Szolgáltatási szint megállapodás (SLA) szerepe az osztott szolgáltatás központoknál (SSC)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szolgáltatási szint megállapodás (SLA) szerepe az osztott szolgáltatás központoknál (SSC)"

Átírás

1 Szolgáltatási szint megállapodás (SLA) szerepe az osztott szolgáltatás központoknál (SSC) MARCINIAK Róbert Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Miskolc A kutatásomban arra kerestem választ, hogy milyen szerepet játszanak a szolgáltató szervezetek, elsősorban az osztott szolgáltatás központok (shared service center) életében a szolgáltatási szint szerződések. A szakirodalom alapján összegyűjtöttem, ezen szerződések jellemzőit, majd empirikus kutatásba kezdtem, hogy feltárjam a magyarországi szolgáltató központok gyakorlatát a szolgáltatási szint megállapodásokkal kapcsolatban. A kutatás a cikk írásakor még nem zárult le, ezért a felhasznált adatok csak részeredmények, ugyanakkor tendenciákat már most is jeleznek. Kutatás célja és módszertana A kutatásom az osztott szolgáltatás (shared service) modellel foglalkozik. Arra keresem a választ, hogy a modell keretében működő szolgáltató központok (shared service centerek) hogyan működnek, hogyan mérik a szervezeti teljesítményüket, mennyire piaci alapú a működésük. A kutatásom során világossá vált számomra, hogy a szolgáltató központok működése során kiemelt szerepet kapnak a szolgáltató központ és a szolgáltatást igénybevevő üzleti egységek közötti szolgáltatási szint szerződések (SLA). Ebben a cikkben annak járok utána, hogy ezek a szerződések miről szólnak, hogyan épülnek fel, mit szabályoznak, milyen gyakorlat alakult ki a magyar szolgáltató központokban az alkalmazásukkal kapcsolatban. A kutatás részben szakirodalom kutatáson alapul, másrészt egy még folyamatban lévő, magyarországi szolgáltató központokat lekérdező online kérdőív részeredményeire is támaszkodik. Az osztott szolgáltatás olyan szervezeti megoldás jelent, amikor egy vállalat a szervezetben szétszórtan elhelyezkedő, sokszor eltérő módszertan szerint működő és eltérő kihasználtságú szolgáltató szervezeti egységeit egy szervezeti szolgáltató központba vonja össze, hogy az elérhető legjobb minőségű szolgáltatásokat nyújtsa a szervezeten belül a többi szervezeti egysége számára. A modell fő célja a szervezeti hatékonyság növelése a nem profittermelő tevékenységek költségének csökkentése és a szolgáltatási színvonal javítása által. A megosztott szolgáltató központba szervezett funkciók révén elérhető megtakarítás ágazatok és üzleti területek szerint különböző. A legnagyobb megtakarításokat azoknál a szolgáltatásoknál érzékelhetnek a vállalatok, amelyek nagy tranzakciós volumennel rendelkeznek, itt ugyanis jelentős az elérhető méretgazdaságosság hatása. 295

2 1. ábra. Shared service center (SSC) működése Előtte Utána Cégközpont Cégközpont Div 1 Div 2 Div 3 SSC Div 1 Div 2 Div 3 HR IT HR IT HR IT HR IT Forrás: saját szerkesztés A shared service centerek számos szolgáltatást nyújtanak elsősorban regionális, időnként globális szinten, úgymint pénzügy, számvitel, beszerzés, logisztika, IT és HR. A shared service modell leggyakoribb előfordulása a captive centerek és a shared service centerek (SSC). Az előbbi csak az anyavállalat szervezeti egységei számára nyújt szolgáltatásokat, míg az utóbbi a belső ügyfeleken kívül külső ügyfelekkel is rendelkezik. Ebben a cikkben az elnevezések szintjén nem teszek különbséget. Mivel ezek a szolgáltató központok célja a hatékonyság növelése, ezért a működtetésükkel szükségszerűen együtt jár a teljesítmény folyamatos mérése és értékelése. Teljesítménymérés a szolgáltató központokban Egy SSC működésében a legfontosabb dolog, hogy meg kell érteni, mit is akarnak az ügyfelek pontosan. Amíg ez hiányzik, nem is értékelhető egy szolgáltató központ teljesítménye. Az ügyfél igények közül az első a sorban a megosztott szolgáltatás elérése. Bizonyos ügyfelek olyan időpontokban is hozzá akarnak férni a szolgáltatásokhoz, ami a szolgáltató számára a rendes munkaidőn túl van. Ahhoz, hogy egy szolgáltató központ növelje az ügyfelei elégedettségét, érdemes rugalmas munka-időbeosztást kialakítania. A második legfontosabb igény a pontosság. Ha az ügyfél pontatlanságot vagy nem korrekt hozzáállást tapasztal a szolgáltatás nyújtás során, akkor könnyen elveszítheti a bizalmát az egész szolgáltató központban. Amennyire jó a rugalmas időbeosztás, néhány szolgáltató központ számára annyira szükséges az alkalmazkodás is az ügyfelek különböző kulturális igényeihez. Ha szolgáltató központ megértette az ügyfelek igényeit, akkor képes olyan szolgáltatásokat nyújtani, amelyek teljesítését már érdemes értékelni. Az SSC-k teljesítményének értékelése csak a teljesítmény folyamatos mérésén alapulhat, amely a költség, az ár és a minőség hármasán nyugszik. A szolgáltatási teljesítmény a folyamatok, a szolgáltatások mentén mérhető, s a folyamat költsége és a hatékonyságának mértéke mellett az átfutási idő hossza és a folyamat fennakadásához vezető kritikus pontok is befolyásolhatják. A minőség a belső megítélés hogy a belső munkatársak, a vezetők mennyire tekintik a folyamatot hatékonynak, korszerűnek, jó minőségűnek, a versenyképesség és a szabályozottság függvénye. Fontos tehát, hogy milyen mértékben szabályozott, dokumentált a folyamat, hogy lefutása mikéntjéről egységes kép él-e a dolgozók 296

3 fejében. Az iparági legjobb gyakorlatokhoz viszonyított működés a versenyképesség szintjét minősíti. A teljesítmény mérésének leggyakoribb eszközei egy szolgáltató központ számára az SLA-k, a teljesítménymutatók és a benchmarking mint összehasonlítási eszköz. A benchmarking esetében az iparági legjobbakhoz mérjük magunkat és vizsgáljuk az előző eredményekhez képest elmozdulásokat, legyenek azok pozitívak vagy negatívak egy területre nézve. A fő teljesítménymutatók (Key Performance Indicator KPI) olyan objektív mérőeszközök, amelyek egy-egy értéken keresztül képesek tendenciákat kifejezni. Érdemes ezekből minél többet megfogalmazni és beépíteni a két fél közötti szerződésekbe. Habár a meghatározott KPI száma nagy mértékben eltérhet, általánosan elfogadott, hogy 10-nél kevesebb biztosítja a legjobb eredményt. A szolgáltató központok teljesítményének mérésére azonban a legtöbb esetben még mindig a klasszikus eszközöket alkalmazzák, melyek jellemzően a költségcsökkenésre illetve a szolgáltatási szint megállapodásokra (SLA - Service Level Agreement) szorítkoznak. A jövőben a vállalkozások vélhetően nagy hangsúlyt fognak fektetni a még összetettebb mérési módszerek kifejlesztésére, különösen igaz ez a nagy árbevétellel rendelkező cégek esetében (HR Portál, 2012). Szolgáltatási szint megállapodás A szakirodalomban az SLA tulajdonképpen két dolgot jelent: egy mérőrendszert és egy szerződéstípust. Az első egy teljesítmény benchmark, amelyet a szolgáltatás minden felhasználója esetében figyelemmel kísérnek. Ilyen például a szolgáltatás rendelkezésre állási ideje. A mádik jelentése egy belső szerződés, a szolgáltató és a szolgáltatás igénybevevője között köttetik. Továbbiakban ezzel foglalkozom. A Service Level Aggreement (SLA) egy olyan megállapodás, mely a szolgáltatást nyújtó és az ügyfél között jön létre és meghatározza a szolgáltatás azon minimum szintjét, mely az ügyfél üzletmenetéhez szükségeltetik (Gast, 2010). Az SLA kiszervezés és shared service modell esetében egyaránt használatos írásos megállapodás, a felek közötti koordináció, működési szabályozás egyik eszköze. Az SLA megállapodásokat az outsourcing modell hívta életre. Minden outsourcing szerződést ezzel a megállapodással együtt kötnek meg. A két fél közötti tárgyalások folyamán egyértelművé válik mindkét fél igényszintje, minimális elvárásai, ami a későbbi együttműködés alapja lesz. A minimum szint azt jelenti, hogy jobb szolgáltatás magasabb költségeket jelent, amire az ügyfélnek nem mindig van szüksége. Emiatt fontos, hogy a szolgáltatásnak csak a szükséges szintjét állapítsák meg. A lényeg, hogy a megállapított szolgáltatásszintet mindkét fél elfogadja. Tehát a megállapodás ebben az esetben egy olyan dokumentum, mely szabályozza a felek közötti együttműködést az elvárt szolgáltatás szintjétől a teljesítésen keresztül az ellenőrzésig (Gast, 2010). Az SLA tágabb célja a vevői igények, illetve ezek kielégítésének pontos meghatározása a későbbi konfliktusok illetve irreális vevői elvárások elkerülése érdekében. Részletes céljai pedig a következők: - azonosítja és meghatározza az ügyfelek igényét, - keretet biztosít az értelmezéshez, - leegyszerűsíti az összetettebb kérdéseket, - csökkenti a konfliktus területeket, 297

4 - elősegíti a párbeszédet vitás kérdések esetén, - leépíti a nem reális elvárásokat. A szolgáltatási szint megállapodás mindig egy szerződés vagy egy nagyobb szerződés része, amely meghatározza a nyújtott szolgáltatás típusát, értékét és feltételeit. Jellemzően a szolgáltatás feltételeinek minőségét részletezi. Például a válasz időt, az elérhetőséget, a gyorsaságot, stb. Alapvetően három fő eleme van: a szolgáltatások részletes leírása, a szolgáltatások kivitelezésének és monitorozásának standard mutatószámai és az árképzési előírás, mely szerint a szolgáltatót díjazzák. A szolgáltatási szint megállapodás jelentősége A megosztott szolgáltatási központ kialakítása számos buktatóval járhat. A szolgáltatások megosztott központba helyezésénél is az egyik legfőbb konfliktus forrása lehet, ha a szolgáltatási szint-megállapodással (SLA) kapcsolatos definíciókat nem határozzák pontosan, és a szerződéseket nem a kellő körültekintéssel kötik meg (Géró, 2007). A megfelelő szolgáltatási szint megállapodásra vonatkozóan nincs kialakult egységes forma, de minél több elemet foglal magában, annál inkább csökken a későbbi konfliktusok felmerülésének esélye. Főként a szolgáltatások pontos leírásánál, a teljesítésre vonatkozó követelményeknél illetve a felelősségek tisztázásánál szükséges a kezdeti minden részletre kiterjedő megállapodás, ugyanakkor a túlszabályozott szolgáltatásnyújtás a későbbiekben a rugalmas működtetés gátjává is válhat. A teljesítésre vonatkozó mutatókkal szemben fontos követelmény a relevancia, mérhetőség, a szolgáltató általi közvetlen ráhatás. Az SLA fontos eleme továbbá az időszakonkénti felülvizsgálat, mellyel biztosítható az, hogy a szolgáltatás szabályozása kövesse az üzleti környezet folyamatos változását (Terbócs, 2007). Az SLA fontos előnye, hogy segít megértetni az ügyfelekkel a szolgáltatás árazásának működését. Szolgáltatási szint megállapodás részei Egy szolgáltatási szint megállapodás általában több fejezetre különül el és részletezetten tartalmazza a nyújtott szolgáltatások jellemzőit. Egy SLA tipikus felépítését mutatja a következő táblázat. 1. táblázat. Szolgáltatási szerződések tipikus felépítése, Easytech, 2002 alapján 1. Bevezetés és célok 7. Garanciák és jogorvoslat 2. Nyújtott szolgáltatások 8. Biztonsági szempontok 3. Teljesítmény, nyomonkövetés, jelentéskészítés 9. Szellemi jogvédelem és bizalmas információk 4. Problémakezelés 10. Jogi teljesítés és viták határozatai 5. Díjak és költségek 11. Szerződés megszűntetése 6. Ügyfél kötelezettségei és felelőssége 298

5 A bevezetés bemutatja a szerződés létrejöttének okát és definiálja a szerződés kulcs területeit. Megnevezi a szerződésben érintett feleket, a szerződés kezdetét és időtartalmát. Értelmezi a szerződésben használt fogalmakat. A nyújtott szolgáltatásokról szóló rész a legfontosabb része a szerződésnek, mivel ez írja le a szolgáltatásokat és a szolgáltatásnyújtás módját. A következő főbb témákat tartalmazza: standard szolgáltatások, egyedi szolgáltatások, szolgáltatás elérhetősége, szolgáltatás nyújtás helye, változások a szolgáltatásokban. A standard szolgáltatások általában elkülönülnek az egyedi szolgáltatásoktól, de a megkülönböztetés nem kritikus. A szolgáltatások bemutatásának pontosnak kell lennie és minden lényeges részletet tartalmaznia kell. A teljesítmény, nyomonkövetés és jelentéskészítés szintén kulcsfontosságú, mivel a monitoring-gal, a szolgáltatási szint mérésével foglalkozik. A következőket tartalmazza: a kulcs személyek adatait, a szolgáltatás monitoring-ját, a benchmarkokat, célértékeket, mérőszámokat, a szolgáltatási szint jelentéseket, a szolgáltatás felügyeleti üléseket. Minden szolgáltatásnak mérhetőnek kell lennie és az eredményeknek elemezhetőnek. A szolgáltatási szintet rendszeresen ellenőrizni kell mindkét fél által. A szolgáltatási szerződés rögzíti a szolgáltatási jelentést, amely rendszeres időközönként készül és összefoglalja a kiemelten fontos eseményeket, áttekinti a szolgáltatásokat, a nem teljesült tételeket, a rendkívüli eseményeket, a főbb eredményeket, az elvégzett tapasztalatokat, a szolgáltatási és viszontszolgáltatási tételek teljesítését, az üzleti volumen mutatókat az előző időszakkal való összehasonlítás miatt. A problémakezelés rész célja, hogy minimalizálja a problémák kedvezőtlen hatásait, meg kell határozzon egy megfelelő folyamatot a váratlan események kezelésére és megoldására. Megelőző tevékenységeket kell definiáljon a váratlan események előfordulásának csökkentésére. Formális feljegyzések kell alkalmaznia minden probléma és eseményről. Ez a rész tartalmazza: az ügyfélszolgálati felületet és egyéb támogatási feltételeket, a probléma definiálását, a probléma kiterjesztési folyamatát. A díjak és költségek részben szerepelnek a mindkét fél által megvitatott és elfogadott kompenzációs szintek, a nyújtott szolgáltatások költségkalkulációja, a fizetési feltételeket világosan definiálva, az adók és késői fizetés kezelésének módjait. Ez a rész tartalmazza: a standard és nem-standard szolgáltatások díjait, a megtérített költségeket, a számlázási és fizetési feltéteket, a fizetendő adókat, a késői fizetés kezelését. Az ügyfél kötelezettségei és felelőssége részben van tisztázva, hogy az ügyfélnek mikről kell gondoskodni (létesítmények, erőforrások, képzések) a megfelelő szolgáltatásnyújtáshoz. Ez a fejezet tartalmazza: a számlák feldolgozását és meghatalmazását, az erőforrások és létesítmények hozzáférését, a speciális berendezések és feladatok betanítását, a jóváhagyásokat és informálási feladatokat. Abban az esetben, ha a szolgáltatás éri el az előre megállapított standardot, akkor a szolgáltatónak garanciákat és jogorvoslatot kell biztosítania. Ezek a garanciák és jogorvoslatok tartalmazzák a szolgáltatás minőségbiztosítását, a szerződésszegés és harmadik fél panaszkezelését. A garanciális és jogorvoslati rész tartalmazza: a szolgáltatási minőséget, harmadik fél panaszkezelését, szerződésszegés jogorvoslatát, kivételeket, előre nem látható körülményeket. Biztonsági kérdéseket tartalmazó fejezet a következőkkel foglalkozik: fizikai hozzáférés, logikai hozzáférés, az ügyfél biztonsági politikájának való megfelelés, információs és adatbiztonsági mérések, katasztrófa elhárítás, titkosítás. A biztonsági kérdések minden SLA kritikus részei. Az ügyfélnek biztosítania kell az ellenőrzött 299

6 fizikai és logikai hozzáférést az épületekhez és információkhoz, a szolgáltatónak el kell fogadnia és be kell tartania az ügyfél biztonsági előírásait, léteznie kell katasztrófa elhárítási és üzletmenet-folytonossági terveknek a szolgáltatás biztonságos nyújtásához. A szellemi jogvédelem és bizalmas információkat tartalmazó részben mindkét félnek el kell ismernie a másik fél szellemi tulajdonjogait, a bizalmas adatokhoz való hozzáférést és harmadik félnek való információ átadását. A jogi teljesítés és viták határozatai részben meg kell határozni a szerződés jogi teljesítését, a hatályos exportszabályozásokat, az információs folyamatok alkalmazását, az informális vitarendezés alkalmazását, felelősségi korlátozásokat. A szerződés megszűntetésének fejezete minden esetben tartalmaz egy időtartalmat, amikor a szerződés véget ér, milyen események esetén mondhatják fel a felek az egyezséget, a fizetési szabályokat a szerződés megszűnése esetén. Kulcsfontosságú része a szerződésnek a vevői elégedettség mérése. Az ilyen mérésekből származó adatok ugyanis az alapját jelenthetik a későbbi szolgáltatás fejlesztésének. A szerződést kiegészíthetik záradékok, amelyek biztosítják az SLA-k érvényesíthetőségét, garanciákat az alkalmazottak átcsábításának elkerülésére. Ezen kívül a felek közötti kapcsolatot szabályozó speciális rendelkezések is részei lehetnek az SLA-nek a fő szerződés mellékleteként. Teljesen más elemeket tartalmaz ez a fajta szerződés, mint egy üzleti szerződés. A megállapodások tartalmi elemei nem standardizáltak, de elmondható, hogy annál jobb a szerződés, ha minél több információt tartalmaz a fentiek közül. A legjelentősebb részek a szolgáltatásnyújtás feltételeire vonatkoznak. Míg külső szolgáltatók esetében leginkább standard szolgáltatásokat vesznek igénybe az ügyfelek, SSC esetében testreszabott szolgáltatásokat, így különösen nagy jelentőségű a pontos meghatározás (Gast, 2010). A szolgáltatási szint megállapodás kialakítása Az SLA-k kialakítása egy dinamikus folyamat, azaz nem egy egyszeri kompromisszumos megállapodás eredménye. A megállapodás az ügyfél üzleti igényei szerint általában évente kétszer kerül felülvizsgálatra. A teljesítés mérőszámait pedig legalább évente egyszer ellenőrizni kell. Egy SLA kialakítására Kaiser Permanente fogalmazott meg egy négy lépésből álló folyamatot. Ez biztosítja a szükséges teljesítmény szinteket és elérhető ügyfél-elégedettséget. 300

7 2. táblázat. SLA kialakítása Kaiser Permanente szerint (Kris&Fahy, 2003) 1. Azonosítás 2. Megfogalmazás 3. Tárgyalás 4. Felülvizsgálat Hatásterület: melyek a nyújtott szolgáltatások? Teljesítmény: elérte-e a szolgáltató központ a kitűzött célját? Résztvevők: mely üzleti egységek vannak bevonva? Kapcsolat: hogyan kapcsolódnak egymáshoz a szolgáltató központok? Hogyan kapcsolódik a központ egy üzleti egységhez? Felelősség: mi a felelősség megosztás a szolgáltató központ és az üzleti egység között? Követelmények: milyen képességekkel rendelkezzenek az üzleti egységek? Interfész: hogyan áramlik az információ és a szolgáltatás a szolgáltató központ és az ügyfelek között? Érzékenység: mik a megállapodás szerinti szolgáltatási szintek? Költségek: mit fizet az ügyfél a nyújtott szolgáltatásért? Mérés: hogyan mérik a felek a pontosságot és a szolgáltatási szintet? Következmények: mik mindkét fél számára az ösztönzők, a bónuszok, a büntetések? Megfelelősség: mindkét fél eleget tett a megállapodásnak? Elégedettség: mindkét fél elégedett az elért eredményekkel? Hatásterület: ki kell-e terjeszteni más szolgáltatásra a megállapodást a jövőben? Kulcsfontosságú az SLA-k esetében, hogy kik az aláírói a megállapodásnak. Érdemes az üzleti egység felsővezetőivel aláíratni és lehetőleg egy fő SLA-t meghatározni üzleti egységenként. Empirikus kutatás eredményei A kutatásomban 92 hazai szolgáltató vállalatot kerestem meg egy online kérdőíves kutatás keretében. A kérdőív több területre vonatkozó kérdéseket tartalmazott, de számos kérdés foglalkozott a szolgáltatási szint szerződésekkel. A kutatás során eddig 27 vállalattól érkeztek vissza válaszok, ami 29%-os válaszadást jelent a cikk írásakor. A felmérést azonban még nem zártam le, további eredményeket várhatóak. Az Andersen 2001-es felmérése szerint a szolgáltató központok 46%-ának volt részletes, formálisan rögzített szolgáltatói szerződése (SLA) az ügyfeleivel, 19%- uknak már vázlatosabb megállapodásuk, 23%-uknak nem volt formális szerződése és a maradék 12%-nak más típusú megállapodása volt (Kris & Fahy, 2003). Ehhez képest a kutatásom alapján megállapítható, hogy 2012-ben a magyar osztott szolgáltató központok mindegyike rendelkezik szolgáltatási szint szerződéssel és általában egy-egy ügyfélre alakítanak ki ilyet. A szolgáltatási szint szerződés attól függetlenül létezik, hogy az ügyfél belső vagy külső, azaz a szolgáltató központ csak szervezeten belüli ügyfeleknek szolgáltat, vagy vannak külső ügyfelei is. Érdekes, hogy a kutatásban eddig résztvevő szolgáltató központok közül viszonylag nagy arányban (35%) vannak olyanok, akiknek külső ügyfeleik is vannak. 301

8 Általánosságban igaz, hogy ezek a külső ügyfelek az anyavállalattal más kontraktusban (pl. beszállítói szerződés) is vannak. Bár elméletileg nem kellene, de a kutatás eredményei alapján a külső és belső ügyféllel rendelkező szolgáltató központoknál van eltérés az ügyfélkezelésben. Ez leginkább az ügyfélkiszolgálás sebességében és az árazásban nyilvánul meg és a szerződésekben nevesítve is van. Ha a szolgáltató központ külső és belső ügyfelekkel is rendelkezik, akkor egy azonos időben beérkező szolgáltatási kérés esetében, a külső ügyfél kerül hamarabb kiszolgálásra. Az árazásban pedig természetesen profitszempontok érvényesülnek. Másfajta költségszámítás kerül érvényesítésre egy belső és egy külső ügyfél esetében. Ez utóbbinál a szolgáltatási önköltségen felül haszon is belekerül a díjazásba. A szerződések átlagos hossza ötven oldal körül van. A szerződésekben minden olyan elem megtalálható, mely az elméleti részben megemlítésre került. A hazai szolgáltató központok többségénél (65%) nevesítve vannak azok a személyek, akik felelősök a szolgáltatási szint szerződések felügyeletéért. A szolgáltatásokat a legfelső vezetők írják alá. A szolgáltató központok többségénél (55%) a szerződések évente általában egyszer kerülnek felülvizsgálatra, de előfordul hogy többször is, ha a változások úgy kívánják. A változtatások legfőbb okai a fejlesztések, illetve az árak változásának kezelése. Ezeket túlnyomórészt (60%) az ügyfelek kezdeményezik. Gyakorlatban ez úgy működik, hogy minden módosításnál az eredeti szerződés mellé csatolnak egy kiegészítést, így a szerződések az idő előrehaladásával egyre terjedelemben is megnőnek. A hazai szolgáltató központok többsége esetében (75%) mind a belső, mind a külső ügyfelek elégedettségmérése rendszeresen megtörténik. Számukra részletes teljesítmény beszámolókat is készítenek. Összefoglalás Az osztott szolgáltatási modell lételeme a hatékony működés. Ez pedig nem létezhet folyamatos ellenőrzés, teljesítménymérés nélkül. A szolgáltatási szint megállapodások fontos eszközt jelentenek mind a szolgáltatás nyújtója, mind az igénybevevői számára, ahhoz, hogy megértsék a szolgáltatás mérése hogyan segíti elő a potenciális szolgáltatásfejlesztést. A kutatásom feltárta, hogy szolgáltatási szint megállapodások az egyik legszélesebb körben alkalmazott eszköze a hazai szolgáltató központoknak és különösen fontosak, mivel biztosítékot jelentenek a szolgáltatás jövőbeli minőségére vonatkozóan. A szolgáltató központnak elszámoltathatónak kell lennie az ügyfelei számára, máskülönben a nyújtott szolgáltatás nem több mint SSC köntösbe bújtatott központosítás. A tanulmány/kutató munka a TÁMOP-4.2.2/B-10/ jelű projekt részeként az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 302

9 Irodalomjegyzék EasyTech Solutions (2002): Service Level Agreement. [ ] GAST Zoltán (2010): Shared Service Center - Kontrolling Szolgáltató Központ - E.On Hungária Zrt. Szakdolgozat. Budapest: Corvinus Egyetem. GÉRÓ Péter (2007): Megosztott szolgáltatások Összefogott tudás. EGovernment Konferencia. Budapest: Stratis Tanácsadó Kft. HR Portál (2012): Nem használják ki a kiszervezés előnyeit. [ ] KRIS, A., & FAHY, M. (2003): Shared Service Centres: Delivering Value from Effective Finance And Business Processes. Financial Times. TERBÓCS Krisztina (2007): Shared service center Humán Erőforrás Szolgáltató Központ a Magyar Posta Zrt-nél. Budapest: Corvinus Egyetem. 303

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A

FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FEJLESZTÉS ÁLTAL ÉRINTETT TEVÉKENYSÉGEKBE TÖRTÉNŐ BECSATORNÁZÁSA Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. ELŐZMÉNYEK Tét Város Önkormányzata

Részletesebben

etfejlesztése 3. célterület I.em.

etfejlesztése 3. célterület I.em. Somberek Körjegyzőség Szerveze etfejlesztése ÁROP 1.A.2/A 2008 0228 3. célterület Ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása (pl. munkaszervezés, ügyintézési folyamat átalakítása) Folyamat leírás,

Részletesebben

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez 2004. február Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatók. Módszertan az informatikai

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA Kanizsai Dorottya Kórház 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. Tel.: 06-93/502-000, T.fax: 06-93/502-064 SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS

Részletesebben

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása

Részletesebben

Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása

Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. TÓTH JÓZSEF

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. TÓTH JÓZSEF DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Dr. TÓTH JÓZSEF KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék 2009 0 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági

Részletesebben

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára A tagszövetségei Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára 1 Készült Magyarországon, 2010 júniusában. A kiadvány az Ageing Workforce 2 Ensuring

Részletesebben

Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával

Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával Köszönetnyilvánítás Ez a kézikönyv a CoESS (Biztonsági Szolgáltatók Európai Szövetsége)

Részletesebben

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdász-gazdálkodási Szak Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Kontrolling a környezettudatosság

Részletesebben

4 PL szolgáltatók (FourthPartyLogisticsSystem Providers) szerepének vizsgálata a logisztikai folyamatok végrehajtásában

4 PL szolgáltatók (FourthPartyLogisticsSystem Providers) szerepének vizsgálata a logisztikai folyamatok végrehajtásában 4 PL szolgáltatók (FourthPartyLogisticsSystem Providers) szerepének vizsgálata a logisztikai folyamatok végrehajtásában Orbán Gabriella okleveles közlekedésmérnök doktori értekezés Témavezető: Dr. Várlaki

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

A felsőoktatás finanszírozása, a közpénzek hatékony. Önköltségszámítás az államháztartási számvitel új szabályozási keretei között.

A felsőoktatás finanszírozása, a közpénzek hatékony. Önköltségszámítás az államháztartási számvitel új szabályozási keretei között. Pavlik Lívia Önköltségszámítás az államháztartási számvitel új szabályozási keretei között Sajátosságok a felsőoktatásban Összefoglaló: Az elmúlt év végén a kormány elfogadta az új felsőoktatási stratégiát.

Részletesebben

CONTENTS TARTALOM. SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Irányítási rendszerek jövője: működésorientált integrált irányítási rendszerek dr.

CONTENTS TARTALOM. SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Irányítási rendszerek jövője: működésorientált integrált irányítási rendszerek dr. TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Irányítási rendszerek jövője: működésorientált integrált irányítási rendszerek dr. Ködmön István Többszörös rendszerintegráció a tanúsítási gyakorlatban

Részletesebben

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere 1 Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere TARTALOM Bevezetés 1 A hatás és beválás értelmezése 3 Hatás 3 Beválás 4 A hatásvizsgálat és beválás-vizsgálat 5 A

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK BUDAPEST, 2015. MÁJUS 06. KIEGÉSZÍTÉS 2014. év 1 A civil törvény 2012. január 1-től érvénybe lépve módosította Társaságunk

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV 6. kiadás Oldal: 2/39 Oldal: 3/39 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1.1. Az irányítási rendszer célja, kialakítása... 5 1.2. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer

Részletesebben

Az informális és nem formális tanulás elismerése Útmutató és háttéranyagok vállalati szakszervezeti képviselők számára

Az informális és nem formális tanulás elismerése Útmutató és háttéranyagok vállalati szakszervezeti képviselők számára EQF Gyakorlati és Információs Hálózat Az informális és nem formális tanulás elismerése Útmutató és háttéranyagok vállalati szakszervezeti képviselők számára 510698-LLP-1-2010-1-DE-Leonardo-LNW A projektet

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A PEDAGÓGIAI RENDSZER Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A könyv a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.2.2-08/1-2008-0002) kiemelt projekt keretében A pedagógiai rendszerek fejlesztési

Részletesebben

Mûkincs vagy mûködõ tõke?

Mûkincs vagy mûködõ tõke? Közgazdasági Szemle, LIII. évf., 2006. október (902 918. o.) CSERES-GERGELY ZSOMBOR CSORBA GERGELY Mûkincs vagy mûködõ tõke? Gondolatok a kutatási célú adatok hozzáférhetõségérõl A cikk célja a közérdekû

Részletesebben

Oktatási innováció a szálloda-menedzser képzés területén

Oktatási innováció a szálloda-menedzser képzés területén Tartalom VII. A vendégelégedettség mérése a szállodai gyakorlatban... 494 1. Bevezetés... 494 2. A szolgáltatások sajátosságai... 495 3. A vendég elégedettsége... 498 3.1 A szolgáltatásminőség... 502 3.2

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben