tanévi munkaterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014-15. tanévi munkaterve"

Átírás

1 A Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola és a Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája, (ez utóbbi az Ökoiskola cím birtokosa) tanévi munkaterve TÁMOP B - 13/ Köznevelés az iskolában Intézményi fejlesztés megvalósítására az elkészített fejlesztési és - végrehajtási terv alapján

2 1. A tanév kiemelt nevelési és oktatási feladatai A TÁMOP B - 13/ Köznevelés az iskolában Intézményi fejlesztés keretén belül készült teljeskörű helyzetfeltárás a következő gyökérprobléma/hiányterület megállapításokat tartalmazza: Helyzetelemzés: Tanulók jelentős készségbeli hiányosságokkal érkeznek az iskolába. Tanulók jelentős kompetenciabeli hiányosságai a kompetenciamérések tanúsága szerint Tanulói motiválatlanság Otthoni tanulás hiánya felső tagozaton Pedagógusoknak több a kudarcélménye, mint a sikerélménye Pedagógus-kiégés Pedagógusok kevés új pedagógiai módszert használnak Belső tudásmegosztás alacsony számossága Tantestületen belüli információáramlás akadozó / székhelyintézmény és tagintézmény között; illetve tantestületen belül Állandó szakemberek hiánya (iskolapszichológus, könyvtáros) Prevenciós szakemberek állandó jelenlétének hiánya Pedagógusoknak nincsenek hatékony módszereik konfliktusok kezelésére Az iskolával, az ott folyó munkával szemben tanúsított szülői érdektelenség magas százalékban jellemző Az iskolai nevelés-oktatásban közvetített és megszerzett ismeretek családi körben nem kapnak megerősítést, így jelentősen eltér az iskola és a család által közvetített értékrend

3 Az igazán problémás gyermekek szüleivel nagyon ritka a valódi együttműködő kapcsolat - sokuk előtt az iskola ellenség, a gyerekeik hiányzásait fedezik Pedagógiai célok: Környezeti nevelés hangsúlyosabbá tétele nevelő-oktató munkánkban Célok a nevelés-oktatás bevezető és kezdő szakaszára (1 4. évfolyam): az alapkészségeket (kommunikáció, írás, olvasás, helyesírás, számolás) a tanulók egyéni adottságaihoz mérten maximálisan fejlesztése. Célok a nevelés-oktatás 5 8. évfolyamon: a tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek, tehetségüknek megfelelő felkészítése a továbbtanulásra. A személyiségfejlesztés során elsődleges eszköznek a dicséretet, a pozitív megerősítést tartjuk. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos céljaink: a beilleszkedés folyamatos figyelemmel kísérése, segítése minden életkorban, de kiemelten az alsó tagozat első osztályában. Egységes iskolai arculat-, érték- és szimbólumrendszer kialakítása. Alulteljesítő, lemaradó tanulóink felzárkóztatásának alapvető célja: a felkészültségbeli hiányok feltárása és pótlása. Megfelelő előrehaladáshoz nélkülözhetetlen megismerő, munkavégző és alkalmazási képességek kialakítása. A tehetség, képesség kibontakoztatás célja tanulmányi versenyeken, sportversenyeken, művészeti bemutatókon, pályázatokon való részvétel. Tanórai differenciálás (módszerei: kiselőadások, gyűjtőmunkák, problémafeladatok, stb.) A tananyag lehetőségeinek függvényében projektmódszer alkalmazása. Kiemelt gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos céljaink osztályfőnökökkel és szaktanárokkal és védőnővel együttműködve a prevenciós programok szervezése. A hátrányos helyzetű tanuló napközis foglalkozásra való felvételének támogatása. További kiemelt célok az intézményi fejlesztés érdekében Rendszeres tudásmegosztás tantestületen belül, alkalmi tankerületen belül Folyamatos információ megosztás A hiánypótlás lehetőségeinek feltérképezése A meglévő problémák csökkentése (dohányzás, alkohol, személyi higiénia) Konfliktuskezelési módszerek elsajátítása Szülők bevonása az iskola életbe, partnerség kialakítása

4 Az iskolai követelmények megismertetése a szülőkkel, értékrendek közelítése Kapcsolatépítés a problémás szülőkkel Civil szervezetünk aktív működtetése Jó légkörű legyen az iskola Az iskola segítse a hátrányos helyzetű tanulókat és társadalmi beilleszkedésüket Segítsék a gyerekek képességeinek kibontakozását A továbbtanulási eredmények minél jobbak legyenek Tanári hatékonyság növelése, újszerű megoldások alkalmazása Tantervi alaptudás biztosítása és szilárd értékrend közvetítése Kulturált magatartásra, kulturált kommunikációra nevelés A pedagógiai programban foglaltak valósuljanak meg és a versenyszellem fokozása A lemaradás csökken az intézmények közötti összevetésben Azon tényezők kockázatának és hatásának figyelembe vétele, amelyek az intézmények hátrányát okozzák. Az eltérő oktatási igényű csoportok és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának minősége emelkedni fog és integrációjuk sikeresen mozdul előre. Hatékonyabbá válik az intézmények és a közvetlen partnerek közötti kommunikáció. Tudásbázis, létrehozása a Fontos az erdőnk alapján intézmények támogatására a fenntartó központ részére Tagiskola helyi sajátosságainak megőrzése és a nyolcosztályos képzés fennmaradása Apajon Komplex fejlesztés megvalósítása. Legalább 10 fő részesüljön továbbképzésben. Legalább 10 főt sikerül bevonni a fejlesztés által megvalósuló szakmai programokba. Legalább 20 főt fognak elérni a legjobb módszereket tartalmazó tudásmegosztó tevékenységek. A fejlesztési tevékenységekről legalább 25% szülő részesül közvetlen információkban és vehet részt tevékenyen az iskolához kötődő, számukra is nyitott munkában. A projekt egyik célja a kompetenciamérések eredményeinek javításához szükséges lépések megtétele. Az intézményi munka maga is képes legyen belsőleg megújulni és további innovációkat bevezetni.

5 Az intézményi fejlesztés kulcsember térképe Földváriné Pergel Andrea anyanyelvi kompetencia fejlesztéséért felelős teamtag Pedagógiai feladatok: Feladatok Elvárt eredmény Szervezetfejlesztés - Szülők szélesebb körű bevonása Havonta 1 rendezvény a szülők 25 %- ának bevonásával Szervezetfejlesztés Intézményi kommunikáció javítása, erősítése Félévente 3 szaktanári konzultáció Módszertani kultúra fejlesztése - Tudásátadások az Havonta 1 rendezvény a szülők 25 %- anyaiskola és tagiskola között ának bevonásával Módszertani kultúra fejlesztése - Jó gyakorlat bemutatása tankerületi szinten is Kompetencia mérésére fokozott felkészítés Civil szervezetünk aktív működtetése/apaj Jó légkörű legyen az iskola 1 projektoktatást bemutató médiaanyag népszerűsítése Javuló tendencia a kimeneti méréseknél a bemeneti méréshez képest Taglétszám növelése, SZJA 1% felajánlás növelése, 2 rendezvény támogatása A diák és pedagógus intézmény-

6 Az iskola segítse a hátrányos helyzetű tanulókat és társadalmi beilleszkedésüket Segítsék a gyerekek képességeinek kibontakozását A továbbtanulási eredmények javulása A pedagógiai programban foglaltak valósuljanak meg és a versenyszellem fokozása A lemaradás csökkentése az intézmények közötti összevetésben Az intézmény hátrányát okozó tényezők kockázatának és hatásának figyelembevétele. Az eltérő oktatási igényű csoportok és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatás minőségének emelése és integrációjuk sikeres előmozdítása. Tudásbázis létrehozása a Fontos az erdőnk alapján intézmények támogatására a fenntartó központ részére/apaj elhagyása alacsony szinten marad Intézményfejlesztési terv végrehajtási tervének megvalósítása Intézményfejlesztési terv végrehajtási tervének megvalósítása Iskolát elhagyók száma továbbra is alacsony maradjon A versenyre jelentkező diákok létszáma növekedjen A bemeneti mérési eredményekhez képest a kimeneti méréseken javuló tendencia legyen Intézményfejlesztési terv végrehajtási tervének megvalósítása Intézményfejlesztési terv végrehajtási tervének megvalósítása Projekt leírása, munkatervvel, dokumentációval és 1 db médiaanyag elkészítése 1. A tárgyi környezet javításának rövid és középtávú terve Rövidtávú cél Megvalósulási idő Költségvonzat (terv) A megvalósítást segítő/támogató informatikai eszközök Ft TÁMOP B.13. sportszerek Ft TÁMOP B.13. rajz - művészet - képzőművészeti eszközök Ft TÁMOP B.13. fejlesztő eszközök Ft TÁMOP B.13. Könyvek, módszertani anyag TÁMOP B.13 bútorok Ft TÁMOP B.13. vizesblokk és öltöző ,5 M Ft Apaj Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Középtávú cél Megvalósulási idő Költségvonzat A megvalósítást segítő/támogató Sportudvar korszerűsítése, Dömsöd, Széchenyi út Iskolaudvar térkövezése, Dömsöd, Széchenyi kalkuláció alatt Dömsöd önkormányzat., fenntartó, támogatók kalkuláció alatt Dömsöd önkormányzat, fenntartó, támogatók Informatikai eszközök, Ft Pályázat, fenntartó

7 Dömsöd Informatika korszerűsítése tanterem Bútorzat csere, tantermi, tanári Sporteszközök, udvari játékok karbantartása kalkuláció alatt Pályázat, fenntartó kalkuláció alatt Pályázat, fenntartó kalkuláció alatt Dömsöd önkormányzat, fenntartó, támogatók tornaterem kalkuláció alatt Apaj Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal bútorok (Apaj) kalkuláció alatt Iskolánkért, Gyermekeink Jövőjéért Egyesület padlózat (Apaj) kalkuláció alatt Iskolánkért, Gyermekeink külső térburkolat (Apaj) kalkuláció alatt Jövőjéért Egyesület Apaj Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2. Pedagógusok megbízása a 2014/2015-ös tanévben Dömsöd Sorsz Név Osztályfőnök Munka közösség vezető Mérési felelős csoport Szakkört vezet Szakkör ( tömegsport, előkészítő) Gyermek védelmi felelős Napközis foglalkozás Tanulószoba Egyéb Egyéni fejlesztés, korrepetálsá 1. Ácsné Jaksa Szilvia 7.b X X X X Támop 2. Ambruska Margit X Honlap 3. Bábelné Varga Judit 4.a X X 4. Balázs Lajosné 2.a X X 5. Béczi János /Tóth Z. Gyes/ X 6. Bencze Noémi 6.a X 7. Budainé Doroszlay Judit 3.c X 8. Csaplárné Szilágyi Veronika X X 9. Cserna Eszter 3.a gyakornok 10. Csömöri Erzsébet 7.c X Tank.f. 11. Faragó Attila 5.a X 12. Fehér Lászlóné 1.b X 13. Gábor Tünde X X 14. Gacsné Gábor Mariann Igh. X X

8 15. Gerenday Éva 8.c X Támop 16. Ispánné Czibolya Andrea 5.b 17. Keyha-Celler Piroska 2.c X X X 18. Kovács Bálintné 7.a X X 19. Major Anna 1.a X X 20. Mészáros Pálné Ig. Támop 21. Nádiné Kamrás Zsuzsanna 8.a X 22. Patonai István 4.b X X 23. Patonai Istvánné 1.b X X X 24. Patonai Nóra 3.b X X 25. Pergerné Kenesei Krisztina Igh. 26. Pethesné Nyári Katalin 5.b X DÖK 27. Rabné Polgár Edit GYES/ Czeller Cecília 28. Sasné Boldizsár Mária X X X X 29. Thamó E. GYES/ Gacs Nikolett 30. Tóthné Porvay Zsuzsanna 7.b X 31. Tóth Zita GYES/Béczi János X X gyakornok 32. Varsányi Annamária X gyakornok X X Áttanítások, egyéb: Bagi Ferenc: óraadó néptánc 8 óra Balikó Marianna: ének-zene tanár: Dezső Lajos AMI-ból áttanít: ének órák Földváriné Pergel Andrea: az Apaji iskolából áttanít magyart Gulyás Lászlóné óraadó: SNI tanulók fejlesztése Logopédia fejlesztés, gyógytestnevelés, SNI-es tanulók egyrészének ellátása: Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Kiskunlacháza, Pedagógiai szakszolgálat Ráckeve Apaj: Tagintézmény-vezető: Pailinger István Munkaközösség vezetők megbízása: Mészáros Ágnes alsó tagozatos munkaközösség vezetője Földváriné Pergel Andrea osztályfőnöki munkaközösség vezetője Osztálytanítók megbízása: Endre Norbertné 1. osztály

9 Kecső Józsefné 2. osztály Miklósné Domin Zsuzsanna 3. osztály Mészáros Ágnes 4. osztály Osztályfőnökök megbízása: Orosz Kinga 5. osztály Berta Zoltán 6. osztály Földváriné Pergel Andrea 7. osztály Pailinger István 8. osztály Tankönyvfelelős megbízása: Miklósné Domin Zsuzsanna Gyermek és ifjúságvédelmi felelős megbízása: Miklósné Domin Zsuzsanna DÖK segítő tanár megbízása: Hochmanné Sitnikiewicz Szilvia Egyéb megbízatások a tagintézményben: Berta Zoltán Fontos az erdőnk projekt felelőse Pailinger István - TÁMOP B - 13/ fejlesztő team tagja Földváriné Pergel Andrea - TÁMOP B - 13/ fejlesztő team tagja Orosz Kinga - TÁMOP B - 13/ fejlesztő team tagja A TÁMOP B - 13/ Köznevelés az iskolában Intézményi fejlesztés keretén belül a következő feladatokkal bízzuk meg a pedagógusokat, szaktanárokat: Feladatelrendelés: Fontos az erdőnk projekt koordinációja (Otthon az erdőben pályázat),hospitálás,tudásátadás Kulcsemberként jelölve Szociális és állampolgári kompetencia fejlesztését segítő foglalkozások és tevékenységek koordinációja, ZÖLD DÖK továbbfejlesztése, hospitálás, tudásátadás Kulcsemberként jelölve Szociális és állampolgári kompetencia fejlesztését segítő foglalkozások és tevékenységek koordinációja Szociális és állampolgári kompetencia fejlesztését segítő foglalkozások és tevékenységek koordinációja, hospitálás, tudásátadás Kulcsemberként jelölve Anyanyelvi kompetencia fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységek, hospitálás Feladatok Pedagógus neve Heti óraszám Berta Zoltán 2 Hochmanné Sitnikiewicz Szilvia Gacsné Gábor Mariann 1 Gerenday Éva 1 Csömör Erzsébet 2 2

10 Kulcsemberként jelölve 3. A tanév helyi rendjének meghatározása Első tanítási nap: hétfő Utolsó tanítási nap: hétfő A tanítási napok száma: 181 Őszi szünet: október 27-től október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22.(szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő). Téli szünet: december 22-től január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 19.(péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 5. (hétfő). Tavaszi szünet: április 2-től április 7-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 8. (szerda). Országos mérések: december 5-ig DIFER mérés az 1. osztályban jan.5 - máj. 27. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata: 5-8. osztály május 27. Anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlődésének vizsgálata június 11. Idegen nyelvi szövegértés mérése 6. és 8. évfolyamon A pedagógiai célra 5 tanítás nélküli munkanap felhasználása: Apaj: október 20. Projekt oktatásunk bemutatása, Fenntarthatóság Módszertani workshop december 13. Karácsonyi Programok I december 18. Karácsonyi Programok II., Karácsonyi műsor március 24. Vízmű látogatása május 28. Madarat tolláról program, Gyermeknapi Egészség-verseny, Fontos az erdőnk projekt zárása, TÁMOP pályázati nap Dömsöd: Ősz: nevelőtestületi kirándulás/csapatépítés Ősz: nevelési értekezlet Dök-nap sportnap tavaszi nevelési értekezlet

11 2015. Projektzáró nap Egészség- és környezetvédelmi programok: ld. ökoiskolai munkaterv és Fontos az erdőnk projekt / Apaj Dömsöd: munkaterv táblázatában Egyéb programok: ld. ökoiskolai munkaterv és Fontos az erdőnk projekt /Apaj Munkaterv táblázat tartalmazza 3. Kiemelt munkatervi programok, hagyományok rendezvények havi bontásban: Határidő Munkatervi programok, hagyományok, rendezvények Felelős AUGUSZTUS aug. 25. Otthon az erdőben módszertani továbbképzés/apaj Pailinger István aug. 27. Ökoiskolai műhelymunka, tudásátadás Pailinger István augusztus Fejlesztő team megbeszélés heti 1 alkalom Pailinger István augusztus Mentori megbeszélés havi 2 alkalom dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna augusztus Mentori találkozó havi 1 alkalom dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna augusztus Mészáros Pálné, Pailinger István Havi beszámolás augusztus Kapcsolattartás Mészáros Pálné, Pailinger Ist augusztus Projekt előrehaladásának áttekintése ván Mészáros Pálné, Pailinger István SZEPTEMBER szept.1. Tanévnyitó értekezlet Intézményvezetők szept. Bemeneti mérés Fejlesztő team tagjai szept.1. Hiányzó felszerelések listájának elkészítése Osztályfőnöki munkaközösség vezető szept. Hospitálás Vezetők, mk. vez szept. Kompetencia fejlesztés hospitálása Kulcsemberek szept. 12. majd folyamatos Különös közzétételi lista kialakítása, iskolai honlap frissítése Novák Pál, Ambruska M. folyamatos Óralátogatások, megbeszélések munkaközösség vezetők szept. 12. Civil szervezetünk beszámolója/apaj Miklósné Domin Zsuzsanna szept. 08. Szakkörök beindítása szakkör vezetők

12 2014.szept.8. Korrepetálások, fejlesztő fogl. Pedagógusok, fejl. szakemberek folyamatos Pályázatokkal kapcsolatos feladatok Igazgató szept. 12. Diákönkormányzat alakuló ülése/apaj ZÖLD DÖK vezető szept. 12. Tisztasági verseny meghirdetése/apaj Nagy Istvánné szept. 22. Ötödikesek átadása/szakmai konzultáció/dömsöd Érintett pedagógusok szept. Osztályszintű szülői értekezletek osztályfőnökök vége szept. 27. Mihály napi vásár/dömsöd Alsós igh szept. 26. Hulladékgyűjtés megszervezése/apaj DÖK vezető szept. 26. Idősek Napja/Apaj Kecső Józsefné szept. Fejlesztő team megbeszélés heti 1 alkalom Pailinger István szept. Mentori megbeszélés havi 2 alkalom dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna szept. Mentori találkozó havi 1 alkalom dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna szept. Havi beszámolás Mészáros Pálné, Pailinger István szept. Kapcsolattartás Mészáros Pálné, Pailinger István szept. Projekt előrehaladásának áttekintése Mészáros Pálné, Pailinger István OKTÓBER 2014.okt.03. Történelmi futóverseny/apaj Berta Zoltán 2014.okt. 03. Magyar Diáksport napja/dömsöd Tóthné P.Zs okt Papírgyűjtés/Dömsöd Faragó A okt. 10. Munkaközösségi munkatervek elkészítése Munkaközösség- vezetők okt. 10. Tanmenetek átdolgozása, napközis foglalkozási terv bemutatása nevelők október 10. Alapkészségek fejlesztésére javasolt diáklétszám feltér képezése az 1. Osztályban, DIFER mérések Endre Norbertné, Hochmanné Sitnikiewicz Szilvia, Tóth Tassi B okt. 18 Dömsöd Hírességei / kult. és sportnap/dömsöd DÖK vezető 2014.október 20. TÁMOP- Projektoktatásunk bemutatása/apaj Pailinger István október 22. Alapkészségek fejlesztésére javasolt diáklétszám jelentése az OH-nak Elsős tanítók folyamatos Jelentkezés levelező tanulmányi versenyekre nevelők okt. Hospitálás Int. vezetők,mk. vez., és Kulcsemberek október 20. Nevelési értekezlet és Ökoiskolai műhelymunka/apaj tagintézmény-vezető

13 2014.okt. 22. Nyílt nap a felső tagozaton, a 4. évf. és szülők számára Ácsné és alsós igh okt Szülői tájékoztatás/apaj osztályfőnöki munkaközösség vezető október Fejlesztő team megbeszélés heti 1 alkalom Pailinger István október Mentori megbeszélés havi 2 alkalom dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna október Mentori találkozó havi 1 alkalom dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna október Havi beszámolás Mészáros Pálné, Pailinger István október Kapcsolattartás Mészáros Pálné, Pailinger István október Projekt előrehaladásának áttekintése Mészáros Pálné, Pailinger István NOVEMBER 2014.nov. Szociometriai mérések 2-8.évf./Dömsöd Osztályfőnökök november 21. Központi képességméréshez szükséges adatok megküldése az OH - nak /matematika - szövegértés - idegen nyelvi szövegértés/ osztályfőnöki munkaközösség vezető, iskolatitkár november Színházlátogatás Miklósné Domin Zsuzsanna és osztályfőnökök nov. 28. Továbbtanulással kapcsolatos feladatok előkészítése, szülői értekezlet/ 8. osztály osztályfőnöke november Kompetencia fejlesztés hospitálása Kulcsemberek november 28. Mikulás/Apaj ZÖLD DÖK vezető november Kompetenciamérés II./Apaj fejlesztő team tagok november Fejlesztő team megbeszélés heti 1 alkalom Pailinger István november Mentori megbeszélés havi 2 alkalom dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna november Mentori találkozó havi 1 alkalom dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna november Havi beszámolás Mészáros Pálné, Pailinger István november Kapcsolattartás Mészáros Pálné, Pailinger István november Projekt előrehaladásának áttekintése Mészáros Pálné, Pailinger István november Hospitálás mk. vez. December 2014.dec.04 Körzeti terematlétika/dömsöd Tóthné P.zs december 5. DIFER mérés- tanulói adatok továbbítása fejlesztő pedagógus

14 2014.dec.11. Részvétel a komplex term. tud. versenyen/dömsöd Reál mk december 9. Tanulók jelentkezése a központi felvételi vizsgára 8. osztály osztályfőnöke 2014.dec. Mikulás, majd Adventi programok hetente osztályfőnökök 2014.dec.19. Karácsonyi koncert/dömsöd Balikó Mariann december 19. Karácsonyi műsor Novákné Varga Györgyi, Földváriné Pergel Andrea december hospitálások mk. vez december Fejlesztő team megbeszélés heti 1 alkalom Pailinger István december Mentori megbeszélés havi 2 alkalom dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna december Mentori találkozó havi 1 alkalom dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna december Havi beszámolás Mészáros Pálné, Pailinger István december Kapcsolattartás Mészáros Pálné, Pailinger István december Projekt előrehaladásának áttekintése Mészáros Pálné, Pailinger István JANUÁR január 14. Félévi felmérések (kompetencia is), osztályozó értekezlet; beszámolók elkészítése tantestület 2015.jan Központi felvételi vizsga a 9. évfolyamra 8. osztály osztályfőnöke január 19. Félévi értekezlet és Ökoiskolai műhelymunka/apaj tagintézmény vezető január Félévi szülői értekezletek osztályfőnökök január 17. Farsangi bál szervezési feladatai ZÖLD DÖK vezető, DÖK január 26. Félévi értékelő értekezlet Igazgató január 26. Kazinczy Körzeti prózamondó verseny 3-4. évf. /Dömsöd Alsós igh jan. Szép magyar beszéd, prózamondó v. 5-8-évf./Dömsöd Humán mk jan. hospitálás mk. vez jan. kompetencia fejlesztés hospitálása kulcsemberek január Fejlesztő team megbeszélés heti 1 alkalom Pailinger István január Mentori megbeszélés havi 2 alkalom dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna január Mentori találkozó havi 1 alkalom dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna január Havi beszámolás Mészáros Pálné, Pailinger István január Kapcsolattartás Mészáros Pálné, Pailinger István

15 2015. január Projekt előrehaladásának áttekintése Mészáros Pálné, Pailinger István FEBRUÁR február Színházlátogatás II. Miklósné Domin Zsuzsanna február 13. Jelentkezési lapok továbbítása 8. osztály osztályfőnöke 2015.febr. 14. Valentin bál/dömsöd Tóthné P.zs febr. Farsang Igh február Fejlesztő team megbeszélés heti 1 alkalom Pailinger István február hospitálás mk.vez február Mentori megbeszélés havi 2 alkalom dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna február Mentori találkozó havi 1 alkalom dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna február Havi beszámolás Mészáros Pálné, Pailinger István február Kapcsolattartás Mészáros Pálné, Pailinger István február Projekt előrehaladásának áttekintése Mészáros Pálné, Pailinger István MÁRCIUS márc. Nyílt nap az alsóban, óvónők, szülők számára Alsós igh március 13. Megemlékezés március 15-éről Orosz Kinga és Hochmanné Sitnikiewicz Szilvia, Csömöri E március Fejlesztő team megbeszélés heti 1 alkalom Pailinger István március Mentori megbeszélés havi 2 alkalom dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna március Mentori találkozó havi 1 alkalom dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna március Havi beszámolás Mészáros Pálné, Pailinger István március Kapcsolattartás Mészáros Pálné, Pailinger István március Projekt előrehaladásának áttekintése Mészáros Pálné, Pailinger István március Hospitálás Vezetők, mk. vez március Kompetencia mérés hospitálása kulcsemberek március Kompetenciamérés IV./Apaj fejlesztő team jan.5 - máj. 27. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata: 5-8. osztály ÁPRILIS Joó-Rövid Szilvia-Berta Zoltán, Béczi János ápr. Szavalóverseny, népdaléneklési verseny/dömsöd Igh ápr. Komplex tanulm. verseny, Szigethalom Igh. április 9. Diákközgyűlés összehívása DÖK vezető

16 2015. április 10. Arany János Szavalóverseny szervezése Földváriné Pergel Andrea, DÖK április 30. Osztálykirándulások szervezése osztályfőnökök április 13. Tavaszi nevelési értekezlet intézmény vezető április 30. Anyák napja osztályszinten április Hospitálás mk. vez április Fejlesztő team megbeszélés heti 1 alkalom Pailinger István április Mentori megbeszélés havi 2 alkalom dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna április Mentori találkozó havi 1 alkalom dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna április Havi beszámolás Mészáros Pálné, Pailinger István április Kapcsolattartás Mészáros Pálné, Pailinger István április Projekt előrehaladásának áttekintése Mészáros Pálné, Pailinger István április Kompetenciamérés kimeneti mérés fejlesztő team MÁJUS 2015.május KRESZ délelőtt/dömsöd Igh. folyamatos Központi képességméréssel kapcsolatos feladatok Osztályfőnöki munkaközösség vezető május 27. május 28. Anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlődésének vizsgálata Madarat tolláról program, Gyermeknapi Egészségverseny, Fontos az erdőnk projekt zárása, TÁMOP pályázati nap/apaj Mérési koordinátor: Földváriné Pergel Andrea Hochmanné S. Sz.,Novákné V. Gy., Berta Z., Pailinger I május Fejlesztő team megbeszélés heti 1 alkalom Pailinger István május hospitálás mk. vez május Kompetenciafejlesztés hospitálása kulcsemberek május Mentori megbeszélés havi 2 alkalom dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna május Mentori találkozó havi 1 alkalom dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna május Havi beszámolás Mészáros Pálné, Pailinger István május Kapcsolattartás Mészáros Pálné, Pailinger István május Projekt előrehaladásának áttekintése Mészáros Pálné, Pailinger István Június május vége, június eleje Szummatív mérések 1-8. évf. Igh., tagintézmény-vezető 2015.június 04. Nemzeti összetartozás Napja Joó - Rövid Szilvia, Faragó Attila

17 2015. június 10. Elemzést tartalmazó intézményi intézkedési terv készítése a 2013/2014-es kompetencia mérés eredménye alapján Mészáros Pálné Pailinger István 2015.június 30. Elemzést tartalmazó intézményi intézkedési terv továbbítása a fenntartónak Mészáros Pálné, Pailinger István június 11. Idegen nyelvi szövegértés mérése 6. és 8. évfolyamon Nyelvtanárok június 15. Ballagás Földváriné Pergel Andrea Pailinger István, Pergerné K.K június 18. Tanévzáró Mészáros Pálné,Mészáros Ágnes 2015.június Tanévzáró értékelő értekezletek Igazgató, Tagintézmény - vez június Fejlesztő team megbeszélés heti 1 alkalom Pailinger István június hospitálás mk. vez június Mentori megbeszélés havi 2 alkalom dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna június Mentori találkozó havi 1 alkalom dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna június Havi beszámolás Mészáros Pálné, Pailinger István június Kapcsolattartás Mészáros Pálné, Pailinger István június Projekt előrehaladásának áttekintése Mészáros Pálné, Pailinger István Továbbképzések és tudásátadások A továbbképzések időpontja függ a közbeszerzésektől és megvalósulásuk utáni héten tudásátadás is tervezett. (6 alkalommal) Pedagógus neve Berta Zoltán Földváriné Pergel Andrea Endre Norbertné Hochmanné Sitnikiewicz Szilvia Orosz Kinga Joó Rövid Szilvia Berta Z, Hochmanné S. Sz., Endre N-né, Kecső J-né, Orosz K., Földváriné P. A. Doroszlay Judit Keyha Czeller Piroska Gerenday Éva Továbbképzés megnevezése Otthon az erdőben módszertana A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása szövegértés-szövegalkotás az 5-8. évfolyamon A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása szövegértés-szövegalkotás az 1 4. évfolyamon A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása matematika az 5 8. évfolyam számára Felkészítés az ált. isk. erkölcstan tanítására OFI kísérleti tankönyvekkel kapcsolatos tk. Tanórai differenciálás a gyakorlatban Speciális fejlődésű és BTM.s tanulók az osztályban Pedagógiai értékelés szakszerűen

18 Gábor Tünde Patonai Nóra Nevelőtest./Dömsöd A differenciálás elmélet és gyakorlata A tehetségekért 1.Családpedagódia 2. Motiváció Mérések rendje Időpont Feladat Felelős Felmérést segítők Módszer 2014.szeptember 2015.jan DIFER mérés az 1. osztályban Központi felvételi vizsga a 9. évfolyamra Tóth Ágnes 8. osztály osztályfőnöke Endre Norbertné, Hochmanné Sitnikiewicz Szilvia szülők mérőlapok központi felmérés jan.5 - máj. 27. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata: 5-8. osztály Joó - Rövid Szilvia Berta Zoltán iskolatitkár központi felmérés május 27. Anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlődésének vizsgálata Mérési koordinátor: Földváriné Pergel Andrea osztályfőnökök központi felmérés június 11. Idegen nyelvi szövegértés mérése 6. és 8. évfolyamon Hochmanné Sitnikiewicz Szilvia osztályfőnökök központi felmérés Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Ellenőrző Gyakoriság Ellenőrzés tárgya Intézményvezető, igh. tagintézmény-vezető havonta Foglalkozások, tanítási órák, gyakornokok foglalkozásai Igh. tagintézmény-vezető folyamatos tanügyi dokumentumok TÁMOP kulcsemberek kéthavonta foglalkozások kompetencia - fejlesztő elemei munkaközösség vezetők havonta foglalkozások

19 1. számú melléklet TÁMOP B - 13/ Köznevelés az iskolában Intézményi fejlesztési és végrehajtási terv (külön mellékelve) 2. számú melléklet Ökoiskolai munkaterv (külön mellékelve) Dömsöd, Apaj, szeptember 2. Mészáros Pálné iskolaigazgató Pailinger István tagintézmény - vezető

FEJLESZTÉSI TERV. Intézmény neve: Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája

FEJLESZTÉSI TERV. Intézmény neve: Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája FEJLESZTÉSI TERV Intézmény neve: Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája Intézmény címe: 2345 Apaj Dobó István utca 74. Intézmény OM azonosítója:032537 Intézményvezető

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE

KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV A nevelőtestület a munkatervet elfogadta: 2014. augusztus 29-én Szabó-Rácz Béla igazgató 1 BEVEZETÉS Az iskola nevelésfilozófiai elve: A tanító csak

Részletesebben

MUNKATERV 2014/15-ös tanév

MUNKATERV 2014/15-ös tanév MUNKATERV 2014/15-ös tanév KISS GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Készítette: Orlovics Gyuláné A tanév feladatainak meghatározásánál a következő dokumentumokat, előírt kötelezettségeket

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23.

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. TARTALOM Bevezető... 3 I. A tanév feladatai... 4 II. A feladatok ütemezése, rendezvényterv... 16 III.

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola 2319 Szigetújfalu, Vasút utca 20. M U N K A T E R V. 2009/2010 tanév. A tanév mottója: Comenius

Móra Ferenc Általános Iskola 2319 Szigetújfalu, Vasút utca 20. M U N K A T E R V. 2009/2010 tanév. A tanév mottója: Comenius Móra Ferenc Általános Iskola 2319 Szigetújfalu, Vasút utca 20. M U N K A T E R V 2009/2010 tanév A tanév mottója: mindenki mindenre megtanítható, csak elegendő idő, megfelelő módszer és mester kell hozzá.

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 03/04 Készítette: Földesi Judit A munkatervet elfogadta: Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 03-04. tanév munkaterve

Részletesebben

MUNKATERV. Tartalomjegyzék:

MUNKATERV. Tartalomjegyzék: Előszó A munkánkat meghatározó jogszabályok Tartalomjegyzék: 1. Tárgyi feltételek biztosítása a 2014-2015-ös tanévre 2. Személyi feltételek 2.1.Tanulói létszámadatok, tanulócsoportok. 2.2. Dolgozói létszámadatok.

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. tanév

MUNKATERV 2014/2015. tanév Iktatószám: Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium OM 035322 MUNKATERV 2014/2015. tanév A munkatervet készítette: intézményvezető Budapest, 2014. szeptember

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V Képes Géza ÁltalÁnos IsKola 4700 Mátészalka Szokolay Örs u. 2-4. Tel/fax: 44/500-722 kepesiskola@freemail.hu OM-azonosító: 033392 I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V a 2014/2015. tanévre Készítette:

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

A KŐBÁNYAI HARMAT ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE

A KŐBÁNYAI HARMAT ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE Kőbányai Harmat Általános Iskola 1 1 0 4 B u d a p e s t, H a r m a t u. 8 8. T e l e f o n : 2 6 0-1 8 1 7, f a x : 2 6 1-1837 E - m a i l : h a r m a t 8 8 @ t - o n l i n e. h u O M : 0 3 4 9 5 4 A

Részletesebben

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Munkaterve 2014-15. tanév Készítette: Korfanti Andrea Intézményvezető Felhasznált dokumentumok A nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület 2014. szeptember 30-án az alábbi szavazati

Részletesebben

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve 2014-2015-ös tanév Tartalomjegyzék A tanév kiemelt feladatai... 3 A tanulók teljesítményének mérése... 5 Pedagógusképzés, továbbképzés... 6 Ellenőrzési,

Részletesebben

Munkaterv. 2013/2014. tanév

Munkaterv. 2013/2014. tanév 1 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény 7090 Tamási, Deák F. u. 6-8. tel: 06/74-471-127 valyi@valyi.szltiszk.hu www.valyip.hu Munkaterv 2013/2014.

Részletesebben

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szeged, 2014. szeptember 1.. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos TARTALOM 1 Helyzetelemzés 1.1 Személyi feltételek 1.2 Tárgyi

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MUNKATERV 2013/2014.

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MUNKATERV 2013/2014. HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 MUNKATERV 2013/2014. Tartalom 1. A munkaterv elkészítéséhez felhasznált dokumentumok... 3 2. Helyzetelemzés...

Részletesebben

Munkaterv. Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013.

Munkaterv. Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013. Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv 2012 13. tanév Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013. Készítette: Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv 2012

Részletesebben

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon OM: 038539 Címe: 2700 Cegléd Buzogány u. 23. Tel: 53/310-141 Fax: 53/311-905 e-mail: losi10@t-online.hu Munkaterv

Részletesebben

Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2014/2015 tanév. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2014/2015 tanév. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Munkaterve a 2014 2015 tanévre Ságújfalu, 2014. augusztus 27.. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben