tanévi munkaterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014-15. tanévi munkaterve"

Átírás

1 A Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola és a Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája, (ez utóbbi az Ökoiskola cím birtokosa) tanévi munkaterve TÁMOP B - 13/ Köznevelés az iskolában Intézményi fejlesztés megvalósítására az elkészített fejlesztési és - végrehajtási terv alapján

2 1. A tanév kiemelt nevelési és oktatási feladatai A TÁMOP B - 13/ Köznevelés az iskolában Intézményi fejlesztés keretén belül készült teljeskörű helyzetfeltárás a következő gyökérprobléma/hiányterület megállapításokat tartalmazza: Helyzetelemzés: Tanulók jelentős készségbeli hiányosságokkal érkeznek az iskolába. Tanulók jelentős kompetenciabeli hiányosságai a kompetenciamérések tanúsága szerint Tanulói motiválatlanság Otthoni tanulás hiánya felső tagozaton Pedagógusoknak több a kudarcélménye, mint a sikerélménye Pedagógus-kiégés Pedagógusok kevés új pedagógiai módszert használnak Belső tudásmegosztás alacsony számossága Tantestületen belüli információáramlás akadozó / székhelyintézmény és tagintézmény között; illetve tantestületen belül Állandó szakemberek hiánya (iskolapszichológus, könyvtáros) Prevenciós szakemberek állandó jelenlétének hiánya Pedagógusoknak nincsenek hatékony módszereik konfliktusok kezelésére Az iskolával, az ott folyó munkával szemben tanúsított szülői érdektelenség magas százalékban jellemző Az iskolai nevelés-oktatásban közvetített és megszerzett ismeretek családi körben nem kapnak megerősítést, így jelentősen eltér az iskola és a család által közvetített értékrend

3 Az igazán problémás gyermekek szüleivel nagyon ritka a valódi együttműködő kapcsolat - sokuk előtt az iskola ellenség, a gyerekeik hiányzásait fedezik Pedagógiai célok: Környezeti nevelés hangsúlyosabbá tétele nevelő-oktató munkánkban Célok a nevelés-oktatás bevezető és kezdő szakaszára (1 4. évfolyam): az alapkészségeket (kommunikáció, írás, olvasás, helyesírás, számolás) a tanulók egyéni adottságaihoz mérten maximálisan fejlesztése. Célok a nevelés-oktatás 5 8. évfolyamon: a tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek, tehetségüknek megfelelő felkészítése a továbbtanulásra. A személyiségfejlesztés során elsődleges eszköznek a dicséretet, a pozitív megerősítést tartjuk. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos céljaink: a beilleszkedés folyamatos figyelemmel kísérése, segítése minden életkorban, de kiemelten az alsó tagozat első osztályában. Egységes iskolai arculat-, érték- és szimbólumrendszer kialakítása. Alulteljesítő, lemaradó tanulóink felzárkóztatásának alapvető célja: a felkészültségbeli hiányok feltárása és pótlása. Megfelelő előrehaladáshoz nélkülözhetetlen megismerő, munkavégző és alkalmazási képességek kialakítása. A tehetség, képesség kibontakoztatás célja tanulmányi versenyeken, sportversenyeken, művészeti bemutatókon, pályázatokon való részvétel. Tanórai differenciálás (módszerei: kiselőadások, gyűjtőmunkák, problémafeladatok, stb.) A tananyag lehetőségeinek függvényében projektmódszer alkalmazása. Kiemelt gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos céljaink osztályfőnökökkel és szaktanárokkal és védőnővel együttműködve a prevenciós programok szervezése. A hátrányos helyzetű tanuló napközis foglalkozásra való felvételének támogatása. További kiemelt célok az intézményi fejlesztés érdekében Rendszeres tudásmegosztás tantestületen belül, alkalmi tankerületen belül Folyamatos információ megosztás A hiánypótlás lehetőségeinek feltérképezése A meglévő problémák csökkentése (dohányzás, alkohol, személyi higiénia) Konfliktuskezelési módszerek elsajátítása Szülők bevonása az iskola életbe, partnerség kialakítása

4 Az iskolai követelmények megismertetése a szülőkkel, értékrendek közelítése Kapcsolatépítés a problémás szülőkkel Civil szervezetünk aktív működtetése Jó légkörű legyen az iskola Az iskola segítse a hátrányos helyzetű tanulókat és társadalmi beilleszkedésüket Segítsék a gyerekek képességeinek kibontakozását A továbbtanulási eredmények minél jobbak legyenek Tanári hatékonyság növelése, újszerű megoldások alkalmazása Tantervi alaptudás biztosítása és szilárd értékrend közvetítése Kulturált magatartásra, kulturált kommunikációra nevelés A pedagógiai programban foglaltak valósuljanak meg és a versenyszellem fokozása A lemaradás csökken az intézmények közötti összevetésben Azon tényezők kockázatának és hatásának figyelembe vétele, amelyek az intézmények hátrányát okozzák. Az eltérő oktatási igényű csoportok és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának minősége emelkedni fog és integrációjuk sikeresen mozdul előre. Hatékonyabbá válik az intézmények és a közvetlen partnerek közötti kommunikáció. Tudásbázis, létrehozása a Fontos az erdőnk alapján intézmények támogatására a fenntartó központ részére Tagiskola helyi sajátosságainak megőrzése és a nyolcosztályos képzés fennmaradása Apajon Komplex fejlesztés megvalósítása. Legalább 10 fő részesüljön továbbképzésben. Legalább 10 főt sikerül bevonni a fejlesztés által megvalósuló szakmai programokba. Legalább 20 főt fognak elérni a legjobb módszereket tartalmazó tudásmegosztó tevékenységek. A fejlesztési tevékenységekről legalább 25% szülő részesül közvetlen információkban és vehet részt tevékenyen az iskolához kötődő, számukra is nyitott munkában. A projekt egyik célja a kompetenciamérések eredményeinek javításához szükséges lépések megtétele. Az intézményi munka maga is képes legyen belsőleg megújulni és további innovációkat bevezetni.

5 Az intézményi fejlesztés kulcsember térképe Földváriné Pergel Andrea anyanyelvi kompetencia fejlesztéséért felelős teamtag Pedagógiai feladatok: Feladatok Elvárt eredmény Szervezetfejlesztés - Szülők szélesebb körű bevonása Havonta 1 rendezvény a szülők 25 %- ának bevonásával Szervezetfejlesztés Intézményi kommunikáció javítása, erősítése Félévente 3 szaktanári konzultáció Módszertani kultúra fejlesztése - Tudásátadások az Havonta 1 rendezvény a szülők 25 %- anyaiskola és tagiskola között ának bevonásával Módszertani kultúra fejlesztése - Jó gyakorlat bemutatása tankerületi szinten is Kompetencia mérésére fokozott felkészítés Civil szervezetünk aktív működtetése/apaj Jó légkörű legyen az iskola 1 projektoktatást bemutató médiaanyag népszerűsítése Javuló tendencia a kimeneti méréseknél a bemeneti méréshez képest Taglétszám növelése, SZJA 1% felajánlás növelése, 2 rendezvény támogatása A diák és pedagógus intézmény-

6 Az iskola segítse a hátrányos helyzetű tanulókat és társadalmi beilleszkedésüket Segítsék a gyerekek képességeinek kibontakozását A továbbtanulási eredmények javulása A pedagógiai programban foglaltak valósuljanak meg és a versenyszellem fokozása A lemaradás csökkentése az intézmények közötti összevetésben Az intézmény hátrányát okozó tényezők kockázatának és hatásának figyelembevétele. Az eltérő oktatási igényű csoportok és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatás minőségének emelése és integrációjuk sikeres előmozdítása. Tudásbázis létrehozása a Fontos az erdőnk alapján intézmények támogatására a fenntartó központ részére/apaj elhagyása alacsony szinten marad Intézményfejlesztési terv végrehajtási tervének megvalósítása Intézményfejlesztési terv végrehajtási tervének megvalósítása Iskolát elhagyók száma továbbra is alacsony maradjon A versenyre jelentkező diákok létszáma növekedjen A bemeneti mérési eredményekhez képest a kimeneti méréseken javuló tendencia legyen Intézményfejlesztési terv végrehajtási tervének megvalósítása Intézményfejlesztési terv végrehajtási tervének megvalósítása Projekt leírása, munkatervvel, dokumentációval és 1 db médiaanyag elkészítése 1. A tárgyi környezet javításának rövid és középtávú terve Rövidtávú cél Megvalósulási idő Költségvonzat (terv) A megvalósítást segítő/támogató informatikai eszközök Ft TÁMOP B.13. sportszerek Ft TÁMOP B.13. rajz - művészet - képzőművészeti eszközök Ft TÁMOP B.13. fejlesztő eszközök Ft TÁMOP B.13. Könyvek, módszertani anyag TÁMOP B.13 bútorok Ft TÁMOP B.13. vizesblokk és öltöző ,5 M Ft Apaj Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Középtávú cél Megvalósulási idő Költségvonzat A megvalósítást segítő/támogató Sportudvar korszerűsítése, Dömsöd, Széchenyi út Iskolaudvar térkövezése, Dömsöd, Széchenyi kalkuláció alatt Dömsöd önkormányzat., fenntartó, támogatók kalkuláció alatt Dömsöd önkormányzat, fenntartó, támogatók Informatikai eszközök, Ft Pályázat, fenntartó

7 Dömsöd Informatika korszerűsítése tanterem Bútorzat csere, tantermi, tanári Sporteszközök, udvari játékok karbantartása kalkuláció alatt Pályázat, fenntartó kalkuláció alatt Pályázat, fenntartó kalkuláció alatt Dömsöd önkormányzat, fenntartó, támogatók tornaterem kalkuláció alatt Apaj Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal bútorok (Apaj) kalkuláció alatt Iskolánkért, Gyermekeink Jövőjéért Egyesület padlózat (Apaj) kalkuláció alatt Iskolánkért, Gyermekeink külső térburkolat (Apaj) kalkuláció alatt Jövőjéért Egyesület Apaj Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2. Pedagógusok megbízása a 2014/2015-ös tanévben Dömsöd Sorsz Név Osztályfőnök Munka közösség vezető Mérési felelős csoport Szakkört vezet Szakkör ( tömegsport, előkészítő) Gyermek védelmi felelős Napközis foglalkozás Tanulószoba Egyéb Egyéni fejlesztés, korrepetálsá 1. Ácsné Jaksa Szilvia 7.b X X X X Támop 2. Ambruska Margit X Honlap 3. Bábelné Varga Judit 4.a X X 4. Balázs Lajosné 2.a X X 5. Béczi János /Tóth Z. Gyes/ X 6. Bencze Noémi 6.a X 7. Budainé Doroszlay Judit 3.c X 8. Csaplárné Szilágyi Veronika X X 9. Cserna Eszter 3.a gyakornok 10. Csömöri Erzsébet 7.c X Tank.f. 11. Faragó Attila 5.a X 12. Fehér Lászlóné 1.b X 13. Gábor Tünde X X 14. Gacsné Gábor Mariann Igh. X X

8 15. Gerenday Éva 8.c X Támop 16. Ispánné Czibolya Andrea 5.b 17. Keyha-Celler Piroska 2.c X X X 18. Kovács Bálintné 7.a X X 19. Major Anna 1.a X X 20. Mészáros Pálné Ig. Támop 21. Nádiné Kamrás Zsuzsanna 8.a X 22. Patonai István 4.b X X 23. Patonai Istvánné 1.b X X X 24. Patonai Nóra 3.b X X 25. Pergerné Kenesei Krisztina Igh. 26. Pethesné Nyári Katalin 5.b X DÖK 27. Rabné Polgár Edit GYES/ Czeller Cecília 28. Sasné Boldizsár Mária X X X X 29. Thamó E. GYES/ Gacs Nikolett 30. Tóthné Porvay Zsuzsanna 7.b X 31. Tóth Zita GYES/Béczi János X X gyakornok 32. Varsányi Annamária X gyakornok X X Áttanítások, egyéb: Bagi Ferenc: óraadó néptánc 8 óra Balikó Marianna: ének-zene tanár: Dezső Lajos AMI-ból áttanít: ének órák Földváriné Pergel Andrea: az Apaji iskolából áttanít magyart Gulyás Lászlóné óraadó: SNI tanulók fejlesztése Logopédia fejlesztés, gyógytestnevelés, SNI-es tanulók egyrészének ellátása: Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Kiskunlacháza, Pedagógiai szakszolgálat Ráckeve Apaj: Tagintézmény-vezető: Pailinger István Munkaközösség vezetők megbízása: Mészáros Ágnes alsó tagozatos munkaközösség vezetője Földváriné Pergel Andrea osztályfőnöki munkaközösség vezetője Osztálytanítók megbízása: Endre Norbertné 1. osztály

9 Kecső Józsefné 2. osztály Miklósné Domin Zsuzsanna 3. osztály Mészáros Ágnes 4. osztály Osztályfőnökök megbízása: Orosz Kinga 5. osztály Berta Zoltán 6. osztály Földváriné Pergel Andrea 7. osztály Pailinger István 8. osztály Tankönyvfelelős megbízása: Miklósné Domin Zsuzsanna Gyermek és ifjúságvédelmi felelős megbízása: Miklósné Domin Zsuzsanna DÖK segítő tanár megbízása: Hochmanné Sitnikiewicz Szilvia Egyéb megbízatások a tagintézményben: Berta Zoltán Fontos az erdőnk projekt felelőse Pailinger István - TÁMOP B - 13/ fejlesztő team tagja Földváriné Pergel Andrea - TÁMOP B - 13/ fejlesztő team tagja Orosz Kinga - TÁMOP B - 13/ fejlesztő team tagja A TÁMOP B - 13/ Köznevelés az iskolában Intézményi fejlesztés keretén belül a következő feladatokkal bízzuk meg a pedagógusokat, szaktanárokat: Feladatelrendelés: Fontos az erdőnk projekt koordinációja (Otthon az erdőben pályázat),hospitálás,tudásátadás Kulcsemberként jelölve Szociális és állampolgári kompetencia fejlesztését segítő foglalkozások és tevékenységek koordinációja, ZÖLD DÖK továbbfejlesztése, hospitálás, tudásátadás Kulcsemberként jelölve Szociális és állampolgári kompetencia fejlesztését segítő foglalkozások és tevékenységek koordinációja Szociális és állampolgári kompetencia fejlesztését segítő foglalkozások és tevékenységek koordinációja, hospitálás, tudásátadás Kulcsemberként jelölve Anyanyelvi kompetencia fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységek, hospitálás Feladatok Pedagógus neve Heti óraszám Berta Zoltán 2 Hochmanné Sitnikiewicz Szilvia Gacsné Gábor Mariann 1 Gerenday Éva 1 Csömör Erzsébet 2 2

10 Kulcsemberként jelölve 3. A tanév helyi rendjének meghatározása Első tanítási nap: hétfő Utolsó tanítási nap: hétfő A tanítási napok száma: 181 Őszi szünet: október 27-től október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22.(szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő). Téli szünet: december 22-től január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 19.(péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 5. (hétfő). Tavaszi szünet: április 2-től április 7-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 8. (szerda). Országos mérések: december 5-ig DIFER mérés az 1. osztályban jan.5 - máj. 27. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata: 5-8. osztály május 27. Anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlődésének vizsgálata június 11. Idegen nyelvi szövegértés mérése 6. és 8. évfolyamon A pedagógiai célra 5 tanítás nélküli munkanap felhasználása: Apaj: október 20. Projekt oktatásunk bemutatása, Fenntarthatóság Módszertani workshop december 13. Karácsonyi Programok I december 18. Karácsonyi Programok II., Karácsonyi műsor március 24. Vízmű látogatása május 28. Madarat tolláról program, Gyermeknapi Egészség-verseny, Fontos az erdőnk projekt zárása, TÁMOP pályázati nap Dömsöd: Ősz: nevelőtestületi kirándulás/csapatépítés Ősz: nevelési értekezlet Dök-nap sportnap tavaszi nevelési értekezlet

11 2015. Projektzáró nap Egészség- és környezetvédelmi programok: ld. ökoiskolai munkaterv és Fontos az erdőnk projekt / Apaj Dömsöd: munkaterv táblázatában Egyéb programok: ld. ökoiskolai munkaterv és Fontos az erdőnk projekt /Apaj Munkaterv táblázat tartalmazza 3. Kiemelt munkatervi programok, hagyományok rendezvények havi bontásban: Határidő Munkatervi programok, hagyományok, rendezvények Felelős AUGUSZTUS aug. 25. Otthon az erdőben módszertani továbbképzés/apaj Pailinger István aug. 27. Ökoiskolai műhelymunka, tudásátadás Pailinger István augusztus Fejlesztő team megbeszélés heti 1 alkalom Pailinger István augusztus Mentori megbeszélés havi 2 alkalom dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna augusztus Mentori találkozó havi 1 alkalom dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna augusztus Mészáros Pálné, Pailinger István Havi beszámolás augusztus Kapcsolattartás Mészáros Pálné, Pailinger Ist augusztus Projekt előrehaladásának áttekintése ván Mészáros Pálné, Pailinger István SZEPTEMBER szept.1. Tanévnyitó értekezlet Intézményvezetők szept. Bemeneti mérés Fejlesztő team tagjai szept.1. Hiányzó felszerelések listájának elkészítése Osztályfőnöki munkaközösség vezető szept. Hospitálás Vezetők, mk. vez szept. Kompetencia fejlesztés hospitálása Kulcsemberek szept. 12. majd folyamatos Különös közzétételi lista kialakítása, iskolai honlap frissítése Novák Pál, Ambruska M. folyamatos Óralátogatások, megbeszélések munkaközösség vezetők szept. 12. Civil szervezetünk beszámolója/apaj Miklósné Domin Zsuzsanna szept. 08. Szakkörök beindítása szakkör vezetők

12 2014.szept.8. Korrepetálások, fejlesztő fogl. Pedagógusok, fejl. szakemberek folyamatos Pályázatokkal kapcsolatos feladatok Igazgató szept. 12. Diákönkormányzat alakuló ülése/apaj ZÖLD DÖK vezető szept. 12. Tisztasági verseny meghirdetése/apaj Nagy Istvánné szept. 22. Ötödikesek átadása/szakmai konzultáció/dömsöd Érintett pedagógusok szept. Osztályszintű szülői értekezletek osztályfőnökök vége szept. 27. Mihály napi vásár/dömsöd Alsós igh szept. 26. Hulladékgyűjtés megszervezése/apaj DÖK vezető szept. 26. Idősek Napja/Apaj Kecső Józsefné szept. Fejlesztő team megbeszélés heti 1 alkalom Pailinger István szept. Mentori megbeszélés havi 2 alkalom dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna szept. Mentori találkozó havi 1 alkalom dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna szept. Havi beszámolás Mészáros Pálné, Pailinger István szept. Kapcsolattartás Mészáros Pálné, Pailinger István szept. Projekt előrehaladásának áttekintése Mészáros Pálné, Pailinger István OKTÓBER 2014.okt.03. Történelmi futóverseny/apaj Berta Zoltán 2014.okt. 03. Magyar Diáksport napja/dömsöd Tóthné P.Zs okt Papírgyűjtés/Dömsöd Faragó A okt. 10. Munkaközösségi munkatervek elkészítése Munkaközösség- vezetők okt. 10. Tanmenetek átdolgozása, napközis foglalkozási terv bemutatása nevelők október 10. Alapkészségek fejlesztésére javasolt diáklétszám feltér képezése az 1. Osztályban, DIFER mérések Endre Norbertné, Hochmanné Sitnikiewicz Szilvia, Tóth Tassi B okt. 18 Dömsöd Hírességei / kult. és sportnap/dömsöd DÖK vezető 2014.október 20. TÁMOP- Projektoktatásunk bemutatása/apaj Pailinger István október 22. Alapkészségek fejlesztésére javasolt diáklétszám jelentése az OH-nak Elsős tanítók folyamatos Jelentkezés levelező tanulmányi versenyekre nevelők okt. Hospitálás Int. vezetők,mk. vez., és Kulcsemberek október 20. Nevelési értekezlet és Ökoiskolai műhelymunka/apaj tagintézmény-vezető

13 2014.okt. 22. Nyílt nap a felső tagozaton, a 4. évf. és szülők számára Ácsné és alsós igh okt Szülői tájékoztatás/apaj osztályfőnöki munkaközösség vezető október Fejlesztő team megbeszélés heti 1 alkalom Pailinger István október Mentori megbeszélés havi 2 alkalom dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna október Mentori találkozó havi 1 alkalom dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna október Havi beszámolás Mészáros Pálné, Pailinger István október Kapcsolattartás Mészáros Pálné, Pailinger István október Projekt előrehaladásának áttekintése Mészáros Pálné, Pailinger István NOVEMBER 2014.nov. Szociometriai mérések 2-8.évf./Dömsöd Osztályfőnökök november 21. Központi képességméréshez szükséges adatok megküldése az OH - nak /matematika - szövegértés - idegen nyelvi szövegértés/ osztályfőnöki munkaközösség vezető, iskolatitkár november Színházlátogatás Miklósné Domin Zsuzsanna és osztályfőnökök nov. 28. Továbbtanulással kapcsolatos feladatok előkészítése, szülői értekezlet/ 8. osztály osztályfőnöke november Kompetencia fejlesztés hospitálása Kulcsemberek november 28. Mikulás/Apaj ZÖLD DÖK vezető november Kompetenciamérés II./Apaj fejlesztő team tagok november Fejlesztő team megbeszélés heti 1 alkalom Pailinger István november Mentori megbeszélés havi 2 alkalom dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna november Mentori találkozó havi 1 alkalom dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna november Havi beszámolás Mészáros Pálné, Pailinger István november Kapcsolattartás Mészáros Pálné, Pailinger István november Projekt előrehaladásának áttekintése Mészáros Pálné, Pailinger István november Hospitálás mk. vez. December 2014.dec.04 Körzeti terematlétika/dömsöd Tóthné P.zs december 5. DIFER mérés- tanulói adatok továbbítása fejlesztő pedagógus

14 2014.dec.11. Részvétel a komplex term. tud. versenyen/dömsöd Reál mk december 9. Tanulók jelentkezése a központi felvételi vizsgára 8. osztály osztályfőnöke 2014.dec. Mikulás, majd Adventi programok hetente osztályfőnökök 2014.dec.19. Karácsonyi koncert/dömsöd Balikó Mariann december 19. Karácsonyi műsor Novákné Varga Györgyi, Földváriné Pergel Andrea december hospitálások mk. vez december Fejlesztő team megbeszélés heti 1 alkalom Pailinger István december Mentori megbeszélés havi 2 alkalom dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna december Mentori találkozó havi 1 alkalom dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna december Havi beszámolás Mészáros Pálné, Pailinger István december Kapcsolattartás Mészáros Pálné, Pailinger István december Projekt előrehaladásának áttekintése Mészáros Pálné, Pailinger István JANUÁR január 14. Félévi felmérések (kompetencia is), osztályozó értekezlet; beszámolók elkészítése tantestület 2015.jan Központi felvételi vizsga a 9. évfolyamra 8. osztály osztályfőnöke január 19. Félévi értekezlet és Ökoiskolai műhelymunka/apaj tagintézmény vezető január Félévi szülői értekezletek osztályfőnökök január 17. Farsangi bál szervezési feladatai ZÖLD DÖK vezető, DÖK január 26. Félévi értékelő értekezlet Igazgató január 26. Kazinczy Körzeti prózamondó verseny 3-4. évf. /Dömsöd Alsós igh jan. Szép magyar beszéd, prózamondó v. 5-8-évf./Dömsöd Humán mk jan. hospitálás mk. vez jan. kompetencia fejlesztés hospitálása kulcsemberek január Fejlesztő team megbeszélés heti 1 alkalom Pailinger István január Mentori megbeszélés havi 2 alkalom dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna január Mentori találkozó havi 1 alkalom dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna január Havi beszámolás Mészáros Pálné, Pailinger István január Kapcsolattartás Mészáros Pálné, Pailinger István

15 2015. január Projekt előrehaladásának áttekintése Mészáros Pálné, Pailinger István FEBRUÁR február Színházlátogatás II. Miklósné Domin Zsuzsanna február 13. Jelentkezési lapok továbbítása 8. osztály osztályfőnöke 2015.febr. 14. Valentin bál/dömsöd Tóthné P.zs febr. Farsang Igh február Fejlesztő team megbeszélés heti 1 alkalom Pailinger István február hospitálás mk.vez február Mentori megbeszélés havi 2 alkalom dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna február Mentori találkozó havi 1 alkalom dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna február Havi beszámolás Mészáros Pálné, Pailinger István február Kapcsolattartás Mészáros Pálné, Pailinger István február Projekt előrehaladásának áttekintése Mészáros Pálné, Pailinger István MÁRCIUS márc. Nyílt nap az alsóban, óvónők, szülők számára Alsós igh március 13. Megemlékezés március 15-éről Orosz Kinga és Hochmanné Sitnikiewicz Szilvia, Csömöri E március Fejlesztő team megbeszélés heti 1 alkalom Pailinger István március Mentori megbeszélés havi 2 alkalom dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna március Mentori találkozó havi 1 alkalom dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna március Havi beszámolás Mészáros Pálné, Pailinger István március Kapcsolattartás Mészáros Pálné, Pailinger István március Projekt előrehaladásának áttekintése Mészáros Pálné, Pailinger István március Hospitálás Vezetők, mk. vez március Kompetencia mérés hospitálása kulcsemberek március Kompetenciamérés IV./Apaj fejlesztő team jan.5 - máj. 27. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata: 5-8. osztály ÁPRILIS Joó-Rövid Szilvia-Berta Zoltán, Béczi János ápr. Szavalóverseny, népdaléneklési verseny/dömsöd Igh ápr. Komplex tanulm. verseny, Szigethalom Igh. április 9. Diákközgyűlés összehívása DÖK vezető

16 2015. április 10. Arany János Szavalóverseny szervezése Földváriné Pergel Andrea, DÖK április 30. Osztálykirándulások szervezése osztályfőnökök április 13. Tavaszi nevelési értekezlet intézmény vezető április 30. Anyák napja osztályszinten április Hospitálás mk. vez április Fejlesztő team megbeszélés heti 1 alkalom Pailinger István április Mentori megbeszélés havi 2 alkalom dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna április Mentori találkozó havi 1 alkalom dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna április Havi beszámolás Mészáros Pálné, Pailinger István április Kapcsolattartás Mészáros Pálné, Pailinger István április Projekt előrehaladásának áttekintése Mészáros Pálné, Pailinger István április Kompetenciamérés kimeneti mérés fejlesztő team MÁJUS 2015.május KRESZ délelőtt/dömsöd Igh. folyamatos Központi képességméréssel kapcsolatos feladatok Osztályfőnöki munkaközösség vezető május 27. május 28. Anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlődésének vizsgálata Madarat tolláról program, Gyermeknapi Egészségverseny, Fontos az erdőnk projekt zárása, TÁMOP pályázati nap/apaj Mérési koordinátor: Földváriné Pergel Andrea Hochmanné S. Sz.,Novákné V. Gy., Berta Z., Pailinger I május Fejlesztő team megbeszélés heti 1 alkalom Pailinger István május hospitálás mk. vez május Kompetenciafejlesztés hospitálása kulcsemberek május Mentori megbeszélés havi 2 alkalom dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna május Mentori találkozó havi 1 alkalom dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna május Havi beszámolás Mészáros Pálné, Pailinger István május Kapcsolattartás Mészáros Pálné, Pailinger István május Projekt előrehaladásának áttekintése Mészáros Pálné, Pailinger István Június május vége, június eleje Szummatív mérések 1-8. évf. Igh., tagintézmény-vezető 2015.június 04. Nemzeti összetartozás Napja Joó - Rövid Szilvia, Faragó Attila

17 2015. június 10. Elemzést tartalmazó intézményi intézkedési terv készítése a 2013/2014-es kompetencia mérés eredménye alapján Mészáros Pálné Pailinger István 2015.június 30. Elemzést tartalmazó intézményi intézkedési terv továbbítása a fenntartónak Mészáros Pálné, Pailinger István június 11. Idegen nyelvi szövegértés mérése 6. és 8. évfolyamon Nyelvtanárok június 15. Ballagás Földváriné Pergel Andrea Pailinger István, Pergerné K.K június 18. Tanévzáró Mészáros Pálné,Mészáros Ágnes 2015.június Tanévzáró értékelő értekezletek Igazgató, Tagintézmény - vez június Fejlesztő team megbeszélés heti 1 alkalom Pailinger István június hospitálás mk. vez június Mentori megbeszélés havi 2 alkalom dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna június Mentori találkozó havi 1 alkalom dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna június Havi beszámolás Mészáros Pálné, Pailinger István június Kapcsolattartás Mészáros Pálné, Pailinger István június Projekt előrehaladásának áttekintése Mészáros Pálné, Pailinger István Továbbképzések és tudásátadások A továbbképzések időpontja függ a közbeszerzésektől és megvalósulásuk utáni héten tudásátadás is tervezett. (6 alkalommal) Pedagógus neve Berta Zoltán Földváriné Pergel Andrea Endre Norbertné Hochmanné Sitnikiewicz Szilvia Orosz Kinga Joó Rövid Szilvia Berta Z, Hochmanné S. Sz., Endre N-né, Kecső J-né, Orosz K., Földváriné P. A. Doroszlay Judit Keyha Czeller Piroska Gerenday Éva Továbbképzés megnevezése Otthon az erdőben módszertana A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása szövegértés-szövegalkotás az 5-8. évfolyamon A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása szövegértés-szövegalkotás az 1 4. évfolyamon A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása matematika az 5 8. évfolyam számára Felkészítés az ált. isk. erkölcstan tanítására OFI kísérleti tankönyvekkel kapcsolatos tk. Tanórai differenciálás a gyakorlatban Speciális fejlődésű és BTM.s tanulók az osztályban Pedagógiai értékelés szakszerűen

18 Gábor Tünde Patonai Nóra Nevelőtest./Dömsöd A differenciálás elmélet és gyakorlata A tehetségekért 1.Családpedagódia 2. Motiváció Mérések rendje Időpont Feladat Felelős Felmérést segítők Módszer 2014.szeptember 2015.jan DIFER mérés az 1. osztályban Központi felvételi vizsga a 9. évfolyamra Tóth Ágnes 8. osztály osztályfőnöke Endre Norbertné, Hochmanné Sitnikiewicz Szilvia szülők mérőlapok központi felmérés jan.5 - máj. 27. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata: 5-8. osztály Joó - Rövid Szilvia Berta Zoltán iskolatitkár központi felmérés május 27. Anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlődésének vizsgálata Mérési koordinátor: Földváriné Pergel Andrea osztályfőnökök központi felmérés június 11. Idegen nyelvi szövegértés mérése 6. és 8. évfolyamon Hochmanné Sitnikiewicz Szilvia osztályfőnökök központi felmérés Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Ellenőrző Gyakoriság Ellenőrzés tárgya Intézményvezető, igh. tagintézmény-vezető havonta Foglalkozások, tanítási órák, gyakornokok foglalkozásai Igh. tagintézmény-vezető folyamatos tanügyi dokumentumok TÁMOP kulcsemberek kéthavonta foglalkozások kompetencia - fejlesztő elemei munkaközösség vezetők havonta foglalkozások

19 1. számú melléklet TÁMOP B - 13/ Köznevelés az iskolában Intézményi fejlesztési és végrehajtási terv (külön mellékelve) 2. számú melléklet Ökoiskolai munkaterv (külön mellékelve) Dömsöd, Apaj, szeptember 2. Mészáros Pálné iskolaigazgató Pailinger István tagintézmény - vezető

Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája. 2015-16. tanév munkaterv

Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája. 2015-16. tanév munkaterv Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája 2015-16. tanév munkaterv 1. A tanév kiemelt nevelési és oktatási feladatai A TÁMOP-3.1.4. B - 13/1-2013-0001 Köznevelés az iskolában

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Munkaterv 2014-2015 tanévre Készítette: Kovács Árpádné Igazgató Kapus Melinda Igh. 2014. augusztus 22. A 2014-2015 tanév rendje: A tanév kezdő napja; 2014.

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Osztályfőnökök Németh Istvánné 1.a Lakatos Istvánné 1.b Szabó Erika 1.c Lévai Sándorné 5.a Krauszné Wittner Judit 2.a Krauszné Beck Orsolya 5.b Kovács Zita 2.b Véghné Zsurma Katalin 2.c Ihászné Csilla

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

A 2014/2015. tanév munkaterve

A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014.-2015. tanév munkaterve havi bontásban Hónap Feladatok Felelős AUGUSZTUS alakuló értekezlet tantárgyfelosztás órarend elkészítése munkaterv javítóvizsgák tanévnyitó

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola 10. főiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS AUGUSZTUS Tanév beindításával kapcsolatos Alakuló ért. előkészítése Kinevezések módosítása, elkészítése Tanévi munkaterv elkészítése 5 éves intézményi

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

A TANÉV RENDJE Kezd nap Utolsó tanítási nap Els félév Szünetek szi szünet Téli szünet Tavaszi szünet Tanítás nélküli munkanapok

A TANÉV RENDJE Kezd nap Utolsó tanítási nap Els félév Szünetek szi szünet Téli szünet Tavaszi szünet Tanítás nélküli munkanapok MUNKATERV HÉHALMI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016 A TANÉV RENDJE Kezd nap: 2015. szeptember 1. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Els félév: 2016. január 22-ig tart (2016. január 29-ig értesítés

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni (1-e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait 2014/2015 tanév munkaterve: Szeptember

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. 08 30 Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. Szept. 1. 17 00 Szülői értekezletek az első évfolyamon Elsős Szept. 7. 14 15 Tanévnyitó

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 Szepte mber A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 IPR Első szülői értekezlet: szept.27. : 2011-2012-es tanév programjainak, feladatainak ismertetése. 7.-8. évfolyamon kiemelkedő

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

2014-2015-ös tanév ütemterve

2014-2015-ös tanév ütemterve 2014-2015-ös tanév ütemterve Időpont óra Megnevezés Felelős Résztvevők 2014 aug 21 9:00 Vezetői alakuló értekezlet iskolavezetés aug 22 9:00 Kibővített vezetői értekezlet Iskolavezetés+mkvez 11:00 Tantestületi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 2500 Esztergom, Sugár u. 24. OM azonosító: 031815 Tel/Fax: 06 33 411 545 E mail: titkar@babitsiskola.

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 2500 Esztergom, Sugár u. 24. OM azonosító: 031815 Tel/Fax: 06 33 411 545 E mail: titkar@babitsiskola. Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 2500 Esztergom, Sugár u. 24. OM azonosító: 031815 Tel/Fax: 06 33 411 545 E mail: titkar@babitsiskola.hu 2014/2015 ös TANÉV MUNKATERVE Készítette: Kotz István igazgató

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2014/2015

ÉVES MUNKATERV 2014/2015 ÉVES MUNKATERV 2014/2015 Összeállította: Molnár Péter tagiskola igazgató A tantestület elfogadta 2014. szeptember 5-én. Szeptember Naptári nap Esemény 1. Tanévnyitó ünnepség 5. Tanévnyitó értekezlet, munkaterv

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 28. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezető A 2014/2015-es tanévben a munkaközösségnek 10 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

Ü t e mt e r v. Bevont tanulócsoport

Ü t e mt e r v. Bevont tanulócsoport Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Holló u. 36. Tel/fax: (62) 245-877 tarjani@vargatamas.hodtav.hu Tevékenység Megvalósítás ideje Ü t e

Részletesebben

A Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézményének munkaterve 2015/2016.

A Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézményének munkaterve 2015/2016. A Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézményének munkaterve 2015/2016. A Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézményének alapfeladata az oktatás

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013

Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013 Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013 Készítette: Koloszárné Varga Elvira ig. A tanév rendje - Első tanítási nap: 2012. szept. 03. - Utolsó tanítási nap: 2013. június 14. Szünetek: - Őszi szünet:

Részletesebben

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat 5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat Hónap Nap Óra Felelős Esemény aug. 29. 8.00- Szlovák Keresztényné P.Zs. Szept. 06-07. 01.h 8.00 Szlovák

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015. tanév 1. 2. 3. 4. 5. 6. szakvizsgázott szakos, általános

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév munkaterve

A 2015/2016-os tanév munkaterve Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézménye A 2015/2016-os tanév munkaterve Készítette: Rokolya Csaba igazgató A nevelőtestület 2015. augusztus 31-i ülésén

Részletesebben

BEVEZETÉS. I. A tanév, szorgalmi idő, tanítási szünetek, tanítás nélküli munkanapok

BEVEZETÉS. I. A tanév, szorgalmi idő, tanítási szünetek, tanítás nélküli munkanapok A PETROVAY GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2013/2014 -ES TANÉVRE ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Nagyné Baráth Ágnes Igazgató Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2013. július 15-én OM azonosító: 201781

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete, a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Pedagógiai Programja alapján A tanév 2012. szeptember 3-től 2013. június 14-ig tart (182 tanítási nap). 1.

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben