Policy Paper PACINFO

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Policy Paper PACINFO"

Átírás

1 Policy Paper A PACINFO projekt kivitelezése nyomán gyűjtött Közös Agrárpolitikával kapcsolatos szakpolitikai és intézményi szintű javaslatok gyűjteménye PACINFO

2

3 Tartalomjegyzék A projekt futamideje alatt a projektcsapat és a projektben résztvevő szakértők szisztematikusan gyeltek a projekt azon visszacsatolásaira, amelyek a Közös Agrárpolitika tartalmi, illetve szabályozási aspektusait érintik a hegyvidéki mezőgazdaság és környezetvédelem vonatkozásában. 1. Bevezető A PACINFO projekt ismertetése 3. A KAP rövid bemutatása a legfontosabb hegyvidékre vonatkozó elemek 4. A projekt által levonható tanulságok A projekt tárgya az 2014 utáni megreformált Közös Agrárpolitika környezetfenntartó intézkedéseinek megismertetése Románia hátrányos helyzetű hegyvidéki régióiban, illetve gyelemfelhívás és tudatosítás a hegyvidéki mezőgazdasági tevékenységek multifunkcionális (társadalmi-környezetigazdasági) szerepéről. 4. A támogatás jelentős hányada tehát a jövőben arra szolgál majd, hogy jutalmazza a mezőgazdasági termelőket a környezeti közjavak biztosításáért. 6. Majdnem egy év után (11 hónap) - amely időszakban a PACINFO (a mezőgazdaság társadalmi és környezeti szerepe) projekt tevékenységei megvalósultak - szükségszerű, hogy visszatekintve a projekt folyamatára, bemutassuk a projekt révén szerzett fontosabb tapasztalatokat és levonható tanulságokat Javaslatok a Közös Agrárpolitika megvalósításáról a Hegyvidéki térségekben A Közös Agrárpolitika sohasem látott lehetőséget jelent a romániai vidék számára, beleértve a hegyvidéki gazdálkodókat is Rendszerszintű (intézményi-kommunikáció) javaslatok A vázolt javaslatok a KAP kivitelezésében érintett intézmények által folytatott kommunikációs tevékenységek hatékonyságának növelésére vonatkoznak

4 1. fejezet Bevezető Egy projekt kivitelezése során sok és sokféle tapasztalat halmozódhat fel a projektben érintett szervezetek és egyének szintjén. Ezeknek a tapasztalatoknak egy része a projekt kivitelezés operatív szintjéhez kötődik, a tapasztalatok egy másik szintje pedig kapcsolódhat ahhoz az intézményi és szakpolitikai környezethez, amelybe a projekt illeszkedik, és amelybe az megvalósul... Főleg az utóbbiak összegyűjtésére és rendszerezésére vállalkozik jelen szakpolitikai javaslatcsomag (policy paper), amely a PACINFO projekt során felszínre került, szakpolitikailag hasznosítható tapasztalatokat, illetve a kivitelezés során kiütközött intézményi és szakpolitikai ellentmondásokat igyekszik strukturált formába önteni és továbbítani azt a különböző döntéshozó fórumok irányába. Az itt megfogalmazott javaslatok hasznosulásának egy másik potenciális módja lehet az ezekre való további, projektszintű építkezés, ez esetben az itt megfogalmazott gondolatok, inputként szolgálhatnak egy-egy részterület vagy részprobléma mélyebb feltárásához. A dokumentum keretében tárgyalt javaslatok alapjául a KAP direkt módon érintett kedvezményezettjei (gazdák és vidéki népesség), a politika tagállami kivitelezésével megbízott intézmények (AFIR, APIA) valamint más, a mezőgazdaság és környezetvédelem terén hatáskörrel bíró közintézmények és szakmai szervezetek (Megyei Környezetvédelmi Ügynökség, Megyei Agrárkamara, Mezőgazdasági Egyesületek) részéről érkező visszajelzések és észrevételek szolgáltak. A projekt futamideje alatt a projektcsapat és a projektben résztvevő szakértők szisztematikusan gyeltek a projekt azon visszacsatolásaira, amelyek a Közös Agrárpolitika tartalmi, illetve szabályozási aspektusait érintik a hegyvidéki mezőgazdaság és környezetvédelem vonatkozásában. Ebben a tekintetben különösen a projekt keretében szervezett szemináriumok és konferenciák bizonyultak termékeny tevékenységeknek, de ezt kiegészítendő további interjúkra és szakmai konzultációkra is sor került a dokumentum összeállítása során. Meggyőződésünk, hogy az itt megfogalmazott problémák egy része nem ismeretlen a hazai valamint az Európai Uniós szintű döntéshozók előtt Meggyőződésünk, hogy az itt megfogalmazott problémák egy része nem ismeretlen a hazai valamint az Európai Uniós szintű döntéshozók előtt és ezek a témák képezték már különböző vitafórumok, szakmai kerekasztalok, konferenciák és hasonló szakpolitikai javaslatcsomagok tárgyát. Ennek ellenére fontosnak és igencsak időszerűnek tartjuk ezeket listázni, különösen hangsúlyt fektetve azokra a területekre ahol, - bár közös politikáról lévén szó-, valamiféle tagállami mozgástér mégis létezik, vagy ahol a végrehajtási rendszerben tapasztalható szűk keresztmetszetek felszámolására, korrekcióra még lehetőség van. Ez a fajta kettősség, - EU szakpolitikai és a román intézményi környezet, a közös politika és tagállami végrehajtási rendszer kettőssége, rányomta bélyegét jelen dokumentum struktúrájára is, javaslatainkat ennek megfelelően két szinten: szakpolitikai javaslatok szintjén, illetve rendszerszinten (intézményi-kommunikáció) vázoljuk. A javaslatokat a projekt során szerzett tanulságok ( lessons learned ) ismertetésével vezessük be, amelyek olyan gyakorlati tapasztalatokat foglalnak magukba amelyek, hasonló tárgyú, hasonló célcsoportot megcélzó, illetve hasonló intézményi környezetben kivitelezendő további projektek sikerességét támogathatják. 3.

5 2. fejezet A projekt ismertetése A projekt tárgya az 2014 utáni megreformált Közös Agrárpolitika környezetfenntartó intézkedéseinek megismertetése Románia hátrányos helyzetű hegyvidéki régióiban, illetve gyelemfelhívás és tudatosítás a hegyvidéki mezőgazdasági tevékenységek multifunkcionális (társadalmi-környezetigazdasági) szerepéről. A PACINFO A mezőgazdaság társadalmi és környezeti szerepe a hegyvidéki régiókban elnevezésű projekt az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának információs kezdeményezésébe illeszkedik, azt az Európai Unió nanszírozza. A projekt tárgya az 2014 utáni megreformált Közös Agrárpolitika környezetfenntartó intézkedéseinek megismertetése Románia hátrányos helyzetű hegyvidéki régióiban, illetve gyelemfelhívás és tudatosítás a hegyvidéki mezőgazdasági tevékenységek multifunkcionális (társadalmi-környezetigazdasági) szerepéről. A projektet megyei szintű Környezetvédelmi Ügynökségek konzorciuma valósítja meg a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség vezetésével. A projekt partnerség célterülete 16 megyét foglalt magába: Hargita, Kovászna, Hunyad, Máramaros, Brassó, Beszterce-Naszód, Suceava, Fehér, Krassó-Szörény, Szeben, Vâlcea, Neamt, Gorj, Kolozs, Prahova, Argeș, Maros, Vrancea, Bákó, és Buzău megyék. Az információs projektnek három célcsoportja volt. Egyrészt a hegyvidéki zónákat magukba foglaló megyék nagyközönsége, megkülönböztetett gyelmet fordítva a városi területeken élőkre, másrészt a atalok és nem utolsó sorban a vidéki lakosság, a gazdák. A projekt, gyakorlatilag egy több, egymáshoz kapcsolódó komponensből álló kommunikációs kampány volt, tevékenységei a tudatosítást és a projekt témájának népszerűsítést célozták. A projektkommunikáció a három célcsoport esetében más-más szempontokat tartott fontosnak, máshová helyezve a hangsúlyt. A városi lakosság és a atalok esetében elsősorban az volt a cél, hogy a PACINFO gyelmet a projekt kivitelezői ráirányítsák a hegyvidéki mezőgazdaság élelmiszertermelésen túlmutató funkcióira. A gazdák esetében sokkal inkább az ismeret- és információéhség kielégítése volt a cél, különösen, ami az EU agrárpolitikájának új fejleményeit, annak agrár-környezetvédelmi vonatkozásait érinti. Az eredmények alapján kijelenthetjük, hogy mindhárom célcsoport esetében növekedett a tájékozottság a projekt tárgyát illetően. Az ex ante és ex post kutatásokból számszerűsíthető információn, és a sokakhoz eljutó sokféle kommunikációs eszközön túl, kommunikációs szempontból a projekt hozzáadott értékeként foghatjuk fel azt, hogy: 1. Az agrár-környezetvédelem területén sikerült néhány rendszerhibára fényt deríteni, amelyek továbbítása a policymaker -ek irányába rendkívül fontos 2. Ugyanakkor sikerült a széttöredezett és szerteágazó intézményi szintű kommunikációt legalább a projekt idejére egységes mederbe terelni. Bízunk benne, hogy ezeknek a bíztató fejleményeknek lesz folytatása a projekt bejezése után is. A projekt, gyakorlatilag egy több, egymáshoz kapcsolódó komponensből álló kommunikációs kampány volt. 4.

6 A projekt TEVÉKENYSÉGEI Ÿ A Környezetvédelmi Ügynökségek munkatársainak felkészítése a KAP környezetvédelmi célkitűzéseiről és ennek hegyvidéki régiókra vonatkozó különleges célkitűzéseiről, műhelymunkák keretében Ÿ Romániai hegyvidéki régiók honlapja hálózatépítési eszköz, közösségi hálózatokon való megjelenés. Az összes KAP-ra és helyi termékek piacra jutásának elősegítésére vonatkozó információval. Ÿ Kiadvány készítése a KAP vonatkozó célkitűzéseiről és a jó gyakorlatokról az ökológiai jelentőségű területek művelésével kapcsolatban Ÿ Poszter kampány a városokban a hegyi mezőgazdasági területek és az ezzel foglalkozó gazdák megítélésének javítása érdekében Ÿ Szeminárium szervezése gazdáknak minden megyében helyi hegyvidéki termékek marketingje és piacra jutási lehetőségei. Kiadvány készítése a témában. Ÿ Hegyi mezőgazdasági termékek bemutatójának megszervezése minden résztvevő megye fővárosában Ÿ Hegyvidéki térségek konferencia Csíkszeredában nemzetközi résztvevőkkel Ÿ A honlapon megjelenő online játék a atalok számára a hegyvidéki mezőgazdasági termelés jellegzetességeivel hegyvidéki farm játék. Ÿ Állandó információs pontok kiépítése az ügynökségeknél érintőképernyős információpultok bérlése Ÿ Bemutató video készítése Románia hegyvidéki mezőgazdasági területeiről és bejátszása a regionális és televíziókban Ÿ A Környezetvédelmi Ügynökségek számára készül egy információ terjesztési útmutató kommunikációs terv a KAP környezetvédelmi célkitűzéseinek következetes terjesztésére 2020-ig. Ÿ Romániai hegyvidéki régiók agrár-környezetvédelmi problémáival és támogatás politikájával kapcsolatos javaslatcsomag az EU agrár és környezetvédelmi igazgatósága valamint a román mezőgazdasági és környezetvédelmi minisztérium felé. A projekt VÁRT EREDMÉNYEI Gazdák ismereteinek növekedése a környezetvédelmi előírások fontosságáról és a környezetbarát termelési módokról A hegyvidéki mezőgazdasági tevékenység fontosságának széles körű elismerése a városi térségekben Ismeretterjesztés és attitűdformálás a atalok körében a mezőgazdasági tevékenységekről, az azt érintő kihívásokról és gazdák társadalmi szerepéről A projekt egy éves időtartamú, 2014 májusától 2015 április végéig tart. A teljes költségvetés euró, amelyet fele részben az Európai Unió és fele részben a Környezetvédelmi és Klímaváltozási Minisztérium biztosít. 5.

7 3. fejezet A KAP rövid bemutatása - A legfontosabb hegyvidékre vonatkozó elemek A második célkitűzés annak érdekében született meg, hogy az európai, és köztük a romániai agrártermelés jobban védje a biológiai sokféleséget, őrizze meg és javítsa a talajminőséget és a környezet állapotát úgy általában. Mindezek hosszú távon magának a mezőgazdasági termelésnek a fennmaradását szolgálják. Annak érdekében, hogy ezt a környezetvédelmi és hatékonysági célt elérjék az új nanszírozási periódusban 2015-től indulóan ig a természeti erőforrások hatékonyabb és fenntarthatóbb kihasználását ösztönzik, ami azt jelenti, hogy a terület alapú közvetlen támogatások 30%-a és a vidékfejlesztési program 30%-a is a fenntarthatóságot szolgáló környezetvédelmi kritériumokhoz lesz kötve. Emellett az ökologikus gazdálkodás külön segítséget kap. A KAP kizárólag a fenti célokkal teljesen azonosulókat részesíti támogatásban. Ez azt jelenti, hogy ezentúl az eddigi támogatás mindössze kétharmada jár csak alapból. Harminc százalék az úgynevezett zöldkomponens (ez az úgy nevezett kizöldítés). A támogatás jelentős hányada tehát a jövőben arra szolgál majd, hogy jutalmazza a mezőgazdasági termelőket a környezeti közjavak biztosításáért. A ki zetések folyósításának feltételeként tehát a jövőben is minden esetben be kell tartani bizonyos környezetvédelmi és egyéb szabályokat. Az EU tehát a közvetlen ki zetések 30%-át attól teszi függővé, hogy a Ÿ Ÿ Ÿ Melyek az új Közös Agrárpolitikai (KAP) céljai? Az egészséges és meg zethető élelmiszerek megbízható ellátásának biztosítása A mezőgazdaság zöldebbé és hatékonyabbá tétele Pezsgő vidéki élet és vidéki közösségek biztosítása gazdálkodó megvalósítja-e a környezet védelmét szolgáló három intézkedést, nevezetesen: Ÿ a növénytermesztés diverzi - kálását, Ÿ az állandó gyepterületek fenntartását, Ÿ ökológiai célterület létesítését (EFA). Hegyvidéki gazdálkodás támogatása A tagállamok a nemzeti keret legfeljebb 5%-ának erejéig kiegészítő támogatást nyújthatnak (a vidékfejlesztési támogatásokra vonatkozó szabályok szerint) hátrányos természeti adottságokkal rendelkező területek javára. Ezzel egyedi környezeti és területi célok elérése is lehetővé válik. Ez opcionálisan alkalmazható, és nem érinti a hátrányos természeti adottságokkal rendelkező területek, illetve kedvezőtlen helyzetű térségek számára nyújtható vidékfejlesztési támogatásokat. Nyolc bio zikai kritérium alapján újra meghatározásra kerül, hogy mi számít hátrányos természeti adottságú területnek. Ilyen területek a Hegyvidéki térségek is. Ezzel EU-szerte egységes és objektív rendszer alakul ki, jelenleg a romániai hátrányos természeti adottságú területek Bizottsági Jóváhagyása a Nemzeti Vidékfejlesztési Programmal párhuzamosan folyamatban van. A vidék hegyvidéki térségeinek sajátos kihívásokkal kell szembenézniük, és a többi vidéki területhez képest speciális igényekkel rendelkeznek. Az EU jelenlegi közös agrárpolitikájának keretében ezek a térségek a kedvezőtlen adottságú térség kategóriába tartoznak, mert általában rövid vegetációs időszak (magasan fekvő területek), az alacsonyabban fekvő területeken meredek lejtők, illetve a kettő kombinációja jellemzi őket. Ezek az adottságok kihívásokat jelentenek a mezőgazdaság és a vidéki gazdaság számára ezeken a területeken. Az EU speciális támogatási eszközöket fejlesztett ki a vidék hegyvidéki területeire, amelyek magukban foglalják a vidékfejlesztési politika intézkedéseit is. Melyek ezek a térségek Romániában? Romániában kiterjedt területek esnek a korlátozott mezőgazdasági adottságú területek körébe, ezeken 6.

8 a területeken az éghajlati és biozikai adottságok miatt nem állnak rendelkezésre optimális körülmények a mezőgazdasági tevékenységek végzésére és emiatt korlátozott a területek termelékenysége. Ilyen területek találhatóak különösen a Kárpátok vonulatai között és a Duna-deltában is. A Kárpátok jelentős részén a magasság és a lejtők miatt akadályokba ütközik a mezőgazdasági termelés, olyan akadályokba, mint például a lerövidült vegetációs időszak és megnövekedett művelési költségek a meredek lejtők miatt. A Hegyvidéki Térségek kijelölése községi szinten történt (LAU2) és 3181 közigazgatási egységet foglal magába egész Románia területén. A közötti Vidékfejlesztési Program 13.1 Intézkedése keretében a Hegyvidéki térségeknek nyújtott kiegészítő támogatás azoknak a községeknek a területén működő gazdaságoknak jár, amelyek az alábbi kritériumok egyikébe esnek bele: Ÿ Ÿ a közigazgatási egység átlagosan minimum 600 méterrel a tengerszint felett fekszik a közigazgatási egység átlagosan méterrel a tengerszint felett fekszik és a lejtők átlagos meredeksége minimum 15%. Miért fontos támogatni a gazdálkodást ezekben a térségekben is? A hegyvidéki térségekben a mezőgazdasági tevékenységek fenntartásának ösztönzése a környezet megőrzése, a vidéki táj fenntartása és a térség turisztikai potenciáljának védelme miatt fontos. A támogatás segítségével a hegyvidéki gazdák kompenzációt kapnak a hátrányos területen végzett mezőgazdasági tevékenységük után, a kisebb hozam és a magasabb költségek ellentételezéseképpen, annak érdekében, hogy ne hagyjanak fel a tevékenységükkel. Az állandó legelők fenntartásának kritériumának teljesítésében különösen fontos a hegyvidéki térségek szerepe, hiszen itt kiemelkedően magas a kaszálóként és legelőként hasznosított állandó gyepterületek aránya. A megfelelően karbantartott hegyvidéki állandó gyepterületek ugyanis a biológiai sokféleség fenntartásának zálogát jelentik, számos növény és állatfajnak adnak otthont. 7.

9 4. fejezet A projekt által levonható tanulságok Majdnem egy év után (11 hónap) - amely időszakban a PACINFO (a mezőgazdaság társadalmi és környezeti szerepe) projekt tevékenységei megvalósultak - szükségszerű, hogy visszatekintve a projekt folyamatára, bemutassuk a projekt révén szerzett fontosabb tapasztalatokat és levonható tanulságokat. Bürokrácia és a pénzügyi 1autonómia hiánya a Környezetvédelmi Ügynökségek szintjén A projektleíró részben bemutattuk, hogy a projektet a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség vezetésével a romániai hegyvidéki térségekben működő, összesen 16 környezetvédelmi ügynökség partnersége valósította meg. Ugyanakkor, a projektben foglalt tevékenységek kivitelezését az Országos Környezetvédelmi Hatóság felügyelte, az összes érintett intézmény pedig a Vízügyi, Erdészeti és Környezetvédelmi Minisztérium koordinációja alá tartozik. Annak ellenére, hogy a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség volt a projektvezető, az intézmény pénzügyi autonómiájának hiányában a kivitelezési folyamat nem tudta teljes mértékben követni a projekt kidolgozás fázisában előirányzott terveket. A saját hozzájárulás, valamint a projekt kivitelezése alatt felmerülő költségek nanszírozása a Pénzügyi Minisztériumtól érkező jóváhag yás okat és költs ég vetésleosztást követően az Országos Környezetvédelmi Hatóságon valamint a Környezetvédelmi Minisztériumon keresztül valósult meg. Ennek köszönhetően történhetett meg az, hogy habár a projekt kivitelezésének időtartama az előzetes tervek alapján 12 hónapra szólt, a nanszírozási megállapodás pedig 2014 június hónaptól lépett érvénybe, a projekt tényleges kivitelezése mégis csak a- ugusztus végén indult, mivel a Pénzügyi és a Környezetvédelmi Minisztériumoktól késve érkeztek meg a szükséges jóváhagyások. Ezek alapján a közbeszerzési folyamatokat is majdnem 3 hónap késéssel lehetett csupán elindítani és aláírni azokat a megállapodásokat, amelyeket a különböző projekt tevékenységek kivitelezéséért felelős gazdasági szereplőkkel kötettek. Így a majdnem 3 hónapos késéssel, amelyhez még egy hónap ráadás is adódott (a nanszírozási megállapodást 2014 májusában kellett volna aláírni, viszont az Európai Bizottság a Vidékfejlesztési és Mezőgazdasági Főigazgatóságon (DG AGRI) keresztül eleve késve írta alá) a tényleges kivitelezési periódus 8 hónapra csökkent. Mindez azt eredményezte, hogy a projekt menedzsment csapat, illetve az érintett gazdasági szereplők az idővel versenyt futva, 12 hónap helyett 8 hónap alatt kellett a tervezett projekt tevékenységeket megvalósítaniuk. Egy másik probléma, amellyel az érintett környezetvédelmi ügynökségeknek szembesülnie kellett az a ki zetések késedelme volt a közbeszerzési folyamatok eredményeként szerződtetett szolgáltatók fele. Sajnos, ilyen körülmények között veszélyeztetett egy olyan projekt szakszerű kivitelezése, amelynek partnersége 14 aktív és 2 inaktív partnerből áll, és ahol, egy sor olyan tevékenységet szükséges kivitelezni, amelyek egyszerre több célcsoportot is megcéloznak mind a 16 partner megyében. E tekintetben a projekt által szerzett tanulság abban áll, hogy a környezetvédelmi ügynökségek e- gyenként vagy akár partnerséget is alkotva nem lehetnek hatékony szereplők a Közös Agrárpolitika környezeti funkciójának gyakorlatba ültetését célzó projektekben, illetve a célcsoportok informálásában. Ez csak abban az esetben válhat lehetségessé, ha ezek az intézmények pénzügyi autonómiát kapnak olyan projektek esetén, amelyek vissza nem térítendő támogatásokból valósulnak meg, vagy az intézmények amelyek alárendeltségébe ezek tartoznak gyorsabb döntéshozást és forrásfolyósítást biztosítanak számukra. A Környezetvédelmi Ügy- 2nökségek alacsony tájékozottsági szintje az új Közös Agrárpolitikára vonatkozóan Egy pár pozitív példát leszámítva, általában véve a projekt kivitelezésébe bevont megyei környezetvédelmi ügynökségek alkalmazottjainak nagyobb többsége nem rendelkezett megfelelő tudással és ismeretekkel a Közös Agrárpolitikával kapcsolatban, annak reformjait vagy éppen környezeti funkcióit illetően. A használt kommunikációs eszközök (útmutató a KAPról a megyei környezetvédelmi ügynökségek számára, tájékoztató 8.

10 kiadvány a gazdák számára, nyomtatott és audiovizuális anyagok, tájékoztató szemináriumok és így tovább) segítségével a projekt hatékonyan hozzájárult az érintett alkalmazottak ismereteinek bővítéséhez, a szóban forgó területeken. Mindezeket gyelembe véve, ha az új, as programozási időszakban ezek az intézmények fontos szereplők kívánnak lenni a Közös Agrárpolitika kivitelezésében, a releváns információ átadásában és a tájékoztatásban, akkor elengedhetetlen az adott területen dolgozó humán erőforrás szakmai ismereteinek ez irányú tovább fejlesztése, gyarapítása. 3Instabil intézményközi együttműködés Azok az intézmények, amelyek helyi (megyei) szinten közvetlenül vagy közvetett módon be vannak vonva a Közös Agrárpolitika megvalósításába, a következők: Mezőgazdasági Intervenciós és Kizetési Ügynökség (APIA), Vidékfejlesztési Beruházások Finanszírozásának Ügynöksége (AFIR), Agrárkamarák, Mezőgazdasági Igazgatóságok és Környezetvédelmi Ügynökségek. Ennek ellenére az érintett intézmények közti együttműködésen és napi szintű kapcsolattartáson a projekt során szerzett tapasztalatok alapján akad mit javítani és fejleszteni. A projekt keretében szervezett tájékoztató szemináriumok (amelyek célcsoportját a gazdák alkották) szervezésébe a fent említett intézmények mind részt vettek, amelynek köszönhetően a projekt egy jó kiinduló pontként szolgált ezen intézmények kapcsolatrendszerének fejlesztése és megerősítése vonatkozásában. Továbbá, a szemináriumoknak köszönhetően felszínre került az a tény, miszerint ezek az intézmények, közösen és összefogva képesek jelentős és hasznos információkat szolgáltatni az érdeklődök számára, és hogy egy állandó együttműködés lehetővé tenné, hogy sokkal eredményesebben eleget tegyenek a célcsoportok tájékozódási igényeinek. A műhelymunkák, ülések, stb. szervezése az említett intézmények részvételével, valamint különböző közös tevékenységek az említett intézmények szakszerűségének növeléséhez vezethetne, a Közös Agrárpolitika kivitelezési folyamatában. 4A hegyvidéki gazdák érdekeltsége a KAP és az új programozási időszak iránt A PACINFO projekt kivitelezési ideje alatt a résztvevő megyékben élő gazdák mindvégig komoly érdeklődést mutattak a projekt keretében megvalósított tevékenységek és tájékoztató anyagok iránt. Olyan projekt tevékenységek, mint a tájékoztató szemináriumok szervezése, a kapcsolódó kiadványok szórása valamint az ex ante és ex post értékelések keretében végzett felmérések kimutatták, hogy a- mennyiben a közölni kívánt információkat szervezett, és a gazdák számára érthető módon továbbítják, akkor a gazdák igenis nagyon nyitottak ezek befogadására, az új információk és tudás elsajátítására a Közös Agárpolitikát és a as időszakra vonatkozó támogatási rendszert illetően egyaránt. Ilyen értelemben, javasolt, hogy a jövőben az érintett hatáskörrel rendelkező intézmények (APIA, AFIR, APM, Agrárkamarák, Mezőgazdasági Egyesületek, Termék Egyesületek, stb.) szervezzenek olyan közvetlen tájékoztató tevékenységeket találkozók, közviták, fórumok, stb. keretében, amelyeket önállóan és partnerségben is meg tudnak valósítani. Nem utolsó sorban pedig úgy véljük, hogy nagy jelentőséggel bírna, ha az Európai Bizottság érintett igazgatósága (DG AGRI) által nanszírozott tájékoztató tevékenységek keretében hangsúlyosabb szerepet kapnának azok a tevékenységek és eszközök, amelyek párbeszéd, interakció és tapasztalás alapú tájékozódási és információ szerzési lehetőséget nyújtanak a gazdák számára. 9.

11 5A városi környezetben népszerű hegyvidéki térség A projekt kidolgozási folyamatának talán egyik legfontosabb meglepetése a városi lakosság, de legfőképp a városi atalság körében tapasztalt, hegyvidéki mezőgazdasággal és életvitellel kapcsolatos hozzáállásban volt tetten érhető. A projekt lejártával arra a következtetésre jutottunk, hogy a legjobb tájékoztatási eredményeket valószínűleg ennek a célcsoportnak a keretében értük el. Konklúziónk főleg a projekt keretében szervezett, országos szinten is egyedülállónak számító Hegyvidéki élet napja elnevezésű esemény sikerére támaszkodik. A színes programkínálattal rendelkező eseményt összesen 14 hegyvidéki városban szervezték meg, 2014 október 26-án, betekintést nyújtva a hegyvidéki gazdák mindennapi életébe, kihangsúlyozva tevékenységük fontosságát, főleg ami a hegyvidéki mezőgazdaság társadalmi és környezeti szerepeit illeti. Összesen több, mint ezer ember vett részt ezeken az eseményeken a városok esetében, gyerekek, atalok és idősebb emberek is érdeklődést mutatva a rendezvény iránt. A résztvevő megyékben alkalmazott poszter kampány is sikeresnek bizonyult, amely a városi lakosság és a atalok tudatosságának növelését célozta a hegyvidéki életmód és mezőgazdaság fontos szerepét és lehetőségeit hangsúlyozva. A poszterek által a atalok számára a mezőgazdaság, mint lehetséges foglalkozás és üzleti lehetőség is népszerűsítve volt. A atalokat és a városi lakosságot célzó kommunikációs és tájékoztató eszközök között szerepelt a Hegyvidéki gazda online játék, amely keretében a célcsoport játékosan ismerkedhetett meg a hegyvidéki élet rejtelmeivel, a Közös Agrárpolitikával, amely eszköz tehát igyekezett lépést tartani a modern világ kommunikációs eszközeivel. Ez az eszköz a statisztikák szerint ugyancsak sikeresnek bizonyult, hisz az az online felület, ahol a játék elérhető volt több, mint látogatót számlált. A projektnek köszönhetően szerzett tanulság e tekintetben az, hogy a városi lakosság és atalság nyitott és érdekelt a hegyvidéki hagyományos élet, az ott termelt termékek megismerése iránt, csak éppen a megfelelő eszközöket használva kell közölni és információkat számukra. A farm a városban típusú kezdeményezések pozitív példáknak számítanak, amelyek keretében látványosan, de hitelesen lehet a hegyvidéki életet és mezőgazdaságot bemutatni, ismertetni. 6A tájékoztató eszközök, a- melyek mellőzik a részvételt haszontalanok A projekt keretében arra is törekedtünk, hogy olyan tevékenységeken keresztül tájékoztassuk a gazdákat és a lakosságot a Közös Agrárpolitikáról, mint a regionális és országos televíziós csatornákon keresztül leadott Tv-reklámok vagy az országos lefedettséggel rendelkező szaklapokban publikált cikkek. Nem állítjuk, hogy ezek a tevékenységek teljesen haszontalanok voltak, de a tapasztalat azt mutatja, hogy nem ezek a gazdák és a városi lakosság fő informálódási csatornái. A romániai gazdák szűk körű csoportja zet csak elő szaklapokra, valamint a mezőgazdasági Tv adások nézettsége is alacsony. Ezek a fő okok, amelyek arra engednek következtetni, hogy az olyan projektek, amelyek tájékoztatás jellegűek nyugodtan mellőzhetik az ilyen és hasonló eszközöket, a hangsúlyt inkább olyan tevékenységekre kell fektetni, amelyek face to face, közvetlen és interaktív módszereket használva nyújtanak lehetőséget a gazdák vagy más célcsoportok számára, hogy a napi tevékenységeik során felmerülő kérdéseikre valós időben kielégítő kapjanak választ. Ilyen tevékenységek lehetnek például a már említettek: a gazdák számára szervezett tájékoztató szemináriumok, a városi lakosság illetve atalok számára pedig a farm a városban típusú események. 10.

12 5. fejezet Javaslatok a Közös Agrárpolitika megvalósításáról a Hegyvidéki térségekben 1A KAP hatásainak optimalizálása a romániai hegyvidéken A Közös Agrárpolitika sohasem látott lehetőséget jelent a romániai vidék számára, beleértve a hegyvidéki gazdálkodókat is. Az érintettek egybehangzó véleménye szerint a Közös Agrárpolitika sohasem látott lehetőséget jelent a romániai vidék számára, beleértve a hegyvidéki gazdálkodókat is. A kisméretű, családi gazdálkodások számára ezeken a nehéz mezőgazdasági adottságú hegyvidékeken a területalapú támogatások jelentik a túlélés alapját és egyetlen lehetőséget a versenyképesség megteremtésére. Ezeken a területeken jelenleg a támogatások sokkal inkább a szociális és környezeti hatásuk miatt fontosak. Egyrészt életben tartják a vidéket, megakadályozzák a lakosság elszegényedését és a környezeti feltételek támasztásával egy környezettudatosabb gazdálkodási szemléletmód elterjesztéséhez járulnak hozzá. A hegyvidéki gazdálkodás fenntarthatósága azonban hosszú távon továbbra sem megoldott, a gazdaságok és termékek versenyképessége keveset javult az utóbbi időben. Ennek fő okaként az jelölhető meg, hogy a hegyvidékeken az alföldihez képest jelentősen eltérő szemléletű fejlesztési programok szükségesek, ugyanis itt sokkal inkább érvényesül a mezőgazdaság multifunkcionális jellege, az élelmiszertermelés mellett szinte u- gyanolyan fontos a tájfenntartási, környezetvédelmi és szociális funkció. Az alföldi jellegű vidékeken a mezőgazdaság szinte kizárólagos szerepe az élelmiszertermelés, amely a megfelelő üzemméret kialakításával és szakszerű gazdálkodással kizárólag egyéni befektetésekkel is könnyen versenyképessé tehető. A Hegyvidéken azonban sokkal komplexebb programok szükségesek, mert az esetek többségében a kisméretű parcellákon gazdálkodó családi gazdálkodások ön magukb an nem tehetőek versenyképessé amellett, hogy közben a tájfenntartási, környezetvédelmi és társadalmi funkcióikat is ellássák. A PACINFO projekt során a romániai hegyvidék meghatározó mezőgazdasággal foglalkozó szereplőinek konzultálása során az az egyértelmű kép kristályosodott ki, hogy a Nemzeti Vidékfejlesztési Programban nem szabadna együtt kezelni az alföldi és a hegyvidéki típusú gazdálkodás fejlesztését. A hegyvidék számára fontos lenne egy jóval összetettebb alprogram kialakítása, amelyben helyet kapnak a szorosan vett mezőgazdaságon kívüli területek együttes fejlesztése is, illetve a mezőgazdasági támogatásokon belül sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek a nem élelmiszer előállítás célú tevékenységekre is. A hegyvidék fejlesztését célzó alprogramban tehát a valódi igényekre válaszolva az erre a térségre jellemző valamennyi szükséges fejlesztési intézkedést integrálni lehetne, az infrastruktúra, a falufejlesztés, a szociális célú beruházások és a környezetvédelem területén is. Mindemellett pedig olyan komplex pályázati lehetőségek kidolgozása válhatna lehetővé, ami hangsúlyozza az összefogásban való fejlesztéseket és egyszerre több szempontot integrálva lehetővé teszi a szociális- környezeti és (mező)gazdasági szféra kiegyensúlyozott, egymás hatásait nem romboló fejlesztését. Fontos problémát jelent a támogatásra való jogosultságból való kimaradás jelentős mértéke a Hegyvidéken, ami a jellemző kisméretű parcellákra épülő gazdálkodásból ered. Legtöbb esetben ezeknek a területeknek az összevonása, egyesítése fekvési okokból nem lehetséges a jogosultsági szint elérése érdekében, ezért a támogatások elmaradása a tájfenntartást is szolgáló tevékenység feladását eredményezi középtávon. 11.

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2006 1 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdaság- és Vidékpolitikai Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. VARGA

Részletesebben

LEADER Zöld Könyv TERVEZET

LEADER Zöld Könyv TERVEZET Készítette: A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából a Magyarországi LEADER Központ Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület 2007. január A Zöld Könyv tervezete a 2007-2013 pénzügyi

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z AT

S Z A K D O L G O Z AT S Z A K D O L G O Z AT Szili Ágnes 2012. 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR Szakirányú továbbképzés PR és szóvivői szak Levelező tagozat AZ UNIÓS PÁLYÁZATOK KOMMUNIKÁCIÓJA Készítette: Szili

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A projekt keretében megvalósult

Részletesebben

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre -

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre - SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel - különös

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány AZ AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATKEZELÉSI ELJÁRÁSÁNAK

Részletesebben

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében (beszámoló jelentés) Készítette: M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Részletesebben

A LEADER Program hazai gyakorlatáról

A LEADER Program hazai gyakorlatáról 609 A LEADER Program hazai gyakorlatáról VARGA ESZTER Kulcsszavak: vidékfejlesztés, LEADER Program, helyi akciócsoport, alulról jövő (bottom-up) fejlesztés. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK,

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában MAGYARORSZÁG VP/2006/006 I. Nemzeti kontextus: a kihívások II. Az Európai év nemzeti

Részletesebben

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Szerkesztette: Gályász József Debrecen 2006 1 Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén A kiadvány a Vidékfejlesztési esettanulmányok

Részletesebben

Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat?

Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Milliárdok a fenntarthatóságért? Második jelentés Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Milliárdok a fenntarthatóságért? Második jelentés

Részletesebben

A Natura 2000 finanszírozása

A Natura 2000 finanszírozása A Natura 2000 finanszírozása Útmutató Összeállították: Clare Miller, Marianne Kettunen, IEEP Szerkesztő: Peter Torkler, WWF Stefanie Lang, Andreas Baumüller, WWF támogatásával Fordította: Dövényi Mária

Részletesebben

Fact Sheet A LEADER-MEGKÖZELÍTÉS. Útmutató. Európai Bizottság

Fact Sheet A LEADER-MEGKÖZELÍTÉS. Útmutató. Európai Bizottság Fact Sheet Európai Bizottság A LEADER-MEGKÖZELÍTÉS Útmutató A LEADER-MEGKÖZELÍTÉS Útmutató A Europe Direct szolgáltatása segít Önnek választ találni az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire. A szolgáltatás

Részletesebben

Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató

Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató Európai Bizottság Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató (Érvényes: 2012. január 1-től) 1 TARTALOM TARTALOM 3 BEVEZETÉS.. 4 A RÉSZ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ A FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAMRÓL 5 1. Melyek

Részletesebben

EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA VIDÉKFEJLESZTÉS

EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA VIDÉKFEJLESZTÉS EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA VIDÉKFEJLESZTÉS FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA VIDÉKFEJLESZTÉS Szerző: Magócs Krisztina Lektor: Dr. Tarján Zoltán Dr.

Részletesebben

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája 75 3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unióban a kis- és középvállalkozások adják a foglalkoztatottság

Részletesebben

Egy európai eszme és hazai megvalósítása. LEADER Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében

Egy európai eszme és hazai megvalósítása. LEADER Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében Egy európai eszme és hazai megvalósítása LEADER Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében LEADER Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében Írta: Krolopp András

Részletesebben

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Felelős kiadó: Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 1021 Budapest, Budakeszi út 77. III/8. Telefon:

Részletesebben

Fülöp Gyula. Kiadta: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1021 Budapest Költő u. 21. www.mme.hu. Felelős Kiadó: Halmos Gergő

Fülöp Gyula. Kiadta: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1021 Budapest Költő u. 21. www.mme.hu. Felelős Kiadó: Halmos Gergő Kiadta: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1021 Budapest Költő u. 21. www.mme.hu Felelős Kiadó: Halmos Gergő Készült a BirdLife International Vision for Rural Europe című kiadványa alapján.

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Az eredménykommunikációs kiadvány az ÁROP-1.1.15-2012-2012-0001 Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása projekt keretében készült. Tartalomjegyzék PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP)

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP) VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP) 2013. december 18. 14:47 Magyar Természetvédők Szövetsége, Dr. Farkas István ügyvezető elnök A Magyar Természetvédők Szövetsége több mint 15 éve foglalkozik a regionális politikával.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT A LEADER

SZAKDOLGOZAT A LEADER Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Agrárjogi és Munkajogi Tanszék SZAKDOLGOZAT A LEADER Név: Zsigáné Pusztai Henrietta Igazgatásszervező Levelező tagozat Konzulens: Dr. Olajos István egyetemi docens

Részletesebben

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA 1 TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA 2 TARTALOM A. A TÁMOGATÁSOK LEHÍVÁSÁRÓL ÁLTALÁNOSAN

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Projekt-vezető: dr. Tombácz Endre Témafelelős: Vidéki Bianka Készítette: ÖKO

Részletesebben

Az Európai Unió vidékfejlesztési politikája az integrált vidékfejlesztés lehetõségei

Az Európai Unió vidékfejlesztési politikája az integrált vidékfejlesztés lehetõségei EURÓPAI UNIÓ Közgazdasági Szemle, XLVII. évf., 2000. június (459 474. o.) NEMES GUSZTÁV Az Európai Unió vidékfejlesztési politikája az integrált vidékfejlesztés lehetõségei A tanulmány az Európai Unió

Részletesebben

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Dr. Futó Péter, Hanthy Kinga, Lányi Pál, Mihály András, Dr. Soltész Anikó A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben