés hatékonyságának növelésére több, az Európai Unió által finanszírozott pályázati lehetőség is rendelkezésre áll. A külföldi tanárasszisztensek fogadása révén a fogadóiskolák diákjainak nemcsak idegen nyelv-tanulási motivációja növekszik, de olyan életszerű helyzetekben is gyakorolhatják az idegen nyelvet, amelyre ritkán van lehetőség. Az e-twinning internetes partnerintézmény-kereső portál segítségével nemzetközi együttműködések alapját lehet lefektetni. Az együttműködés lehet egyszerű diáklevelezés, de akár egy több ország iskoláját több éven keresztül mozgásban tartó projekt is. A különböző országok közoktatási intézményei között létrejövő két-, vagy többoldalú nemzetközi együttműködésekben a diákok, pedagógusok, folyamatosan tartják a kapcsolatot egymással, közösen dolgoznak a pályázatban vállalt feladatok teljesítésén. E projektek keretén belül a következőkre lehet sort keríteni: Projekttalálkozók a partner intézmények képviselőinek részvételével; Tanár-, illetve tanulócsere a partner intézmények között; Hazai tapasztalatok és jó példák megosztása a partnerekkel; Terepmunka, kutatómunka a projektek témájában; Az együttműködéshez kapcsolódó kiadványok megírása, kiadása és terjesztése; Projektmunkák készítése (rajzok, művészeti alkotások, stb.); Színdarabok, musicalek írása, színrevitele; Kiállítások szervezése a projekttevékenység során létrehozott alkotásokból; Tanárok/tanulók nyelvi felkészítése a projekt munkanyelvéből; 14

15 Más projektekkel / intézményekkel / szervezetekkel való együttműködés Reális célként lehetne kitűzni a 8. osztályos tanulók számára a nyelvvizsga megszerzését is, amelyhez hozzájárulást adhatna az alapítvány valamilyen formában. Informatikai képzés Az informatikai képzés fontossága 2013-ban megkérdőjelezhetetlen, olyan, mint az olvasás, ezért csoportosítunk több erőforrást erre a területre. A napi rendszerességgel a számítógép előtt ülő gyerek is sokat fejlődhet, ha szakszerű irányítás mellett, csoportbontásban, az intézmény által biztosított órakeretben rendszerezheti ismereteit. Mindennapos testnevelés, diáksport Intézményünk, sportcsarnokunk, településünk lehetőségei többet kínálnak, mint amit jelenleg kihasználunk. Szeretném elérni, hogy testnevelő szakembereink ismereteire és véleményére alapozva, az egésznapos oktatás lehetőségeit kihasználva szervezett és sokrétű sportolásra, mozgásra nyíljon lehetősége a kartali gyerekeknek. A nem sportoló nem mozgó gyerekeket is el kell érnünk, és játékos tevékenységekkel kicsi koruktól aktívvá kell tenni a nekik megfelelő tevékenységekkel. 3. Kiegyensúlyozott kulturált, erkölcsös, egészséges gyermekek nevelésére törekszünk. Ehhez szükséges az alapvető emberi és erkölcsi értékek ismerete és tiszteletben tartása, az egészséges életmód és mozgás értékként való kezelése. Feladatunk a gyermeki önállóságot és felelősségvállalást erősíteni, hogy az iskolából kilépve ne az ellenkezőjét tegye, mint amit tanítunk neki. A szülők támogatása, megnyerése nélkül ez a cél nem valósulhat meg. Az ego mellett a közösségépítésre kell gondot fordítani: - osztályszintű szabadidős programok szervezésével, - közösségi projekt tervezésével, végrehajtásával, értékelésével, Legyetek együtt a legjobbak valamiben, csináljátok azt egész éven át a közösség hasznára, és számoljatok be róla év végén, hogy megismerhessük eredményeiteket! Természetesen díjazással motiválnánk és ismernénk el a teljesítményeket, ötleteket, például támogatást adnánk az év végi kiránduláshoz. - testvérosztályok választásával, A tevékenység területeit életkoronként eltérően, az osztályfőnököktől függően lehetne kialakítani. (Pl közös munkavégzés, kirándulás, játékdélután szervezése, ) Az osztályfőnöki órákat, a fejlesztő és rehabilitációs foglalkozásokat a mentálhigiénés megsegítésre is használni kell, hívni a település szakembereit, hogy többféle hatás érje a gyerekeket, hatékonyabbak legyünk a megelőzésben. 15

16 4. Az iskolát általános elismertség és elégedettség övezze. Az élményszerű pedagógia híve vagyok. A változatos tevékenységek végzése a gyermekek sokrétű megismeréséhez vezet, újfajta kapcsolatok kiépítését jelentheti, sikerélményt biztosítanak pedagógusnak, gyermeknek egyaránt. A sikeres emberek eredményessége nagyobb, elismertségük növekszik. A munkatársak elismertségén alapul iskolánk sikere, a partnerek elégedettsége. A szülő akkor elégedett, ha gyermeke eredményes az iskolában. - Az eddigitől sokkal több képességfejlesztő foglalkozást szeretnék, hogy mindenki elégedett legyen, eredményessége, sikerélménye növekedjen. - Sikeresnek kell lennünk a központi mérésekben is. Ennek a magas színvonalú munka mellett az eredményes kommunikáció is feltétele, mert a közvélemény nem ismeri szakmai munkánk eredményeit, szerteágazó tevékenységeinket. Szülő klub indítását tervezem. Kötetlen formában a szülőket érdeklő témákról külső előadók, szakemberek meghívásával, vagy csak problémák megbeszélésének lehetőségével, gyermeknevelési tanácsadással, hogy segíthessünk, és ezáltal jobb kapcsolatot építsünk a szülői házzal, megnyerjük a szülőt céljaink eléréséhez. Ehhez kezdetben a vezetőtársakra, később a kollégákra számítok. Kapcsolataink, együttműködés 5. Nyugalom, rend és eredményesség jellemezze intézményünket. Ezt a külső és belső kapcsolatok rendezésével kell elérni, amihez a személyes kapcsolatok, és a bizalom megteremtése kikerülhetetlen. Az egyházakkal, intézményekkel való kiegyensúlyozott kapcsolatra nagy gondot kell fordítani, mert összefogással többet segíthetünk, mint elszigetelten egyenként. A tankerületi iskolákkal való kapcsolatépítés tankerületi és intézményi szinten is elképzelhető. Szakmai kommunikáció, továbbképzés, pályázatok, cseretáborok, cserekirándulások- csak néhány lehetőség, azok közül, ami megvalósítható lenne. A pályaválasztás megkönnyítése miatt pályaválasztási tanácsadást kell szerveznünk, és továbbra is segíteni, kísérni a folyamatot, hogy mindenki a neki legmegfelelőbb iskolatípusban folytathassa tanulmányait. Testvériskolát kell keresni országhatáron belül és kívül is, hogy tanulóink cserediákként, cseretáborozóként több helyre eljussanak, más területek szokásait, kultúráját megismerjék. Szükségét érzem a szülőkkel való naprakész kapcsolattartásnak. A hagyományos ellenőrzőn keresztüli módja azonban egyre nagyobb nehézségekbe ütközik. Ezért kell megvizsgálnunk a digitális napló használatának lehetőségét. Partnerintézmény látogatásával, tapasztalatcserék szervezésével szeretném elérni, hogy a valódi használatról tapasztalatokat szerezzünk. 16

17 Az oktatás folyamatos változása, az ehhez való igazodás a zaklatottság érzését kelti bennünk. Napjainkban felértékelődött a nyugalom és biztonság. Ennek biztosítása körültekintő munkaszervezéssel és tervezéssel lehetséges. Jó célokat kell megállapítani, mert így várható minőségi munka. A tervezés, ellenőrzés értékelés tevékenységénél számítok a vezetőtársak segítségére, önállóságára és felelősségvállalására. 6. Iskolánk rugalmassággal, összefogással reagáljon a változásokra. A társadalmi hatásokra és a folyamatos törvényi változásokra egyre rugalmasabb reagálást várnak tőlünk, melyet az itt dolgozók és a tanulók, szülők informálásával, motiválásával, együttműködésével lehet megteremteni. Az együttműködés divatos, szép szó. Igazi tartalommal akkor fog megtelni, ha a saját helyén mindenki mindent megtesz, ami tőle telik. A vezetőnek az a dolga, hogy legyőzhetetlen optimizmussal, saját példájával, emberségével ösztönözze a partnerséget, higgyen a kölcsönösség erejében. Vezetés 7. A vezetés minősége a hatékonyság kulcskérdése. Egy iskola egyéni arculatát alapvetően két tényező határozza meg. Egyrészt az intézmény saját elhatározásából vállalt pedagógiai programja, másrészt az, ahogyan ez a gyakorlatban, illetve a partnerek előtt, a vezetőség és a nevelőtestület magatartása és kommunikációja révén megjelenik. Szeretném, ha nyugodt, segítőkész felnőttek fogadnák az iskolába érkezőt, és jókedvű, kulturált gyerekekkel találkozhatna intézményünkben. A rólunk alkotott képet befolyásolja az is, hogyan bánunk a sokat dolgozókkal, az eredményeket elérőkkel, a sokat segítő partnerekkel. Az elismerés, megbecsülés lehetőségeit meg kell találni. Intézményünk tagoltsága miatt a vezetőnek módot kell találnia a gyors reagálásra, tájékoztatásra, és a digitális kommunikáció eszközeit felhasználva irányítani az iskolát a jól bevált formák megtartása mellett. A hatékony munkavégzés érdekében a kollégáktól kérem, az építő kritikát, a korrekciós javaslatokat, az együttgondolkodás képességét, a példaadást, az egymás türelmes meghallgatását, a hiteles, korrekt kölcsönös tájékoztatást. Személyes ambícióikat szeretném pontosabban megismerni, elképzeléseiknek a lehetőségeinken belül teret adni. Annak érdekében, hogy az iskolafenntartónk számára megfelelően, és az iskolánkat választók egyre növekvő elégedettségére működjön, az iskolai folyamatokban a résztvevők közötti széleskörű kapcsolat kialakítására törekszem. 17

18 Változó környezetünkben értékteremtési képességünk megőrzése, fejlesztése egyénenként és szervezetenként is folyamatos feladatunk. Kulcsfontosságú, hogy megértsük a változásból eredő szükségleteket, és azokra helyes válaszokat adjunk. Az intézmény vezetőjének kulcsfontosságú szerepe van a hatékony, eredményes intézmény működtetésében, amelynek jellemzője, hogy van saját arculata, egyéni stílusa, jövőképe, teljesíti funkcióit, jól működik a külső és belső kapcsolatrendszere, kedvező a légköre. Hatékony vezető szeretnék lenni, aki észrevétlen tud maradni, mert gondos és közös tervezéssel, szervezéssel, tartalmas, de megosztott ellenőrzéssel, együttműködéssel vezet. Kommunikáció és megjelenés 8. Az intézményi kommunikáció fejlesztése A pedagógusok és a szülők személyes találkozása a kapcsolattartásnak elhagyhatatlan és semmivel sem pótolható eleme. A szülői értekezletek és a fogadó órák hagyományosan erre épülnek, ám könnyen válnak rutinszerűvé, sablonossá és sekélyessé. A tanár, szülő viszony, kapcsolat oldásában kulcs szerepe lehet a..személyes jelenlétre, együttlétre épülő rendezvényeknek e seményeknek. Ezek a programok a szülő és a pedagógus közötti kapcsolat tartalmi fejlesztését segíthetik, míg a rendszeresség és gyakoriság növelésére a korszerű internetalapú megoldások teremtenek és kínálnak jó lehetőséget. Az iskola honlapja Bármilyen intézmény honlapja akkor lehet a hatékony kommunikáció eszköze, ha igényes, korszerű, és tényleges szükségleteket elégít ki. A rendelkezésre álló lehetőségek felmérése az első feladat. A fejlesztés tervezésénél figyelembe kell venni az intézmény számítógépparkjának kapacitását és állapotát, illetve az üzemeltetési feladatokkal megbízható személyt is. Szükséges egy új, több kommunikációs funkciót ellátó honlap. Az egyes osztályok számára a honlapon kia lakított saját felület elérhetővé teheti a mindennapokban szükséges adatok egész tárházát. A holap fejlesztés további célja az elektronikus napló bevezetése. Ehhez biztosítani kell egy stabilan működő számítógépparkot, illetve a rendszert használó kollégák képzését is. Digitális kommunikáció A digitális kommunikáció a XXI. század nélkülözhetetlen információ átadási és átvételi módszere, hiányában az információhoz jutás hatékonysága jelentősen csökken. A digitális kommunikáció elképzelhetetlen informatikai hálózat nélkül. 18

19 A pedagógusok közötti kommunikációban és a vezetői információ-biztosításban tudatosan IKT - eszközöket kell használni. Túl kell lépnünk azon, hogy csak -ben tudunk információt és dokumentumokat küldeni egymásnak! Tanítványaink számára lehetővé kell tenni, hogy informatikai eszközökkel készítsék egyes házi feladataikat, dolgozataikat. Biztosítani kell azt, hogy bizonyos információkat digitálisan kérünk és adunk tanítványaink számára. Minél több esetben digitális tananyagokat kell használnunk az órákon. 9. Az iskola megjelenésének, környezetének rendezése Iskolánk megjelenése meghatározó az iskolát használók körében. Sok régi hiányosságot kellene pótolni, amelyek a felújítások alkalmával elmaradtak. Feladataink: - névtáblák elhelyezése minden épületen - felső tagozatos iskolánk kis hídjának felújítása, bejáratának rendezése - különböző funkciójú udvarrészek kialakítása, - kerítések készítése, javítása - alsó tagozatos iskolánkban sportudvar kialakítása - IKT használatára alkalmas tantermek kialakítása - tagiskolánk nyílászáróinak cseréje, fűtésének korszerűsítése. A leírtak többsége működtetői feladat, melynek egy részét szülői összefogással, pályázattal, ISK támogatással meg lehet oldani, mert nem várhatjuk rossz anyagi helyzetben lévő önkormányzataink egyedüli segítségét. Bízom azonban abban, hogy támogató erkölcsi segítséggel, és kisebb anyagi támogatással, vagy munkaerővel hozzá tudnak járulni céljaink eléréséhez. 19

20 Összegzés Az iskolában szerzett tapasztalatok, és az intézmény dokumentumaiban megfogalmazott célok, feladatok ismerete alapján a folyamatosság megőrzésével szeretném iskolánkat fejleszteni, elismertségét növelni, az iskolával és a vezetéssel kapcsolatos elképzeléseimet a kollégák együttműködésével, és segítségével megvalósítani. Tudom, hogy intézményünk pedagógusai szeretik a gyerekeket, sajátjuknak érzik az iskolát, felelősséget éreznek az intézmény sorsáért, s készek mindent megtenni egy kiszámíthatóan működő intézményért. Segítik az értelmes változást, a nyugodt munkakörülmények megteremtését, mert fontos számukra a gyerekek és az iskola jövője. Munkájukat, szakma és gyermekszeretetüket, segítőkészségüket nagyra értékelem. Számomra az iskolánk nem csupán egy munkahely, az itt eltöltött 25 év a bizonyítja az iskola sorsa iránti elkötelezettségemet. Azért döntöttem a pályázat elkészítése mellett, mert munkatársaim támogatásával képesnek és felkészültnek érzem magam e feladat ellátására. Bár a döntés nem könnyű, de elég erőt, rálátást, elszántságot érzek magamban ahhoz, hogy ha kollégáim bizalmukkal megtisztelnek képes leszek igazgatóként helytállni. A pedagógus nem varázsló, hanem kertész. Gondozni és ápolni tud, és fog is benneteket. Növekedni azonban magatoknak kell! Erich Kastner A tanulás nem más, mint annak felfedezése, hogy valami lehetséges. Fritz Perls Kérem az iskola tantestületének, minden dolgozójának, a szülők és diákok közösségének, valamint Kartal és Verseg Önkormányzatai Képviselőtestületeinek és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Aszódi Tankerületének támogatását. 20

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény VEZETŐI PÁLYÁZAT A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Lestár Péter Egységes Középiskola,

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

Intézményvezetői pályázat

Intézményvezetői pályázat 2014. Intézményvezetői pályázat A KÉTHELYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. BENCZE BEÁTA Pályázat a Kéthelyi Széchenyi

Részletesebben

Igazgatói pályázat 2012. Igazgatói pályázat. K é s z í t e t t e : P a l a t i n A n n a Oldal 1

Igazgatói pályázat 2012. Igazgatói pályázat. K é s z í t e t t e : P a l a t i n A n n a Oldal 1 2012 Igazgatói pályázat K é s z í t e t t e : P a l a t i n A n n a Oldal 1 PÁLYÁZAT A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZTATÓ: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZÓ: Palatin

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03

Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03 Címlap Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03 A pályázat kiírója: Emberi Erőforrások Minisztere Pályázó:

Részletesebben

Pályázat. Készítette: Cseke Gábor 3525 Miskolc Csermely u. 27./A. Címzett: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 3525 Miskolc Városház tér 8.

Pályázat. Készítette: Cseke Gábor 3525 Miskolc Csermely u. 27./A. Címzett: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 3525 Miskolc Városház tér 8. Pályázat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőtestülete által meghirdetett Fazekas Úti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői álláshelyére Készítette:

Részletesebben

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PÁLYÁZAT A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA Tatabánya, 2012. július Mózes Gáborné pályázó TARTALOMJEGYZÉK 1. Szakmai elemzésre épülő fejlesztési elképzelések... 3 1.1 Az intézmény alapítása...

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30)

Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30) Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30) Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi Tankerület 2370 Dabas,

Részletesebben

PÁLYÁZAT HERENDI NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

PÁLYÁZAT HERENDI NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. PÁLYÁZAT HERENDI NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi

Részletesebben

SZILÁDY ÁRON ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SÁGVÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZILÁDY ÁRON ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SÁGVÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM SZILÁDY ÁRON ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SÁGVÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1.BEVEZETÉS... 6 1.1. Küldetésnyilatkozat... 7 1.2. A feladatellátás feltételei... 7 1.3. Rövid történelmi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG III JSJOÍ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG Készült a Képviselő-testület 2012. május 30-i ülésére! Tárgy: A Hermán Ottó Általános Iskola magasabb

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

2015. PÁLYÁZAT a VESZPRÉMI DÓZSA GYÖRGY NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. intézményvezető beosztás ellátására.

2015. PÁLYÁZAT a VESZPRÉMI DÓZSA GYÖRGY NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. intézményvezető beosztás ellátására. 2015. PÁLYÁZAT a VESZPRÉMI DÓZSA GYÖRGY NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Tartalom 1. Bevezető gondolatok... 3 2. Helyzetelemzés és fejlesztési elképzelések...

Részletesebben

Pedagógiai program 2014. Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Pedagógiai program 2014. Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2014. 33 Pedagógiai program Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium 3300 Eger, Ifjúság út 2. Tel: 36-324-909, Fax: 36-324-808 Mail: eszeg@eszeg.sulinet.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA Nevelési Terv Helyi Tanterv Általános Iskola 2010. 2376 H E R N Á D F Ő ÚT 1 5 0. 2 3 7 8 P U S Z T A V A C S B É K E T É R 1 8. Nevelési Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGYEK 2014 T A R T A L O M INTÉZMÉNYI ADATOK 6 BEVEZETÉS 6 1. A program módosítás indokolása 6 2. Intézményi jövőkép 7 I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM:029142

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM:029142 Szirmabesenyői Szinyei Merse Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM: 029142 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 T A RT ALOM BEVEZETÉS 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 AZ ISKOLA JELLEMZŐI 5 1. NEVELÉSI PROGRAM

Részletesebben

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Tartalomjegyzék NEVELÉSI PROGRAM... 5 I. Helyzetelemzés... 7 II. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja Tartalomjegyzék 1. NEVELÉSI PROGRAM 3 1.1 Helyzetelemzés 3 1.1.1 Tartalmi szabályozás új dokumentumai 5 1.2 Pedagógiai alapelvek és értékek - iskolánk pedagógiai hitvallása 5 1.3 Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája. Pályázat

A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája. Pályázat Pályázat A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája tagintézményvezető-helyettesi beosztásának ellátására Pályázó: Molnárné Földes Ágnes Kecskemét 2014 Tartalom

Részletesebben